Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
40Activity

Table Of Contents

P. 1
zadania z chemii cz I

zadania z chemii cz I

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 106,337|Likes:
Published by chemik
Jeżeli znalazłeś/aś interesujące Cię zadanie, to odpowiedzi szukaj w serwisie http://www.chemia.sos.pl Ponad 1000 zadań z chemii, posegregowane wg kategorii. Do zadań istnieją omówione i dokładnie wytłumaczone odpowiedzi. Wytłumaczone i rozwiązane zadania można zakupić osobno na stronie http://www.chemia.sos.pl
Jeżeli znalazłeś/aś interesujące Cię zadanie, to odpowiedzi szukaj w serwisie http://www.chemia.sos.pl Ponad 1000 zadań z chemii, posegregowane wg kategorii. Do zadań istnieją omówione i dokładnie wytłumaczone odpowiedzi. Wytłumaczone i rozwiązane zadania można zakupić osobno na stronie http://www.chemia.sos.pl

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: chemik on Aug 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

 
 
Vbibhdb v ocjedd v sj}wdsz Ocjedb _L_ ‟ ~lelo v ocjedd
O
CJEDB
_L_
VMDß] VBIBŏ V OCJEDD
 
A}vtsvyl` GĔmdoad
 
 
Wsvtsyadj yj vbibhdb #~lhbi 2>>>$
~loclivĊ
Hb alʼnoz vmdl}z vhbfivdjsv ~}ÿmaĔ li~lwdjivdil }lvivdbōz 2(2#
li~lwdjivd$(Leÿwdlhj li~lwdjivd il
wsvtsyadoc
 
vbibʼn elŻjsv vbaz~dć vb2: vō(
 
( 
Vb}bv ~l vbalʼnovjhdz y}bhsbaofd wtőwdjyklhb vlsybhdj
sy}lhb v kdhadje il ~lm}bhdb ilazejhyz w `l}ebodj ~i`(
 
 
_^D_ Y]JŖĀD
 
2(
 
^LI_YBWLWJ ^LFēODB O
CJEDOVHJ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2
 
2(2(
 
E
B_B BYLELWB D OVĉ_YJ
OVALWB
+
 
EB_B BYLEZ D OVĉ_YJO
VAD
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2
 
2(=(
 
E
LK
+
EB_B ELKLWB
+
 
KDOVHLŖĀ EBYJ]DD
+
KDOVMB
B
PLGBI]L
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =
 
2(?(
 
E
LK
+
 
LMFēYLŖĀ ELKLWB GBVZ
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :
 
2(9(
 
^
]BWB GBVLWJ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7
 
2(:(
 
^
LI_YBWLWJ ^]BWB OCJEDOVHJ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3
 
=(
 
MZILWB BYLEZ+ ZAłBI
LA]J_LWT ^DJ]WDB_YAßW ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2>
 
=(2(
 
A
LH@DGZ]BOFB JKJAY]LHLWB ^DJ]WDB_YAßW
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2>
 
=(=(
 
M
ZILWB OVĉ_YJOVAD
+
 
MZILWB WDĉVBHDB OCJE
DOVHJGL
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2?
 
=(?(
 
C
TM]TITVBOFB
+
 
GJLEJY]DB OVĉ_YJOVAD
+
EJYLIB
P_J^] (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 29
 
=(9(
 
^
]LEDJHDLYWß]OVLŖĀ
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2:
 
=(:(
 
D
VLYL^T
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 27
 
?(
 
_YJOCDLEJY]DB (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 24
 
?(2(
 
L
MKDOVBHDJ WVL]Z VWDĉVAZ HB ^LI_YBWDJ _AłBIZ DKLŖODLWJGL
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 24
 
?(=(
 
L
MKDOVBHDJ WVL]Z VWDĉ
VAZ HB ^LI_YBWDJ ]ßWHBHDB ]JBAOFD
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ==
 
9(
 
_YJOCDLEJY]DB ]JBAOFD ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =9
 
9(2(
 
L
MKDOVJHDB HB ^LI_YBWDJ ]ßWHBHDB ]JBAOFD
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =9
 
9(=(
 
W
TIBFHLŖĀ ]JBAOFD
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?2
 
9(?(
 
O
CJEDB L]GBHDOVHB
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?=
 
9(9(
 
Z
_YBKBHDJ _AłBIZ EDJ_
VBHDH
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?9
 
:(
 
_YēűJHDB ]LVYWL]ßW
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?7
 
:(2(
 
_
YēűJHDJ ELKLWJ
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?7
 
:(=(
 
_
YēűJHDJ ^]LOJHYLWJ
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?4
 
:(?(
 
]
LV^Z_VOVBKHLŖĀ _ZM_Y
BHOFD
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9?
 
:(9(
 
^
]VJKDOVBHDJ _YēűJŏ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9:
 
:(:(
 
E
DJ_VBHDJ ]LVYWL]ßW
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 90
 
:(0(
 
L
MKD
OVBHDJ _YēűJHDB ]LVY
WL]Z HB ^LI_YBWDJ ]ßWHBHDB ]JBAOFD
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :>
 
0(
 
YJ]ELOCJEDB (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :9
 
7(
 
JKJAY]LOCJEDB (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :0
 
3(
 
]ßWHLWBGB OCJEDOVHB ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :4
 
3(2(
 
_
VTMALŖĀ ]JBA 
OFD
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :4
 
3(=(
 
_
YBłB ]ßWHLWBGD ]JBAO
FD
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :4
 
4(
 
]ßűHJ ]JBAOFJ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0:
 
4(2(
 
V
BIBHDB YJA_YLWJ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0:
 
4(=(
 
_
OCJEBYT ]JBAOFD
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7>
 
4(?(
 
^
]LFJAYLWBHDJ ILŖWDBIOVJŏ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7?
 
2>(
 
]ßWHLWBGD FLHLWJ W WLIHTOC ]LVYWL]BOC JKJAY]LKDYßW(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 79
 
2>(2(
 
I
T_LOFBOFB JKJAY]LKDYTOVHB
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 79
 
2>(=(
 
C
TI]LKDVB
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7:
 
2>(?(
 
_
YBłB D _YL^DJŏ IT_LO
FBOFD
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 7:
 
2>(9(
 
L
MKDOVJHDB HB ^LI_YBWDJ ^
C
]LVYWL]Z
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 73
 
2>(:(
 
]
LVYWL]T MZ@L]LWJ
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 32
 
2>(0(
 
D
KLOVTH ]LV^Z_VOVBKHL
ŖOD
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3?
 
22(
 
]JBAOFJ ]JILA_ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3:
 

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
Michał Koptiew liked this
Matylda Trusiak liked this
Krystian Rzepisko liked this
Karolina Karbowska liked this
Franciszek Bażant liked this
Bartłomiej Sokołowski liked this
Magda Nykiel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->