You are on page 1of 2

namn: ________________ Pettersbergsskolan, Dominic

Kapitel 5 - Läxstencil 2

1. Hur mycket är
a) 15 av 300 kr? ______________________________________
b) 25 av 600 kr? ______________________________________
c) 14 av 700 kr? ______________________________________
d) 23 av 720 kr? ______________________________________

2. Beräkna
a) 56 + 56 = __________
b) 76 + 73 =__________
c) 34 + 14 =__________

3. Hur många procent är


a) 1 av 5 elever? _____________________________
b) 4 av 8 elever? _____________________________
c) 7 av 10 elever? _____________________________
d) 3 av 4 elever? _____________________________

4. Hur många procent är skuggad?


a)
b)
c)

5. Beräkna
a) 2 14 - 24 = ____________________
b) 3 75 - 67 = ____________________
c) 4 83 - 58 = ____________________

6. Hur många procent är


a) 19 kr av 20 kr? ____________________
b) 10 kr av 50 kr? ____________________
c) 35 kr av 100 kr? ____________________

7. Förkorta så långt som möjligt.


6
a) = ____________________________________
24
3
b) = ____________________________________
30
12
c) = ____________________________________
20
15
d) = ____________________________________
35

8. Vilket tal är störst och vilket är minst?


a) 14 > 13 > 52 >0, 2

1
namn: ________________ Pettersbergsskolan, Dominic

b) 0,1 >111 >0, 01 >121


c) 0, 3 > 13 > 14 > 52

9. Lönen är 15'000. Hur stor blev lönen därefter om den höjs med
a) 5% ___________________________
b) 2% ___________________________
c) 10% ___________________________

10. Hur många procent är pojkar om det finns


a) 15 pojkar och 5 flickor i klassen. __________________________
b) 20 flickor och 5 pojkar i klassen. ___________________________
c) 6 flickor och 12 pojkar i klassen. ___________________________

11. Hur många timmar är


a) 3 dygn? ___________________
b) 1,25 dygn? _________________
c) 4 dygn? __________________
d) 2 34 dygn? ___________________