P. 1
8-Izreki

8-Izreki

|Views: 14|Likes:

More info:

Published by: Александар Дојчинов on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2011

pdf

text

original

Harizmata na Star~estvoto: Starec Paisij

Starec Paisij e roden 1924 g. vo Kapadokija, Mala Azija. Celiot svoj `ivot go pominal kako monah, posveten na molitvata i osveten od qubovta Bo`ja. Starecot bla`eno se upokoi vo Gospoda na 12 juli 1994 godina i negoviot posleden blagoslov be{e: samo daj mu go srceto na Boga i s¢ drugo }e bide Negovo...

Izreki

Za duhovniot `ivot "Kolku ~ovekot stanuva poduhoven tolku pomalku prava ima vo ovoj `ivot. Dol`en e da trpi, da ja prima nepravdata, da gi prima lo{ite zborovi od drugite. Eden nikakvec (rasipan ~ovek) koj{to e daleku od Boga ima mnogu pove}e prava: da napa|a i da vika i da postapuva nepravedno. Na{ite prava Gospod ni gi zadr`uva za drugiot `ivot. Iako go znaeme toa, nie sepak ~esto si gi barame svoite prava ovde. Ajde da ne gi naru{uvame ne{tata ni malku. Ako nekoj ne{to ni re~e, vedna{ mu ka`uvame {to e pravo. A potoa mislime deka veruvame vo Boga. Toa e vistinska sme{ka. ^ove~kata pravda na duhovniot ~ovek ne mu zna~i ni{to, a ima golemo zna~ewe za edna izopa~ena li~nost." "^esto gledam deka so religioznite lu|e se slu~uvaat ~udni raboti, {to me potsetuvaat na zelen pazar. Tamu sekoj

vika. Eden veli zemi portokali, drug veli zemi si repa i taka natamu, sekoj ima za cel da go prodade svojot proizvod. Ne{to sli~no se slu~uva so nas hristijanite. Nekoj veli ako vleze{ vo ovaa zaednica, }e se spasi{. Sepak, mnogu lu|e ne se za tuka ili za tamu, tuku za nekoe drugo mesto. Bo`ji ~ovek mo`e da pomogne. Da pomogne, no ne da gu{i. Eve, zamislete da otidam vo edna voena baza i da im ka`uvam razni raboti za mona{tvoto. Nema da gi la`am. I {to }e se slu~i? Site li treba da stanat monasi? Taka, se razbira, }e predizvikam nevolji, za{to nekoj od niv }e se zamona{i i podocna }e postrada i }e padne. Mora da go iznajdam vistinskiot pristap za toj da mo`e da izbere." Na istata tema Starecot govore{e u{te edna{: "Nekoj saka da slika ikoni, re{il da stane ikonopisec, da pravi ~udotvorni ikoni; neka go. Drug saka da bide
Starec Paisij Izreki 57

`enet sve{tenik; drago mi e. Tret saka da ne se `eni; neka ostane ne`enet. Saka li nekoj da bide monah? Treba da mu se pomogne na soodveten na~in. Ne mo`e{ site da gi stavi{ vo eden ko{. Nekoi gi teraat lu|eto da pravat raboti sprotivni na ona {to tie bi mo`ele." "Ne e dobro koga ~ovek menuva duhovni otci. Zamisli si zgrada na koja{to postojano ¢ go menuvaat in`enerot i graditelot. Toa ne mo`e da izleze na dobro." "Jas ne ka`uvam recepti oddaleku. Ne postoi dale~inski lekar. Jas samo se molam." Edna{ go pra{ale Starecot dali na Sveta Gora postojat onie koi{to dostignale takva qubov, {to site lu|e gi gledaat kako bra}a, a toj odgovoril: "Bi gi imalo mnogumina. Za nesre}a, ima samo nekolku du{i. Nie Svetogorcite pretrpevme golema {teta so kalendarot. Toa }e ja uni{ti Sveta Gora. Toa go uni{ti svetot. Ottamu trgna celata rabota." "Svetot deneska e okupiran so s¢ drugo osven so samiot sebesi. Mislam deka ako se zanimavame so samite sebesi, s¢ }e pote~e so svojot kanonski ritam. A morame da go storime toa. Gledate,

|avolot ni otvara rabota, rakodelie za sekogo." "Koga se popravam sebesi, popravam edno del~e od Crkvata. Sekoga{ mo`eme da bideme ednomisleni. Svetiot Duh e Eden. Sega lu|eto obrazuvaat mnogu duhovi. Ne mo`am da razberam." "Roditelot na svoeto dete mu go dava mesoto. Bog mu ja dava du{ata. Koga deteto }e porasne, roditelot pove}e nema vlast nad nego. Bog mu dava na sekoj ~ovek angel pazitel. Toj mu pomaga na ~ovekot preku celiot `ivot. Zarem ne treba da mu se doverime sebesi na Boga?" Nekoj edna{ go pra{a Starecot dali lu|eto koi{to sekojdnevno doa|aat so pra{awa kaj nego go izmoruvaat. Starecot odgovori: "Da ti ka`am. Koga razgovorot e duhoven ne zamoruva. Lo{o e koga lu|eto postavuvaat sosem neodgovorni pra{awa. Ako se neuki pa gi postavuvaat tie pra{awa, toga{ e vo red. No ima "pametni" lu|e, studenti, a te pra{uvaat kakva vrska ima vremeto so svesta na ~ovekot. Vo takvi slu~ai jas velam: Onde imam kafe i nekolku ap~iwa aspirin. Sedni za malku, i malku po malku }e ja ras~istime tvojata tema."

Seta vselena, celiot univerzum, site galaksii i son~evi sistemi, seto toa e Bo`jo, s¢ mu e na Boga posveteno i s¢ na Boga himna Mu pee i Go proslavuva. Vo edna od tie mali galaksii, vo eden mal sistem na na{eto Sonce, ima edna mala planeta i na nea edno malo su{testvo koe{to se vika ~ovek; i vo

nego edno malo par~e meso {to se vika srce, i toa zagadeno so grevovi, iskrvaveno, ne~isto. I ~ovekot se stisnal okolu toa par~e meso, ne saka da Mu go podari na Boga, a celata vselena e Bo`ja. Kolku sme mali i sebi~ni: samo daj Mu go srceto na Boga, i s¢ ostanato }e bide Negovo."

Starec Paisij Izreki 58

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->