COMUNICAREA INTERPERSONAL (INTERINDIVIDUAL ) În accep iunea sa general , comunicarea reprezint un mod de manifestare algândurilor i sentimentelor cu ajutorul vorbirii, scrierii

, gesturilor i mimicii, în scopulde a te face în eles. Prin defini ie, comunicarea interpersonal este Äun modfundamental de interac iune psiho-social al persoanelor, realizat prin intermediulsimbolurilor i a semnifica iilor sociale, în vederea ob inerii stabilit ii sau a realiz riiunor modific ri de comportament individual sau la nivel de grup´2. Prin comunicare,individul se umanizeaz , î i ordoneaz comportamentele sub influen a experien eisociale, î i în elege rolul i locul printre ceilal i, î i formeaz i dezvolt personalitatea. În cadrul oric rui proces comunica ional interpersonal, au loc simultan dou procese3: reprezentarea (prin intermediul c reia indivizii fac diverse afirma ii desprepersoane, obiecte) i prezentarea (modul în care oamenii prezint anumite informa ii,mod care va determina i va defini modalitatea de rela ionare cu al i semeni). Pentru a analiza comunicarea interuman , este necesar s o concepem ca ointerac iune social a unor actori, prezen i într-o situa ie. Ace ti actori se confrunt mereu cu un anumit num r de probleme imediate sau pe termen lung, pe care le potrezolva prin comunicare. Aceste probleme, care reprezint de fapt dimensiunilefundamentale ale comunic rii umane, pot fi considerate, în opinia lui Alex Mucchielli,mizele procesului de interac iune interpersonal 4: ‡ Miza informativ ± Orice comunicare aduce, în mod sigur, informa ii. Modelul procesului de comunicare reprezentat prin existen a unui emi tor i a unuireceptor, reaminte te faptul c , a comunica înseamn i a informa. Cu toateacestea, comunicarea interuman nu poate s se limiteze a fi doar o modalitatede informare, ea fiind un proces mult mai complex decât acesta. ‡ Miza de pozi ionare ± Prin comunicare, orice individ î i asum o identitate i se pozi ioneaz în raport cu cel lalt actor al comunic rii. Modalitatea aceasta deinterven ie comunicativ este legat de existen a social a oamenilor, deoarecenu po i exista f r s te define ti în raport cu al ii, într-o societate. Astfel,comunicarea este un instrument de pozi ionare de inut de fiecare persoan . ‡ Miza de mobilizare ± Comunicarea este întotdeauna i o tentativ de a influen a, de a convinge pe al ii, iar una dintre caracteristicile ei este aceea de a produceefecte. Ea urm re te s -l determine pe cel lalt s cread , s gândeasc sau s ac ioneze conform convingerilor celeilalte persoane care particip lacomunicare. A comunica presupune, în mod obligatoriu, a interveni cu scopulde a schimba starea situa iei pentru cel lalt (fie i numai informa ia lui) i de aac iona asupra lui (adic asupra sistemului s u de reprezent ri). ‡ Miza rela ional ± Unul dintre fenomenele care are loc în cadrul unei conversa ii este fenomenul de simpatie-antipatie. Astfel, orice comunicare fixeaz natura rela iei pe care o avem cu interlocutorul, rela ie care se cristalizeaz pe parcursul desf ur rii comunic rii. ‡ Miza normativ ± Comunicarea nu se poate derula, f r ca interlocutorii s se pozi ioneze într-un sistem de reguli împ rt ite i acceptate de ambii. Acestereguli care caracterizeaz condi iile desf ur rii actului comunica ional, preexist sau sunt construite reciproc în timpul acestuia de c tre partenerii de comunicare. Problema eficien ei comunic rii interpersonale a fost tratat din mai multeperspective, printre care: perspectiva umanist , pragmatic sau cea a schimbului social.Reprezentan ii abord rii umaniste sunt A. Maslow, G. Allport i C. Rogers, care punaccent pe ideea de deschidere, empatie, suportivitate, sinceritate, reac ie onest 5 încadrul procesului de comunicare. 1. CONCEPTUL DE COMUNICARE DE MASA De cele mai multe ori, la nivelul cunoasterii comune, comunicarea de masa este identificata drept mass-media. Deoarece si acest concept de mass-media este mai nou, se impune o definire a sa: ÄTermenul medium (la plural media) este un cuvant de origine latina, transplantat intr-un ansamblu anglo-saxon. El desemneaza in principiu procesele de mediere, mijloacele de comunicare si se traduce, in general, cu expresia comunicatiile de masa («). Deci: media = mijloace de comunicare; mass-media = mijloace de comunicare pentru un mare public, un public de masa, inventate si utilizate in civilizatiile moderne si avand drept caracteristica esentiala marea lor forta, putere, vasta lor raza de actiune. Nu exista nici o indoiala ca trebuie sa se inscrie in aceasta categorie radiodifuziunea si televiziunea («). Cinematograful se inscrie in aceeasi categorie («). Presa, pentru aceleasi motive, este considerata ca fiind unul dintre principalele mass-media («). Cartea («), discursurile, benzile, casetele sau videocasetele pot, de asemenea, sa fie

colectivitati umane. ca Äpresa de masa. un canal de televiziune. O alta caracteristica a conceptului analizat vizeaza caracterul unidirectional si mediat al comunicarii. . Cuvillier comunicarii de masa (Äansamblul procedeelor -. Astfel. Este vorba. in cazul comunicarii de masa. in toate celelalte modalitati de comunicare (directa. simplist. 3. ci a intregului grup. Emitatorul. ceea ce implica unele trasaturi specifice. productia de masa. In acelasi timp. telegraful. mijloace ale comunicarii de masa este evident ca nu poate exista o sinonimie perfecta. Intre comunicare de masa. indirecta. scrisul sunt mijloace de comunicare« Chiar daca ele servesc mai curand la stabilirea de relatii interpersonale decat ca emitatori catre marele public´(Jean Cazeneuve. cinema etc. asa cum afirma cercetatorul francez Bernard Voyenne (La presse dans la société contemporaine). devine colectiva. ca si de numarul receptorilor de mesaje. fapt care constituie socializarea audientei (a receptarii). o celebra definitie. ‡ caracterul universal. ca si cuvantul. de mijloacele prin care se face comunicarea. 4. creandu-se in mod artificial o despartire intre cultura inalta. consumul de masa. receptarea de masa. prin care se realizeaza informarea. presa. care nu mai reprezinta doar parerea unui singur individ. deoarece informeaza despre un eveniment aproape in acelasi timp cu desfasurarea lui sau cu un decalaj foarte mic. Notiunea de mass inseamna de fapt un public numeros. de obicei. este un profesionist al comunicarii. Se impun totusi unele precizari fata de acest punct de vedere. Chiar mass-media semnifica si are o cuprindere mai mare decat cea de mijloace. la randul lor. ci grupuri formate din indivizi. Aceasta este de fapt si prima dintre caracteristicile comunicarii de masa: emitatorul. cit. care il receptioneaza simultan. ca o standardizare a consumului de produse culturale si. In fine. Desi inceputurile comunicarii de masa pot fi situate in secolul al XV-lea datorita inventarii tiparului. pentru ca este prezenta peste tot si in orice moment.incadrate in categoria mass-media. purtatori ai unor noi mesaje. 2. Abia in aceste conditii se poate spune ca ea face posibila transmiterea unui mesaj catre un public variat si numeros. Cand ea se produce. Din aceasta perspectiva se poate aprecia ca. destinatarii comunicarii formeaza grupuri largi. trec printr-un mijloc de informare (ziarul. Caracteristici ale comunicarii de masa 1. Emitatorii si receptorii de mesaje sunt separati spatial si temporal. din acest punct de vedere. o Äpersoana institutionalizata´. reprezinta conversatia tuturor cu toti si a fiecaruia cu celalalt´. Expresia mass-media nu poate si nu trebuie sa inlocuiasca notiunea de comunicare de masa. comunicarea se socializeaza. iar informatiile se transmit prin intermediul unei tehnologii moderne. inteleasa ca mesaje si procese de comunicare si mijloace de comunicare (instrumentele comunicarii. in acelasi timp ca un nivel scazut de receptivitate. Acesta este si motivul care ii determina pe unii teoreticieni sa prefere notiunile de tehnici de difuzare colectiva. propaganda si actiunea asupra opiniei publice´ (apud Cazeneuve. in acest caz de a doua trasatura distinctiva a comunicarii de masa. Revenind. o data cu dezvoltarea mijloacelor tehnice in domeniul audio-vizualului. -. receptorii devin. aceasta este pregnanta in secolul XX. Se poate spune. care reprezinta. un ziar (grupuri sociale specializate -. lipsita de precizie si poate fi amendata. Diferenta dintre modurile de comunicare este data. a elitelor sociale si cultura de masa. antrepenorii de presa si personalul lor). op. Se poate considera. specifice Äerei electronice´. Prin comparatie. asa cum pe buna dreptate procedeaza Marshall McLuhan. este un mare producator de mesaje. fiind despartit din punct de vedere spatio-temporal de sursa. La societé de l¶ubicuité). inadecvat. dar poate fi inteleasa si ca o amplitudine sociala a mesajului. in acest caz. care nu pot fi ocolite sau trecute cu vederea. un post de radio. multipla) emitatorul de mesaje este unul singur. data de sociologul francez A. care o diferentiaza de toate celelalte forme ale comunicarii: ‡ caracterul instantaneu (sau quasiinstantaneu). Intre notiunile de mass-media si comunicare de masa. radioul. afisul publicitar. iar mesajele. chiar de indiferenta. mijloacele tehnice de transmitere a mesajelor) exista diferente vizibile. un jurnalist o Äpersoana institutionalizata´ (W. emitatorii de mesaje nu mai sunt indivizi. o noua trasatura a comunicarii de masa este data de faptul ca reactia grupului receptor de mesaje fata de grupul emitator (feed-back-ul) este lenta. un grup de persoane. telefonul. De asemenea. dupa prima conflagratie mondiala. televiziunea). pentru ca nu cunoaste nici o intrerupere si jaloneaza istoria in continuitatea ei. Confuziile care se fac in acest sens limiteaza sensurile conceptelor printr-un reductionist simplist. in acelasi timp. ca o simultaneitate a receptarii pe o arie larga.) este. radio. Din aceasta perspectiva. canale de difuzare colectiva. Nu putem defini conceptul de comunicare de masa fara sa tinem cont de faptul ca este vorba despre un ansamblu de fenomene socio-culturale strans legate de evolutiile in domeniul stiintei si tehnologiei. conceptul de comunicare de masa este definit in sens unilateral. cu alte cuvinte. Schramm) sau o organizatie de comunicare. Pe marginea acestui subiect Bernard Voyenne vorbeste de trei caracteristici ale comunicarii sociale prin intermediul presei. ‡ permanenta. televiziune.

grupul este ierarhizat. Marshall McLuhan reduce paradigma comunicarii de masa la doi termeni: ce se spune? (mesaj + mijloc de comunicare) si cine? (producator + receptor). Yona Friedman a dovedit faptul ca lanivelul grupului." Tehnici de comunicare in grup . in raport cu mediul socio-cultural in care ele se desfasoara´ (Dictionnaire des medias). In tot cazul. ‡ grija pentru actualitate. Alegeti patru caracteristici ale comunicarii de masa si realizati un comentariu al acestora in maximum o pagina si jumatate. ‡ consum imediat. Capacitatea dereceptie a unei fiinte umane este data de raportul dintre informatiesi timp. Lazar apreciaza astfel: ÄComunicarea de masa este un proces social organizat.D. In alti termeni. fara intarziere. opiniile. Friedmandefineste influenta ca "rezultanta unui schimb informational intre unulsi mai multi indivizi. Definitii ale comunicarii de masa Cercetatorul american H. In acest sens el afirma: ÄSocietatile se deosebesc intre ele mai mult prin natura mijloacelor prin care comunica oamenii decat prin continutul comunicarii´ (Medias et societé). Spre deosebire de Lasswell. evaluata la 40 biti/sec. fie ca este vorba de ziar sau de un canal TV. Al doilea concept introdus de YonaFriedman este capacitatea de transmitere. J. pentru radio sau TV. Cand bilantul este egal pentru toti membrii grupului. satisface gusturile cele mai diverse. Ziarul este un conglomerat de stiri. ‡ eterogenitatea continuturilor efemere si varietatea incoerenta a functiilor. Lasswell. evenimentele. influenta celui dintai fiind masurata prin efectulprodus de schimbul informational asupra comportamentului celorlalti. este la ora actuala depasita. care vrea sa se exprime si care intr-adevar se va naste. iar daca bilantul este diferit. indiferent demijloacele de comunicare la care apeleaza. modelul comunicarii de masa se poate rezuma la formula someone says something on somebody (cineva spune ceva cuiva). pornind de la ideea ca in orice actiune de comunicare trebuie sa avem in vedere cele cinci intrebari fundamentale: cine spune? ce spune? prin ce canal? cui? cu ce efect? In viziunea lui Lasswell. multiplicarea si accelerarea neincetata a semnelor fac urgenta o noua lectura. definita prin raportul intreinformatia primita si cea transmisa . ierarhia se stabileste pe baza bilantuluiinformational al fiecarui individ. in acelasi timp tehnica.ÄDaca obiectivul presei il constituie schimbul de informatii intre constiinte (comunicarea) -. Mesajul jurnalistic este extrem de perisabil in timp. se poate spune ca semnul timpului este tocmai timpul semnelor. Comunicarea de grup Se deruleaza in colectivitati umane restranse si permite schimburide idei si emotii. Friedman prezinta grupurile dintr-o perspectivainformationala. se impune pretutindeni. a determinat directiile majore ale cercetarii comunicarii de masa. Rogers Clausse (Brevès considerations sur la terminologie et la méthodologie de la communication). De aceea el trebuie consumat imediat. se poate spune ca si constiinta colectiva se fundamenteaza. ofera conditii pentru impartasirea experientelor. ‡ productie -. defineste presa drept un tip de comunicare sociala si considera ca aceasta indeplineste urmatoarele conditii: ‡ periodicitatea pregnanta (aparitie cotidiana). Cotidianul. A introdus conceptul devalenta in comunicare si aceasta reprezinta numarul de persoane cu careun individ poate comunica (la receptare sau la emitere). difuzare cu mare densitate pentru o mare si enorma conglomeratie de persoane: colectivitate in omogenitate.identificand doua tipuri: grup egalitar si grupierarhizat. Fiecare jurnalist. fac parte dintr-o mare intreprindere care este reglementata si organizata ca orice alta intreprindere din societate. circulatiaacesteia si dinamica grupului. fie ca lucreaza pentru un cotidian. O lectura critica presupune cunoasterea progresiva a tehnicii noilor mijloace de comunicare. Un alt cercetator. grupul esteegalitar. apartine unui ansamblu de salariati din intreprinderea respectiva si executa o munca bine definita in sensul unei echipe´ (Sociologie de la communication de masse). in lucrarea sa Structura si functia comunicarii in societate. edificandu-se din ce in ce mai mult prin presa´. un nou tip de om este in cauza. intamplarile si incidentele sale. masa in eterogenitate. prin faptele. Intr-un grup. izolat in fata masinii sale de scris. dominanta si coplesitoare. comunicarea globala este o iluzie.discutii in vederea aplanarii unor conflicte sau identificarea unorsolutii de rezolvare a problemelor. Äinvadeaza´ totul. cuprinde totul. Totul porneste de la actualitatea imediata si se reduce la ea. Cercetarile au scos in evidenta raportul dintre informatie. Cei care lucreaza pentru media. posibilitatii lor de semnificare. Imaginea ziaristului independent. altfel isi pierde orice savoare. Georges Friedman este de parere ca Äsub neologismul mass-media se ascunde o noua realitate. sociala si etica -. bilantul fiind diferenta dintreinfluentele pe care le primeste individul si cele pe care le exercitaacesta.

stimularea si constientizarea gradului de participare la activitateade grup.n. evaluator. În cazul re elelor restrictive (lan . care au grade de centralizare diferite (cel mai ridicat pentru x. public. Coordonare . Conducerea comunic angaja ilor deciziile sale. Se considera ca rolurileasumate in grup sunt: lucrator in echipa. x). Specificul comunic rii organiza ionale Organiza ia ca spa iu al comunic rii Comunicarea este fluxul vital care face posibile performan ele unei organiza ii.Fara a fi o reteta sigura . presedinte. comunicare.s clarifice îndatoririle.respectivactivitatile de mentinere a acestuia.s permit exprimarea tr irilor sentimentelor etc.se poate vorbi despre o strategie care permiteconturarea unui cadru eficient de munca. Activitati de formare a grupului Obiectivele importante ale acestor activitati sunt: cunoasterea reciproca si cunoasterea de sine.1. persoana central C având la dispozi ie mai mult informa ie decât . COMUNICAREA ORGANIZA IONAla 3.). angaja i. De calitatea i func ionalitatea ei depinde modul în care sunt folosite resursele i sunt atinse scopurile. s stabileasc autoritatea i responsabilit ile. Orice organiza ie const . dar legit ile pe baza c rora func ioneaz comunicarea sunt acelea i. Eficien a unei organiza ii se bazeaz pe specializarea func iilor la nivel de compartimente i de indivizi i pe complementaritatea acestor func ii. Fiecare dintre aceste niveluri are grade de complexitate diferite i presupune restric ii legate de rolurile organiza ionale (superior /subordonat. asigurarea asumarii rolului /sarcinilor in grup. În procesul muncii comunicarea joac un rol esen ial pentru c orice sistem sociotehnic presupune existen a unui flux informa ional care face posibil func ionarea lui ca întreg. Munca în cadru organiza ional necesit coordonarea eforturilor participan ilor în realizarea unei performan e. etc. structura lor este mai mult sau mai pu in bine definit . Func iile organiza ionale ale comunic rii sunt urm toarele: Control . materiale. între organiza ie i mediul s u socio-economic. cuprinzând mai multe persoane. prin accesibilitatea canalelor pentru participan i: exist re ele restrictive care permit contactul unei persoane numai cu o anumit parte a re elei i implicit accesul la un fragment i nu la întreaga informa ie i re ele flexibile. dup cum arat Graham i Bennett din ³premise (scopurile activit ii comune n.s furnizeze baza deciziilor. conducere. 3. Motivare . pentru a-l face sa lucrezeca o echipa. Din aceste caracteristici de baz ale activit ii organiza ionale rezult necesitatea schimbului de informa ii între compartimente. Structura re elelor de comunicare în organiza ie este mult mai complicat decât cea reprezentat în figura de mai jos. y. Informa ia circul prin re ele de comunicare.Directiile de interes sunt: activitatile de formare a grupului. cunoasterea si constientizarea stilului personal de invatare. cât i intraorganiza ional (între subunit i ale aceleia i organiza ii) i extraorganiza ional (cu persoane sau organiza ii legate func ional de activitatea organiza iei: furnizori.s fac posibil ac iunea comun eficient . Re elele de comunicare în organiza ie Modul de organizare al activit ii (natura sarcinilor) determin i organizarea comunic rii între participan ii la activitatea de grup.1. Comunicarea se realizeaz atât interpersonal. compartimente de decizie /execu ie). în care participan ii au o mai mare libertate (acces practic nelimitat) de a folosi canalele. Re eaua de comunicare poate fi definit ca o structur prin care sunt stabilite modalit ile de circula ie a informa iei i rolurile pe care le joac fiecare participant. cercetator tehnic. controleaz executarea lor. Emo ional . care îndeplinesc atât roluri de emi tor cât i de receptor. fonduri´. Pentru a eficientiza activitatea grupului. accesul participan ilor este inegal. Experimentele de laborator ale lui Leavitt. între indivizi. Tipul de re ea de comunicare influen eaz eficien a comunic rii. clien i. 3. modelator. În func ie de natura lor (re ele formale sau re ele informale). relationare in grup. este binevenita preocuparea de a identifica rolul potrivitmembrilor sau rolul potrivit subgrupurilor. iar deciziile sunt bazate la rândul lor pe fluxul de informa ii. echipamente. finalizator.). Bavelas i Barett pe re ele formate din 5 persoane au pus în eviden urm toarele tipuri de re ele de comunicare (vezi fig.lucrator in companie. stimularea empatiei. cel mai sc zut pentru lan ).s stimuleze cooperarea i implicarea în atingerea obiectivelor. grupuri. compartimente. norme specifice i structura organiza iei. Informare .).

furnizând participan ilor mai mult satisfac ie. comitetele. sau bidirec ional E R. Formele concrete folosite de o organiza ie pot fi decizii.E . opinii. cu o puternic tent afectiv ). ea poate controla circula ia informa iei servind ca punte de leg tur între participan i. sau. pot flexibiliza i îmbun t i comunicarea formal . Ca atare persoana central va avea un grad mai mare de satisfac ie derivat din comunicare decât cele periferice. nici o persoan neavând o pozi ie favorizat .M . în conformitate cu reguli explicite i. mai facil i mai rapid . sau al emiterii de decizii. circulare de informare. În acest din urm caz.N . implicite) i este preponderent legat de activitatea comun . în timp ce o organizare mai pu in strict permite o comunicare mai democratic i mai flexibil . func ionarul sau muncitorul care trebuie s rezolve o problem cu ajutorul unui omolog al s u din alt serviciu sau atelier. con inutul p r ii de identificare. termene) i destina ia mesajelor (cui sunt adresate). rapoarte. grupurile de discu ie. nici unul din participan i nu are posibilitatea de a face din gestionarea informa iei o surs de putere individual . ceea ce are ca efect o mai mare satisfac ie a participan ilor decât în cazul re elelor restrictive.O. mesajul s u ar putea fi supus unor distorsiuni repetate. dimpotriv . În timp. între niveluri ierarhice.A .P. bidirec ional . Accesul la informa ie este egal. Este mult mai practic pentru activitate ca el s aib posibilitatea comunic rii orizontale cu P. Dac F vrea s comunice cu P. forme de colectare a propunerilor i sugestiilor salaria ilor. Tehnici recente de canalizare a insatisfac iilor salaria ilor sunt a a-numitele ³hot-lines´ i ³u a deschis . .B . Formele folosite pot fi note de serviciu. Unele organiza ii permit un acces mai ³democratic´ al angaja ilor la informa iile din sistem. responsabilitatea (cine emite i cine controleaz i semneaz ± în cazul mesajelor scrise). canalele folosite sunt altele decât cele formale. plângeri. un dezavantaj. grupuri. d ri de seam . dispozi ii. în sensul c cele informale pot bloca circula ia informa iei în re eaua formal . informa ii. Comunicarea organiza ional nu se limiteaz îns doar la aceste forme.persoanele de la periferia re elei. instruc iuni. bro uri sau manuale cu norme i instruc iuni. rapoarte în fa a adun rii generale a salaria ilor sau ac ionarilor. În figura de mai jos. În cazul re elelor formale sensul de circula ie poate fi (a) descendent (de la compartimentele /persoanele de decizie spre cei care execut deciziile). . În acest lan de emi tori /receptori. mai lent . dac activitatea cere flexibilitate i dinamism în comunicare (structuri de tip industrial. Tehnicile de comunicare difer dup sensul de circula ie al informa iei: Comunicare descendent poate avea loc în sensul cererii de situa ii. de normele existente i de rela iile func ionale dintre persoane. dar ducând la decizii mai bune i la acceptarea mai larg a acestora de c tre executan i. care s -i permit ³monopolizarea´ informa iei. i informal (informa ie f r leg tur direct cu activitatea. interviurile. trebuie s urmeze canalele ascendente E . dimpotriv . compartimente. care nu permit o comunicare orizontal intra sau extragrupal . iar pentru informarea ascendent exist 3 reguli implicite: Dac dore ti s fii informat vei afla. regulile de comunicare sunt mai pu in stricte. 3. Moralul grupului este mai ridicat decât în cazul anterior. abilit i comunica ionale. ceea ce poate fi un avantaj atunci când activitatea impune a a-numita ³unitate de comand ´ (cazul structurilor de tip militar) sau. adoptând rolul unui lider (informal) în raport cu grupul. ziare de întreprindere.A i apoi descendente L . comercial sau în domeniul serviciilor sau al rela iilor cu publicul). etc. Comunicarea poate fi unidirec ional E R. (b) ascendent (de la instan ele de execu ie spre cele de decizie) i (c) orizontal (între persoane aflate la acela i nivel ierarhic). Comunicarea formal Re elele formale de comunicare sunt prescrise prin organigram . o pot distorsiona în func ie de rela iile i interesele celor implica i. d ri de seam . reglementate prin normele de organizare i func ionare.C . momentul (ocazii. situa ie care ar putea fi evitat dac ei ar putea stabili o comunicare orizontal .L . mai mult. Exist organiza ii cu structuri de comunicare rigide. persoana central va acumula o putere suplimentar ± va putea controla pe ceilal i participan i la re ea prin acordarea / refuzul accesului la informa ie. dar permit controlul i înt resc autoritatea. Este general admis c re elele ierarhice sunt mai rigide i mai lente. comunicarea este realizat pe canale impuse de structurarea ierarhic a activit ii. Derularea comunic rii formale scrise sau orale este guvernat de o serie de reguli implicite i explicite privind con inutul (ce fel de informa ie se transmite). Bergman (1994) arat c într-o organiza ie inform rile predominante sunt descendente. forma (oral / scris .D . mai direct . Pe lâng acestea conducerea poate folosi la fundamentarea deciziilor sale date furnizate de chestionare de opinie sau atitudini.N . Re elele flexibile (cerc.M . timp alocat. Comunicarea ascendent poate fi un r spuns la cererile de situa ii i date ale conducerii sau emiterea unor cereri. Re elele de comunicare formale i informale sunt coexistente i uneori interferente. multi-canal) sunt descentralizate. modul de structurarea a mesajului.2. a c ror satisfac ie este invers propor ional cu distan a fa de centru. date.D . mesaje la sta ia radio.C . Modalit i de comunicare organiza ional Comunicarea organiza ional poate fi formal (realizat pe canale impuse de structura organiza iei. exist modalit i specifice de comunicare operativ . uneori. compartimente diferite ca edin ele. ar irosi mult din timpul s u i al superiorilor s i parcurgând întregul lan F . necesitând r bdare. scrisori c tre fiecare angajat. formulele de adresare). document care reprezint organizarea func ional a activit ilor i natura rela iilor de subordonare i coordonare dintre compartimente i persoane. prin controlul exercitat asupra circula iei informa iei în re ea.B .O .

Cu timpul se constituie re ele informale de comunicare. Re elele de comunicare formale i informale sunt coexistente i uneori interferente. ducând la furnizarea unor cantit i insuficiente sau excesive. pot fi folosite ca probe în justi ie. Rolul de controlor poate fi jucat de oricine. persoanele centrale sunt mai active în re ea. dar în cazul unor mesaje standard (instruc iuni. atât pentru posibilitatea de difuzare mai rapid i mai uniform . Structura re elelor de comunicare informale este aleatorie. interese comune legate (sau nu) de organiza ie. semnele secrete de avertizare. În cazul celor din urm . Formele mai frecvente de comunicare organiza ional informal sunt zvonurile. . existând persoane i chiar compartimente specializate care le întocmesc. reglement ri. con inutul mesajului. canalele folosite sunt altele decât cele formale.) sunt alese în func ie de natura sarcinii. Omul de leg tur este o persoan a c rei activitate presupune contacte frecvente cu dou sau mai multe grupuri. Comunicarea oral este mai rapid i produce o satisfac ie crescut . care au un traseu mai pu in riguros.i multi-direc ional . rapoarte) este mai potrivit cea scris . scopul i con inutul mesajelor. dimpotriv . fiind caracterizat prin grade diferite de dezordine (sistem haotic de comunicare). orizontal i vertical . Variabile procesuale ale comunic rii Transmiterea mesajului de la emi tor la receptor este afectat de o serie de variabile care in de cei doi agen i. Leg tura este necesar mai ales în organiza iile cu diferen iere mare a subunit ilor sau cu activit i cu un grad mare de autonomie.i vor trimite inform ri. scris . prin îns i pozi ia lor. Cu cât organiza ia este mai mare i mai complex . Comunic rile scrise sunt folosite în organiza ie în cazul mesajelor care trebuie s dureze în timp. efii nu. în sensul c cele informale pot bloca circula ia informa iei în re eaua formal . în circula ia ascendent (subordonatul poate influen a decizia superiorilor selectând informa ia care le parvine) sau în cea descendent ( eful comunic subordona ilor numai ceea ce trebuie s tie i în felul acesta le influen eaz cooperarea i performan a). Comunic rile scrise pot constitui elemente ale unor înregistr ri contabile. pot flexibiliza i îmbun t i comunicarea formal . "Vorbele zboar . în unele cazuri producându-se baraje. de canal sau de structura mesajului. pot fi o documente care vor fi p strate un anumit timp în fonduri arhivistice. comunic rile scrise pot fi standardizate (toate formularele care sistematizeaz informa ii despre diferite aspecte ale activit ii) sau ocazionale. numai c p rerile participan ilor la re ea difer referitor la ceea ce trebuie s tie fiecare). scrisul r mâne" spune un proverb. Sistemul SAC este un bun model de organizare a comunic ri scrise. materialele satirice scrise.Dac nu ai ini iative. A a cum am ar tat anterior. Ignorarea a ceea ce ai fi putut s afli dac aveai ini iativ nu poate fi o scuz invocabil . pentru tipizarea i codificarea tuturor documentelor scrise care circul în sistem. specificul receptorului. Ele o pot transpune în fapt reglementând circula ia informa iei între membrii i intrarea informa iei noi în re ea. Ea faciliteaz coordonarea acelor grupuri informându-le reciproc despre activit ile celorlalte. o pot distorsiona în func ie de rela iile i interesele celor implica i sau. Modalit ile de comunicare organiza ional (fa în fa . cu atât ponderea documentelor scrise în ansamblul comunic rii cre te. mai satisf cute i de in. fixând responsabilit ile i asigurând trasabilitatea în domeniul proces rii documentelor. func ionarea lor se bazeaz pe comunicare nepermanent . contactele personale scurtcircuiteaz re eaua formal . le dirijeaz circuitul lor sau care le aprob . Comunicarea informal Paralel cu comunicarea formal sunt ini iate comunic ri informale între participan i.2. Controlorul informa iei poate fi i o alt persoan decât persoana central a re elei. dar exist i comunic ri scrise ocazionale. regulile de comunicare sunt mai pu in stricte. în timp ce în altele sistemul func ioneaz oarecum ³de la sine´. Comunicare scris i comunicare oral În func ie de natura. pentru a schimba informa ii care nu au o leg tur direct cu activitatea. în baza tradi iei sau doar a activit ii în sine. o putere poten ial rezultat din monopolizarea informa iei. în momentul implement rii unui sistem de calitate pot ap rea o mul ime de dificult i legate de structurarea i formalizarea sistemului i de ob inerea unei func ion ri de calitate. sau chiar o reglementare strict (cele care au implementat deja sisteme de asigurarea calit ii). Roluri în comunicare Rolurile în comunicare sunt manifest ri comportamentale ale indivizilor în procesul de comunicare. cât i pentru c poate fi mai util în stabilirea responsabilit ilor în situa ii de litigiu. ori de câte ori trebuie prevenit uitarea sau fixat responsabilitatea într-o manier lipsit de echivoc. 3. Controlul are aspecte pozitive i negative. Într-o organiza ie. Traseul comunic rilor scrise poate fi clar fixat (mai ales în cazul comunic rilor standardizate. bi. Acest rol activ în comunicare se manifest i în influen area rezultatului cooper rii (performan a în munc ) i în luarea deciziilor. Organiza iile care implementeaz Sistemul de Asigurare a Calit ii (SAC) au reguli i proceduri complete pentru organizarea fluxului informa ional. Unele organiza ii au o descriere clar a tuturor acestor aspecte. etc. bazate pe criterii afective simpatie / antipatie. atunci când ele nu interac ioneaz în procesul muncii. norme. forma de prezentare poate fi scris sau oral .

Excesul de informa ie (redundan a mesajului) se produce atunci când E transmite mai mult informa ie decât poate recep iona R i este mai frecvent în comunicarea organiza ional decât deficitul. Individul are tendin a de a dori mai mult informa ie decât are în mod real nevoie pentru c aceasta îi produce un sentiment de certitudine în luarea deciziilor. Acurate ea perceput (a a cum recepteaz destinatarul mesajul) este diferit de cea real (a a cum a fost emis) i depinde de credibilitatea sursei. Distorsiunea este reproducerea incorect a unei informa ii obiectiv corecte prin exagerarea aspectelor favorabile sau defavorabile. Un alt factor care influen eaz acurate ea este diferen a dintre repertoriile de semnifica ii ale emi torului i ale receptorului: cu cât aceast diferen este mai mare. a conducerii. informa ia este distribuit . Climatul influen eaz atât procesul comunic rii. Diploma ii de exemplu. dar atunci când el devine cronic poate fi un factor de stres. Climatul de . Comunicarea descendent este afectat mai mult de control decât de distorsiune în sensul c sunt omise informa iile nerelevante pentru subordona i.3. Superiorul are tendin a de a filtra sau bloca mai pu in informa ia negativ i de a exagera mai pu in pe cea pozitiv . a celorlalte grupuri. Fenomenul se produce mai ales atunci când E nu are încredere în R. Excesul de informa ie poate depinde i de con inutul sarcinii i de feedback-ul rezultatului. dar frecven a contactelor favorizeaz deschiderea. ³Comunicarea închis ´ are rolul de a men ine diferen ele de statut i este ini iat i men inut de regul de cel favorizat. Excesul are influen pozitiv asupra satisfac iei (persoanele care primesc mai mult informa ie sunt mai mul umite) i negativ asupra performan ei reale în munc . De exemplu superiorii considera i ³credibili´ erau percepu i ca furnizând informa ie mai clar . deci acurate ea este mai mic . pot fi recitite de mai multe ori. Organigrama reprezint nu numai raporturile func ionale generale între entit ile componente ale organiza iei. cu atât în elegerea mesajului de c tre receptor este mai sc zut . de încrederea pe care R o are în ea i de influen a pe care acesta o exercit asupra lui R i mai pu in de structura obiectiv a mesajului. sunt foarte închi i. în ritmul optim de în elegere al receptorului. ci i re elele de comunicare formal care decurg din aceste raporturi. dar comunicarea nu se refer numai la acest aspect. ci ea prive te o serie de alte domenii: comunicare interpersonal . gradul de acurate e al transmiterii mesajului este mai mic decât în comunicarea scris . Efectele comunic rii la nivel individual i organiza ional Climatul de comunicare este atmosfera general în care are loc comunicarea organiza ional . În comunicarea interpersonal exist o tendin spre simetrie în atitudinea fa de comunicare în sensul c avem tendin e ³de a reduce schimburile de informa ii cu persoane percepute ca închise´ i invers´. Cu cât mesajul a fost mai lung. Deschiderea spre comunicare este o variabil individual legat de emi tor: unii participan i sunt mai deschi i. aceasta depinzând de calit ile persoanei. în func ie de con inutul ei. aproximare (categorizarea informa iei dup o schem simplificatoare) sau pur i simplu prin evitarea informa iei. În comunicarea oral . limita de la care începe excesul. mai ales când este legat direct de procesul muncii (persoana nu prime te suficient informa ie util ). doar persoanelor care au nevoie de ea pentru activitate. Comunicarea scris previne acest neajuns prin faptul c forma i con inutul mesajului sunt consemnate i p strate intacte pe un suport exterior (hârtie sau format electronic). Dirijând fluxul informa ional prin re ele prestabilite. Deficitul de informa ie este compensat de apari ia zvonurilor: ele iau na tere prin emiterea i r spândirea unor opinii de c tre un lan sau o re ea de comunicare. Distorsiunea interpret rilor este accentuat de suprapunerea i amplificarea unor opinii ale emi torilor succesivi i de ³creditarea´ unor lideri de opinie. Problema este de a stabili. s decodifice o parte din informa ie). Deficitul de informa ie poate s afecteze în sens negativ performan a. respectiv al receptorului i este influen at atât de credibilitatea sursei (E) cât i de structura mesajului. Majoritatea studiilor asupra acestui aspect este realizat la nivelul receptorului. cunoa terea activit ii colegilor de munc . au mesaje mai directe i las s transpar mai mult informa ie despre ei în i i. cât i efectele sale asupra performan ei individuale i de grup i a satisfac iei. ceea ce duce la pierderea abilit ii superiorului de a discerne informa ia relevant de cea irelevant i la adoptarea unor decizii gre ite. mesajele lor trebuiesc ³traduse´. al ii sunt mai închi i. Ap r ri fa de excesul de informa ie Atunci când capacitatea de recep ie a individului este dep it el se ap r prin omisiune (refuz s prelucreze. datorit faptului c în elegerea de ansamblu a mesajului este dependent de calit ile mnezice ale receptorului: acesta va în elege în func ie de capacitatea de a evoca cât mai multe unit i de informa ie stocate în memoria de scurt durat . filtrarea unor aspecte. cu atât el va uita mai multe unit i de informa ie i va în elege în mai mic m sur mesajul. Avem tendin a de a fi mai pruden i în comunicarea cu persoanele necunoscute i cu cele cu statut social diferit. subordonatul poate s blocheze informa ia negativ important pentru scop i s exagereze informa iile pozitive despre sine. 3. blocarea sau omiterea complet a unor date i poate fi con tient sau nu. a obiectivelor organiza iei. mai pruden i. Organiza iile încearc s limiteze cantitatea de informa ie care este accesibil fiec rui participant la activitate la un nivel optim prin definirea re elelor de comunicare. permi ând o mai mare acurate e a transmiterii con inutului mesajului. dup caz. În comunicarea ascendent .Acurate ea mesajului este men inerea unit ii i semnifica iei prin codificare /decodificare la nivelul emi torului. filtrare (separarea informa iei relevante de cea irelevant ). chiar dac acestea sunt de slab calitate.

Avantajul lor const în faptul c satisfac ia generat de accesul la informa ie m re te coeziunea grupurilor i loialitatea fa de organiza ie. blocheaz i filtreaz informa ia i încearc s dobândeasc prin aceasta mai mult putere personal . Excluderea de la comunicare creeaz nu numai insatisfac ie ci i nesiguran i tensiune emo ional . sunt manipulativi.cunoa terea rezultatelor imediate i finale ale activit ii proprii . . reglement ri.. respect. Pentru a evita deteriorarea performan ei la nivel organiza ional prin integrarea lent a noilor angaja i. Eficien a activit ii la nivel grupal depinde de natura re elei (formal / informal ) i de structura ei (restrictiv / flexibil ). comunicarea interpersonal i organiza ional este considerat ca un factor important. de dependen a transmiterii de caracteristicile individuale ale participan ilor (motiva ie. au tendin a de a genera st ri de insatisfac ie.4. canale de comunicare. se apreciaz i se respect reciproc. Strategii de comunicare organiza ional Sisteme de comunicare Sistemele de comunicare organiza ional iau na tere. La cestea se adaug re ele de comunicare. Existen a re elelor de comunicare informal nu are numai efecte negative asupra eficien ei activit ii. deficitul de informa ie i distorsiunea creeaz insatisfac ie. Func ionalitatea re elelor nerestrictive. Dezavantajul lor este legat de faptul c nu permit decât în mic m sur realizarea func iei expresive a comunic rii. management. spa iu i orar de munc . responsabilit i. filtr ri i blocaje.are o influen pozitiv indiferent de sursa de la care provine (organiza ie.cooperare este caracterizat prin flexibilitate. stare de s n tate) i alte variabile organiza ionale. iar angaja ii vor accepta mai u or persuasiunea i vor adera la schimb rile propuse. tendin de a-i domina i controla pe ceilal i. tensiuni. organiza ional. din acest motiv sunt i restrictive: participan ii au acces numai la acele informa ii care le sunt indispensabile activit ii proprii i colabor rilor implicate. centrare pe sarcin . tradi ii. la rândul lor. Un sistem de comunicare organiza ional presupune existen a unor principii i norme formale (reglement ri legale. aceleia i frecven e a comunic rii ascendente a doi angaja i fiindu-le asociate con inuturi diferite: unul furnizeaz informa ii utile deciziei. Nu toate aspectele comunic rii contribuie egal la performan . principii. Climatul defensiv este generat de lipsa de încredere reciproc între angaja i. excesul de feedback poa te deteriora performan a în timp ce deficitul poate duce la un comportament aleator i ineficient. mijloace i tehnici de comunicare. de grupurile de putere existente i de rela iile dintre ele. Re elele de comunicare trebuie. de politicile manageriale. grupal. tendin de securizare prin recurgere la ³agenda ascuns ´ (una spun i alta gândesc i fac). de i au performan e mai slabe.). Comunicarea rezultatelor are un rol informa ional i totodat motiva ional: centreaz aten ia pe aspectele relevante ale sarcinii. unele firme au conceput programe speciale de familiarizare rapid prin furnizarea informa iilor esen iale despre norme. Procedurile de procesare trebuie s cuprind termene i responsabilit i de procesare. nu ac ioneaz pe baza unor ³agende ascunse´. de natur tehnic . ele trebuie concepute într-o form simpl i clar (acurate e). suspiciune. motiva ie. a a cum am ar tat în paragrafele precedente: cei care au acces la mai mult informa ie sunt mai mul umi i. roluri comunica ionale îndeplinite de actorii procesului (indivizii i compartimentele). regulamente interne. Un bun sistem de comunicare organiza ional scris trebuie s se bazeze pe urm toarele principii: Eficien : documentele trebuie s r spund nevoilor de comunicare rezultate din activitatea practic a organiza iei. colegi. Re ele restrictive. ci i de valorile i tradi iile sale. s fie explicit stabilite ca structur i direc ie de circula ie a informa iei. prin faptul c au circuite informa ionale i reguli de comunicare bine definite. tehnologii. tr s turi de personalitate. Rezisten a la schimbare poate fi contracarat promovând elemente ale schimb rii prin aceste re ele: credibilitatea informa iilor va fi crescut de asocierea lor cu sursele informale. de gradul de rigiditate al re elelor de comunicare. fie ele formale sau informale este afectat de lentoarea difuz rii mesajelor. au avantajul c permit o execu ie rapid (principala ra iune a unit ii de comand ) i nu las loc pentru deliber ri. trebuie sa fie complete i întocmite / procesate la timp. tehnologic i de organizare a activit ii (echipamente. Cu cât organiza ia este mai ierarhizat . Cercet rile au ar tat c feedback-ul . empatie. Performan a în munc poate fi abordat la mai multe niveluri: individual. atât la nivel formal. etc. Re elele formale sunt destinate circuitului informa iilor necesare bunei desf ur ri a activit ii i. cât i la nivel informal. mai ales atunci când este vorba de informa ie util pentru munc . competen e. sisteme de stimulare etc. 3. efi. odat cu organiza ia. cu atât controlul fuxului informa ional cre te. interpret ri individuale. orienteaz spre comportamente dezirabile i adecvate performan ei. sarcina în sine). Participan ii sunt preocupa i mai mult de conflicte i tensiuni decât de activitatea propriu-zis . Climatul de comunicare depinde nu numai de natura organiza iei. opozi ie. proceduri). care guverneaz procesul i rezultatele comunic rii. interese etc) i de tendin a spre exces de informa ie. proceduri etc. spontaneitate. de natur informal . încredere reciproc . Participan ii sunt preocupa i de rezolvarea problemelor de serviciu. cel lalt cere permanent îndrum ri. Satisfac ia în munc este influen at i ea de comunicare. Pe lâng variabilele individuale care influen eaz performan a (aptitudini.

prezentarea ofertei PN CDîn domeniul administratiei publice locale pentru alegerile din 2004 etc. Dac am defini comunicarea politic drept form de comunicare realizat de c treÄpoliticienii de profesie³ am p c tui atât prin circularitate. În lumina acestei defini iisuccinte. Pentru a ajunge la un în eles acceptabil al no iunii de comunicare politic . altfel spus. îns . revistei ÄDer Spiegel³ ( i publicat în num rul din 5 ianuarie2004 al acesteia) cu referire la planul de reforme pe anul în curs. ca membru al unei forma iuni politice. în lipsa unui criteriu suficient de riguros. cât contextul i inten iile asumate ne îndrept e te s calific m o form decomunicare ca fiind politic . Pe de o parte. eanu poate fi practicat în mod solitar.interviurile acordate de demnitari cu privire la problemele de interes public.publicat în revista ÄRomânia Mare³ (9 ianuarie 2004). unministru se angajeaz într-o comunicare politic în cadrul edin elor de guvern. pot fi sus inute urm toarele patru afirma ii: (a) Sfera comunic rii cuprinde doar comportamente proprii fiin ei umane. fiecare cet ean (major) ± cabeneficiar al unor drepturi civile ± se poate implica într-o comunicare politic . estegreu de stabilit în ce m sur unul i acela i fapt social ine de sfera comunic rii politice saudep e te aceast sfer . DEFINI IA COMUNIC RII POLITICE Cea mai simpl i eficace metod de explicitare a unui concept presupune ca primpas formularea unei defini ii prin exemplificare. Astfel.manifestate în contextul (re) cunoa terii i respect rii unor reguli. cât i prin inadecvare. Mai exact.îngreuneaz sau z d rnicesc celelalte subacte3. îns nu i suficient a comunic rii. o dat cu exercitarea dreptului devot. câte o defini ie clar pentru no iunileÄcomunicare³ i Äpolitic ³. declara ia senatoruluiCorneliu Vadim Tudor privind accidentul de vân toare suferit de ministrul Ilie Sârbu. Alegând s se comporte într-un anumit fel. înlesnesc. dezbaterea mo iunilor de cenzur . Pe de alt . emiterea de c tre Direc ia de rela ii cu mass-media a PSD acomunicatului de pres ÄTheodor Stolojan î i preg te te psihologic e ecul în alegerileviitoare³ din 21 decembrie 2003. (d) Comunicarea necesit folosirea semnelor. Gerhard Schröder. sub un anumit raport. ci numai împreun cu ceilal i. înscrierea ideilor i principiilorliberale pesite-ul PNL. discu iile purtate de un deputat cu cet enii în cadrulaudien elor s pt mânale etc. iconi sau simboluri). înzestratecu voin liber i responsabile pentru efectele ac iunilor s vâr ite. (c) Asemenea unui dans de perechi. declara ia lui Mugur Ciuvic . cet eanul transmite o informa ie legat de preferin ele sale electorale ±. ci doar Äcomunicareanoastr ³. realizeaz mai mult decât o comunicare. (dintr-operspectiv anume) sondajele electorale. se poate spune c fenomenul comunic rii politicesubsumeaz discursurile i mitingurile electorale. unui partid sau unei alian e de partide ± i. la conferin a de pres din 18 ianuarie 2004 privind presupusaapartenen a ministrului Ioan Rus la o re ea constituit pentru scoaterea unor mari sume debani din ar prin eludarea taxelor i impozitelor. Pe de alt parte. indici. ea transcede comunic rii politice. dezbaterea i adoptarea programului de guvernare al PartiduluiDemocrat la Conferin a Na ional Anual din 29 august 2003.. dintru început. exercitareadreptului de vot este o form de comunicare politic ± aplicând tampila pe buletinul devot. difuzarea unor comunicate de pres saudesf urarea unor conferin e de pres . Nimeni nu poate spuneÄcomunicareamea³. ni separe potrivit s asum m. etc. aplic rii unor criterii. prezentarea programelor politice. 1. Spre exemplu. Prin urmare. În acest sens. sub unalt raport. Responsabilitate: fiecare participant la sistemul de comunicare organiza ional trebuie s fie con tient de importan a asum rii responsabilit ii pentru emiterea.. indicarea câtorva obiecte careformeaz sfera acestuia. cet eanul contribuie la constituirea unui fapt institu ional ± delegarea puterii politiceunui candidat independent. în sensul c unele subacte determin . con inutul i forma orientative ale celor nestandardizate. astfel. re elele (circuitul) i procedurile de procesare pentru fiecare document cu care lucreaz . comunicarea este un fapt social sau colectiv. recep ia i procesarea documentelor legate de sarcinile sale de serviciu. Stabilirea unor proceduri standard de participare la sistemul de comunicare organiza ional fixeaz în mod clar responsabilit ile i previne orice ambiguitate i pasare a responsabilit ii. nu atât statutulcomunicatorilor. (b) Comunicarea este un act compus.Transparen : to i participan ii la sistemul de comunicare scris trebuie s cunoasc con inutul i forma documentelor standardizate. Prin urmare. id est a obiectelor fizice iperceptibile caretrimit la alte obiecte (fizice sau abstracte) în virtutea unor conven iisociale recunoscute de membrii unei comunit i4. (într-o oarecarem sur ) exercitarea dreptului de vot. purt torul de cuvînt alAc iunii Populare. f r a facepolitic militant . manifestându-se ca persoane ra ionale. cele mai multe dintre ele fiind la felcomplexe i dificil de determinat.urm rii unor instruc iuni etc2. Este de re inut faptul c utilizareasemnelor este o condi ie necesar . Din multitudinea defini iilor date comunic rii (umane)1. Ca orice fenomen social. între elementele sale subzistând un Äraport decooperare pozitiv sau negativ ³. având drept instan e (arbitrare) discursul rostit la data de 17decembrie 2003 de pre edintele Jacques Chirac cu privire la principiul laicit ii înRepublica Francez . Evident. defini ia extensional de mai sus nu clarific pe deplin aria deaplicabilitate a termenului în cauz . cea mai potrivit ni se parea fi aceea care o trateaz drept ac iune colectiv semiotic . oamenii opteaz s se angajeze în anumite practici sociale. interviul acordat de cancelarulGermaniei. comunicarea politic seîntrep trunde cu nenum rate alte fapte sociale. este deneconceput un proces de comunicare în care s nu intervin diverse categorii de semne(cuvinte. dar nu i îndiscu iile de sear purtate în familie.

stabilitatea. (ii)charismat ic (dac are drept surs calit i personale remarcabile: inteligen . (ii) institu iile i autorit ile publice. cinevapoate fi tratat ca autor al unui eveniment chiar dac nu l-a dorit sau l-a consideratimprobabil. corup ie.incoeren legislativ . înmod fatal. trebuie tratate în mod special.1. chiar dac admitem c a fost de bun -credin i nu aurm rit în mod pervers crearea acestei situa ii. Aspectele pe care trebuie s leîntruneasc orice partid politic par a fi. Astfel. care î i propun s determine într-un sens specific opiniile. s r cirea unor largi categorii de români ± pricinuit de infla ie. Pe de alt parte. Din considerentemetodologice i didactice. în ordine: 1. incompeten etc. Agen ii comunic rii politice Potrivit unei defini ii general acceptate în cadrul teoriilor ac iunii. un impuls inten ionat. Partidele politice se diferen iaz de alte grupuri sociale i sub raport numeric.1. un scop i o oper ³ [3: 55].recunoa terea primit din partea societ ii i 4. o atare situa ie nu ar fi survenit. Dintre persoanele fizice sau juridice care pot îndeplini rolul de agent al comunic riipolitice. partidele politice sunt grupuri institu ionalizate de cet eni care se prezint sub forma unor instrumente de câ tigare i administrare a puterii politice14. 3. ac iuni care au drept finalitate stabilirea. exist întotdeauna un autor.parte. nimeni nu poate izbuti s exercite o influen (afectiv . În cele ce urmeaz vom c uta s preciz m succint locul i rolul fiec rui factormen ionat.atitudinile. PARTIDELE POLITICE. (iii) compartimentelebirocratice. în absen aimpulsurilor mele inten ionate. decât dac sepoate proba faptul c actele mele au concurat la crearea acelei situa ii i c . este foarte posibil s fie utilizatesemne. pentru a fi în m sur . coeziunea. Totu i. 2. maniera de realizare (sau înf ptuire) irezultatul. FACTORI AI COMUNIC RII POLITICE Promotor de seam al praxeologiei (adic al teoriei ac iunii eficiente). Dac un eveniment survineindependent de comportamentele inten ionate (sau nu) ale unei persoane. s-ar putea spune c politica vizeaz toate ac iunile deorganizare i conducere a unei societ i umane. for 2.men inerea sau modificarea ordinii sociale. f r a realiza o comunicare.instrumentul. putere de convingere.1.centrarea ac iunilor întreprinse pe impunerea la nivelul întregii societ i (în condi iile de Äconcuren ³ stabilite prin lege) a unor valori i comportamente. cognitiv sau comportamental ) asupra celorlal i decât dac se bucur în raport cu ace tia de o anumit autorita te. Conceptul de politic a fost supus la atât de multe i rafinate analize în Ä tiin elepolitice³ încât în elesul acestuia pe care îl vom adopta în limitele acestui curs va p rea. (i) partidele politice. atunci aceast persoan nu poate fi considerat autor al evenimentului. foarte frust5. Conform unei defini ii devenite loc comun. pot fi socoti iautori ai unui eveniment i agen i ai ac iunii care îl provoac doar persoanele ale c rorimpulsuri inten ionate sunt cauze ale evenimentului respectiv. apoi. impulsul inten ionat. vom spune c aceast autoritate poate fi (i)tradi iona l saunatural (cum ar fi aceea care se manifest în sânul unei familii). . un produs. (iv) grupurile de presiune. 2. Existen a unei ordini sociale incumb existen aunor agen i de ordine. vom adopta o variant simplificat a modelului propus deTadeusz Kotarbi ski. cum ar fi interpretarea norilor negri de pe cer ca semne ce prevestesc iminen a ploiisau interpretarea respira iei agonice a unui muribund incon tient ca semn al iminen eimor ii. Spre exemplu. un mod de ac iune. considerând c fenomenul comunic rii politice± form aparte deac iune colectiv ± rezult din corelarea a ase variabile sau factori: agentul (sau autorul). uninstrument sau o unealt . s indic m subactele comunic rii politice carecorepund acestora. ± poate fi imputat în bun m sur actualei clase politice române ti. eu nu sunt (co)autor al amelior rii (sau al degrad rii!) înv mântului superior românesc. TadeuszKotarbi ski a c utat s determine cu exactitate variabilele necesare i suficiente ale oric reiac iuni (umane) i a ajuns la concluzia pertinent c ÄOrice munc exterioar ar facecineva. ca atare. Într-o prim aproxima ie. (v) mass media i (vi) cet enii considera i în modindividual au o importan deosebit i. Or. 2. Urmându-l pe Max Weber6. contextul. un material. valorile. nutrim speran a c defini ia asumat nu va fi de natur s cauzeze confuzii regretabile. convingerile sau comportamentele semenilor lor. îns nu m rimea lor constituie nota necesar a acestora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful