Sistemul de climatizare al autovehiculelor

INTRODUCERE
Sistemele de aer condiţionat au încetat de mult să mai fie privite ca accesorii de lux. Aerul condiţionat a devenit un factor al siguranţei active, şi astăzi, poate fi considerat parte integrată a specificaţiilor de siguranţă ale autovehiculului.

www.xmeditor.ro

Acum 10 ani doar 25% din vehiculele noi erau echipate cu aer condiţionat (acum 20 de ani doar 10%). În prezent, nu ştiu să mai existe vreun vehicul care să se comercializeze fără aer condiţionat (mici excepţii în segmentul low-cost; Dacia Logan, Tata Nano, şi încă câteva maşini asiatice).

Design-ul circuitului sistemului de aer condiţionat este în mare la fel pentru toate vehiculele. Acesta poate varia uşor în raport cu cerinţele de răcire (volum habitaclu, climatul zonei de comercializare al vehiculului).

În acest document vom încerca să vă familiarizăm cu scopul de bază şi principiul de funcţionare al unui sistem de aer condiţionat.

Vor fi explicate funcţiile componentelor ce alcătuiesc sistemul, caracteristicile speciale ale refrigerentului şi de ce sistemele de aer condiţionat necesită reguli stricte de întreţinere/reparare.

Componentele prezentate în acest document sunt comune majorităţii sistemelor de aer condiţionat.

www.auto-tehnica.ro
3

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro

4

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

CUPRINS
1. NECESITATEA AERULUI CONDIŢIONAT 1.1. Efectele temperaturii nefavorabile asupra corpului uman

2. NOŢIUNI ELEMENTARE DE FIZICĂ

2.2. Cum se măsoară temperatura?

2.3. Fenomene legate de temperatură 2.4. Stările materiei 2.5. Presiunea şi punctul de fierbere

3. REFRIGERENTUL şi ULEIUL FRIGORIGEN 3.1.Refrigerentul R12 3.2. Refrigerentul R134a 3.3. Starea refrigerentului R134a în ciclul aerului condiţionat 3.4. Influenţa CFC–lor asupra mediului 3.5. Sfaturi de siguranţă 3.6. Uleiul frigorigen

4. COMPONENTELE SISTEMULUI 4.1. Compresorul 4.1.1. Compresorul cilindric 4.1.2. Compresorul cu cilindree variabilă (auto-regulator / mecanic) 4.1.3. Compresorul cu cilindree variabilă comandat electric 4.2. Ambreiajul electromagnetic

www.auto-tehnica.ro
5

2.1. Ce este temperatura?

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

4.3. Condensorul 4.4. Rezervorul deshidratant 4.5. Supapa de destindere termostatică (detentorul) 4.6. Sistemul de aer condiţionat cu orificiu tub sau orificiu calibrat 4.6.1. Orificiul tub sau orificiul calibrat 4.6.2. Acumulatorul (Rezervorul colector)

www.auto-tehnica.ro
6

www.xmeditor.ro

4.7. Conductele de legătură 4.8. Elementele de siguranţă 4.8.1. Presostatele (senzorii de presiune) 4.8.1.1. Presostatul de joasă presiune 4.8.1.2. Presostatul de înaltă presiune 4.8.1.3. Presostatul de comandă a ventilatoarelor la regim maxim 4.8.2. Captorul de presiune al lichidului refrigerent 4.8.3. Grupul motoventilator 4.8.3.1. Motoventilatoarele duble 4.8.3.2. Motoventilatorul simplu 4.8.4. Sonda evaporator

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

5. DISTRIBUŢIA AERULUI 5.1. Climatizarea manuală 5.1.1. Răcirea aerului 5.1.2. Răcire maximă 5.1.3. Încălzirea aerului

5.2. Climatizarea automată

5.3. Rolul diferiţilor senzori 5.3.1. Senzorul de umiditate 5.3.2. Senzorul solar 5.3.3. Senzorul de calitate a aerului (toxicitate) 6. MĂSURI DE SIGURANŢĂ 7. DATE GENERALE DESPRE ECHIPAMENTE şi AGENŢII DE RĂCIRE 7.1. Echipamente necesare intervenţiei asupra unui sistem de aer condiţionat 7.1.1. Detector scăpări refrigerenţi 7.1.2. Aparate complet automatizate (ALL-IN-ONE) 7.1.3. Butelia de depozitare 7.2. Informaţii generale asupra factorilor ce influenţează sistemul 7.2.1. Agentul de răcire şi umezeala 7.2.2. Agent de răcire + Agent de răcire 7.2.3. Agentul de răcire şi plasticele 7.2.4. Agentul de răcire şi metalele 7.2.5. Agentul de răcire şi impurităţile

www.auto-tehnica.ro
7

5.1.4. Reglarea temperaturii aerului

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

8. ÎNTREŢINERE şi SERVICE 8.1. Încărcarea instalaţiei 8.2. Recuperarea refrigerentului din instalaţia vehiculului 8.3. Controlul cantităţii uleiului din compresor

www.auto-tehnica.ro
8

8.4. Vidarea circuitului 8.5. Umplerea instalaţiei 8.6. Detectarea scăpărilor 8.7. Metoda generală de înlocuire a unui component 8.8. Diagnosticarea prin autodiagnoză

www.xmeditor.ro

9. CONVERSIA DE LA R12 LA R134a 9.1. De ce să convertim? 9.2. Set conversie OEM 9.3. Set conversie AFTERMARKET 9.4. Sfătuirea clientului 9.5. Paşii de bază în efectuarea conversiei

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Începem prin a spune că omul se simte confortabil la o anumită

temperatură şi umiditate ambientală. Ca o componentă a siguranţei active, starea de bine a şoferului este un factor esenţial al abilitaţilor acestuia de a conduce. Climatul din habitaclu are efect direct asupra abilităţilor şoferului,

www.xmeditor.ro

stresului şi siguranţei de a conduce. O temperatură interioară confortabilă este influenţată de temperatura ambientală exterioară autovehiculului şi de debitul de aer: Temperatură ambientală exterioară scăzută, de ex. -20°C Temperatură ambientală interioară mai mare 28°C Debit de aer mai mare: 8 kg/min

Temperatură ambientală exterioară mare, de ex. 40°C Temperatură ambientală interioară mai scăzută 23°C Debit de aer mai mare: 8 kg/min

Temperatură ambientală exterioară moderată, de ex. 10°C Temperatură ambientală interioară mai scăzută 21.5°C Debit de aer mai mic: 4 kg/min

www.auto-tehnica.ro
9

Enciclopedia Auto Tehnica

Studii ştiinţifice efectuare de Organizaţia de Sănătate Mondială au arătat că abilităţile individului de a se concentra şi de a reacţiona sunt diminuate sub prezenta stresului.

www.auto-tehnica.ro
10

Căldura împovărează corpul uman. Temperatura ideală de şofat este undeva între 20 C şi 22 C, echivalentul în tabelul de mai jos

www.xmeditor.ro

Razele puternice de soare pot creşte temperatura interioară cu mai mult de 15 C peste temperatura ambientală – mai ales în zona capului. Aici efectele supraîncălzirii sunt cele mai periculoase. Temperatura corpului creşte şi bătăile inimii se intensifică. Respirăm mai greu de asemenea. Creierul nu primeşte destul oxigen. Momentan ne aflăm în a aceluiaşi tabel

reprezintă maximul suportat de om. Deja repercusiunile expunerii la o astfel de

temperatură pot fi dintre cele mai grave. Specialiştii denumesc această zonă, zona de “stres climatic”. Studii au arătat că o creştere a temperaturii de la 25 C la 35 C reduce perceperea senzorială a individului şi puterea acestuia de a raţiona cu 20%. S-a stabilit că aceasta reducere este echivalentă cu o concentraţie a alcoolului în sânge de 0.5 mililitri. – un sistem ce menţine temperatura aerului la un nivel confortabil corpului uman, şi care în acelaşi timp purifică şi deshidratează aerul.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Temperatura este proprietatea fizică a unui sistem, prin care se

temperatură mai ridicată este mai cald, iar cel cu o temperatură joasă

mai rece. Ea indică viteza cu care atomii ce alcătuiesc o substanţă se mişcă, în cazul încălzirii viteza lor crescând. Oamenii de ştiinţă afirmă că la o temperatură extrem de scăzută, numită zero absolut, atomii sau moleculele şi-ar înceta mişcarea complet.

Exista mai multe scări de măsurare a temperaturii. Europenilor le este mai cunoscută scara Celsius (°C) pe când americanilor le este mai familiară scara Fahrenheit (°F)

www.auto-tehnica.ro
11

constată dacă este mai cald sau mai rece. Astfel, materialul cu o

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Formulele de conversie între unităţile de măsură ale temperaturii sunt prezentate în tabelul de mai jos:

În

Din

Formula °F = (°C × 1,8) + 32 °C = (°F − 32) ÷ 1,8 K = °C + 273,15 °C = K − 273,15

Fahrenheit Celsius Celsius Kelvin Celsius Fahrenheit Celsius Kelvin

www.auto-tehnica.ro
12

www.xmeditor.ro

În momentul încălzirii unui corp, proprietăţile acestuia se schimbă după cum urmează: Lungimea sa variază (se dilată); Temperatura să creşte; Rezistenţa sa electrică variază (proprietate folosită pentru senzorii de temperatură); Radiaţia sa creşte;

În cazul în care încălzim un lichid: Volumul sau creşte la temperatură constantă; Presiunea sa creşte la volum constant;

Ca urmare a principiilor enumerate mai sus, tragem concluzia că un corp ne poate informa asupra temperaturii lui.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Temperatura, presiunea, volumul, determină starea unui corp şi toţi aceşti factori sunt legaţi între ei. În cazul termometrului, se evaluează temperatura graţie dilatării unui lichid conţinut sub vid într-un rezervor continuat cu un tub foarte fin, numit capilar. Lichidul utilizat poate fi: mercurul sau alcoolul, eterul din petrol, deoarece aceste trei lichide

Multe substanţe sunt prezente în toate cele trei stări de agregare. Să luăm de exemplu apă: ea se poate găsi şi în stare solidă şi lichidă şi gazoasă. Principiul de funcţionare al sistemului de răcire urmează aceste legi. Încă din vremuri îndepărtate a apărut nevoia de a răci (obiecte, alimente, etc.). Una din metodele folosite pentru a reci alimentele a fost depozitarea lor într-o “cutie de gheaţă”. Gheaţa (apa în stare solidă) absoarbe căldura alimentelor, astfel răcindu-le. Ca efect secundar, să îi spunem aşa, gheaţa se topeşte şi se transforma în lichid (apă). Dacă apa ar fi încălzită în continuare, aceasta va fierbe şi se va evapora. Apa este acum în stare gazoasă. Substanţele gazoase pot fi convertite înapoi în lichid prin răcire, iar dacă lichidul îl răcim şi mai mult devine solid.

www.auto-tehnica.ro
13

se dilată puternic la mici variaţii de temperatură.

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Acest principiul este aplicabil aproape tuturor substanţelor: O substanţă absoarbe căldura când este convertita din lichid în gaz; O substanţă degajă căldură când este convertita din gaz în lichid; Căldura întotdeauna circulă de la substanţa mai caldă la cea mai rece;

Aerul condiţionat foloseşte aceste legi de bază ale schimbului de căldură, într-un proces în care substanţa îşi schimba starea într-un anume punct.

www.auto-tehnica.ro
14

www.xmeditor.ro

Dacă presiunea unui lichid este modificată atunci se modifică şi punctul de fierbere. Toate lichidele se comportă asemănător. Punctul de fierbere: Ÿ Apa = 100°C Ÿ Ulei de motor = 380 – 400°C

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Cu cât e mai scăzută presiunea cu atât e mai jos punctul de fierbere (evaporare). Procesul de evaporare este folosit de asemenea şi în sistemele de aer condiţionat ale vehiculelor. În acest scop, se foloseşte o substanţă cu punctul de fierbere foarte

probabil o să îl auziţi pronunţat refrigerant – denumire incorectă

gramatical!). Punctul de fierbere ale refrigerentului: R12 = -29.8°C R134a = -26.5°C

Ca şi convenţie, temperaturile de fierbere specificate în tabele sunt întotdeauna stabilite şi indicate la presiunea atmosferică 0.1 Mpa sau 1 bar (nivelul mării).

Putem trage următoare concluzie din aceste curbe, atât pentru refrigerenţi (R134a şi R12) cât şi pentru apă: La presiune constantă, vaporii devin lichid prin reducerea temperaturii (în circuitul aerului condiţionat acest proces are loc în condensor); - Refrigerentul îşi schimbă forma, din lichid în vapori prin reducerea presiunii (în circuitul aerului condiţionat acest proces are loc în evaporator);

www.auto-tehnica.ro
15

scăzut. Această substanţă este cunoscută ca refrigerent (mai des

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Până când lumea nu a început să se îngrijoreze de subţierea stratului de ozon, pe la mijlocul anilor ‘70, cel mai comun refrigerent folosit în industria auto era halometanul R12. În 1995 producerea şi folosirea refrigerentului R12 pentru sistemul de aer condiţionat al autovehiculului a încetat, fiind interzisă prin lege. Numele chimic al acestuia este: Este un metan (
4 2 2)

www.auto-tehnica.ro
16

www.xmeditor.ro

)în care atomii de hidrogen au fost înlocuiţi prin doi

atomi de clor şi doi atomi de fluor. R12 este inodor, incolor şi neinflamabil, însă, la o temperatură mai mare de 150°C degaja un gaz toxic. Punctul de trecere din stare lichidă în stare gazoasă (punctul de fierbere) la presiune atmosferică este -29.8°C.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Nume chimic:

. Este un etan (C2H6) în care

s-au înlocuit 4 atomi de hidrogen cu 4 atomi de fluor. Ca şi predecesorul său este inodor, incolor şi neinflamabil.

fierbere) la presiune atmosferică este -26.5°C. R134a face parte din

clasa

Folosirea acestei substanţe ca şi refrigerent pentru sistemul de aer condiţionat este dictată de următoarele proprietăţi: - Temperatură joasă de fierbere (punctul de trecere în stare de vapori). Astfel, un corp (evaporatorul) poate fi răcit cu uşurinţă de către aerul înconjurător. Schimbul de căldură este cu atât mai rapid cu cât diferenţa dintre cele două corpuri ce iau parte la acest schimb este mai mare; - Temperatura de condensare ridicată la presiuni mici (70°C la 1821 bari). Deci graţie condensorului căldura poate fi evacuată în exterior fără a fi necesar ca acesta să aibă o suprafaţă prea mare;

În plus faţă de curba presiune vapori, ciclu prezintă schimbările de stare ale refrigerentului sub presiune şi temperatură precum şi balanţa energiei la care refrigerentul revine la starea iniţială.

www.auto-tehnica.ro
17

unctul de trecere din stare lichidă în stare gazoasă (punctul de

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Diagrama este un extras din diagramă stărilor refrigerentului R134a pentru aerul condiţionat al unui vehicul. Conţinutul de energie este un factor cheie în proiectare unui sistem de aer condiţionat. Acesta arată ce energie este necesară (căldura evaporare, căldura condensare) pentru a atinge capacitatea de răcire necesară.

www.auto-tehnica.ro
18

www.xmeditor.ro

Date fizice: Punctul de fierbere: -26.5°C; Punctul de îngheţ: -101.6°C; Temperatura critică: 100.6°C; Presiunea critică: 4.056Mpa (40.56 bari);

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

În 1974 a fost întâlnită pentru prima dată ideea potrivit căreia acumularea de clor provenită din emisiile de în straturile

înalte ale atmosferei antrenează o epuizare a stratului de ozon şi o

Stratul de ozon este o peliculă foarte subţire care înconjoară Pământul

la o altitudine de aprox. 30.000 m. Acest strat are rolul de a proteja suprafaţa pământului de radiaţiile ultraviolete. Realizează acest lucru prin absorbţia unui procent semnificativ din aceste radiaţii. Distrugerea acestui ecran protector s-ar datora unei recombinări a clorului cu atomii de oxigen ai ozonului. Efectul de seră are loc datorită acumulărilor de gaz (CO2 şi CFC) în straturile joase ale atmosferei. Aceasta ar avea ca efect limitarea schimburilor termice cu straturile atmosferice superioare mai reci, ceea ce are drept consecinţă o încălzire globală a planetei. Din ansamblul de CFC ce contribuie la distrugerea stratului de ozon, se consideră că partea de R12 utilizată ca fluid frigorigen în sistemele de condiţionare a aerului în autovehicule este de aprox. 20%. Folosirea unui nou fluid frigorigen pentru înlocuirea lui R12 în sistemele de condiţionare a aerului este deci atât o necesitate cât şi o obligaţie.

www.auto-tehnica.ro
19

încălzire a suprafeţei pământului (efect de seră).

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Constructorii de automobile au ales să utilizeze ca înlocuitor al lui R12 refrigerentul R134a. El nu conţine clor şi drept consecinţă, nu atacă stratul de ozon. În plus, participarea sa la efectul de seră este net inferioară celei a lui R12 (în jur de 12 ori).

www.auto-tehnica.ro
20

www.xmeditor.ro

La contactul cu o sursă de căldură (peste 100°C) refrigerentul se degradează şi devine agresiv pentru piele, ochi, mucoase… Este deci indispensabil de a fi prevăzător contra acestor efecte în timpul

intervenţiilor asupra instalaţiilor de climatizare. Sunt interzise sudurile elementelor componentelor sistemului de aer condiţionat. Sunt admise trecerile prin cuptoare de coacere după vopsire, dacă temperatura acestora nu depăşeşte 80°C. Ÿ Este deci absolut necesar de a efectua toate intervenţiile într-un spaţiu aerisit. Ÿ Purtaţi mănuşi pentru a evita orice contact al refrigerentului cu pielea (degerături). Purtaţi ochelari pentru a evita îngheţarea corneei în timpul manipulării.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Un ulei special, frigorigen, lipsit de impurităţi precum sulf, ceară sau apă este necesar pentru a lubrifia toate componentele mecanice ale sistemului de climatizare.

deoarece,aceste două substanţe intră în contact în circuitul de răcire.

Mai mult, uleiul frigorigen nu trebuie să atace garniturile folosite în sistem. Un ulei sintetic special este folosit pentru circuitul refrigerentului R134a. Acest ulei se poate folosi numai cu acest agent de răcire, din moment ce nu se amesteca cu alţi agenţi. De asemenea, uleiul poate fi adaptat/particularizat pe diferite tipuri de compresoare

Repartiţia uleiului în circuitul aerului condiţionat

-

Recipientele de ulei să fie întotdeauna cu capacul pus (acest ulei are proprietatea de a absorbi umiditatea din aer);

-

Nu folosiţi ulei vechi; Atunci când îl aruncaţi trataţi-l ca şi ;

Datorită proprietăţlor chimice ale acestuia, nu poate fi aruncat ca şi uleiul de motor sau de transmisie;

www.auto-tehnica.ro
21

Uleiul frigorigen trebuie să fie compatibil cu agentul de răcire,

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
22

www.xmeditor.ro

Înainte de a analiza fiecare componentă în parte, haideţi să vedem rolul acestora în ansamblul total al sistemului de aer condiţionat. Ce ştim până acum: Pentru a răci un obiect, căldura trebuie cedată. Un sistem de răcire prin compresie este folosit pe autovehicule pentru a furniza şi menţine o temperatură plăcută în autovehicul. Un refrigerent/agent de răcire circulă într-un circuit închis, schimbându-şi permanent starea din gazoasă în lichidă şi vice versa.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Agentul de răcire este: Comprimat în starea gazoasă; Condensat prin disiparea căldurii; Şi evaporat prin reducerea presiunii şi absorbţia căldurii;

Afirmaţia conform căreia sistemul de aer condiţionat produce aer

extrage căldura din aerul aflat deja în vehicul.

are rolul de a comprima refrigerentul, făcându-l să se încălzească. Refrigerentul este pompat în circuit pe partea de înaltă presiune. În această fază, refrigerentul este în stare gazoasă, la presiune şi temperatură ridicată.

Refrigerentul circulă pe o distanţă scurtă până la

Căldura

este acum extrasă din gazul cald comprimat, în condensor prin asigurarea unui curent de aer ce circulă prin acesta (fie de un ventilator fie efectiv de aerul întâmpinat la înaintarea vehiculului). Refrigerentul condensează şi devine lichid atunci atinge temperatura de topire (dependentă de presiune). În această fază, refrigerentul este în stare lichidă la presiune înaltă şi temperatură medie.

www.auto-tehnica.ro
23

rece este cumva greşită, în sensul că sistemul nu produce aer rece ci

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Refigerentul lichid comprimat continuă să curgă printr-o “strangulare”. Această strangulare poate fi de forma unui restrictor (orificiu tub) sau a unei supape de destindere termostatică (detentor). O dată ce agentul de răcire a ajuns la detentor, este injectat în evaporator făcând ca presiunea acestuia să scadă (partea de joasă presiune). În interiorul agentul de răcire lichid injectat, se extinde

www.auto-tehnica.ro
24

şi se evaporă. Căldura necesară evaporării este extrasă din aerul cald

www.xmeditor.ro

ce se răceşte la trecerea prin aripioarele de răcire ale evaporatorului. Temperatura în interiorul vehiculului este redusă la un nivel plăcut. În această fază, refrigerentul este în stare de vapori, sub presiune joasă şi temperatura scăzută. Acum în stare gazoasă din nou, refrigerentul iese din evaporator. Agentul de răcire este din nou tras de compresor şi îşi reia ciclul prin componentele sistemului de aer condiţionat. Astfel, circuitul este închis. În această fază, refrigerentul este din nou în stare gazoasă, sub presiune joasă şi temperatura scăzută.

Refrigerentul circulă în interiorul circuitului numai atunci când compresorul este pornit, iar compresorul este pornit numai atunci când motorul funcţionează şi butonul A/C este apăsat. În acest scop, compresorul are un ambreiaj electromagnetic.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Capacitatea de răcire a sistemului de aer condiţionat depinde de specificaţiile fiecărui vehicul şi de categoria de încadrare a acestuia (volum habitaclu, necesitatea de răcire, etc.). În afară de elementele prezente în schema sistemului, şi de cele enumerate în text, pot exista şi altele, precum senzori de temperatură,

cea de joasă presiune, dar şi robinete de scurgere al uleiului, în

funcţie de design-ul circuitului şi cerinţe. Aranjarea componentelor poate diferi de asemenea de la un vehicul la altul. De exemplu, unele sisteme au un amortizor înainte de compresor pentru a amortiza vibraţiile.

Rolul său este de a ridica presiunea refrigerentului care iese din evaporator şi de a întreţine circulaţia acestuia în sistem. Antrenarea lui se face prin intermediul unui ambreiaj electromagnetic ce transmite mişcarea de la motor la arborele compresorului. Compresorul este pus în mişcare, prin ambreiajul electromagnetic numai în momentul în care motorul este pornit.

www.auto-tehnica.ro
25

comutatoare de presiune atât pe partea de înaltă presiune cât şi pe

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Are în componenţă în general 5 sau 7 pistoane (pentru reducerea vibraţiilor). Arborele preia mişcarea de la ambreiaj şi o transmite unui platou oscilant. Unghiul acestui platou defineşte cursa pistoanelor.

www.auto-tehnica.ro
26

www.xmeditor.ro

Camerele pistoanelor sunt închise de chiulasă care conţine supapele de admisie şi evacuare. Galeriile de evacuare sunt în legătură cu partea de înaltă presiune (reper charge), spre condensor, iar cea de admisie cu partea de joasă presiune (reper tion) care vine de la evaporator.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Acest tip de compresor îşi poate modifica volumul cilindric pentru a se conforma cerinţelor utilizatorului.

Mişcarea de rotaţie a arborului de intrare este transmisă manşonului culisant şi convertită în mişcare axială a pistonului via platoului oscilant. Amplitudinea mişcării pistoanelor şi rata de compresie sunt definite de înclinarea platoului oscilant. Ÿ – dependentă de presiunea din camere şi de aici de condiţiile de presiunea de la bază şi vârful pistonului. Înclinarea este suportată de arcuri aflate înainte şi după platou. Ÿ restrictor. – este dependentă de joasa sau înalta presiune ce acţionează asupra supapei regulatoare şi asupra orificiului

www.auto-tehnica.ro
27

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Înalta presiune, joasa presiune şi presiunea din cameră sunt egale când aerul condiţionat este oprit. Arcurile de înainte şi de după platou, îl menţin pe acesta înclinat pentru un randament de 40%. Avantaje: Ÿ evitarea neregularităţilor legate de cuplarea ambreiajului, mai ales

www.auto-tehnica.ro
28

la motoarele de mică cilindree (funcţionează continuu); Ÿ menţinerea unei temperaturi constante în evaporator; acesta rămâne la limita givrajului; Ÿ economie de carburant; Ÿ unghiul platoului variază în funcţie de joasa presiune. Încălzirea evaporatorului este legată de temperatura aerului exterior. Am cunoscut până acum presiunea ridicată şi presiunea joasă. Dispozitivul utilizează pentru funcţionare şi un al treilea nivel de presiune: PRESIUNEA DIN CARTER (PC).

www.xmeditor.ro

Ea se stabileşte după cum urmează : Ÿ Un orificiu calibrat face comunicarea între camera de descărcare (Î.P.) şi carterul compresorului; Ÿ O supapă de control intern situată în mijlocul compresorului modifică presiunea din carter reglând comunicarea cu camera de aspiraţie (J.P.) Supapa controlează în permanenţă diferenţa dintre presiunea din carter şi J.P. Ea menţine presiunea din carter superioară sau egală cu presiunea de aspiraţie.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Atunci când joasă presiune(J.P.) este ridicată, supapa de control se

aceste condiţii, unghiul platoului oscilant creşte şi cilindreea se măreşte.

Când joasă presiune devine inferioară celei din carter (JP<PC), supapa de control intern se închide. Presiunea din carter se opune reculului pistoanelor în faza de aspiraţie. Valoarea unghiului platoului oscilant se micşorează, deci şi cursa pistoanelor respectiv cilindreea.

Compresorul cu cilindree variabilă este pilotat de o supapă de control comandată de calculator. Acţionând asupra poziţiei supapei de control, calculatorul modifică cilindreea, pentru a adapta puterea frigorifică la cererea de frig a utilizatorului. Sistemul răceşte aerul atât cât este necesar, astfel încât să nu mai fie necesară încălzirea lui ulterioară. În acest fel, puterea consumată de compresor este minimizată, ceea ce reduce consumul de combustibil datorat funcţionării sistemului de aer condiţionat.

www.auto-tehnica.ro
29

deschide pentru a echilibra presiunea din carter cu joasa presiune. În

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Supapa de control este pilotată electric. Ea primeşte un semnal de comandă care permite impunerea unei diferenţe de presiune care să conducă la o anumită poziţie a platoului şi deci a unei puteri a compresorului. Această comandă este realizată printr-un semnal RCO, deci cilindreea va fi funcţie de mărimea semnalului RCO. Supapa este comandată funcţie de temperatura la ieşirea din evaporator şi de presiunea pe partea de înaltă presiune.

www.auto-tehnica.ro
30

www.xmeditor.ro

Supape de comandă pentru compresorul cu cilindree variabilă comandat electric

Compresorul cu cilindree variabilă pilotat nu este protejat în cazul în care cantitatea de fluid din circuit este prea mică. Astfel, o pierdere de fluid va fi interpretată de calculatorul de A/C, ca o pierdere de performanţă. În acest caz el va comanda creşterea cilindreei compresorului, pentru a putea menţine temperatura din habitaclu impusă. Acest mod de lucru nu este corect pentru compresor deoarece acesta nu va mai avea ungerea corespunzătoare. O strategie de determinare a cantităţii de fluid în circuit a fost pusă în aplicare pentru a evita griparea compresorului.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Un prag de încărcare limită este calculat în mod dinamic. Atunci când vehiculul a ajuns aproape de viteză de 90km/h, sistemul menţine cilindreea maximă a compresorului o perioadă de aproximativ 15s. Acest lucru permite evaluarea unui prag de presiune care depinde de temperatura exterioară şi de viteza ventilatorului habitaclu. Declararea

de cantitate insuficientă în timpul mai multor rulaje consecutive.

www.auto-tehnica.ro
31

unui defect şi oprirea compresorului intervine după mai multe detectări

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Compresorul este antrenat de motor prin intermediul unui ambreiaj electromagnetic. Ambreiajul cuprinde: Ÿ Fulie; Ÿ Disc de transmisie;

www.auto-tehnica.ro
32

www.xmeditor.ro

Ÿ Bobină; Ÿ Rulment / rulmenţi; Discul de transmisie şi platoul ciclic sunt fixe în raport cu arborele de intrare.

Motorul vehiculului va antrena fulia prin curele. Fulia se roteşte liberă atunci când compresorul este oprit. În momentul conectării compresorului, se aplică tensiune bobinei, creându-se astfel un câmp magnetic. Acest câmp magnetic atrage discul de transmisie spre fulie, astfel transmiţându-se mişcarea de rotaţie a fuliei. Compresorul funcţionează. Acest lucru se întâmplă atât timp cât circuitul bobinei magnetice este închis. În momentul deschiderii acestuia, dispariţia câmpului magnetic face ca discul de transmisie să se depărteze de fulie, acesta din urmă rotindu-se liber

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

www.xmeditor.ro

Discul de transmisie nu este lipit de fulie Mişcarea de rotaţie nu se transmite compresorului

Dimensionarea ambreiajului, asigură în condiţii normale, buna funcţionare pe toată durata de viaţă a compresorului. Cauzele principale ale defectării ambreiajului sunt: Ÿ o tensiune de alimentare scăzută (nu trebuie să fie niciodată sub tensiunea nominală cu mai mult de 2V). În acest caz, atragerea discului de transmisie de către bobină nu este suficientă şi ambreiajul patinează (de aici uzura excesivă a discului de transmisie); Ÿ o presiune foarte mare în circuitul A/C şi deci activarea şi dezactivarea frecventă a ambreiajului comandată de presostatul de înaltă presiune; Ÿ reglaj greşit al jocului între discul de transmisie şi fulie; jocul dintre discul de transmisie şi fulie trebuie să fie de pe toată circumferinţa sa. Ÿ exces de ulei pe suprafeţele frontale. , uniform

www.auto-tehnica.ro
33

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
34

www.xmeditor.ro

Condensorul este cea mai “rece” parte a sistemului de aer condiţionat.

Design-ul condensorului este foarte asemănător cu cel al unui radiator, fiind compus din conducte şi aripioare de răcire. Condensorul este răcit de ventilator chiar şi după oprirea motorului pentru a se asigura circularea agentului de răcire prin sistem. Întotdeauna condensorul este montat în fata radiatorului. Acest lucru măreşte eficienţa de funcţionare. În mod normal, ventilatorul montat în faţa condensatorului porneşte o dată cu pornirea instalaţiei de A/C, însă unele sisteme beneficiază de un senzor de presiune, senzor ce printre altele are rolul de a da comanda de pornire a ventilatorului în momentul când presiune a atins un nivel specificat.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Impurităţi prezente în condensator reduc capacitatea acestuia de răcire şi implicit, capacitatea radiatorului de răcire.

Agent de răcire, cald sub forma gazoasă vine de la compresor la o temperatură între 50°C şi 70°C. Conductele şi aripioarele condensorului absorb şi disipă căldura agentului de răcire. În momentul în care refrigerentul s-a răcit, condensează şi devine lichid. În partea de jos a condensorului există un orificiu de ieşire pe unde agentul de răcire, acum în stare lichidă este evacuat.

www.auto-tehnica.ro
35

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
36

www.xmeditor.ro

În instalaţia de aer condiţionat cu supapă de destindere termostatică, rezervorul are rolul de a stoca şi deshidrata agentul de răcire.

Diferite cantităţi de refrigerent sunt pompate prin circuit o dată cu schimbare anumitor parametrii, de ex. temperatura ambientală, rotaţiile compresorului, etc.. Rezervorul este integrat în circuit în aşa fel încât să compenseze aceste fluctuaţii. Funcţia de eliminare a apei este posibilă datorită prezenţei unor cristale ce absorb şi reţin apa (

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Agentul de răcire în stare lichidă ce vine din condensor intră în rezervor. În interiorul rezervorului,

deshidratant şi apoi este împins

afară prin supapa de evacuare, sub forma unui jet continuu, fără bule de aer.

Componentele rezervorului deshidratant

dacă deshidratantul este saturat se pot forma cristale de gheaţă în detentor, dând o funcţionare intermitentă instalaţiei. În plus umiditatea reacţionează cu agentul frigorigen şi cu uleiul, producând acizi corozivi care atacă componentele din metal ale instalaţiei.

www.auto-tehnica.ro
37

acesta trece prin filtrul

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
38

www.xmeditor.ro

1. face trecerea fluidului de la înaltă la joasă presiune – 2. reglează tot timpul cantitatea de fluid ce se destinde în funcţie de temperatura de ieşire din evaporator. Într-adevăr, o temperatură prea scăzută înseamnă o evaporare în curs de realizare, deci incompletă şi prezenţa lichidului la ieşirea din evaporator.

Se pot întâlni două forme constructive: Ÿ supapă în Ÿ supapă în

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Supapa in L

Supapa in H

Funcţionarea lor este asemănătoare, de aceea în cele ce urmează este prezentată supapa în ca şi model). Compact şi monobloc, detentorul este constituit la partea inferioară dintr-o conductă de intrare reglată de o supapă, iar, la partea superioară dintr-o conductă de ieşire şi o capsulă termostatică. Capsula termostatică este formată dintr-un plonjor aflat în canalul de ieşire care sondează în permanenţă temperatura fluidului la ieşirea din evaporator. Dacă ea este ridicată, gazul deţinut în plonjor se dilată şi face să crească presiunea în partea de sus a capsulei termostatice. Membrana se deplasează şi împinge într-o tijă ce deschide supapa. Destinderea şi evaporarea sunt mai importante: temperatura scade rapid în evaporator. Gazul conţinut în plonjor se contractă şi provoacă urcarea membranei. Supapa se reînchide şi ciclul reîncepe. care este cea mai răspândită (şi cea mai nouă

www.auto-tehnica.ro
39

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
40

www.xmeditor.ro

Componentele detentorului (supapa în H)

Fluidul se găseşte în circuit la o presiune direct legată de temperatura sa. Atunci când se foloseşte un compresor cu cilindree variabilă reglajul supapei detentorului este diferit faţă de cazul în care se foloseşte un compresor cilindric (la temperatură identică acest detentor este mai închis decât unul clasic).

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Faţă de circuitul cu detentor, agentul de răcire în formă lichidă este injectat în evaporator printr-un orificiu tub. Pe sistemele de aer condiţionat cu orificiu tub, mai este prezent şi un acumulator (rezervor colector) montat între evaporator şi compresor, ce înlocuieşte rezervorul deshidratant. Acumulatorul are rolul unui rezervor şi protejează compresorul (debit prea mare de agent de răcire). Restul componentelor sunt identice cu cele folosire pentru sistemele de aer condiţionat cu detentor.

www.auto-tehnica.ro
41

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
42

www.xmeditor.ro

Orificiul tub este de fapt o îngustare a circuitului refrigerentului imediat înainte de evaporator. Această îngustare restricţionează debitul agentului de răcire. Agentul de răcire este cald datorită presiunii acumulate înainte de orificiul restrictor. Presiunea agentului de răcire scade rapid după ce trece prin orificiu. Agentul de răcire este rece la presiuni joase. Orificiul restrictor este aşadar “frontiera”din parte de înaltă presiune şi cea de joasă presiune. O garnitură asigură că agentul de răcire trece prin orificiul tub şi nu pe lângă acesta.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Ÿ să determine debitul de agent de răcire ce trece. Cantitatea de refrigerent ce poate trece prin orificiul tub este limitată de presiunea din circuit; Ÿ să menţină presiunea pe partea de înaltă presiune şi să păstreze agentul în stare lichidă în momentul funcţionarii

compresorului; Ÿ presiunea din orificiu scade. Refrigerentul se răceşte înainte să intre în evaporator prin evaporare parţială; Ÿ atomizarea refrigerentului (transformarea acestuia în picături foarte fine);

Orificiul tub are un filtru pentru impurităţi în partea dinspre condensor şi un filtru de atomizare în partea dinspre evaporator.

www.auto-tehnica.ro
43

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
44

Secţiune a acumulatorului Se poate observa atât agentul de dezumidificare cât şi tubul prin care circulă refrigerentul

www.xmeditor.ro

Aşa cum am mai spus, prezenţa unui orificiu tub face obligatorie prezenta unui rezervor colector. Acest rezervor este instalat într-un loc unde căldura motorului să ajungă la el (post-evaporare). La fel ca şi rezervorul deshidratant, acumulatorul asigură filtrarea impurităţilor din circuit, deshidratarea fluidului frigorigen şi o capacitate tampon pentru absorbirea variaţiilor de volum datorate variaţiilor de regim sau eventualelor cuplări şi decuplări. În plus, deoarece orificiul calibrat nu garantează evaporarea totală a lichidului la ieşirea din evaporator, acumulatorul opreşte eventualele urme de lichid.

Componentele acumulatorului

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Leagă diferitele componente ale circuitului pentru transferarea fluidului de la unul la altul. Sunt formate dintr-o parte rigidă (tub de aluminiu), o parte elastică (furtun de cauciuc), racorduri şi garnituri, elemente pentru absorbţia zgomotului, supape. Furtunurile elastice sunt din materiale speciale (elastomeri multistrat) deoarece freonul are proprietatea de a trece prin cauciuc. Cu refrigerentul R134a, capacitatea fluidului de a trece prin cauciuc este şi mai mare. Pentru a trece peste acest fenomen a fost încorporată o barieră termoplastică în zona elastica a furtunului, dându-i acestuia din urma un plus de etanseitate. Aceste canalizatii sunt însemnate pentru evitarea tuturor confuziilor în timpul înlocuirii. O ruptura brusca a unei conducte (cauza cea mai frecventa este desertizarea furtunului) antreneaza o pierdere instantanee si totala a fluidului si a uleiului.
Secţiune într­o conductă elastică de legătura tipică sistemului de A/C

www.auto-tehnica.ro
45

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Din motive de siguranţă, compresorul şi grupul motoventilator sunt comandate/verificate de anumiţi senzori de presiune. Aceştia au rolul

www.auto-tehnica.ro
46

de a întrerupe sau conecta alimentarea acestor componente pentru a evita defectarea lor.

www.xmeditor.ro

Are rolul de a interzice punerea în funcţiune a compresorului atunci când instalaţia este descărcată. El taie alimentarea ambreiajului compresorului când presiunea în circuitul de înaltă presiune este inferioară valorii este mai mare de bari şi o restabileşte atunci când presiunea bari.

Dacă presiunea se ridică anormal în circuit, există riscul spargerii canalizaţiilor. Acest presostat taie alimentarea ambreiajului compresorului atunci când presiunea din circuitul de înaltă presiune depăşeşte valoarea de este mai mică de bari. bari şi o restabileşte când presiunea

Atunci când presiunea creşte peste

bari în circuit, acest

presostat comandă pornirea moto-ventilatoarelor la regim maxim şi le opreşte la bari. Obţinem astfel un mai bun schimb de căldură,

ceea ce ameliorează condensarea şi limitează creşterea presiunii.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Pe vehiculele recente, prestatoarele a fost înlocuite cu un captor de presiune fluid refrigerent. El trimite informaţia de presiune calculatorului. Informaţia este utilizată pentru : *0 Compresorul este debreiat dacă

presiunea este superioară valorii de 27 de bari şi sistemul interzice cuplarea sa; acelaşi lucru se întâmplă şi când presiunea este inferioară valorii de 2,5 bari.

*1

Calculatorul de

climatizare efectuează un calcul de putere absorbită utilizând informaţia captorului de presiune al fluidului refrigerent şi viteza de rotaţie a arborelui compresorului. Această informaţie este utilizată de calculatorul de injecţie pentru a anticipa variaţiile de sarcină induse de către compresor.

*2

Pentru a ameliora performanţele

climatizării la relanti, după ce înalta presiune depăşeşte 13 bari, calculatorul de injecţie creşte turaţia de relanti.

www.auto-tehnica.ro
47

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

*3

Ventilatorul de răcire

este utilizat pentru a favoriza schimburile termice la nivelul condensorului, ceea ce ameliorează performanţele climatizării. Pe acest sistem, punerea în mişcare a ventilatorului de răcire depinde de presiunea fluidului şi de viteza vehiculului. Într-adevăr, ventilatorul de răcire este oprit dacă viteza vehiculului

www.auto-tehnica.ro
48

www.xmeditor.ro

este superioară valorii de 70 km/h (cu rezerva că, în ciuda vitezei importante, presiunea rămâne superioară valorii de 23 de bari). La oprirea autovehiculului, dacă presiunea este inferioară valorii de 19 bari, ventilatorul de răcire este utilizat la viteză mică, în timp ce, dacă presiunea din sistemul de climatizare este superioară valorii de 19 bari, ventilatorul rămâne cuplat pe viteză mare.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Putem spune că o condiţie de bază a funcţionării corespunzătoare a sistemului de aer condiţionat (circuitului refrigerent) cât şi a motorului (sistemul de răcire) este buna operare a grupului motoventilator. Performanţele condensorului scad drastic dacă prin acesta nu trece aer mai rece. În aceste condiţii, funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat nu este garantată. În cazul sistemului de aer condiţionat, un al doilea, chiar şi un al treilea ventilator este folosit. Aceste ventilatoare oferă necesarul de debit de aer prin radiator şi condensor. Acţionarea ventilatoarelor în diferite trepte este comandată de prestator şi senzorii de temperatură.

Cele două motoventilatoarele sunt alimentate prin traversarea circuitului de putere a trei relee. Primul releu (A) serveşte ca întrerupător; el este comandat atunci când se pune în funcţiune compresorul. Celelalte două relee (B şi C), în repaus, asigură legătura electrică între cele două motoventilatoare. Acestea din urmă sunt legate în serie şi se rotesc cu jumătate de viteză.

www.auto-tehnica.ro
49

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
50

www.xmeditor.ro

După ce presiunea din circuit frigorigen a crescut, presostatul comandă motoventilatoarele prin stabilirea unui contact electric care alimentează circuitul de comandă al releelor B şi C. Releul B dă o masă primului motor care posedă deja o alimentare a sa. Releul C trimite un plus celui de-al doilea motor care este totdeauna conectat la masă. Din serie, conectarea celor două motoventilatoare devine în paralel şi atunci ele se învârt la turaţie maximă.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Montajul este asemănător cu precedentul, dar o rezistenţă înlocuieşte prezenţa unui motoventilator. Când compresorul este comandat, releul A alimentează motoventilatorul traversând rezistenţa şi deci având o pierdere de tensiune. Motoventilatorul se roteşte cu viteză mică.

www.auto-tehnica.ro
51

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
52

www.xmeditor.ro

Sonda de temperatură a evaporatorului este situată pe evaporator în punctul cel mai rece. Se află întotdeauna în circuitele cu compresor cilindric, dar poate fi întâlnită şi la circuitele cu compresor cu cilindree variabilă, în acest caz fiind un element de securitate care intră în acţiune în cazuri rare (defect compresor). Această sondă este o termistanţă (rezistenţă electrică a cărei valoare variază cu temperatura) cu coeficient de temperatură negativ (CTN). . Dacă temperatura este prea scăzută, calculatorul taie alimentarea compresorului, aceasta împiedicând givrajul (îngheţarea) evaporatorului.

(a se vedea compresorul pilotat). Informaţia este utilizată de calculator pentru : 1. . Cunoaşterea temperaturii

evaporatorului permite calculatorului de climatizare să ajusteze puterea frigorifică în funcţie de dorinţa utilizatorului şi de riscurile apariţiei de picături de apă foarte fine.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

2.

Traversând evaporatorul, aerul este răcit. Dacă temperatura este inferioară valorii de 0°C, umiditatea care este conţinută se condensează pe pereţii ţevilor şi îngheaţă. Aceasta poate avea consecinţe asupra trecerii aerului şi deci în acest caz nu mai avem ventilaţie şi nici schimb

compresorului este tăiată când temperatura este în jur de 0°C.

3. climatizare.

care iese din grupul de

www.auto-tehnica.ro
53

termic. Cu scopul de a evita aceste probleme, alimentarea

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
54

www.xmeditor.ro

Pentru reglarea temperaturii cât mai eficace şi mai rapid, robinetul de încălzire a fost înlocuit cu un . Acesta autorizează

combinarea aerului cald cu cel rece, de la poziţia de căldură maximă (tot aerul trece pe lângă radiatorul de încălzire), până la poziţia de frig maxim (aerul nu trece decât pe lângă evaporator). Un alt element este al aerului, care

selecţionează intrarea aerului din exterior sau îl recirculă pe cel din interior. Utilizatorul poate deci, alege izolarea de aerul din exterior, în anumite cazuri particulare şi temporare (aer exterior viciat, temperatură exterioară ridicată, etc.). Această utilizare nu poate fi decât temporară deoarece aerul din interior este viciat ceea ce poate duce la aburirea geamurilor. Mai există de asemenea şi dorinţa utilizatorului. a aerului, funcţie de

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Climatizare manuală – aranjarea voleţilor pentru răcirea aerului

Voletul de recirculare este închis, ceea ce înseamnă că doar aerul exterior cald intră în instalaţie, traversând evaporatorul. Voletul către aerotermă este de asemenea închis, aerul acum rece ne având nevoie să fie încălzit.

Climatizare manuală – aranjarea voleţilor pentru răcirea maximă a

În cazul în care se doreşte răcirea maximă a aerului, voletul de recirculare închide admisia de aer exterior, folosind în acest moment aerul din habitaclu, astfel aerul introdus în sistem are deja o temperatură mai scăzută.

www.auto-tehnica.ro
55

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
56

www.xmeditor.ro

Climatizare manuală – aranjarea voleţilor pentru încălzirea aerului

În momentul când se doreşte încălzirea aerului exterior, aerul este dirijat prin aerotermă, iar trecerea acestuia prin evaporator se face fără schimb de căldură. Compresorul nu este pornit, deci agentul de răcire nu circulă prin evaporator.

Climatizare manuală – aranjarea voleţilor pentru combinarea

În cazul ajustării temperaturii, voletul de amestec este deschis parţial, permiţând astfel unui procent din aerul rece să treacă prin aerotermă. Unghiul de deschidere al voletului de amestec determină temperatura aerului la gurile de ventilaţie, şi astfel, prin varierea acestui unghi se obţine temperatura dorită.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

www.xmeditor.ro

Modul climatizare automată Mercedes Benz (conţine inclusiv senzori de temperatură şi ECU climatizare)

Are rolul de a menţine temperatura în habitaclu la un anumit nivel, fără intervenţia umană.

Grafic variaţie temperatură (manual şi automat) pentru stabilirea unui nivel confortabil

În cazul climatizării manuale, utilizatorul trebuie să “caute” setările necesare unui nivel al temperaturii confortabil, în sensul că trebuie să ajusteze viteza ventilatorului, poziţia voletului de amestec, etc. În cazul climatizării automate, calculatorul face această “căutare”, şi din acest motiv, temperatura aerului oscilează mult mai puţin până la găsirea valorii cerute (aşa cum este arătat în grafic).

www.auto-tehnica.ro
57

Enciclopedia Auto Tehnica

Climatizarea manuală este pusă în funcţiune atunci când modulul electronic (ECU-ul climatizării) primeşte informaţia că ventilatorul de habitaclu şi butonul AC au fost pornite. Atunci, în funcţie de temperatura evaporatorului modulul electronic va cere calculatorului de injecţie punerea în funcţiune a climatizării, în funcţie de condiţiile din acel moment (turaţie, sarcina, etc.). În acelaşi timp, va pune la masa releul de comandă al ambreiajului compresorului şi pe cel de

www.auto-tehnica.ro
58

www.xmeditor.ro

comandă al grupului motoventilator.

Climatizare manuală – semnale de intrare si ieşire

În cazul climatizării automate, pentru punerea în funcţiune, calculatorul de climatizare trebuie să primească informaţie de la butonul de AC. În funcţie de temperaturile interioare şi exterioare şi de nivelul de confort cerut, calculatorul de climatizare va comanda pornirea compresorului şi viteza ventilatorului habitaclu.

Climatizare automată – semnale de intrare si ieşire

Funcţie de evoluţiile sistemului şi de nivelul de echipare pot exista şi alţi captori care să permită calculatorului să regleze cât mai fin nivelul de confort.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Senzor de tip capacitiv, măsoară prin creşterea rezistenţei, umiditatea din aerul din habitaclu, şi are ca scop comandarea voletului de recirculare. În general poate fi localizat în braţul oglinzii retrovizoare de pe parbriz.

Este un senzor de tip fotorezistiv, care informează calculatorul de intensitatea razelor solare, pentru a se putea corija curentul de aer prin aeratoare. Se situează în centrul planşei bord.

www.auto-tehnica.ro
59

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
60

www.xmeditor.ro

Este un senzor de tip semiconductor. Se montează la intrarea în blocul de distribuţie a aerului. Analizează în permanenţă evoluţia concentraţiei de gaze (CO şi NOx) şi trimite informaţiile calculatorului care va închide voletul de recirculare dacă este necesar. În cazul climatizării automate voleţii de recirculare, de amestec şi de repartiţie sunt acţionaţi de motoare comandate de către calculator. Aceste motoare pot fi de curent continuu sau motoare pas cu pas asociate eventual cu potenţiometre care să informeze calculatorul de poziţia voleţilor.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Prezentele norme se aplică pentru manoperele asupra vehiculelor echipate cu aer condiţionat şi manipularea agentului de răcire R134a

Pentru a vă asigura că nici o persoană din cele ce iau parte la o operaţiune de întreţinere/reparare a unui sistem de aer condiţionat nu va avea de suferit trebuie să vă însuşiţi anumite norme de siguranţă. Mai mult, efectuarea unor intervenţii incorecte poate avaria sistemul de aer condiţionat în sine, astfel că pe lângă rănirile de natură umană puteţi suporta şi pierderi materiale.

Ÿ

www.auto-tehnica.ro
61

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Ÿ Dacă agentul de răcire lichid intră în contact cu ochii, clătiţi cu apă din abundenţă timp de 15 minute. După aceea aplicaţi picături de ochi şi contactaţi doctorul chiar dacă nu sunt urme de iritaţie.

www.auto-tehnica.ro
62

www.xmeditor.ro

Ÿ În cazul în care agentul de răcire intră în contact cu pielea, înlăturaţi imediat hainele ude şi clătiţi zona cu apă din abundenţă.

Mai mult, este interzisă orice formă de sudură a unei componente aflat în proximitatea sistemului de aer condiţionat, şi care ar putea încălzi orice componentă a acestuia.

Caldura produce presiune excesivă în sistem ceea ce poate avea ca efect deschiderea detentorului. În timpul sudurii electrice, raze ultraviolete invizibile pot penetra furtunele sistemului de aer condiţionat şi astfel pot degrada agentul de răcire.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Componentele avariate sau uzate ale sistemului de aer condiţionat nu trebuiesc reparate prin sudură. Aceste componente trebuiesc întotdeauna înlocuite. Înainte de orice goliţi instalaţia de refrigerent.

Agentul de răcire este inodor şi incolor. De asemenea este mai greu decât aerul, şi astfel se aşează în zonele cele mai joase ale încăperii. Dacă agentul de răcire scapă în ciuda faptului că toate măsurile de siguranţă au fost luate, există riscul crescut de sufocare. Cu toate că agentul de răcire nu este inflamabil, nu este permisă prezenta nici unei forme de căldură (ţigară, sudura, lămpi UV) în camera în care a fost detectată prezenta acestuia. Temperatura ridicată a unei flăcări sau a unui obiect cauzează fuziune chimică a agentului de răcire gazos. Inhalarea produsului astfel rezultat cauzează tuse seacă şi ameţeală.

Dacă o persoană respiră agent de răcire gazos într-o concentraţie mare, trebuie scoasă imediat afară, în aer deschis. Contactaţi doctorul! Dacă victima are dificultăţi la respirare, oferiţii acesteia o mască de oxigen. Dacă victima a încetat să mai respire, daţii capul pe spate şi administraţii respiraţie artificială.

www.auto-tehnica.ro
63

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
64

Circuitul agentului de răcire este închis.

www.xmeditor.ro

Pentru a garanta buna funcţionare a sistemului: Ÿ Agentul de răcire trebuie să fie curat; Ÿ Agentul de răcire nu trebuie să conţină umezeală; Ÿ Sistemul trebuie golit şi uscat înainte de a fi din nou umplut cu agent de răcire; Ÿ Numai componente rezistente la agentul de răcire trebuiesc folosite; Pentru a evita contaminarea mediului şi rănirea fizică: Ÿ Circuitul agentului de răcire nu trebuie umplut în aer liber; Ÿ Agentul de răcire trebuie manipulat şi depozitat responsabil pentru mediul înconjurător;

De asemenea, personalul ce lucrează pe astfel de sisteme trebuie să fie instruiţi ca atare, să deţină informaţiile tehnice necesare înainte începerii lucrării şi să aibă cunoştinţe de bază ale fizicii (în special despre comportamentul vaselor sub presiune).

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

O cauză posibilă a capacităţii insuficiente de răcire este pierderea agentului de răcire

www.xmeditor.ro

datorită scăpărilor prin conducte. Scăpările minore (deteriorarea izolaţiei conductelor) pot fi verificate numai cu ajutorul aparatelor special gândite pentru această sarcină, datorită cantităţii mici de agent de răcire ce părăseşte instalaţia. Scurgeri mai mici de 5 grame pe an pot fi detectate folosind acest echipament.

pentru recuperare / încărcare / reciclare agent de răcire şi ulei recuperare/recirculare

Acest echipament îndeplineşte toate cerinţele necesare întreţinerii, testării şi reparării sistemelor de aer condiţionat. Aparatul din imagine este unul din multele modele prezente pe piaţă.

www.auto-tehnica.ro
65

Enciclopedia Auto Tehnica

În general, un astfel de aparat complet conţine: un cilindru de umplere, indicatoare de presiune, pompe vid, supape închidere, furtunuri de umplere. Se poate conecta uşor cu ajutorul adaptoarelor la părţile de înaltă şi joasă presiune a sistemului A/C. Aparatul poate fi folosit pentru a recupera, încarcă şi recicla agentul de răcire. Reciclare se face prin înlăturarea apei şi a particulelor materiale din agentul de răcire.

www.auto-tehnica.ro
66

www.xmeditor.ro

Agentul de răcire ce conţine prea multe impurităţi (datorită avarierii interne a compresorului de ex.), nu trebuie curăţat. Agentul de răcire evacuat este înmagazinat într-o butelie specială. Acest tip de recipiente nu trebuie încărcate mai mult de 75% din capacitatea indicată pe etichetă (este posibilă expansiunea agentului de răcire datorită expunerii la căldură).

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Defecte mecanice (avarierea compresorului de ex.) pot reduce capacitatea de răcire a sistemului, la fel cum o fac şi influenţele

Agentul de răcire în particular poate influenţa decisiv funcţionarea

sistemului de aer condiţionat datorită proprietăţilor sale. Astfel, cunoaşterea relaţiilor de bază dintre elementele chimice cât şi fizice ale sistemului A/C este foarte importantă pentru orice mecanic din service, nu numai pentru specialistul în A/C.

Numai cantităţi mici de apă se pot dizolva în agentul de răcire lichid. Însă, agentul de răcire sub forma gazoasă se va amesteca în orice proporţie. Dacă acumulatorul sau rezervorul deshidratant a absorbit deja 6-12 grame de apă – o cantitate relativ mică – există posibilitatea ca acesta să nu mai funcţioneze corespunzător, în funcţie de model. Această cantitate de apă ce este prezentă în circuit, o dată ajunsă la detentor sau orificiu tub îngheaţă. Acest lucru va diminua semnificativ capacitatea de răcire a sistemului. Apa va avaria sistemul A/C ireparabil datorită faptului că se combină cu impurităţile pentru a forma acizi (la presiune şi temperatură ridicate).

www.auto-tehnica.ro
67

chimice sau fizice.

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Agenţii de răcire nu trebuie sub nici o formă amestecaţi unul cu celălalt (proprietăţile lor chimice şi fizice sunt

www.auto-tehnica.ro
68

diferite şi conţin uleiuri diferite). Numai agentul de răcire pentru care sistemul de aer condiţionat a fost conceput poate fi folosit.

www.xmeditor.ro

Agentul de răcire poate dizolva plasticele. Plasticul astfel dizolvat se poate depozita în detentor sau orificiu tub după răcire. Componentele vor fi obstrucţionate şi nu vor funcţiona. Aşadar, folosiţi componente de calitate cu specificaţia că rezistă la contactul cu agenţii de răcire.

În formă pură, agentul de răcire R134a este stabil chimic. Nu atacă fierul sau aluminiul. Contaminarea acestuia, de ex. cu compuşi ai clorului, însă, poate conduce la corodarea anumitor metale şi plastice. Acest lucru are ca efect obstrucţionarea, apariţia unor scăpări sau depozitarea pe pistonul compresorului. Aşadar, întotdeauna folosiţi componente de calitate compatibile R134a.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Un circuit de răcire poate fi curăţat, chiar dacă conţine agent de răcire în el: pentru a înlătura impurităţile, circuitul de răcire este curăţat cu aer comprimat uscat şi apoi dezumidificat cu nitrogen. Ÿ Circuitul de răcire a fost deschis în timpul funcţionarii ( de ex. în

cazul unui accident); Ÿ Exista dubii asupra cantităţii de ulei frigorigen prezentă în circuit; Ÿ Compresorul trebuie înlocuit datorită avarierii interne;

www.auto-tehnica.ro
69

Acest lucru este necesar atunci când:

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Atunci când un vehicul este echipat cu aer condiţionat, motorul se poate încălzi mai mult decât pe un vehicul ce nu beneficiază de această opţiune, fiind recomandată verificarea nivelului lichidului de răcire mai des.

www.auto-tehnica.ro
70

www.xmeditor.ro

Ÿ Ÿ

Pentru întreţinerea sistemului, există o soluţie antibacteriană. Este recomandată folosirea acestei soluţii după fiecare perioadă de iarnă pentru a elimina eventualele reacţii produse de inactivitatea sistemului.

Astăzi, noile staţii de încărcare permit reciclarea fluidului recuperat la descărcarea instalaţiei. Ele mai permit : Ÿ Ÿ Ÿ

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Trebuie efectuată cât mai lent posibil pentru a antrena cât mai puţin ulei odată cu fluidul. Înainte de a fi stocat în rezervorul staţiei de încărcare refrigerentul este deshidratat şi separat de ulei. Înainte de începerea recuperării refrigerentului din instalaţia vehiculului este bine să lăsăm să meargă aerul condiţionat câteva minute pentru a mări eficienţa operaţiei.

Trebuie măsurată cantitatea de ulei extrasă din instalaţie.

www.auto-tehnica.ro
71

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Această operaţie are ca scop scoaterea aerului din circuit şi odată cu el şi umiditatea. Această umiditate în contact cu refrigerentul R134a, reacţionează chimic şi devine corosiv pentru componentele metalice ale instalaţiei. În altă ordine de idei, un exces de umiditate poate genera formarea de cristale de gheaţă la nivelul detentorului afectând

www.auto-tehnica.ro
72

www.xmeditor.ro

funcţionarea acestuia.

Controlul etanşeităţii circuitului: se închide robinetul care face legătura între instalaţia A/C şi pompa de vid, se opreşte pompa şi se deschide racordul între instalaţie şi manometre. Timp de 10min. poziţia acelor manometrelor ÎP şi JP nu trebuie să se modifice. În caz contrar trebuie determinate şi eliminate cauzele neetanşeităţilor.

8.5.
Înainte de a trece la umplerea instalaţiei trebuie realimentată instalaţia cu ulei proaspăt recomandat de producător, funcţie de cantitatea recuperată şi de componentele care au fost înlocuite. În bidonul cu ulei proaspăt al staţiei de încărcare trebuie să fie suficient ulei pentru a nu permite intrarea aerului în instalaţie.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

După umplere efectuaţi controlul funcţionarii instalaţiei : Ÿ Porniţi motorul şi ţineţi-l la o turaţie de 2000-2500 rpm. Ÿ Reglaţi A/C pentru obţinerea răcirii maxime (ventilatorul la viteză maximă). Ÿ Deschideţi portierele. min. Ÿ Lăsaţi instalaţia să funcţioneze în aceste condiţii în jur de 10

Ÿ Închideţi portierele şi geamurile. Ÿ Controlaţi presiunile indicate de manometrele de ÎP şi JP. Ÿ Controlaţi cu termometrul temperatura mediului ambiant.

www.auto-tehnica.ro
73

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Este imperativă urmarea preconizărilor de mai jos pentru utilizarea şi manipularea capsulelor de colorant. Utilizarea

www.auto-tehnica.ro
74

www.xmeditor.ro

capsulelor de colorant este subordonată cunoaşterii circuitului de aer condiţionat, a utilajelor, a procedurilor de întreţinere şi a reglementărilor în vigoare. Purtarea mănuşilor impermeabile şi a ochelarilor de protecţie este indispensabilă atunci când se lucrează la sistemul de aer condiţionat.
Trusă pentru detectarea scăpărilor – conţine lampă UV, ochelari protecţie, pistol injecţie cu adaptor R134a şi R12, cartuş substanţă fluorescentă, spray curăţare substanţa fluorescentă

Procedura de detectare a scurgerilor de fluid refrigerent se bazează pe utilizarea exclusivă a colorantului disponibil în trusele de

detectare a scăpărilor dar şi separat. O capsulă de 0.85g conţine doza optimă pentru detectarea de scăpări de ordinul a pentru toate

instalaţiile de climatizare cu R12 sau R134a. Scăpările sunt relevate cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Pe toate materialele de detectare veţi găsi o etichetă de identificare a produsului utilizat (AR-GLO). . Colorantul rămâne în sistemul de climatizare. Este posibil, fără o nouă introducere, să se verifice, cu ajutorul lămpii cu ultraviolete, starea conductelor.

.

www.auto-tehnica.ro
75

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
76

www.xmeditor.ro

Verificare cu lampa UV în urma intoroducerii colorantului în sistem Scurgeri prezente la racordul de ieşire din condensor

Efectuaţi golirea fluidului refrigerent cu ajutorul unei staţii de încărcare. Instalaţi sistemul de introducere a colorantului pe supapa . Respectaţi indicaţia săgeţii. Racordaţi sistemul la furtunul staţiei. Circuitul frigorific fiind sub depresiune, introduceţi: colorantul, completaţi uleiul şi lichidul refrigerent în bucla rece. Porniţi aerul condiţionat aproximativ 15 minute. Efectuaţi o primă verificare (motorul oprit) prin baleierea circuitului cu lampa cu ultraviolete. Dacă nu apare nici o scurgere, curăţaţi cu grijă exteriorul buclei reci şi porniţi aerul condiţionat până la detectarea unei scurgeri (în lipsă, verificaţi starea evaporatorului). După această operaţie, lipiţi eticheta dată odată cu capsula pe tablier cât mai aproape de detentor şi scrieţi data operaţiei.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Deoarece înlocuirea unui component necesită deschiderea circuitului, este absolut necesar de a avea la îndemână piesa nouă şi uleiul special pentru compresor.

Ÿ Porniţi aerul condiţionat cel puţin 10 min. (dacă instalaţia o permite). Ÿ Goliţi circuitul cu ajutorul staţiei de încărcare. Ÿ Măsuraţi cantitatea de ulei şi de fluid refrigerent recuperat. Ÿ Degajaţi accesul la componenta pe care trebuie să o schimbaţi. Ÿ Desfaceţi racordul. Ÿ Acoperiţi racordul deschis de la bucla rece pentru evitarea intrării umidităţii. Ÿ Demontaţi componentul.

Ÿ Puneţi ulei special pentru compresor pe filetele şi pe garniturile piesei noi. : în interiorul pieselor noi se pot găsi mici buşoane (dacă nu cad trebuie scoase). Ÿ Branşaţi piesa nouă la racordul liber şi strângeţi-l cu mâna. Ÿ Poziţionaţi-o corect. Ÿ Strângeţi-o la cuplu. Ÿ Vidaţi circuitul.

www.auto-tehnica.ro
77

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Introduceţi lichidul refrigerent asociat cu completarea cu uleiul prevăzut. Refacerea nivelului de ulei se face atunci când:

www.auto-tehnica.ro
78

www.xmeditor.ro

:

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Nu toate sistemele de aer condiţionat au posibilitatea de autodiagnoză. Autodiagnoza este rar întâlnită în cazul

www.xmeditor.ro

sistemelor de aer condiţionat manuale (acestea au prea puţini sau deloc senzori/actuatori/unităţi de control). În unele sisteme de aer condiţionat manuale, însă, circuitul compresorului şi senzorii de siguranţă sunt automonitorizati. Unităţile de control ale sistemului de aer condiţionat manual, au în general şi funcţia de autodiagnoză. Erori ce apar în funcţionarea sistemului A/C automat sunt memorate în unitatea electronică de control a acestuia. Pe unele sisteme, de ex. CLIMAtronic, erori de acest gen sunt indicare pe display-ul rezervat climatizării (prin clipirea de câteva ori a tuturor simbolurilor în momentul punerii contactului).
Modul CLIMAtronic VW Golf 5

www.auto-tehnica.ro
79

Enciclopedia Auto Tehnica

Răspunsul evident este pentru a proteja mediul. În orice caz, atât timp cât instalaţia pe R12 funcţionează corect nu este necesară sau indicată

www.auto-tehnica.ro
80

www.xmeditor.ro

nici o schimbare. Însă, dacă sistemul prezintă scurgeri, sau compresorul este defect, o dată cu repararea defecţiunilor puteţi converti şi sistemul de funcţioneze cu agent de răcire R134a. Aşadar, acesta este momentul să vă întrebaţi clientul dacă doreşte conversia. Din punct de vedere al costurilor, cu siguranţă clientul va economisi, preţul agentului de răcire R134a fiind mai mic decât cel al lui R12. Însă, preţul refrigerentului nu este singurul factor care trebuie luat în considerare. În funcţie de componentele ce trebuiesc înlocuite şi de provenienţa acestora, preţul conversiei variază de la aproximativ 400 RON până la 2500 RON.

Producătorii de vehicule (cunoscuţi şi ca producători de echipamente originale, sau OEM) au dezvoltat proceduri detaliate şi seturi de conversie pentru majoritatea modelelor echipate cu sisteme R12. Deoarece ultimele modele de sisteme R12 au fost concepute pentru a putea fi uşor convertite pe R134a, performanţele acestora rămân neschimbate.
Kit conversie OEM Ford

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

Însă, soluţiile OEM, cu toate că oferă cea mai bună garanţie şi cele mai bune performanţe (comparativ cu R12) sunt de asemenea şi printre cele mai scumpe. Pentru modelele mai scumpe, un asemenea set poate ajunge până la 2000 RON (fără manopera), caz în care clientul tinde să opteze spre soluţia aftermarket.

Precum

conversia

cu

set

OEM,

cea

aftermarket are costuri diferite (de la foarte ieftine la foarte scumpe). Cea mai puţin costisitoare conversie este simplă şi nu necesită înlocuirea multor componente. În general, procedura constă în evacuarea vechiulului agent de răcire, instalarea noilor garnituri, umplerea cu ulei frigorigen şi cu agent de răcire R134a. De asemenea trebuie înlocuit şi acumulatorul sau rezervorul deshidratant. Pentru multe vehicule, această metodă ieftină, oferă performanţe similare cu vechiul mod de funcţionare, puţin mai scăzute poate, însă insesizabile de către client. Aşa cum am spus, pentru multe vehicule, procedura descrisă mai sus este suficientă pentru a asigura buna funcţionare a sistemului, însă, există şi excepţii. În unele cazuri, pe lângă componentele înlocuite enumerate mai sus, se mai pot adăuga componente mai scumpe precum compresor, conducte sau evaporator. Costul unei asemenea conversii variază mult ca preţ, însă, în general acesta se situează undeva între o conversie scumpă cu set OEM şi una ieftină cu set aftermarket. Aşadar s-ar putea să aveţi un client destul de indecis.
Kit complet afertmarket

www.auto-tehnica.ro
81

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Atunci când clientul trebuie să se decidă dacă să facă sau nu conversia, vă sfătuiesc să discutaţi despre cele trei .

Cât este dispus să cheltuie? Cât timp mai intenţionează să păstreze maşina? S-a mai intervenit sau nu asupra sistemul de aer condiţionat?

www.auto-tehnica.ro
82

www.xmeditor.ro

Are nevoie de performanţe medii ale sistemului de climatizare (locuieşte în Braşov şi foloseşte maşina ocazional, de ex.) sau necesită un sistem cu performanţe crescute (locuieşte în Constanţa şi foloseşte zilnic autovehiculul – mediu mai cald si mai umed)? Chiar dacă locuieşte într-o zonă cu climat cald şi/sau umed, este axat pe cost sau preferă cea mai ieftină soluţie în detrimentul performanţelor? Componentele sistemului sunt în stare bună? Sunt compatibile cu R134a sau necesită schimbare?

Dacă performanţele unui sistem R12 sunt slabe, conversia acestuia pe R134a nu va avea nici un efect benefic. De fapt, aşa cum am mai spus, pentru acele modele care nu au fost concepute a fi convertite ulterior pe R134a, o să existe o mică pierdere în performanţe. În cazul în care aveţi clienţi ce se plâng de performanţele slabe ale sistemului, cu toate că lichidele sistemului sunt la parametrii normali (nivel şi puritate), îi puteţi sfătui, în funcţie de caz, să schimbe condensorul cu unul mai mare, sau să mai adauge un ventilator.

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

ELIMINAŢI TOT AGENTUL DE RĂCIRE R12 DIN SISTEM

Evacuaţi tot refrigerentul R12 folosind echipamentul adecvat. După terminare, sistemul trebuie pus sub vid timp de 5 minute. Dacă sistemul prezintă presiune pozitivă după 5 minute, reperaţi procedura de evacuare a agentului de răcire.

ELIMINAŢI TOT ULEIUL FRIGORIGEN

ÎNLOCUIŢI REZERVORUL DEZH. SAU ACUMULATORUL

Demontaţi vehicul acumulator sau rezervor şi înlocuiţi-l cu unul conceput pentru agentul de răcire R134a. Faceţi reparările necesare. Verificaţi detentorul, orificiul tub şi presostatele. Dacă sunt defecte înlocuiţi-le acum. Instalarea unui captor de presiune s-ar putea să fie necesară pe unele vehicule pentru a asigura durabilitatea compresorului. Data conversiei şi tipul refrigerentului sunt conţinute pe etichetă. Adăugaţi cantitatea corectă de ulei pentru sistemul pe care îl convertiţi. Vidaţi timp de 45- 60 de minute. Determinaţi cantitatea corectă de agent de răcire ce trebuie introdusă în sistem. În majoritatea cazurilor, cantitatea de refrigerent R134a necesară este cu 10% mai mică decât cea de R12 evacuată. Folosind echipamentul specializat. Puneţi ventilatorul pe viteză maximă, închideţi voletul de recirculare, orientaţi fluxul de aer către un aerator lateral (celelalte aeratoare se închid). Din acest moment temperatura la ieşirea din aerator trebuie să fie inferioară valorii de 10°C în aproximativ 1 minut.

EFECTUAŢI REPARĂRILE

CAPTORUL DE PRESIUNE

APLICAŢI ETICHETA R134a ADĂUGAŢI ULEI SPECIFIC R134a VIDAŢI CIRCUITUL

UMPLEŢI CU R134a

EFECTUAŢI UN TEST PENTRU DETECTAREA SCURGERILOR

VERIFICAŢI INSTALAŢIA

www.auto-tehnica.ro
83

Acest lucru se poate face prin scurgerea fiecărei componente sau prin sisteme de curăţare prins “spălare”.

www.xmeditor.ro

Enciclopedia Auto Tehnica

Spargerea unui furtun sau altă scurgere importantă

100ml

Înlocuirea condensorului

30ml

www.auto-tehnica.ro
84

Înlocuirea evaporatorului

www.xmeditor.ro

30ml

Înlocuirea buteliei deshidratante

15ml

Înlocuirea unui furtun

10ml

Sistemul de climatizare al autovehiculelor

VW & Audi - Air Conditioner in the Motor Vehicle – Self Study Programme 2008 Haynes – Automotive Heating & Air Conditioning 2007 Air Conditioning Engineering WP Jones 2009 Renault – Air Conditioning System 2005

www.xmeditor.ro

Fine Tuning Air Conditioning & Refrigeration Systems – 2002 The Fairmont Press Handbook of Heating Ventilation and Air Conditioning – J.Kreider 2001

SURSE POZE

Daimler Press Site / VAG Group Press Site / 2carpros.com / Delphi Press Site / Bosch Press Site

www.auto-tehnica.ro
85

Enciclopedia Auto Tehnica

www.auto-tehnica.ro
86

www.xmeditor.ro

Toate drepturile pentru aceasta lucrare, apartin:

Str. Iarba Campului, 24, Sect 4 041553 Bucuresti Tel: 021.683.06.85

Fax: 021.683.17.14 E-mail:office@xmeditor.ro www.xmeditor.com