Име и презиме:...............................................................................................................................

УСЛОВИ ЖИВОТА - КОНТРОЛНА ПРОВЕРА ЗНАЊА
1. Допуни реченицу:
Вода је ...........................................................................................................................................
2. Повежи стрелицама дате падавине са стањем у којем се вода налази у природи:

Киша
Град
Магла
Снег
Роса
Лед
Иње

а)

ГАСОВИТО СТАЊЕ

б)

ТЕЧНО СТАЊЕ

в)

ЧВРСТО СТАЊЕ

3. Заокружи тачан одговор:
ВОДА У ПРИРОДИ:

а) испарава
в) нестаје

ВОДА ИСПАРАВА:

а) увек

б) мења облике али не нестаје
г) понире

б) само кад је загревамо

в) понекад

4. Допуни реченицу:

ЧИСТА ВОДА ЈЕ : .............................., .................................. и ...........................................
ВОДА КЉУЧА НА ....................... СТЕПЕНИ А МРЗНЕ НА .................. СТЕПЕНИ.

5. У стрелицу упиши шта слика представља!

...............................................................................
...............................................................................

6. Допуни реченицу:

Ваздух је
.........................................................................................................................................................
7. Које су особине чистог ваздуха?
.........................................................................................................................................................

........ б) Хладан ваздух је лакши од топлог ваздуха............ животиње и људи би живели у мраку........ в) земљиште које не упија воду је плодно................................................... 9........... БРОЈ БОДОВА: ............. Заокружи тачне реченице: а) Земљиште не садржи воду....Допуни реченицу: Услови живота су: . Заокружи слово испред тачне тврдње................................................................................................. а животиње и људи би живели........................... г) Црница је неплодна врста земљишта... 10... 16................... в) не би било живота на земљи.......................... 13....................../.............. Наведи који су загађивачи ваздуха? ...................................... ОЦЕНА: ................Заокружи тачан одговор....... в) Топао и хладан ваздух су исте тежине............... .. топлота и хладноћа................... б) земљиште које не пропушта ваздух је плодно................... ... д) На настанак земљишта је утицала светлост. 14........................8......................... 41 15............................................... в) Земљиште садржи ваздух................ б) На настанак земљишта је утуцала вода.......... ветар....... 12.............................. б) угинуле би биљке....................................... Заокружи слово исперед тачног одговора! Човек је искористио особине ваздуха за покретање: а) једрилице б) аутобуса в) ветрењаче г) бицикла д) санки 11..................... а) земљиште које је растресито је плодно............................ Допуни реченицу: Земљиште је ...................... Наведи врсте земљишта које знаш! .................... г) земљиште које задржава топлоту је плодно.... д) жива бића живе и у земљишту................................................... Заокружи тачан одговор: а) Топао ваздух је лакши од хладног.......................... Без сунчеве светлости и топлоте: а) биљке........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful