ΑΔΑ: 4ΑΓΙ4691ΩΑ-0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου 39
Πληροφορίες: Κ.Αντωνόπουλος
Τηλ: 2710-223583
Fax: 2710-243585
...…...Α

Ορθή Επανάληψη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Τρίπολη
15 - 04 - 2011
Αριθ. Πρωτ. 151
Τους Δικαιούχους παροχών του Οργανισμού

ΠΡΟΣ: Εργατικής Εστίας που έχουν απογραφεί στο
Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2011

Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣΑΝ ΑΠΌ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ &
ΩΡΕΣ : ΓΙΑ ΜΕΝ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 08:00΄- 14:00΄ ΓΙΑ ΔΕ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 09:30΄-14:00΄
ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΑΣΤΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΙΟ

ΤΡΟΠΑΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

18/4/2011

Α

ΤΡΙΤΗ

19/4/2011

Β

ΤΕΤΑΡΤΗ

20/4/2011

Γ

ΠΕΜΠΤΗ

21/4/2011

Δ

ΤΡΙΤΗ

26/4/2011

Ε, Ζ, Η, Θ, Ι

ΤΕΤΑΡΤΗ

27/4/2011

Κ

ΠΕΜΠΤΗ

28/4/2011

Κ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29/4/2011

Λ

ΔΕΥΤΕΡΑ

2/5/2011

Μ

ΤΡΙΤΗ

3/5/2011

Ν, Ξ, Ο

ΤΕΤΑΡΤΗ

4/5/2011

Π

ΠΕΜΠΤΗ

5/5/2011

Π

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6/5/2011

Ρ

ΔΕΥΤΕΡΑ

9/5/2011

Σ

ΤΡΙΤΗ

10/5/2011

T

ΤΕΤΑΡΤΗ

11/5/2011

Υ, Φ, Χ

ΠΕΜΠΤΗ

12/5/2011

Ψ, Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

27/4/2011

Α, Β, Γ, Δ

ΠΕΜΠΤΗ

28/4/2011

Ε, Ζ, Η, Θ, Ι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29/4/2011

Κ, Λ

ΔΕΥΤΕΡΑ

2/5/2011

Μ, Ν, Ξ, Ο

ΤΡΙΤΗ

3/5/2011

Π, Ρ, Σ

ΤΕΤΑΡΤΗ

4/5/2011

Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

27/4/2011

Α έως Θ

ΠΕΜΠΤΗ

28/4/2011

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29/4/2011

Π έως Ω

ΔΕΥΤΕΡΑ

2/5/2011

Α

"

Κ

ΤΡΙΤΗ

3/5/2011

Λ

"

Ω

ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5/5/2011
6/5/2011

Α
Λ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Στα Μ.Μ.Ε. Ν. Αρκαδίας
2. Στα Κέντρα απογραφής Ν. Αρκαδίας :
α) Γραφείο Εργατικής Εστίας Τρίπολης
β) Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Άστρους
"
" Μεγαλόπολης
"
" Τροπαίων
Γραφείο Κ.Ε.Π. Λεωνιδίου
3. Όλα τα Κ.Ε.Π.του Ν. Αρκαδίας

Ι

"

Π

έως Κ
" Ω

Ο Προϊστάμενος
της Υπηρεσίας

Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 4ΑΓΙ4691ΩΑ-0

Σ