ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  
Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  
2012-­‐2015  

15  Απριλίου  2011  

Το  στοίχημα  της  ανάπτυξης  

2  

Το  στοίχημα  της  ανάπτυξης  
Στην  τρέχουσα  οικονομική  συγκυρία:  
•  Οι  προοπτικές  ανάπτυξης  διεθνώς  και  ιδιαίτερα  στην  Ευρωζώνη  παραμένουν  περιορισμένες  
•  Οι  αναταράξεις  στις  διεθνείς  αγορές  και  ιδιαίτερα  στις  περιφερειακές  οικονομίες  είναι  πολύ  
πιθανό  να  συνεχιστούν  
•  Η  ύφεση  στην  Ελλάδα  το  2011  θα  περιοριστεί  (-­‐3%  το  2011  έναντι  -­‐4,5%  το  2010  )  
•  Η  Ελλάδα  αναμένεται  να  επιστρέψει  σε  θετικούς  ρυθμούς  ανάπτυξης  το  2012  
6  

%  πραγματικό  ΑΕΠ  

4,7  

%  ονομαστικό  ΑΕΠ  

4  

1,3  

1,1  

0  

-­‐2  

-­‐1,1  

-­‐1,3  

-­‐2  

3,3  

2,9  

2,2  
2  

ΕνΔΤΚ  

1,5  

2,1  

2,1  

0,5  

0,7  

1  

2012  

2013  

2014  

4,4  

2,7  

0  

-­‐1,5  
-­‐3  

-­‐4  

-­‐4,5  
-­‐6  
2009  

2010  

2011  

2015  

3  

64   4   3.10    Υπουργείο  Οικονομικών   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   -­‐6   4   .50   -­‐4.Η  ύφεση  στην  Ελλάδα  είναι  σήμερα  αντίστοιχη  με   αυτήν  στην  Ευρωζώνη  το  2009   Ρυθμός  ανάπτυξης  σε  Ελλάδα  και  Ευρωζώνη   8   5.1   1.05   2   1.81   0   -­‐1.55   1   0.10   3.70   2.94   6   Ελλάδα   5.7   1.60   -­‐2   -­‐4   -­‐4.20   Ευρωζώνη   3.

Η  οικονομία  ανακάμπτει  το  2011   Ρυθμός  ανάπτυξης  ανά  τρίμηνο   7 3 Πρόβλεψη   5 2 3 1 1 0 -1 -1 -3 τριµηνιαία µεταβολή (%) ετήσια µεταβολή (%) -2 -5 -7 -3 2007 2008  Υπουργείο  Οικονομικών   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  5   .

1   11   9   9   7   5   2009    Υπουργείο  Οικονομικών   2010   2011   2012   2013   2014   2015    6   .2   12.2   13.Η  ανεργία  αυξάνεται  έως  το  2012   Εξέλιξη  ποσοστού  ανεργίας  (%)   17   14.8   14.5   13   13.6   15   14.

Οι  Ελληνικές  εξαγωγές  δείχνουν  μεγάλη  δυναμική   Ρυθμός  μεταβολής  (%)  εξαγωγών   50   43   38   40   30   40   35   25   21   20   16   10   13   5   2   1   0   -­‐4   -­‐10   -­‐20   -­‐1   -­‐11   -­‐14   -­‐18   -­‐30   IAN   2008   2009    Υπουργείο  Οικονομικών   ΦΕΒ   ΜΑΡ   ΑΠΡ   ΜΑΙΟΣ   ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   2010   ΑΥΓ   ΣΕΠ   ΟΚΤ   ΝΟΕ   ΔΕΚ   ΙΑΝ   ΦΕΒ   2011   2011   7   .

70   65   60   ΙΑΝ   ΦΕΒ   ΜΑΡ   ΑΠΡ   ΜΑΙΟΣ   ΙΟΥΝ   ΙΟΥΛ   2008   2009   Πηγή: IOBE – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN)  Υπουργείο  Οικονομικών   2010   ΑΥΓ   ΣΕΠ   ΟΚΤ   ΝΟΕ   ΔΕΚ   ΙΑΝ   ΦΕΒ   2011   2011    8   .80   74.90   70.Το  οικονομικό  κλίμα  βελτιώνεται   100   95   Δείκτης  Οικονομικού  Κλίματος   93.90   73.50   79.80   76.60   70.40   90   85   81.50   80   78.30   74.40   76.10   74.80   73.20   71.30   75   70   75.10   75.

0   -­‐5.5   -­‐5.4   -­‐14   -­‐14.Το  έλλειμμα  στο  Ισοζύγιο  Τρεχουσών  Συναλλαγών   μειώνεται   Ελλειμμα  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  (%  ΑΕΠ)   0   -­‐0.1   -­‐0.3   -­‐3.0   -­‐11.7   -­‐1.2   -­‐12   -­‐14.4   -­‐4.9   -­‐2   -­‐2.9   -­‐4   -­‐2.8   -­‐3.5   -­‐1.5   -­‐7.5   -­‐6   -­‐6.6   -­‐7.8   -­‐8   -­‐6.6   -­‐4.9   Ελλειμμα  ως  %  του  ΑΕΠ   -­‐10   -­‐10.2   -­‐7.0   -­‐5.8   -­‐6.4   -­‐11.7    Υπουργείο  Οικονομικών   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   -­‐16   9   .3   -­‐7.2   -­‐3.

Το  πολιτικό  μας  πλαίσιο   10   .

 αναδεικνύοντας  και  αξιοποιώντας  τις  δυνάμεις  και  τις   δυνατότητες  της  χώρας  μας   11   .Η  επιλογή  μας   •  Να  ξεπεράσουμε  την  κρίση.  να  αλλάξουμε  την  χώρα  μέσα  από  το  πιο   φιλόδοξο  πρόγραμμα  νοικοκυρέματος  του  δημοσίου  και  διαρθρωτικών   τομών  και  αλλαγών  που  έχει  εφαρμοστεί  ποτέ  στην  Ελλάδα   •  Διεκδικήσαμε  και  πετύχαμε  να  διασφαλίσουμε  τον  χρόνο  και  τους   πόρους  για  την  διάσωση  της  χώρας  μας  μέσα  από  τον  μηχανισμό  στήριξης   και  το  δάνειο  των  110  δισεκατομμυρίων  ευρώ   •  Διεκδικήσαμε  και  πετύχαμε  να  διασφαλίσουμε  καλύτερους  όρους   αποπληρωμής  του  δανείου.  αλλάζοντας  τα  δεδομένα  για  ολόκληρη  την   Ευρωζώνη   •  Προχωράμε  μπροστά  .διαλύοντας  κάθε  αμφιβολία  για  την  επιτυχία  του   εγχειρήματος.

 αξιοκρατία  και  αξιοπιστία  στη  Δημόσια   Διοίκηση   •  Βάλαμε  τέλος  στην  αδιαφάνεια  και  αναξιοπιστία  των  στατιστικών  μας     •  Διαχειριζόμαστε  με  απόλυτη  διαφάνεια  και  λογοδοσία  το  δημόσιο  χρήμα   •  Διασφαλίσαμε  τις  μελλοντικές  συντάξεις     •  Δημιουργούμε  ένα  πιο  δίκαιο.  αποτελεσματικό  και  απλοποιημένο   φορολογικό  σύστημα   12   .Ξεκινήσαμε  δυναμικά   •  Εχουμε  καταφέρει  την  μεγαλύτερη  μείωση  ελλείμματος  που  έχει  γίνει   ποτέ  στην  Ελλάδα  ή  σε  χώρα  της  Ευρωζώνης.  μέσα  σε  ένα  χρόνο   •  Θέσαμε  τις  βάσεις  για  διαφάνεια.

Υλοποιούμε  μεγάλες  τομές  και  αλλαγές   •  Αλλάζουμε  τον  φοροεισπρακτικό  μηχανισμό  και  θέτουμε  τις  βάσεις  για   την  αποτελεσματική  αντιμετώπιση  της  φοροδιαφυγής   •  Διαμορφώνουμε  ένα  πιο  φιλικό  επενδυτικό  και  επιχειρηματικό   περιβάλλον   •  Μειώνουμε  ριζικά  την  γραφειοκρατία  για  τις  επιχειρήσεις   •  Εκπονούμε  και  υλοποιούμε  σχέδια  για  την  αναδιάρθρωση  των  ΔΕΚΟ   •  Εξοικονομούμε  πόρους  μέσα  από  το  ίδιο  το  σύστημα  και  δημιουργούμε   ένα  ποιοτικότερο  σύστημα  υγείας  με  αξιοπρέπεια  για  τον  πολίτη     •  Αλλάζουμε  τον  εκπαιδευτικό  και  ερευνητικό  χάρτη  της  χώρας   13   .

 Το  νέο  αναπτυξιακό  μας   πρότυπο  είναι  τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  της  χώρας:   •  Αλλάζουμε  προσανατολισμό  στην  ενέργεια  αξιοποιώντας  τους  δικούς   μας  ενεργειακούς  πόρους   •  Αναβαθμίζουμε  το  φυσικό  και  αστικό  περιβάλλον   •  Προωθούμε  εναλλακτικές  μορφές  ποιοτικού  τουρισμού   •  Αξιοποιούμε  την  κινητή  και  ακίνητη  περιουσία  του  Δημοσίου   •  Αλλάζουμε  το  μοντέλο  ελληνικής  γεωργίας.  βάζοντας  στο  επίκεντρο  την   ανάδειξη  της  ελληνικής  και  μεσογειακής  διατροφής   •  Αλλάζουμε  νοοτροπίες  και  σπάμε  τις  αδράνειες  σε  όλα  τα  συστήματα   που  εμποδίζουν  την  ανάπτυξη   14   .Κάνουμε  την  κρίση  ευκαιρία   Αλλάζουμε  ριζικά  το  αναπτυξιακό  μας  πρότυπο.

 απελευθέρωση  αγορών.  κατάργηση   ΚΒΣ.  πρόγραμμα   αποκρατικοποιήσεων  και  αξιοποίησης  της  δημόσιας  περιουσίας)   •  Ενισχύουμε  τη  ρευστότητα  με  νέα  χρηματοδοτικά  εργαλεία  (ΕΤΕΑΝ.  αλλαγή  στο   καθεστώς  για  τις  οικοδομικές  άδειες)   •  Δημιουργούμε  ένα  πιο  ευνοϊκό  επενδυτικό  περιβάλλον  (  fast-­‐track.Απελευθερώνουμε  τις  δυνάμεις  της  ανάπτυξης   Για  την  εξάλειψη  κάθε  εμποδίου  που  κρατάει  καθηλωμένες  τις  δημιουργικές   δυνάμεις  της  χώρας:   •  Ανατρέπουμε  τα  εμπόδια  στη  δημιουργία  και  στην  επιχειρηματικότητα   (δραστική  απλοποίηση  διαδικασιών  ίδρυσης  και  αδειοδότησης.   “Jessica”.  “Single  Window”  για  την  διευκόλυνση  της   15   πρόσβασης  σε  πληροφορία)   .  συμφωνίες  μείωσης  τιμών)   •  Προωθούμε  την  εξωστρέφεια  (καταγραφή  και  άρση  εμποδίων  διοικητικού   και  φορολογικού  χαρακτήρα.  ενοποίηση  ελεγκτικών  και  εισπρακτικών  μηχανισμών.   μείωση  του  συναλλακτικού  κόστους  μέσω  της  απελευθέρωσης   επαγγελμάτων.  νέος   επενδυτικός  νόμος.  “Jeremie”)   •  Ενισχύουμε  τον  ανταγωνισμό  στην  αγορά  (Επιτροπή  Ανταγωνισμού.

 το  ψηφιακό  σχολείο   •  Λειτουργούμε  ολοήμερα  σχολεία  με  Ενιαίο  Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό   Πρόγραμμα  Σπουδών   •  Η  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  αποκτά  περιεχόμενο.  αναβαθμίζεται  ο   ρόλος  της  και  σταματάει  να  αποτελεί  μόνο  προθάλαμο  για  το  Πανεπιστήμιο   •  Προωθούμε  το  ψηφιακό  Πανεπιστήμιο  για  τη  μείωση  της  γραφειοκρατίας   στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση   •  Στηρίζουμε  την  καινοτομία  και  την  έρευνα  με  ριζικές  τομές  στο  σύστημα   αξιολόγησης  και  δικτύωσης  των  ερευνητικών  μονάδων   16   .Ανθρώπινο  κεφάλαιο:  επιτάχυνση  της  πορείας   προς  το  μέλλον   Αναμορφώνεται  πλήρως  το  σύστημα  παιδείας:   •  Διαμορφώνουμε  ένα  σύστημα  που  προάγει  δεξιότητες  και  ταλέντα   •  Εκσυγχρονίζουμε  τις  σχολικές  μονάδες  με  την  Ενιαία  Ψηφιακή   Εκπαιδευτική  Πλατφόρμα.

 με  αξιοπρέπεια  για  τον  πολίτη   •  Εξορθολογίζουμε  τα  κριτήρια  για  την  χορήγηση  επιδομάτων  και  κοινωνικών   παροχών.Κοινωνία  συνοχής  και  προστασίας   •  Στηρίζουμε  τη  διατήρηση  και  τη  δημιουργία  νέων  θέσεων  με  ιδιαίτερη  μέριμνα   για  τους  νέους  και  τις  ευάλωτες  ομάδες   •  Δημιουργούμε  ένα  σύστημα  υγείας  που  παύει  να  είναι  μαύρη  τρύπα  για  τα   χρήματα  των  φορολογουμένων.  ώστε  να  παρέχονται  από  ένα  φορέα  που   μπορεί  να  καταγράφει.  να  παρακολουθεί  και  να  αξιολογεί  την  αποτελεσματικότητα   της  προνοιακής  πολιτικής   •  Καταπολεμούμε  την  εισφοροδιαφυγή  με  ριζική  αντιμετώπιση  του  προβλήματος   της  αδήλωτης  εργασίας   •  Προχωρούμε  σε  ριζική  αλλαγή  του  τρόπου  απονομής  των  συντάξεων   επιταχύνοντας  τις  διαδικασίες  χορήγησής  τους   17   .  στοχεύοντας  στην  πραγματική  αναβάθμιση  του  επιπέδου  διαβίωσης  των   πολιτών  που  έχουν  ανάγκη   •  Ενοποιούμε  τις  κοινωνικές  παροχές.  Ενα  σύστημα  υγείας  που  προσφέρει  υπηρεσίες   ποιότητας.

Κράτος  διαφάνειας  στην  υπηρεσία  του  πολίτη   •  Ανταποκρινόμαστε  στο  αίτημα  των  πολιτών  για  ένα  πολιτικό  σύστημα   διαφάνειας  και  για  θεσμούς  που  υπηρετούν  την  κοινωνία  με  αλλαγή  του   εκλογικού  νόμου   •  Προχωρήσαμε  στην  μεγάλη  μεταρρύθμιση  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  με   τον  «Καλλικράτη»   •  Επαναφέραμε  και  διευρύναμε  την  διαδικασία  προσλήψεων  αποκλειστικά   από  τον  ΑΣΕΠ   •  Αξιολογούμε  και  προχωρούμε  άμεσα  στον  εκσυγχρονισμό  της   λειτουργίας  της  Δημόσιας  Διοίκησης   •  Εισάγουμε  νέο  σύστημα  αξιολόγησης  και  εκ  βάθρων  αλλαγή  του   πειθαρχικού  δικαίου  των  δημοσίων  υπαλλήλων   •  Δημιουργούμε  τις  προϋποθέσεις  για  μια  ανεξάρτητη  και  αποτελεσματική   Δικαιοσύνη  με  την  επιτάχυνση  της  διοικητικής  δίκης.  αξιοποιείται  η   ψηφιακή  τεχνολογία  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  μηχανισμού  υποστήριξης   18   της  Δικαιοσύνης   .

Αξιοποίηση  της  δημόσιας  περιουσίας   19   .

.Η  δημόσια  περιουσία  ως  μοχλός  ανάπτυξης.     .  διαφυλάσσοντας  το  δημόσιο  συμφέρον...   20   ...   ανταγωνιστικότητας  και  απασχόλησης   Το  πρόγραμμα  αξιοποίησης  δημόσιας  περιουσίας:   •  στηρίζει  την  αναπτυξιακή  διαδικασία   •  φέρνει  επενδύσεις  και  θέσεις  εργασίας     •  δίνει  ώθηση  σε  κρίσιμους  τομείς  της  εθνικής  οικονομίας   Θέλουμε   να   προσελκύσουμε   ιδιωτικά   κεφάλαια   σε   σημαντικούς   τομείς  και  δραστηριότητες  .   αλλα   διατηρώντας   δημόσια   συμμετοχή   και   έλεγχο   σε   κρίσιμες   υποδομές..

Η  δημόσια  περιουσία  μπορεί  να  βοηθήσει   σημαντικά  και  στη  μείωση  του  χρέους   Από  το  πρόγραμμα  θα  αντληθούν  σημαντικά  έσοδα   •  15  δισεκατομμύρια  ευρώ  την  περίοδο  2011-­‐2013  και     •  50  δισεκατομμύρια  ευρώ  συνολικά  έως  το  2015   Αυτά  τα  έσοδα  μειώνουν  το  χρέος  κατά  επιπλέον  20  ποσοστιαίες   μονάδες  του  ΑΕΠ  έως  το  2015.   Ενδεικτικά.  η  ολοκλήρωση  του  προγράμματος  αποκρατικοποιήσεων   και  αξιοποίησης  της  δημοσίας  περιουσίας  το  2015  θα  οδηγήσει  σε   μείωση  της  ετήσιας  δαπάνης  για  τόκους  κατά  3  δισ.  ευρώ   21   .  καθιστώντας  το  πιο  βιώσιμο  με   σημαντικά  χαμηλότερη  επιβάρυνση  σε  τόκους  για  τον  Ελληνα   φορολογούμενο.

Ευέλικτες  μέθοδοι  και  διαφανείς  διαδικασίες    
•  Βαθμοί  κρατικής  ιδιοκτησίας  
–  51%  ή  μεγαλύτερο:    απόλυτη  πλειοψηφία  
–  34%:  δεσμευτική  ισχυρή  μειοψηφία  
–  Μικρότερο  του  34%  με  συμφωνία  μετόχων  
–  Πλήρης  ιδιωτικοποίηση  
•  Διαδικασίες  
–  Πώληση  
–  Συμβάσεις  Παραχώρησης  
–  Στρατηγικός  επενδυτής  
–  Μετοχοποίηση  μέσω  Χρηματιστηρίου  
–  Εταιρία  συμμετοχών  

22  

Περιουσιακά  Στοιχεία  σε  διάφορους  κλάδους    
•  Υποδομές:  αεροδρόμια,  λιμάνια,  αυτοκινητόδρομοι  
•  Ενέργεια:  ΔΕΗ,  ΔΕΠΑ,  ΕΛΠΕ  
•  Τηλεπικοινωνίες:  OTE,  Φάσμα  Συχνοτήτων  
•  Παίγνια:  ΟΠΑΠ,  καζίνο,  ΟΔΙΕ,  Λαχεία,  e-­‐gaming    
•  Συμμετοχές:  ΛΑΡΚΟ,  ΤΡΑΙΝΟΣΕ,  ΕΑΣ,  ΕΑΒ  ΕΛΒΟ  
•  Τράπεζες:  ΑΤΕ,  ΤΤ,  ΤΠΔ,  συμμετοχές  σε  ιδιωτικές  τράπεζες  
•  Ακίνητα  
23  

Σύγχρονες  αεροπορικές  υποδομές  
Χρειάζομαστε  σύγχρονες  αεροπορικές  υποδομές  που:  
•  καλύπτουν  τις  ανάγκες  των  πολιτών  σε  όλη  τη  χώρα  και  
•  συνεισφέρουν  δυναμικά  στην  ανάπτυξη  του  τουρισμού  
Δράσεις:  

•  Επέκταση   σύμβασης   παραχώρησης   του   Διεθνούς   Αερολιμένα  
Αθηνών   (ΔΑΑ)   το   2011   και   σταδιακή   μείωση   συμμετοχή,   για   να  
εισέλθουν  ιδιωτικά  αναπτυξιακά  κεφάλαια    

•  Νέος  νόμος  διαχείρισης  περιφερειακών  αεροδρομίων  το  2011  
•  Δημιουργία   πολυμετοχικών   εταιρικών   σχημάτων   με   συμμετοχή  

του   Δημοσίου   (κατά   το   πρότυπο   του   ΔΑΑ)   το   2012   για   την  
κινητοποίηση   ιδιωτικών   κεφαλαίων   και   τεχνογνωσίας   στη  
λειτουργία  των  29  περιφερειακών  αεροδρομίων  
24  

  σχηματίζοντας   περιφερειακά  λιμενικά  συστήματα     •  Προχωράμε   στην   προσέλκυση   ιδιωτικών   κεφαλαίων   για   την   αναβάθμιση  των  μαρίνων  σε  σύγχρονες  υποδομές  τουρισμού   25   .Νέες  λιμενικές  υποδομές   Θέλουμε  λιμενικές  υποδομές  που:   •  θα  προωθούν  τον  τουρισμό  και  την  ανάπτυξη   •  θα   είναι   υποδομές   για   την   παραγωγή   εισοδήματος   για   τις   τοπικές  κοινωνίες  και  για  όλη  την  χώρα   Δράσεις:   •  Προωθούμε   από   το   2012   την   δημιουργία   σχημάτων   συνεργασίας   μεταξύ   δημόσιου   και   ιδιωτικού   τομέα   για   το   Αττικό   Λιμενικό   Σύστημα   και   για   τους   κυριότερους   περιφερειακούς   λιμένες   της   χώρας.

    •  Εταιρία  Ειδικού  Σκοπού  για  την  τιτλοποίηση  των  εσόδων  από  τα  διόδια.  Στον  σχεδιασμό  αυτό  εντάσσονται  η  Εγνατία  Οδός  και  οι  Ελληνικοί   Αυτοκινητόδρομοι  με  ορίζοντα  υλοποίησης  της  διαδικασίας  παραχωρήσεων   το  τέλος  του  2011.   .Οδικά  και  σιδηροδρομικά  δίκτυα   •  Το   Εθνικό   οδικό   και   σιδηροδρομικό   μας   δίκτυο   θέλουμε   να   παρέχει   δρόμους  ασφάλειας  και  ανάπτυξης  για  όλη  την  χώρα.   Δράσεις:   •  Δημιουργία   σύγχρονων   χρηματοοικονομικών   σχημάτων   για   την   παραχώρηση   της   λειτουργίας   αυτοκινητοδρόμων   σε   ιδιωτικά   επενδυτικά   σχήματα.  σε  λογικό  κόστος  για   τους  φορολογούμενους  και  όλους  τους  χρήστες.  με   στόχο  τη  μείωση  των  διοδίων  κατά  το  χρόνο  κατασκευής  και  την  υποστήριξη   της  δυνατότητας  κατασκευής  των  οδικών  δικτύων  σε  εξέλιξη   •  Εφαρμογή   σχεδίου   εξυγίανσης   του   ομίλου   ΟΣΕ   ώστε   να   σταματήσει   να   παράγει   ελλείμματα.   Προχωράμε   το   2011   στην   αποκρατικοποίηση   της   ΤΡΑΙΝΟΣΕ   και   ταυτόχρονα   στην   αξιοποίηση   της   ακίνητης   περιουσίας   της   26   ΓΑΙAΟΣΕ.

Νέα  ενεργειακή  πολιτική     Η  Κυβέρνηση  έχει  τρεις  μεγάλους  στοχους  στον  τομέα  της  ενέργειας  :   •  Δυναμική  ανάπτυξη  της  πράσινης  ενέργειας   •  Αναβάθμιση   του   γεωστρατηγικού   ρόλου   της   Ελλάδας   στα   διεθνή   ενεργειακά  δίκτυα     •  Ενδυνάμωση  της  ενεργειακής  επάρκειας  της  χώρας   Η   νέα   ενεργειακή   πολιτική   περιλαμβάνει   αξιοποίηση   της   δημόσιας   περιουσιας  και    την  προσεκτική  απελευθέρωση  της  αγοράς  :     •  Μείωση   του   ποσοστού   συμμετοχής   του   Δημοσίου   στη   ΔΕΗ   από   το   51%   έως   το   34%.   διατηρώντας   δημόσιο   έλεγχο   και   management   •  Μείωση  της  δημόσιας  συμμετοχής  στη  ΔΕΠΑ  στο  34%  το  2011   •  Την  πλήρη  πώληση  της  ΛΑΡΚΟ  το  2011   27   .   το   2012.

Υποδομές  ύδρευσης   •  Το   νερό   είναι   σπάνιος   πόρος   και   οι   υποδομές   ύδρευσης   θα   παραμείνουν  υπό  δημόσιο  έλεγχο   •  Χρειάζονται   όμως   σημαντικές   επενδύσεις   για   να   εκσυγχρονιστούν   και   να   μπορούν   να   παρέχουν   ποιοτικές   υπηρεσίες  ύδρευσης  και  άρδευσης  σε  όλη  την  επικράτεια   •  Προχωράμε  στην  προσέλκυση  ιδιωτών  επενδυτών  στην  ΕΥΔΑΠ   και  ΕΥΑΘ   28   .

  ευρυζωνικότητα   και   ψηφιακή  ανάπτυξη  το  2012   •  Επεκτείνουμε  το  2011  τις  άδειες  κινητής  τηλεφωνίας   •  Προχωρούμε   στην   είσοδο   στρατηγικού   επενδυτή   το   2012   στα   Ελληνικά   Ταχυδρομεία   για   παροχή   καθολικής   υπηρεσίας   με   σύγχρονους  όρους  σε  όλη  την  ελληνική  επικράτεια   29   .   Δράσεις:   •  Δημιουργία  σύγχρονων  υποδομών  οπτικών  ινών  «έως  το  σπίτι»   με  τη  συνεργασία  δημόσιου  και  ιδιωτικού  τομέα     •  Προχωράμε  στη  μείωση  της  συμμετοχής  του  δημοσίου  στον  ΟΤΕ   το  2011   •  Αξιοποιούμε   το   φάσμα   συχνοτήτων   καθώς   και   το   ψηφιακό   μέρισμα   για   σύγχρονες   τηλεπικοινωνίες.Τηλεπικοινωνιακές  –  ευρυζωνικές  υποδομές   •  Η   Ελλάδα   χρειάζεται   ένα   σύγχρονο   δίκτυο   επικοινωνιών   επεκτείνοντας   τις   υπάρχουσες   υποδομές   και   αξιοποιώντας   τις   σύγχρονες  τάσεις  και  τεχνολογίες.

  Πώληση   της  μετοχής  του  ΟΠΑΠ  το  2012.   Ο   ΟΠΑΠ   ενδυναμώνεται   μέσω   της   χρονικής   επέκτασης   των   δικαιωμάτων   του   και   ταυτόχρονα   συμμετέχει   με   άδειες   στο   στοίχημα   στο   διαδίκτυο   και   στα   νέα   τυχερά   παιχνίδια.Διαφάνεια  και  ρύθμιση  στην  αγορά  τυχερών   παιγνίων   •  Η   πολιτεία   οφείλει   να   παρέχει   ένα   ρυθμιστικό   πλαίσιο   διαφάνειας   και   κοινωνικής   προστασίας   στην   αγορά   παιγνίων   το   οποίο   να   παράγει   και   έσοδα  για  το  δημόσιο.   ευρώ  το  μήνα  για  την  καθολική  απαγόρευση  που  ισχύει)   •  Επέκταση  το  2011  της  σύμβασης  παραχώρησης  με  τον  ΟΠΑΠ  για  την    αγορά   τυχερών   παιχνιδιών   και   προγνωστικών.   •  Μετοχοποίηση  των  κρατικών  λαχείων  το  2011   •  Αναδιοργάνωση  του  ΟΔΙΕ  και  διαδικασίας  αποκρατικοποίησης  το  2012   30   .   Δράσεις:   •  Πώληση  της  δημόσιας  συμμετοχής  στα  καζίνο  το  2011   •  Ρύθμιση   και   παραχώρηση   αδειών   στην   αγορά   τυχερών   παιχνιδιών   και   ηλεκτρονικού   στοιχήματος   το   2011   (η   Ελλάδα   πληρώνει   πρόστιμο   1   εκ.

 για  να  στηρίξουν  τους  ΟΤΑ  και  άλλους  δημόσιους   οργανισμούς.   —  Το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  διαχωρίζεται.  Το  2012.  Στο   τέλος  αυτής  της  πορείας.  η  συμμετοχή  του  Δημοσίου  θα  μειωθεί  κρατώντας  όμως   πλειοψηφία  του  δημοσίου.  το  Δημόσιο  προχωρά  στην    πώληση  του  εμπορικού  τμήματος   ανάλογα  με  τις  συνθήκες  αγοράς.Ανάπτυξη  του  τραπεζικού  συστήματος   •  Το  ελληνικό  τραπεζικό  σύστημα  πρέπει  να  διαδραματίσει  σημαντικό  ρόλο   στην  ανάπτυξη  της  οικονομίας  τα  επόμενα  χρόνια   •  Ενθαρρύνουμε  στρατηγικές  κινήσεις  και  συμμαχίες.  Δημιουργήσαμε  το   Ταμείο  Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας  και  ένα  ευρύ  πρόγραμμα   εγγυήσεων  ως  δίκτυ  ασφάλειας  και  στήριξης  της  ρευστότητας  για  την   πραγματική  οικονομία     •  Προχωράμε  στην  αναδιάρθρωση  τραπεζών  που  συμμετέχει  το  Δημόσιο:     —  Η  Αγροτική  Τράπεζα  της  Ελλάδος  (ΑΤΕ)  έχει  ανακοινώσει  σημαντική  αύξηση   μετοχικού  κεφαλαίου  και  έχει  ξεκινήσει  σημαντική  προσπάθεια  αναδιάρθρωσης.  Εως  το  2013  θα  μετεξελιχτεί  με  τη  μείωση  της  συμμετοχής  του  Δημοσίου  και   την  ενδυνάμωση  του  ρόλου  του  σε  ένα  ευρύτερο  πλαίσιο.  που  του  επιτρέπει  να   31   συνεχίσει  τη  σημερινή  του  δραστηριότητα.  Οι  παρακαταθήκες  διατηρούν   το  δημόσιο  χαρακτήρα  τους.   .   —  Το  Ταχυδρομικό  Ταμιευτήριο  παραμένει  σημαντικό  μέρος  του  δημόσιου  τραπεζικού   πυλώνα.

 σημαντικό  αναπτυξιακό  εργαλείο  αλλά  και  μέσο   μείωσης  του  μεγάλου  δημοσίου  χρέους  της  χώρας   •  Εχει  ήδη  ξεκινήσει  η  πλήρης  καταγραφή  και  αξιολόγηση  των   αξιοποιήσιμων  ακινήτων  για  πρώτη  φορά  στη  χώρα  μας.  η  οποία   σήμερα  είναι  αναξιοποίητη  ή  την  εκμεταλλεύονται   ανεξέλεγκτα  ιδιωτικά  συμφέροντα  και  καταπατητές   •  Η  αξιοποίηση  αυτής  της  περιούσιας  με  όρους  διαφάνειας  και   προστασίας  του  δημοσίου  συμφέροντος  αποτελεί  υποχρέωση   για  το  κράτος.  με  τη   δημιουργία  ενός  ενιαίου  μητρώου  ακίνητης  περιούσιας   32   .Αξιοποίηση  δημόσιας  ακίνητης  περιουσίας   •  Το  Δημόσιο  κατέχει  μια  τεράστια  ακίνητη  περιουσία.

Δράσεις  για  την  αξιοποίηση  των  ακινήτων     •  Πλήρης  καταγραφή  και  αξιόλογη  των  αξιοποιήσιμων  ακινήτων  για   πρώτη  φορά  στη  χώρα  μας  και  δημιουργία  ενός  ενιαίου  μητρώου   •  Δημιουργία  Εθνικού  Χαρτοφυλακίου  Δημόσιας  Γης  με  επιμέρους   εξειδικευμένα  χαρτοφυλάκια  σημαντικών  ακινήτων   •  Αξιοποίηση  παρόμοιων  χρηματοοικονομικών  εργαλείων  με  την   οργάνωση  χαρτοφυλακίων  σε  Εταιρείες  Ειδικού  Σκοπού  και   προώθηση  τους  σε  διεθνείς  αγορές  από  ελληνικές  και  διεθνείς   τράπεζες  με  αποτέλεσμα  άμεσα  σημαντικά  έσοδα  για  το  ελληνικό   δημόσιο   33   .

Δράσεις  για  την  αξιοποίηση  των  ακινήτων     •  Προχωράμε  σε  θεσμικές  παρεμβάσεις  για  την  απεμπλοκή  από   χρόνιες  παθογένειες  που  εμποδίζουν  την  αξιοποίηση:   —  Θεσμοθετούμε  τον  θεσμό  της  «επιφάνειας»  και  της  μακροχρόνιας   μίσθωσης   —  Νομοθετούμε  του  όρους  αξιοποίησης  της  παραθεριστικής  και   τουριστικής  κατοικίας   —  Δίνουμε  όρους  δόμησης  και  χωροταξίας  σε  επιλεγμένα  ακίνητα  του   δημοσίου  για  ταχύτερη  αξιοποίηση  μέσα  από  fast  track   •  Αμεση  αξιοποίηση  ακινήτων  του  ελληνικού  δημοσίου  τα  οποία   κατέχει  η  Κτηματική  Εταιρεία  του  Δημοσίου  (ΚΕΔ)  ή  η  Εταιρία   Τουριστικών  Ακινήτων  (ΕΤΑ)  και  τα  Ολυμπιακά  Ακίνητα   •  Η  λιμνάζουσα  ακίνητη  περιουσία  του  δημοσίου  που  σήμερα   απαξιώνεται  όπως  τα  Ολυμπιακά  Ακίνητα  και  το  Ελληνικό  γίνονται   πηγή  ελάφρυνσης  του  φορολογούμενου   34   .

Χρονοδιάγραμμα  Αξιοποίησης  Ακινήτων     •  Μάρτιος-­‐Απρίλιος   2011:   πρόσληψη   κοινοπραξιών   για   την   καταγραφή  και  αξιολόγηση   •  Ιούνιος  2011:  Παράδοση  του  πρώτου  χαρτοφυλακίου   –  Ιούνιος   2011:   Πρόσληψη   συμβούλων   σχηματισμού   και   προώθησης   επενδυτικών  προϊόντων   –  Ιούνιος-­‐Σεπτέμβριος  2011:  νομοθετικές  παρεμβάσεις   –  Οκτώβριος  2011  –  2012:  προώθηση  στις  διεθνείς  αγορές   •  Δεκέμβριος   2011:   Παράδοση   του   δεύτερου   χαρτοφυλακίου   και  επανάληψη  της  παραπάνω  διαδικασίας   •  Ιούνιος   2012:   Παράδοση   του   τρίτου   χαρτοφυλακίου   και   επανάληψη  της  παραπάνω  διαδικασίας   •  Δεκέμβριος   2012:   Παράδοση   του   τέταρτου   χαρτοφυλακίου   και  επανάληψη  της  παραπάνω  διαδικασίας   35   .

500   2013   Σύνολο   4.  ευρώ  από  αξιοποίηση  δικαιωμάτων  και  ακινήτων   •  Συνολική  εκτιμώμενη  απόδοση   -­‐  15  δισ.000   36   .  Ευρώ  σύνολο  έως  το  2015   •  Προγραμματισμός  έως  το  2013   2011   Εκτίμηση  Eσόδων   (εκατ  Ευρώ)   2012   2.000   5.Περίληψη  τoυ  προγράμματος  σε  αριθμούς   •  Δυνατότητα   -­‐  10-­‐15  δισ.  ευρώ  έως  το  2013   -­‐  50  δισ.000-­‐4.500   12.000  -­‐  17.500-­‐5.  ευρώ  από  εταιρίες  και  υποδομές   -­‐  25-­‐35  δισ.500-­‐7.

Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο   Δημοσιονομικής  Στρατηγικής   37   .

  38   .   ο   έλεγχος   και   η   συγκράτηση   του   δημόσιου   χρέους.   Για   την   Ελλάδα.   για   να   μπορεί   να   σχεδιάζει   το   μέλλον   της.Η  πρόκληση:  Ο  έλεγχος  του  δημόσιου  χρέους   Μια   κοινωνία.   αποτελεί   μια   από   τις   μεγάλες   προκλήσεις   της   επόμενης   δεκαετίας.   θα   πρέπει   να   διασφαλίζει   τη   βιωσιμότητα   του   ευρύτερου   οικονομικού  και  δημοσιονομικού  πλαισίου.

Η  Ελλάδα  το  2011  θα  έχει  το  μεγαλύτερο   δημόσιο  χρέος  στην  ΕΕ   Χρέος  2011   (%  ΑΕΠ)   155   135   115   95   75   55   33   35   15   9   51   52   45   45   47   43   43   39   57   153   120   107   101   87   87   89   82   83   80   76   71   72   65   67   70   20   20   -­‐5   39   .

Διαχρονική  εξέλιξη  δημοσίου  χρέους   Χρέος  Γενικής  Κυβέρνησης  σε  δισ  ευρώ   Χρέος  Γενικής  Κυβέρνησης  ως  %  ΑΕΠ   160   153   350   325   150   140   298   300   140   261   127   130   120   110   110   100   345   103   104   239   250   224   200   183   106   105   102   97   99   100   90   150   141   152   159   195   168   100   80   50   70   0   60   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   40   .

5%)   •  Ανάπτυξη  (ονομαστικούς  ρυθμούς  ανάπτυξης  πάνω  από  2%)   •  Αξιοποίηση  της  δημόσιας  περιουσίας  (1-­‐2%  του  ΑΕΠ  για  5  χρόνια)   •  Καλύτερους  όρους  δανεισμού  (ως  αποτέλεσμα  όλων  των  παραπάνω)   41   .Το  δημόσιο  χρέος  μπορεί  να  μειωθεί   Το  δημόσιο  χρέος  μπορεί  να  μειωθεί  μέσα  από  ένα  πρόγραμμα  που  στοχεύει  σε:     •  Δημοσιονομική  προσαρμογή  (πρωτογενή  πλεονάσματα  πάνω  από  5.

8   101.2   80   98.2   120   100   99.5   140   156.8   1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   0    Υπουργείο  Οικονομικών   42   .6   60   49   40   20   22.8   72.Το  δημόσιο  χρέος  θα  αρχίσει  να  μειώνεται  ως   ποσοστό  του  ΑΕΠ  από  το  2013   180   160   142.

6%   2004   2005   39.4%   40.χ.3%   45.6%   ΣΤΟΧΟΣ:  Εσοδα  γενικής  κυβέρνησης  (%  ΑΕΠ)   44.0%   53.3%   44.0%   50.3%   39.9%   42.1%   49.0%   35.6%   43%   42.  επίπεδο  δαπανών  του  2003  και  εσόδων  του  2000).0%   38.0%   ΒΑΣΙΚΟ  ΣΕΝΑΡΙΟ:  Εσοδα  γενικής  κυβέρνησης  (%  ΑΕΠ)  χωρίς  παρεμβάσεις   ΣΤΟΧΟΣ:  Δαπάνες  γενικής  κυβέρνησης  (%  ΑΕΠ)   55.8%   49.5%   40.0%   45.0%   50.5%   46.5%   47.     Ο  δημοσιονομικός  μας  στόχος  είναι  να  επιτύχουμε  επιδόσεις  που  είχαμε   και  στο  παρελθόν  (π.5%   43.Η  ανάγκη  για  Μεσοπρόθεσμη  Δημοσιονομική   Προσαρμογή  είναι  επιτακτική   Το  Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  δεν  στοχεύει  στο   παράλογο.8%   43%   45.1%   30.7%   45.   Σενάριο  και  στόχοι  εξέλιξης  εσόδων  και  δαπανών   Γενικής  Κυβέρνησης   ΒΑΣΙΚΟ  ΣΕΝΑΡΙΟ:  Δαπάνες  γενικής  κυβέρνησης  (%  ΑΕΠ)  χωρίς  παρεμβάσεις   60.0%   2000   2001   2002   2003   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   43   .0%   40.3%   40.1%   2006   2007   44%   43%   40.4%   49.9%   38.9%   43%   47.1%   38.5%   39.

290   117.000   60.083   19.007   27.181   0   44   .706   11.369    55.053   56.000   Δαπάνες  Γενικής  Κυβέρνησης  κατά  κύρια  κατηγορία  2010  –  2015      (εκ.500   8.000   20.000   120.500   8.000   40.500   8.242   26.382   14.454   11.901   125.947   11.     υγεία   53.458   17.Χωρίς  περαιτέρω  παρεμβάσεις  οι  δαπάνες  μας   θα  αυξηθούν  κυρίως  εξαιτίας  των  τόκων     140.500   8.858   Μισθοί  και          συντάξεις   27.143   118.924   22.500        Καταναλωτικές.291   26.482   Τόκοι     13.389   26.181   26.855   11.705   55.000   80.530   ΠΔΕ       8.362   15.060   117.000   100.  ευρώ)   120.744   55.     περίθαλψη.013   122.382   11.500   8.089   2010   2011   2012   2013   2014   2015   Ασφάλιση.326   55.     13.

000   40.070   29.924   29.278   98.598   Αλλα         13.429   33.185   99.988   Αμεσοι     Φόροι   18.979   2010   2011   2012   2013   2014   2015   92.877   99.603   31.000   100.993   0   45   .Χωρίς  παρεμβάσεις  τα  έσοδα  πλην  έμμεσων   φόρων  αυξάνουν  ελάχιστα  σε  σχέση  με  το  2011   120.557   31.428   17.160   18.751   30.725   18.000   20.149   18.645    17.679   Εμμεσοι     Φόροι   30.000   Εσοδα  Γενικής  Κυβέρνησης  κατά  κύρια  κατηγορία  2010  –  2015      (εκ.531   17.895   32.779   18.000   60.078   Κοινωνικές     εισφορές   29.380   30.156   33.956   17.694   30.598    17.628   98.  ευρώ)   98.867    18.000   80.

Την  περίοδο  2010-­‐2011  καλύπτουμε  πάνω  από  το   50%  της  προσαρμογής  έως  το  2015   12%   2012-­‐2015   9%   6%   3%   2011   2010   0%   Δημοσιονομική  προσαρμογή  (%  ΑΕΠ)   46   .

  ευρώ   οι   κίνδυνοι   και   οι   αποκλίσεις.5   2012-­‐15   2012-­‐15   0   2012-­‐15   47   .  ευρώ   2011:   Καλύπτονται   με   παρεμβάσεις   ύψους   3   δισ.5     Προσπάθεια  από  την   πλευρά  των   δαπανών   14   Μείωση  ελλείμματος   14.  ευρώ.5  δισ.  αφού  περίπου  8.   ευρώ   ώστε   να   μειωθεί   το   έλλειμμα  κατά  14.  ώστε  να  παραμείνουμε  εντός  των  στόχων  που  έχουμε  θέσει   2012-­‐2015:   Υπολογίζεται   προσπάθεια   23   δισ.5  δισ.  ευρώ  είναι  η  αυτόνομη   αύξηση  των  δαπανών  για  τόκους   25   Η  δημοσιονομική  προσπάθεια  2012-­‐2015  είναι  κατά  2/3  από  τις   δαπάνες  και  κατά  1/3  τα  έσοδα     (δισ.  Ευρώ)   20   15   10   Δημοσιονομικη     Προσπαθεια     23   5   Προσπάθεια  από  την   πλευρά  των  εσόδων   9   Τόκοι   8.Προσπάθεια  2011-­‐2015  ύψους  26  δισ.

  7.  4.5%          0.5%    0.5%    0.  11.  6.Η  δημοσιονομική  μας  προσπάθεια  (%  ΑΕΠ)   1.  3.  10.1%        1.3%    0.5%    0.9%    11.1%    0.0%    0.  2.9%    1.4%   48   .  5.7%    1.  9.5%    1.  13.  12.9%    1.  8.  Εξορθολογισμός  μισθολογικής  δαπάνης   Μειώσεις  λειτουργικών  δαπανών     Καταργήσεις/συγχωνεύσεις  φορέων   Αναδιοργάνωση  ΔΕΚΟ       Μείωση  αμυντικών  δαπανών     Εξορθολογισμός  δαπανών  υγείας     Εξορθολογισμός  ιατροφαρμακευτικής  δαπάνης Μείωση  δαπανών  ΟΚΑ  και  εξορθολογισμός  κοινωνικής  δαπάνης       Ενίσχυση  της  φορολογικής  συμμόρφωσης   Μείωση  φοροαπαλλαγών     Βελτίωση  εσόδων  ΟΚΑ  και  καταπολέμηση      εισφοροδιαφυγής           Αύξηση  εσόδων  ΟΤΑ       Λοιπές  δαπάνες              Σύνολο                              0.

 Εξορθολογισμός  μισθολογικής  δαπάνης   Στόχος  2011-­‐2015:  0.9%  ΑΕΠ  ή  2  δισ.5  σε  40  ώρες  την  εβδομάδα   Μείωση  αμοιβόμενων  επιτροπών   Μείωση  υπερωριών   Καθιέρωση   δυνατότητας   μερικής   απασχόλησης   στο   Δημόσιο   και   δυνατότητα  άδειας  άνευ  αποδοχών  για  εργασία  εκτός  δημοσίου   •  Περιορισμός  των  κενών  οργανικών  θέσεων  και  των  θέσεων  ευθύνης   •  Αναπροσαρμογή  αριθμού  εισακτέων  στις  παραγωγικές  σχολές   49   .1.  Ευρώ   •  •  •  •  •  •  Εφαρμογή  του  κανόνα  1:5  στις  προσλήψεις   Μείωση  των  συμβασιούχων  τουλάχιστον  10%  κατ’  έτος   Αύξηση  του  ωραρίου  από  37.

9%  ΑΕΠ  ή  2  δισ.  Μείωση  λειτουργικών  δαπανών   Στόχος  2011-­‐2015:  1%  ΑΕΠ  ή  2.λπ.  Ευρώ   50   .   κόστος   διαχείρισης   ΠΔΕ   κ.  ευρώ   •  Εφαρμογή   πλατφόρμας   ηλεκτρονικών   προμηθειών   (e-­‐procurement)   για   όλες  τις  αγορές  στο  Δημόσιο   •  •  •  •  Μείωση  όλων  των  δαπανών  για  τηλεπικοινωνίες  μέσω  του  «Σύζευξις»   Εξορθολογισμός  δαπανών  ενέργειας   Μείωση  των  δαπανών  για  ενοίκια  με  αξιοποίηση  περιουσίας  του  Δημοσίου   Δραστική   μείωση   άλλων   λειτουργικών   δαπανών   στα   Υπουργεία   και   σε   δημόσιους  φορείς  (π.χ.  δημόσιες  σχέσεις  κ.5  δισ.λπ.2.)   με   στόχο   επιπλέον  εξοικονόμηση  0.)   •  Περαιτέρω  μείωση  άλλων  δαπανών  στο  στενό  και  ευρύτερο  δημόσιο  τομέα   (δαπάνες   μετακίνησης   Τύπου.

λπ.3.)   •  Μείωση  αριθμού  αστυνομικών  τμημάτων   51   .  Καταργήσεις  και  συγχωνεύσεις  φορέων   Στόχος  2011-­‐2015:  0.  ΑΕΙ/ΤΕΙ)   •  Καταργήσεις  και  συγχωνεύσεις  εφοριών  και  τελωνείων   •  Καταργήσεις   και   συγχωνεύσεις   υπηρεσιών   του   εξωτερικού   (πρεσβείες.  προξενεία.5%  ΑΕΠ  ή  1.1  δισ.  γραφεία  Τύπου  κ.  ευρώ   •  Επαναξιολόγηση   αντικειμένου   και   δαπανών   όλων   των   φορέων   που  επιχορηγούνται  από  το  Δημόσιο   •  Νέος  εκπαιδευτικός  χάρτης  της  χώρας  (σχολεία.

3  δισ.  ΕΑΒ  κ.  Αναδιοργάνωση  ΔΕΚΟ   Στόχος  2011-­‐2015:  1%  ΑΕΠ  ή  2.λπ.  Ευρώ   •  Εντατικοποίηση   πλάνων   αναδιάρθρωσης   και   επικέντρωση   στα   έσοδα  ΟΣΕ  και  ΟΑΣΑ   •  Νέα  σχέδια  αναδιάρθρωσης  για  νέες  ΔΕΚΟ  (π.χ.)   •  Εσοδα  από  νέες  εμπορικές  δραστηριότητες   •  Εξορθολογισμός  τιμολογίων     •  Αύξηση  παραγωγικότητας   52   .4.  ΕΡΤ.

 Μείωση  αμυντικών  δαπανών   Στόχος  2011-­‐2015:  0.5%  ΑΕΠ  ή  1.2  δισ.5.  ευρώ   •  Εξοικονόμηση  από  το  εξοπλιστικό  πρόγραμμα   •  Μείωση  λειτουργικών  δαπανών   •  Μειώσεις  στρατοπέδων   •  Εξορθολογισμός  προμηθειών   53   .

6.5%  ΑΕΠ  ή  1.  Εξορθολογισμός  δαπανών  Υγείας   Στόχος  2011-­‐2015:  0.  ευρώ   •  Μείωση  κόστους  ανά  περιστατικό   •  Νέος  υγειονομικός  χάρτης  της  χώρας   •  Πρωτοβάθμια   φροντίδα   υγείας   για   την   αποσυμφόρηση   των   νοσοκομειακών  μονάδων   •  Σύστημα  κεντρικών  προμηθειών   •  Επανατιμολόγηση  ιατρικών  πράξεων   54   .2  δισ.

7.  Εξορθολογισμός  ιατροφαρμακευτικής  δαπάνης   Στόχος  2011-­‐2015:  0.7%  ΑΕΠ  ή  1.5  δισ.  ευρώ   •  Προμήθειες  νοσοκομείων   •  Ηλεκτρονική  συνταγογράφηση   •  Καλύτερος   έλεγχος   φαρμακευτικής   δαπάνης   ασφαλιστικών   ταμείων   •  Επέκταση  της  χρήσης  γενόσημων  φαρμάκων   55   .

8.  Μείωση  δαπανών  Ασφαλιστικών  Ταμείων  και   εξορθολογισμός  κοινωνικής  δαπάνης   Στόχος  2011-­‐2015:  1.  ευρώ   •  Μείωση   ελλειμμάτων   επικουρικών   ταμείων   και   διασφάλιση   της   βιωσιμότητάς  τους   •  Εξορθολογισμός   κοινωνικών   επιδομάτων   και   εισαγωγή   εισοδηματικών  κριτηρίων   •  Ενιαίος  φορέας  παροχής  κοινωνικών  παροχών   •  Στόχευση  προνοιακών  επιδομάτων   56   .5  δισ.1%  ΑΕΠ  ή  2.

 ευρώ   •  Επιχειρησιακό  Σχέδιο  για  την  αντιμετώπιση  της  φοροδιαφυγής     •  Μεγαλύτερος   αριθμός   και   περισσότερο   στοχευμένοι   τακτικοί   και   προσωρινοί  έλεγχοι   •  Βελτίωση  της  ποιότητας  των  ελέγχων  στις  μεσαίες  –  μεγάλες  επιχειρήσεις   •  Αποκάλυψη   φορολογικών   παραβάσεων   φυσικών   προσώπων   με   μεγάλα   περιουσιακά  στοιχεία   •  Αποτελεσματικότερη  είσπραξη  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  και  προστίμων   •  Αύξηση  εσόδων  από  κεφάλαια  διαφυγόντα  στο  εξωτερικό   •  Αποτελεσματικότερη  φορολόγηση  της  ακίνητης  περιουσίας   •  Αποδοτικότερη  καταπολέμηση  λαθρεμπορίου   57   .  Ενίσχυση  της  φορολογικής  συμμόρφωσης   Στόχος  2011-­‐2015:  1.5%  ΑΕΠ  ή  3.9.5  δισ.

 Μείωση  φοροαπαλλαγών   Στόχος  2011-­‐2015:  0.9%  ΑΕΠ  ή  2  δισ.10.  ευρώ   •  Κατάργηση   φορολογικών   εκπτώσεων   χωρίς   κοινωνικό   ή   αναπτυξιακό  όφελος   •  Επαναξιολόγηση   όλων   των   απαλλαγών   σε   έμμεσους   και   άμεσους  φόρους   •  Εφαρμογή   κοινωνικών   κριτήριων   στο   ύψος   των   απαλλαγών   και  εκπτώσεων   •  Επανεξέταση  των  φόρων  υπέρ  τρίτων   58   .

11.   αυστηρότεροι   έλεγχοι   •  Κίνητρα  για  την  συμμόρφωση  με  τις  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις   •  Κοινοί   εισπρακτικοί   μηχανισμοί   στο   φορολογικό   και   στο   ασφαλιστικό  σύστημα   59   .  ευρώ   •  Δίκαιες  και  αποτελεσματικές  ρυθμίσεις  στις  ασφαλιστικές  εισφορές   •  Μείωση   δραστικά   του   ποσοστού   ανασφάλιστης   εργασίας   από   το   26%  στο  12%   •  Νέο   πλαίσιο   λειτουργίας   της   Επιθεώρησης   Εργασίας.  Βελτίωση  εσόδων  ΟΚΑ  και  καταπολέμηση   εισφοροδιαφυγής   Στόχος  2011-­‐2015:  1.5  δισ.5%  ΑΕΠ  ή  3.

  δικαιώματα   και   άλλα   έσοδα   των   ΟΤΑ   λόγω   της   ενοποίησης   των   Οργανισμών   και   την   εκμετάλλευση   οικονομικών  κλίμακας  στον  εισπρακτικό  μηχανισμό   •  Αύξηση   της   συμμόρφωσης   στις   υποχρεώσεις   προς   ΟΤΑ   μέσω   της   υποχρέωσης  έκδοσης  δημοτικής  ενημερότητας   60   .6  δισ.  ευρώ   •  Αύξηση   εσόδων   από   τέλη.  Αύξηση  εσόδων  ΟΤΑ  από  ίδιους  πόρους   Στόχος  2011-­‐2015:  0.12.3%  ΑΕΠ  ή  0.

Επόμενα  βήματα   61   .

 πριν  και  μετά  τις   παρεμβάσεις   •  Περιγραφή  δημοσιονομικών  παρεμβάσεων  για  την  επίτευξη  των  στόχων   •  Ετήσια  ανώτατα  όρια  δαπανών  για  κάθε  Υπουργείο  και  στόχους   •  Μακροπρόθεσμες  προβολές  του  χρέους   •  Κλαδικά  σχέδια  παρεμβάσεων  σε  τομείς  όπως:   -­‐  Δημόσιες  Επιχειρήσεις   -­‐  Καταργήσεις/συγχωνεύσεις  φορέων   -­‐  Αντιμετώπιση  της  φοροδιαφυγής   -­‐  Δημόσια  Διοίκηση  και  μισθολόγιο  του  Δημοσίου   -­‐  Κοινωνικές  δαπάνες   -­‐  Δημόσιες  επενδύσεις     -­‐  Αμυντικές  δαπάνες   62   .Κατάθεση  στην  Βουλή  έως  15  ΜαΪου   Το  Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  θα  κυρωθεί  ως  τυπικός   νόμος  από  την  Βουλή  και  θα  περιλαμβάνει:   •  Προβολές  εσόδων  και  δαπανών  Γενικής  Κυβέρνησης.