P. 1
39993374 Fenomenul Violentei Scolare In

39993374 Fenomenul Violentei Scolare In

|Views: 1,229|Likes:
Published by Irina Stereodakota

More info:

Published by: Irina Stereodakota on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

Sections

 • INTRODUCERE
 • I.1 Cadru conceptual
 • I. 3 Violenta & agresivitate
 • III.1. Obiectivele şi metodologia cercetării
 • III.1.1. Justificarea cercetării
 • III.1.2. Obiectivele cercetării
 • III.1.3. Metode şi tehnici de cercetare
 • III.1.4.Populaţia investigată
 • III.1.5. Limitele investigaţiei
 • III.2.1 Rezultatele anchetei prin chestionar/ elevi
 • III.2.2 Rezultatele anchetei prin chestionar/ cadre didactice
 • III.2.3. Interviurile de grup cu părinţii
 • II.2.4.Interviul cu poliţia
 • BIBLIOGRAFIE

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI MASTER: POLITICI SI MANAGEMENT IN EDUCATIE

FENOMENUL VIOLENTEI SCOLARE IN SOCIETATEA ROMANEASCA

Coordonator ştiinţific: Conf. Dr. STEFAN BONCU

Candidat: BUCIUMANU IULIA

-IASI2008

1

CUPRINS Introducere……………………………………………………………….3
CAPITOLUL I DETERMINARI CONCEPTUALE PRIVIND

MANIFESTAREA VIOLENTEI IN SOCIETATEA CONTEMPORANA
I.1 Cadru conceptual……………………………………………………………….5 I.2 Violenta intre intentie si accident………………………………………………9 I.3 Violenta & agresivitate…………………………………………………………9 I.4. Tipologia violenţei…………………………………………………………….10 I.5 Forme ale violenţei şcolare……………………………………………………16 I.6. Factori ai violenţei şcolare…………………………………………………….19 CAPITOLUL II STATISTICI, LEGISLATIE NATIONALA SI

INTERNATIONALA………………………………………………………22
CAPITOLUL III REZULTATELE CERCETARII PRIVIND

MANIFESTAREA VIOLENTEI LA SCOALA DE ARTE SI MESERII CRISTESTI
III.1. OBIECTIVELE SI METODOLOGIA CERCETARII…………………………….30 III 1.1.Justificarea cercetării……………………………………………………...30 III.1.2. Obiectivele cercetării……………………………………………………..30 III.1.3. Metode şi tehnici de cercetare…………………………………………….30 III.1.4. Populaţia investigată……………………………………………………...31 III.1.5. Limitele investigaţiei……………………………………………………...32 III.2. PREZENTAREA SI INTERPRETAREA DATELOR RELEVANTE ALE CERCETARII……………………………………………………………………………32 III2.1 Rezultatele anchetei prin chestionar/ elevi………………………………..33 III.2.2. Rezultatele anchetei prin chestionar/ cadre didactice…………………….37 III.2.3.Interviurile de grup cu părinţii…………………………………………….42 III.2.4. Interviul cu poliţia………………………………………………………...43 III.2.5. Interviul cu membrii consiliului local…………………………………….43 III.3. CONCLUZII SI RECOMANDARI……………………………………………….44.

CONCLUZII……………………………………………………………….49 BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………...50 ANEXE Anexa 1 Studii de caz………………………………………………………….52 Anexa 2 Proiect de parteneriat educaţional……………………………………56 Anexa 3 Chestionar adresat elevilor…………………………………………...60 Anexa 4 Chestionar adresat cadrelor didactice………………………………..61

2

INTRODUCERE
Violenţa sub forma agresiunii, abuzului şi maltratării este o problemă socială cu care se confruntă majoritatea societăţilor contemporane. Manifestarea repetată a unor comportamente violente în spaţiul şcolii, este cu atât mai gravă cu cât acesta reprezintă mediul în care elevul trebuie să beneficieze de educaţie, de exemple pozitive, de securitate, şi este instituţia cu una din cele mai importante funcţii în procesul de socializare. Fenomenul violenţei şcolare , deşi s-a manifestat de timpuriu, a făcut obiectul unor preocupări serioase ( din partea oamenilor de ştiinţă, a instituţiilor oficiale, agenţiilor de asistenţă socială etc. ) abia începând cu câteva decenii în urmă. Studierea acesteia se loveste de multiple impedimente, iar o evaluare cât mai exactă a dimensiunii sale presupune, chiar şi în prezent, o operaţiune extrem de dificilă. Mass-media acordă din ce în ce mai multă atenţie violenţei, contribuind la creşterea interesului public faţă de violenţa şcolară. In România, o serie de organisme guvernamentale şi nonguvernamentele au încercat să abordeze acest fenomen, însă o imagine globală a acestuia este greu de realizat. Intre anii 2002-2004, la propunerea Secretarului General al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, s-a desfăşurat un proiect privind violenţa, implicând 4 ţări europene, printre care şi România. A aborda fenomenul violenţei în mediul şcolar provoacă inevitabil lungi şi pasionante dezbateri asupra definiţei şi chiar a termenului violenţă. In afara problematicii violenţei şcolare , se au în vedere trei convingeri: nici o scoală nu poate pretinde că nu se confruntă cu fenomenul violenţei, chiar dacă unele dintre ele sunt mai interesate de această problemă decât altele; a preveni aceste fenomene ţine şi de capacitatea de sistematizare şi de proiectare a acţiunilor educative ale fiecărei instituţii în parte;

3

încercând să prezinte o serie de aspecte referitoare la factorii. cât şi la nivelul comunităţii. tipologic. Lucrarea de faţă se concentrează asupra fenomenului violenţei şcolare. psihică şi morală a elevilor. particularităţile şi dinamica unor tipuri de violenţă. Capitolul al II-lea propune cele mai actuale statistici la nivel naţional şi internaţional precum şi un set de acte normative naţionale şi internaţionale. în perioada mai . Capitolul al III-lea prezintă rezultatele cercetării desfăşurate la Scoala de Arte şi Meserii Cristeşti.- şcoala nu poate şi nici nu trebuie să răspundă singură acestor fenomene calificate drept violente. Pentru a putea preîntâmpina şi dezarma un comportament violent în scoală trebuie mai întâi să clarificăm şi să înţelegem conceptul de violenţă. 2008. Scoala. s-au stabilit factorii şi formele de violenţă existente în şcolile româneşti. în primul capitol s-a încercat abordarea violenţei şcolare din punct de vedere conceptual. să aflăm cauzele acesteia şi. în final . s-a dorit conştientizarea dimensiunii fenomenului violenţei atât la nivelul şcolii . ea trebuie să stabilească permanent contacte cu partenerii locali care să-şi asume deopotrivă aceste probleme. trebuie să asigure securitatea fizică. Lucrarea conţine 3 capitole. şi a modificărilor de natură calitativă şi cantitativă produse la nivelul manifestărilor de 4 . Decizia a fost motivată de faptul că nu s-a mai efectuat o astfel de analiză la nivelul acestei şcoli. prin misiunea pe care şi-o propune. să fie concepute măsurile de combatere şi prevenire. Accentul s-a pus pe prezentarea particularităţilor evoluţiei violenţă şcolară la Scoala de Arte şi Meserii Cristeşti.

susţinut de concepţia despre violenţă şi de 5 . În schimb. În uzul mai nou al termenului. determinate de o multitudine de forţe din sânul familiei sau al comunităţii căreia aparţinem.( Meyers. o deteriorare a vieţii. care scade gradul la care oamenii sunt capabili să-şi îndeplinească nevoile la un nivel sub cel potenţial posibil.CAPITOLUL I DETERMINARI CONCEPTUALE PRIVIND MANIFESTAREA VIOLENTEI IN SOCIETATEA CONTEMPORANA I. că violenţa penetrează.1993) Galtung înţelege violenţa după cum urmează: „Eu înţeleg violenţa ca pe o deteriorare a nevoilor fundamentale omeneşti ce poate fi evitată sau. Acest lucru este valabil însă numai atunci când interpretăm „violenţa“ ca pe o acţiune care presupune utilizarea directă de forţă fizică sau psihică. ca şi definirea violenţei şcolare ca formă particulară a violenţei este un proces continuu. asupra faptului că aceasta poate fi rezultatul unor contexte sociale. colectivă sau dirijată către sine. Violenţa este o problemă complexă strâns legată de modul de a gândi şi de a se comporta al oamenilor. în formă manifestă sau latentă. Şi ameninţarea cu violenţa este tot violenţă” Interesul faţă de violenţa şcolară şi acceptarea nevoii de a fi prezentă în agendele naţionale şi cele europene nu a aparut decât după Conferinţa de la Utrecht ( 1997) Definirea violenţei ca fenomen social. toate relaţiile politice şi sociale. Cercetătorii în domeniu au expus nenumărate “ feţe “ ale violenţei . fie ea interpersonală. într-o discuţie privind violenţa. la modul mai general. Reinhard. violenţa este din ce în ce mai mult înţeleasă ca violenţă fizică. ca pe un concept care defineşte acţiunile unor persoane identificabile la modul concret.1 Cadru conceptual Violenţa este una din marile probleme ale lumii contemporane. în anumite ordini statale şi sociale. Ludwig Wittgenstein atrăsese încă de mai demult atenţia.

un deces sau daune psihologice . A.” Sintagma “ utilizarea forţei fizice sau a puterii” trebuie înteleasă ca incluzând neglijenţa sub toate aspectele sale. de violenţă fizică. prin folosirea forţei. conform propriilor criterii. sexuală şi psihologică. ERIC DEBARBIEUX (1996) ofera o definiţie prin care surprinde ansamblul fenomenului violenţei: “ violenţa este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal. Chris Gittins (2004) aduce în discuţie trei definiţii ale violenţei: Definiţia violenţei. autor al unei lucrări de sinteză despre violenţă ( 1986) crede că nu poate exista un discurs universal asupra violenţei. împotriva altuia sau contra unui grup sau a unei comunităţi . deoarece fiecare societate se luptă cu propria sa forma de violenţă. şi care se traduce printr-o pierdere a integrităţii ce poate fi fizică. Specialistul în problematica violenţei în mediul şcolar. fară ca agresorul sa aibă intenţia de a face rău.” X. Astfel în raportul Organizatiei Mondiale a Sănătaţii ( OMS. Olweus (1999). violenţa şcolară a fost abordată ca formă particulară a violenţei cotidiene. după care violenţa sau comportamentul violent este: comportamentul agresiv în care un actor sau infractor foloseşte corpul sau un 6 . colectiv sau social. o dezvoltare improprie sau privaţiuni. 2) folosirea ilegală a forţei nejustificate sau efectul creat prin ameninţare. In proiectul European privind violenţa cotidiană. şi tratează formele violenţei cu mai mult sau mai puţin succes.însă poate exista şi violenţa doar din punct de vedere al victimei. care se află în dicţionarul ENCARTA (1999): 1) folosirea forţei fizice pentru a produce răniri cuiva sau a distruge ceva. Definiţia folosită de D. psihică sau materială. care antrenează sau riscă puternic să provoace un traumatism. Aceasta dezorganizare poate să se opereze prin agresiune. MICHAUD. conştient sau inconştient .rezultatele unor abordări sistematice. consecutive impunerii acestui fenomen atenţiei specialştilor şi a opiniei publice. 2002) s-a propus urmatoarea definţtie: “ Ameninţarea sau folosirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii împotriva propriei persoane.

violenţa ca abuz al puterii fizice. definită drept comportament intenţionat spre producerea unor răniri sau disconfort altora. violenţa în şcoli este un tip particular de violenţă în instituţii.pedeapsă fizică.restrictie fizică. tachinare. imitare.ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic). 2006) se optează pentru o definiţie operaţională a violenţei: violenţa în scoală este „orice formă de manifestare a unor comportamente precum: .bruscare. exprimată prin marginalizare sau victimizare. Definiţia dată de Organizaţia Mondială a Sănătaţii (OMS). vandalism – provocarea de stricăciuni cu bună ştiintă – furt).abuzul verbal şi sarcasmul. lovire. care poate lua urmatoarele forme: . . împingere. . 1997) In studiul Violenţa în şcoală elaborat de cercetătorii de la Institutul de Stiinţe ale Educaţiei( ISE. . . ISE. . .restricţii sau refuzul de a avea contacte cu membrii familiei sau cu prietenii.exprimare inadecvată sau jignitoare. Un alt autor.( UNICEF. . distinge între: . În conformitate cu diferite studii. rănire. 7 . .agresiune.obiect (incluzând o armă) pentru a lovi (relativ serios) sau a produce disconfort unui individ.intimidare. cum ar fi: poreclire.obligaţia de a purta vestimentaţie distinctivă. Amato Lamberti ( cf. .restricţii alimentare. . consum/comercializare de droguri. psihologice sau instituţionale. reprodusă anterior. în text. . ameninţare.2006).maltratarea în situaţii de harţuire între copii. hărţuire.constrângere solitară şi orice formă de izolare. ironizare. .comportament care intră sub incidenţa legii (viol.

violenţa motivata politic. vandalism: distrugere de bunuri. părăsirea clasei în timpul orei. vorba despre urmatoarele aspecte ale violenţei: criminalitate ( furturi şi crime). 90% din autori sunt bărbati. scandaluri: isterie şi violenţe la concerte pop.comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore. fumatul în scoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare”. violenţa xenofobă: acte de violenţă comise împotriva unei anumite părţi a populaţiei. este. mai ales în metropole.( Günter. 2003) 8 . meciuri de fotbal sau alte evenimente de masă. Atunci când mass-media foloseşte termenul de violenţă. violenţele dintre bande: confruntări violente între bande rivale de tineri.. de obicei.Gugel.

în sensul unor ambiţii comportamentale competitive.la om apare adesea fără asemenea motivaţii (bande de tineri care agresează trecătorii.din punct de vedere social de agresivitate. dar nu de a provoca traume sau chiar decesul. poate risca să provoace răni grave sau chiar decesul.Von Bertalanffy (1958) descrie omul ca pe o fiinţă cu instincte sărac dezvoltate.I. căci actele violente comise nu se reflectă ca atare în ochii lor. sociologi. intenţia de a comite un act violent.ea este totuşi prezentă în actul violenţei şi în acest caz . la care au participat profesionişti foarte diferiţi (psihologi. Astfel. consecinţa fiind apariţia unei fiinţe periculoase pentru el însuşi şi mediu. 2.Acest lucru. I. Numeroşi autori vorbesc.cel puţin un congres.psihiatrii . De aceea . luarea de ostatici etc). totuşi. aceasta nu înseamnă că a existat şi intenţia cauzării vreunui prejudiciu. dar nici unul din aceste rezultate nu este aşteptat ca finalitate absolută. Chiar daca intenţia este propulsată plecând din subconştient( punerea în pericol a celuilalt din imprudentă.Chiar dacă există intenţia de a utiliza forţa într-o anumită situaţie. fără intenţia de a provoca moartea) . In opinia anumitor specialişti ( Sandrin Zemmouri& Olivia Briffaut). aproape că nu a trecut un an fără a se consacra acestui subiect. subliniază 9 . violenţa are întotdeauna caracter intenţional. dar întotdeuna va fi ghidată de intenţia de a distruge. un elev care se bate cu un altul. 2002).Dupa Waltewrs & Parke ( OMS. Dacă la animal comportamentul agresiv apare ca motivat (sexual. anumite persoane vor să facă rău altora doar din pricina originii lor culturale şi a propriilor credinţe. 3 Violenta & agresivitate În ultimii 30 de ani. violenţa este determinată de cultură.Violenta între intenţie si accident Problema intentionalităţii constituie un aspect complex al definirii violenţei. legat de instinctul de apărare sau alimentar) . neurochimişti etc). trebuie facută distincţia între intenţia de a răni şi intenţia de “ a utiliza violenţa”. violenţa poate fi premeditată sau spontană. folosind lovituri de pumn sau obiecte. A existat . geneticieni.

fiind implicaţi mai ales factorii familiali (părinţi cruzi. M. oamenii se nasc cu instinctul de a agresa şi de a fi violenţi. Este destul de greu să se realizeze discriminări între cele două concepte . 3. favorizarea unui frate etc). ironizarea permanentă. 10 . bazându-se pe trei criterii: 1.Aceste fenomene ar fi: foamea şi oboseala fizică şi psihică. este inacceptabilă. el produce adesea sentimentul de ruşine din care mai ales tinerii caută să iasă prin violenţă. agresivitate si violenţă. ca o comunitate a virtuoşilor anarhişti. se bazează pe faptul că omul nu are totdeauna capacitatea de a conduce şi controla universul simbolic care face comunicarea posibilă . Există trei teorii explicative ale comportamentului agresiv: a) Sigmund Freud şi Konard Lorenz susţin ca agresivitatea este înnascută. această lege naturală fiind. a furiei şi a urei. dacă natura umană este bună sau rea. determinată de condiţii externe. în timp ce violenta e mai ales externă. fără lideri. Imaturitatea afectivă a tinerilor va face ca la aceştia furia şi agresivitatea să apară în condiţii mult mai uşoare . o acţiune adaptată obiectivului ce trebuie atins. poate fi considerată acceptabilă. de analiză. violenţa în calitatea ei de acţiune ce produce durere. în timp ce violenta este de ordinul acţiunii noastre.Eşecul este o adevărată traumă psihică. în timp ce Locke arată că în natură oamenii trăiesc împreună. criticism exagerat. (1978) o serie de condiţii care cresc susceptibilitatea adolescenţilor şi măresc frecvenţa şi intensitatea comportamentelor agresive. Hobbes spunea că "home homini lupus". subliniază Jersild şi colab.Bastians (1972). în raport cu dreptatea şi legile naturale.agresiune formulată de J. înţeleasă ca potenţialitate care îi permite individului să înfrunte problemele. b) Teoria frustrare. Criteriul topologic: agresivitatea ar fi mai ales internă.Există. "de origine divină". Criteriul etic: în timp ce agresivitatea . 2. a fost pusă de multă vreme. este un răspuns la frustrare. ea ţine mai mult de gândire . Floro ( 1996) a încercat să le diferenţieze. lezarea constantă a mândriei şi autostimei. spune Locke. Criteriul funcţional: agresivitatea este o potenţialitate ce permite dirijarea acţiunii. Întrebarea . Dollard: agresivitatea .

violenţa. Disocierea termenilor este convenţională. cu trecere rapidă de la vorbă la faptă. violenţa este deja traducerea în act a unor atari intenţionalităţi: lovire. Bandura : agresivitatea este un comportament social învăţat. stadiul superior şi decisiv al acesteia. prin învăţarea unor modele de conduită ale altora. Aşadar violenţa este concretizarea agresivităţii. 11 . ceea ce nu rămâne fără amploare în mass-media. vătamare etc. De cele mai multe ori . Cele două concepte ( violenţă/ agresivitate) trebuie distinse mai ales în mediul educativ unde confuzia lor amplifică sentimentul de climat violent.c) Teoria învăţării sociale a agresivitţtii formulată de A. In timp ce noţiunea de agresivitate priveşte comportamentele animale. în comportamentul concret fiind foarte dificil de trasat o linie netă de demarcaţie. Noţiunea de agesivitate se distinge de cea de violenţă. în măsura în care agresivitatea. cele două atitudini se întrepătrund. conservarea spaţiului. mai ales ale adulţilor. a teritoriului) sau combativă ( vizând satisfacerea nevoilor) – este în serviciul vieţii şi constituie o manifestare comportamentală. noţiunea de violenţă trimite la o dimensiune specific umană. comportamentul agresiv se învată prin mai multe modalităţi: direct prin recompensarea sau pedepsirea unor comportamente.fie ea defensivă ( autoconservarea individului. Dacă agresivitatea este în esenţă un comportament provocator sau o suită de asemenea comportamente. agresivitatea pregătind.

sistemele de legitimare. şanse inegale de viaţă (de pildă. dar nu persoane. victimele şi autorii pot fi identificaţi fără nici o ezitare.. implicit. Galtung foloseşte termenul de violenţă structurală în mod sinonim cu termenul de „nedreptate socială“. Autorii unui articol enciclopedic încearcă să explice la rândul lor mult-discutatul concept de „violenţă structurală”: „Violenţa este parte constitutivă a sistemului social şi iese la lumină atunci când apar raporturi inegale de forţă şi.J. a şanselor de educaţie etc. Ea legitimează lupta împotriva unor sisteme sociale 12 . legitimează violenţa directă sau structurală. care nu este exercitată de către persoane şi care este ascunsă într-o oarecare măsură în spatele unor structuri. ci structuri specifice organizatorice sau sociale. cerşetoria etc. în acest caz condiţiile de viaţă fiind cele care stau la baza acesteia. În acest sens. o tâlhărie cu o violenţă verbală.). 4. fizic şi spiritual. 1972). Tipologia violenţei Diversele tipologii ale violenţei aduc în discuţie faptul că există grade diferite de violenţă.). Galtung era de părere că nu putem vorbi despre violenţă decât atunci când oamenii sunt influenţaţi într-o asemenea măsură încât se realizează. violenţa culturală. Violenţele delimitate de codul penal constituie doar un nivel al violenţei. convingerile. violenţa structurală. în care sunt incluse o serie de fapte care aduc atingere persoanei şi care ţin de încălcarea bunelor maniere şi a modului de viaţă în societate (cuvinte jignitoare. In cazul violenţei personale. care face posibilă şi justifică. inechitatea distribuirii veniturilor. Johan Galtung a adus în discuţie diferenţierea între violenţa personală şi cea structurală. Pe lângă violenţa directă. la începutul anilor 90. Prin violenţa culturală înţelegem ideologiile. analiza lui Galtung se potriveşte cu critica adusă capitalismului în ţările în curs de dezvoltare.1972). Galtung atrage atenţia asupra unei alte forme de violenţă. un viol. La finele anilor ’60. Violenţa structurală produce şi ea victime. Nu putem pune pe acelaşi plan o crimă.( Dewey. la aceste două tipuri de violenţă adăugându-se. La un alt nivel se situează ceea ce francezii au numit „les incivilités”.I. umiliri. ( Dewey.. J. mai puţin decât ar putea de fapt. tradiţiile.

de înţelegere a sensului vieţii şi al lumii ce ne înconjoară. împotriva persoanelor în vârstă). toate sunt incluse în această categorie”. III. A. violurile. subdivizate: Violenţa îndreptată către sine cunoaşte următoarele forme: comportamente sinucigaşe. - violenţa familială ( asupra copiilor. Violenţa interpersonală se divizeaza în două categorii: II.). ( Dumitru. 1999) În anii 90. chiar dacă acestea renunţă în mare măsură la mijloace directe de oprimare”. Galtung a mai adăugat o categorie tipologiei sale. III. II. contra partenerilor intimi. tentative de suicid. la randul lor. imnurile şi paradele militare precum şi omniprezentul portret al conducătorului. Stelele şi dungile. violenţa colectivă. violenţa în şcoală. Exista o tipologie a violenţei propusă de Organizaţia Mondială a Săntaţii ( OMS 2002): I. I.nedrepte. introducând conceptul de VIOLENŢĂ CULTURALĂ: „Prin violenţă culturală înţelegem acele aspecte ale culturii care pot fi folosite pentru a justifica sau legitimiza violenţa directă sau structurală. de formare a competenţelor cognitive. automutilarea. socială si politică. gânduri sinucigaşe. la locul de muncă etc. violenţa îndreptată către sine ( “ auto-infligee”). Violenţa colectivă se divide în violenţă economică. actele de violenţă comise la întâmplare. Violenţa comunitară ( violenţa tinerilor. steagurile. şcoala este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii. violenţa interpersonală sau dirijată către altul. discursurile aprinse şi posterele.( ibidem) In mod tradiţional . de înţelegere a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. secerile şi ciocanele. JAQUES PAIN ( 2000) distinge două tipuri de violenta în mediul şcolar: 13 . - Aceste trei mari categorii sunt.

planul agresiunii. furturi. F. orientări inadecvate. care se referă la conduitele elevilor care nu s-au integrat în normele şcolare (abateri în timpul orelor de curs – discuţii în timpul orelor. include faptele de gravitate maximă: omoruri voluntare sau tentative de omor. concretizată în intimidările exercitate prin amenintări. care provin din mediul înconjurator. viol s. 1999) catalogheaza violenţa şcolară în funcţie de trei criterii: delictele (racket. lovituri şi răniri voluntare grave. O altă tipologie a conduitelor de violenta în şcoală . dintre adulţii din şcoală. raspunsuri la violenţele institutionale).( Dubet. violuri. referindu-se la manifestări paroxistice (crima. violenţele antişcolare determinate chiar de situaţia şcolară (eşec scolar. „grosolănii”. neatenţie etc. verbal/ fizic. rasism. directe / indirecte şi tipul de implicare a agresorului activa. delicte). dispreţ. climatul şcolar (relaţiile dintre elevi. insulte). C.a. Hebert( 1941) şi include:  agresiuni active fizice directe: lovirea unui coleg. care combină mai multe criterii. Alţi autori ( Débarbieux.). ISE 2006) Potrivit unei alte clasificari ( Chesnas. O formă de violenţă extrem de răspândită în mediile şcolare este violenţa verbală. tâlharii.. ţin de atitudine şi afectează climatul şcolar ( atitudini ostile. vătămări corporale. G. E. violenta economică. forma care afectează bunurile materiale (distrugeri. violenţa cuprinde urmatoarele tipuri: . violenţe subiective . umilire.violentă fizică. Unii autori ( Ferreul.a fost realizat de J. Pornind de la aceşti indicatori. 14 . degradări de bunuri). precum şi cele dintre elevi şi adulţi). violentele din şcoală. furturi armate sau cu uz de violenţă. mai subtile . insulte). injurii. lovituri. J. gradul de deschidere.) si forme „obişnuite” (provocari.- violenţe obiective asupra cărora se poate interveni frontal ( crime. absenţele de la ore). conflicte. se face distincţie între mai multe forme ale violentei: violenţele din afara şcolii. . 2003) clasifică violenţa în funcţie de gravitatea formelor de manifestare. umilinţe ( englezii folosesc termenul “ bullyines”). 1981) . cf.violenta morală care îmbracă forme ce pot fi puse în relaţie cu conceptul de autoritate şi raporturile de dominaţie. insecuritatea (violenţe resimţite şi de unii şi de ceilalţi). sfidare.

Violenţa în şcoală cunoaşte o diversitate de forme de manifestare. ironizarea. poreclirea. agresiuni pasive fizice directe: impiedicarea producerii unui comportament al victimei. agresiuni fizice indirecte: refuzul de a realiza o sarcină. palmuirea. pornind de la intensitatea cea mai mica . violenţa presupune confruntarea vizuală. de a da curs unei rugăminţi. cu intensitate    diferită. bruscarea. 15 . se ajunge la o intensitate crescută a violentei precum înjunghierea şi împuşcarea. lovirea cu diferite obiecte. agresiuni active verbale indirecte: colomnia. agresiuni active verbale directe: a injura. tachinarea. agresiuni pasive verbale indirecte: negativism. agresiuni pasive verbale directe: refuzul de a vorbi. a ameninta..    agresiuni active fizice indirecte : lovirea unui substitut al victimei.

jigniri legate de trăsăturile fizice sau psihice. Violenţa poate varia de la forme individualizate la forme colective. violenţa profesorilor faţă de elevi. Tot mai des se remarcă incapacitatea unor elevi de a se adapta mediului şcolar. Potrivit Strategiei Nationale privind violeţa în şcoli . psihologic sau moral. certurile .I. asimilând oarecum violenţa cu delictele sau actele criminale. violenţa elevilor faţă de profesori. marcând refuzul lor de a se încadra în sistem prin manifestari agresive : agitaţie continuă sau încăierări. s-au determinat urmatoarele forme de violenţă: violenta elev-elev.( Dubet. Unii fac referire la Codul Penal. situaţia social-economică. 1. utilizând domeniile fizic.Tinerii violenţi prezintă adesea relaţii psihologice perturbate cu părinţii lor. de apartenenţa etnică. Cele mai frecvente forme de violenţa între elevi sunt: injuriile. FORME ALE VIOLENTEI SCOLARE Există mai multe modalităţi de a defini violenţa din mediul şcolar.1991) Elevii transpun comportamentele lor obişnuite în mediul şcolar. astfel. Trei forme de violenţă se pot constata în mediul şcolilor: delicvenţele exterioare care pătrund în instituţiile educative. Astfel se poate releva lipsa de atenţie şi de cooperare a familiilor cu şcoala. îşi adresează cuvinte jignitoare determinate de diferinţele privind modul cum se îmbracă. Acestea pot fi mai mult sau mai puţin adaptate vieţii de zi cu zi. violenţa părinţilor în spatiul şcolii. 16 . însă nu întotdeauna conflictele dintre aceştia se manifestă în spaţiul şcolii. Aceste situaţii sunt de regulă tolerate în şcoli şi nu întotdeuna s-au luat măsuri prompte .Violenta elev. 5. violenţa – un veritabil limbajapare ca un defect de comunicare. Scolile din mediul rural se confruntă cu situaţii de violenţă mai puţin grave spre deosebire de cele din mediul urban în cadrul cărora elevii se ironizează . banii de buzunar.elev constituie cea mai raspândită formă de violenţă. în acest caz. apartenenţa religioasă. violenţele şcolare şi comportamentele anti-şcolare. obiectele personale utilizate etc. în special cu tatăl.

O altă formă a violenţei dintre elevi a fost numită cyberbulling “un comportament agresiv şi intenţionat care este repetat frecvent. care presupun lipsa de implicare şi participare a acestora la activităţile şcolare: întârzierea la ore. aceasta manifestându-se între elevi de clase si vârste diferite. atitudini ironice faţă de profesori. şi se concentrează asupra unei victime care nu se poate apăra uşor”( Ortega.Pauza permite relaţionarea directă a elevilor şi este timpul când se petrec cele mai multe acte de violenţă. 17 . actele de indisciplină în timpul programului scolar. 2007) Formele acestui tip de violenţă ar fi : mesajele SMS-uri ofensatoare. lovire si agresiune fizică ( ISE..Violenta fizică între elevi – “ expresie culturală a frustrării în spaţiul şcolii”-tinde să fie din ce în ce mai frecventă. Intr-un studiu recent au fost ierarhizate tipurile de comportament agresiv. lipsa unei culturi a jocului generează agresivitatea fizică între elevi. b) comportamente care implică agresiune verbală şi nonverbală de intensitate medie şi care reprezintă o ofensă adusă statutului şi autorităţii cadrului didactic: refuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare. după cum urmează: a) comportamente neadecvate ale elevilor în raport cu statutul lor. ignorarea voită a mesajelor cadrelor didactice.2006) Printre cele mai frecvente forme de violenţă a elevilor faţă de profesori se numara: fuga de la ore. repartizarea ineficientă a sarcinilor de învăţare pot genera acte de violenţă chiar şi în timpul orelor de curs. Nevoia de a se impune într-un grup. 2. poze video denigratoare. care presupun agresiune verbală si fizică faţă de profesor: gesturi sau priviri ameninţătoare. c) comportamente violente evidente. părăsirea clasei în timpul orei. trimiterea de email-uri jignitoare. este exprimat de un grup sau de un individ prin intermediul mediei electronice. Intârzierile profesorilor la oră. fuga de la ore. injurii si jigniri. telefoane care promoveaza violenţa. & colab. R. Violenţa elevilor faţă de profesori este o realitate astăzi în spaţiul şcolilor româneşti. Aceste forme de violenţă între elevi se manifestă diferit în contexte diferite.

Aceasta ia uneori forme mai uşoare – ignorarea mesajelor elevilor şi neacordarea de atenţie acestora –. lovire. Violenţa profesorilor faţă de elevi Acest fenomen . agresiune nonverbala. excluderea de la activităţile didactice sau chiar pedeapsa fizică. refuzul îndeplinirii sarcinilor. chiar injurii. zgomote în timpul activitatii didactice. care nu caracterizează o relaţie optimă profesor-elev şi constituie bariere în comunicarea didactică. gesturi sau priviri ameninţătoare. se poate manifesta prin forme precum: agresiunea verbală faţă de elevi (atitudini ironice. Un alt tip de comportament neadecvat al profesorilor faţă de elevi se referă la agresiunea non-verbală. ignorare/ neacordare de atentie. ţipete. Faptul că elevul nu este considerat un partener real de comunicare. atitudini ironice/sarcastice. agresiune nonverbală. atitudini discriminative şi marginalizarea unora dintre elevi). injurii.- ignorarea mesajelor transmise. deşi este mai puţin recunoscut în spatiul şcolii . insulte. agresiune non-verbală (ignorarea mesajelor elevilor şi neacordarea de atenţie acestora. agresiune fizică. jigniri sau insulte). jigniri. 3. pedepse fizice. Cele mai frecvente forme ale violenţei profesor-elev sunt: atitudini ironice/ sarcastice. iar mesajele din partea acestuia nu sunt luate în considerare reduce procesul didactic la o simplă activitate de transmitere de cunoştinţe şi încalcă principiile pedagogice. ţipete. excludere de la ore.deoarece contravine flagrant cu statutul şi responsabilitătile unui cadru didactic. 18 . lovire.

Y. FACTORI AI VIOLENTEI SCOLARE Există .4. Walters confirmă faptul că tinerii agresivi provin din familii ai căror părinţi sunt agresivi. Faţă de alţi elevi din şcoală. atunci când propriul lor copil este victima unei agresiuni. I. o violenţă proprie care nu este decât reflexia celei sociale. în general.când se vorbeşte despre violenţa în şcoală . parinţii manifestă atât forme de violentă verbală cât şi fizică. aceştia folosesc ironizarea sau admonestarea în faţa clasei. 6. în mediul şcolar. parinţii utilizează violenta verbală ( ironii. I. Faţă de propriul copil. Bandura şi H. Violenţa şcolară este asociată.”( Joyeux. Faţă de profesori. într-un spaţiu în care consideră că nu li se oferă acestora suficientă securitate.” Violenţa vizibilă este (…) un răspuns al violenţei invizibile”( Defrance. iar în unele cazuri chiar agresivitatea fizică. ţipete). “ Violenţa şcolară este fructul şi sămânţa violenţei sociale.1 Factori externi • Factorul familial .R. care ţin de domeniul violenţei. Anchetele sociale efectuate de A. 6. Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii Deşi nu sunt prezenţi zilnic în spaţiul şcolii. 19 . B. De aceea . unii părinţi manifestă comportamente neadecvate. discuţii aprinse.1996) Dacă există o interdependenţă între violenţa socială şi cea şcolară. Părinţii îsi legitimează astfel de comportamente (faţă de profesori sau faţă de alţi elevi ai şcolii) prin nevoia de a apăra drepturile propriilor copii. se consideră drept surse favorizante atât factori exteriori şcolii cât şi interni acesteia. acolo unde domneşte sărăcia. . 1996).. cu periferiile. cu zonele urbane dificile. atunci caracteristicile explicative ale violenţei din mediul şcolar pot fi degajate şi din aceasta.

W. • Factorul societal. incapacitatea de a atinge obiectivele pedagogice. In Marea Britanie. Eşecul şcolar este un factor des întâlnit la cei care manifestă comportamente violente. In aceste cartiere se observă un fenomen de depresie colectivă care atinge o parte deloc neglijabilă a 20 .Martin au găsit unele corelaţii pozitive între originea socială a copiilor şi succesul şcolar. inegalitaţile sociale. Labilitatea afectivă reprezintă una din caracteristicile personalităţii celor violenţi. B. Dintre indicatorii care sunt utilizaţi pentru aprecierea unei situaţii de abandon şcolar sunt menţionaţi: abandonarea precoce a şcolii. Mediul social conţine numeroase surse de influenţă de natură să inducă. criza valorilor morale. dependenţi de zestrea ereditară şi de structura neuro-psihică şi unele particularităţi ale personalităţii. G. ea manifestându-se prin : sugestionarea rapidă în raport cu impresiile de moment formate. Politica arhitecturii urbane a anilor trecuţi a condus la crearea unor ghetouri caracterizate printr-o situaţie economică şi socială degradată. Glueck au demonstrat că rata violenţei şcolare creşte direct proportional cu indicele de eşec. să stimuleze şi să întreţină violenţa şcolară: situaţia economică. Familiile aparţinând claselor inferioare valorizează mai puţin educaţia şcolară ca factor de reuşită socială. decalaj între potenţialul personal şi rezultate.Climatul socio-afectiv şi moral al familiei este mult mai perturbat atunci când în familie sunt cazuri de alcoolism. Weil vorbeşte despre sindromul eşecului şcolar ca un factor de risc important în privinţa creşterii violenţei în şcoală. părăsirea şcolii fără o calificare. un salariu şi alte avantaje. mass-media. variabila ce depinde de nivelul de cultură şi educaţie al părinţilor. Cercetările efectuate de E.M. inadaptarea şcolară etc. cât şi nivelul dezvoltării cognitive. lipsa unei autonomii afective. de imoralitate si de antecedente penale. J. preferând frecvent şcolii o calificare rapidă. nu atât venitul părinţilor este important pentru reuşita şcolară. disfunctionalităţi implicate în educaţie. Factorii individuali sunt grupaţi în două categorii: factori constituţionali. Douglas şi F. Sentimentul de eşec interiorizat antrenează sechele psihologice profunde şi durabile ce se exprimă adesea prin comportamente violente. • Factorul individual .

2. a transparenţei. la regulile interne. instituţiile care se confruntă cu lipsa comunicării. individualizate. Regulile desfăşurării orelor trebuie clar precizate. 21 . iar exigenţele cadrului didactic. nepoliteţea .Nu se poate deduce de aici că o şcoală “ ca un sanctuar” se poate exclude fenomenului violenţei. Cu cât populaţia este mai defavorizată. E. Inadaptarea la epoca modernă . clar formulate. Sunt agreate metodele diversificate. a excluderii din viaţa socială. necunoşterea şi neglijarea regulilor favorizează apariţia violenţei. . diferenţiate. Politica de orientare a elevilor spre eşec induce violenţă.1996). Sistemul de evaluare formativă sau sumativă trebuie să fie cât mai obiectiv posibil. cu atât cei trei determinanţi ai violenţei şcolare ( violenţa penală. sfârşesc prin a avea probleme cu violenţa.” Violenţa este deteminată social. sentimental de insecuritate) sunt mai puternici.populaţiei.6. Aceasta nu este decât o problemă de echilibru şi de dialog. centrate pe elementul de socializare. deoarece violenţa şcolară este puternic supradeterminată. • În clasă. Factori interni • În instituţia şcolară. Ca o regulă generală. I. Alcătuirea claselor pe criteriul omogenităţii generează un sentiment de excludere legat de dispreţul unei categorii de populaţie şcolară. Metodele defectuos adaptate aşteptărilor elevilor generează un climat degradat al orelor de curs. Instituţiile de învăţământ vecine cu aceste locuri sunt aproape în imposibilitatea de a impiedica pătrunderea violenţei în mijlocul lor. cu cât se confruntă cu problema şomajului. Ceea ce ne dovedeşte că şcoala are dificultăţi în a administra excluderea socială ( Debarbieux. cu absenţa locurilor de întâlnire. în mijlocul cărora informaţia nu circulă sau circulă defectuos.

cu agresori din rândul profesorilor sau elevilor”. până în acest moment. Se mai spune că 11% dintre copiii din şcoli sunt victime ale abuzului sexual şi consumului de droguri .Statistici Datele statistice arată că amploarea fenomenului violenţei a devenit îngrijorătoare. în majoritatea cazurilor. Pe site-ul UNICEF România se menţionează “tendinţa alarmantă de creştere a violenţei în şcoli.754 de copii ai căror părinţi (ambii) erau plecaţi la muncă în străinătate.034 de copii au fost repatriaţi în România în 2003 (Ministerul de Interne) şi 514 în 2005.500.690. Aceasta înseamnă că majoritatea copiilor din lume sunt lipsiţi de protecţie atât teoretic cât şi practic. numai 17 ţări din întreaga lume au interzis prin lege. Numărul copiilor care muncesc a fost.000 copii abandonati pe an.CAPITOLUL II STATISTICI. milioane de copii din întreaga lume devin victime ale abuzurilor fizice şi psihologice. orice formă de pedeapsă fizică sau tratament umilitor împotriva copilului. 97% din ei nu beneficiază de aceeaşi protecţie legală împotriva violenţei ca şi adulţii. se arată în "Studiul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind violenţa asupra copiilor " lansat în 11 octombrie 2006 la New York. oricine putându-i agresa fără frica de a răspunde în faţa legii pentru actele sale.167 de copii în conflict cu legea. În 2006. însă în ciuda acestui fapt. La nivel global. în România erau 18. Rata abandonului a rămas aceeaşi din 1989 şi corespunde unei estimari de 9. Astfel. În pofida acestor statistici şi în pofida concluziilor cercetărilor efectuate de experţi privind consecinţele violenţei. 1. peste 40 de milioane de copii sub 15 ani cad victime violenţei în fiecare an. tocmai din partea celor responsabili pentru îngrijirea lor. În 2003 au fost 19. 22 . LEGISLATIE NATIONATIONALA SI INTERNATIONALA 1. în 2006 de 70. Se pare că procentul părinţilor care recurg la violenţă ca pedeapsă este de 47%. numărul copiilor aflaţi pe stradă a fost 1. conform studiului realizat de UNICEF şi IOMC. copii în închisoare: 800 (sursa: UNICEF).

) este o practică curentă în şcoli întrun mare număr de ţări şi determină. De asemenea. 150 milioane fete şi 73 milioane băieţi din întreaga lume sunt anual violaţi sau supuşi la agresiuni sexuale. membrii ai familiei sau rude. • 126 milioane de copii din întreaga lume muncesc în condiţii periculoase. adesea. tutori. Experienţa acestei ţări arată că o schimbare considerabilă în atitudinea şi metodele de disciplinare aplicate de părinţi şi educatori copiilor şi reducerea pedepselor fizice nu se pot baza exclusiv pe introducerea de legi prohibitive. ineficientă. se mai arăta că: • între 20-65% din copiii de vârstă preşcolară sunt intimidaţi fizic sau verbal. punerea în practică şi monitorizarea aplicării legii este. abandonul şcolar. îndură. Pedeapsa fizică (bătaia cu mâna. cât şi în cele în curs de dezvoltare. în bătaie sau după ce au fost violaţi) şi între 1-2 milioane de copii ajung la spital cu răni şi afecţiuni cauzate de violenţă. Peste 50. în mare măsură. adeseori. profesori. dar chiar şi în ţările unde au fost interzise. între 133 şi 275 milioane copii sunt martorii violenţei domestice. În acelaşi raport al ONU. angajatori. cu băţul etc. anual. în 147 de ţări.000 de copii sunt anual ucişi (adesea. Suedia a fost prima ţară din lume care a interzis toate formele de pedeapsă corporală aplicate copiilor în 1957. ci mai ales pe campanii de educare a publicului desfăşurate de-a lungul a 23 . Prin urmare. colegi de şcoală. Violenţa în familie şi pedepsele fizice severe sunt practici comune atât în ţările dezvoltate. bătăi şi umilinţe şi agresiuni de natură sexuală din partea angajatorilor. pedepsele fizice nu sunt restricţionate în instituţiile de îngrijire alternativă. în cele mai multe din cazuri. • • Se estimează că. în toate regiunile lumii. • • • Cele mai multe acte de violenţă împotriva copiilor sunt înfăptuite chiar de cei din cercul lor de prieteni şi cunoscuţi ori rude şi îngrijitori: părinţi. agresorul fiind.Pedepsele fizice în şcoli nu au fost nici acum suprimate în 106 ţări ale lumii. se poate spune că pedepsele fizice şi tratamentele umilitoare aplicate copiilor sunt practicate în aproape toate societăţile.

Letonia (1998). studiile arătau că 51% din părinţi folosiseră bătaia ca metodă de corecţie. au declarat că le aplică acestora pedepse fizice. Italia (1996). Banca Modială şi OMS). Ministerul Educaţiei şi Cercetării. violenţa fizică are o pondere mai mică (52. Grecia (2006). De asemenea. Germania (2000).2% din părinţi spun că folosesc bătaia ca metodă de disciplinare a copilului. numărul acestora a scăzut la 8%. Islanda (2003). Austria (1989).1% din copiii din instituţii afirmă că sunt pedepsiţi prin bătaie de către personalul didactic. Norvegia (1987). totuşi. Croaţia (1999). se arată că 60% din elevi sunt agresaţi verbal şi fizic în şcoală şi în familie. Ucraina (2004). 87% din parinţii de la sate ce au copii cu vârste cuprinse între 3 si 5 ani. întrucât o mare parte a românilor sunt încă de părere că bătaia "e ruptă din rai".2% la cei între 3 si 5 ani). În 1980. în 75% din şcoli se înregistrează fenomene de violenţă. În 153 de ţări sunt permise pedepsele fizice. Ungaria (2004). iar 48. Astfel. România (2004). iar 84% din copii declară ca sunt bătuţi de părinţi. în decembrie 2005-ianuarie 2006. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Institutul Criminalistic. se evidenţiază că 47. potrivit statisticilor publicate în studiul "Abuzul şi neglijarea copilului"(realizat în 2001 de ANPDC.decenii întregi. În mediul urban. Jumătate din parinţii români folosesc bătaia ca metodă de disciplinare. Deşi România se află printre puţinele ţări din lume în care legislaţia interzice folosirea pedepselor fizice asupra copilului. Doar 17 ţări din lume au interzis aplicarea violenţei împotriva copilului: Suedia (1979).5 miliarde de copii trăiesc în ţări în care acest fenomen e legal. respectiv 78% din parinţii ce au copii de 6-7 ani.6% la copiii între 6 si 7 ani si 50. Olanda (2007). Bulgaria (2000). Întrun alt studiu. specialiştii sunt de părere că mai avem de lucrat la acest capitol. Pedepsele fizice aplicate copiilor deţin cea mai mare pondere în mediul rural. Finlanda (1983). realizat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. În ciuda acestei legi. 24 . Cipru (1994). Danemarca (1997). ceea ce înseamnă că peste 1. aşa cum se arată într-un studiu asupra violenţei în şcoală realizat de UNICEF. Douăzeci de ani mai târziu.

183/29 noiembrie 2001 si Ordin al Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. Legea instituie principalele activităţi de prevenire şi obiectul acestora. alin. Propunem un inventar al principalelor documente . Comisia pentru Protecţia Copilului (organ instituit la nivel local). copilul fiind definit ca "orice persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitate deplină de exerciţiu. Legea nr. Oficiul Român pentru Adopţii. Instituţiile responsabilizate pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi abilitate de lege să preia atribuţii legate de diverse forme de violenţă sunt: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului.2. Legea nr. formele de realizare şi actorii implicaţi. Ca institutii responsabilizate. la nivel naţional.cadru la nivel naţional privind aspecte legate de protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Multe dinte acestea sunt rezultante ale demersurilor instituţionale pentru a putea gestiona mai eficient fenomenul violenţei. 272/21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului Este una dintre cele mai importante reglementări. 3032/14 ianuarie 2002). Ministerul Educaţiei şi Cercetării. ilustative pentru analiza şi prevenirea fenomenulor violente. pe lânga ministerele menţionate anterior care acţionează la nivel central. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. delincvenţei juvenile şi criminalităţii prin cooperarea dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul de Interne. a). numeroase reglementări legislative privind drepturile şi protecţia copilului. Ordinul Ministrului de Interne şi al Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind colaborarea în domeniul educaţiei şi pregătirii anti-infracţionale a elevilor (Ordin al Ministerului de Interne nr. 272/21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 25 . în condiţiile legii" (art. 4. tematicile propuse. acţiunile corelate. victimizării elevilor. Acest Ordin cuprinde reglementările cele mai specifice cu privire la fenomenul violenţei şcolare şi se referă la prevenirea violenţei.Legislaţie naţională Există. mai sunt abilitate inspectoratele şcolare şi inspectoratele de poliţie.

Personalul didactic de predare. a corpului. alin. transport. b) comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise. inclusiv în vederea prevenirii violentei în familie. (3) Copilul. precum sunt: hrana. precum şi cel de conducere. didactic auxiliar. în conditiile legii/ (4) Cadrele didactice au obligatia de a semnala serviciului public de asistenta sociala sau. inclusiv violenta sexuala. reprezentat sau asistat de reprezentantul sau legal. Art. 4. audio sau vizuale. c) practicarea. Titlul VI este prezentată răspunderea disciplinară şi materială a personalului didactic. În Capitolul II. se stipulează ca nu pot ocupa posturile didactice de conducere sau de îndrumare şi de control acele persoane care desfasoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice. b) dezvoltarea de programe de educatie pentru parintii tineri. directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului cazurile de rele tratamente. Legea nr. 4. rele tratamente sau neglijenta. precum şi 26 . dupa caz. art. în maniera obscenă. a unor activităţi cu componenţă lubrica sau altele care implică exhibarea. personal si. de abandon sau neglijenta. abuzuri sau de neglijare a copiilor. (2) În cadrul procesului instructiv-educativ copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de catre cadrele didactice. abuz. Pedepsele corporale în cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise. d) organizarea de cursuri speciale de pregatire pentru copiii care au abandonat scoala. 85 (1) copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricaror forme de violenta. 48 (1) a) facilitarea accesului la educatie prescolara si asigurarea învatamântului general obligatoriu si gratuit pentru toti copiii. dupa caz. luând masuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul scolar. în vederea reintegrarii lor în sistemul national de învatamânt. personalul didactic auxiliar. rechizite. (2) Orice persoana fizica sau juridica. de a fi informat asupra drepturilor sale precum si asupra modalitatilor de exercitare a acestora. a personalului de conducere. de îndrumare şi de control din învatamânt răspund disciplinar pentru încalcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de munca.128/12 iulie 1997 privind statutul personalului didactic În Titlul I.copilului (extras) Art. f) prevenirea abandonului scolar din motive economice. vatamare sau de abuz fizic sau mental. precum si copilul pot sesiza autoritatile abilitate de lege sa ia masurile corespunzatoare pentru a-l proteja împotriva oricaror forme de violenta. Aceste activităţi sunt: a) prestarea de catre cadrul didactic a oricarei activităţi comerciale în incinta unităţii de învăţământ sau în zona limitrofa. de îndrumare şi de control. de rele tratamente sau de exploatare. în public. are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii si de a se adresa în acest sens conducerii unitatii de învatamânt.

115). de statutul la nastere sau de statutul dobândit al copilului ori al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestuia. c) diminuarea salariului de baza. Anexa la OMEC nr. d) suspendarea. s-au elaborat o serie de acte normative referitoare la drepturile copilului şi la protecţia acestuia împotriva unor forme de violenţă. religie.pentru încalcarea normelor de comportare care dăunează interesului învaţământului şi prestigiului instituţiei (conform art. de situatia materială.2. cu pâna la 15%. de îndrumare si de control din învatamânt. 116 a) observatie scrisa. apartenenţă etnică sau origine socială. Toate statele semnatare ale Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului trebuie să respecte aceste drepturi (Art. de îndrumare si de control. În caz de nerespectare a obligaţiilor pe care le au în cadrul unităţii şcolare. incapacitatea fizică. Statele părţi vor lua toate măsurile de protejare a 27 . pe o perioada de pâna la 3 ani. cumulat. a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere. b) avertisment. 4747/16 octombrie 2001 – Regulamentul de funcţionare şi organizare a unităţilor şcolare Acest document stipulează drepturile şi obligaţiile elevilor.. alin 1 si 2): Statele părti se angajează să respecte şi să garanteze drepturile stabilite în prezenta Convenţie tuturor copiilor din jurisdicţia lor. pe o perioada de 1-6 luni. indiferent de rasă. opinie politică sau altă opinie. când este cazul. de naţionalitate. cu indemnizatia de conducere. e) destituirea din functia de conducere. sex. culoare. 18/1990. 3. limbă. adoptată la 20 noiembrie 1989. de îndrumare si de control.Legislaţie internaţională La nivel internaţional. elevii pot fi sancţionaţi disciplinar. Convenţia ONU asupra Drepturilor Copilului. la Copenhaga Aceasta convenţie a fost ratificată de România prin Legea nr. f) desfacerea disciplinara a contractului de munca. Sancţiunile disciplinare aplicabile cadrelor didactice Art.

Recomandarea nr. Rezoluţia 163 „Securitate în oraşele europene”. R(87)21 a Comitetului de Miniştri ai Statelor membre ale Uniunii Europene privind asistenţa victimelor şi prevenirea victimizării (17 septembrie 1987). 28 . R(1997)21 privind mass-media şi promovarea unei culturi a toleranţei. Programul comun de acţiune pentru combaterea traficului cu fiinţe umane şi exploatarea sexuală a copiilor adoptat în februarie 1997 de către Uniunea Europeană. ale reprezentanţilor săi legali sau ale membrilor familiei sale. adoptată de Comitetul de Miniştri al statelor membre ale Uniunii Europene. adoptată de Comitetul de Miniştri al statelor membre ale Uniunii Europene. Recomandarea nr. Recomandarea nr. adoptată de Comitetul de Miniştri al statelor membre ale Uniunii Europene la 15 ianuarie 1990. R(96)8 privind politica de combatere şi control a criminalităţii într-o Europă în transformare. fie în instituţii. adaugând prevederi specifice pentru anumite forme de violenta.copilului împotriva oricarei forme de discriminare sau de sancţionare pe considerente ţinând de situaţia juridică. emisă de Comitetul de Miniştri al statelor membre ale Uniunii Europene. Convenţia nr. care condamnă pedepsele corporale şi alte forme de degradare ca mijloace de educaţie. 182 a OIM (Organizatia Internatională a Muncii) privind interzicerea celor mai grave forme de exploatare ale muncii copilului şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor Convenţia reia principiile stipulate de către Convenţia privind drepturile copilului. R(97)3 privind participarea tinerilor şi viitorul societăţii civile. R(90)2 privind măsurile referitoare la violenţa în familie. opiniile declarate sau de convingerile părinţilor. activităţile. fie ele în familie. Recomandarea nr. Recomandarea nr. adoptată de Consiliul Europei la 16 octombrie 1985. care instituie măsuri specifice privind securitatea în zonele urbane cu risc de apariţie a fenomenelor de violenţă.

1531(2001) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind securitatea şi prevenirea criminalităţii în oraşe si crearea unui observator european al violenţei. (2001)16 cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale. - Recomandarea nr. Recomandarea nr. 2-4 decembrie 2002). exploatarea sexuală şi abuzurile comise asupra copiilor.IP 1-IP 2 (2003)2. (Strasbourg. Recomandarea nr. R(1998)1371 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind abuzul şi neglijarea copiilor. adoptată la Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale în Europa. R(2003)20 a Comitetului de Miniştri al statelor membre ale Uniunii Europene privind noi modalităţi de a face faţă delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei pentru minori.adoptată la închiderea Conferinţei asupra parteneriatului local pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. R(2003)135 privind parteneriatul pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. 29 . - Declaraţia finală -IP2 (2002)27. - Carta Europeană pentru Scoli Democratice fară Violenţă . la 31 octombrie 2001. 2003).- Recomandarea nr. - Recomandarea nr. (24 septembrie.

III.3.1. III. Metode şi tehnici de cercetare 30 . identificarea cauzelor generatoare ale violenţei şcolare la SAM Cristeşti. până în prezent.1. Inspectoratele Scolare Judeţene impun instituţiilor de învătământ crearea unei comisii care să prevină şi să amelioreze fenomenul violenţei la nivelul şcolii. Prezentul studiu răspunde nevoii de cunoştere a dimensiunii.1. nu s-a realizat nici una de acest fel. necesară elaborării unor strategii de prevenire şi ameliorare a acesteia în cadrul şcolii. Cercetarea este absolut necesară în cadrul şcolii.2. formelor de manifestare şi cauzelor fenomenului de violenţă la Scoala de Arte şi Meserii Cristeşti.CAPITOLUL III REZULTATELE CERCETARII PRIVIND MANIFESTAREA VIOLENTEI LA SCOALA DE ARTE SI MESERII CRISTESTI III. deoarece . Obiectivele şi metodologia cercetării III. precum şi insuficienţa acestora pe plan naţional şi internaţional au condus la nevoia de cunoaştere şi măsurare a amplorii fenomenului. identificarea situaţiilor de violenţă şcolară. Obiectivele cercetării Obiectivele prezentei cercetări sunt următoarele: evaluarea dimensiunii fenomenului violenţei la SAM Cristeşti.1.1. Elaborarea unei strategii de prevenire şi combatere a acestui fenomen. Justificarea cercetării Datele statistice îngrijorătoare din ultimii ani privind manifestarea fenomenului violenţei în mediul şcolar.

Ancheta prin focus grup şi interviuri individuale. statistici. implicarea sau neimplicarea în conflicte care au degenerat în violenţă.Populaţia investigată Ancheta prin chestionar s-a realizat pe un eşantion reprezentativ de 30 de cadre didactice şi 70 de elevi ai şcolii. selectaţi de către diriginţi. Prin această metodă s-au studiat acte normative naţionale şi internaţionale. cauzele violenţei în instituţia vizată. elev-profesor.Pentru realizarea acestui studiu s-au utilizat două categorii de metode : calitative şi cantitative. cazuri de abuz fizic sau verbal. modalităţi de exprimare a nemulţumirii. Interviurile individuale s-au realizat cu reprezentanţi ai autorităţilor locale( consilieri locali. Chestionarul adresat cadrelor didactice a urmărit: vârsta celor chestionaţi. tratament neadecvat. Publicul ţintă al interviurilor focalizate de grup a fost reprezentat de părinţi. cauzele violenţei dintre elev-elev.1. Interviurile de grup adresate părinţilor au vizat următoarele aspecte: gradul de securitate oferită de şcoală. modul de a reacţiona în situaţii conflictuale. relaţia părinţilor cu şcoala. caracteristici personale ale elevului intervievat. Chestionarul adresat elevilor a urmărit: stabilirea locului unde aceştia au fost agresaţi. tipurile de violenţă. cadtedra cărora aparţin.Interviul adresat elevului violent a urmărit: situaţia familială.4. III. violenţa în jurul şcolii. tipologii. Studiul de caz. Analiza documentară. 31 . Ancheta prin chestionar. concepte. Metoda a fost utilizată pentru a evalua dimensiunea fenomenului violenţei la SAM Cristeşti. S-au vizat aceleaşi aspecte ca şi în cadrul interviurilor de grup. Studiile de caz au implicat interviuri individuale cu patru elevi cu manifestări de violenţă. frecvenţa acesteia. profesor -elev. măsurile de prevenire şi combatere a acestora. poliţie).

Interviurile de grup cu părinţii s-au efectuat în cadrul şcolii. Nu toţi subiecţii chestionaţi au răspuns obiectiv.2 Prezentarea şi interpretarea datelor relevante ale cercetării Caracteristicile populaţiei investigate: Clasa A V-a AVI-a AVII-a AVIII-a AIX-a AX-a Total 81 de elevi Nr. 5 interviuri individuale cu elervii care manifestă un comportament violent.5.1. III. Chestionarul a fost aplicat doar elevilor de gimnaziu. deoarece elevii din ciclul primar nu sunt familiarizaţi cu terminologia chestionarului. 1 interviu cu un poliţist dim comună. Interrviurile individuale s-au desfăşurat astfel: 1 interviu cu 2 consilieri locali. 2 interviuri care au cuprins 27 de subiecţi. Numărul de elevi investigaţi este redus în comparaţie cu populaţia şcolară existentă la SAM Cristeşti ( 450 de elevi) . Limitele investigaţiei Prin cercetarea efectuată s-a realizat doar o evaluare generală a fenomenului şi nu una detaliată. III. Elevi 19 19 16 15 4 8 Distribuţia pe sexe Feminin 11 6 5 9 8 masculin 8 13 11 6 4 - 32 .

4 ani. Ai fost vreodată agresat fizic de o altă persoană? baieti fete 1 3 1 4 nu in scoala in jurul scolii la discoteca in alte locuri 8 0 6 1 1 nu in scoala in jurul scolii la discoteca in alte locuri 1 2 28 21 33 .1 Rezultatele anchetei prin chestionar/ elevi Chestionarul destinat elevilor conţine 6 itemi după cum urmează: 1.2. cadre didactice masculin feminin III.total elevi 39 42 baieti fete Total cadre didactice investigate 30 Media vârstei 39.

potrivit datelor.Majoritatea elevilor investigaţi consideră că au fost agresaţi măcar o dată în şcoală. 2.Ai trăit vreodată sentimental de …? fete hartuire din partea colegilor neplacere cauzata de folosirea poreclelor si a cuvintelor jignitoare neputinta cand un coleg este bruscat de un altul emotie deosebita cand colegii isi bat joc de aspectul tau fizic sau vestimentar 12 6 6 26 baieti hartuire din partea colegilor neplacere cauzata de folosirea poreclelor si a cuvintelor jignitoare neputinta cand un coleg este bruscat de un altul emotie deosebita cand colegii isi bat joc de aspectul tau fizic sau vestimentar 10 11 9 26 34 .Spaţiul din jurul şcolii . ar putea constitui un loc în care elevii şcolii sunt agresaţi fizic. se observă ca numărul fetelor care nu au fost agresate fizic este mai mic decât cel al băieţilor. analizând comparativ rezultatele.

Dacă ai asista la o situaţie conflictuală. Un numar foarte mic de elevi au adus injurii acestora.Majoritatea celor investigaţi recunoaşte că au trăit sentimentul de neplăcere cauzată de folosirea poreclelor şi a cuvintelor jignitoare. 4. urmată de refuzarea sarcinilor de lucru. cum ai reacţiona ? 35 . urmată de hărţuirea din partea colegilor. 3 . cu un coleg al tău să reactionezi …? fete 6 19 4 4 14 reactii fizice agresive gesturi amenintatoare injurii refuzarea sarcinilor ironia baieti 3 19 6 5 reactii fizice agresive gesturi amenintatoare injurii refuzarea sarcinilor ironia 15 Ironia este cea mai frecventă formă de manifestare a elevilor în relaţia cu profesorii şi colegii. deducem că cea mai frecventă formă de violenţă în rândul elevilor este cea verbala.S-a întâmplat vreodată ca în relaţia cu un profesor. care ar putea genera în violenţă. De aici.

fete as incerca sa aplanez conflictul m-as implica efectiv de o parte si de alta 1 6 20 3 nu m-as implica baieti as incerca sa aplanez conflictul 16 23 3 m-as implica efectiv de o parte si de alta nu m-as implica Elevii consideră că nu s-ar implica în situaţii conflictuale care ar genera în violenţă. doar un număr restrâns ar încerca să aplaneze conflictul. 5. afirmând în proporie de 61% fete şi 40% băieţi că şi-ar exprima punctul de vedere fără să 36 .In general. când nu-mi convine ceva îmi exprim nemulţumirea: fete exprimandu-mi punctul de vedere fara sa fac scandal ridic tonul pentru a-mi impune opinia 23 12 0 4 reactionez violent verbal sau fizic altfel baieti exprimandu-mi punctul de vedere fara sa fac scandal ridic tonul pentru a-mi impune opinia 19 17 reactionez violent verbal sau fizic altfel 1 5 Elevii anchetaţi au dovedit maturitate în gestionarea situaţiilor conflictuale.

2 Rezultatele anchetei prin chestionar/ cadre didactice Chestionarul adresat cadrelor didactice conţine întrbări( în majoritatea lor) cu răspunsuri la alegere ( închise) şi doar doi itemi cu răspunsuri deschise( vezi Anexa 4). III. • Frecvenţa răspunsurilor privind starea de disciplină din şcoala SAM Cristeşti este următoarea: feminin 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 65% 10% 20% 5% m ed ie bu na bu na e sa tis fa ca to ar 37 ne sa tis fa ca to ar fo ar te e . 6. mi s-a întâmplat să fiu implicat în conflicte care au generat în violenţă fizică? fete baieti 1 5 da nu 24 1 9 23 da nu 57% din băieţi şi 48% din fete îşi recunosc implicarea în conflicte care au generat violenţă .La şcoală.facă scandal .2.Doar un subiect a recunoscut că reacţionează violent verbal sau fizic cănd nu-i convine ceva la şcoală.

Răspunsuri cadre didactice masculin 10 2 4 4 3 1 9 clasament 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 5j 5k 5l 1 7 3 4 5 7 6 5 2 ne sa tis fa ca to ar fo ar te e 1 5 3 3 4 6 2 Violenţa verbală din partea elevilor este unanim văzută ca fiind forma cea mai frecventă de ameninţare la care sunt supuşi elevii . se observă că percepţia privind starea de disciplină în şcoală este diferită la bărbaţi faţă de femei: 65% dintre cadrele didactice femei consideră că este bună spre deosedire de bărbaţi care în proporţie de 50% cred că aceasta este medie. urmată de nesupravegherea din partea părinţilor şi violenţa fizică din partea elevilor . Răspunsuri cadre didactice feminin 18 2 13 8 4 2 3 4 17 clasament Nr.masculin 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 40% 10% 0% m ed ie bu na e 0% bu na sa tis fa ca to ar Analizând comparativ rezultatele.Abuzul emoţional din partea elevilor şi a 38 . • Ierarhia formelor de violenţă reiese din tabelul următor: Item Nr.

Clasele la care se înregistrează mai frecvent fenomene de agresivitate sunt a VI-a C si cele de SAM. iar unele forme precum: consumul de droguri interzise.elev. b-elevul.ambele • • Toate cadrele didactice investigate consideră că îşi pot stăpâni clasa prin dialog. comportament corect faţă de toţi elevii. c. răspunsurile se prezintă grafic astfel: feminin 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% a b c 15% 35% 50% masculin 50% 40% 30% 20% 10% 10% 0% a b c 10% 40% a-profesorul. 39 . exemplu personal. prin modul de conduită poate dezvolta un comportament agresiv la elev. • Referitor la manifestarea agresivităţii în relaţia profesor.unor cadre didactice a fost cel mai slab poziţionat. prin manifestările sale. tentativele de suicid nu au fost deloc semnalate. determină reacţii adverse din partea profesorului.

Starea materială precară. Teribilism. masculin • Modele comportamentale preluate din mediul social şi mijloace massmedia. Plecarea ăn strainătate a parinţilor. Consum de alcool. Temperamentul unor elevi. • Frecvenţa răspunsurilor privind ritmul în care se iau măsuri de combatere a violenţei este reprezentată grafic astfel: feminin 50% 40% 30% 30% 20% 10% 0% frecvent uneori rar 25% 45% 40 . s-a conturat următoarea ierarhie a răspunsurilor: feminin • Lipsa educaţiei în familie. Neglijenţa părinţilor. Nesupravegherea elevilor în pauze de către profesorii de serviciu.• La întrebarea privind identificarea cauzelor care generează violenţă în şcoala investigată. • • • • • • Modele comportamentale preluate din mediul social şi mass-media. Slaba colaborare şcoală –familie. Lipsa educaţiei în familie. • • • • • • Copii lăsaţi în grija altor persoane. Anturajele.

Astfel. • Un alt aspect abordat este cel al ierarhizării măsurilor de sancţionare care se iau în şcoală: item 11a 11b 11c 11d 11e masculin 10 1 9 1 poziţie 1 3 2 3 feminin 18 1 17 1 poziţie 1 3 2 3 Cele mai frecvente măsuri de sancţionare care se iau în şcoală sunt în ordine: mustrarea verbală şi scăderea mediei la purtare. în timp ce 30% dintre ele consideră că lucrul acesta se întâmplă rar. familia. Parteneriate cu poliţia. 45% din femei cred că uneori se iau măsuri de combatere a acesteia. 41 .masculin 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% frecvent uneori rar 10% 30% 60% Cadrele didactice femei şi bărbaţi au opinii diferite referitoare la ritmul în care se iau măsuri de combatere a violenţei. • Măsurile de combatere a violenţei în şcoală propuse de catre cadrele didactice se regăsesc în următorul tabel: masculin • Supravegherea atentă a elevilor problemă. a membrilor consiliului local. • feminin • Consultarea unor persoane de specialitate precum medicul psiholog. 60% din bărbaţi opinează asupra frecvenţei ritmului în care se iau măsuri de combatere. biserica. asistentul social. a poliţiei. • Implicarea profesorilor diriginţi. ceea ce dovedeşte lipsa de comunicare între subiecţii chestionaţi.

iar copilul copiază comportamentul acestuia .• Administrarea pedepselor celor implicaţi.3.  Neacordarea unui timp suficient educării copiilor ar fi o altă cauză a violenţei acestora. Interviurile de grup cu părinţii Imbunătăţirea ROI In cadrul interviurilor de grup cu părinţii s-au adus în discuţie cauzele care generează violenţă în rândul elevilor şcolii.  . dat fiind faptul că în incinta şcolii pătrund uneori şi persoane străine de această instituţie. 42 . copii lor nu se simt în siguranţă. • III. este părintele violent . de regulă . Dacă în şcoală copii lor sunt în siguranţă. în instituţia de învăţământ .2.  Anumiţi elevi învaţă să fie violenţi în familie. pe când alţii opinează asupra atitudinilor de sfidare asupra celorlalţi elevi şi profesori ale unor elevi care provin din familii avantajate economic.Părinţii explică violenţa anumitor elevi şi prin posibila influenţă negativă a anturajului. relaţia părinţilor cu şcoala. în preajma şcolii există un risc mai crescut de izbucnire a incidentelor violente.  Un alt aspect abordat a fost legat de controlul copiilor asupra media. gradul de securitate oferită de şcoală. • Abordarea în cadrul orelor de dirigenţie a aspectelor de violenţă pentru a conştientiza elevii consecinţele diferitelor tipuri de violenţă.  In ceea ce priveşte nivelul de securitate.  Plecarea părinţilor în străinătate şi lăsarea acestora în grija bunicilor sau a altor rude a fost una din cele mai importante cauze enumerate de părinţi. violenţa din jurul şcolii. doar o mică parte dintre părinţi consideră că. Parinţii recunosc faptul că se confruntă cu imposibilitatea supravegherii copiilor în urmărirea programelor TV.Unii părinţi acuză ca principală cauză a generării violenţei gradul de sărăcie în care se află anumite familii. tatăl.

iar luarea unor măsuri este problematică. unii absolvenţi ai şcolii crează probleme cadrelor didactice în timpul orelor. nesancţionate pot să conducă la apariţia incidentelor majore. 43 .De multe ori. paza permanentă asigurată de agenţi precum şi contactul regulat cu poliţiştii. aceştia rămân neidentificaţi de poliţie.  Pentru prevenirea şi stoparea incidentelor violente în şcoală şi pentru creşterea gradului de siguranţă.De asemenea.Actele de indisciplină minore. atragerea atenţiei prin atitudini sfidătoare.4.2. Relaţia părinţilor cu şcoala este acceptabilă. aceştia acuzând lipsa de implicare a profesorilor diriginţi în rezolvarea şi combaterea anumitor conflicte. măsurile care ar trebui luate pentru diminuarea actelor de violenţă în şcoală sunt: emiterea unor regulamente cu bază legală de către ministere valabile pentru întregul sistem de învăţământ. deoarece pătrunderea lor în şcoală nu este monitorizată.Interviul cu poliţia Din declaraţiile poliţiei.Din punctul de vedere al poliţistului intervievat . Cele mai frecvente incidente au loc în timpul pauzelor şi după ore . ignorate. numeroase cereri de rezolvare a situaţiilor conflictuale au fost soluţionate. care valorizează impunerea în faţa celorlalţi. adoptarea unor modele de comportament promovate între elevi. etalarea prestgiului prin forţă. Conform declaraţiei poliţistului . II. deoarece nu întotdeauna sunt stabilite circumstanţele incidentului. principalele cause ale agresivităţii elevilor sunt: modele comportamentale agresive învăţate în familie. părinţii doresc angajarea unui agent de pază autorizat pe toată durata orelor de curs şi mai puţină discriminare între elevi. Scoala apelează la serviciile acesteia oricând este nevoie.

Demersul pentru evaluarea dimensiunilor fenomenului violenţei la Scoala de Arte şi Meserii Cristeşti a urmărit estimarea ponderii elevilor cu manifestări de violenţă precum şi estimarea frecvenţei cu care se iau măsuri.Cei intervievaţi recunosc faptul ca nu sunt foarte implicaţi în viaţa şcolii . chestionaţi tema violenţei şcolare a părut oarecum surprinzătoare. mergând de la negarea fenomenului de violenţă în şcoală pâna la considerarea violenţei ca o problemă îngrijorătoare. ce ţin de valori. formele de 44 . De asemenea .5. verbală sau non-verbală) şi mai puţin la cele de natură subiectivă. de tipurile de relaţii sau de cultura scolară. dar declară că principalele cauze ale comportamentului agresiv al elevilor sunt: problemele familiale. Interviurile cu membrii consiliului local Violenţa în şcoli a devenit în ultima perioadă o problemă majoră. dar recomandă asistenţă psihologică din partea unui psiholog şcolar. băieţii sunt mai violenţi. a te îmbrăca. familii dezmembrate. nouă. Fenomenul violenţei în şcoală pare să fie încă o problemă insuficient conştientizată în şcoala românească sau poate doar un subiect incomod. Opiniile exprimate nu au fost întotdeauna convergente. Pentru mulţi actori intervievaţi.2. Cei mai mulţi actori apreciază că. Concluzii şi recomandări . iar părerea consilierilor locali este că aceasta este un fenomen care riscă să ia amploare . Aceştia cred că profesorii se implică în aplanarea conflictelor.III. anturajul( afilierea la un grup implică a discuta. Violenţa subiectivă versus violenţa obiectivă. situaţie materială precară . a te comporta similar cu membrii grupului de apartenenţă). III.3. De asemenea. comparativ cu fetele. Mulţi intervievaţi sunt tentaţi să facă referire la violenţa înţeleasă mai ales în dimensiunea sa obiectivă. referindu-se la acte de agresivitate manifestă (fizică. au afirmat ca ar aproba în consiliul local angajarea unui agent de pază la scoală pentru a preîntâmpina incidentele violente. la nivel general. Exista o dimensiune de gen a violentei scolare.

prieteni etc.conştientizarea consecinţelor actelor de violenţă asupra propriei persoane şi asupra celorlalţi (colegi. asistenţi sociali). Autoritatea pentru Protecţia 45 . ostilitatea. iar băieţilor. iritabilitatea. cadre didactice. În urma cercetării efectuate la Scoala SAM Cristeşti. evaluarea corectă a calităţilor şi a defectelor personale.  Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă individualizată pentru elevii implicaţi (ca autori sau ca victime) în cazuri de violenţă. s-au elaborat următoarele recomandări după modelul ecologic care cuprinde patru niveluri de înţelegere şi analiză a influenţelor privind violenţa: nivelul individual. negativismul).). .manifestare a violenţei sunt menţionate diferenţiat pe genuri: fetelor le sunt atribuite mai ales formele „obişnuite”. psihologi. proiectarea unor experienţe pozitive pentru viitor). formele mai grave de violenţă (inclusiv agresivitatea fizică). suspiciunea excesivă.ameliorarea imaginii de sine (atitudine pozitivă faţă de sine. prin care să se urmarească: .prevenirea apariţiei dispoziţiilor afective negative (resentimentul. dezvoltarea autonomiei (rezistenţa faţă de expectanţele şi evaluările celorlalţi prin dobândirea autocontrolului privind impulsurile violente şi a capacităţii de autoanaliză a propriului comportament. tolerate ale violenţei (în special violenţa verbală). nivelul relaţional. . prin implicarea cadrelor didactice şi a personalului specializat (consilieri şcolari. percepţia pozitivă a experienţelor de viaţă.  Implicarea activă a elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţa în programe de asistenta derulate în parteneriat de către scoală şi alte instituţii specializate (Poliţia comunitară. părinţi. nivelul comunitar şi nivelul societal. Intervenţii la nivel individual  Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina manifestări de violenţă a acestora.

programe extraşcolare cu participarea comună a elevilor. psihologi).).  Responsabilizarea elevilor cu comportament violent prin aplicarea unor măsuri de intervenţie cu potenţial educativ şi formativ. a cadrelor didactice. repetenţie. alte organizaţii specializate în programe de protecţie şi educaţie a copiilor şi a tinerilor).  Valorificarea intereselor. a părinţilor. exmatriculare etc. implicarea în astfel de activităţi a personalului specializat (consilieri scolari. Comitetul de Parinti). organizarea de întâlniri în şcoală. evitarea centrării exclusiv pe sancţiune si eliminarea din practica educatională a unor sancţiuni care contravin principiilor pedagogice (de exemplu.) Intervenţii la nivel relaţional a)familia  Informarea părinţilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul. aptitudinilor şi capacităţii elevilor care au comis acte de violenţă prin implicarea acestora în activităţi şcolare şi extra-şcolare (sportive. mediere). Consiliul Elevilor. 46 . b) şcoala  Includerea. care să aibă ca scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza formelor. a unor teme legate de violenţă şcolară. artistice etc. prevenirii violenţei şcolare şi ameliorării relaţiilor părinţi-copii (consiliere.Copilului si Adopţie. a actorilor şi a cauzelor situaţiilor de violenţă de la nivelul instituţiei respective. autorităţile locale.  Colaborarea şcolii cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenta. sancţionarea comportamentului violent prin notă. Biserica. vizite în familii. stabilirea unui program comun de interventie. în toate etapele procesului de asistenţă a acestora (informarea. pe agenda întâlnirilor formale ale scolii (Consiliul de Administraţie. Consiliul Profesoral. monitorizarea cazurilor semnalate).

care se regăsesc în curriculumul diferitelor discipline şcolare (drepturile şi îndatoririle individului.  Derularea unor programe şi activităti extraşcolare pe tema combaterii violenţei şcolare (de exemplu: saptamâna anti-violenta. decizie şi consecinţele deciziilor. . care să fie fundamentate pe diagnoza situaţiei existente şi să fie incluse în planul de dezvoltare instituţională. abilităţi sociale etc. întâlniri cu specialişti care să prezinte în mod interactiv teme legate de violenţa şcolară. în timpul orelor de consiliere si orientare. profesori). cauze generatoare. La nivel curricular:  Dezbaterea. la care să participe elevi. cadru legislativ si instituţional) prin activităţi de formare derulate la nivel local: 47 . libertate şi normă/regulă de comportament. cadre didactice şi părinţi).definirea clară şi functională a criteriilor de disciplină scolară şi de conduită în şcoală a tuturor actorilor şcolari (elevi. jocuri. care să conducă la conştientizarea şi dezvoltarea unei atitudini critice a elevilor faţă de problematica violenţei şcolare.  Sensibilizarea profesorilor faţă de problematica violenţei (forme de violenţă. concursuri si expoziţii tematice.  Transformarea regulamentului de ordine interioară.).). Elaborarea unor strategii coerente de prevenire şi intervenţie. . cadre didactice. joc de rol. specific fiecarei şcoli.adaptarea prevederilor la contextul specific în care funcţionează instituţia. problematizare etc. prin: . a situatiilor de violenţă petrecute în şcoală sau în vecinatatea acesteia şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste situaţii şi posibile căi de soluţionare. mecanisme de prevenire. părinţi) în definirea şi aplicarea prevederilor acestuia.  Valorificarea temelor relevante pentru problematica violenţei. din instrument formal în mijloc real de prevenire.consultarea tuturor actorilor de la nivelul şcolii (elevi. prin utilizarea unor strategii activ-participative (studiu de caz. analiza critică a mesajelor audio-vizuale cu conţinut violent. strategii de ameliorare.

cursuri de formare incluse în planurile de dezvoltare, cercuri pedagogice tematice, comisii metodice, schimburi de experienţă.  Creşterea transparenţei evaluării rezultatelor elevilor (criterii, metode), în scopul diminuarii tensiunilor care conduc la aparitia unor situatii de violenţă (între elevi şi profesori sau între elevi); monitorizarea la nivel instituţional a cadrelor didactice care utilizează notarea ca mijloc de sancţionare a comportamentelor sau atitudinilor elevilor, în scopul corectării acestor situaţii.

La nivel comunitar
 Iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de violenţă şcolară (instituţii responsabile: Inspectorate Scolare Judetene, unităţi şcolare, Autoritatea pentru Protectia Copilului, poliţie, primarie).  Dezvoltarea unor programe de prevenire a violenţei şcolare (cu sustinerea financiară şi/sau logistică din partea Primariei, a Inspectoratului Scolar Judeţean, a poliţiei comunitare).  Dezvoltarea de parteneriate ale şcolii cu alte instituţii la nivel local – poliţie, autorităţi locale, etc. – pentru siguranţa deplasării elevilor şi pentru crearea unei vecinătăţi lipsite de pericole privind integritatea fizică si psihologică a elevilor. La nivel social  Dezvoltarea, în cadrul ofertei naţionale de curriculum la decizia şcolii, a unor discipline opţionale centrate pe prevenţia violenţei (institutii responsabile: Ministerul Educatiei şi Cercetării, Consiliul Naţional pentru Curriculum).  Stimularea cercetarii si a dezbaterii publice privind violenta şcolară şi multiplicarea la nivel de sistem a exemplelor de succes în prevenirea si combaterea acestui fenomen (institutii responsabile: Ministerul Educatiei si Cercetarii, Consiliul National al Audio- Vizualului, Ministerul Administratiei si Internelor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie, institute 48

de cercetare, universităţi, unităti de învatamânt preuniversitar, organizatii ale societatii civile).

CONCLUZII FINALE
Cercetătorii în domeniul educaţiei au constatat că violenţa este, din punct de vedere statistic, cea mai frecventă conduită de devianţă şcolară. Mass- media, cercetările şi statisticile oficiale raportează o creştere spectaculoasă a fenomenului în ultimele trei decenii în mai multe ţări ale lumii. Din păcate, dacă în fazele de început ale educaţiei şcolare predomina violenţa profesorului asupra elevilor, tot mai mult în prezent se deplasează violenţa dinspre elevi spre profesori şi dinspre elevi spre elevi. Având în vedere statisticile îngrijorătoare din alte ţări, dar mai ales creşterea numărului de cazuri mediatizate în România, considerăm că este absolut necesară intensificarea preocupărilor noastre de studiere a acestui fenomen. Ne propunem ca pe viitor să extindem această cercetare şi la nivelul celorlalte şcoli arondate, pentru a avea o imagine cât mai clară asupra fenomenului violenţei şcolare la SAM Cristeşti, pentru a putea propune măsuri de prevenire şi de combatere a acesteia eficiente. Sperăm că această lucrare să constituie un punct de plecare pentru cercetări viitoare asupra violenţei şcolare. Există încă multe aspecte care pot fi cercetate şi discutate în acest domeniu.

49

BIBLIOGRAFIE
 Boboc, Alexandru, Filosofia contemporană. Orientări şi tendinţe în filosofia secolului XX, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, p. 88.  Chesnais, J.C. Histoire de la violence, Laffont, Paris, 1981. În: Salavastru, Dorina, Violenta în mediul scolar. În: Ferreol, G., Neculau, A. (coord.), op. cit.     Dewey, John, Democraţie şi politică, Bucureşti, Editura Politică, 1972, p. 11 Débarbieux, E. La violence en milieu scolaire, Paris, ESF, 1999 Debarbieux, Eric, Interviu, B.O. nr.26 din 6 iunie ,1996 Dubet, F. În: Esterle-Hedibel, M., Violenta în scoala: noi date, noi întrebari. În: Ferreol, G., Neculau, A. (coord.)., op. cit    Dubet , F., Les lycéenes, Paris, Seuil Defrance, Bernard, La violence à l' école , Syros, 1996, p. 119 Dumitriu, Anton, Istoria războiului, Bucureşti, Editura Fundaţiei Soros, 1999, p. 44  Ferreol, G., Violenta în mediul scolar. Exemplul unui colegiu din nordul Frantei. În: Ferreol, G., Neculau, A. (coord.), Violenta. Aspecte psihosociale, Iasi, Editura Polirom, 2003.   Floro, M. , Question de violence a l`ecole, Edition Eres, Paris, 1996 Joyeux, Yannick, L' education face à la violence, ESF, 1996, p. 172 50

Strukturen und theoretische Perspektiven der       Internationalen Beziehungen. Zwi.coe. Editura ALPHA MDN...Oliver. http://www. 280-282  Rapport Mondial sur la violence et la santé. Violenta. D.cdc. MEC. coord. 2. Lozano-Ascencio. În: Ferreol. Mihaela .just. 1999.06. Analyses de la violence en milieu éducatif Resurse web:   http://autarchic.. 2006 MEC. Bucureşti. 2002. Iasi. 1993. 2007 Meyers. Olweus. Luptând împotriva agresiunii şi violenţei în şcoală. p. Landau.( coord). Sandrine & Briffaut . Rosario & colab.. Violenţa în şcoală. Agresivitatea în scoala. Gilles. Polirom.ro/. Paris. Editura Grundwissen Politik. Psihologie socială.com/files/cause_violence.pdf. Liiceanu. Ortega. C. L. Cristina. A. Adrian. N. cercetării şi tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar. Jigău . Neculau. L. . 2003  Zemmouri. 12. Preoteasa. în Neculau.   http://www. Mercy. 1409/29. Bonn. Iasi.. Havârneanu. A.int/T/E/Cultural_Cooperation/youth/2004_Jeunes_prevention_vio lence. Harcelement et brutalités entre élèves. http://legislsţie. Editura Polirom. ISE..gov/gshs. UNICEF. p. Agresivitatea. 2005  Salavastru Dorina. 51 . În: Soitu. Grundbegriffe. în: Bundeszentrale für politische Bildung..tripod. Violenta în mediul scolar. Anexa la OMECT nr. Genève. Aufl. ESF.Reinhard. OMS. Iaşi. Strategia ministrului educaţiei. Dahlberg.2007.  Raport al expertului independent pentru studiul ONU privind violenţa asupra copiilor. sous la direction de Krug. Mitrofan.html. Conduite agresive în scoala. Aspecte psihosociale. 1996 Neamtu.

mă ascultă şi trec la toate obiectele”.fr/.education. deoarece este neîngrijit. Nu-i place să înveţe. Colegii nu-l acceptă în bancă . elev în clasa a –VII-a. preferă să umble pe străzi sau să stea cu alţi elevi în curtea şcolii.La teza cu subiect unic a venit pentru că i s-a impus de către conducerea şcolii.org. nu a obţinut peste cinci la nici unul dintre obiecte. dar şi de alte cadre didactice.rezultatele sale şcolare sunt mediocre. Anexa 1 Studiu de caz nr. A fost semnalat ca fiind un elev violent de către diriginta sa . www. cât şi în afara acesteia.gouv. Ii loveşte pe cei mai mici decât el . In prezent locuieşte cu alţi patru fraţi mai mari în locuinţa familiei. aceasta nu i se pare utilă. atât în şcoală. A fost implicat în mai multe conflicte. Provine dintr-o familie dezorganizată. http://www./prevention/violence/default.. http://www.ro/pedagogie/velea_pedagogie/co_pdf. Cât priveşte şcoala . 52 .     http://www._bordeaux2. pretextând că şi el “ a încasat-o” când era ca ei.Deşi este intelligent . tatăl fiind alcoolic. http://www.fr. în vârstă de 13 ani. 13 ani.1 Nechifor Ionuţ.obsviolence.educatiefărăviolenta.dppd. el stie că numarul mare de absenţe nu-i va afecta situaţia şcolară anuală:” Vin la sfârşitul semestrului.violencesstudy. Scoala de Arte şi Meserii Cristeşti Nechifor Ionuţ este elev în clasa a VII-a A la SAM Cristeşti. iar mama este plecată in Italia.ro.

Nechifor Ionuţ apreciază că este nervos şi impulsiv.o zi la “ semafor”( podul se recondiţionează şi se circulă doar pe o bandă) câştigă echivalentul sumei din alocaţia pe o lună. Nu este singur . pentru că nimeni nu l-a reclamat. niciodată nu înţelege sarcinile de lucru . Nu lipseşte de la şcoală. este un om care manifestă atât violenţă verbală cât şi fizică. între satele Cristeşti şi Timişeşti. 12 ani. Este cel mai mic din cei cinci copii ai familiei. dar îi place să-şi facă prieteni şi în alte cercuri. A fost tras de urechi de profesoara de chimie pe care a ameninţat-o cu o bătaie bună din partea fraţilor săi. 2 Cercelaru Florin. mai chiuleşte din când în când. încercând de fiecare dată să se impună folosind violenţa. fiindcă tot timpul îi reproşau câte ceva. deşi nu a fost implicat în conflicte mari. povestind cum îi loveşte pe colegii lui de cerşit pentru a-şi impune punctul de vedere. Caracterizându-se. Tatăl. 53 . Elevul intervievat obişnuieşte des să-i ameninţe pe cei din jur. în şcoală şi în afara acesteia. ambii parinţi trăind din ajutor social. pe camp. devenind recalcitrant. Deşi uneori manifestă interes în cadrul orelor. Nechifor Ionuţ recunoaşte că are un comportament agresiv.Provine dintr-o familie cu probleme economice.El spune că într. elev în clasa a VII-a Cercelaru Florin este elev în clasa a VII-a la Scoala de Arte şi Meserii Cristeşti. Studiu de caz nr. Elevul recunoaşte că a recurs la violenţă verbală faţă de unele cadre didactice . Este violent cu toţi colegii din clasă. Nu-i place să înveţe preferând să muncească alături de părinţi. Nu ştie încă să scrie corect şi abia citeşte.ci s-a grupat cu alţi elevi ai şcolii cu risc de abandon şcolar .Cea mai nouă preocupare a elevului anchetat este cerşitul pe podul care traversează râul Moldova. Probleme cu poliţia nu a avut încă. Obişnuieste să-şi facă dreptate singur (“ Cum altul dă şi eu să stau”).

Profesorii îl enervează. elev în cladsa a X-a. l-a crescut singură până când s-a căsătorit. pretextând că un asemenea lucru este obositor. Pentru el . Mama sa este o femeie liniştită. Consideră că nu este evaluat corect de către aceştia. 16 ani . profil macanică.3 Iacob Ion. deoarece primeşte mustrări verbale cănd se întâmplă vreun incident violent. Provine dintr-o familie monoparentală cu tată necunoscut. Timpul liber şi-l petrece umblând pe străzi cu “ gaşca” sau ajutându-şi rudele la diverse treburi. Veniturile familiei sunt insuficiente pentru un trai decent. şcoala nu are valoare. Faţă de profesori are o atitudine zeflemitoare purtându-se arogant mai ales cu cadrele didactice tinere. Dă vina pe alţii atunci când greşeşte.elev în clasa a X-a Iacob Ion.” poţi câştiga bani mulţi muncind în Italia” 54 .Plânge uşor. astfel elevul apelează la mici trucuri pentru a câştiga un ban( cumpără cu un preţ şi vinde cu un altul). mai ales atunci când nu I se dă dreptate. locuieşte în satul Hereşti. Incă din clasa a VI-a a fost un elev problemă al şcolii. Recunoaşte că este impulsiv.In timpul orelor de curs nu ia notiţe . Citeşte greu şi are un scris ilizibil. Nu pare să-l preocupe faptul că instruirea sa iniţială se termină cu zece clase . Studiu de caz nr.

tatăl consuma frecvent băuturi alcoolice . Aparţine unei familii cu situaţie materială bună. deoarece în mijlocul acesteia se simte liber şi puternic. 4 Tănăselea Cosmin. mai ales atunci când este provocat. iar dimineaţa este prea obosit pentru a mai veni la şcoală. Fumează fără rezerve în curtea şcolii şi reactionează violent verbal când i se atrage atenţia. de care uneori are grijă o mătuşă. Elevul a intrat în grupul unor foşti elevi ai şcolii şi ei cu probleme de comportament. Este unul din clienţii fideli ai poliţiei locale. Consumă băuturi alcoolice . A fost implicat în multe conflicte violente atât în şcoală cât şi în afara acesteia. manifestăndu-se agresiv şi violent. schimbător în relaţiile cu profesorii şi colegii. ambii părinţi muncesc în Italia..Dirigintele elevului spune despre acesta că este slab la învăţătură. Studiu de caz nr. elev în clsa a VIII-a Tănăselea Cosmin este elev în clsa a VIII-a la SAM Cristeşti. A fost implicat în multe conflicte la şcoală. 14 ani. Este mândru de apartenenţa sa la gaşcă. Locuieşte cu sora sa mai mică . Copilul a avut de mic un exemplu negativ în familie . obişnuind să vină beat la ore. Frecventează noaptea barurile. 55 .

Deşi situaţia a fost transmisă părinţilor .iar în semestrul al II-lea nu s-a prezentat. anul acesta şcolar va rămâne cu situţia neîncheîată la foarte multe obiecte. aceştia nu şi-au manifestat interesul până în prezent. Anexa 2 SCOALA DE ARTE SI MESERII CRISTESTI POLITIA LOCALA CRISTESTI “ Eu nu sunt violent” 56 .La teza cu subiect unic din semestrul I a obţinut un rezultat alab ( sub 5 ) .

COORDONATORI: Profesorii diriginţi Cadrele poliţiei locale PROIECT EDUCATIONAL DENUMIREA PROIECTULUI  “ Eu nu sunt violent” APLICANTUL  Scoala SAM Cristeşti  Poliţia locală Cristeşti SCURTA PREZENTARE A EXPERIENTEI IN DOMENIUL PROIECTULUI  Scoala şi membrii poliţiei locale au o colaborare de mai mulţi ani. timp în care la invitaţia profesorilor diriginţi cadrele poliţiei au participat la orele de consiliere şi orientare şi la rezolvarea unor cazuri de violenţă şcolară. ARGUMENT 57 .

 Promovarea dialogului şi a comunicării între elevi/ părinţi şi cadrele poliţiei locale. elevi şi cadrele poliţiei.  Atragerea părinţilor. o mândrie. 58 .  Decembrie: Alcoolul şi tutunul. profesori. OBIECTIVE  Dobândirea de către elevi a unor noţiuni referitoare la faptele de violenţă precum şi la legislaţia în vigoare. Astfel. Proiectul îşi propune să-i apropie pe elevi între ei . elevilor. parteneriatul educaţional devine o prioritate a strategiilor orientate către educarea elevilor pentru cunoaşterea şi respectarea legislaţiei şi dezvoltarea sănătoasă a societăţii româneşti. dimpotrivă . Efectele nefaste ale acestora  Februarie: Abandonul şcolar şi familial. Cadre didactice RESURSE TEMPORALE Anul şcolar 2008-2009 CALENDARUL ACTIVITATILOR  Octombrie Ce este legea ? Consecinţele nerespectării ei. să-i convingă faptul că “ a nu fi violent” nu este o ruşine. cadrelor didactice în activităţi cu caracter extracurricular GRUPURILE TINTA Clasele V – VIII. cât şi în afara acestora la nivelul partenerilor implicaţi: decidenţi. SCOPUL PROIECTULUI  Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori commune ale ordinii şi siguranţei elevilor atât pe timpul cursurilor.  Informarea elevilor în sensul cunoaşterii legislaţiei şi a riscurilor de încălcare a acesteia.  Implicarea cadrelor didactice şi a părinţilor în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. Clasele IX – X.

 familiile elevilor.play.  Mai: Eu sunt pacifist! MODALITATI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR antrenarea elevilor. RESURSE MATERIALE IMPLICATE:  baza materială a instituţiilor implicate RESURSE UMANE IMPLICATE:  elevi. 59 . MODALITATI DE EVALUARE  activităţi desfăşurate în comun ( expuneri. părinţilor şi a cadrelor poliţiei în derularea acţiunilor propuse. elaborarea programelor actiunilor. Aprilie: Violenţa în sport. profesorilor. REZULTATE ASTEPTATE  formarea şi acţiunea în scopuri civice.  micşorarea numărului de elevi cu manifestări violente.  cadre didactice.  atenuarea fenomenului şcolar.  cadre ale poliţiei locale. studii de caz. Spiritul de fair. jocuri de rol).

3.Anexa 3 Chestionar destinat elevilor Este timpul să faci ceva în şcoala ta! De aceea te rugăm să răspuzi sincer la următoarele intrebări: Sunt în clasa……… Sunt de sex …………….Ai fost vreodată agresat fizic de o altă persoană: a) Nu d) la discotecă b) în şcoală e) în alte locuri c) în jurul şcolii 2. un coleg al tău să reacţionezi folosind….? a) reacţii fizice agresive b) gesturi ameninţătoare 60 . c) neputinţa când un coleg este bruscat de un altul d) emoţie deosebită când colegii îşi bat joc de aspectul tău fizic sau vestimentar. S-a întâmplat vreodată ca în relaţia cu un profesor.. b) neplăcere cauzată de folosirea poreclelor si a cuvintelor jignitoare.. 1. Ai trăit vreodată sentimentul de ….? a) hărţuire din partea colegilor.

care ar putea genera în violenţă. cum ai reacţiona? a) aş încerca să aplanez confliuctul b) m-aş implica efectiv de o parte sau de alta c) nu m-aş implica.Dacă ai asista la o situaţie conflictuală. Catedra la care predau este de: a)educator b) învăţător c) profesor . apelez la diriginte etc. mi s-a întâmplat să fiu implicat în conflicte care au generat în violenţă fizică? a) da b) nu Data aplicării …………….Varsta mea este …………….Cum este starea de disciplină în şcoala dumneavoastră? a)Foarte bună b)Bună c)Medie d)Satisfăcătoare e)Nesatisfăcătoare .) 6. 5. b) feminin. 3. Anexa 4 CHESTIONAR DESTINAT CADRELOR DIDACTICE În vederea realizării unei investigaţii sociologice privind manifestarea fenomenului violentei in Scoala SAM Cristesti. 5 . când nu-mi convine ceva la şcoală îmi exprim nemulţumirea : a) exprimându-mi punctul de vedere fără să fac scandal b) ridic tonul pentru a-mi impune opinia. c) Reacţionez violent verbal sau fizic d) Altfel( tac şi las de la mine. vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări: 1. La şcoală . 2. La ce ameninţări sunt expuşi elevii din şcoala dumneavoastră? (alegeţi toate variantele pe care le consideraţi potrivite ) a)Violenţă verbală din partea elevilor 61 . In general. 4. 4.Sunt de sex ( incercuieste litera): a) masculin.c) injurii d) refuzarea sarcinilor e) ironia.

.................................... d)ameninţări cu ascultarea.... 7....... comportament corect fatţă de toţi elevii.............................................. care este clasa la care se înregistrează mai frecvent fenomene de agresivitate: .. c ) ambele......................Facând apel la experienta dumneavoastră.......... .................................... Cu care dintre urmatoarele afirmaţii sunteţi de acord? a ) profesorul... Care credeţi că sunt cauzele generarii violenţei ţn scoala dvs..... 11....... 9.... În general........... ........... 10............ exemplu personal........ 6................. 12... In unele unităţi şcolare.. b)negociere... determină reacţii agresive din partea profesorului........... 8 .Ce măsuri combatere a violentei din şcoală propuneţi? (enumeraţi măsuri) 62 ............................. ce măsuri se iau ? a)Mustrare verbală b)Mustrare scrisă / avertisment c)Scăderea mediei la purtare d)Aducerea elevului în faţa Consiliului profesorilor clasei e)Alte măsuri . agresivitatea se manifestă şi în relaţia profesor – elev.... b ) elevul... c)ridicand vocea... prin manifestările sale.. În ce ritm se iau măsuri de combatere a violentei in scoala dvs........... prin modul de conduită poate dezvolta un comportament agresiv la elev........... Consider ca-mi pot stapâni clasa prin: a)dialog....... ore atractive..... ?(enumeraţi cauze) ......b)Violenţă verbală din partea cadrelor didactice c)Violenţă fizică din partea elevilor d)Violenţă fizică din partea cadrelor didactice e)Violenţă de orice tip din partea mass-media f)Consum de alcool g)Consum de droguri interzise h)Abuz emoţional din partea elevilor şi a unor cadre didactice i)Lipsă de înţelegere din partea cadrelor didactice j)Lipsă de înţelegere din partea părinţilor k)Nesupraveghere din partea părinţilor l)Tentative de suicid........? a)Frecvent b)Uneori c)Rar.

................................ ............................................................ 63 ............................................................. ............................................................................................................................................................. Data aplicarii………………........................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->