You are on page 1of 2

namn: ________________ Pettersbergsskolan, Dominic

Kapitel 5 - Läxstencil 3

1. Hur mycket är
a) 16 av 300 kr? ______________________________________
b) 34 av 600 kr? ______________________________________
c) 17 av 700 kr? ______________________________________
d) 12 av 720 kr? ______________________________________

2. Beräkna
a) 123 + 128 = __________
b) 169 + 12
16 =__________
1 1
c) 2 + 2 =__________

3. Hur många procent är


a) 2 av 8 elever? _____________________________
b) 3 av 12 elever? _____________________________
c) 20 av 100 elever? _____________________________
d) 5 av 50 elever?_____________________________

4. Hur många procent är skuggad?


a)
b)
c)

5. Beräkna
a) 2 56 - 16 = ____________________
b) 3 19 - 89 = ____________________
c) 4 18 - 83 = ____________________

6. Hur många procent är


a) 11 kr av 50 kr? ____________________
b) 12 kr av 20 kr? ____________________
c) 99 kr av 300 kr? ____________________

7. Förkorta så långt som möjligt.


5
a) = ____________________________________
20
10
b) = ____________________________________
100
7
c) = ____________________________________
42
2
d) = ____________________________________
10

8. Vilket tal är störst och vilket är minst?


a) 107 > 53 > 14 >0, 6

1
namn: ________________ Pettersbergsskolan, Dominic

b) 0, 7 > 17 >0, 6 > 23


c) 0, 9 > 13 > 54 > 56

9. Lönen är 18'000. Hur stor blev lönen därefter om den höjs med
a) 3% ___________________________
b) 20% ___________________________
c) 10% ___________________________

10. Hur många procent är pojkar om det finns


a) 6 pojkar och 18 flickor i klassen. __________________________
b) 12 flickor och 3 pojkar i klassen. ___________________________
c) 15 flickor och 30 pojkar i klassen. ___________________________

11. Hur många timmar är


a) 1 16 dygn? ___________________
b) 4,5 dygn? _________________
c) 0,5 dygn? __________________
d) 1,5 dygn? ___________________