You are on page 1of 2

namn: ________________ Pettersbergsskolan, Dominic

Kapitel 5 - Läxstencil 1

1. Hur mycket är
a) 13 av 300 kr? ______________________________________
b) 23 av 600 kr? ______________________________________
c) 15 av 700 kr? ______________________________________
d) 16 av 720 kr? ______________________________________

2. Beräkna
a) 92 + 93 = __________
b) 53 + 45 =__________
c) 78 + 78 =__________

3. Hur många procent är


a) 1 av 4 elever? _____________________________
b) 3 av 5 elever? _____________________________
c) 2 av 4 elever? _____________________________
d) 5 av 15 elever?_____________________________

4. Hur många procent är skuggad?


a)
b)
c)

5. Beräkna
a) 2 13 - 23 = ____________________
b) 3 52 - 45 = ____________________
c) 4 16 - 56 = ____________________

6. Hur många procent är


a) 11 kr av 20 kr? ____________________
b) 22 kr av 50 kr? ____________________
c) 96 kr av 200 kr? ____________________

7. Förkorta så långt som möjligt.


12
a) = ____________________________________
36
2
b) = ____________________________________
14
6
c) = ____________________________________
15
45
d) = ____________________________________
50

8. Vilket tal är störst och vilket är minst?


a) 12 > 13 > 23 >0, 4

1
namn: ________________ Pettersbergsskolan, Dominic

b) 0, 2 > 15 >0,1 > 16


c) 0, 75 > 35 > 72 > 13

9. Lönen är 13'000. Hur stor blev lönen därefter om den höjs med
a) 1% ___________________________
b) 3% ___________________________
c) 5% ___________________________

10. Hur många procent är pojkar om det finns


a) 15 pojkar och 10 flickor i klassen. __________________________
b) 5 flickor och 15 pojkar i klassen. ___________________________
c) 10 flickor och 10 pojkar i klassen. ___________________________

11. Hur många timmar är


a) 1 dygn? ___________________
b) 3,5 dygn? _________________
c) 1 14 dygn? __________________
d) 2 dygn? ___________________