INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU (IPG KBM

)

TAMADUN ISLAM (TI 2050D)
Pensyarah: Ustaz Muhamad Aufa Bin Mohamad Sanusi Pelajar: Norazlina Binti Md Akhir Siti Maisarah Binti Uji

PENCAPAIAN DAN HASIL TAMADUN ISLAM TAJUK: Sumbangan Intelektual Islam Dalam Bidang Ilmu:Matematik Astronomi Perubatan .

Bidang ilmu yang diterokai para intelektual merangkumi ilmu sains tulen dan sains social termasuk ilmu-ilmu agama dan bukan agama. Jabir Ibn Haiyan. Ibnu Haitham.Intelektual bermaksud golongan cerdik pandai atau golongan terpelajar. Hasil daya berfikir dan akal budi yang tinggi golongan ini telah melahirkan pelbagai ilmu dan teori yang membolehkan masyarakat hidup lebih beradab dan bertamadun. . Al. Al-Razi. Ibn Khaldun.khawarizmi dan ramai lagi. Dalam tamadun islam terdapat ramai tokoh-tokoh intelektual yang menyumbang kepada perkembangan tamadun islam. Antaranya ialah Ibn Sina.

. Astronomi juga sering dikaitkan dengan astrofizik. Ilmu Falak atau Astronomi merupakan cabang sains yang merangkumi pemerhatian pencerapan dan penjelasan mengenai perkara yang berlaku di luar bumi dan atmosfera bumi . Astronomi merupakan salah satu cabang ilmu yang tertua di kalangan ilmu sains. Astronomi juga dikenali sebagai Ilmu Falak iaitu ilmu kaji bintang.ILMU ASTRONOMI Astronomi daripada sudut bahasa bererti ilmu bintang iaitu peraturan bintang "law of the stars".

Lahir di Harun (Turki) dan mati di Samarak. Jabir b.Al-Bategnius Nama sebenar beliau ialah Abu Abdullah Mohd b. . Iraq. Sinan Al Harani.

Bukunya terdiri dari muqaddimah dan 57 bahagian tentang cara-cara pengiraan. ³ Kitab Ta¶ dil Kawakib" . berjenis-jenis taqwim. bulan dan pergerakanya. kadar miring. ukuran masa dan tempoh tahunan. ‡Beliau merupakan orang pertama menggunakan kosain dan garis sendeng dalam segitiga dan sudut juga penggunaan lambang dan trigonometri ke barat. ³Kitab Ma¶rifatul Matoli¶u al Buruj fima Baina Arba¶i al Falak"dan beberapa rencana di bidang geografi. ‡Beliau juga telah mengenal pasti kadar peredaran matahari dan menggariskan lintang buruj di garisan khatulistiwa. . ‡Menulis buku ³ Al Zaiju al Sabik". ³Syarah Arbau¶u Maqolat Li Batlimous". bintang dan permasalahan nya. alat-alat astronomi dan cara membuatnya. ‡Beliau merupakan seorang yang genius dalam bidang astronomi Islam kerana mampu menyatukan ketelitian kajian dan kemampuan mengembangkan teori astronomi sehingga digelar Batlimous Arab.Antara sumbangan beliau dalam bidang ilmu astronomi ialah: ‡Beliau telah menggariskan dengan cukup teliti mengenai pusingan tahun dan musim. ‡Beliau telah melakukan penyelidikan yang teliti dalam gerhana matahari. ‡Karangan± karangan beliau yang lain ialah ³Zaiju al Ralqani" . sifat buruj.

Ahli matematik mencari pola. .ILMU MATEMATIK Matematik ialah satu bidang ilmu yang mengkaji kuantiti. struktur. memformulasikan konjektur yang baru. ruang dan perubahan. dan menghasilkan fakta dengan deduksi rapi dari aksiom dan definisi yang dipilih dengan baik.

Gelaran Al Khawarizmi diberi kepada beliau sempena tempat kelahirannya di Khawarizm. Beliau amat terkenal dalam bidang ilmu matematik dan astronomi.Al-Khawarizmi (Matematik) Nama sebenar beliau ialah Mohammad Bin Musa Al-Khawarizmi (Meninggal 840 M). Beliau dikenali di Barat dengan nama Algorizm. .

Nama Algebra diperoleh daripada bukunya yang terkenal iaitu Al-Jabrwa-al-Muqabilah. beliau telah membangunkan beberapa prosedur kira-kira termasuk operasi dan pecahan. beliau mengetengahkan konsep sinus(sine) yang kemudiannya diperkembangkan kepada tangen. Dalam bidang trigonometri. Beliau membangunkan sistem perpuluhan dan dengan itu. Dalam usahanya memperkenalkan sistem angka India (kini dikenali angka Arab). Bertanggungjawab membangunkan penyelesaian analitikal dalam pengembangan garis lurus serta persamaan kuadratik. . Persamaan kuadratik ialah satu persamaan di mana kuasa kedua tanpa kuasa lebih tinggi digunakan bagi yang tidak diketahui (x2 + 2x . Beliau merupakan pengasas Algebra.8 = 0).Antara sumbangannya ialah : Beliau merupakan pengasas kepada beberapa cabang dan konsep asas matematik. Beliau turut menjelaskan dengan teliti kegunaan sifar . algorithm atau algorizm memperoleh nama selepas dibangunkan oleh orang Arab. keseluruhan sistem nombor angka.iaitu sistem angka yang dibangunkan oleh orang Arab.

ILMU PERUBATAN Perubatan merupakan salah satu cabang sains hayat berkenaan menjaga dan mengekalkan kesihatan dan rasa sihat (wellness). . perubatan ialah sains untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. istilah ini lebih banyak digunakan untuk perkara yang berkaitan doktor dan doktor bedah. Dengan kata lain. Walaubagaimanapun.

dan perubatan. matematik. logik. sains. fiqh. Tetapi di Barat. Sumbangannya dalam bidang perubatan bukan sahaja diperakui oleh dunia Islam tetapi juga oleh para sarjana Barat.Ibnu Sina merupakan doktor Islam yang terulung. beliau lebih dikenali sebagai Avicenna. Selain itu. Nama sebenar Ibnu Sina ialah Abu Ali al-Hussian Ibnu Abdullah. Ibnu Sina mula menjadi terkenal selepas berjaya menyembuhkan penyakit Putera Nub Ibn Nas al-Samani yang gagal diubati oleh doktor yang lain. Ibnu Sina dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi. Kehebatan dan kepakaran dalam bidang perubatan tiada tolok bandingnya sehingga beliau diberikan gelaran al-Syeikh al-Rais (Mahaguru Pertama). . Pengajian peringkat awalnya bermula di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastera. beliau turut mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri.

Dalam rangka memperingati 1000 tanun hari kelahirannya (Fair Millenium) di Tehran pada tahun 1955 M ia telah dinobatkan sebagai "Father of Doctor" untuk selamanya-selamanya . Beliau merupakan individu pertama yang menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan. .dalam usia 58 tahun pada bulan Ramadhan 428 H/1037 M .Antara sumbangan utama beliau terhadap dunia perubatan ialah: Telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam ilmu perubatan Penemuan beliau dalam bidang perubatan yang dikenali pada hari ini ialah psikosomatis(psikosomatic medicine). Ibnu Sina meninggal dunia di Hamdan . dan di sana (Tehran) telah dibangunkan sebuah monemun sejarah untuk itu. Afganistan dan Parsi. Makam beliau di Hamdan telah di kelilingi oleh makam-makam doktor islam yang lain.Ia dimakamkan di sana. Beliau juga dapat menceritakan dengan tepat tanda-tanda (symptoms) penyakit kencing manis(diabetis)dan masalah yang timbul daripadanya. Memperkenalkan ilmu diagnotis untuk mengenalpasti ketidakseimbangan humur yang berkenaan dan ia masih dipraktikkan oleh para doktor muslim di Pakistan. Ibnu Sina adalah doktor yang pertama yang mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (pulmonary tuberculosis) adalah penyakit yang boleh berjangkit.

banyak aspek keintelektualan Islam telah ditiru oleh bangsa Eropah sehingga melahirkan satu perubahan besar dalam sejarah tamadun di Eropah. Justeru. malah mereka menggantikannya dengan nilai-nilai kebendaan semata-mata. nilai-nilai murni yang terkandung dalam tamadun Islam tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Barat bagi mengukuhkan lagi ta-madun mereka. lahirlah era penjajahan bagi mengejar harta kekayaan tanpa batas dan sempadan. Namun begitu.KESIMPULAN Ringkasnya. .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful