ROZPRÁVKA

KOMU PATRÍ UFÁK

UF ?
uf. Jeho najlep ím kamarátom bol jeho pán ...... kto je jeho

1. Bol raz jeden ufák. Ka dý ho len volal pán? A kde?

2. Smutný a osamelý uf ho i iel h ada okolo domu. 3. Spýtal sa ve kého chlpatého psa: Nie som tvoj? Nevie komu patrím? Ale pes mu nevedel pomôc . 4. iel a pýtal sa alej: Malej sivej my ky,

5. spiacej iernej ma ky , 6. skákajúceho sivého vtá ika , 7. aj páva s pestrofarebným chvostom , 8. hada s tichým hlasom, 9. papagája v klietke, 10. svi u v chlieve, 11. Napokon mu pavúk poradil: 12. Cho k malému rybníku blízko lesa. Tam je e te ve a zvierat. 13. V rybníku sa pýtal zlatých rybi iek , ale rybky mu taktie nevedeli poradi . 14. Ale ani stará korytna ka, 15. i bocian s dlhými nohami. 16. Ale mu ka ka so ltým zobákom povedala: 17. Opýtaj sa zvieratiek na zelenom poli. 18. Vypytoval sa ove ky bez rôh, 19. Barana s ve kými rohami, 20. F akatú kravu, 21. i ierneho býka

22. V tom uvidel smutnú lí ku s dlhým chvostom. H adal svoj ufák 23. uf be al za ním: Ty nemá ufák a ja pána. Hurááá, teraz som si na iel kamaráta.

A odvtedy sú neoddelite nými kamarátmi.

10. "Ask the pets on the green field.the pig in the shed. Or the stork with long legs.. Nuf ran after him: "You do not muzzle me and owner. A snake with a quiet voice 9. said: 17. ale tu je pisanö.. 15.. Who is his master? And where? 2.There once was a muzzle. But even the old turtle. a sleeping black cat 6. Huraay. 20. His best friend was his master . 16. But the duck with a yellow beak. A Spotted cow 21.1. A parrot in a cage. 14.. 3. " 13. 19. Looking at its snout 23." 18. " And ever since they have been inseparable friends. Comment [ZB1]: dobre si to prelozila.. but the fish also could not help. now I found a friend. and the peacock with the colourful tail 8. he was advised by a spider: 12. Nakoniec odporu il pavúkovi:. 4. 7.. The pond is full of goldfish. Everyone just called him Nuf..a jumping gray bird. There are still lot of animals. A Ram with big horns. "Go to a small pond near the forest. Asked a large furry dog: Am I not yours?Do you know who I belong to? But the dog could not help him. Finally. He went further and asked: a Little gray mouse. Then he saw a sad fox with a long tail. 5. He Inquired the sheep without a horn.. And the black bull 22. 11. . Sad and lonely Nuf went looking for him around the house.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful