You are on page 1of 6

Sejarah Tingkatan 1 - Bab 9

BAB 9 : WARISAN KESULTANAN MELAYU 4. Golongan magis


i. seperti bomoh dan pawing
(1) Sistem pemerintahan negeri Melayu ii. mahir di bidang perubatan.
a) Pentadbiran peringkat negeri iii. berkebolehan menyembuhkan penyakit
1. Sultan lambang kedaulatan negeri. iv. mengetahui khasiat akar kayu dan herba.
2. Sultan miliki kesempurnaan,kebolehan, keistimewaan v. menjadi pemimpin masyarakat kampung.
3. Kedaulatan melalui kemampuannya melaksanakan
undang-undang dengan adil. (2) Sistem pemerintahan Negeri Sembilan
4. Kedaulatan jamin keamanan, kesetiaan dan sokongan (a) Adat Perpatih dan Adat Temenggung
5. Unsur kukuhkan kedaulatan sultan - kecemerlangan, 1. Berasal dari Sumatera.
keunggulan peribadi dan kepahlawanan sultan 2. Datuk Perpatih Nan Sebatang mengasaskan Adat
6. Sultan dibantu kerabat diraja & pembesar Perpatih di Pagar Ruyong, Sumatera.
7. Kedaulatan diperkukuh dgn alat kebesaran. 3. Adat perpatih dilaksanakan apabila orang
8. Cap mohor diraja - alat kebesaran - mengesahkan Minangkabau berhijrah ke Tanah Melayu dan
arahan dan lambang surat rasmi kerajaan. menetap di Naning & Negeri Sembilan.
9. Alat kebesaran lain - tengkolok atau destar 4. Datuk Ketemenggungan - asaskan Adat
10 Alat kebesaran tidak boleh digunakan oleh rakyat Temenggung. di Palembang, Sumatera.
11 Warna kuning pada hiasan 5. Adat Ketemenggungan dibawa ke Tanah Melayu
12 Payung putih dikhaskan kepada raja setelah keturunan raja Palembang datang ke Melaka.
13 Payung kuning digunakan oleh anak raja. 6. Adat Temenggung diamalkan di semua negeri di
14. Nobat - alat muzik diraja dalam upacara Malaysia kecuali Naning dan Negeri Sembilan.
i. pertabalan raja, 7. Orang yang mahir dalam mentafsir dan
ii. kemangkatan raja dan kerabatnya melaksanakan hukum undang adat ialah ketua adat.
iii. keberangkatan raja ke balairung seri.
15. Alat muzik nobat terdiri daripada semambu, gong, b) Sistem pemerintahan Negeri Sembilan
nafiri, serunai, dua gendang besar (nakara) dan dua 1. Pemerintah tertinggi ialah Yamtuan Besar
gendang kecil (tabal). 2. Peranan sama dengan peranan raja Melayu
16. Bahasa dalam/ bahasa istana seperti santap 3. Undang ialah ketua segala luhak atau luak.
17. Rakyat dilarang mengguna bahasa dalam 4. Empat luak diperintah oleh Undang iaitu Sungai
18. Perintah sultan mestilah dilaksanakan. Ujong, Jelebu, Johol dan Rembau
19 Rakyat yang engkar dianggap derhaka. 5. Luak lain diperintah oleh Penghulu.
20 Rakyat menderhaka akan ditimpa tulah. 6. Tugas Undang - memilih Yamtuan Besar.
7. Lembaga ialah ketua suku atau waris.
b) Pentadbiran peringkat jajahan & daerah 8. Peranan Lembaga
1. Jajahan dan daerah ditadbir oleh pembesar i. pilih Undang
2. Pembesar dilantik terus oleh sultan. ii. jaga keselamatan dan keamanan
3. Perlantikan melalui pemberian surat tauliah. iii. selesaikan pertelingkahan antara suku
4. Pembesar taat pada sultan. iv. kendalikan pembahagian harta pusaka
5. Tugas utama pembesar jajahan dan daerah v. perantara anggota sukunya dengan Undang.
i. jaga keamanan negeri 9. Buapak ialah ketua Perut
ii. pertahankan kedaulatan negeri. 10. Setiap anggota Perut merupakan Anak Buah.
iii. serahkan hasil dan cukai kepada kerajaan. 11. Buapak-tmpt rujukan adat dan hukum.
iv. sediakan tenaga kerja. 12. Hidup bersuku-suku
c) Pentadbiran peringkat kampung 13. Setiap suku tersebut dianggap satu keluarga.
1. Tugas ketua kampung(penggawa/penghulu) 14. Pemilihan pemimpin dalam Adat Perpatih
i. pungut cukai i. Anak Buah memilih Buapak
ii. bekalkan tenaga tentera ii. Buapak memilih Lembaga.
iii. kekalkan taat setia masyarakat kampung. iii. Lembaga memilih Undang.
iv. perantara pembesar dan rakyat jelata. iv. Undang memilih Yamtuan Besar.
2. Pemimpin kampung lain - golongan agama 15. Sistem pemilihan ikut amalan demokrasi.
3 Tugas golongan agama 16. Mempunyai alat kebesaran diraja
i. penasihat sultan, kadi, mufti
ii. berdakwah, (3) Undang-undang adat
iii. kendalikan pengajian agama 1. Peraturan berdasarkan amalan kebiasaan
iv. hasilkan karya agama. 2. Dihafal secara turun-temurun
v. menjadi imam, khatib, bilal & juru nikah. (a) Adat Temenggung
1. Pemerintahan bercorak autokratik.

1
Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 9

2. Kuasa tertinggi ditangan sultan atau raja.


3. Peranan sultan d) Undang-undang 99 Perak
i. ketua pentadbir 1. Berasal daripada Parsi.
ii. ketua agama 2. Digunakan di Perak
iii. simbol kedaulatan 3. Terkandung 99 kesalahan dan hukuman.
iv. perpaduan rakyat. 4. Kandungannya ialah
4. Sistem kekeluargaan - sebelah ibu dan ayah. i. syarat memegang jawatan kerajaan seperti
5. Lelaki menjadi ketua keluarga. sultan, penghulu, khatib dan kadi.
6. Nasab keturunan - sebelah bapa. ii. Peraturan adat menghadap & lantik raja.
7. Perkahwinan - hukum syarak (boleh kahwin sepupu). iii. Hukuman jenayah, undang dan pertanian.
8. Pembahagian harta pusaka - anak lelaki iv. Undang-undang kekeluargaan seperti
9. Hukuman bertujuan memberi pengajaran perkahwinan, perceraian dan zina.
10. Sultan melaksanakan hukuman. Pembesar atau e) Undang-undang Kedah
penghulu melakukannya sekiranya mendapat mandat. 1. terbahagi
i. undang-undang pelabuhan seperti cukai,
b) Adat Perpatih ii. peraturan keselamatan pelabuhan
1. Menekankan demokrasi dan permuafakatan. iii. peraturan timbangan dan ukuran.
2. Setiap suku mempunyai wakil
3. Keputusan dibuat bersama. (5) Kegiatan ekonomi di negeri Melayu
4. Yamtuan Besar berunding dengan Undang a) Pertanian
5. Keluarga sebelah ibu diutamakan kerana jurai ini 1. Tanaman spt padi, sayur-sayuran
melahirkan suku. 2. Pertanian berhampiran sungai - tanahnya subur dan
6. Nasab keturunan - sebelah ibu. mudah dapat sumber air.
7. Perkahwinan sesama suku dilarang kerana dianggap 3. Kawasan delta Sungai Kedah dan Kelantan - kawasan
bersaudara. utama tanaman padi sawah.
8. Perwarisan harta - sebelah ibu kerana anak 4. Peralatan pertanian – tajak, cangkul, bajak,
perempuan menjadi asas kewujudan suku. tenggala, penggelek, penyisir, pencakar, sabit, ketam
9. Hukuman bertujuan untuk pemulihan padi dan kuku kambing
10. Undang-undang menyedarkan pesalah supaya tidak 5. Kerbau - membajak kawasan tanaman padi.
mengulang kembali kesilapan. 6. Petani membina empangan. Contohnya Terusan Wan
Mat Saman di Kedah.
(4) Undang-undang bertulis b) Perikanan
1. Himpunan peraturan, larangan dan adat istiadat 1. Mahir membuat peralatan perikanan seperti serkap,
dalam bentuk bertulis. tangguk, bubu, tanggul
(a) Hukum Kanun Melaka 2. Hasil tangkapan diperdagangkan
1. Dokumen undang-undang 3. Lebihan hasil dibuat ikan kering, belacan, budu dan
2. Mengandungi 44 fasal. keropok.
3. Menggariskan hak dan keistimewaan raja c) Kraf tangan
4. Menggariskan peranan raja dan pembesar. 1. Memanfaatkan sumber semula jadi seperti daun
5. Mengandungi unsur Islam - berkaitan jenayah, mengkuang, daun pandan, dan nipah.
muamalah, keluarga, 2. Sumber semula jadi dijadikan tikar, bakul
(b) Undang-undang Laut Melaka 3. Menenun songket dan hasilkan seni tekat.
1. Peraturan pelayaran & perdagangan. 4. Membuat senjata seperti keris.
2. Antara kandungannya 5. hasilkan perhiasan daripada emas dan perak
i. tugas pengawal kapal. d) Perlombongan
ii. Langkah keselamatan dalam kapal. 1. Kaya dgn bijih timah & emas.
iii. Tugas anak-anak kapal. 2. Melombong kerja tradisi orang Melayu.
iv. Penyewaan kapal dagang. 3. Bijih timah terdapat di
3. Kuasa nakhoda menjatuhkan hukuman. i. Lembah Kinta
(c) Undang-undang Pahang ii. Larut
1. Digubal masa Sultan Abdul al-Ghaffar Muhaiyuddin iii. Dinding dan Beruas di Perak
2. Kandungan iv. Sungai Linggi & Sungai Ujong
i. adat lembaga negeri,keistimewaan raja& v. Sungai Bernam, Sungai Selangor dan Sungai
pembesar Klang di Selangor.
ii. Undang-undang jenayah, penderhaka, penzina 4. Emas di Pahang, Terengganu dan Kelantan.
iii. undang-undang awam. 5. Guna kaedah mendulang atau melampan dan
lombong Siam.

2
Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 9

6. Logam bijih timah dijadikan bahan dagangan, mata 2. Alat dacing dan pikul
wang dan perkakas rumah. 3. Barangan ditimbang – emas, perak, bijih timah,
7. Emas dan perak - buat barang perhiasan. 4. Sukatan mengukur isipadu sesuatu benda.
e) Sistem percukaian 5. Alat yang digunakan – kaul, cupak, gantang
1. Cukai - bayaran hasil pertanian, perlombongan, 6. Barang yg disukat – beras, bijih timah, rempah,
perdagangan dan hasil hutan. 7. Di Kedah, unit relung mengukur keluasan tanah
2. Cukai menjadi pendapatan pemerintah 8. Ukuran anggota badan – sejengkal, sehasta.
3. Sungai - tempat memungut cukai. 10. Masyarakat Melayu mengukur jarak antara kampung
4. Cukai labuh batu - cukai yang dipungut di tempat dengan kampung lain berdasarkan tempoh masa
tertentu di sepanjang sungai. berjalan atau berkayuh sampan melalui sungai seperti
5. Jika cukai dipungut di kuala sungai - dikenali cukai sepelaung, setanak nasi
bebas kuala.
6. Cukai dikenakan ke atas barang dagangan yang j) Pengangkutan
dibawa masuk melalui pelabuhan. 1. Jenis pengangkutan air – jalur, kolek, perahu,
7. Cukai kepala - cukai kepada rakyat untuk membuat 2. Denai penarikan
bunga emas (ufti). Diamalkan di Kedah, Kelantan i. perahu ditarik untuk sampai ke sungai
dan Terengganu. ii. hubungkan Pahang dengan Melaka.
8. Cukai tanaman - cukai dikenakan jika mengeluarkan iii. masa perjalanan menjadi singkat.
hasil yang banyak. 3. Gajah, kerbau, lembu - mengangkut barangan.
9. Cukai - lambang kekuasaan pembesar 4. Sungai menjadi jalan pengangkutan utama
f) Sistem serah dan kerah (5) Sosiobudaya
1. Diamalkan olah masyarakat Melayu. 1. Dibahagikan beberapa lapisan sosial dan hierarki
2 Sistem serah - pemberian hasil tanaman kpd kedudukan.
pemerintah. 2. Kedudukan individu berubah melalui 2 cara.
3 Balasan kpd pembesar yang sediakan tanah i. taraf sedia - pertukaran tugas atau pekerjaan
4. Kadar dan nilai serahan bergantung kepada hasil tanpa menjejaskan taraf sosialnya.
tanaman yang diperoleh ii. taraf pencapaian - berubah ke lapisan lebih
5. Kerah - kerja yang dibuat tanpa diberi upah, misalnya tinggi kerana kebolehan istimewa atau
membina istana, kubu khidmat baktinya kpd pemerintah.
g) Perdagangan
1. Perdagangan - jual beli dan tukar barang. a) Struktur masyarakat gol pemerintah
2. Sultan dan pembesar menjadi pemodal. 1. Kumpulan pemerintah terdiri daripada
3. Sultan memonopoli kegiatan perdagangan. i. raja atau sultan
4. Perdagangan - secara berjaja di pasar atau di luar ii. keluarga dan kaum kerabatnya
kawasan pasar. iii. pembesar
5. Pusat perdagangan - di pelabuhan seperti Melaka, iv. Ulama
Kedah, Klang dan Johor Lama. v. pendeta.
6. Kegiatan mengumpul hasil hutan untuk tujuan 2. Sistem penggantian raja berbeza antara satu negeri
perdagangan dikenali meramu. dengan negeri Melayu yang lain
h) Tukar barang dan penggunaan mata wang 3. Perak menggunakan sistem giliran.
1. Sistem perdagangan tukar barang (barter) . 4. Raja dibantu oleh kaum kerabatnya.
2. Kulit siput geweng & siput gerus - mata wang. 5. Kerabat diraja jadi pembesar didaerah/raja di jajahan.
3. Kemudian guna mata wang logam daripada bijih 6. Golongan pembesar (pentadbir)
timah dan emas. i. bantu sultan.
4. Mata wang logam iaitu kaleng (calains) drp timah ii. Arah rakyat melakukan kerja awam
digunakan di Melaka. iii. Jawatan pembesar disandang secara monarki
5. Di Terengganu, wang emas dan kupang (segi lapan), dan dilantik sendiri oleh raja atau sultan.
wang syiling keping atau pitis serta jokoh digunakan. iv. Cthnya: jwt Laksamana oleh keluarga Hang
6. Johor - mata wang emas mas dan kupang. Tuah.
7. Kelantan - wang emas kijang, dinar, kupang dan 7. Kumpulan ulama
pohon pitis. i. ulama tempatan dan luar negeri.
8. Di Negeri Sembilan, Pahang, Selangor dan Perak - ii. bantu mendidik rakyat berakhlak mulia.
mata wang jongkong tampang atau timah iii. menjadi penasihat raja
9. Di Selangor - jongkong timah (tampang sebuaya) iv. sebagai guru agama, kadi atau imam.
10. DiKedah- matawang berbentuk ayam jantan. 8. Golongan pendeta
i) Timbangan, sukatan dan ukuran i. pakar dalam ilmu pengetahuan.
1. Timbangan - ukur berat sesuatu barangan.

3
Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 9

ii. mahir bidang salasilah raja, kesusasteraan, ii. Jika taraf negara lebih rendah , maka alat
kebudayaan, dan adat istiadat Melayu. kebesaran dan peralatan sambutan kurang
iii. menjadi pakar rujuk sultan & masyarakat. berbanding dengan negara setaraf.
b) Struktur masyarakat golongan diperintah 10. Dari segi pakaian diraja, pakaian diraja - dibuat guna
1. Golongan diperintah terdiri daripada emas dan dihiasi permata.
i. golongan merdeheka 11. Alat perhiasan - pending, dokoh, benkung dan keris.
ii. hamba 12. Gaya hidup bangsawan melambangkan status lebih
2. Golongan merdeheka - rakyat biasa yang tinggi serta membezakannya dengan rakyat biasa.
bermastautin tetap dan orang asing. d) Gaya hidup golongan rakyat
3. Rakyat biasa menjadi pedagang, petani, tukang ukir, 1. Diamalkan di luar istana.
pembuat senjata, penghibur raja, pelakon sandiwara, 2. Nilai murni seperti gotong-royong.
pawang, bomoh. 3. Di utara Sem. Malaysia, amalan gotong royong
3. Rakyat asing menjadi askar upahan, dinamakan berderau atau berseraya.
pedagang dan pelombong. 4. Amalan menghormati jiran
4. Golongan hamba - paling bawah sekali. i. Jiran dianggap keluarga terdekat.
5. Hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa. ii. Menghormati jiran
6. Hamba buat kerja pertanian, perlombongan dan 5. Menghormati orang lebih tua
pertahanan. i. dipanggil pangkat seperti pak long, pak ngah
dan pak lang.
c) Gaya hidup golongan bangsawan ii. mencium tangan orang yang lebih tua.
1. Gaya hidup raja - diamalkan di istana iii. membongkokkan badan dan berjalan dengan
2. Gaya hidup pembesar - di luar istana. tertib di hadapan atau belakang orang yang
3. Golongan bangsawan terdiri daripada raja, kaum lebih tua.
kerabat dan pembesar 6. Amalan budaya ziarah-menziarahi.
4. Golongan bangsawan amalkan adat-istiadat, bahasa i. Tetamu memberi salam dan dijawab oleh tuan
dan cara berpakaian yang tersendiri. rumah.
5. Dalam upacara pertabalan sultan Melaka ii. Tuan rumah mempersilakan tetamu masuk,
i. Bendahara duduk berhampiran singgahsana. lalu dihamparkan tikar
ii. Laksamana dan Sri Bija Diraja bawa iii. Tepak sirih disorongkan dan makan minum
pedagang kerajaan. dihidangkan.
6. Alat-alat kebesaran dibawa bersama - keris panjang, iv. Sebelum makan, mereka membasuh tangan
cogan, tepak, ketur, tempat bara dan kitab al-Quran dan membaca doa, tangan kanan digunakan
7. Dalam upacara kemangkatan raja untuk menyuap makanan.
i. jenazah baginda akan disempurnakan v. Ketika makan, mereka kurang berbual atau
mengikut hukum agama Islam ketawa kerana dianggap tidak sopan.
ii. Bendera kuning akan diturunkan dan diganti 7. Amalan mementingkan perpaduan, tolong-menolong
dengan bendera putih.
iii. Tembakan meriam akan dilepaskan bagi e) Kegiatan masa lapang
menghebahkan kepada rakyat. 1. Bangsawan dan rakyat- aktiviti seperti bermain sepak
iv. upacara perlantikan raja yang baru raga, catur, senjata, bersilat, menunggang kuda.
8. Dalam upacara menjunjung duli 2. Di istana raja, golongan penghibur seperti
i. dilakukan oleh pembesar sebagai tanda taat i. tukang cerita
setia. ii. penyair
ii. dilakukan di balairung seri ketika menghadap iii. Penyanyi
dan menyembah raja. iv. ahli muzik
iii. Semasa menghadap raja, menggunakan istilah 3. Muzik dan tarian yang dipersembahkan - tarian Asyik
patik dan tuanku. dan tarian Mak Yong.
iv. dilarang menggunakan bahasa dalam 4. Rakyat mengisi masa lapang dengan bermain layang-
v. mestilah bertanjak, berpancung dan kerisnya layang, bermain gasing, bersilat, bercerita, berpantun
hendaklah diselitkan di hadapan. 5. Aktiviti masa lapang memupuk persefahaman dan
vi. Orang yang menghadap dilarang memakai menajamkan fikiran.
kain nipis yang dipanggil kasa.
9. Upacara menyambut tetamu atau utusan f) Karya persuratan
i. sambutan dibuat berdasarkan kedudukan 1. Karya persuratan - melalui tulisan jawi.
negara utusan sama ada setaraf atau tidak 2. Karya persuratan ialah bidang agama seperti fikah,
usuluddin,

4
Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 9

3. Karya lain seperti karya kesusasteraan, i. popular dikalangan Melayu.


ketatanegaraan, sejarah, ii. guna kain baldu untuk dijadikan kain dasar
4. Contoh karya - Misa Melayu, Sejarah Melayu, Syair dan disulami dengan benang emas yang
Sultan Ahmad Tajiddin, Nazam Kamzul la, Tuhfat berbentuk bunga serta pohon.
al-Nafis dan Kitab al-Darr al Manzum. iii. Contoh:kipas,bantal & balutan tepak sirih
5. Karya persuratan-tambah ilmu pengetahuan. iv. terkenal di Kelantan, Terengganu dan Pahang.
10. Tenunan
g) Sastera lisan i. tiga jenis iaitu tenunan biasa, benang ikat
1. Sastera lisan disampaikan oleh tukang cerita sambil celup dan songket.
bermain alat muzik seperti gendang ii. Corak tenunann berunsurkan tumbuhan,
2. Sastera lisan memberi hiburan dan memberi nasihat. binatang, bunga dan bentuk geometri.
3. Antara sastera lisan 11. Seni mempertahankan diri dan bermain senjata
i. cerita penglipur lara seperti Hikayat Raja i. rakyat mendisiplinkan dirinya
Muda, Hikayat Malim Deman dan Hikayat ii. ketahanan diri menghadapi musuh.
Anggun Cik Tunggal
ii. cerita jenaka - Lebai Malang, Pak Kaduk, dan i) Adat resam
Si Luncai. 1. Adat perkahwinan.
iii. cerita binatang - Sang Kancil dan Harimau, i. Merisik - mengetahui gadis sudah berpunya
Pelanduk dan Buaya, serta Kura-kura dan atau tidak, cincin tanda diberi sebagai tanda
Arnab. setuju.
iv. cerita dongeng - Puteri Sa’dong, Tasik ii. Meminang - di mana pihak lelaki menghantar
Dayang Bunting, dan Cik Siti Wan Kembang. rombongan peminangan dgn bawa cincin
h) Kesenian rakyat iii. Tarikh akad nikah & majlis perkahwinan
1. Antara kesenian rakyat - kesenian muzik, seni tari, iv. Majlis akad nikah - diadakan di rumah
seni suara, seni ukir, seni bina, pengantin perempuan dan dijalankan oleh juru
seni mempertahankan diri. nikah.
2. Kegiatan seni mempamerkan bakat dan nilai mutu v. Majlis perkahwinan - pengantin bersanding di
seni yang tinggi. atas pelamin.
3. Kegiatan seni berkumpulan membentuk masyarakat 2. Adat menyambut bayi.
bersatu padu. i. Selepas seminggu bayi dilahirkan
4. Seni muzik – Hadrah, gamelan, rebana ubi, seruling, ii. Kenduri dan upacara cukur jambul iaitu
kompang, nafiri dan gong. mencukur rambut bayi dilakukan sebagai
5. Seni tari – joget, inang, zapin, kuda kepang, asyik. tanda bersyukur kepada Allah Taala.
6. Seni suara atau lagu - endoi atau dendang Siti iii. Diadakan bacaan berzanji dan marhaban.
Fatimah, ulit anak, nazam, marhaban, nasyid iv. Majlis diakhiri dengan bacaan tahlil dan doa
7. Seni bina selamat.
i. Rumah orang Melayu berbumbung panjang, 3. Adat Berkhatan
bertebar layer dan tidak berpaku. i. Bagi kanak-kanak lelaki yang telah baligh
ii. Rotan atau akar untuk mengikat persendian, (cukup umur)
bahagian dalaman rumah dihiasi ukiran ii. dilakukan beramai-ramai
bermotif alam semula jadi. iii. kanak-kanak lelaki akan dimandikan dan
iii. Reka bentuk dipengaruhi unsur luar. diarak mengelilingi kampung.
Di Negeri Sembilan- pengaruh rumah iv. Upacara berkhatan oleh Tuk Mudim.
Minangkabau. Di Kelantan, Terengganu
dan Pahang - pengaruh seni bina Siam j) Pendidikan
dan Majapahit. 1. Pendidikan tidak formal
iv. Orang Melayu Johor mendapat pengaruh reka i. kanak-kanak mempelajari pantang-larang,
bentuk Belanda. adat-istiadat dan adab sopan dr ibu bapa/
8. Seni ukir orang Melayu orang dewasa
i. bijak mengukir tembaga, ii. dipelajari secara tidak langsung.
ii. memahat dan mengukir pintu iii. Melalui cerita lisan, peribahasa, pantun dan
iii. membuat mimbar masjid. teka-teki.
iv. Ukiran - corak ukiran timbul, terbenam dan iv. Berkesan kepada kanak-kanak.
tembus. v. kemahiran pertukangan
v. Tema ukiran berbentuk daun, bunga dan ayat- vi. ilmu perubatan tradisional.
ayat al-Quran dengan tulisan khat. vii. Kemahiran melalui pemerhatian kanak-kanak
9. Seni tekat sendiri.

5
Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 9

viii. seni mempertahankan diri.


ix. Kemahiran diwarisi
2. Pendidikan formal
i. berkembang selepas kedatangan Islam
ii. Pelajari kitab muqaddam dan al-Quran, fardu
ain, mengira, menulis jawi, tajwid, rukun
Islam
iii. Diadakan di istana, masjid, pondok, madrasah,
surau dan rumah guru agama.
iv. Ada melanjutkan pelajaran agama ke
Makkah.
3. Pendidikan bertujuan melahirkan individu yang
berakhlak mulia, berkelakuan sopan, bertatasusila
dan berhemah tinggi.

(6) Rumusan
1. Berbangga dengan warisan Kesultanan Melayu Melaka
2. Harus menghormati dan mematuhi undang-undang.
3. Harus mengamalkan budaya kekitaan
4. Meneruskan dan mempertahankan identiti bangsa.

6
Panitia Sejarah
SMK Kamil