You are on page 1of 3

Muziek: Jope van 't Hek

Flappie Bewerking: Jetse Bremer

     
      
     
       
        

   
Piano

     
   

4
     
         
     
     
        
   
       

  
8

         
                
LEAD

       
 Het was kerst
-  och-tend, ne-gen-tien één-en - zes-tig,

ik weet het nog zo goed: mijn ko-nij-nen-hok was

               
            
                     
-  och-tend,    
Het was kerst ne - gen-tien één-en - zes-tig, ik weet het nog zo goed:

  
 
Het was kerst - och-tend, ne-gen-tien één-en - zes-tig, ik weet het nog zo goed:

               
    

              
  
   
      
  

 
12

       
        
     
     
   
 
leeg en moe - der zei, dat ik niet in de schuur mocht ko- men, en als ik lief ging spe - len, dat ik dan wat lek- kers

          

               
                           
en moe - der zei, dat ik niet in de schuur mocht ko- men, en als ik lief ging spe - len,

 

en moe - der zei, dat ik niet in de schuur mocht ko- men, en als ik lief ging spe - len,

    
                
             

            
  

-1-
AL319

16

         
                  
    

kreeg. Zij wist ook niet waar Flap -pie uit kon han- gen, ze zou het pap - pa vra - gen maar om - dat ie be - zig

           
         

  
   
                  
Zij wist ook niet waar Flap -pie uit kon han- gen, ze zou het pap - pa vra - gen
  
Zij wist ook niet waar Flap -pie uit kon han- gen, ze zou het pap - pa vra - gen

          
           
   
  
     
        
      


20

                 
         
    
   
was in dat fiet-sen -schuur-tje moest ik maar een uur-tje goed naar Flap-pie zoe-ken, hij liep vast wel er- gens op het

  
                  
                       
in dat fiet - sen - schuur-tje moest ik maar een uur-tje goed naar Flap-pie zoe-ken,

in dat fiet-sen - schuur-tje moest ik maar een uur-tje goed naar Flap-pie zoe-ken,

       
               
 
     
           
        

 
24

               
 
      

      

 
gras. Maar ik
  had 't hok toch goed dicht - ge - daan, zo - als ik dat el - ke a - vond
    
               
       
    Maar
 ik   had   hok
  toch
 goed
              
't dicht - ge - daan, zo - als ik dat el - ke a - vond
    
Maar ik had 't hok toch goed dicht - ge - daan, zo - als ik dat el - ke a - vond

 
                
  


      
          
 
     
    
 

-2-
AL319
  
28

      

                      

deed, ik was de vo - ri- ge a - vond zelfs nog t'rug - ge - gaan. Ik weet ook niet, waar-om ik dat deed.
 
                
  
          
               
          
 
deed, ik was de vo - ri- ge a - vond zelfs nog t'rug - ge - gaan. Ik weet ook niet, waar-om ik dat deed.
    
deed, ik was de vo - ri- ge a - vond zelfs nog t'rug - ge - gaan. Ik weet ook niet, waar-om ik dat deed.


                  
                       
   
     


32

                        


Ik had heel lang voor het hok ge - staan als - of ik wist, wat ik nu weet.

       
   
      

wat ik nu weet.
    
wat ik nu weet.


                   
            
   
  

 
    
   

              
36

    
     
  
Het was eers - te kerst - nacht, ne - gen-tien-een-en-zes-tig, wij naar
     
                 

                    
Het was eers - te kerst - nacht, ne - gen-tien-een-en-zes-tig, wij naar
   
 
Het was eers - te kerst - nacht, ne - gen- tien-een-en-zes-tig, wij naar
  
               
               

         
    
 

-3-
AL319