•

I.

+

-

-+ D[- ;I:C f~~t ''1<>1:ti'">1 If_~~~~_

~ 1

~1\_r:-I'1.a_"·111 .~~' L> 7-e" I ." ..,_t°l-lt.o~u.

~=l"l

() o-\~\ -<1~-:-~2{~c

2-- ~ _Jj)2~:z_, ~~-1~A~ , cJat ~W) ~i +\Z-Lcn)t-'

~}~~y

.(\-~l~2-\--\

c .::. ~I- DH..{-

-tl ', L- t.- P

~ t-~~ 42--~ 0\ Db-{"(_~~ r,l_o \ I Oi,O!-Lt qt.:v 'I ~~ %c..

0J_~1-\ l11>i'i)i_C.-j_, '1 "h~. ~. \ ~J.JM "G1 ~ ~ ~~

OFoI-'i'

\ _0" J'-- ~.A~ I<\~ ~~\ trt..¥Jl ~\..-1-\0ll ~~ ~Er ~1:.-~ ri~ I \)(..!;,o~c.r

,,%0\ I ~~-v ~to1l1-1

04LvI t-l~ i}~ I.-~~C- o::\'1"t'}..\'::L /-..~~.JlI\l1lk\ t:l ~ ?--J;t_I~

\

~1l,\,. ~ o~'t:+~ "i '" ""%o\~t:,I,·.

I.

-

OJiI · (I ).. "1~

1:1. 0 3.--- 1'0

Wit: U-.\6o~·

o{O~~%~pl

l-lg. 1J6~ \::i01~i~ <--..2-V¥\ ~ b(-a0\ \J.iJ)~ ~~\} 1'~lAlt .

- 1-1 t:~ol A1)At. 81 e, "

.., eeL. ,>- 't:" 9~ .

_ ~~J L~~\ ""' f&?4--v ~

l-11( I \-D~l--~011 -d11,t 1-1 tf. .

._ t{ 1iLiAl) ~ Il-~'ffrq, :)

- ~~ ~2. £. c( ).LL-{ -n[-Sl.. .

- T~t till ~~-1. I

\rJeJ e-o\MC. (;:lJJ/J-t ~ !:( O~Ofl_Gt ~.

- -8~u: ii---\01\

I --In "\Ol-vl "SD~ VI, "")<"I .;_.i'tl-z,L.

t{O~q1_tRci It_.

~, ~\--W3ij~~.

:.

ii(( ~ cf!tt,li

~~~-ic\ ~ ~,<."\

~3t"1.:t.{-1._

I.

+

I.

+

01": O\1-\~1 Wit: .~(I. 4-.lb

VMl

I.

) 'ce1~QrJ '1e CC ~2.L- ~ L\'t" \ ~ ~o,1t"V .

l -S~)_.LY1~-v 1{~1 'i>r\. ~1tu1' bY"el'-\:..-t~ -rt1Ji-

~ vr~t~~~Ol ~~~~ VOCV% ~~.

(~(/y ~tL 0\0\0" ~~ .q\1>v1)

~~ GVv\ -n~~\ ,\Oy~ (\1

+.

-

o'\0v~ ~Yi P()Di "\~~cf) 1;<jf--\ .(.'(1(0\

\/I/vv'

c?11~~~vY \~J~

I.

_ 3r~pj;; -7q-ct!~ fj}u~ ~"o - I

-¥-l/]:1~ '1"J_~ ~ --t1~{~~,~j]_'1

r

.A'11i Ar2.t-pt- __ Harl. 7)4-/l ~~~ j_'1,1 ~~~ ~~1 )J-f~ i}-i_ .{No/

_iJ~J-"~ i) -i "1~~ yt'~.

~r<e: 7I6Qj ).11~% 1f06! AhW.q~<CID:lllf-OJ}

~ f<.L ~ ~ ~ ~ 11-1 o:lJ'l,tJi; IJtq .J;I-a trCh~o-{ ( ,:(U'"6 .' ~S 0 ')

c;?l;~ f-~~ WJ, ~L- r~i"'t, ,+1-1-~,.-t. I'PTrz, Jt q-.:;.v.(_ I~ YlJ_. vr.

L7 q- r , 76 1, ~.\''h!0\ .. Ii' ~ 1\

+.

-

~ ,J~l-tkf 7}dJ/

.ii 11th AI"l-;-}

, , '-

-- ~~~~~ ;'>J~-@~/C'r.

4R~: ~ !ff~V- SpS1~ 11 Ij._ It.~fJ_i'Q~

'llcA1.i/cA1 .

flT:b~~t D&'l Dt?ll-q)v 7j.. 7~O~

~t,..(lt - vI' ~C?

4 1,-tAI'1! ·"pl}J"lJi·'1'l

§DS _ i1 I ~\ !:~, ),!oj HHl.i7f1-l

. De§ig~ 7-~ y_wl-. P

0, •. 71"1-i (-. = ~ <t'o-t~

1:1. 0 u. ~ ~ _21:11l ~ ·~f?t ? .=J ~

"It: 4-1i fbi -----';

~

r _ _ ~ -MI'J-!f;i.!: 2f~ 61/

"'J~1IiL lit I-n}@;~ r:lfe~~ff

-ttl""l ,j:.r 'rWi .",?/+f!& ;.J>l_,-r:

-z;:-i ?:(f-.-tl 'fL - -=t V-=t

'--7 Re: ~~'e4:al.R zt--liti I

-. 1 .

• '1i'IW~~ (,\'1i 1770 (d?:(I<tIFt---Y ( f~p1YtAlt~fi 'V ")

+.

-

_ A~"2~£1 1J71m '(~1-t~ :g~-Ji~!f. °Jcr.r: ~o \ '}ol-9- 1lliIh.l

o /}.:.O 'QI/-'P1<bol

t.7J-ii ~·I -t'H,tLlcr·

- 1i1 \ }1:3.~ ~~~t01fi.

'- ~16 0vh.-rkl ~~ ~~ 1 \ ~d11 I--1? -9::Srr-1 ~.<Q ~ /i~D~\ ~1y%

;?~6'r~ 0 f\11 ~ 1- lJLe-v.!c- '1-.1, )

Sf)S~.Jl

0,_ :

Wit : '2011 /4 /1b

o ~ crorac n:~2~of likJo;.t2C11

A/7Jol ~ ~0-fo~M ?}fjo\~11t$,

- f.1~ l1J:~Tjz-fO'j .JtJt01/ ~.,I"~~~ ~ol,~ '71~ J/ - ~

4:J.~7111,f- tl~-<19('(~, lic.,o. 4 ~ ~,,~ =F:J i~&.#£_"2v ~rl~ll~ L-1~t2:i'l-(t%. ,Tt -9 J.t7i"" @1fA.err;!""IJ~ -t;~c?

I.

7-~):~ (,~t- \ tL{JHd .

\/1-11 f- 11/-0 Ii r ttt,W .u1-l.~) - W-Dlt -:X.7'l-~ ~olot(% ~

4> 3;I . ~ ~ '1JL. "~v~% 11~ t./-or!:;" t;pHlJ.~ 7to~fr 7-<

7\-lL~-"rll ifllt.. ?1.~.

~ f(e: M Tl~£ ~q.I.

~ Re~ "1f::r~o' Df-n~~rt:z..°l% .M1D:11}..L-I/_?"1-=1 MTrIDt

- O~~

.t. IkIi ~t<r

L) eC~~ ~<p /I\:.o~ '" 77N'1'V

• £r-Jll ~~ ,\ ,

O~*,~D! f~~.:rr-

4 ~.!.fcll ~ o~~~ ~iT11J_.

CEliE ,;-~gt!

0,_ : 0 I -}_J f..J Wit: cHi!b ~

2-, >U·d~. v,p·~tj.. . q_-ztL"t".-t 1f'-;Jot ~

pl-of- ...... "I-.~I

~ ~ If- C> ~

c,.y,-,'6

...0. ~ 'Z- x 9.'\..;\ i)

.Yt'.g.."V ,<0 9< 0

.,ooOOfl' ~"o ~ I" m6,\ .. ~,\

Io'l~~ '1Y '1llar~ ~~-, :e 25D~7~."2»"V 0 o

(i A ?O/2t~r (~ofQ1'~<]'! (

o £l~~ 11U1 <.iJ.r:,t1 ::j=J II ( • 7-7t)4, Td_a:o/- ~,

o eJ&D I 'f!_011~Clf:.-t ~l:cC-1J ~q__ ~atH __ ;;L t)ol '1{-4 'if_ U'fi/.J

" J%i L-i~ 11.k'{)._o/ ~rlCc!:J11 D~'i77l-o' ~I 91. Jc_ 47Jilf 41frst/ UJ!c)-%. 1'P1.~1-U- ,

L.l+-tj.. [ tr:I1) "-I'

L.."R-t.: ~'2c"'~1~-6\-1'\\~~1t~ {j\-?t-l~~)

+~~rJ.l~l

• Ii f.\lr

"(J~'%oil ~7-r:1r.. ?-;J~I ~~7J-;<:.

v.'I'Iu,,,.d_

t-~e} :il:Fc1¥:oH ~I~M -M_f~

o 0 I oj Itrtl ;;J_

~/l.11t tz;~~f;lil ~~1tol fiw1i ~ ~ \2.e.: \:i~JP~

e 1.1%~~ ~Ofet LJf}~d/

r)~~-o/i0 }i. _"1Z.e.'A1!fJLl~)

J.-PJ % 8~ rrt~llti ~r;t cd 'ii {~ 'l: IA-~I .

-"'. 11A.~41~ n ') "I fJ~

-n~11'~11- ~

~ Ik ' ~ct\ or\.-la~

A';~~~l\.\ ~

. ~Y\ 4\~al l-IEr ih';{LI q-

o bi~ tJi 1- ~ -zp Cz!_ 1jJ__ j L<!; ~77t "$>tl:1/,

':;)_~ ~~tb;rl N rFf&)

6li-~"0S1" "101( .' &''''''O!L~

,,-"'" t-71;::~ ~\-e ">11~, ~Q) ~~.q Ll~1-

c1 --g::i\-b'\.O\ ?-\~~ ~~1!! ~ ~ .

4Re.: 01~1--\!1.~ '1l~~rO::!. et "\ll.>7lt!l.?! ~tj:. tal°,J~01a,td,..;!.t'¥Oi!Lv

~ flL~ <>lo~+~ +t,,\~y

OJ,(l1,)~ ,(H~ f ;j:J!1 ..t~~;_ ~ +~ol')/l.l11t-·

+

-

~ 0"",,

( - '0, ~<;t~ ~ .

~ O-\:o~i., /..J.~t~'i- rf'i1. 't- 'flt~ ",If~lj:. "1l. ~!5 1-I0l1j. -.a."il .. i.#t.~1j. "m .. :?yi%. 'li11~\..ICf:

4 ~]jt~,i .. ~~ ~ ~~ ~1) ~ >ot1.;~~~ 7jA,<y ;i-t. 1\\"lv ~i\; frro \ ~ ~1ttv

4 ~C:j ~?1I9t(?) OIOl'7I~ l",Pil!!J..r.. /-1"'l~dl:)of/S: M,~ ~.~~.,a.. I ~" "

0111 .

1:1 •

Wit:

[1 k<;i,1'?j-~ ~+~.1v(77/- ol'7{1"j~ ,,~~~ 7/~ ~~ ~ .

+ r '>i 'tl ~.~ ~/.I1J:.,%OJ;. ~\ til ~

• r2"o. ",0;,,= '-","" OI'a>M'till't .. -)Vt ~"V1;11iDl-

'A!a -. "4i..J:<1lB-1!

_, 0 ..... 01 'Q,.a;;i~ ~ ".)ra).~........,

~ 11\:v(~ ri1tO I ~ °J-~11r--

G 'i~\1r ~~rr,(1 ~1~Y(~ ~~ 0~~P\ ~"1 ~ifJI_ ~, ~)~))1 o):v flr't O~~~

I.

OJ. ·

a •

VIf:

o} ~~i +/lh(_~)

;-v.~ 1X1\¢

r Cf~~~O~'.'.

_ ,,"--Ili o\4\~"1

• \' '!l~~\~I--:-

c-'\ ~b""'2.\~ 1dL-'"2..v.

e 1-t)1~ vr 9J o ~J/~J~)

*1~~ ,

@ % 1~ IJli1~~ I 1}ll1'~ ~Vr~ 4?~tll {~11,L\1~1>\ -:r~jftv<

L1 g ~\-~.,..\ ~o"_>'::",'" "'\~ G~-4 o

0rj.I~~ ~a:!.~0if~ ijI~ ! . .I1jOj;Oil 'lrt\~ia:H. t..f...l"i~liol 01~~,*1=j °ilf~oll<ll~ ieJ ~~%% li.oa~ ~~I7§joJ ~~!ft:1 ~;11!c. ~%~ ~ ! -%: 'i!7~~~c:t.

4 ~f~l~lv ~,~;+~ ~1{'j.vY ~ ~ll ()t~·~ pr-;\j'1J "b~ll "t

;xt 4?~o) ~.:l11"'lV Q1;., {.1.,"\ ~1'W1 ~6~11v1'tA.

I.

+.

'til-I ~~ 'i rt71 ~<:9 'i71 sfH~ ~6:. '11<d

~~Qj erl14-~11

~ J1<1- ~ih~ ~·1"'1 '7i1~1 ~~')~(; 71~V ~bt~l~ .

-

~ %~~Oll:::~ ?tIta~71I2.f A"711t7~% ~Of~ "IT 'IT

1-;> 0 -t: z.. C1 u)", <1.-

t>1'~?/~ L-{'V( ~

I.

61rx'l t20I~ bJ}1-1\ 01='\7\ bt

~ '1·Hl "'- 1:1-.~J- r.;r..,-ct\ tl- iJ(;I;.'

~~-T(t;~ D'f e._ "" •

~11 % ~h! .. ~

~ /7t ret)'l u_[,fL- ~ o I

?H.:lJ>1f '<~7? ••

+.

lZf ffb 1 vt F,l , "11 ~t+/b

,.( II }ol ~ -bK kl

~r..1 ;?...I2J'bp-1 ~1j'2..

'7 L\

-1 711= ~. ) " t

01": t7__f IJ ~ Wit: 4/lb

~1., bl~ Vi =1"1

~ =j "'I 'l:U-A.r1~;rI1\'fi. /-..1~:Ji,.~ CO-II.' 'If)

4\',,'2 1?,;1 t- -7'v 1,T {., 1'<1::;

VJ"I'''71-f.. rw->. avv-t. /,Y;_

-o~1{ -6~2j ?i~ CJl,t f'lt. ~~ .4/1 Ibl () ~ ~-6t'7~ ()c1~lI ~~b( ~ C! ifol B;t~»1!! ~olOb ~

orzL~ s« ~ ~I~!!_'

H-Ml- O1;U(~'l ~ :>~,?~? t ~~~I r ~~>"~~l 0':, 'i-t--", vc-~ t ~~(._. :2", ')v

t:L ') t 011 ':t.... :J_. "",'It Cl-t 0"~ ~G-1 S:Oci~ tk~~~~'1 ~~~ ~tvv~

~"l pt1q, ~t(~! _ Jd,.!:: ~ er

I.

~~l ~bf'1bt '<:1/9z_~ :2JD.t.. 01Lt-,! ~~l-Z_ )1-2/~/

ot at. ~~ ~ !:fL.-U ~ ~ u~tItf (h2-v ~Q' &:,e_ ¥ 2._! ~.

l>-Y;A- -Z,~~y;_ >,d~~ 1i-"~4 ~2IPt"

07 ~)'11 ~ l:f.,;.. IA"- 011 tu c,f, .::L ~ &! ( ~v tt _to{ ~~ ~ ~ ~~~ Ol4ft1lt?·Hj?v "H11-~V; ~.t(/ll rAi~:::, )1r1~~~ ot~~ O~~(.,~.

-) ~l~~~ •••.

+.

-

SDSlq.il

Social Designer's SJ;/Joo/

0,,,: 1::1); 1-6 er Wit : z.o II. If. /6

I. ~I- T1 ,rcH:£1-I: ~DS Q71,'

'Cb'~} tZ~ 'Oti -1 </AV)kl -?-; q,l-'1lfl. • ~~::3,~~ f.0;~1 ~~1:. ~

-7 ~~~-7-;"'f:i_.1f~ ~ove I"\o\./e ~

("?'~.{, l"'it ~~.. , 000 0 )~ ,,:- ~ )

+.

-

h~~J~ ~ ~~~~..cr ~~ PI(7I~ ItI;;o I of1.tl'OH ~/...~"1 ~ ~ce-vjq,

A\7t3:?~o\ 7'.} o~ 5J ~

DfirtTi)<1fi. (L1~ ~nl ~tcJ-)TT ~1-4-~0..t ll~ ~ "JlD~ ~lForv~L-I o.f'>J- JLI~* ,_

t\E8'& .lY-Y It-to) '6V,17J ~41tl11. ~~ol 01f.?l~1 ~ot~) Po 0 I?lFJti "

.. (..1;0) ~~~1t'1 -w I "Isl?1PI 7cl- ~~~v!'lt,

01" :

Wit:

2..011, LI-.I6',

Jl4- ~J ~ ~k6lAf 0Jt 1q;.~v,'C- '::J ~~-9IYl1~r ,z:;~r9i%lJ. t·r-bitt OJ~ ~4~Y1~ Q OJ9'i ~I~ t}_JP<J7)1 ~ ~l7~fbt<a Nf/ (

~\

O 1.1 ~.,

I.

+.

-

i-t 010 I I::l~ !O. I ~~:::::S~'J~~q~ I ~711- '1}.<tjfi. .. , :::T1

4~ ~L' I ~ ~ Ill, l_"\ ~Vf"I'::'~

SI-lot(i. "~V(-f..2 ... ,

l!H~ "'K .~J

,.({-'>.J~ _ i2.fo(

{2. l \l~- -

(~~, \ O~:t7,~t.I-~.I::j::j

l'2.lll:i 7...1I7..l~~I1\ 'N:.z,\-l~'6.. 0 .... \1: LI41T71 ?s 7J.);<>w!7,

4 2-2 "!-"1..""""'__

til ~ DII/.( b1{S:-t, ),,(/~ ~Ol).!.- ~,,;Zl[)t.

o."';r 01'7- ~U~')V")V~Ov I1l1v~,(.Pt

'1"" ..... 1,.'»-. -

vtlt( ., ~~ "t:lJ ;f-so ~ ~ ;;...~'\..- C';.~

~.!t: 'i2... I, L. 'I ~ 7. .. ~1.,,(r.4 O'"l 0.

-r -... ...... V-.

~~21~ N/v'lI~. - 1::i~,(Je,

+.

-i ~.s; .. x~

-) :y;.1 8~ °1\!!.(A....!!

- •

-7 T -T d f-.-t

-) ~Iqt~ '=i ":o.~C{"'~ ~\

.,.. - -, 4]. .t~)tvrvPI ~ J.I -1 -7 o~, ~.¥.j L.~ 0l~, Ool-f7t ~K ':)<=\?I'''l

jtt..:6J l{#,

-'} ::z',

0,_ : t{ ,f.j ~ Wit : 2./l +./£

u-t.1I\~I.I~~1 ~-t ~~ 'i.~"'1

-'0' D"'~

or ~,~. £P4U-1v], y v" ~-v

l.;~q,?~6'1L1.11 ~c.L~ Oes~e.v~1~ >-t~ ~~\I~ ~O( ~ 't~1 ~(.:u t'ie4. ~ £1. • -1~"",.7~O~ 0101:-) I~

~.,.? \ tA, " ~~ _ L!~ 113 er

q~ lJ-0W v-t11, .. ~ o-j 5-1 Id>7-Lj'~~t-(-c+_ )_ 0 CIA 1)""1 (}Y))'V) vr t- I-r_ VVl ~V/l..- P

0J~ (-til

OA-iY1-l1:;: ~=1 k~'V~ 1I ~ I{: , f-.~~! ~

I.

+

• {~<f\ ''__o 0\1\-0\-"':

l -x-tp il 0-0; '$ Z 7:l, OJ;} 1:1 ~

(frIl ))) -t~?Jy 01 ;1-\..0 11;\ fA-~ P ~ *

'J.fi_ Ilht ~~ I ,%. 11

o,tee;, ~t("i 1 e~ \" ~Idl

?-! l.\'+-t "Jifl-fi ~ ~

OJ I! ·

1:1 •

Wit:

--2.0 II

4. I ~

• j--l-Vr0"1 f1 ~ n~ {-j, Vv .:> 'v W---t CY.l-111'1 11 ~ NIUl ~L1 ~Pl~ )} 0') ok: ~ h_

-7 K-1»~ -'1t:>1~-A't.t- -l"R"'cM~ l',

• ;\ rJ.-~ -t Tvlj1 rVH.}-_ff-b t !J--,;*t

~)Jvvl Y11 li:;- 171= r..-l fi IJI V; .

..." 'J.-ttv "'z..1>0\ .CZ-.rr-~ ,'H" '1).\f\">'-'Yc..----

~ .,_ ... , r--\'\J'.t-~ ~~.) 'Gl--~-trv\vt-. 'i:~ .

I.

4- "'¢!.-lQ: -}_I;o)-~ l' \l~~. -H. 4 ~tA.i.i\.{~ - ~~

. L.....) .KIi))~ lJn[..~ StPIOJ_'v \)}t7T-61..L

+

-T ~'1"1 ~"~fg~~ .

~ Q.rz:z.. ,:_"

-

7J;_O~'1-1\ \1IT ?'b~

DU4 NGtO f-1J.~1

~ ol.\tt~j}..G1e..,i: 1." ~

4 "M'i. .Pd?rl 'i~jJ:-tL o~ rt4

~&."G!;c:-1I!1 ... ~

0,,, : ) J, li1-\ 01,

"It: Lf--T4 \60~,

\1;~ 0 \ ~ -tt~..:+~ l:;!~

,;iJIft ~/:h'~ ~~~ "{/ i ~~~ l>;l-t ~Ir!:v 'Jt-rbol ~o~1JV1Z.~.

-?~; ?t~~q~/-.

t~ ~~\3t 15-LI 61 \

3-3f;ol 1P\r}'~'-1

~ L11, ~.\ L-¥t- .tg_,I'i.. -tRtl. .. If :2.'lM't. 't't:.

,<)"ti;Jt o\p~?.t -1- 'IJ...,,,-1 ~~ ,d1[_I:l-1 a I. "- ~

~ b~..a.~,-\ 4lt7 ~~.",~ q.

_ -:{1_!; -12- ',:J~ ];'0"11 !vIII ~ -i. bff~"'" V\-

~'*:..tr"I..{u...- ..

r7

~~.t 7.1\11' a:l,kl ~~ °t 1~21\ "ii~ tlJ0{,1 ~ ~11-rttrLtC~

1.r~V1 b~R "toM' ~(})-€,I"1lkj ~;1 'l?-.~~ ~I -cIc_t:i1-11 . c;j.Dl;li ~'t,,* ')(;'ill ~i ~~),~ 1l-~ ~~i),1- 0)01;11 lk?* !\-I,

~ S~S ol:>1\,~1 lfe~ ~rr 1::1 ~~ -<)fg,.) ~ i ~~~~

~'!j0l ~V\1/r. "_ r-

~ ~1t41 ~~t .,. .. , ": ~

~n. p "'.~ ~;,.)~ ~~oA-lP..1 ~ru'tn r11~

L) 'B +t""t{,(j~ ..E-I n6:j4' , v

tJ~~ U -z,L- ~~ ~ IWI- e

tll- 0 11\ ~-\ \:J~~7z_, Lf v

r . ~ II\;YV\ ~cy\l(v. ).9..\ v ~ v

~ ~~ l)A, '(,t!-\-OI"''''' ~\ ~1.~L\(\,~

"" wrv ~~\kI

L) -,;t-<;;, oX",,,,

~ -r-'" ~)"'l"pr ~'" ~\-or.

I.

+.

f'7~!c 1:-) 'el-'~ !l-\.:r,.~--;

I. ~1,l ~~ "i\9=\ ~T--;},~ ~~ "1.. I. Or, "i17r~t <J').I ,,=l'l ~

~ 1.J-!"~ l·"~""'·· c> t~ 'l-{¥1.L- ~.4.[ -n.}

2.. ,(1~~ .(I~i?t 4~:i PM I "-> '1-ff:)f-. ~)01~ u M '0' ~ 'a&·· <J1 -'2-

SDS~j!

01_: ~=i Vlt: Y.1G

-

';'c:.('Z. ~l:lf D~~~ IT _ 11 l? :J:~'Hf 8. !! 71'_"

-z-

4 AL~:l}!.t. ~{, ~'O e t/f1-cflJ '7f tr) 't-.LA "'1- .

4}19\-~~\

;~\ ~.{C" ~'Y'J\

()~9-:-rr\:::;o.,\W J1_~ ~~

1.:? ~\);, ~"'~

\:J~0'\\k\ ~~

I.

-G1 '1.-~ 'i'l-\-- .

It lfl-\ ?-ct ~V\1>t •• "", L:, J. ~kf Cttt (l ::a '=t ...

+ iA-{ ~A.'::I :;- A- 11_ -1"-- >'1, ~D\ ~

~ -,t1-1'" 'I )1.', Ir~ T'. 7'--V

+

4 ~<t ~Jv1"<J\ '\~ ~'1l,":l<l'\ .. ' :f-\.

I)~ 'Jt\ 1-'tJh .

-

/.)-~"tD..\- 'P~ '-k- "" ~ '2.,.

4 b\-4~ '\;l-~J .~~~ 'OtM' u

~ (,1fJ I)ct!Pk~'t['t-l,.,. Mr

L{ ~ W~A~)..\ I?,? 2,)11' f~ ~12.

'7~ . .t\ ~ .

4. ).'hv-'. b CY\~~ ~V\'l~lf\t-.-:1: Oy.)& 1..'P~~ V ovv.., (,. YJ~.l"b~ ~

i., 15 Ll, I).? n1 ~ iJ;1 tr~ ~~

ldl~ i"lf1 ov~(~-u P)-

;;~I'W\ ~\51 ~Yl ~ ~(..r-z,'-

4 7<\~ i.\rk\ %~\ C:--tPl1\--~'t- k\~,

+

-

cs±£;~ SD5 {tlU) ftZ_-iIO\~ llcH'l_iJ\.-l-C~.

~~ 1 u_o\ !iA=!k-l

lt7tj 0t"(1 1--0 ['iICflt~,1~

~fd tI\~}I~ l1QJ-Uo-t!.'

L) ,,~~ ~ • )-))"'".." )-L ,

2..~ -?J'n I M [}-j&-f 0 t::...u L

'"\.... c: "I arz:

I-;}_"-l...v 'O-I1!j:;

(7d,z) o7z... :;;:1-7~

Db- '- '-

e:s: <r1'>J.L .. "i. 7" ~ -l.,

~~l o-!-l (U-E~\ Fi-

0Ji5-1"1 ",.c..\- L 'J..t-:-}...t\--r,,°_, o~ ~Q..~'t.. 1-Jrq

o-gt,;.o(C,_"' ....... t>

Ci\"\(-\ ~ -1'oiP~~.cL

(~:z_tP-:;f..k V!-C\- l.tL\- .. ~*f'f-(;-t!.. "'lOl~~"C-{I.. )

blE-18(\)?: fi~ q~~*~,

L- . \""1'" ,v 0 ... 0'-"1

~ +,; 0t{- 0.d:o.<kTPd CJ I \ ~c~, ' L\-\I-I;j"'l~~\- 'rt+L.r, or.t~')I'i ~~ \

0,,,: Ol~H~ Vlt : 2.0 I ( . 4-, (6

~ ';'t\l~ ~)- .. ,c...,111 I,)(,~ 1-.:).,t-\'lz, '}~"'I'U,., ~ ntol-a, l1'i.. L~9i>11 ~~\'\ ... .t .. ~~

"kI:lLv 'C1-!b7IU2..)

.., t; .. '!:- 0 I'

(fl~,;f-~ t::r1>71~(~ "V) Lr ~J 7;V-Vv 6"IH ~A\' ~i4'1..H

~ "C~, IA')V<-) .-!"!L~.)U~)r1 ~

Q .....

~oJ:Lt~ I:::.

z-

k;t1;lIOJ c~ .' !

'K\.'" 1~'T~\,:z''''''1 "'7 6-°1 ~()"I H ~~~ ~

W,r<r\1'V11 "(..p~7~~ "l1.0' ~~-

1-t1~ ~C\e..\ nr-& ~ I, {.q \),L rt "r.f(Y & i1l1r l:v ~nr-.

41-1.\~

I.

4 o~: ~~lot1! ot-ot~lo-f ~I.

y Il'" I ~ '.; ". 'I 'W- ;",,1 k, '. ,Pi,- )Y:J: '" -a> f- "'"' k<

+

-

01· ·

a •

Wit:

-'~~~<t.

~ "'C7-F..~t .<Io;~ ~~ v~ I

1ft. 4 .e't),~11 1!~J.~ l.l:';_, "_"

I

L=, ~a. lll;~~ {.f_3.<~i

"l1*' =l~~

D

~ ~ 1- 0'1 J-( p1[?c ~[...\):i. en l!--v71 L.~ 2.

~ k1l ~~ -}~'JM ~7~~ ""f-vt 04],k-ll[... ~~ ~~~~

y.o\1t /

I.

{, I 4v

+.

~~ ~~ o~)&1 mtli~18H I

~~4M~I~~0 ~~ Vljr ~Y1~.

~I »V~ 1&4~ ~ f.1~j; ~~~?"l Yr7'~ 61t¥1f 11' ~ ;$'1Il ~0' ~l

#~t?-.

- •

b t j~ 1 oJ7jb] 7~~vr

SDS_.il

OJE!. 1 7 h 1 Q"B'. 1)1, '1 0

Wit : 20//, t/ /6.

k> i<:J" 1 ' ;\\\ ...... ., I, "~~ci'~ol 8 ~.,.( .. \t 7\~ol?20)f:.

- ""' 'It.-. 0'" 0

"Ill. 0\ ~ s D.H. 50.;;" 1tt!;1 '&~ o~vp .. ~

-z.1'2\'::;~h\ ~E -C:,= o\D\C.\"l~="'c S.\~"'!L

..... 0 1 ~ -It

r

~ l:i,.~.:n." ::t'lO"1'i ~Z\ t01'· 1; ~Ii.=a: ~':I, 'i. ~ ~ "'~'l;~ol 'i:""~ l[~ 11 'E°l-e..

I.

(!" "C"""~"! ( 01 I tl t, .(;I'-J~ 't-i. J,,; ,

8~:t..t; ~ ~ . ..,

,(J~2:\ , ~'z._ \,I-j-'",

1.-I'i. !:l"f;(,c-<JL

\-J ,If...!::> ~$ ~

1l~ % ~Ij ';l~1 .~I

+.

SDS~.J!

. 1"Z'tn1 If fJt~ 7'~ Cf1 0 I

'- -c. c

A\'8;;l."j~"11 l-i;r::~. r

_ or ..... );.c\,'~'i.:;J1.. .

6V~01~' . 1 ~~ ~...,~ V'1'eIiJ-!z.

~~~~ ~""2\.. ~f: ;".\> I-

~. ':'''<;,\-'1..IOC'' ~

"~"" 8"~' ... I'\\~ aIP'~!L

.. ~'t..~ !;..-ot ....

~l e,k lJ\-Iflo.::!J M,a-'I..-" 1ov}-t\.1T

01_ :

Wit:

71 o

6 ..--r o

~tt:4 -l.t-t I-ll<t..., ."'''

_M,~ ~h~.Y~

7~ I cu .... Tt-li

L aiL ~2 1<:t '}.~vt'i. ... ,1:. C'-

)..wol'~1 .... Y'~ •. :t,.r_

7-Iv ~\- ~~~) ~~11---' t>~~~A~ 1

MLS-', A\''- - ",I-. t,'t ... ,

'.I~ 7- L . l.l.f"'-

0L'i........ C~';·bl,.

It~~ '}jGtt'1"1t>"".

\ Jfd --1v 1 ~ I ' 11 ~ tir'tt,,- -0

1i ?~f~?J~: -s

I.

o l'b ""il-j) ) ~, ;}D(_ ~ I-I!.

'11j;~£1~ .!hAt.\-- I-~~P~ ....-c~lb ... ,_ 7-t0H~

+

-

, '11/<-1 ~~;:tl.*; ~ }r~~yV ~A'_' j!~ c~ /Y.?IP'V ~ ~1?.t~1 j.. ~I ~~Pr ~~S

'~~~~'W~l ~~!il~ /IW) ~~~ PY~.

'~~YI-&~' J-~~"«~.

:r<'1'i..

- ~iL ~ -§~NC. (,\t 2

I3:JY~1 ~~9 ~16~t.?;Y~1

~I /r1J':r/ 1-1Y1 ~~ ~A; .

~1z, :z~ I-Ill-D) IIV~~~ .

. ~*" ?,1J~-M t7YO'</fo1~ ~)t; W~Jv ~~ 11~ ~

~~~~j~~. ~ M'r... (.~l l2!!(:. It -e, \?.: .1-~ ~t :;._t.;

- ~~~." v,.1~ 91 ~1'V Pt9 ~JI -?%~

~'4~·

. ~~4~$Y ~;t;'7-1~?Y ~12v ~l #~t&71 zt_t-V.

f~7~ ~1v 14r~'~ io 111, "1-.

7~'1 bIOl>.,')r"i! ,1-0 r:I. -:;:..cl-i-,

fC ~1. VI- t."'" ..

(..~Di: n:.~l).. \ ''tl;.t ~\1" ~J_C ~ OJ

.• ~ J-It . 'i=" .. p.~ Ol"h' rJLI ~ .)._~

-:\,,,.&;;,,_~L. "H£ 0,,,,,(11' 1tCi''V<~

'Go"(."'<- f.. ,,,,,, z,

~t ~.~~.~ )-, ~1i LA Vir.

~"'h'e f-f<j 1.--1 ~ t.... ol-t;'Ci--tB. !.'

• I,
I.
01-1; I-! 2
? Of~ I'! t.~';~~i IJ:~ Cn.t-OIL-i '::-~O l't.l- I.

- '(~J!-~';!.g DI~ 0 liH S DS 011 eJ-Jl"'~ 7 '"7 1/;!k ~.!:tJ ~~~ ~va;;tv.

',I ",H't:.. 0' o be

- •

- lI.1\ GIl .. :!~'\'i. b\.." '2.~ -, I 2:,,0

-e, "".!<nt:'. I!-\~ 1..-'\,

ce2a'C'{~ k],tI:;_'2_ rLO~~\-6Lo~< \_l+J ~Cl~'~ \.)\t&': '"'l

~0l-e..

+.

" O~o U['I-o n~U'1 at
L..5"C De t:
5~r:1- .
L.. JZ,\I'i. ~~ ~~n V '{'!:Z.
C-1'(~Ol ,,\b..'"IL~
t--)~ !
V t,..lel- ~~ 1r~ 01=.0 \
.L , 2
ql~11-
- £ ~!~
j.,)~~~. SDS_.il

[t-~" I o

'1,011. OU-· @lIb

,

\:.)..o;~ H k-I ~ 't:.\-. ~ ~~1& N.1J

a #~~~~~

- [~'f; C\.o~%, ~ m\.l, ~\9':.9\ 'te.I{.

IJ~~<>-\ i\.1! I;; f?,L~ ?-J. tl "~~.,.,, I

L.- ~..,,~Ilv

o~! "h" \. ~ , 'i~ "'11 D.i: <> \. i. ~:'.I !:::£

I..J,,\~;: !i_U'\t' ~..; <1'\,'1- \!I.+\ 0\ D~..2'"

. .., .._ 0 I.,.,~t I,J....

~~'11 ~ioL~l?"l'~

CC: '"" fY.{._B i U V))

• ,)~tl 2-fJ' "l-~ -*of) qt~ J ~ ) ;<J%~#j ~~I I. ~t~tt- &~r i~>1 ~ ~ j)k_ /l~~ ~?1 111

i1>i:. 7~W 'r~ ;1~,,*,~'t p.n~<! ch-L£ I

~~f~11,i~P ,A"}\~4fr~1:-fK I j

+

c po ') ;(~v.ej

01_: ?J 63 qi Vlt: Jf. I 6

- C f\re uJrc£

• ifY

tl.er tr-I1e-)

_l :z~},1]11 + ~4 ~7Vt

~ t:tt IZ:JI'j) ~ 1

~lt ~~c\ Yl1 ::>\7'17>\t\. ?I~~ ~t ~ ,Apl'<I~. 0(<1"1,

~ ~1 ?r~~~ -fIb p

~ ~ 1R:;.

4. 7-cl--p.j-[ D\OrJL ~I

::::3J~~ ca~ ~ 't!:Yi ~r~~rl

-) 21-1 ~ J-I~

-tz-1 ~~4\ ~2 i.

_1-.V~ ?-If~~ J~~9] ~:~ M~l

Lf * 'i~ ;:g~t ~ 9).61A1

~~.

C1d {-aM~f

~ r pon {O" vvvOt J-e .v6

)-0 yVVI.e c: It « n (..e_ { A 1\

t» 1~' ~:z.r"- ~ "7<J1> t .o-:!0l;r>\ tt-!(;'&1 \ 711: :>t1o~l;:V\-vI-·

~I\

010~ v11'li- .

~":j::.j::j

-/

<;: p S J-i.7r-P}-

~oc.lJ_ :i.v.~ 1:Jt-k )r~Mt 7- ~~v''Pr ~{;) ~k.

I.

G\-J..l!J~ PJi'1 ~ - t;'cl~L ~, ~~H, ..... ~ ~\ ~~1.t - \itfU 1ll: ~ O!0J.~ "it 0\ L.\-;;"'~ PPT,

4 VIi f.id7t~IE ~'i o~t" i ~

+.

-

\Ctl% I-V-~ l ~ )

- 1Jo I ~ Ul'C+\A D'iJ J--i

0\ 0011\.7<1 0\0111 ~C.!-t-1- "H

{;A-r7-J IJt'J.-I, OI1~ ,

- ~~I %J-I ~~t {ol ~~,.):l;J r! It'-'~ fL

7<~~ l~ J-i1COI<Q~L-\V1- 4/-lr.L,\>-(,'::.'Z+ ~~"'_1>10'l~

---C:~'.?1t.0l 'fi_ ,

4 f'(~ll!-C'1 vIi.-4t,~ :ila'; , ~ ~'4A, "I 07'"''''

eblL'f ft;-"-I2?"1 t7l~ _)~

01_: ~ 1/1- ~ Wit: 4 ~t Ib°i_

L-l.\v...l - !.~ 1-11.;.\ ;'-J o{ ~vfl"'11\ ~.I_'-'p ',h '" I eli-'ll!-

1::;-'t;j o(,~u ':U_trlt, G J_U> ~ '" ~~ ~v"il.~ ,

-1~4- V1 C'f:~ 11 1%-~ 1-~vI- ~ tt- ..

~ 21i 111{?, ?:~ E1 ?((}-&:»-~'1!
nil
, 2z,ril ~?1(~I'1 {}~0- tI-'l ,_
~j;~l1~')1}1 l1J._vj-;' ~ }-:(1)Jt
1-'" ...
~vv~ -1,\./~v(4 '
/y1 tJ~_~~'t- - 1 f-i'
c.t~ r-- •

I.

+.

- •

- ~N iltf-fDFi!. . 1-,(J~~o I=PJ: v::f- >;A1 7.l-.£- ,;.t t<-7 ~

v c::;.(...,- 0 D....,.

- *~i~'H~-'1 (VT~-)

01_ :

WIf:

~ C.f.g,,,11 1;.1 l7~o ub2.

o ~ 2:

U-4;J.g_0Z!, ~"'4t; tAt+ II 1T

=tOJ..Ct!. bj"ZIU11 "?J- f,~~N\;

V,~~·D~l.l.- ';'t,,1 1+.£. '»: L-

<. 0 z- (;I Or" ·0 V T~ I'\J •

Iy ,2.011"1 i~ O).QIVIO'It '1 ~7.J ~o!

V!I.,llt?' ;.1\

~ I. <J II

{l 01,0 IvI.,. J \7~~ ••

~1f.'11g.··

!lC::<-III'rre s S

I 0L-~~ rrJt

-'!tq,1?r'Y1l -'l-1~&1 f-I'7~% %~I'1-r t~

~ ::Zi t5y1 %?J- _II (l.;tJt ~ 7/?;'1 ~~)

~. fi1 ~~ i1}G ~@Dt zf~'1 ~i)-Jt;vrAli ~~~'e~ e- ~""

+.

-

-7 ~}~).);. Ii <1>~t--t

~ 7,!m- t..thq~ ?t~tr(fL

r-J'lj; 11/1;,1 ' ~ i(onl-'Hl '6J)_.U'f/t.. J.'>,z: 7,

-7 '2;~1II1 0l%'1/ VI

!1--4.(7) 49~ ~ ~q,q;;x,1i:'?

~li1i. O~.;,' o,"pl-J\.. r\ 1~.:tv\' .. ,A

~ q_1<1"~Pl~ \'J-r'Qlti

~,

01_ : 11: 3v 71 Wit : 'Wl'. U--, I G

C1W':;., ~(?1"11~ (? ) ~ <)..;;,...---

~ '§.1-!c-f£ U'~o~""""""" ~~7" ;,<.~rc: ,0 CI .

L %e-f t<1tt1J~ 1- "£0 T#lo=(!v~

:) dr\l/r~1}7r ~ ~"t'1¥11 !

I.

r J)·P1IlL - 1<l~-n'?-11~ ~t7t.<j._.-

f q..~..qba11 J-t~ ng»! ~';1~-1>~0-zt .

./r ~~~ ~~r'~lt ~vJ- ~~ y!~ ~\ -'I'1!4i ~~~ ~ZL.

+

-

J... Wgb~ J/) ~ (U. c;t-f4 -j vrJ;_ J.. --m o~~ U]~l) :z.l.\ t

~1 .~ ~--

r"J..,,",~h~l~ ~~<l.~~'

_§_ fJ'1 fi (lIZ· _ )

l:-

L, 1i;(I-7-11 "Oj~~ (;-1 qt., ~.ll~ 'i);l"1 Ii. .

SDS-.il

So.daJ_Dl11iigI1fltiSf;hool __

01_ :

Wit:

~ 1i:1-t4e;.{ .<>1--')-.1, ~rvvt'1r e;) 'll,;'!t1t-·

J. iV~1 ~ ;jj ~tJ vFJ ~~~. j&J 2.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful