P. 1
Pb-061 2011 Jaarrekening 2010

Pb-061 2011 Jaarrekening 2010

|Views: 45|Likes:
Published by robbertophorst

More info:

Published by: robbertophorst on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN Amsterdam

Directie Communicatie
Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 020 552 2117 Fax 020 624 5550 www.amsterdam.nl

Persbericht
Datum Kenmerk

20 april 2011 061

Rekeningresultaat 2010: € 31,7 miljoen
De rekening van de gemeente Amsterdam laat over 2010 een overschot van € 31,7 miljoen zien. Hoewel nog altijd een positief resultaat, is het beduidend lager dan het overschot van meer dan € 100 miljoen in voorgaande jaren. Vastgoedsector hard getroffen Na het crisisjaar 2009 is in 2010 het herstel van de Amsterdamse economie gestart. Herstel is zichtbaar in de financiële en zakelijke dienstverlening, in de haven- en transportsector en in het toerisme. De werkloosheid is in 2010 toegenomen, maar minder dan verwacht; de werkgelegenheid herstelt weer langzaam. De stabiliserende economie heeft tot gevolg gehad dat de tekorten op de uitkeringsbudgetten en bijstandvoorzieningen lager waren dan begroot en de inkomsten uit deelnemingen juist hoger dan voorzien. De lage rentestand in 2010 heeft geleid tot financieel voordeel voor de gemeente. Het wordt steeds duidelijker dat vooral de vastgoedsector hard getroffen is. Voortzetten ombuigingen Als gevolg van veelal incidentele ontwikkelingen kan over het jaar 2010 een positief resultaat worden gepresenteerd. Het structurele financiële beeld blijft echter zorgwekkend als gevolg van oplopende tekorten op de gemeentelijke inkomsten en de toenemende druk op gemeentelijke voorzieningen. Het college van B&W zet de al ingezette ombuigingsoperatie voor de komende jaren dan ook onverminderd voort om op langere termijn financiële stabiliteit te waarborgen. Budgettaire kortingen vanuit het Rijk Opgemerkt wordt dat het regeerakkoord en het nog met de gemeenten te sluiten bestuursakkoord nog niet van invloed zijn op de Jaarrekening 2010. Wel is al duidelijk dat de overheveling van taken vanuit het Rijk gepaard zal gaan met budgettaire kortingen die kunnen oplopen tot 10%. De middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt om haar huidige en haar nieuwe taken uit te voeren, de hoogte van de Gemeentefondsuitkering, zijn na 2010 onzeker. Als gevolg van de kabinetsbesluiten kan het beroep op de gemeentelijke voorzieningen zoals de bijstand (WBB) en maatschappelijke ondersteuning (WMO) toenemen. Daarnaast heeft het wetsvoorstel over de opheffing van de stadsdelen financiële gevolgen. Flexibiliteit vereist De zorgelijke staat van de gemeentelijke ICT en de problemen bij infrastructurele projecten en bouwprojecten hebben het afgelopen jaar veel aandacht gevraagd. Het rapport van de Rekenkamer over ‘Geldleningen & Garanties’ heeft de omvang en veelzijdigheid van het risicoprofiel van de gemeente wederom benadrukt. De ingezette bezuinigingsoperatie alleen is daarom niet voldoende. De veranderende vraag aan de gemeente en de wijzigingen in het risicoprofiel die daarmee gepaard gaan, vereisen een snellere en flexibelere gemeentelijke organisatie. Het vereist ook een organisatie die financieel en beheersmatig op orde is. De vele onzekerheden en risico´s hebben het college doen besluiten tot het versterken van het weerstandsvermogen van de gemeente met een
Persberichten van de gemeente Amsterdam zijn ook te vinden onder: http://www.amsterdam.nl/persberichten. Een RSS-feed is beschikbaar op het adres: http://www.amsterdam.nl/xml/latestnews.xml

20 april 2011 Kenmerk 061 Pagina 2 van 2

Gemeente Amsterdam Bestuursdienst

bedrag van € 80 miljoen. De komende jaren gaat de aandacht daarom uit naar hervormingen die nodig zijn voor de beheersing van risico´s en het verder op orde krijgen van de bedrijfsvoering. Gemeenteraad Het college heeft besloten om € 21,2 miljoen vanuit het rekeningresultaat toe te voegen aan de incidentele ruimte 2012. De resterende € 10,5 miljoen zal beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van beleid dat doorloopt na 2010. De gemeenterekening zal op 22 juni in de gemeenteraad worden besproken. Pb-061 Voor meer informatie: Tessel Schouten, Bestuursvoorlichting, 020 552 3419/06 2274 1857 De jaarrekening wordt op dit moment klaargemaakt voor de drukker en wordt naar verwachting medio mei aan de gemeenteraad verzonden. Pas dan is de jaarrekening tot in detail bekend. De jaarrekening 2010 is de afrekening over het jaar 2010, waarin zowel beleidsmatig als financieel de balans wordt opgemaakt.

2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->