Ngay từ khi mới ra đời, loài người đã biết sử dụng năng lượng.

Họ đã biết lấy lửa từ đá, từ nứa và đã biết giữ lửa để cải thiện đời sống của mình. Trong suốt quá trình p.triển, với trí sang tạo của mình, con người đã ko ngừng tìm tòi, khai thác và tận dụng những nguồn năng lượng mới của thiên nhiên, các nguồn năng lượng đó vô cùng dồi dào và phong phú. Đó là gỗ, là nước, thủy triều, gió ,than…cuối thế kỷ 19 loài ng đã bắt đầu sử dụng dầu và khí thiên nhiên. Than, dầu và khí thiên nhiên là những nguồn năng lượng quan trọng. Từ hang thế kỷ nay, việc sd các nguồn NL này gắn liền với lịch sử loài ng và cách mạng công nghiệp hiện đại. VÀI NÉT VỀ KHÍ THIÊN NHIÊN: Khí thiên nhiên xuất hiện rất muộn trong nền kt thế giới. những năm gần đây nó đã trở thành một nguồn năng lượng quan trọng ko kém dầu. khí thiên nhiên có năng suất tỏa nhiệt tốt, có thể thay thế được than và dầu. nó là 1 loại ngliệu rất quan trọng cho nền công nghiệp hóa chất.Sử dụng trong các ngành kt khác, khí tn làm tăng hiệu quả của các ngành kỹ nghệ , nâng cao chất lượng sx, giảm mức tiêu thụ và chi phí sức lao động.ngoài các ưu điểm trên, KTN còn có thể vận chuyển theo mùa và đi xa dưới dạng khí hóa lỏng (LNGliquefied natural gas). Năm 1814 KTN chỉ đc dung để thap sang,. Trog dai chien the gioi lan thu 2 vaf nhat la trong nhung nam 1950 k mowis ddc su dung voi pham vi the gioi. Cong nghiep khi thien nhien hien nay phat trine manh o nhieu nc nhu Lien Xo, my, Canada, ha lan…trong can can NL the gioi, KTN chime khoảng ? muc tiêu thụ. Sau những phát hiện quan trọng về KTN ở hà lan, liên xô, biển bắc, Canada, tây nam nc pháp cùng với sự tăng nhanh nhu cầu năng lượng thế giới và những khó khăn về thiếu dầu morvaf khủng hoảng trong ngành cong nghiệp than thế giới, KTN đã nhanh chóng chiếm những vị trí xứng đáng và có những điều kiện phát triển thuận lợi. Giá trị về NL của KTN so với các nguồn nhiên liệu khác khá cao.nếu ta phân tích giá trị trung bình của khí thiên nhiên trong cN, vận chuyển và dân dụng so sánh với 1 số nhiên liệu chính như than và dầu hỏa sẽ thấy khí thiên nhiên đạt hiệu quả cao nhất. bảng so sánh hiệu suất sử dụng của khí thiên nhiên: Nang lượng Công nghiệp (%) vận chuyển (%) Tiêu thụ dân dụng (%) KTN 100 100 100 Than 70 20 66 dầu hỏa 25 100 KTN là nhiên liệu ko độc, ko làm ô nhiễm môi trường . do đó nhu cầu về khí thiên nhiên ở các nước công nghiệp phát triển ngày càng tăng nhanh và vai trò ngày càng quan trọng. 1970, ở mỹ và Canada KTN chiếm 73% nhu cầu năng lượng, ở rumani và liên xô KTN chiếm 50% tỏng cán cân hydrocacbua. KTN làm tăng hiệu quả KTN trong cN xi măng, điều chế ammoniac, metan, hydro nguyên chất, phân bón…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful