PELAN STRATEGIK TAHUN 2011 – 2013 PERINGKAT PANITIA BAHASA INGGERIS

PERINGKAT BIDANG KURIKULUM KPI SASARAN 2011 – 2013 TOV T10 T11 T12 T13 % lulus PMR % lulus SPM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PERINGKAT PANITIA BAHASA INGGERIS SASARAN 2011 - 2013 PELAN TAKTIKAL TOV T10 T11 T12 T13 100 99.7 100 100 100 100 100 100 100 100

OBJEKTIF

STRATEGI

Meningkatkan PMR dan SPM dari segi kuantiti

S1: Pengukuhan kemahiran dan keyakinan menjawab soalan-soalan peperiksaan

1.1 Kelas Bimbingan
Berfokus BI PMR 1.2 Kelas Bimbingan Berfokus BI SPM

Meningkatkan PMR dan SPM dari segi kualiti

% ‘Straight A PMR & GPS

% ‘Straight A’ SPM & GPS

40 43 46 49 S2: Pengukuhan kualiti 1.53 1.50 1.47 1.44 penulisan Bahasa Inggeris (esei, komponen sastera, rumusan) 10 15 20 25 3.76 3.73 3.70 3.67 S3: Peningkatan penguasaan tata bahasa dan perbendaharaan kata dalam kalangan murid 100 100 100 100 100 S4: Pengukuhan kemahiran asas Bahasa Inggeris

20 2.11

50 55 60 65 2.1 Essay Marathon 1.53 1.50 1.45 1.43

4 4.13

20 25 30 33 3.1 VOCEP (Vocabulary 3.55 3.50 3.45 3.40 Enrichment Programme)

Meningkatkan pencapaian murid projek bola sepak dalam PMR sekurangkurangnya Gred D

% lulus dalam PMR

100

100

100

100

100

4.1 MORE (Module for Remedial English)

1 SAGA (Share. Act.2013 PELAN TAKTIKAL TOV T10 T11 T12 T13 2 3 4 5 6 5.OBJEKTIF Meningkatkan kepelbagaian kaedah P&P guru dalam kelas PERINGKAT BIDANG KURIKULUM KPI SASARAN 2011 – 2013 TOV T10 T11 T12 T13 Bilangan LDP pedagogi berkesan anjuran panitia mata pelajaran 10 13 16 19 21 STRATEGI PERINGKAT PANITIA BAHASA INGGERIS SASARAN 2011 .1 Action Research in ESL Classrooms .ICT Bilangan kajian tindakan yang dihasilkan oleh guru 6 15 20 25 30 S7: Pelaksanaan kajian tindakan bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dan MUET 2 2 3 4 5 7. Guide & Apply) S5: Kursus Dalaman / Pembentangan / Bengkel / Taklimat / Perbincangan profesionalisme mengenai kaedah P&P yang pelbagai dan berkesan S6: Penggunaan ICT dalam P&P Bahasa Inggeris semaksima mungkin Meningkatkan kekerapan penggunaan ICT dalam kalangan guru semasa proses P&P Meningkatkan kemahiran guru menjalankan kajian tindakan % guru yang menggunakan ICT dalam P&P 30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 6.1 MAX.

1.10 4. MINTA KP TUMPUKAN PELAN STRATEGIK PANITIA + PELAN TAKTIKAL. BELUM PASTI SEBAB TAK ADA DATA WAKTU BUAT TEMPLATE DI RUMAH: % lulus spm terbaik sekolah + % ‘Straight A PMR & GPS + % ‘Straight A’ SPM & GPS. 2 BENDA NI YG PENGETUA NAK BIND DULU. T10 13.11. PELAN OPERASI BOLEH DIKEMUDIANKAN SIKIT – TAPI KENA BUAT JUGA. 2. FORMAT PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI ADALAH SEPERTI TAHUN LEPAS. T13=21 (jum. 4. Tapi KP boleh guna template yang disediakan untuk isi maklumat2 lain dulu. LDP keseluruhan sekolah – yg dianjurkan oleh pelbagai panitia) 3. Terdapat perubahan yang dibuat Pengetua (8. T11=16. GUNA TEMPLATE YANG DILAMPIRKAN. .40pm) iaitu Bil LDP PEDAGOGI BERKESAN ANJURAN PANITIA: TOV 10. T12=19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful