Zrnca (od pustinata

)

DUHOVITI POUKI
Govore{e eden Starec: "Ako na sviwite i na bra}ata im dadete s¢ {to }e posakaat, }e imate dobri sviwi, a lo{i bra}a."

Eden drug pustino`itel vele{e deka Gospod ni dal dve u{i i edna usta za da zboruvame dvojno pomalku od ona {to go slu{ame.

Re~e edna{ eden pustino`itel od mona{kata naselba Kelii: "^ovekot pi{uva pravila za drugite, a isklu~oci za sebesi". Mu re~e avva Visarion na eden od posetitelite: "Kolku sve{tenikot e pomalku prosvetlen tolku poni{to`en mu izgleda mirjaninot." Koga za vreme na edno sobranie se govore{e za poniznosta, velikiot avva Antonij re~e: "Koga nie se svitkuvame eden santim, rasteme deset."

Govore{e avva Jovan: "Ne n¢ hrani ona {to go jademe, tuku ona {to go varime vo utrobata. Ne n¢ zbogatuva ona {to go rabotime, tuku ona {to }e go za{tedime. Ne n¢ osvetuva verata {to ja ispovedame, tuku onaa {to ja `iveeme."

Duhoviti pouki 63

Nego, za da se ispolnime so Boga, ne me{aj}i se vo ovaa qubov so Nego Samiot. I - lu|eto imaat potreba od vremeto, bidej}i svetot i ~ove{tvoto zaedno napreduvaat. ^ovekot go nosi svetot vo sebe. Svetot stanuva toa {to stanuva samiot ~ovek. Se ispolnuva so ubavina, po~nuvaj}i od duhovniot stav. Svetot ne e sovr{en, no ne mo`e da napreduva vo sov{renstvoto bez ~ovekot. Vreme e intervalot koj{to trae od povikot koj{to Bog ¢ go upatil na na{ata qubov pa do na{iot odgovor na qubovta Bo`ja. Toa e vremeto na ~ovekoviot odgovor. "Gospodi Isuse Hriste, site ovie godini `iveev vo mrzelivost i negri`a.

Daj mi vreme da se vratam pri Tebe, i da odgovoram na Tvojata qubov. Poka`i ja Tvojata milost i qubov sprema mene, koj sum neplodna smokva!" Vremeto ni e dadeno za da Mu odgovorime na Boga i na lu|eto. Zna~i, nie se kolebame: da odgovorime ili ne, na Boga i na lu|eto!? ^estopati ne odgovarame na povikot na lu|eto. Ne Go gledame vedna{ ili mo`ebi i nikoga{ ne Go gledame Boga vo lu|eto. Na{eto sebequbie n¢ spre~uva da odgovorime vedna{ na potrebata od qubov kaj drugite. Jas ~ekam. Toj ~eka. Vremeto se prodol`uva. Mi stanuva zdodevno.
71 Qubov i vreme Dimitru Staniloe

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful