P. 1
Panduan Guru

Panduan Guru

|Views: 2,109|Likes:
Published by Fazzy Yzzaf

More info:

Published by: Fazzy Yzzaf on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

Sections

 • NILAI-NILAI TERAS
 • SEKOLAH MENENGAH
 • OBJEKTIF
 • KEMENTERIAN PELAJARAN
 • 1.ASAS PENGURUSAN SEKOLAH
 • 2.KEDATANGAN
 • 3.KELUAR WAKTU BERTUGAS
 • 4.MELAKUKAN KERJA LUAR
 • 5.CUTI
 • 6.PAKAIAN
 • 7.TANDA NAMA
 • 8.BILIK GURU
 • 9.MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN
 • 10. TUGAS GURU
 • 11. BUKU REKOD MENGAJAR
 • 12. JADUAL WAKTU MENGAJAR
 • 13. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH
 • 14. KEBERSIHAN
 • 15. SURAT MENYURAT
 • 16. SURAT YANG DITERIMA
 • 17. URUSAN DENGAN JPN / PPD
 • 18. PELAWAT / JURUJUAL
 • 19. PEMBELIAN BARANG
 • 20. KEGIATAN KOKURIKULUM
 • 21. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH
 • 22. MESYUARAT GURU
 • 23. ACARA / MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT / KURSUS DALAMAN
 • 24. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT
 • 25. KEAHLIAN KELAB GURU / PERSATUAN IBU BAPA & GURU ( PIBG )
 • 26. ARAHAN DAN PEKELILING
 • 27. PENGGUNAAN ALAT- ALAT
 • 28. TELEFON
 • 29. KUNCI
 • 30. BUKU STOK / INVENTORI
 • 31. KOMPUTER RIBA / LCD PROJEKTOR
 • BAB 2
 • PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
 • SEKOLAH
 • 1.Pemimpin Organisasi ( Organisational Leader )
 • 2.Pemimpin Pendidikan ( Educational Leader )
 • 3.Pemimpin Pengajaran ( Curriculum Leader )
 • 4.Pengurus Sumber Manusia
 • 2.GURU PENOLONG KANAN
 • Bidang Tugas
 • Senarai Tugas
 • 1.Kurikulum
 • 3.Pembangunan Diri Pelajar
 • 5.Pembangunan Kendiri
 • 6.Tugas-tugas Lain
 • 3.GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)
 • 1.Pembangunan Diri Murid
 • 1.1Disiplin
 • 1.2Bimbingan dan Kaunseling
 • 1.3Program Perlindungan Murid/Pelajar
 • 1.4Kesihatan
 • 1.5Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
 • 1.6Biasiswa dan Bantuan
 • 1.7Kebersihan, Keceriaan dan Keindahan Sekolah
 • 5.Tugas-tugas lain
 • 4.GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
 • 1.Kokurikulum
 • 1.1 Sukan dan Permainan
 • 1.2 Kelab/Persatuan
 • 1.3 Unit Beruniform
 • 1.4 Koperasi Sekolah
 • 1.5 Penerbitan dan Percetakan Majalah Sekolah
 • 2.Pengurusan
 • 3.Pembangunan Organisasi
 • 4.Pembangunan Kendiri
 • 5.Tugas-tugas Lain
 • 5.GURU KANAN MATA PELAJARAN (Ketua Bidang)
 • 2.Kokurikulum
 • 3.Pengurusan
 • 4.Tugas-tugas Lain
 • 6.GURU MATA PELAJARAN
 • 7.GURU PENYELARAS BESTARI (ITC)
 • 8.KAUNSELOR SEPENUH MASA
 • 9.GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER
 • 10.JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN PENTADBIRAN
 • 10.1 Kurikulum
 • 10.2Kokurikulum
 • 10.3Pentadbiran
 • 10.4Tugas-tugas Lain
 • 11. JAWATANKUASA KEWANGAN
 • 12. JAWATANKUASA INDUK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH BESTARI
 • 13.JAWATANKUASA SERANTA & HUBUNGAN LUAR
 • 14. JAWATANKUASA TAKLIMAT DAN MESYUARAT GURU
 • 15.JAWATANKUASA PAMERAN DAN GALERI
 • 16.JAWATANKUASA GALERI ANUGERAH
 • 17.JAWATANKUASA DEWAN AL-MUSYAWARAH
 • 18. JAWATANKUASA PENGURUSAN DEWAN SERI BESTARI
 • 19.JAWATANKUASA PENGURUSAN ANJUNG TAMU
 • 20.GURU BERTUGAS HARIAN/MINGGUAN
 • BAB 3 : PENGURUSAN KURIKULUM
 • 1.JAWATANKUASA INDUK DAN PENGURUSAN KURIKULUM
 • 2.JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN
 • 2.1Struktur dan Organisasi
 • 2.2Tujuan Panitia Mata pelajaran
 • 2.3Peranan Panitia Mata pelajaran
 • 3.JAWATANKUASA JADUAL WAKTU INDUK DAN GURU GANTI
 • 4.JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
 • 4.1Peperiksaan Dalaman
 • 4.2Peperiksaan PMR, SPM dan STPM
 • 5.JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)
 • 5.1Tanggungjawab jawatankuasa Pusat Sumber
 • 5.2Tanggungjawab Penyelaras PSS
 • 5.3Tanggungjawab Penyelaras Unit Perpustakaan
 • 6.JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF
 • BAB 4 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
 • JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID
 • 2.JAWATANKUASA DISIPLIN PELAJAR
 • 3.JAWATANKUASA MAJLIS PIMPINAN PELAJAR
 • 4.JAWATANKUASA ORGANISASI KELAS
 • 5.PENYELARAS/PENYELIA TINGKATAN
 • 6.GURU TINGKATAN (HAL EHWAL MURID) a.Mentadbir Bilik Darjah
 • d.Membantu JK SPBT serta bantuan dan biasiswa
 • 7.GURU TINGKATAN (AKADEMIK DAN KOKURIKULUM) a.Akademik
 • 8.PENYELARAS SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
 • 9.JAWATANKUASA BIASISWA DAN YAYASAN
 • 10. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING
 • 11. JAWATANKUASA REKOD PELAJAR
 • 12. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEINDAHAN SEKOLAH
 • 13. JAWATANKUASA KESELAMATAN
 • 14. JAWATANKUASA KESIHATAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH
 • 15. JAWATANKUASA KANTIN
 • BAB 5 : PENGURUSAN KOKURIKULUM
 • 2.0SETIAUSAHA KOKURIKULUM
 • 4.0PENYELARAS SUKAN/PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM
 • 8.0GURU RUMAH
 • 12.0JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH 12.1Tugas jawatankuasa koperasi:
 • 12.2Tugas Setiausaha Koperasi:
 • 12.3Tugas Bendahari Koperasi:
 • 12.4Tugas Juruaudit Dalam Koperasi

1

NILAI-NILAI TERAS SEKOLAH MENENGAH

• • • • • • •

Rajin Usaha Berilmu Berfikir Amanah Berakhlak mulia Ikram

OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. 2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera 3. Menyediakan sumber tenaga mausia untuk keperluan dan kemajuan negara 4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

2

BAB 1

PANDUAN AM

1. ASAS PENGURUSAN SEKOLAH 1.1 Guru dan staf sokongan hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Objektif Kementerian Pelajaran, sekolah dan Nilai-Nilai Teras Sekolah Menengah. Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Vivi dan Misi Sekolah. Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi Matlamat dan Objektif Sekolah. Bertekad dan beriltizam melaksana Piagam Pelanggan Sekolah. Dalam menjalankan tugas, meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi kepentingan peribadi. Semua guru adalah guru displin. Semua guru adalah gu ru kaunseling.

1.2

1.3

1.4 1.5

1.6 1.7

2. KEDATANGAN
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

3

2.1

Jadual waktu persekolahan / waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan. Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 5 minit sebelum waktu persekolahan dan merakam waktu semasa sampai dan sebelum balik sekolah, dipejabat. Guru hendaklah memberitahu pihak sekolah secepat mungkin, sekiranya tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah. Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali keadaan kecemasan. Waktu bekerja semua staf sokongan mengiktu waktu bekerja perkhidmatan awam yang sedang berkuatkuasa.

2.2

2.3

2.4

2.5

3. KELUAR WAKTU BERTUGAS 3.1 Pada waktu persekolahan / kerja guru dan staf sokongan tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan daripada Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua / Guru Penolong Kanan. Guru Dikehendaki mengisi dua salinan Borang Kebenaran Keluar dan dapatkan tandatangan Ketua Bidang masing-masing ( untuk menyediakan guru ganti ) dan tandatangan Pengetua / Guru Penolong Kanan. Satu salinan disimpan dalam fail di pejabat manakala satui salinan lagi diserahkan kepada jaga bertugas di pondok jaga untuk direkodkan. ( Rujuk Lampiran A ) Kerja bertulis hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah

3.2

3.3

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

4

3.4

Staf sokongan dikehendaki mendaptkan kebenaran keluar daripada Pengetua atau wakilnya dan mengisi buku kebenaran keluar serta dapatkan tandatangan sebagai tanda kebenaran. Guru dan staf sokongan hendaklah merakam waktu semasa keluar dan masuk semula.

3.5

4. MELAKUKAN KERJA LUAR 4.1 Penjawat awam ( termasuk guru ) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am Bab ’ D ’ seperti berikut :-

4.1.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. 4.1.2 Dibenarkan dengan syarat :4.1.2.1 Tidak dilakukan semasa waktu bekerja / pejabat 4.1.2.2 Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam 4.1.2.3 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan jabatan. 4.2 Berhubung dengan menjalankan tuisyen di rumah, guru-guru diingatkan bahawa tindakan tersebut adalah melanggar Akta pendidikan 1996 ( Akta 550 ) subseksyen 79 ( 1 ) dan subseksyen 132 ( g ) di mana boleh didenda tidak melebihi RM 50,000 ( Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu ) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedu-duanya sekali.

5. CUTI
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

2.5 Bilangan hai CRK yang layak diambil adalh berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan dalam tahun berkenaan ( rujuk Perintah am 1 ( ix ) Bab C ) .3 Cuti Sakit Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . guru berkelayakkan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat.5 5. 5.2. 5.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal Mengikut surat pekeliling Kementerian Pelajaran KP ( PP ) 0046.2. 5.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian bagi pegawai yang layak. 5.2.2. Pekekliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak tujuh ( 7 ) hari dalam satu tahun kalendar .4 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan keberkesanan pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 5. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar biasa.1 Cuti sambilan tidak lebih daripada tujuh ( 7 ) hari yang diberi kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di perenggan 8. dan 5.2 Cuti Rehat Khas ( CRK ) 5.3 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk Guru Sandaran Terlatih dan Guru Kontrak.SJ / A (30) bertarikh 24 Disember 1993.

5.6 5. Selama tiga ( 3 ) hari sebagai cuti tanpa rekod.1 Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa.6. tugas khas perubatan. menduduki peperiksaan.1 Semua Guru yang bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan.7. mesyuarat persatuan ikhtisas.1 Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi dua hari berturut-berturut hendaklah disahkan oleh P egawai Perubatan Kerajaan.1 Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat.3.3. Ahli Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Diberikan selama tujuh hari ( 7 ) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam lelaki. latihan syarikat kerjasama. 5.3. cuti latihan pasukan sukarela.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat 5.4 Cuti Keluar Negara 5. 5.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran. 5.6 Cuti Tanpa Rekod 5. Kemudahan in dihadkan kepada lima ( 5 ) kali dan tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. Sila isikan borang permohonan yang ada dipejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti. 5.4.5 Cuti Khas – Isteri bersalin 5. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. mengambil bahagian sukan. menghadiri latihan atau khemak tahunan pertubuhan / persatuan.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari dalam setahun. 5. 5.

Kemeja T. kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit. ibu dan bapa kandung. baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak dibenarkan bagi guru perempuan.1 Guru hendaklahberpakaian kemas. 7. sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat timur. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai : 6. Kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan kelepasan am.6 6. Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut / sepatu. Pakaian berbentuk seluar. guru perempuan juga dikehendaki memakai sepatu ( kasut sarung / bukan sandal ) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi.6.5 6.2 Guru lelaki : Seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. Kemeja T. Semua guru hendaklah memakai pakaian batik pada 1 dan 15 haribulan setiap bulan.2 6. anak – anak. Kemeja sukan. PAKAIAN 6. baju trek atau jersi. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.4 6. Kemeja sukan.3 6. 6. 6. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.6. TANDA NAMA Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Guru perempuan : seluar trek atau seluar panjang yang sesuai.7 keluarga yang diambil kira ialah : suami atau isteri. Baju trek.

ternasuk keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru.1 Sekiranya guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan. Masa tersebut sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN 9.2 8. majlis rasmi di sekolah atau di luar sekolah. Sesiapa yang terakhir meninggallakan bilik guru hendaklah memastikan semua komputer.1 Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan. Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru. 8.1 Guru hendaklah berada dil bilik guru semasa tidk mengajar di kelas. Sebarang aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3 8. Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sam bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu kententeraman orang lain. 8. air-cond dipadamkan dan semua pintu di kunci. Masa tersebut hendaklah dianggap ’non teaching period’ dan bukannya ’free period’. beliau bolehlah berurusan dengan ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru.8 7. BILIK GURU 8.4 8. lampu.5 9.

kemas dan lengkap. HEM dan juga pentadbiran. guru Kanan Mata Pelajaran.3 Guru ysng mewakili sekolah dalam man-mana mesyuarat atau taklimat di luar.4 Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus.2 Sekiranya guru dikehendaki mengahadiri mesyuarat. Guru Cemerlang atau Guru Penolong Kanan.1 Setiap guru bertangggungjawab terhadap keselamatan buku rekod mengajar. di Jabatan Pelajaran atau Pejabat Pelajaran Daerah atau sekolah lain hendaklah dipatuhi. Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan bertanggungjawab. apabila balik ke sekolah hendaklah menjalankan ”In House Training” kepada guru dan dimaklumkan kepada Guru Penolong Kanan / Pengetua tarikh dan masa pelaksanaannya. 10. TUGAS GURU 10.9 9. 10. 11. BUKU REKOD MENGAJAR 11. Buku ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua / Guru Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran setiap hujung minggu mengikut jadual untuk disemak dan ditandatangani. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakan tanpa pengetahuan Pengetua. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . minit curai hendaklah dikemukakan kepad Pengetua dengan menggunakan borang khas yang boleh diperolehi di Pejabat Sekolah (rujuk Lampiran B). kokurikulum.5 Guru yang melakukan tugas rasmi di luar. 10. 10.1 Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum.2 Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran pula bolehlah berurusan dengan ketua panitia. seminar atau seumpamanya. hendaklah menyediakan bahan tugasan bertulis untuk pelajar dan memaklumkan kepada ketua Bidang. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti. 10.

13.2 Guru yang bercuti. 13. bengkel dll. 14. 12.2 Guru tidak dibenarkan mengubahkan jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran. Alat-alat membersihkankan kelas hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan dengan baik.2 Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan alat di bilik-bilik tertentuseperti makmal. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak hendaklah dimaklumkan kepada Guru Penolong kanan HEM. Jadual giliran bertugas pelajar hendaklah disediakan oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing.3 Setiap akhir tahun persekolahan Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke Pejabat Sekolah. 12.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan. buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada guru Penolong Kanan. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. 11.1 Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH 13.3 Guru tingkatan ( Akademik ) hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri. untuk urusan guru pengganti. JADUAL WAKTU MENGAJAR 12. KEBERSIHAN 14. 12.10 11.

11 14.2 Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas / tempat khas ( bengkel. maka guru itu hendaklah : 16. 16. Adalah tidak wajar borang Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . SURAT YANG DITERIMA 16.3. bilik kaunseling. maka borang tersebut hendaklah ditaip dan setelah lengkap disi hendaklah disediakan surat litup / iringan ( covering ) yang boleh didapati di pejabat sekolah. 16. makmal bahasa dan lain-lain ) bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan bilik masing-masing. 15. staf sokongan dan pelajar sama-sama bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekolah. 16.1 Semua surat rasmi yang menggunakan letter-head sekolah hendaklah ditandatangani oleh Pengetua untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat tersebut.3 Semua guru.2 Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui salinan dan salinan kepada Pengetua.2 Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang yang dilampirkan.1 Terdapat surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru untuk diambil tindakan.3. 14. Surat itu boleh itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan. makmal sains.1 Memastikan sama ada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat. jika salinan asal minta difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan dalam fail di pejabat. 16.3 Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk tindakan guru berkenaan. SURAT MENYURAT 15.

1 Guru dan staf sokongan tidak digallakkan pergi ke jabatab Pelajaran Negeri atau Pejabat Pekajaran Daerah untuk urusan peribadi kecuali jika diarahkan berbuat demikian. . 18.1 PELAWAT / JURUJUAL semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua / Guru Penolong Kanan terlebih dahulu. 18.12 berkenaan dihantar terus kepada yang berkenaan tanpa surat litup ( covering ) dari sekolah walaupun dihantar dengan serahan tangan. URUSAN DENGAN JPN / PPD 17. Satu salinan borang berkenaan dan surat litup ( covering ) hendaklah disimpan dalam fail sekolah di pejabat untuk rekod atau rujukan bila diperlukan. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali dengan kebenaran Pengetua / wakilnya ( rujuk Lampiran C ) PEMBELIAN BARANG Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah 19. 17.

20.2 Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku kehadiran kokurikulum yang disediakan di pejabat sekolah. 21. daftar stok dan serahkan dengan segera ke pejabat sekolah.13 19.1 Setiap pembelaian barang mesti dengan kebenaran terlebih dahulu dengan menggunakan borang pesanan dalaman yang boleh didapati di pejabat sekolah. Lagu Negeri dan Lagu Sekolah. 20. menyanyikan Lagu Negaraku. 20. ( rujuk lampiran D ) 19.4 Segala invoismesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH 21. 21. Tugas ini hendaklah dijalankan dengan teratur dan megikut jadual yang ditetapkan.2 Borang tersebut hendaklah disahkan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran / Guru Penolong Kanan Sebelum diluluskan oleh Pengetua. 21. Barang yang diterima hendaklah direkodkan serta merta dalam buku buku stok dengan tepat dan kemas. rekodkan no.3 Guru akan bersama-sama pelajar menasyidkan Asmaul Husna.2 Guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher. 19.3 Pembantu Tadbir akan menguruskan tindakan selanjutnya iaitu untuk menyediakan Borang Pesanan Tempatan ( Local Orcer / LO ) 19.1 KEGIATAN KOKURIKULUM Semua guru adalah penasihat kegiatan kokurikulum. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada masa dan hari yang ditetapkan.

supaya wujud perasaan kekitaan dalam organisasi. 23. 22. 24.2 Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini.1 Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat dari semasa ke semasa. Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan. Kedatangan guru ke mesyuarat adalah diwajibkan. 24.2 Guru yang tidak hadir. 23. selipar tidak dibenarkan.2 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh semua Guru Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia.1 Semua Guru Dikehendaki hadir dalam semua acara / majlis rasmi sekolah dan juga kursus dalaman. perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada Pengetua. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT 24.3 Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja. 22. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . ACARA / MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT / KURSUS DALAMAN 23. seluar trek.14 22. Kemeja T.1 Guru dan staf sokongan hendaklah memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata. MESYUARAT GURU 22.

27. 27. 27. 26.status sosial.3 Hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera serta berkeadaan baik. kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah. 28. 26.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG sekolah 26.1 Penggunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan.15 24. 25.4 Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta dan menggantinya.2 Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus. PENGGUNAAN ALAT.2 Mesti mendapat kebenaran daripada Penjaga Stok dan direkodkan. ARAHAN DAN PEKELILING. sosio ekonomi.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum. TELEFON Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya. 27. KEAHLIAN KELAB GURU / PERSATUAN IBU BAPA & GURU ( PIBG ) 25. guru hendaklah menyimpannya didalam fail khas.ALAT 27.

29.2 Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa P&P di dalam bilik darjah dan semasa mesyuarat 29. ( setiap pembelian dan keluar masuk barang hendaklah direkodkan dengan serta merta ).16 28. 31. lengkap dan sentiasa dikemaskini. 28.1 Ketua Panitia atau ketua unit bertanggungjawab menguruskan buku stok / inventori dan memuaskan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat. BUKU STOK / INVENTORI 30.2 Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Pembantu Tadbir akan menyemak buku stok inventori ini dari semasa ke semasa. KUNCI 29. 30. guru yang menggunakan kunci hendaklah mengisi Buku Rekod Peminjam di pejabat. KOMPUTER RIBA / LCD PROJEKTOR Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat. dan dihantar ke pejabat setiap hujung tahun untuk disahkan oleh Guru Penolong Kanan / Pengetua. Guru dan staf sekolah tidak dibenar mengguna telefon sekolah untuk urusan peribadi.1 Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja.2 Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat kebenaran daripada pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas sekolah. 30.

2 Pastikan komputer berkenaan benar-benar dimanfaatkan untukl P & P sebagaimana objektif penggunaanya. 31. Sebarang penggunaan yang menyalahi etika akan dapat dikesan.17 31. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Guru yang diberi kemudahan komputer riba dan LCD projektor hendaklah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran.

2. Pemimpin Organisasi ( Organisational Leader ) 1.4 Mengaitkan proses akauntabiliti dengan output yang telah dipersetujui.3 Memanfaatkan sumber manusia.2 Mewujudkan infrastuktur yang sesuai untuk mengumpulkan data.18 BAB 2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 1. 1. 2.4 Melaksanakan proses perubahan yang berkesan melalui penambahbaikkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.2 Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip padagogi serta untuk mendapatkan outptut pengajaran dan pembelajaran yang maksimun. fizikal dan kewangan sekolah berasaskan keutamaan. Merancang secara kolaboratif untuk keperluan ’stakeholder’. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Memberi ransangan kepada guru dan ahli komuniti untuk menyumbang idea dalam proses pembentukan visi sekolah. 2.1 1. Pemimpin Pendidikan ( Educational Leader ) 2. 1.3 Memupuk kepimpinan secara bersama ( Collective Responsibility ) 2.

sosiologi.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang bidang yang generik dan spesifik.2.1 Mengaplikasikan ketrampilan Teknikal ( Technical Competencies ) 3.3 Memberi penghargaan kepada individu dan kumpulan.2.3 Mengaplikasikan asas-asas kurikulum ( falsafah. Pemimpin Pengajaran ( Curriculum Leader ) 3.1. 3.5 Menggalakkan hubungan yang efektif diantara sekolah dan komuniti. kemahiran dalam displin ilmu untuk membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dingini.1.3 Melaksanakan Ketrampilan Bekerja di dalam Sistem Organisasi ( Political Competencies ). 3.2. 3.2 Mengaplikasikan Ketrampilan Kemanusiaan ( Human Resource Competence ) 3. psikologi dan sejarah ) 3. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 Memenuhi keperluan pelajar dan komunitti.19 2.1 Cekap dala mengendalikan keperluan individu dan keperluan pasukannya serta komuniti ( interpersonal skills ) dan proses ”group dynamics”. 3. 3. 3.4 Menjalankan kajian dan membuat kajian atas perkara yang dibuat untuk dimanfaatkan. 3.1.1 Mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan tentang perkembangan kurikulum.1.

1.1 Memastikan sistem di dalam organisasi itu berfungsi dan bagaiman hendak mnyesuaikan diri ke dalam sistem.1. 4.3.6 Menyediakan perkhidmatan kaunseling untuk guru. 4.2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1.2 Fungsi Pentadbir 4. pelajar. Pengurus Sumber Manusia 4.1 Membina satu kerangka peranan dan perhubungan dengan manusia di dalam organisasi untuk menggerakkan sesuatu tugas ( task-oriented ) 4. 4.1.3 Menguruskan keselamatan dan kesihatan serta kebajikan staf.5 Menguruskan Latihan dan Pembangunan Manusia.2 Mengimbangi bebanan dengan kemampuan seseorang.4. 3.4 Mengaplikasikan Ketrampilan ”Kejurubinaan” ( Architecural Competencies ) 3.1 Mewujudkan persekitaran yang menimbulkan kepercayaan. 4. ibu bapa dan ahli komuniti.2 Menguruskan konflik secara berkesan dengan harapan untuk mencapai senario menag-menag ( win-win ).4 Menggalakkan semangat berpasukan dan proses membuat keputusan kolaboratif.3.1.20 3.1 Fungsi Penghubung Dan Pembangunan sumbar Manusia : 4. 4.1. pelajar dan ibu bapa.1 Berkomunikasi secara berkesan dengan guru. 4. 3.

21 4.3 Mewujudkan polisi komunikasi terbuka.2.2. 4.2. 4.6 Iktiraf individu dan buatkan dirinya dihargai. 4.2 Mewujudkan persekitaran yang teratur.12 Memantau kemajuan dan diberi maklum balas yang spesifik.2.10 Sediakan peluang bagi individu menonjolkan kebolehannya dan iktiraf. 4.2.2.2. 4.4 Mewujudkan tingkahlaku menerima dan menyayang. 4.2.2. 4. 4.5 Akui keunikan dan diberi peluang individu menunjukkan identiti diri. 4.9 Tingkatkan semangat berpasukan dan kerjasama rakan sekerja. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .11 Tetapkan tahap pencapaian yang tinggi dan boleh dicapai.7 Bina kejelekitan dan saling trime staf.8 Wujudkan perasan bangga terhadap sekolah dan pekerjaan.2.2. 4.

4. Bertanggungjawab kepada pengetua dalam hal pentadbiran. Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan.2 1.3 1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 2. pusat sumber.6 Menentukan pelaksanaan bidang pengajian.5 1.1 1. Menentukan rancangan pelajaran harian dan tahunan.4 1. Senarai Tugas 1. Membantu penngetua menyelia dan meneliti proses pengajaran. guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka. 3.22 2. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. hubungan masyarakat dan keselamatan. Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran. Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan pengetua. Kurikulum 1. 5. kurikulum. makmal dan bengkel. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengajaran sekolah. GURU PENOLONG KANAN Bidang Tugas 1. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua.

10 Menjadi penandatangan kedua cek sekolah.1 2. Membantu di dalam pemilihan buku teks.7 2.4 2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .8 2.8 1.6 2.menyelia dan mengawasi pelaksanaan Takwim Sekolah.7 Membantu merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan penilaian dan peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan. Menyelaras pengurusan dan bimbingan dan pemulihan. perjalanan kegiatan-kegiatan 1.11 Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta jadual guru ganti. dan menyelaras kutipan Membantu merancang. Pengurusan 2. Membantu menyemak dan mengawas kedatangan guru dan staf sokongan. bahan pusat sumber dan buku bacaan. 1.5 2.9 Membantu menentukan beban tugas guru dan staf sokongan sekolah. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan.3 2. Membantu menyelenggara data/maklumat. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan untuk guru serta staf sokongan. Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan. Menyelaras semua jenis kutipan yuran.2 2.23 1.9 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah. Pejabat Pelajaran Daerah.10 1. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran. 2. 2.

Memberi sumbangan kepakaran kepada yang memerlukannya. Membantu merancang.13 Mengurus dan menilai prestasi tahunan guru dan staf sokongan.4 Membantu merancang langkah-langkah keselamatan. menyemak/menandatangan Buku Laporan Adab 4.12 Menjaga dan menyemak stok/inventori peralatan sekolah.11 Membantu menyelia surat-surat sekolah. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar. 2.1 3. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D).3 5.2 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/masyarakat. Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan.5 5.1 4.4 5.24 2.2 3. 2. dalam bidang pendidikan Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. Pembangunan Kendiri 5. Membantu Belajar.1 5.3 3.6 Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. Menghadiri kursus. Pembangunan Diri Pelajar 3. Menghasilkan artikel-artikel bidang iktisas dan pengurusan. seminar dan bengkel. Pembangunan Organisasi 4. 3. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 5.2 5. melaksana Latihan Mencegah Kebakaran/Latihan Kebakaran dan Kegiatan seumpamanya.

kantin sekolah. bimbingan dan kaunseling. GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) Bidang Tugas 1. Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam perkara (1. 3. biasiswa. dalam semua aspek perancangan dan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .25 6. keselamatan dan kebajikan pelajar.2 Menganggotai Jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Guru Penolong Kanan. Tugas-tugas Lain 6. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Membantu Pengetua pengurusan sekolah. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. kebersihan dan keceriaan sekolah.3) di atas. 4. 2. 5. kesihatan. perayaan sekolah. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal disiplin. 3. buku teks.1 6.

1 Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama-sama dengan guru bimbingan dan kaunseling. 1. Lembaga Pengawas 1.1 Menentukan murni. 1. 1.4 Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salahlaku.1.3. penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai 1.3. 1. Pembangunan Diri Murid 1. 1.2 Menyelaras dan menyediakan rekod dan kaunseling pelajar serta menyediakan laporan yang diperlukan.2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1.2 Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.2 Bimbingan dan Kaunseling 1.2 Memastikan langkah-langkah Keselamatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan.1 Merancang dan mnyelaras program penyalahgunaan dadah dan program lain di peringkat sekolah.4 Merancang dan melaksanakan program dan orientasi bagi pelajar-pelajar baru. 1.1.2. 1. 1.1.3 Program Perlindungan Murid/Pelajar 1.3 Menjadi ketua guru penasihat Sekolah/Majlis Perwakilan Pelajar.2.2.1.3 Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar.1 Disiplin 1.5 Menyelaras dan menyediakan rekod dan laporan disiplin pelajar.26 Senarai Tugas 1.

4. 1.2 Mengemaskini rekod biasiswa dan bantuan.4. 1.6.4 Menyelaras penyeliaan kantin sekolah.2 Menguruskan kutipan data. 1. pengambilan. 1. 1.4.3 Menguruskan tuntutan dan bayaran bisiswa pelajar.6 Biasiswa dan Bantuan 1. 1. Kad Tenaga Asas dan lain-lain.5.5 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 1.6.5 Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar. perakuan-perakuan biasiswa dan 1. Pengurusan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 1.3 Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan skim pinjaman buku teks.1 Menyelenggarakan bantuan. 2.5.6.7 Kebersihan.1 Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi kebersihan.5.4 Kesihatan 1. 1. mengawal buku stok dan bilik SPBT.2 Memastikan program-program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna. keceriaan dan keindahan sekolah.1 Menyelaras pengeluaran. 1.4.1 Mengurus kemudahan rawatan pelajar.3 Menguruskan kad 001/002. 1.7.27 1.4. pengagihan dan hapus kira buku teks. Keceriaan dan Keindahan Sekolah 1.

2 2. Menguruskan surat akuan. sijil-sijil pelajar.2 Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan.7 2. kajian bagi kecemerlangan bagi pengurusan 4. 5.2 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu. 3.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/masyarakat.1 4.4 4. Pembangunan Organisasi 3. 4. Memberi sumbangan kepakaran kepada yang memerlukannya. Menyemak buku kedatangan harian pelajar. Tugas-tugas lain Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .28 2.5 2.5 4.6 Menghasilkan artikel-artikel bidang iktisas dan pengurusan. Pembangunan Kendiri 4.8 Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar. dalam bidang pendidikan Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. seminar dan bengkel.3 Menjalankan sekolah (R&D).1 pelajar. Menghadiri kursus.3 2. Menyemak kad 001/002 dan kad tenaga asas. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.4 2. 4. 3. Menguruskan pertukaran pelajar. 2. pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah.6 2. Membantu merancang Takwim Sekolah.

2. Membantu Pengetua pengurusan sekolah.2 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. dalam semua aspek perancangan dan Senarai Tugas 1. GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Bidang Tugas 1. aktiviti koperasi sekolah dan penerbitan/percetakan Majalah Sekolah. 5. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh pengetua dari semasa ke semasa. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aktiviti kokurikulum iaitu sukan/permainan.1 5. Kokurikulum 1. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. 4. kelab/persatuan dan unit beruniform. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan yang lain. Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti dalam perkara 3 di atas.29 5.1 Sukan dan Permainan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 3. 4.

5 Penerbitan dan Percetakan Majalah Sekolah Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3. 1.4 Koperasi Sekolah 1.3.3.1 Merancang strategi penglibatan unit beruniform. 1. sukan dan 1. 1.1.2.2 Memastikan pelaksanaan berjalan mengikut jadual.2 Membantu merancang Takwim Sukan dan permainan Sekolah.2 Kelab/Persatuan 1. 1.2 Menyelaras pelaksanaan kegiatan unit beruniform sekolah.2.1. program kelab/persatuan 1.1 Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik. 1.1 Membantu merancang.3 Mengurus pemilihan peserta sukan untuk elit bagi mewakili sekolah.30 1.3 Unit Beruniform 1.3 Memastikan pelaksaan program unit beruniform berjalan mengikut jadual.4 Mengawal dan menilai setiap kegiatan permainan supaya mencapai matlamatnya. 1. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat. 1.1.1. 1.4.1 Menyelaras kegiatan-kegiatan berkaitan koperasi sekolah.

2.4 Menyelaras pembahagian pelajar dalam kumpulan/rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah. 2. 3. Pembangunan Organisasi 3.7 Mengenalpasti pelajar yang berpotensi untuk maju dalam bidang kokurikulum dan mengadakan program khas untuk mereka. seminar dan bengkel.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/masyarakat. Pembangunan Kendiri 4.31 1.1 4. Menghadiri kursus.3 Menentukan langkah keselematan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah diambil. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .6 Memastikan rekod-rekod diselenggara dengan baik.2 Menyediakan kokurikulum. dan data kokurikulum 2. 2.5.5 Menguruskan dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum. 4. pengurusan 2. 3. dan menyelaras anggaran kegiatan belanjawan setiap bidang 2. Pengurusan 2.1 Mengurus kokurikulum.2 Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan.2 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.1 Membantu dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan penerbitan dan percetakan Majalah Sekolah dan seumpamanya. 2.

GURU KANAN MATA PELAJARAN (Ketua Bidang) Bidang Tugas 1. 5. Tugas-tugas Lain 5. 4. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Membantu dan Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya.6 Melibatkan diri secara aktif dalam berkaitan dengan profesion keguruan. Bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya.5 Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan pengurusan kurikulum yang berkaitan dengan bidangnya.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.32 4. persatuan yang 5. 2. 4. 3.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 4. 5.4 Menghasilkan artikel-artikel bidang iktisas dan pengurusan.3 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan bagi pengurusan sekolah (R&D).

Harian dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya. Latihan Mengajar bagi guru-guru pelatih/maktab/universiti dan seumpamanya.7 1. perjalanan 1. Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan berkesan.33 4.4 1. 7. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah.3 1. Membantu Pengetua menyelaras dalam hal-hal berkaitan dengan bidangnya. 5. Senarai Tugas 1.5 1. Membimbing guru terlatih. 6.2 1.6 1. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran. dengan aktiviti-aktiviti Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan kurikulum yang dijalankan oleh sekolah. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya.1 Memimpin guru-guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Tahunan. pemulihan dan pengkayaan. Membantu meningkatkan kecemerlangan dan Pengetua dalam semua aspek perancangan pengurusan pendidikan yang berkaitan bidangnya. Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu.8 Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mengadakan program untuk akademik dan sahsiah pelajar. Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran bi bawah kawalannya. Menyelaras pengurusan dan perjalanan bimbingan. Kurikulum 1.

2 3. Kokurikulum 2.10 Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah jawatankuasa lain yang diarahkan oleh pengetua. Pengurusan 3.11 Membantu menjalankan kursus.34 1. kursus dan latihan untuk guru. taklimat. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan. dan 1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . alat pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain. 1. pelajar dan mencari 2. menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar.1 3. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya. 1.13 Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan-amalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum. Merancang. dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.1 Merancang. penerangan. 1.14 Mengenalpasti masalah kelemahan langkah-langkah untuk mengatasinya. 1. mengawal dan menyelaras persatuan di bawah bidangnya.12 Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru.9 Membantu dalam pemilihan buku teks.2 3. bahan pusat sumber. segala aktiviti 2.3 Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidang dan kawalannya.

Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan. Tugas-tugas Lain 4.1 Berhubung dengan Pusat Kegiatan Guru (PKG).3 Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .10 Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan menjaga keceriaannya. Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data maklumat mengenai semua mata pelajaran menggunakannya dengan berkesan dan berhasil. Berhubung dengan Guru Kanan Bidang sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan. 4. Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. Menentukan aspek-aspek penyemaian nilai-nilai murni dan amalannya berlaku di bilik darjah dan sekolah.5 3. Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan.9 Membantu merancang Takwim Sekolah. Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang kawalannya.4 3. Pejabat Pendidikan Daerah Bahagian dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru.6 3.11 Menyelia kerja-kerja kursus pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaiman yang dirancang. atau dan 4.7 3. barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya.2 4.35 3. 3. 3.8 3.

4 4. Rancangan Harian perlu disediakan sekurang-kurangnya sehari sebelum P&P tersebut dijalankan.36 4. Menyerahkan/menunjukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan yang berkenaan. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir setiap pembelajaran dan pengajaran (P&P) bagi setiap tingkatan. 4. Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup.4 6. memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai.5 Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah.1 6.2 Mengajar mata pelajaran mengikut jumlah waktu dan kelas yang ditetapkan.6 6. Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.3 6. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang sentiasa dikemaskini dan menyerahkan kepada pengetua atau wakilnya pada masa yang ditetapkan. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan.5 6. 6.6 Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . GURU MATA PELAJARAN 6. iaitu dari segi pengetahuan. Memiliki.

6.9 Menjadi ahli dalam Panitia Mata pelajaran. 6. Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran.16 Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah.10 Guru mata pelajaran hendaklah menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Rekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam buku rekod mengajar. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. 6.37 6. Mengesan kelemahan pelajar dalam mata pelajaran yang diajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan untuk mencapai objektif SBP.18 Menjalankan tugas seorang kaunselor dan guru disiplin.15 Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar (ABM) yang digunakan. 6.14 Melaporkan kepada Guru Kanan Mata pelajaran tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya.13 Sentiasa mengikuti prkembangan dan pembaharuan tentang tknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan lagi prestasi dalam P&P. 6. Menyampaikan semula kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama di sekolah. 6.12 6. Jabatan Pelajaran dan Pejabat Pelajaran Daerah.11 Memastikan keselamatan pelajar di makmal sains/bengkel KH/bilik ERT/makmal bahasa/makmal komputer dan bilik-bilik khas yang lain serta mengawasi penggunaan peralatan.8 6.7 Menjalankan Ujian Bulanan dan Penilaian kepada pelajar. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber sekolah. 6.17 Membantu menguruskan Koleksi Soalan dan Bank Soalan. 6. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . memastikan ABM digunakan secara meluas. 6.

infrastuktur teknologi berada dalam 7.2.1 Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima daripada pembekal atau kontraktor memenuhi spesifikasi seperti yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.3.3 Memastikan kesemua keadaan baik. 7. modem. 7.2.2. router.2 Mengurus dan memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan dengan baik setiap hari termasuk peralatan rangkaian seperti pelayan.2 Menyediakan keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah bestari.38 6. hub dan sebagainya. 7. 7.1. 7. 7.1 Guru penyelaras bestari menjadi sumber penting menyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan.2 Mengurus dan menyelenggara kemudahan IT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul. 7.1 Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna.2.1 Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 7.19 Bekerja sebagai “Team Player”. GURU PENYELARAS BESTARI (ITC) Senarai Tugas 7. 7. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .4 Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilikbilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan.3.3 Menyediakan keperluan peralatan IT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

pelajarpelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran.5 Melatih staf menggunakan kemudahan IT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran.3 Memastikan penggunaan Sistem Pengurusan SEkolah Bestari (Smart School Management System atau SSMS) untuk pengurusan sekolah beroperasi dengan baik.4 Melatih guru menggunakan kemudahan IT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.3 Memastikan penggunaan Bahan-bahan Pengajaran dan Pembelajaran (Teaching and Learning Materials atau TLM atau courseware).1 Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran.6 Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan penilaian yang telah ditentukan oleh kementerian Pendidikan.4. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah kriteria .4. 7.5. 7.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran kepada pengguna-pengguna dengan sistem komputer dan aplikasi perisian.5. 7.3 Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video. 7. 7. 7.5. 7.3. 7.6. 7. TV connector dan sebagainya.39 7. pelajarpelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 7.4. 7. penggunaan LCD projector.2 Memastikan audit penggunaan kemudahan IT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.7 Sebagai Pengurus e-mel.2 meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru.

7.8.8.2.2 Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja.1 Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer.8.3.2 7. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .8.3. 7.1 baik dan lancer.2 Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 7.7.3.8.2.9 Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (Resource Person) IT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan IT semasa.8. 7. 7.2.1 Guru Penyelaras Bestari dikehendaki memastikan supaya ciri-ciri dan polisi-polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.1 Menguruskan akaun pengguna dan e-mel.40 7.3 Memastikan konfigurasi system beroperasi dengan Memastikan komputer bebas dari virus. Membuat backup dan replikasi maklumat.2. 7.8 Memastikan integrity dan keselamatan data.3 Memastikan alat penghawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. 7.8.4 Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenalpasti. 7.8. 7.8. 7.3 Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 7.8.

12 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.11.1 Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dari dalam negeri atau luar Negara mengenai fungsi-fungsi infrastruktur teknologi sekolah-sekolah bestari.9. Printer dan lain-lain lagi. menyelaras dan melaksanakan laman web sekolah.13 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. 7.9. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .9.9. 7.3 Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan. Sistem rangkaian atau perisian-perisian seperti Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.13. 7. perkakasan dan perisian seperti Windows.2 Memberi latihan IT dalaman kepada masyarakat sekolah.41 7. 7.2 Merancang. Sistem pengoperasian.11. 7.10 Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah bestari kepada pihak yang berkenaan. Internet.1 Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi masalah dengan sistem pengoperasian.1 Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. 7. SSMS. mengurus. 7. 7. 7.11 Meningkatkan budaya IT di sekolah. MS Office. E-Mail. 7.4 Menentukan kelancaran perjalanan Sistem Rangkaian secara keseluruhan dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (enduser) dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum.

alkohol dan HIV-AIDS. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .5 8. Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum. soal selidik. melaksana dan mengawal selia serta menilai program dan aktiviti pencegahan dadah. inhalan. mengawal selia perkhidmatan bimbingan dan kaunseling individu secara professional dan beretika.42 8.8 8.6 8.2 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. kakitangan sekolah. 8.3 8. Merancang.10 Merancang. mengawal selia dan mengemaskini rekod dan iventori pelajar. menyedia. Merancang. Mengumpul.9 8. Merancang. rokok. Merancang. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melaui kajian keperluan. menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. Merancang. melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran dalam dan luar Negara. melaksana dan mengawal selia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. KAUNSELOR SEPENUH MASA Senarai Tugas 8. pentadbir. guru. melaksana. ibu bapa dan bekas pelajar. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. melaksana dan mengawal selia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej persijilan terbuka dan keperluan IPT.1 8.7 8.4 8.

8. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga/ Badan Pengawas Sekolah. melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibubapa.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah.11 Merancang. 8.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. guru.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah. 8. melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling.23 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolukium. Dasar Pendidikan Wajib Matematik dan Sains Dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 8. kepimpinan dan kursus ketatanegaraan. 8. 8. 8.12 Merancang. 8.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. 8.13 Membuat penilaian aktiviti. 8. motivasi. model.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. instrumen dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan professionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.24 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat. 8.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan professionalism perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.22 Menjadi penyelaras dalam program Jati Diri. guru. kakitangan bukan guru. kem jaya diri.14 Merancang. modul. 8.43 8. dan bahan resos 8. menyelaras dan menilai sumber perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

9.6 Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu. seimbang dan kemaskini. 8. Merancang Pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif.26 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh unit bimbingan dan kaunseling jabatan pendidikan negeri di peringkat sekolah.4 9.5 9. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah.1 9. 8. GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER Senarai Tugas 9.25 Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG). Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 9.44 Tambahan dan Jawatankuasa penempatan (kemasukan) pelajar di sekolah. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua.3 9. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. guru dan pelajar sekolah. 8. kakitangan Pusat Sumber Sekolah.27 Melaksana tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dan penolong kanan dari semasa ke semasa.

9 9. 10. pengurusan. melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. 9. dan 9.10 Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan Negeri/PKG/Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah.11 Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran berasaskan sumber. 9.18 Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun. 9.15 Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan/Pusat Sumber Sekolah Negeri. 9. 9. 9.8 9.12 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah.19 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.7 Merancang.45 9. JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN PENTADBIRAN Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. 9. berhubung dengan 9.16 Menjalankan penyelidikan/kajian tindakan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. 9.17 Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan.13 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah.

10.1. 10. Menjalankan tugasnya berasaskan peruntukan.1. 10. terhadap 10.5 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya.1. Bertanggungjawab untuk memastikan semua misi dan visi sekolah tercapai.1. aktiviti- 10.1 Memimpin guru-guru menetukan dan merancang Rancangan Pelajaran Tahunan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya. 2.1. 10.46 Sebagai bahan bertindak tertinggi di sekolah yang anggotanya terdiri daripada wakil-wakil komponen/bidang bagi tujuan memastikan perlaksanaan dasar dan program sekolah mencapai matlamatnya dengan sempurna selaras dengan dasar dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.7 Menanggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain yang diarahkan oleh Pengetua.4 Menetukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan dengan berkesan.1. Bidang Tugas 1.1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Senarai Tugas 10. Perintah Am dan Surat-surat Pekeliling Am/Khusus yang berkaitan. 3.2 Memimpin perjalanan panitia-panitia mata pelajaran di bawah kawalannya.3 Menjalankan penyeliaan/pencerapan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.6 Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti bimbingan. Bertindak berasaskan peraturan-peraturan yang dilulukan oleh jawatankuasa dengan tidak melampaui kuasa-kuasa yang diperuntukan. pemulihan dan pengkayaan.1 Kurikulum 10. undang-undang dan peraturan pelajaran serta Arahan Perbendaharaan.

3. menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik bagi membantu meningkatkan kecemerlangan akademik berkaitan dengan bidangnya. kerja-kerja guru di bawah bidang 10.3 Pentadbiran 10. hal ehwal peperiksaan.2 Kokurikulum Merancang.9 Mendapatkan dan meyebarkan maklumat terkini tentang kaedah atau pendekatan P&P yang berkesan kepada guru-guru. 10.1.4 Membantu merancang Takwim Sekolah.2 Membantu menyelaras kursus dan latihan untuk guru. 10. 10.8 Membantu menjalankan kursus taklimat atau penerangan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.47 10.10Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar serta masalah disiplin dan mencari langkah mengatasinya.3.3 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data dan maklumat serta segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya. 10.3. 10.3. 10. 10. 10.1. segala Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3.1 Membantu menentukan serta mengagihkan tugastugas guru mata pelajaran di bawah bidang kawalannya. 10.3.6 Menyediakan anggaran belanjawan dan mengawal perbelanjaan di bawah bidang kawalannya.7 Menjaga dan menyemak stok/inventori peralatan barang atau bahan yang berkaitan.5 Menyelia kawalannya.3.1.

3. 10.4.1 Membantu Pengetua mengawasi.2 Berhubung dengan Guru Kanan Bidang sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan. 10. JAWATANKUASA KEWANGAN 11. 11.4.48 10.5 Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa. nilai-nilai 10. 10. Pejabat Pendidikan Daerah Bahagian dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru.4 Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan.4. 10.1 Berhubung dengan Pusat Kegiatan Guru (PKG). penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber.4.8 Menentukan aspek-aspek penyemaian murni diamalkan di bilik darjah dan di sekolah.4 Tugas-tugas Lain 10.4. Arahan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3 Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah. mengesan dan menyelia semua urusan kewangan dan akaun supaya berjalan lancar menepati kehendak Akta Prosedur Kewangan 1957.

1 Bertanggungjawab dalam urusan menyebarkan berita tentang sekolah kepada masyarakat luar. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Pekeliling.3 Pergurusan Perbelanjaan Pengurusan Perakaunan Pengurusan Punggutan dan tunggakan hasil 11. 11. 12.2 11.1. dengan memastikan 12.3 Merancang latihan untuk staf yang mengurus hal-hal pengurusan kewangan.4 Mengadakan mesyuarat tiap-tiap bulan atau sekurang-kurangnya 2 bulan sekali yang boleh membantu jawatankuasa mengesan dan mengawasi operasi kewangan dan peraukaunan dengan lebih berkesan. 12. Surat Pekeliling dan Tatacara yang berkaitan dalam bidang: 11. 13.4 Penyediaan dan perbentangan penyata kewangan dan laporan tahunan sekolah 11.1 Mengurus bidang masing-masing penggunaan IT berjalan lancar.49 Perbendaharaan. JAWATANKUASA INDUK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH BESTARI 12.2 Membantu Pengetua meneliti dan mengambil tindakan susulan terhadap Laporan Audit. 12.1.1.4 Menghasilkan video sekolah/laman web mengemaskinikan bahan dari semasa ke semasa.1. 11.3 Melancarkan pengurusan peminjaman dan pemulangan buku perpustakaan.2 Memasukkan data-data yang diperlukan mengikut waktu yang ditetapkan. JAWATANKUASA SERANTA & HUBUNGAN LUAR 13.1 11.

14. 14. 15.3 Menjaga keselamatan bahan-bahan yang dipamerkan. 14. 13.6 Membaik pulih/menggantikan bahan-bahan pameran yang rosak atau hilang. JAWATANKUASA TAKLIMAT DAN MESYUARAT GURU surat panggilan mesyuarat dan menentukan 14. JAWATANKUASA PAMERAN DAN GALERI ruang yang sesuai untuk dijadikan tempat 15.6 Mengedarkan dapatan mesyuarat kepada guru-guru yang tidak hadir dalam mesyuarat. 14.5 Mengemaskini bahan –bahan pameran dari semasa ke semasa.50 13.1 Menyediakan agenda mesyuarat.2 Mengumpul bahan-bahan yang sesuai berkaitan dengan sekolah untuk dipamerkan. 15.1 Mengenalpasti pameran/galeri. 15. 15.4 Menerbitkan Buletin Sekolah sekurang-kurangnya 2 kali setahun untuk diedarkan kepada ibu bapa.2 Mencatat dan menyediakan laporan minit mesyuarat.5 Memastikan keperluan semasa berfungsi dalam sistem PA. 14. 15.3 Menentukan protokol dalam majlis-majlis yang diadakan. 15.3 Mengedarkan minit mesyuarat sebelum mesyuarat bermula. 13.4 Menjaga kebersihan dan keceriaan tempat pameran. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . mesyuarat disediakan dan 14.2 Berhubung dengan pihak media cetak dan media elektronik dan memastikan kehadiran pihak-pihak tersebut dalam acara-acara sekolah.4 Menyimpan minit mesyuarat dalam fail di billik Pengetua.

16.7 Membuat catatan tentang bahan-bahan yang dipamerkan untuk pengetahuan pengunjung. 16. 18. 17. 15.1 Menyediakan peraturan-peraturan penggunaan.51 15.2 Menyusun atur bahan dan menjaga keselamatannya. JAWATANKUASA DEWAN AL-MUSYAWARAH 17.5 Memastikan alat-alat yang ada seperti OHP.1 Memastikan dewan sentiasa bersih dan ceria.6 Merekod/membuat inventori bahan-bahan yang disimpan di galeri.5 Membuat catatan tentang bahan-bahan yang dipamerkan untuk pengetahuan pengunjung. 17. 17.1 Mengumpul semua anugerah yang dicapai oleh sekolah dalam tempoh 5 tahun untuk dipamerkan. guru-guru membuat tempahan sebelum 17.3 Merekodkan penggunaan. JAWATANKUASA PENGURUSAN DEWAN SERI BESTARI 18.8 Merekod/membuat inventori bahan-bahan yang disimpan di galeri. 16. 16.3 Menjaga kebersihan dan keceriaan galeri. JAWATANKUASA GALERI ANUGERAH 16. 16. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 16. Sistem PA. 17. LCD Projektor dan televisyen berfungsi dengan baik dan selamat.4 Mengemaskini bahan-bahan pameran dari semasa ke semasa.2 Memastikan menggunakannya.4 Memastikan kebersihan dan keceriaan.

2 Menguruskan tempahan penggunaan dewan oleh pihak luar. 19. 18. GURU BERTUGAS HARIAN/MINGGUAN Senarai Tugas 20. 20.2 Memastikan Bendera Malaysia. Bendera perlu diturunkan sekiranya hujan.4 Memastikan sistem PA berfungsi sebelum acara di dewan berlangsung. 20.30 petang. 19.3 Membantu Pengetua membuat terhadap pelajar-pelajar sebelum pengawasan menyeluruh waktu pertama bermula. Bendera Negeri dan Bendera Sekolah dinaikkan pada sebelah pagi dan diturunkan pada sebelah petang.2 Menguruskan penggunaan anjung tamu apabila diperlukan. 20.1 Memastikan anjung tamu sentiasa bersih dan ceria. JAWATANKUASA PENGURUSAN ANJUNG TAMU 19.1 Guru bertugas hendaklah dating ke sekolah sekurang-kurangnya 20 minit sebelum persekolahan bermula dan balik pada jam 4. kerusi dewan dikemas semula selepas acara 18.3 Memastikan dijalankan. 19. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .52 18.3 Mengawasi pergerakan dan keselamatan peralatan dalam anjung tamu yang dibawa keluar dan dihantar semula apabila selesai digunakan.

bilik-bilik khas dan kawasan sekolah.14 Menyampaikan ucapan ringkas/pengumuman perhimpunan pagi dan menyampaikan laporan semasa perhimpunan rasmi.6 Memastikan pelajar menepati waktu datang ke sekolah dan balik dari sekolah.10 Mengumum dan menyebarkan maklumat dan arahan-arahan kepada guru dan pelajar (jika ada). sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan segera jika perlu. waktu rehat dan waktu pertukaran guru. 20. 20.53 semasa rehat. 20. 20.15 Menyediakan laporan berasingan untuk perhimpunan rasmi dan dapatkan pengesahan Pengetua/PK sebelum difailkan.7 Mengawasi kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah. Pelajar dipastikan hadir di perhimpunan dan beratur dengan kemas. 20.13 Memastikan guru menandatangani borang kehadiran guru dalam perhimpunan rasmi dan serahkan kepada Pengetua/PK untuk pengesahan sebelum difailkan. bilik air. 20. 20.8 Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda sekolah. semasa mingguan 20.5 Menilai dan memberi markah kebersihan dan keceriaan kelas serta diumumkan pemenang semasa perhimpunan rasmi. kantin.12 Memastikan pembesar suara berfungsi dan tempat duduk guru mencukupi untuk perhimpunan rasmi di dewan. 20.9 Melibatkan diri dalam acara/program sekolah. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 20. 20. 20. 20. Keputusan pemenang hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan HEM pada hari jumaat (akhir minggu persekolahan) untuk tujuan pengesahan.11 Mengelolakan perhimpunan pagi dan perhimpunan rasmi.4 Memeriksa kebersihan bilik-bilik darjah.16 Menjadi pencatat taklimat mingguan (jika ada) dan dapatkan pengesahan Pengetua/PK sebelum difailkan.

BAB 3 : PENGURUSAN KURIKULUM 1. dengan 1. Mendapatkan bahan-bahan rujukan berhubung pendidikan untuk disebarkan kepada semua guru. Mengemukakan. mengambil keputusan dan melaksanakan cadangan-cadangan berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran.1 1.8 Menganalisis laporan akademik selepas setiap kali proses peperiksaan/ penilaian dijalankan.1.54 20. JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN 2. Membuat penilaian strategi-strategi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaik kualiti pendidikan. Merancang dan mengadakan taklimat/kursus (in house training) kepada semua guru tentang perkara-perkara baru dalam pendidikan. kipas.1 Struktur dan Organisasi 2.3 1. Mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan prestasi akademik berasaskan analisis peperiksaan.18 Menyediakan laporan lengkap dalam Buku Laporan Bertugas mengikut format yang disediakan.4 1. dan komputer ditutup setelah tamat waktu persekolahan.6 1.17 Memastikan semua lampu.2 Mengesan dan memastikan bahawa semua aspek program kurikulum sekolah dilaksanakan dengan sempurna. 20. Merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peperiksaan.5 1. JAWATANKUASA INDUK DAN PENGURUSAN KURIKULUM 1. 2.7 1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan iktisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah.

1.2. SPM dan STPM berasaskan target yang ditunjukkan dalam perancangan akademik sekolah.4 Mewujuddkan semangat kerjasama antara pelajaran dengan persatuan/kelab akademik.2. 2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1.2 Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh semua guru kanan yang dilantik sebagai Ketua Panitia oleh Pengetua.3. 2.2 Tujuan Panitia Mata pelajaran 2.1 Mendapatkan sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli panitia.1. 2. 2.3 Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pelajar dalam peperiksaan PMR. panitia mata 2.2. 2. Mereka ini mewakili panitia mata pelajaran masing-masing dan menjadi penghubung di antara ahli-ahli dengan Pengetua.55 2.4 Keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia dalam perjumpaan-perjumpaan berhubung dengan masalah kurikulum dan tenaga pengajar perlu dibawa oleh Ketua Panitia kepada Pengetua untuk mendapatkan penyelesaian atau untuk makluman.3 Semua Ketua Panitia mata pelajaran adalah secara automatik menjadi Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 2.1 Memperbaik dan meningkatkan mutu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.3 Peranan Panitia Mata pelajaran 2.2.2 Berusaha untuk mendapatkan strategi pengajaran yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran.

3. 2. 2.13 Melantik seorang guru dalam sesuatu panitia sebagai penyelaras dalam sesuatu tingkatan. serta surat- 2. 2. 2.3.3. menyurat dan rekod-rekod yang berkenaan. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 2.9 Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurangkurangnya 4 kali setahun.14 Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan kertas soalan peperiksaan dan memeriksa skrip pelajar bagi setiap peperiksaan yang dijalankan.4 Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahanbahan tambahan yang sesuai dengan keperluan para pelajar dan kegunaan guru-guru untuk dibekalkan di Pusat Sumber sekolah. 2.3.3.2 Menyediakan rancangan pengajaran yang diselaraskan antara guru dalam sesuatu tingkatan yang berkaitan.12 Menyampaikan laporan prestasi dan analisis pencapaian mata pelajaran kepada Pengetua.5 Memilih dan mencadangkan pada pentadbiran sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar-pelajar berdasarkan kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran. 2.8 Mengadakan perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal).3 Menetapkan TOV (Take Off Value) bagi setiap pelajar dalam mata pelajaran berkaitan. minit mesyuarat. 2.3.7 Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar dan mengambil langkah untuk mengatasi kelemahan pengajaran dan pembelajaran.3.3.3. 2.10 Bekerjasama dan bertukar-tukar pengalaman kepakaran dengan penitia sekolah berhampiran.3.6 Menyelaras soalan-soalan ujian dan peperiksaan berasaskan sekolah yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan dan menubuhkan Bank Soalan.56 2.3. 2. 2.11 Menyelenggara fail panitia.3.3.

3.10 Menyerahkan kepada Pengetua jadual waktu peribadi dan jadual waktu kelas sebanyak 3 salinan bagi setiap kelas untuk disahkan.5 3. Menentukan penggunaan bengkel dan makmal. 2. 3. jumlah waktu mengajar dan kelas yang diajar kepada Pengetua untuk kelulusan. Menyusun jadual waktu.4 3.9 3.3 3.16 Menyediakan Perancangan Strategik Akademaik 3-5 tahun. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Menyediakan jadual guru ganti seberapa awal yang boleh dengan cara mengenal pasti guru-guru yang tidak hadir.15 Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (jika ada) dan alat-alat bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunaannya. mata pelajaran yang diajar. 4/1986 Panitia Mata pelajaran.7 3.8 3.3. Membuat pindaan jadual waktu apabila perlu. Menyebarkan jadual waktu kepada semua guru.1 Mengkaji keperluan guru pada sesuatu masa berpandukan bilangan mata pelajaran dan opsyen guru mata pelajaran dan lain-lain lagi. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU INDUK DAN GURU GANTI 3. 3. Merancang dan menyediakan senarai nama guru. Memaklumkan kepada Pengetua tentang lebihan atau kekurangan guru pada sesuatu masa untuk tindakan beliau.17 Mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 3. Menentukan guru tingkatan berdasarkan kelas yang diajar. 2.3.6 3.57 2.

4. ujian bulanan.1.1. JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Tugas setiausaha dibantu oleh penyelaras-penyelaras: 4.1.1 4.5. peperiksaan percubaan.2 4. 4.4 Menentukan satu sistem pengawasan peperiksaan dan mengambil langkah tertentu jika ada guru yang tidak dapat mengawas disebabkan hal-hal tertentu. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1. ujian lisan.5.5.4 4.5.1.1.1.1 Merancang pelaksanaan semua jenis peperiksaan dalaman (peperiksaan penggal.58 4.1 Peperiksaan Dalaman 4.1. 4.3 Menguruskan percetakan.6 Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan.1.1. pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan serta memastikan keselamatan.5. dengan menentukan tarikh dan takwim/jadual waktu peperiksaan).2 Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan soalan dan memeriksa kertas jawapan setelah ditentukan oleh Panitia Mata pelajaran.5 Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan dan disusun mengikut: 4. 4.5 Mata pelajaran Kelas Bilangan pelajar Tarikh peperiksaan Guru mata pelajaran 4.1.3 4.

1.2. komputer kemasukan peperiksaan 4.3 Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan.2.9 Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. 4.1 Memberi penerangan tentang hal-hal yang mengenai peperiksaan kepada guru tingkatan. 4.2.7 Memaklumkan kepada Pengetua jika ada pelajar yang tidak mampu membayar dan memerluka bantuan.7 Memastikan jadual waktu pemeriksaan mengikut jangka masa yang ditetapkan.59 4.6 Memasukan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN.8 Menguruskan borang-borang peperiksaan PMR/SPM/STPM: 4.2. 4.2.2.8 Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan.1. Borang Kewangan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 4.8. 4. biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan. kertas jawapan 4.4 Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru tingkatan.1 4. yang 4.2. 4.2.2 Peperiksaan PMR.2.2.8. Lembaga Peperiksaan dan sekolah.5 Mengisi borang PMR/SPM/STPM. SPM dan STPM berkaitan 4.2 Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah/Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru tingkatan.2 yang berkaitan dengan Analisis kertas soalan yang dipilih oleh calon. 4.1.

10 Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi dewan/bilik peperiksaan dalam 4 salinan.9 Menentukan dewan/bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan.2. Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab PMR. 4.14 Menyediakan peperiksaan: 4.14. 4.2 4.13 Slip peperiksaan SPM dan STPM diliminet sebelum diedar kepada calon untuk menggelakkan daripada rosak kerana tempoh masa peperiksaan agak panjang.2.14.2. 4. 4.2.14.2.3 4.7 Almari Jam dinding yang berfungsi Cop sekolah/lakri Whiteboard Pen marker Pemadam whiteboard PA sistem (jika dewan) perkara-perkara berikut di dewan/bilik 4.3 Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan 4.2.6 4.1 4.4 4.8.8.2.2.2.2. 4.2.14.14.14.2. 4.5 4.15 Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .14.2.2.16 Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Bahasa Melayu.60 4.11 Mengedarkan jadual waktu peperiksaan kepada semua calon dan memaparkannya di papan kenyataan peperiksaan.2.2.4 Borang-borang lain yang berkaitan.12 Menyediakan label meja calon untuk ditampal di atas meja (selepas kerusi dan meja siap disusun). SPM dan STPM. 4.2.

19 Mendapatkan 3 set soalan PMR.18 Mesti berada di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjam dikembalikan ke pejabat atau disimpan di bilik peperiksaan.1 Tanggungjawab jawatankuasa Pusat Sumber 5. 5.1.1.2.2.1. 4. 4.2 Membincang dan menimbangkan untuk diluluskan: 5.2.61 4.1 Menyediakan satu polisi berdasarkan peruntukan-peruntukan tertentu untuk dilaksanakan oleh Penyelaras Pusat Sumber Sekolah.21 Menganalisis keputusan peperiksaan Ketua Panitia Mata pelajaran. 4. SPM dan STPM untuk rujukan sekolah.1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2. 5. dengan bantuan 4.2.2.20 Menyelaraskan penyediaan sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM). 4.1 5.17 Bekerjasama dengan Guru Kanan Mata pelajaran/ Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan Peperiksaan Amali.1.3 Hukuman ke atas Pengawas PSS yang melanggar peraturan atau tidak menjalankan tugas seperti yang diharapkan.2.2.2 Perlantikan Pengawas PSS Anggaran Perbelanjaan PSS 5.22 Mengedarkan analisis keputusan peperiksaan/ujian untuk tindakan susulan oleh guru-guru memulih dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) 5.2.

2. JPN & KPM. 5.6 Mengambil tindakan ke atas semua pekeliling yang diterima daripada PPD.2.2.2. langkah-langkah untuk pelajar menggunakan 5.5 Menyelia dan membantu Penyelaras Unit di dalam bidang tugas masing-masing.3 Menyediakan bidang tugas bagi tiap-tiap kakitangan di bawah seliaannya. pelantikan guru Penyelaras Unit kepada 5.4 Pemberian penghargaan kepada pengawas PSS yang difikirkan sesuai yang dicadangkan oleh Penyelaras PSS 5.2 Tanggungjawab Penyelaras PSS 5. 5.1. 5. 5.7 Mencadangkan Pengetua. 5. 5.2.2.2.8 Mengadakan perjumpaan/mesyuarat/taklimat dengan semua Penyelaras Unit PSS di bawah seliaannya sekurang-kurangnya sekali di dalam sepenggal. 5. lain atas arahan pihak berkuasa 5.2.1 Bertanggungjawab ke atas segala hal yang berkaitan dengan Pusat Sumber Sekolah.2.5 Tugas-tugas sekolah.4 Memastikan semua keputusan dan polisi jawatankuasa PSS dilaksanakan dengan sempurna oleh semua Penyelaras Unit PSS.9 Memikirkan dan melaksanakan menggalakkan guru-guru dan kemudahan PSS.2.10 Mengetuai urusan pemilihan dan pelantikan Pengawas Pusat Sumber Sekolah yang diadakan di dalam penggal ke-2 tiap-tiap tahun.1.2 Mengurus dan menyimpan buku stok PSS dalam keadaan baik.62 5.2.2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .

3. 5.3.3.3. program pelaksanaan tahunan bagi Unit 5.1Mengadakan kursus perkembangan staf sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.3.3 Menyediakan jadual giliran penggunaan perpustakaan.2Mengenal pasti kursus dalaman yang sesuai diadakan untuk guru.2 Menyediakan Peperiksaan. BAB 4 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3 Tanggungjawab Penyelaras Unit Perpustakaan 5.63 5.3. 5.4 Mengurus dan memproses kerja katalog semua bahan di bawah jagaan. JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF 6.5 Mengemaskini buku stok unit perpustakaan dan menyerahkan kepada Penyelaras PSS pada akhir tahun. 5.4Menguruskan jemputan.7 Menguruskan pelantikan Pengawas PSS yang baru.3.5 Memastikan guru-guru mengisi borang laporan minit curai setiap kali selesai berkursus. 5. 6. surat-menyurat/ bayaran dengan penceramah 6.3Membuat catatan/laporan ceramah. 6. 5.1 Bertanggjawab ke atas semua urusan yang berkaitan dengan perpustakaan dan bahan percetakan. 6.6 Menerbitkan majalah/risalah perpustakaan. 6.

JAWATANKUASA MAJLIS PIMPINAN PELAJAR 3.1 3. 2. 2. Menghubungi disiplin. Merangka dan melaksanakan program dan kursus kepimpinan yang berkaitan dengan pengawas. Memantau dan melaksanakan perjalanan perhimpunan rasmi dan perhimpunan khas.5 2. JAWATANKUASA DISIPLIN PELAJAR 2.4 2.1 Menentukan berpandukan 2. Melaksanakan polisi displin dengan bantuan semua kaki tangan sekolah dan Lembaga Pengawas. Bertanggungjawab mengadakan langkah keselamatan bagi semua pelajar.3 Menjadi ahli panel pemilihan calon pengawas.2 2.3 2. ibu bapa pelajar yang mempunyai masalah 3. 3. Menyimpan rekod pelajar yang melanggar disiplin. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Bertanggungjawab terhadap aspek-aspek kebajikan pelajar seperti membantu pelajar yang menghadapi masalah kewangan dan sebagainya. Mengendalikan temuduga bertulis dan temuduga berkelompok calon pengawas.6 dan melaksanakan panduan dasar-dasar disiplin disiplin arahan/buku Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran. Mengesan dan membuat keputusan tentang hal-hal kebajikan pelajar yang timbul dari semasa ke semasa. Membuat keputusan tentang kes-kes disiplin yang dikemukakan oleh guru dan pengawas.2 3.64 JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID 1.

dan para memantau pengawas pengawas sentiasa supaya berdisiplin dapat serta menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. iv. peraturan atau makluman terbaru daripada pihak pentadbiran. menampilkan imej yang sesuai sebagai seorang pemimpin 4. b. 5. e. Menghias kelas secara berpatutan.5 Membimbing Memastikan pelajar. PENYELARAS/PENYELIA TINGKATAN a. c.65 3. Merangka program kebersihan dan keceriaan kelas dan memantau dari semasa ke semasa. Menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang berhubung dengan kelas.4 3. Menyenaraikan segala yang diperlukan oleh setiap kelas. Melaporkan aduan salah laku pelajar di dalam kelas kepda guru disiplin. Menjaga kebersihan. c. d. jika guru tersebut tidak hadir. Menjaga keselamatan perabot dan mempastikan disusun dengan kemas. b. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Mengambil alih tugas guru tingkatan. Memaklumkan kepada guru kelas tentang polisi. Membantu Pengetua dan mendapatkan kerjasama semua guru tingkatan mentadbir bilik darjah iaitu: i. ii. JAWATANKUASA ORGANISASI KELAS a. Mengadakan pertandingan kelas terbersih. iii. v. Mengadapakan sudut-sudut tertentu dengan bantuan guru mata pelajaran. Menyemak jadual waktu kelas.

Mengadakan mesyuarat kelas dari semasa ke semasa. g. Mentadbir Bilik Darjah i. iv. v. GURU TINGKATAN (HAL EHWAL MURID) a. iii. Menyelaraskan semua hal yang berkaitan dengan kelas di bawah seliaannya. Penyediaan Dewan Peperiksaan. Memastikan kelas dalam keadaan bersih dan ceria. Memberikan taklimat tentang pemilihan mata pelajaran dan bayaran-bayaran yang dikenakan bagi peperikasaan awam kepada pelajar-pelajar dan ibubapa/penjaga beserta dengan senarai nama pelajar yang belum menjelaskan yuran peperiksaan. Memastikan segala minit mesyuarat direkodkan dalam buku log khas dan dihantar kepada Setiausaha organisasi kelas. ii. Mengagihkan Jadual Waktu Peperiksaan. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada ketu kelas. f. Bertanggungjawab mengumpulkan Laporan Adab Belajar (LAB) dan Mark Sheet yang telah dikemaskinikan oleh guru-guru tingkatan dan menyerahkannya ke pejabat untuk ditandatangani oleh Pengetua/Penolong Kanan. iii. ii. Memastikan pelajar membuat jadual tugasan dan menjalankan tugas masing-masing. penolong ketua kelas. Pengisian borang masuk peperiksaan. e.66 d. 6. setiausaha dan ahli jawatan kuasa kelas. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Menyelaraskan kerja guru-guru tingkatan di bawah jagaannya iaitu: i.

Memaklumkan ketidakhadiran pelajar ke sekolah yang tidak melebihi tiga hari kepada pihak sekolah (PK HEM) dan ibu bapa. Menghantar jadual kedatangan pelajar ke pejabat sekolah sebelum bermula waktu ketiga pada setiap hari persekolahan. Menutup jadual kedatangan pada akhir tiap-tiap bulan dan menyerahkannya disemak. Merekod dan memasukkan semua butiran pelajar ke dalam Jadual Kedatangan mengikut ruangan yang ditetapkan. iii. Mencatatkannya ke dalam jadual kedatangan kepada penyelaras tingkatan untuk setiap hari sewaktu Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Memaparkan dengan jelas segala peraturan berkaitan dengan kelas di papan kenyataan kelas. viii. vii. Menerima laporan kerosakan dan mengambil tindakan segera dengan melaporkan kepada pihak pengurusan. Mengambil tindakan tentang pertukaran pelajar: 1. Memastikan papan kenyataan kelas diuruskan teratur dan dapat memanfaatkan pelajar. Menguruskan Jadual Kedatangan Kelas i. vii. x. vi.67 vi. v. ii. ix. Memastikan pelajar-pelajar yang tidak hadir membawa surat ibu bapa/penjaga/doktor jika pelajar tidak dapat hadir ke sekolah. Menentukan disiplin pelajar di dalam kelas terkawal. b. Menandakan kedatangan pelajar perhimpunan pagi. Memastikan perabot. peralatan dan keadaan fizikal kelas dalam keadaan selamat. iv.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . butiran biasiswa. Pemadam cecair tidak boleh digunakan untuk memadam apa-apa catatan dalam jadual kedatangan. viii. vi. c. Mengutip yuran persekolahan. Menghantar Buku Rumusan Resit kepada Jawatankuasa Kewangan untuk disemak. Mengeluarkan resit bayaran yuran dan rekod dalam jadual kedatangan kecuali kutipan PIBG perlu dicatat dalam buku rekod mengajar (Bukan Jadual Kedatangan). vii. peperiksaan dan PIBG.68 2. iv. Warna dakwat yang digunakan dalam jadual kedatangan hendaklah serupa dari awal hingga akhir. Yuran i. Memasukkan butiran buku resit ke dalam Buku Rumusan Resit. iii. Menghantar wang kutipan yuran atau slip bank kepada kerani kewangan di pejabat sekolah atau bendahari PIBG pada hari diterima. asrama. Mengambil peringatan tindakan terhadap sewajarnya pelajar seperti yang memberikan belum masih menyelesaikan bayaran yuran sehingga bulan Ogos. Sekiranya berlaku kesilapan potong sahaja dengan menggunakan dakwat yang serupa dan tandatangan ringkas. ii. Memasukkan butiran yuran ke dalam buku kedatangan kelas. v. Menyediakan semua dokumen pertukaran seperti laporan keputusan peperiksaan. ix. markah ujian lisan (tingkatan 4 dan 5) dan perkaraperkara lain yang berkaitan dan menyerahkannya kepada pejabat.

Menguruskan penyerahan. Menyediakan dan mengisi profil pelajar dalam komputer. ii. i. Mencadangkan menerima ditetapkan. ii. pengambilan serta pemulangan buku-buku SPBT mengikut jadual yang ditetapkan.69 d. iii. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Mengedarkan borang serta membantu pelajar mengisi borang-borang surat akuan dan surat berhenti pelajar yang akan digunakan bagi keperluan mengeluarkan sijil berhenti dan surat akuan. Bertanggungjawab tentang kebajikan pelajar dalam kelas. v. pelajar-pelajar dengan yang mematuhi sesuai syarat untuk yang bantuan e. iv. vi. Bertanggungjawab menyemai dan memupuk rasa kebanggaan terhadap sekolah serta semangat kekitaan dan semangat kekeluargaan dikalangan pelajar-pelajar di dalam kelasnya. Membantu pelajar mengisi borang permohonan. Melaporkan pelajar-pelajar yang perlu bimbingan dan kaunseling kepada bahagian bimbingan dan kaunseling serta memberikan kerjasama yang diperlukan. Mengedarkan borang berkenaan kepada para pelajar. vii. Melaporkan kepada penolong kanan dan penolong kanan HEM tentang perkara-perkara yang tidak dapat diatasi sendiri misalnya masalah disiplin. Membantu JK SPBT serta bantuan dan biasiswa. iii. Lain-lain tugas i. iv. Membantu penyelaras/penyelia tingkatan /setiausaha peperiksaan melengkapkan butir-butir yang dikehendaki bagi peperiksaan PMR/SPM/STPM.

Mengisi markah ujian/peperiksaan ke dalam komputer. Memproses dan menganalisis data. 7. Akademik i. v. vii. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . PENYELARAS SKIM PINJAMAN BUKU TEKS. ii. Laporan Adab Belajar berkaitan 8. keputusan ujian/peperiksaan untuk setiap b. Menghantar slip keputusan pelajar kepada pengetua untuk ditandangani lengkap dengan dokumen-dokumen lain berkaitan Laporan Adab Belajar (LAB).70 viii. iii. Mengumpul dokumen berkaitan kokurikulum setiap individu dalam kelas. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang lemah dalam pelajaran dan mengambil langkah tertentu mengatasinya. Melengkapkan kokurikulum. GURU TINGKATAN (AKADEMIK DAN KOKURIKULUM) a. Mengumpul semua markah ujian/peperiksaan daripada guru matapelajaran. Semua dokumen dismpan dalam fail peribadi pelajar dalam Pusat Sumber Dokumentasi. iv. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh pengetua dan penolong-penolong kanan. iii. vi. ii. Kokurikulum i. Mencetak pelajar. Menulis dan memberikan ulasan sewajarnya serta menandatangani slip keputusan peperiksaan.

b. Mengisi dan menyediakan borang SPBT tertentu mengikut bilangan salinan yang diperlukan dengan kerjasama guru tingkatan. c. Merancang pelaksanaan aktiviti skim pinjaman buku teks untuk setahun. Menyemak dan memastikan setiap borang itu diisi dengan betul. penjilidan dan sebagainya. muka surat. iv. i. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah dan memungut kembali borang SPBT kepada/daripada semua pelajar dengan kerjasama guru . Mengedarkan borang-borang SPBT: i. ii. Mengecop semua buku teks yang diterima. ii. Menerima buku dari pembekal. i. d. Mengesan buku-buku SPBT : i. Memastikan bilangan dan jenis buku teks yang diterima mencukupi sebagaimana yang tercatat dalam borang penghantaran. Memproses buku-buku teks. iii.71 a. Mengedar tingkatan. Menyemak keadaan fizikal dan kualiti buku-buku seperti mutu kertas yang digunakan. iii. kesilapan cetak. Memasukkan buku ke dalam buku stok SPBT sebelum diedarkan kepada pelajar-pelajar yang berkenaan. Membuat penyiasatan jika terdapat keraguan mengenai kesahihan butir-butir dalam borang tersebut. e. Mengasingkan borang SPBT bagi pelajar-pelajar yang layak dan yang tidak layak menerima buku teks SPBT.

h. ii. iii. ii. f. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Menyemak kembali senarai pelajar yang layak dan tidak layak menerima SPBT. Memungut satu salinan borang G untuk disemak supaya tidak berlaku kesilapan dan seterusnya disimpan di dalam fail. Menyemak bilangan buku yang dipulangkan supaya sama dengan bilangan buku diterima pada awal tahun. iii. Mengedaran borang G kepada guru tingkatan untuk dipenuhkan dalam dua salinan. v. Mempastikan pelajar-pelajar menggantikan buku-buku yang dihilangkan/dirosakkan.72 ii. Memungut kembali buku SPBT daripada pelajar-pelajar melalui guru tingkatan. iv. Menentukan tarikh bagi tiap-tiap pelajar memulangkan buku SPBT. Menyerahkan kembali borang G kepada guru kelas supaya ditandatangani oleh pelajar-pelajar yang memulangkan buku. Mengedarkan buku SPBT kepada pelajar-pelajar dengan kerjasama guru tingkatan i. Mengedarkan buku-buku kepada pelajar yang layak melaliu guru tingkatan. Menulis bilangan siri bagi tiap-tiap buku. Menyediakan dan mengedarkan peraturan penggunaan buku SPBT. g. Menyimpan buku-buku SPBT ditempat yang dikhaskan ( BOSS) i. i.

b. JAWATANKUASA BIASISWA DAN YAYASAN a. b. Menyediakan senarai pelajar yang tidak mengembalikan buku teks SPBT atau tidak menggantikan/tidak membayar harga buku berdasarkan borang G.73 j. Memberitahu ibu bapa/penjaga. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . menyediakan rancangan tahunan dalam hal bimbingan dan kerjaya. k. bantuan pelajar dan yayasan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak pengurusan sekolah. d. Menghadiri kursus yang berkaitan dengan bimbingan dan kerjaya. Menyediakan polisi berpandukan peruntukan-peruntukan tertentu untuk dilaksanakan oleh penyelaras biasiswa. e. f. Menyelaras sistem mentor-mentee/penjaga mengikut cara yang ditentukan oleh pihak sekolah. Menentukan sebarang maklumat dari runding cara dirahsiakan dan hanya disampaikan kepada pengetua sahaja. d. c. c. 10. Menguruskan kes-kes rayuan permohonan. Menyimpan rekod murid-murid yang mendapatkan khidmat kaunselor. Menguruskan permohonan pelajar-pelajar untuk diluluskan. 9. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING a. Memrikan nasihat kepada pelajar yang menghadapi masalah dalam pelajaran dan peribadi.

a. d. tepat dan kemaskini.74 g. h. e. Membantu menyelia pembinaan hiasan yang dilakukan oleh pekerja. Mendaftarkan pelajar-pelajar baru ke dalam buku pendaftaran sekolah. b. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEINDAHAN SEKOLAH. Memastikan bulan. b. Menjemput pihak-pihak tertentu untuk memberikan ceramah motivasi. c. Memastikan pokok-pokok hiasan sentiasa dijaga dan melapor kepada pengurusan sekolah mana-mana taman atau pokok hiasan yang tidak sesuai lagi untuk diganti dan sebagainya. semua guru tiingkatan telah menutup dan menandatangani jadual kedatangan pada hari terakhir setiap 12. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Mengambil tindakan berhubung dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelajar masuk atau berpindah. c. Memastikan semua maklumat yang perlu diisikan di dalam buku jadual kedatangan adalah benar. JAWATANKUASA REKOD PELAJAR a. Meneliti dan merujuk kepada panduan pengurusan keceriaan dan keindahan sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran dari semasa ke semasa serta mengambil tindakan sewajarnya. Menyebarkan maklumat tentang kerjaya dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran. Mencadangkan taman-taman yang sesuai (bertema) disekitar kawasan sekolah dan asrama. Menjaga keselamatan dan kekemasan buku pendaftaran. d. 11.

JAWATANKUASA KANTIN a. Menjalankan program/kempen kebersihan yang berterusan sepanjang tahun b. Memantau pekada pengurusan mutu kantin mengenai harga hari serta persekolahan. e. Menentukan kereta diletakkan ditempat yang ditetapkan. JAWATANKUASA KESELAMATAN a. c. JAWATANKUASA KESIHATAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH. Mengadakan latihan kebakaran dua kali setahun di sekolah dengan diselia oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Mengedarkan risalah untuk meningkatkan kesedaran tentang penjagaan kebersihan kepada seluruh warga sekolah. Memastikan tong sampah yang mencukupi disediakan disekitar sekolah. d. c. d. Memastikan peralatan keselamatan yang disediakan berfungsi dengan baik. b. 15. kebersihan. 14. Memaklumkan c. Meletakkan papan tanda/arahan keselamatan ditempat yang sesuai. a.75 13. Mengawasi segala peraturan yang terkandung dalam surat perjanjian dipatuhi. Mengedarkan arahan-arahan keselamatan/pelan kebakaran kepada setiap kelas. makanan. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah antara pihak sekolah dengan pengurus kantin . perkhidmatan kantin serta mencatatkannya dalam buku laporan. Memastikan tempat berlangsungnya acara-acara tertentu dibersihkan apabila selesai sahaja acara tersebut dijalankan.cuti dan perubahan-perubahannya. b.

0 JAWATAN KUASA KOKURIKULUM 1. 1. 1.10 Memilih pelajar yang cemerlang dalam kokurikulum untuk diberikan anugerah kecemerlangan kokurikulum.1 Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerak kerja kokurikulum di peringkat sekolah. Mengawasi kantin supaya tidak menjual barang larangan. Menerima aduan dan pandangan daripada pelajar.7 Membuat penilaian ke atas penglibatan dan pencapaian pelajar dalam penyertaan sesuatu aktiviti kokurikulum.8 Mengawal pembekalan. 1. 1. 2.2 Menyelaras program tahunan setiap untuk kokurikulum.0 SETIAUSAHA KOKURIKULUM Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . e. 1. 1.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 1. lancar dan berkesan. penyimpanan dan penggunaan peralatan gerak kerja kokurikulum dengan penyelaras-penyelaras.3 Memastikan semua aktiviti kokurikulum berjalan dengan berterusan.76 d.6 Menyelia rekod pengurusan kewangan gerak kerja kokurikulum dari segi pungutan dan perbelanjaan wang. BAB 5 : PENGURUSAN KOKURIKULUM 1. guru dan staff sekolah serta mengambil tindakan yang sewajarnya.9 Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir datahun daripada penyelaras-penyelaras.5 Menyelaras dengan pihak sekolah tentang peruntukan dan perbelanjaan kokurikulum. 1. 1.

2. 2.1 Merancang dan menyusun semua aktiviti kokurikulum di sekolah. 2. 2.12 Merancang kursus kokurikulum. 2. 3.0 GURU PENASIHAT PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM 3. 2.2 Menyelaras.9 Menyediakan mini mensyuarat jawatankuasa kokurikulum sekolah. 2.2 Mengadakan peraturan/perlembagaan.11 Mengumpulkan kokurikulum. menyelia dan menilai pelaksanaan semua program kokurikulum sekolah.1 Mengadakan Mensyuarat Agung kelab/persatuan/unit beruniform pada minggu ke-3 bulan Januari untuk melantik AJK persatuan/kelab/unit beruniform berkenaan.10 Menguruskan penilaian aktiviti kokurikulum.4 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aktiviti kokurikulum.6 Berhubung dengan pihak-pihak luar dalam hal-hal berkaitan aktiviti kokurikulum 2.3 Menentukan semua aktirviti kokurikulum berjalan dengan berkesan dan berterusan sepanjang tahun.7 Mendapatkan kokurikulum. 2.8 Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk disampaikan kepda pihak sekolah bagi tindakan yang selanjutnya. 2.5 Menyediakan takwim aktiviti kokurikulum sepanjang tahun. 3.13 Merekodkan semua pencapaian sekolah dalam pertandingan kokurikulum. 2. pendek untuk AJK Tertinggi persatuan/ kelab/unit beruniform tentang cara-cara menggerakkan aktiviti maklumat dan menyimpan rekod aktiviti laporan tentang kegiatan setiap bidang 3.77 2.3 Merancang kegiatan untuk satu tahun Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 2.

3.78 3.3 Senarai nama ahli 3.12 Bertanggungjawab menyerahkan senarai nama pelajar yang menyertai kegiatan diluar kawasan sekolah kepada Penolong Kanan Kokurikulum dan HEM. 3.4. 3.13 Bertanggungjawab menempah bas sekolah jika pengangkutan diperlukan. 3.4. guru penasihat hendaklah menyerahkan penyata kewangan kepada penyelaras Gerakerja Kokurikulum pada akhir tahun.7 Bertanggungjawab memberikan bimbingan kepada pelajar-pelajar dalam menyediakan laporan kegiatan mengikut format yang ditentukan selewat-lewatnya seminggu selepas setiapa kegiatan diadakan.4.4 Menyerahkan kokurikulum: perkara-perkara berikut kepda setiausaha 3.2 Senarai AJK. 3.1 Perlembagaan persatuan/kelab/unit beruniform. 3. 3.5 Memastikan setiap aktiviti berjalan lancar mengikut jadual.8 Mengiringi setiap rombongan yang dianjurkan oleh persatuannya. 3.6 Mengawal dan mengemaskini papan kenyataan 3.11 Semua kegiatan lawatan anjuran persatuan/kelab hendaklah mendapat kebenaran pengetua.0 PENYELARAS SUKAN/PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 3.10 Sekiranya ada pungutan selain dari yuran persatuan/kelab.4 Rancangan/aktiviti tahunan. 3. Guru penasihat hendaklah menghadiri setiap perjumpaan.4.9 Memajukan kelab/persatauan dengan apa jua cara yang difikirkan sesuai. 4.

Borang-borang dipungut dan diserahkan yang hendaklah kepada setiausaha pengurusan maklumat pelajar.3 Menetapkan ketua guru rumah dan guru-guru rumah. MSSN dan MSSM sepanjang tahun.2 Menyediakan aggaran perbelanjaan setahun.4 Menyelaraskan kegiatan. latihan dan pertandingan antara rumah dan sekolah supaya sesuai dengan hari. 4.2 Membahagikan pelajar-pelajar mengikut rumah sukan masingmasing. 4. masa.7 Meneliti dan menilai kegiatan setiap unit untuk diubahsuai jika perlu dan mengadakan mensyuarat sekali dalam sepenggal persekolahan. gelanggang dan padang. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 5.1 Mengatur rancangan/jadual sukan sekolah dengan rancangan MSSD. 4.5 Mengumpul laporan kegiatan setiap unit dan diserahkan kepada Setiausaha Jawatankuasa Gerakerja untuk rekod sekolah. 4. 4.4 Meneliti dan memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan oleh setiap unit dilaksanakan dengan sempurna. 5.0 SETIAUSAHA SUKAN 5.79 4.1 Memanggil dan mempengerusikan mensyuarat unit Gerakerja Kokurikulum sepenggal. tempat.6 Menyediakan dan mengedarkan borang bagi tujuan penilaian masing-masing sekurang-kurangnya sekali Jawatankuasa Gerakerja Kokurikulum kepada guru-guru penasihat unit gerakerja kokurikulum lengkap diisi untuk diisi dan disahkan.3 Jadual perjumpaan aktiviti hendaklah Gerakerja diserahkan Kokurikulum kepada untuk Setiausaha penyelarasan. 4. 5. 5.

6. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 6.15 Merekodkan penglibatan dan pencapaian pelajar-pelajar di dalam kegiatan sukan. 5.0 KETUA GURU RUMAH 6.8 Mengawal dan menjaga alat sukan agar berada dalam keadaan yang baik.5 Mengaturkan 5. 5.6 Menyediakan berkenaan 5.10 Mengemaskinikan buku stok sukan. 5.13 Menyediakan laporan sukan tahunan.1 Menetapkan tugas guru-guru rumah.9 Mengagihkan alat-alat sukan dan permainan kepada guru-guru yang berkenaan. perbelanjaan sekolah untuk penyertaan dalam kegiatan-kegiatan sukan yang dianjurkan oleh badan-badan sukan yang lain.16 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pihak pengurusan sekolah.12 Mencadangkan peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan yang patut dibeli dan diperbaiki oleh sekolah mengikut keutamaannya. 5. 5.3 Menyerahkan laporan kegiatan pertandingan sukan antara rumah kepada Setiusaha Sukan Sekolah. 5.7 Menyelaraskan rancangan anggaran lengkap untuk Kejohanan sukan Olahraga tahun Tahunan sekolah. 5. 5.2 Memastikan alat sukan mencukupi untuk permainan rumah.14 Mencadangkan nama olahragawan sekolah. serta bertanggungjawab menjaga alat sukan dalam keadaan yang baik. 5.80 5. pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah 6.11 Mengaturkan sekiranya perlu.

7. 6.5 Menentukan peralatan/gelanggang permainan yang selamat untuk digunakan 7.7 Memilih dan menentukan ahli-ahli pasukan rumah untuk menyertai kegiatan pada peringkat sekolah.3 Membentuk. 8.0 GURU SUKAN SEKOLAH 7.1 Menentukan sistem latihan yang kemas dan berkesan bagi sekolah.8 Bekerjasama dengan Setiausah/Penyelaras Sukan Sekolah dalam segala hal berkenaan dengan peningkatan mutu sukan sekolah.6 Menyimpan rekod penglibatan pelajar dalam aktiviti rumah untuk diserahkan pada peringkat sekolah. 6. 6.5 Menagihkan pemain-pemain kepada jenis-jenis yang disediakan setiap petang.0 GURU RUMAH Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 7.8 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh ketua guru rumah.6 Menilai prestasi pencapaian pasukan dalam sesuatu pertandingan dan berusaha untuk meningkatkan prestasi pasukan. 7. 7.2 Memajukan kemahiran dan minat pelajar-pelajar dalam pasukan.4 Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar dalam permaian itu.7 Guru permainan sekolah menjadi pengerusi jawatankuasa permainan antara rumah bagi tiap-tiap jenis permainan. 7. membuat pilihan dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual yang dirangka.81 6. 7.4 Mencadangkan ahli-ahli rumah yang berpotensi dan layak diserapkan ke pasukan sekolah. 6. 7.

82

8.1 Mematuhi arahan ketua rumah dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. 8.2 Bertangungjawab dalam membentuk pasukan rumah. 8.3 Mengawasi perjalanan permainan dan pertandingan antara rumah pada masa yang telah ditetapkan. 8.4 Menentukan keperluan peralatan seperti alat permainan, pakaian, minuman dan ubatan yang mencukupi. 8.5 Merekodkan keputusan-keputusan permainan antara rumah dan melaporkan kepda ketua guru rumah dan diserahkan kepada setiausaha sukan 8.6 Mencadangkan kepada ketua guru rumah peralatan-peralatan yang patut dibeli pada penghujung tahun untuk tindakan Setiausaha Sukan. 8.7 Mencadangkan pemain-pemain yang berpotensi kepada ketua rumah untuk perhatian guru permainan pasukan sekolah. 8.8 Mengambil kedatangan pemain-pemain rumah pada masa kegiatan rumah berjalan. 8.9 Menyimpan rekod penglibatan pelajar dalam aktiviti urmah dan diserahkan kepada ketua guru rumah pada penghujung tahun.

9.0

PENGURUS PASUKAN PERMAINAN 9.1 Bertanggungjawab sekolah. 9.2 Mengawasi perjalan latihan dan pertandingan pasukan masingmasing. 9.3 Menentukan undang-undang permainan dan perlawanan untuk pertandingan antara rumah. 9.4 Menentukan keperluan peralatan seperti alat permainan ,pakaian, minuman, kenderaan, perjalanan, ubatan, peruntukan kegunaan pasukan ada dan mencukupi.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

dalam

membentuk

pasukan

permainan

83

9.5 Menguruskan

pengangkutan

untuk

pasukan

sekolah

ke

pertandingan luar serta memastikan pelajar-pelajar dilindungi insurans serta berada di tempat permainan. 9.6 Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh pasukan sekolah dan pertandingan peringkat sekolah kepada setiausaha sukan. 9.7 Menyediakan pengurusan 9.8 Menilai anggaran bagi perbelanjaan dan untuk peralatan dan permainan pasukan menyerahkannya sesuatu pelajar kepada dan

setiausaha sukan. prestasi dalam setiap pertandingan dalam pelajar kepada berusaha untuk meningkatkan pencapaian. 9.9 Mencatatkan tahunan, Laporan penglibatan permainan berkenaan. setiausaha berkenaan untuk dijadikan asas dalam penyediaan laporan penilaian ini kegiatan kokurikulum diserahkan hendaklah

jawatankuasa kokurikulum sekolah melalui setiausaha sukan. 9.10 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

10.0 GURU PENGIRING PERTANDINGAN 10.1 Bertanggungjawab dalam menentukan pasukan sekolah. 10.2 Mengawasi masing-masing. 10.3 Menentukan peraturan-peraturan pertandingan yang disertai. 10.4 Menentukan keperluan seperti pakaian, minuman, kenderaan, perjalanan, ubatan, peruntukan kegunaan pasukan ada dan mencukupi. 10.5 Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar serta memastikan pelajar-pelajar dilindungi insurans serta berada di tempat pertandingan.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

perjalanan

latihan

dan

pertandingan

pasukan

84

10.6 Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh pasukan sekolah kepada setiausaha sukan. 10.7 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pertandingan dan pengurusan pasukan dan menyerahkan kepada setiausaha kokurikulum. 10.8 Menilai prestasi pasukan dalam sesuatu pertandingan dan berusaha untuk meningkatkan pencapaian.
10.9 Mencatatkan penglibatan setiap pelajar dalam pertandingan

berkenaan untuk dijadikan asas dalam penyediaan laporan tahunan, penilaian kegiatan kokurikulum pelajar berkenaan. Laporan ini hendaklah diserahkan kepada setiausaha jawatankuasa kokurikulum sekolah

11.0 JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH. 11.1 Membentuk biro-biro untuk tugas khas penerbitan majalah sekolah. 11.2 Menentukan dasar mengenai percetakan, kandungan dan lainlain aspek majalah sekolah. 11.3 Menentukan mutu dan bentuk majalah sekolah. 11.4 Merancang jadual kerja pada awal tahun sehingga majalah sekolah diterbit dan diedarkan. 11.5 Menyediakan anggaran perbelanjaan
11.6 Menentukan pencetak majalah.

11.7 Menguruskan segala surat menyurat yang diperlukan serta mendapatkan tertentu. 11.8 Mengumpul dan menyunting segala rekod, laporan aktiviti atau kegiatan sekolah dan artikel-artikel untuk dimuatkan di dalam majalah.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

kata-kata

aluan

majalah

daripada

individu

85

11.9 Mendapatkan seberapa banyak iklan dan penajaan sebagai satu sumber kewangan. 11.10 11.11 Mrngumpul dan memilih gambar-gambar yang sesuai Mengurus penghantaran bahan pencetakan kepada pihak untuk dimuatkan dalam majalah. pencetak dan bertanggungjawab menyemah kandungannya dari segi format bahasa dan isi sehingga sempurna. 11.12 11.13 11.14 Membuat ‘dummy’ dan ‘proof reading’ Membuat pelancaran majalah. Menguruskan penghantaran majalah kepada pelajar, guru,

pengiklan dan lain-lain agensi yang difikirkan perlu.

12.0 JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH 12.1 Tugas jawatankuasa koperasi: 12.1.1 Mengatur rancangan jangka panjang dan jangka pendek serta menentukan pelaksanaannya.
12.1.2 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sebulan sekali.

12.1.3 12.1.4 12.1.5

Mengawasi perjalanan koperasi seperti yang telah Memastikan urusan jual beli dijalankan dengan baik Memasikan buku stok sentiasa kemaskini.

ditetapkan oleh Undang-Undang Kecil Koperasi. dan betul.
12.1.6 Memastikan Laporan Kewangan dan kegiatan koperasi

sentiasa kemaskini dan disediakan untuk dihantar ke pihak Pembangunan Koperasi sebelum Mesyuarat Agung. 12.1.7 Mewujudkan hubungan baik dengan Jabatan Pembangunan Koperasi Kawasan.
12.2 Tugas Setiausaha Koperasi: 12.2.1 Memanggil dan menghadiri semua jenis mesyuarat. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

.3 Tugas Bendahari Koperasi: 12.4 Menyimpan daftar nama ahli serta buku laporan Menentukan tarikh.3 12. 12.3. baucer dan dokumen untuk Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah bayaran dan menyimpannya dengan baik. dalam bank dalam masa 24 jam selepas penerimaan.2. 12.1 12.3. ditetapkan oleh Lembaga). Menyediakan resit.7 Memastikan daftar keahlian ahli ketika mesyuarat dan menulis minit mensyuarat untuk edaran seterusnya. 12. 12.86 12.2 Menyediakan dan menyampaikan semua laporan serta dokumen untuk pertimbangan mesyuarat.2. 12.3.5 Menyediakan sebelum 12.3. Membantu pengerusi memberikan maklumat dan penerangan.2. masa dan tempat mensyuarat dan mengedarkan diadakan agenda kepada mesyuarat ahli dan kegiatan dan surat menyurat yang berkaitan.2.00 ( atau yang membuat pembayaran mengikut arahan lembaga.4 Menerima dan menjaga kewangan koperasi serta Memastikan wang yang diterima dimasukkan ke Memastikan wang tunai dalam tangan pada satumasa tidak melebihi RM 200.2. dengan persetujuan pengerusi.8 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah atau Pengerusi dari semasa ke semasa.2 12.6 mesyuarat menyediakan bahan keperluan untuk mensyuarat.2.2.3 satu 12.

4 Tugas Juruaudit Dalam Koperasi 12.6 Menyediakan akaun tahunan dan laporan koperasi untuk dihantar kepada pihak Pembangunan Koperasi dan dibentangkan dalam mesyuarat agung. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 12.7 Memastikan pembayaran dividen kepada ahli dikemaskini dan direkodkan.3 Melaporkan kewangan koperasi dalam mesyuarat agung.3.4. 12.87 12. Memeriksa Buku Tunai Koperasi dan melaporkan hasil pemeriksaan secara bertulis dalam buku khas untuk makluman Lembaga Pengarah Koperasi.5 Mengemaskini semua buku akaun koperasi supaya dapat diperiksa pada bila-bila masa dan menyimpannya dengan baik. 12.4. 12.3.3.4.2 Memeriksa akaun-akaun koperasi sekali sebulan. 12.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->