You are on page 1of 2

40 DAGSAVISEN

LØRDAG 12. MAI 2007 KULTURPÅ LØRDAG

SISSEL HOFFENGH
HILDE LILLEJORD

Jo da, det er fortsatt puls på Grünerløkka. Olaf


Ryes plass flommer over av hi-tec barnevogner
med påmonterte kaffe latte-holdere. Bordene
utenfor Fru Hagen og Bistro Brocante ligger
foreløpig i skyggen, men også her er småbarns-
foreldre i ferd med å vagle seg opp for dagen.
På grensen til hyperventilering, mener mange.
Utenfor Kaffebrenneriet sitter Guro Johansen
(33) og søsteren Lisa (25) med sine små døtre.
Kafélivet passer ikke like bra lenger med to
smårollinger som synes det er kjedelig å sitte i
vogn.
– Så i dag skal vi i Sofienbergparken der
barna kan løpe fritt, sier Guro Johansen.
Selvsagt er de ikke fra Oslo. Søstrene er fra
Tønsberg, men Guro har bodd på Grünerløkka
siden 1993.
– Egentlig hadde jeg vurdert å flytte uten-
lands. Men siden det likevel ble Oslo var valget
enkelt, jeg likte meg på Grünerløkka fra første
stund. Men den gangen var det mulig å få kjøpt
billige leiligheter her, og det har jo forandret
seg.
– Jeg stortrives fortsatt, det er mange fine Kaffe latte-holder til barnevogn og sykkel er fast
parker, kafeer og butikker her. Man er på hils løkka-stæsj.
med slakteren, blomsterhandleren og kaféver-
be

Birkelunden
ten. Det er omtrent som et lite lokalsamfunn.

Seild
Når folk flytter etter at de får barn så handler
det om at man trenger større plass, kanskje vil
ha en veranda eller hageflekk. Og et sted med Grünerløkka
Steenstrups gt

litt mindre trafikk.


Andre småbarnsforeldre vi treffer nevner
også de lokale skolene. Med den høye innvan- Gruners gt
drerandelen elever er etnisk norske familier
Toftes gt

Sofien
bekymret for at barna ikke skal få nødvendig bergp
Olaf Ryes plass arken
kunnskap. Mange flytter til andre strøk ved
Markvn

skolestart.
Thorvald Meyers gt

ALTERNATIVT
En ung pike med hardbleket hår, rød kåpe og
enda rødere lepper tripper forbi. Hun er som
klippet ut av en motejournal fra 1950.
Grünerløkka er et eldorado for alle som er opp-
Kystatlas/Statens kartverk Kreative og stilsikre: Jan Vardøen og Hilde Marstrander er blant dem som har vært
tatt av stil.
– De litt yngre som ikke har bodd her så
lenge føler kanskje at de må dresse seg opp litt
vel mye bare for å gå i butikken, og det kan bli
stress. Det er jeg ferdig med. Men jeg skjønner både bar og butikk, folk handlet Stop Staring- Jan Vardøens stilsikkerhet og gode håndverk
dem, det er så mange fine og inspirerende kjoler og Scullyskjorter på Los Lobos og drakk satte varige preg på løkka. Selv tar han trend-
butikker her at man får lyst til å shoppe og rare drinker på Bar Boca. Utallige lørdagsre- analyser med knusende ro. Hans drivkraft har
være litt kul, sier Guro Johansen. portasjer i aviser og magasiner forkynte at «nå aldri vært markedsrettet analyse, men personlig
Eiendomsmeklerfirmaene som spretter opp skal det være cocktails» mens man tok pulsen smak. Det funker. Bar Boca er blitt bydelsknei-
som paddehatter, derimot, har hun mindre til på utelivet i «Oslos Greenwich Village» – mange pe med fri flyt av stamgjester og turister, pizza-
overs for. Hun myser foraktfullt over mot hjør- lysår unna de brune skjenkestedene Gamle restauranten er full av småbarnsfamilier som
net der Bagel og Juice pleide å holde til. Grüner, Beckers og Schoushallen som hadde
«Det skjærer det var tenkt. Og motestylistene oppsøker fort-
– Det skjærer meg i hjertet når jeg ser det ene vært de tidligere beboernes vannhull. På meg i hjertet satt Los Lobos for å låne stæsj til reportasjer.
fine lokalet etter det andre bli meklerfirma. Det rekordtid ble den saneringsrammede bydelen når jeg ser det Nå har Vardøen åpnet Aku Aku, en tikibar
er jo åpenbart hvorfor, når et sted blir populært beleiret av innflyttere, urinnvånerne var på vei ene fine lokalet inspirert av amerikansk bakgårds-Polynesia fra
skyter prisene i været. Til slutt er det bare de ut og de såkalte innovatørene lette febrilsk etter forrige århundre. Har dekorert med effekter fra
med mye penger som har råd til å leie eller andre steder å være. etter det andre nedlagte Tikirestauranter i Las Vegas og en
kjøpe her. Det er trist. Kommer Hennes & Sosiologene kaller det gentrifisering. Det var bli mekler- diger kano han har fått låne av folket på Kon
Mauritz er det slutt på moroa. Det er vel det sosiologen Ruth Glass som skapte begrepet i firma.» Tiki museet.
endelige dødsstøtet for de små designerbutik- 1964, den gang om bydelen Islington i London. Vardøen har også rukket å bli far. Og se, da
Guro Johansen,
kene. Jeg støtter fullt ut oppropet mot butikkje- Fenomenet var negativt ladet og henspilte på ble det huskjøp på Nesodden, gitt. Men han har
dene som beboerne her har startet, og i den hvordan velstående middelklasse tok over Grünerløkkabeboer fortsatt leiligheten på Grünerløkka, og ingen
grad det er mulig handler jeg i de små frittstå- gamle arbeiderstrøk, gjorde dem attraktive og planer om å flytte permanent.
ende butikkene. Nå er vel Sultan og dyre. Erling Dokk Holm, stipendiat ved insti- – Jeg liker meg fortsatt kjempegodt her. Men
Kaffebrenneriet kjeder også. Men jeg handler tutt for urbanisme på Arkitekthøgskolen, synes av og til får jeg hjernestress. Det er ikke alle
heller der enn på Kiwi. Seven Eleven er det alt- ikke gentrifiseringen er negativ, bare logisk. dager man er like sosial og da kan det være et
for mange av, selv om de ligger som en betryg- – Det åpenbare problemet med gentrifisering helvete. Da er det godt å komme seg bort, sier
gende lysløype oppover gatene om natten om er at man får klassedeling av byen. Men bolig- Vardøen.
man er ute og går alene. markedets harde virkelighet er nå engang slik Huladamene rundt baren på Aku Aku er
at man må bo der man har råd til å bo. På den malt av Snitt-redaktør Hilde Marstrander.
KLASSEREISE annen side har de som har sittet på leiligheter i Marstrander, som er utdannet klesdesigner,
Alt i 1996 skrev avisene euforisk om de gamle bydelene tjent gode penger på å selge, motejournalist og del av swingduoen Chicas del
Grünerløkka. Det var på den tiden Jan Vardøen og dermed kunnet kjøpe seg nye steder å bo. Så Coro er som så mange andre på Grünerløkka,
snekret interiør for restauranten Mucho Mas. utviklingen er ikke bare negativ, sier Dokk innflytter.
Før folk visste ordet av det hadde han bygget Holm. – Jeg kom fra Briskeby, alle vennene mine

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.


KULTURPÅ LØRDAG DAGSAVISEN
LØRDAG 12. MAI 2007 41

Selv på en mandags formiddag er det stint av


folk på kafeene ved parkteateret.

med å sette sine preg på Grünerløkkas uteliv. Her i Aku Aku som Vardøen har bygget og Marstrander dekorert med huladamer. Sykler og barnevogner er langt mer pop på løkka
FOTO: IVAN TOSTRUP enn bil.

bodde her på Grünerløkka og jeg følte meg mer utviklingen. Selv kjøpte hun leilighet da prisene mye mer økologisk å bo i bymessige strøk, tak-
hjemme her. Selv om det var såkalt «kult» her, var lave og strøket mindre bråkete. Hun har ket være katalysatorer og tunneler er luftkva-
var det avslappet, på Frogner er alt mer unifor- ingen konkrete planer om å flytte, men vet ikke liteten i byen bedre enn på lenge, alt taler for å
mert. Der ler folk av deg når du kjøper om hun alltid vil bli boende: bo i by. Men skal alle få mulighet til å leve
l’Lorealprodukter i butikken. På løkka finner – Jeg tror jeg alltid kommer til å beholde lei- urbant må byen utvides, sier Dokk Holm. Han
du skatere, kunstnere, punkere, rockabillyfolk, ligheten min her. Det er deilig å ha en sentralt mener Oslo er inne i sin største vekstperiode
folk med dreds og selv gamle OL-vinnere kan beliggende leilighet til disposisjon. historisk.
stå og henge på bar sammen og drikke øl midt
«På Frogner er – Og det er altfor lite by i forhold til etterspør-
i uka. Jeg så Burre på Aku Aku senest i forrige BYGG MER BY alt mer unifor- selen. Svaret på det må selvfølgelig bli: bygg
uke. Og nå har vi til og med fått tiggere og gate- Ifølge Dokk Holm er alle gamle bydeler i Oslo mert. Der ler mer by!
musikanter, sier Marstrander. gentrifisert. Det vil si at det er bortimot umulig folk av deg når sissel.hoffengh@dagsavisen.no
å gjenoppdage gamle områder der det er billig
TURISTOMRÅDE og forfallent lenger. du kjøper
Idyllen til tross kan det sosiale bli noe i over- – At Grünerløkka er spesielt populær skyldes l’Lorealprodukt
kant. at området er særdeles godt planløst, uten store er i butikken.»
– Det er blitt mer livlig her, og det er jeg ikke gjennomfartsveier og sånt som gjør et strøk GENTRIFISERING
Hilde Marstrander,
alltid så happy for. Den gang jeg fant leilighe- mindre attraktivt. Men også Gamlebyen,Tøyen
■ Fysisk, sosialt, økonomisk og kulturelt
ten i Toftes gate trodde jeg at jeg hadde funnet og Grønland er på glid. Tøyen er et interessant Snitt-redaktør
fenomen i store byer.
en rolig gate. Nå parkerer turistbussen utenfor, område, at det ikke er like gentrifisert som
sier Hilde Marstrander. Hun er ekspert på Grünerløkka skyldes nok delvis at man har en ■ Arbeiderklassestrøk gjerne nær sentrum,
mote og trender, og setter pris på markeder, større andel sosialboliger der. Derfor er det lite blir forvandlet til bydeler for mer velstå-
bruktbutikker og små designersjapper der folk kaffe latte på Tøyensenteret. Der er det klassisk ende grupper.
kjenner deg når du kommer for å handle. kaffebar og utdeling av metadon på apoteket, ■ Komplekse prosesser ligger bak, ombyg-
– Når jeg er i sosialt humør stortrives jeg. Når sier Dokk Holm. ging og fornying av bygningene spiller inn
jeg ikke er det, sniker jeg meg hjem gjennom Han mener etterspørselen etter boliger i Oslo som ved byfornyelsen i Norge på 80-tal-
bakgatene for å slippe å si hei til folk. byområde bare kommer til å øke, noe politikere let.
– Etter at strøket ble attraktivt har gårdeier- og byplanleggere må ta hensyn til. ■ Resultatet er høyere husleier og omska-
ne skrudd prisene opp og flere gode butikker – Folk får flere barn, vi har flere innvandrere ping av leiegårder til selveierleiligheter,
har måttet flytte. Det er trist at en kul butikk enn mange andre europeiske byer og i tillegg noe som presser ut folk med lav inntekt.
som Trabant og Robot har måttet flytte og at lever folk lenger. Det stiller helt spesielle krav
Kilde: Wikipedia
Nille utvider. Men det er veldig betegnende for til framtidens byplanleggere. Det er beviselig

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.