CELE 12 NOPŢI MAGICE

În continuarea Sărbătorii Adventului, care se termină în ziua de 24 Decembrie, şi are ca menire pregătirea noastră spiritual-sufletească, pentru a primi în noi taina mare a Sărbătorii Naşterii lui Iisus Nathanaelic, între 25 Decembrie şi 6 Ianuarie are loc o revărsare pe Pământ a luminii spirituale din cele 13 zile, respectiv 12 Nopţi Sfinte, a căror semnificaţie şi importanţă este destul de puţin cunoscută. Grandioase evenimente cosmice stau în spatele acestor date calendaristice, care marchează perioada dintre cele două evenimente: naşterea omului primordial în copilul Iisus din Nazaret şi coborârea în acest înveliş a Înaltei Fiinţe Solare a Cosmosului nostru, Fiul Divin, Christos. "Şi este sarcina Ştiinţei Spirituale orientată antroposofic, spune Rudolf Steiner, de a accentua din nou importanţa şi înţelegerea naşterii lui Christos, Fiul lui Dumnezeu. Căci noi trebuie pe lângă veneraţia pe care voim s-o păstrăm în sufletul nostru pentru sărbătoarea aniversării naşterii lui Iisus, să ne îndreptăm toată atenţia şi să dirijăm trăirile noastre interioare, spre cealaltă naştere, care are loc ca naştere în afara Pământului, prin botezul Ioaneic în Iordan - EPIFANIA. În această perioadă de 13 zile, de o intensă emanaţie spirituală, se creează totodată şi condiţii suprasensibile cu totul aparte pentru trezirea facultăţilor de amintire spirituală ale omului, legate de marile taine ale devenirii fiinţei umane, începând cu Omul primordial, omul Nathanaelic. Ca o imagine ni se revelează două polarităţi ale acestor evenimente suprasensibile, la fel de importante. Prima are loc în sfera Pământului, când sufletul acestuia aduce cu sine ca o amintire, toate vieţuirile suprasensibile pe care le-a trăit în perioada lunilor de vară, ca imagini din înălţimile stelare. Pământul îşi aminteşte în modul cel mai viu cum în cursul verii, a trăit el însuşi în depărtările cosmice, în lumea astrelor şi a stelelor fixe. "Şi dacă în cursul verii, Sufletul şi Spiritul Pământului au zăbovit în depărtările lumilor, în sânul Ierarhiilor Spirituale în timpul iernii, şi în mod special în timpul celor douăsprezece Nopţi Sfinte, cu ajutorul gândurilor - amintiri trezite, Pământul creează posibilitatea, chiar pentru forţele Ierarhiilor, să fie prezente în surpasensibil în sfera Pământului". A doua imagine polară, are loc la începutul aprinderii Soarelui Spiritual în tenebrele nopţii hibernale. Ea se desfăşoară de această dată în imensitatea spaţiilor stelare, zodiacale. Admirând în nopţile senine de iarnă cerul cu puzderia lui de stele strălucitoare, ştim că acolo, în coloniile stelare ale înaltelor Ierarhii, se desfăşoară o activitate inimaginabilă încă pentru conştiinţa noastră obişnuită. În aceste zile, măreţiei celor douăsprezece forţe zodiacale, a celor douăsprezece forţe sfinte ale Universului, care creează şi urzesc viitorul Pământului, li se asociază o sublimă emanţie Sărbătorească. Aceste douăsprezece Nopţi Sfinte, ca cele dousprezece forţe Universale ale Cosmosului, cum le numeşte Rudolf Steiner, se situează în ciclul anului una după alta (de exemplu în ianuarie, Capricorn - coordonat de Îngeri; februarie, Vărsător - coordonat de Arhangheli, etc) şi conduc desfăşurarea marilor evenimente din cursul unui an, pe Pământ şi totodată în sferele planetare. O dată pe an însă, în cele treisprezece zile, respectiv dousprezece Nopţi Sfinte, aceste forţe încep să radieze, astfel încât fiecare din aceste zile şi nopţi devin prin conţinutul lor adânc spiritual, o reflectare a tuturor forţelor din Macrocosmos, a acestor sublime entităţi spirituale. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că în fiecare din aceste zile şi nopţi, impregnaţi fiind în activitatea noastră meditativă de emanaţia de forţă spirituală a fiecărei zile şi nopţi în parte, făcând din ele o sărbătoare a sufletului nostru, ne putem apropia într-un mod cu totul deosebit de sferele cosmice, în care activează aceste Ierarhii. Din Macrocosmos, ele parcă se apropie de înţelegerea noastră imaginativă - intuitivă şi în aceste 12 Nopţi Sfinte are loc o deschidere a însăşi "Părţilor Cosmosului". Astfel în faţa omului, o dată în fiecare an, se pregăteşte posibilitatea de a arunca o privire meditativă, unică în genul său, în Cosmosul Ierarhiilor, în activitatea lor conducătoare faţă de Pământ. De aceea oamenilor care în epoca actuală sunt impregnaţi de cunoaşterea spiritual-ştiinţifică şi aspiră la o adevărată trăire interioară a Nopţilor Sfinte, le va fi posibil să se simtă graţie emanaţiei forţelor acestor Ierarhii şi a forţelor ce acţionează în gândirea-amintire a Pământului, o apropiere mult mai directă decât în orice epocă a anului, de sfera activităţii lor suprasensibile. În acest scop însă trebuie să folosim cel mai mult din facultăţile noastre interioare, amintirea spirituală. Ca urmare a acestei concentrări şi exersări, amintirile noastre karmice se trezesc parcă la viaţă. Ea începe cel mai intens tocmai în prima din Zilele Sfinte, în ziua de Crăciun, ca o sărbătoare a misterului amintirilor. Putem intui în noi atitudinea din trecut, cu urmări actuale, strădanii spirituale, cu moştenirea unor facultăţi, predispoziţii karmice, cu idealuri de viitor... Amintirea este apanajul Eului. Eul imprimă în Cosmos amintirea şi se uneşte cu Eterul Universal, putând astfel deveni un "obiect de lucru" al Zeilor... Exercită amintire spirituală - sunt cuvintele cu care începe Meditaţia Pietrei Fundamentale. De aceea depinde foarte mult ce fel de amintiri obişnuim să imprimăm prin fiinţa noastră în eter. Sunt amintiri de natură Luciferică, de natură Ahrimanică, unele legate numai de activitatea cotidiană materialistă şi pe care adesea le

1

care activează ca fiinţe vii în lumea zeilor. pe sublima Marie cu 2 . înainte de a fi pătruns de tentaţia luciferică. fiind încă sub protecţia îngerului păzitor. Căci Rudolf Steiner spune: "Ceea ce noi asimilăm prin Antropo-Sofie este de fapt entitatea Sofiei. amintirea ne duce spre naşterea Eului inferior. care se străduiesc să construiască viitorul nealterat al fiinţelor omeneşti şi al istoriei devenirii umane. în cursul celor 13 zile. Apostolul Luca. se vor prezenta unele consideraţiuni meditative. din presă sau TV? Sau sunt amintiri creative. Şi dumnezeiască este amintirea 4. Şi amintirea trăieşte în continuare. deoarece în jurul acestei vârste. a arhetipurilor. Când el îşi aminteşte de viaţa dumnezeiască. 10. În continuare. Pentru corelarea ei cu cele 12 Nopţi Sfinte. la Adam. 5. pot crea noi şi noi imagini. din care redăm mai jos strofa a treia. 8. Să depănăm tot ce ne putem aminti până atunci! Sub trei ani. pur. când începe prezentarea genealogiei lui Iisus. folosind cunoştinţele noastre din domeniul Ştiinţei Spirituale. putem retrăi viaţa noastră întreagă. se indică prelucrarea acestei strofe care conţine 12 versuri. din întruparea prezentă sau a celor din trecut. Acest Eu se evidenţiază prin însăşi vieţuirile noastre cotidiene.reluăm. Rudolf Steiner ne-a lăsat o minunată meditaţie intitulată "Meditaţia Ioaneică". Pentru a exersa această amintire Spirituală. coboară mai adânc Eul inferior. care însă trebuiesc transformate de fiecare din noi. ajunge până la origine. Şi cât de mult avem de transformat fiecare din noi! Prin exersarea acestor amintiri retrospective. va lumina Christos. tocmai pentru a ne trezi amintirea spirituală în timpurile când încă în fiecare din noi trăia acel suflet imaculat. Astfel fiecare fiinţă care aspiră spre dezvoltare spirituală. căci însăşi complexitatea şi măreţia acestor evenimente cosmice. Şi această amintire ne readuce din timpuri ancestrale. pentru a vieţui în imaginea Crăciunului. Ele au o mare importanţă nu numai în structura karmei personale. a evenimentelor prin care am trecut. în ansamblul ei. MEDITATIA IOANEICA de Rudolf Steiner Strofa a III-a 1. a gândurilor noastre. dar insistând asupra anilor copilăriei nevinovate. Nathanaelic. În amintirea lui este Christos. De aici rezultă importanţa deosebită pe care o are reluarea retrospectivă. 2. însuşi sufletul imaculat al lui Adam. Aceste gânduri sau fapte create azi. Christos în el. câte un vers pentru fiecare din cele 12 Nopţi Sfinte. care planează deasupra noastră şi doar începe a ne pătrunde. ieri sau de mai mulţi ani. încercând a vieţui vremurile primordiale. pe care noi în perioada a patra Postatlanteană am vieţuit-o ca pe o fiinţă reală: Isis-Sofia cu pruncul în braţe. nu ne mai putem aduce aminte de prea multe lucruri. în fiecare seară. Nu el singur. încercând să străbatem până în timpurile încarnărilor noastre precedente. şi a Karmei Universale. Ele nu sunt însă limitative. în noi. ca un Microcosmos al Macrocosmosului". cu vieţuirile noastre senzoriale. care izvorăşte din om însuşi. sunt forţele amintirii care acţionează semnificativ în ambianţa curată. pentru fiecare strofă corespunzătoare unei Nopţi Sfinte. de păcatul strămoşesc. Putem în continuare să căutăm Eul nostru superior exersând amintirea imaginativă-intuitivă. putem ajunge la vârsta de 3 ani. Şi această viaţă este Eul omului. ci şi a karmei de grup. fiinţa înţelepciunii lui Dumnezeu. 3. 7. În fiecare întuneric direct din prezent. se naşte în noi Antropo-Sofia. implicit. 6. În început trăieşte EA (amintirea). Şi amintirea este viaţă. le disecăm cu multă plăcere? În aceste amintiri predomină dorinţa după senzaţional. 9. având astfel posibilitatea să corectăm imagini haotice şi distructive. respectiv a Nopţilor Sfinte. în Evanghelia care îi poartă numele. Spre deosebire de Eul Superior din noi. Şi drept viaţă iradiantă de amintire 11. Prin străduinţa depusă şi exersarea acestor amintiri. 12. poate lega şi alte reprezentări şi imagini retrospective noi de fiecare strofă în parte. identificându-se tot mai mult cu fizicul nostru şi deci. a poporului în care trăim. imaculată a zeilor. Prima Noapte Sfântă "În început trăieşte EA (amintirea)". îmbibate de idealuri altruiste în faţa măreţiei creaţiei Divine? Noi putem trimite în Eterul Cosmic reprezentări-amintiri cu caracter distructiv sau creativ.

Primele entităţi care înconjoară. dată de Rudolf Steiner în ziua de 25 Decembrie 1923." Mai departe spune: ".. Rudolf Steiner arată că "aceste entităţi (care au trecut deja printr-o evoluţie solară şi s-au înălţat până la măreţul sacrificiu cosmic) au ajuns astfel până în imediata apropiere a Divinităţii celei mai înalte de care se poate vorbi. .. cele care. prin Eul superior din noi. Cum conştientizăm profunzimea calităţilor spirituale care stau în spatele acestor Sărbători. De aceea este bine să evocăm cu ocazia acestei sărbători nu numai pe Moş Crăciun ci şi pe Îngeri şi alte Ierarhii care sunt prezente la această sublimă Sărbătoare. Fiul şi Spiritul Sfânt). prin sacrificiul celor mai înalte Ierarhii: Serafimii." Ceea ce caută să mai scoată în evidenţă Rudolf Steiner este faptul că această amintire. de Dumnezeu Tatăl. Heruvimii şi Tronurile.. prin asimilarea Ştiinţei Spirituale.. În acest sens.. Cu multă recunoştinţă şi plini de smerenie ne vom aminti de rolul pe care îl are Îngerul nostru păzitor. la fel şi de rolul Arhanghelilor şi al Arhailor în evoluţia omului pe Pământ. meditând asupra referirilor din Noul Testament la acest măreţ eveniment. depinde de fiecare din noi în parte. forţe care păreau de necrezut încă până nu demult gândirii materialiste. Arhaii. Heruvimii şi Tronurile. ca să zicem aşa. la început reprezenta doar o forţă." Amintirea sufletului Nathanaelic impregnată în corpul eteric al cosmosului este ceva Viu. A treia Noapte Sfântă "Şi Dumnezeu este amintirea. pe Saturn.. Este normal ca să se dezvolte primind noi însuşiri spirituale: devine Dumnezeiască! "În început era forţa amintirii Forţa amintirii (trebuie) să devină dumnezeiască Şi dumnezeiască să devină Forţa amintirii" (din strofa a IV-a a Meditaţiei Ioaneice) Această forţă a amintirii devenind dumnezeiască. este însăşi VIATA.. însăşi Divinitatea. îndeplinind planurile Divinităţii. pentru încercarea unui dialog cu Ele. pentru veneraţia noastră. va fi înzestrată cu puteri deosebite.. o forţă din domeniul suprasensibilului. "căci din Dumnezeu fiinţează omenirea". creatorul Omului şi de întreita Dumnezeire (Tatăl. care coboară pe rând forţele Zodiacale ale Vărsătorului.. la Congresul de Crăciun: "Exercită amintire spirituală în adâncuri sufleteşti.. Şi tu vei trăi cu adevărat în a omului cosmică fiinţă. Cu acest prilej ne vom putea aminti de cele spuse de Rudolf Steiner în lucrările sale privind evoluţia omului şi a Pământului. Vom îndrepta privirea noastră imaginativă asupra forţelor spirituale care au venit şi vin în continuare spre Pământ în zilele de Crăciun.. Printre aceste facultăţi va fi şi clarvederea în domeniul suprasensibilului în sfera înaltelor Ierarhii. Materialiştii l-au pus însă în evidenţă prin cercetările parapsihologice.pruncul Nathanaelic imaculat în braţe.. Ele sunt deschise întrun mod cu totul aparte pentru gândurile noastre. Activitatea gânditoare 3 . A patra Noapte Sfântă "Şi amintirea este viaţa.. Să ne amintim de Ierarhiile Spirituale care au fost prezente la naşterea pruncului Isus: Îngerii.. după frumoasa expresie folosită în creştinismul esoteric se bucură nemijlocit de vederea lui Dumnezeu.. A doua Noapte Sfântă "Şi amintirea trăieşte în noi." Trăieşte.. sunt Serafimii. el va fi înzestrat treptat şi cu forţele imaginativ-intuitive şi inspirative din domeniul suprasensibilului. este bine să ajungem cu amintirea până la timpurile când s-a creat primul germene al fiinţei omeneşti.. Arhanghelii." Vom medita îndelung la partea I din "Piatra Fundamentală". Capricornului şi Săgetătorului pe Pământ. Noi eram VIATA pură atunci când încă nu eram "modelaţi" după faptele noastre karmice. cum ne conduce din încarnare în încarnare. neîntâlnite în conştiinţa omului obişnuit.Unde Eul propriu în Eul lui Dumnezeu fiinţează.." Ne vom aminti totodată de principiul Tată.. Deasupra Serafimilor se află deci această Divinitate sublimă. această întreită Dumnezeire. Sfânta Treime. vieţuind meditativ semnificaţia amintirii cosmice.. în actuala facultate a amintirii. Pe măsura dezvoltării fiinţei umane.

ca urmare a presiunilor exercitate de forţele luciferice şi ahrimanice. de milă sau compasiune." Ne amintim că adevărata viaţă a fiinţei umane. Eul capabil să-şi amintească din liberă voinţă. Căci stăpâneşte Spiritul Tată al înălţimilor În adâncurile lumilor existente zămislind". Să ne aducem aminte de clipele noastre de remuşcări. numai pentru mine şi ai mei? Egoismul şi orgoliul iluminate şi celelalte amprente ale Eului inferior. prin inteligenţa sa proprie. ca o panoramă vie şi din care. A trebuit ca omul să se despartă de Pomul Vieţii. putem dobândi sinea spirituală. Dar VIATA pătrunde din nou în om. 4 . caută din întrupare în întrupare.. atunci când le conştientizăm. Este VIATA care intră din nou în Eul omului. o dată cu deschiderea sa spre spiritualitate şi acum se pot dezvolta forţele amintirii. prin obstacolele şi tentaţiile la care suntem supuşi. frica sau mânia nestăpânite? . odată cu apariţia vieţii bisexuate. El încă trebuie însă ferit de Eul obişnuit. despărţindu-se de Pomul Vieţii... Deci "VIATA" Eului este amintirea. când vom putea primi de la Îngerul Păzitor.. facem loc "vieţii" în noi.Ce rost a avut frământarea noastră. a purces pe drumul morţii fizice. căci treapta de OM o vom cuceri din nou. Eul luciferic şi Eul ahrimanic.De ce vreau să fiu numai eu în faţă. A primit în schimb posibilitatea de a dobândi Libertatea." Eul superior este izvorul VIETII spirituale din om. este viaţa în Eul Superior... dorinţe. de permanenţa sa în Sânul Spiritualităţii. . pofte. Prin strădania noastră de zi cu zi. care ne-a introdus apoi în circuitul evoluţiei şi ne-a dat treptat puterea de a deveni un Eu liber. Este amintirea ce se naşte în noi în legătură cu forţele creatoare de viaţă. Pomul Vieţii din Grădina Raiului este de fapt Corpul Eteric nepătat al lui Adam.... Cum? Prin voinţa liberă a Eului devenit liber şi stăpân pe gândurile şi faptele sale. Omul. Să se zămislească din Amintirea transformată de Christos Transformată de Dumnezeu În ea trebuie să fie viaţă. Izvorul este în mâna omului şi VIATA izvorăşte din însuşi omul spiritual în devenire. va putea liber să preia impulsurile necesare să purceadă mai departe pe calea desăvârşirii sale spirituale. Să căutăm a ne aminti în această Noapte Sfântă de esenţa Eului superior. Şi VIATA va izvorî mai uşor în fiecare din noi. acţionând în sfera subconştientului. A şasea Noapte Sfântă "(VIATA) care izvorăşte din om însuşi. prin amintirea retrospectivă a acţiunii Eului inferior. Să aruncăm o lumină izvorâtă din tainicele Nopţi Sfinte asupra faptelor noastre. în partea a III-a spune prin vorbele răposaţilor: Tot ce se naşte în Eu Trebuie să devină astfel încât. Eul nostru Superior. Atunci am acţionat în consens cu Eul nostru superior. să dezvolte Eul liber şi totodată să purifice fiinţa noastră de urmările activităţii luciferice şi ahrimanice prin trăirile karmice. care va fi desfăşurată în faţa sa. am fost în EL. Prin supremaţia sa în fiinţa noastră. la Căderea în păcat. fiinţa celei de-a zecea Ierarhii! Să ne aducem aminte mereu de această mare taină! Un bun exerciţiu meditativ poate fi identificarea în noi. spre care îndreaptă toate încercările Karmice. de a surprinde tendinţele de manifestare ale Eului inferior.. prin dezvoltarea Eului superior. A cincea Noapte Sfântă "Şi această viaţă este Eul omului. Atunci noi făceam parte încă din forţa originală (VIATA). De exemplu: . spre care tindem neîncetat prin conştientizarea spiritualităţii din noi şi din întregul Univers. forţele Tatălui. În noi există Eul obişnuit (inferior). Să ne aducem mereu aminte că noi suntem stăpânii "izvorului".întreţesută cu necesităţile fizicului nostru. a pătrunderii Eului superior în fiinţa noastră. În Eul nostru inferior pătrunde însă tot mai mult Eul superior. Nu întâmplător Rudolf Steiner în rugăciunea pentru cei morţi. transformându-l. în spiritualitate. pălesc sub privirea blândă. ca urmare a faptului că acest corp Eteric a fost pătruns de senzualitate. dar mustrătoare a Îngerului păzitor. de faptele noastre altruiste şi momentele de dăruire sufletească. lăsându-l să acţioneze până în adâncurile subconştientului nostru. "Exercită amintire spirituală.

putem trăi prezenţa sa şi mai vie în noi. putem simţi că avem lângă noi o mare forţă Dumnezeiască călăuzitoare. în cele şapte aforisme din zilele săptămânii. să simt iubirea Ta şi să nu mai rămân singur cu Eul meu inferior". Este important să ne concentrăm asupra vieţuirii în noi." Dacă ne întoarcem la anii copilăriei. ci Christos mereu cu mine. Fiul lui Dumnezeu. vino în fiinţa mea care te cheamă. Christos a fost mereu alături de noi. putem înţelege de ce acum. care umpleai spaţiul fără sfârşit. nici noaptea. căci eu doresc atât de mult ca Tu să sălăşluieşti în mine. în a Şaptea Noapte Sfântă. şi explică omului în decursul somnului structura şi misterele Cosmosului. ni se dezvoltă acea stare sufletească de fericire. de multiplele aspecte şi urmări ale Misterului de pe Golgota. ajungem să vieţuim prin amintire viaţa desfăşurată pe Pământ. purtând încă puternic impregnate în el forţele Christice. A opta Noapte Sfântă "Când El îşi aminteşte de viaţa dumnezeiască. forţele imaculate ale copilului Nathanaelic. până la a simţi aievea fiinţa Sa plină de iubire ocrotitoare mereu alături de noi.. vino Doamne Christoase. şi atunci von înţelege de ce unii dintre noi doresc să dezvolte cunoaşterea Christică în cadrul Ştiinţei Spirituale.. vino. Putem apela şi la meditaţia "În fiecare zi după cea care precede". Acum însă.. "Când Eul propriu în Eul lui Dumnezeu fiinţează". cu fiinţa Sa plină de lumină. în această încarnare. în vieţuirile noastre din secolele trecute. cu condiţia ca în timpul veghei.. omul să-L primească în sufletul său pe Christos.. când făceam parte ca un întreg din creaturile sale.. în care însuşi Christos ne întâmpină ca Soare Spiritual şi devine conducătorul nostru. din Aforismele zilelor. ci Christos în mine.. de Iisus. la prezenţa Sa reală. nici unul încă nu era prezent. în vieţile noastre trecute. aşa încât omul primeşte iarăşi putere pentru viaţa lui din ziua următoare!" Emanaţia sa este cu atât mai puternică cu cât noi Îl chemăm. avem sădită în noi această predispoziţie de deschidere faţă de marile taine ale Cosmosului.. să cobori în Eul meu superior. ale unor mari mistere pe care le-am vieţuit odată şi odată. Căci toate faptele se leagă între ele. sau chiar prin care trecem acum. se preschimbă pentru noi într-o emanaţie (înţelegere) armonioasă. după ce am trecut în timpul somnului prin experienţa resorbţiei noastre în nebuloasa universală şi ajungem în sfera a doua (omul se vieţuieşte pe sine înăuntrul tuturor celor douăsprezece semne zodiacale). de ce aspirăm atât de mult spre cunoaşterea spirituală. Tu erai. meditând la celelalte Ierarhii şi putem pătrunde mai bine în tainele Misterului Septimadei. aşa cum arată Rudolf Steiner: "Într-adevăr. împăcare şi siguranţă prin care. 5 .. asupra fiinţelor umane. care ne ajută în strădaniile noastre de înălţare. Îi solicităm ajutorul spunând: "O." Ne întoarcem cu gândul la vremuri străvechi. A noua Noapte Sfântă "În amintirea lui este Christos. Se poate trezi atunci în noi o amintire puternică spirituală despre multe aspecte uitate ale vieţilor trecute. de sufletul nostru. iubire ocrotitoare făcândune să nu ne simţim singuri. are încă vieţuirea forţelor Christice în el. copleşitoare. "Nu Eu. În tot acest timp înaltele Ierarhii lucrau şi la făurirea viitoarelor noastre mădulare spirituale. ne-a călăuzit. Amintindu-ne de toate acestea.. Se poate trece apoi. aşa încât urzeala încurcată a sferelor divine a stelelor fixe.. până la vârsta de trei ani. Căci El ne conduce în fiecare noapte şi cu atât mai mult în această noapte. Să încercăm să ne amintim de El. a acestei naturi curate a copilului. capabilă să primească în ea în viitor Sinea Spirituală. cum L-am primit în sufletele noastre. când Christos îşi face apariţia din nou în Eteric. ne aflăm subit în faţa unei lumi extraordinar de complexe." Nu Eu singur. copilul este încă impregnat de aura lui Christos. când Dumnezeirea lucra la alcătuirea corporalităţii noastre încă neterminate. apoi Spiritul Vieţii şi în fine pe Omul Spirit. Meditaţiile referitoare la esenţa temporală a Ierarhiilor. Christos se apropie şi mai mult de înţelegerea noastră. Christos în el. ne luminează drumul spre ele. înainte de naşterea Eului nostru superior." Mai departe Rudolf Steiner spune: "Christos apare drept păstor care ne conduce de la Berbec prin Taur la Gemeni. Tu. când din mădularele trupului meu. Meditând la prezenţa lui Christos în noi. Christos a fost prezent în noi. la amintirea Tatălui Dumnezeiesc. dar nu avem încă pregătirea necesară pentru a le înţelege." Christos este călăuzitorul care pătrunde în fiecare dintre noi. la transformarea fiinţei noastre. de ce ne putem apropia mai uşor cu înţelegere. fiinţa pământească şi de Christos. Începând de la sacrificiul de pe Golgota şi până în vremurile actuale.A şaptea Noapte Sfântă "Nu el singur. cu marea taină a sacrificiului de pe Golgota. în toată ambianţa noastră. Şi când este chemat. El ne-a dat impulsuri. El nu ne părăseşte nici ziua.. să-şi formeze gânduri despre viaţa şi fiinţa lui Christos.

Christos poate să se nască în toate sufletele care Îl cheamă. unind-o şi iluminând-o cu forţele eterice Christice. unde goneşte din templu animalele. se caută tot mai mult acest sprijin pe Pământ. "În Christos moartea devine Viaţă."În Christos moartea a devenit VIATA. de acum însă pe deplin conştient. privind mereu în sus către forţele divine. te însoţeşte. Asupra acestora merită să medităm! A douăsprezecea Noapte Sfântă "(Va lumina Christos). ceea ce simbolizează acţiunea Sa de a scoate astralitatea animalică luciferică din oameni: El goneşte pe Lucifer din templul nostru spiritual. Iar într-o noua reîncarnare. bazate pe cunoştinţele date de Ştiinţa Spirituală. oamenii contau pe ajutorul puterilor spirituale." În tinpurile precreştine.." Aceasta exprimă marele mister al renaşterii spirituale actuale. să-l amăgească pe om.. Să ne amintim unde trăia această forţă: În primele timpuri... Dar omul este liber şi să nu o accepte. Totodată Christos este acela care mai ales azi poate pune sfârşit întunericului nopţii din sufletele noastre. Cunoaşterea spirituală este însă tripartită: ea poate fi luminată de gândurile cosmice. Christos era căutat în Soarele Spiritual.. şi să-L primeşti în tine. Ea poate fi însă depăşită ca urmare a noii etape de evoluţie în care am intrat. El este o nouă forţă strălucitoare care luminează viitorul omenirii. în fiecare mişcare. această forţă a sentimentului nu mai este suficientă datorită atacului ahrimanic care s-a produs." A muri cu credinţa în Christos. te ajută să mergi înainte. Apoi.. Christos este însă prezent deja în eter şi. prin transformarea vieţii interioare şi prin căutarea Sinei proprii. Acest sentiment avea puterea Christică de a transforma întreaga viaţă a omului şi a fost suficient pentru omenire aproape două mii de ani." După cea de-a douăsprezecea Noapte Sfântă. după Misterul de pe Golgota. exprimate şi prin ultimele versuri ale Meditaţiei Pietrei Fundamentale: "Dumnezeiască Lumină Christos . să poţi primi apoi viaţa Spirituală în noua existenţă. în fiecare întuneric direct din prezent. Astăzi. care radiază în fiecare fiinţă umană. ea trăia în sentiment şi doar o mică parte a oamenilor putea să o pătrundă cu gândirea. având posibilitatea de a conştientiza viaţa interioară.. care aspiră în continuare la iluminarea întregii lor fiinţe. Aceasta simbolizează gonirea lui Ahriman din conştiinţa şi gândirea noastră materialistă. să-l îndepărteze de la această cale de cunoaştere suprasensibilă.... Lumina Spiritului Lumilor a intrat În curentul existenţei pământeşti Întunericul nopţii A luat sfârşit Lumină clară de zi Radie în sufletele omeneşti. ca o nouă sursă de impuls pentru transformarea vieţii. de această iluminare. poţi să-ţi aminteşti mai uşor de fiinţa Sa.. În Mysterii. A zecea şi a unsprezecea Noapte Sfântă "Şi drept viaţă iradiantă de amintire va lumina Christos. înseamnă a duce lumină în lumea Spirituală! Acolo reîntâlneşti pe Christos şi tot El îţi luminează drumul. se naşte totodată dorinţa de transformare şi de dăruire pentru alţii şi prin întemeierea unei noi comunităţi. iar forţele negative caută prin toate mijloacele exterioare şi interioare." La cei în care a pătruns această lumină. El acţionează aidoma imaginilor din Sfânta Scriptură. ca urmare. prin forţa Eului superior. aşa cum rezultă şi din ultima strofă a Meditaţiei Pietrei Fundamentale: "La răspântia de vremi.Soare Încălzeşte inimile noastre. Forţele luciferice şi ahrimanice au introdus în gândirea omului materialismul şi au ridicat un fel de zid în faţa sentimentului.. în fiecare respiraţie. De asemenea. Iluminează capetele noastre. Omul poate însă să nu-L accepte nici de astă dată. Ca să se facă bine Ceea ce noi Din inimi întemeiem Ceea ce noi Din frunţile noastre 6 . în fiecare om. Christos răstoarnă tejghelele cu bani ale zarafilor şi îi goneşte şi pe aceştia din Templu.

Nu rare sunt cazurile în care. fără să mai sperăm la nici o ieşire din întunericul sau necazul în care ne aflăm. pe care noi oamenii le vedem mari. Unele din ele le provocăm noi înşine.. ne scoate din impasul fără speranţă. încrederea noastră puternică şi ruga fierbinte pe care o îndreptăm spre Christos.Cu scop deplin vrem să înfăptuim. Însuşi Christos doreşte să apelăm la ajutorul Său.." Dar Christos este alături şi de micile noastre necazuri. ajungând uneori chiar la întunecarea totală a sufletului nostru. Serghei Prokofieff 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful