1. Definisi 6.Hukum dalam Islam 2.Puncapunca

Penguguran 5.Hukum UndangUndang. 4.Kesan Penguguran

3.Proses Penguguran

.

Kat gori g g ra gg g ra ar ha : matia ata p yi gkira bayi dari rahim ya g dilak ka d ga s gaja ol h ma sia s diri. ata faktor p rs kitara lai . .gg g ra spo ta (k g g ra ): K matia ata p yi gkira bayi dari rahim akibat tra ma tak s gaja ata s bab s m la jadi. K g g ra s bagi i bol h dis babka r plikasi kromosom tidak b t l.

Memelihara kesihatan fizikal atau mental wanita 1. 2. .Menyelamatkan nyawa wanita yang hamil 2.Perancangan keluarga.Pengguguran terapeutik Pengguguran elektif Peng g ran ar han 1.Perbuatan seks bebas.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesan kesan Peng g ran Individ Kel arga Masyarakat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful