P. 1
Panduan Guru

Panduan Guru

|Views: 2,109|Likes:
Published by Fazzy Yzzaf

More info:

Published by: Fazzy Yzzaf on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

Sections

 • NILAI-NILAI TERAS
 • SEKOLAH MENENGAH
 • OBJEKTIF
 • KEMENTERIAN PELAJARAN
 • 1.ASAS PENGURUSAN SEKOLAH
 • 2.KEDATANGAN
 • 3.KELUAR WAKTU BERTUGAS
 • 4.MELAKUKAN KERJA LUAR
 • 5.CUTI
 • 6.PAKAIAN
 • 7.TANDA NAMA
 • 8.BILIK GURU
 • 9.MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN
 • 10. TUGAS GURU
 • 11. BUKU REKOD MENGAJAR
 • 12. JADUAL WAKTU MENGAJAR
 • 13. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH
 • 14. KEBERSIHAN
 • 15. SURAT MENYURAT
 • 16. SURAT YANG DITERIMA
 • 17. URUSAN DENGAN JPN / PPD
 • 18. PELAWAT / JURUJUAL
 • 19. PEMBELIAN BARANG
 • 20. KEGIATAN KOKURIKULUM
 • 21. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH
 • 22. MESYUARAT GURU
 • 23. ACARA / MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT / KURSUS DALAMAN
 • 24. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT
 • 25. KEAHLIAN KELAB GURU / PERSATUAN IBU BAPA & GURU ( PIBG )
 • 26. ARAHAN DAN PEKELILING
 • 27. PENGGUNAAN ALAT- ALAT
 • 28. TELEFON
 • 29. KUNCI
 • 30. BUKU STOK / INVENTORI
 • 31. KOMPUTER RIBA / LCD PROJEKTOR
 • BAB 2
 • PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
 • SEKOLAH
 • 1.Pemimpin Organisasi ( Organisational Leader )
 • 2.Pemimpin Pendidikan ( Educational Leader )
 • 3.Pemimpin Pengajaran ( Curriculum Leader )
 • 4.Pengurus Sumber Manusia
 • 2.GURU PENOLONG KANAN
 • Bidang Tugas
 • Senarai Tugas
 • 1.Kurikulum
 • 3.Pembangunan Diri Pelajar
 • 5.Pembangunan Kendiri
 • 6.Tugas-tugas Lain
 • 3.GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)
 • 1.Pembangunan Diri Murid
 • 1.1Disiplin
 • 1.2Bimbingan dan Kaunseling
 • 1.3Program Perlindungan Murid/Pelajar
 • 1.4Kesihatan
 • 1.5Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
 • 1.6Biasiswa dan Bantuan
 • 1.7Kebersihan, Keceriaan dan Keindahan Sekolah
 • 5.Tugas-tugas lain
 • 4.GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
 • 1.Kokurikulum
 • 1.1 Sukan dan Permainan
 • 1.2 Kelab/Persatuan
 • 1.3 Unit Beruniform
 • 1.4 Koperasi Sekolah
 • 1.5 Penerbitan dan Percetakan Majalah Sekolah
 • 2.Pengurusan
 • 3.Pembangunan Organisasi
 • 4.Pembangunan Kendiri
 • 5.Tugas-tugas Lain
 • 5.GURU KANAN MATA PELAJARAN (Ketua Bidang)
 • 2.Kokurikulum
 • 3.Pengurusan
 • 4.Tugas-tugas Lain
 • 6.GURU MATA PELAJARAN
 • 7.GURU PENYELARAS BESTARI (ITC)
 • 8.KAUNSELOR SEPENUH MASA
 • 9.GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER
 • 10.JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN PENTADBIRAN
 • 10.1 Kurikulum
 • 10.2Kokurikulum
 • 10.3Pentadbiran
 • 10.4Tugas-tugas Lain
 • 11. JAWATANKUASA KEWANGAN
 • 12. JAWATANKUASA INDUK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH BESTARI
 • 13.JAWATANKUASA SERANTA & HUBUNGAN LUAR
 • 14. JAWATANKUASA TAKLIMAT DAN MESYUARAT GURU
 • 15.JAWATANKUASA PAMERAN DAN GALERI
 • 16.JAWATANKUASA GALERI ANUGERAH
 • 17.JAWATANKUASA DEWAN AL-MUSYAWARAH
 • 18. JAWATANKUASA PENGURUSAN DEWAN SERI BESTARI
 • 19.JAWATANKUASA PENGURUSAN ANJUNG TAMU
 • 20.GURU BERTUGAS HARIAN/MINGGUAN
 • BAB 3 : PENGURUSAN KURIKULUM
 • 1.JAWATANKUASA INDUK DAN PENGURUSAN KURIKULUM
 • 2.JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN
 • 2.1Struktur dan Organisasi
 • 2.2Tujuan Panitia Mata pelajaran
 • 2.3Peranan Panitia Mata pelajaran
 • 3.JAWATANKUASA JADUAL WAKTU INDUK DAN GURU GANTI
 • 4.JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
 • 4.1Peperiksaan Dalaman
 • 4.2Peperiksaan PMR, SPM dan STPM
 • 5.JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)
 • 5.1Tanggungjawab jawatankuasa Pusat Sumber
 • 5.2Tanggungjawab Penyelaras PSS
 • 5.3Tanggungjawab Penyelaras Unit Perpustakaan
 • 6.JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF
 • BAB 4 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
 • JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID
 • 2.JAWATANKUASA DISIPLIN PELAJAR
 • 3.JAWATANKUASA MAJLIS PIMPINAN PELAJAR
 • 4.JAWATANKUASA ORGANISASI KELAS
 • 5.PENYELARAS/PENYELIA TINGKATAN
 • 6.GURU TINGKATAN (HAL EHWAL MURID) a.Mentadbir Bilik Darjah
 • d.Membantu JK SPBT serta bantuan dan biasiswa
 • 7.GURU TINGKATAN (AKADEMIK DAN KOKURIKULUM) a.Akademik
 • 8.PENYELARAS SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
 • 9.JAWATANKUASA BIASISWA DAN YAYASAN
 • 10. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING
 • 11. JAWATANKUASA REKOD PELAJAR
 • 12. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEINDAHAN SEKOLAH
 • 13. JAWATANKUASA KESELAMATAN
 • 14. JAWATANKUASA KESIHATAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH
 • 15. JAWATANKUASA KANTIN
 • BAB 5 : PENGURUSAN KOKURIKULUM
 • 2.0SETIAUSAHA KOKURIKULUM
 • 4.0PENYELARAS SUKAN/PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM
 • 8.0GURU RUMAH
 • 12.0JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH 12.1Tugas jawatankuasa koperasi:
 • 12.2Tugas Setiausaha Koperasi:
 • 12.3Tugas Bendahari Koperasi:
 • 12.4Tugas Juruaudit Dalam Koperasi

1

NILAI-NILAI TERAS SEKOLAH MENENGAH

• • • • • • •

Rajin Usaha Berilmu Berfikir Amanah Berakhlak mulia Ikram

OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. 2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera 3. Menyediakan sumber tenaga mausia untuk keperluan dan kemajuan negara 4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

2

BAB 1

PANDUAN AM

1. ASAS PENGURUSAN SEKOLAH 1.1 Guru dan staf sokongan hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Objektif Kementerian Pelajaran, sekolah dan Nilai-Nilai Teras Sekolah Menengah. Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Vivi dan Misi Sekolah. Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi Matlamat dan Objektif Sekolah. Bertekad dan beriltizam melaksana Piagam Pelanggan Sekolah. Dalam menjalankan tugas, meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi kepentingan peribadi. Semua guru adalah guru displin. Semua guru adalah gu ru kaunseling.

1.2

1.3

1.4 1.5

1.6 1.7

2. KEDATANGAN
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

3

2.1

Jadual waktu persekolahan / waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan. Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 5 minit sebelum waktu persekolahan dan merakam waktu semasa sampai dan sebelum balik sekolah, dipejabat. Guru hendaklah memberitahu pihak sekolah secepat mungkin, sekiranya tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah. Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali keadaan kecemasan. Waktu bekerja semua staf sokongan mengiktu waktu bekerja perkhidmatan awam yang sedang berkuatkuasa.

2.2

2.3

2.4

2.5

3. KELUAR WAKTU BERTUGAS 3.1 Pada waktu persekolahan / kerja guru dan staf sokongan tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan daripada Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua / Guru Penolong Kanan. Guru Dikehendaki mengisi dua salinan Borang Kebenaran Keluar dan dapatkan tandatangan Ketua Bidang masing-masing ( untuk menyediakan guru ganti ) dan tandatangan Pengetua / Guru Penolong Kanan. Satu salinan disimpan dalam fail di pejabat manakala satui salinan lagi diserahkan kepada jaga bertugas di pondok jaga untuk direkodkan. ( Rujuk Lampiran A ) Kerja bertulis hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah

3.2

3.3

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

4

3.4

Staf sokongan dikehendaki mendaptkan kebenaran keluar daripada Pengetua atau wakilnya dan mengisi buku kebenaran keluar serta dapatkan tandatangan sebagai tanda kebenaran. Guru dan staf sokongan hendaklah merakam waktu semasa keluar dan masuk semula.

3.5

4. MELAKUKAN KERJA LUAR 4.1 Penjawat awam ( termasuk guru ) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am Bab ’ D ’ seperti berikut :-

4.1.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. 4.1.2 Dibenarkan dengan syarat :4.1.2.1 Tidak dilakukan semasa waktu bekerja / pejabat 4.1.2.2 Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam 4.1.2.3 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan jabatan. 4.2 Berhubung dengan menjalankan tuisyen di rumah, guru-guru diingatkan bahawa tindakan tersebut adalah melanggar Akta pendidikan 1996 ( Akta 550 ) subseksyen 79 ( 1 ) dan subseksyen 132 ( g ) di mana boleh didenda tidak melebihi RM 50,000 ( Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu ) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedu-duanya sekali.

5. CUTI
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

5. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar biasa.5 Bilangan hai CRK yang layak diambil adalh berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan dalam tahun berkenaan ( rujuk Perintah am 1 ( ix ) Bab C ) . 5. 5. 5. guru berkelayakkan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat.2.2.1 Cuti sambilan tidak lebih daripada tujuh ( 7 ) hari yang diberi kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di perenggan 8.SJ / A (30) bertarikh 24 Disember 1993.2 Cuti Rehat Khas ( CRK ) 5.3 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk Guru Sandaran Terlatih dan Guru Kontrak. Pekekliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak tujuh ( 7 ) hari dalam satu tahun kalendar . dan 5.3 Cuti Sakit Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian bagi pegawai yang layak. 5.2.5 5.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal Mengikut surat pekeliling Kementerian Pelajaran KP ( PP ) 0046.4 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan keberkesanan pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.2.2.

1 Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi dua hari berturut-berturut hendaklah disahkan oleh P egawai Perubatan Kerajaan.6.1 Diberikan selama tujuh hari ( 7 ) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam lelaki. latihan syarikat kerjasama.3.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari dalam setahun. 5. Kemudahan in dihadkan kepada lima ( 5 ) kali dan tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.7.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat 5. 5.6 5.4 Cuti Keluar Negara 5.3.1 Semua Guru yang bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran. Sila isikan borang permohonan yang ada dipejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti. tugas khas perubatan.1 Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa.4. Ahli Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 5. mengambil bahagian sukan.1 Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat.5 Cuti Khas – Isteri bersalin 5. mesyuarat persatuan ikhtisas. cuti latihan pasukan sukarela. 5.5. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. 5. menduduki peperiksaan.6 Cuti Tanpa Rekod 5. 5. menghadiri latihan atau khemak tahunan pertubuhan / persatuan.3. Selama tiga ( 3 ) hari sebagai cuti tanpa rekod.

Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai. baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak dibenarkan bagi guru perempuan. kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.7 keluarga yang diambil kira ialah : suami atau isteri. Kemeja sukan. Kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.2 Guru lelaki : Seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. guru perempuan juga dikehendaki memakai sepatu ( kasut sarung / bukan sandal ) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi. sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat timur. ibu dan bapa kandung. Semua guru hendaklah memakai pakaian batik pada 1 dan 15 haribulan setiap bulan. PAKAIAN 6. 6. Pakaian berbentuk seluar. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan kelepasan am. anak – anak.6.1 Guru hendaklahberpakaian kemas.1 Guru perempuan : seluar trek atau seluar panjang yang sesuai.5 6. 7.6. baju trek atau jersi. Baju trek. Kemeja T.3 6. Kemeja sukan. 6. Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut / sepatu. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.4 6. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai : 6.6 6. TANDA NAMA Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 6. Kemeja T.

Masa tersebut sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja.1 Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan.1 Guru hendaklah berada dil bilik guru semasa tidk mengajar di kelas. Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru. lampu.8 7. 8.1 Sekiranya guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan. Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sam bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu kententeraman orang lain.2 8. majlis rasmi di sekolah atau di luar sekolah.4 8. 8.5 9. Sesiapa yang terakhir meninggallakan bilik guru hendaklah memastikan semua komputer. air-cond dipadamkan dan semua pintu di kunci. beliau bolehlah berurusan dengan ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua. Sebarang aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru.3 8. Masa tersebut hendaklah dianggap ’non teaching period’ dan bukannya ’free period’. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . BILIK GURU 8. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN 9. ternasuk keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru.

2 Sekiranya guru dikehendaki mengahadiri mesyuarat. TUGAS GURU 10.3 Guru ysng mewakili sekolah dalam man-mana mesyuarat atau taklimat di luar. 11. 10. Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan bertanggungjawab. 10. kemas dan lengkap. di Jabatan Pelajaran atau Pejabat Pelajaran Daerah atau sekolah lain hendaklah dipatuhi. BUKU REKOD MENGAJAR 11. apabila balik ke sekolah hendaklah menjalankan ”In House Training” kepada guru dan dimaklumkan kepada Guru Penolong Kanan / Pengetua tarikh dan masa pelaksanaannya.9 9. kokurikulum.5 Guru yang melakukan tugas rasmi di luar. Guru Cemerlang atau Guru Penolong Kanan. HEM dan juga pentadbiran.4 Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus. 10. hendaklah menyediakan bahan tugasan bertulis untuk pelajar dan memaklumkan kepada ketua Bidang. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . guru Kanan Mata Pelajaran. Buku ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua / Guru Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran setiap hujung minggu mengikut jadual untuk disemak dan ditandatangani. minit curai hendaklah dikemukakan kepad Pengetua dengan menggunakan borang khas yang boleh diperolehi di Pejabat Sekolah (rujuk Lampiran B). seminar atau seumpamanya.1 Setiap guru bertangggungjawab terhadap keselamatan buku rekod mengajar. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti.2 Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran pula bolehlah berurusan dengan ketua panitia. 10. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakan tanpa pengetahuan Pengetua. 10.1 Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 12. KEBERSIHAN 14. 14.2 Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan alat di bilik-bilik tertentuseperti makmal.2 Guru yang bercuti.3 Setiap akhir tahun persekolahan Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke Pejabat Sekolah. 12.10 11. 13. JADUAL WAKTU MENGAJAR 12. 11.1 Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. untuk urusan guru pengganti.2 Guru tidak dibenarkan mengubahkan jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran. Jadual giliran bertugas pelajar hendaklah disediakan oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak hendaklah dimaklumkan kepada Guru Penolong kanan HEM.3 Guru tingkatan ( Akademik ) hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri. buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada guru Penolong Kanan.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan. 13. bengkel dll. Alat-alat membersihkankan kelas hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan dengan baik. 12. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH 13.1 Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah.

2 Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas / tempat khas ( bengkel. SURAT MENYURAT 15. makmal sains. 16. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat tersebut.1 Memastikan sama ada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat. makmal bahasa dan lain-lain ) bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan bilik masing-masing.1 Terdapat surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru untuk diambil tindakan. 15. 14. 16. SURAT YANG DITERIMA 16.3.1 Semua surat rasmi yang menggunakan letter-head sekolah hendaklah ditandatangani oleh Pengetua untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.11 14. Adalah tidak wajar borang Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3. Surat itu boleh itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan. 16. jika salinan asal minta difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan dalam fail di pejabat. 16.3 Semua guru. maka borang tersebut hendaklah ditaip dan setelah lengkap disi hendaklah disediakan surat litup / iringan ( covering ) yang boleh didapati di pejabat sekolah. bilik kaunseling. maka guru itu hendaklah : 16.2 Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui salinan dan salinan kepada Pengetua.3 Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk tindakan guru berkenaan. staf sokongan dan pelajar sama-sama bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekolah.2 Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang yang dilampirkan.

18.12 berkenaan dihantar terus kepada yang berkenaan tanpa surat litup ( covering ) dari sekolah walaupun dihantar dengan serahan tangan. .1 PELAWAT / JURUJUAL semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua / Guru Penolong Kanan terlebih dahulu. 17. URUSAN DENGAN JPN / PPD 17. Satu salinan borang berkenaan dan surat litup ( covering ) hendaklah disimpan dalam fail sekolah di pejabat untuk rekod atau rujukan bila diperlukan. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali dengan kebenaran Pengetua / wakilnya ( rujuk Lampiran C ) PEMBELIAN BARANG Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah 19.1 Guru dan staf sokongan tidak digallakkan pergi ke jabatab Pelajaran Negeri atau Pejabat Pekajaran Daerah untuk urusan peribadi kecuali jika diarahkan berbuat demikian. 18.

4 Segala invoismesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang. Barang yang diterima hendaklah direkodkan serta merta dalam buku buku stok dengan tepat dan kemas.2 Guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher. 21. menyanyikan Lagu Negaraku. 20. 20. Lagu Negeri dan Lagu Sekolah. ( rujuk lampiran D ) 19. 19.13 19.2 Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku kehadiran kokurikulum yang disediakan di pejabat sekolah. Tugas ini hendaklah dijalankan dengan teratur dan megikut jadual yang ditetapkan. 20. rekodkan no.1 KEGIATAN KOKURIKULUM Semua guru adalah penasihat kegiatan kokurikulum. daftar stok dan serahkan dengan segera ke pejabat sekolah. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH 21. 21.3 Pembantu Tadbir akan menguruskan tindakan selanjutnya iaitu untuk menyediakan Borang Pesanan Tempatan ( Local Orcer / LO ) 19.1 Setiap pembelaian barang mesti dengan kebenaran terlebih dahulu dengan menggunakan borang pesanan dalaman yang boleh didapati di pejabat sekolah.3 Guru akan bersama-sama pelajar menasyidkan Asmaul Husna. 21. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada masa dan hari yang ditetapkan.2 Borang tersebut hendaklah disahkan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran / Guru Penolong Kanan Sebelum diluluskan oleh Pengetua.

3 Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja.1 Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat dari semasa ke semasa.1 Semua Guru Dikehendaki hadir dalam semua acara / majlis rasmi sekolah dan juga kursus dalaman.2 Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini.1 Guru dan staf sokongan hendaklah memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata. MESYUARAT GURU 22. 22. selipar tidak dibenarkan. 23.2 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh semua Guru Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT 24.14 22. perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada Pengetua.2 Guru yang tidak hadir. Kedatangan guru ke mesyuarat adalah diwajibkan. Kemeja T. 23. 24. 22. supaya wujud perasaan kekitaan dalam organisasi. 24. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan. ACARA / MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT / KURSUS DALAMAN 23. seluar trek.

KEAHLIAN KELAB GURU / PERSATUAN IBU BAPA & GURU ( PIBG ) 25. guru hendaklah menyimpannya didalam fail khas. 25. 27.4 Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta dan menggantinya. PENGGUNAAN ALAT. 26.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum.3 Hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera serta berkeadaan baik.2 Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus.status sosial. 28. 27. 26. TELEFON Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .ALAT 27.1 Penggunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan.15 24. kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah. 27. sosio ekonomi. 27.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG sekolah 26. ARAHAN DAN PEKELILING.2 Mesti mendapat kebenaran daripada Penjaga Stok dan direkodkan.

2 Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa P&P di dalam bilik darjah dan semasa mesyuarat 29. guru yang menggunakan kunci hendaklah mengisi Buku Rekod Peminjam di pejabat. KOMPUTER RIBA / LCD PROJEKTOR Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 29. 30. lengkap dan sentiasa dikemaskini. 30.1 Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. ( setiap pembelian dan keluar masuk barang hendaklah direkodkan dengan serta merta ). 28.2 Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat kebenaran daripada pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas sekolah. 31.2 Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Pembantu Tadbir akan menyemak buku stok inventori ini dari semasa ke semasa.16 28. Guru dan staf sekolah tidak dibenar mengguna telefon sekolah untuk urusan peribadi. BUKU STOK / INVENTORI 30.1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat. KUNCI 29.1 Ketua Panitia atau ketua unit bertanggungjawab menguruskan buku stok / inventori dan memuaskan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat. dan dihantar ke pejabat setiap hujung tahun untuk disahkan oleh Guru Penolong Kanan / Pengetua.

17 31.1 Guru yang diberi kemudahan komputer riba dan LCD projektor hendaklah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Sebarang penggunaan yang menyalahi etika akan dapat dikesan. 31.2 Pastikan komputer berkenaan benar-benar dimanfaatkan untukl P & P sebagaimana objektif penggunaanya. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .

2. 1. fizikal dan kewangan sekolah berasaskan keutamaan. 1.4 Mengaitkan proses akauntabiliti dengan output yang telah dipersetujui. Pemimpin Pendidikan ( Educational Leader ) 2.1 1. 2.18 BAB 2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 1. Pemimpin Organisasi ( Organisational Leader ) 1.3 Memanfaatkan sumber manusia. Merancang secara kolaboratif untuk keperluan ’stakeholder’.1 Memberi ransangan kepada guru dan ahli komuniti untuk menyumbang idea dalam proses pembentukan visi sekolah.2 Mewujudkan infrastuktur yang sesuai untuk mengumpulkan data.2 Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip padagogi serta untuk mendapatkan outptut pengajaran dan pembelajaran yang maksimun.3 Memupuk kepimpinan secara bersama ( Collective Responsibility ) 2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 2.4 Melaksanakan proses perubahan yang berkesan melalui penambahbaikkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

2.1 Cekap dala mengendalikan keperluan individu dan keperluan pasukannya serta komuniti ( interpersonal skills ) dan proses ”group dynamics”.4 Menjalankan kajian dan membuat kajian atas perkara yang dibuat untuk dimanfaatkan. 3. 3. 3.2 Memenuhi keperluan pelajar dan komunitti.1.19 2. 3. 3.1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1.3 Melaksanakan Ketrampilan Bekerja di dalam Sistem Organisasi ( Political Competencies ). psikologi dan sejarah ) 3. 3. Pemimpin Pengajaran ( Curriculum Leader ) 3.2.1. sosiologi. kemahiran dalam displin ilmu untuk membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dingini.3 Mengaplikasikan asas-asas kurikulum ( falsafah.1 Mengaplikasikan ketrampilan Teknikal ( Technical Competencies ) 3.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang bidang yang generik dan spesifik.5 Menggalakkan hubungan yang efektif diantara sekolah dan komuniti. 3.2 Mengaplikasikan Ketrampilan Kemanusiaan ( Human Resource Competence ) 3.3 Memberi penghargaan kepada individu dan kumpulan.1 Mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan tentang perkembangan kurikulum.2.

4.1.1.1 Memastikan sistem di dalam organisasi itu berfungsi dan bagaiman hendak mnyesuaikan diri ke dalam sistem.2.4 Menggalakkan semangat berpasukan dan proses membuat keputusan kolaboratif.1 Fungsi Penghubung Dan Pembangunan sumbar Manusia : 4. 4.20 3.1.2 Mengimbangi bebanan dengan kemampuan seseorang.2 Fungsi Pentadbir 4.1 Berkomunikasi secara berkesan dengan guru.1 Mewujudkan persekitaran yang menimbulkan kepercayaan. ibu bapa dan ahli komuniti.1.4 Mengaplikasikan Ketrampilan ”Kejurubinaan” ( Architecural Competencies ) 3. 3. 4. pelajar. 4. 4. pelajar dan ibu bapa. 3.2 Menguruskan konflik secara berkesan dengan harapan untuk mencapai senario menag-menag ( win-win ). 4.1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .5 Menguruskan Latihan dan Pembangunan Manusia.1 Membina satu kerangka peranan dan perhubungan dengan manusia di dalam organisasi untuk menggerakkan sesuatu tugas ( task-oriented ) 4.3 Menguruskan keselamatan dan kesihatan serta kebajikan staf. Pengurus Sumber Manusia 4.6 Menyediakan perkhidmatan kaunseling untuk guru.4.3.1.3.

5 Akui keunikan dan diberi peluang individu menunjukkan identiti diri.11 Tetapkan tahap pencapaian yang tinggi dan boleh dicapai. 4.2.21 4.2.9 Tingkatkan semangat berpasukan dan kerjasama rakan sekerja. 4.2.12 Memantau kemajuan dan diberi maklum balas yang spesifik.2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .10 Sediakan peluang bagi individu menonjolkan kebolehannya dan iktiraf.2.2 Mewujudkan persekitaran yang teratur.7 Bina kejelekitan dan saling trime staf.2. 4.2. 4.6 Iktiraf individu dan buatkan dirinya dihargai. 4. 4. 4.2.2. 4. 4.2. 4.2.8 Wujudkan perasan bangga terhadap sekolah dan pekerjaan.3 Mewujudkan polisi komunikasi terbuka.4 Mewujudkan tingkahlaku menerima dan menyayang.

Membantu penngetua menyelia dan meneliti proses pengajaran.6 Menentukan pelaksanaan bidang pengajian. Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran.1 1.22 2.5 1. 4. makmal dan bengkel. GURU PENOLONG KANAN Bidang Tugas 1. Kurikulum 1. Menentukan rancangan pelajaran harian dan tahunan. Senarai Tugas 1. 3. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan pengetua. pusat sumber. kurikulum. Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan. 5. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 1. Bertanggungjawab kepada pengetua dalam hal pentadbiran.3 1. 2. Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengajaran sekolah. hubungan masyarakat dan keselamatan.4 1. guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka.

2 2.7 2. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran.menyelia dan mengawasi pelaksanaan Takwim Sekolah. 2. Membantu di dalam pemilihan buku teks. Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan.11 Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta jadual guru ganti. Pengurusan 2.10 1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . dan menyelaras kutipan Membantu merancang.8 2. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan untuk guru serta staf sokongan.4 2.9 Membantu menentukan beban tugas guru dan staf sokongan sekolah. perjalanan kegiatan-kegiatan 1. Membantu menyelenggara data/maklumat.6 2. Menyelaras semua jenis kutipan yuran.3 2. Pejabat Pelajaran Daerah. 1.1 2.7 Membantu merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan penilaian dan peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan. bahan pusat sumber dan buku bacaan.23 1.9 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah.8 1. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan.5 2. Membantu menyemak dan mengawas kedatangan guru dan staf sokongan.10 Menjadi penandatangan kedua cek sekolah. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah. 2. Menyelaras pengurusan dan bimbingan dan pemulihan.

4 5. Menghasilkan artikel-artikel bidang iktisas dan pengurusan. dalam bidang pendidikan Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. Membantu Belajar. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar.1 3. menyemak/menandatangan Buku Laporan Adab 4. Pembangunan Organisasi 4.24 2. Membantu merancang.12 Menjaga dan menyemak stok/inventori peralatan sekolah.6 Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.5 5.4 Membantu merancang langkah-langkah keselamatan. seminar dan bengkel. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D). 5. Pembangunan Kendiri 5.1 4. 2.11 Membantu menyelia surat-surat sekolah.3 3. Memberi sumbangan kepakaran kepada yang memerlukannya. Pembangunan Diri Pelajar 3. Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan. 3. 2.2 3. melaksana Latihan Mencegah Kebakaran/Latihan Kebakaran dan Kegiatan seumpamanya.13 Mengurus dan menilai prestasi tahunan guru dan staf sokongan. Menghadiri kursus.2 5.3 5.1 5.2 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/masyarakat.

kebersihan dan keceriaan sekolah. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Guru Penolong Kanan. biasiswa. kesihatan.2 Menganggotai Jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. kantin sekolah.3) di atas. keselamatan dan kebajikan pelajar. bimbingan dan kaunseling. 2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal disiplin. buku teks. 4. 3. GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) Bidang Tugas 1. 5. Tugas-tugas Lain 6. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.25 6. 3. Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam perkara (1.1 6. Membantu Pengetua pengurusan sekolah. perayaan sekolah. dalam semua aspek perancangan dan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .

penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai 1.2 Memastikan langkah-langkah Keselamatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan.1. 1.26 Senarai Tugas 1.1.1 Menentukan murni.3. Pembangunan Diri Murid 1.1 Disiplin 1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3 Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar.3 Program Perlindungan Murid/Pelajar 1.2.4 Merancang dan melaksanakan program dan orientasi bagi pelajar-pelajar baru. 1. 1.2. 1.3. 1. 1.2. 1.4 Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salahlaku.1.5 Menyelaras dan menyediakan rekod dan laporan disiplin pelajar.3 Menjadi ketua guru penasihat Sekolah/Majlis Perwakilan Pelajar. 1.1.2 Bimbingan dan Kaunseling 1.1.2 Menyelaras dan menyediakan rekod dan kaunseling pelajar serta menyediakan laporan yang diperlukan. Lembaga Pengawas 1.1 Merancang dan mnyelaras program penyalahgunaan dadah dan program lain di peringkat sekolah.2.1 Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama-sama dengan guru bimbingan dan kaunseling.2 Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.

mengawal buku stok dan bilik SPBT.4.1 Menyelaras pengeluaran. Pengurusan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .7 Kebersihan.4. 1. 1.6. 1.5. pengambilan.5.2 Memastikan program-program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna.1 Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi kebersihan.5 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 1. perakuan-perakuan biasiswa dan 1. Keceriaan dan Keindahan Sekolah 1.4.7. 1. keceriaan dan keindahan sekolah.4.2 Menguruskan kutipan data. 1.3 Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan skim pinjaman buku teks. 2.3 Menguruskan tuntutan dan bayaran bisiswa pelajar.4. 1. Kad Tenaga Asas dan lain-lain. pengagihan dan hapus kira buku teks.6 Biasiswa dan Bantuan 1.1 Menyelenggarakan bantuan. 1.6.3 Menguruskan kad 001/002. 1.5.1 Mengurus kemudahan rawatan pelajar.27 1.4 Kesihatan 1.2 Mengemaskini rekod biasiswa dan bantuan.5 Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar.4 Menyelaras penyeliaan kantin sekolah.6. 1. 1.

3 Menjalankan sekolah (R&D). Pembangunan Organisasi 3. Membantu merancang Takwim Sekolah.2 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.6 Menghasilkan artikel-artikel bidang iktisas dan pengurusan. kajian bagi kecemerlangan bagi pengurusan 4. 4. 2. Menguruskan surat akuan.5 2. Memberi sumbangan kepakaran kepada yang memerlukannya.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/masyarakat. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.4 2. dalam bidang pendidikan Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan.1 pelajar. 4. Menyemak kad 001/002 dan kad tenaga asas.2 2.8 Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar.3 2. Menguruskan pertukaran pelajar. Menghadiri kursus. 3.5 4. Pembangunan Kendiri 4. seminar dan bengkel. Menyemak buku kedatangan harian pelajar.7 2. sijil-sijil pelajar. pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. Tugas-tugas lain Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan.4 4. 5.28 2. 3.1 4.6 2.

1 5. kelab/persatuan dan unit beruniform. aktiviti koperasi sekolah dan penerbitan/percetakan Majalah Sekolah. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.1 Sukan dan Permainan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 5. 2. dalam semua aspek perancangan dan Senarai Tugas 1. GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Bidang Tugas 1. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh pengetua dari semasa ke semasa. 4.2 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 4.29 5. Membantu Pengetua pengurusan sekolah. Kokurikulum 1. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aktiviti kokurikulum iaitu sukan/permainan. Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti dalam perkara 3 di atas. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan yang lain. 3.

1.1.1 Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.4.2 Membantu merancang Takwim Sukan dan permainan Sekolah.3. sukan dan 1.1 Membantu merancang.1 Merancang strategi penglibatan unit beruniform. program kelab/persatuan 1.30 1. 1.4 Koperasi Sekolah 1.2 Menyelaras pelaksanaan kegiatan unit beruniform sekolah.2 Kelab/Persatuan 1.1.3 Unit Beruniform 1.3 Mengurus pemilihan peserta sukan untuk elit bagi mewakili sekolah.2. 1.1.5 Penerbitan dan Percetakan Majalah Sekolah Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat. 1.3 Memastikan pelaksaan program unit beruniform berjalan mengikut jadual. 1. 1.1 Menyelaras kegiatan-kegiatan berkaitan koperasi sekolah. 1.2 Memastikan pelaksanaan berjalan mengikut jadual. 1.2.3.3. 1.4 Mengawal dan menilai setiap kegiatan permainan supaya mencapai matlamatnya.

seminar dan bengkel.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/masyarakat.6 Memastikan rekod-rekod diselenggara dengan baik. 4. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 2.3 Menentukan langkah keselematan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah diambil. 3. dan menyelaras anggaran kegiatan belanjawan setiap bidang 2.7 Mengenalpasti pelajar yang berpotensi untuk maju dalam bidang kokurikulum dan mengadakan program khas untuk mereka. dan data kokurikulum 2.2 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu. Pembangunan Organisasi 3.31 1. Pengurusan 2. pengurusan 2.1 Membantu dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan penerbitan dan percetakan Majalah Sekolah dan seumpamanya.5 Menguruskan dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum. 2.1 4.5. 2.2 Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan. Pembangunan Kendiri 4. Menghadiri kursus. 2.1 Mengurus kokurikulum.2 Menyediakan kokurikulum.4 Menyelaras pembahagian pelajar dalam kumpulan/rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah. 3.

5 Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. 2.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.6 Melibatkan diri secara aktif dalam berkaitan dengan profesion keguruan.3 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan bagi pengurusan sekolah (R&D). GURU KANAN MATA PELAJARAN (Ketua Bidang) Bidang Tugas 1. Bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya. 4. 5. Membantu dan Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya. 4. 3. persatuan yang 5. 4. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan pengurusan kurikulum yang berkaitan dengan bidangnya. Tugas-tugas Lain 5.4 Menghasilkan artikel-artikel bidang iktisas dan pengurusan. 5.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.32 4. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .

Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran bi bawah kawalannya. 6. Mengadakan program untuk akademik dan sahsiah pelajar. Latihan Mengajar bagi guru-guru pelatih/maktab/universiti dan seumpamanya.7 1. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran. perjalanan 1. Membantu meningkatkan kecemerlangan dan Pengetua dalam semua aspek perancangan pengurusan pendidikan yang berkaitan bidangnya. Harian dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya.1 Memimpin guru-guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Tahunan. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya. guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka.33 4. Menyelaras pengurusan dan perjalanan bimbingan. 7. pemulihan dan pengkayaan.3 1.4 1. dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah.2 1.8 Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dengan aktiviti-aktiviti Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan kurikulum yang dijalankan oleh sekolah. Senarai Tugas 1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Membantu Pengetua menyelaras dalam hal-hal berkaitan dengan bidangnya. Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu. 5. Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan berkesan.5 1. Membimbing guru terlatih. Kurikulum 1.6 1.

1 Merancang. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .9 Membantu dalam pemilihan buku teks. Merancang. alat pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain. segala aktiviti 2. 1.1 3. menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. 1.3 Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidang dan kawalannya.10 Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah jawatankuasa lain yang diarahkan oleh pengetua. mengawal dan menyelaras persatuan di bawah bidangnya. penerangan. dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.13 Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan-amalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya. 1. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan.11 Membantu menjalankan kursus. Pengurusan 3. kursus dan latihan untuk guru. taklimat. 1. dan 1. Kokurikulum 2.34 1.2 3.12 Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru.2 3. pelajar dan mencari 2.14 Mengenalpasti masalah kelemahan langkah-langkah untuk mengatasinya. bahan pusat sumber.

2 4. 3. 4. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan.7 3. barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya. Tugas-tugas Lain 4.9 Membantu merancang Takwim Sekolah.3 Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Menentukan aspek-aspek penyemaian nilai-nilai murni dan amalannya berlaku di bilik darjah dan sekolah.6 3. 3. Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang kawalannya. Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data maklumat mengenai semua mata pelajaran menggunakannya dengan berkesan dan berhasil.4 3.1 Berhubung dengan Pusat Kegiatan Guru (PKG). Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan.35 3.11 Menyelia kerja-kerja kursus pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaiman yang dirancang. Pejabat Pendidikan Daerah Bahagian dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru. Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. atau dan 4.5 3. Berhubung dengan Guru Kanan Bidang sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan.8 3.10 Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan menjaga keceriaannya.

4. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai.5 Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah. iaitu dari segi pengetahuan. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.6 6.3 6. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir setiap pembelajaran dan pengajaran (P&P) bagi setiap tingkatan. 6.4 6. Rancangan Harian perlu disediakan sekurang-kurangnya sehari sebelum P&P tersebut dijalankan. Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan. Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.6 Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang sentiasa dikemaskini dan menyerahkan kepada pengetua atau wakilnya pada masa yang ditetapkan. penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber. GURU MATA PELAJARAN 6. Memiliki. Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan yang berkenaan.36 4.4 4. Menyerahkan/menunjukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki.1 6.2 Mengajar mata pelajaran mengikut jumlah waktu dan kelas yang ditetapkan.5 6. memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin.

Jabatan Pelajaran dan Pejabat Pelajaran Daerah. 6.11 Memastikan keselamatan pelajar di makmal sains/bengkel KH/bilik ERT/makmal bahasa/makmal komputer dan bilik-bilik khas yang lain serta mengawasi penggunaan peralatan. Rekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam buku rekod mengajar. 6.37 6. 6.16 Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.8 6. 6.12 6.10 Guru mata pelajaran hendaklah menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran.7 Menjalankan Ujian Bulanan dan Penilaian kepada pelajar. 6.9 Menjadi ahli dalam Panitia Mata pelajaran. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. 6.18 Menjalankan tugas seorang kaunselor dan guru disiplin. Mengesan kelemahan pelajar dalam mata pelajaran yang diajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan untuk mencapai objektif SBP. Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran. 6.17 Membantu menguruskan Koleksi Soalan dan Bank Soalan.14 Melaporkan kepada Guru Kanan Mata pelajaran tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya.15 Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar (ABM) yang digunakan. Menyampaikan semula kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama di sekolah. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah. memastikan ABM digunakan secara meluas. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber sekolah. 6. 6.13 Sentiasa mengikuti prkembangan dan pembaharuan tentang tknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan lagi prestasi dalam P&P.

1.1 Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima daripada pembekal atau kontraktor memenuhi spesifikasi seperti yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. 7. modem.2.3. 7.3 Memastikan kesemua keadaan baik.2 Menyediakan keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah bestari.2 Mengurus dan memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan dengan baik setiap hari termasuk peralatan rangkaian seperti pelayan.3. hub dan sebagainya. router.2.4 Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilikbilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan. GURU PENYELARAS BESTARI (ITC) Senarai Tugas 7. 7. 7.1 Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 7.2 Mengurus dan menyelenggara kemudahan IT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . infrastuktur teknologi berada dalam 7. 7.38 6.3 Menyediakan keperluan peralatan IT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 7.2. 7.1 Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna.2.19 Bekerja sebagai “Team Player”. 7.1 Guru penyelaras bestari menjadi sumber penting menyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan.

4.3 Memastikan penggunaan Sistem Pengurusan SEkolah Bestari (Smart School Management System atau SSMS) untuk pengurusan sekolah beroperasi dengan baik. penggunaan LCD projector.2 meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru. 7. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah kriteria . pelajarpelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 7. 7.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran kepada pengguna-pengguna dengan sistem komputer dan aplikasi perisian.5 Melatih staf menggunakan kemudahan IT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran.2 Memastikan audit penggunaan kemudahan IT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut. 7.6.5.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru.3 Memastikan penggunaan Bahan-bahan Pengajaran dan Pembelajaran (Teaching and Learning Materials atau TLM atau courseware).5. 7.3 Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video.4.39 7. 7. TV connector dan sebagainya. 7.1 Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran. 7.7 Sebagai Pengurus e-mel.5.4. pelajarpelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran. 7.4 Melatih guru menggunakan kemudahan IT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.6 Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan penilaian yang telah ditentukan oleh kementerian Pendidikan.3. 7. 7.

1 Menguruskan akaun pengguna dan e-mel.40 7.3.8.3 Memastikan konfigurasi system beroperasi dengan Memastikan komputer bebas dari virus. 7.8.3 Memastikan alat penghawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik.1 Guru Penyelaras Bestari dikehendaki memastikan supaya ciri-ciri dan polisi-polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.2 7. 7.2 Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 7.8. 7.8.8.8. Membuat backup dan replikasi maklumat.4 Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenalpasti.2. 7. 7.7.2 Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja.8.8 Memastikan integrity dan keselamatan data. 7.2.2.1 Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer.8.8.3.3.3 Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 7.1 baik dan lancer. 7. 7.8.2. 7.9 Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (Resource Person) IT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan IT semasa. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .

Internet.2 Memberi latihan IT dalaman kepada masyarakat sekolah.9. 7. 7.1 Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dari dalam negeri atau luar Negara mengenai fungsi-fungsi infrastruktur teknologi sekolah-sekolah bestari.13. 7.9.4 Menentukan kelancaran perjalanan Sistem Rangkaian secara keseluruhan dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (enduser) dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum.12 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.9.11. 7.9. Printer dan lain-lain lagi.3 Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan.11 Meningkatkan budaya IT di sekolah. 7. menyelaras dan melaksanakan laman web sekolah. perkakasan dan perisian seperti Windows. 7.13 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. SSMS. E-Mail. Sistem pengoperasian.10 Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah bestari kepada pihak yang berkenaan. 7. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 7.41 7. mengurus.1 Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi masalah dengan sistem pengoperasian. MS Office.11. 7. Sistem rangkaian atau perisian-perisian seperti Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.1 Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. 7.2 Merancang.

2 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Merancang. ibu bapa dan bekas pelajar. melaksana dan mengawal selia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej persijilan terbuka dan keperluan IPT. Mengumpul. mengawal selia perkhidmatan bimbingan dan kaunseling individu secara professional dan beretika. melaksana dan mengawal selia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. 8. soal selidik. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. Merancang.10 Merancang. guru. melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran dalam dan luar Negara. mengawal selia dan mengemaskini rekod dan iventori pelajar.6 8. alkohol dan HIV-AIDS. pentadbir. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melaui kajian keperluan.5 8.4 8. melaksana dan mengawal selia serta menilai program dan aktiviti pencegahan dadah.1 8. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . melaksana. KAUNSELOR SEPENUH MASA Senarai Tugas 8.42 8. rokok. Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum.7 8. kakitangan sekolah. Merancang.9 8. menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. Merancang. menyedia.3 8. inhalan. Merancang.8 8.

20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.13 Membuat penilaian aktiviti. 8.24 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat. 8.22 Menjadi penyelaras dalam program Jati Diri. 8. guru.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. 8. menyelaras dan menilai sumber perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. kepimpinan dan kursus ketatanegaraan. motivasi.43 8. 8. modul.14 Merancang.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan professionalism perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. 8. 8.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. dan bahan resos 8. 8. Dasar Pendidikan Wajib Matematik dan Sains Dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . model. kakitangan bukan guru. 8.23 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolukium. 8. guru. instrumen dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan professionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah. kem jaya diri.11 Merancang. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga/ Badan Pengawas Sekolah. 8. melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling. 8.12 Merancang.

6 Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 9. GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER Senarai Tugas 9. 8. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran.26 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh unit bimbingan dan kaunseling jabatan pendidikan negeri di peringkat sekolah. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. seimbang dan kemaskini.3 9. guru dan pelajar sekolah. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah. 9. Merancang Pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif.1 9.27 Melaksana tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dan penolong kanan dari semasa ke semasa.44 Tambahan dan Jawatankuasa penempatan (kemasukan) pelajar di sekolah.2 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua.4 9.5 9.25 Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG). kakitangan Pusat Sumber Sekolah. 8. 8.

14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah.19 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.8 9.12 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah. 9. 9.15 Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan/Pusat Sumber Sekolah Negeri.17 Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan.16 Menjalankan penyelidikan/kajian tindakan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN PENTADBIRAN Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .11 Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.18 Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.45 9.10 Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan Negeri/PKG/Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 9.9 9. 9. 10. 9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran berasaskan sumber. melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. dan 9. 9. pengurusan. 9.7 Merancang. berhubung dengan 9. 9.13 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah.

1. 10.4 Menetukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan dengan berkesan. aktiviti- 10.1.46 Sebagai bahan bertindak tertinggi di sekolah yang anggotanya terdiri daripada wakil-wakil komponen/bidang bagi tujuan memastikan perlaksanaan dasar dan program sekolah mencapai matlamatnya dengan sempurna selaras dengan dasar dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.2 Memimpin perjalanan panitia-panitia mata pelajaran di bawah kawalannya. terhadap 10. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3 Menjalankan penyeliaan/pencerapan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.1.1. 10.5 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya. Bertindak berasaskan peraturan-peraturan yang dilulukan oleh jawatankuasa dengan tidak melampaui kuasa-kuasa yang diperuntukan. Senarai Tugas 10. undang-undang dan peraturan pelajaran serta Arahan Perbendaharaan. Bertanggungjawab untuk memastikan semua misi dan visi sekolah tercapai.1.7 Menanggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain yang diarahkan oleh Pengetua. Perintah Am dan Surat-surat Pekeliling Am/Khusus yang berkaitan. 2. 10.1 Kurikulum 10.6 Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti bimbingan. Bidang Tugas 1.1. pemulihan dan pengkayaan. Menjalankan tugasnya berasaskan peruntukan. 3.1. 10.1 Memimpin guru-guru menetukan dan merancang Rancangan Pelajaran Tahunan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya.

8 Membantu menjalankan kursus taklimat atau penerangan di sekolah dalam konteks perkembangan staf. menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik bagi membantu meningkatkan kecemerlangan akademik berkaitan dengan bidangnya. 10.2 Kokurikulum Merancang.3.3. 10.1 Membantu menentukan serta mengagihkan tugastugas guru mata pelajaran di bawah bidang kawalannya. segala Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 10. 10. 10.9 Mendapatkan dan meyebarkan maklumat terkini tentang kaedah atau pendekatan P&P yang berkesan kepada guru-guru.3.4 Membantu merancang Takwim Sekolah.3.3.1.3 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data dan maklumat serta segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya. kerja-kerja guru di bawah bidang 10. 10.7 Menjaga dan menyemak stok/inventori peralatan barang atau bahan yang berkaitan.3.2 Membantu menyelaras kursus dan latihan untuk guru. 10.47 10.6 Menyediakan anggaran belanjawan dan mengawal perbelanjaan di bawah bidang kawalannya.10Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar serta masalah disiplin dan mencari langkah mengatasinya.1.5 Menyelia kawalannya. hal ehwal peperiksaan.3 Pentadbiran 10. 10. 10.1.3.

48 10. 10.8 Menentukan aspek-aspek penyemaian murni diamalkan di bilik darjah dan di sekolah.5 Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.3.4.4.3 Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah. mengesan dan menyelia semua urusan kewangan dan akaun supaya berjalan lancar menepati kehendak Akta Prosedur Kewangan 1957. JAWATANKUASA KEWANGAN 11.2 Berhubung dengan Guru Kanan Bidang sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan. 10.4 Tugas-tugas Lain 10.4.1 Membantu Pengetua mengawasi. 11. Pejabat Pendidikan Daerah Bahagian dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru. nilai-nilai 10.4.4.1 Berhubung dengan Pusat Kegiatan Guru (PKG).4 Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan. penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber. 10. Arahan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 10.

1.1 Mengurus bidang masing-masing penggunaan IT berjalan lancar.3 Pergurusan Perbelanjaan Pengurusan Perakaunan Pengurusan Punggutan dan tunggakan hasil 11.1 11.3 Melancarkan pengurusan peminjaman dan pemulangan buku perpustakaan. JAWATANKUASA INDUK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH BESTARI 12. 11. 12.2 11. dengan memastikan 12.1. 11.4 Penyediaan dan perbentangan penyata kewangan dan laporan tahunan sekolah 11. 12. 12.3 Merancang latihan untuk staf yang mengurus hal-hal pengurusan kewangan.1.4 Mengadakan mesyuarat tiap-tiap bulan atau sekurang-kurangnya 2 bulan sekali yang boleh membantu jawatankuasa mengesan dan mengawasi operasi kewangan dan peraukaunan dengan lebih berkesan. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 Memasukkan data-data yang diperlukan mengikut waktu yang ditetapkan.1 Bertanggungjawab dalam urusan menyebarkan berita tentang sekolah kepada masyarakat luar.1. Pekeliling.4 Menghasilkan video sekolah/laman web mengemaskinikan bahan dari semasa ke semasa. JAWATANKUASA SERANTA & HUBUNGAN LUAR 13. 13.49 Perbendaharaan. Surat Pekeliling dan Tatacara yang berkaitan dalam bidang: 11.2 Membantu Pengetua meneliti dan mengambil tindakan susulan terhadap Laporan Audit.

mesyuarat disediakan dan 14.4 Menerbitkan Buletin Sekolah sekurang-kurangnya 2 kali setahun untuk diedarkan kepada ibu bapa. 15. 14. 13. JAWATANKUASA TAKLIMAT DAN MESYUARAT GURU surat panggilan mesyuarat dan menentukan 14.4 Menyimpan minit mesyuarat dalam fail di billik Pengetua.2 Mengumpul bahan-bahan yang sesuai berkaitan dengan sekolah untuk dipamerkan. 15.1 Mengenalpasti pameran/galeri.50 13. 14.1 Menyediakan agenda mesyuarat.2 Berhubung dengan pihak media cetak dan media elektronik dan memastikan kehadiran pihak-pihak tersebut dalam acara-acara sekolah.3 Menjaga keselamatan bahan-bahan yang dipamerkan. 13. 14.3 Menentukan protokol dalam majlis-majlis yang diadakan.5 Memastikan keperluan semasa berfungsi dalam sistem PA.4 Menjaga kebersihan dan keceriaan tempat pameran. 15.6 Membaik pulih/menggantikan bahan-bahan pameran yang rosak atau hilang. 15.3 Mengedarkan minit mesyuarat sebelum mesyuarat bermula.5 Mengemaskini bahan –bahan pameran dari semasa ke semasa. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 14. JAWATANKUASA PAMERAN DAN GALERI ruang yang sesuai untuk dijadikan tempat 15. 14.6 Mengedarkan dapatan mesyuarat kepada guru-guru yang tidak hadir dalam mesyuarat. 15. 15.2 Mencatat dan menyediakan laporan minit mesyuarat.

17. JAWATANKUASA PENGURUSAN DEWAN SERI BESTARI 18. JAWATANKUASA DEWAN AL-MUSYAWARAH 17. guru-guru membuat tempahan sebelum 17. 15. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 18. 16. Sistem PA.1 Memastikan dewan sentiasa bersih dan ceria. 16.5 Membuat catatan tentang bahan-bahan yang dipamerkan untuk pengetahuan pengunjung.3 Menjaga kebersihan dan keceriaan galeri. 16. LCD Projektor dan televisyen berfungsi dengan baik dan selamat. JAWATANKUASA GALERI ANUGERAH 16.8 Merekod/membuat inventori bahan-bahan yang disimpan di galeri.1 Menyediakan peraturan-peraturan penggunaan.4 Memastikan kebersihan dan keceriaan. 16. 16. 17. 16.3 Merekodkan penggunaan.51 15.2 Memastikan menggunakannya. 17.5 Memastikan alat-alat yang ada seperti OHP.1 Mengumpul semua anugerah yang dicapai oleh sekolah dalam tempoh 5 tahun untuk dipamerkan.2 Menyusun atur bahan dan menjaga keselamatannya.6 Merekod/membuat inventori bahan-bahan yang disimpan di galeri. 17.4 Mengemaskini bahan-bahan pameran dari semasa ke semasa.7 Membuat catatan tentang bahan-bahan yang dipamerkan untuk pengetahuan pengunjung.

kerusi dewan dikemas semula selepas acara 18. 18. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 Memastikan Bendera Malaysia.30 petang. Bendera Negeri dan Bendera Sekolah dinaikkan pada sebelah pagi dan diturunkan pada sebelah petang. JAWATANKUASA PENGURUSAN ANJUNG TAMU 19.2 Menguruskan penggunaan anjung tamu apabila diperlukan. 20. 20.3 Memastikan dijalankan. 19. GURU BERTUGAS HARIAN/MINGGUAN Senarai Tugas 20.3 Membantu Pengetua membuat terhadap pelajar-pelajar sebelum pengawasan menyeluruh waktu pertama bermula.3 Mengawasi pergerakan dan keselamatan peralatan dalam anjung tamu yang dibawa keluar dan dihantar semula apabila selesai digunakan. 19. 19.1 Memastikan anjung tamu sentiasa bersih dan ceria.52 18. 20.4 Memastikan sistem PA berfungsi sebelum acara di dewan berlangsung. Bendera perlu diturunkan sekiranya hujan.1 Guru bertugas hendaklah dating ke sekolah sekurang-kurangnya 20 minit sebelum persekolahan bermula dan balik pada jam 4.2 Menguruskan tempahan penggunaan dewan oleh pihak luar.

20.7 Mengawasi kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah.53 semasa rehat. 20. 20.15 Menyediakan laporan berasingan untuk perhimpunan rasmi dan dapatkan pengesahan Pengetua/PK sebelum difailkan. 20.16 Menjadi pencatat taklimat mingguan (jika ada) dan dapatkan pengesahan Pengetua/PK sebelum difailkan.9 Melibatkan diri dalam acara/program sekolah.11 Mengelolakan perhimpunan pagi dan perhimpunan rasmi.8 Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda sekolah. sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan segera jika perlu. 20.12 Memastikan pembesar suara berfungsi dan tempat duduk guru mencukupi untuk perhimpunan rasmi di dewan. Pelajar dipastikan hadir di perhimpunan dan beratur dengan kemas. 20. bilik air. Keputusan pemenang hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan HEM pada hari jumaat (akhir minggu persekolahan) untuk tujuan pengesahan.10 Mengumum dan menyebarkan maklumat dan arahan-arahan kepada guru dan pelajar (jika ada). waktu rehat dan waktu pertukaran guru. 20.14 Menyampaikan ucapan ringkas/pengumuman perhimpunan pagi dan menyampaikan laporan semasa perhimpunan rasmi. 20. 20.5 Menilai dan memberi markah kebersihan dan keceriaan kelas serta diumumkan pemenang semasa perhimpunan rasmi.6 Memastikan pelajar menepati waktu datang ke sekolah dan balik dari sekolah. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 20.4 Memeriksa kebersihan bilik-bilik darjah. semasa mingguan 20. kantin. 20. bilik-bilik khas dan kawasan sekolah.13 Memastikan guru menandatangani borang kehadiran guru dalam perhimpunan rasmi dan serahkan kepada Pengetua/PK untuk pengesahan sebelum difailkan. 20.

5 1. Membuat penilaian strategi-strategi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaik kualiti pendidikan.6 1.7 1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 1. kipas.54 20.1.17 Memastikan semua lampu. mengambil keputusan dan melaksanakan cadangan-cadangan berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. 2.1 Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan iktisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. Mendapatkan bahan-bahan rujukan berhubung pendidikan untuk disebarkan kepada semua guru.2 Mengesan dan memastikan bahawa semua aspek program kurikulum sekolah dilaksanakan dengan sempurna. Merancang dan mengadakan taklimat/kursus (in house training) kepada semua guru tentang perkara-perkara baru dalam pendidikan. dan komputer ditutup setelah tamat waktu persekolahan. Mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan prestasi akademik berasaskan analisis peperiksaan. Mengemukakan. 20. Merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peperiksaan.18 Menyediakan laporan lengkap dalam Buku Laporan Bertugas mengikut format yang disediakan. JAWATANKUASA INDUK DAN PENGURUSAN KURIKULUM 1. BAB 3 : PENGURUSAN KURIKULUM 1.4 1. JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN 2.3 1.1 Struktur dan Organisasi 2.8 Menganalisis laporan akademik selepas setiap kali proses peperiksaan/ penilaian dijalankan. dengan 1.

55 2.2.4 Mewujuddkan semangat kerjasama antara pelajaran dengan persatuan/kelab akademik.1.2.2 Berusaha untuk mendapatkan strategi pengajaran yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran.1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli panitia. 2.1.3 Peranan Panitia Mata pelajaran 2.3. 2.2.2 Tujuan Panitia Mata pelajaran 2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 2.4 Keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia dalam perjumpaan-perjumpaan berhubung dengan masalah kurikulum dan tenaga pengajar perlu dibawa oleh Ketua Panitia kepada Pengetua untuk mendapatkan penyelesaian atau untuk makluman.2.2 Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh semua guru kanan yang dilantik sebagai Ketua Panitia oleh Pengetua.1 Memperbaik dan meningkatkan mutu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 2.3 Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pelajar dalam peperiksaan PMR. 2.3 Semua Ketua Panitia mata pelajaran adalah secara automatik menjadi Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 2. Mereka ini mewakili panitia mata pelajaran masing-masing dan menjadi penghubung di antara ahli-ahli dengan Pengetua. SPM dan STPM berasaskan target yang ditunjukkan dalam perancangan akademik sekolah. panitia mata 2.

13 Melantik seorang guru dalam sesuatu panitia sebagai penyelaras dalam sesuatu tingkatan.3.9 Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurangkurangnya 4 kali setahun. 2.3. 2.3. 2.8 Mengadakan perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal). serta surat- 2.3. 2.5 Memilih dan mencadangkan pada pentadbiran sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar-pelajar berdasarkan kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran. 2. menyurat dan rekod-rekod yang berkenaan.3. 2.3. minit mesyuarat.6 Menyelaras soalan-soalan ujian dan peperiksaan berasaskan sekolah yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan dan menubuhkan Bank Soalan. 2.10 Bekerjasama dan bertukar-tukar pengalaman kepakaran dengan penitia sekolah berhampiran.3.7 Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar dan mengambil langkah untuk mengatasi kelemahan pengajaran dan pembelajaran.3.11 Menyelenggara fail panitia.3. 2. 2.3 Menetapkan TOV (Take Off Value) bagi setiap pelajar dalam mata pelajaran berkaitan.3.3.14 Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan kertas soalan peperiksaan dan memeriksa skrip pelajar bagi setiap peperiksaan yang dijalankan. 2.12 Menyampaikan laporan prestasi dan analisis pencapaian mata pelajaran kepada Pengetua. 2.56 2.2 Menyediakan rancangan pengajaran yang diselaraskan antara guru dalam sesuatu tingkatan yang berkaitan.3. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3.4 Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahanbahan tambahan yang sesuai dengan keperluan para pelajar dan kegunaan guru-guru untuk dibekalkan di Pusat Sumber sekolah.

57 2. 3.15 Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (jika ada) dan alat-alat bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunaannya.1 Mengkaji keperluan guru pada sesuatu masa berpandukan bilangan mata pelajaran dan opsyen guru mata pelajaran dan lain-lain lagi. jumlah waktu mengajar dan kelas yang diajar kepada Pengetua untuk kelulusan. Memaklumkan kepada Pengetua tentang lebihan atau kekurangan guru pada sesuatu masa untuk tindakan beliau. Menentukan guru tingkatan berdasarkan kelas yang diajar.3. mata pelajaran yang diajar. Menyusun jadual waktu. 2.2 3. 2.16 Menyediakan Perancangan Strategik Akademaik 3-5 tahun.3. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3 3.5 3. Menyediakan jadual guru ganti seberapa awal yang boleh dengan cara mengenal pasti guru-guru yang tidak hadir.7 3.9 3. 4/1986 Panitia Mata pelajaran.4 3. 3.17 Mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.3. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU INDUK DAN GURU GANTI 3.10 Menyerahkan kepada Pengetua jadual waktu peribadi dan jadual waktu kelas sebanyak 3 salinan bagi setiap kelas untuk disahkan.8 3. Merancang dan menyediakan senarai nama guru.6 3. Menyebarkan jadual waktu kepada semua guru. Membuat pindaan jadual waktu apabila perlu.

5. ujian lisan. 4.1 Peperiksaan Dalaman 4.1.5 Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan dan disusun mengikut: 4.1 4. 4.1.1.1. peperiksaan percubaan. ujian bulanan.1.1. JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Tugas setiausaha dibantu oleh penyelaras-penyelaras: 4.5. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . dengan menentukan tarikh dan takwim/jadual waktu peperiksaan).4 Menentukan satu sistem pengawasan peperiksaan dan mengambil langkah tertentu jika ada guru yang tidak dapat mengawas disebabkan hal-hal tertentu.5.5 Mata pelajaran Kelas Bilangan pelajar Tarikh peperiksaan Guru mata pelajaran 4.5.3 4.1 Merancang pelaksanaan semua jenis peperiksaan dalaman (peperiksaan penggal.1. 4. pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan serta memastikan keselamatan.3 Menguruskan percetakan. 4.58 4.1.2 Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan soalan dan memeriksa kertas jawapan setelah ditentukan oleh Panitia Mata pelajaran.2 4.1.1.6 Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan.4 4.1.5.

2. biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan.1.2. 4.8 Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan.1 4.2 yang berkaitan dengan Analisis kertas soalan yang dipilih oleh calon.1. 4.2.1.5 Mengisi borang PMR/SPM/STPM. 4. yang 4.2 Peperiksaan PMR. 4. kertas jawapan 4. Lembaga Peperiksaan dan sekolah. 4. 4.2.2. Borang Kewangan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 4.8 Menguruskan borang-borang peperiksaan PMR/SPM/STPM: 4. komputer kemasukan peperiksaan 4.2 Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah/Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru tingkatan.2.2.1 Memberi penerangan tentang hal-hal yang mengenai peperiksaan kepada guru tingkatan.2.4 Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru tingkatan.8. SPM dan STPM berkaitan 4.7 Memaklumkan kepada Pengetua jika ada pelajar yang tidak mampu membayar dan memerluka bantuan.59 4.2.3 Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan.6 Memasukan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN.9 Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar.2.7 Memastikan jadual waktu pemeriksaan mengikut jangka masa yang ditetapkan.8.

4 4.14. 4.13 Slip peperiksaan SPM dan STPM diliminet sebelum diedar kepada calon untuk menggelakkan daripada rosak kerana tempoh masa peperiksaan agak panjang.8.9 Menentukan dewan/bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan.8.14.14.2.2.2.2. 4.2.2.14 Menyediakan peperiksaan: 4. 4. Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab PMR. 4.16 Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Bahasa Melayu. 4.14.2.2.60 4.3 4. SPM dan STPM.3 Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan 4.4 Borang-borang lain yang berkaitan.15 Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan.1 4.14.2.2.14.2.14. 4. 4.7 Almari Jam dinding yang berfungsi Cop sekolah/lakri Whiteboard Pen marker Pemadam whiteboard PA sistem (jika dewan) perkara-perkara berikut di dewan/bilik 4.2.5 4.2.10 Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi dewan/bilik peperiksaan dalam 4 salinan.2 4.11 Mengedarkan jadual waktu peperiksaan kepada semua calon dan memaparkannya di papan kenyataan peperiksaan.2.2.2.12 Menyediakan label meja calon untuk ditampal di atas meja (selepas kerusi dan meja siap disusun).6 4.2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .

4.2.2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1.2.3 Hukuman ke atas Pengawas PSS yang melanggar peraturan atau tidak menjalankan tugas seperti yang diharapkan.21 Menganalisis keputusan peperiksaan Ketua Panitia Mata pelajaran. 4. 4.1 Tanggungjawab jawatankuasa Pusat Sumber 5.2.61 4.18 Mesti berada di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjam dikembalikan ke pejabat atau disimpan di bilik peperiksaan.1 5. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) 5.1. 5.1 Menyediakan satu polisi berdasarkan peruntukan-peruntukan tertentu untuk dilaksanakan oleh Penyelaras Pusat Sumber Sekolah.2. 5.19 Mendapatkan 3 set soalan PMR.17 Bekerjasama dengan Guru Kanan Mata pelajaran/ Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan Peperiksaan Amali. dengan bantuan 4.1.2.1.22 Mengedarkan analisis keputusan peperiksaan/ujian untuk tindakan susulan oleh guru-guru memulih dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. 4.1. SPM dan STPM untuk rujukan sekolah.2.2.2.2 Membincang dan menimbangkan untuk diluluskan: 5.20 Menyelaraskan penyediaan sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM).2 Perlantikan Pengawas PSS Anggaran Perbelanjaan PSS 5.

1 Bertanggungjawab ke atas segala hal yang berkaitan dengan Pusat Sumber Sekolah.2.2.5 Tugas-tugas sekolah.2.2. 5.4 Pemberian penghargaan kepada pengawas PSS yang difikirkan sesuai yang dicadangkan oleh Penyelaras PSS 5. 5.2.8 Mengadakan perjumpaan/mesyuarat/taklimat dengan semua Penyelaras Unit PSS di bawah seliaannya sekurang-kurangnya sekali di dalam sepenggal.2. lain atas arahan pihak berkuasa 5.2.9 Memikirkan dan melaksanakan menggalakkan guru-guru dan kemudahan PSS.3 Menyediakan bidang tugas bagi tiap-tiap kakitangan di bawah seliaannya.10 Mengetuai urusan pemilihan dan pelantikan Pengawas Pusat Sumber Sekolah yang diadakan di dalam penggal ke-2 tiap-tiap tahun. 5. langkah-langkah untuk pelajar menggunakan 5.2 Mengurus dan menyimpan buku stok PSS dalam keadaan baik. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2.6 Mengambil tindakan ke atas semua pekeliling yang diterima daripada PPD.2.1.5 Menyelia dan membantu Penyelaras Unit di dalam bidang tugas masing-masing. 5. 5.2.2 Tanggungjawab Penyelaras PSS 5.62 5.2. JPN & KPM.1.4 Memastikan semua keputusan dan polisi jawatankuasa PSS dilaksanakan dengan sempurna oleh semua Penyelaras Unit PSS.2. pelantikan guru Penyelaras Unit kepada 5. 5.7 Mencadangkan Pengetua. 5.

1Mengadakan kursus perkembangan staf sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.3. 5.3.5 Memastikan guru-guru mengisi borang laporan minit curai setiap kali selesai berkursus.3Membuat catatan/laporan ceramah.4 Mengurus dan memproses kerja katalog semua bahan di bawah jagaan.4Menguruskan jemputan. JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF 6. 5.7 Menguruskan pelantikan Pengawas PSS yang baru.1 Bertanggjawab ke atas semua urusan yang berkaitan dengan perpustakaan dan bahan percetakan.3 Menyediakan jadual giliran penggunaan perpustakaan.3.63 5. 5.3.5 Mengemaskini buku stok unit perpustakaan dan menyerahkan kepada Penyelaras PSS pada akhir tahun.2Mengenal pasti kursus dalaman yang sesuai diadakan untuk guru.3.3. 6. 6.6 Menerbitkan majalah/risalah perpustakaan. 5. BAB 4 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3 Tanggungjawab Penyelaras Unit Perpustakaan 5.3. surat-menyurat/ bayaran dengan penceramah 6. 5. 6. program pelaksanaan tahunan bagi Unit 5.2 Menyediakan Peperiksaan. 6.

JAWATANKUASA MAJLIS PIMPINAN PELAJAR 3.3 2.64 JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID 1.2 2. Bertanggungjawab terhadap aspek-aspek kebajikan pelajar seperti membantu pelajar yang menghadapi masalah kewangan dan sebagainya. Merangka dan melaksanakan program dan kursus kepimpinan yang berkaitan dengan pengawas. ibu bapa pelajar yang mempunyai masalah 3. 2.1 3.5 2.1 Menentukan berpandukan 2.2 3.4 2. Mengendalikan temuduga bertulis dan temuduga berkelompok calon pengawas. Membuat keputusan tentang kes-kes disiplin yang dikemukakan oleh guru dan pengawas. Mengesan dan membuat keputusan tentang hal-hal kebajikan pelajar yang timbul dari semasa ke semasa. Melaksanakan polisi displin dengan bantuan semua kaki tangan sekolah dan Lembaga Pengawas.6 dan melaksanakan panduan dasar-dasar disiplin disiplin arahan/buku Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran. 2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 3. Menyimpan rekod pelajar yang melanggar disiplin. Menghubungi disiplin. Bertanggungjawab mengadakan langkah keselamatan bagi semua pelajar. Memantau dan melaksanakan perjalanan perhimpunan rasmi dan perhimpunan khas. JAWATANKUASA DISIPLIN PELAJAR 2.3 Menjadi ahli panel pemilihan calon pengawas.

iv. Mengadakan pertandingan kelas terbersih. Menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang berhubung dengan kelas. Menjaga keselamatan perabot dan mempastikan disusun dengan kemas. Mengadapakan sudut-sudut tertentu dengan bantuan guru mata pelajaran. Menjaga kebersihan. d. 5. iii. menampilkan imej yang sesuai sebagai seorang pemimpin 4. ii. c.65 3. Membantu Pengetua dan mendapatkan kerjasama semua guru tingkatan mentadbir bilik darjah iaitu: i. v. peraturan atau makluman terbaru daripada pihak pentadbiran. Menyemak jadual waktu kelas. PENYELARAS/PENYELIA TINGKATAN a. dan para memantau pengawas pengawas sentiasa supaya berdisiplin dapat serta menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Mengambil alih tugas guru tingkatan. b. Memaklumkan kepada guru kelas tentang polisi.4 3. Melaporkan aduan salah laku pelajar di dalam kelas kepda guru disiplin. e. Merangka program kebersihan dan keceriaan kelas dan memantau dari semasa ke semasa. b. c. jika guru tersebut tidak hadir. Menghias kelas secara berpatutan. Menyenaraikan segala yang diperlukan oleh setiap kelas. JAWATANKUASA ORGANISASI KELAS a. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .5 Membimbing Memastikan pelajar.

Mentadbir Bilik Darjah i. Memastikan pelajar membuat jadual tugasan dan menjalankan tugas masing-masing. f. Memastikan kelas dalam keadaan bersih dan ceria. setiausaha dan ahli jawatan kuasa kelas. Bertanggungjawab mengumpulkan Laporan Adab Belajar (LAB) dan Mark Sheet yang telah dikemaskinikan oleh guru-guru tingkatan dan menyerahkannya ke pejabat untuk ditandatangani oleh Pengetua/Penolong Kanan. Penyediaan Dewan Peperiksaan. 6. g. Menyelaraskan kerja guru-guru tingkatan di bawah jagaannya iaitu: i. ii. Mengadakan mesyuarat kelas dari semasa ke semasa. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada ketu kelas. iv. Menyelaraskan semua hal yang berkaitan dengan kelas di bawah seliaannya. Memastikan segala minit mesyuarat direkodkan dalam buku log khas dan dihantar kepada Setiausaha organisasi kelas. GURU TINGKATAN (HAL EHWAL MURID) a. iii. Memberikan taklimat tentang pemilihan mata pelajaran dan bayaran-bayaran yang dikenakan bagi peperikasaan awam kepada pelajar-pelajar dan ibubapa/penjaga beserta dengan senarai nama pelajar yang belum menjelaskan yuran peperiksaan. e. iii. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .66 d. Mengagihkan Jadual Waktu Peperiksaan. Pengisian borang masuk peperiksaan. ii. penolong ketua kelas. v.

67 vi. Menutup jadual kedatangan pada akhir tiap-tiap bulan dan menyerahkannya disemak. Memaklumkan ketidakhadiran pelajar ke sekolah yang tidak melebihi tiga hari kepada pihak sekolah (PK HEM) dan ibu bapa. Merekod dan memasukkan semua butiran pelajar ke dalam Jadual Kedatangan mengikut ruangan yang ditetapkan. peralatan dan keadaan fizikal kelas dalam keadaan selamat. ix. vii. Menguruskan Jadual Kedatangan Kelas i. Menentukan disiplin pelajar di dalam kelas terkawal. Memaparkan dengan jelas segala peraturan berkaitan dengan kelas di papan kenyataan kelas. v. Memastikan pelajar-pelajar yang tidak hadir membawa surat ibu bapa/penjaga/doktor jika pelajar tidak dapat hadir ke sekolah. x. Memastikan papan kenyataan kelas diuruskan teratur dan dapat memanfaatkan pelajar. Mencatatkannya ke dalam jadual kedatangan kepada penyelaras tingkatan untuk setiap hari sewaktu Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . b. iv. Mengambil tindakan tentang pertukaran pelajar: 1. ii. iii. Menghantar jadual kedatangan pelajar ke pejabat sekolah sebelum bermula waktu ketiga pada setiap hari persekolahan. viii. Memastikan perabot. vii. Menerima laporan kerosakan dan mengambil tindakan segera dengan melaporkan kepada pihak pengurusan. vi. Menandakan kedatangan pelajar perhimpunan pagi.

Yuran i. peperiksaan dan PIBG. asrama. Memasukkan butiran buku resit ke dalam Buku Rumusan Resit. Menyediakan semua dokumen pertukaran seperti laporan keputusan peperiksaan. markah ujian lisan (tingkatan 4 dan 5) dan perkaraperkara lain yang berkaitan dan menyerahkannya kepada pejabat. butiran biasiswa. c. ix. Mengutip yuran persekolahan. viii. Mengeluarkan resit bayaran yuran dan rekod dalam jadual kedatangan kecuali kutipan PIBG perlu dicatat dalam buku rekod mengajar (Bukan Jadual Kedatangan). iv. vii. v.68 2. Pemadam cecair tidak boleh digunakan untuk memadam apa-apa catatan dalam jadual kedatangan. Mengambil peringatan tindakan terhadap sewajarnya pelajar seperti yang memberikan belum masih menyelesaikan bayaran yuran sehingga bulan Ogos. vi. Memasukkan butiran yuran ke dalam buku kedatangan kelas. iii. Warna dakwat yang digunakan dalam jadual kedatangan hendaklah serupa dari awal hingga akhir. Sekiranya berlaku kesilapan potong sahaja dengan menggunakan dakwat yang serupa dan tandatangan ringkas. ii. Menghantar wang kutipan yuran atau slip bank kepada kerani kewangan di pejabat sekolah atau bendahari PIBG pada hari diterima. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Menghantar Buku Rumusan Resit kepada Jawatankuasa Kewangan untuk disemak.

Menguruskan penyerahan. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Membantu penyelaras/penyelia tingkatan /setiausaha peperiksaan melengkapkan butir-butir yang dikehendaki bagi peperiksaan PMR/SPM/STPM. Bertanggungjawab menyemai dan memupuk rasa kebanggaan terhadap sekolah serta semangat kekitaan dan semangat kekeluargaan dikalangan pelajar-pelajar di dalam kelasnya. Melaporkan kepada penolong kanan dan penolong kanan HEM tentang perkara-perkara yang tidak dapat diatasi sendiri misalnya masalah disiplin. iii. Lain-lain tugas i. i. iv. Bertanggungjawab tentang kebajikan pelajar dalam kelas. iv. ii. Mengedarkan borang berkenaan kepada para pelajar. vi. Mengedarkan borang serta membantu pelajar mengisi borang-borang surat akuan dan surat berhenti pelajar yang akan digunakan bagi keperluan mengeluarkan sijil berhenti dan surat akuan.69 d. Membantu pelajar mengisi borang permohonan. iii. pelajar-pelajar dengan yang mematuhi sesuai syarat untuk yang bantuan e. pengambilan serta pemulangan buku-buku SPBT mengikut jadual yang ditetapkan. Menyediakan dan mengisi profil pelajar dalam komputer. Membantu JK SPBT serta bantuan dan biasiswa. ii. v. Mencadangkan menerima ditetapkan. vii. Melaporkan pelajar-pelajar yang perlu bimbingan dan kaunseling kepada bahagian bimbingan dan kaunseling serta memberikan kerjasama yang diperlukan.

ii. vi. PENYELARAS SKIM PINJAMAN BUKU TEKS. Laporan Adab Belajar berkaitan 8. v. Melengkapkan kokurikulum. Menghantar slip keputusan pelajar kepada pengetua untuk ditandangani lengkap dengan dokumen-dokumen lain berkaitan Laporan Adab Belajar (LAB). Mengumpul dokumen berkaitan kokurikulum setiap individu dalam kelas. Semua dokumen dismpan dalam fail peribadi pelajar dalam Pusat Sumber Dokumentasi. keputusan ujian/peperiksaan untuk setiap b. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang lemah dalam pelajaran dan mengambil langkah tertentu mengatasinya. ii. iii. Mencetak pelajar. GURU TINGKATAN (AKADEMIK DAN KOKURIKULUM) a. vii. iii. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh pengetua dan penolong-penolong kanan. iv. Akademik i. 7. Menulis dan memberikan ulasan sewajarnya serta menandatangani slip keputusan peperiksaan. Mengumpul semua markah ujian/peperiksaan daripada guru matapelajaran. Kokurikulum i.70 viii. Memproses dan menganalisis data. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Mengisi markah ujian/peperiksaan ke dalam komputer.

e. ii. Memasukkan buku ke dalam buku stok SPBT sebelum diedarkan kepada pelajar-pelajar yang berkenaan. c. Menyemak keadaan fizikal dan kualiti buku-buku seperti mutu kertas yang digunakan. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah dan memungut kembali borang SPBT kepada/daripada semua pelajar dengan kerjasama guru . Menerima buku dari pembekal. iii. iv. Mengecop semua buku teks yang diterima. i. Mengisi dan menyediakan borang SPBT tertentu mengikut bilangan salinan yang diperlukan dengan kerjasama guru tingkatan. d. Mengesan buku-buku SPBT : i. Memastikan bilangan dan jenis buku teks yang diterima mencukupi sebagaimana yang tercatat dalam borang penghantaran. Membuat penyiasatan jika terdapat keraguan mengenai kesahihan butir-butir dalam borang tersebut. Merancang pelaksanaan aktiviti skim pinjaman buku teks untuk setahun. ii. Mengedar tingkatan. i. Mengedarkan borang-borang SPBT: i. penjilidan dan sebagainya. muka surat. Menyemak dan memastikan setiap borang itu diisi dengan betul. Memproses buku-buku teks. b. iii. kesilapan cetak.71 a. Mengasingkan borang SPBT bagi pelajar-pelajar yang layak dan yang tidak layak menerima buku teks SPBT.

iii. Menulis bilangan siri bagi tiap-tiap buku. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Menentukan tarikh bagi tiap-tiap pelajar memulangkan buku SPBT. Memungut satu salinan borang G untuk disemak supaya tidak berlaku kesilapan dan seterusnya disimpan di dalam fail. Menyemak bilangan buku yang dipulangkan supaya sama dengan bilangan buku diterima pada awal tahun.72 ii. Mengedarkan buku SPBT kepada pelajar-pelajar dengan kerjasama guru tingkatan i. Mempastikan pelajar-pelajar menggantikan buku-buku yang dihilangkan/dirosakkan. Memungut kembali buku SPBT daripada pelajar-pelajar melalui guru tingkatan. ii. f. iii. ii. Menyediakan dan mengedarkan peraturan penggunaan buku SPBT. iv. Menyimpan buku-buku SPBT ditempat yang dikhaskan ( BOSS) i. i. Mengedarkan buku-buku kepada pelajar yang layak melaliu guru tingkatan. h. Mengedaran borang G kepada guru tingkatan untuk dipenuhkan dalam dua salinan. v. g. Menyerahkan kembali borang G kepada guru kelas supaya ditandatangani oleh pelajar-pelajar yang memulangkan buku. Menyemak kembali senarai pelajar yang layak dan tidak layak menerima SPBT.

c. Memberitahu ibu bapa/penjaga. 10. bantuan pelajar dan yayasan. Menghadiri kursus yang berkaitan dengan bimbingan dan kerjaya. Menguruskan permohonan pelajar-pelajar untuk diluluskan. c. Menyelaras sistem mentor-mentee/penjaga mengikut cara yang ditentukan oleh pihak sekolah. b.73 j. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Menguruskan kes-kes rayuan permohonan. Menentukan sebarang maklumat dari runding cara dirahsiakan dan hanya disampaikan kepada pengetua sahaja. d. e. d. JAWATANKUASA BIASISWA DAN YAYASAN a. 9. Menyediakan polisi berpandukan peruntukan-peruntukan tertentu untuk dilaksanakan oleh penyelaras biasiswa. Memrikan nasihat kepada pelajar yang menghadapi masalah dalam pelajaran dan peribadi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak pengurusan sekolah. menyediakan rancangan tahunan dalam hal bimbingan dan kerjaya. Menyediakan senarai pelajar yang tidak mengembalikan buku teks SPBT atau tidak menggantikan/tidak membayar harga buku berdasarkan borang G. b. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING a. Menyimpan rekod murid-murid yang mendapatkan khidmat kaunselor. f. k.

semua guru tiingkatan telah menutup dan menandatangani jadual kedatangan pada hari terakhir setiap 12. c. h. JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEINDAHAN SEKOLAH. 11. Memastikan semua maklumat yang perlu diisikan di dalam buku jadual kedatangan adalah benar. a. JAWATANKUASA REKOD PELAJAR a. Mencadangkan taman-taman yang sesuai (bertema) disekitar kawasan sekolah dan asrama. b. Memastikan bulan. Mendaftarkan pelajar-pelajar baru ke dalam buku pendaftaran sekolah. Memastikan pokok-pokok hiasan sentiasa dijaga dan melapor kepada pengurusan sekolah mana-mana taman atau pokok hiasan yang tidak sesuai lagi untuk diganti dan sebagainya. b. e. Menjaga keselamatan dan kekemasan buku pendaftaran. Meneliti dan merujuk kepada panduan pengurusan keceriaan dan keindahan sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran dari semasa ke semasa serta mengambil tindakan sewajarnya. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .74 g. Mengambil tindakan berhubung dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelajar masuk atau berpindah. d. d. c. Menjemput pihak-pihak tertentu untuk memberikan ceramah motivasi. Membantu menyelia pembinaan hiasan yang dilakukan oleh pekerja. tepat dan kemaskini. Menyebarkan maklumat tentang kerjaya dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran.

Memastikan tempat berlangsungnya acara-acara tertentu dibersihkan apabila selesai sahaja acara tersebut dijalankan. c. Memastikan tong sampah yang mencukupi disediakan disekitar sekolah. Mengedarkan risalah untuk meningkatkan kesedaran tentang penjagaan kebersihan kepada seluruh warga sekolah. Memantau pekada pengurusan mutu kantin mengenai harga hari serta persekolahan.75 13. Memastikan peralatan keselamatan yang disediakan berfungsi dengan baik. Meletakkan papan tanda/arahan keselamatan ditempat yang sesuai. Mengadakan latihan kebakaran dua kali setahun di sekolah dengan diselia oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. perkhidmatan kantin serta mencatatkannya dalam buku laporan.cuti dan perubahan-perubahannya. JAWATANKUASA KESIHATAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH. JAWATANKUASA KANTIN a. Memaklumkan c. c. Mengawasi segala peraturan yang terkandung dalam surat perjanjian dipatuhi. e. b. a. kebersihan. Mengedarkan arahan-arahan keselamatan/pelan kebakaran kepada setiap kelas. JAWATANKUASA KESELAMATAN a. b. d. 14. makanan. Menentukan kereta diletakkan ditempat yang ditetapkan. 15. d. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah antara pihak sekolah dengan pengurus kantin . Menjalankan program/kempen kebersihan yang berterusan sepanjang tahun b.

1. lancar dan berkesan.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. e. 2.9 Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir datahun daripada penyelaras-penyelaras. Menerima aduan dan pandangan daripada pelajar.1 Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerak kerja kokurikulum di peringkat sekolah. BAB 5 : PENGURUSAN KOKURIKULUM 1. 1. penyimpanan dan penggunaan peralatan gerak kerja kokurikulum dengan penyelaras-penyelaras.0 SETIAUSAHA KOKURIKULUM Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .76 d. 1. 1.5 Menyelaras dengan pihak sekolah tentang peruntukan dan perbelanjaan kokurikulum. 1.0 JAWATAN KUASA KOKURIKULUM 1. 1. 1. 1. guru dan staff sekolah serta mengambil tindakan yang sewajarnya.2 Menyelaras program tahunan setiap untuk kokurikulum.3 Memastikan semua aktiviti kokurikulum berjalan dengan berterusan.7 Membuat penilaian ke atas penglibatan dan pencapaian pelajar dalam penyertaan sesuatu aktiviti kokurikulum.10 Memilih pelajar yang cemerlang dalam kokurikulum untuk diberikan anugerah kecemerlangan kokurikulum. Mengawasi kantin supaya tidak menjual barang larangan. 1.6 Menyelia rekod pengurusan kewangan gerak kerja kokurikulum dari segi pungutan dan perbelanjaan wang.8 Mengawal pembekalan.

2 Menyelaras. 2. menyelia dan menilai pelaksanaan semua program kokurikulum sekolah.77 2.5 Menyediakan takwim aktiviti kokurikulum sepanjang tahun. 2.0 GURU PENASIHAT PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM 3. 2. 2. 3. 2. 2. 2.2 Mengadakan peraturan/perlembagaan. 2. 2. 3.3 Merancang kegiatan untuk satu tahun Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .7 Mendapatkan kokurikulum.8 Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk disampaikan kepda pihak sekolah bagi tindakan yang selanjutnya.4 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aktiviti kokurikulum.13 Merekodkan semua pencapaian sekolah dalam pertandingan kokurikulum.1 Merancang dan menyusun semua aktiviti kokurikulum di sekolah.12 Merancang kursus kokurikulum.11 Mengumpulkan kokurikulum. pendek untuk AJK Tertinggi persatuan/ kelab/unit beruniform tentang cara-cara menggerakkan aktiviti maklumat dan menyimpan rekod aktiviti laporan tentang kegiatan setiap bidang 3.1 Mengadakan Mensyuarat Agung kelab/persatuan/unit beruniform pada minggu ke-3 bulan Januari untuk melantik AJK persatuan/kelab/unit beruniform berkenaan.9 Menyediakan mini mensyuarat jawatankuasa kokurikulum sekolah.6 Berhubung dengan pihak-pihak luar dalam hal-hal berkaitan aktiviti kokurikulum 2.10 Menguruskan penilaian aktiviti kokurikulum.3 Menentukan semua aktirviti kokurikulum berjalan dengan berkesan dan berterusan sepanjang tahun. 2. 2.

4.1 Perlembagaan persatuan/kelab/unit beruniform.4 Rancangan/aktiviti tahunan. guru penasihat hendaklah menyerahkan penyata kewangan kepada penyelaras Gerakerja Kokurikulum pada akhir tahun.4.6 Mengawal dan mengemaskini papan kenyataan 3. 3.13 Bertanggungjawab menempah bas sekolah jika pengangkutan diperlukan.2 Senarai AJK.78 3.4.9 Memajukan kelab/persatauan dengan apa jua cara yang difikirkan sesuai. 3.3 Senarai nama ahli 3. 3. 3.5 Memastikan setiap aktiviti berjalan lancar mengikut jadual.4.10 Sekiranya ada pungutan selain dari yuran persatuan/kelab. Guru penasihat hendaklah menghadiri setiap perjumpaan.7 Bertanggungjawab memberikan bimbingan kepada pelajar-pelajar dalam menyediakan laporan kegiatan mengikut format yang ditentukan selewat-lewatnya seminggu selepas setiapa kegiatan diadakan.12 Bertanggungjawab menyerahkan senarai nama pelajar yang menyertai kegiatan diluar kawasan sekolah kepada Penolong Kanan Kokurikulum dan HEM.8 Mengiringi setiap rombongan yang dianjurkan oleh persatuannya.11 Semua kegiatan lawatan anjuran persatuan/kelab hendaklah mendapat kebenaran pengetua. 3. 3. 3. 3. 3. 3.4.0 PENYELARAS SUKAN/PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .4 Menyerahkan kokurikulum: perkara-perkara berikut kepda setiausaha 3.

3 Menetapkan ketua guru rumah dan guru-guru rumah. tempat. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .5 Mengumpul laporan kegiatan setiap unit dan diserahkan kepada Setiausaha Jawatankuasa Gerakerja untuk rekod sekolah. masa.6 Menyediakan dan mengedarkan borang bagi tujuan penilaian masing-masing sekurang-kurangnya sekali Jawatankuasa Gerakerja Kokurikulum kepada guru-guru penasihat unit gerakerja kokurikulum lengkap diisi untuk diisi dan disahkan.1 Mengatur rancangan/jadual sukan sekolah dengan rancangan MSSD.79 4. 4.1 Memanggil dan mempengerusikan mensyuarat unit Gerakerja Kokurikulum sepenggal. MSSN dan MSSM sepanjang tahun.3 Jadual perjumpaan aktiviti hendaklah Gerakerja diserahkan Kokurikulum kepada untuk Setiausaha penyelarasan. latihan dan pertandingan antara rumah dan sekolah supaya sesuai dengan hari. 5. 4.7 Meneliti dan menilai kegiatan setiap unit untuk diubahsuai jika perlu dan mengadakan mensyuarat sekali dalam sepenggal persekolahan. 4. 5. 5.2 Menyediakan aggaran perbelanjaan setahun.4 Meneliti dan memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan oleh setiap unit dilaksanakan dengan sempurna. 4. 4. 5. gelanggang dan padang.2 Membahagikan pelajar-pelajar mengikut rumah sukan masingmasing. 4. Borang-borang dipungut dan diserahkan yang hendaklah kepada setiausaha pengurusan maklumat pelajar.0 SETIAUSAHA SUKAN 5.4 Menyelaraskan kegiatan.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .7 Menyelaraskan rancangan anggaran lengkap untuk Kejohanan sukan Olahraga tahun Tahunan sekolah.15 Merekodkan penglibatan dan pencapaian pelajar-pelajar di dalam kegiatan sukan.0 KETUA GURU RUMAH 6.3 Menyerahkan laporan kegiatan pertandingan sukan antara rumah kepada Setiusaha Sukan Sekolah. 5.16 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pihak pengurusan sekolah.1 Menetapkan tugas guru-guru rumah. 5.6 Menyediakan berkenaan 5. 5.10 Mengemaskinikan buku stok sukan.14 Mencadangkan nama olahragawan sekolah. 5.11 Mengaturkan sekiranya perlu.9 Mengagihkan alat-alat sukan dan permainan kepada guru-guru yang berkenaan. pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah 6.8 Mengawal dan menjaga alat sukan agar berada dalam keadaan yang baik. 5. 6.13 Menyediakan laporan sukan tahunan.80 5.5 Mengaturkan 5. 6. perbelanjaan sekolah untuk penyertaan dalam kegiatan-kegiatan sukan yang dianjurkan oleh badan-badan sukan yang lain. 5. 5.12 Mencadangkan peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan yang patut dibeli dan diperbaiki oleh sekolah mengikut keutamaannya. 5. serta bertanggungjawab menjaga alat sukan dalam keadaan yang baik. 5.2 Memastikan alat sukan mencukupi untuk permainan rumah.

7.8 Bekerjasama dengan Setiausah/Penyelaras Sukan Sekolah dalam segala hal berkenaan dengan peningkatan mutu sukan sekolah. membuat pilihan dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual yang dirangka.5 Menentukan peralatan/gelanggang permainan yang selamat untuk digunakan 7.7 Guru permainan sekolah menjadi pengerusi jawatankuasa permainan antara rumah bagi tiap-tiap jenis permainan. 6.4 Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar dalam permaian itu. 7.7 Memilih dan menentukan ahli-ahli pasukan rumah untuk menyertai kegiatan pada peringkat sekolah. 7.81 6.0 GURU SUKAN SEKOLAH 7.1 Menentukan sistem latihan yang kemas dan berkesan bagi sekolah.6 Menilai prestasi pencapaian pasukan dalam sesuatu pertandingan dan berusaha untuk meningkatkan prestasi pasukan. 7.4 Mencadangkan ahli-ahli rumah yang berpotensi dan layak diserapkan ke pasukan sekolah.5 Menagihkan pemain-pemain kepada jenis-jenis yang disediakan setiap petang.0 GURU RUMAH Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 7.8 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh ketua guru rumah. 7.6 Menyimpan rekod penglibatan pelajar dalam aktiviti rumah untuk diserahkan pada peringkat sekolah. 8.2 Memajukan kemahiran dan minat pelajar-pelajar dalam pasukan. 6. 7.3 Membentuk. 6. 6.

82

8.1 Mematuhi arahan ketua rumah dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. 8.2 Bertangungjawab dalam membentuk pasukan rumah. 8.3 Mengawasi perjalanan permainan dan pertandingan antara rumah pada masa yang telah ditetapkan. 8.4 Menentukan keperluan peralatan seperti alat permainan, pakaian, minuman dan ubatan yang mencukupi. 8.5 Merekodkan keputusan-keputusan permainan antara rumah dan melaporkan kepda ketua guru rumah dan diserahkan kepada setiausaha sukan 8.6 Mencadangkan kepada ketua guru rumah peralatan-peralatan yang patut dibeli pada penghujung tahun untuk tindakan Setiausaha Sukan. 8.7 Mencadangkan pemain-pemain yang berpotensi kepada ketua rumah untuk perhatian guru permainan pasukan sekolah. 8.8 Mengambil kedatangan pemain-pemain rumah pada masa kegiatan rumah berjalan. 8.9 Menyimpan rekod penglibatan pelajar dalam aktiviti urmah dan diserahkan kepada ketua guru rumah pada penghujung tahun.

9.0

PENGURUS PASUKAN PERMAINAN 9.1 Bertanggungjawab sekolah. 9.2 Mengawasi perjalan latihan dan pertandingan pasukan masingmasing. 9.3 Menentukan undang-undang permainan dan perlawanan untuk pertandingan antara rumah. 9.4 Menentukan keperluan peralatan seperti alat permainan ,pakaian, minuman, kenderaan, perjalanan, ubatan, peruntukan kegunaan pasukan ada dan mencukupi.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

dalam

membentuk

pasukan

permainan

83

9.5 Menguruskan

pengangkutan

untuk

pasukan

sekolah

ke

pertandingan luar serta memastikan pelajar-pelajar dilindungi insurans serta berada di tempat permainan. 9.6 Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh pasukan sekolah dan pertandingan peringkat sekolah kepada setiausaha sukan. 9.7 Menyediakan pengurusan 9.8 Menilai anggaran bagi perbelanjaan dan untuk peralatan dan permainan pasukan menyerahkannya sesuatu pelajar kepada dan

setiausaha sukan. prestasi dalam setiap pertandingan dalam pelajar kepada berusaha untuk meningkatkan pencapaian. 9.9 Mencatatkan tahunan, Laporan penglibatan permainan berkenaan. setiausaha berkenaan untuk dijadikan asas dalam penyediaan laporan penilaian ini kegiatan kokurikulum diserahkan hendaklah

jawatankuasa kokurikulum sekolah melalui setiausaha sukan. 9.10 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

10.0 GURU PENGIRING PERTANDINGAN 10.1 Bertanggungjawab dalam menentukan pasukan sekolah. 10.2 Mengawasi masing-masing. 10.3 Menentukan peraturan-peraturan pertandingan yang disertai. 10.4 Menentukan keperluan seperti pakaian, minuman, kenderaan, perjalanan, ubatan, peruntukan kegunaan pasukan ada dan mencukupi. 10.5 Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar serta memastikan pelajar-pelajar dilindungi insurans serta berada di tempat pertandingan.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

perjalanan

latihan

dan

pertandingan

pasukan

84

10.6 Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh pasukan sekolah kepada setiausaha sukan. 10.7 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pertandingan dan pengurusan pasukan dan menyerahkan kepada setiausaha kokurikulum. 10.8 Menilai prestasi pasukan dalam sesuatu pertandingan dan berusaha untuk meningkatkan pencapaian.
10.9 Mencatatkan penglibatan setiap pelajar dalam pertandingan

berkenaan untuk dijadikan asas dalam penyediaan laporan tahunan, penilaian kegiatan kokurikulum pelajar berkenaan. Laporan ini hendaklah diserahkan kepada setiausaha jawatankuasa kokurikulum sekolah

11.0 JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH. 11.1 Membentuk biro-biro untuk tugas khas penerbitan majalah sekolah. 11.2 Menentukan dasar mengenai percetakan, kandungan dan lainlain aspek majalah sekolah. 11.3 Menentukan mutu dan bentuk majalah sekolah. 11.4 Merancang jadual kerja pada awal tahun sehingga majalah sekolah diterbit dan diedarkan. 11.5 Menyediakan anggaran perbelanjaan
11.6 Menentukan pencetak majalah.

11.7 Menguruskan segala surat menyurat yang diperlukan serta mendapatkan tertentu. 11.8 Mengumpul dan menyunting segala rekod, laporan aktiviti atau kegiatan sekolah dan artikel-artikel untuk dimuatkan di dalam majalah.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

kata-kata

aluan

majalah

daripada

individu

85

11.9 Mendapatkan seberapa banyak iklan dan penajaan sebagai satu sumber kewangan. 11.10 11.11 Mrngumpul dan memilih gambar-gambar yang sesuai Mengurus penghantaran bahan pencetakan kepada pihak untuk dimuatkan dalam majalah. pencetak dan bertanggungjawab menyemah kandungannya dari segi format bahasa dan isi sehingga sempurna. 11.12 11.13 11.14 Membuat ‘dummy’ dan ‘proof reading’ Membuat pelancaran majalah. Menguruskan penghantaran majalah kepada pelajar, guru,

pengiklan dan lain-lain agensi yang difikirkan perlu.

12.0 JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH 12.1 Tugas jawatankuasa koperasi: 12.1.1 Mengatur rancangan jangka panjang dan jangka pendek serta menentukan pelaksanaannya.
12.1.2 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sebulan sekali.

12.1.3 12.1.4 12.1.5

Mengawasi perjalanan koperasi seperti yang telah Memastikan urusan jual beli dijalankan dengan baik Memasikan buku stok sentiasa kemaskini.

ditetapkan oleh Undang-Undang Kecil Koperasi. dan betul.
12.1.6 Memastikan Laporan Kewangan dan kegiatan koperasi

sentiasa kemaskini dan disediakan untuk dihantar ke pihak Pembangunan Koperasi sebelum Mesyuarat Agung. 12.1.7 Mewujudkan hubungan baik dengan Jabatan Pembangunan Koperasi Kawasan.
12.2 Tugas Setiausaha Koperasi: 12.2.1 Memanggil dan menghadiri semua jenis mesyuarat. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

00 ( atau yang membuat pembayaran mengikut arahan lembaga. 12. baucer dan dokumen untuk Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah bayaran dan menyimpannya dengan baik.6 mesyuarat menyediakan bahan keperluan untuk mensyuarat.2. 12.3.2.4 Menerima dan menjaga kewangan koperasi serta Memastikan wang yang diterima dimasukkan ke Memastikan wang tunai dalam tangan pada satumasa tidak melebihi RM 200. 12.2 Menyediakan dan menyampaikan semua laporan serta dokumen untuk pertimbangan mesyuarat.2. dalam bank dalam masa 24 jam selepas penerimaan.3.2.2 12.3 12. dengan persetujuan pengerusi.8 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah atau Pengerusi dari semasa ke semasa. Menyediakan resit.4 Menyimpan daftar nama ahli serta buku laporan Menentukan tarikh.2.3 Tugas Bendahari Koperasi: 12. ditetapkan oleh Lembaga).3.7 Memastikan daftar keahlian ahli ketika mesyuarat dan menulis minit mensyuarat untuk edaran seterusnya. 12. 12.5 Menyediakan sebelum 12.86 12. . Membantu pengerusi memberikan maklumat dan penerangan. masa dan tempat mensyuarat dan mengedarkan diadakan agenda kepada mesyuarat ahli dan kegiatan dan surat menyurat yang berkaitan.2.3.1 12.2.3 satu 12.

3. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .4.87 12. 12.3.6 Menyediakan akaun tahunan dan laporan koperasi untuk dihantar kepada pihak Pembangunan Koperasi dan dibentangkan dalam mesyuarat agung. 12.4 Tugas Juruaudit Dalam Koperasi 12.3 Melaporkan kewangan koperasi dalam mesyuarat agung. Memeriksa Buku Tunai Koperasi dan melaporkan hasil pemeriksaan secara bertulis dalam buku khas untuk makluman Lembaga Pengarah Koperasi. 12.2 Memeriksa akaun-akaun koperasi sekali sebulan.4.1 12.7 Memastikan pembayaran dividen kepada ahli dikemaskini dan direkodkan.4.5 Mengemaskini semua buku akaun koperasi supaya dapat diperiksa pada bila-bila masa dan menyimpannya dengan baik. 12.3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->