CARACTERISTICA Studentei anului III a Universităţii Cooperatist-Comercială din Moldova, specialitatea „Marketing și Merceologie”, forma de studiu cu frecvenţă

la zi

În perioada 14 martie pînă la 17 aprilie studentei, ___________________ a desfăşurat practica de producţie la M.S.Fourchette S.R.L. ___________________ a dat dovadă de cunoştinţe profunde în domeniu merceologiei şi a comerţului, descurcîndu-se foarte bine cu însărcinările încredinţate referitor la studierea procesului comercial al întreprinderii, analizînd metodele de aprovizionare, recepţionare, păstrare a produselor întreprinderii, precum şi studierea inventarului centrului comercial. Este o persoană responsabilă, punctuală, amabilă, descurcăreaţă, comunicabilă şi politicoasă. A dat dovadă de cunoştinţe şi de un interes deosebit în domeniul dat, respectînd programul practicii şi regulile interne a întreprinderii. Apreciez cunoştinţele studentei, cerinţelor înaintate unui merceolog. cu nota şi afirm că în viitor dumneaei va fi un specialist bun, reuşind să facă faţă tuturor

Data:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful