2005-2006

DEMONSTRATURE
I. Kolokvij
2 termina
2005-2006
!rimjer 1. Kratkorocno financiranje- odabir
Poduzece treba dodatnih 1.000.000 kn kratkorocnih
izvora. Na raspolaganju ima cetiri mogucnosti:
a) Odreci se kasa-skonta uz uvjet 2/10, neto 60;
b) Uzeti jednogodisnji kredit banke uz 12% kamatnu
stopu i kompenzirajuce stanje od 10% vrijednosti
kredita;
c) Izdati jednogodisnje komercijalne zapise uz
kamatnu stopu od 10% i trosak emisije od
50.000 kn
d) Uzeti jednogodisnji revolving kredit uz godisnju
kamatnu stopu od 14% koji ce se koristiti u
cijelosti:
Koju mogucnost financiranja odabrati?
2005-2006
Rjesenje (a): Propusteni kasa-skonto
° 89 , 14 30 , 7 04 , 2
10 60
365
2 100
100 2 365
° 100
100 °

x x
x
D K
x
K
x K
T
r r S
S
tk
Trosak propustenog kasa-skonta je 14,89%.
2005-2006
Rjesenje (b): Kompenzirajuce stanje
1. Godisnji trosak bez kompenzirajuceg stanja (kamate)
(1.000.000kn x 0,12) 120.000kn
2. Kompenzirajuce stanje
(1.000.000 x 0,10) 100.000kn
3. Stvarno koristen kredit
(1.000.000kn -100.000 kn) 900.000kn
4. Stvarni kamatni trosak financiranja kreditom
(1/3x100)= 120.000/ 900.000x100 = 13,33%
2005-2006
Rjesenje (c): Komercijalni zapisi
1. Kamatni trosak komercijalnih zapisa
(1.000.000 kn x 0,10) 100.000kn
2. Trosak emisije 50.000kn
3. Ukupni trosak financiranja komercijalnim
zapisima (1+2) 150.000kn
4. Stvarni trosak financiranja komercijalnim zapisima
(150.000/1.000.000 x 100) 15,00%
2005-2006
Rjesenje (d): Revolving kredit
Apsolutni godisnji kamatni trosak
(5.000.000kn x 0,15) 750.000kn
Relativni godisnji kamatni trosak
(140.000/ 1.000.000 x100) 14,00%
2005-2006
Komentar: Poduzece bi trebalo uz dane
uvjete kolateral, klauzule, i sl)
odabrati onaj izvor financiranja koji za
jednaku svotu ima najnizi stvarni
kamatni trosak.
U ovom je primjeru to financiranje
bankarskim (klasicnim) kreditom koji ima
najnizi kamatni trosak od 13,33%.
2005-2006
!rimjer 2 Kratkorocno financiranje-
odabir
Poduzece treba povecati obrtni kapital za
1.000.000 kn kratkorocnih izvora. Na raspolaganju
ima cetiri mogucnosti:
a) Kredit uz 10% i dekurzivan obracun kamata
b) Kredit uz 10%, dekurzivan obracun kamata i
kompenzirajuce stanje od 10% posudene
svote
c) Kredit uz 10% i anuitetski (obrocan) obracun
kamata na ukupan dug
d) Kredit uz 10%, dekurzivan obracun kamata
na ukupan dug i otplatu u jednakim
mjesecnim anuitetima
Koji izvor financiranja odabrati?
2005-2006
a)
b)
c)
° 10 100
000 . 000 . 1
000 . 100
100
@
x x
G
K
k
° 11 , 11
000 . 900
000 . 100
100
000 . 100 000 . 000 . 1
000 . 100
100

@
x x
Depozit G
K
k
° 11 , 11
000 . 900
000 . 100
100
000 . 100 000 . 000 . 1
000 . 100
100

@
x x
K G
K
k
2005-2006
d)
1. Kratkorocni kredit(1.000.000/12) 83.333,33
2. Nominalna kamata (100.000/12) 8.333,33
3. Mjesecni anuitet (rata) 1+2 91.666,66
4. Stvarno koristena svota kredita =
(G+G/12)/2 = (1.000.000+ 83.333,33)/2=
541.666,65
5. Stvarni kamatni trosak:
° 46 , 18 100
66 , 666 . 541
000 . 100
100
@
x x
G
K
k
2005-2006
Komentar:
Glede najmanjeg kamatnog troska
financiranja poduzece treba odabrati
prvu varijantu, kredit uz dekurzivan
obracun kamata 10%).
2005-2006
!rimjer 3: Redovite dionice
Ulagatelj je kupio dionicu za 80kn. Za vrijeme
trogodisnjeg razdoblja drzanja dionice,
ulagatelj je naplatio dividende u iznosu: 12kn,
15 kn i 15kn. Nakon tri godine, ulagatelj ce
prodati dionicu za 90kn. Koliku je stopu
prinosa ostvario za vrijeme trogodisnjeg
razdoblja drzanja dionice?
* Diskontna stopa se nalazi izmedu 19 i 21%.
2005-2006
2
!znos
Diskontni
faktor
Sadasnja
vrijednost
Dividenda D
1
12 0,84033613 10,084
Dividenda D
2
1S 0,70616482 10,S32
Dividenda D
3
+
Prodajna cijena 10S 0,S3341S81 62,308
Trzisnarijednost
dionice 82,84
2005-2006
k = 20 %
Iznos
Diskontni
faktor
Sadasnja
vrijednost
Dividenda D
1
12 0,833333 9,99996
Dividenda D
2
15 0,694444 10,41666
Dividenda D
3
+
Prodajna cijena 105 0,578703 60,76388
Trzisna vrijednost
dionice 81,18050
2005-2006
k=21% Iznos
Diskontni
faktor
Sadasnja
vrijednost
Dividenda D
1
12
0,82644
6 9,917355
Dividenda D
2
15
0,68301
3 10,24520
Dividenda D
3
+
Prodajna cijena 105
0,56447
3 59,26976
Trzisna vrijednost
dionice 79,43231
2005-2006
Interpolacija:
20,6752756% 20%+0,6752756
%
Trazena diskontna
stopa
0,6752756 1,18051/1,74819 % dodan na nizu
stopu
1,18051 Razlika od vise
trzisne vrijednosti
(20%)
80 Trazena vrijednost
(kupovna cijena)
dionice
1,74819 1% Razlika
79,4323 21%
81,18051 20%
Sadasnja vrijednost Diskontna stopa
2005-2006
!rimjer 4. Redovite dionice
Dionicko drustvo je isplatilo prosle godine
dividendu od 50kn po redovitoj dionici. Nakon
toga se ocekuje stalan (vjecan) rast
dividende po stalnoj stopi od 5% na godinu.
Trazena profitabilnost dionice je 12%. Kolika
je trzisna vrijednost redovite dionice?
2005-2006
kn
g k
D
J
o
750
07 , 0
5 , 52
05 , 0 12 , 0
) 05 , 0 1 ( 50
1

$adasnja trzisna vrijednost
(cijena) redovite dionice je
750 kn.
2005-2006
!rimjer 5. Redovite dionice
Pretpostavimo da dionicko drustvo nece isplacivati
dividende za iduce dvije godine. Ocekuje se
dividenda po dionici u trecoj godini od 80kn, u
cetvrtoj 120kn, petoj 160kn i u sestoj godini
200kn. Nakon toga se ocekuje da ce dividenda
stalno rasti po stalnoj stopi od 10% godisnje.
Trazena stopa prinosa je 18%. Kolika je sadasnja
trzisna vrijednost redovite dionice?
2005-2006
I. Faza:
254,61 Suma
sadasnjih
vrijednosti
74,09 0,37043 200 6
69,94 0,43711 160 5
61,89 0,51579 120 4
48,69 0,60863 80 3
0 0,71818 0 2
0 0,84746 0 1
Sadasnja
vrijednost
Diskontni
faktor (II
n
18
)
Dividenda Godina
2005-2006
II. Faza:
Suma sadasnjih vrijednosti II. faze:
kn
x
g k
g D
g k
D
J 750 . 2
10 , 0 18 , 0
) 10 , 0 1 ( 200 ) 1 (
6 7
6

kn x xII J Jo
n
k
68 , 018 . 1 37043 , 0 750 . 2
6

2005-2006
Sadasnja vrijednost dionice = sadasnja
vrijednost I. faze + sadasnja vrijednost II.
faze = 254,61+1.018,68=1.273,29kn
2005-2006
!rimjer 6: Visekratno isplative obveznice
Ulagatelj je kupio obveznicu za 1.523,26kn.
Obveznica ima nominalnu vrijednost 1.000kn,
dospijeva za 15 godina i nosi 10% -tnu kamatu.
Isplata kamata je polugodisnja. Kolika je stopa
prinosa koju je ostvario ulagatelj ako je stopa
poreza jednaka 25%?
* Diskontna stopa se nalazi izmedu 5 i 7%.
2005-2006
Linearna interpolacija
ili
Trazimo diskontnu stopu izmedu 2,5% (5), 3% (6) i 3,5% (7)
2 15 2 15 2 1
) 2 / 1 (
1000
) 2 / 1 (
2 / 100
...
) 2 / 1 (
2 / 100
) 2 / 1 (
2 / 100
26 , 523 . 1
x x
k k k k

2 15
2 /
2 15
2 /
1000
2
100
26 , 523 . 1
x
k
x
k
xII xIJ
nterpolacija se vrsi za 1%
razlike kod godisnje isplate
kamata ili za ,5% razIike kod
poIugodisnje ispIate kamata
2005-2006
k=2,5%
Novcani primitak Iznos
Diskontni
faktor SV
Polugodisnji kamatni
troskovi 50
20,9302925
9 1046,515
Nominalna vrijednost
obveznice 1000 0,47674269 476,7427
SV obveznice 1523,257
2005-2006
k= 3%
Novcani primitak Iznos Diskontni faktor SV
Polugodisnji kamatni
troskovi 50 19,60044135 980,0221
Nominalna vrijednost
obveznice 1000 0,41198676 411,9868
SV obveznice 1392,009
2005-2006
k= 3,5%
Novcani primitak Iznos Diskontni faktor SV
Polugodisnji kamatni
troskovi 50 18,39204541 919,60
Nominalna vrijednost
obveznice 1000 0,35627841 356,27
SV obveznice 1275,87
2005-2006
$topa prinosa prije oporezivanja $topa prinosa prije oporezivanja
= 2 = 2,5 ,5% +0, % +0,00 00% %/2 /2 == 2,5% 2,5%
$topa prinosa nakon oporezivanja $topa prinosa nakon oporezivanja
= 2,5 = 2,5 x x (1 (1- -0,25) = 0,25) = 1,8 1,875 75% %
nterpolacija za
0,5% razlike
odnosno
polugodisnju
kamatnu stopu
1. Sadasnja vrijednost (k=2,5%) 1523,257
2. Sadasnja vrijednost (k=3%)
1392,0088
3. Trazena sadasnja vrijednost 1523,26
4. Razlika 1(1-2) 131,2482
5. Razlika 2 (1-3) 0
% dodan na nizu stopu 0%
2005-2006
Komentar: Stopa prinosa obveznica iznosi
2,531% sto je nize od nominalne stope
(5%) tako da je trzisna vrijednost visa od
nominalne za 523,26kn. Zbog
oporezivanja kamatnog prihoda, stopa
prinosa nakon oporezivanja je niza i iznosi
1,875%.
2005-2006
!rimjer 7: Kratkorocno financiranje
1. Poduzece treba dodatnih 200.000 kn kratkorocnih
izvora. Na raspolaganju ima tri mogucnosti:
a) Odreci se kasa-skonta uz uvjet 3/15, neto 50;
b) Uzeti jednogodisnji kredit banke uz 16% kamatnu
stopu i kompenzirajuce stanje od 13% vrijednosti
kredita;
c) Izdati jednogodisnje komercijalne zapise uz kamatnu
stopu od 12% i trosak emisije od 18.000 kn
d) Uzeti jednogodisnji revolving kredit uz godisnju
kamatnu stopu od 16% koji ce se koristiti u cjelosti:
Koju mogucnost financiranja odabrati?
2005-2006
(a): Iiopusloni kasa-skonlo
° 25 , 32 428 , 10 092 , 3
15 50
365
3 100
100 3 365
° 100
100 °

x x
x
D K
x
K
x K
T
r r S
S
tk
(l): Konponziiajuco slanjo
1. Codisnji liosak loz konponziiajucog slanja (kanalo)=(2OO.OOOkn x O,16)=32.OOO kn
2. Konponziiajuco slanjo =(2OO.OOO x O,13)=26.OOO kn
3. Slvaino koiislon kiodil=2OO.OOOkn -26.OOO kn=174.OOO kn
4. Slvaini kanalni liosak financiianja kiodilon (1/3x1OO)= 32.OOO/174.OOOx1OO=18,39°
2005-2006
(c): Komercijalni zapisi
1. Kamatni trosak komercijalnih zapisa=(200.000 kn x
0,12)=24.000 kn
2. Trosak emisije=18.000kn
3. Ukupni trosak financiranja komercijalnim zapisima
(1+2)=24.000+18.000=42.000 kn
4. Stvarni trosak financiranja komercijalnim zapisima=
(42.000/200.000 x 100)=21,00%
(d): Revolving kredit
Apsolutni godisnji kamatni trosak=200.000kn x
0,16=32.000kn
Relativni godisnji kamatni trosak=32.000/200.000=16%
2005-2006
Poduzece bi trebalo uz dane uvjete (kolateral,
klauzule, i sl) odabrati onaj izvor financiranja
koji za jednaku svotu ima najnizi stvarni
kamatni trosak. U ovom je primjeru to
financiranje bankarskim (klasicnim) kreditom
koji ima najnizi kamatni trosak od 16%.
2005-2006
!rimjer 8: Visekratno isplative obveznice
Poduzece je emitiralo 5.000.000 kn visekratno
isplativih 11%-tnih obveznica s godisnjim
placanjem kamata i isplatom glavnice u roku
dospijeca od 10 godina. Porez na dobitak je
20%.
a) Koliki je godisnji apsolutni (u kn) i relativni (u
%) kamatni trosak prije i poslije oporezivanja
dobitka?
b) Koliki je ukupni 10-to godisnji kamatni trosak
prije i nakon oporezivanja dobitka?
2005-2006
Godisnji trosak
Apsolutni trosak
1. Godisnji kamatni trosak prije oporezivanja dobitka
=(5.000.000x11%)=550.000 kn
2. Godisnja porezna usteda = 550.000 x0,20=110.000 kn
3. Godisnji kamatni trosak nakon oporezivanja dobitka
(1-2)=440.000kn
Relativni trosak
k´=godisnji kamatni trosak prije oporezivanja= 11%
k¨=godisnji kamatni trosak nakon oporezivanja= k´(1-
p)=11%(1-0,20)=8,8%
2005-2006
b) 10-godisnji trosak
1.Ukupni kamatni trosak prije oporezivanja dobitka =
(5.000.000%x11%)*10 = 5.500.000 kn
2. Ukupna porezna usteda =
(550.000x0,20)*10=1.100.000 kn
3. Ukupni kamatni trosak nakon oporezivanja dobitka (1-
24.400.00kn
ili
Ukupni kamatni trosak nakon oporezivanja
dobitka=Ukupna svota x Godisnji kamatni trosak
nakon oporezivanja= 5.000.000 x 8,8%
x10=4.400.000 kn
2005-2006
!rimjer 9: Visekratno isplative obveznice
Obveznice d.d.-a nominalne vrijednosti
1.000kn dospijevaju u cjelosti kroz 20 godina,
a nose 11%-ne godisnje kamate. Obveznice su
rangirane AAA. Izracunati njihovu sadasnju
trzisnu vrijednost (cijenu) ako je trzisni prinos
za obveznice toga ranga (trazena stopa
prinosa): a)8%;b)11%;c)14%.
2005-2006
kn x x xII xIJ GxII KxIJ J
n
k
n
k o
50 , 294 . 1 2145 , 0 000 . 1 8181 , 9 110 000 . 1 110
20
8
20
8

a)
Supoi paii- olvoznico so piodaju s poinijon.
b)
b) Al pari- obveznice se prodaju po nominalnoj vrijednosti.
kn x x xII xIJ GxII KxIJ J
n
k
n
k o
000 . 1 124034 , 0 000 . 1 963328 , 7 110 000 . 1 110
20
11
20
11

2005-2006
kn x x xII xIJ GxII KxIJ J
n
k
n
k o
30 , 801 0728 , 0 000 . 1 6231 , 6 110 000 . 1 110
20
14
20
14

c)
Sub pari- obveznice se prodaju uz diskont.
2005-2006
!rimjer 10: Dugorocni kredit
Dugorocni kredit od 100.000 kn odobren je
poduzecu na 5 godina uz 12% godisnjih
dekurzivnih kamata i placanjem jednakih
anuiteta na kraju godine. Izracunati godisnji
jednaki anuitet (A) i napraviti plan otplate
(amortizacije) zajma.
2005-2006
kn x GxJ A 93 , 740 . 27 2774093 , 0 000 . 100
5
12

kn
IJ
G
IJ
G
A
n
k
97 , 740 . 27
60477620 , 3
000 . 100
10
10

odnaki anuilol:
iIi
2005-2006
noilizacija zajna:
Codina
(l)
nuiloli
()
Kanalo
(K)
OlpIala
gIavnico
(Ogl)
Oslalak duga
(Odl)
O - - - 1OO.OOO,OO
1 27.74O,97 12.OOO,OO 15.74O,97 84.259,O3
2 27.74O,97 1O.111,O8 17.629,89 66.629,14
3 27.74O,97 7.995,5O 19.745,48 46.883,66
4 27.74O,97 5.626,O4 22.114,93 24.768,73
5 27.74O,97 2.972,25 24.768,73 0.00
&kupno 138.704.87 38.704.87 100.000.00 322.54O,56
2005-2006
!rimjer 11: Najam
Ako pretpostavimo da se godisnje otplate
najma placaju unaprijed i da ne postoji ostatak
vrijednosti, koliko je trajanje najma za cijenu
nabavke u iznosu od 165.000kn, ako je
odgovarajuca kamatna stopa jednaka 10%, a
godisnje otplate najamnine iznose 24.412kn?
2005-2006
1
1

n
k
IJ
G
A
759 , 6 1
412 . 24
000 . 165
1
10

n
IJ
Ovo jo sIucaj kada so najannino pIacaju pocolkon godino
(na vjozlana iadiIi za kiaj godino):
*& ovon so sIucaju no nogu koiislili V. financijsko lalIico
joi so ono koiislo za anuilolo koji dospijovaju kiajon svakog iazdolIja, a
no i pocolkon. Za ovakav sIucaj so no poslojo posolno lalIico
voc so koiislo IV. financijsko lalIico ponocu goio navodono foinuIo.
2005-2006
5,759 odgovara u IV tablicama za kamatnu stopu od 10%
broju vremenskih razdoblja od 9. Stoga, trajanje najma je 9+1
(zbog formule, n-1) odnosno 0 godina.
759 , 5 1 759 , 6
1
10

n
IJ
2005-2006
!rimjer 12: Redovite dionice
Dionicko drustvo je isplatilo dividendu od
100kn po dionici. U buducnosti se ocekuje
stalan rast dividendi, po fazama: 1) prva faza,
prve 3 godine, 12% na godinu; 2) druga faza,
iduce 3 godine, 8% na godinu i 3) trece faza,
nakon toga do vjecnosti, 4% na godinu.
Trazena stopa prinosa je 16%. Kolika je
sadasnja trzisna vrijednost dionice?
2005-2006
) . 3 ( ) . 2 ( ) . 1 ( 1,z, 1,z, 1,z,
Jo Jo Jo Jo
az
a
Codina Dividonda Diskonlni
fakloi
(IIn 16)
Sadasnja
viijodnosl
I.
f
a
z
a
1 1OOx(1,12)=112,OO O,862O69 96,55
2 1OOx(1,12)2=125,44 O,743163 93,22
3 1OOx(1,12)3=14O,49 O,64O658 9O,O1
5uma 5V I. fazc 279,78
II.
f
a
z
a
4 14O,49x(1,O8)=151,73 O,552291 83,8O
5 14O,49x(1,O8)2=163,87 O,476113 78,O2
6 14O,49x(1,O8)3=176,98 O,41O442 72,64
5uma 5V II. fazc 234,46
2005-2006
kn Jo Jo Jo Jo
1,z, 1,z, 1,z,
79 , 143 . 1 55 , 629 46 , 234 78 , 279
) . 3 ( ) . 2 ( ) . 1 (

83 , 533 . 1
04 , 0 16 , 0
06 , 184 ) 1 (
6 7
6

g k
g D
g k
D
J
III. faza
D
7
= D
6
x(1+g)=176,98x(1,O4)=184,O6
5uma 5V III. fazc:
Vo
(3.faza)
=V
6(3. faza)
xII616=1.533,83xO,41O442=629,55
5adasnja vrIjcdnnst dInnIcc:
2005-2006
!rimjer 13. Redovite dionice
Dionicko drustvo je isplatilo prosle godine
dividendu od 110kn po redovitoj dionici. Nakon
toga se ocekuje stalan (vjecan) rast dividende po
konstantnoj stopi od 4% na godinu. Trazena
profitabilnost dionice je 11%. Kolika je trzisna
vrijednost redovite dionice danas i na kraju trece
godine?
2005-2006
kn
g k
D
J
o
2857 , 634 . 1
07 , 0
4 , 114
04 , 0 11 , 0
) 04 , 0 1 ( 110
1

kn
g k
D
J 34 , 838 . 1
07 , 0
68 , 128
04 , 0 11 , 0
) 04 , 0 1 ( 110
4
4
3

Sadasnja trzisna vrijednost redovite
dionice je veca na kraju trece godine
buduci da je ulagatelj vec ostvario
trogodisnje dividende.
2005-2006
!rimjer 14: Visekratno isplative obveznice
Planirate kupnju anuitetskih obveznica koje
dospijevaju kroz 10 godina i nose godisnji
anuitet 1.000kn. Koliko biste maksimalno platili
za takvu obveznicu ako je za vas prihvatljiva
investicija koja donosi godisnji prinos od 12%?
2005-2006
Vo = x IVn k=1.OOOx IV1O 12=1.OOOx5,65O2235.65O,22kn
iIi
kn
J
A
Jo
n
k
22 , 650 . 5
17698416 , 0
000 . 1

aksinaIan iznos koji liola pIalili za lakvu olvoznicu
jo 5.650,22kn.
2005-2006
!rimjer 15: EBIT-E!S analiza
Dionicko drustvo ima dionicki kapital od 1.000.000 kn
(10.000 redovitih dionica x 100kn nominalne
vrijednosti). Drustvu je potreban dodatni kapital za
financiranje novih investicija od 2.000.000 kn koji
moze priskrbiti: 1) emisijom novih redovitih dionica
(20.000 kom x 100 kn nominale) ili 2) emisijom
obveznica (2.000 kom x 1000 kn) uz kamatnu stopu
od 12% godisnje. Porezna stopa na dobitak je 5%.
Izracunati tocku izjednacavanja zarada po dionici Ti te
dvije metode financiranja. Koji dugorocni izvor
odabrati ako se ocekuje bruto financijski rezultat od
5.000.000?
2005-2006
Iononli Rodovilo
dionico
Olvoznico (dug)
1. ßiulo financijski iozuIlal (ßR) 5.OOO.OOO 5.OOO.OOO
2. Kanala (2.OOO.OOO x 12°) O 24O.OOO
3. R piijo poioza (1-2) 5.OOO.OOO 4.76O.OOO
4. Ioioz na dolilak (3x35°) 1.75O.OOO 1.666.OOO
5. Nolo financijski iozuIlal 3.25O.OOO 3.O94.OOO
6. IovIaslono dividondo O O
7. Zaiada vIasnika iodovilih
dionica
3.25O.OOO 3.O94.OOO
8. ßioj oniliianih iodovilih
dionica
3O.OOO 1O.OOO
. Zarada (N|Rd) µo dlonlcl (7:8) 108.3333333 30.4
2005-2006
000 . 10
) 35 , 0 1 ( ) 000 . 240 (
000 . 30
) 35 , 0 1 ( ) 0 (

x Ti x Ti
2
2
1
1
) 1 ( ) ( ) 1 ( ) (
/
p x T1 Ti
/
p x T1 Ti

000 . 360 Ti
2005-2006
ßR Rodovilo dionico Olvoznico
O
3OO.OOO 6,5 3,9
0.000 7,15 5,85
360.000 7.8 7.8
39O.OOO 8,45 9,75
42O.OOO 9,1 11,7
45O.OOO 9,75 13,65
48O.OOO 1O,4 15,6
51O.OOO 11,O5 17,55
5.OOO.OOO 1O8,33 3O9,4
2005-2006
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
2
4
0
.
0
0
0

0
0
.
0
0
0

0
.
0
0
0

6
0
.
0
0
0

0
.
0
0
0
4
2
0
.
0
0
0
4
5
0
.
0
0
0
4
8
0
.
0
0
0
5
1
0
.
0
0
0
#

d
/
d
i
o
n
i
c
a
#edovite dionice
Obveznice
2005-2006
Ukoliko se ocekuje BFR od 5.000.000 kn,
5oduzece treba odabrati financiranje
5utem obveznica buduci da je zarada po
dionici gotovo 200% veca.

!7207 7,9474 34 13,3.7,30
4/,-7 !4/:0 0 970-, /4/,93 3 7,9474 3 ;47, , 7,854,,3: 2, 097 24: 3489 , /70 80 ,8,
8439, : :;09 

 3094  - &09 0/344/ 3 70/9 -,30 : ,2,93: 8945: 425037,: 0 89,30 4/  ;70/3489 70/9, . /,9 0/344/ 30 4207.,30 ,580 : ,2,93: 8945: 4/  974 , 0280 4/ 3 / &09 0/344/ 3 70;4;3 70/9 : 4/ 3: ,2,93: 8945: 4/ 4 0 80 47899 : .0489 4: 24: 3489 13,3.7,3, 4/,-7,9  

#0 030 , !745: 903,8,
84394 

 $        %9   $ 7 7  

%74 ,5745: 9034,8,
8439,0   

#0 030 - 425037,: 089,30 4/ 3974 ,-0425037,: 089,3, ,2,90 3  3 425037,: 089,30   3 $9;,73447 90370/9 3 
3 3 $9;,73,2,93974 ,13,3.7,3,70/942 

 .

    .

32 .58 . .32.3.13...3.4207.3.582..73974 ..93974 .3.   3 $9.7.0280 3 &:53974 .582.2.4207.58..4207.13. 4207. 3  3 %74 .3.7.#0 030 .3.

    .

93974 .9.93974 .2. 3  3 #0.4.34/ 3.370/9 584:934/ 3.#0 030 / #0.2. .

    .

8 32 70/942 4 2.782 . 3. .93 974 .090 4.42 0 57207: 94 13.49: 2. 4/    .30 :.30 -.907.42039.3.3.2.3.3 89.7. 4 .7 !4/:0 0 - 970-.73 .9 43.2.::0 8 4/.7.47 13. 0/3.3 . 3.3. & 4.93 974 . .4 : /.-7..: 8.

7.2 2080 32.30 4/  548: 030 8. .3 /: 495.2.!7207 7.490 .9.59.3/: / 70/9 :  /0:7.2.. :3. 70/9: /0:7.2.3. 4.9 4-793 .3.9474 34 13. ..34-7.7.30 4/.7.47.9. ::5.3 4-7.::5. .3 4-7.3: 2. 70/9: . 37.3. :3.-7 !4/:0 0 970-..3:9092.3.34-7.9.70/9: /0:7.9474 3.2. 54.4713.0 . :3 .. 3.854.4/. :3 .9   .-7.: 0 89.3:9098 4-74 . 425037. 09724: 3489 .9: : 0/3.9.

.  @         .   @       @     0549  .

/  7.9474 370/9 .

   423..3. .2.9.

9..3:909 7.49. .70/9.8.73447 903.   $9.   080 3.

 .

   .

 @         .93974 .   $9.2.73..

7 0/0 3.7..42039. 54/:0 0 970-.9.3.3 4-7. 13.9 57.3. 4/.30 .7. :3 .-7.: .    ..934 974 .39: 70/9 : /0:7.2.2.2.

90 /43. 3 4: 0 8945: 57348. /43. 8945./4-.90 0 3.3.74 .94 /. 3 . 80 3. 20 :    . /7 .90 0 574/.5.!7207 #0/4.7020 9744/ 30 7..7020 9744/ 30 7. /7 .43 97 4/30 :.90 0 :54 /43.3.0 :.0 &./4-.0 84393.. 489.: .. /43. ./03/0 : 348: 3 3 3 ..9 /43..: . .

1.9156:. 151. '9y 5. 151.69   &. 1650  :265.5 .2.2 56: 151.05.5. 5.        . #961. 9156:.

.70/3489 /43./. 348 .3. !74/./03/. %7 3./03/.0 84393 1. .947 $./03/.. .03.70/3489           . . 3.

 1./03/. !74/. .947 ./.03.3./03/. .. 3.70/3489 /43. . %7 3.0 348   84393 $..70/3489          ./03/.

390754.0 #..70/3489  /4/. 84393..8945.03. 03.3... %7. /43. 0 97 30.4/.3 :  .  #.70/3489 :54.33...

  8945.70/3489        ./84393.   $. 3. 03. 8945: %7../.

80 4 0:0 89.3 7.43 94.90 /43..94 574 0 4/30 /.90 /43.0   .0 43 4 /7: 9.0 .70/3489 70/4. ./03/: 4/ 3 54 70/4.!7207 #0/4. 4/3: %7.89 /. 0 97 3.94 /43.0 0 4./03/0 54 89. .3 .4 0 85. 57419.34 8945 4/ 3.-3489 /43. 03.

3./.97 3..03.00 3   .70/3489 .     3 '4    $. 70/4.90/43.

57348.!7207 #0/4. /43 4 /7: 9.89 54 89. : 970 4 4/3 4/ 3 : 09.0 !7095489. .0 4/30 0:0 80 /.90 /43.9 /./. 97 3. 0 4./03/.0   . 0 /.70/3489 70/4./03/.24 /. 8945. 0 8.4 30 0 85.794 3 5094 3 : 0894 4/3 3 . .90 /43.. /: 0 /./03/0 .34 8945 4/  4/ 30 %7.. 03.34 7. 80 4 0:0 /.43 94. 54 /43. 3. 89.

 4/3.   84393 1./03/. 8.    $:2./.. . 3.947 3     $./.70/3489      .70/3489   . 3 . .

8. .0 '4 '      3 3   .. 3.       3 '    $:2.70/3489 1./.

/./.70/3489 1..0   3   .08. 3..$./. 3.0 8. 3. .70/3489 1.70/3489/43.

. 0 8945.2.9.9. 4: 0 489.3: . 348  93: .70/3489 3 /4850.. 8945.0 &. 2.03.4 0 8945.90 0 :54 4-. 84393.934 85. 5470. 20 :    .. 0/3. 3423. . 4/3.  3 -. 57348. 4. 0 54:4/ 3..74 :.03..2. .90 .9.0 4-... 80 3.03.: .!7207 ' 07.9: 85.

390754. ..73.30..

    .

 .

 .

   .

  .

    .

    ' .

  .

. 7.04/4/ 3085.9.      .90. 24 /84393: 8945: 20 :  390754.2.    %7.2.80..7 .04/ 54:4/ 3085.9.90 .. 7.

3. !4:4/ 3.93 974 4..03. 423.35729.947 $'          .0 $'4-.70/3489 4-.0 348 84393 1. .03.2. 4.

2.3..0 348 843931. 423.947 $'      $'4-.93 974 4.03. .35729.0    . !4:4/ 3.03.70/3489 4-. 4.

93 974 4.0    . !4:4/ 3.03.3. 423. 4.0 348 843931. ..947 $'      $'4-.70/3489 4-.2.35729.03.

3./.  /4/.57348./. 03../.3..70/3489  $..3 :8945:     $945. 3. 3.. $.  .70/3489 #.57045470..  #.8..33.70/3489  %7.

2.0    4/34834 54:4/ 3: ..3... 390754.4345470.3.   $945.57348.93:8945: .    7..

43 45470..7 $945. 0 97 3.934 574/..70/3489 . 8945. .2.30 89450 9. 0 3 . 57348. 348  94 0 3 0 4/ 3423. 3 -4 45470.. 3.30 .3.4 /. 4/ 3423.42039. 4-. . 348    .03. 57348.3. .

. .7.854. /70 80.47.9474 3413.30  !4/:0 0 970-. /4/.3.7.!72077.3:2.93  3 7.::.9724: 3489 .9474 3 .09. 8439.8.

30 .3 70/9 : 4/ 3: .. /.3.2.93:8945:4/4 08047899:. 3094 .02804/ 3 / &09 0/344/ 3 70.: 0 89.7.4.93: 8945:4/974 .0489 4:24: 348913.2.-7.4/. .9   .70/3489 70/9.30 : .30 4/ .2.580 : .3. &09 0/344/ 3 70/9 -.93: 8945: 425037.9 0/344/ 30 4207.

90  3  3 425037.: 089.-0425037.13.93974 .30   3 $9.2. .3. 84394  $   %9        $ 7 7   .30 4/ 3974 .73..: 089..2.70/942 .8.3.7. !745: 903.73447 90370/9 3 3 3 $9.: 089.425037.3..

 .

    .

4207.4207.3.   3 $9.73974 .7.58 . 4207.13....58.2.0280 3 &:53974 .582..582. 3  3 %74 .32.7.. .3.3.3.13.32.3.3.93974 ..4207.

4.93974 .370/9 584:934/ 3.93974 .2.34/ 3.9.  / #0. . 3 3 #0.2.

   .

3.4/   .. 4 .30 :. 3.3.2.: 8.7.3 .3 89.!4/:0 0 - 970-.3.090 4. .782 .7.93974 . 0/3.3.47 13.::0  8 4/. & 4.42 0 57207: 94 13.4 : /.73 .30 -. .3.2.-7.49: 2.93 974 .9 43.907.8 32 70/942 42.

 5703.93974 .2.4/ 4/3.03.   . .9..4 3. 07.3 : ..2.0:74: /4850 .84/ 32 5.942.93485.584:93 :3 70.!7207' 07. .3.9.3.302.570548045470.2.03. 404/ 3.934 85./4-9.9.40::53 944/ 3. /4-9. !4703.04-.9.0 !4/:0 000297.4345470. 934-./4-9..85..3.93974 .0  .

57045470. 4/ 3.: 90/.3.  3 4/ 3..93974 . 5     ..93974 .3.4/ 3974 .  3 #0.3974 .93974 .4345470.   3 4/ 3.93974 .4345470.2.54703.9..3.3./4-9./4-9.2. 4/ 3.3.57045470.2.2.. 4/ 3. 584:93974 .3.

93974 .3.93974 .54703..   3 &:53.    3 &:53.2. 3.93974 .4345470.49. /4-9..3.&:53..2.4/ 3.4345470.8.   3 &:53..57045470.3.2. 4/ 3974 .3./4-9. &:53.4345470.3.93974 .2./4-9.: 90/.   3   .3..

.9.30 7.2.0 -.4097 357348 .70/3489 .30.03.3. 03./..37.3480 304/ 30.93485. 3: 97 3:.094.03.4-.:8.   . :3. 97.03.03.7. 57348. .0/ / .03: .8945.70/3489 3/4850.!7207' 07.::. . .04-.90 -.048974 4/3.08: 7.934.3423.

03.70/3489 '4 '3  3  '       3   .080574/.7 4-.:8507242 '4 '3 3  '        3 .34.5.7 4-..080574/.:543423.03. $:5075.

7 4-.03..080574/.::/8439 '4 '3  3  '        3   . $:-5.

2. .3:909  3.9.   . 7..302 0/3. : 4/ 3 /0:7.2.: 4/30 7. :3. 5.90 ..0 .3 495. 4/3. . .2479.9 5.57. 3.3 .!7207 :474 370/9 :474 3 70/9 4/  3 4/4-703 0 54/:0 : 3.3:909.9 4/ 3 0/3.

3:909  '     3       3 3  ' '   .0/3..

..9./:. 9   &:534 3:909           .90            95.2479.0 9         89. /9         . .2..9. 4/3..3.2.

.2.90 3. 8945. ..9..!7207.24 /.: .4 0 4/4.3054894489... .2 4 57095489. 80 4/ 30 495. 4/ 30495.5. .  .. 0/3. .-.30 3.570//.0 : 348: 4/ 3  .2.903.03: 3.93..::3.23303480 3   .2.7. .70/3489 44 0 97.

809.3. 4..0 078043047890... ./4-.0 8047890' 13.0 .2.:3024:47899' 13.803.-.809.8:d. . 3054d0942 ..05424 :4703.4/30 &4.-.0 -.3...47.23305..:7.7.408:d.028.:54d09424/30 3..-..7.42808:d.80305489405480-309.0/0301472:0  ' 3   3 '      ..3:90904/4850./../.

2..   .:'9.2..4/ $94.0 -41472:0 3 4/34834 4/3.' 3      4/4.2..7.93:8945:4/ -74:.-./4-..7020387.303. 97..

0 3489  3.!7207#0/4. 4/3:  /7:..3 7. & -:/: 3489 80 4 0:0 89..0   .43 94.94 /. /4 . 57348.. 0  4.. 1.70/3489/43.89 /.2.0 4/30  3. 8945.. 3.0 43 4 /7: 9. 3.. 4/3: %7.  57./03/: 4/ 3 54 /43. 1.4 0 85. 0 8. 57./03/ 54 1. 03.90/43.97 3. /: 0 4/30  3. 4/3:  970 0 1../.

 . .$' 1. . '4 1.70/3489                              . '4 1. .0 4/3../03/.$' 1.  1 .'4 '4 1. $:2.. 3. .0  1 . 84393 1../. $:2.947 3   $. .

' 1. '4 1.      3   ..0 '4 1. '4 1...70/3489/43. 1.           '    $:2.    $.$' 1... 3../.0 '4 '4 1..

90 /43.0 /.0 0 4.!7207 #0/4.70/3489 70/4.94 574 0 4/30 /. 4/3: %7.0 ..90 /43. 57419.3 .94 /43. 7. .89 /. 03.8 3.43 94.: 970 0 4/30   .0 43 4 /7: 9.3934 8945 4/ 3. 0 97 3. 80 4 0:0 89.-3489 /43.4 0 85./03/0 54 4389./03/: 4/ 3 54 70/4. .3 7.3.

.96 . 1650 .5.3 6:.1..9661 51151   .9y 5.9156:..      3 '4        '    3   &.916..3.9 615 /1 1. 5.29..

.03.90 :53: ..9.03.9.!7207' 07.03.089.345. 9.8 57. 3.: 4-. ..: ..82. 3480 4/ 3 .0 !.4 0 ..93485.3:9098 4-.4..04-. 40 /4850.3:909 3 44-8902./43484/ 3573484/   ..: 74  4/3.37.9 .

99.82.03..: 0 3   .9.5.'4'3 '   3 '4    3 3 ' .:4-..33484970-.

..7.30 34..9 /43. 4 /:474 3 . 3.%90 /. 13.42. .8 70:9.03.3.3.93 .089.4 80 4 0:0 -7:94 13. 0  7. 70/4..47 4/. .30 . 3./. 8945.  42  3 3423...7.9 4/    ..0   02842 4-.93: 8945: 4/ 4/ 30 !4703.3.59.4/ 3  70/4.-7.3.  42  3 : ./43 .0 2094/0 13. :3.3 /4/.3.9 /43. 43 4/7: 9.!7207% !$.54/43..7.994 :0/3.  3 3423. /4-9.9 .: 0 54970-. 4/  3 4 24 0 5787-9  02842 34.59.3.70/3489 7: 9.2.

870:9.02039 7:9413./.83. #/ 54/43. 740297./03/0 . ..  #5705470..7.370/4.9 # .0 /:        .90 /43...9 /43.870:9.9 !4.70/4. 9030/.03.7.3./4-9.3.  !4703.  09413../.9.9 /43. #0/4.2.0         -.

% %1  5 % %1  5 / / %  %    %    .

0           -.0         .#     #0/4.90/43.03.

/.

03..        #     #0/4.0 -.0 .90/43./43.

-:/: /.4 ..03.0 .7.   .4/.-7.&44804 0:0#4/ 3 54/:0 0970-.54 /43./.913.7.3.30 5:9024-.494.0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful