THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TCCN 2011

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NĂM 2011
STT
1

Tên ngành
HỆ ĐẠI HỌC
Công nghệ thông tin

2

Khoa học Môi trường

201

A,B

3

Kế toán

401

A,D1

4

Quản trị kinh doanh

402

A,D1

5

Tài chính Ngân hàng

403

A,D1

6

Luật (Luật hành chính, Luật TM,
Luật KD)

503

A,C,D1

7

Việt Nam học (VH-DL)

601

C,D1

8

Khoa học thư viện

602

A,B,C,D1

9

Ngôn ngữ Anh (TM-DL)

701

D1

10

Sư phạm Toán học

111

A

11

Sư phạm Vật lí

112

A

12

Sư phạm Hóa học

211

A

13

Sư phạm Sinh học

311

B

14

Sư phạm Ngữ văn

611

C

15

Sư phạm Lịch sử

612

C

16

Sư phạm Địa lí

613

A,C

17

Giáo dục chính trị

614

C,D1

18

Sư phạm Tiếng Anh

711

D1

19

Thanh nhạc

801

N

20

Sư phạm Âm nhạc

811

N

21

Sư phạm Mĩ thuật

812

H

22

Giáo dục Tiểu học

911

A,D1

23

Giáo dục Mầm non

912

M

24

Quản lý Giáo dục

913

A,C,D1

1

Mã ngành

Khối thi

101

A

Chỉ tiêu
2600

C.D1 23 Giáo dục Mầm non C99 M 2 .D1 10 Lưu trữ học C74 C.B 5 Việt Nam học (VH-DL) C69 C.nghệ KT môi trường C68 A.D1 3 Quản trị Kinh doanh C67 A.THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2011 STT Tên ngành Mã ngành Khối thi HỆ CAO ĐẲNG Chỉ tiêu 2150 1 Công nghệ thông tin C65 A 2 Kế toán C66 A.C 21 Sư phạm Tiếng Anh C97 D1 22 Giáo dục Tiểu học C98 A.D1 11 Sư phạm Toán học C85 A 12 Sư phạm Vật lí C86 A 13 Sư phạm Hóa học C87 A 14 SP Kĩ thuật Công nghiệp C89 A 15 Sư phạm Sinh học C90 B 16 SP Kĩ thuật Nông nghiệp C91 B 17 SP Kinh tế Gia đình C92 B 18 Sư phạm Ngữ văn C93 C 19 Sư phạm Lịch sử C94 C 20 Sư phạm Địa lí C95 A.B.D1 7 Thư kí văn phòng C71 C.D1 4 C.D1 6 Quản trị văn phòng C70 C.D1 8 Tiếng Anh (TM-DL) C72 D1 9 Khoa học Thư viện C73 A.

CĐ khối A.Xét điểm TB lớp 12 hoặc điểm thi môn Văn ĐH năm 2011 và thi năng khiếu.THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2011 (Dự kiến) Mã ngành Chỉ tiêu Tên ngành Hạn nhận hồ sơ tại trường. . ngày xét tuyển (hoặc thi tuyển) -Xét từ điểm thi khối M của thí sinh dự thi vào Đại học Sài Gòn 800 .Tuyển sinh trong cả nước. 3 . Nhận hồ sơ từ 18/07 đến 26/08/2011 và thi năng khiếu vào ngày 10/09/2011.Ngày xét tuyển: + Ngành 01: Nhận đơn xét tuyển từ 25/08 đến 10/09/2011. . + Ngành 02 và 03: Nhận hồ sơ từ 18/07 đến 10/09/2011và thông báo kết quả xét tuyển: đợt 1: 15/08/2011.Xét điểm trung bình lớp 12 hoặc điểm thi ĐH. đợt 2: 15/09/2011 Chính VH quy VL 01 Giáo dục Mầm non 100 02 Công nghệ thông tin (chất lượng cao) 600 Kế toán (chất lượng cao) 1000 03 Môn thi hoặc tiêu chí xét tuyển và đối tượng tuyển sinh . D1 năm 2011.

+ Khối M: Toán. Các khối thi và môn thi: + Khối N: Văn (đề thi khối C). Năng khiếu Mĩ thuật (hệ số 2). 4. trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. + Năng khiếu Mầm non (khối M): Hát. 4 . Năng khiếu Nhạc (hệ số 2). Nội dung thi năng khiếu: + Năng khiếu Nhạc (khối N): Thẩm âm. CAO ĐẲNG NĂM 2011 1. Thanh nhạc. D1 vào các trường đại học theo đề thi chung của Bộ GD & ĐT để xét tuyển. Các ngành đào tạo sư phạm không tuyển thí sinh bị dị hình. C. B.MỘT SỐ LƯU Ý TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC. + Năng khiếu Mĩ thuật (khối H): Hình họa chì. nói ngọng. Đọc diễn cảm. + Khối H: Văn (đề thi khối C). Vẽ trang trí màu. Kế chuyện. Trường Đại học Sài Gòn tuyển sinh trong cả nước. 3. Văn (đề thi khối D). nói lắp. dị tật. Điểm trúng tuyển được xét theo ngành học. mà lấy kết quả thi năm 2011 của những thí sinh đã dự thi khối A. Năng khiếu (hệ số 1). 2. Tiết tấu. Ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non chỉ xét tuyển từ kết quả thi khối M của trường Đại học Sài Gòn. Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful