Marea din untrul nostru

³A life whitout freedom is not life´ Ramon Sampedro

Mare din untrul nostru Te purtam cu noi Peste p mânt i cer În timp ce zburam pe un fulg de soare înghe at Crisalide ale oceanului nostru Dansa i pe pietre negre Învelite de aluri albe Mâinile voastre se îndreapt c tre cer Piruetele t lpilor v prind între degete frânturi de pietricele´

Are o singura via S te iubeasc asemenea unui flux si reflux al m rii R mai cu marea!

Are întinse mâinile c tre cer Prinde-le în palmele tale ca pe un fior R mai cu mâini ridicate prin aer.

Are deschise bra ele cu o aluni

cafenie

S o îmbra isezi ca pe o cea c de cafea

R mai cu cafeaua din pielea ei.

Are vocea suav umplut cu sunetele unor clape de pian S o la i s - i cânte R mâi cu vocea ei.

Are ochii c prui îmblânzi i de resentimente Schimb -le v paia i sterge stropul de lacrim de pe obrazul stâng R mâi acolo, tinând-o de mân , prive te-I ochii i opre te-I stropul de lacrim .

Mare din untrul nostru Ne desp r im de tine, Am construit un pod între cer i p mânt În timp ce zburam pe un fulg de soare înghetat.

Aerul ne-a acoperit în fir de m tase cafeniu R mânem cu pânza propiei pielii.

Ea i-a scris ³ R mai pentru mine, noi sau pentru tine´ El i-a r spuns într-un cântec:´ Aerul meu, r mân!´