You are on page 1of 5

Sejarah Tingkatan 3 - Bab 2

BAB 2 : MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN 2. di King’s House (Carcosa Seri Negara), KL
TANAH MELAYU 2. Gabenor pertama - Sir Edward Gent.

(1) Tamatnya Pemerintahan Jepun di Tanah Melayu


1. TM dikuasai oleh Parti Komunis Malaya (PKM) (a) Tujuan Penubuhan Malayan Union
2. Pentadbiran Tentera British–selamatkan keadaan 1. Membentuk bangsa Malayan Union supaya golongan
huruhara imigran menumpukan kesetiaan
3. PTB bercorak ketenteraan 2. Kawal kuasa politik Melayu yang bekerjasama dgn
Jepun
(2) Keganasan PKM 14 hari 3. Jimat perbelanjaan - Negeri Selat, Negeri-Melayu
1. Jepun meninggalkan TM–berlaku kekosongan politik Bersekutu & Negeri Melayu Tidak Bersekutu
2. PKM kuasai TM melalui MPAJA selama 14 hari. digabungkan
4. Jamin penguasaan British terhadap sumber ekonomi
3. MPAJA dikenali tentera Bintang Tiga. Tanah Melayu (pengeluar bijih timah dan getah)
4. MPAJA kuasai bandar, balai polis, pejabat kerajaan. 5. Pastikan sumbangan golongan imigran sebagai
5. MPAJA jatuhkan hukuman sesiapa yang sumber tenaga kerja dan pelabur tidak terjejas.
bekerjasama dengan Jepun. 6. Kukuhkan pertahanan British
6. Cukai kepala, cukai harta, cukai tanah diperkenalkan. 7. Wujudkan pentadbiran yang cekap dan seragam.
7. Menculik dan menyeksa yg bersubahat dengan Jepun. 8. Sediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri.
8. Menghukum penduduk yg menganiayai orang Cina (b) Ciri-ciri Malayan Union
semasa pemerintahan Jepun.
1. Mengubah status Tanah Melayu dari negeri naungan
9. Merampas harta benda orang kampung kepada Tanah Jajahan Mahkota.
10. Di Batu Pahat, PKM bunuh penghulu yang dianggap 2. Pentadbiran bersifat kesatuan.
bersubahat dengan Jepun. 3. Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Melayu Tidak
11. Seorang Pegawai Daerah cuba berunding dengan Bersekutu dan dua buah Negeri Selat iaitu negeri
PKM dibunuh. Pulau Pinang dan Melaka digabungkan
12. Di Jelebu, masjid dan surau telah dicemarkan. 4. Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Malayan Union
dibentuk.
13. Di Kg Bakor dan Sg Manik, Perak, - rumah.dibakar 5. Diketuai gabenor British
14. Berlaku ketegangan kaum kerana kebanyakan 6. Gabenor dilantik oleh Raja England.
anggota PKM terdiri daripada orang Cina. 7. Kewarganegaraan sama rata melalui prinsip jus soli.
15. Orang Melayu bangun menentang PKM 8. Raja jadi ahli Majlis Melayu -bincang soal agama
16. Berlaku huru hara. Islam dan adat istiadat Melayu.
17. Orang Melayu pimpinan Kiai Salleh Karim 9 Pesuruhanjaya Negeri bagi setiap negeri
bergabung tenaga utk serang Cina di Bandar Batu 10. Parlimen British - pemutus undang-undang.
Pahat.
18. Dato’ Onn Ja’afar, Pegawai Daerah Batu Pahat (c) Bentuk pentadbiran Malayan Union
menghalang serangan tersebut.
19. Ketegangan kaum diatasi oleh Pentad Tentera British. Parlimen British

(3) Pentadbiran Tentera British (PTB)


1. Diketuai Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam Sir Ralph
Hone.
Gabenor Malayan Union
3. Tujuan PTB - melaksanakan pentadbiran peralihan
sebelum pentadbiran awam diperkenalkan.
4. Antara kejayaan PTB
- Menghapuskan penguasaan PKM
- Memujuk PKM & MPAJA menyerahkan senjata.
- Memberhentikan pergaduhan antara kaum Majlis Majlis Majlis
- Mewujudkan keamanan Eksekutif Undangan Melayu
- Menegakkan undang-undang. (Majlis
Raja-Raja
5. Setelah PTB berjaya mengamankan Tanah Melayu,
Melayu)
British melaksanakan pentadbiran Malayan Union.

(4) Malayan Union


1. Diisytiharkan oleh British pada 1 April 1946 Pesuruhjaya Negeri-Negeri

1 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan 3 - Bab 2

13. Golongan imigran sokong Malayan Union atas alasan


yang sama.
14. Mereka bergabung dalam All Malayan Council of
Joint Action (AMCJA) - diketuai oleh Tun Tan
(d) Faktor penentangan terhadap Malayan Union Cheng Lock.
1. Penghapusan kedaulatan dan kuasa raja-raja Melayu
- Raja Melayu - ahli Majlis Raja Melayu tanpa
kuasa. (f) Cara penentangan Malayan Union
- Kehilangan takhta dan maruah sebagai pelindung 1. Penentangan Secara Individu
orang Melayu. - Dato’ Onn Ja’afar menulis surat kepada Utusan
- Pungutan zakat di bawah kuasa gabenor British Melayu -seru Melayu adakan kongres dan
2. Tamadun orang Melayu terhakis tubuhkan United Malays Organisation (U.M.O).
- Sistem beraja, Bahasa Melayu & tulisan Jawi - Raja-raja Melayu bantah Malayan Union. Sultan
terhakis. Johor hantar surat kpd Setiausaha Tanah Jajahan
- Ketuanan Melayu tercabar - dapat sokongan bekas pegawai British yang
- Orang Melayu bimbang kehilangan tanah air. pernah berkhidmat di TM- Frank Swettentam,
3. Kerakyatan yang terlalu liberal R.O. Winstedt, Sir Frederick Weld dan Sir Cecil
- Kerakyatan jus soli ancam status quo orang Clementi Smith - menentang cadangan Malayan
Melayu sebagai peribumi. Union secara terbuka dalam akhbar The Times di
- Jumlah orang Melayu menjadi kecil akibat London.
kemasukan golongan imigran 2. Penentangan melalui Akhbar
4. Membantah tindakan Sir Harold MacMichael - menyuarakan bantahan melalui Majlis, Utusan
- Mengancam menurunkan raja-raja Melayu Melayu dan Warta Negara.
daripada takhta sekiranya baginda tidak menerima 3. Langkah kolektif menentang Malayan Union;
Malayan Union. - Demonstrasi secara aman - bantah cara Sir Harold
- Raja Melayu tidak diberikan masa yang cukup MacMichael memperoleh tandatangan raja-raja
untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri Melayu.
atau penasihat baginda seperti yang berlaku - membantah Malayan Union yg menghapuskan
kepada Sultan Perak. kedaulatan negeri Melayu dan kedudukan mereka
sebagai anak negeri.
(e) Pihak yang menyokong Malayan Union
- Persatuan Melayu ditubuhkan atau dihidupkan
1. Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) semula.- Persatuan Melayu Terengganu,Persatuan
2. Angkatan Pemuda Insaf (API), Kebangsaan Melayu Selangor.
3. Angkatan Wanita Sedar (AWAS)
- Hantar telegram dan surat bantahan ke Pejabat
4. Barisan Tani Malaya (BATAS) Tanah Jajahan di London.
5. PKMM ditubuhkan oleh PKM di Ipoh, Perak. - Kongres Melayu pertama dibentuk.
6. Presiden pertama ialah Mokhtaruddin Lasso, Ketua i. diadakan pada 1 hingga 4 Mac 1946
Rejimen 10 Melayu, Parti Komunis Malaya. ii. di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, KL
7. Alasan menyokong Malayan Union: iii. Dihadiri 41 persatuan
i. penyatuan sistem pentadbiran di Tanah Melayu
iv. Sultan Selangor, Sultan Hishamuddin Alam Shah
ii. pentadbiran baru tidak berasaskan kuasa raja dan rasmikan kongres - menderma $5000.
pembesar Melayu
v. Bersetuju tubuhkan United Malays National
iii. menyokong kerakyatan terbuka. Organization (UMNO)/Pertubuhan Kebangsaan
iv. Penyatuan pentadbiran agama Islam bagi seluruh Melayu Bersatu (PEKEMBAR).
Tanah Melayu
vi. Pengerusi pertama -Dato’ Onn Ja’afar.
v. Percaya dengan janji British yang akan memberi - Kongres Melayu kedua
kemerdekaan i. diadakan pada 30 -31 Mac 1946.
8. Parti Komunis Malaya dan Malayan Democratic ii. bantah pengisytiharaan Malayan Union
Union (MDU) sokong pendirian parti-parti tersebut. Kongres kedua memutuskan tiga perkara
9. MDU - parti politik di Singapura. i) minta raja-raja Melayu memulaukan majlis
10. Terdiri daripada golongan berpendidikan Inggeris perlantikan Sir Edward Gent sebg Gabenor.
11. MDU bersetuju dgn konsep kerakyatan yang terbuka ii) minta orang Melayu yang dilantik
kepada sesiapa sahaja. menganggotai sebarang majlis pentadbiran
12. MDU cadangkan Singapura dimasukkan ke dalam Malayan Union memulaukan perlantikan
Malayan Union.
2 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan 3 - Bab 2

iii) tuntut orang Melayu berkabung selama tujuh - Setiausaha Agung UMNO yang pertama.
hari dengan melilitkan kain putih pada - Nama sebenar Abdul Wahab bin Abdul Aziz.
songkok. - pendidikan di Anderson School, Ipoh, dan Inner
- adakan rapat umum semasa lawatan L.D. Temple, England.
Gammans dan David Rees Williams di setiap - Tubuhkan Perikatan Melayu Perak dan
bandar menyokong Kongres Melayu
- Peranan kaum wanita - Ketua Bahagian UMNO Perak.
i) Di Batu Pahat, Cikgu Zahara Abdullah iii) Dato’ Nik Ahmad Kamil:
berucap menentang Malayan Union. - Ahli J/kuasa UMNO Pusat dan Ketua UMNO
ii) Di Rembau, Halimahton Majid berucap Kelantan.
membantah Malayan Union. - Pendidikan di Sekolah Majlis Agama Islam, Kota
iii) Datin Puteh Mariah mengetuai Bahagian Bharu dan Maktab Melayu Kuala Kangsar,
Wanita Perikatan Melayu Perak dan - melanjutkan pelajaran ke Lincoln’s Inn, London,
bergabung tenaga dengan kaum lelaki England
menyokong kongres Melayu pada tahun 1946 - jadi seorang peguam
iv) Di Selangor, Persatuan Kaum Ibu Selangor - jadi Setiausaha Kerajaan Negeri sebelum menjadi
ditubuhkan untuk menentang Malayan Union. Menteri Besar Kelantan.
iv) Zainal Abidin bin Ahmad
(5) Penubuhan UMNO - intelektual Melayu yang terlibat dalam Kongres
1. Keputusan menubuhkan UMNO dibuat dalam Melayu.
Kongres Melayu pertama. - uruskan persidangan kongres.
2. UMNO ditubuhkan secara rasmi pada 11 Mei 1946. - cadangkan menambahkan “kebangsaan” ke dalam
3. Yang Dipertua pertama - Dato’ Onn Ja’afar. United Malays Organization. United Malays
Organization menjadi United Malays National
(a) Tujuan penubuhan UMNO Organization (UMNO)
1. UMNO pada tahun 1946;
- Menentang Malayan Union. © Perkembangan UMNO
- satukan orang Melayu 1. Majukan orang Melayu dalam politik, ekonomi, sosial
- wujudkan organisasi nasional. dan pendidikan.
- Jaga kepentingan politik & ketuanan Melayu. 2. perjuangkan perpaduan orang Melayu
3. perjuangan UMNO direstui oleh sultan dan raja-raja
- Majukan pendidikan orang Melayu. Melayu.
- Melindungi kepentingan orang Melayu 4. Kerjasama antara sultan dan raja-raja dengan rakyat
- belum menuntut kemerdekaan. 5. Perjuangan UMNO
3. UMNO pada tahun 1949; - satupadukan orang Melayu
- Menjalankan fungsi sebuah parti siasah (politik) - Menumbangkan Malayan Union
- mendirikan sebuah kerajaan merdeka. - hapuskan semangat kenegerian
- Majukan orang Melayu - wujudkan parti politik bercorak kebangsaan
- Menjadi pelindung kedaulatan tanah air. - Memperjuangkan ketuanan Melayu
- Mula menuntut kemerdekaan. - Majukan pendidikan orang Melayu
- Mengusahakan kemajuan ekonomi dan kebajikan
(b) Perjuangan tokoh UMNO orang Melayu
i) Dato’ Onn Ja’afar:
- pengasas UMNO. (d) Lambang-lambang UMNO
- pendidikan di Maktab Melayu K.Kangsar dan di 1. Logo UMNO mengandungi tulisan Jawi iaitu
England. PEKEMBAR.
- jawatan Pegawai Tadbir Johor. 2. Cogan kata UMNO, “Hidup Melayu” dicipta oleh
- wartawan terkenal. Dato’ Onn Ja’afar
- Menteri Besar Johor 3. Cogan kata UMNO “Hidup Melayu” ditukar kepada
- pulihkan keamanan di Batu Pahat “Merdeka” atas cadangan wakil Pemuda Bahagian
- orang pertama menyeru orang Melayu bersatu UMNO Batu Pahat iaitu Syeikh Gharieb Raub.
- cadangkan menentang Malayan Union. 4. Pemilihan bendera UMNO diputuskan dalam
- anjurkan Kongres Melayu persidangan dalam persidangan UMNO di Ipoh, Perak
5. Bendera UMNO dicadangkan oleh Ikatan Setia
- ahli jawatankuasa yang gubal Perlembagaan Kampung Baru, Kuala Lumpur.
UMNO
i. Warna bendera UMNO
ii) Dato’ Panglima Bukit Gantang:
- merah - keberanian,
3 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan 3 - Bab 2

- putih - kesucian dan keikhlasan - Syarat kerakyatan diperketatkan.


- kuning dalam bulatan - lambang raja - Gabungan 11 buah negeri
ii. Keris hijau - lambang agama Islam. - Pesuruhjaya Tinggi British - Ketua Persekutuan.
iii. Keris melambangkan tamadun Melayu. Dibantu oleh Majlis Mesyuarat Perundangan
6. Bendera UMNO dikibarkan buat kali pertama pada Persekutuan.
Mesyuarat Agung UMNO di Pulau Pinang.
(b) Perbezaan pentadbiran Persekutuan Tanah
Melayu dengan Malayan Union
1. Ketua pentadbiran
- Persekutuan Tanah Melayu - Pesuruhjaya Tinggi
British dan Majlis Raja-Raja Melayu
- Malayan Union - Gabenor British.
2. Kuasa di peringkat pusat
- Majlis Mesyuarat Eksekutif, Majlis Mesyuarat
(6) Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Perundangan Persekutuan dan Majlis Raja-Raja
Melayu mempunyai kuasa di peringkat pusat
1. Persekutuan Tanah Melayu - 1 Februari 1948 dalam Persekutuan Tanah Melayu.
menggantikan Malayan Union. - Peringkat pusat Malayan Union ialah Parlimen
2. Pertemuan raja-raja Melayu dengan British di Kuala British.
Kangsar 3. Kuasa di peringkat negeri
3. Rundingan British dengan UMNO di P.Pinang - Sultan, Menteri Besar dan Majlis Mesyuarat
4. Ketegasan raja-raja Melayu dan UMNO menolak Negeri mempunyai kuasa di peringkat negeri
Malayan Union menyebabkan British mengadakan dalam pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu.
rundingan rasmi
5. Serahan memorandum menyatakan bantahan terhadap
- Kuasa di peringkat negeri Malayan Union ialah
Pesuruhjaya Negeri-Negeri dan Majlis
Malayan Union secara rasmi kepada British.
Mesyuarat Negeri.
6. Jawatankuasa Eksekutif ditubuhkan - dianggotai oleh
4. Ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu
pegawai kanan British, wakil raja Melayu dan wakil
UMNO. - Persekutuan Tanah Melayu ialah Sultan negeri
7. Perbincangan di King’s House, Kuala Lumpur. - Malayan Union ialah Gabenor British.
8. Beberapa tuntutan dikemukakan 5. Bahasa pentadbiran
- sebuah persekutuan bagi seluruh Semenanjung - Persekutuan Tanah Melayu - bahasa Melayu dan
Tanah Melayu. bahasa Inggeris
- menolak kerakyatan jus soli. - Malayan Union - bahasa Inggeris.
- taraf negeri naungan bg negeri Melayu dipulihkan
semula. (c) Perbezaan kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu
- Desak raja-raja Melayu menjadi ketua negeri dengan Malayan Union.
Melayu.
1. Secara kuat kuasa undang-undang
9. British bersetuju membentuk Persekutuan Tanah
i) Persekutuan Tanah Melayu:
Melayu kerana tidak mahu orang Melayu menentang
British secara kekerasan. - Jus soli hanya terbuka kepada Rakyat raja dan
10. British tidak mahu Parti Komunis Malaya Rakyat British.
mempengaruhi orang Melayu. - Pemohon lahir di luar negeri tetapi bapanya
11. Sikap sederhana orang Melayu bekerjasama dengan adalah rakyat raja atau rakyat British.
British dan sikap para pemimpin parti UMNO yang ii) Malayan Union:
menggunakan rundingan pengaruhi dasar kerajaan - Jus soli bagi mereka yang lahir di Malayan
British. Union, Singapura dan tanah jajahan British yang
12. British menjalankan dasar dekolonisasi yang lain.
digalakkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 2. Secara permohonan
13. Rundingan British dgn raja Melayu dan UMNO i) Persekutuan Tanah Melayu:
berakhir dgn Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu - Pemohon berusia 21 tahun, tidak ada rekod
(a) Ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu jenayah serta bersetuju taat setia kepada
- Konsep Raja Berperlembagaan. Persekutuan Tanah Melayu.
- Majlis Raja-Raja Melayu menggantikan Majlis - telah tinggal selama lapan daripada 12 tahun di
Melayu. Tanah Melayu serta boleh bertutur bahasa Melayu
- Perlindungan istimewa kepada orang Melayu atau bahasa Inggeris.
4 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan 3 - Bab 2

ii) Malayan Union:


- Pemohon tinggal selama lima daripada tujuh
tahun dari tarikh permohonan.
- Anak angkat pemohon rakyat Malayan Union.

(7) Rumusan

1. Perpaduan Melayu membolehkan


mereka menolak Malayan Union.
2. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu
mengembalikan semula status quo orang Melayu.
3. Peranan pemimpin berkaliber penting
untuk mendukung perjuangan bangsa.
4. Kita harus berganding bahu untuk
memajukan diri dan mempertahan kedaulatan
bangsa dan negara.

5 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh