You are on page 1of 3

U IM A N A M A L

IL M
ANALISA KEPUTUSAN KIMIA PEPERIKSAAN SPM 2010
S M K G U M G U M
S A N D A K A N

ANALISA STATISTIK

KEPUTUSAN MENGIKUT GRED (PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2009 DENGAN 2010)


BIL LULUS BEZ
CALON A+ A A- B+ B C+ C D E F (%) A GPMP

2009
2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2010
T 200 201

(%)
D H H 9 0 BEZA
2 2 86.9 10 13.0 6.9 6.9 0.0
9 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 2 6 2 11 10 10 3 0 6 0 4 1 3 2

12

10

6 2010
2009
4

0
A+ A A- B+ B C+ C D E F

Disediakan oleh LCC 2011 Page 1


PERATUSAN PENCAPAIAN KIMIA PEPERIKSAAN SPM 2010

40
35
30
25
20 PERATUS(%)
15
10
5
0
A B C D E F

SENARAI PELAJAR DAN KEPUTUSAN GRED

NAMA GRED

Disediakan oleh LCC 2011 Page 2


RYMER ABNE B+

NOR RUBIANA C+

EDMOND HO C

MARWAN MAMOR C

M. EL ZIHAR C

M. RAZIF RAHIBIN C

M. ZANI IDRIS C

MUKTAR SATIP C

KELEBIHAN KELEMAHAN

MEMBUAT LATIH TUBI DAN KERTAS PERCUBAAN NEGERI- AKTIVITI-AKTIVITI MAKMAL SAINS TIDAK DAPAT DIJALANKAN
NEGERI LAIN DENGAN BAIK DISEBABKAN KEMUDAHAN MAKMAL BELUM
DISEDIAKAN

TEKNIK MENJAWAB SEPANJANG PENGAJARAN DAN KEKURANGAN LATIHAN DALAM BAHASA MELAYU (CALON
PEMBELAJARAN MENGHADAPI MASALAH PEMAHAMAN DALAM BAHASA
INGGERIS)

PENGGUNAAN COURSEWARE KPM PENGGANTIAN AKTIVITI- CALON KURANG YAKIN DISEBABKAN “MIND SET” SUBJEK SAINS
AKTIVITI MAKMAL SAINS TULEN SANGAT SUSAH

PEMBELAJARAN BERKUMPULAN KOTMITMEN CALON DALAM MEMBUAT LATIHAN

PEMBELAJARAN DALAM BENTUK JADUAL

MEMBINA SEMANGAT MELALUI CERAMAH HALUAN SELEPAS


SPM DALAM JURUSAN SAINS (DALAMAN)

Disediakan oleh LCC 2011 Page 3