You are on page 1of 4

Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

TEXT

- Mapes Concepuals.
Els Mapes Conceptuals ens mostren informació i coneixements des d'una vessant gràfica i
jeràrquica alhora. És força important l’aprenentatge visual a dia d’avui i les TIC ens poden
ajudar.

• CMAP Tools

Instal·lació de CMAP Tools

Haurem d’accedir a la següent adreça per a descarregar de forma gratuïta el programari.


http://www.cmaptools.com/

Podeu observar que tè una grandària de 59 Mb, i només cal escollir el sistema operatiu que
nosaltres utilitzem. En aquest enllaç podeu veure detalls de la instal·lació.

1 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

Funcionament de CMAP Tools

A partir de l'eina Cmap Tools, podem crear imatges i/o també exportar-ho com a plana Web.
Si optem per guardar-ho amb format web tindrem la possibilitat de comptar amb un mapa
interactiu, mentre que si ho emmagatzemem en format imatge serà un jpg estàtic.

Tot seguit podeu accedir al manual en PDF de Cmap Tools, i en aquest enllaç trobarem un
tutorial en on-line.

La creació de mapes de conceptes resulta un pèl entretinguda, però cal passar-hi unes
estones per treure’n profit de l’aplicació.
Tots els mapes que creem es poden penjar a la xarxa en una base de dades, restant
d’aquesta forma a disposició dels usuaris.
Compartir material educatiu és una costum no massa estesa i que caldria augmentar.

Crear un Cmap

A la finestra Vistas - CmapTools:

Seleccionem Archivo, i cliquem sobre Nuevo Cmap.

S’obrirà un nou Cmap amb el nom: Sin título 1.

2 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

Afegir conceptes

Crear connectors

Guardar el Cmap

Obrir un Cmap

Enllaçar recursos

Modificar formats

Aquests punts esmentats i altres també útils els podem trobar al tutorial que afegim tot
seguit.

3 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

4 Francesc Farré