02/1 Bahasa Melayu Kertas 1 Mei 2011 1 jam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTERI SEREMBAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011

BAHASA MELAYU Kertas 1 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2.Jawab semua soalan. 3.Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4.Berfikirlah dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan tanda yang tidak dikehendaki itu sehingga bersih dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baharu.

@2011 Hak Cipta Terpelihara sebelah)

(Lihat halaman

Pesanan nenek itu masih ________________ di telinga Kamalia.terhadap D.berdering-dering D. B.menghadiahi D.Soalan 1 hingga Soalan 7 Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai. kesalahan itu telah ditanda dengan A.menghulurkan 6. 8. _______________dipalu sebagai menyambut ketibaan pengantin.kemik B.bagi C. atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan dalam ayat berkenaan.susut D. A.mengira D.kempis 5.Rebana B. Mustaza singgah di stesen minyak untuk mengisi angin tayar keretanya yang telah ______________.mengehadkan C.tentang B. A.Kompang C.dermawan D.Jika terdapat kesalahan.berdengung-dengung C.surut C. A. Penduduk kampung akan mengemukakan tentang masalah penagihan dadah dalam A B C Kalangan pemuda kampung itu kepada ketua kampung. A.budayawan B. B.daripada 4.Tiada kesalahan. dan C.Gendang D. A.memberikan C.karyawan C. 1. Penduduk kampung bersyukur dan berbesar hati dengan bantuan yang dihulurkan oleh ________________itu.terngiang-ngiang B.terbunyi-bunyi Soalan 8 hingga Soalan 14 Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin salah. Orang ramai sedang berbincang _______________kenaikan harga barang akibat kenaikan harga petrol baru-baru ini.Tandakan sama ada A.menghadkan 7. A.cendekiawan 3.Gong 2. A. Bapa ____________________sebuah komputer kepada Salmi pada hari lahirnya baru-baru ini. . Cikgu Aini ___________________bilangan pelajar yang akan menyertai rombongan ke Kuala Terengganu setakat tiga puluh orang sahaja.menghadiahkan B. D 9.menganggarkan B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful