P. 1
ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-1

ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-1

Ratings:
(0)
|Views: 11,661|Likes:
Published by Aslıhan Gökkurt

More info:

Published by: Aslıhan Gökkurt on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-1
 • 1. ALKANLAR (PARAFİNLER)
 • 1.1. Alkanların Adlandırılması
 • 1.1.1. Alkanlarda İzomeri
 • 1.1.2. İzomerlerin ve Karışık Moleküllülerin Adlandırılması
 • 1.1.3. Sikloalkanların Adlandırılması
 • 1.2. Alkanların Elde Ediliş Yöntemleri
 • 1.2.1. Wurtz (Vürtz) Sentezi
 • 1.2.2. Gignard Sentezi
 • 1.2.3. Kolbe Sentezi
 • 1.2.4. Organik Asit Tuzlarından
 • 1.2.5. Doymamış Hidrokarbonlardan
 • 1.2.6. Alkil Halojenürlerin İndirgenmesinden
 • 1.2.7. Fischer-Tropsch Yöntemi
 • 1.3. Alkanların Özellikleri
 • 1.3.1. Fiziksel Özellikleri
 • 1.3.2. Alkanların Kimyasal Özellikleri
 • 1.4. Petrolün Oluşumu ve Kullanıldığı Yerler
 • 1.5. Metan (CH4)
 • 1.5.1. Metanın Eldesi
 • 1.5.2. Metanın Türevleri
 • UYGULAMA FAALİYETİ
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-2
 • 2. ALKENLER (OLEFİNLER)
 • 2.1. Alkenlerin Adlandırılması
 • 2.1.1. Sikloalkenlerin Adlandırılması
 • 2.2. Alkenlerin Elde Ediliş Yöntemleri
 • 2.2.1. Monoalkollerden Su Çekilmesi (Dehidratasyon)
 • 2.2.2. Alkil Halojenürlerden Hidrohalojenür Çekilmesi (Dehidrohalojenasyon)
 • 2.2.3. Alkanların Eliminasyon (Ayrılma) Reaksiyonundan
 • 2.2.4. Komşulu Alkil Halojenürlerin Çinko Tozu ile Isıtılmasından
 • 2.2.5. Alkinlerin Hidrojen ile İndirgenmesinden
 • 2.3. Alkenlerin Özellikleri
 • 2.3.1. Fiziksel Özellikler
 • 2.3.2. Kimyasal Özellikler
 • 2.4. Etilen (CH2= CH2)
 • 2.4.1. Etilenin Eldesi
 • 2.4.2. Fiziksel Özellikleri
 • 2.5. Alkadienler
 • 2.5.1. Bütadien
 • 2.5.2. Doğal Kauçuk
 • 2.5.3. Yapay Kauçuklar
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-3
 • 3. ALKİNLER (ASETİLENLER)
 • 3.1. Genel Bilgi
 • 3.2. Adlandırılması
 • 3.2.1. Sikloalkinlerin Adlandırılması
 • 3.3. Elde Ediliş Yöntemleri
 • 3.3.1. 1,1 ve 1,2 Dihalojen Alkanlardan
 • 3.3.2. Komşulu Tetra Halojenürlerin Çinko ile Isıtılmasından
 • 3.3.3. Asetilenin Alkillenmesi Yoluyla
 • 3.3.4. Asidik Alkinlerin Katalitik Oksidasyonu Yoluyla
 • 3.4. Alkinlerin Özellikleri
 • 3.4.1. Fiziksel Özellikleri
 • 3.4.2. Kimyasal Özellikleri
 • 3.5. Asetilen (H2C = CH2)
 • 3.5.1. Asetilenin Eldesi
 • 3.5.2. Fiziksel Özellikleri
 • 3.5.3. Kimyasal Özellikleri
 • ÖĞRENME FAALİYETİ 4
 • 4. ALKOLLER
 • 4.1. Alkollerin Sınıflandırılması
 • 4.1.1. Monoalkoller
 • 4.1.2. Polialkoller (Polioller)
 • 4.2. Alkollerin Adlandırılması
 • 4.2.1. Özel Adlandırılması
 • 4.2.2. IUPAC Kuralına Göre Adlandırılması
 • 4.2.3. Karbinole Göre Türeterek Adlandırma
 • 4.3.Elde Ediliş Yöntemleri
 • 4.3.1. Karbonil Bileşiklerinin İndirgenmesinden
 • 4.3.2. Alkil Halojenürlerin Alkali Hidroksitlerle Hidrolizlenmesinden
 • 4.3.3. Alkenlere Kuvvetli Asitlerin Katalizörlüğünde Su Katılması Yoluyla
 • 4.3.4. Gignard Bileşiklerinden
 • 4.3.5. Alkil Halojenürlerin Gümüş Oksitle (Ag2O) Reaksiyonuyla
 • 4.3.6. Esterlerin NaOH veya KOH ile Hidrolizinden
 • 4.3.7. Organik Asitlerin Hidrojenle İndirgenmesinden
 • 4.4. Alkollerin Özellikleri
 • 4.4.1. Fiziksel Özellikleri
 • 4.4.2. Alkolün Kimyasal Özellikleri
 • 4.5. Metanol / Metil Alkol Karbinol (CH3OH)
 • 4.5.1. Metil Alkolün Teknikte Eldesi
 • 4.5.2. Kimyasal Özellikleri
 • 4.5.3. Kullanıldığı Yerler
 • 4.6. Etanol / Etil Alkol (C2H5OH)
 • 4.6.1. Etil Alkolün Eldesi
 • 4.6.2. Etil Alkolün Kullanıldığı Yerler
 • 4.7. Glikol / Etandiol (C2H4(OH)2)
 • 4.8. Gliserin / Gliserol / 1,2,3-Propan Triol (C3H5(OH)3)
 • 4.8.1. Gliserinin Eldesi
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI
 • KAYNAKÇA

T.

C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

KİMYA TEKNOLOJİSİ

ALİFATİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ-1

ANKARA 2008

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

  

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... v GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3 1. ALKANLAR (PARAFİNLER ............................................................................................ 3 1.1. Alkanların Adlandırılması............................................................................................. 8 1.1.1. Alkanlarda İzomeri ................................................................................................ 8 1.1.2. İzomerlerin ve Karışık Moleküllülerin Adlandırılması ....................................... 11 1.1.3. Sikloalkanların Adlandırılması............................................................................ 14 1.2. Alkanların Elde Ediliş Yöntemleri.............................................................................. 16 1.2.1. Wurtz (Vürtz) Sentezi.......................................................................................... 16 1.2.2. Gignard Sentezi ................................................................................................... 17 1.2.3. Kolbe Sentezi....................................................................................................... 18 1.2.4. Organik Asit Tuzlarından .................................................................................... 19 1.2.5. Doymamış Hidrokarbonlardan ............................................................................ 20 1.2.6. Alkil Halojenürlerin İndirgenmesinden ............................................................... 20 1.2.7. Fischer-Tropsch Yöntemi .................................................................................... 21 1.3. Alkanların Özellikleri ................................................................................................. 21 1.3.1. Fiziksel Özellikleri............................................................................................... 21 1.3.2. Alkanların Kimyasal Özellikleri.......................................................................... 22 1.4. Petrolün Oluşumu ve Kullanıldığı Yerler ................................................................... 23 1.5. Metan (CH4)................................................................................................................ 27 1.5.1. Metanın Eldesi..................................................................................................... 29 1.5.2. Metanın Türevleri ................................................................................................ 30 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 35 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 38 2. ALKENLER (OLEFİNLER) ............................................................................................. 38 2.1. Alkenlerin Adlandırılması........................................................................................... 39 2.1.1. Sikloalkenlerin Adlandırılması............................................................................ 43 2.2. Alkenlerin Elde Ediliş Yöntemleri.............................................................................. 44 2.2.1. Monoalkollerden Su Çekilmesi (Dehidratasyon) ................................................ 44 2.2.2. Alkil Halojenürlerden Hidrohalojenür Çekilmesi (Dehidrohalojenasyon) .......... 45 2.2.3. Alkanların Eliminasyon (Ayrılma) Reaksiyonundan .......................................... 45 2.2.4. Komşulu Alkil Halojenürlerin Çinko Tozu ile Isıtılmasından............................. 46 2.2.5. Alkinlerin Hidrojen ile İndirgenmesinden........................................................... 46 2.3. Alkenlerin Özellikleri ................................................................................................. 46 2.3.1. Fiziksel Özellikler................................................................................................ 46 2.3.2. Kimyasal Özellikler ............................................................................................. 47 2.4. Etilen (CH2 = CH2)..................................................................................................... 57 2.4.1. Etilenin Eldesi...................................................................................................... 57 2.4.2. Fiziksel Özellikleri............................................................................................... 58 2.4.3. Kimyasal Özellikleri............................................................................................ 58 2.5. Alkadienler.................................................................................................................. 61 2.5.1. Bütadien............................................................................................................... 62 2.5.2. Doğal Kauçuk ...................................................................................................... 63

ii

.2................................... Asetilen (H2C = CH2) .......... Fiziksel Özellikleri...............3................4......... Asetilenin Eldesi........... 97 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ....3.............. 80 3................................................................ 119 4........................ 75 3...3..........1................................................................. 104 4............4. Alkinlerin Özellikleri ................................................ Fiziksel Özellikleri............. 111 4............................................ 78 3.......................................... 104 4..2...... 70 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 .......1......................... Kimyasal Özellikleri......... ALKİNLER (ASETİLENLER)................. 75 3... 118 4....... 111 4.................1 ve 1.............................2 Dihalojen Alkanlardan ............................ 102 4. 106 4........................................................... 119 4.......5.......................2.... Esterlerin NaOH veya KOH ile Hidrolizinden .......................................... Karbonil Bileşiklerinin İndirgenmesinden......................................................... 77 3..................................3........ Kullanıldığı Yerler...................................... Metil Alkolün Teknikte Eldesi ................ 110 4.................. Özel Adlandırılması....................3..... 89 UYGULAMA FAALİYETİ ................................. 103 4....... 77 3.....................3...........................................3............. 111 4............................. Alkollerin Adlandırılması ...... Genel Bilgi ............................................2................... 109 4.......................... IUPAC Kuralına Göre Adlandırılması .................... ALKOLLER.................................. Elde Ediliş Yöntemleri........................ Sikloalkinlerin Adlandırılması.........3...............1... Alkolün Kimyasal Özellikleri.......... Polialkoller (Polioller) ....................................................................4............. Fiziksel Özellikleri.................................................. Alkenlere Kuvvetli Asitlerin Katalizörlüğünde Su Katılması Yoluyla................................................................................................................................... 79 3......... 109 4................................................. Yapay Kauçuklar ....................................1....... Gignard Bileşiklerinden..........5.............................1...........................2.4..... 108 4.......1....3...5.... Organik Asitlerin Hidrojenle İndirgenmesinden .... 67 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .. 75 3...2.. Kimyasal Özellikleri.......................... 101 4...............2.. Adlandırılması................ 119 iii ................................. Alkollerin Özellikleri ..........................2....................... Kimyasal Özellikleri...........2...................2...................................... Metanol / Metil Alkol Karbinol (CH3OH) .....................................................4..................... 113 4..............................4...... Etanol / Etil Alkol (C2H5OH) ................................................4...................6......... Karbinole Göre Türeterek Adlandırma...............5..........................3........... Monoalkoller ..........................................................................................3............................ 111 4.............5..............1......................... Asetilenin Alkillenmesi Yoluyla .................................................5.......................................................3....................................2...................................1.........................3........... Alkil Halojenürlerin Gümüş Oksitle (Ag2O) Reaksiyonuyla ................. 93 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..........................................................................4.............................................. Elde Ediliş Yöntemleri................................... 89 3.............................3................. 80 3..5.............1.....3...................................................3................................................................................................................................................1...............................3....... 64 UYGULAMA FAALİYETİ .1..............................2............2..........................................7..........................................................5................................. 88 3..............1......................................................2............5......................................... 75 3................................ 101 4.... 77 3...... 80 3.................................................................. 106 4...............................3. 88 3.... 1.................2..........................................................6..................................1.... Komşulu Tetra Halojenürlerin Çinko ile Isıtılmasından...................... 103 4................................................... 102 4........................... Alkil Halojenürlerin Alkali Hidroksitlerle Hidrolizlenmesinden ....................5....................... 119 4........ Alkollerin Sınıflandırılması ........................................................... Asidik Alkinlerin Katalitik Oksidasyonu Yoluyla.3............................................................................................ 79 3... 103 4..

........................................................................6.................8...................................................................... Glikol / Etandiol (C2H4 (OH)2).........7.................. 130 MODÜL DEĞERLENDİRME ....................................... 139 KAYNAKÇA ..........................................................................1.... Etil Alkolün Kullanıldığı Yerler...................................................................2...............2.........1....... 120 4................6.... Gliserinin Eldesi ..........................................3-Propan Triol (C3H5 (OH)3) .................................................................. Gliserin / Gliserol / 1...................... 123 4........................... 142 iv ................................8................... 121 4.................................. 123 UYGULAMA FAALİYETİ ..... 121 4.........4............................. 133 CEVAP ANAHTARLARI .......................................................................................... 125 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... Etil Alkolün Eldesi ........

kuralına uygun olarak. alkenler. kıskaç. su banyosu. 3. 2. bilgisayar. bilgi teknolojileri ortamı (İnternet) vb. Modül sonunda. 40/32 Organik Bileşiklerin Nitel Ve Nicel Analizi modülünü başarmış olmak Alifatik bileşiklerin özelliklerini incelemek. kütüphane. beher. lastik tıpa. laboratuvar. bunzen beki. 1. Ortam: Sınıf. ayırma hunisi. Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında. destek çubuğu. gaz toplama şişesi. puar. televizyon. atölye. Amaçlar: Gerekli ortam sağlandığında. Alkan elde edebileceksiniz. saat Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden sonra. Alkol elde edebileceksiniz. mezür. modül uygulaması ile kazandığnğz bilgi ve beceriler. tel kafes. öğretmeniniz tarafından çeşitli ölçme teknikleri kullanarak değerlendirilecektir. 4. Donanım: Projeksiyon. cam balon. işletme. üç ayak. termometre. pipet. teorik ve pratik performansınız. Alkin elde edebileceksiniz. ev. kuralına uygun olarak alifatik bileşiklerin özelliklerini inceleyebileceksiniz. verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Alken elde edebileceksiniz. kendi kendinize veya gupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar. DVD çalar. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME v . cam boru. cam çubuk. plastik hortum. alkinler ve alkoller ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 524KI0159 Kimya Teknolojisi Lastik Üretimi Alifatik Bileşiklerin Özellikleri 1 Alkanlar. deney tüpü.

zengin ürün yelpazesi ile neredeyse sınırsız bir çeşitlilik içinde yer almıştır. conta vs.) Tıp dünyasının keşfi olan son derece değerli ilaç ve sağlık gereçlerinden kozmetik sektörü ürünlerine Verimi artırmak üzere tarım alanında başvurulan sentetik gübrelerden. kısacası modern insanın tüm yaşamsal alanlarının vazgeçilmezi hâline gelmiştir. sokaklarımızın asfaltlanmasına kadar. saklama kapları vs. hatta milyonlarca çeşide dönüşebilen organik bir maddeyi tanıyalım: PETROL.) Mutfak gereçlerinden (plâstikten yapılmış tek kullanımlık çatal. yalnızca ulaştırma endüstrisinin can damarını teşkil eden hayati bir unsur olmakla kalmayıp. Bu modülü başarı ile bitirdiğinizde.GİRİŞ o GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Esasen. dolayısıyla bu bilimin pratik yaşantınız için ne denli önemli olduğunu kavrayacaksınız. evlerimizin inşaatında ve yalıtımında kullanılan çeşitli yapı malzemelerine (hortum.). Üzerimize giydiğimiz kıyafetlerden (yağmurluk. pet bardak. tabak. tam da bu tanıma uyan ve aslında başlangıçta tek bir madde iken binlerce. 1 . çizme vs. eldiven. bıçak. PVC kapı ve pencere sistemleri. Bugün için petrol. Günlük kullanımlarınızdaki madde ve materyallerin aslında kimya ile ne kadar iç içe olduğu bilinciyle. İşte. günümüz teknolojisinin de yardımıyla insanoğlunun günlük yaşantısında. Hepimizin çok iyi bildiği meşhur bir bilmeceyi ve yanıtını hatırlayalım: “Çarşıdan aldım bir tane. eve geldim bin tane!” (Yanıt: Nar). İçinde yaşadığımız dünyadaki ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmının bir tek kaynaktan karşılandığını keşfedeceksiniz. plastik su ve elektrik tesisatı boruları. yağ çözücüler vs.). hayata ve çevrenize daha farklı bir gözle bakmasını öğrenecek. işlenmezden önce sadece yakıt olarak kullanılabilen petrol. hemen her gün kullandığımız temizlik malzemelerine (deterjanlar.

2 .

Benzin ve mazot bileşiminde hangi maddelerin bulunduğunu araştırınız. Bunun sebebi. sp2 ve sp hibritleşmeleriyle oluşturduğu bileşiklerin sayısı tüm elementlerin yaptıkları toplam bileşik sayısından daha fazla olduğundan organik kimyaya karbon kimyası da denilmektedir. kuralına uygun olarak alkan elde edebileceksiniz. N. Benzindeki “oktan sayısı” ne anlama gelmektedir? Araştırınız. Organik bileşikleri oluşturan element sayısı sınırlı olmasına rağmen. 6C 3 . organik yayılım Resim 1. organik bileşiklerin sayısı sınırsızdır. bu bileşikleri inceleyen kimyaya ise organik kimya adı verilir. 1. ALKANLAR (PARAFİNLER) C elementinin H. ARAŞTIRMA     Metan neden “bataklık gazı” olarak adlandırılmaktadır?Araştırınız. Evlerinizdeki mutfak tüplerinin etiket bilgilerini inceleyiniz. O.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 RENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında. S ve halojenlerle (X) yaptığı bileşiklere organik bileşikler.1. Organik bileşikleri oluşturan doğal ve beşeri kaynaklar elementinin sp3.

kapalı.Alkinler 4.Alkanlar 2.Siklo hidrokarbonlar 2.Benzen 2.Alkenler 3.Organik asitler 6.Azotlu bileşikler Siklo bileşikleri 1. açık ve yarı açık olmak üzere üç ayrı formül ile gösterilirler: 4 . yani izomerlik olayının görülmesi Organik bileşiklerde.   C: 4 bağ –C–   O X(halojen) : 2 bağ : 1 bağ : 1 bağ O– X– H– N: 3 bağ N–  H ORGANİK MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI Açık (düz) Zincirli Bileşikler Halkalı Yapılı Bileşikler Hidrokarbonlar 1.Eterler 3.Benzenden türemiş bileşikler Sadece C ve H’den oluşan bileşiklere hidrokarbon denir.Aldehitler 4.Alkadienler Hidrokarbonlardan Türemiş Bileşikler 1. 3 bağ ile bağlanabilmesi H H    H–C–C–H  H– C=C–H   H–C≡C–H H H H H sp2 hibritleşmesi sp hibritleşmesi sp3 hibritleşmesi Bileşiği meydana getiren atomların uzayda çok çeşitli şekilde sıralanmaları.Karbonun dört bağ yapması yanında.Karbonhidratlar 9.Halkalı yapılı fonksiyonlu gruplar Aromatikler 1.Esterler 7. karbon atomlarının birbirine 1. 2.Yağlar 8. Hidrokarbon bileşikleri.Alkoller 2.Ketonlar 5.

 Kapalı formül C2H6 Bir molekülü oluşturan atomların sadece sayılarının gösterildiği formüldür.  Açık formül Atomların sayısının yanında bağ sayısının da gösterildiği formüldür. dallanmış ya da halkalı olabilir. çeşitli atomların birbirlerine kovalent bağlanarak oluşmuş düz veya dallanmış zincir şeklinde iskelet içeren organik bileşikler ve bunların türevlerine alifatik bileşikler adı verilir. H H     H– C–C–H H H  Yarı Açık formül Açık formüldeki her karbonun kendi arasında kapalı yazıldığı formüldür. Bu hidrokarbonlar karbon iskeleti şeklinde de gösterilebilir. Alifatik hidrokarbonlar düz zincirli. CH3 – CH2 – CH3 Molekül yapılarında. CH3 – CH2 – CH2 – CH3 Düz zincirli H 3C CH3 CH3 – CH – CH3  CH3 H 3C CH3 CH3 Dallanmış H H       H– C–C–H H– C–C–H H H Halkalı 5 .

718 0. Alkan moleküllerindeki her bir karbon atomu sp3 melez orbitalleri ile bağ yapar.579 0.1. CnH2n+1 = alkil kök = R –  Alkil kök serbest hâlde bulunmaz.416 0. 3.4 125.703 0.n.656 0. 4… gibi tamsayılardır. (°C) –183 –172 –187 –138 –130 –95 –91 –57 –54 –30 k.546 0. Genel formülleri: CnH2n+2 Burada n = 1.    Alifatik bir hidrokarbonda karbon atomları birbirine tek bağ ile bağlıysa (yani tüm karbon atomları sp3 hibritleşmesine uğradıysa) bu tür hidrokarbonlara daha fazla hidrojen bağlanamayacağından doymuş hidrokarbonlar adı verilir.7 98. Homolog sıra meydana getiren bileşikler yakın özellik gösterir   Karbon Sayısı (n ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapalı Formülü CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22 Adı Metan Etan Propan Bütan Pentan Hekzan Heptan Oktan Nonan Dekan Mol Kütlesi (g/mol) 16 30 44 58 72 86 100 114 128 142 e. 6 .birbirini izleyen iki alkan mole-külünün formülleri arasında –CH2– kadar fark olduğu görülür.n.8 174.684 0. Bazı alkan bileşikleri ve fiziksel özellikleri  Alkan moleküllerinden bir hidrojen çıkarıldığında geriye kalan kısma alkil kök veya alkil radikal denir.1 68.626 0. 2.730 İzomer Sayısı 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75 Tablo 1.7 150.1 Yoğunluk (g/mol) 0.581 0. Bu yüzden alkan moleküllerinde ( C–C ) ve ( C–H ) bağlarının tamamı sigma bağıdır. Çünkü bu tür hidrokarbon-lara daha fazla hidrojen atomu bağlanabilir. (°C) –162 –89 –42 –0.5 36. Alkanlar artan karbon sayılarına göre sıralandığında. Formülleri arasında –CH2– kadar fark bulunan bileşiklerin oluşturduğu sıraya homolog sıra denir. Eğer karbon atomları arasında çift ya da üçlü bağ varsa (sp2 ya da sp hibritleşmesi) bu tür hidrokarbonlara doymamış hidrokarbonlar denir.

 Alkil gubunun sonuna bazı gupların bağlanmasıyla diğer organik bileşikler elde edilir.     Alkil halojenür Alkol Eter Aldehit R – C = O  Organik asit  R–X R – OH R–O–R R–C=O  OH O  H R – C = O  Ester  R – C – R  Keton R  Alkil kökleri türedikleri alkanın sonundaki –an eki kaldırılıp yerine –il eki getirilerek adlandırılırlar. Alkanın adı Metan Etan Propan Bütan Pentan Hekzan Heptan Oktan Nonan Dekan Formülü CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22 Alkilin adı Metil Etil Propil Bütil Pentil Hekzil Heptil Oktil Nonil Dekil Formülü CH3 – C2H5 – C3H7 – C4H9 – C5H11 – C6H13 – C7H15 – C8H17 – C9H19 – C10H21 – Tablo 1.2. Alkil Kökleri 7 .

1.1. Fiziksel özellikleri farklıdır. bütan) özeldir. 8 . bazı bileşik ve bileşik sınıfları bulunduğundan.1. zaman içinde bu kurallara bir takım eklemeler ve değişikler yapma gereği doğmuş. İzomer bileşiklerin.    Molekül ağırlıkları ve % bileşimleri aynıdır. Beş veya daha fazla karbonlu üyelerde karbon sayısının Latince karşılığının sonuna –an eki getirilerek adlandırma yapılır.   Alkanların genel adlandırılmasında ilk dört üyenin adı (metan. Alkanlarda İzomeri Kapalı formülleri aynı. Bu kurallara “Cenevre sistemine göre adlandırma” veya “IUPAC sistemine göre adlandırma” denilmektedir. propan.  1892’de Cenevre’de bir araya gelen Uluslararası Kimyacılar Birliği bu meseleyi çözmek üzere organik kimyada düzenli adlandırmanın temelini atmıştır. O tarihten itibaren. bu ihtiyaçtan yola çıkarak Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimyacılar Birliği (IUPAC) 1957 senesindeki toplantısında 70 adlandırma kuralı benimsemiş. Alkanların Adlandırılması Sayıları milyonu aşan her bir organik bileşiğe özel ad vermek ve bunları akılda tutmak son derece güçtür. temel bileşiklerde uygulanan kurallara yer verilecektir. adlandırma kurallarının hepsine değil. Farklı fonksiyonlu izomer bileşiklerin kimyasal özellikleri de farklıdır. söz konusu kurallar 1960’ta yayınlanmıştır.1. açık (yapı) formülleri farklı olan bileşiklere birbirinin izomeri bileşikler denir. n=5 n=6 n=7 n=8 n=9 n = 10 penta hekza hepta okta nona deka C5H12 = C6H14 = C7H16 = C8H18 = C9H20 = C10H22 = pentan hekzan heptan oktan nonan dekan 1. etan. Bu modülde.

Bileşik izo.ya da neo.Alkanlarda ilk üç üyenin izomeri yoktur. 2-dimetilbütan)  CH3 İzomeri olan en küçük alkan bütandır. ana zincirin ikinci karbonuna bir tane CH3–(metil) gubu bağlıysa izo-.ön ekleri getirilir. Alkanların İlk Üç Üyesinin Molekül Modelleri ve Adları Bir alkan molekülü düz zincir halinde yazılmışsa n-alkan (normal alkan). ana zincirin ikinci karbonuna iki tane CH3– gubu bağlıysa neo.1. CH3 – CH2 – CH2 – CH3 CH3  n-bütan CH3 – CH2 – CH2 n-bütan 9 . Metan Etan Propan Şekil 1. kapalı formülleri aynı iki veya daha fazla bileşiğin birbiriyle izomer olabilmesi için alkil köklerinin karbon zincirinde baş ve sonda olmayan ara karbonlara bağlanması gerekir. Çünkü. CH3 – CH2 – CH2 – CH3 CH3 – CH – CH3  n-bütan (normal bütan) izobütan (2-metilpropan) CH3 CH3  CH3 – C – CH2 – CH3  neohekzan (2.ön ekleriyle adlandırılırken moleküldeki toplam karbon atomu sayısı alkan adına karşılık gelir.

n.n. -11.n.CH3  CH3 – CH – CH3 izobütan Resim 1. Bütan ve pentanın izomerleri 10 . 2 – dimetilpropan k. Bütan ve pentanın izomerleri n – bütan bütan k. –0.5C Tablo 1.n.3. 28C neopentan 2 . 9.n.7C n – pentan pentan k.3. 36C izopentan 2 – metilbütan k.2.5C izobütan 2 – metilpropan k. Bütan ve izobütanın molekül modelleri ve yapı formüller Tablo 1.

Ancak bu artış. 11 . pentanda izomer sayısı üçtür. (Tablo 1.3). Farklı alkil ya da fonksiyonel guplar zincirin iki ucuna eşit uzunlukta ise. 4 … şeklinde numaralandırılır. n-bütil sec-bütil izo-bütil n bütil (primer ) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 –  sec bütil CH3 – CH2 – CH – CH3 izo bütil CH3 – CH – CH2 –   t-bütil CH3 – C – CH3  t-bütil CH3 1. hiç hidrojen yoksa tersiyer (ter–alkil)dir. 2. Bu köklerin adlandırılması da Cenevre kurallarından faydalanılarak yapılır.1. moleküldeki en uzun karbon zinciri belirlenir. 3. Bu durum hidrokarbon zincirinde karbon sayısı arttıkça izomer sayısının da artacağını gösterir. numaralandırmaya bu gupların yoğun olduğu taraftan başlanır.hidrokarbon zincirinde düzenli olarak artan karbon sayısına bağlı olarak ardışık veya geometrik değildir. moleküller arası van der Waals kuvvetleri azalmakta ve kaynama noktaları düşmektedir. n-alkil.  Açıkta bulunan bağın bulunduğu karbonda hidrojen sayısı en az iki ise alkil primer.  Alkil köklerinin de izomerleri vardır. İzomerlerin ve Karışık Moleküllülerin Adlandırılması İzomerlerin ve daha karışık moleküllerin adlandırılmasında sistematik (IUPAC) adlandırma esas alınır. Düz zincir yapıda CH3 – (CH2)n – olan alkile. Bu işlem yapılırken özellikle şu noktalara dikkat edilir: Karbona bağlı farklı guplar varsa (dallanmışsa). hidrojen sayısı bir ise alkil sekonder (sec–alkil). bunlardan alfabetik sıralamada daha önde olan gup ya da atoma en küçük numara verilir.Bütanın izomer sayısı iki iken. CH3  CH3 – CH – (CH2)n – şeklinde olan alkile izo-alkil denir. Pentanın izomerlerinde olduğu gibi izomer moleküllerde dallanma arttıkça.2. Buna göre:     Öncelikle. molekül simetrisi bozulmakta. Bu zincirdeki C sayıları 1.

tetra. penta vB )) belirtilir ve adı eklenir.) konarak art arda yazılır. Ana zincire bağlı alkil köklerine küçük numara verebilmek için karbonlar soldan sağa doğru numaralanmalıdır. Şimdi bu kuralları örnekler üzerinde uygulayalım: Örnek: Aşağıda açık formülü verilen bileşiği adlandıralım. Bağlı guplar sağ tarafa yakın olduğu için numaralandırmaya sağdan başlanır. C2H5  CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – C – CH2 – CH3  C2H5 En uzun C zinciri yatay olup yedi karbonludur. CH3 CH2 – 8CH3 Molekülde en uzun zincir ok yönündedir. 3 – di C2H5 etil heptan C’lerin sayısı bağlı en uzun numarası gubun zincirin adı Örnek: CH3   1 C2H5  CH3   7 H – 2C – 3CH2 – 4CH2 – 5CH – 6C – CH3 bileşiğini adlandıralım. Alkil kökünün sayısı. bağlandıkları karbonların numaraları arasına virgül (. Latince karşılıklarıyla (di.  Bileşiğin adı: 5-etil-2. C2H5  7 CH3 – 6 CH2 –5 CH2 – 4 CH2 – 3 C – 2 CH2 – 1 CH3  3.6-trimetiloktan 12 . Alkil kökü adıyla bitişik olarak ana zincirin adı yazılır. Alkil gubunun zincirde birkaç kez tekrarlanması durumunda. Ana zincir sekiz karbonludur.    Alkil kökünün bağlı olduğu karbon numarası yazılarak tire (–) çekilir ve gup. tri.6. atom veya alkilin adı yazılır. Ana zincire birkaç değişik alkil gubu bağlanmışsa bunlar küçükten büyüğe doğru veya alfabetik sıraya göre adlandırılır.

Üçüncü karbona bir brom ve yine üçüncü karbona bir etil gubunun bağlı olduğu anlaşılır. Bileşiğin sonundaki “nonan” kelimesi. Bileşiğin adı: 2-klor-3.  C – 2C – 3C – 4C– 5C – 6C – 7C – 8C – 9C Bileşiğin adından ana zincirde. Dokuz karbonlu zincir yazılır ve uzun zincirin herhangi bir ucundan başlanarak karbon atomları numaralanır. hidrojenler yerleştirilir. Alfabetik sıralamada “klor” kelimesi. karbon zincirinin iki ucuna eşit uzunlukta bulunduğu için alfabetik sıralamaya göre numaralandırma yapılır. 1 İkinci karbona iki tane. Ana zincire bağlı CH3 – ve Cl. numaralandırmaya klorun bulunduğu taraftan başlanır. CH3 Br  1 CH3    CH3 – 2 C – 3 C – 4 CH – 5 CH2 – 6 CH2 – 7 CH2 – 8 CH2 – 9 CH3  CH3 C2H5 13 . karbon atomunun dört bağ yapacağı şekilde.   CH3 Cl Ana zincir beş karbonludur.Örnek: CH3  5 CH3 – 4 CH – 3 CH – 2 CH – 1 CH3 bileşiğini adlandıralım.2. ana zincirin dokuz karbonlu olduğunu gösterir.4-dimetilpentan Örnek: 3-brom-3-etil-2. CH3 Br  1 CH3    C – 2 C – 3 C – 4 CH – 5 C – 6 C – 7 C – 8 C – 9 CH3  CH3 C2H5 Farklı guplar bağlandıktan sonra geride kalan karbonlara. “metil” kelimesinden önce geldiğinden. dördüncü karbona bir tane metil gubunun.4-trimetil nonan bileşiğinin açık formülünü yazalım.

Sikloalkanların Adlandırılması      Açık zincirin iki tarafında bulunan karbonların birbirine bağlanması ile oluşan bileşiklerdir.3. 1. CH2  CH2 CH2 sikloprapan  CH2 CH2  CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 siklobütan   CH2 siklopentan  14 . daha kısa olarak çokgen formülleri ile gösterilirler. Çözüm CnH2n+2 = 58 nx12 + 2n x 1 + 2 x 1 = 58 14n = 56 n=4 Alkanın formülü: C4H10 (bütan)dur. Bu bileşiklerde tüm karbonlar iki hidrojenli olup. İki uç birer hidrojen kaybederek birbirine bağlanacağından genel formülleri CnH2n’dir. Genel formülleri CnH2n+2’ye uymaz. Adlandırılırken.1. C:12 ) Alkanların genel formülü CnH2n+2’dir. Sikloalkanların ilki üç karbonludur.Problem Mol kütlesi 58 g/mol olan bir alkan bileşiğinin formülü nedir? (H:1. açık zincirdeki adının başına siklo sözcüğü getirilir.

Halkadaki karbonlar eş değerdir. . CH3 1 2 6 Br 3 5 4 CH3 Cl 1-brom-2-klorsiklopentan 1. bunlar en küçük numarayı alacak şekilde daha önce belirtilen adlandırma kurallarına uyularak adlandırma yapılır. Takılan maddenin adının sonuna sikloalkan adı yazılır.3-dimetil siklohekzan Cl Br 1-brom-3-klorsiklopentan Halkadan bir hidrojen çıkarılırsa sikloalkiller oluşur. Bu nedenle. halkaya bir atom ya da gup bağlı ise numaralandırmaya gerek yoktur. CH2CH3 Cl etilsiklohekzan klorsiklopentan Eğer halkaya birden fazla atom ya da gup bağlı ise. siklopropil siklobütil siklopentil siklohekzil 15 .

Siklopropan ve siklobütanda bağ açıları 60 o ve 90 o olduğunda bu bileşikler kararsızdır. Ancak burada üç ürün meydana gelme ihtimali bulunduğundan oluşan alkan saf değildir. elde edilecek alkanın karbon sayısının yarısı sayıda karbon içeren alkil halojenür kullanılmalıdır. oluşan alkanda karbon sayısı iki tane olur. 2R – X + 2Na alkil halojenür Örnek: 2CH3 – I + 2Na metil iyodür CH3 – CH3 + 2NaI etan R – R + 2NaX alkan tuz (X: halojen) Wurtz senteziyle metan (CH4) elde edilemez. Bu nedenle siklopropan H2 ve Br2 ile.bütan Wurtz sentezinde iki farklı alkil halojenürün Na ile etkileşmesinden de alkan elde edilebilir. Alkanların Elde Ediliş Yöntemleri 1. siklobütan H2 ile katılma reaksiyonu verir. oluşan yan ürünler nedeniyle reaksiyonun verimi daha da düşecektir. Örnek: 2C2H5 – Cl + 2Na etil klorür C2H5 – C2H5 + 2NaCl n .4-trimetilpentan Alkanlarda karbon atomları sp3 hibriti oluşturduğundan bağ açılarının 109. Wurtz sentezi verimi düşük bir yöntem olduğundan. alkil gupları metil (CH3) gupları olsa bile.2.2. Bir tür alkil halojenür kullanıldığı zaman saf alkan elde edilir . 16 . 1.2.5o olması gerekir. Çünkü bu yöntemde en az iki alkil gubu birleşeceğinden.1. Wurtz (Vürtz) Sentezi Alkil halojenürlerin metalik sodyumla etkileşmesinden elde edilir. CH3  1 CH3 – 2C – 3CH – 4CH – 5CH3   CH3 CH3 3-siklobütil-2.Örnek Aşağıda açık formülü verilen bileşiği adlandıralım. Wurtz senteziyle çift karbonlu alkan elde edilecekse.

2. Alkil halojenür susuz (kuru) eterli ortamda magnezyum metaliyle etkileştiğinde.Örnek: Bu yöntemde farklı alkil halojenürler kullanarak n-pentan elde edelim: C2H5 – C2H5 bütan (yan ürün) C2H5 – C3H7 n – pentan + 2 NaBr C3H7 – C3H7 hekzan (yan ürün) C2H5 – Br + C3H7 – Br + 2Na etil bromür propil bromür İkiden fazla karbon içeren alkil halojenürlerde halojenin bağlı olduğu karbon atomunun bilinmesi gerekir.propil bromür) 2-brompropan (izopropil bromür) bileşiklerini sodyum ile etkileştirerek tepkime denklem-lerini yazalım ve oluşan ürünleri adlandıralım. 17 . Örnek: 1-brompropan (n . Çünkü alkil gupları birbirlerine halojenin çıktığı karbon atomundan bağlanacağından farklı izomerler elde edilir. su ya da alkil halojenürlerle etkileşmesinden alkanlar elde edilir. Gignard Sentezi R . alkil magnezyum halojenürleri verir.MgX bileşiğine Gignard (ginyar) bileşiği denir. R–X alkil halojenür + kuru eter Mg R – MgX Gignard bileşiği Gignard bileşiğinin halojenli asitler. CH3–CH2–CH2–Br + 2Na + Br–CH2–H2–CH3 1-brompropan 1-brompropan CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3 + 2NaBr n-hekzan CH3  CH3  CH3 CH3     CH3 – CH – Br + 2Na + Br – HC – CH3 2-brompropan 2-brompropan CH3 – C – C – CH3 H H 2.2.3-dimetilbütan Oluşan bu iki madde birbirinin izomeridir. 1.

Böylece alkil radikal.2. Kolbe Sentezi Karboksilli asitlerin alkali hidroksitlerle reaksiyona girmesinden karboksilli asit tuzları meydana gelir. alkil radikallerin birleşmesinden de alkanlar meydana gelir. Oluşan karboksilli asit tuzlarının elektrolizlenmesiyle anoda giden karboksilat anyonu önce elektron.3.R – MgX + HX asit R – MgX + H2O su R – MgX + Ŕ – X alkil halojenür Örnek C2H5 – Cl + etil klorür kuru eter R – H + MgX2 alkan R – H + Mg(OH)X alkan R – Ŕ + MgX2 alkan Mg C2H5 – MgCl etil magnezyum klorür C2H6 + MgCl2 etan C2H6 + Mg(OH)Cl etan C4H10 + MgCl2 bütan C2H5 – MgCl + HCl C2H5 – MgCl + H2O C2H5 – MgCl + C2H5 – Cl 1. arkasından da karbondioksit kaybeder. R – COOH + NaOH karboksilli asit suda R – COONa + karboksilli asit sodyum tuzu R – COO– + Na+ karboksilat anyonu R – COO + e– R· + alkil radikali R–R alkan H2O R – COONa anot R – COO – dekarboksilasyon R – COO R· + R· CO2 18 .

2.4. Organik Asit Tuzlarından Karboksilli asitlerin sodyum tuzları NaOH veya sulu kireç (NaOH + Ca(OH)2) ile kuru olarak ısıtılırsa alkanlar meydana gelir.Örnek Kolbe sentezine göre n .+ Na + CH3 – CH2 – COO + e CH3 – CH2 – COONa anot CH3 – CH2 – COO– dekarboksilasyon CH3 – CH2 – COO CH3 – CH2 – CH2 – COOH + NaOH bütanoik asit suda CH3 – CH2· + CO2 etil radikali C H3 – CH2 – CH2 – COONa + H2O C H3 – CH2 – CH2 – COONa anot C H3 – CH2 – CH2 – COO– + Na C H3 – CH2 – CH2 – COO + e C H3 – CH2 – CH2· + CO2 propil radikali CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 n-pentan C H3 – CH2 – CH2 – COO– dekarboksilasyon C H3 – CH2 – CH2 – COO CH3 – CH2· + C H3 – CH2 – CH2· 1. CH3 – CH2 – COOH + NaOH Propanoik asit suda CH3 – CH2 – COONa + H2O sodyum propiyonat CH3 – CH2 – COO .pentan elde edelim. kuru ısıtma R – COONa + NaOH R – H + Na2CO3 19 .

Ni) ısı Pt (Pd. 1. Ni) ısı R – CH = CH2 + H2 R – CH2 – CH3 + H2 R – C = C – R + 2H2 R – CH2 – CH2 – R Örnek: CH3 – CH = CH2 + H2 propen Örnek: CH3 – C ≡ C – CH3 + 2H2 dimetil asetilen Pt (Pd. Ni) ısı CH3 – CH2 – CH3 n-propan CH3 – CH2 – CH2 – CH3 n-bütan Bu yöntemle metan elde edilemez. Ni) ısı Pt (Pd. ısı R – Cl + Zn + HCl 4R – Cl + LiAlH4 R – H + ZnCl2 4R – H + LiCl + AlCl3 eter 20 . Çünkü katılma reaksiyonuna giren alken veya alkin molekülünde karbon sayısı en az ikidir.6. Pt veya Pd katalizörlüğünde hidrojen katılmasıyla alkanlar oluşur. İndirgen olarak Zn/HCl veya LiAlH4 (lityum alüminyum hidrür) kullanılabilir.2. Doymamış Hidrokarbonlardan Doymamış hidrokarbonlara (alken ve alkinlere) Ni.2. Pt (Pd.5. Alkil Halojenürlerin İndirgenmesinden Alkil halojenürlerin indirgenmesiyle alkanlar elde edilebilir.Örnek C H3 – COONa + NaOH Sodyum asetat kuru ısıtma CH4 + Na2CO3 Metan 1.

karbon tetra klorür gibi organik çözücülerde çözünürler. Alkanların Özellikleri 1. Alkanlar nötral maddeler olduklarından sülfürik asit ve sodyum hidroksit gibi kuvvetli asit ve bazlarda da çözünmezler. Renksizdirler ve kendilerine özgü kokuları vardır. Yapılarında ikili veya üçlü bağlar olmadığı için polimerleşmezler*. Fischer-Tropsch Yöntemi Karbonmonoksit gazı yüksek sıcaklık ve katalizörler yanında tepkimeye girer ve diğer bileşikler yanında alkanlar da oluşur. daha fazla karbonlular ise katıdır. Alkanlar apolar moleküller olduklarından su ve benzeri polar çözücülerde çözün-mezler.2. Molekül büyüdükçe van der Waals kuvvetleri artacağından erime ve kaynama noktaları yükselir. kloroform.1.Örnek: C2H5 – Cl + Zn + HCl etil klorür Örnek: 4C2H5 – Cl + LiAlH4 etil klorür eter ısı C2H6 + ZnCl2 etan 4C2H6 + LiCl + AlCl3 etan 1. Alkanlar eter.3. Alkan molekülleri apolar olduğundan moleküller arası kuvvetler sadece van der Waals kuvvetleridir. Fiziksel Özellikleri         İlk dört karbonlu alkanlar gaz.7.3. 21 . nCO + ( 2n + 1 ) H2 Örnek 2CO + 5H2 ısı ısı CnH2n+2 + nH2O C2H6 + 2H2O 1. beş ile on beş karbonluya kadar olanlar sıvı. Sudan hafiftirler.

n. Dallanmış moleküllerin daha çok simetrik olma hali bulunabileceğinden düzenli kristaller meydana getirebilirler ve erme noktası daha yüksek olur. 22 . yerine başka atom ya da atom gubu bağlanabilir. Oda sıcaklığında su. Tepkimelere karşı ilgisizdirler. 1. Erime noktalarını etkileyen ise kristal halin düzenli bir yapıya sahip olmasıdır. Yüksek sıcaklıkta ve buhar fazında HNO3 ile etkileşir. Bir moleküldeki bir atom yerine başka bir atom veya gubun geçmesine sübstitüsyon (yer değiştirme) denir.Tablo: 1. C – C ve C – H kovalent bağları çok güçlü bağlar olduğu için kolay tepkime vermezler. CH4 + HNO3 H2SO4 400˚C CH3 – NO2 + H2O nitro metan Alkanlar doymuş hidrokarbon olduklarından yani  bağı içermediklerinden katılma tepkimesi vermezler.n. Bazı alkan bileşiklerinin fiziksel özellikleri K. Bunun sebebi molekül yapılarıyla açıklanabilir. ilgisiz anlamlarına gelmektedir. aktif metal ve kuvvetli yükseltgenlerle tepkimeye girmezler.3. en çok dallanmış olan izomerde (neopentan) sıvı alanının dar olduğu görülür. Ancak H atomları koparılırsa. Latince’de “parafin” tembel. (*) Moleküldeki ikili veya üçlü bağların açılarak birbirine katılması olayına polimerleşme adı verilir. moleküllerin yüzeyleri birbirine çok değer ve van der Waals kuvvetleri etkisini gösterir. Alkanların Kimyasal Özellikleri Alkanların bir adı da parafinlerdir. Düz zincirli moleküllerde. Fakat dallanma arttıkça molekül yüzeylerinin birbirine değmesi azalır.2. derişik asit. Sübstitüsyon (yer değiştirme) reaksiyonu verirler.Bu reaksiyonların yürümesi için katalizör olarak ışık ve ısı gerekir. Etkileşme verimi düşüktür. Yukarıdaki örnekte düz zincirli (normal) hidrokarbonlarda sıvı alanının geniş (yani erime noktasıyla kaynama noktası arasndaki fark). CH4 C2H6 C3H8 n – C5H12 i – C5H12 neo – C5H12 –162 –88 –42 36 28 9.4.5 –183 –172 –187 –130 sıvı alanı geniş –160 20 sıvı alanı dar E. Soğukta ve karanlıkta bu reaksiyon yürümez.

23 . üzerlerindeki çökeltilerin ağırlığı ve baskısıyla sıkışmış. Reaksiyon sonunda CO2. Brom. H2O ve fazla miktarda ısı açığa çıkar.R – H + Cl2 alkan ışık ve ısı R – Cl + HCl alkil halojenür CH3 – Cl + HCl metil klorür (klorometan) CH4 + Cl2 metan ışık ve ısı Oluşan metil klorürde. Sübstitüsyon reaksiyonuna flor katıldığı zaman çok hızlı gerçekleşir ve reaksiyon kontrol altında tutulamaz. Cl2. Petrolün Oluşumu ve Kullanıldığı Yerler Alkan bileşikleri doğal biçimde petrol ve doğal gazda bulunur. değişik dış faktörlerin etkisiyle ince taneli tortullarla birlikte deniz tabanına çökmüş ve geçen çok uzun bir zaman diliminde katmanları oluşturmuştur. katalizörün etkisiyle daha küçük karbonlu hidrokarbonlara parçalanır. Bu reaksiyon ekzotermiktir. CnH2n+2 + 3n+1 2 O2 nCO2 + (n+1) H2O C2H6 + 7/2 O2 2CO2 + 3H2O Çok karbonlu alkanlar. 1. Petrol ve doğal gazın kökeni ise milyonlarca yıl önce yaşamış olan bitkisel ve hayvansal canlıların (yani ölü organizmaların) kalıntılarına dayanmaktadır. sübstitüsyon reaksiyonu hidrojenler bitene kadar devam eder. İyotla ise reaksiyon vermezler. Yine zaman içerisinde organik maddeler. Oksijen ile yanma tepkimesi verirler. artan basınç ve sıcaklığın etkisiyle de tortullar kayaçlara.4. karbona bağlı hidrojenler bulunduğundan. ışık ve ısı CH3 – Cl metil klorür -HCl CH2 – Cl2 metilen klorür (diklor metan) CHCl3 -HCl kloroform (triklor metan) CCl4 karbon tetra klorür Oluşan metil klorür. metilen klorür. Bu organik kalıntılar. klorüre göre daha yavaş reaksiyona girer. ışık ve ısı -HCl Cl2. organik maddelerse petrole dönüşmüştür. kloroform ve karbon tetra klorürün kaynama noktaları birbirinden farklı olduğu için karışımdan ayrılabilirler. Jeolojik hareketler katmanların bir bölümünün yerkürenin derinliklerine gömülmesine neden olmuştur. ışık ve ısı Cl2.

karbon ve hidrojenin uygun miktarlardaki bileşimleriyle meydana gelen çeşitli hidrokarbonlardır. kendisi için bir “kapan” oluşturan gözeneksiz katmanların arasına hapsolmuştur. Petrol sözcüğünün kökeni.Resim 1. doğal hâlde bulunan ve yer altından çıkarılan ham petrol için kullanılmaktadır. Metan. ancak belli bir bileşeni yoktur. Bu haznelerdeki petrol sanıldığının aksine “göl” halinde değildir. Öz kütlelerine bağlı olarak en üstte doğal gaz. Milyonlarca yıl içinde kaynak kayaçların gözeneklerindeki petrol ve doğal gaz basıncın daha düşük olduğu ortamlara göç etti. motor yağı. Bu haznelerde petrol. büyük bir kısmı ise daha ileri gitmelerini önleyen. Bu oluşumlara hazne adı verilir. damlacıklar ve gaz kabarcıkları halinde bulunuyordu. bütan ve benzerleri. asfalt bazlı gibi farklı petrol tiplerini oluştururlar. kum taşı ve kireç taşı gibi geçirgen ve gözenekli kayaçların haznelerinde bulunur. gazyağı. belli hidrokarbonların farklı oranlarda karışımından oluşur. Petrol sözcüğü (benzin. motorin. Petrolü sünger gibi tutan hazne kayaçları. bu maddenin. Petrol. asfalt.3. Bir kısmı yeryüzüne çıktı. parafin gibi. Petrol ve doğal gaz bu kaynak kayaçların gözeneklerinde. Petrol kuyusundan gelen petrole “ham petrol” adı verilmesi de. “yağ” anlamına gelen “oleum” sözcüklerine dayanıyor. Latince’de “taş” anlamına gelen “petra”yla. geçirgen olmayan kayaçların altında birikti. farklı yoğunlukta hidrokarbonlardan oluşmasından kaynaklanmaktadır. altında petrol ve en altta da su bulunur. etan. parafin bazlı. propan. aslında benzin. Petrolün kaynağı. Bunlar bir araya gelerek. doğal gaz ve su bir arada bulunur. fuel oil gibi) belli bir yakıt değil. kerosen. 24 . Haznedeki petrol ve doğal gaz. canlı organizmalar Petrole dönüşen organik maddeleri içeren bu kayaçlara kaynak kayaçlar adı verilir.

Arama sondajı Petrol sıvı hâlde iken genellikle kahverengi. Resim 1.6. Laboratuvar incelemesine alınan ham petrol Ham petrol. 25 . koyu yeşil veya siyah renktedir. Elde edilen veriler değerlendirilerek petrol rezervuarına rastlanılması ve ekonomik olması hâlinde petrol sahasında üretim sondajları yapılmasına karar verilir. çok çeşitli ürünler elde edilmek üzere rafinerilerde işlenmektedir. Resim 1.Belli bir yerde petrol bulunup bulunmadığı sondaj yoluyla anlaşılır. Sondaj kuyularından alınan kayaç numüneleri laboratuvarlara getirilerek incelenir.5.

C1–C4 (20˚C) sıvılaştırılmış gaz ayrışma kolonu C5–C9 (70˚C) kimyevi madde (nafta) C5–C10 (120˚C) otomobil yakıtı C10–C16 (170˚C) uçak yakıtı, parafin (karosen) C14–C206 (270˚C) dizel yakıt (mazot) ham petrol C20–C50 makine yağı, vazelin, cila C20–C70 (600˚C) gemi, fabrika, (fuel oil) kalorifer yakıtı > C70 asfalt ve çatı kaplama malzemeleri

Resim 1.6. Petrolden Rafinerizasyon Sonrası Elde Edilen Ürünler

TPAO (Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı), ülkemizin petrol ve doğal gaz gereksinimini karşılamak üzere yurtiçinde ve yurtdışında arama ve üretim etkinliklerini sürdüren ulusal çapta bir petrol şirketidir. TPAO, denizlerimizde henüz keşfedilmemiş hidrokarbon potansiyelini araştırmak ve ortaya çıkarabilmek amacıyla, son yıllarda Karadeniz’de yüksek teknolojiler kullanarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Resim 1.7. Denizde İnşa Edilmiş Bir Petrol Arama Platformu ve Bir Petrol Arama Gemisi

26

1.5. Metan (CH4)
    Alkanların ilk üyesidir. Petrol yataklarında, doğal gazda, taşkömürü yataklarında, bataklıklarda bulunur. Renksiz, kokusuz, tatsız ve suda çözünmeyen bir gazdır. Havadan hafiftir.

Resim 1. 8. Metanın üç boyutlu (3-D) molekül modelleri

Metanın hava ile %5-%15’lik karışımı patlayıcıdır. Bu karışım maden ocaklarında “gizu” denilen büyük patlamalara yol açar.

Resim 1. 9. Maden ocağı

Metan oksijenle soluk mavi renkli bir alevle yanar. CO2 + 2H2O

CH4 + 2O2

27

Resim 1. 10. Metan gazı alevi

Resim 1. 11. Metan gazı oluşumunu sağlayan çöplükler

Çöplükler yoluyla meydana gelen metan gazının büyük bir kısmı, dünyadaki çöp oranı en fazla olan gelişmiş ülkeler sebebiyle oluşmaktadır. Bu ortamlar, zengin organik maddeler içermesi ve anaerobik koşullar taşıması dolayısıyla metan oluşumu için idealdir. Metan gaz hidrat, metan (CH4) gazının yüksek basınç altında suyla birleşmesiyle oluşur. Gaz metan hidratın derin deniz/okyanus altında veya buzullar içinde bulunduğu ilk olarak Ruslarca tespit edilmiştir.

Resim 1. 12. Metan gaz hidratın donmuş stokları: buzdağları

28

13. Resim 1.2. Metanın Eldesi 1. uygun ortamda yakıldığında gaz ve su olarak ayrılır.1.5. Doğal gazdan 6 kat daha az hacim kaplar. Laboratuvarda Metan Eldesi  Alüminyum karbürün (Al4C3) su ve hidroklorik asitle reaksiyonundan Al4C3 + 12H2O 4Al (OH)3 + 3CH4 4Al (OH)3 + 12HCl Toplam: Al4C3 + 12HCl  4AlCl3 + 12H2O 4AlCl3 + 3CH4 Metan Sodyum asetatın (CH3COONa) sudlu kireç ile kızdırılmasından NaOH (CaO. Gaz hidrat.Teknikte Metan Eldesi  Karbon üzerinden nikel katalizörlüğünde 1200˚C’de hidrojen geçirilmesinden Ni C(k) + 2H2 CH4 1200˚C 29 . fosil yakıtların yaklaşık 2 katını oluşturmaktadır. ısı) CH3COONa Gignard bileşiğinden CH3MgCl + HCl CH4 + CO2 + Na2O CH4 + MgCl2 1.5.Dünyadaki gaz hidrat rezervi. Çıkarılması petrole oranla son derece zordur ve teknoloji henüz bunu başaracak düzeyde değildir. bu rezervlerin ancak 10-15 yıl sonra kullanıma geçebileceğini tahmin etmektedirler.5. sıcaklık ve basınç şartları değiştiğinden. Deniz tabanından alınan numuneler yüzeye çıkarıldığında. gaz hidrat da orijinal durumunu ve yapısını değiştirmektedir. Bilim adamları. Doğal gaza eş değerdir ve yandıktan sonra doğal gaz ile aynı emisyonu yapar.1.1.1. Metan gaz hidratın gaz ve katı (donmuş) hali 1.

sütle birlikte boğmaca öksürüğüne karşı etkilidir. çözücü olarak özellikle bazı maddeleri ekstrakte etmek için kullanılır. Karbontetra klorür (CCl4). eterden daha az etkiler. fakat kronik zehirlenme sonucu karaciğer harabiyeti oluşturur. solunumu. lokal anestezide. Metilen klorür (CH2Cl2) de narkotik etkilidir.2.5. aynı zamanda endüstride çok kullanılır. Narkotik olarak kloroform. 30 . İyodoform (CHI3). antiseptik etkilidir. CO + 3H2 Ni 300˚C-400˚C CH4 + H2O 1. eczacılıkta alkol ile karıştırılarak kullanılır. özellikle diş sağaltımında önemli narkotiktir. fakat toksik etkisi kalp ve karaciğer bozukluklarına neden olabilmektedir. Kloroform (CHCl3). sarı pul şeklinde kristalleri ve karakteristik kokusuyla tanınır. püskürtme ile soğuk anestezi için kullanılır. Bromoform (CHBr3). Karbontetra klorürün belirli bir narkotik etkisi vardır. organik çözücü olarak kullanılır. Metanın Türevleri Etil klorür (C2H5Cl).Karbonmonoksit gazından Karbonmonoksit gazı üzerinden Nikel katalizörlüğünde 300˚C-400˚C’de hidrojen gazı geçirilirse metan oluşur.

 Isıtma işlemini yaparken bekin hava ve gaz ayarını yapınız.  Fazla ısıtma yapmayınız.  4 g sodyum asetat tartınız. 31 .  Erimiş tuzu soğumaya bırakınız. Kuru bir havanda toz hâline getiriniz.  Tartımı çabuk yapınız.  Sodyum asetatı sıcakken kapsülden alınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  Susuz sodyum asetatı (CH3COONA )3H2O) hazırlamak için üç mol su içeren sodyum asetatı. porselen kapsülde bunzen bekinde yavaşça ısıtınız.  Tartım kurallarına uyunuz.  Buhar çıkışına dikkat ediniz.  Tartım kurallarına uyunuz.  1 g kalsiyum hidroksit tartınız.  Soğuması için uzun süre beklemeyiniz.  Hızlı ve dikkatli çalışınız. Öneriler  İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı düzenleyiniz.  Erimiş tuzu tamamen soğutmayınız.

sodyum hidroksit ve kalsiyum hidroksiti karıştırarak iyice eziniz.  Tartımları yapılan sodyum asetat. 32 . 2 g sodyum hidroksit tartınız.  Karışımın nem kapmaması için çok çabuk şekilde cam balona koyunuz.  Nem kapmaması için sodyum hidroksiti en son tartınız.  Daha sonra cam balona koyunuz.

deney düzeneğini kurunuz ve kristalizuarı suyla doldurunuz.  Gaz toplama kabını da tamamen suyla doldurarak cam borunun ucuna yerleştiriniz.  Cam balonu alttan bunzen bekiyle ısıtınız. 33 .  Balonun gaz kaçırmasını engelleyiniz. Resimdeki gibi.

ateş yaklaştırınız. Gaz toplama kabının ağzına.  Yakma işlemini cam balonun çok yakınında yapmayınız.  Sonuçları rapor ediniz. alevin rengini gözlemleyiniz. 34 . içindeki gazı kaçırmadan.  Gözlemlerinizi not etmeyi unutmayınız.  İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırınız.

Yakılırsa 4 mol CO2 oluşur. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I 2. II.5-metil hekzan bileşiğinin kapalı formülü aşağıdakilerden hangisidir? A ) C11H24 B ) C11H20 C ) C6H24 D ) C6H10 Bir doymuş hidrokarbonun 0. I. II ve III C ) II.Siklo bütandır. 5.4. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A ) I ve II 3. III.96 L O2 gazı kullanılıyor.A’daki van der Walls kuvveti daha küçüktür. Yukarıda verilen yargılardan hangisi ya da hangileri alkanların genel özelliklerindendir? A ) Yalnız II B ) I ve III C ) I ve II D ) I.Genel formülleri CnH2n+1 III. II ve III 35 .C atomları arasında sp3 hibritleşmesi vardır. II. II. C:12 O:16) A ) C4H10 B ) C3H8 C ) C2H6 D ) CH4 4.Molekülün yapısında sigma bağları bulunur.Birbirinin yapı izomeridirler. IV.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz. II ve III 2-etil 3. A: İzopentan B: Neopentan Yukarıdaki a ve b maddelerine ilişkin: I. II ve IV B) Yalnız II C) I ve II D) I. III ve IV D ) I. Buna göre doymuş hidrokarbonun formülü aşağıdakilerden hangisidir? (H:1 . H2C – CH2   H2C – CH2 Hidrokarbonun bir molü için.1 mol H2 katılır. III. B ) I.2 molünü yakmak için 8.Kimyasal özellikleri aynıdır. I.Bağların tamamı sigma bağıdır. 1.

H2C = CH2 + H2 III. II ve III 7. farklı bileşikler oluşturacak biçimde bağlanabilir? A ) Yalnız I 9. DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.Propan III. Pentan gazının ekzotermik bir reaksiyonla CO2 ve H2O’ ya dönüşmesi aşağıdaki reaksiyon çeşitlerinden hangisine aittir? A ) Sübstitüsyon B ) Katılma C ) Polimerleşme D ) Redoks 8.6. I.R – X + Na Yukarıdaki reaksiyonlardan hangisi ya da hangilerinden CH4 elde edilebilir? A ) Yalnız I B ) Yalnız III C ) I ve II D ) I.8 g su buharı oluşuyor.Dimetil propan Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine bir klor atomu. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. C:12 O:16) A ) C5H12 B ) C4H10 C ) C3H6 D ) C2H6 Würtz sentezine göre aşağıdakilerden hangisi elde edilemez? A ) Metan B ) Etan C ) Propan D ) Bütan 10. II. Buna göre parafinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? (H:1 .Metan.CH3 – MgCl + HCl II. I.1 molünün tam olarak yanmasıyla 10. B ) Yalnız II C ) Yalnız III D ) II ve III Bir parafinin 0. 36 .

Spatül 6.Kristaluzuar 16. Terazi 7. Lastik tıpa 5. Gerekli malzemeler 1. Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.Tel kafes 11. Sodyum asetat 2. Cevabı “Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız. Sodyum hidroksit 3.Cam balon 13.Destek çubuğu 14.UYGULAMALI TEST Metan gazı oluşumu ile ilgili uygulama faaliyetini yaparak raporunuzu hazırlayınız. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız.Plastik hortum 12. içindeki gazı kaçırmadan aleve yaklaştırdınız mı? Alevin rengini gözlemlediniz mi? İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırdınız mı? Sonuçları rapor ettiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz.Cam çubuk Değerlendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Susuz sodyum asetatı hazırladınız mı? 4 g Sodyum asetatı tarttınız mı? 1 g Kalsiyum hidroksiti tarttınız mı? 2 g sodyum hidroksiti tarttınız mı? Isıtma düzeneğini kurdunuz mu? Yanıklara karşı önlem aldınız mı? Bekin hava–gaz ayarını düzgün yaptınız mı? Gaz toplama kabında gaz çıkışını gözlemlediniz mi? Gaz toplama kabını. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. 37 .Bunzen beki 9. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız.Porselen kap 17.Beher 15.Kıskaç 10. Kalsiyum hidroksit 4. Çeşme suyu 8.

H δ π δH C=C H δ δ δH Sigma bağının (δ) bağ enerjisi 83 kcal/mol.tabak üzerindeki PE. ALKENLER (OLEFİNLER)     Genel formülleri: CnH2n Karbon atomları birbirine çift bağlarla (C = C) bağlanmıştır. 38 .PP. PS ne anlama gelmektedir? Araştırınız.ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında. 2. Bu değerlerden pi bağının zayıf bir bağ olduğu anlaşılmaktadır. Karbonlar arasında çift bağ bulunduğundan karbon sayısı tek olamaz. (C = C) çift bağlarından biri sigma.  Plastik tek kullanımlık bardak. pi bağının (π) bağ enerjisi 62 kcal/mol’dür. diğeri pi bağıdır. İlk üyesi n = 2 olan etendir. ARAŞTIRMA  Günlük yaşantımızda kullandığımız plastik elyafların hangi ham maddelerden üretildiğini araştırınız. Çift bağı oluşturan karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmışlardır. kuralına uygun olarak alken elde edebileceksiniz.

l Alkenlerin fonksiyonel (işlevsel) gubu (–C = C–)’dir. Karbon Sayısı (n) 2 3 4 5 Kapalı Formülü C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 Adı Eten/Etilen Propen/propilen 1-Büten/1-Bütilen 1-Penten/1-Pentilen Yarı Açık Formülü CH2 = CH2 CH3 – CH = CH2 CH3 – CH2 – CH = CH2 CH3 – (CH2)2 – CH = CH2 e. ( °C ) –169 –188 –185 –165 k. Çift bağa yakın uçtan başlanarak numaralandırma yapılır. bu gupla ilgilidir. l Alkenler de alkanlar gibi homolog sıra oluştururlar. Alkanların sonundaki -an eki kaldırılıp yerine -en eki getirilir. Çift bağın bulunduğu en uzun karbon zinciri seçilir.1. Etilen ve propilenden sonra gelen alkenler zincir izomerliği gösterdiklerinden dolayı çift bağın yerini belirtmek gerekir. Yani. alkenlere ait reaksiyonlar.1.5 –30 Tablo 2.n.H 120˚ ( C = C H Çift bağın her iki tarafında eşit hidrojen bulunduğu için simetriktir. Bazı alken bileşikleri ve fiziksel özellikleri 2. Alkenlerin Adlandırılması  Alkenler özel olarak adlandırmada. aklanların sonundaki -an eki yerine -ilen eki getirilerek adlandırılır. ( °C ) –105 –47 –6. Alken C2H4 C3H6 C4H8 etilen propilen bütilen Alkan C2H6 etan C3H8 propan C4H10 bütan  IUPAC (Cenevre) kurallarına göre adlandırılması ise alkanlarınkine benzer. 39 . H CH3 – CH = CH2 H propen Propende çift bağın yanındaki karbonlarda hidrojen sayısı eşit olmadığı için asimetriktir.n.

Alkenil köklerin de özel adları ve Cenevre kurallarına göre adları vardır.Ana zincirde dallanma ya da değişik guplar varsa. alkanlarda olduğu gibi yeri ve türü belirtilir.5-hekzatrien Alkenlerden bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan guplara alkenil denir.3. Örnek: 1 CH2 = 2 CH – 3 CH = 4 CH2 1. Alkenil gupları adlandırılırken türediği alkenin adının sonuna -il eki getirilir. IUPAC ÖZEL ADI  CH2 = CH2 CH3 – CH = CH2 CH3 – CH2 – CH = CH2 eten propen 1-büten CH2 = CH – CH3 – CH = CH – CH3 – CH2 – CH = CH – vinil allil krotil 40 .3-bütadien Örnek: 1 CH2 = 2 CH – 3 CH = 4 CH – 5 CH = 6 CH2 1. üç çift bağ varsa –trien son eki getirilir. Çift bağın bulunduğu ilk karbonun numarası belirtilerek alkenin adı eklenir. Örnek: CH3  4 CH3 – 3 CH – 2 CH = 1 CH2 3-metil-1-büten Örnek: CH3  3 CH3 – 2 C = 1 CH2 2-metil propen Örnek: 1 CH3 – 2 C = 3 CH – 4 CH – 5 CH3   CH3 CH3 2. Eğer molekülde birden fazla çift bağ varsa yerleri belirtilmeli ve -en so neki yerine.4-dimetil-2-penten   Çift bağ her iki uçtan eşit uzaklıkta ise diğer guplara küçük numaralar gelecek şekilde numaralama yapılır. iki çift bağ varsa -dien.

l Alkenlerde de alkanlarda olduğu gibi zincir izomerliği vardır.
Örnek: Kapalı formülü C4H8 olan bütenin 3 zincir izomeri vardır. CH3 – CH2 – CH = CH2 CH3 – CH = CH – CH3 CH3

1-büten 2-büten

CH3 – C = CH2 

izo bütilen

Alkenlerde zincir izomerliğinden başka geometrik (cis-trans) izomerliği de vardır. Alkenlerde çift bağlı karbonlar ve buna bağlı guplar bir düzlem içerisinde bulunur. Bileşikteki çift bağ dönmeye engel olur. Geometrik izomeride, çift bağlı karbonlardan birisinde farklı iki atom veya gup bulunmalıdır (a, b gibi). Diğer karbonda da (a, b; a, d; veya b, d) gibi atom ya da guplar bulunmalıdır. Benzer olan atom veya guplar aynı tarafta bulunuyorlarsa bileşik cis izomeridir (Latincede cis, aynı taraf anlamındadır). Yine, benzer atom veya guplar farklı taraflarda bulunuyorlarsa bileşik trans izomeridir (Latincede trans, çapraz anlamındadır). a
 

a
 

a
 

b
 

a
 

a
 

a
 

d
 

a
 

d
 

C=C
b b cis

C=C
b a trans

C=C
b d cis

C=C
b a trans

C=C
b b cis

41

Örnek:

Cl C=C H Cl C=C H
Örnek:

Cl H H
trans-1,2-dikloreten cis-1,2-dikloreten k.n. = 60˚C

Hidrojenler aynı tarafta

Cl

k.n. = 48˚C

Hidrojenler farklı tarafta

H C=C C2H5 C2H5 C=C H

H CH3 H CH3
trans-2-penten k.n. = 35˚C cis-2-penten k.n. = 37˚C

Hidrojenler aynı tarafta

Hidrojenler farklı tarafta Çift bağ çevresindeki atom veya guplar serbest dönemeyeceğinden, cis ve trans izomerler kolaylıkla birbirine dönüşemez. Cis ve trans izomerler farklı bileşiklerdir.

Örnek: C2 H2 Cl2 formülüne sahip izomerleri yazarak adlandıralım. C2 H2 Cl2 bileşiğinin formülü CnH2n genel formülüne uymaktadır.

Cl C=C Cl
1,1-dikloreten

H H Cl C=C H 42

Cl H
cis-1,2-dikloreten

Cl C=C H
trans-1,2-dikloreten

H Cl

2.1.1. Sikloalkenlerin Adlandırılması
Olefin sınıfına ait halka yapılı bileşiklere sikloalken denir. Genel formülleri CnH2n-2’dir. Halkalı alkan adlarındaki -an eki kaldırılıp yerine -en eki getirilerek adlandırılır.

CH


CH2 CH2 CH CH2

siklopropen


CH CH2 CH CH CH2 CH

siklobüten


CH2

siklopenten

Halka üzerinde birden fazla çift bağ ya da başka guplar varsa, çift bağlara en küçük sayı gelecek şekilde numaralandırılır. Br
1 2 6

CH3
3 5 4

Br

CH3 1,3-dibrom siklohekzen 3,4-dimetil siklopenten 1,3-siklohekzadien

43

Monoalkollerden Su Çekilmesi (Dehidratasyon) Derişik sülfürik asit (H2SO4).2. CnH2n-2 : sikloalken n = 6 ise  X = 2n – 2 = 2x6–2 = 10 CH HC CH2  H2C CH2 CH2 siklohekzen  2. Der.1. Alkenlerin Elde Ediliş Yöntemleri 2. H2SO4 R – CH2 – CH2 – OH monoalkol Örnek ısı R – CH = CH2 + H2O alken Der. alüminyum oksit (Al2O3). H2SO4 CH3 – CH2 – CH2 – OH propilalkol ısı CH3 – CH = CH2 + H2O propen 44 . hidrokarbon alkendir. Halkalı ise bileşik sikloalkendir. difosfor penta oksit (P2O5) gibi maddelerin katalizörlüğünde mono alkollerden su çekilirse alkenler elde edilir. yapısında bir tane pi bağı varsa X kaçtır? Çözüm Yapısında bir tane pi bağı olduğuna göre.2.Problem C6Hx bileşiği halkalı yapıda olup.

kuvvetli bazların alkoldeki çözeltileriyle reaksiyona girdiğinde alkenler oluşur.2.     H H –C– C– H A B C=C H + AB doymuş bileşik Örnek: alken Etan molekülü kızgın borudan geçirilirse iki hidrojen atomu ayrılarak eten oluşur.3. R – CH2 – CH2 – X + KOH alkil halojenür Örnek CH3 – CH2 – Cl + KOH etil klorür Alkol ısı alkol ısı R – CH = CH2 + KX + H2O alken CH2 = CH2 + KCl + H2O eten 2.2. Al2O3 R – CH2 – CH3 800˚C R – CH = CH2 + H2 Örnek: Al2O3 CH3 – CH2 – CH3 propan 800˚C CH3 – CH = CH2 + H2 propen 45 .2. Alkil Halojenürlerden Hidrohalojenür Çekilmesi (Dehidrohalojenasyon) Alkil halojenürler derişik. Alkanların Eliminasyon (Ayrılma) Reaksiyonundan Moleküllerden bazı atom veya gupların ayrılmasıyla doymamış bileşik oluşmasına eliminasyon (ayrılma) reaksiyonları denir. kızgın boru CH3 – CH3 etan ısı CH2 = CH2 + H2 eten Aynı şekilde alkanlardan 800˚C’de Al2O3 ile hidrojen ayrılırsa alken oluşur.2.

Fiziksel Özellikler      Alkenlerin fiziksel özellikleri.3. kloroform.4. 46 . Moleküldeki karbon atomlarının sayısı arttıkça erime noktası ve kaynama noktası artar. karbon sayısı daha fazla olanlar katıdır. petrol eteri gibi organik çözücülerde çözünürler.1. Komşulu Alkil Halojenürlerin Çinko Tozu ile Isıtılmasından Komşu karbonlarda birer halojen bulunduran alkanlar Zn metali ile ısıtılırsa alkenler oluşur. 3.2.3. Benzen. 5-15 karbon arası (15 dahil) olanlar sıvı.5. van der Walls bağları vardır. R – CH – CH – R + Zn   ısı R – CH = CH – R + ZnBr2 Br Örnek Br CH3 – CH – CH – C2H5 + Zn   ısı CH3 – CH = CH – C2H5 + ZnBr2 2-penten Br Br 2. Alkinlerin Hidrojen ile İndirgenmesinden Alkinlerin palladyum (Pd) ve silikajel katalizörlüğünde hidrojen ile indirgenmesinden alkenler elde edilir.3-dibrom pentan 2. Alkenlerin Özellikleri 2.2. Homolog sırada 2. alkanların fiziksel özelliklerine çok benzer. Apolar madde olduklarından suda çözünmezler. R – C ≡ C – H + H2 Örnek H – C ≡ C – H + H2 asetilen Pd/Silikajel 270˚C Pd/Silikajel R – CH = CH2 270˚C CH2 = CH2 etilen (eten) 2. Alken molekülleri arasında zayıf. eter.2. 4 karbonlular gaz.

2.3.2. Kimyasal Özellikler
 Alkenlerde bulunan pi bağı, sigma bağına göre daha düşük enerjili olduğundan kimyasal reaksiyonlara yatkındırlar. Alkenler:

Katılma reaksiyonu, Yükseltgenme reaksiyonu, Sübstitüsyon reaksiyonu verirler.  Bunlardan katılma ve yükseltgenme çift bağlara bağlı olarak gerçekleşir. Sübstitüsyon reaksiyonunda ise çift bağlar etkilenmez.

2.3.2.1. Katılma Reaksiyonu
Moleküllerin karbonlar arasındaki çift bağlardan pi bağı açılarak bu bağa yeni atom veya atom gupları bağlanır. Bu tür reaksiyonlara katılma reaksiyonu adı verilir. Bir mol alkene bir mol H2 , X2 (halojen), HX (halojenli asit) ya da H2O (su) katılabilir. Eğer alkende iki tane çift bağ varsa (dien ise) 2 mol H2 veya X2 katılabilir.  Hidrojen katılması

Alkenlere platin, palladyum veya raney nikel (çok ince dağılmış nikel) katalizörlüğünde hidrojen katılırsa alkanlar oluşur. R – CH = CH2 + H2 alken Örnek CH3 – CH = CH2 + H2 propen
Pt, Pd ısı Pt, Pd, ısı veya raney Ni

R – CH2 – CH3 alkan

CH3 – CH2 – CH3 propan

Sıvı yağlardaki doymamış yağ asitleri hidrojenle doyurularak katı hâle getirilir.

Resim: 2.1. Sıvı yağın hidrojenlenmesiyle elde edilen margarin

47

Bir organik molekülün indirgenmesi moleküle hidrojen girmesi, yükseltgenmesi ise molekülden hidrojen çıkması anlamına gelir.

Halojen Katılması

Alkenlere Cl2 ve Br2 çok kolay katılır, iyot ise yeterince aktif değildir. Brom çözeltisi su, CCl4 (karbon tetra klorür) ya da CHCl3 (kloroform) gibi çözücülerle birlikte hazırlanarak doymamış gupların tanınmasında kullanılır. X R – CH = CH2 + X2 Örnek Br CH3 – CH = CH2 + Br2 propen kırmızı renkli
CCl4  

X

R – CH – CH2

Br

CH3 – CH – CH2 1,2-dibrom propan renksiz

Brom, alkenlerin ayıracıdır. Bir hidrokarbonun alkan ya da alken olduğu bromlu su ile anlaşılabilir. Hidrokarbon bromlu su ile karıştırıldığında bromun kırmızı rengi kayboluyorsa alken, kaybolmuyorsa alkandır.

Problem
He, CO2 ve C2H4 gazları karışımının normal koşullarda toplam hacmi 30 lt’dir. bu gaz karışımı; I. Önce NaOH çözeltisinden geçirilince hacmi 8,28 L azalıyor. II. Daha sonra bromlu sudan geçirilince 48 g Brom harcanıyor. Buna göre, karışımdaki helyumun hacmi nedir? (Br: 80)

Çözüm
Birinci işlem: Baz tarafından tutulan gaz CO2’dir.

Hacim 8,28 l azalıyorsa, CO2 gazı 8,28 lt’dir.
İkinci işlem: Bromlu su ile C2H4 reaksiyona girer.

48

nC2 H 4 
C2H4

48  0,3 mol 160
+ Br2 C2H4Br2 1 mol Br2 reaksiyona girerse, 0,3 mol Br2

Denkleme göre: 1 mol C2H4 ile X mol C2H4 X = 0,3 mol C2H4

0,3 mol C2H4 = 0,3 × 22,4 = 6,72 L He + CO2 + C2H4 = 30 L   8,28 L 6,72 L He = 30 – (8,28 + 6,72) = 30 – 15 He = 15 lt.

Problem
Bir alkenin 12,6 g’ı %24’lük 300 g bromlu suyun rengini tamamen gideriyor. Bu alkenin formülü ve adı nedir? (H: 1; C: 12; Br: 80)

Çözüm
Önce, 300 g bromlu su çözeltisindeki Brom miktarını bulalım. 24
× 300 = 72 g Br2

100 CnH2n 12.6 g + Br2 72 g 12,6 g CnH2n X g CnH2n X = 28 g CnH2n 72g.Br2 ile reaksiyona girerse 160 g.Br2 ile reaksiyona girer. CnH2nBr2

49

H2O.4 g Propen gazına H2O katılmasıyla oluşan bileşik hangisidir ve yeni bileşiğin molekül ağırlığı kaç gamdır? (H: 1. Reaksiyon Markownikoff kuralına göre yürür. Polar molekuller (HX. R – CH = CH2 + H+XR – CH – CH3  X CH3 – CH = CH2 + HBr propen R – CH – CH3  Br 2-brom propan  H2O katılması Alkenler H2SO4 veya H3PO4 katalizörlüğünde su ile katılma reaksiyonu verirler. …) alkenlere katılırken. Suyun yapısında bulunan H+ iyonu.CnH2n 12n + 2n 14n n  = = = = 28 28 28 2  CnH2n = C2H4 (Eten) Halojen asit katılması Halojenli asitler Markownikoff (Markownikov) kuralına göre katılır. pozitif atom ya da atom gubunun çift bağa bağlı karbon atomlarından hidrojeni fazla olan karbona katılmasına Markownikoff kuralı denir. C: 12. Reaksiyon sonucunda monoalkoller oluşur. O: 16) 50 . R – CH = CH2 + H2O H2SO4 R – CH – CH3 ısı  OH alkol Örnek CH3 – CH = CH2 + H2O H2SO4 CH3 – CH – CH3 ısı  OH izopropil alkol Problem 8. çift bağlı karbon atomlarından daha fazla hidrojen atomu bulunan karbona bağlanır.

oluşan ürünlere alkil sülfürik asitler denir. Katılmada Markownikoff kuralı geçerlidir. HSO4karbon atomuna O ile bağlanır. Markownikoff kuralına göre alkene katılır. Cl2 + H2 O ClOH + HCl 10˚C R – CH2 – CH = CH2 + Cl – OH R – CH2 – CH – CH2   OH Cl alken klor hidrin 51 .  ClOH (Hipokloröz Asit) Katılması Hipokloröz asit. Suyun yapısındaki hidrojen çift bağ yanındaki karbonlardan hangisinin hidrojeni fazla ise o karbona bağlanır. X = 12 g alkol  Sülfürik asit katılması Sülfürik asit H+ ve HSO4.Çözüm Propene su katılması Markovnikoff kuralına göre gerçekleşir. R – CH = CH2 + H2 SO4 R – CH – CH3  OSO3H alkil sülfürik asit Alkil sülfürik asit soğukta kararlıdır seyreltik çözeltisi ısıtıldığında alkol ya da eterlere dönüşür. alkenlere katılırken Cl+ ve OH. CH3 – CH = CH2 + H – OH CH3 – CH – CH3  OH izopropil alkol Denklemimize göre: CH3 – CH = CH2 : (12×3) + (6×1) = 42 g CH3 – CH – CH3 : (12×3) + (8×1) + 16 = 60 g OH 42 g Propenden 8. ClOH kararsız olduğundan reaksiyon ortamında oluşturulur.iyonlarına ayrılır.e ayrılarak.4 g Propenden 60 g Alkol oluşursa X g Alkol oluşur.

monomerlerine göre e.  Polimerlerin. Bu özelliklerinden yararlanılarak günlük yaşantımızda dayanıklı madde yapımında kullanılır. oluşan ürüne polimer denir.n.n. R    R  R  R  nCH = CH2 + nCH = CH2 R  nCH – CH2 + nCH – CH2 ˙ ˙ ˙ ˙ R  — CH – CH2 – CH – CH2 — A* n (A*) Radikal tutucu. Etilenin polimeri olan polietilen ise sert bir maddedir. Polietilenin oluşumu: Etilen bir gazdır. 52 .Örnek CH3 – CH2 – CH = CH2 + Cl – OH 10˚C CH3 – CH2 – CH – CH2   OH Cl bütilen klor hidrin (1-klor-2-hidroksi bütan)  Polimerleşme Moleküldeki ikili veya üçlü bağların açılarak birbirine katılması olayına polimerleşme. Burada radikal tutucu reaksiyon sonunda ortama ilave edilir. Polimeri oluşturan en küçük birime monomer denir H  H   H   H   n C = C  –C – C– H H n H H monomer etilen (eten) polimer ürün polietilen (politen) Polimerin başlıca özellikleri şunlardır: Ana hidro karbonun özelliklerini göstermez. yüksek. Polimerler. ve k. büyük moleküller olduğu için değme noktaları ve buna bağlı olarak van der Walls kuvvetleri de büyüktür. daha dayanıklı. kimyasal reaksiyonlara daha güç giren maddelerdir.

Alkollerin Elde Edilişi başlığı altında yer verilmiştir. III. A ve B maddelerinin kapalı formülleri aynı. Yargılarından hangileri doğrudur? Çözüm A bileşiği için: Siklo. Katılma tepkimesini. II. 1 CH2 = 2 CH – 3 CH2 – 4 CH3  C4H8 I. Bileşik dört karbonludur. Alkanlar ise vermez. 53 .  C4H8 B bileşiği için: Büten sözcüğündeki -en ekinden bunun alken. Bileşik dört karbonludur.asit katalizörü CH2 = CH2 + H+ CH3–C+H2 CH2=CH2 CH3–CH2–CH2–C+H2 nCH2=CH2 CH3 – CH2 – (CH2 – CH2)n – CH2 – CH2 – CH2 – Nü* polietilen (politen) (Nü*) Burada Nü (Nükleofil). İkisi de polimerleşebilir. ancak açık formülleri farklıdır. bunun alkan. İzomerdirler. yapısında ikili (alken) ve üçlü (alkin) bağ bulunduran bileşikler verir. halkalı yapıda olduğunu gösterir. yani doymuş hidrokarbon olduğunu anlarız. Bütan sözcüğündeki -an ekinden. 1 nu. polimerleşme reaksiyonunu durdurur. II. Problem A = Siklo bütan B = 1 büten Yukarıdaki bileşiklere ilişkin: I.lu karbonda bulunmaktadır. yani doymamış bir hidrokarbon olduğu anlaşılır. açık formülleri ayrı maddeler izomerdir. Çift bağ da. Kapalı formülleri aynı. İkisi de katılma tepkimesi verir. Nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarına.

diol yani iki –OH kökü bulunduran alkol oluşturur. 2. O3 (ozon) gibi yükseltgenlerle reaksiyon verir. çift bağın bağlı olduğu karbonda hidrojen varsa karboksilli asit.2.  polimerleşme reaksiyonu verir. H2O2. H+ CH3 – CH = CH – CH3 2-Büten  CH3 – CH – CH2 – CH3 90˚C   OH OH 2. Yapısında pi bağı bulunan bileşikler (alkenler ve alkinler) polimerleşme reaksiyonu verirler. MnO4. Siklo bütan 1 – Büten  polimerleşme reaksiyonu vermez.  H2O2 Etkisi Alkenler H2O2 ile zayıf asitli ortamda (CH3COOH: asetik asit).2.III. KMnO4 R1 – C = CH – R3  R1 – C = O + R3 – COOH  R2 R2 keton karboksilli asit 54 .3. hidrojen yoksa keton oluşur. Yukarıdaki açıklamalara göre yalnız II doğrudur. H+ R – CH = CH – R 90˚C R – CH – CH2 – R   OH OH -diol Örnek H2O2. H2SO4. Yükseltgenme (Oksidasyon) Reaksiyonu Alkenler H2O2 (hidrojen peroksit).3-dihidroksi bütan KMnO4 etkisi Permanganatla ortamın asidik ve bazik olmasına göre değişik yükseltgen ve ürünleri verirler. Asidik ortam: Asitli ortamda kuvvetli yükseltgenlerle olan reaksiyon sonucunda çift bağlar kopar.(permanganat).

Ozon etkisi Ozon güçlü bir yükseltgendir. keton ve hidrojen peroksit meydana gelir. Düşük sıcaklıkta bile çift bağı parçalayarak ozonür bileşiğini oluşturur. KMnO4 CH3 – C = CH – C2H5  CH3 – C = O + C2H5 – COOH  CH3 2-metil-2-penten CH3 aseton propanoik asit Bazik ortam: Soğukta seyreltik bazik ortamda KMnO4’ın rengini giderirler. O – O R – C = CH – R + O3  ozon R   R–C  CH – R R O ozonür 55 . Potasyum permanganatın mor rengi kaybolarak kahve renginde bir çökelek oluşur. kararsız ve patlayıcı bir madde olduğundan. KMnO4 . Ozonür. aldehit.Örnek H2SO4. Potas-yum permanganat ile sodyum karbonatın sulu çözeltisine Baeyer (Bayer) ayıracı denir. reaksiyon ortamından ayımadan hemen su ile hidrolizlenir. Hidrolizleme sonucunda beşli halka parçalanır.2-etandiol Baeyer testi alkenlerin ayıracıdır. Na2CO3 R – CH = CH2 0˚C R – CH – CH2   OH Örnek 3H – CH = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O Na2CO3 0˚C OH 3H – CH – CH2 + 2MnO2+ 2KOH   kahverengi OH OH 1.

O – O  R–C  CH – R + H2O  R – C = O + R – CHO + H2O  R O R keton aldehit Yanma olayı da alkenlerin havanın oksijeni ile CO2 ve H2O verecek şekilde yükseltgenmesidir. X L O2 harcanır. Yanma sonucunda açığa çıkan ısı aynı sayıda karbon atomu içeren alkanlardan düşüktür. X = 6 L O2 3n 3n 56 2 2 . V  n CnH2n + 3n 2 O2 nCO2 + nH2O 0.2 L O2 harcanırsa. CnH2n + 3n 2 O2 nCO2 + nH2O Δ H˚ = -2050 kj Δ H˚ = -2220 kj C3H6 + 9/2 O2 propen C3H8 + 5O2 propan 3CO2 + 3H2O 3CO2 + 4H2O Problem Gaz hâlindeki bir alkenin 0.2 litresini tamamen yakmak için aynı şartlarda 1.2 litre oksijen harcandığına göre bileşiğin formülü nedir? Çözüm Aynı şartlarda gazların hacimleri ile mol sayıları doğru orantılıdır.2 L alken için 1 L alken için 1.

Etilen (CH2 = CH2)   Alkenlerin ilk üyesidir. Etilenin Eldesi  Etil Alkolden su çekilmesi yoluyla Etil alkolden asitli ortamda su çekilecek olursa etilen elde edilir.1. ısı CH3 – CH2 – OH etil alkol –H2O CH2 = CH2 etilen Tepkimenin mekanizması şu şekilde işlemektedir: H+ ısı 170˚C CH3 – CH2 – OH CH3 – CH2 – OH+2 CH3 – C+H2 etil alkol soğukta alkoksonyum –H2O –H+ katyonu CH2 = CH2 57 . Sübstitüsyon Reaksiyonları 300˚C’de klor veya brom. Şekil 2. H2SO4 .1. İyot ise bu reaksiyona katılmaz. Çift bağa komşu olan karbon üzerindeki hidrojen ile sübstitüsyon reaksiyonu verir. allil klorlaması veya allil bromlaması denir.4. Buna.Reaksiyon denklemine göre 1 L alkeni yakmak için 3n litre O2 gerekir.3. =6 2 ise n = 6  CnH2n : C4H8 (Büten) 2. CH3 – CH = CH2 + Cl2 propilen 300˚C CH2 = CH2 – Cl + HCl allil klorür CH3 – CH = CH – CH3 + Br2 2-büten 300˚C CH3 – CH = CH – CH2 – Br + HBr krotil bromür 2.2. alkenlerin çift bağına katılmaz.3. Etilenin üç boyutlu (3-d) molekül modelleri 2. Petrolün parçalanma ürünlerinde. hava gazı ve doğal gazda bulunur.4.

3.4. Fiziksel Özellikleri    Etilen suda az çözünür. Kimyasal Özellikleri 2.2-Dibrom Etanın Çinko Tozlarıyla Etkileşmesi Yoluyla 1. 2.4. Katılma Reaksiyonları  Hidrojen Katılması CH2 = CH2 + H2 etilen Ni ısı CH3 – CH3 etan Halojen katılması CH2 = CH2 + Cl2 CCl4 CH – CH2   Cl Cl 1.4. Zn (ısı) CH2 – CH2   CH2 = CH2 + ZnBr2 Br Br 1.2-dibrom etanın çinko tozlarıyla reaksiyonundan etilen elde edilir.2.2-dibrom etan 2. Renksizdir ve kendine has bir kokusu vardır.2-diklor etan 58 . Derişik KOH CH3 – CH2 – Br etil bromür CH2 = CH2 + KBr –H2O  1.3.1. Organik çözücülerde iyi çözünür. Etil Bromüre Potasyum Hidroksit Etkisi Yoluyla Etil bromüre derişik KOH etki etmesi durumunda etilen gazı oluşur.

ısı 120˚C CH3 – CH2 – OH etil alkol Asit (H2SO4) katılması HO – SO3H CH2 = CH2 CH2 – CH3  O – SO3H etil sülfürik asit  ClOH (hipo kloröz asit) katılması Cl2 + H2O ClOH + HCl Cl2 + H2O CH2 = CH2 10˚C CH2 – CH2   OH Cl etan klor hidrin  Etilenin polimerleşmesi Polimerleşme sanayinin temel maddelerinden biri olan etilen. Halojenli hidrojen katılması CH2 = CH2 + HCl CH2 – CH3  Cl 1-klor etan Su katılması CH2 = CH2 + H2O  H2SO4 . izolatör haline getirilir. n(CH2= CH) Cl (CH2– CH2)n   Cl 59 . Oluşan polivinil klorür 150˚C’de kalıplanarak boru. çeşitli organik preparatların hazırlanmasında önemli bir çıkış maddesidir. asit katalizörü CH2 = CH2 + H+ CH3–C+H2 CH2=CH2 CH3–CH2–CH2–C+H2 nCH2=CH2 CH3 – CH2 – (CH2 – CH2)n – CH2 – CH2 – CH2 – Nü* polietilen (politen) Polivinil klorür (PVC) oluşumu vinil klorürün katalizörler yardımıyla pi bağı açılarak diğer vinil klorür molekülleri bu bağlara katılır.

 H2O2 (hidrojen peroksit) ile yükseltgenme reaksiyonu H2O2 (H+) 90˚C  CH2 = CH2 CH2 – CH2  OH OH etan-1.Resim 2.2.2.3.4.2-diol (etilen glikol) 60 .2 :Çeşitli PVC pencere ve borular Politetrafluoretilen (TEFLON) oluşumu tetraflüoretilenin peroksit katalizörleriyle polimerleşmesinden oluşur.3. C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O ΔH˚ = -1411 kj Etanın. metana göre parlak alevle yanması karbon miktarının fazla olduğunun bir işaretidir. n(CF2=CF2) (CF2– CF2)n Şekil: 2.Teflondan yapılmış mutfak gereçleri 2. Yükseltgenme Reaksiyonları  Oksijen ile yanması Etilen parlak bir alevle yanar. Teflonun molekül yapısı Resim:2.

CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH = CH2 1.4-siklohekzadien Tablo 2. CH2 = CH – CH = CH2 1. Na2CO3 CH2 = CH2 0˚C CH2 – CH2   OH OH etan-1. Bunlardan. Alkadienler de kendi aralarında. CH2 = C = CH2 – CH3 1. Alkadienler Molekülünde birden fazla çift bağ bulunduran maddeler polien olarak adlandırılmaktadır.2: Bazı konjüge alkadienler ve bazı fiziksel özellikleri 61 .3-bütadien (konjuge dien)  İzole dienler İki çift bağ arasında birden fazla tek bağ bulunan dienlerdir. molekülünde iki çift bağ bulunduran maddelere alkadien denir.2-bütadien (kümüle dien)  Konjuge dienler İki çift bağ arasında bir tek bağ bulunan dienlerdir.2-diol (etilen glikol) 2.5-hekzadien (izole dien) 1. çift bağlarının sıralanış durumu bakımından üç guba ayrılır:  Kümüle dienler Yapısında bulunan çift bağlar birbirini izliyorsa molekül kümüle diendir.5. KMnO4 (potasyum permanganat) ile yükseltgenme reaksiyonu KMnO4 (H+) CH2 = CH2 sıcakta CH3 – COOH asetik asit  Bayer ayıracı ile reaksiyonu KMnO4 .

n. 2000˚C 2H2O CaCO3 –CO2 CaO –CO CaC2 Ca(OH)2 HC ≡ CH HgSO4. Bütadien CH2 = CH – CH = CH2 Konjüge yapıya sahiptir. Konjügedienler doymamış bileşik olduklarından katılma reaksiyonu verirler.1. (°C) -136 44 -40 C5H8 42 -87 CH2 = CH – C = CH2 İzopren 2 Metil .katılma ürünü) CH2 = CH – CH = CH2 + Br – Br CH2 – CH – CH = CH2 + CH2 – CH = CH –CH2     Br Br Br Br Bütadien.1. başlangıç maddesi olarak kireç taşından elde edilebilir.1. 3 .Pentadien CH3 H C=C Penta Dien H HC = CH2 Trans . 3 .Bütadien 34 -149 Alkadienlerin en kararlı hali konjüge olanlarıdır.katılma ürünü ve 1.5. 900˚C-1000˚C 3˚C.Adı C4H6 Büta Dien Açık Formülü CH2 = CH – CH = CH2 1. 4 .1. 3 . H2SO4 +H2O CH3CHO(OH-) CH3 – C = O  H asetaldehit OH H   CH3 – CH – CH2 – C = O β-hidroksi bütanol 62 .n.Bütadien CH3 HC = CH2 C=C H H Cis . 3 Pentadien CH3  k.2 . (°C) 45 e. Katılma reaksiyonu sonucu iki tür ürün meydana gelir: (1. 2.

lateksin içinde kollaidal hâlde dağılmış olarak bulunur. Kauçuk. Isıtma işlemi sırasında kauçuğun çift bağları açılır ve açılan bu bağlara kükürt atomları yerleşir. Doğal Kauçuk Alkadienlerin polimerleşmesiyle meydana gelen polimerde çift bağlar bulunur.H2(Ni) CH3 – CH – CH2 – CH2   CH2 = CH – CH = CH2 –2H2O 1. Molekül ağırlığı 1 milyon kadardır. İzoprenin doğal polimeri kauçuktur.3-bütandiol 2. 63 . kırılgan. Resim 2.2. Elde edilen bu sıvı ham kauçuktur. Bu bitkilerin kabuğu çizilerek. süt kıvamında lateks adı verilen beyaz sıvı alınır. Buna kauçuğun vulkanizasyonu adı verilir. biraz sıcakta ise yumuşak ve yapışkan bir özellik kazanır. Elastikiyet özelliği. tropik bölgelerde yetişen bazı bitki türlerinde bulunur. gerinme direnci ve dayanıklılığı zayıftır. Kauçuk ağacından elde edilen lateks (ham kauçuk) — CH2 – CH = C – CH2 —  CH3 n Kauçuğun elastikiyetini ve dayanıklılığını artırmak için kendi ağırlığının %3-4’ü kadar kükürtle 130-140˚C’de 1-4 saat kadar ısıtılır. 14 bin kadar izopren molekülünden oluşur. esnekliği ve dayanıklılığı artmıştır.5.3-bütadien OH OH 1. 4. Kauçuk. Biraz soğukta sert. Vulkanize olmuş kauçuğun gerinme direnci.

3.5. 64 . baryum sülfat (BaSO4). çinko sülfür (ZnS). Doymamış gup bulunduran iki ayrı maddenin uygun katalizörlerle kendi aralarında birbirlerini doyurarak art arda bağlanmalarına kopolimerleşme denir. Yapay Kauçuklar 2. 1. Bütadienin polimerleşmesiyle oluşan kauçuğa buna kauçuğu denir.1.5. Buna Kauçuğu İlk yapay kauçuk Almanya’da.5. Buna-S Kauçuğu Günümüz endüstrisinde kauçuk daha çok kopolimerleşme yoluyla elde edilmektedir.2. Kauçuk işlenirken içine bir takım renk ve dolgu maddeleri katılır. CH3 CH3   CH3 CH3   nCH2 = C – C = CH2 + nCH2 = C – C = CH2 CH3 CH3   CO2 .3. Ancak özellikleri iyi olmadığı için günümüzde üretimi yapılmamaktadır. kurşun iki oksit (PbO). çinko oksit (ZnO). karbon (C) gibi maddelerdir.3-dimetil bütadienin polimerleştirilmesiyle lastiğe benzer bir kütle hâlinde edilmiştir.CH3  CH3  — CH2 – C = CH – CH2 — S  — CH2 – C – CH – CH2 —   S n S   S  — CH2 – C = CH – CH2 — CH3 n — CH2 – C – CH – CH2 — CH3 n vulkanize olmuş kauçuk Vulkanizasyon işleminde kauçuğun %30-40’ı kadar kükürt katılırsa sert bir madde olan ebonit elde edilir. antimon-III sülfür (Sb2S3). Bunlar.3. 2. Buna-S kauçuğu bütadien ve stirenin (C6H5–CH = CH2) kopolimerleşmesiyle elde edilir. Na CH3 CH3   — CH2 – C – C = CH2 – CH2 = C – C – CH2 — n buna Kauçuğu 2. Dünya Savaşı sırasında 2.

doğal kauçuğa en yakın sentetik kauçuktur.3.3.5. dolayısıyla daha pahalıdır.5. CH3  CH3 polimerleşme  nC = CH2  CH3 izobüten — C – CH2 —  n CH3 butil Kauçuğ 65 . Cl  Cl polimerleşme  nCH2 = CH – C = CH2 —CH2 – CH = C – CH2 — n neopren Kauçuğu Özellikleri. Neopren Kauçuğu 2-klor-1. 2. CN nCH2 = CH – CH = CH2 + nCH2 = CH  CN  —CH2 – CH = CH – CH2 – CH – CH2— n buna-N Kauçuğu Bu kauçuk yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olup.4. Hava oksitlenmesine.3. Butil Kauçuğu İzobütenin polimerleştirilmesi sonucunda elde edilir.5. gerilme direnci son derece yüksektir. 2.5.3-bütadienin (klorpren) polimerleştirilmesi yoluyla elde edilir.3. organik çözücü ve yağlara karşı daha dirençli olduğundan doğal kauçuktan daha üstün.C6H5 nCH2 = CH – CH = CH2 + nCH = CH2  C6H5  —CH2 – CH = CH – CH2 – CH – CH2— n buna-S Kauçuğu 2. Buna-N Kauçuğu Bütadien ile akrilonitrilin kopolimerleşmesiyle elde edilir.

Hava oksitlenmesi ve gazların difüzlenmesine son derece dayanıklı olması sebebiyle otomotiv sanayinde iç lastik imalatında kullanılır. 5. Vulkanizasyon işlemiyle iyi nitelikli bir kauçuk elde etmek için %3 kadar izopren ya da bütadienle karıştırılıp kopolimerleşmesi sağlanır. vulkanizasyon yapılamaz. Resim 2. Günlük yaşamda kullanılan butil kauçuğundan yapılmış çeşitli malzemeler 66 .Polimerleşme sonunda bütün çift bağlar doyacağından.

67 .  Etanol ve sülfürik asit karışımı bulunan balona deney işlemi sırasında köpürmesini önlemek maksadıyla 5-7 g kadar kristal suyu alınmış alüminyum klorür ilave ediniz.  Çeker ocakta çalışınız.  100 ml H2SO4 ölçerek mezüre koyunuz. etanol tartınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  500 ml hacimli kuru bir balona 50 ml.  Alüminyum klorürü dikkatli ekleyiniz. Öneriler  İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı düzenleyiniz. Balona 100 ml H2SO4 ekleyiniz.  Balonu kristalizuarda soğutmayı unutmayınız.

 25 g NaOH tartarak balon jojeye koyunuz. havadan nem kapmaması için en son tartınız.  Tartılan NaOH’i havanda eziniz. 68 .  Ezilen NaOH’i balon jojeye ekleyiniz.  Dikkatli çalışınız.  NaOH’in.  Hızlı çalışınız.

 Sonuçları rapor ediniz.  Sıcaklık 180˚C’ye geldiğinde etilen gazının oluştuğunu gözlemleyiniz.  İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırınız.  Sıcaklığın 200˚C’yi geçmesini önleyiniz.  Düzeneği kurunuz ve balonu alttan ısıtınız.  Alev rengine dikkat ediniz.  İşlem esnasında etilen gazının kaçmasını önlemek üzere gerekirse tıpa çevresini macunla kapatınız.  Çıkan gazı yakınız.  Gözlemlerinizi not etmeyi unutmayınız. sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız. işlem basamaklarınızı. 69 . Hazırlanan %10’luk NaOH çözeltisini cam şişeye koyunuz.  Amacınızı.

3-pentadien 2. H C = C Br C2H5 Cl C = C H H ¸ H ¸ H H–C–C–H H H C = C C2H5 H C = C Cl H H C2H5 Br III. 1. 1. CH3 CH3   H3C = C – C = C– CH3 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 2.4-pentadien 2.3-heptadien Aşağıdakilerden hangisi sikloalken olabilir? A ) C4H8 B ) C4H10 C ) C6H10 D ) C6H14 3. Cl Cl Yukarıdaki üç bileşik çiftinden hangilerindeki bileşikler birbirinin cis-trans izomeridir? A ) Yalnız I B ) Yalnız II C ) I ve III D ) II ve III 70 .dimetil-1. I.dimetil-1.dimetil-2. C2H5 C2H5 ¸ C2H5 H H – C – C – H H II.4-heptadien 1.3-dimetil-2.3.4.3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz.

I. III ve IV 71 .Bromlu suyun rengini giderir.Kimyasal özellikleri ifadelerinden hangisi ya da hangileri aynıdır? A ) Yalnız II B ) Yalnız III C ) I. I.Cis-trans izomerisi vardır.4. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A ) I ve III B ) I. III. ve II D ) I ve III 8. Br: 80) A ) 1.2 L olan hidrojenle tepkimeye giriyor. III ve IV D ) I I.6 litresi bromlu sudan geçirildiğinde 32 g brom harcanmaktadır. C: 12. IV.Polimerleşme reaksiyonu verir. II ve III C ) I. CH4 ve C3H6 karışımının normal koşullarda 5.56 5.Bileşiğin yapısında 4 tane sigma bağı vardır. Buna göre karışımdaki CH4 kaç litredir? (H: 1.48 D ) 0.Molekül yapısı II.24 C ) 4. Bütan ve siklo bütan bileşikleri için. buna göre alken kaç tane pi bağı içerir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 A C ) 1-brom pentan D ) 1-brom 6.Atom tür ve sayısı III. Cl C = C Cl H H Bileşiği için. CH3 – CH2 – CH2 – CH = CH2 + HBr reaksiyonu sonucu oluşan A bileşiğinin adı nedir? A ) pentil bromür hekzan B ) 2-brom pentan 7.25 molü normal koşullarda hacmi 11. II. Bir alkenin 0.12 B ) 2.

Kapalı formülü C5H12 olan bir bileşik bromlu su ile reaksiyona girmiyor. 72 . cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz.9. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin bir molünü bir mol H2 doymuş hâle getirebilir? A ) CH3 – CH2 – CH3 H2C – CH2 B)  C) □ H2C – CH2 D ) 10. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.Bu bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? A ) Alken B ) Sikloalken C ) Sikloalkan D ) Alkan DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız.

sülfürik asit 3. Sodyum hidroksit 5.Üçayak 14.Tıpa 15. Terazi 9.Termometre 11.UYGULAMALI TEST Etilen gazı oluşumu ile ilgili uygulama faaliyetini yaparak raporunuzu hazırlayınız.Bek 13. Saf su 10. Cam balon 8. Spatül 6. Alüminyum klorür 4. sülfürik asit ölçtünüz mü? Etanolün bulunduğu cam balonun içine sülfürik asidi koyarken soğutma suyunda soğuttunuz mu? %10’luk sodyum hidroksit çözeltisini hazırladınız mı? Etanol ve sülfürik asit bulunan balona deney sırasında köpürmeyi önlemek için kristal suyu alınmış alüminyum klorür ko Isıtma düzeneğini kurdunuz mu? Yanıklara karşı önlem aldınız mı? Bekin hava–gaz ayarını doğru biçimde yaptınız mı? Gaz toplama kabında gaz çıkışını gözlemlediniz mi? Gazı yaktınız mı? Alevin rengini gözlemlediniz mi? İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırdınız mı? Sonuçları rapor ettiniz mi? Evet Hayır 73 . İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. etanol hazırladınız mı? 100 ml. Etanol 2.Mezur Değerlendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? 50 ml.Cam boru 12. Balon joje 7. Gerekli malzemeler 1. Cevabı “Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız.

Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 74 .DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız.

Alkinler de alkanlar ve alkenler gibi homolog sıra oluştururlar. 3.2. Alkinler için etinin özel adı asetilenler olarak kullanılabilir. Adlandırılması  Alkinler aynı karbon sayılı alkanın adının sonundaki –an eki kaldırılıp yerine – in eki getirilmesiyle adlandırılır. Bu nedenle asetilenin bağ açısı 180˚ dir. Bağlardan biri sigma. ALKİNLER (ASETİLENLER) 3. l Karbon atomları birbirine üçlü bağlarla (C ≡ C) bağlanmıştır. H     δ 180˚ C π δ C δ 180˚ π H Üçlü bağı oluşturan karbon atomları sp hibritleşmesi yapmışlardır. kuralına uygun olarak alkin elde edebileceksiniz. diğer ikisi pi bağıdır. 3.ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında. Alkinlerin fonksiyonel gubu (– C ≡ C –)’dir. İlk üyesi etin (asetilen)dir.1. ARAŞTIRMA  Kaynakçılıkta kullanılan asetilen gazı nasıl elde edilmektedir?  Elektrik izolasyon maddelerinde hangi plastikler kullanılmaktadır? Araştırınız. Genel Bilgi l Genel formülleri: CnH2n-2 ‘ dir. Hangi çeşit giysilerimizde polimer ürünleri bulunmaktadır? Araştırınız. 75 .

Ana zincirde dallanma ya da değişik guplar varsa alkenlerde olduğu gibi yeri ve türü belirtilir.n.1. Üçlü bağı taşıyan en uzun karbon zinciri belirlenerek üçlü bağın yakın olduğu uçtan başlanarak karbon atomları numaralandırılır. 76 . Bazı alkin bileşikleri ve fiziksel özellikleri  Dallanmış zincirli alkinlerin adlandırılmasında da IUPAC kuralları uygulanır. Örnek: CH3  H – 1 C ≡ 2 C – 3 CH – 4 CH3 3-metil-1-bütin Örnek: 1 CH3 – 2 C ≡ 3 C – 4 CH – 5 CH3  CH3 4-metil-2-pentin Asetilen ve türevleri biçiminde de adlandırılabilir. En uzun karbon zincirine sahip alkan adının sonundaki –an eki kaldırılarak yerine –in eki getirilir.5 –122 27 40 56 –23 8 –32 –106 –109 - Özel Adı Asetilen Metil asetilen Etil asetilen Dimetil asetilen Propil asetilen Metil etil asetilen İzopropil asetilen Yarı Açık Formülü CH ≡ CH CH3 – C ≡ CH CH3 – CH2 – C ≡ CH CH3 – C ≡ C – CH3 CH3 – CH2 – CH2 – C ≡ CH3 CH3 – CH2 – C2 ≡ C – CH3 CH3 – CH – C ≡ CH  CH3 Tablo 3.n.Alkan CH3 – CH3 etan CH3 – CH2 – CH3 propan CH3 – CH2 – CH2 – CH3 bütan Karbon Sayısı (n) 2 3 4 Kapalı Formülü C2H2 C3H4 C4H6 IUPAC Adı Etin Propin 1-Bütin 2-Bütin 1-Pentin 5 C5H18 2-Pentin 3-Metil 1Bütin Alkin H–C≡ C–H CH3 – C ≡ CH CH3 – CH2 – C ≡ CH etin (asetilen) propin 1-bütin e. (°C) k. (°C) –84 –101.

Elde Ediliş Yöntemleri 3. Örnek 1 2 Cl 4 3 4-klor siklobutin 3.2 Dihalojen Alkanlardan Alkinler.Örnek: CH2 = CH – C ≡ CH3 vinil asetilen Yapısında hem C = C hem de C ≡ C varsa.1.3. 1 veya 1.2. 1. CH2 C CH2 C C  siklopropin   CH2 C siklobütin  Numaralandırma. 77 .1 ve 1. ana zincirde çift bağ karbonlarına yakın uçtan numaralandırma yapılır. Genel formülü: CnH2n–4’dir.1. Halkalı alkanların adlarındaki –an eki kaldırılıp yerine –in eki getirilir. 2 dihalojen aklanların alkolde çözünmüş KOH veya NaNH2 (sodyum amit) ile eliminasyon reaksiyonlarından elde edilir. halka üzerinde yer alan üçlü bağlara en küçük sayı gelecek şekilde yapılır. Sikloalkinlerin Adlandırılması Asetilen sınıfı hidrokarbonlarının halkalı yapıda olan bileşiklerine sikloalkinler denir. 5 CH3 – 4 C ≡ 3 C – 2 CH = 1 CH2 pent-1 en-3 in 3. 1.3.

2-tetrahalojenür 78 . ısı R – C – C – R' NaNH2 R – C ≡ C – R' X H 1.1-dihalojenür Örnek: Cl 300˚C  KOH (alkol).2.2-dihalojenür Örnek: Br Br CH3–CH=CH–CH3+Br2 2-büten CCl4   KOH (alkol) ısı CH3–CH–CH–CH3 2. ısı R – C – C – R' NaNH2 R – C ≡ C – R' + 2KX + 2H2O H X 1.3-dibrom bütan –(2KBr + 2H2O) dimetil asetilen X   KOH (alkol).3-dibrom bütan CH3–C≡C–CH3 dimetil asetilen 3.3. X   X  ısı R–C– C–R  + 2 Zn R – C ≡ C – R + 2 ZnX2 X X 1. ısı –(2KCl + 2H2O) CH3 – CH2 – CHO propiyon aldehit CH3 – CH2 – C – H  CH3 – C ≡ CH propin Cl Br Br CH3–CH=CH–CH3+Br2 2-büten H     CCl4 KOH (alkol). Komşulu Tetra Halojenürlerin Çinko ile Isıtılmasından Alkinler. bitişik komşulu tetra halojenürlerin çinko tozu ile ısıtılmasından elde edilir. ısı CH3–CH–CH–CH3 CH3–C≡C–CH3 2.H   X   KOH (alkol).

NH4Cl. dialkil asetilenür elde edilmek isteniyorsa monoalkil asetilenür alınarak aynı işlemler tekrar edilir. R–C≡ C–H Örnek: CH3 – C ≡ C – H NaNH2 -NH3 NaNH2 -NH3 R' – X R – C ≡ C– : Na+ -NaX R – C ≡ C – R' dialkil asetilenür CH3 – C ≡ C– : Na+ CH3–Br -NaBr CH3 – C ≡ C – CH3 dimetil asetilenür 3.3. H – C ≡ C– : Na+ + R – X alkil halojenür Örnek: H – C ≡ C– : Na+ + CH3 – X CH3 – C ≡ C – H + NaBr metil asetilen H – C ≡ C – R + X– monoalkil asetilen Eğer.3. Asetilenin Alkillenmesi Yoluyla Asetilenin hidrojenleri (NaNH2) alınabilir.Örnek Br   Br   CH3 – C – C – CH3 + 2Zn Br Br 2. Asidik Alkinlerin Katalitik Oksidasyonu Yoluyla Asidik alkinler katalizör yanında hava oksijeni ile yükseltgenirse iki üçlü bağ içeren simetrik dialkin elde edilir.3-tetrabrom bütan CH3 – C ≡ C – CH3 + 2ZnBr2 2-bütin (dimetil asetilen) 3. O2 -H2 CH3 – C ≡ C – C ≡ C –CH3 2.4.4-hekzadiin 79 . H – C ≡ C – H + NaNH2 asetilen H – C ≡ C– : Na+ + NH3 sodyum asetilenür Oluşan tuz alkil halojenürle etkileştirildiğinde anyona alkil bağlanır.2-3. Reaksiyon sonunda asetilenür tuzu meydana gelir.3. 2CH3 – C ≡ C – H Cu2Cl.

Karbon sayısı 1 ile 3 arasında olanlar gaz. Alkinler.  Hidrojen Katılması Alkinlerin platin. R R' R – C ≡ C – R' H2 (Raney Ni) veya (Pt.4. Benzen.n. halojenler. Birinci basamakta cis-alken. palladyum veya ince dağılmış nikel (raney nikel) ile katalitik hidrojenlenmesi.1. hidrohalojen asidi ve su katılmalıdır. ve k.n. Asetilenin sıvı alanı dar olduğu hâlde (e. alkenlere göre daha hızlı olur.n. Suda çözünmezler. E. Alkinlerin katılma reaksiyonunun hızı alkenlere göre daha yavaştır.4.       Katılma reaksiyonu. aynı sayıda karbon atomu taşıyan alkan ve alkenlere göre daha yüksektir. aseton. ile k. Katılma reaksiyonu verirken yapılarındaki üçlü bağlardan ikisi pi bağı olduğundan tam doyurmak için bir mollerine karşılık ikişer mol hidrojen.4. 3. Pd) yavaş C = C H H cis-alken R – CH2 – CH2 – R' alkan 80 .2. arasındaki fark) molekül büyüdükçe bu alan da genişler. Yoğunlukları sudan azdır.1.doymamış hidrokarbon olduklarından katılma reaksiyonu verirler. 3.n. Pd) hızlı     H2 (Raney Ni) (Pt. Alkinlerin Özellikleri 3. Yükseltgenme reaksiyonu. Fiziksel Özellikleri        Aynı karbon iskeletine sahip alkan ve alkenlerin fiziksel özellikleriyle benzerlik gösterir.3. Hidrojen.4. hidrohalojen asitleri ve su ile katılma reaksiyonu verirler. halojen. diğerleri sıvıdır. ikinci basamakta alkan oluşur. eter gibi organik çözücülerde çözünürler. Tuz oluşturma reaksiyonlarını gerçekleştirirler. Katılma Reaksiyonu Alkinler -alkenler gibi. Kimyasal Özellikleri Alkinler yapılarında bulunan üçlü bağdan dolayı kimyasal reaksiyonlara katılırlar.2.

4-pentadien 81 . katalitik hidrojenlenmede önce üçlü bağa hidrojen katılır. Örnek CH ≡ C – CH2 – CH = CH2 penta-1-en-4-in H2 (Ni) CH2 = CH – CH2 – CH = CH2 1.Örnek H H– C≡C– H H2 (Raney Ni) hızlı   H   H2 (Raney Ni) yavaş C = C H eten H CH3 – CH3 etan Aynı molekülde ikili ve üçlü bağ varsa.

Reaksiyonun ilk basamağı hızlı. 8 mol karışımın 100 mol karışımın X = %25 C2H4 2 molü C2H4 ise X molü C2H4  Halojen katılması Halojen katılmasında katalizör olarak susuz FeCl3 (Demir-III-Klorür) kullanılır. doyurulması için 2 mol H2 gerekir. C2H2 gazının mol sayısına ise Y diyelim. Cl R – C ≡ C – H + Cl2 FeCl3 hızlı  Cl  Cl Cl Cl2 (FeCl3) yavaş     R–C = C–H 1. C2H4 X mol C2H2 Y mol + + H2 Y mol 2H2 2Y mol C2H6 C2H6 X+Y=8 X + 2Y = 14 Y (C2H2) = 6 mol ise X (C2H4) = 8 – 6 = 2 mol’dür. yani alken (=) olduğundan yapısında bir tane π doyurulması için 1 mol H2 gerekir.2.1. C2H4 gazının mol sayısına X.2-tetraklor alkan 82 . ikinci basamağı yavaş gerçekleşir. C2H2: Etin. yani alkin (≡) olduğundan yapısında iki tane π bağı bulunup. bağı bulunup.2-diklor alken R–C–C–H Cl Cl 1.Problem 8 mol C2H4 ve C2H2 gaz karışımını tamamen doyurabilmek için 14 mol H2 harcandığına göre karışımın % kaçı C2H4’dır? Çözüm C2H4: Eten.

Örnek Cl Cl CH3–C≡C–CH2–CH3+Cl2 FeCl3 hızlı   Cl Cl Cl2 (FeCl3)   CH3–C=C–CH2–CH3 CH3–C–C–CH2–CH3 1.2.2-diklor alkan Örnek Cl HgCl2  Cl HCl (HgCl2) yavaş  CH3–CH2–C≡ CH+HCl 1-bütin hızlı CH3 –CH2 –C=CH2 2-klor-1-büten CH3–CH2–C–CH3  Cl 2.3-tetraklor pentan Aynı molekülde ikili ve üçlü bağ varsa. -ol ise alkolun son ekini belirtir).II sülfatın (HgSO4) katalitik etkisiyle Markovnikoff kuralına uygun olarak alkinlere su katılır. 83 .2-diklor bütan  Su katılması (hidratasyon) Sülfürik asit ve civa .3. İlk reaksiyon hızlı ikincisi ise yavaştır. Alkinin yapısına bağlı olarak aldehit veya keton meydana gelir. -en çift bağı.5-dibrom-1-pentin  Halojenli asit katılması Alkinlere halojenli asitler HgCl2 katalizörlüğünde Markovnikoff kuralına uygun olarak katılır.2-diklor -2-penten yavaş   Cl Cl 2. Br CH ≡ C – CH2 – CH = CH2 + Br2 penta-1-en-4-in FeCl3  Br  CH ≡ C – CH2 – CH – CH2 4. halojen katılması öncelikle çift bağ olur. Katılmanın ilk basamağında enol oluşur (Çift bağın bağlı olduğu karbona -OH bağlı ise bu bileşiklere enol denir. Cl R – C ≡ C – H + HCl HgCl2 hızlı  Cl HCl (HgCl2) yavaş  R – C = CH2 2-klor alken R – C – CH3  Cl 2.

Yukarıdaki keto-enol tautomerliğinde. Yükseltgenme Reaksiyonları Alkinler KMnO4. O3 (ozon) ile yükseltgenme reaksiyonu verirler. K2Cr2O7 (potasyum bikromat).Buna tautomerlik denir.Karbonil gubu içeren bileşiklere(– C = O) keto denir. H2SO4  ॥ R – C ≡ CH + H2O alkin R – C = CH2 enol(kararsız) R – C – CH3 keto(kararlı) Molekülün temel iskeletinde büyük değişiklik olmadan hidrojen atomu yer değiştirdiğinde buna bağlı olarak ikili ve üçlü bağın da yeri değişirse. H2SO4 R – COOH + R' – COOH 84 . enoldeki – OH’ın hidrojeni keto bileşiğindeki karbona geçmiş ve çift bağların da yeri değişmiştir. yeni oluşan bileşik ile eskisi arasında bir denge meydana gelir. H2SO4  O ॥ CH3 – C ≡ CH + H2O propin CH3 – C = CH2 propen-2-ol CH3 – C – CH3 propanon (keton) 3. KMnO4 . Sülfürik asitli ortamda KMnO4 veya K2Cr2O7 etkisi Sülfirik asitli ortamda KMnO4 veya K2Cr2O7 gibi yükseltgenlerle üçlü bağın olduğu yerden etkileşir.2.4. Örnek: OH HC ≡ CH + H2O asetilen HgSO4.2. OH O HgSO4.Enol ve keto bileşikleri denge halindedir. Etkileşme sonucu asitler oluşur. H2SO4 R – C ≡ C – R' veya K2Cr2O7 . H2SO4  CH2 = CH etenol CH3 – C = O  H etanal (aldehit) Örnek: OH HgSO4.

Fakat bu asitlik özelliği HCl. CH3COOH gibi asitlerle karşılaştırılamayacak kadar küçüktür. Bu asidik hidrojenler gevşek olduğundan NaNH2 bazik ortamda bakır-I-klorür (Cu2Cl2). gümüş nitrat (AgNO3) ile reaksiyona girerek bakır ve gümüş tuzlarını oluştururlar.3. H– C≡C– H uç alkin R– C≡C– H uç alkin R– C≡C– R iç alkin HC ≡ CH ve R – C ≡ CH şeklindeki alkinlerin üçlü bağ karbonuna bağlı hidrojenleri asidik hidrojenlere sahiptir.  NaNH2 ile reaksiyonu R – C ≡ C– : Na+ + NH3 alkil asetilenür sodyum tuzu R – C ≡ C – H + NaNH2 Oluşan alkil asetilenür tuzu suyla etkileşerek tekrar alkini oluşturur. CnH2n-2 + Örnek yanma 3n-1 2 O2 nCO2 + (n-1) H2O CH3 – C ≡ C – H + 4O2 3CO2 + 2 H2O 3. H2SO4 CH3 – CH2 – C ≡ C – CH3 2-pentin veya K2Cr2O7 .Örnek KMnO4 . yine karboksilli asitler oluşur.2. R – C ≡ C– : Na+ + H – OH R – C ≡ C – H + NaOH 85 . Tuz Oluşturma Reaksiyonlarını Üçlü bağı oluşturan karbon atomlarında hidrojen bulunan alkinlere uç alkinler denir. R – C ≡ C – R' + O3 R – COOH + R' – COOH  Oksijen Etkisi Alkinler de diğer hidrokarbonlar gibi oksijenli ortamda yanarlar. H2SO4 CH3 – CH2–COOH + CH3 – COOH propan-oik asit asetik asit  Ozon etkisi Alkinlere ozon etkidiğinde.4.

2 mol CxHy’den 1 mol CxHy’den X = 2 mol CO2 oluşur.2’şer molleri yandığında 0.4 mol CO2 oluşursa X CO2 0. Y kesinlikle reaksiyon vermiyor. 2 mol CO2 oluştuğuna göre. X ve Y bileşiklerinin formüllerini bulunuz. Çözüm CxHy + 2x+y O2 2 XCO2 + yH2O 0.Örnek CH3 – C ≡ C – H + NaNH2 CH3 – C ≡ C– : Na+ + NH3 metil asetilenür sodyum tuzu CH3 – C ≡ C – H + NaOH metil asetilenür CH3 – C ≡ C– : Na+ + H – OH  Cu2Cl2 ile reaksiyonu Amonyaklı ile reaksiyona girdiğinde suda çözünmeyen tuz oluşturur. Buna göre. 2R – C ≡ C – H + Cu2Cl2 + 2NH3 Örnek 2CH3 – C ≡ C – H + Cu2Cl2 + 2NH3 2CH3 – C ≡ C– : Cu++ 2NH4Cl bakır propin 2R – C ≡ C– : Cu++ 2NH4Cl bakır-I-asetilenür (kiremit rengi) Problem I. 86 . Oluşan tuz kararsız olduğundan kurutulup ısıtılırsa veya çekiçle vurulursa patlar. hidrokarbonların yapısında 2 tane C var demektir.X amonyaklı ortamda Cu2Cl2 çözeltisi ile reaksiyon verdiği hâlde. II.4’er mol CO2 gazı oluşuyor.X ve Y hidrokarbonlarının 0.

Y Cu2Cl2 çözeltisi ile reaksiyon vermediğine göre.X amonyaklı ortamda Cu2Cl2 çözeltisi ile reaksiyon verdiğine göre. HNO3 ile etkileştirilerek bozulmalıdır: R – C ≡ C– : Ag++ HNO3 R–C≡ C–H Cu2Cl2 ve AgCl reaksiyonları alkinlerin belirteci olarak kullanılır. 87 . X = C2H2 Y = C2H6  AgNO3 ile reaksiyonu Alkinler amonyaklı AgNO3 ile de Cu2Cl2 de olduğu gibi suda çözünmeyen kararsız tuz oluşturur. Bu tuz da kurutulup ısıtılırsa patlayıcıdır. Bu iki reaksiyon alkindeki üçlü bağın zincir sonunda olduğunu (yani alkinin uç alkin olduğunu) kanıtlar. R – C ≡ C – H + Ag(NH3)+2 Örnek CH3 – C ≡ C – H + Ag(NH3)+2 CH3 – C ≡ C– : Ag++ NH3+ NH4 gümüş asetilenür R – C ≡ C– : Ag++ NH3+ NH4 gümüş asetilenür (beyaz çökelek) U Y A R I !  Gümüş ve bakır asetilenür tuzları. alkandır. elde edildikten sonra çöp kutusu gibi yerlere rastgele atılmayıp. patlayıcı olduğundan dolayı. alkindir.

Kalsiyum Karbonatın Isıtılması Yoluyla Kireç ve kok kömürü elektrik fırınında 3000˚C’da ısıtılırsa. Asetilenin Eldesi 3.2. elektrik arkı 2C + H2 HC ≡ CH 88 . 1.5. Asetilenin üç boyutlu (3-d) molekül modelleri 3. Elementlerinden Elde Edilmesi Karbon ve hidrojenin etkileşmesinden asetilen elde edilebilir. Karpitin suyla reaksiyonundan asetilen elde edilir. karbonu (kok kömürünü) ana madde olarak kullanıp herhangi bir bileşiğin elde edilmesi yöntemidir.1.1. Asetilen (H2C = CH2) Alkinlerin ilk üyesidir.1. Total sentezin ilk basamak ürünü CaC2 (kalsiyum karbür). Resim 3. ikinci basamak ürünü C2H2 (asetilen)dir. Total sentezle elde edilir.5. ısı CaCO3 CaO + 3C CaO + CO2 CaC2 + CO kalsiyum karbür C2H2 + Ca(OH)2 asetilen Δ / 3000˚C CaC2 + 2H2O hidroliz 3.1. kalsiyum karbür (karpit) elde edilir.3.5. Total sentez.5.

2. Fiziksel Özellikleri    Asetilen suda az çözünür.2.2-tetraklor etan ısı H – C ≡ C – H + 2ZnCl2 3.2 Dihalojenür Etandan 1.5.1. ısı H–C– C–H Br Br 1.1. 3. Δ / 1500˚C 6CH4 + O2 2HC ≡ CH + 2CO + 10H2O 3.1.3. Oksijen ile Yanması Asetilen yandığında yüksek ısı verir. Metanın Yanması Yoluyla Metanın az oksijenli ortamda yanmasından asetilen oluşur.2-dibrom etan H – C ≡ C – H + 2KBr + 2H2O 3.5.5.5.5. 1 veya 1. Kimyasal Özellikleri 3.1.1. C2H2 + 5/2O2 2CO2 + H2O ΔH = -1326 kj 89 .1 ve 1. H   H   KOH (alkol).3.4.5. 2 dihalojenür alkanların alkolde çözünmüş KOH veya NaNH2 (sodyum amit) ile ısıtılmasından elde edilir. Organik çözücülerde çok çözünür. 1. Bu özelliğinden yararlanılarak kaynakçılıkta kullanılır. Renksizdir.5. Komşulu Tetra Halojenürlerin Zn Tozu ile Isıtılmasından Cl   Cl   H – C – C – H + 2Zn Cl Cl 1.3.3.

CH3 – C = O + O2 (hava)  Mn+2 CH3 – C = O  H asetaldehit OH asetik asit 90 .Resim 3.4.2-diklor etilen yavaş H–C–C–H Cl Cl 1.3.5.2-tetraklor etan 3.1. Su Katılması (Hidratasyon) OH HC ≡ CH + H2O asetilen HgSO4.5.3. H2SO4  CH2 = CH vinil alkol (kararsız) CH3 – C = O  H asetaldehit Asetaldehitin Mn+2 tuzlarının katalitik etkisiyle hava oksijeniyle yükseltgenmesinden asetik asit oluşur.2.3.2.5. 2: Kaynakçılıkta kullanılan asetilen 3. Hidrojen Katılması H H– C≡C– H H2 (Raney Ni) hızlı   H   H2 (Raney Ni) yavaş C = C H eten H CH3 – CH3 etan 3. Halojen Katılması Cl H – C ≡ C – H + Cl2 FeCl3 hızlı  Cl  Cl Cl Cl2 (FeCl3)     H–C = C–H 1.3.

3.3. Oluşan bu kopolimerler iplik haline getirilerek dokuma sanayinde kullanılır.3.3. H  H   H polimerleşme   H   n C = C  –C – C– H Cl n H Cl monomer vinil klorür polimer ürün PVC 3. 3.5. Resim 3.3.5.7. 91 . HCl (Klorlu Hidrojen Gazı) Katılması H – C ≡ C – H + HCl HgCl2 H2C = CHCl vinil klorür Oluşan vinil klorürün polimerleşmesi sonucunda polivinil klorür (PVC) oluşur. Oluşan vinil asetilen plastik sanayinin önemli bir maddesidir. Bütadienin polimerleşme ürünlerinden bazıları (*) Kopolimerleşme.6. HCN (Hidrosiyanik Asit) Katılması H H– C≡C– H+H–C≡N Cu2Cl2.5. Dimerleşme sonunda vinil asetilen elde edilir. doymamış gup bulunduran iki ayrı maddenin birbirlerini doyurarak ardı ardına bağlanmalarıdır. Asetilenin Dimerleşmesi Asetilen molekülünün başka bir asetilen molekülüne katılmasına dimerleşme denir.5. bütadienle kopolimerleştiğinde* orlon ve akrilen oluşur. 80˚C  H2C = C – C ≡ N vinil siyanür (akrilonitril) Akrilonitril.

H  C Δ (500˚C-600˚C) 3H – C ≡ C – H asetilen (monomer) H–C  C–H  H–C C  C–H H benzen (polimer) 3.5. Asetilenin Trimerleşmesi Asetilen kızgın bir borudan geçirilirse trimerleşir.klorür çözeltisinden asetilen gazı geçirilirse her iki uçtaki H’ler metallerle yer değiştirir.3. Amonyaklı AgNO3 ile Reaksiyonu Asetilen alkinlerin ayıracı olan amonyaklı AgNO3 kompleksleriyle etkileşmesi sonucu her iki uçtaki H’ler metallerle yer değiştirir.3.5.H– C≡C– H+H– C≡C– H Cu2Cl2. H–C≡C–H+Ag(NH3)+2NO3 Ag+–C– ≡ C– :Ag++ 2NH3 + 2NH4NO3 gümüş asetilenür (beyaz çökelek) 92 .9. H – C ≡ C – H + Cu2Cl2 + 2NH3 Cu+ – C ≡ C– : Cu++ 2NH4Cl bakır asetilenür (kiremit rengi) 3.3. beyaz renkli gümüş asetilenür tuzu çöker.5. benzen elde edilir. tuğla kırmızısı renginde bakır asetilenür tuzu çöker.10. Cu2Cl2 ile Reaksiyonu Amonyaklı bakır-I. NH4Cl H – C ≡ C – CH = C – H2 vinil asetilen (dimer) 3.8.

 Cam balonun içine konan karpit üzerine az miktarda kum ilave ediniz. 93 .  Cam balonun üzerine damıtma hunisini yerleştiriniz.  Güvenlik tedbirleri almayı unutmayınız. Öneriler  İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı düzenleyiniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  10 g kalsiyum karbür (CaC2 / Karpit) tartınız.

 Kristaluzuar içine seyreltik bakır (II) sülfat (CuSO4) ve seyreltik H2SO4 koyunuz. tuzlu su koyunuz. Damıtma hunisinin içine 25 ml. reaksiyonun yavaş gerçekleşmesini sağlar. 94 .  Tuzlu su.

 Asetilen gazı patlayıcı bir gaz olduğundan. Damlatma hunisini yavaşça açarak reaksiyonun başlamasını sağlayınız. gaz toplama kabını aleve yaklaştırırken.  Asetilen gazının gaz toplama kabında biriktiğini gözlemleyiniz. 95 . içinden asetilen gazı kaçmayacak biçimde. çabucak aleve yaklaştırınız. başka herhangi bir ısı kaynağının çevrede bulunmamasına dikkat ediniz. Alevin rengini gözlemleyiniz.  Reaksiyon tamamlanınca gaz toplama kabını.

 İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırınız. sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız. işlem basamaklarınızı. Sonuçları rapor ediniz.  Gözlemlerinizi not etmeyi unutmayınız. 96 .  Amacınızı.

2-dimetil pentan bileşiğini verir.3-diklor pentanın KOH ile reaksiyonundan aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A ) 2-pentan B ) 2-pentin C ) 2. Bir mol yakıldığında 6 mol su oluşur. alkinlerde sp hibritleşmesi vardır. Eten ve etin gazlarından oluşan bir karışımın 0.4 C ) 56 D ) 112 5.2 B ) 22. Harcanan hidrojen 0. III.Alkenler ve alkinler polimerleşme reaksiyonu verirler. C: 12) A ) 0. Yukarıda verilen yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? A ) Yalnız I B ) I ve II C ) I ve III D ) II ve III 3.Alkenlere ve alkinlere eşit mol sayıda halojen katılır.3-pentedien D ) 3-pentin 97 . Ca: 40) A ) 11.05 B ) 0. C: 12) A ) C5H8 B ) C4H6 C ) C3H4 D ) C2H4 4. 1.4 mol olduğuna göre karışımdaki eten kaç mol dür? (H: 1. Kapalı formülü C7H14’tür. Karışımdaki asetilenin kütlece %’si nedir? (H: 1.2 6. II.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz. C: 12.4-dimetil-1-pentin olarak adlandırılır. Asetilen sınıfı bir hidrokarbonun bir molünün yanması için 7 mol oksijen kullanılıyor. 2.15 D ) 0. HC ≡ C – CH2 – C (CH3)3 bileşiği için hangisi yanlıştır? A) B) C) D) 2.3 molü hidrojenle doyurularak etana dönüştürülüyor. Etilen ve asetilen gazları karışımının 20 g amonyaklı gümüş nitrat çözeltisinden geçirilince 48 g çökelek oluşuyor.8 gam kalsiyum karbürden elde edilen asetileni tam yakmak için gereken havanın normal şartlarda hacmi kaç litredir? (C: 12.1 C ) 0. 12. Bu hidrokarbonun mol kütlesi kaç gamdır? (H: 1. Ag: 108) A ) 26 B ) 37 C ) 50 D ) 74 7. I. Nikel katalizörlüğünde H2 ile doyurulduğunda 2.Alkenlerde sp2 . 4.

Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.2.Propen II.8. I. Siklo heptan ile izomerdir. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. 10.2.Propin III. 98 . CH3 – C ≡ C – C (CH3)3 bileşiği için hangisi doğrudur? A) B) C) D) 1 molü yandığında 3 mol su oluşur.1.2-dibrom büten 2.1. Amonyaklı Cu2Cl2 ile reaksiyona girer.3-tetraklor bütan oluşur.2-tetrabrom bütan 1.2-dibrom bütan 1.Siklopropen Yukarıda verilen bileşiklerden hangisi ya da hangilerinin genel formülü CnH2n-2 formülüne uymaktadır? A ) Yalnız II B ) I ve II C ) I ve III D ) II ve III DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız.2.3. 1-Bütinin yeterince brom ile reaksiyonundan aşağıdakilerden hangisi oluşur? A) B) C) D) 2. Klor ile tepkimesinde 2.2-tetrabrom büten 9.

lik cam balona ufak parçalar halinde CaC2 kum koydunuz mu ? Deney düzeneğini kurarak damlatma hunisine 25 ml. Gerekli malzemeler 1. içindeki gazı kaçırmadan aleve yaklaştırdınız mı? Alevin rengini gözlemlediniz mi? İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırdınız mı? Sonuçları rapor ettiniz mi? Evet Hayır 99 . Ayırma hunisi 8.UYGULAMALI TEST Asetilen gazı oluşumu ile ilgili uygulama faaliyetini yaparak raporunuzu hazırlayınız.Cam balon Değrelendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? 250 ml. Spatül 6. Kalsiyum karbür 2.Tıpa 11.Cam boru 12.Gaz toplama şişesi 9. Cevabı “Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Seyreltik sülfürik asit 4. Seyreltik bakır(II) sülfat 3. Terazi 7. Isıtma düzeneği 5. tuzlu su koydunuz mu? Çıkış borusunu gaz toplama kabının altına tam yerleştirdiniz mi? CaC2 üzerine damlatma hunisinden yavaş yavaş su damlattınız mı ? Isıtma düzeneğini kurdunuz mu? Yanıklara karşı önlem aldınız mı? Bekin hava–gaz ayarını düzgün yaptınız mı? Gaz toplama kabında gaz çıkışını gözlemlediniz mi? Gaz toplama kabını.Kum 10.

Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız. Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız. 100 .

kuralına uygun olarak alkol elde edebileceksiniz. 4. Cδ+ – Oδ. 101 . R–OH şeklinde gösterilirler. R – OH -H R – H + OH  Suyun yapısındaki hidrojen yerine bir alkil kökünün bağlanmış şekliyle oluşan bileşikleri alkol şeklinde düşünebiliriz.  Kozmetik sektöründe hangi alkoller kullanılmaktadır? Araştırınız.ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında. ARAŞTIRMA  Motorlu araçlarda antifiriz olarak kullanılan madde hangisidir? Araştırınız.–  Alkollerde oksijen atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır. ALKOLLER  Alkoller. alkanlardan bir hidrojen çıkarıp yerine hidroksil (–OH) gubu geçmesiyle oluşan organik bileşiklerdir. Bağlı olduğu C ve H atomları ile yaklaşık 109. •• O H3C  •• H 107˚ Fonksiyonel gubu –OH’dır. R – OH -H H – OH + R –  Genel formülleri:CnH2n+2O olup.5˚C’lik açı oluşturur.

R2  –OH’lin bağlı olduğu karbonda üç tane alkil kökünün bulunduğu alkoldür.1.  Örnek CH3 –OH Metanol Monoalkoller –OH gubunun bağlı bulunduğu karbondaki alkil sayısına göre üçe ayrılır. MONOALKOLLER (BİR DEĞERLİ ALKOLLER) Genel molekül ağırlıkları: 14n+18 ( n: karbon sayısı ) Birincil (Primer) Alkol İkincil (Sekonder) Alkol Üçüncül (Tersiyer) Alkol –OH’lin bağlı olduğu karbonda bir tane alkil kökünün bulunduğu alkoldür. Genel gösterilişleri. molekül yapılarında bulunan –OH sayısına göre Monoalkoller ve Polialkoller olmak üzere iki guba ayrılır.4. R–OH CnH2n+1OH CnH2n+2O şeklindedir. Alkollerin Sınıflandırılması Alkoller. 4. R2   1˚ alkol R1 – CH – OH R1 – C – OH R3 2˚ alkol 3˚ alkol 102 . R – CH2 – OH –OH’lin bağlı olduğu karbonda iki tane alkil kökünün bulunduğu alkoldür.1.1. Monoalkoller   Moleküllerinde bir tane –OH gubu bulunduran alkollerdir.

1. CH3 – OH metil alkol CH3 – CH2 – CH2 – OH n-propil alkol 103 .2. Oluşan alkil köküne de alkol sözcüğü eklenir.2.2. Genel formülü: CnH2n(OH)2 Genel molekül ağırlığı: 14n + 34 Örnek CH2 – OH  CH2 – OH etandiol  Trioller (Üç Değerli Alkoller) Molekülünde üç tane –OH gubu bulunan alkole triol (trialkol) denir.1.4. Genel formülü: CnH2n-1(OH)3 Genel molekül ağırlığı: 14n + 50 Örnek CH2 – OH  CH2 – OH  CH2 – OH propantriol 4. Alkollerin Adlandırılması 4. Polialkoller (Polioller) Farklı karbon atomuna bağlı olmak şartıyla birden fazla –OH gubu bulunan alkollerdir:  Dioller (iki değerli alkoller) Molekülünde iki tane –OH gubu bulunan alkole diol (dialkol) denir. Özel Adlandırılması Aynı karbon sayılı hidrokarbonun adının sonundaki -an eki yerine -il eki getirilir.

Karbinole Göre Türeterek Adlandırma Metil alkolün bir adı karbinol’dür.3. hidroksil önekinden yararlanılarak adlandırma yapılır.2. CH3 – 3 CH2 – 2 CH – 1 CH2 – OH 2-metil-1–Bütanol Örnek: Cl  5 CH3  CH3  CH2 – 4 CH – 3 CH – 2 CH2 – 1 CH2 – OH 5-klor-3. IUPAC’a göre.4-dimetil-1-pentanol Yine. CH3   C6H5  C6H5  C6H5 – C – OH CH3 dimetil fenil karbinol (2-fenil-2-hidroksi propan) C6H5 – CH – OH difenil karbinol C6H5 – C – OH  C6H5 trifenil karbinol 104 . Karbonlara bağlı atom veya atom gupları alfabetik sıralamaya göre yazılır. çok dallanmış alkollerin adlandırılmasında kullanılır.4.2. IUPAC Kuralına Göre Adlandırılması    Örnek: CH3  4 OH’ın bağlı bulunduğu en uzun karbon zinciri seçilir. Numaralandırma –OH’ın bağlı olduğu karbona en küçük numara gelecek şekilde yapılır.2. Örnek: 3 CH3 – 2 CH2 – 1 CH2 – OH 1-hidroksi propan Örnek: 4 CH3 – 3 CH2 – 2 CH – 1 CH3  OH 2-hidroksi bütan 4. Aromatik alkollerle.

1. Monoalkollerin özel ve IUPAC kurallarına göre adları Cenevre Kuralına Göre Adı …-ol son eki ile CnH2n+1 – OH CH3 – OH CH3 – CH2 – OH CH3 – CH2 – CH2 – OH CH3 – CH – OH  CH3 CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH CH3 – CH2 – CH – CH3  OH CH3 – CH – CH2 – OH  CH3 CH3  CH3 – C – OH  CH3 CH3 – (CH2)3 – CH2 – OH CH3 – CH2 – CH2 – CH – CH3  OH CH3  CH2 – CH – CH2 – CH2 – OH OH  CH3 – CH2 – C – CH3  CH3 CH3  CH3 – C – CH2 – OH  CH3 CH2 = CH – CH2 – OH CH3 – CH = CH – CH2 – OH C6H5 – CH2 – OH C6H11 – OH Alkil Alkol Metil alkol Etil alkol n-Propil alkol İzo-Propil alkol Alkanol Metanol Etanol 1-Propanol 2-Propanol Hidroksi Alkan Hidroksi metan Hidroksi etan 1 Hidroksi propan 2 Hidroksi propan n-Bütil alkol Sec-bütil alkol (2˚ Alkol) 1-Bütanol 2-Bütanol 1 Hidroksi bütan 2 Hidroksi bütan İzo-Bütil alkol 2-Metil-1-Propanol 2-Metil-1-Hidroksi propan Tert-Bütil alkol 2-Metil-2-Propanol 2-Metil-2-Hidroksi propan n-Pentil alkol (n amil alkol) Sec-amil alkol 1-Pentanol 1 Hidroksi pentan 2-Pentanol 2 Hidroksi pentan İzo-amil alkol 3-Metil-1-bütanol 3-Metil-1-Hidroksi bütan Tert-amil alkol 2-Metil-2-bütanol 2-Metil-2-Hidroksi bütan Neo-amil alkol 2.Tablo 4.2-Dimetil-1-Hidroksi propan Allil alkol Krotil alkol Benzil alkol Siklohekzil alkol 1-Propenol 2-Büten-1-ol Fenilmetanol Siklohekzanol 1-Hidroksi-2-propen 1-Hidroksi-2-büten Fenil hidroksi metan Hidroksi siklohekzan 105 .2-Dimetil-1propanol 2.

R – CHO + H2 aldehit Örnek C2H5 – C = O + H2  LiAlH4 R – CH2 – OH primer alkol LiAlH4 C2H5 – CH2 – OH propanol H propanal 106 .2. Karbonil Bileşiklerinin İndirgenmesinden Karbonil Bileşikleri olan aldehit ve ketonlar lityum alüminyum hidrür (LiAlH4).3.2.4.5.2-dihidroksi etan CH2 – CH2 OH  OH  Propilen glikol Propan-1.2.2. Aldehitlerin bir kademe indirgenmesinden primer alkoller elde edilir. Polialkollerin özel ve IUPAC kurallarına göre adlar 4.4.3.3-trihidroksi propan CH2 – CH2 – CH2 Polioller CH2 – CH – CH – CH – CH – CH2   OH OH  OH   OH OH  OH Özel Adı Alkanpoliol NumaraPolihidroksi Alkan 1.Trihidroksi Alkan Propan-1.3.5. sodyum bor hidrür (NaBH4) gibi indirgenler ve katalitik hidrojenlenme ile indirgendiklerinde alkolleri verirler.2-dihidroksi propan CH3 – CH2 – CH2 Trioller OH  OH OH   Özel Adı Gliserin (Gliserol) Alkantriol Numara.2.3.2-diol 1.1. Elde Ediliş Yöntemleri 4.6 hekzol Tablo 4.3-triol 1.ı Cenevre Kuralına Göre Adı …-ol son eki ile Numara.6-hekzahidroksi hekzan mannitol Hekzan-1.2-diol 1.Dihidroksi Alkan Dioller OH  OH  Özel Adı Glikol (Etilen glikol) Alkandiol Etan-1.

bütanol C2H5 metil etil keton Aldehit ve ketonlar LiAlH4’ün dietil eterdeki çözeltisi ile karıştırıldığında lityum tetra – alkoksi alüminyum oluşur. R C = O + H2 R keton Örnek CH3 LiAlH4 R CH – OH R sekonder alkol C = O + H2 LiAlH4 CH3 CH – OH C2H5 2 . R – CHO + H2 aldehit Örnek CH3 – CHO + H2 asetaldehit Pt. Pd C = O + H2 ısı CH3 CH – OH CH3 izopropil alkol (sekonder propanol) CH3 metil keton 107 . Bu bileşik suyla hidrolizlendiğinde alkol oluşur. 4H2O 4CH3–CH=O+Li+AlH-4 aset aldehit (CH3–CH2O)4Al-Li+ lityum tetra etoksi alüminyum CH3–CH2OH+Al(OH)3+LiOH etil alkol Karboniller Pt. Pd veya Ni katalizörlüğünde alkollere dönüşür. Pd ısı Katalizör ısı R – CH2 – OH primer alkol CH3 – CH2 – OH etanol R R Katalizör C = O + H2 ısı R CH – OH R sekonder alkol keton Örnek CH3 Pt.Ketonların bir kademe indirgenmesinden sekonder alkoller oluşur.

C:12 .0125 mol CH3 – I + KOH 0.42 gam CH3I(metil iyodür)ün 0. gelen gup da yine elektron çiftleriyle gelir. Alkil Halojenürlerin Alkali Hidroksitlerle Hidrolizlenmesinden Alkil halojenürlerin su-etil alkol karışımındaki (suda çözünmez) çözeltileri alkali hidroksitlerle (NaOH.01 mol 0.4. O:16 .3.42 = 142 = 0. I:127 ) Çözüm Önce verilen maddelerin mol sayılarını bulalım. R – Cl + NaOH Örnek CH3 – CH2 – CH2 – Cl + KOH Propil klorür H2O . C2H5OH R – OH + NaCl CH3 – CH2 – CH2 – OH + KCl propil alkol Molekülden bir atom veya gubun ayrılarak bunların yerine başka bir atom veya gubun girmesine nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları denir.25 M 50 ml.2. KOH) hidrolizlenirse alkoller oluşur.25 x 50 nKOH =0.01 mol n M= V nKOH =0. Elektron çiftiyle giren guplara nükleofil gup denir. C2H5OH H2O . Ayrılan gup elektron çiftleriyle gider.0125 mol CH3 – OH + KI  nKOH = M x V 108 .lik KOH çözeltisi ile reaksiyonundan kaç gam metanol elde edilebilir? (H:1 . Nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonu genel olarak şu şekilde gösterilir: : Nü + R – X R – Nü + : X Problem 1. CH3I=124 + 3x1 + 127=142 g/mol m n CH3I = MA 1.

H3PO4 gibi kuvvetli asitlerle su katıldığında alkoller elde edilir. R–X alkil halojenür + kuru eter Mg R – MgX Gignard bileşiği (alkil mağnezyum halojenür) Bu gibi bileşiklere organometal bileşiği denir. Çünkü sodyum atomu oksijen atomuna bağlıdır. 1 mol CH3I’den 0. sekonder. Oluşan bileşik hidrolizlendiğinde birincil alkol elde edilir. Metal atomu doğrudan karbon atomuna bağlıysa organometal bileşiğidir. Gignard Bileşiklerinden Gignard reaksiyonlarıyla primer.CH3OH oluşur.KOH miktarı fazla olduğundan reaksiyon az olan CH3I’e göre gerçekleşir.32 g CH3OH 4.4. R – MgX + HCHO formaldehit Örnek CH3–MgCl+ HCHO metil magnezyum klorür asit R – CH2 OMgX katılma bileşiği asit R – CH2 – OH+ MgX2 birincil alkol CH3–CH2 OMgCl CH3–CH2–OH+MgCl2 etil alkol 109 . Katılmada Markovnikoff kuralı geçerlidir. sodyum asetat (CH3COONa) organometal bileşiği değildir.3.3. Alkenlere Kuvvetli Asitlerin Katalizörlüğünde Su Katılması Yoluyla Alkenlere H2SO4 .01 mol CH3I’den 32 g CH3OH oluşursa Xg. Primer alkollerin elde edilmesi için gignard bileşiğinden formaldehit gazı geçirilir. Bileşiminde metal bulunan her bileşik organometal değildir.3. CH2 = CH2 + H2O etilen H2SO4 CH3 – CH2 – OH etil alkol H2SO4 CH3 – CH = CH2 + H2O propilen CH3 – CH – CH3  OH izopropil alkol 4. X=0. Örneğin. tersiyer alkoller elde edilebilir.

gignard bileşiği bir ketonla etkileştirilir. Alkil Halojenürlerin Gümüş Oksitle (Ag2O) Reaksiyonuyla Alkil halojenürün suda Ag2O ile reaksiyonundan alkoller elde edilir. R H  R – MgX + R'CHO aldehit Örnek CH3 – CH2 – MgBr + CH3 – CHO asetaldehit asit  R' – CHOMgX R – C – OH  R' sekonder alkol CH3 – CH2 CH – OMgBr CH3 CH3 – CH2 CH3 – CH2 CH – OMgBr CH3 HBr CH – OH + MgBr2 CH3 sec – bütil alkol Tersiyer alkoller elde edilmek istenirse.Sekonder alkoller elde edilmek istenirse gignard bileşiği herhangi bir aldehitle etkileştirilir. R1 R2 R1 – MgX + R3  R1 asit  C=O R2 – C – OMgX  R2 – C – OH  R3 keton Örnek CH3 CH3 CH3 – MgI + C2H5  R3 tersiyer alkol CH3 HI  C=O CH3 – C – OMgI  CH3 – C – OH -MgI2  C2H5 metil etil keton C2H5 1-etil-1-metil etanol 4. 2R – X + Ag2O + H2O Örnek 2C2H5 – Cl + Ag2O + H2O 2C2H5 – OH + 2AgCl 2R – OH + 2AgX 110 .5.3.

1. 111 .7. Birincil alkollerde. alkil köklerinin dallanmasıyla kaynama noktası düşer.3. Molekül ağırlığı arttıkça kaynama noktaları da artar. Bunun sebebi dallanma arttıkça moleküllerin değme yüzeyleri azalacak.6.4. van der Walls kuvvetleri küçülecektir. Alkollerin Özellikleri 4. Esterlerin NaOH veya KOH ile Hidrolizinden R' – C = O + H2O  KOH Hidroliz R' – C = O + ROH  OR ester Örnek C2H5 – C = O + H2O  OH organik asit alkol KOH Hidroliz C2H5 – C = O + CH3OH  OCH3 metil propiyonat OH propanoik asit metanol 4.4. R – C = O + 2H2  NaBH4 R – CH2 – OH + H2O  OH organik asit Örnek C2H5 – C = O + 2H2  OH primer alkol NaBH4 C2H5 – CH2 – OH + H2O propanol OH propanoik asit 4. Organik Asitlerin Hidrojenle İndirgenmesinden Organik asitlerin iki kademe hidrojenle indirgenmesinden primer alkoller elde edilir.3. Fiziksel Özellikleri    C – O bağı polar olduğundan alkoller polar bileşiklerdir.4.

1 – Bütanol k. ikincil alkollerin bunlardan düşük.n.n.n. 112 . düşer. = 99. = 83˚C Karbon sayısı 12’ye (Dodekanol.n. Dallanma arttıkça e.5˚C CH3 tert-bütil alkol k. = 117˚C CH3 – CH2 – CH – CH3  CH3  OH CH3 – C – OH  sec-bütil alkol 2˚ alkol k.n.n. e. Bunun sebebi de yine dallanmaya bağlıdır.n.n. Simetrik dallanma olan alkollerde bu kural geçerli değildir.n.metil . = 138˚C CH3  CH3 – CH – CH2 – CH2 – OH 3 . en yüksek. karbon sayısı 12’den fazla olanlar katıdır. Örnek CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH n-bütil alkol 1˚ alkol k. 2 . Karbon sayısı arttıkça e. = 24˚C) kadar olan alkoller oda sıcaklığında sıvı. = 132˚C CH3   CH3 – C – CH2 – OH CH3 2. da artar.Örnek CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – OH 1 . üçüncül alkillerin ise en düşüktür.n.dimetil propanol k.pentanol k. = 113˚C Karbon sayıları eşit birincil alkollerin k.

Böylece.Örnek CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH n-bütil alkol 1˚ alkol e. pentanol %2. = 25˚C R R O H H O H R O H H O H R O H H O H O H : Hidrojen Bağı Su ile başka bir molekül arasında hidrojen bağı meydana gelmesine hidrofil asosyasyon denir. dolayısıyla alkol suda çözünmez. Asosyasyon kimyasal bağ kadar güçlü olmayan bir birleşmedir. C2H5–OH etil alkol k. hidrofilik özellik ortaya çıkar. propanol suda her oranda çözünür. = -108˚C CH3 tert-bütil alkol e.4.n. molekül kütleleri aynı olan hidrokarbonlar ya da izomerleri olan eterlerden kaynama noktaları daha yüksektir. –OH gubunun (suyu seven) özellikleri. Bu olay. Alkol moleküllerinde birbiriyle zıt etki gösteren iki gup bulunur: R – OH hidrofob gup hidrofil gup (suyu sevmeyen) (suyu seven) Küçük moleküllü alkollerde. bileşiğin suda çözünmesini artırır. hidrofob özellik –OH gubunun özelliklerini bastırır. Hidrojen bağları nedeniyle. etanol. Bütanol ve sonra gelen alkollerin sudaki çözünürlüğü molekül büyüdükçe azalır. 113 .n:78.n. hekzanol %1 oranında suda çözünür. Bütanol %8. R gubunun özelliklerini bastırır.n:-23. Metanol. alkol suda çözünür. Eğer R (suyu sevmeyen) büyükse.6˚C 4. = -90˚C CH3 – CH – CH2 – CH3  CH3  OH CH3 – C – OH  izo-bütil alkol e.2.n.5˚C CH3– O– CH3 dimetil eter k. Alkoller iki şekilde reaksiyon gerçekleştirebilir: Hidrojen ayrılması R – OH Hidroksil gubunun ayrılması R – OH Alkollerin ayrıca yükseltgenme reaksiyonları da vardır. Alkolün Kimyasal Özellikleri Alkollerde fonksiyonlu gup –OH olduğundan kimyasal reaksiyonlar bu gup üzerinde meydana gelir.

R – OH + Na H – OH + Na Örnek CH3 – OH + Na yavaş yavaş R – O–Na+ + 1/2H2 NaOH + 1/2H2 çok hızlı CH3 – O: –Na+ + 1/2H2 sodyum metoksit (sodyum metilat) Alkoller Na. üç tane – OH gubu varsa mol başına 3/2 mol H2 gazı açığa çıkarırlar. Hidrojenin Ayrılmasıyla Gerçekleşen Reaksiyonlar  Alkollerin alkali metallerle reaksiyonu Alkoller. K gibi alkali metallerle reaksiyona girdiklerinde yapılarında bir tane – OH gubu varsa mol başına 1/2 mol H2.4. Bu alkolatın bir molünün yapısında kaç gam K bulunur? (H:1 .1. Bu etkileşme alkali metallerle reaksiyona giren suyun etkileşmesinden daha yavaştır. K:39 ) Çözüm Bir alkolün 1 molü yeterli K ile: 0. Alkollerin alkali tuzları suyla hidrolizlenerek tekrar alkolleri oluşturur. Alkollerin R – O–Na+ metal tuzlarına alkolat (veya alkoksit) denir. Bu alkolün yapısında 4 tane –OH gubu olduğuna göre K ile reaksiyonunda –OH’lardan çıkan H’ler yerine K girer ve oluşan potasyum alkolatın 1 molünde 4 mol K vardır. 114 . C:12 .4.5 mol H2 gazı çıkarıyorsa tri alkol 2 mol H2 gazı çıkarıyorsa tetra alkol yapısındadır. CH3 – CH2 – O: –Na+ + H2O CH3 – CH2 – OH + NaOH Problem Bir mol alkolün K ile tepkimesinden alkolat ve 2 mol H2 oluşmaktadır.5 mol H2 gazı çıkarıyorsa mono alkol 1 mol H2 gazı çıkarıyorsa di alkol 1.2. O:16 . alkali metaller ile reaksiyona girer. iki tane – OH gubu varsa mol başına 1 mol H2.

Mono alkol:14n+18 14n+18=60 60−14 n=  n=3 18 Alkol C3H7– OH’dür. 0.2 molü 1 molü 12 g. asit anhidritlerdir.2 L H2 1 mol alkolden 1 mol alkolat ve normal şartlarda 11. Na:23 ) Çözüm 0.2 mol alkolat oluştuğuna göre alkol kaç karbonludur? (H:1 .ise Xg X = 60 g.24 L H2 gazı ile birlikte 0.1 mol K 4 mol K 39 gam ise X gam X = 156 g Problem 12 gam alkol yeteri kadar Na ile reaksiyona girdiğinde 2. O:16 .2 mol alkolat oluşurken 1 mol alkolat oluşurken 2. C:12 . Etkin açil gubu veren bileşikler asit klorürler. O R – OH + R' – COCl OH R – C – O – R' + HCl 115 .2 L H2 gazı oluştuğuna göre reaksiyona giren alkol mono alkoldür.  Alkollerdeki hidrojenin başka pozitif guplarla yer değiştirmesi Açil gubu (R – C+O) pozitif bir guptur.24 L H2 açığa çıkıyorsa X L H2 X = 11.

3R – OH + PI3 3R – I + H3PO3 116 .2. Bu bileşiklere de anorganik esterler denir. CH3 – OH + HO – SO2 – OH sülfürik asit CH3 – O – SO2 – OH + HO – CH3 CH3 – O – SO2 – OH + H2O metil hidrojen sülfat CH3 – O – SO2 – O – CH3 + H2O dimetil sülfat 4. fosfor penta klorür (PCl5) ile reaksiyona girdiğinde –OH ile halojen yer değiştirir.  Alkollere tiyonil klorür (SOCl2) etkisi Alkoller tiyonil klorür ile etkileşerek alkil halojenürleri verir.Örnek: O C2H5 – OH + C6H5 – COCl etil alkol benzil klorür OH C2H5 – C – O – C6H5 + HCl etil benzoat (ester) Örnek: O CH3 – OH + metil alkol CH3 – CO O CH3 – CO asetanhidrit  CH3 – C – O – CH3 + CH3 – COOH metil asetat asetik asit Alkollerin organik asitler (veya türevleri) ile reaksiyonundan oluşan bileşiklere ester denir. fosfor tri bromür (PBr3). Hidroksil Gubunun Ayrılmasıyla Gerçekleşen Reaksiyonlar Alkollerin –OH gubu etkin reaktiflerle etkileştiğinde atom veya atom gubuyla yer değiştirebilir. R – OH + SOCl2 Örnek CH3–CH2–CH2 –CH2–OH+SOCl2 n-bütil alkol CH3–CH2–CH2–CH2–Cl+ SO2+HCl n-bütil klorür R – Cl + SO2 + HCl  Alkollere fosfor halojenür etkisi Alkoller. anorganik asitlerle de oluşur.2. Esterler. SOCl2 sülfüröz asidin diklorüdür. fosfor tri iyodür (PI3).4.

ikinci aşamada karboksilli asitler oluşur. kuvvetli yükseltgenlerle kromik asit (asitli ortamda potasyum bikromat). Birinci aşamada aldehit. asitli ortamda kuvvetli yükseltgenlerle (K 2Cr2O7 .  Birincil alkollerin yükseltgenme reaksiyonu Birincil alkoller. Soğutulduktan sonra kullanılır. nem çekici maddelerle (H2SO4) reaksiyona girdiğinde bir mol su çekilirse eterler elde edilir. R – OH + HCl Örnek C2H5 – OH + HCl etanol ZnCl2 ZnCl2 R – Cl + H2O C2H5 – Cl + H2O kloro etan  Alkollerin yükseltgenmesi Birincil ve ikincil alkoller. asitli potasyum permanganat ile reaksiyona girdiğinde yükseltgenme iki aşamada gerçekleşir. Lucas belirteci ile alkil halojenürleri oluşturur. H2SO4 R – OH –H2O Örnek H2SO4 R–O–R eter 2C2H5 – OH –H2O C2H5 – O – C2H5 dietil eter  Alkollere LUCAS belirtecinin etkisi Alkoller. MnO4) reaksiyona girdiklerinde karbonil bileşikleri meydana gelir. 105 g derişik hidroklorik asitte ısıtılarak çözülmesiyle elde edilir. 117 . Lucas belirteci: 136 g susuz çinko klorürün.Örnek C2H5 – OH + PI3 R – OH + PCl5 Örnek C3H7 – OH + PCl5 C3H7 – Cl + POCl3 + HCl C2H5 – I + H3PO3 R – Cl + POCl3 + HCl fosfor oksi klorür  Sülfürik asit etkisi Alkoller.

1. – OH gubunun bağlı olduğu karbonda H atomu bulunmadığından yükseltgenmezler.1-dimetil-1-propen CH3 1. Metanol / Metil Alkol Karbinol (CH3OH) Metanol endüstride en çok kullanılan alkollerden biridir. Metanolün üç boyutlu (3-d) molekül modelleri 118 .5.1-dimetil-1-propanol 4.K2Cr2O7 / H2SO4 K2Cr2O7 / H2SO4 CH3 – CH2 – OH  CH3 – CHO asetaldehit CH3 – COOH asetik asit İkincil alkollerin yükseltgenme reaksiyonu İkincil alkollerde. K2Cr2O7 / H2SO4 CH3 – CH – OH  CH3 – C = O + H2O  CH3 izopropil alkol  CH3 aseton Üçüncül Alkollerin Yükseltgenme Reaksiyonu Üçüncül alkollerde. – OH gubunun bağlı olduğu karbonda bir H atomu bulunduğundan yükseltgenme tek aşamada olur. R  katalizör 350˚C R – CH2 – C – OH  R R – CH = C + H2O R R Örnek CH3  katalizör 350˚C CH3 – C H 2 – C – OH  CH3 CH3 – CH = C + H2O CH3 1. Şekil 4. Eskiden odunun kuru kuruya damıtılmasından elde edilirdi. bu nedenle odun ruhu da denilmektedir. reaksiyon sonucunda keton oluşur. yüksek sıcaklıkta katalizör etkisiyle parçalanarak doymamış hidrokarbonları oluştururlar. Ancak.

ketonlar ve organik çözücülerin bir çoğu ile karışabilir.  Patlama limitleri havadaki hacimce oranı %6-36. vernik. dolayısıyla alkollü içkiden tam olarak ayırmak mümkün değildir.79 g/cm3 119 . etil alkol. = -114˚C .   Metanol.5. CO2 + H2 Cr2O3 . Kimyasal Özellikleri Alkollerin Kimyasal özellikleriyle aynıdır. benzine karıştırmada kullanılır. 4. = 78 ˚C .  Alevi hemen hemen renksizdir.5.n.  K. doğalgaz. Metanolün yükseltgenmesi üç aşamada olur: (O) (O) (O) CH3 – OH HCHO HCOOH CO2 + H2O 4. benzen. d = 0. Formaldehit eldesinde. cila için çözgen olarak kullanılır.1. 64. Metanol içermeyen tarımsal kökenli etil alkol üretmek mümkün değildir. melas ve hububattan üretilen içkilere oranla daha fazla metanol bulunmaktadır.5 dir. 4.  Ortam sıcaklığı 455˚C olduğunda herhangi bir etkiye ihtiyaç duymadan yanabilir. Metil Alkolün Teknikte Eldesi CO ve H2’den elde edilir katalizör olarak krom oksit ve çinko oksit karışımı kullanılır. K. Azeotropik karışım hâlindeki metanolü destilasyon reftikasyon teknikleriyle etil alkolden. etil alkol ile azeotropik karışım oluşturmaktadır.n.3. kömür vB ) veya atıkların hammadde olarak kullanıldığı proseslerde üretilmektedir. Etanol / Etil Alkol (C2H5OH)   Renksiz.2. pektinin pektolitik enzimlerle parçalanması sonucu meydana gelir.Metanol buharı havadan ağırdır. Doğada ise metanol. Kullanıldığı Yerler   Teknikte boya. Tam yanmaya uğradığında: CH3OH + 3/2 O2 CO2 + H2O oluşur.6. Bu nedenle meyve gibi fazla pektin içeren hammaddelerden üretilen içkilerde. parlama noktası 11˚C dir. Sanayide hammadde olarak kullanılan metanol. e.7˚C. Kolay alevlenebilen zehirleyici bir kimyasal madde olan metanol su. hoş kokulu.5.n. -97˚C. ZnO CH3 – OH 400-500˚C 4. zehirli olmayan bir sıvıdır. D )n. eter.

1. Biyolojik katalizör denilen maya fermentleri bitkisel ve hayvansal organik bileşiklerdir. 4. yulaf vB ) Şekerli maddeler: Şeker pancarı. 4. Soğutulan hamura içinde azotlu diyastaz enzimi bulunan malt (filizlenmiş arpa ezmesi) katılır.1.6. Ayrıca alkolik fermantasyonla da elde edilir. buğday.2 kg magnezyum sülfattan oluşur. Alkolik Fermantasyon Bu yöntemin uygulandığı maddeler ikiye ayrılır: Nişastalı maddeler: Patates. içinde %50-55 oranında şeker bulunan madde).6.1. fermantasyon C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 + 24.5 Kcal. mısır. melas (şeker fabrikalarında yan ürün olarak elde edilen. 2. 4. glikoz da fermentlerin etkisiyle parçalanarak alkol ve karbondioksite dönüşür.6. enzimin katalitik etkisiyle nişasta önce maltoza (C12H22O11) sonra glikoza (C6H12O6).6. Etanolün üç boyutlu (3-d) molekül modelleri  Suyla her oranda karışır.1.1. Melastan Alkol Eldesi Melas içinde bulunan Ca+2 iyonlarının çökmesi için 40-50 tonluk demir tanklarda sulandırılarak bekletilir. Etil Alkolün Eldesi Alkollerin genel elde ediliş yöntemleriyle aynıdır. Fermantasyonda maya fermentleri kullanılır. Maya fermentleri sulu ortamda organik maddeleri daha küçük moleküllere parçalar. Fermantasyon bitiminde alkol damıtılarak ayrılır. Fermentlerin etkinliğini artırmak için mayşe adı verilen bir karışım eklenir. Bu karışım az miktarda H2SO4 ve bir ton melas için 2 kg amonyum sülfat + 0. Nişastalı Maddelerden Alkol Eldesi Nişastalı maddeler ezilerek 140-150˚C de su buharı ile pişirilip hamur haline getirilir. meyveler. 4.3.Şekil 4. şeker kamışı.2. 120 .

Alkollü içki üretiminde kullanılır. k. 4. CaC2 + H2O karpit Ca (OH)2 + H – C ≡ C – H asetilen Asetilen gazına civa bileşikleri ve sülfürik asidin katalitik etkisinde su katılarak asetaldehit elde edilir. Bu çözeltinin mayalanmasıyla da etil alkol elde edilir.1. Yakıt olarak motor yakıtına karıştırılır. Karışımın ayrımsal damıtılması ile %95-96 saflıkta azeotropik alkol elde edilir. Laboratuarlarda ilaç. D n. 4. Renkli ispirto yapımında içine metanol.6.7.4. 3. CH3 – CHO + H2O C2H5 – OH H2SO4 / HgSO4 CH3 – CHO Oluşan asetaldehitin nikel katalizörlüğünde hidrojenle indirgenmesinden etil alkol elde Sülfit-alkali çözeltisi içerisinde %1-3 oranında şeker bulunur. Soğutulan mayşeye tüpte üretilen maya katılır. tentürdiyot. 3-4 gün içinde fermantasyon gerçekleşir. Etil Alkolün Kullanıldığı Yerler      Organik boyalarda çözücü olarak kullanılır. H – C ≡ C – H + H2O edilir.2. renklendirici ve diğer kötü kokulu maddeler katılarak “denatüre” edilir. Glikol / Etandiol (C2H4 (OH)2)   Diollerin ilk üyesidir.6. Glikolün üç boyutlu (3-d) molekül modelleri 121 .n.-115˚C. 4. böylece içilmesi önlenmiş olur. Karpit ve Sülfit-Alkaliden Alkol Eldesi Karpitin suyla reaksiyonundan asetilen gazı elde edilir. 197˚C dir Şekil 4. esans ve kolonya yapımında kullanılır.Mayşe 100-200˚C kadar ısıtılıp sterilize edilerek soğutulur.

2-diol) Plastik sentezinde.Etilenden çeşitli yöntemlerle elde edilir. Propilen glikol ve trimetilen glikol de endüstride benzeri amaçlarla kullanılır.2-diol) CH2 – CH2 – CH2 trimetilen glikol (propan-1. OH OH   OH  OH  CH3 – CH – CH2 propilen glikol (propan-1.3-diol) Glikolün bazı reaktiflerle olan reaksiyonları aşağıdaki gibidir: H2SO4 HO – CH2 – CH2 – OH Na+ / NH3 H+2O – CH2 – CH2 – H+2O alkoksonyum katyonu Na+O– – CH2 – CH2 – ONa+ disodyum glikolat O O   HO – CH2 – CH2 – OH CH3COCl HO – CH2 – CH2 – OH (O) CH3 – C – O – CH2 – CH2 – O – C – CH3 glikolasetat HOOC – COOH okzalik asit KBr HO – CH2 – CH2 – OH 2CO2 + H2O HO – CH2 – CH2 – OH Br – CH2 – CH2 – Br 1.2 dibrom etan 122 . H ) + OH  1 2 (Ag ) +  O2(hava) 250˚C CH2 – CH2 etilen oksit CH2 – CH2 etilen glikol (etan-1. otomobil radyatörlerinde antifiriz olarak ve hidrolik fren sıvısında kullanılır. O CH2 = CH2 + OH (H2O.

1.2. R – COO – CH2 R – COO – CH + 3NaOH   CH2 – OH 3R – COO– : Na+ + CH – OH   R – COO – CH2 yağ CH2 – OH sabun gliserin 4. etanol ve suda her oranda çözünür.3-propandiol CH2 – OH  CH  H2O. Sabun fabrikalarında yan ürün olarak elde edilir. Gliserin / Gliserol / 1.1. Propilenden Eldesi Gliserin yapay olarak propilenden elde edilir: CH3  CH2 – Cl +  Cl2. Gliserinin Eldesi 4.8. Gliserinin üç boyutlu (3-d) molekül modelleri     Renksiz ve tatlı bir sıvıdır. Metanol. Yağlardan Eldesi Gliserin. Benzen ve eterde çözünmez.3-epoksi-1-propanol gliserin 123 . H CH CH –HCl  CH2 – OH  CH2 – OH  HOCl CaO.1.3-Propan Triol (C3H5 (OH)3)  Triollerin ilk üyesidir. Benzen ve eterde çözünmez. 400˚C  H2O. bitkisel ve hayvansal yağlarda bulunur. 4. H + CH – OH O  CH2 CH2 – OH 2.2. 4.NaOH CH  CH – OH  CH2 propilen CH2 – OH  CH2 allil klorür CH2 allil alkol CH2 – Cl 1-klor-2.8.4.8.1. Şekil 4.8.

 Dumanlı nitrik asit ve derişik sülfürik asit karışımı ile reaksiyona girdiğinde trinitro gliserin (TNG) oluşur. CH2 – OH  CH2 – O – NO2 H2SO4   CH – OH + 3HO – NO2  CH – O – NO2 + 3H2O CH2 – OH gliserin  nitrik asit CH2 – O – NO2 trinitro gliserin (TNG) TNG. 45˚C’ nin üzerinde patlayıcı özelliğe sahiptir. Gliserin alkollerin genel özelliklerini gösterir. 124 .Kieselgur denilen ve diatome kalıntısı olan ince gözenekli kuma emdirildiğinde dinamit elde edilir.

 Laboratuar güvenlik kurallarına uyunuz  10. cinsinden hesabını yapınız  Asitin bulunduğu şişe üzerindeki etiket bilgilerinden (yoğunluk ve yüzde) yararlanınız.  Mezürle ölçerek alınız.6 g ZnCl2 (Çinko klorür) tartınız. Öneriler  İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı düzenleyiniz.5 gam derişik HCl alınız.  Temiz çalışınız.  ml.  Çeker ocakta çalışınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  13.  Hazırladığınız Lucas belirtecini şişeye boşaltınız. 125 .  Asitlerle dikkatli çalışınız.

 Temiz deney tüpleri alarak sırasıyla numaralandırınız.  Pipetle hazırladığınız belirteçten 5 ml.  Titiz çalışınız. Alınız. 126 .

 5 ml.lu deney tüpüne koyunuz.5 ml.hazırladığınız belirteçten ve 0. belirteç ve 0.Sekonder bütil alkol alarak 2 nu.5 ml.5 ml.lu deney tüpüne koyunuz.tersiyer bütil alkol alarak 3 nu.lu deney tüpüne koyunuz.primer bütil alkol alarak 1 nu. 5 ml. belirteç ve 0. 127 .  5 ml.

 Gözlemlerinizi not etmeyi unutmayınız.  Isıtma işlemini yaparken bekin hava ve gaz ayarını uygun şekilde yapınız.  Laboratuar koşullarında (25˚C) içinde primer alkol bulunan 1 nu. Daha sonra ısıtma banyosunda ısıtınız.lu deney tüpünü 8-10 dakika bekleterek gözlemleyiniz.  Laboratuar koşullarında içinde sekonder alkol bulunan 2 nu.  Gözlemlerinizi not etmeyi unutmayınız. 128 .lu deney tüpünü gözlemleyiniz.

 Gözlemlerinizi not etmeyi unutmayınız.  İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırınız. işlem basamaklarınızı.  Sonuçları rapor ediniz. 129 .  Amacınızı.lı deney tüpünü gözlemleyiniz. Su banyosunda ısıtılan içinde tersiyer alkol bulunan 3 nu. sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.

Buna göre alkolün molekül kütlesi kaç gamdır? (H:1.Buna göre alkolün formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H:1. CH2 – CH – CH2    OH OH OH Yukarıdaki bileşiklerden hangisi ya da hangileri Zn ile tepkime vermediği hâlde. CH3 – CH2– COOH III.8 g olan mono alkol kaç karbonludur? A) 4 B)3 C) 2 D) 1 Bir mol alkol ile yeterli miktarda potasyumdan 0.Tersiyer alkoller yükseltgenmezler. 1. II.Sekonder alkoller iki derece yükseltgenirse keton oluşur.5 mol H2 ve 84 g.5 molü Na ile 0. K: 39) A ) C2H5OH B ) C3H6(OH)2 C ) C3H7OH D ) C2H4(OH )2 Bir alkolün 1 molü Na ile reaksiyona girdiğinde normal koşullarda 22.alkolat oluşuyor. O:16. C:12. 4.Primer alkoller bir derece yükseltgenirse aldehit oluşur.potasyum alkolat oluşuyor.75 mol H2 ve 79 g. III. Na:23) A ) 58 B ) 75 C ) 92 D ) 91 I. K ile tepkime verir? A ) Yalnız I 2. 6.2 molü 14. C:12. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A ) Yalnız II B ) I ve II C ) I ve III D ) II ve III 3. B ) Yalnız II C ) I ve III D ) I ve II 0. 130 . O:16. 5.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz.4 litre hidrojen gazı açığa çıktığına göre bu alkol kaç değerlidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Bir alkolün 0. CH3 – CH2– OH II.

131 . CH2 – CH2 – CH2   OH OH bileşiğine ilişkin: I-Bir molünün Na ile reaksiyonundan 1 mol H2 açığa çıkar. D) Potasyum ile reaksiyona girdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkarırlar. B ) Yalnız III C ) I ve II D ) II ve III Aşağıda formülleri yazılan bileşiklerden hangisi bir sekonder alkoldür? A ) CH3–OH B ) CH3 ––CH2 ––OH OH  CH3 ––CH –CH3 C) D ) CH2 ––OH  CH2  OH 9. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. B) Yükseltgendiklerinde ketonları oluşturur. Propene asit katalizörlüğünde su katılırsa aşağıdakilerden hangisi oluşur? A ) 1-propanol B )2-propanol C ) propanal D ) propanon 10.Genel molekül ağırlığı 14n+78’ dir. III.Mg ile reaksiyon vermez. Aşağıdakilerden hangisi sadece primer alkollerin özelliğidir? A) Yükseltgendiklerinde aldehitler oluşur. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. II. DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? A ) Yalnız II 8.7. C) Aynı karbon sayılı eterlerle izomerdirler.

lu deney tüpüne 5 ml.lı deney tüpünü gözlemlediniz mi? Su banyosunda ısıttığınız 3 nu. belirteç ve 0. Tersiyer bütil akol 5. Terazi Evet Hayır Değerlendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Lucas belirtecini hazırlamak için 13.HCl hazırlarken asit şişesi üzerindeki yoğunluk ve yüzde bilgilerini dikkate aldınız mı ? Tarttığınız 13. Pipet 8. sekonder bütil alkol koydunuz mu ? 3 nu. belirteç ve 0. Cevabı “Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz.lu deney tüpünü su banyosuna koydunuz mu ? Bekin hava–gaz ayarını düzgün yaptınız mı? Yanıklara karşı önlem aldınız mı? Su banyosunda ısıttığınız 1 nu. Deney tüpü 6. Etil alkol 3. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız.5 ml.lı deney tüpünü gözlemlediniz mi? Su banyosunda ısıttığınız 2 nu. etil alkol koydunuz mu ? 3 nu. Gerekli malzemeler 1. Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. Sekonder bütil alkol 4.lu deney tüpüne 5 ml. tersiyer alkol koydunuz mu ? 1 nu. Mezür 9.lu deney tüpüne 5 ml.5 g der. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız.6 g ZnCl2 üzerine 10.UYGULAMALI TEST Alkollerin tepkime farklılıklarından yararlanarak tanınması ile ilgili uygulama faaliyetini yaparak raporunuzu hazırlayınız. Su banyosu 7.5 ml. belirteç ve 0.5 g HCl eklediniz mi? Üç adet deney tüpü alarak numaralandırdınız mı ? 1 nu.lı deney tüpünü gözlemlediniz mi? İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırdınız mı? Sonuçları rapor ettiniz mi? DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. 132 . Lucas belirteci 2.5 ml.6 g ZnCl2 tarttınız mı? 10.

MODÜL DEĞERLENDİRME o modül değerlendirme MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıdaki tabloda organik bileşikler ve bu bileşiklere etki eden maddeler yer almaktadır. Buna göre. ORGANİK BİLEŞİKLERE UYGULANAN REAKSİYONLAR Organik Bileşik 1 Mol Cl2 katılması 1 Mol HBr katılması Amonyaklı AgNO3 katılması Amonyaklı Cu2Cl2 etkisi KMnO4 etkisi O2 ile yükseltgenme C3H4 C3H6 C3H8 2. Kalan karışım bromlu sudan geçirildiğinde gaz basıncı 4 atmosfere düşüyor. Aynı sıcaklıkta karışım. Etkileşmeyen maddelere ise(-) işareti koyunuz. I. Amonyaklı AgNO3 çözeltisinden geçirildiğinde basınç 7 atmosfere düşüyor. II. karışımdaki C2H6’nın kısmi basıncı kaç atmosferdir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 133 . Oluşan ürünlerin kimyasal formülünü ve okunuşlarını yazınız. C2H6 C2H4 C2H2 Kaptaki toplam gaz basıncı 8 atmosferdir.

6 L CO2 ve 9 g H2O elde ediliyor. d ile aynı olmalı III.b.2 molü 0.a. gün ışığı CH4 + Br2 CH3Br + HBr reaksiyonu. Buna göre. I. a b   C=C   c d Yukarıdaki organik bileşiğin cis-trans izomeri gösterebilmesi için I. d’den ikisi aynı olmalı şartlarından hangisini ya da hangilerini sağlaması gerekir? A ) Yalnız I B ) I ve II C ) I ve III D ) II ve III 6. C) Alkinlerin genel formülü C2H2n’dir. 8.CH3 – C ≡ C – CH3 III. D) Alkinler amonyaklı ortamda Cu2Cl2 ile reaksiyon verirler.CH2 = CH – CH = CH2 Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangilerinin 0. II.CH3 – CH = CH – CH3 II.25 mol hidrokarbonun yanması sonucu normal şartlarda 5.Amonyaklı Cu2Cl2 ile reaksiyona katılırlar.a. I. 134 . c.C’ler arasında sp hibritleşmesi vardır.3. B) Alkanlar ve alkinler bromlu suyun rengini giderirler. III. yakılan hidrokarbon aşağıdaki sınıflardan hangisine aittir? A ) Asetilen B ) Olefin C ) Parafin D ) Monoalken 7.Bromlu suyun rengini giderirler. Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri alken ve alkinlerin ortak özelliklerindendir? A ) Yalnız II B ) Yalnız IV C ) I ve II D ) II ve III 5. Hidrokarbonlara ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Alkanlar katılma reaksiyonu vermezler. aşağıdaki reaksiyon çeşitlerinden hangisine aittir? A ) Sübstitüsyon B ) Katılma C ) Yanma D ) Polimerleşme 0.4 mol H2 katabilir? A ) Yalnız II B ) Yalnız III C ) I ve III D ) II ve III 4. b. c’den farklı olmalı II.

9. O:16) A ) 10 B ) 25 C ) 30 D ) 40 13. 12. I. 40 gam C3H8 ve C3H7 – OH karışımı Na ile reaksiyona sokulduğunda normal koşullarda 5.Sekonder alkoldür. karışımda C3H8’in kütlece yüzdesi kaçtır? (H:1. Eşit hacimlerde C4H6 ve H2 reaksiyona sokuluyor. I. Buna göre. bileşikte 8 sigma 1 pi bağı vardır. bileşiğin genel formülü CnH2n’dir.CH3 – CH = CH – CH2 = CH2 III. 135 . bileşiğin cis-trans izomeri vardır.Bir derece yükseltgendiğinde keton oluşuyor. I.CH3 – CH = CH2 II.Yandığında 3 mol CO2 oluşuyor. Bir alkolün bir molü. İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? A ) Yalnız II B ) Yalnız III C ) I ve III D ) II ve III 11.6 L H2 gazı açığa çıkmaktadır. II. III.CH3 – CH = CH – CH3 Yukarıdaki hidrokarbonlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) I. II. II. Reaksiyon tamamlandığında bu iki gazdan hangisinde ve hacimce % kaç artma meydana gelir? A ) %75 H2 B ) %75 C4H6 C ) %25 H2 D ) %25 C4H6 Pentan-2-ol bileşiği için. Yukarıdaki verilen bilgilere göre. III.Primer alkoldür. bu alkol aşağıdakilerden hangisidir? A ) CH3 – CH2 – OH C ) CH3 – CH – OH  CH3 B ) CH3 – C (CH3)2 – OH D ) CH3 – CH2 – CH2 – OH 10. bileşiğin 1 molü 2 mol Cl2 katar. C:12. II ve III.Dialkoldür.

I. II ve III 136 . Dipropil eter Aseton. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A ) Yalnız I B ) I ve II C ) I ve III D ) I. alkenleri tanımada kullanılır.2-propanol yükseltgeniyor. III. II. 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O Na2CO3 3CH2 – CH2 + 2MnO2+ 2KOH 0˚C   OH OH Denklemine göre. Dipropil eter. I.KMnO4 indirgendir.14. Propen 15.1-propanolün 1 molünden 1 mol su çekiliyor.Bu reaksiyon.Etilen yükseltgenmiştir. Propen. III. Dipropil eter Asetaldehit. karışımdaki C4H6’nın hacimce yüzdesi nedir? A ) 10 B ) 15 C ) 40 D ) 60 17.1-propanolün 2 molünden 1 mol su çekiliyor. C4H6 ve C4H8 gazları karışımının 25 litresi yeterince hidrojen ile reaksiyona sokulduğunda 35 l hidrojen harcanıyor. Buna göre. II. C2H5  CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH2 – OH bileşiğinin adı nedir? A) B) C) D) 2-etil-5-pentanol 4-etil-1-pentanol 2-etil-2-metil-5-bütanol Heptanol 16. Propen Asetaldehit. Dipropil eter. Propen. Yukarıdaki herbir reaksiyon sonucunda oluşan maddelerin sırayla adları nelerdir? A) B) C) D) Aseton.

Aşağıdakilerden hangisi halkalı alkenlerin genel formülüdür? A ) CnH2n B ) CnH2n-2 C ) CnH2n-4 D ) CnH2n+2 19. İki tane pi bağı bulunabilir. Sikloalken olabilir. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. 137 . Aşağıdaki bileşiklerden hangisi polimerleşme reaksiyonuna katılmaz? A) B) C) D) CH2 = CH – CH = CH2 CH3 – CH2 – C ≡ CH CH3 – CH = CH – CH3 CH3 – (CH2)2 – CH3 DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız.18. 20. cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. C5H8 olan bir alifatik bileşik için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) B) C) D) Sikloalkan olabilir. Bileşiğin yapısında iki çift bağ bulunabilir.

ZnCl2 ve 10. Mezur 9. sekonder ve tersiyer alkol olduklarını kanıtlayınız.HCl 7.6 g. faz oluştuğunu gözlemlediniz mi? Alkollerin faz oluşturmaları arasındaki farkları gözlemlediniz mi? İşi biten malzemeleri temizlediniz mi? DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. 138 . Deney tüpü 5. Isıtma düzeneği 2. Tersiyer bütil alkol 4. Gerekli malzemeler. etil alkol koydunuz mu? Oda sıcaklığında tersiyer bütil alkolün Lucas belirteciyle hemen reaksiyona girerek faz oluşturduğunu gözlemlediniz mi? Sec bütil alkol bulunan deney tüpünde 10 dakika sonra faz oluşturduğunu gözlemlediniz mi? Etil alkol bulunan deney tüpünün oda sıcaklığında faz oluşturmadığını gözlemlediniz mi? Isıtma düzeneği kurdunuz mu? Etil alkol bulunan deney tüpünü su banyosunda ısıttınız mı? Su banyosunda ısıtılan deney tüpünde. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız. Beher Değrelendirme Ölçütleri Evet Hayır 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Temiz deney tüpleri aldınız mı? Tüpleri sırası ile numaralandırdınız mı? 13.Pipet 3. Ardından raporunuzu yazınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Cevabı hayır olan soruları öğretmeninize danışınız. sec bütil alkol.5 g. Hayır cevapları için öğretmeninize danışınız.derişik HCl den Lucas belirtecini hazırladınız mı ? Tüplere sırası ile tersiyer bütil alkol. Der. ZnCl2 6. Etil alkol 8. Sec bütil alkol 10.PERFORMANS TESTİ Aşağıda verilen malzemeler ile reaksiyon oluşumunu sağlayarak alkollerin primer. 1.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B B A D B A A B A A ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B C D A B C A A C D ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B B A C D A B C C D 139 .

2-diklor propan Cl2 ile katılma reaksiyonu değil.2-dihidroksi propan CO2 ve H2O ▬ ▬ ▬ ▬ C3H8 karbondioksit ve su 140 . yer değiştirme reaksiyonu verir. C3H7 – Cl Propil klorür 1.2-diklor propen CH3 CH2 2-brom propen –  Cl CH  Cl – CH3– CH3 CH – CH  OH –  OH CO2 ve H2O karbondioksit ve su C3H6 1.ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C A A B C A B C A B MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI ORGANİK BİLEŞİKLERE UYGULANAN REAKSİYONLAR Organik Bileşik 1 Mol Cl2 katılması CH = C – CH3 1 Mol HBr katılması CH = C – CH3  H  Br Amonyaklı AgNO3 katılması CH3 C – Ag gümüş propin Amonyaklı Cu2Cl2 etkisi CH3 C – Cu bakır propin KMnO4 etkisi HCOOH formik asit CH3COOH asetik asit CH3– CH2  Br 2-brom propan ▬ ▬ O2 ile yükseltgenme CO2 ve H2O karbondioksit ve su – C ≡ – C≡ C3H4  Cl  Cl 1.

tablo 11 A 2 D 12 B 3 D 13 D 4 A 14 A 5 C 15 B 6 C 16 C 7 A 17 C 8 C 18 B 9 C 19 A 10 B 20 D 141 . MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 1 Bkz.

MEB Yayınları.no/index. 1995. Nebahat KINAYOĞLU.com/science/extreme_machines/1280836.thinkquest.html  www.ppt#4  http://www.com/unatlas/-ATLAS-/chapter7.uk/plants/rubber. Promat Basım Yayın A )Ş.tr/winter2005/bg-tr/alt/ogenciler. Bayram.htm  http://www. ÖSS 2000 Kimya.artoftaste.uk/56-1-1-08. FEM Yayınları. Bil Yayınları.html  http://www. ÇAKIR. Ankara.popularmechanics. Ankara. İsmail DEMİR. İstanbul.140.it/finestre_pvC )htm  http://www.1. Lise 3 Kimya.htm  http://www.tpao. Ankara. KOMİSYON.org/blog/archives/2005_02. 1988. Sürat Basım Reklamcılık ve Eğitim Araçları San. 1999.html  http://pdA )physorg. Başarı Yayınları.com/Teflon. Hayrettin KOCABAŞ.com/200x50-inner-tube-for-scooters-200-x-50-RazorBladez_W0QQitemZ7232621299QQcategoryZ11332QQcmdZViewItem 142 .haffenden.co.0  http://www. KOMİSYON. ÖYS’ye Hazırlık -Organik Kimya-.no/servlet/side?section=9400000&item=11827  http://www. 1998. TÜZÜN Celal. İstanbul.org. OSS’ye Hazırlık – Okula Yardımcı Kimya-.0.edu.cropsoil.TiC ) A )Ş. ÇELİK Necdet.aof.0. 2005 KOMİSYON.uk/content/4/chemistry/petroleum/knowl/4/crude.KAYNAKÇA KAYNAKÇA           COMBA Cemalettin. ÖKTEMER Atilla. Zafer Yayınları.asp?ID=200  http://tuberose.photoliB )noaA )gov/corps/corp1417. 2001.schoolscience.php?id=65. Okan Yayınları.meB )gov.com/lofi-news-gas-hydrates-ruppel_3460.htm  http://cgi.html  http://www.html  http://www.gov.com/  http://www. Bilim ve Teknik (Mayıs Sayısı).com/molecules.ebay.norlense.tr  http://www. Organik Kimya Laboratuvarı. 1992.sbportefinestre.tr  http://www. 1999.egitek.org/04oct/00927/naturalgas2.turkforum.isotet. Tayfun SÖZEREN. Organik Kimya ve Uygulaması.oceansatlas. Organik Kimya.mustafaaltinisik.ugA )edu/courses/tropag/2004/PuertoViejo/PV09.3dchem..rbgkew. YEMENİCİ Selami. Fuat ERTUĞRUL. Nesil Matbaacılık.org/methanelandfill. ÖYS Kimya.com/bottler1. Tübitak Yayınları. Ankara.h tml  http://library. Milli Eğitim Basımevi.in  http://www..html  http://www. İstanbul. KARACA Faruk. ÖSS Hazırlık Kimya.ghgonline.org.htm  http://shiftingbaselines.html  http://www. Ankara. 2006.htm  http://www. Paşa Yayıncılık. İNTERNET ADRESLERİ  http://www.

com/uzumler/gapes.htm http://www.angyengineer.busytrade.standardsoap.evrenselkozmetik.com/katalogev.mynet.co.php?gape_id=3&gc=1 143 .comviewcategory=hayvanlar&pageNum=3 http://www.comproductCatVip.hayyam.htm l http://www.httpenvip.com2005_04_01_angyengineer_archive.uk/products.blogspot.httpe-kart.      http://www.html http://www.phpmemid=wuhuan&pCat= Basketball http://www.

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ceren Uysal liked this
Gülnur Korkmaz liked this
H Ece Yener liked this
Uras Uygur Uysal liked this
Kaan Sami Tüzün liked this
Cansu Engin liked this
Selda Çiftçi liked this
Anıl Kaplan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->