P. 1
Codul de executare

Codul de executare

|Views: 61|Likes:
Published by Denis Tudorache

More info:

Published by: Denis Tudorache on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

Codul de executare al Republicii Moldova Nr.443-XV din 24.12.

2004

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.34-35/112 din 03.03.2005 * * * C U P R I N S CARTEA ÎNTÎI EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR CU CARACTER CIVIL Titlul I DISPOZIŢII GENERALE Capitolul I NOŢIUNI ŞI PRINCIPII GENERALE Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Sarcina şi scopul procedurii de executare Legislaţia privind executarea Principiul legalităţii Principiul egalităţii Principiul disponibilităţii Principiul umanismului Limba în care se desfăşoară procedura de executare Independenţa executorului judecătoresc Caracterul obligatoriu al cerinţelor executorului judecătoresc Articolul 10. Atacarea actelor executorului judecătoresc Capitolul II ORGANELE DE EXECUTARE Articolul 11. Organele de executare Titlul II EXECUTAREA SILITĂ A DOCUMENTELOR EXECUTORII Capitolul III DISPOZIŢII GENERALE Articolul Articolul Articolul Articolul 12. 13. 14. 15. Actele supuse executării silite Documentele executorii Eliberarea titlului executoriu Eliberarea mai multor titluri executorii în temeiul unei singure hotărîri Cuprinsul titlului executoriu Prezentarea documentului executoriu spre executare Termenele de prezentare a documentelor executorii spre executare Întreruperea termenului de prescripţie pentru prezentarea documentului executoriu spre executare Repunerea în termen Eliberarea duplicatului titlului executoriu Răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea documentului executoriu Amenda Capitolul IV EXECUTORUL JUDECĂTORESC Articolul 24. Executorul judecătoresc Articolul 25. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale executorului 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Articolul 16. Articolul 17. Articolul 18. Articolul 19. Articolul 20. Articolul 21. Articolul 22. Articolul 23.

judecătoresc Neexecutarea cerinţelor executorului judecătoresc Competenţa teritorială Strămutarea documentului executoriu Conflictul de competenţă Recuzarea şi abţinerea de la executare a executorului judecătoresc Articolul 31. Procedura de soluţionare a cererii de recuzare sau de abţinere de la executare Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 26. 27. 28. 29. 30. Capitolul V CHELTUIELILE DE EXECUTARE Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Cheltuielile de executare Taxa de executare Restituirea taxei de executare Cheltuielile pentru efectuarea actelor de executare Plata cheltuielilor de executare de către creditor Depunerea de către executorul judecătoresc a sumelor băneşti pe contul de depozit Articolul 38. Eliberarea sumelor de pe contul de depozit Capitolul VI PARTICIPANŢII LA PROCEDURA DE EXECUTARE Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Participanţii la procedura de executare Părţile în procedura de executare Drepturile şi obligaţiile părţilor Participarea minorilor la procedura de executare Succesiunea de drepturi în procedura de executare Exercitarea drepturilor în procedura de executare prin reprezentanţi Formularea împuternicirilor reprezentantului Împuternicirile reprezentantului Persoanele care nu pot fi reprezentanţi Reprezentanţii legali Participarea interpretului Participarea martorilor asistenţi Drepturile şi obligaţiile martorilor asistenţi Participarea specialistului Drepturile şi obligaţiile specialistului Capitolul VII PROCEDURA DE EXECUTARE Articolul 54. Intentarea procedurii de executare Articolul 55. Refuzul de a primi documentul executoriu pentru executare Articolul 56. Actele preparatorii ale executorului judecătoresc Articolul 57. Măsurile de asigurare a executării documentului executoriu Articolul 58. Încheierile executorului judecătoresc Articolul 59. Expedierea şi înmînarea încheierii şi înştiinţării executorului judecătoresc Articolul 60. Obligaţia debitorului de a comunica schimbarea domiciliului sau a sediului Articolul 61. Locul executării Articolul 62. Timpul efectuării actelor de executare Articolul 63. Termenul de executare Articolul 64. Explicarea hotărîrii Articolul 65. Căutarea debitorului Articolul 66. Aducerea forţată a debitorului Articolul 67. Executarea silită Articolul 68. Condiţiile declanşării executării silite 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

Modalităţi de executare silită Procesul-verbal Amînarea actelor de executare Schimbarea modului şi ordinii de executare Obligaţia de a suspenda executarea Dreptul de a suspenda executarea Reguli cu privire la cauţiune Cuantumul cauţiunii Efectul cauţiunii Termenele de suspendare a procedurii de executare Încetarea procedurii de executare Modul de suspendare sau încetare a procedurii de executare Articolul 81. Consecinţele încetării procedurii de executare Articolul 82. Restituirea documentului executoriu Articolul 83. Reconstituirea procedurii de executare pierdute Titlul III OBIECTUL EXECUTĂRII SILITE Capitolul VIII OBIECTUL EXECUTĂRII SILITE Secţiunea 1. Urmărirea patrimoniului Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. Dispoziţii generale cu privire la urmărirea bunurilor Bunurile debitorului care nu pot fi urmărite Consecutivitatea urmăririi bunurilor Urmărirea mijloacelor băneşti în numerar Urmărirea mijloacelor băneşti de pe conturi Urmărirea valorilor mobiliare Urmărirea bunurilor mobile Urmărirea bunurilor imobile Urmărirea bunurilor din proprietate comună Urmărirea fructelor Urmărirea cotelor-părţi din capitalul social Urmărirea bunurilor debitorului care se află la alte persoane 96. Urmărirea creanţelor debitorului 97. Urmărirea bunurilor gajate 98. Urmărirea bunurilor sechestrate de alte organe 99. Urmărirea bunurilor debitorului decedat 100. Urmărirea bunurilor persoanelor juridice în caz de reorganizare ori de lichidare sau de declarare a insolvabilităţii

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Secţiunea a 2-a. Urmărirea salariului şi a altor venituri Articolul 101. Urmărirea salariului şi a altor venituri ale debitorului Articolul 102. Cuantumul reţinerilor din salariul şi din alte venituri ale debitorului Articolul 103. Ordinea de urmărire a salariului şi a altor venituri Articolul 104. Urmărirea indemnizaţiilor de asigurare socială Articolul 105. Urmărirea veniturilor debitorului care execută pedeapsa închisorii Articolul 106. Veniturile care nu pot fi urmărite Articolul 107. Procedura de urmărire a salariului şi a altor venituri ale debitorului Articolul 108. Obligaţia administraţiei şi a debitorului de a comunica executorului judecătoresc şi creditorului despre schimbarea locului de muncă al debitorului Articolul 109. Controlul asupra efectuării reţinerilor Articolul 110. Modul de încasare a pensiei de întreţinere şi

130. 122. Ordinea de satisfacere a creanţelor creditorilor Articolul 142. 129. Păstrarea bunurilor sechestrate Articolul 117. 114. Înmînarea copiei de pe procesul-verbal Secţiunea a 2-a. 133. . Contestarea rezultatelor licitaţiei Articolul 139. Păstrarea obiectelor de valoare ridicate de la debitor Articolul 118. Vînzarea bunurilor sechestrate Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Modul de vînzare a bunurilor sechestrate Termenul de vînzare a bunurilor sechestrate Ridicarea sechestrului Organizarea licitaţiei Anunţul despre desfăşurarea licitaţiei Condiţiile de participare la licitaţie Interdicţia de a participa la licitaţie Preţul iniţial al bunurilor scoase la licitaţie Acţiunile premergătoare vînzării la licitaţie Licitaţia care nu a avut loc Desfăşurarea licitaţiei Procesul-verbal al licitaţiei Achitarea costului lotului procurat Transmiterea bunului cumpărat Cazurile cînd se declară că licitaţia nu a avut loc Licitaţia repetată Încetarea vînzării bunurilor în legătură cu achitarea totală a datoriei Articolul 138. 135. Categoriile de creanţe Articolul 143. 112. 127. 125. 131. 126. 134. 137. Folosirea bunurilor transmise în păstrare Articolul 119. Păstrarea bunurilor sechestrate Articolul 116. 113. Sechestrarea bunurilor Articolul Articolul Articolul Articolul Reguli generale de sechestrare a bunurilor Cercetarea încăperilor şi depozitelor Evaluarea bunurilor Procesul-verbal de sechestrare şi/sau de ridicare a bunurilor Articolul 115. Remunerarea administratorului Secţiunea a 3-a. Vînzarea bunului aflat în păstrare în cazul degradării lui Articolul 120. Dreptul preferenţial Capitolul XI EXECUTAREA DOCUMENTELOR EXECUTORII PRIVIND LITIGIILE LOCATIVE Articolul 144. 111. Executarea hotărîrilor privind evacuarea cu acordarea unui alt spaţiu locativ (unei alte încăperi) 121. 132. 123. 136. Vînzarea bunurilor mobile prin organizaţii comerciale Capitolul X MODUL DE SATISFACERE A CREANŢELOR CREDITORILOR Articolul 140.a restanţelor la pensie Capitolul IX PROCEDURA DE SECHESTRARE ŞI VÎNZARE A BUNURILOR Secţiunea 1. 128. Evacuarea Articolul 145. Distribuirea şi eliberarea sumelor realizate prin executare silită Articolul 141. 124.

Termenul de contestare a actelor executorului judecătoresc Articolul 160. Executarea hotărîrilor privind evacuarea fără acordarea unui alt spaţiu locativ (unei alte încăperi) Articolul 147. în timp şi asupra persoanelor Articolul 164. Executarea hotărîrilor privind transmiterea copilului Articolul 152. Remiterea către creditor a sumelor băneşti sau a bunurilor Articolul 153.Articolul 146. Cazuri de limitare a întoarcerii executării Titlul IV CONTESTAREA ACTELOR EXECUTORULUI JUDECĂTORESC Capitolul XIV PROCEDURA DE CONTESTARE A ACTELOR EXECUTORULUI JUDECĂTORESC Articolul 158. Executarea hotărîrilor privind instalarea în spaţiul locativ (încăpere) Articolul 148. Soluţionarea de către prima instanţă a chestiunii privind întoarcerea executării Articolul 156. Principiile legislaţiei execuţional-penale Capitolul XVI STATUTUL JURIDIC AL CONDAMNATULUI . Întoarcerea executării Articolul 155. Efectele neexecutării hotărîrii privind repunerea în funcţie Articolul 151. Executarea hotărîrilor privind efectuarea de către debitor a unor acte obligatorii Articolul 150. Legislaţia execuţional-penală Articolul 163. Acţiunea legislaţiei execuţional-penale în spaţiu. Persoanele care sînt în drept să conteste actele executorului judecătoresc Articolul 159. Procedura de judecare a cererii Articolul 161. Soluţionarea de către instanţa de apel sau de recurs a chestiunii întoarcerii executării Articolul 157. Executarea hotărîrilor privind strămutarea într-un alt spaţiu locativ (într-o altă încăpere) sau schimbul forţat al spaţiului locativ (încăperii) Capitolul XII EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR PRIVIND EFECTUAREA DE CĂTRE DEBITOR A UNOR ACTE OBLIGATORII ŞI REMITEREA CĂTRE CREDITOR A SUMELOR BĂNEŞTI ŞI A BUNURILOR Articolul 149. Executarea hotărîrilor judecătoreşti străine Capitolul XIII ÎNTOARCEREA EXECUTĂRII SILITE Articolul 154. Apărarea drepturilor altor persoane CARTEA A DOUA EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR CU CARACTER PENAL Titlul V EXECUTAREA PEDEPSELOR PENALE ŞI A MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ Capitolul XV DISPOZIŢII GENERALE Articolul 162.

Mijloacele principale de corijare a condamnatului Capitolul XVII TRIMITEREA HOTĂRÎRILOR CU CARACTER PENAL SPRE EXECUTARE ŞI ASIGURAREA EXECUTĂRII LOR Articolul 169. Obligaţiile condamnatului Articolul 168. Controlul procurorului Articolul 175. Controlul exercitat de organizaţii naţionale şi internaţionale Articolul 177. Obligaţiile administraţiei organizaţiei în care lucrează condamnatul Capitolul XX EXECUTAREA PEDEPSEI RETRAGERII GRADULUI MILITAR. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat Articolul 185. Modul de executare a pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate Articolul 183. Instituţiile şi organele care asigură executarea măsurilor preventive Articolul 173. Drepturile condamnatului Articolul 167. a titlului special. Instituţiile şi organele care asigură executarea pedepsei Articolul 171.Articolul 165. Trimiterea hotărîrilor spre executare Articolul 170. Instituţiile şi organele care asigură executarea măsurilor de siguranţă Articolul 172. Organul care asigură executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii . Modul de executare a pedepsei amenzii Capitolul XIX EXECUTAREA PEDEPSEI PRIVATIVE DE DREPTUL DE A OCUPA ANUMITE FUNCŢII SAU DE A EXERCITA O ANUMITĂ ACTIVITATE Articolul 181. Controlul judiciar Articolul 174. Comitetul pentru Plîngeri Articolul 178. Vizitarea instituţiilor care asigură deţinerea persoanelor Capitolul XVIII EXECUTAREA PEDEPSEI ACENZII Articolul 179. Organul şi instituţia care asigură executarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate Articolul 182. Organul şi instituţia care asigură executarea pedepsei amenzii Articolul 180. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat Capitolul XXI EXECUTAREA PEDEPSEI MUNCII NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII Articolul 186. Modul de executare a pedepsei retragerii gradului militar. Organul care asigură executarea pedepsei retragerii gradului militar. A TITLULUI SPECIAL. a titlului special. Controlul departamental Articolul 176. Principiile de bază ale statutului juridic al condamnatului Articolul 166. A GRADULUI DE CALIFICARE (CLASIFICARE) ŞI A DISTINCŢIILOR DE STAT Articolul 184.

Modul de executare a pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii Articolul 188. Căutarea condamnatului la arest Articolul 195. Regimul special în unitatea militară disciplinară Articolul 208. Căutarea militarului condamnat la arest Articolul 200. Condiţiile de executare a pedepsei arestului Articolul 196. Obligaţiile condamnatului Capitolul XXII EXECUTAREA PEDEPSEI ARESTULUI Secţiunea 1. Dispoziţii generale . Instituţiile care asigură executarea pedepsei arestului Articolul 193. Condiţiile de executare a pedepsei cu trimitere în unitatea militară disciplinară Articolul 207. Obligaţiile organului care asigură executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii Articolul 189. Măsurile de stimulare şi sancţiunile disciplinare aplicate condamnaţilor militari Articolul 203. Particularităţile statutului juridic al militarului care execută pedeapsa arestului Articolul 202. Organul care asigură executarea pedepsei cu trimitere în unitatea militară disciplinară Articolul 205. Trimiterea hotărîrii judecătoreşti spre executare Articolul 199. Deplasarea de scurtă durată din unitatea militară disciplinară Articolul 209. Trimiterea hotărîrii judecătoreşti spre executare Articolul 206. Instruirea militară a condamnaţilor şi munca educativă cu condamnaţii Articolul 210. Executarea pedepsei arestului Articolul 192. Modul de aplicare şi de executare a măsurilor de stimulare şi a sancţiunilor disciplinare Articolul 213. Procedura contestării Capitolul XXIV EXECUTAREA PEDEPSEI ÎNCHISORII Secţiunea 1. Trimiterea spre executare a hotărîrii judecătoreşti Articolul 194. Măsurile de stimulare şi sancţiunile disciplinare Articolul 212.Articolul 187. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte asigurarea executării muncii neremunerate în folosul comunităţii Articolul 190. Organul care asigură executarea pedepsei arestului de către militari Articolul 198. Executarea pedepsei arestului de către militari Articolul 197. Măsurile de stimulare şi sancţiunile disciplinare aplicate condamnaţilor la arest Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administraţiei organizaţiei în care condamnatul execută pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii Articolul 191. Condiţiile de executare a pedepsei arestului de către militarii condamnaţi Articolul 201. Antrenarea la muncă a militarilor condamnaţi Articolul 211. Procedura de contestare Capitolul XXIII EXECUTAREA PEDEPSEI CU TRIMITERE ÎN UNITATEA MILITARĂ DISCIPLINARĂ Articolul 204.

Secţiunea a 4-a. asistenţa medicală în penitenciare Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 243. 246. 248. Primirea şi expedierea coletelor. Primirea condamnatului în penitenciar Articolul 220. Munca. Plimbările condamnaţilor Articolul 235. Accesul condamnaţilor la informaţie Articolul 228. Deţinerea separată a condamnaţilor în penitenciare Articolul 225. pachetelor cu provizii şi a banderolelor Articolul 231. Asigurarea securităţii personale a condamnaţilor Articolul 226. Lăsarea condamnaţilor la pedeapsa închisorii în izolatoarele de urmărire penală Articolul 218. 245. 251. 239. Contactele cu serviciul de probaţiune penitenciară şi cu reprezentanţii asociaţiilor obşteşti Secţiunea a 2-a. mijloacelor speciale şi armei de foc Secţiunea a 3-a. Registrele privind condamnaţii la pedeapsa închisorii Articolul 222. 247. Deplasarea de scurtă durată în afara penitenciarului Articolul 237.Articolul 214. 250. Aplicarea forţei fizice. Documente privind decesul persoanelor aflate în executarea pedepsei închisorii Articolul 223. supraveghere şi control Activitatea operativă de investigaţii din penitenciare Articolul 242. 249. Condiţiile materiale şi de trai. Escortarea condamnaţilor la locul executării pedepsei Articolul 219. Dosarul personal al condamnatului Articolul 221. Asistenţa diplomatică Articolul 234. Asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele privind executarea pedepselor privative de libertate Articolul 229. Corespondenţa şi convorbirile telefonice ale condamnaţilor Articolul 230. Asigurarea libertăţii conştiinţei şi libertăţii confesionale a condamnaţilor Articolul 227. munca educativă cu condamnaţii . Dispoziţii generale privind executarea pedepsei închisorii Articolul 224. Întrevederile condamnaţilor Articolul 233. Instituţiile care asigură executarea pedepsei închisorii Articolul 215. 244. Categoriile penitenciarelor Articolul 217. 241. 252. Trimiterea hotărîrii judecătoreşti spre executare Articolul 216. Procurarea de către condamnaţi a produselor alimentare şi obiectelor de primă necesitate Articolul 232. 240. Regimul de deţinere în penitenciare şi mijloacele de asigurare a regimului Articolul Articolul Articolul Articolul Regimul de deţinere în penitenciare Regimul special în penitenciare Mijloacele tehnice de pază. Numărul maxim admis pentru deţinere în penitenciar Încăperile cu destinaţie locativă pentru condamnaţi Igiena personală a condamnaţilor Îmbrăcămintea şi lenjeria de pat ale condamnatului Alimentarea condamnaţilor Refuzul de hrană Asistenţa medicală Serviciul medical în penitenciare Controlul stării de sănătate a condamnaţilor Controlul efectuat de serviciul medical al penitenciarului 238. Deplasarea condamnaţilor fără escortă sau însoţire Articolul 236. instruirea profesională a condamnaţilor.

261. Antrenarea la muncă a condamnatului Condiţiile de muncă ale condamnaţilor Retribuirea muncii condamnaţilor Concediile Modul de compensare privilegiată a zilelor de muncă Asigurarea condamnaţilor cu pensie Instruirea condamnaţilor Instruirea profesională a condamnaţilor Munca educativă cu condamnaţii Secţiunea a 5-a. 254. Particularităţile executării pedepsei în penitenciarul pentru minori Articolul 274. 257. de tip semiînchis şi de tip închis Articolul 269. Stingerea şi anularea sancţiunilor disciplinare Articolul 268. Suspendarea executării pedepsei Articolul 281. Supravegherea militarului condamnat în perioada pentru care a fost amînată sau suspendată executarea pedepsei Articolul 283. Penitenciarele pentru femei Articolul 275. . Condiţiile executării pedepsei detenţiunii pe viaţă Capitolul XXVI AMÎNAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI. Amînarea executării pedepsei Articolul 279. 258. Supravegherea persoanei în perioada pentru care a fost suspendată executarea pedepsei Articolul 282.Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 253. 264. 256. Supravegherea persoanei în perioada pentru care a fost amînată executarea pedepsei Articolul 280. 260. Măsurile de stimulare şi sancţiunile disciplinare aplicate condamnaţilor Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Măsurile de stimulare aplicate condamnaţilor Procedura aplicării măsurilor de stimulare Abateri disciplinare Sancţiunile disciplinare aplicate condamnaţilor Modul de aplicare şi de executare a sancţiunilor disciplinare Articolul 267. Căutarea condamnatului cu privire la care a fost amînată sau suspendată executarea pedepsei 262. Penitenciarul de tip semiînchis Articolul 271. Penitenciarul de tip închis Secţiunea a 7-a. Transferarea condamnaţilor într-un alt penitenciar Secţiunea a 8-a. Dispoziţii generale Articolul 273. 255. Dispoziţii generale Articolul 276. 263. 259. Penitenciarul de tip deschis Articolul 270. 266. Particularităţile executării pedepsei de către femeile gravide şi mamele care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani Capitolul XXV DETENŢIUNEA PE VIAŢĂ Articolul 277. Penitenciarele pentru minori Articolul 272. 265. SUSPENDAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI LIBERAREA DE PEDEAPSĂ Articolul 278. Penitenciarele de tip deschis. Procedura de contestare Secţiunea a 6-a.

Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter . Capitolul XXVIII AJUTORUL ACORDAT PERSOANELOR ELIBERATE DIN LOCURILE DE DEŢINERE Articolul 302. Amnistia Articolul 293. 296. Stingerea executării pedepsei Temeiurile pentru stingerea executării pedepsei Termenul executării efective şi integrale a pedepsei Liberarea condamnatului la arest. Executarea pedepsei amenzii pedepsei privării de dreptul de a anumită activitate pedepsei lichidării persoanei juridice Capitolul XXX EXECUTAREA MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ Articolul 307. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă Articolul 286. Graţierea Capitolul XXVII STINGEREA EXECUTĂRII PEDEPSEI Articolul Articolul Articolul Articolul 294. Judecarea demersului pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă Articolul 288. Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave Articolul 292. 297. Liberarea de pedeapsă a minorilor Articolul 291. Supravegherea persoanei liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen Articolul 289. 295. Modul de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical în instituţiile psihiatrice Articolul 309. Executarea exercita o Articolul 306. Anularea amînării executării pedepsei sau suspendării executării pedepsei Articolul 285. Modul de înaintare a demersului pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă Articolul 287. Executarea Articolul 305. Articolul 300. Instituţiile şi organele care asigură executarea măsurilor de siguranţă Articolul 308. Căutarea persoanei liberate condiţionat înainte de termen Articolul 290. Articolul 299. Articolul 301. Acordarea de ajutor persoanelor eliberate din locurile de deţinere Capitolul XXIX EXECUTAREA PEDEPSELOR DE CĂTRE PERSOANE JURIDICE Articolul 304. Obligaţiile administraţiei locului de deţinere la pregătirea de eliberare Articolul 303. la trimitere într-o unitate militară disciplinară sau la închisoare Constatarea decesului condamnatului Înştiinţarea familiei decedatului şi ridicarea cadavrului Bunurile.Articolul 284. actele şi banii condamnatului decedat Obligaţiile administraţiei penitenciarului privind informarea organelor afacerilor interne şi a instituţiei medicale Articolul 298.

Executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate persoanelor juridice Titlul VIII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 342. Condiţii generale de executare a hotărîrilor cu caracter contravenţional Articolul 332. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ Articolul 312. Stingerea executării sancţiunii contravenţionale Articolul 341. Articolul 320. Executarea sancţiunii închisorii contravenţionale Articolul 339. Amînarea executării sancţiunii contravenţionale şi liberarea de executare a sancţiunii contravenţionale Articolul 340. 317. Intrarea în vigoare . Executarea sancţiunii muncii neremunerate în folosul comunităţii Articolul 338. Executarea sancţiunii privării de dreptul special Articolul 337. Articolul 322. 316. Articolul 325. 329. Instituţiile şi organele care asigură executarea sancţiunii contravenţionale Articolul 334. Temeiurile executării măsurilor preventive Prevenitul Obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara Garanţia personală sau a unei organizaţii Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport Supravegherea militarului Supravegherea minorului Asigurarea controlului prevenitului liberat provizoriu Arestarea la domiciliu Locurile de arest preventiv Asigurarea ordinii de deţinere în locurile de arest preventiv Persoanele deţinute în locurile de arest preventiv Statutul juridic al persoanei aflate sub arest preventiv Dosarul personal al persoanei arestate preventiv Registrele privind persoanele arestate preventiv Deţinerea separată în locurile de arest preventiv Temeiurile şi modul de eliberare a persoanelor aflate sub arest preventiv Articolul 319. Executarea sancţiunii avertismentului Articolul 335. Expulzarea Articolul 313. Articolul 326.medical alcoolicilor şi narcomanilor Articolul 310. Articolul 321. 315. Titlul VII EXECUTAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE Capitolul XXXII EXECUTAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE Articolul 331. Căutarea persoanei supuse măsurilor de constrîngere cu caracter medical Articolul 311. 318. Trimiterea hotărîrii spre executare Articolul 333. Articolul 323. Executarea sancţiunii amenzii Articolul 336. 328. Confiscarea specială Titlul VI EXECUTAREA MĂSURILOR PREVENTIVE Capitolul XXXI EXECUTAREA MĂSURILOR PREVENTIVE Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 314. 330. Articolul Articolul Articolul Articolul 327. Articolul 324.

modul şi condiţiile de executare silită a documentelor executorii. se aplică reglementările tratatului internaţional. Articolul 2. (2) Dacă în tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte reglementări decît cele prevăzute în prezentul cod. Sarcina şi scopul procedurii de executare (1) Procedura de executare are sarcina de a apăra şi a realiza drepturile şi libertăţile persoanelor fizice şi ale asociaţiilor lor. Articolul 7. în limitele prescripţiei dreptului stabilit. Principiul umanismului Modul şi condiţiile de punere în executare a documentelor executorii se stabilesc pe baza principiului respectării drepturilor omului şi nu pot avea ca scop pricinuirea suferinţelor fizice şi morale sau a prejudiciilor materiale. Articolul 3. indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare. încheierilor. de limbă. de sex. Abrogarea unor acte Articolul 345. ordonanţelor. Articolul 5. interesele persoanelor juridice prin executarea silită a hotărîrilor. (2) Părţile în procedura de executare (creditorul şi debitorul) pot executa documentul executoriu prin încheierea unei tranzacţii. legislaţia privind executarea stabileşte competenţa organelor de executare. Legislaţia privind executarea (1) Legislaţia privind executarea constă din prezentul cod şi alte acte normative care nu contravin Constituţiei Republicii Moldova şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. sentinţelor cu caracter civil ale instanţelor de judecată. Prevederi aplicative Articolul 344. denumite în continuare documente executorii. dacă legea nu prevede altfel. şi asupra persoanelor juridice. CARTEA ÎNTÎI EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR CU CARACTER CIVIL Titlul I DISPOZIŢII GENERALE Capitolul I NOŢIUNI ŞI PRINCIPII GENERALE Articolul 1. Principiul disponibilităţii (1) Creditorul dispune de dreptul de a cere executarea silită a documentelor executorii. (2) Dacă participanţii la procedura de executare nu posedă limba . Organizarea executării Parlamentul adoptă prezentul cod. fără deosebire de rasă. de religie. deciziilor. Principiul legalităţii Organele de executare asigură executarea silită a documentelor executorii în strictă conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative. Limba în care se desfăşoară procedura de executare (1) Procedura de executare se desfăşoară în limba moldovenească. de opinie. statutul lor. Principiul egalităţii Modul şi condiţiile de punere în executare a documentelor executorii se extind asupra persoanelor cu funcţie de răspundere. de naţionalitate. precum şi de a renunţa la executarea începută sau de a amîna pornirea ei. (2) În scopul îndeplinirii acestei sarcini. persoanelor fizice. Articolul 6. de apartenenţă politică.Articolul 343. precum şi a hotărîrilor altor organe. de avere sau de origine socială. de origine etnică. Articolul 4.

Articolul 9. sentinţele şi deciziile date de instanţele de judecată în cauzele penale cu privire la aplicarea pedepselor neprivative de libertate. cu prezentul cod şi cu alte acte normative. hotărîrile şi deciziile date de instanţele de judecată în pricinile civile şi de contencios administrativ. precum şi cu privire la acţiunea civilă. f) hotărîrile instanţelor de judecată străine şi ale arbitrajelor . Independenţa executorului judecătoresc (1) La executarea documentelor executorii. ei au dreptul de a lua cunoştinţă de actele procedurii de executare şi de a vorbi prin interpret. conturi extrabugetare în lei şi în valută străină. denumite în continuare oficii de executare. Articolul 10. (5) Departamentul de executare şi oficiile de executare îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova. ordonanţele. (3) Departamentul de executare şi oficiile de executare sînt persoane juridice. pe care îl administrează în condiţiile legii. b) încheierile. sînt obligatorii pentru toate autorităţile publice. e) hotărîrile judecăţii arbitrale. ştampilă cu imaginea stemei de stat şi cu denumirea lor. Capitolul II ORGANELE DE EXECUTARE Articolul 11. (6) Funcţionarii Departamentului de executare şi executorii judecătoreşti au statut de funcţionar public şi se află sub incidenţa Legii serviciului public. d) contractele autentice cu privire la plata pensiei de întreţinere. Titlul II EXECUTAREA SILITĂ A DOCUMENTELOR EXECUTORII Capitolul III DISPOZIŢII GENERALE Articolul 12. c) deciziile cu privire la contravenţiile administrative. Organele de executare (1) Executarea silită a documentelor executorii revine Departamentului de executare şi se efectuează prin intermediul subdiviziunilor lui teritoriale. se execută: a) încheierile. Articolul 8. executorul judecătoresc este independent şi se supune numai legii. Atacarea actelor executorului judecătoresc Participanţii la procedura de executare şi alte persoane interesate ale căror drepturi ori interese ocrotite de lege au fost încălcate printr-un act de executare pot ataca acest act în conformitate cu legea.moldovenească. persoanele juridice. (2) Departamentul de executare şi oficiile de executare fac parte din sistemul organelor Ministerului Justiţiei. Actele supuse executării silite Conform normelor stabilite de prezentul cod. (2) Orice imixtiune în activitatea de executare a documentelor executorii este inadmisibilă şi atrage răspunderea prevăzută de lege. au conturi trezoreriale. (4) Departamentul de executare şi oficiile de executare dispun de patrimoniu. persoanele cu funcţie de răspundere şi persoanele fizice. înaintate în modul stabilit de prezentul cod şi de alte acte normative. Caracterul obligatoriu al cerinţelor executorului judecătoresc (1) Cerinţele executorului judecătoresc. (2) Persoanele care nu execută cerinţele executorului judecătoresc poartă răspunderea prevăzută de prezentul cod şi de alte acte normative.

256 din Codul de procedură civilă. adoptate de către organele menţionate în art. Cuprinsul titlului executoriu (1) Titlul executoriu va cuprinde: a) denumirea instanţei de judecată care a eliberat titlul executoriu. la cererea creditorului. b) actele (dispozitivul actelor) cu caracter de executare. Prezentarea documentului executoriu spre executare (1) Documentul executoriu se prezintă spre executare de către creditor. eliberat în temeiul actului unui alt organ. i) alte documente executorii. Articolul 13. cît şi denumirea instanţei de judecată din Republica Moldova care a recunoscut şi a încuviinţat executarea acestei hotărîri. b) pricina în baza căreia a fost eliberat titlul executoriu.(1) al prezentului articol. d) data rămînerii definitive a hotărîrii sau menţiunea privind executarea imediată. domiciliul ori sediul lor. Articolul 14. c) data pronunţării hotărîrii şi dispozitivul (textual). Eliberarea titlului executoriu (1) Titlul executoriu se eliberează de către prima instanţă creditorului. data şi locul naşterii sau denumirea debitorului şi creditorului. precum şi în cazul în care instanţa a dispus executarea imediată. Articolul 16. cu indicarea exactă a locului executării. (3) În temeiul hotărîrii judecătoreşti.internaţionale. (2) Dacă executarea trebuie să se efectueze în diferite locuri sau dacă hotărîrea s-a dat în folosul mai multor creditori. prezintă titlul executoriu . recunoscute şi încuviinţate pentru executare pe teritoriul Republicii Moldova. în titlul executoriu se indică atît denumirea instanţei de judecată străine sau a arbitrajului internaţional. la cererea creditorilor instanţa de judecată eliberează mai multe titluri executorii. din oficiu. (2) În cazurile prevăzute în art. Eliberarea mai multor titluri executorii în temeiul unei singure hotărîri (1) În temeiul unei hotărîri se eliberează un singur titlu executoriu. (4) În cazul în care hotărîrea instanţei de judecată străine sau a arbitrajului internaţional a fost recunoscută şi încuviinţată spre executare pe teritoriul Republicii Moldova. se semnează de către judecător şi grefier şi se certifică cu ştampila instanţei de judecată. h) încheierile organelor de executare. (3) Documentul executoriu. g) deciziile Curţii Constituţionale cu privire la aplicarea amenzii. se semnează de către persoana cu funcţie de răspundere şi se certifică cu ştampila organului respectiv. h) alte menţiuni.12 din prezentul cod. Articolul 17. prin care debitorii au fost obligaţi să achite sume de bani în mod solidar. Articolul 15. (2) Titlul executoriu. la cererea creditorului se eliberează mai multe titluri executorii. titlul executoriu se eliberează imediat. după numărul debitorilor solidari. după necesitate. e) numele. Documentele executorii Documente executorii sînt: a) titlul executoriu eliberat de instanţa de judecată. datele de identificare bancare şi codul fiscal. totodată el va cuprinde toate datele prevăzute în alin. g) menţiuni privind măsurile de asigurare a acţiunii. eliberat în temeiul hotărîrii judecătoreşti. după rămînerea definitivă a hotărîrii. (2) Instanţa de judecată. f) data eliberării titlului executoriu.

dacă legea nu prevede altfel. Articolul 18. f) în alte pricini prevăzute de lege. Termenul stabilit în alin. Articolul 19. (5) Termenele de prezentare a documentelor executorii se calculează în conformitate cu art. Repunerea în termen (1) Creditorul care a omis termenul de prezentare a documentului executoriu spre executare poate fi repus în termen de către instanţa de judecată. curgerea prescripţiei începe din nou. Articolul 21.(1) al prezentului articol se aplică fiecărei plăţi periodice în parte. precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului. noul termen pentru prezentarea documentului executoriu se calculează din ziua în care documentul a fost restituit creditorului. instanţa care a adoptat hotărîrea poate elibera duplicat. (3) Cererea se examinează în şedinţă de judecată. instanţa informează părţile despre prezentarea titlului executoriu spre executare. (2) Cererea de repunere în termen se depune la instanţa de judecată care a adoptat hotărîrea sau la instanţa de la locul de executare.111 din Codul de procedură civilă. d) repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii. . c) urmărirea pensiei de întreţinere. data şi ora examinării. La calcularea noului termen de prescripţie. (3) Hotărîrile judecătoreşti în contencios administrativ se prezintă spre executare în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de executare stabilit de lege sau de instanţa de judecată. (3) În cazurile enumerate în alin. (2) Documentul executoriu privind urmărirea plăţilor periodice îşi menţine valabilitatea în cursul întregii perioade în care urmează să se facă plăţile. cu anexarea probelor ce dovedesc imposibilitatea prezentării documentului executoriu spre executare în termen. b) prin executarea parţială a documentului executoriu. Termenele de prezentare a documentelor executorii spre executare (1) Hotărîrea judecătorească poate fi prezentată spre executare în decurs de 3 ani de la rămînerea ei definitivă. e) repunerea în funcţie şi de încasarea salariului pentru absenţa forţată de la serviciu.spre executare în pricinile ce ţin de: a) confiscarea bunurilor. dacă legea nu prevede altfel.(2) al prezentului articol. Articolul 20. (2) După întrerupere. cu înştiinţarea prealabilă a părţilor despre locul. Întreruperea termenului de prescripţie pentru prezentarea documentului executoriu spre executare (1) Termenul de prescripţie pentru prezentarea documentului executoriu spre executare se întrerupe: a) prin prezentarea documentului executoriu spre executare. (4) Încheierea privind cererea de repunere în termen poate fi atacată cu recurs. (3) În caz de restituire a documentului executoriu care nu a fost executat sau a fost executat parţial. însă neprezentarea lor nu împiedică examinarea cererii. (4) Hotărîrile cu privire la contravenţiile administrative se prezintă spre executare în termenele prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative. b) urmărirea unor sume de bani ce urmează a fi făcute venit la stat. perioada scursă pînă la întrerupere nu se ia în considerare. iar curgerea lui începe din ziua scadenţei fiecărei plăţi. Eliberarea duplicatului titlului executoriu (1) În caz de pierdere sau deteriorare a titlului executoriu.

h) să solicite şi să primească gratuit de la părţile în procedura de executare. la demersul executorului judecătoresc. b) să urmărească bunurile debitorului prin aplicarea sechestrului. Capitolul IV EXECUTORUL JUDECĂTORESC Articolul 24. f) să oblige persoanele fizice şi juridice părţi în procedura de executare să efectueze anumite acţiuni în vederea executării documentelor executorii. Articolul 22. c) să urmărească mijloacele băneşti şi bunurile debitorului care se află la terţe persoane. Articolul 25. i) să dispună participarea colaboratorilor organelor afacerilor . pensia. cît şi de pe conturile lui bancare.(2) Cererea de eliberare a duplicatului poate fi înaintată de către părţile în procedura de executare sau de către executorul judecătoresc. Amenda (1) Amenda este o sancţiune pecuniară care se aplică de către şeful oficiului de executare în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod. informaţii şi explicaţii necesare pentru executarea documentului executoriu. este în drept să aplice persoanei vinovate de pierderea sau deteriorarea documentului executoriu o amendă de la 10 la 25 unităţi convenţionale dacă acţiunile acestei persoane nu sînt sancţionabile prin legea penală. (3) Dacă preşedintele instanţei de judecată este de acord să elibereze duplicatul titlului executoriu. (2) Executarea silită a documentelor executorii de către alte persoane nu se admite. Unitatea convenţională de amendă este egală cu 20 de lei. Executorul judecătoresc (1) Documentele executorii prevăzute în art. d) să ridice de la debitor obiectele indicate în documentul executoriu. precum şi de la debitor informaţii cu privire la veniturile sale şi la bunurile ce îi aparţin cu titlu de proprietate. precum şi de la alte persoane. inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote-părţi şi în devălmăşie. g) să întreprindă măsurile indicate în documentul executoriu. (2) Executorul judecătoresc are dreptul: a) să urmărească mijloacele băneşti ale debitorului atît în numerar. salariul. indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale executorului judecătoresc (1) Executorul judecătoresc este obligat să întreprindă toate măsurile prevăzute de lege pentru executarea operativă a documentelor executorii şi să explice participanţilor la procesul de executare drepturile şi obligaţiile lor. el va face pe cerere menţiunea respectivă. (2) Încheierea privind aplicarea sancţiunii poate fi atacată cu recurs. bursa şi alte venituri ale debitorului. iar în caz de refuz va adopta o încheiere motivată. (4) Încheierea privind refuzul de a elibera duplicatul titlului executoriu poate fi atacată cu recurs. Răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea documentului executoriu (1) Şeful oficiului de executare. Articolul 23. e) să aplice sechestru pe conturile debitorului şi să interzică instituţiei bancare să vireze sume băneşti de pe aceste conturi. (2) Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. ridicarea şi vînzarea lor.12 se execută de către executorul judecătoresc.

(5) Executorul judecătoresc nu este în drept să schimbe modul şi ordinea de executare a hotărîrii şi să scoată bunurile de sub sechestru. care ar putea duce la împiedicarea executării. iar restul bunurilor se află în altă localitate. Strămutarea documentului executoriu (1) Documentul executoriu poate fi strămutat la un alt oficiu de executare în cazul dacă: a) debitorul şi-a schimbat domiciliul sau sediul. fără motive justificative. (4) Executorul judecătoresc este în drept să cheme participanţii la procesul de executare la oficiul de executare pentru a coordona cu ei modalitatea de executare şi a-i familiariza cu procedura de executare. materialele şi demersul de tragere a lor la răspundere contravenţională sau penală. j) să efectueze controlul corectitudinii executării de către organizaţii a documentelor executorii privind urmărirea salariului debitorului. Competenţa teritorială (1) Documentul executoriu se prezintă pentru executare la oficiul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau sediul debitorului. d) au fost recuzaţi toţi executorii judecătoreşti ai oficiului de executare. k) să interzică instituţiilor şi organizaţiilor de stat. (2) Încheierea privind aplicarea amenzii prevăzute în alin. pentru neprezentarea fără motiv la executorul judecătoresc sau la locul de executare. persoanelor cu funcţie de răspundere. efectuarea anumitor acte în privinţa debitorului sau a bunurilor lui. persoanele vinovate pot fi sancţionate de către şeful oficiului de executare cu o amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale. Neexecutarea cerinţelor executorului judecătoresc (1) Pentru neexecutarea cerinţelor executorului judecătoresc. Articolul 28. pentru necomunicarea de către debitor a datelor despre schimbarea locului de muncă sau a domiciliului.interne la executarea documentelor executorii. precum şi pentru nerestituirea documentului executoriu executorului judecătoresc după eliberarea debitorului din serviciu. Articolul 26. să le cerceteze în scopul sechestrării sau ridicării bunurilor. Articolul 27. persoanelor fizice şi persoanelor juridice.(1) al prezentului articol poate fi atacată cu recurs. (3) Executorul judecătoresc are dreptul. indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare. creditorul poate prezenta documentul executoriu la oficiul de executare în a cărui rază teritorială se află bunurile. nu îndeplinesc cerinţele executorului judecătoresc sau împiedică executarea documentului executoriu conţin elemente de contravenţie sau de infracţiune. Neexecutarea intenţionată repetată a cerinţelor executorului judecătoresc sau împiedicarea prin diferite acţiuni a executării atrage aplicarea unei amenzi de la 60 la 150 de unităţi convenţionale. dar în alt loc. c) mijloacele băneşti sau bunurile care se află la domiciliul sau la sediul debitorului nu sînt suficiente pentru executarea deplină a documentului executoriu. .de la 50 la 100 de unităţi convenţionale. iar pentru împiedicarea prin diferite acţiuni (inacţiune) a executării . şeful oficiului de executare înaintează instanţei de judecată sau procurorului. El nu poate restitui documentul executoriu decît la cererea scrisă a creditorului sau după executarea documentului executoriu. (2) În cazul în care bunurile debitorului se află în diferite localităţi. (3) Dacă acţiunile (inacţiunea) persoanelor care. pentru prezentarea de date incorecte privind veniturile şi situaţia patrimonială a debitorului. în prezenţa şi cu acordul debitorului sau al membrilor adulţi ai familiei acestuia. b) bunurile debitorului nu se află la domiciliul sau la sediul lui. după caz. să pătrundă în locuinţă şi în alte încăperi ale debitorului.

e) documentul executoriu a fost primit cu încălcarea competenţei. (2) Executorul judecătoresc strămută documentul executoriu printr-o încheiere motivată, care poate fi atacată cu recurs. (3) Dacă oficiul de executare nu funcţionează timp îndelungat din motive excepţionale, Departamentul de executare, la cererea creditorului sau din oficiu, strămută documentul executoriu la un alt oficiu de executare. (4) Actele de executare a documentului executoriu efectuate de oficiul de executare care a intentat procedura de executare au efect juridic pentru oficiul de executare care urmează să execute documentul executoriu. Articolul 29. Conflictul de competenţă Cînd două sau mai multe oficii de executare se declară competente sau incompetente să execute documentul executoriu, conflictul de competenţă teritorială se soluţionează de către Departamentul de executare. Articolul 30. Recuzarea şi abţinerea de la executare a executorului judecătoresc (1) Executorul judecătoresc urmează a fi recuzat în temeiurile prevăzute în art.50 din Codul de procedură civilă. (2) Dacă există temeiurile specificate în art.50 din Codul de procedură civilă, executorul judecătoresc este obligat să se abţină de la executare. (3) Recuzarea şi abţinerea de la executare pot fi declarate înainte de a se începe acţiunile de executare, cu excepţia cazurilor cînd temeiurile au devenit cunoscute după începerea lor. (4) Recuzarea şi abţinerea de la executare se fac în scris şi trebuie să fie motivate. (5) În cadrul executării nu se admite înaintarea repetată a recuzării aceluiaşi executor judecătoresc pentru aceleaşi motive dacă anterior recuzarea a fost respinsă. Articolul 31. Procedura de soluţionare a cererii de recuzare sau de abţinere de la executare (1) Cererea de recuzare sau de abţinere de la executare a executorului judecătoresc se examinează de către şeful oficiului de executare. (2) În cazul admiterii cererii de recuzare sau de abţinere de la executare, procedura de executare se transmite unui alt executor judecătoresc. Dacă transmiterea procedurii unui alt executor al aceluiaşi oficiu de executare este imposibilă, procedura se strămută pentru executare la un alt oficiu. (3) Încheierea privind cererea de recuzare a executorului judecătoresc poate fi atacată cu recurs. Capitolul V CHELTUIELILE DE EXECUTARE Articolul 32. Cheltuielile de executare Cheltuielile de executare se compun din taxa cheltuielile pentru efectuarea actelor de executare. de executare şi

Articolul 33. Taxa de executare (1) În cazul neexecutării de către debitor a documentului executoriu în mod benevol în termenul stabilit, şeful oficiului de executare, la demersul executorului judecătoresc sau din oficiu, adoptă o încheiere privind perceperea de la debitor a taxei de executare în mărime de 5% din suma real percepută sau din valoarea bunurilor percepute. În cazul neexecutării documentului executoriu cu caracter nepatrimonial, taxa de executare se percepe de la debitorul persoană fizică în mărime de 5 unităţi convenţionale, iar de la debitorul persoană juridică - în mărime de 50 de unităţi convenţionale.

(2) Taxa de executare se transferă pe contul de depozit al oficiului de executare. Din taxa de executare, 50% se transferă Departamentului de executare în fondul de dezvoltare a sistemului de executare, din care 25%, dar nu mai mult de 10 mii lei anual, se folosesc pentru plata sporurilor la salariul executorilor judecătoreşti. Celelalte 50% se transferă autorităţilor competente pentru asigurarea tehnico-materială a instanţelor de judecată. (3) Încheierea privind perceperea taxei de executare poate fi atacată cu recurs. Articolul 34. Restituirea taxei de executare (1) Suma taxei de executare transferată în fondul de dezvoltare a sistemului de executare se restituie în cazul anulării hotărîrii în al cărei temei a fost eliberat titlul executoriu, dacă se prevede întoarcerea executării. (2) Încheierea privind restituirea taxei de executare poate fi atacată cu recurs. Articolul 35. Cheltuielile pentru efectuarea actelor de executare (1) Cheltuieli pentru efectuarea actelor de executare sînt cheltuielile oficiului de executare pentru organizarea şi efectuarea actelor de executare. (2) La cheltuielile pentru efectuarea actelor de executare se referă cheltuielile pentru: a) transportarea, păstrarea şi vînzarea bunurilor debitorului; b) remunerarea specialiştilor, experţilor, martorilor asistenţi şi altor persoane antrenate în procesul de executare în conformitate cu prevederile legislaţiei; c) deplasarea executorului judecătoresc la locul executării; d) căutarea debitorului şi a bunurilor lui; e) transferul (expedierea) prin poştă a sumelor încasate; f) alte acte efectuate în procesul executării documentului executoriu. (3) Cheltuielile pentru efectuarea actelor de executare se încasează de la debitor în fondul extrabugetar al oficiului de executare respectiv în temeiul încheierii motivate a şefului oficiului. (4) Încheierea privind încasarea cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare poate fi atacată cu recurs. Articolul 36. Plata cheltuielilor de executare de către creditor (1) În scopul asigurării executării documentului executoriu, creditorul este în drept să depună pe contul de depozit al oficiului de executare respectiv un avans în sumă suficientă pentru efectuarea actelor de executare necesare. (2) Cheltuielile suportate de către creditor se percep de la debitor. (3) În cazul clasării procedurii de executare din cauza renunţării creditorului la executare sau a refuzului lui de a primi bunurile ridicate de la debitor, precum şi în cazul tergiversării de către creditor a executării documentului executoriu, creditorului i se restituie numai partea nefolosită din suma avansată, iar în cazul în care aceasta nu a fost avansată, de la creditor se încasează suma cheltuielilor de executare. (4) Încheierea privind restituirea cheltuielilor de executare poate fi atacată cu recurs. Articolul 37. Depunerea de către executorul judecătoresc a sumelor băneşti pe contul de depozit (1) Achitarea dintre creditor şi debitor se efectuează direct, despre ce executorului judecătoresc i se prezintă o dovadă. (2) Dacă achitarea directă este imposibilă sau creditorul refuză să primească suma datoriei, această sumă se depune sau se transferă, după caz, de către debitor pe contul de depozit. (3) Executorul judecătoresc primeşte sumele băneşti numai împreună cu dovada şi le depune neîntîrziat pe contul de depozit.

(4) Sumele încasate în folosul statului se depun de către debitor sau de către executorul judecătoresc nemijlocit în instituţia financiară. Articolul 38. Eliberarea sumelor de pe contul de depozit (1) Sumele de pe contul de depozit se eliberează creditorului persoană fizică în baza cecului sau prin transfer pe contul lui, în temeiul dispoziţiei de plată, iar creditorului persoană juridică - prin virament pe contul lui, în temeiul dispoziţiei de plată. (2) Cecul se eliberează creditorului sau unei alte persoane care are procură, în baza buletinului de identitate. (3) Cecul şi dispoziţia de plată se semnează de către şeful oficiului de executare şi de către contabil, dacă oficiul dispune de această unitate. Capitolul VI PARTICIPANŢII LA PROCEDURA DE EXECUTARE Articolul 39. Participanţii la procedura de executare Participanţi la procedura de executare sînt părţile, intervenienţii, reprezentanţii, specialiştii, experţii, interpreţii, martorii asistenţi. Articolul 40. Părţile în procedura de executare (1) Părţi în procedura de executare sînt creditorul şi debitorul. (2) Creditor poate fi persoana fizică sau juridică în al cărei interes a fost eliberat documentul executoriu. În cazul în care sumele se încasează în beneficiul statului, calitatea de creditor o exercită Ministerul Finanţelor prin intermediul organelor fiscale teritoriale. (3) Debitor poate fi persoana fizică sau juridică care, prin documentul executoriu, este obligată să efectueze anumite acţiuni sau să se abţină de la efectuarea lor. (4) Părţile în procedura de executare se bucură de drepturi procesuale egale. Articolul 41. Drepturile şi obligaţiile părţilor (1) În procesul executării, părţile au dreptul: a) să ia cunoştinţă de materialele procedurii de executare; b) să facă extrase din ele şi copii; c) să depună cereri şi demersuri; d) să participe la actele de executare; e) să-şi prezinte argumentele şi considerentele asupra tuturor chestiunilor; f) să dea executorului judecătoresc explicaţii verbale şi scrise; g) să facă obiecţii împotriva cererilor, argumentelor şi considerentelor celorlalţi participanţi la procedura de executare; h) să solicite recuzarea executorului judecătoresc; i) să încheie tranzacţii; j) să se expună asupra apartenenţei şi valorii bunurilor urmărite; k) să atace actele executorului judecătoresc; l) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţie. (2) Debitorul este obligat să declare executorului judecătoresc bunurile sale, inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote-părţi, în devălmăşie, precum şi toate veniturile sale. (3) Părţile sînt obligate să respecte întocmai cerinţele legislaţiei privind executarea. Articolul 42. Participarea minorilor la procedura de executare (1) Minorii care au împlinit vîrsta de 16 ani îşi pot exercita drepturile şi asuma obligaţii în procedura de executare dacă şi-au dobîndit capacitatea de exerciţiu deplină. (2) Drepturile şi interesele ocrotite de lege ale minorilor în procedura de executare sînt apărate de către părinţii, înfietorii, tutorii şi curatorii lor. (3) În cazurile prevăzute de legislaţie, la punerea în executare a documentelor executorii în pricinile ce izvorăsc din relaţiile civile,

de familie. curatori). nu pot fi reprezentanţi judecătorii. cesiunea creanţei. (2) Participarea personală nu atrage decăderea din dreptul de a avea în procedura de executare un reprezentant. precum şi în calitate de reprezentanţi ai instanţei de judecată. de bursă. sub sancţiunea nulităţii. tutori. de transmitere a împuternicirilor unei alte persoane (substituire). de muncă şi din actele juridice legate de dreptul de a dispune de salariul primit. cu excepţia cazurilor cînd ei apar în calitate de reprezentanţi legali (părinţi. Articolul 45. Articolul 47. (4) Încheierea privind admiterea succesiunii de drepturi poate fi atacată cu recurs. prin actele de constituire. de amînare sau de eşalonare a executării. minorii între 15 şi 18 ani îşi pot de sine stătător exercita drepturile şi asuma obligaţii în procedura de executare. (2) Conducătorii de organizaţii îşi confirmă împuternicirile prin documente ce atestă funcţia sau calitatea lor de serviciu ori. despre ce se va menţiona expres în procura eliberată de reprezentat. cu excepţia celor de prezentare sau de retragere a documentului executoriu. procurorii. interesele ei pot fi reprezentate de administratorul din oficiu sau de lichidator. după caz. (3) Nu poate fi reprezentant în procedura de executare persoana care . de schimbare a modului de executare. înfietori. Împuternicirile reprezentantului Împuternicirea de reprezentare dă dreptul de a efectua toate actele legate de procedura de executare. (3) Debitorul nu poate acţiona prin reprezentant dacă obligaţiile indicate în documentul executoriu au caracter strict personal. În caz de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice. desemnat în condiţiile legii. ofiţerii de urmărire penală. care acţionează în limitele împuternicirilor ce le sînt acordate prin lege. Exercitarea drepturilor în procedura de executare prin reprezentanţi (1) Persoana fizică cu capacitatea de exerciţiu deplină îşi poate exercita drepturile în procedura de executare personal sau prin reprezentanţi. instanţa de judecată examinează cererea privind înlocuirea acestei părţi cu succesorul ei de drepturi în conformitate cu art. de asemenea. (3) Succesiunea de drepturi este posibilă în orice fază a procedurii de executare. statut sau regulament. (4) Persoana juridică poate fi reprezentată în procedura de executare de către organele sale. de primire a mijloacelor băneşti sau bunurilor. preluarea datoriei).70 din Codul de procedură civilă. Articolul 44. de încheiere a tranzacţiei. Persoanele care nu pot fi reprezentanţi (1) Nu pot fi reprezentanţi în procedura de executare persoanele care nu au capacitate de exerciţiu deplină. (2) În procedura de executare. ai procuraturii şi ai organelor afacerilor interne. Articolul 46. încetarea activităţii persoanei juridice sau reorganizarea ei. Succesiunea de drepturi în procedura de executare (1) În cazul ieşirii uneia din părţi din procedura de executare (decesul persoanei fizice. de contestare a actelor executorului judecătoresc. Formularea împuternicirilor reprezentantului (1) Împuternicirile reprezentantului trebuie să fie formulate în procură sau contract. ori de către reprezentanţi. Articolul 43. (2) Toate actele săvîrşite în cadrul procedurii de executare pînă la înlocuirea părţii în procedura de executare cu succesorul ei de drepturi sînt obligatorii pentru acesta din urmă în măsura în care ele ar fi fost obligatorii pentru partea care a fost înlocuită. întocmite în condiţiile legii.

în procedura de executare. sînt apărate de către părinţii. dispărută fără urmă. sau custodele numit de notar. în încăpere. (3) Executorul judecătoresc avertizează în scris interpretul asupra răspunderii ce o poartă în conformitate cu prevederile Codului penal. El este îndreptăţit . în modul stabilit. interpret ori martor asistent. Articolul 50. alese de ei în calitate de reprezentant. decedată. în modul stabilit. (5) În procedura de executare la care trebuie să participe moştenitorul unei persoane decedate sau declarate. ale persoanelor limitate în capacitate de exerciţiu sau declarate. Articolul 48. specialist. desemnat în condiţiile legii. Interpret poate fi o persoană cu capacitatea deplină de exerciţiu care posedă limbile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor respective.(1) şi (2) ale prezentului articol. în alt local. conţinutul şi rezultatele actelor de executare la care a asistat. înfietorii. (4) Dacă există circumstanţele menţionate la alin. martorii asistenţi pot fi invitaţi şi în alte cazuri. procuror. care prezintă executorului judecătoresc documentele ce le certifică împuternicirile. Reprezentanţii legali (1) Drepturile şi interesele ocrotite de lege ale minorilor. (2) La aprecierea executorului judecătoresc sau la cererea părţilor. în depozit. în calitate de reprezentant al moştenitorului va fi executorul testamentar. părinţii. În cadrul procedurii de executare. care adoptă o încheiere motivată. la cercetarea lor. dacă succesiunea încă nu a fost acceptată de nimeni. executorul judecătoresc asigură participarea la procedura de executare a interpretului. părţile pot beneficia de serviciile interpretului. care nu sînt interesate de săvîrşirea actelor de executare şi care nu se află cu participanţii la procedura de executare în legături de rudenie. (2) La solicitarea părţilor. (3) Martori asistenţi pot fi persoanele cu capacitatea de exerciţiu deplină. Participarea interpretului (1) Procedura de executare se efectuează în limba moldovenească.(3) al prezentului articol. (4) Numărul martorilor asistenţi nu poate fi mai mic de 2 persoane.acordă sau a acordat anterior în pricină asistenţă juridică unor persoane ale căror interese contravin intereselor celui pe care îl reprezintă. în calitate de reprezentant al ei va fi administratorul. la sechestrarea şi ridicarea bunurilor debitorului. de subordonare şi nu sînt supuse controlului din partea lor. (4) Interpretul este remunerat din mijloacele alocate în acest scop de către stat. ofiţer de urmărire penală. (4) În procedura de executare la care trebuie să participe o persoană declarată. sau care se află în raporturi de rudenie cu executorul judecătoresc în a cărui procedură se află executarea. Articolul 51. (2) Reprezentanţii legali săvîrşesc în numele persoanelor reprezentate toate actele de procedură pe care au dreptul să le săvîrşească reprezentaţii. (5) Cererea de recuzare se examinează de către executorul judecătoresc. expert. tutorii sau curatorii pot încredinţa participarea la procedura de executare unei alte persoane. incapabile. în modul stabilit. (3) În cazurile prevăzute în alin. tutorii sau curatorii lor. desemnat de testator. înfietorii. Drepturile şi obligaţiile martorilor asistenţi (1) Martorul asistent trebuie să ateste faptul. Articolul 49. cu restricţiile prevăzute de lege. sau a participat în calitate de judecător. Încheierea executorului judecătoresc poate fi atacată cu recurs. Participarea martorilor asistenţi (1) Prezenţa martorilor asistenţi este obligatorie la pătrunderea în locuinţă. reprezentantul poate fi recuzat de participanţii la procedura de executare.

(3) Specialistul face concluzii verbal sau în scris. (2) În calitate de specialist poate participa o persoană care posedă cunoştinţele necesare în domeniul respectiv. la demersul executorului judecătoresc. (2) Refuzul executorului judecătoresc de a primi documentul executoriu pentru executare din motivul prevăzut în alin. (4) Specialistul are dreptul la o remuneraţie din contul debitorului. adoptă o încheiere cu privire la primirea sau refuzul de a primi documentul executoriu pentru executare. după caz. prin prezentarea documentului executoriu pentru executare. care vor fi consemnate în procesul-verbal de către executorul judecătoresc sau personal de către specialist. d) să facă declaraţii. Articolul 52. şeful oficiului de executare. Participarea specialistului (1) Pentru lămurirea chestiunilor ce apar în cadrul actelor de executare.16 din prezentul cod. Capitolul VII PROCEDURA DE EXECUTARE Articolul 54. iar persoanei care nu lucrează i se poate plăti o remuneraţie din contul debitorului. c) să dea explicaţii în legătură cu actele ce le efectuează. (3) Încheierea şefului oficiului de executare privind aplicarea amenzii poate fi atacată cu recurs. din oficiu ori la cererea debitorului sau creditorului. Înainte de a începe derularea actelor de executare la care urmează să participe martorii asistenţi. să facă observaţii în legătură cu actele efectuate.(1) lit. b) a expirat termenul de prezentare a documentului pentru executare. Intentarea procedurii de executare (1) Procedura de executare se intentează la cererea creditorului urmăritor sau la demersul instanţei de judecată. (3) Martorului asistent i se păstrează salariul mediu la locul său de muncă pe toată durata lipsei în legătură cu participarea la actele de executare. (2) Documentul executoriu se înregistrează şi se transmite executorului judecătoresc contra semnătură. Articolul 55. executorul judecătoresc. (2) Pentru refuzul sau eschivarea specialistului de la îndeplinirea obligaţiilor. în cuantumul stabilit de Guvern. nu este interesată de rezultatele actelor care se efectuează şi nu este rudă cu participanţii la procesul de executare.să ştie pentru săvîrşirea căror acte de executare este invitat. Articolul 53. poate dispune participarea la procedura de executare a unui sau mai mulţi specialişti. în cuantumul stabilit de Guvern. Refuzul de a primi documentul executoriu pentru executare (1) Executorul judecătoresc refuză primirea documentului executoriu pentru executare dacă: a) documentul nu este de competenţa oficiului de executare respectiv. executorul judecătoresc le va explica drepturile şi obligaţiile lor. Drepturile şi obligaţiile specialistului (1) Specialistul este obligat: a) să se prezinte la citare. îi poate aplica o amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale. (2) Observaţiile martorului asistent vor fi consemnate într-un proces-verbal de către executorul judecătoresc sau personal de către martorul asistent. folosindu-şi cunoştinţele de specialitate pentru a acorda participanţilor ajutor în soluţionarea chestiunilor apărute. c) documentul nu este întocmit în conformitate cu prevederile art. în termen de 3 zile după primirea documentului executoriu. (3) Executorul judecătoresc.c) al prezentului articol nu este o piedică pentru prezentarea repetată a . b) să participe la actele de executare.

precum şi citaţia se trimit destinatarului prin poştă sau prin curier. cît şi persoana care a primit documentele . (2) Încheierile adoptate de executorul judecătoresc cuprind: a) data şi locul adoptării încheierii şi numărul procedurii de executare. care se expediază creditorului şi debitorului în termen de 3 zile. prin încheiere. Actele preparatorii ale executorului judecătoresc (1) Executorul judecătoresc adoptă o încheiere privind intentarea procedurii de executare. Încheierile executorului judecătoresc (1) La intentarea procedurii de executare şi în procesul săvîrşirii actelor de executare. f) dispoziţia executorului judecătoresc. e) motivele care au determinat adoptarea încheierii şi legea care a fost aplicată la adoptarea acesteia. documentul executoriu Articolul 56. Articolul 58. executorul judecătoresc soluţionează chestiunea cu privire la căutarea debitorului. (3) Încheierea privind refuzul de a primi pentru executare poate fi atacată cu recurs. (2) Dacă. Articolul 57.(1) al prezentului articol se înmînează unui membru adult al familiei sale. (3) Încheierea executorului judecătoresc este executorie de drept din momentul pronunţării şi poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile. (2) În cazul absenţei temporare sau de lungă durată a destinatarului persoană fizică. (2) Încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu poate fi atacată cu recurs. va stabili pentru executare benevolă un termen de pînă la 15 zile. Articolul 59. în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială activează executorul judecătoresc. documentele menţionate la alin. direcţie. Recursul nu are efect suspensiv. b) să interzică debitorului de a săvîrşi anumite acte. executorul judecătoresc poate: a) să aplice sechestru pe mijloacele băneşti sau bunurile debitorului. precum şi în caz de executare imediată a hotărîrii judecătoreşti. prin lege sau prin hotărîrea judecătorească. (4) În cazurile prevăzute de lege. c) procedura de executare asupra căreia se adoptă încheierea. unei persoane cu funcţie de răspundere a primăriei sau preşedintelui asociaţiei locatarilor de la domiciliul destinatarului pentru a fi transmise acestuia. secretariat pentru a fi transmise. Măsurile de asigurare a executării documentului executoriu (1) În scopul asigurării executării documentului executoriu. documentele se expediază pe adresa juridică a acesteia şi se consideră recepţionate la data intrării lor la sediu sau la data înmînării lor unui angajat din administraţie. nu este stabilit termen de executare. (3) În cazul persoanei juridice. executorul judecătoresc adoptă încheieri. (3) Executorul judecătoresc explică părţilor dreptul lor de a încheia o tranzacţie. executorul judecătoresc. oficiu. (4) Atît destinatarul. b) numele executorului judecătoresc şi denumirea oficiului de executare în care îşi desfăşoară activitatea. c) să interzică altor persoane de a transmite bunurile debitorului sau de a îndeplini faţă de el alte obligaţii. g) calea şi termenul de atac al încheierii.documentului executoriu pentru executare. Expedierea şi înmînarea încheierii şi înştiinţării executorului judecătoresc (1) Încheierea şi înştiinţarea executorului judecătoresc. Persoana care a primit documentele este obligată să le transmită neîntîrziat destinatarului. d) chestiunea asupra căreia se adoptă încheierea.

Articolul 63. (2) Pentru neîndeplinirea obligaţiei de a comunica schimbarea domiciliului sau a sediului. însă acest fapt nu împiedică efectuarea actelor de executare. (2) După necesitate. executorul judecătoresc. executorul judecătoresc strămută documentul executoriu la acest oficiu. Explicarea hotărîrii Dacă nu este clar sensul. debitorul îşi schimbă domiciliul sau sediul. Termenul de executare (1) Documentul executoriu se aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc în termen de cel mult 3 luni din ziua intentării procedurii de executare sau în termenul indicat în documentul executoriu. Locul executării (1) Executarea se efectuează de către executorul judecătoresc al oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află ultimul domiciliu al debitorului sau bunurile lui. şeful oficiului de executare poate aplica o amendă în mărime de la 5 la 10 unităţi convenţionale. (2) Executarea silită în alt timp sau în zile nelucrătoare se admite în baza încheierii motivate a executorului judecătoresc dacă debitorul se eschivează de la executarea silită sau sînt bănuieli că bunurile urmărite pot să dispară ori să fie deteriorate. Timpul efectuării actelor de executare (1) Executorul judecătoresc efectuează actele de executare în zile lucrătoare. sediul sau locul aflării bunurilor şi noul domiciliu. locul de lucru. înştiinţarea executorului judecătoresc sau citaţia se atestă în prezenţa unui martor asistent. (4) Instanţa de judecată verifică neîntîrziat. legalitatea actelor săvîrşite de executorul judecătoresc şi adoptă o încheiere motivată care poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile.00. Articolul 62.pentru a fi transmise semnează şi restituie executorului judecătoresc avizul de primire a lor. executarea se efectuează la sediul sau la locul de aflare a bunurilor lui. în procesul executării documentului executoriu. (3) Executorul judecătoresc. În caz contrar.(2) al prezentului articol. referitor la obligaţia debitorului de a săvîrşi anumite acte se execută la locul unde urmează să fie săvîrşite actele. extinderea sau modul de aplicare a dispozitivului hotărîrii care urmează a fi executat sau dacă hotărîrea cuprinde dispoziţii contradictorii. fără citarea părţilor. Articolul 64. (5) Refuzul de a primi încheierea.00 pînă la ora 22. termenul de executare poate fi prelungit de către şeful oficiului de executare la demersul motivat al executorului judecătoresc. (3) Dispoziţiile. . Articolul 61. în decurs de 24 de ore după adoptarea încheierii privind executarea documentului executoriu. în timpul indicat la alin. din oficiu sau la cererea participanţilor la procedura de executare. (2) Dacă debitorul este persoană juridică. Obligaţia debitorului de a comunica schimbarea domiciliului sau a sediului (1) Dacă. loc de lucru. poate solicita instanţei sau organului emitent explicarea hotărîrii. (4) Dacă debitorul şi-a schimbat domiciliul. cuprinse în documentul executoriu. o prezintă instanţei de judecată pentru confirmare. de la ora 6. documentele respective se expediază la ultimul domiciliu sau sediu al debitorului şi sînt considerate înmînate chiar dacă adresatul nu mai locuieşte sau nu mai are sediul pe această adresă. el este obligat să comunice executorului judecătoresc noua sa adresă. Articolul 60. sediu sau locul aflării bunurilor sale sînt amplasate în raza teritorială a unui alt oficiu.

f) ridicarea de la debitor şi predarea către creditor a obiectelor indicate în documentul executoriu. este document executoriu. c) urmărirea bunurilor debitorului prin aplicarea sechestrului pe bunuri şi prin vînzarea lor.Articolul 65. a documentului executoriu. Articolul 68. potrivit legii. adoptă o încheiere de căutare a acestuia. pensiei. (2) Executarea silită se efectuează în baza titlului executoriu sau a unui alt document care. Căutarea debitorului (1) Dacă nu este cunoscut domiciliul debitorului de la care urmează să se încaseze pensia de întreţinere. Articolul 69. b) adoptarea de către executorul judecătoresc a încheierii de intentare a procedurii de executare. (2) Aducerea forţată a debitorului se face de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul debitorul. Condiţiile declanşării executării silite Executarea silită poate fi declanşată după: a) prezentarea. precum şi prin pierderea întreţinătorului. Modalităţi de executare silită Executarea silită se efectuează prin: a) urmărirea mijloacelor băneşti în numerar ale debitorului. Articolul 70. instanţa de judecată. adoptată la demersul executorului judecătoresc. Procesul-verbal . în scopul executării efective a documentului executoriu. la demersul executorului judecătoresc sau la cererea creditorului. în condiţiile legii. (4) În cazul în care documentul executoriu urmează a fi executat imediat. e) urmărirea mijloacelor băneşti şi bunurilor debitorului care se află la terţe persoane. Articolul 67. sumele pentru repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin altă vătămare a sănătăţii. (4) Căutarea debitorului persoană juridică se efectuează de către executorul judecătoresc. Articolul 66. d) urmărirea salariului. Executarea silită (1) Executarea silită constă în aplicarea de către executorul judecătoresc a unor măsuri de constrîngere stabilite de lege în privinţa debitorului. (2) La executarea altor documente executorii. g) alte măsuri prevăzute de lege. (3) Cheltuielile de aducere forţată se încasează de la debitor în beneficul statului de către instanţa de judecată în modul prevăzut în capitolul XXXV din Codul de procedură civilă. bursei şi altor venituri ale debitorului. b) urmărirea mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale debitorului. el se execută silit fără acordarea termenului de executare benevolă. Aducerea forţată a debitorului (1) După necesitate. (3) Executarea silită se face după expirarea termenului acordat debitorului pentru executare benevolă. debitorul poate fi adus forţat în faţa executorului judecătoresc în baza hotărîrii instanţei de judecată. c) expirarea termenului acordat de executorul judecătoresc pentru executare benevolă. debitorul poate fi dat în căutare numai la cererea creditorului. (3) Căutarea debitorului persoană fizică se efectuează de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află ultimul domiciliu al acestuia. (5) Încheierea privind căutarea sau refuzul de a da debitorul în căutare poate fi atacată cu recurs.

Obligaţia de a suspenda executarea (1) Şeful oficiului de executare este obligat să suspende executarea documentului executoriu în cazurile: a) încetării din viaţă a debitorului. Articolul 72. dacă raportul juridic. la cererea executorului judecătoresc. executorul judecătoresc sau părţile sînt în drept să depună în instanţa de judecată care a eliberat documentul executoriu cerere privind schimbarea modului şi ordinii de executare a hotărîrii. b) denumirea şi sediul oficiului de executare. l) semnătura executorului judecătoresc. Amînarea actelor de executare (1) Executorul judecătoresc poate. (2) Încheierea privind amînarea actelor de executare poate fi atacată cu recurs. stabilit de instanţă. e) numele şi domiciliul sau denumirea şi sediul debitorului şi creditorului. m) ştampila executorului judecătoresc.41 din prezentul cod. i) alte menţiuni prevăzute de lege sau considerate de executorul judecătoresc ca fiind necesare. d) documentul executoriu în temeiul căruia se efectuează actul de executare. amîna executarea la cererea părţilor sau din oficiu. în cazurile: a) adresării executorului judecătoresc în instanţa de judecată sau în organul care a eliberat documentul executoriu cu cererea de a explica . prin încheiere motivată. atunci cînd este cazul. c) reorganizării persoanei juridice debitor. precum şi cu privire la persoanele cărora acesta li s-a înmînat. (2) Încheierea privind suspendarea executării documentului executoriu poate fi contestată în instanţa de judecată în termen de 15 zile. Articolul 71.Actele de executare ale executorului judecătoresc se consemnează într-un proces-verbal. Schimbarea modului şi ordinii de executare (1) Dacă există circumstanţe care fac executarea dificilă sau imposibilă. c) numele şi funcţia persoanei care a întocmit procesul-verbal. h) menţiunea cu privire la explicaţiile şi obiecţiile participanţilor la procedura de executare.252 din Codul de procedură civilă. g) măsurile luate de executorul judecătoresc sau constatările acestuia. f) menţiunea despre explicarea drepturilor prevăzute în art. a participanţilor la procedura de executare sau din oficiu. d) insolvabilităţii debitorului. Articolul 73. (2) Cererea de schimbare a modului şi ordinii de executare a hotărîrii se examinează în modul prevăzut în art. admite succesiunea de drepturi. despre absenţa creditorului sau debitorului ori despre refuzul şi motivele refuzului de a semna procesul-verbal. declarării dispariţiei lui fără urmă sau decesului lui. k) menţiunea cu privire la numărul de exemplare în care s-a întocmit procesul-verbal. stabilite în conformitate cu Legea insolvabilităţii. precum şi a altor persoane interesate în executare sau care asistă la efectuarea actelor de executare. Articolul 74. Dreptul de a suspenda executarea (1) Instanţa de judecată poate suspenda executarea documentului executoriu. b) pierderii de către debitor a capacităţii de exerciţiu. care va cuprinde: a) data întocmirii procesului-verbal şi numărul procedurii de executare. j) menţiunea.

încheierea îndeplinirii misiunii de stat. el depune o cauţiune la oficiul de executare. Articolul 78. cauţiunea rămîne la contul pe care a fost depusă pînă la adoptarea unei noi hotărîri irevocabile. b) în cazurile prevăzute în lit.(1) din prezentul cod . f) înaintării de către terţe persoane a unei acţiuni privind ridicarea sechestrului asupra bunurilor. externarea din instituţia curativoprofilactică sau găsirea debitorului. cauţiunea depusă se restituie debitorului.74 alin. Cheltuielile de executare a hotărîrii judecătoreşti efectuate pînă la data depunerii cauţiunii se scad din cauţiune.73 alin.(1) din prezentul cod . suma respectivă se foloseşte în contul executării hotărîrii. Cuantumul cauţiunii Cauţiunea se depune în cuantumul sumei băneşti ce urmează a fi încasată de la debitor sau al valorii bunurilor pe care acesta este obligat să le restituie în temeiul hotărîrii judecătoreşti. cu includerea cheltuielilor de judecată. În baza dispoziţiei de plată. procedura de executare se reia la cererea creditorului sau din oficiu. c) şi e) ale art. d) depunerii cererii împotriva actelor executorului judecătoresc. (3) Dacă instanţa de recurs menţine hotărîrea atacată. Articolul 75. În asemenea caz.b).pînă la întoarcerea debitorului din deplasarea în interes de serviciu. (2) În cazul în care recursul a fost admis cu casarea hotărîrii şi remiterea pricinii la rejudecare.(1) din prezentul cod . b) aflării debitorului într-o delegaţie îndelungată în interes de serviciu sau cu o misiune de stat. c) în cazurile prevăzute în lit. executorul judecătoresc poate dispune eliberarea totală sau parţială a bunurilor debitorului de sub sechestru. Articolul 77. d). g) depunerii cauţiunii. Articolul 76. numirea reprezentantului debitorului care şi-a pierdut capacitatea de exerciţiu sau pînă la examinarea în fond a cauzei de insolvabilitate. Reguli cu privire la cauţiune (1) În cazul în care debitorul atacă hotărîrea judecătorească în temeiurile prevăzute în capitolul XXXVIII secţiunea a 2-a din Codul de procedură civilă pentru suspendarea executării hotărîrii atacate cu recurs.pînă la determinarea succesorului de drepturi al debitorului. executorul judecătoresc va dispune suspendarea executării ei la prezentarea certificatului privind depunerea cauţiunii.pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii sau încheierii instanţei de judecată. c) aflării debitorului într-o instituţie curativoprofilactică. e) căutării debitorului. În cazul în care cauţiunea a fost depusă după expirarea termenului de executare benevolă a hotărîrii. f) şi g) ale art. oficiul de executare este obligat să elibereze debitorului certificatul respectiv. Termenele de suspendare a procedurii de executare (1) Procedura de executare se suspendă: a) în cazurile prevăzute în art. Efectul cauţiunii (1) În cazul în care recursul a fost admis cu adoptarea unei noi hotărîri prin care acţiunea creditorului este respinsă.74 alin.hotărîrea adoptată. în modul prevăzut de lege.a). debitorul este obligat să plătească şi taxa de executare. (2) Cauţiunea se depune în bani în cazul acţiunilor cu caracter patrimonial pe contul special al oficiului de executare. (2) După înlăturarea împrejurărilor care au provocat suspendarea. . (2) Încheierea privind suspendarea executării documentului executoriu poate fi atacată cu recurs. unde se execută sau urmează a fi executată hotărîrea. (3) În cazul în care hotărîrea judecătorească se află în proces de executare.

c) după încetarea din viaţă. e) dacă creditorul. c) dacă creditorul refuză să preia bunurile nevîndute în procesul executării hotărîrii. în care au fost făcute menţiunile de rigoare.(1) lit. Consecinţele încetării procedurii de executare (1) După intrarea în vigoare a încheierii privind încetarea procedurii de executare. care.b) şi e) al prezentului articol. însă neprezentarea acestor persoane nu împiedică luarea deciziei. în termen de 3 zile de la data adoptării ei. Încetarea procedurii de executare Procedura de executare încetează în cazurile în care: a) hotărîrea a fost executată ori creditorul a renunţat la urmărire. care se aprobă de către şeful oficiului de executare. conform hotărîrii. c) şi e) al prezentului articol. declararea dispariţiei fără urmă sau a decesului creditorului ori debitorului. executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal. orice acte de executare sînt interzise. (3) Încheierea de suspendare sau încetare a procedurii de executare se expediază. g) creditorul refuză să primească obiectele ridicate de la debitor.(1) lit. (3) Restituirea documentului executoriu către creditor nu împiedică prezentarea lui repetată spre executare. cu excepţia cheltuielilor efectuate în cadrul .(3) din prezentul cod. d) dacă la adresa indicată de creditor. e) hotărîrea. cu înştiinţarea creditorului şi debitorului.Articolul 79. taxa de executare se restituie creditorului. În acest caz. urmează să-i fie predate. prin acţiunile (inacţiunea) sale. decizia sau încheierea în baza căreia a fost eliberat documentul executoriu a fost anulată. executorul judecătoresc dispune anularea măsurilor de asigurare a executării. (2) Procedura de executare încetată nu poate fi reluată. se restituie instanţei de judecată ori altui organ care l-a eliberat sau creditorului. (4) În cazul restituirii documentului executoriu în conformitate cu alin. (2) În cazurile menţionate în alin. b) dacă debitorul nu are bunuri ori venituri sau bunurile lui nu sînt suficiente pentru satisfacerea creanţelor. (2) Pe durata suspendării procedurii de executare. Articolul 81.a). creanţa sau obligaţia adjudecată nu admite succesiunea de către succesorul de drepturi al acestor persoane. împiedică executarea documentului executoriu.19 alin. părţilor şi organului care a eliberat documentul executoriu. Documentul executoriu. Articolul 80. f) debitorul a prezentat spre executare o hotărîre de încasare de la creditor în folosul său a unui beneficiu sau a unei sume egale cu suma debitoare sau mai mare decît aceasta. cu excepţia cazurilor de dare în căutare a debitorului. d) bunurile persoanei juridice lichidate nu sînt suficiente pentru satisfacerea deplină a creanţelor creditorului. b) între creditor şi debitor a fost încheiată o tranzacţie. noul termen pentru prezentarea documentului executoriu spre executare se calculează conform art. debitorul nu locuieşte ori nu lucrează sau nu se află bunurile lui. Articolul 82. (4) Încheierea privind suspendarea sau încetarea procedurii de executare poate fi atacată cu recurs. Modul de suspendare sau încetare a procedurii de executare (1) Suspendarea sau încetarea procedurii de executare se decide de către şeful oficiului de executare. Restituirea documentului executoriu (1) Documentul executoriu care nu a fost executat ori a fost executat parţial se restituie creditorului: a) la cererea creditorului.

alte semne distinctive cu care a fost decorat debitorul sau membrii familiei lui. d) mobila . precum şi orice drept patrimonial sau creanţă bănească. (5) Documentul executoriu se restituie în baza încheierii motivate a şefului oficiului de executare. verighetele. (4) La cererea executorului judecătoresc. cu excepţia obiectelor confecţionate din materiale preţioase. h) mijloacele de transport speciale pentru invalizi şi obiectele necesare invalizilor şi bolnavilor şi destinate îngrijirii lor. care se află în circuitul civil. g) obiectele (inclusiv manualele şi cărţile) necesare debitorului pentru a-şi continua exercitarea profesiei. Bunurile debitorului care nu pot fi urmărite Nu pot fi urmărite: 1) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului şi membrilor familiei sale: a) îmbrăcămintea . Dispoziţii generale cu privire la urmărirea bunurilor (1) Urmărirea bunurilor debitorului constă în sechestrarea. Articolul 85. o masă. j) combustibilul necesar pentru prepararea bucatelor şi încălzirea locuinţei familiei în sezonul de încălzire.cîte un pat şi un scaun pentru fiecare persoană. două rochii sau două costume de vară şi două de iarnă (pentru femei). e) icoanele şi portretele de familie. b) încălţămintea. altă îmbrăcăminte întrebuinţată timp îndelungat şi care nu are valoare. i) produsele alimentare în cantităţi necesare pentru hrana debitorului şi a membrilor familiei lui pe 3 luni. o pălărie şi o căciulă de iarnă. informaţiile necesare pentru efectuarea executării silite. ridicarea şi vînzarea lor. instituţiile financiare. Reconstituirea procedurii de executare pierdute Procedura de executare pierdută poate fi reconstituită de către instanţa de judecată în conformitate cu capitolul XXXIV din Codul de procedură civilă. două broboade de vară şi două de iarnă (pentru femei). Titlul III OBIECTUL EXECUTĂRII SILITE Capitolul VIII OBIECTUL EXECUTĂRII SILITE Secţiunea 1. c) toate bunurile copiilor. (6) Încheierea privind restituirea documentului executoriu serveşte temei pentru transmiterea procedurii de executare în arhivă. f) ordinele. indiferent de faptul la cine se află el în posesie. un costum de iarnă şi unul de vară (pentru bărbaţi). organele fiscale. lenjeria de corp şi de pat. plata taxei şi restituirea cheltuielilor de executare. Articolul 83. (2) Poate fi urmărit orice bun corporal ori universalitatea de bunuri ale debitorului. Urmărirea patrimoniului Articolul 84. precum şi a obiectelor care au valoare artistică. un dulap pentru familie. 2) seminţele de culturi agricole necesare pentru însămînţare şi sădire. deţinătorii registrelor. cu excepţia celor ce nu sînt pasibile de urmărire silită. 3) nutreţul pentru vitele care nu au fost urmărite necesar pînă la . obiectele de uz casnic. Încheierea poate fi atacată cu recurs. (3) Bunurile pot fi urmărite numai în mărimea sumei necesare şi suficiente pentru executarea documentului executoriu.pentru fiecare persoană: un palton de iarnă şi unul de toamnă. cadastrale şi alte organe sînt obligate să-i comunice.procedurii de executare. în cel mult 10 zile. medaliile.

b) în al doilea rînd. creditorul poate urmări mijloacele băneşti de pe conturile bancare ale debitorului prin prezentarea documentului executoriu instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) care este obligată să-l execute. echipamentele şi alte mijloace fixe. alte bunuri. nu pot fi urmărite. precum şi în reţeaua lui comercială. inclusiv cele predate altor persoane. precum şi materia primă. care este obligat să prezinte documentele necesare şi să asigure acces liber la seiful casei debitorului. Consecutivitatea urmăririi bunurilor Bunurile debitorului pot fi urmărite în următoarea consecutivitate: a) în primul rînd. bunurile imobile. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare. Pînă la sosirea acestora. (2) În cazul în care debitorul nu dispune de suficiente mijloace băneşti pentru executarea deplină a documentului executoriu sau pe contul lui nu sînt mijloace băneşti. 4) produsele agricole perisabile. Articolul 88. se efectuează prin sechestrarea şi ridicarea lor. creditorul înaintează oficiului de executare respectiv documentul executoriu şi confirmarea instituţiei financiare că pe contul debitorului nu sînt mijloace băneşti. (2) Pentru ridicarea mijloacelor băneşti de la debitor. se schimbă în valută naţională la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei şi se depune la contul de depozit al oficiului de executare. Exemplarul al doilea se remite debitorului sau reprezentantului acestuia contra semnătură pe primul exemplar sau se expediază recomandat debitorului în aceeaşi zi sau în următoarea zi lucrătoare. uneltele. d) în al patrulea rînd. inclusiv în valută străină. e) în al cincilea rînd. (5) Faptul ridicării numerarului şi deschiderii locurilor şi localurilor fără consimţămîntul reprezentantului debitorului se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de cei prezenţi. (3) În procesul executării. după caz. utilajele. iar în cazul în care acesta lipseşte. automobilele. (4) Deschiderea locurilor şi localurilor în care se păstrează numerarul fără consimţămîntul reprezentantului debitorului sau în lipsa acestuia se efectuează în prezenţa a doi martori asistenţi. Urmărirea mijloacelor băneşti în numerar (1) Urmărirea mijloacelor băneşti în numerar. executorul judecătoresc este în drept să urmărească mijloacele băneşti parvenite ulterior în instituţiile . c) în al treilea rînd. precum şi reţeaua lui comercială. (7) Valuta străină se depune pe contul valutar al oficiului de executare. bunurile care nu participă nemijlocit în procesul de producţie: valorile mobiliare. precum şi alte bunuri materiale care nu participă nemijlocit în procesul de producţie şi nu sînt destinate utilizării nemijlocite în producţie. în încăperea izolată a casei. conform listei aprobate de Guvern. (6) Mijloacele băneşti ridicate se depun pe contul de depozit al oficiului de executare în decurs de 24 de ore. executorul judecătoresc sigilează locurile şi localurile. Urmărirea mijloacelor băneşti de pe conturi (1) În baza documentului executoriu. produsele finite (marfa). executorul judecătoresc controlează locurile şi localurile în care debitorul păstrează numerarul. destinate utilizării nemijlocite în producţie. conform legii. Articolul 86. instalaţiile. (3) La ridicarea mijloacelor băneşti în numerar de la persoana juridică participă casierul (gestionarul) sau un angajat care îl înlocuieşte. materialele. mijloacele băneşti în valută naţională sau în valută străină în numerar sau de pe conturile bancare.strînsul nutreţurilor noi sau pînă la scoaterea vitelor la păşunat. 5) bunurile din domeniul public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Articolul 87. maşinile. 6) alte bunuri care.

86 din prezentul cod. Articolul 95. în mod natural sau artificial. Articolul 93. Urmărirea bunurilor mobile Dacă mijloacele băneşti în numerar şi cele de pe cont nu sînt suficiente pentru satisfacerea creanţelor. (4) Valorile mobiliare se transmit organelor competente spre vînzare în modul stabilit. Urmărirea bunurilor din proprietate comună (1) Urmărirea bunurilor comune se admite dacă bunurile personale ale debitorului nu sînt suficiente pentru satisfacerea creanţelor. pot fi urmărite bunurile mobile ale debitorului în modul stabilit în art. este încorporat în acesta. Persoanele menţionate neîntîrziat vor consemna în registrul respectiv sechestrarea valorilor mobiliare. Urmărirea cotelor-părţi din capitalul social Dacă debitorul nu dispune de alte bunuri. c) valoarea participaţiunii sau bunurile corespunzătoare participaţiunii sale din patrimoniul cooperativei (art. mijloacele Articolul 89.133 din Codul civil).353 din Codul civil. În caz contrar. (2) Urmărirea unui bun imobil prin natura sa include toate bunurile accesorii şi toate obiectele ce servesc la exploatarea acestuia sau sînt legate solid de pămînt. Urmărirea fructelor Pot fi urmărite fructele şi orice venituri proprietarului sau uzufructuarului debitor. debitorul este obligat să informeze executorul judecătoresc care bunuri constituie proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie. (3) După aplicarea sechestrului. (3) În cazul bunurilor comune determinate generic. (4) Bunurile comune indivizibile pot fi înstrăinate cu acordul tuturor coproprietarilor. executorul judecătoresc remite o copie a procesului-verbal registratorului independent sau persoanei care ţine evidenţa lor. poate fi urmărită: a) participaţiunea din capitalul social al societăţii în nume colectiv (art.financiare pe contul debitorului sau să aplice sechestru pe băneşti care vor fi transferate în viitor. (3) Despre sechestrarea bunului imobil executorul judecătoresc informează organul cadastral teritorial. Urmărirea valorilor mobiliare (1) Urmărirea valorilor mobiliare se face prin ridicarea lor de la debitor sau prin aplicarea sechestrului. (2) În cazul ridicării sau sechestrării valorilor mobiliare. Articolul 90. Articolul 92. iar dacă bunul este ipotecat şi creditorul gajist. b) partea socială în societatea cu răspundere limitată (art. debitorul este lipsit de dreptul de a contesta procesul-verbal. Articolul 91.152 şi 153 din Codul civil). (5) La data întocmirii procesului-verbal de sechestrare sau a primirii lui. poate fi urmărită cota-parte de bunuri egală cu cota-parte a debitorului. (2) Urmărirea cotei-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi şi în devălmăşie se efectuează conform regulilor stabilite la art. nici o operaţiune cu valorile mobiliare nu se admite fără acordul executorului judecătoresc. Urmărirea bunurilor debitorului care se află la . ale unui bun al Articolul 94. precum şi tot ceea ce.177 din Codul civil). invocînd această circumstanţă. Urmărirea bunurilor imobile (1) Bunurile imobile ale debitorului pot fi urmărite dacă pentru satisfacerea creanţelor nu sînt suficiente mijloacele băneşti şi bunurile mobile.

Articolul 96. Urmărirea bunurilor sechestrate de alte organe (1) Bunurile sechestrate de alte organe pentru asigurarea încasării unei datorii pot fi urmărite de către executorul judecătoresc în baza documentului executoriu dacă aceste bunuri nu au fost scoase la licitaţie sau vînzare în decurs de 2 luni şi dacă. După semnarea actului de sechestru. Articolul 97. (4) După satisfacerea deplină a creanţelor creditorilor gajişti. de păstrare etc. Urmărirea bunurilor gajate (1) Bunurile gajate pot fi urmărite de către creditorul gajist. consimt. Urmărirea bunurilor debitorului decedat (1) În cazul decesului debitorului. bunurile rămase sau suma realizată care depăşeşte creanţele creditorilor gajişti se distribuie altor creditori în ordinea categoriilor stabilite în art. de arendă. . Creanţele următorului creditor gajist se satisfac după satisfacerea deplină a creanţelor precedentului creditor gajist. (3) Consecutivitatea satisfacerii creanţelor poate fi modificată dacă creditorii gajişti. se descoperă că bunurile debitorului se află la o altă persoană şi dacă ele nu au fost sechestrate anterior. după necesitate. Acesta are prioritate faţă de ceilalţi creditori. Concomitent. Creanţa pecuniară se consideră sechestrată de la data înmînării somaţiei unei terţe persoane. la locul aflării lor.alte persoane (1) Bunurile debitorului care se află la alte persoane în baza unor contracte de împrumut. ulterior. despre obligaţia ei de a asigura integritatea lor şi despre interdicţia de a le transmite debitorului sau unor terţe persoane fără acordul executorului judecătoresc. creditorul gajist are dreptul preferenţial de a primi bunul gajat la preţul indicat în contractul de gaj şi este obligat să restituie suma ce depăşeşte creanţele sale. urmărirea bunurilor lui va continua la ultimul domiciliu al defunctului. executorul judecătoresc remite persoanei care este obligată să plătească debitorului creanţa o somaţie despre obligaţia de a nu plăti debitorului urmăritor suma datorată. (2) Bunurile sechestrate de către organele de urmărire penală în procesul urmăririi penale pot fi sechestrate repetat pentru satisfacerea altor creanţe numai în cazul cînd cauza penală a fost clasată şi lipseşte prejudiciul material sau valoarea acestor bunuri depăşeşte mărimea prejudiciului material. despre obligaţia ce îi revine de a asigura integritatea lor şi despre interdicţia de a le transmite debitorului sau unor terţe persoane fără acordul executorului judecătoresc. de închiriere. (2) Consecutivitatea satisfacerii creanţelor la cîteva drepturi de gaj asupra unora şi aceloraşi bunuri sau drepturi patrimoniale se stabileşte în ordinea consecutivităţii constituirii gajului. debitorului i se expediază o somaţie de a nu da dispoziţii cu privire la creanţa în cauză. Articolul 99. Bunurile se examinează. pentru achitarea datoriei conform documentului executoriu. care dispun de dreptul preferenţial de executare a creanţelor la unul şi acelaşi obiect al gajului. Urmărirea creanţelor debitorului (1) Creanţele debitorului se urmăresc dacă legea nu prevede altfel. (2) Dacă.142 din prezentul cod. (2) Pentru a urmări creanţele pecuniare. Articolul 98. se includ în lista bunurilor sechestrate în baza documentelor de care dispune debitorul referitor la aceste bunuri. după expirarea a 7 zile de la admiterea succesiunii de drepturi. acesteia i se remite o somaţie despre sechestrarea bunurilor debitorului. debitorul nu dispune de alte bunuri decît cele sechestrate. (5) Dacă se recunoaşte că licitaţia nu a avut loc. persoanei la care se află bunurile i se remite o somaţie despre sechestrarea bunurilor debitorului.

fapt despre care se informează creditorul. c) datoriile la impozite. b) suma urmărită nu depăşeşte 20 de salarii minime (în cazul în care debitorul lucrează). b) repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii.nu mai mult de 50% din cuantumul lor pînă la achitarea deplină a sumei urmărite. (2) Din salariul şi din alte venituri ale debitorului pot fi reţinute. (3) Dacă executarea nu a început pînă la decesul debitorului. documentele executorii nu se vor executa decît după expirarea a 10 zile de la data expedierii copiei de pe documentul executoriu la locul deschiderii succesiunii pe numele celui care a lăsat moştenirea.(2) În cazul în care au vocaţie succesorală minorii. se urmăresc mijloacele băneşti şi bunurile succesorilor de drepturi potrivit art. să prezinte. Cuantumul reţinerilor din salariul şi din alte venituri ale debitorului (1) Cuantumul reţinerilor din salariu şi din alte venituri se calculează din suma pe care debitorul urmează să o primească. Urmărirea salariului şi a altor venituri Articolul 101. Urmărirea salariului şi a altor venituri ale debitorului (1) Salariul şi alte venituri băneşti ale debitorului pot fi urmărite în baza documentelor executorii în cazurile cînd: a) se execută hotărîrile privind încasările periodice (pensia de întreţinere. . în termenul stabilit. Articolul 102. taxe şi amenzi. reţinerea constituie nu mai mult de 70% din salariu şi din alte venituri. pensiilor de orice fel. c) debitorul nu are bunuri sau bunurile lui nu sînt suficiente pentru a acoperi întreaga sumă urmărită. nu mai mult de 20%.).70 din Codul civil. informaţie despre cîştigul lunar şi despre alte venituri ale debitorului. acestea se satisfac în următoarea ordine: a) obligaţiile de întreţinere. executarea începută se va suspenda pînă la desemnarea reprezentantului legal. (3) În caz de urmărire a pensiei de întreţinere. Secţiunea a 2-a. (4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în privinţa burselor. în baza unui document executoriu. a sumelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii. Articolul 100. precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului şi pentru repararea daunei cauzate prin tîlhărie sau prin sustragere de bunuri. d) alte categorii de datorii. Urmărirea bunurilor persoanelor juridice în caz de reorganizare ori de lichidare sau de declarare a insolvabilităţii (1) În cazul reorganizării debitorului persoană juridică. (2) În cazul lichidării debitorului persoană juridică sau declarării insolvabilităţii lui. dreptului de inventator sau de inovator. documentul executoriu se transmite comisiei de lichidare (lichidatorului). precum şi a sumelor cuvenite în baza dreptului de autor. repararea prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii. Articolul 103. Ordinea de urmărire a salariului şi a altor venituri În cazul mai multor urmăriri ale aceluiaşi salariu şi aceluiaşi tip de alte venituri. precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului etc. iar în baza cîtorva documente executorii . la cererea executorului judecătoresc. precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului. (2) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate. fără a se arăta numele şi calitatea fiecărui moştenitor.

pensie. g) sporuri pentru muncă în condiţii grele sau vătămătoare. d) indemnizaţiile la naşterea copilului. i) indemnizaţiile persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei de la C. plata suplimentară pentru lucrul legat de deplasări frecvente. (2) Debitorul este obligat să comunice. plătite în caz de incapacitate temporară de muncă. j) compensaţiile nominative. bursă. (3) În cazul în care datele menţionate nu au fost comunicate fără motive întemeiate. persoanelor fizice o amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale. c) pensiile de întreţinere. ajutor sau un alt venit. cu transferul. executorului judecătoresc şi creditorului despre concedierea debitorului. precum şi despre noul lui loc de muncă sau domiciliu dacă acesta este cunoscut. Obligaţia administraţiei şi a debitorului de a comunica executorului judecătoresc şi creditorului despre schimbarea locului de muncă al debitorului (1) Administraţia organizaţiei care a efectuat reţinerea în baza documentului executoriu este obligată să comunice. Urmărirea veniturilor debitorului care execută pedeapsa închisorii Urmărirea veniturilor debitorului care execută pedeapsa închisorii se face în condiţiile legii fără a se ţine seama de reţinerile pentru întreţinerea lui în penitenciar. Controlul asupra efectuării reţinerilor Controlul asupra efectuării corecte şi la timp a reţinerilor din salariu şi din alte venituri ale debitorului revine organelor de . Articolul 105. şeful oficiului de executare. în acelaşi termen. b) indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure. poate aplica persoanelor cu funcţie de răspundere sau. Articolul 106. Procedura de urmărire a salariului şi a altor venituri ale debitorului (1) Executorul judecătoresc expediază documentul executoriu organizaţiei în care lucrează debitorul sau de unde el primeşte recompensă. Urmărirea indemnizaţiilor de asigurare socială Indemnizaţiile de asigurare socială.Articolul 104. Articolul 108.E. Cernobîl. cerînd să se facă reţinerile cuvenite în baza documentului executoriu şi să se trimită sumele reţinute creditorului. f) indemnizaţiile pentru copii minori în timpul căutării părinţilor lor. în termen de 3 zile. executorului judecătoresc despre schimbarea locului de muncă sau a domiciliului.A. Articolul 107. Articolul 109. precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului. pot fi urmărite în baza documentelor executorii privind încasarea pensiei de întreţinere şi privind repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii. precum şi despre schimbările din componenţa bunurilor şi veniturilor. (2) Creditorul va fi informat despre expedierea documentului executoriu spre executare. (3) Indicaţiile executorului judecătoresc privind cuantumul reţinerilor din salariu sau din alte venituri sînt obligatorii. e) indemnizaţiile primite pentru înmormîntare. Veniturile care nu pot fi urmărite Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului: a) sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu. după caz. cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate. la propunerea executorului judecătoresc. h) indemnizaţiile de eliberare din serviciu.

Modul de încasare a pensiei de întreţinere şi a restanţelor la pensie (1) Modul de încasare a pensiei de întreţinere şi a restanţelor la pensie este reglementat de Codul familiei. în lipsa acestora. reşedinţă sau în alte încăperi. cu prezentarea materialelor respective în care se vor indica motivele efectuării sechestrării. Sechestrarea bunurilor Articolul 111. reprezentantului lui sau al persoanei cu funcţie de răspundere ori. cercetarea încăperilor şi a altor locuri în care se află bunurile. a unui membru al familiei fondatorului întreprinderii. urmînd să înştiinţeze instanţa de judecată imediat. a colaboratorului organului afacerilor interne. (5) Sechestrarea bunurilor debitorului persoană fizică se efectuează în prezenţa acestuia ori a reprezentantului lui sau a unui membru adult al familiei lui. Reguli generale de sechestrare a bunurilor (1) Sechestrarea bunurilor se admite în baza încheierii executorului judecătoresc. Articolul 110. reprezentantul lui sau persoana cu funcţie de răspundere a debitorului se eschivează de la participarea la sechestrarea bunurilor. cuantumul restanţei se stabileşte de către executorul judecătoresc pentru toată perioada anterioară. (6) Dacă debitorul. (3) Sechestrarea bunurilor debitorului persoană juridică se efectuează în prezenţa administraţiei. precum şi sechestrarea lor. executorul judecătoresc este obligat să înmîneze. (2) Dacă creditorul a retras documentul executoriu şi procedura a fost încetată. la prezentarea ulterioară a documentului executoriu spre executare pensia de întreţinere se încasează de la data prezentării documentului executoriu. cuantumul restanţei la pensia de întreţinere se determină de către executorul judecătoresc. iar cuantumul restanţei se stabileşte de către instanţa de judecată. Judecătorul va verifica legalitatea acestei acţiuni procesuale. (2) Pînă la începerea sechestrului. executorul judecătoresc efectuează sechestrarea în prezenţa a doi martori asistenţi. se efectuează în prezenţa a doi martori asistenţi. debitorului sau reprezentantului acestuia copia de pe încheiere şi să explice participanţilor la aplicarea sechestrului drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul cod. reprezentantul lui sau un membru al familiei lui nu permite pătrunderea în domiciliu. sechestrarea se efectuează fără consimţămîntul debitorului. Încheierea executorului judecătoresc poate fi contestată în instanţa de judecată în termen de 3 zile. . (3) În cazul în care documentul executoriu este în proces de executare. Capitolul IX PROCEDURA DE SECHESTRARE ŞI VÎNZARE A BUNURILOR Secţiunea 1. (4) Dacă debitorul nu a lucrat în perioada în care s-a format restanţa sau nu a prezentat acte ce confirmă salariul şi/sau alte venituri ale sale. la cererea creditorului. dar nu mai tîrziu de 24 de ore de la efectuarea sechestrării. contra semnătură. pornindu-se de la salariul mediu pe ţară. (4) Dacă debitorul. a reprezentantului acestuia sau a unei persoane cu funcţie de răspundere a debitorului.executare. după caz.în prezenţa debitorului ori a unui alt membru al gospodăriei sau. iar în cazul gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sau a întreprinderii individuale . iar pensia de întreţinere nu a fost reţinută. prin adoptarea unei încheieri motivate. executorul judecătoresc solicită autorizaţia instanţei de judecată. (7) În cazul în care sînt bănuieli că bunurile urmărite pot să dispară ori să fie deteriorate. Depunerea cererii de contestare a încheierii nu suspendă aplicarea sechestrului. în modul stabilit de Codul familiei.

În cazul valorilor mobiliare. Articolul 114. fapt care va fi consemnat în procesul-verbal. (10) Dacă o terţă persoană declară că bunurile supuse sechestrului sînt ale ei. care se consemnează în procesul-verbal. (3) Procesul-verbal de sechestrare şi/sau de ridicare a bunurilor se aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor care participă la efectuarea . (4) Executorul judecătoresc este obligat să ia măsuri pentru a nu se da publicităţii circumstanţele privitor la viaţa intimă a persoanei. judecătorul confirmă legalitatea acţiunilor executorului judecătoresc printr-o menţiune pe procesul-verbal cu privire la sechestrare. (3) După necesitate. Procesul-verbal de sechestrare şi/sau de ridicare a bunurilor (1) Despre sechestrarea şi/sau ridicarea bunurilor se întocmeşte un proces-verbal în 3 exemplare după forma prevăzută în art. Articolul 112. precum şi ceilalţi participanţi la procedura de executare pot face declaraţii şi observaţii. constatate la aplicarea sechestrului. (6) Prevederile prezentului articol se aplică şi în cazul urmăririi bunurilor debitorului care se află la terţe persoane. elementele de individualizare. Cercetarea încăperilor şi depozitelor (1) În cadrul aplicării sechestrului pe bunuri. Contractul de înstrăinare a bunului încheiat după introducerea interdicţiei de înstrăinare a bunului este nul. se indică numărul. genul. măsura.(8) În cazul constatării faptului legalităţii efectuării sechestrării. iar terţei persoane se explică dreptul de a intenta acţiunea de ridicare a sechestrului. gradul de uzură şi. greutatea lor. (2) La deschiderea încăperilor şi depozitelor pot fi utilizate mijloace tehnice. (5) Dacă în timpul cercetării încăperilor şi depozitelor debitorului se descoperă obiecte şi documente a căror circulaţie este interzisă de lege. executorul judecătoresc va antrena pentru evaluare un specialist în domeniu. (2) Dacă evaluarea bunurilor este dificilă ori debitorul sau creditorul contestă valoarea bunului determinată de executorul judecătoresc. indicîndu-se numărul. (9) Prezenţa creditorului la aplicarea sechestrului nu este obligatorie. valoarea lor. (2) În procesul-verbal se enumeră toate obiectele şi documentele sechestrate. încăperea şi depozitul pot fi sigilate şi/sau puse sub pază. executorul judecătoresc informează neîntîrziat despre aceasta organul de resort. în procesul-verbal cu privire la sechestrare se face menţiunea respectivă. pe cît e posibil. (3) Cheltuielile de evaluare a bunurilor efectuată de către specialist le suportă persoana care a contestat valoarea bunurilor determinată de către executorul judecătoresc. (12) Despre aplicarea sechestrului asupra bunurilor supuse înregistrării de stat executorul judecătoresc informează neîntîrziat organele care efectuează înregistrarea de stat pentru înscrierea în registrul respectiv a menţiunii cu privire la interdicţia de înstrăinare a bunului.70 din prezentul cod. Articolul 113. emitentul. evitîndu-se deteriorarea nejustificată a bunurilor. Evaluarea bunurilor (1) Evaluarea bunurilor supuse sechestrului se efectuează de către executorul judecătoresc la preţurile medii de piaţă din localitatea respectivă. (11) Debitorul şi creditorul. executorul judecătoresc are dreptul să deschidă şi să cerceteze încăperile şi depozitele încuiate dacă debitorul refuză să le deschidă benevol. preţul nominal şi alte date cunoscute la momentul sechestrării lor.

fapt confirmat prin semnătura fiecăreia din ele.acestor acte procesuale. se face menţiunea respectivă. Articolul 118. (2) În cazul în care creditorul nu este de acord cu transmiterea bunurilor sechestrate debitorului sau creditorul refuză să preia în păstrare bunurile. (4) Însuşirea sau înstrăinarea bunurilor transmise în păstrare atrage răspunderea contravenţională sau penală prevăzută de legislaţie. Vînzarea bunului aflat în păstrare în cazul degradării lui (1) Dacă bunul sechestrat aflat în păstrare este expus degradării sau a suferit schimbări care implică pericolul deprecierii lui. În cazul în care o persoană refuză să semneze procesul-verbal. în conformitate cu legislaţia. după caz. argint. (2) În cazul sechestrării şi/sau ridicării bunurilor debitorului persoană juridică. Păstrarea obiectelor de valoare ridicate de la debitor Bijuteriile şi alte obiecte de aur. în timpul aplicării sechestrului. Articolul 119. executorul judecătoresc va consemna în procesul-verbal aceste acţiuni. administratorul se desemnează de către executorul judecătoresc. iar dacă aceştia sînt absenţi . se depun imediat de către executorul judecătoresc în păstrare în instituţiile financiare ale Republicii Moldova. contra semnătură. din pietre preţioase şi perle. cu acordul părţilor se numeşte un administrator sau bunurile se transmit în păstrare în baza contractului de depozit. iar timp . Articolul 117. platină şi de metale din grupa platinei. reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi cărora li se explică dreptul şi modul de contestare a acestor acte procesuale. după caz. răspundere pentru prejudiciul cauzat intenţionat sau din culpă.reprezentantului organizaţiei de exploatare a locuinţelor sau. după caz. (4) Nu pot fi desemnaţi în calitate de administrator rudele sau afinii executorului judecătoresc sau ai creditorului pînă la gradul patru inclusiv. Folosirea bunurilor transmise în păstrare (1) Persoana căreia i-au fost transmise în păstrare bunurile sechestrate nu are dreptul să le folosească sau să le înstrăineze. (3) Persoana căreia i-au fost transmise bunuri în păstrare poartă. Păstrarea bunurilor sechestrate (1) Cu consimţămîntul creditorului. debitorului sau membrilor adulţi ai familiei acestuia. contra semnătură. Secţiunea a 2-a. Înmînarea copiei de pe procesul-verbal (1) Copia de pe procesul-verbal de sechestrareşi/sau de ridicare a bunurilor se înmînează. bunurile sechestrate se transmit în păstrare. Păstrarea bunurilor sechestrate Articolul 116.111 alin. precum şi fragmentele din aceste obiecte. sau unui membru adult al familiei. ridicate de la debitor. Articolul 115. (2) Persoana căreia i-au fost transmise bunuri în păstrare este obligată să informeze executorul judecătoresc despre fructele bunurilor transmise în păstrare. copia de pe procesul-verbal se înmînează persoanelor indicate la art. (3) În cazul în care părţile nu ajung la un acord.(3) din prezentul cod. (5) Procesul-verbal de sechestrare şi/sau de ridicare a bunurilor poate fi contestat în termen de 7 zile de la data întocmirii sau comunicării acestuia. indicînd totodată şi măsurile întreprinse de el. (4) Dacă. debitorului sau reprezentantului lui. debitorul sau alte persoane au comis încălcări ale ordinii publice ori au făcut încercări de a distruge sau a ascunde bunurile.

şi recuperării . Remunerarea administratorului (1) Dacă administrator este desemnată o altă persoană decît debitorul sau un membru al familiei acestuia. creditorul gajist este în drept de a vinde acest bun şi a distribui mijloacele. care este obligat să organizeze vînzarea bunului în condiţiile prezentului cod. cu condiţia virării sau vărsării sumelor obţinute nemijlocit la contul de depozit al oficiului de executare. Vînzarea bunurilor sechestrate Articolul 121. executorul judecătoresc este obligat. (3) Valorile mobiliare sechestrate se vînd în conformitate cu reglementările legale privind circulaţia valorilor mobiliare. ele pot fi transmise creditorului urmăritor. Articolul 120. argint. Articolul 122. la licitaţie cu strigare sau prin organizaţii comerciale specializate în baza contractului de comision. precum şi ale întreprinderilor şi altor obiective incluse în programul de privatizare. iar dacă ultimul refuză să le primească . (2) În cazul în care actele executorului judecătoresc au fost contestate. (6) În cazul în care bunul sechestrat este gajat. Secţiunea a 3-a. (2) Bijuteriile şi alte obiecte de aur. el va avea dreptul la remuneraţie şi la recuperarea cheltuielilor legate de păstrarea bunurilor. se vînd prin intermediul organizaţiilor specializate în achiziţionarea obiectelor de valoare de la populaţie.491-493 din Codul civil. Termenul de vînzare a bunurilor sechestrate (1) Dacă debitorul nu a executat benevol documentul executoriu şi dacă actele de aplicare a sechestrului asupra bunurilor nu au fost contestate în termenul prevăzut în art. (5) Cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării licitaţiei. platină şi de metale din grupa platinei. să iniţieze procedura de vînzare a bunurilor sechestrate. în cel mult 10 zile. (2) Executorul judecătoresc este în drept să vîndă bunul sechestrat de asemenea în cazul dacă păstrarea bunului implică cheltuieli disproporţionate. se admite vînzarea de către debitor a bunurilor sechestrate la un preţ nu mai mic decît valoarea stabilită în procesul-verbal cu privire la sechestrare sau în raportul de evaluare. (3) Cheltuielile legate de păstrarea bunurilor sechestrate se includ în cheltuielile de executare a documentului executoriu şi sînt suportate de către debitor.o remuneraţie obişnuită. ridicate de la debitor.114 din prezentul cod. în condiţiile art. precum şi fragmentele din aceste obiecte. Modul de vînzare a bunurilor sechestrate (1) Bunurile sechestrate se vînd. obţinute din vînzarea bunului gajat. de regulă. (2) Executorul judecătoresc determină cuantumul remuneraţiei în conformitate cu tarifele stabilite. iar în lipsa tarifelor . (7) Dacă bunurile nu au fost vîndute în modul stabilit de prezentul cod şi de alte acte normative. persoana căreia i s-a dat bunul în păstrare va informa la timp despre aceasta executorul judecătoresc.pentru înlăturarea. prevenirea degradării sau deprecierii bunului nu mai este. vînzarea bunurilor se suspendă pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti. din pietre preţioase şi perle. (4) Bunurile debitorului care fac parte din fondurile organizaţiilor de stat. Articolul 123. se vînd de către organele centrale sau locale de specialitate ale administraţiei publice în modul stabilit pentru privatizarea patrimoniului public. Ridicarea sechestrului (1) Sechestrul de pe bunuri se ridică în cazurile: a) achitării de către debitor a sumei datoriei cheltuielilor de executare.debitorului.

la persoana care le-a cumpărat sau la creditor. Condiţiile de participare la licitaţie (1) Pentru participare la licitaţie se admit persoanele care au depus la timp cererea de participare. . (3) În cazul executării parţiale a documentului executoriu. Articolul 124. Anunţul despre desfăşurarea licitaţiei (1) Anunţul despre desfăşurarea licitaţiei se publică într-un ziar local mai răspîndit şi se afişează în sediul oficiului de executare respectiv. în modul stabilit de prezentul cod. executorul judecătoresc i le restituie debitorului. (2) Licitaţia va avea loc la cel puţin 15 zile de la data publicării anunţului despre organizarea ei. au prezentat documentele necesare şi au plătit acontul în mărimea stabilită în art. sechestrul nu se ridică de pe bunurile a căror valoare nu depăşeşte partea neexecutată a datoriei şi cheltuielile de executare. f) specificarea formei de plată. Organizarea licitaţiei (1) Data şi locul desfăşurării licitaţiei pentru vînzarea bunurilor sechestrate se fixează de către executorul judecătoresc. bunurile nu se restituie. b) specificarea bunurilor.121 din prezentul cod. cu indicarea preţului propus pentru bunul scos la licitaţie. (3) Ziua licitaţiei poate fi amînată de către executorul judecătoresc la cererea comună a debitorului şi creditorului. executorul judecătoresc va face un alt anunţ în conformitate cu alin. Articolul 126. c) informaţii despre proprietarul bunurilor. în scopul urgentării executării documentului executoriu. (3) Persoana la care bunurile se află în păstrare este obligată să asigure accesul la ele. (4) În caz de amînare a licitaţiei. În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunurilor a trecut. pentru dreptul de a participa la licitaţie. dacă ele se păstrează în alt loc. h) termenul-limită de depunere a cererii şi a acontului de 2% din valoarea bunurilor şi contul bancar la care acesta urmează să fie vărsat. c) necesităţii sechestrării altor bunuri solicitate pe piaţă. e) imposibilităţii vînzării bunului.b) achitării sumei datoriei şi restituirii cheltuielilor de executare din contul altor bunuri vîndute sau prin alte modalităţi de executare.(1) al prezentului articol. ora şi locul desfăşurării licitaţiei.125 din prezentul cod. după caz. (2) După ridicarea sechestrului de pe bunuri. (2) Licitaţia se organizează la sediul oficiului de executare sau într-un alt loc stabilit de către executorul judecătoresc. (2) Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele documente: a) cerere de participare la licitaţie. c) procură. (3) Primirea cererilor şi a documentelor se încheie cu o zi înainte de data licitaţiei. g) modul de familiarizare prealabilă cu bunurile scoase la licitaţie. e) condiţiile de vînzare a bunurilor. b) copie de pe documentul de plată care confirmă depunerea acontului pe contul bancar indicat în anunţul despre organizarea licitaţiei. ţinîndu-se cont de necesitatea asigurării integrităţii bunurilor şi de cheltuielile legate de păstrarea lor. principalele lor caracteristici tehnico-economice şi locul aflării. i) datele pentru contact ale executorului judecătoresc. d) vînzării bunului în condiţiile art. f) scoaterii de sub sechestru a bunului în baza hotărîrii judecătoreşti definitive. d) informaţii despre terenul pe care sînt amplasate bunurile imobile şi condiţiile de utilizare a terenului de către proprietar. Anunţul va cuprinde: a) data. Articolul 125.

(4) Şeful oficiului de executare (licitatorul) anunţă începutul licitaţiei şi dă citire părţii întîi a procesului-verbal. în cererile de participare la licitaţie. Interdicţia de a participa la licitaţie Sub sancţiunea nulităţii absolute. Participanţii care au întîrziat nu se admit la licitaţie. după caz. executorul judecătoresc este obligat să întocmească partea întîi a procesului-verbal al licitaţiei. licitaţia se va desfăşura cu participarea reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale. judecătorii. preţul iniţial al bunurilor scoase la licitaţie va fi cel mai mare preţ propus în cererile menţionate. Dacă nimeni nu oferă un preţ mai mare decît cel acceptat. executorii judecătoreşti. În acest caz. la înmînarea biletelor de participare executorul judecătoresc înregistrează participanţii prezenţi. (3) În ziua licitaţiei. executorul judecătoresc refuză de a primi cererea. Articolul 127. (2) Dacă. Articolul 131. Desfăşurarea licitaţiei (1) La licitaţie participă şeful oficiului de executare respectiv şi executorul judecătoresc în procedura căruia se află documentul executoriu. . (5) Licitatorul oferă bunul (lotul) la preţul iniţial. (2) După expirarea termenului de depunere a cererilor de participare la licitaţie. notarii. după caz. Articolul 129. în raportul de evaluare a acestor bunuri. (6) Licitatorul oferă bunul spre vînzare nu mai puţin de 3 ori la rînd. ofiţerii de urmărire penală. Persoana care acceptă preţul ridică biletul de participant. Titularii acestor drepturi vor fi înştiinţaţi despre desfăşurarea licitaţiei. Preţul iniţial al bunurilor scoase la licitaţie (1) Preţul iniţial al bunurilor scoase la licitaţie este preţul egal cu valoarea bunurilor stabilită în procesul-verbal cu privire la sechestrarea bunurilor sau. Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitare. la intervale de timp care să permită opţiuni şi suprasolicitări. în raportul de evaluare a acestor bunuri. executorul judecătoresc adoptă o încheiere prin care dispune organizarea unei noi licitaţii în condiţiile prezentului cod. executorul judecătoresc cere organului cadastral teritorial sau altor organe competente să i se comunice drepturile reale şi alte sarcini care grevează bunul urmărit. Articolul 130. (2) Dacă la oficiul de executare activează un singur executor judecătoresc sau documentul executoriu se află în procedura şefului oficiului. Licitaţia care nu a avut loc Licitaţia nu are loc dacă pentru participare nu s-au înregistrat cel puţin 2 participanţi. ceilalţi pot pretinde la bun (lot) propunînd un preţ mai mare cu unul sau mai mulţi paşi de ridicare.(4) Datele despre persoanele care au depus cereri de participare la licitaţie şi numărul acestora sînt confidenţiale. Articolul 128. poliţiştii. procurorii. (6) Persoana care a depus cerere de participare la licitaţie este în drept să o retragă. avocaţii. În cazul în care persoana nu a respectat cerinţele referitoare la întocmirea şi prezentarea documentelor sau dacă ea nu are dreptul de a participa la licitaţie. (5) Executorul judecătoresc înregistrează persoana care a depus cerere în calitate de participant la licitaţie. După ce unul dintre participanţi ridică biletul. adresînd un demers în scris înainte de începerea licitaţiei. este propus un preţ care depăşeşte valoarea bunurilor stabilită în procesul-verbal cu privire la sechestrarea bunurilor sau. Acţiunile premergătoare vînzării la licitaţie (1) Înainte de începerea licitaţiei. nu pot participa la licitaţie deputaţii.

. denumirea şi sediul debitorului. el poate fi admis la licitarea următoarelor loturi dacă acontul depus este nu mai mic de 2% din preţul următorului lot. d) termenul de achitare a costului lotului de către adjudecător. h) numele şi domiciliul sau. (8) Dacă participantul care a cîştigat bunul (lotul) refuză să semneze procesul-verbal. (2) Dacă adjudecătorul nu achită integral costul lotului în termenul fixat. după caz. c) adjudecătorul nu a achitat integral. Articolul 134.strigat de 3 ori de către licitator. în decurs de 10 zile după închiderea licitaţiei. costul lotului cumpărat. (2) Partea întîi va cuprinde: a) data. dacă ultimii sînt prezenţi. (7) Participantul la licitaţie care a cîştigat bunul (lotul) este obligat să semneze procesul-verbal. Articolul 132. iar acontul depus nu se restituie. se declară că licitaţia nu a avut loc. Transmiterea bunului cumpărat Bunul cumpărat la licitaţie se transmite după ce a fost achitat integral costul lui. (5) Copia de pe procesul-verbal al licitaţiei serveşte temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate pe numele adjudecătorului. a creditorului şi/sau a debitorului. costul bunurilor cumpărate pe contul de depozit al oficiului de executare. Procesul-verbal al licitaţiei (1) Procesul-verbal al licitaţiei este compus din două părţi. licitarea va reîncepe de la preţul oferit de participantul anterior. f) caracteristica obiectului scos la licitaţie. c) numele licitatorului. Participantului care a refuzat să semneze procesul-verbal acontul nu i se restituie. ora şi locul desfăşurării licitaţiei. e) numele şi domiciliul sau. i) sumele oferite de fiecare participant. acesta fixează. în termenul stabilit. e) semnătura licitatorului şi a participantului care a cîştigat lotul. după caz. d) hotărîrea în baza căreia au fost sechestrate bunurile. c) numele participantului care a cîştigat lotul. prin lovitură de ciocan. În acest caz. g) preţul de la care va începe licitarea şi pasul de ridicare. faptul vînzării bunului. b) denumirea oficiului de executare. Achitarea costului lotului procurat (1) Adjudecătorul este obligat să depună integral. (3) Partea a doua va cuprinde: a) propunerile de ridicare a preţului de către fiecare participant în ordine succesivă. (9) În cazul în care la licitaţie sînt scoase mai multe loturi separate şi participantul care a depus acontul nu a cîştigat lotul pentru care a depus cerere şi acontul respectiv. b) preţul la care a fost vîndut lotul. (4) Copia de pe procesul-verbal al licitaţiei se înmînează adjudecătorului după achitarea costului lotului cîştigat. b) nici un participant la licitaţie nu a propus cel puţin un preţ egal cu valoarea indicată în procesul-verbal cu privire la sechestrare sau în raportul de evaluare a bunurilor. Acontul depus se include în suma de cumpărare a lotului. denumirea şi sediul participanţilor la licitaţie. Articolul 135. Despre aceasta se întocmeşte un proces-verbal. se consideră că licitaţia nu a avut loc. Articolul 133. Cazurile cînd se declară că licitaţia nu a avut loc (1) Se declară că licitaţia nu a avut loc dacă: a) la licitaţie s-a prezentat numai un participant sau nu s-a prezentat nici un participant.

(7) În cazul în care creditorii se află în situaţii egale. debitorul şi/sau persoanele care au participat la licitaţie pot contesta rezultatele licitaţiei în termen de 15 zile de la data desfăşurării licitaţiei. (2) Terţele persoane care nu au participat la licitaţie pot cere anularea rezultatelor licitaţiei în termen de 2 luni de la data cînd au aflat sau trebuiau să afle despre desfăşurarea licitaţiei. (9) În cazul în care creditorul refuză să preia bunurile. creditorul nu va accepta preluarea bunurilor. Articolul 137. Reducerea nu poate fi mai mare de 10 % din preţul iniţial. executorul judecătoresc reduce preţul bunului. prin încheiere. sechestrul se ridică. ora şi locul reevaluării se comunică debitorului şi creditorului. în contul achitării creanţei. o Articolul 136. Licitaţia repetată (1) În cazul în care s-a declarat că licitaţia nu a avut loc. iar în cazul bunurilor imobile . (3) Reevaluarea bunurilor transmise spre vînzare se admite.(2) Dacă licitaţia nu a avut loc. Dacă debitorul şi creditorul nu au fost prezenţi la reevaluare.135 alin. Încetarea vînzării bunurilor în legătură cu achitarea totală a datoriei Dacă suma obţinută din vînzarea unei părţi din bunuri este suficientă pentru satisfacerea creanţelor şi pentru recuperarea cheltuielilor de executare sau debitorul le-a achitat benevol.b) din prezentul cod. creditorul este în drept să preia bunurile. creditorul este în drept să preia bunurile la suma evaluării iniţiale. executorul judecătoresc. (4) Dacă se declară că licitaţia repetată nu a avut loc. (2) Dacă. cu participarea executorului judecătoresc. (3) În cazul prevăzut în art. reducerea preţului nu se admite. chestiunea se hotărăşte prin tragere la sorţi. (4) Cuantumul comisionului se stabileşte de comun acord între . apoi creditorul a cărui creanţă este mai mare. (5) Dacă la bunurile nevîndute la licitaţia repetată pretind cîţiva creditori. Contestarea rezultatelor licitaţiei (1) Creditorul. se va organiza licitaţie repetată în condiţiile prezentului cod. executorul judecătoresc adoptă încheiere prin care dispune organizarea unei licitaţii repetate.de 5%. în decurs de 5 zile. Vînzarea bunurilor mobile prin organizaţii comerciale (1) Bunurile mobile pot fi vîndute prin organizaţii comerciale în baza contractului de comision. în condiţiile legii. Articolul 139.(8) şi (9) ale prezentului articol se admite în baza încheierii.(1) lit. Articolul 138. executorul judecătoresc le comunică despre reevaluarea operată. stabilită de prezentul cod. de dreptul preferenţial dispune creditorul la demersul căruia au fost sechestrate bunurile. la preţul iniţial stabilit la ultima licitaţie. încetează vînzarea celorlalte bunuri şi ridică sechestrul. însă neprezentarea lor nu împiedică soluţionarea chestiunii. acestea se vor transmite în ordinea de satisfacere a creanţelor. sechestrul se ridică şi bunurile se restituie debitorului. (8) În cazul în care creditorul care a solicitat să-i fie transmise bunurile nu se prezintă nemotivat la data stabilită de executorul judecătoresc. (2) Sumele obţinute de organizaţiile comerciale în urma vînzării bunurilor se transferă pe contul de depozit al oficiului de executare respectiv în termen de 3 zile operaţionale bancare de la vînzarea bunurilor. (10) Ridicarea sechestrului pe bunuri în cazurile prevăzute la alin. În celelalte cazuri. (6) Dacă nu sînt creanţe care trebuie satisfăcute în primul rînd. Creditorul gajist are dreptul să preia obiectele gajate la preţul indicat în contractul de gaj. Data.

dar care dispun de organe de conducere proprii. (5) Suma rămasă după satisfacerea tuturor creanţelor se restituie debitorului. Categoriile de creanţe (1) Se stabilesc 3 categorii de creanţe. Capitolul X MODUL DE SATISFACERE A CREANŢELOR CREDITORILOR Articolul 140. e) cheltuielile pentru asistenţă juridică. (4) La categoria a treia de creanţe sînt atribuite celelalte creanţe. Articolul 141. au depus documente executorii şi alţi creditori.executorul judecătoresc şi comisionar. inclusiv din vînzarea bunurilor. proporţional cu creanţa fiecărui. . (2) În cazul în care. Ordinea de satisfacere a creanţelor creditorilor (1) Dacă suma realizată prin executare silită este insuficientă pentru satisfacerea tuturor creanţelor în baza documentelor executorii. Evacuarea (1) Evacuarea constă în eliberarea spaţiului locativ (încăperii). pînă la satisfacerea totală a creanţelor lor. (2) La categoria întîi de creanţe sînt atribuite creanţele privind: a) plata pensiei de întreţinere. precum şi asociaţiilor şi societăţilor care nu au personalitate juridică. (2) Creanţele garantate prin gaj sau ipotecă. (2) Creanţele fiecărei categorii ulterioare se satisfac după ce au fost satisfăcute creanţele categoriei anterioare. constituite asupra bunurilor vîndute. înainte de satisfacerea tuturor creanţelor. b) plăţile ce decurg din raporturile de muncă. cu excepţia cazurilor de contestare. se distribuie şi se eliberează creditorilor. (3) La categoria a doua de creanţe sînt atribuite creanţele privind: a) impozitele şi alte plăţi fiscale. e) asigurările sociale. b) amenzile în bugetul de stat şi în bugetele locale. dacă legea nu prevede altfel. Articolul 143. în ordine prioritară. se plătesc din suma obţinută. d) reparaţia prejudiciilor cauzate persoanelor fizice prin infracţiune sau contravenţie. Capitolul XI EXECUTAREA DOCUMENTELOR EXECUTORII PRIVIND LITIGIILE LOCATIVE Articolul 144. (4) Sumele distribuite se eliberează după expirarea a 15 zile de la data adoptării încheierii privind distribuirea lor. Dreptul preferenţial (1) Cheltuielile de executare se restituie în ordine prioritară. Articolul 142. d) plăţile pentru drepturile de autor şi drepturile conexe. precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului. în modul stabilit de lege. c) reparaţia prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii. suma se distribuie între creditorii-urmăritori în ordinea stabilită de prezentul cod. pînă la distribuirea şi eliberarea sumelor realizate prin executare.141 şi 142 din prezentul cod. Distribuirea şi eliberarea sumelor realizate prin executare silită (1) Sumele de bani realizate prin executare silită. executorul judecătoresc va dispune distribuirea sumelor potrivit ordinii stabilite în art. (3) Executorul judecătoresc dispune distribuirea sumelor în termen de 3 zile de la data primirii lor pe cont. c) reparaţia prejudiciilor cauzate prin infracţiune sau contravenţie persoanelor juridice. înainte de satisfacerea celorlalte creanţe.

indicat în documentul executoriu, de către persoanele nominalizate în acesta împreună cu bunurile care le aparţin. (2) Dacă debitorul nu eliberează benevol spaţiul locativ (încăperea) indicat în documentul executoriu, executorul judecătoresc procedează la evacuare silită. (3) Executorul judecătoresc îl anunţă pe debitor despre ziua şi ora evacuării silite, însă neprezentarea lui nu împiedică executarea documentului executoriu. (4) În cazul în care există motive ce împiedică evacuarea, executorul judecătoresc amînă evacuarea şi înaintează instanţei de judecată un demers motivat privind suspendarea executării, informînd despre aceasta creditorul. (5) Sînt supuse evacuării silite toate persoanele indicate în documentul executoriu împreună cu bunurile care le aparţin sau, dacă evacuarea se efectuează dintr-o încăpere nedestinată pentru locuit, împreună cu bunurile aflate în încăpere. (6) Dacă persoana care urmează să fie evacuată se ascunde ori nu-i permite executorului judecătoresc să intre în încăperea pe care o ocupă sau comite alte acte ce împiedică executarea documentului executoriu, evacuarea se face prin pătrunderea forţată în încăpere în prezenţa martorilor asistenţi, iar după necesitate, şi cu participarea colaboratorilor organului afacerilor interne sau a reprezentanţilor autorităţii administraţiei publice locale. (7) Despre evacuarea silită executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, pe care îl semnează el şi persoanele care participă la evacuare. (8) Cheltuielile legate de evacuarea silită le suportă debitorul. Articolul 145. Executarea hotărîrilor privind evacuarea cu acordarea unui alt spaţiu locativ (unei alte încăperi) (1) Evacuarea debitorului cu acordarea unui alt spaţiu locativ (unei alte încăperi) se efectuează numai după ce acestuia i s-a acordat spaţiu locativ (încăpere). (2) Dacă în documentul executoriu este indicată necesitatea de a i se acorda debitorului un alt spaţiu locativ (o altă încăpere), executorul judecătoresc adresează organului care este obligat să acorde spaţiu locativ (încăpere) propunerea de a executa hotărîrea, stabilindu-i un termen concret. În cazul în care spaţiul locativ (încăperea) nu a fost acordat în termenul stabilit, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, pe care îl prezintă instanţei de judecată care a adoptat hotărîrea. (3) Dacă evacuarea se efectuează cu acordarea unui alt spaţiu locativ (unei alte încăperi), iar debitorul refuză să ia parte la evacuare, executorul judecătoresc strămută bunurile în prezenţa martorilor asistenţi, întocmind inventarul lor, în spaţiul (încăperea) acordat şi îl sigilează. Executorul judecătoresc nu răspunde pentru păstrarea bunurilor debitorului. Articolul 146. Executarea hotărîrilor privind evacuarea fără acordarea unui alt spaţiu locativ (unei alte încăperi) (1) Dacă debitorul nu eliberează benevol spaţiul locativ (încăperea) indicat în documentul executoriu, executorul judecătoresc stabileşte data şi ora executării silite şi îl obligă pe debitor să comunice locul unde pot fi strămutate bunurile. (2) Dacă debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a căuta o încăpere pentru strămutarea bunurilor şi refuză să ia parte la evacuare, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, în care se indică toate bunurile aflate în încăpere, şi transmite bunurile în păstrare creditorului. După expirarea a 3 ani, bunurile pot fi vîndute, în modul stabilit de prezentul cod, de către executorul judecătoresc. Suma realizată se utilizează pentru recuperarea cheltuielilor de executare, iar suma rămasă se depune la contul de depozit al oficiului de

executare, debitorul fiind în drept să o revendice. (3) Dacă debitorul nu participă la evacuare, dar a comunicat unde trebuie să-i fie strămutate bunurile, acestea se indică în procesul-verbal şi se strămută în locul indicat de debitor în aceeaşi localitate. Articolul 147. Executarea hotărîrilor privind instalarea în spaţiul locativ (încăpere) (1) Instalarea în spaţiul locativ (încăpere) constă în asigurarea de către executorul judecătoresc a accesului creditorului în spaţiul locativ (încăperea) indicat în documentul executoriu şi folosirea lui nestingherită. Debitorului i se explică obligaţia de a nu crea creditorului obstacole la accesul în spaţiul locativ (încăpere) şi la folosirea lui. (2) Documentul executoriu se consideră executat numai după ce creditorului i s-a asigurat posibilitatea de a se folosi zilnic şi nestingherit de spaţiul locativ (încăperea) respectiv. (3) Procedura de executare poate fi reluată în decurs de 6 luni dacă debitorul împiedică accesul creditorului în spaţiul locativ (încăpere) şi folosirea lui. În acest caz, debitorului îi pot fi aplicate sancţiunile prevăzute de legislaţie. Articolul 148. Executarea hotărîrilor privind strămutarea într-un alt spaţiu locativ (într-o altă încăpere) sau schimbul forţat al spaţiului locativ (încăperii) Dacă, în termenul stabilit, debitorul nu a executat benevol hotărîrea privind strămutarea într-un alt spaţiu locativ (într-o altă încăpere) sau privind schimbul forţat al spaţiului locativ (încăperii), executarea se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului capitol. Capitolul XII EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR PRIVIND EFECTUAREA DE CĂTRE DEBITOR A UNOR ACTE OBLIGATORII ŞI REMITEREA CĂTRE CREDITOR A SUMELOR BĂNEŞTI ŞI A BUNURILOR Articolul 149. Executarea hotărîrilor privind efectuarea de către debitor a unor acte obligatorii (1) La executarea hotărîrii prin care debitorul este obligat să efectueze anumite acte nelegate de remiterea unor sume de bani sau a unor bunuri, executorul judecătoresc acordă debitorului un termen pentru executare benevolă, dacă hotărîrea nu prevede altfel. (2) În caz de neexecutare de către debitor a hotărîrii în care sînt indicate consecinţele neexecutării ei, creditorul este în drept să efectueze actele prevăzute în hotărîre din contul debitorului. Despre aceasta executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal şi dispune aplicarea măsurilor prevăzute în hotărîre. (3) Dacă în hotărîre nu sînt indicate măsuri şi debitorul refuză executarea hotărîrii, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal şi înaintează instanţei de judecată care a adoptat hotărîrea un demers pentru a stabili modul de executare a hotărîrii. (4) Dacă hotărîrea prin care debitorul este obligat să îndeplinească anumite acte ce pot fi săvîrşite numai de el nu se execută, procesul-verbal se remite şefului oficiului de executare pentru aplicarea sancţiunii pecuniare, iar debitorului i se stabileşte un nou termen pentru executarea hotărîrii. Amenda se aplică în mărime de la 10 la 25 de unităţi convenţionale persoanelor fizice şi de la 100 la 200 de unităţi convenţionale persoanelor juridice. Achitarea amenzii nu îl scuteşte pe debitor de executarea hotărîrii. (5) Dacă debitorul încalcă repetat termenele stabilite pentru executarea hotărîrii, şeful oficiului de executare aplică din nou măsurile prevăzute în alin.(4) al prezentului articol. (6) Încheierea privind aplicarea sancţiunii poate fi atacată cu recurs.

Articolul 150. Efectele neexecutării hotărîrii privind repunerea în funcţie (1) În cazul neexecutării hotărîrii privind repunerea în funcţie a salariatului, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal pe care îl prezintă şefului oficiului de executare pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute în alin.(2) al prezentului articol, iar debitorului i se stabileşte un nou termen pentru executare. (2) În caz de neexecutare de către administraţia unităţii sau de către organul ei colegial a hotărîrii instanţei de judecată privind repunerea în funcţie a salariatului, şeful oficiului de executare va aplica persoanei cu funcţie de răspundere sau, după caz, membrilor organului colegial, care sînt obligaţi să execute hotărîrea, o amendă în mărime de pînă la 75 de unităţi convenţionale. (3) Achitarea amenzii nu eliberează persoana cu funcţie de răspundere ori organul colegial de executarea hotărîrii instanţei de judecată privind repunerea în funcţie a salariatului concediat sau transferat nelegitim. (4) La cererea creditorului, instanţa de judecată dispune prin încheiere să i se plătească salariatului salariul mediu sau diferenţa de salariu pe tot intervalul de timp dintre data pronunţării hotărîrii şi data executării ei conform prevederilor Codului muncii. Articolul 151. Executarea hotărîrilor privind transmiterea copilului (1) Hotărîrile privind transmiterea copilului se execută de către executorul judecătoresc, cu participarea persoanei căreia trebuie să i se transmită copilul pentru îngrijire şi educaţie, în prezenţa reprezentanţilor autorităţii tutelare. (2) Dacă debitorul împiedică executarea hotărîrii, faţă de el se aplică prevederile art.149 din prezentul cod. (3) În cazurile necesare, executorul judecătoresc poate înainta instanţei de judecată un demers privind plasarea provizorie a copilului într-o instituţie de stat pentru copii. Articolul 152. Remiterea către creditor a sumelor băneşti sau a bunurilor Dacă debitorul nu remite benevol creditorului sumele băneşti sau bunurile indicate în documentul executoriu, executorul judecătoresc ridică aceste sume sau bunuri şi le remite creditorului. Articolul 153. Executarea hotărîrilor judecătoreşti străine Hotărîrile judecătoreşti străine se primesc spre executare şi se execută numai în cazul în care hotărîrea respectivă a fost recunoscută şi încuviinţată executarea ei conform procedurii stabilite în capitolul XLII din Codul de procedură civilă. Capitolul XIII ÎNTOARCEREA EXECUTĂRII SILITE Articolul 154. Întoarcerea executării (1) În cazul în care se anulează hotărîrea executată şi, după rejudecarea pricinii, se adoptă o hotărîre prin care acţiunea se respinge parţial sau integral ori o încheiere de încetare a procesului sau de scoatere a cererii de pe rol, instanţa dispune, din oficiu, restituirea către pîrît (debitor) a tot ce s-a încasat de la el în beneficiul reclamantului (creditorului) în temeiul hotărîrii anulate. (2) Dacă restituirea bunurilor în natură este imposibilă, instanţa de judecată va prevedea restituirea contravalorii acestor bunuri. (3) În cazul în care executarea s-a făcut prin vînzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vînzare. Articolul 155. Soluţionarea de către prima instanţă a chestiunii privind întoarcerea executării

prin care respinge parţial sau integral acţiunea. sarcina probaţiunii este pusă în seama pîrîtului. (2) Cererea privind contestarea actelor executorului judecătoresc se înaintează în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află oficiul de executare. (3) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data cînd hotărîrea de respingere a acţiunii a devenit definitivă. precum şi terţele persoane care consideră că prin actele executorului judecătoresc le-a fost încălcat un drept recunoscut de lege. precum şi prin pierderea întreţinătorului. să înainteze la această instanţă o cerere de întoarcere a executării pe cale de contencios administrativ. Termenul de contestare a actelor executorului judecătoresc Actele executorului judecătoresc pot fi contestate în termen de 15 zile de la data săvîrşirii actului ori a refuzului de a săvîrşi anumite acte. recurentul poate fi obligat. Articolul 159. Cazuri de limitare a întoarcerii executării Nu se admite întoarcerea executării în pricinile de încasare a pensiei de întreţinere. de reparare a prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin altă vătămare a sănătăţii. examinînd apelul sau recursul. anulează hotărîrea instanţei de fond cu adoptarea unei noi hotărîri. Titlul IV CONTESTAREA ACTELOR EXECUTORULUI JUDECĂTORESC Capitolul XIV PROCEDURA DE CONTESTARE A ACTELOR EXECUTORULUI JUDECĂTORESC Articolul 158. (3) Hotărîrea instanţei de fond poate fi atacată cu recurs.155 din prezentul cod. cu excepţia cazurilor cînd hotărîrea anulată a fost întemeiată pe informaţii sau documente false prezentate de reclamant. (4) În cazul respingerii cererii. la . (3) Cererea nu este supusă taxei de stat. dacă legea nu prevede altfel. ori adoptă o încheiere de încetare a procesului sau de scoatere a cererii de pe rol.a ambelor părţi. pîrîtul poate înainta o acţiune în condiţiile art. Articolul 157. Procedura de judecare a cererii (1) Cererea privind contestarea actelor executorului judecătoresc se judecă în condiţiile Codului de procedură civilă. Articolul 156. Articolul 160. Soluţionarea de către instanţa de apel sau de recurs a chestiunii întoarcerii executării (1) Dacă instanţa de apel sau de recurs. ea este obligată să dispună întoarcerea executării.(1) Instanţa căreia i s-a trimis pricina spre rejudecare este obligată să examineze din oficiu chestiunea privind întoarcerea executării şi să o soluţioneze în noua hotărîre sau încheiere prin care se încetează procesul în cauză. (2) Dacă instanţa care a rejudecat pricina nu a soluţionat chestiunea privind întoarcerea executării hotărîrii anulate. (4) Părţile sînt scutite de plata taxei de stat. (2) În cazul în care instanţa de apel sau de recurs nu a dispus întoarcerea executării. pîrîtul este în drept. în limitele termenelor de prescripţie. iar în celelalte cazuri . (2) În cazul în care se cere anularea încheierii executorului judecătoresc. inclusiv pentru cererile de apel şi de recurs. Persoanele care sînt în drept să conteste actele executorului judecătoresc (1) Actele executorului judecătoresc le pot contesta părţile şi alţi participanţi la procesul de executare.

Articolul 161. (4) Dacă. Acţiunea legislaţiei execuţional-penale în spaţiu. avînd drept scop protecţia drepturilor. CARTEA A DOUA EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR CU CARACTER PENAL Titlul V EXECUTAREA PEDEPSELOR PENALE ŞI A MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ Capitolul XV DISPOZIŢII GENERALE Articolul 162. în calitate de pîrît vor figura persoana condamnată şi organul financiar respectiv. precum şi acordarea de ajutor condamnaţilor la adaptarea lor socială. stabileşte modul de executare a măsurilor de siguranţă şi preventive. (2) Dacă o altă persoană consideră că sechestrul a fost aplicat pe bunurile ce îi aparţin cu titlu de proprietate sau de posesie. (6) În cazul neexecutării în termen a hotărîrii judecătoreşti. organul care a constatat acest fapt sesizează Curtea Constituţională în modul stabilit de lege. (5) Realizarea recomandărilor structurilor interstatale competente în problema executării hotărîrilor cu caracter penal şi tratamentului condamnaţilor constituie obiectivul politicii de executare a hotărîrilor cu caracter penal. în timp şi asupra persoanelor (1) Legislaţia execuţional-penală se aplică pe întreg teritoriul . (5) Hotărîrea judecătorească se execută de către executorul judecătoresc în termenul stabilit de instanţă. determină mijloacele de corijare a condamnaţilor. se constată că norma juridică ce urmează a fi aplicată contravine prevederilor Constituţiei şi este expusă într-un act juridic care poate fi supus controlului constituţionalităţii. prioritate au reglementările tratatelor internaţionale. debitorul sau o altă persoană poate contesta actele executorului judecătoresc în modul prevăzut în prezentul capitol. Apărarea drepturilor altor persoane (1) În cazul în care executorul judecătoresc a încălcat ordinea de aplicare a sechestrului bunurilor. în procesul aplicării prevederilor prezentului cod sau a actelor normative adoptate în conformitate cu acesta. ea poate intenta o acţiune de ridicare a sechestrului pe cale de contencios administrativ. (3) Legislaţia execuţional-penală se aplică în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. (2) Legislaţia execuţional-penală reglementează modul şi condiţiile executării pedepsei.cererea intimatului. Încheierea privind aplicarea sancţiunii poate fi atacată cu recurs. Legislaţia execuţional-penală (1) Legislaţia privind executarea hotărîrilor cu caracter penal (legislaţia execuţional-penală) constă din prezentul cod şi din actele normative adoptate în conformitate cu acesta. Dacă există neconcordanţe între reglementările tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi prevederile prezentului cod. la repararea prejudiciului cauzat prin întîrzierea executării. libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei. Articolul 163. Dacă sechestrarea (inventarierea) bunurilor s-a făcut în temeiul unei hotărîri penale privind confiscarea bunurilor. (3) Acţiunea pentru ridicarea sechestrului (radierea din actul de inventar) se intentează împotriva debitorului şi creditorului urmăritor. executorul judecătoresc poate fi sancţionat cu amendă în mărime de pînă la 10 unităţi convenţionale pentru fiecare zi de întîrziere.

precum şi despre modificarea modului şi condiţiilor de executare a pedepsei. respectării drepturilor. Alte modalităţi de acţiune a legislaţiei execuţional-penale pot fi stabilite prin tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. de măsuri de protecţie din partea statului. Articolul 166. Restricţia drepturilor proclamate în art. Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile consulare. (2) Condamnatul cetăţean străin sau apatrid are drepturile şi obligaţiile stabilite în acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. (3) Măsurile preventive se execută în baza principiilor şi cu respectarea legislaţiei procesual-penale. c) dreptul de a adresa petiţii (cereri. apărarea drepturilor. reclamaţii. drepturilor şi libertăţilor pe care le are. încheiate la 24 aprilie 1963. În cazul în care în timpul executării hotărîrilor judecătoreşti cu caracter penal sînt în vigoare mai multe legi. Principiile legislaţiei execuţional-penale (1) Executarea hotărîrilor cu caracter penal se efectuează în baza principiilor legalităţii. (2) Executarea hotărîrilor cu caracter penal. b) dreptul la apărarea şi respectarea de către instituţia sau organul care asigură executarea pedepsei a demnităţii. umanismului. în legislaţia Republicii Moldova privind statutul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor. după caz. libertăţile şi obligaţiile cetăţenilor Republicii Moldova. diferenţierii. precum şi acordarea de ajutor condamnaţilor la adaptarea lor socială se efectuează în conformitate cu legislaţia execuţional-penală în vigoare la momentul aplicării lor. se aplică legea cea mai favorabilă. individualizării şi planificării executării pedepselor penale. precum şi cu prevederile altor tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Articolul 164. (3) Deţinerea persoanelor care beneficiază de un anumit grad de imunitate se efectuează în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice. Principiile de bază ale statutului juridic al condamnatului (1) Condamnatul are drepturile. cu excepţiile şi restricţiile stabilite de prezentul cod şi de actele normative adoptate în conformitate cu acesta. libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor faţă de care se execută astfel de hotărîri. modul şi condiţiile de executare a pedepsei. indiferent de consimţămîntul său.Republicii Moldova. aplicării raţionale a mijloacelor de corijare a condamnaţilor şi stimulării comportamentului respectuos faţă de lege. (2) Măsurile de siguranţă se execută în baza principiilor dreptului penal în scopul înlăturării pericolului şi preîntîmpinării săvîrşirii faptelor prevăzute de legea penală. . Drepturile condamnatului (1) Condamnatului i se garantează: a) dreptul de a fi informat de instituţia sau organul care asigură executarea pedepsei. democratismului. libertăţilor şi demnităţii umane. precum şi. egalităţii condamnaţilor în faţa legii. despre drepturile şi obligaţiile sale. inclusiv de a nu fi supus la tortură şi nici la pedepse sau tratamente cu cruzime. Capitolul XVI STATUTUL JURIDIC AL CONDAMNATULUI Articolul 165. cu excepţiile şi restricţiile prevăzute de prezentul cod şi de actele normative adoptate în conformitate cu acesta. unei experienţe medicale sau ştiinţifice care îi pune în pericol viaţa sau sănătatea. beneficiind. inumane sau degradante. încheiate la 18 aprilie 1961. propuneri. în limba pe care o înţelege. Legislaţia execuţional-penală poate avea efect ultraactiv.20-24 din Constituţia Republicii Moldova nu se admite. Caracterul ultraactiv al normei se stipulează în legea nouă.

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. b) să respecte demnitatea celorlalţi condamnaţi. inclusiv condamnaţi. Capitolul XVII TRIMITEREA HOTĂRÎRILOR CU CARACTER PENAL SPRE EXECUTARE ŞI ASIGURAREA EXECUTĂRII LOR Articolul 169. (4) Realizarea drepturilor condamnatului nu trebuie să lezeze drepturile şi interesele legitime ale altor persoane. instruirea profesională. nu se afla în stare de arest preventiv se trimite organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului pentru escortarea lui la locul de deţinere. conform unui program individual şi continuu. procuraturii. instanţei de judecată. organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului pentru escortarea lui la locul de deţinere. influenţa exercitată de societate. închisorii sau detenţiunii pe viaţă în privinţa persoanei care. (2) Neexecutarea de către condamnat a obligaţiilor ce îi revin.(5) din Codul penal. (2) Hotărîrea privind pedeapsa arestului. precum şi a altor persoane autorizate să acorde astfel de asistenţă. munca educativă. (3) Hotărîrea judecătorească privind înlocuirea pedepsei în conformitate cu art. Mijloacele principale de corijare a condamnatului (1) Principalele mijloace de corijare a condamnatului sînt: modul şi condiţiile de executare a pedepsei. precum şi privind anularea liberării de pedeapsa penală în temeiul art. a personalului instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei. (2) Mijloacele de corijare se aplică ţinîndu-se cont de categoria infracţiunii. de personalitatea şi comportamentul condamnatului.64 alin.sesizări) administraţiei instituţiei ori organului care asigură executarea pedepsei sau organelor ierarhic superioare. în modul prevăzut de prezentul cod. (3) Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate nu poate fi îngrădită decît în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. se trimite. Trimiterea hotărîrilor spre executare (1) Trimiterea hotărîrilor judecătoreşti spre executare revine instanţei care a judecat cauza în primă instanţă. (2) Condamnatul are şi alte drepturi prevăzute de legislaţie. a altor persoane. pînă la rămînerea ei definitivă. f) dreptul la asigurare socială. inclusiv să se prezinte la solicitarea administraţiei şi să dea explicaţii în chestiunile referitoare la executarea pedepsei. d) dreptul la asistenţă juridică pe bază de contract din partea avocaţilor. după caz. munca social-utilă.90-96 din Codul penal. altor instituţii şi organizaţii. de Codul de procedură penală şi de alte legi şi determinate de modul şi de condiţiile de executare a pedepsei penale concrete. Obligaţiile condamnatului (1) Condamnatul este obligat: a) să respecte prevederile legislaţiei execuţional-penale după ce a luat cunoştinţă de ele. inclusiv la pensie. precum şi neîndeplinirea cerinţelor legale ale administraţiei instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei atrag răspunderea prevăzută de legislaţie. învăţămîntul general. Articolul 168. c) să execute cerinţele legale ale administraţiei instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei. (4) Hotărîrea privind aplicarea măsurii de siguranţă se trimite . e) dreptul la ocrotirea sănătăţii. asociaţiilor obşteşti. inclusiv internaţionale. Articolul 167. precum şi să încalce modul şi condiţiile de executare a pedepsei.

cu excepţia stabilită în art. închisorii şi detenţiunii pe viaţă se asigură de către penitenciare. pedepsei retragerii gradului militar. (4) Executarea hotărîrilor privind expulzarea cetăţenilor străini şi apatrizilor se asigură de către organele afacerilor interne. (4) Executarea pedepsei trimiterii într-o unitate militară disciplinară se asigură de către unitatea disciplinară a Forţelor Armate. (3) Executarea hotărîrilor judecătoreşti privind aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ se asigură de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului. închisorii. Executarea pedepsei arestului de către militarii în termen se asigură de către comandamentul unităţii militare. Instituţiile şi organele care asigură executarea măsurilor de siguranţă (1) Executarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical se asigură de către instituţiile curative specializate. executarea hotărîrilor privind condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Articolul 170. precum şi executarea pedepselor aplicate persoanelor juridice se asigură de către oficiile de executare. pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii. Articolul 171. pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. privind liberarea de pedeapsă a minorilor. (2) Executarea obligaţiei de a nu părăsi ţara se asigură de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului şi de către Departamentul Trupelor de Grăniceri. detenţiunii pe viaţă se stabileşte conform prevederilor prezentului cod. privind liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen. Articolul 172. (2) Executarea pedepsei amenzii aplicate condamnaţilor care execută pedeapsa arestului. (6) Regimul de executare a pedepsei pentru fiecare persoană condamnată la pedeapsa arestului. Instituţiile şi organele care asigură executarea măsurilor preventive (1) Executarea obligaţiei de a nu părăsi localitatea se asigură de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului. (2) Executarea hotărîrilor judecătoreşti privind aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor condamnaţi care execută pedeapsa arestului. este necesară continuarea tratamentului medical forţat. executarea hotărîrii se asigură de către instituţiile medicale specializate. închisorii sau detenţiunii pe viaţă se asigură de către penitenciare. Dacă. (5) Hotărîrea privind aplicarea măsurii preventive se trimite de către instituţia sau organul care a adoptat-o instituţiei sau organului competent să asigure executarea măsurii preventive în modul stabilit în titlul VI din prezentul cod. de către instituţia specială de învăţămînt şi de reeducare sau instituţia curativă şi de reeducare. închisorii sau detenţiunii pe viaţă se asigură de către penitenciare.instituţiei sau organului competent să asigure executarea măsurii de siguranţă în modul stabilit în capitolul XXX din prezentul cod. (3) Executarea pedepsei arestului. după eliberarea din locurile de deţinere. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat. Instituţiile şi organele care asigură executarea pedepsei (1) Executarea pedepsei amenzii. . a titlului special. privind înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă.306 din prezentul cod. privind amînarea executării pedepsei aplicate femeilor gravide şi femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani. (5) Executarea hotărîrilor privind confiscarea specială se asigură de către oficiile de executare.

(3) Executarea garanţiei personale sau garanţiei unei organizaţii se asigură de către persoanele care şi-au asumat angajamentul de a garanta comportamentul corespunzător al prevenitului. Controlul departamental Activitatea instituţiilor şi organelor care asigură executarea hotărîrilor cu caracter penal este supusă. Articolul 174. (9) Executarea arestului preventiv se asigură de către penitenciare. c) Primul-ministru al Republicii Moldova. Articolul 178. d) deputatul în Parlament. (5) Transmiterea sub supraveghere a militarului se asigură de către comandantul unităţii militare. (4) Executarea ridicării provizorii a permisului de conducere a mijloacelor de transport se asigură de către organul de poliţie rutieră în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului. Comitetul pentru Plîngeri (1) Comitetul pentru Plîngeri îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului. unui control departamental din partea organelor ierarhic superioare. inclusiv de către izolatoarele de urmărire penală ale Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei. Vizitarea instituţiilor care asigură deţinerea persoanelor (1) În timpul exercitării funcţiilor de serviciu au dreptul de a vizita instituţiile care asigură deţinerea persoanelor. e) avocatul parlamentar. (7) Controlul asupra prevenitului liberat provizoriu sub control judiciar sau pe cauţiune se asigură de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului. Articolul 177. Controlul procurorului Procurorul exercită. Articolul 175. (2) Condamnatul sau alte persoane ale căror drepturi şi interese legitime sînt încălcate prin actele instituţiei sau organului care asigură executarea hotărîrilor cu caracter penal pot ataca aceste acte în modul stabilit de legislaţie. (2) Componenţa Comitetului pentru Plîngeri şi regulamentul privind activitatea acestuia se aprobă de Guvern. (8) Supravegherea executării arestării la domiciliu se asigură de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului. b) Preşedintele Republicii Moldova. în modul stabilit de actele normative. . Articolul 173. fără permisiune specială: a) Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova. Controlul judiciar (1) Instituţiile şi organele specificate în art. Controlul exercitat de organizaţii naţionale şi internaţionale Organizaţiile naţionale şi internaţionale care asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pot exercita controlul executării hotărîrilor cu caracter penal în modul stabilit de actele naţionale şi/sau internaţionale. (6) Transmiterea sub supraveghere a minorului se asigură de către persoanele care s-au obligat să asigure comportamentul corespunzător al prevenitului. controlul respectării legislaţiei de către administraţia instituţiilor şi organelor care asigură executarea hotărîrilor cu caracter penal.170 şi 171 din prezentul cod comunică instanţei de judecată despre executarea sau imposibilitatea executării hotărîrilor cu caracter penal. Articolul 176. în modul stabilit de lege.

închisorii sau detenţiunii pe viaţă. i) reprezentantul organizaţiei internaţionale care. se fac cu permisiunea scrisă a administraţiei instituţiei respective. Articolul 180. iar în cazul condamnaţilor care execută pedeapsa arestului.şi în baza hotărîrii organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată. (2) În cazul în care condamnatul nu a achitat amenda. j) membrul Comitetului pentru Plîngeri. pentru încasarea silită a amenzii. instanţa de judecată. oficiul de executare solicită instanţei care a judecat cauza în fond adoptarea unei încheieri în condiţiile art. nu a achitat amenda. g) persoana cu funcţie de răspundere competentă a organului ierarhic superior instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei penale. în procedura cărora se află cauza penală. trimite oficiului de executare titlul executoriu pentru încasarea silită a amenzii. Organul şi instituţia care asigură executarea . procurorul care exercită controlul asupra executării hotărîrilor cu caracter penal în teritoriul respectiv. video sau fotografierea condamnaţilor se efectuează cu consimţămîntul scris al acestora. Modul de executare a pedepsei amenzii (1) Amenda se achită de către condamnat în mod benevol în termen de 30 de zile de la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti. (2) Instituţiile care asigură deţinerea persoanelor pot fi vizitate de alte persoane cu permisiunea specială a administraţiei acestor instituţii ori a persoanelor cu funcţie de răspundere ale organelor ierarhic superioare sau în baza hotărîrii instanţei de judecată. instanţa de judecată trimite titlul executoriu. Capitolul XIX EXECUTAREA PEDEPSEI PRIVATIVE DE DREPTUL DE A OCUPA ANUMITE FUNCŢII SAU DE A EXERCITA O ANUMITĂ ACTIVITATE Articolul 181. Organul şi instituţia care asigură executarea pedepsei amenzii Executarea pedepsei amenzii ca pedeapsă principală sau complementară se asigură de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului. are acest drept. h) judecătorul care a examinat sau examinează cauza penală.f) Procurorul General al Republicii Moldova. (4) Înregistrarea audio. În cazul în care condamnatul nu a achitat amenda.(1) al prezentului articol. pînă la eliberarea din locul de deţinere. (3) Înregistrări video şi fotografieri în instituţiile care asigură executarea pedepsei arestului. instituţia penitenciară trimite titlul executoriu oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului. În cazul în care persoana. cu excepţia cazurilor legate de persoanele menţionate la alin. (3) Oficiul de executare. penitenciarului care asigură executarea pedepsei. închisorii sau detenţiunii pe viaţă . conform actelor naţionale şi/sau internaţionale la care Republica Moldova este parte.şi de către penitenciar. conform competenţei teritoriale. iar în cazul preveniţilor . (4) În cazul condamnatului care execută pedeapsa arestului. în termen de 5 zile. informează instanţa de judecată despre executarea hotărîrii ei. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. închisorii sau detenţiunii pe viaţă. după expirarea termenului de executare benevolă.64 din Codul penal. Capitolul XVIII EXECUTAREA PEDEPSEI ACENZII Articolul 179. fapt despre care comunică instanţei de judecată.

Obligaţiile administraţiei organizaţiei în care lucrează condamnatul (1) Prescripţiile hotărîrii judecătoreşti privind privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate sînt obligatorii pentru administraţia organizaţiei în care lucrează condamnatul. Modul de executare a pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate (1) Instanţa de judecată trimite hotărîrea privind privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate şi dispoziţia de executare oficiului de executare în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi are domiciliul condamnatul. (2) Administraţia organizaţiei în care lucrează condamnatul este obligată: a) în cel mult 3 zile de la primirea copiei de pe hotărîrea judecătorească şi a avizului oficiului de executare. în termen de 3 zile. informează instanţa de judecată despre executarea hotărîrii ei. să înscrie în carnetul lui de muncă interdicţia stabilită în hotărîrea judecătorească. în termen de 5 zile. în termen de 3 zile.de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi are domiciliul condamnatul. împreună cu hotărîrea judecătorească. Articolul 182. să elibereze condamnatul din funcţie sau să îi interzică să exercite o anumită activitate şi să expedieze oficiului de executare înştiinţarea despre îndeplinirea prescripţiilor hotărîrii. (3) Organul abilitat adoptă. de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. oficiului de executare. (4) Oficiul de executare. efectuează controlul respectării de către condamnaţi a interdicţiei. (2) Executarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate stabilită ca pedeapsă complementară pedepsei arestului sau închisorii este asigurată de către instituţia care asigură executarea pedepsei principale. stabilite în hotărîrea judecătorească.pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate (1) Executarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se asigură de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi are domiciliul condamnatul. (5) Indiferent de faptul dacă persoana condamnată ocupă o anumită funcţie sau exercită o anumită activitate. oficiului de executare despre modificarea sau încetarea contractului individual de muncă cu condamnatul. durata şi caracterul funcţiei ce nu poate fi ocupată şi/sau ale activităţii ce nu poate fi exercitată. precum şi de către organele împuternicite să anuleze autorizaţia privind exercitarea unei anumite activităţi. b) să prezinte. iar după executarea ei . (2) Oficiul de executare trimite hotărîrea judecătorească organului abilitat cu dreptul de a dispune eliberarea condamnatului din funcţie sau de a-i interzice exercitarea unei anumite activităţi. documentele ce ţin de executarea pedepsei. d) să comunice. c) în caz de concediere a condamnatului pînă la executarea definitivă a pedepsei. la solicitarea oficiului de executare. actul de eliberare din funcţie sau de interzicere de a exercita o anumită activitate şi îl remite. oficiul de executare ţine evidenţa condamnaţilor. verifică îndeplinirea prescripţiilor hotărîrii judecătoreşti de către administraţia organizaţiei în care lucrează condamnatul. Capitolul XX . Articolul 183.

în conformitate cu prevederile prezentului cod. împreună cu hotărîrea judecătorească. Modul de executare a pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii (1) Instanţa de judecată trimite hotărîrea privind munca neremunerată în folosul comunităţii şi dispoziţia de executare oficiului de executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat se asigură de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi are domiciliul condamnatul. în afara timpului activităţii de bază sau de studii. oficiul de executare trimite hotărîrea organului administrativ-militar de la locul de evidenţă a militarului. (4) Munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi executată. şi în zilele de duminică şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare. (6) Oficiul de executare întreprinde măsurile necesare privind lipsirea condamnatului de drepturile şi înlesnirile acordate în legătură cu deţinerea gradului. Articolul 187. informează instanţa de judecată despre executarea hotărîrii ei. a titlului special. aprobat de Guvern. (2) Pedeapsa se execută de către condamnat la obiectele cu destinaţie socială. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat Executarea pedepsei retragerii gradului militar. ca excepţie.EXECUTAREA PEDEPSEI RETRAGERII GRADULUI MILITAR. Capitolul XXI EXECUTAREA PEDEPSEI MUNCII NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII Articolul 186. (5) Oficiul de executare. ale Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii.189 din prezentul cod. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat (1) Instanţa de judecată trimite hotărîrea privind retragerea gradului militar. a gradului de calificare (clasificare) sau a distincţiilor de stat şi îl remite. (5) Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi executată . în cel mult 15 zile. care. şi ale altor acte normative. organul abilitat adoptă actul privind retragerea gradului militar. a gradului de calificare (clasificare) sau a distincţiilor de stat. Organul care asigură executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii Executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii se asigură de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului. a titlului special. A GRADULUI DE CALIFICARE (CLASIFICARE) ŞI A DISTINCŢIILOR DE STAT Articolul 184. a titlului special. Modul de executare a pedepsei retragerii gradului militar. a titlului special. oficiului de executare. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat şi dispoziţia de executare oficiului de executare în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi are domiciliul condamnatul. Articolul 185. (3) Dacă persoana condamnată este militar trecut în rezervă. (2) Oficiul de executare trimite hotărîrea judecătorească organului abilitat cu dreptul de a dispune retragerea gradului militar. (4) În cel mult 2 luni. asigură executarea pedepsei. A TITLULUI SPECIAL. (3) Munca neremunerată în folosul comunităţii se execută de la 2 la 4 ore pe zi. Organul care asigură executarea pedepsei retragerii gradului militar. a titlului special. a titlului sau a distincţiei ce i s-au retras. determinate în modul stabilit în art. în termen de 5 zile. a titlului special.

(2) Dacă persoana condamnată la munca neremunerată în folosul comunităţii nu execută această pedeapsă sau. ţine evidenţa sumară a timpului lucrat de condamnaţi. Articolul 188. recuperarea prejudiciului se efectuează în conformitate cu legislaţia muncii. exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie. în locuri periculoase ori care prezintă risc pentru sănătatea sau integritatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea minorilor condamnaţi. precum şi în cazul gravidităţii condamnatei. cu ajutorul organizaţiilor şi asociaţiilor identifică obiectele la care poate fi folosită munca neremunerată în folosul comunităţii.în timpul nopţii sau în condiţii vătămătoare. Obligaţiile organului care asigură executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii Oficiul de executare ţine evidenţa condamnaţilor la muncă neremunerată în folosul comunităţii. (6) Munca persoanei care execută muncă neremunerată în folosul comunităţii se organizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia muncii. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte asigurarea executării muncii neremunerate în folosul comunităţii (1) Autorităţile administraţiei publice locale determină obiectele cu destinaţie socială la care condamnaţii execută pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii. în timpul executării. administraţia organizaţiei. informează oficiul de executare despre numărul de ore lucrate sau despre neexecutarea volumului de muncă stabilit. să lucreze conştiincios la obiectele la care a fost repartizat. Articolul 189. în timpul executării muncii neremunerate în folosul comunităţii. în cel mai scurt timp posibil. regulamentul de ordine interioară a organizaţiei în care este antrenat la muncă. să informeze oficiul de executare despre schimbarea domiciliului sau despre imposibilitatea temporară de a presta munca. (9) În cazul în care. Obligaţiile administraţiei organizaţiei în care condamnatul execută pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii (1) Administraţia organizaţiei în care condamnatul execută pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii verifică calitatea lucrului efectuat de către condamnat. Articolul 190. are o . (2) În caz de producere a unui accident de muncă. coordonează cu autoritatea administraţiei publice locale lista obiectelor cu destinaţie socială la care condamnaţii execută pedeapsa. oficiul de executare adresează instanţei de judecată competente un demers privind liberarea de executarea ulterioară a pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii. Obligaţiile condamnatului (1) Condamnatul la munca neremunerată în folosul comunităţii este obligat să se prezinte la citare la oficiul de executare. va informa despre cele întîmplate oficiul de executare. (2) Oficiul de executare. să execute termenul de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii. de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale. Articolul 191. explică condamnatului modul şi condiţiile executării pedepsei. determină locul şi volumul de muncă pentru condamnat. controlează modul şi condiţiile de executare a pedepsei. condamnatului i-a fost cauzat prejudiciu. să respecte modul şi condiţiile de executare a pedepsei. (7) În cazul în care. în timpul executării pedepsei. (8) Acordarea concediului anual la locul de muncă de bază al condamnatului nu suspendă executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii. condamnatului i s-a stabilit gradul I sau II de invaliditate fără termen. dar în nu mai tîrziu de 72 de ore.

în afara penitenciarului. în termen de 15 zile de la primirea dispoziţiei de executare a pedepsei. Măsurile de stimulare şi sancţiunile disciplinare aplicate condamnaţilor la arest (1) Condamnaţilor la arest li se pot aplica măsuri de stimulare şi sancţiuni disciplinare în conformitate cu art.67 alin. în Articolul 193. la punerea în executare a hotărîrii judecătoreşti privind aplicarea arestului. Căutarea condamnatului la arest (1) Dacă. pînă la rămînerea ei definitivă. cu excepţiile prevăzute în prezenta secţiune. (3) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului şi/sau penitenciarul. Executarea pedepsei arestului Articolul 192. Administraţia locului de deţinere informează în cel mai scurt timp Departamentul instituţiilor penitenciare despre primirea condamnatului. nus-au aflat în stare de arest preventiv sau hotărîrea privind înlocuirea pedepsei cu arest în condiţiile art. (2) Hotărîrea privind aplicarea arestului în privinţa persoanelor care.(3) din Codul penal. în condiţiile art. Articolul 196. (2) În cazul evadării condamnatului din penitenciar. . În cazul în care condamnatul nu a fost reţinut în decurs de 48 de ore. conform prevederilor capitolului XXIV din prezentul cod.(3) din Codul penal şi dispoziţia de executare a acesteia se trimite organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul pentru escortarea lui la locul de deţinere cel mai apropiat.conduită necorespunzătoare manifestată prin neîndeplinirea obligaţiilor care îi revin sau prin îndeplinirea lor defectuoasă.64 alin. Instituţiile care asigură executarea pedepsei arestului Executarea pedepsei arestului este asigurată de penitenciare încăperi special destinate. (3) Administraţia locului de deţinere. fără escortă sau însoţire. precum şi nici dreptul la deplasări de scurtă durată în afara penitenciarului. Articolul 194. (2) Condamnatului la arest nu i se acordă întrevederi de lungă durată.67 alin. serviciul competent al penitenciarului şi cel al Departamentului instituţiilor penitenciare asigură urmărirea condamnatului. Condiţiile de executare a pedepsei arestului (1) Condamnatul la arest execută pedeapsa în condiţiile stabilite pentru regimul iniţial într-un penitenciar de tip semiînchis. (3) Condamnatul la arest nu are dreptul de a se deplasa. organul afacerilor interne trimite instanţei de judecată raportul şi materialele necesare pentru darea lui în căutare. trimite condamnatul în penitenciar.(5) şi art. Articolul 195. Trimiterea spre executare a hotărîrii judecătoreşti (1) Instanţa care a judecat cauza în fond trimite hotărîrea privind aplicarea arestului şi dispoziţia de executare administraţiei locului de deţinere a condamnatului. administraţia penitenciarului adresează instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află penitenciarul un demers pentru darea lui în căutare.262-267 din prezentul cod. s-a constatat că condamnatul care nu s-a aflat în stare de arest preventiv a părăsit domiciliul şi locul aflării lui nu este cunoscut. Capitolul XXII EXECUTAREA PEDEPSEI ARESTULUI Secţiunea 1. oficiul de executare adresează instanţei de judecată un demers privind înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu o altă pedeapsă.

(2) Pentru condamnaţii la arest durata încarcerării nu va depăşi 10 zile. un demers pentru darea în căutare a condamnatului. (3) Comandamentul unităţii militare organizează şi asigură escortarea militarului în termen.268 din prezentul cod. care este condamnat la arest. comandamentul comenduirii militare asigură urmărirea condamnatului. Trimiterea hotărîrii judecătoreşti spre executare (1) Instanţa care a judecat cauza în fond trimite hotărîrea privind aplicarea arestului şi dispoziţia de executare comandamentului unităţii militare sau. În cazul în care condamnatul nu a fost reţinut în decurs de 48 de ore. s-a constatat că condamnatul care nu s-a aflat în stare de arest preventiv a părăsit unitatea militară şi locul aflării lui nu este cunoscut. cu excepţiile prevăzute în prezenta secţiune. militarului cu termen redus şi rezervistului concentrat sau mobilizat. la punerea în executare a hotărîrii judecătoreşti privind aplicarea arestului. Condiţiile de executare a pedepsei arestului de către militarii condamnaţi (1) Militarul condamnat la arest execută pedeapsa în condiţiile stabilite pentru regimul iniţial într-un penitenciar de tip semiînchis. Articolul 198. în termen de 15 zile de la primirea dispoziţiei de executare. (3) Ilegalitatea sau neîntemeierea aplicării măsurii de stimulare sau a sancţiunii disciplinare poate fi contestată în modul prevăzut în art. Articolul 199. Articolul 200. (7) Militarului condamnat nu i se acordă întrevederi de lungă durată. cu termen redus şi a rezerviştilor concentraţi sau mobilizaţi se execută în camere de arest ale comenduirii militare. (4) Militarii condamnaţi care îndeplinesc serviciul militar în termen sau cu termen redus se deţin separat de militarii condamnaţi care îndeplinesc serviciul prin contract. (2) Comandamentul unităţii militare sau administraţia locului de deţinere. (3) Militarii condamnaţi din efectivul de subofiţeri şi sergenţi se deţin separat de militarii condamnaţi din efectivul de soldaţi. (6) Femeile încadrate în serviciul militar condamnate se deţin separat de bărbaţi. (2) Militarii condamnaţi din corpul de ofiţeri se deţin separat de celelalte categorii de militari condamnaţi. comandamentul comenduirii militare trimite instanţei de judecată. conform competenţei teritoriale. comandamentul unităţii militare trimite instanţei de judecată un raport şi materialele necesare pentru darea în căutare a condamnatului. conform prevederilor capitolului XXIV din prezentul cod. la camera de arest a comenduirii militare. Executarea pedepsei arestului de către militari Articolul 197. trimite condamnatul în camera de arest a comenduirii militare. Căutarea militarului condamnat la arest (1) Dacă. (3) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul şi/sau din localitatea unde îşi are sediul comandamentul comenduirii militare. Organul care asigură executarea pedepsei arestului de către militari Pedeapsa arestului aplicată militarilor în termen. după caz. (5) Militarii condamnaţi se deţin separat de militarii arestaţi în alte temeiuri. (8) Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile . Secţiunea a 2-a. administraţiei locului de deţinere a militarului condamnat. (2) În cazul evadării condamnatului din comenduirea militară.

în totalitate sau în parte. (5) Sancţiunile disciplinare se aplică de către şeful garnizoanei. (2) Pentru comportament ireproşabil şi atitudine conştiincioasă faţă de serviciul militar.obşteşti pot acorda ajutor comandamentului unităţii efectuarea muncii educative cu militarii condamnaţi. militarului condamnat i se poate include în durata serviciului militar. Organul care asigură executarea pedepsei cu trimitere în unitatea militară disciplinară Executarea pedepsei cu trimitere în unitatea militară disciplinară este asigurată de către comandamentul unităţi disciplinare a Forţelor Armate. În cazul contestării aplicării sancţiunii disciplinare sub formă de încarcerare. din efectivul de subofiţeri. perioada executării pedepsei arestului. militarul condamnat. (2) Depunerea plîngerii nu suspendă sancţiunea disciplinară. Articolul 202. Articolul 205. Particularităţile statutului juridic al militarului care execută pedeapsa arestului (1) Timpul executării pedepsei arestului în durata serviciului militar şi în vechimea în serviciu pentru acordarea gradului militar următor nu se include. . militare la Articolul 201. Trimiterea hotărîrii judecătoreşti spre executare (1) Instanţa care a judecat cauza în fond expediază hotărîrea privind trimiterea în unitatea militară disciplinară şi dispoziţia de executare comandamentului unităţii militare sau. după caz. (3) Comandantul comenduirii militare este obligat să asigure expedierea neîntîrziată a plîngerii la Comitetul pentru Plîngeri. militarul condamnat nu poate fi propus pentru înaintare în grad. Mustrarea se aplică. Articolul 203. de sergenţi sau de soldaţi nu li se plăteşte soldă şi nici indemnizaţii suplimentare pe durata executării pedepsei. (3) Militarilor condamnaţi la arest din corpul de ofiţeri. de către comandantul comenduirii militare. cu excepţiile stabilite în prezenta secţiune. de asemenea. (3) Pentru militarii condamnaţi la arest. durata încarcerării nu poate depăşi 10 zile. Măsurile de stimulare şi sancţiunile disciplinare aplicate condamnaţilor militari (1) Militarului condamnat la arest i se pot aplica măsuri de stimulare şi sancţiuni disciplinare conform art. comandantul comenduirii militare este obligat să informeze Comitetul pentru Plîngeri în ziua depunerii plîngerii. Procedura de contestare (1) Decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestată la Comitetul pentru Plîngeri în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. (4) Deciziile Comitetului pentru Plîngeri sînt obligatorii pentru comandantul comenduirii militare. în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. este în drept să depună în instanţa de judecată o plîngere repetată. (5) Dacă nu este de acord cu decizia Comitetului pentru Plîngeri. transferat la un alt serviciu. de asemenea.262-267 din prezentul cod. Capitolul XXIII EXECUTAREA PEDEPSEI CU TRIMITERE ÎN UNITATEA MILITARĂ DISCIPLINARĂ Articolul 204. (4) Măsurile de stimulare se aplică de către şeful garnizoanei. de către comandantul comenduirii militare. nu poate fi numit într-o funcţie ierarhic superioară. cu excepţia încarcerării. Menţiunea se aplică. (2) În timpul executării pedepsei arestului.

acces la informaţie în modul şi în condiţiile stabilite în art. Banii. (10) Militarii condamnaţi. (6) Militarul condamnat are dreptul la întrevederi de scurtă şi de lungă durată în conformitate cu art. după caz. Conţinutul corespondenţei nu se supune cenzurii şi convorbirile telefonice nu se interceptează decît în temeiul încheierii judecătorului. Despre depistarea unor astfel de obiecte şi substanţe comandantul unităţii militare disciplinare comunică neîntîrziat procurorului militar. (4) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului. (2) Timpul executării pedepsei în unitatea militară disciplinară nu se include în durata serviciului militar. la punerea în executare a hotărîrii judecătoreşti. Percheziţia corporală se face de o persoană de acelaşi sex cu condamnatul. (3) În perioada executării pedepsei în unitatea militară disciplinară.229 din prezentul cod şi în Regulamentul unităţii militare disciplinare. poartă îmbrăcăminte şi semne de distincţie unice stabilite pentru această unitate.232 din prezentul cod şi cu Regulamentul unităţii militare disciplinare. (4) Militarului condamnat i se asigură securitatea personală conform art. (3) Dacă. mijloace speciale şi armă de foc în condiţiile şi în modul stabilite în capitolul XXIV secţiunea a 2-a din prezentul cod. în termen de 10 zile de la primirea dispoziţiei de executare. (2) Comandamentul unităţii militare sau administraţia locului de deţinere. precum şi încăperile în care ei locuiesc pot fi supuse percheziţiei. . se află în situaţia de militari în termen. obiectele şi substanţele interzise depistate la militarii condamnaţi vor fi ridicate şi transmise spre păstrare sau nimicite. (11) Comandamentul unităţii militare disciplinare este în drept să facă uz de mijloace tehnice de pază. asistenţa medicală a militarilor condamnaţi trebuie să corespundă normelor stabilite pentru militari. (5) Condamnatul militar are dreptul la corespondenţă şi convorbiri telefonice în modul şi în condiţiile stabilite în art. uneia din rudele condamnatului sau altei persoane. dreptul să primească colete. (8) Lista şi numărul de obiecte pe care militarul condamnat le poate avea asupra sa sînt stabilite în Regulamentul unităţii militare disciplinare. informează instanţa de judecată despre executarea sau imposibilitatea executării pedepsei. trimite condamnatul în unitatea militară disciplinară. aprobat de Guvern. s-a constatat că condamnatul a părăsit unitatea militară şi locul aflării lui nu este cunoscut. comunică soţului.227 şi 228 din prezentul cod. (7) Condiţiile materiale şi de trai. valorile mobiliare.225 din prezentul cod. denumit în continuare Regulamentul unităţii militare disciplinare. să aplice forţa fizică. indiferent de grad şi de funcţia deţinută anterior.230 din prezentul cod şi în Regulamentul unităţii militare disciplinare. (9) Obiectele şi substanţele extrase din circuitul civil vor fi ridicate şi nu se vor restitui militarului condamnat. pachete cu provizii şi banderole în modul şi în condiţiile stabilite în art. comandamentul unităţii militare trimite instanţei de judecată un raport şi materialele necesare pentru darea în căutare a condamnatului. toţi militarii condamnaţi. indicate de el. Articolul 206.administraţiei locului de deţinere a militarului condamnat. în modul şi în condiţiile stabilite în Regulamentul unităţii militare disciplinare. supraveghere şi control. locul executării pedepsei. Condiţiile de executare a pedepsei cu trimitere în unitatea militară disciplinară (1) Militarul condamnat la pedeapsa cu trimitere în unitatea militară disciplinară execută pedeapsa în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Regulamentul unităţii disciplinare a Forţelor Armate.

Ministrul apărării sau şeful Marelui Stat Major.199 alin. Pentru realizarea acestor programe se creează baza didactico-militară necesară. cultural-educative.(12) Activitatea operativă de investigaţii în privinţa militarilor condamnaţi se desfăşoară conform art. Articolul 207. Deplasarea de scurtă durată din unitatea militară disciplinară (1) În caz de deces. cazurilor de nesupunere în grup. tulburări de masă. (2) În perioada de acţiune a regimului special. de calamitate naturală care a cauzat pagube materiale considerabile militarului condamnat sau familiei lui. Perioada aflării în afara unităţii militare disciplinare se include în durata executării pedepsei. Articolul 208. precum şi pentru eliberarea ostaticilor. (5) Pentru curmarea tulburărilor de masă. instituit un mod special de acces la obiecte. cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă cel mult 30 de zile. conjunctură externă. limitată activitatea serviciilor de producţie.241 din prezentul cod. decide instituirea regimului special sau anularea măsurilor aplicate. război ori în alte cazuri de forţă majoră care pun în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor. fără a se lua în calcul timpul necesar pentru călătoria dus-întors. luare de ostatici. măsurile prevăzute în alin. i se poate permite o deplasare de scurtă durată din unitatea militară disciplinară pe o durată de pînă la 7 zile. nesupunere în grup a condamnaţilor. coordonate cu Procurorul General. epizootii. introdusă paza şi supravegherea întărită.473 din Codul de procedură penală. medico-sanitare şi a altor servicii. (3) Regimul special se instituie pe un termen de pînă la 30 de zile. de sine stătător. condamnatului.(2) şi (3) din prezentul cod. comunale şi de trai. Articolul 209. epidemii. prin ordinul ministrului apărării sau prin dispoziţia şefului Marelui Stat Major. modificat programul zilei. Articolul 210. (13) Căutarea militarului condamnat se face în modul şi în condiţiile stabilite în art. Antrenarea la muncă a militarilor condamnaţi (1) Militarii condamnaţi sînt antrenaţi la muncă la obiectele unităţii militare disciplinare sau la alte obiecte determinate de . (2) Condamnaţilor care execută pedeapsa în unitatea militară disciplinară nu li se acordă concediile prevăzute pentru militari. pot fi implicate subunităţile cu destinaţie specială. avarii. cu înştiinţarea neîntîrziată a ministrului apărării sau a şefului Marelui Stat Major. (14) Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile obşteşti pot acorda ajutor comandamentului unităţii militare disciplinare la efectuarea muncii educative cu militarii condamnaţi.(2) al prezentului articol. comandantul unităţii militare disciplinare poate aplica. elaborate de Ministerul Apărării. în unitatea militară disciplinară poate fi instituit un regim special. aduce acest fapt la cunoştinţa Procurorului General. (4) În cazul apariţiei unui pericol real pentru viaţa şi sănătatea condamnaţilor sau altor persoane. Regimul special în unitatea militară disciplinară (1) În caz de calamităţi naturale. în decurs de 24 de ore de la primirea înştiinţării. în modul şi în condiţiile stabilite în Regulamentul unităţii militare disciplinare. în unitatea militară disciplinară poate fi suspendată realizarea unor drepturi ale condamnaţilor prevăzute de prezentul cod. boală gravă a soţului sau a unei rude apropiate. Decizia privind instituirea regimului special poate fi contestată în instanţa de judecată în modul prevăzut în art. Instruirea militară a condamnaţilor şi munca educativă cu condamnaţii Instruirea militară a condamnaţilor şi munca educativă cu condamnaţii în unitatea militară disciplinară se efectuează conform unor programe speciale.

o conversaţie telefonică suplimentară. (5) Din sumele calculate militarului condamnat pentru muncă.262 din prezentul cod. a tehnicii securităţii şi igienei muncii. să stingă înainte de termen sancţiunea disciplinară aplicată anterior de el. amenajarea unităţii militare disciplinare. iar în cazul unei verificări suplimentare . (2) Comandantul unităţii militare disciplinare are dreptul să aplice sancţiunile disciplinare prevăzute în art. 50% se transferă la contul unităţii militare disciplinare pentru compensarea cheltuielilor de întreţinere a lui. comandantul de grupă şi plutonierul companiei sînt în drept să exprime mustrare. de comandantul de grupă sau de plutonierul companiei. Articolul 212. comandantul de grupă şi plutonierul companiei au dreptul să exprime menţiune. precum şi la munci cu caracter gospodăresc în unitatea militară disciplinară. precum şi alte măsuri de stimulare prevăzute de prezentul cod şi de Regulamentul unităţii militare disciplinare. (2) În cazul în care militarul condamnat nu poate fi asigurat cu muncă la obiectele indicate în alin. condamnatul se consideră absolvit de pedeapsă. să stingă înainte de termen sancţiunea disciplinară aplicată anterior de ei. Măsurile de stimulare şi sancţiunile disciplinare (1) Militarilor condamnaţi le pot fi aplicate măsuri de stimulare şi sancţiuni disciplinare în conformitate cu art.265 din prezentul cod. Dacă sancţiunea disciplinară nu a fost aplicată în termenul stabilit sau în cel suplimentar. Partea rămasă din cîştig se trece la contul de peculiu al militarului condamnat. (3) Munca militarului condamnat se organizează cu respectarea regulilor de protecţie a muncii. Locţiitorul comandantului de pluton. să stingă înainte de termen sancţiunea disciplinară aplicată anterior de el sau de locţiitorul său. (6) Condamnatul are dreptul de a fi informat despre încălcarea care i se incumbă şi de a da explicaţii în apărarea sa. de comandantul de pluton şi de locţiitorul său. (2) Durata aflării în carceră a condamnaţilor la trimiterea în unitatea militară disciplinară nu va depăşi 10 zile.(1) al prezentului articol. Modul de aplicare şi de executare a măsurilor de stimulare şi a sancţiunilor disciplinare (1) Comandantul unităţii militare disciplinare are dreptul să aplice orice măsură de stimulare prevăzută în art. prevăzute de legislaţie. Comandantul de pluton şi locţiitorul lui. Comandantul de pluton are dreptul să exprime menţiune. de comandantul de grupă sau de plutonierul companiei. 265 şi 267 din prezentul cod.Ministerul Apărării. (3) Stabilirea măsurilor de stimulare şi a sancţiunilor disciplinare se face în scris.în cel mult 30 de zile de la data depistării încălcării.262. o conversaţie telefonică suplimentară. (4) Costul lucrărilor executate de militarul condamnat se determină conform tarifelor stabilite în organizaţiile în care este folosită munca militarilor condamnaţi. cu condiţia respectării cerinţelor regimului unităţii militare disciplinare. să acorde o întrevedere suplimentară de scurtă sau de lungă durată. Comandantul de companie are dreptul să exprime mustrare sau să aplice încarcerare. crearea şi dezvoltarea propriei baze de producţie. el poate fi antrenat la muncă în alte organizaţii. în . Comandantul de companie are dreptul să exprime menţiune. persoana condamnatului şi comportamentul lui. (7) Sancţiunea disciplinară se aplică în cel mult 10 zile. (5) La aplicarea sancţiunilor disciplinare se iau în considerare circumstanţele de fapt. (8) Sancţiunea disciplinară sub formă de încarcerare se execută. să acorde o întrevedere suplimentară de scurtă sau de lungă durată. (4) Aplicarea mai multor sancţiuni disciplinare pentru o singură încălcare disciplinară nu se admite. Articolul 211. formarea fondului de stimulare materială şi de satisfacere a necesităţilor sociale şi de trai ale militarilor condamnaţi.

(9) Dacă. (4) Dacă. Articolul 215. el este considerat ca nefiind sancţionat. organul afacerilor interne trimite instanţei de judecată un raport şi materialele necesare pentru darea în căutare a condamnatului. să depună în instanţa de judecată o plîngere repetată. Trimiterea hotărîrii judecătoreşti spre executare (1) Instanţa care a judecat cauza în fond trimite hotărîrea de condamnare la închisoare şi dispoziţia de executare administraţiei locului de deţinere a condamnatului. în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. aprobat de Guvern. pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii. condamnatului nu i se aplică o nouă sancţiune.(5) din Codul penal şi dispoziţia de executare se trimit organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul pentru escortarea lui la locul de deţinere cel mai apropiat. primirea coletelor. militarul condamnat este în drept. condamnatului îi sînt interzise întrevederile. (3) Hotărîrea privind condamnarea la închisoare în privinţa persoanei care. Pe perioada aflării în carceră. nu s-a aflat în stare de arest preventiv sau hotărîrea privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în condiţiile art. în termen de 15 zile de la primirea dispoziţiei de executare. cu condiţia că raportul medical este pozitiv. pachetelor cu provizii şi banderolelor. Articolul 213. în decursul unui an de la data executării ultimei sancţiuni disciplinare. inclusiv ale Statutului executării pedepsei de către condamnaţi. conversaţiile telefonice. drepturile şi obligaţiile personalului sistemului penitenciar sînt reglementate în Legea cu privire la sistemul penitenciar. (5) În cazul în care nu este de acord cu decizia Comitetului pentru Plîngeri. Condamnatul beneficiază de plimbări zilnice cu o durată de o oră şi este supus controlului medical zilnic. comandantul unităţii militare disciplinare este obligat să informeze despre aceasta Comitetul pentru Plîngeri în ziua depunerii contestării. statutul juridic. (2) Administraţia locului de deţinere.conformitate cu Regulamentul unităţii militare disciplinare. Instituţiile care asigură executarea pedepsei închisorii (1) Executarea pedepsei închisorii se asigură de penitenciare conform prevederilor prezentului cod şi ale actelor normative adoptate în conformitate cu acesta.64 alin. (3) Comandantul unităţii militare disciplinare este obligat să asigure expedierea neîntîrziată a plîngerii la Comitetul pentru Plîngeri. . cu excepţia încarcerării. Procedura contestării (1) Decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestată la Comitetul pentru Plîngeri în termen de 30 de zile de la data cînd a fost comunicată. la punerea în executare a hotărîrii. durata tratamentului condamnatului se include în termenul aflării în carceră. În caz de transfer într-o instituţie curativoprofilactică. procurarea produselor alimentare. Capitolul XXIV EXECUTAREA PEDEPSEI ÎNCHISORII Secţiunea 1. (2) Depunerea plîngerii nu suspendă aplicarea sancţiunii disciplinare. trimite condamnatul în penitenciar. principiile de organizare a acestora. În cazul contestării aplicării sancţiunii disciplinare sub formă de încarcerare. Dispoziţii generale Articolul 214. (2) Bazele activităţii instituţiilor sistemului penitenciar. (4) Deciziile Comitetului pentru Plîngeri sînt obligatorii pentru comandamentul unităţii militare disciplinare. s-a constatat că condamnatul care nu s-a aflat în stare de arest preventiv a părăsit domiciliul şi locul aflării lui nu este cunoscut.

persoanele condamnate pentru prima dată la pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 5 ani. după ce i se stabileşte identitatea. Persoanele de sex feminin condamnate care nu au ajuns la majorat execută pedeapsa în penitenciare pentru femei. Articolul 217. (2) Dacă este necesar să se efectueze acte procedurale cu privire la o infracţiune săvîrşită de un condamnat care execută pedeapsa închisorii sau de o altă persoană.186 din Codul de procedură penală. în modul prevăzut de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. Articolul 218. în conformitate cu art. cărora li s-a stabilit executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. (2) Condamnatului i se întocmeşte dosar personal. femeile fiind separate de bărbaţi. a minorilor de adulţi. poate fi lăsat în izolatorul de urmărire penală sau transferat în el pe o anumită perioadă care nu poate depăşi termenul ţinerii în stare de arest prevăzut în art. se execută în penitenciare de tip deschis. iar minorii fiind separaţi de adulţi. Categoriile penitenciarelor (1) Pedeapsa închisorii. Condamnaţii lăsaţi în izolatorul de urmărire penală execută pedeapsa în condiţiile prevăzute pentru regimul comun al penitenciarului de tip semiînchis. (3) Primirea condamnaţilor se face în spaţii special amenajate. ce nu exclud răspunderea penală. conform raportului medicului. condamnatului i se permite să comunice familiei. vor fi însoţiţi de lucrători medicali. condamnatul. în baza încheierii judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată. Articolul 219. (2) Persoanele condamnate care nu au ajuns la majorat execută pedeapsa în penitenciare pentru minori sau în sectoare separate ale penitenciarelor nespecializate.(5) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului. (2) Transferarea condamnaţilor se face din contul statului. Articolul 216. (3) Femeile condamnate execută pedeapsa în penitenciare pentru femei sau în sectoare separate ale penitenciarelor nespecializate. Lăsarea condamnaţilor la pedeapsa închisorii în izolatoarele de urmărire penală (1) În cazuri excepţionale. Primirea condamnatului în penitenciar (1) Primirea condamnatului în penitenciar se efectuează de către administraţia penitenciarului. a hotărîrii de condamnare. cu respectarea regulilor de deţinere separată a femeilor de bărbaţi. cu asigurarea pentru ele a condiţiilor penitenciarului pentru femei. în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi.224. . a actelor de identitate. (4) După primire.72 din Codul penal. Condamnaţii bolnavi de tuberculoză în formă activă sau care nu au urmat tratamentul complet al bolilor venerice ori cei care suferă de dereglări psihice. La primirea condamnaţilor pot fi aplicate şi alte modalităţi de separare prevăzute la art. a altor documente. vor fi transportaţi separat de condamnaţii sănătoşi. cu asigurarea pentru ele a condiţiilor penitenciarului pentru minori. pot fi lăsate în izolatorul de urmărire penală pentru îndeplinirea lucrărilor de deservire gospodărească. semiînchis şi închis. pe baza dispoziţiei de executare. Escortarea condamnaţilor la locul executării pedepsei (1) Trimiterea condamnaţilor la locul executării pedepsei şi transferarea lor într-un alt penitenciar au loc sub escortă. cu acordul lor scris şi la decizia şefului izolatorului de urmărire penală. stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată. cu asigurarea pentru ei a condiţiilor penitenciarului pentru minori. iar după necesitate. condamnaţilor la pedeapsa detenţiunii pe viaţă de alte categorii de deţinuţi.

Registrele privind condamnaţii la pedeapsa închisorii Administraţia penitenciarului întocmeşte: a) registrul de evidenţă a primirii condamnaţilor. (6) Imediat după primire. în mod gratuit. Articolul 220. f) alte registre privind condamnaţii la pedeapsa închisorii.219 alin. în care se consemnează anul. (5) Datele cu caracter personal ale condamnaţilor la pedeapsa închisorii sînt confidenţiale. înştiinţează instanţa de judecată despre acest fapt. potrivit legii. l) documentele referitoare la măsurile de stimulare şi la sancţiunile disciplinare aplicate în timpul executării pedepsei închisorii. c) copie de pe hotărîrea judecătorească de condamnare la pedeapsa închisorii. Documente privind decesul persoanelor aflate în executarea pedepsei închisorii . Dosarul personal al condamnatului (1) Administraţia penitenciarului întocmeşte pentru fiecare condamnat dosarul personal prevăzut în art. h) documentele întocmite în urma examenelor medicale. ziua şi ora la care a început executarea pedepsei. în prezenţa persoanei anume desemnate de şeful penitenciarului. numai cu acordul condamnatului. c) registrul de evidenţă a sancţiunilor disciplinare aplicate condamnaţilor. g) fişa dactiloscopică. a tratamentului individual. (3) Condamnatul la pedeapsa închisorii şi apărătorul acestuia au acces. luna.avocatului sau altei persoane locul unde este deţinut şi schimbarea acestuia. după necesitate. d) registrul de evidenţă a liberării condiţionate înainte de termen a condamnaţilor. comunică soţului. Comunicarea se face în scris sau telefonic. d) dispoziţia de executare a hotărîrii judecătoreşti. m) alte documente întocmite în timpul executării pedepsei închisorii care privesc regimul de executare a acesteia. condamnatul se plasează în încăperea de carantină pe o perioadă de pînă la 15 zile. la dosarul personal. i) documentele din care rezultă îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele privind executarea pedepsei închisorii. (5) Administraţia penitenciarului. uneia din rudele condamnatului sau unei alte persoane. b) fotografii din faţă şi din profil. k) documentele referitoare la participarea condamnatului la activităţile socioeducative.(2) din prezentul cod. locul de executare a pedepsei. cu excepţia situaţiilor în care acesta este cerut de organele abilitate. indicate de el. j) documentele referitoare la măsurile luate de către administraţia penitenciarului cu privire la exercitarea drepturilor persoanei condamnate la pedeapsa închisorii. b) registrul de evidenţă a stimulărilor aplicate condamnaţilor. (2) Dosarul personal al condamnatului cuprinde: a) datele şi actul de identitate ale condamnatului. în decursul căreia el este supus examenului medical în vederea determinării stării sănătăţii şi capacităţii de muncă şi prescrierii. Articolul 222. (4) Dosarul personal poate fi consultat. ziua şi ora la care persoana condamnată a fost primită în penitenciar. Articolul 221. f) cazierul judiciar. în termen de 15 zile de la primirea condamnatului. la instruirea şi formarea profesională a acestuia. luna. e) registrul de evidenţă a punerii în libertate a condamnaţilor. e) anul.

de bărbaţi. rudele şi alte persoane apropiate. nimicire sau altă gestionare a bunurilor interzise sînt reglementate în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. (6) Condamnaţii. Deţinerea separată a condamnaţilor în penitenciare (1) În penitenciare se deţin separat: a) femeile . b) minorii . precum şi încăperile în care ei locuiesc pot fi supuse percheziţiei. Articolul 225. (5) Obiectele şi substanţele extrase din circuitul civil vor fi ridicate şi nu se vor restitui condamnatului. administraţia penitenciarului poate aplica şi alte criterii de deţinere separată a condamnaţilor decît cele prevăzute în alin. în virtutea funcţiilor ocupate anterior. Banii.de ceilalţi participanţi la aceeaşi infracţiune. (3) Deţinerea separată a condamnaţilor în penitenciar nu trebuie să aibă caracter discriminatoriu sau să lezeze demnitatea umană. f) condamnaţii la pedeapsa detenţiunii pe viaţă . (4) Administraţia penitenciarului asigură ţinerea inventarului bunurilor deţinute de condamnat.(2) şi (3) din prezentul cod. g) condamnaţii pentru săvîrşirea infracţiunii cu participaţie . Despre depistarea unor astfel de obiecte şi substanţe administraţia penitenciarului comunică neîntîrziat procurorului. j) condamnaţii care beneficiază de dreptul de a se deplasa fără escortă sau însoţire . valorile mobiliare. d) persoanele condamnate pentru prima dată .de ceilalţi condamnaţi. Articolul 223. nimicite în modul şi în condiţiile stabilite în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. pot fi ameninţaţi cu răzbunarea .de ceilalţi condamnaţi.de ceilalţi condamnaţi.de condamnaţi. e) condamnaţii la pedeapsa arestului . obiectele şi substanţele interzise depistate la condamnaţi vor fi ridicate şi transmise spre păstrare sau. bunurilor ridicate de la condamnat şi păstrate pînă la stingerea executării pedepsei sau ridicate şi nimicite. Percheziţia corporală se face de o persoană de acelaşi sex cu condamnatul. modul de ridicare. Inventarul se contrasemnează de condamnat.194 alin. precum şi cu societatea civilă. c) persoanele aflate sub arest preventiv . (2) În penitenciar se creează serviciul de probaţiune.În cazul decesului condamnatului aflat în executarea pedepsei arestului sau închisorii. Asigurarea securităţii personale a condamnaţilor . după caz. (2) În scopul sporirii siguranţei condamnaţilor sau creării condiţiilor pentru tratamentul lor. i) condamnaţii care. Modul de ţinere şi completare a inventarului. Articolul 224. (3) Lista şi numărul de obiecte pe care condamnatul le poate avea asupra sa sînt stabilite în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. păstrare.de condamnaţii aflaţi în regim iniţial pentru prima dată. h) condamnaţii transferaţi în regim iniţial de deţinere în calitate de sancţiune disciplinară .de persoanele condamnate care anterior au executat pedeapsa arestului sau închisorii şi care au antecedente penale nestinse.de condamnaţii la pedeapsa închisorii. (7) Căutarea condamnatului se face în modul şi în condiţiile stabilite în art.de adulţi. cu Statutul executării pedepsei de către condamnaţi şi cu alte acte normative. Dispoziţii generale privind executarea pedepsei închisorii (1) Executarea pedepsei şi supravegherea comportamentului condamnaţilor nu trebuie să întrerupă legăturile lor cu soţul.(1) al prezentului articol. care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul cod. medicul penitenciarului întocmeşte certificatul de deces.

Articolul 226. rasială sau religioasă. casetofon personal sau de orice alte aparate autorizate de către administraţia penitenciarului. condamnatul poate să se folosească de aparat de radio. după caz. în condiţiile prevăzute de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. Articolul 228. sînt aduse la cunoştinţă persoanelor condamnate sau sînt puse la dispoziţia lor. în limba moldovenească sau în limba pe care o înţeleg. (2) La apariţia pericolului pentru securitatea personală a condamnatului. precum şi publicaţii cu caracter pornografic. el este în drept să adreseze oricăreia dintre persoanele cu funcţie de răspundere a penitenciarului o cerere privind asigurarea securităţii personale. ale Legii privind accesul la informaţie. dispoziţiile ordinelor emise în temeiul prezentului cod şi ale regulamentului de ordine interioară a penitenciarului. persoana cu funcţie de răspundere este obligată să întreprindă imediat măsuri pentru asigurarea securităţii personale a condamnatului. În acest scop. Asigurarea libertăţii conştiinţei şi libertăţii confesionale a condamnaţilor (1) Condamnatului îi este garantată libertatea conştiinţei şi libertatea confesională. din contul mijloacelor proprii sau ale altor persoane. inclusiv să se alimenteze.(1) al prezentului articol se pun la dispoziţia persoanelor condamnate. (2) Textele dispoziţiilor legale specificate în alin. În acest caz. să-şi exprime liber convingerile religioase şi să acţioneze în conformitate cu ele. să primească. (2) Administraţia penitenciarului are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile pentru condamnaţi. În limitele regimurilor de deţinere prevăzute în prezentul cod şi în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. (3) Administraţia penitenciarului întreprinde măsurile de rigoare în vederea înlăturării pericolului pentru securitatea personală a condamnatului. literatură. cu condiţia achitării plăţii pentru energia electrică consumată. naţională. să procure. (3) Penitenciarul asigură recepţionarea emisiunilor radiofonice şi televizate. (3) În penitenciare. cultul violenţei şi cruzimii. (4) Condamnatului i se permite să procure.(1) Statul asigură securitatea personală a condamnaţilor. în . nici să lezeze drepturile şi libertăţile altor persoane. Asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele privind executarea pedepselor privative de libertate (1) Dispoziţiile Codului penal referitoare la executarea pedepsei. şi măsuri de protecţie din partea statului. să se folosească de obiecte sau literatură de cult. prin reţeaua de comerţ. ale Statutului executării pedepsei de către condamnaţi. să aboneze şi să primească ziare şi reviste. Accesul condamnaţilor la informaţie (1) Condamnatului i se asigură accesul la informaţia difuzată prin mijloacele de informare în masă. ale prezentului cod. să nu profeseze nici o religie. precum şi modificările acestora. din cont propriu. condamnaţilor li se permite să participe la oficierea serviciilor divine şi ritualurilor religioase. (5) Condamnatului i se interzice să aboneze. Articolul 227. iar. (2) Realizarea dreptului la libertatea conştiinţei şi libertatea confesională nu trebuie să contravină ordinii interioare a penitenciarului. imediat după primirea în penitenciar. administraţia penitenciarului pune la dispoziţie încăperi speciale. El este în drept să profeseze orice religie. să păstreze şi să răspîndească ediţii care propagă război. în conformitate cu religia profesată. fără a se limita numărul lor. intoleranţă etnică. televizor.

prin colet sau banderolă. condamnatului i se permite să primească pachete cu provizii. din cont propriu. Procurarea de către condamnaţi a produselor alimentare şi obiectelor de primă necesitate (1) În modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. pot fi interceptate. (2) Coletele. instanţa de judecată. Medicamentele şi produsele parafarmaceutice. colete şi banderole în număr nelimitat. Primirea şi expedierea coletelor. se trimit în secţia medicală a penitenciarului pentru tratamentul condamnatului. cu Comitetul pentru Plîngeri. rudelor apropiate sau unei alte persoane. Articolul 230. condamnatul poate . primite în corespundere cu prescripţiile medicale. (4) Condamnatul are dreptul la cel puţin o convorbire telefonică la două săptămîni. (4) Condamnatul poate expedia soţului. Corespondenţa se expediază sau se transmite destinatarului de către administraţia locului de deţinere în decurs de 24 de ore de la depunerea sau primirea ei. periodicitatea şi durata convorbirilor telefonice care pot fi efectuate de condamnat se stabilesc de către administraţia penitenciarului. pachetelor cu provizii şi a banderolelor (1) În modul şi în condiţiile stabilite de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. dispoziţiile legale specificate în alin. iar mijloacele băneşti aflate la contul său de peculiu .(1) al prezentului articol li se aduc la cunoştinţă prin modalităţi care să permită înţelegerea acestora. (5) Prevederile alin. organizaţiile internaţionale interguvernamentale care asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului nu poate fi supusă cenzurii. administraţia penitenciarului are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru instalarea de telefoane publice în interiorul penitenciarului. cu o durată de 10 minute. lucruri personale. autorităţile administraţiei publice centrale. Corespondenţa şi convorbirile telefonice ale condamnaţilor (1) Condamnatul are dreptul să primească şi să expedieze din cont propriu. în funcţie de numărul persoanelor condamnate şi al posturilor telefonice publice instalate. procuratura.(2) al prezentului articol. scrisori. Corespondenţa condamnatului cu avocatul. Articolul 231. cu o rudă sau cu o altă persoană la alegerea lui.(1) şi (3) ale prezentului articol sînt asigurate şi în cazul aducerii la cunoştinţă condamnatului a unui act decizional al administraţiei penitenciarului. în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. cu soţul. Articolul 229. (3) În cazul persoanelor condamnate care au deficienţe de comunicare. (3) Condamnatul are dreptul la convorbiri telefonice de la telefonul public.(1) şi (3) ale prezentului articol se consemnează într-un proces-verbal.penitenciare. organele de urmărire penală. (4) Aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor alin. Convorbirile telefonice. (3) Banii transferaţi pe numele condamnatului se depun la contul lui de peculiu. în locuri accesibile. Pentru asigurarea exercitării dreptului la convorbiri telefonice. telegrame şi petiţii fără a se limita numărul lor în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. (2) Conţinutul corespondenţei expediate şi primite de condamnat poate fi supus cenzurii.prin mandat poştal. (5) Numărul. cu excepţia convorbirilor cu persoanele şi reprezentanţii instituţiilor şi organelor menţionate în alin. pachetele cu provizii şi banderolele se deschid de către condamnat în prezenţa lucrătorului medical şi sub supravegherea reprezentantului administraţiei penitenciarului.

(3) Persoanele condamnate cu statut de refugiaţi sau apatrizi. Întrevederi de lungă durată nu se acordă condamnatului aflat în regim iniţial şi condamnatului la detenţiune pe viaţă. cu dreptul de locuire a condamnatului împreună cu membrii familiei. (2) Administraţia penitenciarului are obligaţia să coopereze cu instituţiile prevăzute în alin. iar în cazuri excepţionale. (3) Întrevederile de lungă durată cu soţul. produse alimentare şi obiecte de primă necesitate din mijloacele băneşti obţinute din munca prestată în timpul executării pedepsei. rudele. iar condamnatului minor . i se acordă o plimbare zilnică cu o durată de cel puţin o oră. se acordă pe o durată de 1-4 ore. limitează aflarea lui la aer liber.procura. în virtutea regimului sau a sancţiunii disciplinare aplicate. Plimbările condamnaţilor Condamnatului. Articolul 235. cu o altă persoană indicată de condamnat. care se acordă în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. cu autorizaţia administraţiei penitenciarului. pot folosi. cu mediatorul sau cu alte persoane prevăzute de lege. femeile condamnate gravide sau femeile condamnate care au cu sine copii. (2) Condamnaţii invalizi de gradul I şi II. (3) Lista produselor alimentare şi a obiectelor de primă necesitate interzise spre vînzare în penitenciar se stabileşte de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. întrevederile de lungă durată pot avea loc în afara penitenciarului. Astfel de plimbări se fac într-un loc special amenajat pe teritoriul penitenciarului. conform dispoziţiei şefului penitenciarului. (2) Întrevederile de scurtă durată cu soţul.(1) al prezentului articol pentru acordarea asistenţei diplomatice persoanelor condamnate. banii aflaţi la contul lor de peculiu pentru procurarea produselor alimentare şi obiectelor de primă necesitate. pensionarii. condiţiile de deţinere a căruia. din pensia sau indemnizaţiile primite. pot solicita administraţiei penitenciarului să contacteze autoritatea internă sau internaţională competentă şi pot fi vizitate de reprezentanţii acesteia. suplimentar la raţia alimentară gratuită. cu persoanele care au dreptul de a acorda asistenţă juridică. Deplasarea condamnaţilor fără escortă sau însoţire (1) Condamnatului care execută pedeapsa închisorii în regim de . Articolul 232. (6) Condamnatului bolnav de tuberculoză în formă activă nu i se acordă întrevederi de lungă durată. iar în cazuri excepţionale. cu o altă persoană indicată de condamnat. Întrevederile condamnaţilor (1) Condamnatul are dreptul la întrevederi de scurtă şi de lungă durată. (4) Condamnatul are dreptul la cel puţin o întrevedere de scurtă durată pe lună şi la cel puţin 4 întrevederi de lungă durată pe an. cu autorizaţia administraţiei penitenciarului. (5) Nu este limitată frecvenţa întîlnirilor cu avocatul. al căror stat nu este reprezentat diplomatic sau consular în Republica Moldova. Asistenţa diplomatică (1) Persoanele condamnate care au altă cetăţenie decît cea a Republicii Moldova au dreptul de a se adresa instituţiilor diplomatice sau consulare în Republica Moldova ale statului ai cărui cetăţeni sînt şi de a fi vizitate de funcţionarii acestor instituţii diplomatice sau consulare. precum şi din alte mijloace băneşti aflate la contul său de peculiu. Întrevederile de lungă durată ce i se cuvin se înlocuiesc cu întrevederi de scurtă durată. Articolul 234. suplimentar la raţia alimentară gratuită. fără restricţii. Articolul 233.de cel puţin 2 ore. rudele. se acordă pe o durată de la 12 ore la 3 zile. precum şi persoanele condamnate care au altă cetăţenie decît cea a Republicii Moldova. În cazurile prevăzute de prezentul cod.

Condamnaţii care au copii invalizi pot beneficia. de o deplasare de scurtă durată. (3) Persoanele indicate la alin. pentru participare la sesiune în instituţiile de învăţămînt superior sau mediu de specialitate. pentru a-şi aranja copiii la rude sau într-o altă casă de copii. (5) Comportamentul condamnaţilor care beneficiază de dreptul de a se deplasa fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului se reglementează în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. condamnatului care a săvîrşit infracţiune deosebit de gravă sau excepţional de gravă. precum şi în cazul schimbării specificului muncii sau lucrărilor executate şi dispariţiei necesităţii deplasării în afara penitenciarului. Articolul 236. (4) Condamnaţii care beneficiază de dreptul de a se deplasa fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului trebuie să fie deţinuţi în încăperi separate de ceilalţi condamnaţi. de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale. de pînă la 5 zile. persoanele indicate la alin. (3) Este interzisă deplasarea fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului a condamnatului care a săvîrşit infracţiune ce constituie recidivă periculoasă sau deosebit de periculoasă. de calamitate naturală. de pînă la 7 zile. precum şi condamnatul încadrat în programul de pregătire pentru liberare. (4) Persoanele indicate la alin. de boală gravă a soţului sau a unei rude apropiate. în afara penitenciarului pentru vizitarea familiei. poate beneficia. (2) Dreptul la deplasare fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului se acordă condamnatului prin dispoziţia scrisă a şefului penitenciarului. de cel puţin o deplasare de scurtă durată. Şeful penitenciarului stabileşte orarul şi itinerarul deplasărilor condamnaţilor. condamnatului pentru infracţiune intenţionată. toxicomaniei. care a cauzat pagube materiale considerabile condamnatului sau familiei lui. de pînă la 7 zile. orarul sau itinerarul deplasărilor. tutorelui sau curatorului. condamnatului care are sancţiuni disciplinare nestinse. alcoolismului.(1) al prezentului articol care au copii în casele de copii ale penitenciarelor pot beneficia în decursul anului de cel puţin o deplasare de scurtă durată. şeful penitenciarului este în drept să-şi anuleze dispoziţia privind acordarea dreptului de a se deplasa fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului. Deplasarea de scurtă durată în afara penitenciarului (1) Condamnatul care execută pedeapsa închisorii în regim comun sau de resocializare sau care este lăsat să efectueze lucrări de deservire gospodărească în izolatorul de urmărire penală. pe durata stabilită în Codul muncii. rudelor. precum şi condamnatului care este încadrat în programul de pregătire pentru liberare li se poate acorda dreptul de a se deplasa fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului dacă a executat cel puţin 1/3 din termenul de pedeapsă. în afara penitenciarului. săvîrşită în perioada executării pedepsei. în decursul anului. (2) În caz de deces. Şeful penitenciarului. prin dispoziţie scrisă. cel puţin de două ori pe an. condamnatului care se află în penitenciarul respectiv mai puţin de 6 luni. după caz.(1) al prezentului articol pot beneficia de o deplasare de scurtă durată de pînă la 7 zile. . condamnatului bolnav de tuberculoză în formă activă. pentru a-i vizita. (6) În cazul în care condamnatul încalcă regimul din penitenciar. narcomaniei. poate permite unor astfel de condamnaţi să locuiască în cămin. condamnatului care nu a urmat tratamentul complet al bolii venerice. ce nu exclud responsabilitatea. este caracterizat pozitiv şi dacă aceasta o cere specificul muncii sau lucrărilor executate.(1) al prezentului articol pot beneficia de dreptul de a se deplasa. condamnatului care suferă de tulburări psihice.resocializare sau care este lăsat să execute lucrări de deservire gospodărească în izolatorul de urmărire penală. dacă este caracterizat pozitiv.

individualizare şi planificare a executării pedepsei este reglementată în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. (6) Deplasarea de scurtă durată în afara penitenciarului se acordă prin dispoziţia scrisă a şefului penitenciarului. reţine condamnatul pentru escortarea lui la locul de deţinere cel mai apropiat. ţinîndu-se cont de timpul necesar pentru călătoria dus-întors. care pot acorda asistenţă medicală. în termen de 24 de ore. prin diversificarea condiţiilor de deţinere în funcţie de tipul penitenciarului stabilit de instanţa de judecată şi prin schimbarea condiţiilor de executare a pedepsei. juridică sau psihologică condamnaţilor. şeful organului afacerilor interne de la locul aflării condamnatului este în drept.(5) Cererea condamnatului privind deplasarea de scurtă durată în afara penitenciarului se examinează în decurs de 3 zile. săvîrşite în perioada executării pedepsei. (7) Cheltuielile de deplasare în afara penitenciarului le suportă condamnatul. realizarea drepturilor şi intereselor lor legitime. Timpul aflării condamnatului în afara penitenciarului se include în termenul de executare a pedepsei. Regimul de deţinere în penitenciare şi mijloacele de asigurare a regimului Articolul 238. condamnaţilor care au săvîrşit infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave. condamnaţilor care suferă de tulburări psihice ce nu exclud responsabilitatea. narcomaniei. toxicomaniei. alcoolismului. Particularităţile fiecărui regim de deţinere sînt stabilite de prezentul cod. inclusiv prin deţinerea separată a diferitelor categorii de condamnaţi. executarea de către aceştia a obligaţiilor lor. Aplicarea faţă de condamnat a condiţiilor unui . anexînd un raport asupra rezultatelor căutării condamnatului. să prelungească pînă la 3 zile termenul de revenire în penitenciar. precum şi pot contribui la adaptarea şi reintegrarea lor socială. Regimul de deţinere în penitenciare (1) Regimul de deţinere în penitenciare asigură paza. (2) Există trei regimuri de deţinere: iniţial. comun şi de resocializare. (3) Personalizarea prin diferenţiere. securitatea personală şi resocializarea condamnaţilor. adresează instanţei de judecată un demers. fapt despre care informează administraţia penitenciarului. Contactele cu serviciul de probaţiune penitenciară şi cu reprezentanţii asociaţiilor obşteşti Administraţia penitenciarului favorizează contactele condamnaţilor cu serviciul de probaţiune penitenciară şi reprezentanţii asociaţiilor obşteşti. condamnaţilor care nu au urmat tratamentul complet al bolii venerice. în modul prevăzut de prezentul cod.în decurs de o zi. Secţiunea a 2-a. În cazul în care condamnatul nu a fost reţinut în decurs de 48 de ore din momentul parvenirii demersului. organul afacerilor interne de la locul de destinaţie a deplasării. în baza demersului şefului penitenciarului.(1)-(4) ale prezentului articol nu se acordă condamnaţilor care au săvîrşit infracţiuni ce constituie recidivă periculoasă sau deosebit de periculoasă. condamnaţilor care au sancţiuni disciplinare nestinse. condamnaţilor bolnavi de tuberculoză în formă activă. organul afacerilor interne. cu anexarea materialelor necesare. Articolul 237. (8) În cazul circumstanţelor excepţionale care împiedică revenirea condamnatului în termenul stabilit. informează administraţia penitenciarului despre acest fapt. condamnaţilor pentru infracţiuni intenţionate. (9) În cazul în care condamnatul nu a revenit în penitenciar în termenul stabilit. pentru darea în căutare a condamnatului. iar în legătură cu circumstanţe excepţionale . la cererea motivată a condamnatului. Administraţia penitenciarului. (10) Deplasările prevăzute la alin. supravegherea şi izolarea condamnaţilor. fapt despre care comunică neîntîrziat administraţiei penitenciarului.

(3) Regimul special se instituie pe un termen de pînă la 30 de zile. introdusă paza şi supravegherea întărită. cu înştiinţarea neîntîrziată a ministrului justiţiei. (4) Transferarea condamnatului dintr-un regim de deţinere într-un alt regim de deţinere. (5) Transferarea condamnatului dintr-un penitenciar în alt penitenciar de acelaşi tip se face la decizia directorului general al Departamentului instituţiilor penitenciare. (4) În cazul apariţiei unui pericol real pentru viaţa şi sănătatea condamnaţilor. tulburări de masă. (4) Lista mijloacelor tehnice de pază. a personalului penitenciarului sau a altor persoane aflate pe teritoriul acestuia. alte persoane. cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 30 de zile. contra semnătură. epidemii. precum şi dintr-un penitenciar într-un alt penitenciar de acelaşi tip. (2) Curentul electric poate fi folosit în partea de sus a îngrădirii exterioare a penitenciarului de tip semiînchis sau închis. Modul de constituire şi competenţa comisiei menţionate sînt stabilite în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. şeful penitenciarului poate aplica.regim de deţinere mai sever. poate fi contestată de către condamnat în modul stabilit în prezentul capitol. avarii. despre folosirea mijloacelor tehnice de pază care pot pune în pericol viaţa sau sănătatea persoanei. prin ordinul ministrului justiţiei.(2) al prezentului articol. după caz. (3) Administraţia penitenciarului este obligată să informeze condamnatul. Ministrul justiţiei aduce acest fapt la cunoştinţa Procurorului General şi. inclusiv privind participarea lui la programele de studii şi socioeducative. se efectuează în temeiul hotărîrii comisiei înfiinţate în penitenciar.473 din Codul de procedură penală. comunale şi de trai. Mijloacele tehnice de pază. în cadrul aceluiaşi penitenciar. pot fi implicate subunităţile cu destinaţie specială. limitată activitatea serviciilor de producţie. În cazul minorilor. prevenirii evadării lor şi altor infracţiuni. Regimul special în penitenciare (1) În caz de calamităţi naturale. (2) În perioada de acţiune a regimului special. în comisie vor fi incluşi şi reprezentanţi ai autorităţii tutelare. instituit un mod special de acces la obiecte. conjunctură externă. particular sau select nu se admite. nesupunere în grup a condamnaţilor. cazurilor de nesupunere în grup. . precum şi pentru eliberarea ostaticilor. (5) Pentru curmarea tulburărilor de masă. (6) La transferarea condamnatului se iau în considerare caracterizările personalităţii lui cuprinse în dosarul personal. măsurile prevăzute în alin. hotărăşte instituirea regimului special sau anularea măsurilor aplicate. supraveghere şi control. Decizia privind instituirea regimului special poate fi contestată în instanţa de judecată în modul prevăzut în art. modificat programul zilei. cultural-educative. ai autorităţii administraţiei publice locale. de sine stătător. supraveghere şi control. (7) Decizia privind transferarea sa dintr-un regim de deţinere într-un alt regim de deţinere. luare de ostatici. ai asociaţiilor obşteşti. supraveghere şi control (1) În scopul obţinerii informaţiei necesare despre comportamentul condamnaţilor. cu respectarea condiţiilor de prevenire a accidentelor. în penitenciar poate fi suspendată realizarea unor drepturi ale condamnaţilor prevăzute în prezentul cod. Articolul 239. epizootii. în decurs de 24 de ore de la primirea înştiinţării. din a cărei componenţă fac parte reprezentanţi ai administraţiei penitenciarului. medico-sanitare şi a altor servicii. Articolul 240. război ori alte cazuri de forţă majoră care pun în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor. coordonat cu Procurorul General. în penitenciar poate fi instituit un regim special. administraţia penitenciarului este în drept să folosească mijloace tehnice de pază. specialişti în domeniul psihologiei şi.

a personalului penitenciarului şi a altor persoane aflate pe teritoriul acestuia. Secţiunea a 3-a. pot fi aplicate forţa fizică. în penitenciar se desfăşoară activitate operativă de investigaţii. administraţia penitenciarului îi asigură gratuit o garnitură de îmbrăcăminte de modelul stabilit de către Departamentul instituţiilor . nesupunerii cerinţelor legale şi întemeiate ale personalului sistemului penitenciar. inclusiv privind volumul. însă nu mai rar de o dată pe săptămînă. se ţine seama de condiţiile de menţinere a regimului existente în penitenciar. Activitatea operativă de investigaţii din penitenciare (1) În conformitate cu prezentul cod. (2) Colaboratorii sistemului penitenciar sînt în drept să aplice forţă fizică. Articolul 244. Încăperile cu destinaţie locativă pentru condamnaţi (1) Încăperile destinate cazării deţinuţilor trebuie să corespundă exigenţelor de sănătate şi igienă stipulate în normativele de construcţii ale Republicii Moldova. decît în cazul prescripţiei medicului.precum şi modul de utilizare a lor se stabilesc prin aprobate de Guvern. iluminatul. Numărul maxim admis pentru deţinere în penitenciar Numărul maxim de condamnaţi admis pentru deţinere în penitenciar în regimuri separate se stabileşte de către ministrul justiţiei. Condiţiile materiale şi de trai. Igiena personală a condamnaţilor (1) Condamnatului i se asigură posibilitatea de a-şi satisface nevoile fiziologice în condiţii curate şi decente şi după necesitate. Aplicarea forţei fizice. să depisteze. acte normative Articolul 241. asigurîndu-i un aspect decent şi menţinînd-o în curăţenie. la temperaturi admisibile. mijloace speciale şi armă de foc în conformitate cu actele normative. asistenţa medicală în penitenciare Articolul 243. La luarea deciziei. Articolul 246. (2) În cazul în care condamnatul nu are îmbrăcăminte proprie după anotimp. luării de ostatici. (2) Activitatea operativă de investigaţii se efectuează de către serviciul competent al penitenciarului şi cel al Departamentului instituţiilor penitenciare. participării la tulburări de masă. Articolul 242. Articolul 245. Îmbrăcămintea şi lenjeria de pat ale condamnatului (1) Condamnatul este în drept să poarte îmbrăcăminte proprie. (2) Norma de spaţiu locativ stabilit pentru un condamnat nu poate fi mai mică de 4 m2. mijloace speciale şi armă de foc. care are drept scop să asigure securitatea personală a condamnaţilor. mijloacelor speciale şi armei de foc (1) În cazul opunerii de către condamnaţi a rezistenţei. (2) Condamnatului i se asigură posibilitatea de a face baie sau duş. atît de des cît necesită igiena generală. să prevină şi să descopere infracţiunile ce se pregătesc sau se săvîrşesc în penitenciar şi încălcările ordinii stabilite de executare a pedepsei. atacării altor persoane sau săvîrşirii unor alte acţiuni social-periculoase. în cazul evadării sau reţinerii evadaţilor din penitenciar. precum şi în scopul prevenirii pricinuirii de către condamnaţi celor din jur sau sie a unor daune. să asigure urmărirea condamnaţilor care au evadat din penitenciar şi acordarea de ajutor organelor competente la descoperirea infracţiunilor. (3) Administraţia penitenciarului nu este în drept să solicite condamnatului să se tundă pilug. spaţiul. încălzitul şi ventilarea. cu Legea privind activitatea operativă de investigaţii şi cu alte acte normative.

din contul mijloacelor bugetului de stat. condamnaţilor minori. precum şi condamnaţilor bolnavi. (2) Declaraţiile prevăzute în alin. (3) Condamnaţii bolnavi care au nevoie de tratament medical specializat sînt transferaţi neîntîrziat în instituţiile medicale specializate ale Departamentului instituţiilor penitenciare sau în . această stare fiind confirmată de doi medici. pentru a cunoaşte motivele care au determinat luarea acestei hotărîri şi pentru a stabili primele măsuri pentru rezolvarea situaţiei. conform indicaţiilor medicului. de către un personal calificat. (3) Condamnatul este obligat să poarte ecuson. Asistenţa medicală (1) Dreptul la asistenţă medicală al persoanelor condamnate este garantat. Articolul 248. dintre care cel puţin unul nu activează în sistemul penitenciar. (3) Este interzisă. (4) În cazul în care sănătatea sau viaţa condamnatului care se află în greva foamei este expusă unui pericol grav şi iminent. (3) Şeful penitenciarului ia măsuri pentru ca condamnatul care refuză să primească hrana să fie separat de ceilalţi condamnaţi. la ore prestabilite. Articolul 247. în calitate de măsură de constrîngere. în cel mult 24 de ore. se permite aplicarea alimentaţiei pentru remedierea sănătăţii şi salvarea vieţii lui. gratuit. şi invalizilor de gradul I şi II li se stabileşte o raţie alimentară suplimentară. în regim permanent.(1) al prezentului articol se înaintează. procurorului şi Comitetului pentru Plîngeri. Articolul 249. în mod gratuit. Alimentaţia se aplică pe întreaga perioadă a lipsei la condamnat a capacităţii de discernămînt şi a raţionamentului lucid. (4) Fiecare condamnat este asigurat cu un pat şi lenjerie de pat. Ieşirea din refuzul de hrană se consemnează într-o declaraţie scrisă. (2) În penitenciarul cu capacitatea de cel puţin 100 de locuri trebuie să funcţioneze. (3) Condamnaţii beneficiază în mod gratuit de tratament medical şi de medicamente. care audiază condamnatul. (2) Femeilor gravide condamnate.penitenciare. Articolul 250. mamelor care alăptează. (4) Condamnatului i se asigură acces permanent la apă potabilă. sub supravegherea permanentă a medicului. potrivit legii. Alimentarea condamnaţilor se face. reducerea cantităţii. Serviciul medical în penitenciare (1) Orice penitenciar trebuie să aibă la dispoziţie serviciul cel puţin al unui medic generalist. hrană caldă. cu excepţia cazurilor cînd se deplasează în afara penitenciarului. Refuzul de hrană (1) În situaţia în care condamnatul refuză să primească hrana. care se schimbă cel puţin o dată pe săptămînă. (2) Asistenţa medicală în penitenciare se acordă ori de cîte ori este necesar sau la cerere. un centru curativ staţionar pentru acordarea de asistenţă medicală fiecărui condamnat. cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. calităţii şi a valorii calorice a hranei eliberate condamnatului. condamnaţilor care lucrează în condiţii grele şi nocive. şeful penitenciarului are obligaţia să îl audieze de îndată şi să îi solicite o declaraţie scrisă. al unui medic stomatolog şi al unui medic psihiatru. care asigură condamnatului asistenţa medicală corespunzătoare astfel încît viaţa acestuia să nu fie pusă în pericol. iar el şi-a pierdut capacitatea de discernămînt şi raţionament lucid. Alimentarea condamnaţilor (1) Condamnaţilor li se asigură de 3 ori pe zi.

Dacă şeful penitenciarului consideră că. Condamnatul poate. precum şi obligaţia de a consemna în fişa medicală cele constatate şi declaraţiile persoanei condamnate în legătură cu acestea. (3) Medicul care efectuează examenul medical are obligaţia de a sesiza procurorul în cazul în care constată că persoana condamnată a fost supusă la tortură. Articolul 252. corespunderea lor anotimpului. munca educativă cu condamnaţii Articolul 253. cu excepţia cazului prevăzut în art. contra semnătură. (2) La sosirea în penitenciar. cu anexarea opiniei medicului sau a serviciului medical. Constatările medicului din afara sistemului penitenciar se consemnează în fişa medicală a persoanei condamnate. familiei. să beneficieze şi de serviciile medicului privat.spitalele Ministerului Sănătăţii. respectarea recomandărilor este imposibilă sau că acestea sînt inacceptabile. (2) Şeful penitenciarului este obligat să ia cunoştinţă de raportul şi de recomandările medicului şi ale serviciului medical şi să întreprindă urgent măsurile necesare. la solicitare şi în mod periodic. de un medic din afara sistemului penitenciar. Secţiunea a 4-a. ţinîndu-se cont de aptitudinile lui şi. de specialitate. în timpul executării pedepsei. li se creează condiţii pentru Articolul 251. instruirea profesională a condamnaţilor. iar certificatul medico-legal se anexează la fişa medicală. chirurgicală. telegrafic ori pe o altă cale. administraţia penitenciarului asigură înştiinţarea. tratamente cu cruzime. prepararea şi servirea hranei. Munca. Examenul medical se efectuează în condiţii de confidenţialitate. în termen de pînă la 15 zile. Antrenarea la muncă a condamnatului (1) Condamnatul poate fi antrenat la muncă ţinîndu-se seama de starea lui fizică şi psihică constatată de către medic. (4) În penitenciare condamnaţilor practicarea sportului. Controlul efectuat de serviciul medical al penitenciarului (1) Serviciul medical al penitenciarului sau medicul care deserveşte penitenciarul este obligat să verifice regulat: a) cantitatea. el prezintă Departamentului insituţiilor penitenciare un raport. tratamente cu cruzime. Controlul stării de sănătate a condamnaţilor (1) Examenul medical al condamnatului se efectuează la primirea în penitenciar şi. condamnaţii bolnavi de tuberculoză. (2) Condamnatul poate fi antrenat la munca social-utilă remunerată în producţie. inumane sau degradante ori la alte rele tratamente. boli venerice. persoana condamnată are dreptul de a cere să fie examinată.(4) din prezentul cod. din cont propriu. în măsura posibilităţii. . din cont propriu. (7) În cazul unei boli grave sau constatării că persoana condamnată a fost supusă la tortură. a aşternutului condamnaţilor. c) starea şi curăţenia îmbrăcămintei. alcoolism. psihiatrică şi stomatologică. (5) În temeiul hotărîrii comisiei medicale specializate. la locul de deţinere. inumane sau degradante ori alte rele tratamente. de îndată. calitatea. condamnatul este chestionat şi supus examenului medical şi igienizării sanitare în încăperile de carantină ale penitenciarului. narcomanie sau toxicomanie sînt supuşi tratamentului obligatoriu. b) starea sanitaro-igienică a încăperilor şi a teritoriului penitenciarului. după ce persoana condamnată a luat cunoştinţă de conţinutul său. indicat de aceasta sau de un medic legist. însă nu mai rar de o dată la 6 luni. (4) Condamnatul beneficiază de asistenţa terapeutică. în cadrul penitenciarului. altor persoane apropiate condamnatului despre acest fapt.248 alin. În asemenea cazuri. (6) Condamnatul poate fi obligat să suporte cheltuielile legate de tratamentul automutilării intenţionate.

251 alin. (5) La cererea condamnatului. (4) Reţinerile din salariul condamnatului în temeiul documentelor executorii nu pot depăşi 75% din cîştigul lunar. perioada respectivă nu se include în vechimea de muncă. . de îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi medico-sanitare de deţinere. Retribuirea muncii condamnaţilor (1) Munca condamnaţilor la pedeapsa închisorii se retribuie în conformitate cu legislaţia muncii. Condiţiile de muncă ale condamnaţilor (1) Condamnaţii sînt antrenaţi la muncă în întreprinderile. Salariul lunar al condamnaţilor nu poate fi mai mic decît salariul minim pe ţară. (5) Lista lucrărilor şi funcţiilor pentru exercitarea cărora este interzisă antrenarea condamnaţilor la pedeapsa închisorii.(3) Condamnatul poate fi antrenat la munci neremunerate. Evidenţa timpului de muncă se ţine conform instrucţiunii aprobate de Departamentul instituţiilor penitenciare. (3) Salariul condamnatului se impozitează şi se transferă pe contul lui de peculiu. atelierele şi gospodăriile auxiliare ale sistemului penitenciar. În cuantumul minim al salariului nu se includ suplimentele. (7) Indiferent de mărimea reţinerilor. Articolul 255. (6) Condamnaţii nu răspund pentru pagubele provocate de uzul normal al bunurilor predate în folosinţă sau pentru cele provenite din riscul normal al muncii. cu condiţia asigurării pazei cuvenite şi a remunerării echitabile. inclusiv a minorilor şi femeilor. perioada de muncă pe durata executării pedepsei închisorii se include de către instanţa de judecată în vechimea lui totală de muncă. prevăzute de legislaţie. însă nu mai mult de 10 ore pe săptămînă. (4) Munca condamnaţilor se organizează cu respectarea regulilor de protecţie a muncii. (5) Din salariul condamnatului nu pot fi reţinute cheltuielile pentru întreţinerea lui în decursul executării pedepsei. Articolul 256. (8) Condamnatul poate expedia mijloacele băneşti aflate la contul lui de peculiu soţului. precum şi celelalte recompense. îmbrăcăminte şi asistenţă medicală. În cazul în care condamnatul se eschivează sistematic de la muncă. a tehnicii securităţii şi igienei muncii. unei rude apropiate sau unei alte persoane. antrenat în afara orelor de lucru. premiile. (2) Cuantumul minim al salariului este garantat condamnaţilor numai cu condiţia executării de către ei a obligaţiilor (normelor) de muncă în orele de program stabilite de legislaţie şi de contract. condamnaţii pot fi antrenaţi la muncă în afara penitenciarului. La munca neremunerată condamnatul este. Concediile Condamnatul care este antrenat la munci remunerate cel puţin 6 luni are dreptul la concediu neremunerat cu durata de 12 zile calendaristice. la contul de peculiu al condamnatului se transferă cel puţin 25% din cîştigul lunar. (4) Condamnaţii care au împlinit vîrsta de pensionare şi condamnaţii invalizi de gradul I şi II sînt antrenaţi la muncă la dorinţă. sporurile la salariu. (2) În baza contractului încheiat între administraţia penitenciarului şi persoane fizice sau juridice. Muncile neremunerate sînt lucrările de îngrijire şi amenajare a penitenciarului şi a teritoriului. luîndu-se în considerare indexările şi majorările stabilite.(6) din prezentul cod. cel mult 2 ore pe zi. Articolul 254. de dreptul de a se deplasa în afara penitenciarului. (3) Timpul de lucru şi de odihnă al condamnatului se stabileşte în conformitate cu legislaţia muncii. cu excepţia prevăzută în art. inclusiv pentru alimentaţie. se stabileşte de Guvern. Condamnatul care execută pedeapsa într-un penitenciar de tip deschis poate beneficia. pe perioada concediului. de regulă.

precum şi din sponsorizări şi donaţii cu concursul instituţiilor şi organizaţiilor interesate. (2) Administraţia penitenciarului. Instruirea condamnaţilor (1) În penitenciare se organizează în mod obligatoriu învăţămîntul secundar general al condamnaţilor. la cererea condamnatului. (4) Condamnatul antrenat la muncă. de comun acord cu Ministerul Educaţiei. Asigurarea condamnaţilor cu pensie (1) Condamnaţii care au împlinit vîrsta de pensionare şi au vechimea în muncă cuvenită. Fondul de carte se completează din contul veniturilor proprii de către Departamentul instituţiilor penitenciare. utilizîndu-se forme individuale sau în grup în baza metodelor psihopedagogice. calificarea sau recalificarea profesională în cursul executării pedepsei sînt recunoscute. (2) Condamnaţii în vîrstă de peste 50 de ani. reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de învăţămînt din sistemul penitenciar se efectuează în modul stabilit de Ministerul Justiţiei. Articolul 259. (3) La solicitarea condamnatului. precum şi condamnaţii la detenţiune pe viaţă urmează învăţămîntul secundar general la dorinţă. cu concursul autorităţilor publice şi asociaţiilor obşteşti interesate. de comun acord cu Ministerul Educaţiei. Articolul 261. fondarea. Modul de compensare privilegiată a zilelor de muncă (1) Condamnatului care nu încălcă regimul de deţinere şi îndeplineşte conştiincios sarcinile de producţie i se pot compensa privilegiat 3 zile din durata pedepsei cu 2 zile de muncă. în condiţiile legii. Munca educativă cu condamnaţii (1) Pentru organizarea muncii educative cu condamnaţii. creează baza tehnico-materială respectivă.Articolul 257. (2) Munca educativă cu condamnaţii se desfăşoară ţinîndu-se cont de particularităţile individuale ale persoanei condamnatului. (3) Diplomele. (6) Crearea condiţiilor pentru învăţămîntul secundar şi superior al condamnaţilor. Articolul 258. precum şi condamnaţii invalizi au dreptul la pensie în mărimea stabilită de legislaţie. (2) Crearea condiţiilor şi elaborarea programelor de instruire profesională a condamnaţilor se efectuează în modul stabilit de Ministerul Justiţiei. administraţia penitenciarului şi autoritatea administraţiei publice locale îi creează condiţii pentru învăţămîntul secundar profesional sau învăţămîntul superior. iar condamnaţii sînt încurajaţi să frecventeze biblioteca. certificatele sau orice alte documente care atestă însuşirea unei meserii. întreprinde măsuri de perfectare a documentelor pentru calcularea pensiei şi de virare regulată a acesteia la contul de peculiu al condamnatului. (3) Munca educativă se organizează conform programelor elaborate de . în mod obligatoriu. instruirea profesională a condamnaţilor. (2) Calculul zilelor conform compensării privilegiate a zilelor de muncă se efectuează lunar şi se aprobă de către şeful penitenciarului. adecvat alcătuită din literatură artistică şi de instruire. invalizii de gradul I.3 zile din durata pedepsei cu o zi de muncă. administraţia penitenciarului. Articolul 260. beneficiază de concediu în condiţiile Codului muncii. pînă la eliberarea lui din penitenciar sau transferarea într-un alt penitenciar. administraţia penitenciarului. potrivit listei de munci şi profesiuni aprobate de Guvern . Instruirea profesională a condamnaţilor (1) În penitenciare se organizează. în perioada susţinerii examenelor. de Ministerul Educaţiei şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. (5) În fiecare penitenciar funcţionează o bibliotecă pentru uzul tuturor categoriilor de condamnaţi. iar condamnatului antrenat la lucrări subterane sau la lucrări cu condiţii grele şi nocive de muncă.

d) permisiunea de a avea convorbiri telefonice suplimentare cu o durată de pînă la 20 de minute. (2) Măsurile de stimulare se aplică de către şeful penitenciarului. îi pot fi aplicate următoarele măsuri de stimulare: a) menţiune. una din sancţiunile prevăzute în art. Procedura aplicării măsurilor de stimulare (1) Măsurile de stimulare se exprimă în scris. Măsurile de stimulare aplicate condamnaţilor (1) În modul stabilit de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. b) premierea pentru obţinerea unor indicatori înalţi în muncă.228 din prezentul cod. (3) Premiul bănesc în calitate de măsură de stimulare se virează la contul de peculiu al condamnatului. ale Statutului executării pedepsei de către condamnaţi şi ale regulamentului de ordine interioară a penitenciarului.(1) lit.265 din prezentul cod. dacă este de natură să aducă atingere ordinii sau siguranţei penitenciarului. în mod provizoriu.265 alin. de asemenea. îvăţămîntului. condamnaţii care execută pedeapsa în penitenciare de tip deschis pot primi permisiunea de a se deplasa în afara penitenciarului în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare.232 din prezentul cod. Menţiunea se exprimă. constituie infracţiuni. poate fi aplicată. şi de către şeful detaşamentului. personalul administraţiei penitenciarului are obligaţia de a sesiza procurorul. Articolul 264. f) alte măsuri de stimulare prevăzute de prezentul cod. b) tulburarea în orice mod a programelor socioeducative care se derulează în penitenciar.c) şi d) din prezentul cod pot fi stinse înainte de termen numai la expirarea a 6 luni din ziua executării sancţiunii disciplinare. potrivit legii penale. în funcţie de tipul penitenciarului şi de regimul de deţinere. (2) Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea penală sau civilă a persoanelor condamnate. Măsurile de stimulare şi sancţiunile disciplinare aplicate condamnaţilor Articolul 262. de comun acord cu Ministerul Justiţiei. (6) Sancţiunile disciplinare stabilite în art. În acest caz. c) acordarea unor întrevederi suplimentare de scurtă şi de lungă durată. (2) În calitate de măsură de stimulare. (4) Întrevederile de scurtă şi de lungă durată se acordă suplimentar celor stabilite în art. c) procurarea sau deţinerea de bani. Abateri disciplinare (1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: a) prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite zone din penitenciar ori nerespectarea orei de revenire în penitenciar. Articolul 263. . bunuri sau de alte valori în alte condiţii decît cele prevăzute de lege. (3) Pentru faptele care. d) nerespectarea normelor de igienă colectivă sau individuală. Secţiunea a 5-a.către Ministerul Educaţiei. după aducerea acestora la cunoştinţă potrivit art. condamnatului care are o bună conduită şi a făcut eforturi simţitoare pentru reintegrarea socială. g) nerespectarea oricărei obligaţii care revine persoanei condamnate la executarea pedepsei potrivit dispoziţiilor prezentului cod. (5) Condamnatului i se poate stinge înainte de termen o singură sancţiune disciplinară aplicată anterior. f) utilizarea în alte condiţii decît cele prevăzute de lege a bunurilor puse la dispoziţie de administraţia penitenciarului. în special în cadrul activităţii socioeducative. e) comunicarea cu exteriorul în alte condiţii şi prin alte mijloace decît cele prevăzute de lege. e) stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate. instruirii profesionale.

268 din prezentul cod.(1) lit. şi poate fi contestată de acesta în modul stabilit în art. în timpul executării pedepsei. (3) Aplicarea mai multor sancţiuni disciplinare pentru o singură încălcare disciplinară nu se admite. contra semnătură. (5) Aplicarea sancţiunii disciplinare indicate în alin. condamnatul se consideră absolvit de pedeapsă. condamnatului îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare: a) mustrare. (5) Condamnatul este informat.pe un termen de pînă la 7 zile. peste rînd. despre încălcarea care i se incumbă şi are dreptul de a da explicaţii în apărarea sa. c) încarcerarea: . persoana condamnatului şi comportamentul lui. (2) Condamnatului care beneficiază de dreptul de a se deplasa fără escortă sau însoţire i se poate aplica. Modul de aplicare şi de executare a sancţiunilor disciplinare (1) Sancţiunile disciplinare se exprimă în scris.pe un termen de pînă la 20 de zile. Condamnatului încarcerat îi sînt interzise întrevederile.(6) al prezentului articol. la îngrijirea şi amenajarea încăperilor şi/sau a teritoriului penitenciarului. a admis repetat abateri disciplinare grave sau a fost recunoscut vinovat de săvîrşirea unei infracţiuni intenţionate este declarat violator al regimului de deţinere. în cazuri excepţionale. (8) Dacă sancţiunea disciplinară nu a fost aplicată în termenul stabilit sau în cel suplimentar.condamnatului deţinut în penitenciarul de tip închis . Sancţiunile disciplinare aplicate condamnaţilor (1) În modul stabilit de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. d) transferarea condamnatului din regimul de deţinere de resocializare în regimul comun. (3) Condamnatul care. (6) Sancţiunea disciplinară se aplică în cel mult 10 zile. iar în cazul unei verificări suplimentare . (4) Condamnatul violator al regimului de deţinere execută pedeapsa în regimul iniţial de deţinere şi nu poate fi transferat în regimul comun sau în regimul de resocializare. Totodată. interdicţia de a locui în afara teritoriului penitenciarului.pe un termen de pînă la 15 zile. primirea coletelor. în calitate de sancţiune disciplinară. b) antrenarea. procurarea produselor alimentare. (9) Decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare se aduce la cunoştinţă condamnatului.c) al prezentului articol femeilor gravide şi femeilor cu copii sugari se interzice. pînă la expirarea termenului limită stabilit în alin. convorbirile telefonice. să prelungească termenul verificării suplimentare cu 20 de zile. (2) Sancţiunile disciplinare se aplică de către şeful penitenciarului. (4) La aplicarea sancţiunii disciplinare se iau în considerare circumstanţele de fapt.femeii condamnate sau minorului condamnat . . cu condiţia că raportul medical este pozitiv.în cel mult 30 de zile de la data depistării încălcării.condamnatului deţinut în penitenciarul de tip deschis sau semiînchis . În caz de transfer într-o instituţie . (10) Sancţiunea disciplinară sub formă de încarcerare se execută în conformitate cu Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. contra semnătură. el beneficiază de plimbări zilnice cu durata de o oră (condamnatul minor . pachetelor cu provizii şi banderolelor. .de cel puţin 2 ore) şi este supus controlului medical zilnic. Articolul 266.Articolul 265. (7) Directorul general al Departamentului instituţiilor penitenciare este în drept.

condamnaţii se află timp de 3 luni din ziua intrării în penitenciar. deţinuţi sub supraveghere în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. (5) Sancţiunea disciplinară stinsă nu produce efecte juridice pentru condamnat. de tip semiînchis şi de tip închis Articolul 269. (6) Comitetul pentru Plîngeri confirmă temeinicia contestaţiei sau legalitatea şi temeinicia sancţiunii disciplinare aplicate condamnatului. iar condamnatul este considerat ca nefiind sancţionat. condamnatul se consideră ca nefiind sancţionat. iar în cazul comiterii unei alte încălcări sancţionate de către şeful penitenciarului .la expirarea unui an de la data aplicării ultimei sancţiuni disciplinare. (3) Sancţiunea disciplinară sub formă de declarare a condamnatului violator al regimului de deţinere se stinge la expirarea unui an de la data declarării lui drept violator al regimului de deţinere. (2) În regim iniţial. Articolul 268. condamnaţii sînt. (5) Membrii Comitetului pentru Plîngeri vizitează penitenciarul în vederea examinării plîngerii la faţa locului. durata tratamentului condamnatului se include termenul deţinerii în carceră. în Articolul 267. Stingerea şi anularea sancţiunilor disciplinare (1) Sancţiunile disciplinare pot fi stinse sau anulate. (3) Şeful penitenciarului este obligat să asigure expedierea neîntîrziată a plîngerii condamnatului la Comitetul pentru Plîngeri.curativoprofilactică. în modul stabilit în art. în calitate de măsură de stimulare. Procedura de contestare (1) Decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestată la Comitetul pentru Plîngeri în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. se examinează faptele care au servit temei pentru aplicarea sancţiunii disciplinare. de regulă. Penitenciarele de tip deschis. În acest scop. (8) În cazul în care condamnatul nu este de acord cu decizia Comitetului pentru Plîngeri el este în drept să conteste decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare în instanţa de judecată în modul stabilit. (7) În cazul în care sancţiunea disciplinară a fost anulată. (2) Dacă în decursul unui an de la data executării ultimei sancţiuni disciplinare condamnatului nu i se aplică o nouă sancţiune. se audiază condamnatul care a depus plîngerea şi alte persoane necesare.263 din prezentul cod. (7) Decizia Comitetului pentru Plîngeri este obligatorie şi se va executa imediat. prin dispoziţia scrisă a şefului penitenciarului. Penitenciarul de tip deschis (1) În penitenciarul de tip deschis. Condamnaţii care execută pedeapsa în regim iniţial: . Secţiunea a 6-a. (4) Plîngerea asupra sancţiunii disciplinare sub formă de încarcerare suspendă executarea sancţiunii şi se examinează în regim de urgenţă. sancţiunea se consideră stinsă. cu excepţia încarcerării. (4) Sancţiunea disciplinară poate fi stinsă înainte de termen. (6) Sancţiunile disciplinare aplicate pot fi anulate prin hotărîrea definitivă a instanţei de judecată. Termenul de 3 luni poate fi depăşit în cazul în care condamnatului declarat violator al regimului de deţinere i-a fost prelungit termenul de aflare în regim iniţial sau el a fost reîntors din regimul comun în regimul iniţial. (2) Contestaţia depusă nu suspendă executarea sancţiunii disciplinare. prin decizia Comitetului pentru Plîngeri.

condamnaţii sînt în drept. (2) În regim iniţial. condamnaţii sînt deţinuţi cu pază şi sub supraveghere permanentă. Articolul 271. Secţiunea a 7-a. condamnaţii. suplimentar la prevederile alin. (3) În regim comun. condamnaţii se află timp de 6 luni din ziua intrării în penitenciar. b) pot beneficia de o deplasare de scurtă durată în condiţiile art. condamnaţii se află timp de 9 luni din ziua intrării în penitenciar. (2) În regim iniţial. în intervalul de timp de la deşteptare pînă la stingere. condamnaţii. (3) În regim comun. Penitenciarele pentru minori Articolul 272.(2) al prezentului articol. suplimentar la prevederile alin. pe teritoriul penitenciarului în limitele stabilite de administraţia penitenciarului. în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. în intervalul de timp de la deşteptare pînă la stingere.(2) şi (3) ale prezentului articol. Condamnaţii: a) sînt repartizaţi în încăperi izolate cu cel mult 2 locuri. condamnaţii sînt deţinuţi sub supraveghere permanentă. c) se pot deplasa liber în zona locativă şi în încăperile de uz comun ale secţiei cu regim comun în intervalul de timp de la deşteptare pînă la stingere. b) pot fi antrenaţi la munci care nu necesită ieşire din penitenciar. b) pot fi antrenaţi la muncă în afara penitenciarului fără supraveghere. suplimentar la prevederile alin. condamnaţii: a) sînt repartizaţi în încăperi izolate cu cel mult 4 locuri.(3) al prezentului articol. (4) În regim de resocializare.236 din prezentul cod. (4) În regim de resocializare.a) sînt în drept de a se deplasa liber. b) sînt în drept de a avea asupra lor şi de a utiliza obiecte de valoare şi bani. (2) Condamnaţii care nu au împlinit vîrsta de 18 ani pot executa . c) pot beneficia de o deplasare de scurtă durată în condiţiile art.236 din prezentul cod. Dispoziţii generale (1) Condamnaţii în vîrstă de pînă la 18 ani execută pedeapsa în penitenciare pentru minori în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. condamnaţii. (3) În regim comun.(2) al prezentului articol: a) pot fi antrenaţi la muncă în afara penitenciarului fără supraveghere. pot beneficia de dreptul de a locui împreună cu familia într-un spaţiu locativ separat pe teritoriul penitenciarului sau în apropierea lui. Articolul 270. condamnaţii sînt în drept să se deplaseze liber pe teritoriul penitenciarului în limitele stabilite de administraţia penitenciarului. Penitenciarul de tip semiînchis (1) În penitenciarul de tip semiînchis. b) pot fi antrenaţi la munci care nu necesită ieşire din penitenciar. (4) În regim de resocializare. b) pot fi antrenaţi la munci care nu necesită ieşire din penitenciar. să se deplaseze liber pe teritoriul penitenciarului în limitele stabilite de administraţia penitenciarului. Condamnaţii: a) sînt repartizaţi în încăperi izolate cu cel mult 4 locuri. în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. suplimentar la prevederile alin. suplimentar la prevederile alin. însă nu mai mult de o treime din durata pedepsei.(2) şi (3) ale prezentului articol: a) sînt în drept de a avea asupra lor şi de a utiliza obiecte de valoare şi bani. Penitenciarul de tip închis (1) În penitenciarul de tip închis.

(3) Regimul de deţinere în penitenciarul pentru femei corespunde regimului stabilit pentru penitenciarul de tip deschis. Dispoziţii generale (1) Femeile condamnate execută pedeapsa în penitenciare pentru femei în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. condamnaţilor le pot fi aplicate următoarele măsuri de stimulare: a) acordarea dreptului de a vizita manifestări cultural-distractive şi sportive în afara penitenciarului. b) acordarea dreptului de a ieşi din penitenciar. în conformitate cu prevederile art. b) în regim comun . (3) Condamnaţii minori sînt deţinuţi separat de condamnaţii adulţi. pe o durată de cel mult 8 ore. Articolul 274. c) în regim de resocializare . Particularităţile executării pedepsei în penitenciarul pentru minori (1) Regimul de deţinere în penitenciarul pentru minori corespunde regimului stabilit pentru penitenciarul de tip semiînchis. însă în condiţiile penitenciarului pentru femei. Transferarea condamnaţilor într-un alt penitenciar La împlinirea vîrstei de 18 ani.de întrevederi de scurtă durată cel puţin o dată în lună şi de întrevederi de lungă durată cel puţin o dată în două luni. pe o durată de cel mult 8 ore. (2) Femeile condamnate pot executa pedeapsa şi în sectoare separate ale penitenciarelor pentru bărbaţi. Acestor deţinute nu se aplică sancţiunea disciplinară sub formă de încarcerare.72 alin.238 din prezentul cod hotărăşte asupra oportunităţii executării în continuare a pedepsei de către condamnat în penitenciarul pentru minori.de întrevederi de scurtă durată cel puţin o dată în lună şi de întrevederi de lungă durată cel puţin o dată în două luni. fiind însoţiţi de reprezentanţii lor legali. (3) În modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi.de întrevederi de scurtă durată cel puţin o dată în lună şi de întrevederi de lungă durată cel puţin o dată în trimestru. În temeiul hotărîrii comisiei. cu dreptul de a locui împreună cu familia într-un spaţiu locativ separat pe teritoriul penitenciarului sau în apropierea lui. însă în condiţiile penitenciarului pentru minori. Articolul 276.pedeapsa şi în sectoare separate ale penitenciarelor pentru adulţi. fiind însoţiţi de reprezentanţi ai administraţiei penitenciarului. Secţiunea a 8-a. cu excepţiile prevăzute de prezenta secţiune. (4) Condamnaţilor minori li se asigură o raţie alimentară suplimentară. (4) Vizitarea de către condamnaţi a manifestărilor culturaldistractive şi sportive pe timp de noapte este interzisă. suplimentar la cele prevăzute în secţiunea a 5-a din prezentul capitol şi în alin. administraţia penitenciarului adresează instanţei de judecată un demers privind transferarea condamnatului într-un alt penitenciar sau lăsarea lui în acelaşi penitenciar.(2). Persoanele de sex feminin care nu au ajuns la majorat execută pedeapsa în condiţiile penitenciarului pentru minori. Particularităţile executării pedepsei de către femeile gravide şi mamele care au copii în vîrstă . Penitenciarele pentru femei Articolul 275. (3) şi (4) din Codul penal. (2) Condamnaţii minori pot beneficia: a) în regim iniţial . comisia înfiinţată în penitenciar în componenţa enunţată la art.(2) al prezentului articol. (4) Femeile gravide şi mamele care au cu ele copii nu pot fi deţinute în condiţiile penitenciarului de tip închis. Articolul 273. Ei au dreptul de a procura nelimitat produse alimentare folosind banii de pe contul lor de peculiu. de tip semiînchis sau de tip închis.

Ele au dreptul de a procura nelimitat produse alimentare folosind banii de pe contul lor de peculiu. indicate de ea. mamei cu copil în vîrstă de pînă la 3 ani i se creează condiţii de locuire în comun. într-un penitenciar special de tip închis. dacă aceasta nu împiedică dezvoltarea normală a copilului şi nu are efecte negative asupra lui. (4) La solicitarea condamnaţilor. Condiţiile executării pedepsei detenţiunii pe viaţă (1) Pedeapsa detenţiunii pe viaţă se execută în conformitate cu condiţiile stabilite pentru executarea pedepsei închisorii de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi.238 din prezentul cod.(5) al prezentului articol. acest fapt nu va fi indicat în certificatul lui de naştere. Capitolul XXV DETENŢIUNEA PE VIAŢĂ Articolul 277. în funcţie de condiţiile detenţiei. Transferarea în regimul comun se poate efectua după executarea a 10 ani de pedeapsă în regim iniţial. a copilului şi a mamei. (2) Condamnaţii execută pedeapsa detenţiunii pe viaţă în camere cu cel mult 4 locuri. SUSPENDAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI LIBERAREA DE PEDEAPSĂ Articolul 278. cu consimţămîntul scris al mamei şi cu acordul autorităţii tutelare. sub o permanentă supraveghere vizuală şi/sau electronică. în temeiul deciziei motivate a şefului penitenciarului cu acordul autorităţii tutelare. administraţia penitenciarului poate prelungi pînă la 6 luni aflarea copilului împreună cu mama. Capitolul XXVI AMÎNAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI. (7) Femeilor gravide şi mamelor care alăptează li se asigură o raţie alimentară suplimentară. luată în temeiul hotărîrii comisiei înfiinţate în penitenciar în componenţa enunţată la art. (3) După naştere. (5) La împlinirea vîrstei de 3 ani. (4) La solicitare. se organizează munca lor. administraţia penitenciarului asigură o supraveghere continuă. Amînarea executării pedepsei (1) Instanţa de judecată poate decide amînarea executării în temeiul şi în condiţiile art. copilul poate fi dat în îngrijire unei persoane sau instituţiei specializate pentru copii şi înainte de împlinirea vîrstei prevăzute în alin. cu particularităţile stabilite în prezentul capitol.96 din Codul penal. În cazul naşterii copilului în penitenciar. (6) Pentru asigurarea dezvoltării normale şi securităţii copilului. În acest caz. La cererea condamnatei. (2) Femeilor li se asigură posibilitatea de a naşte în spitale ce nu aparţin Departamentului instituţiilor penitenciare. Administraţia penitenciarului asigură mamei posibilitatea de a menţine legătura cu copilul său. el poate fi transferat în regim iniţial pe un termen de cel mult un an de la data aplicării ultimei sancţiuni disciplinare. În funcţie de personalitatea. pedepsei . în camere. (5) În cazul în care condamnatul transferat în regim comun încalcă regimul de deţinere. comportamentul condamnatului şi gradul de pericol posibil din partea acestuia.de pînă la 3 ani (1) În penitenciare se amenajează încăperi speciale pentru îngrijirea femeilor gravide şi creşe pentru copii. în regim iniţial şi în regim comun. copilul se dă în îngrijire unei persoane. sau instituţiei specializate pentru copii. femeilor li se asigură îngrijire medicală specializată conform prescripţiilor medicale. termenul stabilit de 10 ani pentru transferarea condamnatului în regim comun poate fi redus prin decizia Directorului general al Departamentului instituţiilor penitenciare. (3) Condamnaţii execută pedeapsa în regim iniţial şi în regim comun. inclusiv medicală.

(5) Condamnata poate părăsi. înaintează instanţei de judecată demersul respectiv. (4) Oficiul de executare întreprinde acţiuni de supraveghere şi probaţiune a condamnatului. inclusiv de respectare a restricţiilor stabilite de instanţă. Cererea pentru amînarea executării pedepsei poate fi înaintată şi de către condamnat. comunică instanţei de judecată şi administraţiei penitenciarului sau.90 din Codul penal. (6) La expirarea termenului de probă stabilit. Articolul 279. Articolul 281. administraţia penitenciarului sau. pe un termen mai mare de 5 zile. Supravegherea persoanei în perioada pentru care a fost amînată executarea pedepsei (1) Instanţa care a judecat cauza în fond trimite hotărîrea privind amînarea executării pedepsei oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatei. oficiul de executare. (3) Oficiul de executare. (4) Oficiul de executare întreprinde acţiuni de supraveghere şi probaţiune a condamnatei pe toată perioada pentru care a fost amînată executarea pedepsei şi. în termen de 5 zile. . Demersul se depune la instanţa de judecată din raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare. înaintează instanţei de judecată demersul respectiv. după caz. (3) Oficiul de executare. (2) Condamnata cu privire la care a fost amînată executarea pedepsei semnează în instanţa de judecată obligaţia de a se prezenta. comunică instanţei care a judecat cauza în fond despre încetarea acţiunilor de supraveghere. comunică instanţei de judecată despre luarea la evidenţă a condamnatului. sau schimba domiciliul încunoştinţînd în prealabil organul care exercită controlul asupra comportamentului ei. Supravegherea persoanei în perioada pentru care a fost suspendată executarea pedepsei (1) Instanţa care a judecat cauza în fond trimite hotărîrea privind suspendarea executării pedepsei oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului. în cazul survenirii condiţiilor prevăzute în art.96 din Codul penal survin în faza executării de fapt a pedepsei. în termen de 5 zile după rămînerea definitivă a hotărîrii. se trimite instanţei care a judecat cauza în fond pentru a fi anexată la dosar.(2) şi (3) din Codul penal. (2) Condamnatul cu privire la care a fost suspendată executarea pedepsei semnează în instanţa de judecată obligaţia de a se prezenta. Suspendarea executării pedepsei Instanţa de judecată poate decide suspendarea executării pedepsei în temeiul şi în condiţiile art. altui organ competent despre luarea la evidenţă a condamnatei.90 alin. La demers se anexează certificatul medical despre graviditate sau. pe un termen mai mare de 5 zile. la oficiul de executare. Demersul se depune la instanţa de judecată din raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare. după caz. Hotărîrea definitivă a instanţei de judecată. alt organ competent înaintează un demers instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se execută pedeapsa. sau schimba domiciliul încunoştinţînd în prealabil organul care exercită controlul asupra comportamentului lui. în termen de 5 zile.96 alin. Hotărîrea definitivă a instanţei de judecată.(2) În cazul în care condiţiile de amînare prevăzute în art. în termen de 5 zile. certificatul de naştere al copilului şi dosarul personal al condamnatei. (8) şi (9) din Codul penal. în termen de 5 zile. la oficiul de executare. în cazul survenirii condiţiilor prevăzute în art. (5) Condamnatul poate părăsi. în termen de 5 zile. după caz. pe perioada pentru care a fost suspendată executarea pedepsei şi. în termen de 5 zile după rămînerea definitivă a hotărîrii.(7). se trimite instanţei care a judecat cauza în fond pentru a fi anexată la dosar. Articolul 280.

după caz. (2) Propunerea pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă se depune. după caz. compensarea privilegiată a zilelor de muncă. (2) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare sau este dislocat comandamentul militar. Anularea amînării executării pedepsei sau suspendării executării pedepsei Executarea hotărîrii instanţei de judecată privind anularea amînării executării pedepsei sau suspendării executării pedepsei este asigurată în condiţiile art.91 şi 92 din Codul penal. o hotărîre privind propunerea pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă sau privind refuzul în acest sens. la instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere. Articolul 283. administraţia locului de deţinere sau comandamentul militar. Căutarea condamnatului cu privire la care a fost amînată sau suspendată executarea pedepsei (1) În cazul în care condamnatul nu s-a prezentat pentru a fi luat la evidenţă sau a părăsit domiciliul şi locul aflării lui nu este cunoscut. condamnatul poate înainta un demers pentru liberare sau înlocuire nemijlocit în instanţa de judecată. trimite instanţei în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare sau este dislocat comandamentul militar un demers pentru dispunerea dării în căutare. comandamentul militar întreprinde măsuri iniţiale de căutare. Judecarea demersului pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai . Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă Instanţa de judecată poate decide liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă. adoptă. Articolul 287. în condiţiile art. Modul de înaintare a demersului pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă (1) În cazul în care condamnatul întruneşte condiţiile prevăzute în art. Articolul 285. Supravegherea militarului condamnat în perioada pentru care a fost amînată sau suspendată executarea pedepsei Supravegherea comportamentului militarului condamnat în perioada pentru care a fost amînată sau suspendată executarea pedepsei este exercitată de către comandamentul militar respectiv. după caz. după expirarea a 15 zile. în temeiul şi în condiţiile art. oficiul de executare sau. Articolul 286. după caz. Articolul 284.170 din prezentul cod.Articolul 282. aplicînd. (3) În cazul în care administraţia locului de deţinere sau comandamentul militar. refuză să propună liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă. în termen de o lună.91 şi 92 din Codul penal. iar în cazul în care acestea nu s-au soldat cu succes.279 şi 281 din prezentul cod şi ale altor acte normative. în termen de 5 zile de la data adoptării hotărîrii.

după caz. Supravegherea persoanei liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen (1) Instanţa care a judecat demersul în fond trimite hotărîrea privind liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen oficiului de executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul sau este dislocat comandamentul militar. în termen de 5 zile. după caz.blîndă (1) La demersul pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă se anexează dosarul personal al condamnatului. în termen de 5 zile. . (6) Hotărîrea definitivă a instanţei de judecată privind revocarea liberării condiţionate. comandamentul militar întreprinde acţiuni de supraveghere a condamnatului pe durata termenului condiţionat şi. în cazul survenirii condiţiilor prevăzute în art. (3) Oficiul de executare sau. după caz. trimite instanţei în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare sau este dislocat comandamentul militar un demers pentru dispunerea dării în căutare. (5) Hotărîrea instanţei de judecată privind revocarea liberării condiţionate înainte de termen se trimite spre executare conform art.(8) din Codul penal. iar în cazul în care acestea nu s-au soldat cu succes. înaintează instanţei de judecată un demers pentru revocarea liberării condiţionate. (7) La expirarea termenului condiţionat stabilit. după caz. după expirarea a 15 zile. comunică instanţei care a judecat cauza în fond despre încetarea acţiunilor de supraveghere. oficiul de executare sau. Liberarea de pedeapsă a minorilor (1) Hotărîrea instanţei privind liberarea de pedeapsă a minorilor. Articolul 289.170 din prezentul cod. Demersul se judecă în condiţiile Codului de procedură penală. comandamentul militar întreprinde măsuri iniţiale de căutare. în termen de 5 zile. comandamentul militar. comunică administraţiei locului de deţinere sau. după caz. Articolul 288. dovezile motivelor de fapt invocate şi. după caz. Căutarea persoanei liberate condiţionat înainte de termen (1) În cazul în care persoana liberată condiţionat înainte de termen nu s-a prezentat pentru a fi luată la evidenţă sau a părăsit domiciliul şi locul aflării ei nu este cunoscut. depunerea repetată a demersului poate avea loc după înlăturarea motivelor de fapt şi/sau de drept invocate de instanţă la respingerea demersului. precum şi instanţei care a judecat cauza în fond. după caz. unui alt organ competent despre luarea la evidenţă a persoanei liberate condiţionat înainte de termen. Demersul se depune la instanţa de judecată în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare. calculul zilelor conform compensării privilegiate a zilelor de muncă. comandamentul militar. se trimite instanţei care a judecat cauza în fond pentru a fi anexată la dosar. (2) În cazul în care instanţa de judecată respinge demersul pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă. oficiul de executare sau. Articolul 290. după caz. (2) Persoana liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen semnează în instanţa de judecată obligaţia de a se prezenta la oficiul de executare în termen de 5 zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii.91 alin. (2) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare sau este dislocat comandamentul militar. (4) Oficiul de executare sau.

înaintează un demers instanţei de judecată competente conform art. Articolul 292. (2) Demersul instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei. instituţiile sau organele care asigură executarea categoriei respective de pedeapsă remit instanţei de judecată dosarul personal al condamnatului. instituţia medicală comunică instanţei de judecată care a dispus aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical pentru soluţionarea chestiunii privind executarea în continuare a hotărîrii. (4) Instituţia sau organul menţionate în art. iar în privinţa altor persoane . dovezile motivelor de fapt şi de drept invocate. În . Încheierea privind căutarea se execută de către organele afacerilor interne. în temeiul art. în termen de cel mult 5 zile. În acest caz.93 din Codul penal. se dispune de către instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află instituţia sau organul care asigură executarea pedepsei. care asigură însoţirea şi plasarea lor în instituţia medicală respectivă. precum şi instanţei care a judecat cauza în fond. (4) În cazul în care persoana a părăsit instituţia medicală şi locul aflării ei nu este cunoscut. care asigură executarea hotărîrii.170-172 din prezentul cod. Demersul se judecă în condiţiile Codului de procedură penală.470 din Codul de procedură penală. (3) Instanţa de judecată trimite hotărîrea definitivă instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei. (5) Despre faptul însănătoşirii persoanei.95 din Codul penal. care asigură însoţirea şi plasarea minorului în instituţia specială de învăţămînt şi de reeducare sau în instituţia curativă şi de reeducare. se depune în termen de 5 zile de la data constatării bolii. (2) Demersul privind prelungirea termenului de aflare a persoanei în instituţia specială de învăţămînt şi de reeducare sau în instituţia curativă de reeducare şi după împlinirea vîrstei de 18 ani se înaintează de către administraţie instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află instituţia respectivă. (3) Hotărîrea instanţei de judecată privind liberarea persoanelor deţinute de executarea pedepsei cu aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical se trimite administraţiei locului de deţinere. cu acordul condamnatului. La demers se anexează dosarul personal al condamnatului. instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află instituţia medicală dispune darea ei în căutare. fie reduce pedeapsa sau o comută. informează instanţa de judecată despre executarea sau imposibilitatea executării hotărîrii ei.în temeiul art. (2) Condamnatul este în drept să înainteze personal un demers instanţei de judecată pentru examinarea posibilităţii aplicării actului de amnistie. după caz. Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave (1) Liberarea de la executarea pedepsei din cauza bolii. Amnistia (1) În cazul amnistiei. în temeiul art.107 din Codul penal. împreună cu raportul medical şi dosarul personal al condamnatului. (5) Actul de amnistie produce efecte juridice şi asupra persoanelor condamnate de instanţele de judecată ale Republicii Moldova care execută pedeapsa pe teritoriul altui stat (statul executării hotărîrii). instituţiile şi organele care asigură executarea categoriei respective de pedeapsă examinează aplicabilitatea actului de clemenţă fiecărui condamnat şi. Articolul 291. se trimite pentru executare oficiului de executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul minorul. (6) Hotărîrea instanţei de judecată privind înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă se execută în modul stabilit de prezentul cod.organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află instanţa de judecată. care liberează condamnatul de executarea în continuare a pedepsei.

conform prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. în conformitate cu art. informează şeful statului şi instanţa care a judecat cauza în fond despre executare. statul pronunţării . în termen de cel mult 5 zile de la data publicării acestuia. Departamentul instituţiilor penitenciare înaintează un demers instanţei de judecată care a adoptat hotărîrea de condamnare rămasă definitivă pentru a se pronunţa asupra aplicării sau neaplicării actului de amnistie. Departamentul instituţiilor penitenciare. La expirarea termenului de probă stabilit.170 din prezentul cod. În cazul decretării graţierii persoanei.acest sens. (5) Actul de graţiere emis într-un alt stat (statul pronunţării hotărîrii) produce efecte juridice asupra persoanelor condamnate de instanţele de judecată ale acestui stat. este informat despre încuviinţarea sau neîncuviinţarea de către instanţa de judecată a Republicii Moldova a executării hotărîrii străine. aprobat de Preşedintele Republicii Moldova. (6) Departamentul instituţiilor penitenciare trimite statului executării hotărîrii hotărîrea instanţei de judecată pentru încuviinţarea executării ei. Articolul 293. Preşedintele Republicii Moldova asupra comportamentului condamnatului. conform prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. şi despre preluarea executării sau imposibilitatea executării decretului. Graţierea (1) Modul de examinare a cererilor de graţiere înaintate de către condamnaţi. în modul stabilit. (7) Republica Moldova aplică faţă de condamnat amnistia acordată într-un alt stat (statul pronunţării hotărîrii). se stabileşte de Regulamentul de examinare a cererilor de graţiere şi de acordare a graţierii individuale condamnaţilor. este competent să supravegheze comportamentul persoanei liberate de pedeapsă în temeiul actului de graţiere cu un termen de probă informează anual. comunică statului executării hotărîrii despre adoptarea actului de amnistie şi solicită materialele necesare soluţionării chestiunii privind acordarea amnistiei. iar în cazul comutării pedepsei. precum şi de către alte persoane. despre acest fapt este informat statul executării hotărîrii. conform prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. care execută pedeapsa pe teritoriul Republicii Moldova. pînă la expirarea termenului de probă. în termen de 5 zile. (4) Actul de graţiere emis de Preşedintele Republicii Moldova produce efecte juridice şi asupra persoanelor condamnate de instanţele de judecată ale Republicii Moldova. asigură informarea Preşedintelui Republicii Moldova asupra emiterii de către statul pronunţării hotărîrii a unui act de graţiere a persoanei care îşi execută pedeapsa pe teritoriul Republicii Moldova. instituţia sau organul competent. Preşedintele Republicii Moldova. statul pronunţării hotărîrii. organul de legătură. instituţia sau organul care asigură executarea decretului. comunică Preşedintelui Republicii Moldova şi instanţei care a judecat cauza în fond despre încetarea măsurilor de supraveghere. (3) Instituţia sau organul care. iar Departamentul instituţiilor penitenciare asigură anexarea copiei de pe decret la dosarul personal al condamnatului şi înştiinţează instanţa care a judecat cauza în fond. În acest scop. În acest sens. conform prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Despre încuviinţarea sau neîncuviinţarea executării hotărîrii Departamentul instituţiilor penitenciare comunică instanţei care a judecat cauza în fond şi instanţei care a decis acordarea amnistiei. Preşedintele Republicii Moldova decide asupra încuviinţării aplicării actului de graţiere şi informează. În acest sens. care execută pedeapsa pe teritoriul altui stat (statul executării hotărîrii). (2) În cazul în care Preşedintele Republicii Moldova decretează graţierea persoanei condamnate. poate solicita statului executării hotărîrii materialele necesare soluţionării chestiunii privind aplicabilitatea graţierii.

g) intervenirii prescripţiei executării hotărîrii privind condamnarea. b) decesului persoanei condamnate.în modul stabilit de prezentul cod. adică obligaţia condamnatului de a execută pedeapsa şi dreptul organului de stat de a cere executarea pedepsei. Articolul 296.hotărîrii. (2) Pedeapsa privativă de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. iar în celelalte cazuri prevăzute în alin. pedeapsa arestului. h) respectării de către condamnat a comportamentului stabilit prin hotărîrea judecătorească şi expirării termenului de probă. a titlului special. i) în alte împrejurări prevăzute de lege. Liberarea condamnatului la arest.g) al prezentului articol se dispune prin încheierea motivată a instanţei de judecată. care se examinează conform art. termenul expiră la data . f) intervenirii unui act de graţiere totală în cursul executării pedepsei sau trimiterii spre executare a hotărîrii judecătoreşti. Stingerea executării pedepsei Prin stingerea executării pedepsei se stinge raportul juridic de executare a pedepsei penale. la trimitere într-o unitate militară disciplinară sau la închisoare (1) Condamnatul la arest. La calcularea termenului în luni. Temeiurile pentru stingerea executării pedepsei (1) Stingerea executării pedepsei are loc în cazul: a) executării efective şi integrale a pedepsei. pedeapsa trimiterii într-o unitate militară disciplinară sau pedeapsa închisorii se consideră executată în ultima zi a termenului de pedeapsă stabilit. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat se consideră executată în ziua adoptării actului respectiv de către organul sau persoana competentă.(1) al prezentului articol instituţia sau organul care asigură executarea pedepsei comunică în scris instanţei care a judecat cauza în fond. c) adoptării unei hotărîri de achitare a persoanei condamnate în cursul executării pedepsei sau trimiterii spre executare a hotărîrii judecătoreşti. Posibilitatea stingerii executării pedepsei poate fi examinată şi în temeiul cererii condamnatului. (3) Pedeapsa retragerii gradului militar. Termenul executării efective şi integrale a pedepsei (1) Pedeapsa amenzii se consideră executată în ziua achitării ei integrale. e) intervenirii unui act de amnistie totală în cursul executării pedepsei sau trimiterii spre executare a hotărîrii judecătoreşti. (2) Despre intervenirea unor împrejurări stabilite în alin. Capitolul XXVII STINGEREA EXECUTĂRII PEDEPSEI Articolul 294. anexînd materiale probatorii. (3) Stingerea executării pedepsei în cazul prevăzut în alin. la trimitere într-o unitate militară disciplinară sau la închisoare este pus în libertate în prima jumătate a ultimei zile a termenului de pedeapsă stabilit.(1) lit.471 şi 472 din Codul de procedură penală. pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii.(1) al prezentului articol . Articolul 295. condamnatul este eliberat în ajunul zilei de repaus sau al zilei de sărbătoare nelucrătoare. Dacă termenul pedepsei expiră în zi de repaus sau în zi de sărbătoare nelucrătoare. (4) Termenul de probă se consideră expirat în ultima zi a termenului stabilit. d) intervenirii unei legi penale noi care exclude caracterul penal al faptei în cursul executării pedepsei sau trimiterii spre executare a hotărîrii judecătoreşti. Articolul 297.

telegrafic ori pe o altă cale. familia. Articolul 301. actele privind munca lui şi i se eliberează mandatul de executare a pedepsei sau de liberare de executare a pedepsei. nici un membru al familiei sau nici o persoană apropiată nu s-a prezentat cu mijloacele necesare pentru ridicarea cadavrului. informează organul afacerilor interne despre liberarea din locul de deţinere a condamnatului pentru infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave. (2) Administraţia locului de deţinere comunică de îndată faptul decesului condamnatului procurorului şi instanţei de judecată care a trimis spre executare hotărîrea. După expirarea aceluiaşi termen. condamnatului i se restituie lucrurile şi obiectele de preţ care îi aparţin. a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal. Articolul 298. pentru înregistrarea decesului. în conformitate cu Legea privind protecţia de stat a părţii vătămate. în termen de un an de la data decesului condamnatului. actele şi banii condamnatului decedat şi i le predau în locul de deţinere. Obligaţiile administraţiei penitenciarului privind informarea organelor afacerilor interne şi a instituţiei medicale (1) În cazul liberării condamnatului care execută pedeapsa în penitenciar. valorile mobiliare. sau în caz de moarte în urma unui accident de muncă. timp de 3 zile. (2) Dacă. administraţia penitenciarului. cu întocmirea raportului medico-legal pe baza căruia se pot face constatări suplimentare. actele şi banii aparţinînd decedatului nu au fost ridicate de familie. actele şi banii acestuia trec în proprietatea statului. administraţia locului de deţinere este obligată să indice locul unde a fost înhumat cadavrul.222 din prezentul cod este.respectivă a ultimei luni. Organul afacerilor interne întreprinde . din contul administraţiei locului de deţinere. dacă înhumarea a fost făcută din contul administraţiei. Articolul 299. (3) Administraţia locului de deţinere întocmeşte actul de deces al condamnatului. totodată. Copia de pe certificatul de deces se anexează de către administraţia locului de deţinere la dosarul personal al condamnatului decedat. Bunurile. bunurile. Constatarea decesului condamnatului (1) Certificatul de deces întocmit conform art. precum şi a persoanei perspectiva condamnării căreia a determinat aplicarea unor măsuri de protecţie de stat. la care se anexează certificatul medical. constatarea se face de către medicul legist. alte persoane apropiate decedatului despre deces şi despre necesitatea prezentării acestora pentru ridicarea cadavrului. Administraţia locului de deţinere comunică de îndată despre aceasta procurorului. actele personale. administraţia locului de deţinere înştiinţează de îndată. la oficiul stării civile în a cărui rază teritorială s-a produs decesul. ele trec în proprietatea statului. (3) La cererea familiei decedatului. (4) În caz de moarte violentă sau dacă nu se cunoaşte cauza ei. iar după caz şi organului competent pentru protecţia muncii. dacă nu s-a aflat adresa familiei decedatului. banii de la contul de peculiu. bunurile. cu cel puţin 7 zile înainte de data la care urmează să fie liberat. acesta se înhumează. (2) O dată cu eliberarea. Articolul 300. şi îl trimite. Înştiinţarea familiei decedatului şi ridicarea cadavrului (1) În cazul decesului condamnatului. actele şi banii condamnatului decedat (1) Administraţia locului de deţinere comunică familiei despre bunurile. (2) În cazul în care. iar dacă luna în cauză nu are această dată în ultima zi a acestei luni. şi actul constatator. în locul pus la dispoziţie de către primăria în a cărei rază teritorială se află penitenciarul.

În cazul lipsei însoţitorului. (2) În cazul în care condamnatul nu dispune de bani. în prealabil. în termen de 5 zile. (3) Oficiul de executare. (2) În cazul în care condamnatul suferă de tuberculoză. administraţia asigură însoţirea lor pînă domiciliu. rudelor sau altor persoane indicate de condamnaţi. administraţia penitenciarului. expediază organului de asistenţă socială cererea condamnatului. instanţa de judecată trimite titlul executoriu pentru executare silită oficiului de executare în a cărui rază teritorială îşi are sediul condamnatul. capacitatea de muncă şi specialitatea lui. Obligaţiile administraţiei locului de deţinere la pregătirea de eliberare (1) În cazul eliberării condiţionate înainte de termen. Capitolul XXIX EXECUTAREA PEDEPSELOR DE CĂTRE PERSOANE JURIDICE Articolul 304. despre studiile. În cazul în care condamnatul îşi exprimă dorinţa de a fi plasat în cîmpul muncii prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă de la locul de domiciliu. în scopul pregătirii pentru eliberare. expediază cererea la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă. modul de plasare în cîmpul muncii şi dreptul de a beneficia de o indemnizaţie unică. în termen de 5 zile. el este asigurat cu bilet şi îmbrăcăminte din contul statului. Articolul 303.măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei părţii vătămate. (3) Administraţia locului de deţinere asigură explicarea prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la utilizarea forţei de muncă. verifică mijloacele . (3) Despre eliberarea persoanelor care au nevoie de însoţire. (4) Condamnaţii invalizi de gradul I sau II. femeilor gravide şi minorilor administraţia locului de deţinere comunică. în termen de 10 zile. precum şi condamnaţii bărbaţi care au împlinit 65 de ani şi femeile condamnate care au împlinit 60 de ani pot solicita plasarea în aziluri pentru invalizi sau bătrîni. Executarea pedepsei amenzii (1) Amenda se achită în mod benevol de către persoana juridică în decurs de 30 de zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti. administraţia locului de deţinere informează autorităţile administraţiei publice locale şi agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă despre apropiata eliberare a condamnatului. administraţia locului de deţinere. cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului de executare a pedepsei închisorii. Acordarea de ajutor persoanelor eliberate din locurile de deţinere (1) Persoana eliberată din locurile de deţinere este asigurată cu bilet pentru deplasare la domiciliu. (2) După expirarea termenului de executare benevolă. (2) Cu cel puţin o lună înainte de expirarea termenului de executare a pedepsei arestului sau cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului de executare a pedepsei închisorii. Administraţia locului de deţinere. cu cel puţin 7 zile înainte de data la care acesta urmează să fie eliberat. Capitolul XXVIII AJUTORUL ACORDAT PERSOANELOR ELIBERATE DIN LOCURILE DE DEŢINERE Articolul 302. informează instituţia medicală specializată în a cărei rază teritorială se află domiciliul condamnatului pentru a fi luat la evidenţă. condamnaţii care îşi execută pedeapsa în regim comun şi care nu au sancţiuni disciplinare nestinse sînt transferaţi în regim de resocializare. a martorilor şi a altor persoane care au acordat ajutor în procesul penal. Cheltuielile pentru procurarea biletului sau îmbrăcămintei necesare sînt suportate de către condamnat.

oficiul de executare va dispune urmărirea bunurilor persoanei juridice în conformitate cu prevederile cărţii întîi din prezentul cod. dispoziţia de incaso nu se execută din motivul lipsei sau insuficienţei mijloacelor băneşti. i se remite şi hotărîrea instanţei de judecată. În cazul interzicerii exercitării unei activităţi pentru care nu a fost eliberată autorizaţie sau licenţă. (6) Oficiul de executare informează. pentru a retrage autorizaţia sau licenţa şi/sau pentru a modifica statutul persoanei juridice condamnate. organul care a eliberat autorizaţia sau licenţa pentru exercitarea genului de activitate interzis retrage autorizaţia sau licenţa respectivă. instanţa de judecată despre executarea hotărîrii. Articolul 306. suplimentar.băneşti aflate pe conturile bancare ale persoanei juridice şi prezintă dispoziţia de incaso instituţiei financiare pentru virarea sumei amenzii la contul indicat în titlul executoriu. precum şi oficiului de executare căruia. (5) Informaţia despre retragerea autorizaţiei sau licenţei ori despre modificarea statutului persoanei juridice condamnate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de către organul care le-a efectuat şi se remite Ministerului Afacerilor Interne. Articolul 308. Camera Înregistrării de Stat asigură excluderea din statutul persoanei juridice respective a genului de activitate interzis. în conformitate cu legislaţia civilă. în termen de 5 zile. Executarea pedepsei lichidării persoanei juridice (1) După rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare prin care s-a dispus lichidarea persoanei juridice. organului fiscal. instanţa de judecată transmite hotărîrea sa instanţei de judecată competente pentru a lua măsuri şi a desfăşura în continuare procesul de lichidare. Modul de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical în instituţiile psihiatrice (1) Instanţa de judecată trimite hotărîrea privind aplicarea măsurii de constrîngere cu caracter medical organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei supuse tratamentului medical forţat sau. (3) Oficiul de executare trimite hotărîrea judecătorească organului abilitat cu dreptul de a interzice condamnatului o anumită activitate pentru a sista activitatea interzisă. Articolul 305. (2) Despre radierea persoanei juridice din Registrul de stat al întreprinderilor persoana competentă încunoştinţează. Capitolul XXX EXECUTAREA MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ Articolul 307. instanţa de judecată despre executarea hotărîrii.171 din prezentul cod. după caz. (4) Dacă. administraţiei locului de deţinere pentru a o escorta pe aceasta la instituţia psihiatrică specializată a . în termen de 5 zile. în decurs de 30 de zile de la data primirii titlului executoriu de către instituţia financiară. Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei. (4) În termen de 10 zile. în termen de 5 zile. (2) Hotărîrea instanţei de judecată privind privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate se trimite oficiului de executare. Instituţiile şi organele care asigură executarea măsurilor de siguranţă Executarea măsurilor de siguranţă este asigurată de către instituţiile şi organele menţionate în art. (5) Oficiul de executare informează. instanţa de judecată care a pronunţat hotărîrea de condamnare prin care s-a dispus lichidarea întreprinderii. Executarea pedepsei privării de dreptul de a exercita o anumită activitate (1) Privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate se asigură de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială îşi are sediul condamnatul.

fapt despre care comunică. Articolul 309. în termen de 5 zile. (7) Durata tratamentului medical forţat nu poate depăşi 43 de zile. instanţa de judecată expediază hotărîrea sa instituţiei medicale specializate a Ministerului Sănătăţii. (6) Persoana supusă tratamentului medical forţat este obligată să respecte regimul curativ din instituţia medicală. în termen de 5 zile. o dată la 6 luni. instanţa de judecată. solicitînd încetarea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical sau schimbarea acestora. iar în cazul instituirii curatelei . (6) Soţul sau reprezentantul legal ori administraţia instituţiei psihiatrice. instanţa de judecată poate prelungi tratamentul pînă la 60 de zile sau îl poate reduce. poate înainta un demers instanţei de judecată. alte materiale necesare şi informează despre aceasta instanţa de judecată. (5) Instituţia medicală cu regim special informează. în cel mult 3 zile de la primirea hotărîrii. în temeiul raportului medical. (5) Periodic. membrii familiei persoanei sau alte rude ale acesteia. după caz.părinţii sau alţi reprezentanţi legali şi autoritatea tutelară despre prezentarea persoanei şi începerea tratamentului medical forţat. instituţia psihiatrică expediază instanţei de judecată o informaţie asupra stării sănătăţii persoanei supuse tratamentului medical forţat. închisorii sau detenţiunii pe viaţă urmează tratamentul forţat în locurile de deţinere. poate înainta un demers instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află instituţia medicală pentru încetarea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical sau schimbarea acestora. (2) Organul afacerilor interne sau.Ministerului Sănătăţii. extrasul din fişa medicală a condamnatului. persoana se externează conform regulilor de externare din instituţia medicală. (3) Persoana supusă tratamentului medical forţat este obligată să se prezinte. informarea respectivă a medicului specialist de circumscripţie şi a instanţei de judecată. în termen de 5 zile. comunică instanţei de judecată despre internarea persoanei în instituţia psihiatrică respectivă sau despre imposibilitatea internării. la instituţia medicală cu regim special. fapt despre care semnează la eliberare. În cazuri excepţionale. (8) Administraţia instituţiei medicale sau persoana supusă tratamentului medical forţat. instituţiei medicale specializate hotărîrea judecătorească. administraţia locului de deţinere. în termen de 3 zile. instituţia psihiatrică asigură primirea. la instituţia medicală cu regim special pentru tratament medical forţat. iar în cazul minorilor . internarea şi acordarea de asistenţă persoanei supuse tratamentului medical forţat. în termen de 5 zile. la cererea instituţiei medicale. (9) La expirarea termenului de tratament medical forţat. (4) Modul de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical în instituţiile psihiatrice este reglementat de prezentul cod. fapt despre care semnează la pronunţarea hotărîrii. . (4) Condamnaţii la pedeapsa arestului. (2) În cazul aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor sau narcomanilor faţă de condamnatul la pedeapsa neprivativă de libertate. în temeiul raportului medical privind starea de sănătate a persoanei. cu eliberarea certificatului medical. de Legea privind asistenţa psihiatrică şi de alte acte normative. administraţia penitenciarului expediază. soţului sau reprezentantului legal. Dacă persoana are nevoie de continuarea unui astfel de tratament şi după eliberarea din locul de deţinere. Persoana eliberată din locul de deţinere urmează să se prezinte. (3) În temeiul hotărîrii instanţei de judecată. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor (1) Modul de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor este reglementat de prezentul cod şi de regulamentul respectiv aprobat de Guvern.curatorului şi autorităţii tutelare.

în temeiul art. anexînd rezultatele tratamentului. în termen de 5 zile. Articolul 312. (6) Hotărîrea privind internarea. (5) Hotărîrea privind obligarea. a minorului sub supravegherea părinţilor. asigură aducerea silită a persoanei la locul de tratament. instanţa de judecată care a examinat cauza în fond despre executarea hotărîrii. oficiul de executare. Oficiul de executare informează.Articolul 310. Instanţa de judecată trimite copia de pe încheiere instituţiei medicale specializate pentru informare. a minorului într-o instituţie specială de învăţămînt şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare se trimite oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului. s-a constatat că condamnatul nu s-a prezentat benevol în instituţia medicală specializată sau se eschivează în alt mod de la tratamentul medical. în termen de 5 zile. oficiul de executare încunoştinţează despre aceasta instanţa de judecată. adresează un demers instanţei de judecată. în sediul oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului. (2) Dacă persoana supusă expulzării a fost condamnată la pedeapsa . persoanelor care îi înlocuiesc sau a organelor specializate de stat. instanţa de judecată care a examinat cauza în fond despre executarea hotărîrii. în termen de 5 zile.54 şi 104 din Codul penal. a minorului de a urma tratamentul medical de reabilitare psihologică se trimite oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului. la punerea în executare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Articolul 311. se expediază oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului.(4) din Codul penal. ca măsură de constrîngere. (3) Oficiul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului asigură primirea semnăturilor persoanelor responsabile pentru plasarea. (7) În cazul imposibilităţii de a executa măsurile de constrîngere cu caracter educativ. ca măsură de constrîngere. instituţia medicală trimite organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei un demers şi copia de pe hotărîrea instanţei de judecată. Organul afacerilor interne. În termen de 5 zile de la terminarea cursului de tratament. Căutarea persoanei supuse măsurilor de constrîngere cu caracter medical (1) Dacă. ca măsură de constrîngere. a minorului de a repara prejudiciile cauzate se expediază pentru executare oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului. (2) Avertismentul. adoptată în temeiul art.104 alin. în termen de 5 zile. (4) Hotărîrea privind obligarea. ca măsură de constrîngere. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ (1) Hotărîrea instanţei de judecată. în termen de 5 zile. Oficiul de executare informează. în termen de cel mult 3 zile. Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei. instanţa de judecată care a examinat cauza în fond despre executarea hotărîrii. Oficiul de executare informează. Oficiul de executare informează. se face în scris. (2) Dacă condamnatul a părăsit domiciliul şi locul aflării lui nu este cunoscut. care asigură plasarea minorului în instituţia stabilită. Expulzarea (1) Instanţa de judecată expediază hotărîrea sa privind expulzarea persoanei organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială a fost depistată ori domiciliază persoana supusă expulzării. contra semnătură. ca măsură de constrîngere. instanţa de judecată despre executarea hotărîrii. organul afacerilor interne trimite instanţei de judecată un raport şi materialele necesare pentru darea lui în căutare. care asigură controlul executării de către minor a măsurii cu caracter educativ aplicate.

(3) Oficiul de executare încunoştinţează. cu 5 zile înainte de eliberarea persoanei. Prevenitul (1) Prevenit se consideră persoana faţă de care este aplicată o măsură preventivă. libertăţile şi obligaţiile cetăţenilor Republicii Moldova. persoana în ţara al cărei cetăţean este ori în ţara de reşedinţă sau în altă ţară. (2) Oficiul de executare ridică şi transmite bunurile supuse confiscării organului fiscal competent. în regim de urgenţă. oficiul de executare le ridică şi le transmite organului competent. Ministerul Afacerilor Externe şi alte autorităţi interesate despre expulzarea sau imposibilitatea expulzării persoanei. organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială a fost depistată ori a domiciliat persoana supusă expulzării. de lipsă a actelor necesare sau din alte motive. pentru executarea în continuare a pedepsei. (2) Persoana supusă unei măsuri preventive. Titlul VI EXECUTAREA MĂSURILOR PREVENTIVE Capitolul XXXI EXECUTAREA MĂSURILOR PREVENTIVE Articolul 314.arestului sau închisorii.106 din Codul penal. Confiscarea specială (1) Instanţa de judecată care.551-557 din Codul de procedură penală. în modul stabilit de Guvern. Temeiurile executării măsurilor preventive Masurile preventive se execută în temeiul ordonanţei procurorului. Departamentul Tehnologii Informaţionale eliberează un permis de şedere provizoriu pentru perioada necesară înlăturării impedimentelor de expulzare. în condiţii ce nu cauzează suferinţe fizice sau morale şi nu înjosesc demnitatea persoanei. în altă ţară. (3) Persoana supusă unei măsuri preventive are drepturile. În cazul în care persoana condamnată nu poate fi expulzată din motive de sănătate. aplicarea în actul de identitate a ştampilei şi consemnarea menţiunii privind expulzarea persoanei. în termen de 5 zile. Articolul 313. administraţia locului de deţinere. a dispus confiscarea bunurilor utilizate la săvîrşirea infracţiunii ori rezultate din infracţiune sau contravaloarea acestora expediază hotărîrea sa oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află bunurile. instanţa de judecată care a pronunţat hotărîrea despre ridicarea şi transmiterea obiectelor confiscate către organele competente. În cazul confiscării substanţelor narcotice. se consideră nevinovată şi trebuie tratată cu nepărtinire şi umanism. în temeiul art. (3) În baza hotărîrii instanţei de judecată şi la demersul organului afacerilor interne. Organul afacerilor interne informează instanţa de judecată. Administraţia penitenciarului asigură informarea organelor prevăzute în alin. trimite hotărîrea judecătorească. cu excepţiile . administraţia penitenciarului sesizează Departamentul Tehnologii Informaţionale pentru aplicarea în actul de identitate a ştampilei şi consemnarea menţiunii privind expulzarea persoanei. hotărîrii judecătorului de instrucţie sau instanţei de judecată. (5) Dacă persoana supusă expulzării a fost condamnată la pedeapsa arestului sau la pedeapsa închisorii şi urmează a fi transferată. Departamentul Tehnologii Informaţionale asigură. în modul stabilit în art. psihotrope sau a precursorilor. Hotărîrea privind expulzarea se consideră executată în ziua predării statului respectiv a condamnatului. în temeiul tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. în conformitate cu principiul prezumţiei nevinovăţiei.(4) al prezentului articol despre predarea condamnatului. Departamentul Migraţiune. adoptate în condiţiile Codului de procedură penală. pentru asigurarea executării. Articolul 315. (4) Organul afacerilor interne expulzează. armelor şi muniţiilor.

conform art. asigură în cel mai scurt timp posibil restituirea paşaportului ridicat provizoriu şi informarea organelor de frontieră. el este obligat să depună la autoritatea care a dispus aplicarea măsurii preventive o cerere privind obţinerea consimţămîntului de a părăsi localitatea sau ţara.181 alin. care. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport Încheierea instanţei de judecată privind ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport. datele personale ale prevenitului.179-181 din Codul de procedură penală. şi organelor de frontieră (Departamentul Trupelor de Grăniceri şi Departamentul Vamal). Permisul de conducere se păstrează la organul de poliţie rutieră pînă la revocarea sau înlocuirea măsurii preventive aplicate. După depunerea cererii garantului privind renunţarea la garanţia asumată. După revenirea la domiciliu. (2) Ordonanţa sau hotărîrea privind aplicarea măsurii preventive de obligare de a nu părăsi ţara se trimite spre executare organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul prevenitul. poate duce cu el discuţii pentru explicarea consecinţelor nerespectării măsurii preventive aplicate. garantul poate avea întrevederi cu prevenitul.195 din Codul de procedură penală. în legătură cu circumstanţe personale excepţionale. care asigură ridicarea provizorie a paşaportului. În cazurile prevăzute în art. Organul de poliţie rutieră ridică permisul de conducere de la prevenit cu întocmirea unui proces-verbal. prevenitul are nevoie să părăsească localitatea sau ţara. Articolul 317.şi restricţiile penală. în care se indică persoana care a efectuat ridicarea actului. Dacă cererea a fost acceptată. Garanţia personală sau a unei organizaţii După depunerea garanţiei personale sau a unei organizaţii. prevenitul este obligat să anunţe imediat autoritatea care a acceptat cererea. autoritatea menţionată imediat încunoştinţează despre aceasta organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul prevenitul. autorităţii care a dispus această măsură preventivă pentru a proceda conform art.182 din Codul de procedură penală. garantul este obligat să asigure comportamentul corespunzător al prevenitului. Articolul 318.195 din Codul de procedură penală. motivul ridicării şi data întocmirii procesului-verbal. autoritatea care a dispus aplicarea măsurii preventive procedează conform art. (5) În cazul în care prevenitul a încălcat obligaţiile impuse de măsura preventivă aplicată. în cazul obligării de a nu părăsi ţara. Articolul 319. stabilite de prezentul cod şi de Codul de procedură Articolul 316. garantul poate adresa autorităţii care a dispus aplicarea măsurii preventive o cerere privind retragerea garanţiei şi restituirea sumei băneşti depuse la contul de depozit al autorităţii respective pentru asigurarea garanţiei. se transmite spre executare organului de poliţie rutieră în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul prevenitul. În vederea asigurării garanţiei.(3) din Codul de procedură penală. (3) Dacă. conform art. cu anexarea materialelor ce confirmă faptul încălcării interdicţiei. (4) În cazul depistării tentativei de trecere a frontierei de stat fără încuviinţarea autorităţii care a dispus aplicarea măsurii preventive. Supravegherea militarului . organul de frontieră reţine prevenitul şi informează imediat organul afacerilor interne. Obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara (1) Ordonanţa sau hotărîrea privind aplicarea măsurii preventive de obligare de a nu părăsi localitatea se trimite spre executare organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul prevenitul. organul afacerilor interne adresează un demers.

(5) sau art. ea adresează o cerere motivată judecătorului de instrucţie sau instanţei de judecată care a dispus măsura preventivă. După revenirea la domiciliu. se stabileşte că prevenitul a încălcat obligaţiile stabilite. persoana poate părăsi domiciliul pe perioada indicată în hotărîrea judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată. în conformitate cu art. Supravegherea minorului După transmiterea minorului sub supraveghere. reţeaua telefonică sau aparatul de telefon sînt defectate.(4) pct. precum şi în cazul în care se stabileşte că prevenitul a încercat sa deterioreze intenţionat mijloacele electronice de control. În caz de acceptare a cererii. asigură prezenţa prevenitului la efectuarea acţiunilor procesuale. întreţine legături cu prevenitul şi membrii familiei lui. (2) Daca. Reprezentantul organului afacerilor interne face vizite la domiciliul prevenitului. conform art.191 alin. În acest scop. comandantul unităţii militare aduce la cunoştinţa prevenitului obligaţiile impuse de măsura preventivă aplicată şi consecinţele nerespectării ei. Organul afacerilor interne verifică funcţionarea mijloacelor electronice de control în cazul aplicării interdicţiei prevăzute în art. Articolul 322. (3) Dacă persoana liberată provizoriu are nevoie să părăsească domiciliul în legătură cu circumstanţe personale excepţionale. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată trimite citaţie persoanelor sub a căror supraveghere se afla minorul pentru asigurarea prezenţei minorului la efectuarea acţiunilor procesuale. Asigurarea controlului prevenitului liberat provizoriu (1) La liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune a prevenitului. (2) În cazul în care prevenitul nu răspunde la apelurile telefonice de control. duce discuţii cu prevenitul şi cu membrii familiei lui.2) din Codul de procedură penală şi asigură sechestrarea corespondenţei şi interceptarea comunicărilor conform prevederilor art.188 alin. În cazul în care se depistează că mijloacele electronice de control. . Hotărîrea se aduce la cunoştinţa organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului. organul afacerilor interne sesizează judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată şi prezintă raportul cu rezultatele controlului efectuat pentru a se proceda conform prevederilor art. reprezentantul organului afacerilor interne ia masurile necesare de înlăturare a acestor defecte. Arestarea la domiciliu (1) Judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată care a dispus aplicarea măsurii preventive a arestării la domiciliu trimite organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului hotărîrea sa pentru asigurarea executării acesteia. un reprezentant al organului afacerilor interne soseşte imediat la domiciliul prevenitului pentru verificarea cauzei.184 din Codul de procedură penală. Comandantul unităţii militare. Articolul 320.După primirea hotărîrii privind trimiterea sub supraveghere a militarului.183 din Codul de procedură penală. reprezentantul organului afacerilor interne periodic face vizite la domiciliul prevenitului. după necesitate solicită de la aceştia informaţie despre locul aflării prevenitului.193 şi 194 din Codul de procedură penală.191 şi 192 din Codul de procedură penală. În aceste cazuri. Articolul 321. în urma controlului efectuat. prevenitul este obligat să încunoştinţeze despre aceasta organul care a acceptat cererea şi organul afacerilor interne. instanţa de judecată trimite organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială domiciliază prevenitul hotărîrea sa pentru asigurarea respectării de către acesta a obligaţiilor stabilite. la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată. în conformitate cu art.133-137 din Codul de procedură penală. asigurînd supravegherea prevenitului.

(2) Administraţia locurilor de arest preventiv îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul cod. persoanele indicate în alin. pentru a se lua măsuri în conformitate cu art.a). Regulamentul de ordine interioară a locului de arest preventiv se aprobă de Ministerul Justiţiei.în instituţiile curative ale Ministerului Sănătăţii. cu Legea cu privire la sistemul penitenciar şi cu alte acte normative. a judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată. persoana poate părăsi domiciliul pe perioada indicată în hotărîrea judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată. c) persoanele lăsate. prevenitul este obligat sa încunoştinţeze despre aceasta organul care a acceptat cererea şi organul afacerilor interne. la pedeapsa închisorii şi la pedeapsa detenţiunii pe viaţă în privinţa cărora hotărîrea nu este definitivă. Persoanele deţinute în locurile de arest preventiv (1) În locurile de arest preventiv sînt deţinute persoanele arestate în temeiul hotărîrii judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată. Asigurarea ordinii de deţinere în locurile de arest preventiv (1) Asigurarea ordinii de deţinere sub arest a preveniţilor revine administraţiei locurilor de arest preventiv. cu Codul de procedură penală. în modul stabilit de legislaţie. la pedeapsa închisorii şi la pedeapsa detenţiunii pe viaţă pînă la trimiterea lor sub escortă în locurile de executare a pedepsei.188 alin. în locul de arest preventiv pentru a îndeplini lucrări de deservire gospodărească. Locurile de arest preventiv (1) Persoanele faţă de care a fost aplicată arestarea preventivă sînt deţinute în penitenciare. de asemenea: a) persoanele condamnate la pedeapsa arestului. Articolul 323. reprezentantul organului afacerilor interne trimite judecătorului de instrucţie sau instanţei de judecată un raport. (3) Persoanele indicate la alin. În caz de acceptare a cererii. cu anexarea rezultatelor controlului efectuat. care se semnează de către prevenit.(2) lit. administraţia locului de arest preventiv transmite prevenitul subdiviziunii de escortă a poliţiei judiciare pentru a fi adus în faţa autorităţii respective. Articolul 325. (3) La cererea organului de urmărire penală. d) şi e) al prezentului articol sînt deţinute în locurile de arest preventiv în modul stabilit de prezentul titlu. (4) Daca persoana aflată sub arest la domiciliu are nevoie sa părăsească domiciliul în legătură cu circumstanţe personale excepţionale.reprezentantul organului afacerilor interne întocmeşte un proces-verbal. b) persoanele condamnate la pedeapsa arestului. e) condamnaţii escortaţi aflaţi în tranzit. (3) Dacă va depista încălcarea condiţiilor arestării la domiciliu. iar în cazuri excepţionale . asigurîndu-li-se paza necesară. Hotărîrea se aduce la cunoştinţa organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului. (2) În locurile de arest preventiv pot fi deţinute. Articolul 324. b).(1) al prezentului articol pot fi internate în instituţiile curative ale sistemului penitenciar. (2) În cazul ordonării expertizei în temeiurile prevăzute în Codul de procedură penală. ea adresează o cerere motivată judecătorului de instrucţie sau instanţei de judecată care a dispus măsura preventivă.(8) din Codul de procedură penală. precum şi în cazul necesităţii acordării unei asistenţe medicale de urgenţă. d) persoanele lăsate în locul de arest preventiv sau transferate în acest loc din locurile de executare a pedepsei pentru efectuarea acţiunilor de urmărire penală în procese penale ori în legătură cu judecarea cauzelor în instanţele de judecată. După revenirea la domiciliu. .

l) alte documente întocmite în timpul executării arestării preventive. luna. cu excepţia situaţiilor în care acesta este cerut de organele abilitate. în scopul asigurării securităţii preveniţilor. Remunerarea muncii preveniţilor se face în modul stabilit de legislaţia muncii. ţinîndu-se cont de durata arestării preventive. (6) Preveniţilor li se aplică sancţiuni disciplinare. k) documentele referitoare la aplicarea sancţiunilor disciplinare în timpul executării arestării preventive.(2) din prezentul cod. la stimulări şi sancţiuni disciplinare se aplică în mod corespunzător persoanelor aflate sub arest preventiv în măsura în care nu contravin dispoziţiilor prezentului titlu. Preveniţii pot fi antrenaţi la munci neremunerate pentru îngrijirea şi amenajarea locului de arest preventiv. i) documentele din care rezultă îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. potrivit legii. numai cu acordul persoanei arestate preventiv şi al judecătorului. Registrele privind persoanele arestate preventiv Administraţia locului de arest preventiv întocmeşte: a) registrul de evidenţă a primirii persoanelor arestate preventiv. iar preveniţii minori . (3) Preveniţii se deţin în camere comune. Preveniţii adulţi pot fi plasaţi în carceră pe cel mult 10 zile. (2) Dosarul personal al persoanei arestate preventiv cuprinde: a) datele şi actul de identitate ale persoanei arestate preventiv.219 alin. ziua şi ora la care a început executarea arestării preventive. Dosarul personal al persoanei arestate preventiv (1) Administraţia locurilor de arest preventiv completează pentru fiecare persoană arestată preventiv dosarul personal prevăzut în art. Statutul juridic al persoanei aflate sub arest preventiv (1) Dispoziţiile capitolului XXIV din prezentul cod referitoare la condiţiile de deţinere. (2) Administraţia locurilor de arest preventiv asigură exercitarea drepturilor prevenitului stabilite în Codul de procedură penală şi în alte acte normative. b) fotografii din faţă şi din profil. . j) documentele referitoare la măsurile luate de către administraţia locului de arest preventiv cu privire la exercitarea drepturilor persoanei arestate preventiv. (3) Persoana arestată preventiv şi apărătorul acesteia au acces.251 din prezentul cod. (6) Datele cu caracter personal ale persoanelor arestate preventiv sînt confidenţiale. h) documentele întocmite în urma examenelor medicale prevăzute la art.228 din prezentul cod. cu respectarea cerinţelor deţinerii separate prevăzute în art.pe cel mult 5 zile. se admite instalarea lor în încăperi separate. f) cazierul judiciar. c) copia de pe hotărîrea prin care s-a dispus arestarea preventivă sau prelungirea arestării preventive. cu acordul lor. (5) Dosarul personal poate fi consultat. la dosarul personal. (4) Preveniţii nu au dreptul la întrevederi de lungă durată. în prezenţa persoanei anume desemnate de conducătorul locului de arest preventiv.329 din prezentul cod.Articolul 326. d) mandatul de arestare. la activităţile socioeducative. (4) Instanţa de judecată are acces la dosarul personal al persoanei arestate preventiv. pot fi antrenaţi la muncă pe teritoriul locului de arest preventiv. În cazuri excepţionale. (5) Preveniţii. Articolul 327. a căror durată nu poate depăşi 2 ore pe zi şi 6 ore pe săptămînă. Articolul 328. la drepturile şi obligaţiile persoanelor condamnate. e) anul. g) fişa dactiloscopică.

Temeiurile şi modul de eliberare a persoanelor aflate sub arest preventiv (1) Temeiuri pentru eliberarea persoanei aflate sub arest preventiv sînt: a) înlocuirea sau revocarea măsurii preventive. (2) Persoanele lăsate. Titlul VII EXECUTAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE Capitolul XXXII EXECUTAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE Articolul 331. învinuiţii sau inculpaţii pentru participaţie la aceeaşi infracţiune. e) persoanele bănuite sau învinuite de comiterea unor infracţiuni grave. banii păstraţi la conturile lor de peculiu. La expirarea termenului de ţinere sub arest. i) persoanele condamnate de persoanele aflate sub arest preventiv. în modul stabilit de lege. f) persoanele care pînă la arestare au deţinut funcţii de răspundere în autorităţile publice . obiectele. Persoanelor eliberate li se înmînează actele. h) persoanele bolnave de boli infecţioase sau care necesită o îngrijire şi supraveghere medicală specială . b) minorii . eliberarea persoanei aflate sub arest preventiv se face în temeiul deciziei şefului locului de arest preventiv. în virtutea funcţiilor ocupate anterior.de celelalte persoane. luna. Articolul 329. (2) Eliberarea persoanei aflate sub arest preventiv se face de către şeful locului de arest preventiv în temeiul hotărîrii judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată. g) persoanele care. cu derogările stabilite în prezentul în . În cazul în care termenul de arest nu a fost prelungit sau a expirat termenul maxim de ţinere sub arest. d) persoanele bănuite. b) liberarea provizorie. închisoare sau detenţiune pe viaţă. pot fi ameninţate cu răzbunarea . c) încetarea de drept a măsurii preventive în condiţiile art.de adulţi. învinuiţii sau inculpaţii de săvîrşirea infracţiunii de bănuiţii. b) registrul de evidenţă a punerii în libertate a persoanelor arestate preventiv. Articolul 330.de celelalte persoane. în izolatorul de urmărire penală pentru îndeplinirea lucrărilor de deservire gospodărească a instituţiei se deţin în încăperi separate.de celelalte persoane. Deţinerea separată în locurile de arest preventiv (1) În locurile de arest preventiv se deţin separat: a) femeile . prevenitul este eliberat în ziua şi la ora expirării termenului de ţinere sub arest preventiv. c) alte registre de evidenţă a persoanelor arestate preventiv. precum şi un certificat în care se indică termenul aflării sub arest preventiv şi temeiurile eliberării.de bărbaţi. c) persoanele care pentru prima dată se află sub arest preventiv de persoanele care anterior au fost deţinute în penitenciare. ziua şi ora la care persoana arestată a fost primită în locul de arest preventiv.195 din Codul de procedură penală. izolat de persoanele aflate sub arest preventiv. Condiţii generale de executare a hotărîrilor cu caracter contravenţional Hotărîrile cu caracter contravenţional se execută în modul prevăzut titlul V din prezentul cod. dacă nu este primită pentru executare hotărîrea judecătorească de condamnare la arest. deosebit de grave şi excepţional de grave .în care se consemnează anul.de celelalte persoane. (3) Hotărîrea judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată cu privire la eliberarea persoanei aflate sub arest preventiv urmează a fi executată imediat după primirea ei la locul de arest preventiv.

despre executarea hotărîrilor cu caracter contravenţional. revine instanţei de judecată sau persoanei cu funcţie de răspundere care a adoptat hotărîrea. contra semnătură. Articolul 334. (3) În cazul pronunţării cîtorva hotărîri privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale referitor la una şi aceeaşi persoană. cu excepţia sancţiunii avertismentului. Executarea sancţiunii închisorii contravenţionale Sancţiunea închisorii contravenţionale se execută în condiţiile capitolului XXII din prezentul cod. (2) În caz de eschivare a contravenientului de la executarea sancţiunii. (5) Acţiunile ori inacţiunea instituţiei sau organului care asigură executarea hotărîrilor cu caracter contravenţional pot fi contestate în modul stabilit de lege. Articolul 337. Articolul 333. Trimiterea hotărîrii spre executare (1) Trimiterea spre executare a hotărîrilor privind aplicarea sancţiunii administrative. oficiul de executare înaintează instanţei de judecată un demers privind înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu o altă sancţiune. Articolul 332. (2) Hotărîrile judecătoreşti privind aplicarea sancţiunii închisorii contravenţionale faţă de persoanele care nu se află sub arest se expediază organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul contravenientului pentru escortarea lui la locul de deţinere cel mai apropiat. fiecare hotărîre se execută separat.(1)-(3) ale prezentului articol comunică instanţei de judecată. muncii neremunerate în folosul comunităţii şi a sancţiunilor aplicate persoanelor juridice se asigură de către oficiul de executare. Articolul 339. . Amînarea executării sancţiunii contravenţionale şi liberarea de executare a sancţiunii contravenţionale Amînarea executării sancţiunii contravenţionale şi liberarea de executare a sancţiunii contravenţionale se efectuează în modul stabilit de legislaţia contravenţională. Executarea sancţiunii amenzii Sancţiunea amenzii contravenţionale se execută capitolului XVIII din prezentul cod. Executarea sancţiunii muncii neremunerate în folosul comunităţii (1) Sancţiunea muncii neremunerate în folosul comunităţii se execută în condiţiile capitolului XXI din prezentul cod. privării de dreptul special. Executarea sancţiunii avertismentului Hotărîrea de aplicare a sancţiunii avertismentului se contravenientului. de către organul care a hotărîrea cu privire la sancţionare. în conformitate cu prevederile legislaţiei contravenţionale. Articolul 338. Articolul 335.titlu. în remite adoptat condiţiile Articolul 336. (4) Instituţiile şi organele prevăzute la alin. (2) Executarea sancţiunii amenzii. Instituţiile şi organele care asigură executarea sancţiunii contravenţionale (1) Executarea sancţiunii avertismentului se asigură de către instituţia sau organul care a adoptat hotărîrea. în termen de 5 zile. Executarea sancţiunii privării de dreptul special Sancţiunea privării de dreptul special se execută în condiţiile capitolului XIX din prezentul cod. (3) Executarea sancţiunii închisorii contravenţionale se asigură de către penitenciare.

cu următoarele excepţii: a) prevederile cu privire la Comitetul pentru Plîngeri intră în vigoare la 1 ianuarie 2006. c) Legea nr. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. Prevederi aplicative (1) Dispoziţiile cărţii întîi a prezentului cod se completează cu prevederi din Codul de procedură civilă. Articolul 343.295 din prezentul cod. Stingerea executării sancţiunii contravenţionale (1) Prin stingerea executării sancţiunii contravenţionale se stinge raportul juridic de executare a sancţiunii contravenţionale.443-XV. Articolul 344. Eugenia OSTAPCIUC . b) Codul de executare a sancţiunilor de drept penal nr. dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2013. b) prevederile ce reglementează cerinţele regimului de deţinere în penitenciare a persoanelor care execută pedeapsa arestului. (2) Stingerea executării sancţiunii contravenţionale se efectuează în temeiurile prevăzute în art.Moldoveneşti din 26 decembrie 1964. Articolul 341. Intrarea în vigoare Prezentul cod intră în vigoare la 1 iulie 2005.1524-XII din 22 iunie 1993. Titlul VIII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 342. Nr. c) prevederile titlului VII intră în vigoare la data abrogării Codului cu privire la contravenţiile administrative.Articolul 340. Articolul 345. Abrogarea unor acte La data intrării în vigoare a prezentului cod. Executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate persoanelor juridice Executarea de către persoane juridice a sancţiunilor contravenţionale se efectuează în condiţiile capitolului XXIX din prezentul cod.S. b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezentul cod şi va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru punerea în aplicare a acestuia.1226-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la arestarea preventivă. închisorii sau detenţiunii pe viaţă intră în vigoare pe măsura creării condiţiilor necesare. adică obligaţia contravenientului de a executa sancţiunea contravenţională şi dreptul organului de stat de a cere executarea sancţiunii contravenţionale. Organizarea executării Guvernul: a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezentul cod. se abrogă: a) Titlul V al Codului de procedură civilă aprobat prin Legea R. (2) Hotărîrile cu caracter civil aflate pe rol la executorii judecătoreşti se execută conform procedurii prevăzute de prezentul cod.S. 24 decembrie 2004.

(3) Legislaţia execuţional-penală se aplică în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. organul care a constatat acest fapt sesizează Curtea Constituţională în modul stabilit de lege. Dacă există neconcordanţe între reglementările tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi prevederile prezentului cod. se constată că norma juridică ce urmează a fi aplicată contravine prevederilor Constituţiei şi este expusă într-un act juridic care poate fi supus controlului constituţionalităţii.Anexa 3 CARTEA A DOUA EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR CU CARACTER PENAL Titlul V EXECUTAREA PEDEPSELOR PENALE ŞI A MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ Capitolul XV DISPOZIŢII GENERALE Articolul 162. avînd drept scop protecţia drepturilor. Acţiunea legislaţiei execuţional-penale în spaţiu. precum şi cu prevederile altor tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. (5) Realizarea recomandărilor structurilor interstatale competente în problema executării hotărîrilor cu caracter penal şi tratamentului condamnaţilor constituie obiectivul politicii de executare a hotărîrilor cu caracter penal. se aplică legea cea mai favorabilă. apărarea drepturilor. Legislaţia execuţional-penală poate avea efect ultraactiv. precum şi acordarea de ajutor condamnaţilor la adaptarea lor socială se efectuează în conformitate cu legislaţia execuţional-penală în vigoare la momentul aplicării lor. determină mijloacele de corijare a condamnaţilor. încheiate la 24 aprilie 1963. Articolul 163. stabileşte modul de executare a măsurilor de siguranţă şi preventive. libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor faţă de care se execută astfel de hotărîri. (4) Dacă. Legislaţia execuţional-penală (1) Legislaţia privind executarea hotărîrilor cu caracter penal (legislaţia execuţional-penală) constă din prezentul cod şi din actele normative adoptate în conformitate cu acesta. (3) Deţinerea persoanelor care beneficiază de un anumit grad de imunitate se efectuează în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice. Caracterul ultraactiv al normei se stipulează în legea nouă. în procesul aplicării prevederilor prezentului cod sau a actelor normative adoptate în conformitate cu acesta. (2) Legislaţia execuţional-penală reglementează modul şi condiţiile executării pedepsei. prioritate au reglementările tratatelor internaţionale. Alte modalităţi de acţiune a legislaţiei execuţional-penale pot fi stabilite prin tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. în timp şi asupra persoanelor (1) Legislaţia execuţional-penală se aplică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. . În cazul în care în timpul executării hotărîrilor judecătoreşti cu caracter penal sînt în vigoare mai multe legi. Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile consulare. încheiate la 18 aprilie 1961. (2) Executarea hotărîrilor cu caracter penal. precum şi acordarea de ajutor condamnaţilor la adaptarea lor socială. libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei.

d) dreptul la asistenţă juridică pe bază de contract din partea avocaţilor. asociaţiilor obşteşti. libertăţilor şi demnităţii umane. (2) Condamnatul cetăţean străin sau apatrid are drepturile şi obligaţiile stabilite în acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.20-24 din Constituţia Republicii Moldova nu se admite. reclamaţii. Capitolul XVI STATUTUL JURIDIC AL CONDAMNATULUI Articolul 165. inclusiv de a nu fi supus la tortură şi nici la pedepse sau tratamente cu cruzime. procuraturii. (4) Realizarea drepturilor condamnatului nu trebuie să lezeze drepturile şi interesele legitime ale altor persoane. de Codul de procedură penală şi de alte legi şi determinate de modul şi de condiţiile de executare a pedepsei penale concrete. diferenţierii. sesizări) administraţiei instituţiei ori organului care asigură executarea pedepsei sau organelor ierarhic superioare. altor instituţii şi organizaţii. (2) Condamnatul are şi alte drepturi prevăzute de legislaţie. libertăţile şi obligaţiile cetăţenilor Republicii Moldova. precum şi. Principiile de bază ale statutului juridic al condamnatului (1) Condamnatul are drepturile. în limba pe care o înţelege. indiferent de consimţămîntul său. după caz. cu excepţiile şi restricţiile prevăzute de prezentul cod şi de actele normative adoptate în conformitate cu acesta. (2) Măsurile de siguranţă se execută în baza principiilor dreptului penal în scopul înlăturării pericolului şi preîntîmpinării săvîrşirii faptelor prevăzute de legea penală. autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. (3) Măsurile preventive se execută în baza principiilor şi cu respectarea legislaţiei procesual-penale. e) dreptul la ocrotirea sănătăţii. c) dreptul de a adresa petiţii (cereri. inumane sau degradante. aplicării raţionale a mijloacelor de corijare a condamnaţilor şi stimulării comportamentului respectuos faţă de lege. în legislaţia Republicii Moldova privind statutul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor. inclusiv condamnaţi. propuneri. individualizării şi planificării executării pedepselor penale. unei experienţe medicale sau ştiinţifice care îi pune în pericol viaţa sau sănătatea. instanţei de judecată. Articolul 166. b) dreptul la apărarea şi respectarea de către instituţia sau organul care asigură executarea pedepsei a demnităţii. (3) Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate nu poate fi îngrădită decît în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. respectării drepturilor. Restricţia drepturilor proclamate în art. drepturilor şi libertăţilor pe care le are. beneficiind. inclusiv internaţionale. egalităţii condamnaţilor în faţa legii. Drepturile condamnatului (1) Condamnatului i se garantează: a) dreptul de a fi informat de instituţia sau organul care asigură executarea pedepsei. precum şi despre modificarea modului şi condiţiilor de executare a pedepsei. umanismului. despre drepturile şi obligaţiile sale. modul şi condiţiile de executare a pedepsei. democratismului. cu excepţiile şi restricţiile stabilite de prezentul cod şi de actele normative adoptate în conformitate cu acesta. precum şi să încalce modul şi condiţiile de executare a .Articolul 164. precum şi a altor persoane autorizate să acorde astfel de asistenţă. Principiile legislaţiei execuţional-penale (1) Executarea hotărîrilor cu caracter penal se efectuează în baza principiilor legalităţii. f) dreptul la asigurare socială. de măsuri de protecţie din partea statului. inclusiv la pensie.

organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului pentru escortarea lui la locul de deţinere.90-96 din Codul penal. pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii. (6) Regimul de executare a pedepsei pentru fiecare persoană condamnată la pedeapsa arestului. a personalului instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei. după caz. instruirea profesională. Instituţiile şi organele care asigură executarea pedepsei (1) Executarea pedepsei amenzii. (4) Hotărîrea privind aplicarea măsurii de siguranţă se trimite instituţiei sau organului competent să asigure executarea măsurii de siguranţă în modul stabilit în capitolul XXX din prezentul cod. executarea hotărîrilor privind condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. detenţiunii pe viaţă se stabileşte conform prevederilor prezentului cod. (2) Hotărîrea privind pedeapsa arestului. (5) Hotărîrea privind aplicarea măsurii preventive se trimite de către instituţia sau organul care a adoptat-o instituţiei sau organului competent să asigure executarea măsurii preventive în modul stabilit în titlul VI din prezentul cod. pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. Mijloacele principale de corijare a condamnatului (1) Principalele mijloace de corijare a condamnatului sînt: modul şi condiţiile de executare a pedepsei. a altor persoane. (3) Hotărîrea judecătorească privind înlocuirea pedepsei în conformitate cu art. precum şi neîndeplinirea cerinţelor legale ale administraţiei instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei atrag răspunderea prevăzută de legislaţie. influenţa exercitată de societate. Articolul 168. privind . pînă la rămînerea ei definitivă.pedepsei. b) să respecte demnitatea celorlalţi condamnaţi. inclusiv să se prezinte la solicitarea administraţiei şi să dea explicaţii în chestiunile referitoare la executarea pedepsei. Capitolul XVII TRIMITEREA HOTĂRÎRILOR CU CARACTER PENAL SPRE EXECUTARE ŞI ASIGURAREA EXECUTĂRII LOR Articolul 169. nu se afla în stare de arest preventiv se trimite organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului pentru escortarea lui la locul de deţinere. a titlului special. de personalitatea şi comportamentul condamnatului. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat.(5) din Codul penal. c) să execute cerinţele legale ale administraţiei instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei. închisorii. Obligaţiile condamnatului (1) Condamnatul este obligat: a) să respecte prevederile legislaţiei execuţional-penale după ce a luat cunoştinţă de ele. pedepsei retragerii gradului militar. în modul prevăzut de prezentul cod. (2) Mijloacele de corijare se aplică ţinîndu-se cont de categoria infracţiunii. se trimite. precum şi privind anularea liberării de pedeapsa penală în temeiul art. Articolul 167. învăţămîntul general.64 alin. Trimiterea hotărîrilor spre executare (1) Trimiterea hotărîrilor judecătoreşti spre executare revine instanţei care a judecat cauza în primă instanţă. închisorii sau detenţiunii pe viaţă în privinţa persoanei care. munca educativă. (2) Neexecutarea de către condamnat a obligaţiilor ce îi revin. Articolul 170. munca social-utilă. conform unui program individual şi continuu.

Executarea pedepsei arestului de către militarii în termen se asigură de către comandamentul unităţii militare. (6) Transmiterea sub supraveghere a minorului se asigură de către persoanele care s-au obligat să asigure comportamentul corespunzător al prevenitului. (5) Transmiterea sub supraveghere a militarului se asigură de către comandantul unităţii militare. (3) Executarea hotărîrilor judecătoreşti privind aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ se asigură de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului. privind amînarea executării pedepsei aplicate femeilor gravide şi femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani. Articolul 171. închisorii sau detenţiunii pe viaţă se asigură de către penitenciare. (3) Executarea garanţiei personale sau garanţiei unei organizaţii se asigură de către persoanele care şi-au asumat angajamentul de a garanta comportamentul corespunzător al prevenitului. de către instituţia specială de învăţămînt şi de reeducare sau instituţia curativă şi de reeducare.306 din prezentul cod. (2) Executarea obligaţiei de a nu părăsi ţara se asigură de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului şi de către Departamentul Trupelor de Grăniceri. precum şi executarea pedepselor aplicate persoanelor juridice se asigură de către oficiile de executare. (5) Executarea hotărîrilor privind confiscarea specială se asigură de către oficiile de executare. (4) Executarea pedepsei trimiterii într-o unitate militară disciplinară se asigură de către unitatea disciplinară a Forţelor Armate. cu excepţia stabilită în art.liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen. Articolul 172. închisorii sau detenţiunii pe viaţă se asigură de către penitenciare. (7) Controlul asupra prevenitului liberat provizoriu sub control judiciar sau pe cauţiune se asigură de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului. executarea hotărîrii se asigură de către instituţiile medicale specializate. (2) Executarea pedepsei amenzii aplicate condamnaţilor care execută pedeapsa arestului. privind liberarea de pedeapsă a minorilor. după eliberarea din locurile de deţinere. (2) Executarea hotărîrilor judecătoreşti privind aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor condamnaţi care execută pedeapsa arestului. închisorii şi detenţiunii pe viaţă se asigură de către penitenciare. este necesară continuarea tratamentului medical forţat. (4) Executarea ridicării provizorii a permisului de conducere a mijloacelor de transport se asigură de către organul de poliţie rutieră în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului. Dacă. (8) Supravegherea executării arestării la domiciliu se asigură de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului. (3) Executarea pedepsei arestului. Instituţiile şi organele care asigură executarea măsurilor de siguranţă (1) Executarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical se asigură de către instituţiile curative specializate. . privind înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă. (4) Executarea hotărîrilor privind expulzarea cetăţenilor străini şi apatrizilor se asigură de către organele afacerilor interne. Instituţiile şi organele care asigură executarea măsurilor preventive (1) Executarea obligaţiei de a nu părăsi localitatea se asigură de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului. (9) Executarea arestului preventiv se asigură de către penitenciare.

Departamentului Articolul 173. Controlul procurorului Procurorul exercită. iar în cazul preveniţilor . fără permisiune specială: a) Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova. procurorul care exercită controlul asupra executării hotărîrilor cu caracter penal în teritoriul respectiv. h) judecătorul care a examinat sau examinează cauza penală.170 şi 171 din prezentul cod comunică instanţei de judecată despre executarea sau imposibilitatea executării hotărîrilor cu caracter penal. e) avocatul parlamentar. în modul stabilit de actele normative. Controlul exercitat de organizaţii naţionale şi internaţionale Organizaţiile naţionale şi internaţionale care asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pot exercita controlul executării hotărîrilor cu caracter penal în modul stabilit de actele naţionale şi/sau internaţionale. . (2) Instituţiile care asigură deţinerea persoanelor pot fi vizitate de alte persoane cu permisiunea specială a administraţiei acestor instituţii ori a persoanelor cu funcţie de răspundere ale organelor ierarhic superioare sau în baza hotărîrii instanţei de judecată. unui control departamental din partea organelor ierarhic superioare. Articolul 177. Controlul judiciar (1) Instituţiile şi organele specificate în art.inclusiv de către izolatoarele de urmărire penală ale instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei. Vizitarea instituţiilor care asigură deţinerea persoanelor (1) În timpul exercitării funcţiilor de serviciu au dreptul de a vizita instituţiile care asigură deţinerea persoanelor. Articolul 178. b) Preşedintele Republicii Moldova. j) membrul Comitetului pentru Plîngeri. în modul stabilit de lege. Articolul 176. d) deputatul în Parlament. c) Primul-ministru al Republicii Moldova. Controlul departamental Activitatea instituţiilor şi organelor care asigură executarea hotărîrilor cu caracter penal este supusă. f) Procurorul General al Republicii Moldova. are acest drept. controlul respectării legislaţiei de către administraţia instituţiilor şi organelor care asigură executarea hotărîrilor cu caracter penal.şi în baza hotărîrii organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată. g) persoana cu funcţie de răspundere competentă a organului ierarhic superior instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei penale. conform competenţei teritoriale. în procedura cărora se află cauza penală. Articolul 174. (2) Condamnatul sau alte persoane ale căror drepturi şi interese legitime sînt încălcate prin actele instituţiei sau organului care asigură executarea hotărîrilor cu caracter penal pot ataca aceste acte în modul stabilit de legislaţie. Articolul 175. Comitetul pentru Plîngeri (1) Comitetul pentru Plîngeri îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului. conform actelor naţionale şi/sau internaţionale la care Republica Moldova este parte. i) reprezentantul organizaţiei internaţionale care. (2) Componenţa Comitetului pentru Plîngeri şi regulamentul privind activitatea acestuia se aprobă de Guvern.

informează instanţa de judecată despre executarea hotărîrii ei. fapt despre care comunică instanţei de judecată. instanţa de judecată. Organul şi instituţia care asigură executarea pedepsei amenzii Executarea pedepsei amenzii ca pedeapsă principală sau complementară se asigură de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului.(3) Înregistrări video şi fotografieri în instituţiile care asigură executarea pedepsei arestului. închisorii sau detenţiunii pe viaţă. penitenciarului care asigură executarea pedepsei. Capitolul XVIII EXECUTAREA PEDEPSEI ACENZII Articolul 179. instanţa de judecată trimite titlul executoriu. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. închisorii sau detenţiunii pe viaţă . Articolul 180. trimite oficiului de executare titlul executoriu pentru încasarea silită a amenzii. iar după executarea ei . închisorii sau detenţiunii pe viaţă. instituţia penitenciară trimite titlul executoriu oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului. cu excepţia cazurilor legate de persoanele menţionate la alin.(1) al prezentului articol. În cazul în care condamnatul nu a achitat amenda. (4) Înregistrarea audio. iar în cazul condamnaţilor care execută pedeapsa arestului. (2) În cazul în care condamnatul nu a achitat amenda.de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi are domiciliul condamnatul. (2) Executarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate stabilită ca pedeapsă complementară pedepsei arestului sau închisorii este asigurată de către instituţia care asigură executarea pedepsei principale. pentru încasarea silită a amenzii.64 din Codul penal. În cazul în care persoana. nu a achitat amenda. pînă la eliberarea din locul de deţinere. (3) Oficiul de executare. Capitolul XIX EXECUTAREA PEDEPSEI PRIVATIVE DE DREPTUL DE A OCUPA ANUMITE FUNCŢII SAU DE A EXERCITA O ANUMITĂ ACTIVITATE Articolul 181. după expirarea termenului de executare benevolă. video sau fotografierea condamnaţilor se efectuează cu consimţămîntul scris al acestora. Modul de executare a pedepsei amenzii (1) Amenda se achită de către condamnat în mod benevol în termen de 30 de zile de la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti. în termen de 5 zile. oficiul de executare solicită instanţei care a judecat cauza în fond adoptarea unei încheieri în condiţiile art.şi de către penitenciar. (4) În cazul condamnatului care execută pedeapsa arestului. Modul de executare a pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate (1) Instanţa de judecată trimite hotărîrea privind privarea de . se fac cu permisiunea scrisă a administraţiei instituţiei respective. Organul şi instituţia care asigură executarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate (1) Executarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se asigură de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi are domiciliul condamnatul. Articolul 182.

(2) Administraţia organizaţiei în care lucrează condamnatul este obligată: a) în cel mult 3 zile de la primirea copiei de pe hotărîrea judecătorească şi a avizului oficiului de executare. în termen de 3 zile. Organul care asigură executarea pedepsei retragerii gradului militar. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat Executarea pedepsei retragerii gradului militar. a titlului special. actul de eliberare din funcţie sau de interzicere de a exercita o anumită activitate şi îl remite. durata şi caracterul funcţiei ce nu poate fi ocupată şi/sau ale activităţii ce nu poate fi exercitată. a titlului special. Articolul 185. Obligaţiile administraţiei organizaţiei în care lucrează condamnatul (1) Prescripţiile hotărîrii judecătoreşti privind privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate sînt obligatorii pentru administraţia organizaţiei în care lucrează condamnatul. în termen de 3 zile. să înscrie în carnetul lui de muncă interdicţia stabilită în hotărîrea judecătorească. efectuează controlul respectării de către condamnaţi a interdicţiei. oficiului de executare despre modificarea sau încetarea contractului individual de muncă cu condamnatul. A TITLULUI SPECIAL. împreună cu hotărîrea judecătorească. documentele ce ţin de executarea pedepsei. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat (1) Instanţa de judecată trimite hotărîrea privind retragerea gradului militar. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat şi dispoziţia de executare . (3) Organul abilitat adoptă. oficiul de executare ţine evidenţa condamnaţilor. stabilite în hotărîrea judecătorească. A GRADULUI DE CALIFICARE (CLASIFICARE) ŞI A DISTINCŢIILOR DE STAT Articolul 184. să elibereze condamnatul din funcţie sau să îi interzică să exercite o anumită activitate şi să expedieze oficiului de executare înştiinţarea despre îndeplinirea prescripţiilor hotărîrii. a titlului special. d) să comunice. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat se asigură de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi are domiciliul condamnatul. Modul de executare a pedepsei retragerii gradului militar.dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate şi dispoziţia de executare oficiului de executare în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi are domiciliul condamnatul. c) în caz de concediere a condamnatului pînă la executarea definitivă a pedepsei. (4) Oficiul de executare. Articolul 183. (2) Oficiul de executare trimite hotărîrea judecătorească organului abilitat cu dreptul de a dispune eliberarea condamnatului din funcţie sau de a-i interzice exercitarea unei anumite activităţi. (5) Indiferent de faptul dacă persoana condamnată ocupă o anumită funcţie sau exercită o anumită activitate. a titlului special. la solicitarea oficiului de executare. oficiului de executare. verifică îndeplinirea prescripţiilor hotărîrii judecătoreşti de către administraţia organizaţiei în care lucrează condamnatul. de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. b) să prezinte. în termen de 5 zile. precum şi de către organele împuternicite să anuleze autorizaţia privind exercitarea unei anumite activităţi. Capitolul XX EXECUTAREA PEDEPSEI RETRAGERII GRADULUI MILITAR. informează instanţa de judecată despre executarea hotărîrii ei.

Articolul 187. în timpul executării pedepsei. (8) Acordarea concediului anual la locul de muncă de bază al condamnatului nu suspendă executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii. oficiul de executare trimite hotărîrea organului administrativ-militar de la locul de evidenţă a militarului. (9) În cazul în care. oficiul de executare adresează instanţei de judecată competente un demers privind liberarea de executarea ulterioară a pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii. (2) Oficiul de executare trimite hotărîrea judecătorească organului abilitat cu dreptul de a dispune retragerea gradului militar. (6) Oficiul de executare întreprinde măsurile necesare privind lipsirea condamnatului de drepturile şi înlesnirile acordate în legătură cu deţinerea gradului.oficiului de executare în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi are domiciliul condamnatul. (3) Dacă persoana condamnată este militar trecut în rezervă.189 din prezentul cod. (4) În cel mult 2 luni. organul abilitat adoptă actul privind retragerea gradului militar. (5) Oficiul de executare. (3) Munca neremunerată în folosul comunităţii se execută de la 2 la 4 ore pe zi. în afara timpului activităţii de bază sau de studii. Organul care asigură executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii Executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii se asigură de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului. ca excepţie. asigură executarea pedepsei. în locuri periculoase ori care prezintă risc pentru sănătatea sau integritatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea minorilor condamnaţi. (7) În cazul în care. oficiului de executare. ale Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii. care. . a gradului de calificare (clasificare) sau a distincţiilor de stat. (5) Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi executată în timpul nopţii sau în condiţii vătămătoare. împreună cu hotărîrea judecătorească. şi ale altor acte normative. (6) Munca persoanei care execută muncă neremunerată în folosul comunităţii se organizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia muncii. Modul de executare a pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii (1) Instanţa de judecată trimite hotărîrea privind munca neremunerată în folosul comunităţii şi dispoziţia de executare oficiului de executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul. Capitolul XXI EXECUTAREA PEDEPSEI MUNCII NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII Articolul 186. (2) Pedeapsa se execută de către condamnat la obiectele cu destinaţie socială. condamnatului i-a fost cauzat prejudiciu. în termen de 5 zile. a titlului sau a distincţiei ce i s-au retras. aprobat de Guvern. recuperarea prejudiciului se efectuează în conformitate cu legislaţia muncii. în timpul executării muncii neremunerate în folosul comunităţii. a titlului special. în conformitate cu prevederile prezentului cod. a titlului special. în cel mult 15 zile. informează instanţa de judecată despre executarea hotărîrii ei. şi în zilele de duminică şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare. precum şi în cazul gravidităţii condamnatei. a gradului de calificare (clasificare) sau a distincţiilor de stat şi îl remite. determinate în modul stabilit în art. (4) Munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi executată. condamnatului i s-a stabilit gradul I sau II de invaliditate fără termen.

(2) În caz de producere a unui accident de muncă. coordonează cu autoritatea administraţiei publice locale lista obiectelor cu destinaţie socială la care condamnaţii execută pedeapsa. de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale. în condiţiile art. Articolul 190. Articolul 189. dar în nu mai tîrziu de 72 de ore. în Articolul 193. determină locul şi volumul de muncă pentru condamnat. controlează modul şi condiţiile de executare a pedepsei. (2) Dacă persoana condamnată la munca neremunerată în folosul comunităţii nu execută această pedeapsă sau. (2) Oficiul de executare. explică condamnatului modul şi condiţiile executării pedepsei. administraţia organizaţiei. Articolul 191. regulamentul de ordine interioară a organizaţiei în care este antrenat la muncă. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte asigurarea executării muncii neremunerate în folosul comunităţii (1) Autorităţile administraţiei publice locale determină obiectele cu destinaţie socială la care condamnaţii execută pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii. Obligaţiile administraţiei organizaţiei în care condamnatul execută pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii (1) Administraţia organizaţiei în care condamnatul execută pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii verifică calitatea lucrului efectuat de către condamnat. exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie. să informeze oficiul de executare despre schimbarea domiciliului sau despre imposibilitatea temporară de a presta munca.Articolul 188.(3) din Codul penal. ţine evidenţa sumară a timpului lucrat de condamnaţi. Instituţiile care asigură executarea pedepsei arestului Executarea pedepsei arestului este asigurată de penitenciare încăperi special destinate. Capitolul XXII EXECUTAREA PEDEPSEI ARESTULUI Secţiunea 1. informează oficiul de executare despre numărul de ore lucrate sau despre neexecutarea volumului de muncă stabilit. să execute termenul de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii. Obligaţiile condamnatului (1) Condamnatul la munca neremunerată în folosul comunităţii este obligat să se prezinte la citare la oficiul de executare. Obligaţiile organului care asigură executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii Oficiul de executare ţine evidenţa condamnaţilor la muncă neremunerată în folosul comunităţii. oficiul de executare adresează instanţei de judecată un demers privind înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu o altă pedeapsă.67 alin. să lucreze conştiincios la obiectele la care a fost repartizat. în cel mai scurt timp posibil. are o conduită necorespunzătoare manifestată prin neîndeplinirea obligaţiilor care îi revin sau prin îndeplinirea lor defectuoasă. în timpul executării. să respecte modul şi condiţiile de executare a pedepsei. Executarea pedepsei arestului Articolul 192. Trimiterea spre executare a hotărîrii judecătoreşti (1) Instanţa care a judecat cauza în fond trimite hotărîrea privind . va informa despre cele întîmplate oficiul de executare. cu ajutorul organizaţiilor şi asociaţiilor identifică obiectele la care poate fi folosită munca neremunerată în folosul comunităţii.

Secţiunea a 2-a. Organul care asigură executarea pedepsei arestului de către militari Pedeapsa arestului aplicată militarilor în termen. (2) Hotărîrea privind aplicarea arestului în privinţa persoanelor care. (3) Condamnatul la arest nu are dreptul de a se deplasa. trimite condamnatul în penitenciar.64 alin. pînă la rămînerea ei definitivă. s-a constatat că condamnatul care nu s-a aflat în stare de arest preventiv a părăsit domiciliul şi locul aflării lui nu este cunoscut. Măsurile de stimulare şi sancţiunile disciplinare aplicate condamnaţilor la arest (1) Condamnaţilor la arest li se pot aplica măsuri de stimulare şi sancţiuni disciplinare în conformitate cu art. În cazul în care condamnatul nu a fost reţinut în decurs de 48 de ore.aplicarea arestului şi dispoziţia de executare administraţiei locului de deţinere a condamnatului.268 din prezentul cod. Executarea pedepsei arestului de către militari Articolul 197. nus-au aflat în stare de arest preventiv sau hotărîrea privind înlocuirea pedepsei cu arest în condiţiile art. administraţiei locului de deţinere a militarului . Administraţia locului de deţinere informează în cel mai scurt timp Departamentul instituţiilor penitenciare despre primirea condamnatului. (2) În cazul evadării condamnatului din penitenciar. în termen de 15 zile de la primirea dispoziţiei de executare a pedepsei. precum şi nici dreptul la deplasări de scurtă durată în afara penitenciarului. Articolul 198. (3) Administraţia locului de deţinere. Articolul 195. cu termen redus şi a rezerviştilor concentraţi sau mobilizaţi se execută în camere de arest ale comenduirii militare. (2) Pentru condamnaţii la arest durata încarcerării nu va depăşi 10 zile. (3) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului şi/sau penitenciarul. serviciul competent al penitenciarului şi cel al Departamentului instituţiilor penitenciare asigură urmărirea condamnatului.262-267 din prezentul cod. (2) Condamnatului la arest nu i se acordă întrevederi de lungă durată. Trimiterea hotărîrii judecătoreşti spre executare (1) Instanţa care a judecat cauza în fond trimite hotărîrea privind aplicarea arestului şi dispoziţia de executare comandamentului unităţii militare sau. fără escortă sau însoţire.(5) şi art. Articolul 196. Articolul 194. cu excepţiile prevăzute în prezenta secţiune. conform prevederilor capitolului XXIV din prezentul cod. la punerea în executare a hotărîrii judecătoreşti privind aplicarea arestului. Căutarea condamnatului la arest (1) Dacă. organul afacerilor interne trimite instanţei de judecată raportul şi materialele necesare pentru darea lui în căutare. după caz. în afara penitenciarului. (3) Ilegalitatea sau neîntemeierea aplicării măsurii de stimulare sau a sancţiunii disciplinare poate fi contestată în modul prevăzut în art.(3) din Codul penal şi dispoziţia de executare a acesteia se trimite organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul pentru escortarea lui la locul de deţinere cel mai apropiat. Condiţiile de executare a pedepsei arestului (1) Condamnatul la arest execută pedeapsa în condiţiile stabilite pentru regimul iniţial într-un penitenciar de tip semiînchis.67 alin. administraţia penitenciarului adresează instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află penitenciarul un demers pentru darea lui în căutare.

comandamentul unităţii militare trimite instanţei de judecată un raport şi materialele necesare pentru darea în căutare a condamnatului. (6) Femeile încadrate în serviciul militar condamnate se deţin separat de bărbaţi. un demers pentru darea în căutare a condamnatului. comandamentul comenduirii militare trimite instanţei de judecată. comandamentul comenduirii militare asigură urmărirea condamnatului. în termen de 15 zile de la primirea dispoziţiei de executare. de sergenţi sau de soldaţi nu li se plăteşte soldă şi nici indemnizaţii suplimentare pe durata executării pedepsei. Căutarea militarului condamnat la arest (1) Dacă. Condiţiile de executare a pedepsei arestului de către militarii condamnaţi (1) Militarul condamnat la arest execută pedeapsa în condiţiile stabilite pentru regimul iniţial într-un penitenciar de tip semiînchis. la camera de arest a comenduirii militare. la punerea în executare a hotărîrii judecătoreşti privind aplicarea arestului. (7) Militarului condamnat nu i se acordă întrevederi de lungă durată. (2) În cazul evadării condamnatului din comenduirea militară. (2) Comandamentul unităţii militare sau administraţia locului de deţinere. Articolul 202. Articolul 200. Articolul 201. conform competenţei teritoriale. (3) Comandamentul unităţii militare organizează şi asigură escortarea militarului în termen. transferat la un alt serviciu. Articolul 199. (3) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul şi/sau din localitatea unde îşi are sediul comandamentul comenduirii militare. (8) Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile obşteşti pot acorda ajutor comandamentului unităţii militare la efectuarea muncii educative cu militarii condamnaţi. militarului cu termen redus şi rezervistului concentrat sau mobilizat. În cazul în care condamnatul nu a fost reţinut în decurs de 48 de ore. din efectivul de subofiţeri.condamnat. (2) În timpul executării pedepsei arestului. (2) Militarii condamnaţi din corpul de ofiţeri se deţin separat de celelalte categorii de militari condamnaţi. militarul condamnat nu poate fi propus pentru înaintare în grad. (4) Militarii condamnaţi care îndeplinesc serviciul militar în termen sau cu termen redus se deţin separat de militarii condamnaţi care îndeplinesc serviciul prin contract. care este condamnat la arest. Măsurile de stimulare şi sancţiunile disciplinare aplicate condamnaţilor militari (1) Militarului condamnat la arest i se pot aplica măsuri de . (3) Militarii condamnaţi din efectivul de subofiţeri şi sergenţi se deţin separat de militarii condamnaţi din efectivul de soldaţi. (3) Militarilor condamnaţi la arest din corpul de ofiţeri. cu excepţiile prevăzute în prezenta secţiune. (5) Militarii condamnaţi se deţin separat de militarii arestaţi în alte temeiuri. Particularităţile statutului juridic al militarului care execută pedeapsa arestului (1) Timpul executării pedepsei arestului în durata serviciului militar şi în vechimea în serviciu pentru acordarea gradului militar următor nu se include. conform prevederilor capitolului XXIV din prezentul cod. s-a constatat că condamnatul care nu s-a aflat în stare de arest preventiv a părăsit unitatea militară şi locul aflării lui nu este cunoscut. trimite condamnatul în camera de arest a comenduirii militare. nu poate fi numit într-o funcţie ierarhic superioară.

la punerea în executare a hotărîrii judecătoreşti. durata încarcerării nu poate depăşi 10 zile. comandamentul unităţii militare trimite instanţei de judecată un raport şi materialele necesare pentru darea în căutare a condamnatului. în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. Procedura de contestare (1) Decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestată la Comitetul pentru Plîngeri în termen de 30 de zile de la data comunicării ei.stimulare şi sancţiuni disciplinare conform art. cu excepţiile stabilite în prezenta secţiune. (4) Măsurile de stimulare se aplică de către şeful garnizoanei. militarului condamnat i se poate include în durata serviciului militar. (4) Deciziile Comitetului pentru Plîngeri sînt obligatorii pentru comandantul comenduirii militare. perioada executării pedepsei arestului. este în drept să depună în instanţa de judecată o plîngere repetată. de către comandantul comenduirii militare. comandantul comenduirii militare este obligat să informeze Comitetul pentru Plîngeri în ziua depunerii plîngerii. în termen de 10 zile de la primirea dispoziţiei de executare. trimite condamnatul în unitatea militară disciplinară. Capitolul XXIII EXECUTAREA PEDEPSEI CU TRIMITERE ÎN UNITATEA MILITARĂ DISCIPLINARĂ Articolul 204. (2) Depunerea plîngerii nu suspendă sancţiunea disciplinară. Articolul 205. (4) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului.262-267 din prezentul cod. locul executării pedepsei. (3) Comandantul comenduirii militare este obligat să asigure expedierea neîntîrziată a plîngerii la Comitetul pentru Plîngeri. Trimiterea hotărîrii judecătoreşti spre executare (1) Instanţa care a judecat cauza în fond expediază hotărîrea privind trimiterea în unitatea militară disciplinară şi dispoziţia de executare comandamentului unităţii militare sau. indicate de el. (5) Dacă nu este de acord cu decizia Comitetului pentru Plîngeri. cu excepţia încarcerării. informează instanţa de judecată despre executarea sau imposibilitatea executării pedepsei. militarul condamnat. (3) Dacă. (3) Pentru militarii condamnaţi la arest. de către comandantul comenduirii militare. administraţiei locului de deţinere a militarului condamnat. Menţiunea se aplică. Mustrarea se aplică. În cazul contestării aplicării sancţiunii disciplinare sub formă de încarcerare. Articolul 203. Condiţiile de executare a pedepsei cu trimitere în unitatea militară disciplinară . comunică soţului. (2) Comandamentul unităţii militare sau administraţia locului de deţinere. Organul care asigură executarea pedepsei cu trimitere în unitatea militară disciplinară Executarea pedepsei cu trimitere în unitatea militară disciplinară este asigurată de către comandamentul unităţi disciplinare a Forţelor Armate. s-a constatat că condamnatul a părăsit unitatea militară şi locul aflării lui nu este cunoscut. de asemenea. Articolul 206. uneia din rudele condamnatului sau altei persoane. (5) Sancţiunile disciplinare se aplică de către şeful garnizoanei. după caz. de asemenea. (2) Pentru comportament ireproşabil şi atitudine conştiincioasă faţă de serviciul militar. în totalitate sau în parte.

225 din prezentul cod. în modul şi în condiţiile stabilite în Regulamentul unităţii militare disciplinare.227 şi 228 din prezentul cod. introdusă paza şi supravegherea întărită.232 din prezentul cod şi cu Regulamentul unităţii militare disciplinare. (14) Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile obşteşti pot acorda ajutor comandamentului unităţii militare disciplinare la efectuarea muncii educative cu militarii condamnaţi. Regimul special în unitatea militară disciplinară (1) În caz de calamităţi naturale. avarii. (2) În perioada de acţiune a regimului special. (4) Militarului condamnat i se asigură securitatea personală conform art.(1) Militarul condamnat la pedeapsa cu trimitere în unitatea militară disciplinară execută pedeapsa în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Regulamentul unităţii disciplinare a Forţelor Armate. tulburări de masă. să aplice forţa fizică. pachete cu provizii şi banderole în modul şi în condiţiile stabilite în art. asistenţa medicală a militarilor condamnaţi trebuie să corespundă normelor stabilite pentru militari. în unitatea militară disciplinară poate fi suspendată realizarea unor drepturi ale condamnaţilor prevăzute de prezentul cod. nesupunere în grup a condamnaţilor. . (6) Militarul condamnat are dreptul la întrevederi de scurtă şi de lungă durată în conformitate cu art. Banii. Articolul 207. luare de ostatici. după caz. poartă îmbrăcăminte şi semne de distincţie unice stabilite pentru această unitate. Despre depistarea unor astfel de obiecte şi substanţe comandantul unităţii militare disciplinare comunică neîntîrziat procurorului militar. indiferent de grad şi de funcţia deţinută anterior.230 din prezentul cod şi în Regulamentul unităţii militare disciplinare. (3) În perioada executării pedepsei în unitatea militară disciplinară. (2) Timpul executării pedepsei în unitatea militară disciplinară nu se include în durata serviciului militar.199 alin. (12) Activitatea operativă de investigaţii în privinţa militarilor condamnaţi se desfăşoară conform art. (13) Căutarea militarului condamnat se face în modul şi în condiţiile stabilite în art. precum şi încăperile în care ei locuiesc pot fi supuse percheziţiei. acces la informaţie în modul şi în condiţiile stabilite în art. mijloace speciale şi armă de foc în condiţiile şi în modul stabilite în capitolul XXIV secţiunea a 2-a din prezentul cod. război ori în alte cazuri de forţă majoră care pun în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor. conjunctură externă.241 din prezentul cod. se află în situaţia de militari în termen. valorile mobiliare. epizootii. (9) Obiectele şi substanţele extrase din circuitul civil vor fi ridicate şi nu se vor restitui militarului condamnat.229 din prezentul cod şi în Regulamentul unităţii militare disciplinare.(2) şi (3) din prezentul cod. (5) Condamnatul militar are dreptul la corespondenţă şi convorbiri telefonice în modul şi în condiţiile stabilite în art. aprobat de Guvern. dreptul să primească colete. în unitatea militară disciplinară poate fi instituit un regim special. Conţinutul corespondenţei nu se supune cenzurii şi convorbirile telefonice nu se interceptează decît în temeiul încheierii judecătorului. (8) Lista şi numărul de obiecte pe care militarul condamnat le poate avea asupra sa sînt stabilite în Regulamentul unităţii militare disciplinare. Percheziţia corporală se face de o persoană de acelaşi sex cu condamnatul. (7) Condiţiile materiale şi de trai. obiectele şi substanţele interzise depistate la militarii condamnaţi vor fi ridicate şi transmise spre păstrare sau nimicite. instituit un mod special de acces la obiecte. (10) Militarii condamnaţi. toţi militarii condamnaţi. (11) Comandamentul unităţii militare disciplinare este în drept să facă uz de mijloace tehnice de pază. denumit în continuare Regulamentul unităţii militare disciplinare. supraveghere şi control. epidemii.

473 din Codul de procedură penală. boală gravă a soţului sau a unei rude apropiate. comunale şi de trai. Decizia privind instituirea regimului special poate fi contestată în instanţa de judecată în modul prevăzut în art. (2) În cazul în care militarul condamnat nu poate fi asigurat cu muncă la obiectele indicate în alin.modificat programul zilei. (5) Din sumele calculate militarului condamnat pentru muncă. Antrenarea la muncă a militarilor condamnaţi (1) Militarii condamnaţi sînt antrenaţi la muncă la obiectele unităţii militare disciplinare sau la alte obiecte determinate de Ministerul Apărării. decide instituirea regimului special sau anularea măsurilor aplicate. aduce acest fapt la cunoştinţa Procurorului General. cu înştiinţarea neîntîrziată a ministrului apărării sau a şefului Marelui Stat Major.(2) al prezentului articol. a tehnicii securităţii şi igienei muncii. 50% se transferă la contul unităţii militare disciplinare pentru compensarea cheltuielilor de întreţinere a lui. Instruirea militară a condamnaţilor şi munca educativă cu condamnaţii Instruirea militară a condamnaţilor şi munca educativă cu condamnaţii în unitatea militară disciplinară se efectuează conform unor programe speciale. măsurile prevăzute în alin. Partea . cazurilor de nesupunere în grup. în decurs de 24 de ore de la primirea înştiinţării. Articolul 209. de sine stătător. (4) În cazul apariţiei unui pericol real pentru viaţa şi sănătatea condamnaţilor sau altor persoane. fără a se lua în calcul timpul necesar pentru călătoria dus-întors. amenajarea unităţii militare disciplinare. coordonate cu Procurorul General. comandantul unităţii militare disciplinare poate aplica. elaborate de Ministerul Apărării. (3) Regimul special se instituie pe un termen de pînă la 30 de zile. pot fi implicate subunităţile cu destinaţie specială. Perioada aflării în afara unităţii militare disciplinare se include în durata executării pedepsei. precum şi la munci cu caracter gospodăresc în unitatea militară disciplinară. prin ordinul ministrului apărării sau prin dispoziţia şefului Marelui Stat Major. el poate fi antrenat la muncă în alte organizaţii. formarea fondului de stimulare materială şi de satisfacere a necesităţilor sociale şi de trai ale militarilor condamnaţi. de calamitate naturală care a cauzat pagube materiale considerabile militarului condamnat sau familiei lui. cultural-educative. (4) Costul lucrărilor executate de militarul condamnat se determină conform tarifelor stabilite în organizaţiile în care este folosită munca militarilor condamnaţi. Articolul 208. cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă cel mult 30 de zile. Deplasarea de scurtă durată din unitatea militară disciplinară (1) În caz de deces. cu condiţia respectării cerinţelor regimului unităţii militare disciplinare. în modul şi în condiţiile stabilite în Regulamentul unităţii militare disciplinare. Pentru realizarea acestor programe se creează baza didactico-militară necesară.(1) al prezentului articol. (5) Pentru curmarea tulburărilor de masă. condamnatului. (2) Condamnaţilor care execută pedeapsa în unitatea militară disciplinară nu li se acordă concediile prevăzute pentru militari. precum şi pentru eliberarea ostaticilor. i se poate permite o deplasare de scurtă durată din unitatea militară disciplinară pe o durată de pînă la 7 zile. Ministrul apărării sau şeful Marelui Stat Major. Articolul 210. crearea şi dezvoltarea propriei baze de producţie. prevăzute de legislaţie. (3) Munca militarului condamnat se organizează cu respectarea regulilor de protecţie a muncii. limitată activitatea serviciilor de producţie. medico-sanitare şi a altor servicii.

iar în cazul unei verificări suplimentare . de comandantul de pluton şi de locţiitorul său. în decursul unui an de la data executării ultimei sancţiuni disciplinare.262 din prezentul cod.262. 265 şi 267 din prezentul cod. o conversaţie telefonică suplimentară. condamnatului îi sînt interzise întrevederile. o conversaţie telefonică suplimentară. condamnatului nu i se aplică o nouă sancţiune. Comandantul de pluton are dreptul să exprime menţiune. Articolul 211. Comandantul de companie are dreptul să exprime menţiune. să stingă înainte de termen sancţiunea disciplinară aplicată anterior de el sau de locţiitorul său. (8) Sancţiunea disciplinară sub formă de încarcerare se execută.în cel mult 30 de zile de la data depistării încălcării. de comandantul de grupă sau de plutonierul companiei. să stingă înainte de termen sancţiunea disciplinară aplicată anterior de ei. Condamnatul beneficiază de plimbări zilnice cu o durată de o oră şi este supus controlului medical zilnic. Articolul 212. (2) Depunerea plîngerii nu suspendă aplicarea sancţiunii disciplinare. Pe perioada aflării în carceră. În caz de transfer într-o instituţie curativoprofilactică. condamnatul se consideră absolvit de pedeapsă. (4) Aplicarea mai multor sancţiuni disciplinare pentru o singură încălcare disciplinară nu se admite. pachetelor cu provizii şi banderolelor. comandantul de grupă şi plutonierul companiei sînt în drept să exprime mustrare. el este considerat ca nefiind sancţionat. (3) Stabilirea măsurilor de stimulare şi a sancţiunilor disciplinare se face în scris. Modul de aplicare şi de executare a măsurilor de stimulare şi a sancţiunilor disciplinare (1) Comandantul unităţii militare disciplinare are dreptul să aplice orice măsură de stimulare prevăzută în art. să acorde o întrevedere suplimentară de scurtă sau de lungă durată. primirea coletelor. Măsurile de stimulare şi sancţiunile disciplinare (1) Militarilor condamnaţi le pot fi aplicate măsuri de stimulare şi sancţiuni disciplinare în conformitate cu art. Dacă sancţiunea disciplinară nu a fost aplicată în termenul stabilit sau în cel suplimentar. conversaţiile telefonice. precum şi alte măsuri de stimulare prevăzute de prezentul cod şi de Regulamentul unităţii militare disciplinare. în conformitate cu Regulamentul unităţii militare disciplinare. să stingă înainte de termen sancţiunea disciplinară aplicată anterior de el. să acorde o întrevedere suplimentară de scurtă sau de lungă durată. persoana condamnatului şi comportamentul lui. de comandantul de grupă sau de plutonierul companiei. Comandantul de pluton şi locţiitorul lui. procurarea produselor alimentare. cu excepţia încarcerării. . (5) La aplicarea sancţiunilor disciplinare se iau în considerare circumstanţele de fapt. Comandantul de companie are dreptul să exprime mustrare sau să aplice încarcerare.rămasă din cîştig se trece la contul de peculiu al militarului condamnat. (2) Durata aflării în carceră a condamnaţilor la trimiterea în unitatea militară disciplinară nu va depăşi 10 zile. (9) Dacă. durata tratamentului condamnatului se include în termenul aflării în carceră. Procedura contestării (1) Decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestată la Comitetul pentru Plîngeri în termen de 30 de zile de la data cînd a fost comunicată.265 din prezentul cod. (7) Sancţiunea disciplinară se aplică în cel mult 10 zile. cu condiţia că raportul medical este pozitiv. comandantul de grupă şi plutonierul companiei au dreptul să exprime menţiune. Locţiitorul comandantului de pluton. (6) Condamnatul are dreptul de a fi informat despre încălcarea care i se incumbă şi de a da explicaţii în apărarea sa. (2) Comandantul unităţii militare disciplinare are dreptul să aplice sancţiunile disciplinare prevăzute în art. Articolul 213.

la punerea în executare a hotărîrii. aprobat de Guvern. să depună în instanţa de judecată o plîngere repetată. pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii. Articolul 216. statutul juridic. Persoanele de sex feminin condamnate care nu au ajuns la majorat execută pedeapsa în penitenciare pentru femei. (2) Administraţia locului de deţinere. În cazul contestării aplicării sancţiunii disciplinare sub formă de încarcerare. Trimiterea hotărîrii judecătoreşti spre executare (1) Instanţa care a judecat cauza în fond trimite hotărîrea de condamnare la închisoare şi dispoziţia de executare administraţiei locului de deţinere a condamnatului.64 alin. . (5) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului. (3) Hotărîrea privind condamnarea la închisoare în privinţa persoanei care. trimite condamnatul în penitenciar. drepturile şi obligaţiile personalului sistemului penitenciar sînt reglementate în Legea cu privire la sistemul penitenciar. în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. nu s-a aflat în stare de arest preventiv sau hotărîrea privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în condiţiile art. Instituţiile care asigură executarea pedepsei închisorii (1) Executarea pedepsei închisorii se asigură de penitenciare conform prevederilor prezentului cod şi ale actelor normative adoptate în conformitate cu acesta.(5) din Codul penal şi dispoziţia de executare se trimit organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul pentru escortarea lui la locul de deţinere cel mai apropiat. (2) Persoanele condamnate care nu au ajuns la majorat execută pedeapsa în penitenciare pentru minori sau în sectoare separate ale penitenciarelor nespecializate. s-a constatat că condamnatul care nu s-a aflat în stare de arest preventiv a părăsit domiciliul şi locul aflării lui nu este cunoscut. (4) Deciziile Comitetului pentru Plîngeri sînt obligatorii pentru comandamentul unităţii militare disciplinare. (3) Femeile condamnate execută pedeapsa în penitenciare pentru femei sau în sectoare separate ale penitenciarelor nespecializate. (5) În cazul în care nu este de acord cu decizia Comitetului pentru Plîngeri. militarul condamnat este în drept. comandantul unităţii militare disciplinare este obligat să informeze despre aceasta Comitetul pentru Plîngeri în ziua depunerii contestării. stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată. Dispoziţii generale Articolul 214. Capitolul XXIV EXECUTAREA PEDEPSEI ÎNCHISORII Secţiunea 1. cu asigurarea pentru ele a condiţiilor penitenciarului pentru minori.72 din Codul penal. inclusiv ale Statutului executării pedepsei de către condamnaţi. Categoriile penitenciarelor (1) Pedeapsa închisorii. se execută în penitenciare de tip deschis. în conformitate cu art. în termen de 15 zile de la primirea dispoziţiei de executare. semiînchis şi închis. (4) Dacă.(3) Comandantul unităţii militare disciplinare este obligat să asigure expedierea neîntîrziată a plîngerii la Comitetul pentru Plîngeri. principiile de organizare a acestora. cu asigurarea pentru ei a condiţiilor penitenciarului pentru minori. organul afacerilor interne trimite instanţei de judecată un raport şi materialele necesare pentru darea în căutare a condamnatului. Articolul 215. (2) Bazele activităţii instituţiilor sistemului penitenciar. cu asigurarea pentru ele a condiţiilor penitenciarului pentru femei.

în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. în termen de 15 zile de la primirea condamnatului. după ce i se stabileşte identitatea. locul de executare a pedepsei. în mod gratuit. La primirea condamnaţilor pot fi aplicate şi alte modalităţi de separare prevăzute la art. cărora li s-a stabilit executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. pot fi lăsate în izolatorul de urmărire penală pentru îndeplinirea lucrărilor de deservire gospodărească. înştiinţează instanţa de judecată despre acest fapt. Primirea condamnatului în penitenciar (1) Primirea condamnatului în penitenciar se efectuează de către administraţia penitenciarului. (2) Transferarea condamnaţilor se face din contul statului. vor fi însoţiţi de lucrători medicali. în modul prevăzut de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. după necesitate. (3) Primirea condamnaţilor se face în spaţii special amenajate. comunică soţului.(2) din prezentul cod. Articolul 218. pe baza dispoziţiei de executare.186 din Codul de procedură penală. în decursul căreia el este supus examenului medical în vederea determinării stării sănătăţii şi capacităţii de muncă şi prescrierii. (6) Imediat după primire. Condamnaţii bolnavi de tuberculoză în formă activă sau care nu au urmat tratamentul complet al bolilor venerice ori cei care suferă de dereglări psihice. cu respectarea regulilor de deţinere separată a femeilor de bărbaţi.Articolul 217. ce nu exclud răspunderea penală. (2) Condamnatului i se întocmeşte dosar personal. Lăsarea condamnaţilor la pedeapsa închisorii în izolatoarele de urmărire penală (1) În cazuri excepţionale. indicate de el. conform raportului medicului. (2) Dosarul personal al condamnatului cuprinde: a) datele şi actul de identitate ale condamnatului. vor fi transportaţi separat de condamnaţii sănătoşi. condamnaţilor la pedeapsa detenţiunii pe viaţă de alte categorii de deţinuţi. Articolul 219. (4) După primire. în baza încheierii judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată. Escortarea condamnaţilor la locul executării pedepsei (1) Trimiterea condamnaţilor la locul executării pedepsei şi transferarea lor într-un alt penitenciar au loc sub escortă. (2) Dacă este necesar să se efectueze acte procedurale cu privire la o infracţiune săvîrşită de un condamnat care execută pedeapsa închisorii sau de o altă persoană. . condamnatul se plasează în încăperea de carantină pe o perioadă de pînă la 15 zile. a tratamentului individual. iar minorii fiind separaţi de adulţi.224. Dosarul personal al condamnatului (1) Administraţia penitenciarului întocmeşte pentru fiecare condamnat dosarul personal prevăzut în art. persoanele condamnate pentru prima dată la pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 5 ani. poate fi lăsat în izolatorul de urmărire penală sau transferat în el pe o anumită perioadă care nu poate depăşi termenul ţinerii în stare de arest prevăzut în art. (5) Administraţia penitenciarului. a actelor de identitate. cu acordul lor scris şi la decizia şefului izolatorului de urmărire penală. iar după necesitate.219 alin. avocatului sau altei persoane locul unde este deţinut şi schimbarea acestuia. Condamnaţii lăsaţi în izolatorul de urmărire penală execută pedeapsa în condiţiile prevăzute pentru regimul comun al penitenciarului de tip semiînchis. condamnatului i se permite să comunice familiei. a minorilor de adulţi. uneia din rudele condamnatului sau unei alte persoane. condamnatul. Articolul 220. femeile fiind separate de bărbaţi. a altor documente. Comunicarea se face în scris sau telefonic. a hotărîrii de condamnare.

luna. ziua şi ora la care persoana condamnată a fost primită în penitenciar. ziua şi ora la care a început executarea pedepsei. Documente privind decesul persoanelor aflate în executarea pedepsei închisorii În cazul decesului condamnatului aflat în executarea pedepsei arestului sau închisorii. d) dispoziţia de executare a hotărîrii judecătoreşti. l) documentele referitoare la măsurile de stimulare şi la sancţiunile disciplinare aplicate în timpul executării pedepsei închisorii. Articolul 222. în prezenţa persoanei anume desemnate de şeful penitenciarului. potrivit legii. precum şi cu societatea civilă. g) fişa dactiloscopică. f) cazierul judiciar. b) registrul de evidenţă a stimulărilor aplicate condamnaţilor. c) copie de pe hotărîrea judecătorească de condamnare la pedeapsa închisorii. k) documentele referitoare la participarea condamnatului la activităţile socioeducative. (3) Condamnatul la pedeapsa închisorii şi apărătorul acestuia au acces. Banii. numai cu acordul condamnatului. d) registrul de evidenţă a liberării condiţionate înainte de termen a condamnaţilor. rudele şi alte persoane apropiate. h) documentele întocmite în urma examenelor medicale. la instruirea şi formarea profesională a acestuia. . nimicite în modul şi în condiţiile stabilite în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. în care se consemnează anul. cu Statutul executării pedepsei de către condamnaţi şi cu alte acte normative. i) documentele din care rezultă îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele privind executarea pedepsei închisorii. Articolul 223. j) documentele referitoare la măsurile luate de către administraţia penitenciarului cu privire la exercitarea drepturilor persoanei condamnate la pedeapsa închisorii. e) registrul de evidenţă a punerii în libertate a condamnaţilor. m) alte documente întocmite în timpul executării pedepsei închisorii care privesc regimul de executare a acesteia. c) registrul de evidenţă a sancţiunilor disciplinare aplicate condamnaţilor. obiectele şi substanţele interzise depistate la condamnaţi vor fi ridicate şi transmise spre păstrare sau. cu excepţia situaţiilor în care acesta este cerut de organele abilitate. (2) În penitenciar se creează serviciul de probaţiune. Articolul 221. (5) Datele cu caracter personal ale condamnaţilor la pedeapsa închisorii sînt confidenţiale. e) anul. Dispoziţii generale privind executarea pedepsei închisorii (1) Executarea pedepsei şi supravegherea comportamentului condamnaţilor nu trebuie să întrerupă legăturile lor cu soţul.b) fotografii din faţă şi din profil. după caz. care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul cod. luna. medicul penitenciarului întocmeşte certificatul de deces. (4) Dosarul personal poate fi consultat. la dosarul personal. (3) Lista şi numărul de obiecte pe care condamnatul le poate avea asupra sa sînt stabilite în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. f) alte registre privind condamnaţii la pedeapsa închisorii. valorile mobiliare. Registrele privind condamnaţii la pedeapsa închisorii Administraţia penitenciarului întocmeşte: a) registrul de evidenţă a primirii condamnaţilor.

194 alin. (7) Căutarea condamnatului se face în modul şi în condiţiile stabilite în art. (6) Condamnaţii.de persoanele condamnate care anterior au executat pedeapsa arestului sau închisorii şi care au antecedente penale nestinse. după caz.de ceilalţi condamnaţi. Despre depistarea unor astfel de obiecte şi substanţe administraţia penitenciarului comunică neîntîrziat procurorului.(2) şi (3) din prezentul cod. Modul de ţinere şi completare a inventarului. (2) În scopul sporirii siguranţei condamnaţilor sau creării condiţiilor pentru tratamentul lor. Articolul 224.de condamnaţii la pedeapsa închisorii. (3) Deţinerea separată a condamnaţilor în penitenciar nu trebuie să aibă caracter discriminatoriu sau să lezeze demnitatea umană. c) persoanele aflate sub arest preventiv . nimicire sau altă gestionare a bunurilor interzise sînt reglementate în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi.de bărbaţi. (5) Obiectele şi substanţele extrase din circuitul civil vor fi ridicate şi nu se vor restitui condamnatului. Inventarul se contrasemnează de condamnat. Articolul 226. să-şi exprime liber convingerile religioase şi să acţioneze în conformitate cu ele. din .de condamnaţii aflaţi în regim iniţial pentru prima dată. inclusiv să se alimenteze. b) minorii . persoana cu funcţie de răspundere este obligată să întreprindă imediat măsuri pentru asigurarea securităţii personale a condamnatului. în virtutea funcţiilor ocupate anterior. bunurilor ridicate de la condamnat şi păstrate pînă la stingerea executării pedepsei sau ridicate şi nimicite.(4) Administraţia penitenciarului asigură ţinerea inventarului bunurilor deţinute de condamnat. e) condamnaţii la pedeapsa arestului . h) condamnaţii transferaţi în regim iniţial de deţinere în calitate de sancţiune disciplinară . i) condamnaţii care.(1) al prezentului articol. Asigurarea securităţii personale a condamnaţilor (1) Statul asigură securitatea personală a condamnaţilor. El este în drept să profeseze orice religie. (2) La apariţia pericolului pentru securitatea personală a condamnatului. g) condamnaţii pentru săvîrşirea infracţiunii cu participaţie . modul de ridicare.de ceilalţi condamnaţi. şi măsuri de protecţie din partea statului. iar. (3) Administraţia penitenciarului întreprinde măsurile de rigoare în vederea înlăturării pericolului pentru securitatea personală a condamnatului. păstrare. el este în drept să adreseze oricăreia dintre persoanele cu funcţie de răspundere a penitenciarului o cerere privind asigurarea securităţii personale. administraţia penitenciarului poate aplica şi alte criterii de deţinere separată a condamnaţilor decît cele prevăzute în alin.de adulţi. j) condamnaţii care beneficiază de dreptul de a se deplasa fără escortă sau însoţire .de condamnaţi. f) condamnaţii la pedeapsa detenţiunii pe viaţă . d) persoanele condamnate pentru prima dată . pot fi ameninţaţi cu răzbunarea . În acest caz. precum şi încăperile în care ei locuiesc pot fi supuse percheziţiei.de ceilalţi participanţi la aceeaşi infracţiune. Percheziţia corporală se face de o persoană de acelaşi sex cu condamnatul.de ceilalţi condamnaţi. Articolul 225. Asigurarea libertăţii conştiinţei şi libertăţii confesionale a condamnaţilor (1) Condamnatului îi este garantată libertatea conştiinţei şi libertatea confesională. Deţinerea separată a condamnaţilor în penitenciare (1) În penitenciare se deţin separat: a) femeile . să nu profeseze nici o religie.

naţională. fără a se limita numărul lor. casetofon personal sau de orice alte aparate autorizate de către administraţia penitenciarului.(1) şi (3) ale prezentului articol se consemnează într-un proces-verbal. condamnatul poate să se folosească de aparat de radio. în conformitate cu religia profesată. (4) Aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor alin. ale prezentului cod. în locuri accesibile. să primească. să se folosească de obiecte sau literatură de cult. (4) Condamnatului i se permite să procure. ale Statutului executării pedepsei de către condamnaţi.(1) al prezentului articol se pun la dispoziţia persoanelor condamnate. scrisori. rasială sau religioasă. Articolul 228. imediat după primirea în penitenciar. (2) Textele dispoziţiilor legale specificate în alin. precum şi modificările acestora. Accesul condamnaţilor la informaţie (1) Condamnatului i se asigură accesul la informaţia difuzată prin mijloacele de informare în masă. Articolul 227. În limitele regimurilor de deţinere prevăzute în prezentul cod şi în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. (2) Administraţia penitenciarului are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile pentru condamnaţi. (5) Prevederile alin. televizor. ale Legii privind accesul la informaţie. Articolul 229.cont propriu. dispoziţiile legale specificate în alin. să procure. literatură. să aboneze şi să primească ziare şi reviste. (3) În cazul persoanelor condamnate care au deficienţe de comunicare. Corespondenţa şi convorbirile telefonice ale condamnaţilor (1) Condamnatul are dreptul să primească şi să expedieze din cont propriu. nici să lezeze drepturile şi libertăţile altor persoane. intoleranţă etnică. în penitenciare. (3) Penitenciarul asigură recepţionarea emisiunilor radiofonice şi televizate. cu condiţia achitării plăţii pentru energia electrică consumată. condamnaţilor li se permite să participe la oficierea serviciilor divine şi ritualurilor religioase. (2) Conţinutul corespondenţei expediate şi primite de condamnat . prin reţeaua de comerţ. cultul violenţei şi cruzimii. dispoziţiile ordinelor emise în temeiul prezentului cod şi ale regulamentului de ordine interioară a penitenciarului. în condiţiile prevăzute de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. (2) Realizarea dreptului la libertatea conştiinţei şi libertatea confesională nu trebuie să contravină ordinii interioare a penitenciarului. să păstreze şi să răspîndească ediţii care propagă război.(1) şi (3) ale prezentului articol sînt asigurate şi în cazul aducerii la cunoştinţă condamnatului a unui act decizional al administraţiei penitenciarului. telegrame şi petiţii fără a se limita numărul lor în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. sînt aduse la cunoştinţă persoanelor condamnate sau sînt puse la dispoziţia lor. Asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele privind executarea pedepselor privative de libertate (1) Dispoziţiile Codului penal referitoare la executarea pedepsei. (3) În penitenciare. din contul mijloacelor proprii sau ale altor persoane. precum şi publicaţii cu caracter pornografic. în limba moldovenească sau în limba pe care o înţeleg. administraţia penitenciarului pune la dispoziţie încăperi speciale. (5) Condamnatului i se interzice să aboneze.(1) al prezentului articol li se aduc la cunoştinţă prin modalităţi care să permită înţelegerea acestora. În acest scop.

poate fi supus cenzurii. Corespondenţa condamnatului cu avocatul, cu Comitetul pentru Plîngeri, organele de urmărire penală, procuratura, instanţa de judecată, autorităţile administraţiei publice centrale, organizaţiile internaţionale interguvernamentale care asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului nu poate fi supusă cenzurii. Corespondenţa se expediază sau se transmite destinatarului de către administraţia locului de deţinere în decurs de 24 de ore de la depunerea sau primirea ei. (3) Condamnatul are dreptul la convorbiri telefonice de la telefonul public, din cont propriu, în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. Pentru asigurarea exercitării dreptului la convorbiri telefonice, administraţia penitenciarului are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru instalarea de telefoane publice în interiorul penitenciarului. Convorbirile telefonice, cu excepţia convorbirilor cu persoanele şi reprezentanţii instituţiilor şi organelor menţionate în alin.(2) al prezentului articol, pot fi interceptate. (4) Condamnatul are dreptul la cel puţin o convorbire telefonică la două săptămîni, cu o durată de 10 minute, cu soţul, cu o rudă sau cu o altă persoană la alegerea lui. (5) Numărul, periodicitatea şi durata convorbirilor telefonice care pot fi efectuate de condamnat se stabilesc de către administraţia penitenciarului, în funcţie de numărul persoanelor condamnate şi al posturilor telefonice publice instalate. Articolul 230. Primirea şi expedierea coletelor, pachetelor cu provizii şi a banderolelor (1) În modul şi în condiţiile stabilite de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, condamnatului i se permite să primească pachete cu provizii, colete şi banderole în număr nelimitat. Medicamentele şi produsele parafarmaceutice, primite în corespundere cu prescripţiile medicale, se trimit în secţia medicală a penitenciarului pentru tratamentul condamnatului. (2) Coletele, pachetele cu provizii şi banderolele se deschid de către condamnat în prezenţa lucrătorului medical şi sub supravegherea reprezentantului administraţiei penitenciarului. (3) Banii transferaţi pe numele condamnatului se depun la contul lui de peculiu. (4) Condamnatul poate expedia soţului, rudelor apropiate sau unei alte persoane, prin colet sau banderolă, lucruri personale, iar mijloacele băneşti aflate la contul său de peculiu - prin mandat poştal. Articolul 231. Procurarea de către condamnaţi a produselor alimentare şi obiectelor de primă necesitate (1) În modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, condamnatul poate procura, suplimentar la raţia alimentară gratuită, produse alimentare şi obiecte de primă necesitate din mijloacele băneşti obţinute din munca prestată în timpul executării pedepsei, din pensia sau indemnizaţiile primite, precum şi din alte mijloace băneşti aflate la contul său de peculiu. (2) Condamnaţii invalizi de gradul I şi II, pensionarii, femeile condamnate gravide sau femeile condamnate care au cu sine copii, suplimentar la raţia alimentară gratuită, pot folosi, fără restricţii, banii aflaţi la contul lor de peculiu pentru procurarea produselor alimentare şi obiectelor de primă necesitate. (3) Lista produselor alimentare şi a obiectelor de primă necesitate interzise spre vînzare în penitenciar se stabileşte de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. Articolul 232. Întrevederile condamnaţilor (1) Condamnatul are dreptul la întrevederi de scurtă şi de lungă durată, care se acordă în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. În cazurile

prevăzute de prezentul cod, conform dispoziţiei şefului penitenciarului, întrevederile de lungă durată pot avea loc în afara penitenciarului, cu dreptul de locuire a condamnatului împreună cu membrii familiei. (2) Întrevederile de scurtă durată cu soţul, rudele, iar în cazuri excepţionale, cu autorizaţia administraţiei penitenciarului, cu o altă persoană indicată de condamnat, se acordă pe o durată de 1-4 ore. (3) Întrevederile de lungă durată cu soţul, rudele, iar în cazuri excepţionale, cu autorizaţia administraţiei penitenciarului, cu o altă persoană indicată de condamnat, se acordă pe o durată de la 12 ore la 3 zile. (4) Condamnatul are dreptul la cel puţin o întrevedere de scurtă durată pe lună şi la cel puţin 4 întrevederi de lungă durată pe an. Întrevederi de lungă durată nu se acordă condamnatului aflat în regim iniţial şi condamnatului la detenţiune pe viaţă. (5) Nu este limitată frecvenţa întîlnirilor cu avocatul, cu persoanele care au dreptul de a acorda asistenţă juridică, cu mediatorul sau cu alte persoane prevăzute de lege. (6) Condamnatului bolnav de tuberculoză în formă activă nu i se acordă întrevederi de lungă durată. Întrevederile de lungă durată ce i se cuvin se înlocuiesc cu întrevederi de scurtă durată. Articolul 233. Asistenţa diplomatică (1) Persoanele condamnate care au altă cetăţenie decît cea a Republicii Moldova au dreptul de a se adresa instituţiilor diplomatice sau consulare în Republica Moldova ale statului ai cărui cetăţeni sînt şi de a fi vizitate de funcţionarii acestor instituţii diplomatice sau consulare. (2) Administraţia penitenciarului are obligaţia să coopereze cu instituţiile prevăzute în alin.(1) al prezentului articol pentru acordarea asistenţei diplomatice persoanelor condamnate. (3) Persoanele condamnate cu statut de refugiaţi sau apatrizi, precum şi persoanele condamnate care au altă cetăţenie decît cea a Republicii Moldova, al căror stat nu este reprezentat diplomatic sau consular în Republica Moldova, pot solicita administraţiei penitenciarului să contacteze autoritatea internă sau internaţională competentă şi pot fi vizitate de reprezentanţii acesteia. Articolul 234. Plimbările condamnaţilor Condamnatului, condiţiile de deţinere a căruia, în virtutea regimului sau a sancţiunii disciplinare aplicate, limitează aflarea lui la aer liber, i se acordă o plimbare zilnică cu o durată de cel puţin o oră, iar condamnatului minor - de cel puţin 2 ore. Astfel de plimbări se fac într-un loc special amenajat pe teritoriul penitenciarului. Articolul 235. Deplasarea condamnaţilor fără escortă sau însoţire (1) Condamnatului care execută pedeapsa închisorii în regim de resocializare sau care este lăsat să execute lucrări de deservire gospodărească în izolatorul de urmărire penală, precum şi condamnatului care este încadrat în programul de pregătire pentru liberare li se poate acorda dreptul de a se deplasa fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului dacă a executat cel puţin 1/3 din termenul de pedeapsă, este caracterizat pozitiv şi dacă aceasta o cere specificul muncii sau lucrărilor executate. (2) Dreptul la deplasare fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului se acordă condamnatului prin dispoziţia scrisă a şefului penitenciarului. Şeful penitenciarului stabileşte orarul şi itinerarul deplasărilor condamnaţilor. (3) Este interzisă deplasarea fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului a condamnatului care a săvîrşit infracţiune ce constituie recidivă periculoasă sau deosebit de periculoasă, condamnatului care a săvîrşit infracţiune deosebit de gravă sau excepţional de gravă, condamnatului care se află în penitenciarul respectiv mai puţin de 6 luni, condamnatului care are sancţiuni disciplinare nestinse, condamnatului pentru infracţiune intenţionată,

săvîrşită în perioada executării pedepsei, condamnatului bolnav de tuberculoză în formă activă, condamnatului care nu a urmat tratamentul complet al bolii venerice, alcoolismului, toxicomaniei, narcomaniei, condamnatului care suferă de tulburări psihice, ce nu exclud responsabilitatea. (4) Condamnaţii care beneficiază de dreptul de a se deplasa fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului trebuie să fie deţinuţi în încăperi separate de ceilalţi condamnaţi. Şeful penitenciarului, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale, prin dispoziţie scrisă, poate permite unor astfel de condamnaţi să locuiască în cămin, în afara penitenciarului. (5) Comportamentul condamnaţilor care beneficiază de dreptul de a se deplasa fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului se reglementează în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. (6) În cazul în care condamnatul încalcă regimul din penitenciar, orarul sau itinerarul deplasărilor, precum şi în cazul schimbării specificului muncii sau lucrărilor executate şi dispariţiei necesităţii deplasării în afara penitenciarului, şeful penitenciarului este în drept să-şi anuleze dispoziţia privind acordarea dreptului de a se deplasa fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului. Articolul 236. Deplasarea de scurtă durată în afara penitenciarului (1) Condamnatul care execută pedeapsa închisorii în regim comun sau de resocializare sau care este lăsat să efectueze lucrări de deservire gospodărească în izolatorul de urmărire penală, precum şi condamnatul încadrat în programul de pregătire pentru liberare, dacă este caracterizat pozitiv, poate beneficia, în decursul anului, de cel puţin o deplasare de scurtă durată, de pînă la 5 zile, în afara penitenciarului pentru vizitarea familiei, rudelor, tutorelui sau curatorului, după caz. (2) În caz de deces, de boală gravă a soţului sau a unei rude apropiate, de calamitate naturală, care a cauzat pagube materiale considerabile condamnatului sau familiei lui, persoanele indicate la alin.(1) al prezentului articol pot beneficia de o deplasare de scurtă durată de pînă la 7 zile. (3) Persoanele indicate la alin.(1) al prezentului articol care au copii în casele de copii ale penitenciarelor pot beneficia în decursul anului de cel puţin o deplasare de scurtă durată, de pînă la 7 zile, pentru a-şi aranja copiii la rude sau într-o altă casă de copii. Condamnaţii care au copii invalizi pot beneficia, cel puţin de două ori pe an, de o deplasare de scurtă durată, de pînă la 7 zile, pentru a-i vizita. (4) Persoanele indicate la alin.(1) al prezentului articol pot beneficia de dreptul de a se deplasa, pe durata stabilită în Codul muncii, pentru participare la sesiune în instituţiile de învăţămînt superior sau mediu de specialitate. (5) Cererea condamnatului privind deplasarea de scurtă durată în afara penitenciarului se examinează în decurs de 3 zile, iar în legătură cu circumstanţe excepţionale - în decurs de o zi. (6) Deplasarea de scurtă durată în afara penitenciarului se acordă prin dispoziţia scrisă a şefului penitenciarului, ţinîndu-se cont de timpul necesar pentru călătoria dus-întors. Timpul aflării condamnatului în afara penitenciarului se include în termenul de executare a pedepsei. (7) Cheltuielile de deplasare în afara penitenciarului le suportă condamnatul. (8) În cazul circumstanţelor excepţionale care împiedică revenirea condamnatului în termenul stabilit, şeful organului afacerilor interne de la locul aflării condamnatului este în drept, la cererea motivată a condamnatului, să prelungească pînă la 3 zile termenul de revenire în penitenciar, fapt despre care comunică neîntîrziat administraţiei penitenciarului. (9) În cazul în care condamnatul nu a revenit în penitenciar în termenul stabilit, organul afacerilor interne de la locul de destinaţie a deplasării, în baza demersului şefului penitenciarului, reţine

realizarea drepturilor şi intereselor lor legitime. executarea de către aceştia a obligaţiilor lor. prin diversificarea condiţiilor de deţinere în funcţie de tipul penitenciarului stabilit de instanţa de judecată şi prin schimbarea condiţiilor de executare a pedepsei. narcomaniei. condamnaţilor bolnavi de tuberculoză în formă activă. particular sau select nu se admite. precum şi pot contribui la adaptarea şi reintegrarea lor socială. (4) Transferarea condamnatului dintr-un regim de deţinere într-un alt regim de deţinere. (5) Transferarea condamnatului dintr-un penitenciar în alt penitenciar de acelaşi tip se face la decizia directorului general al Departamentului instituţiilor penitenciare.(1)-(4) ale prezentului articol nu se acordă condamnaţilor care au săvîrşit infracţiuni ce constituie recidivă periculoasă sau deosebit de periculoasă. se efectuează în temeiul hotărîrii comisiei înfiinţate în penitenciar. informează administraţia penitenciarului despre acest fapt. în comisie vor fi incluşi şi reprezentanţi ai autorităţii tutelare. organul afacerilor interne. Regimul de deţinere în penitenciare şi mijloacele de asigurare a regimului Articolul 238. anexînd un raport asupra rezultatelor căutării condamnatului. după caz. în modul prevăzut de prezentul cod. fapt despre care informează administraţia penitenciarului. Administraţia penitenciarului. condamnaţilor care nu au urmat tratamentul complet al bolii venerice. securitatea personală şi resocializarea condamnaţilor. (3) Personalizarea prin diferenţiere. pentru darea în căutare a condamnatului. care pot acorda asistenţă medicală. săvîrşite în perioada executării pedepsei. din a cărei componenţă fac parte reprezentanţi ai administraţiei penitenciarului. individualizare şi planificare a executării pedepsei este reglementată în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. (6) La transferarea condamnatului se iau în considerare caracterizările personalităţii lui cuprinse în dosarul personal. ai asociaţiilor obşteşti. Modul de constituire şi competenţa comisiei menţionate sînt stabilite în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. condamnaţilor pentru infracţiuni intenţionate. condamnaţilor care au sancţiuni disciplinare nestinse. adresează instanţei de judecată un demers. Aplicarea faţă de condamnat a condiţiilor unui regim de deţinere mai sever. (10) Deplasările prevăzute la alin. În cazul în care condamnatul nu a fost reţinut în decurs de 48 de ore din momentul parvenirii demersului. Secţiunea a 2-a. în cadrul aceluiaşi penitenciar. toxicomaniei. inclusiv privind participarea lui la programele de studii şi socioeducative. (2) Există trei regimuri de deţinere: iniţial. juridică sau psihologică condamnaţilor. Contactele cu serviciul de probaţiune penitenciară şi cu reprezentanţii asociaţiilor obşteşti Administraţia penitenciarului favorizează contactele condamnaţilor cu serviciul de probaţiune penitenciară şi reprezentanţii asociaţiilor obşteşti. în termen de 24 de ore. Articolul 237. cu anexarea materialelor necesare. În cazul minorilor.condamnatul pentru escortarea lui la locul de deţinere cel mai apropiat. supravegherea şi izolarea condamnaţilor. alte persoane. specialişti în domeniul psihologiei şi. comun şi de resocializare. condamnaţilor care suferă de tulburări psihice ce nu exclud responsabilitatea. condamnaţilor care au săvîrşit infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave. . alcoolismului. Particularităţile fiecărui regim de deţinere sînt stabilite de prezentul cod. Regimul de deţinere în penitenciare (1) Regimul de deţinere în penitenciare asigură paza. inclusiv prin deţinerea separată a diferitelor categorii de condamnaţi. ai autorităţii administraţiei publice locale.

contra semnătură. avarii. comunale şi de trai. să asigure urmărirea condamnaţilor care au evadat din penitenciar şi acordarea de ajutor organelor competente la descoperirea infracţiunilor. măsurile prevăzute în alin. modificat programul zilei. prin ordinul ministrului justiţiei. de sine stătător. epidemii. (2) Activitatea operativă de investigaţii se efectuează de către serviciul competent al penitenciarului şi cel al Departamentului instituţiilor penitenciare. administraţia penitenciarului este în drept să folosească mijloace tehnice de pază. a personalului penitenciarului şi a altor persoane aflate pe teritoriul acestuia.473 din Codul de procedură penală. instituit un mod special de acces la obiecte. Articolul 241. cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 30 de zile. despre folosirea mijloacelor tehnice de pază care pot pune în pericol viaţa sau sănătatea persoanei. epizootii.(2) al prezentului articol. (5) Pentru curmarea tulburărilor de masă. să prevină şi să descopere infracţiunile ce se pregătesc sau se săvîrşesc în penitenciar şi încălcările ordinii stabilite de executare a pedepsei. nesupunere în grup a condamnaţilor. (3) Regimul special se instituie pe un termen de pînă la 30 de zile. (4) Lista mijloacelor tehnice de pază. Activitatea operativă de investigaţii din penitenciare (1) În conformitate cu prezentul cod. precum şi dintr-un penitenciar într-un alt penitenciar de acelaşi tip.(7) Decizia privind transferarea sa dintr-un regim de deţinere într-un alt regim de deţinere. cu înştiinţarea neîntîrziată a ministrului justiţiei. precum şi pentru eliberarea ostaticilor. (2) Curentul electric poate fi folosit în partea de sus a îngrădirii exterioare a penitenciarului de tip semiînchis sau închis. supraveghere şi control. pot fi implicate subunităţile cu destinaţie specială. (4) În cazul apariţiei unui pericol real pentru viaţa şi sănătatea condamnaţilor. cazurilor de nesupunere în grup. în penitenciar se desfăşoară activitate operativă de investigaţii. . să depisteze. precum şi modul de utilizare a lor se stabilesc prin acte normative aprobate de Guvern. cultural-educative. prevenirii evadării lor şi altor infracţiuni. luare de ostatici. poate fi contestată de către condamnat în modul stabilit în prezentul capitol. supraveghere şi control (1) În scopul obţinerii informaţiei necesare despre comportamentul condamnaţilor. coordonat cu Procurorul General. cu respectarea condiţiilor de prevenire a accidentelor. Articolul 240. medico-sanitare şi a altor servicii. în penitenciar poate fi suspendată realizarea unor drepturi ale condamnaţilor prevăzute în prezentul cod. supraveghere şi control. război ori alte cazuri de forţă majoră care pun în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor. Decizia privind instituirea regimului special poate fi contestată în instanţa de judecată în modul prevăzut în art. cu Legea privind activitatea operativă de investigaţii şi cu alte acte normative. Mijloacele tehnice de pază. în penitenciar poate fi instituit un regim special. care are drept scop să asigure securitatea personală a condamnaţilor. Articolul 239. în decurs de 24 de ore de la primirea înştiinţării. conjunctură externă. a personalului penitenciarului sau a altor persoane aflate pe teritoriul acestuia. hotărăşte instituirea regimului special sau anularea măsurilor aplicate. (3) Administraţia penitenciarului este obligată să informeze condamnatul. tulburări de masă. limitată activitatea serviciilor de producţie. şeful penitenciarului poate aplica. (2) În perioada de acţiune a regimului special. introdusă paza şi supravegherea întărită. Ministrul justiţiei aduce acest fapt la cunoştinţa Procurorului General şi. Regimul special în penitenciare (1) În caz de calamităţi naturale.

iluminatul. (2) Condamnatului i se asigură posibilitatea de a face baie sau duş. condamnaţilor minori. precum şi în scopul prevenirii pricinuirii de către condamnaţi celor din jur sau sie a unor daune. Numărul maxim admis pentru deţinere în penitenciar Numărul maxim de condamnaţi admis pentru deţinere în penitenciar în regimuri separate se stabileşte de către ministrul justiţiei. (2) Colaboratorii sistemului penitenciar sînt în drept să aplice forţă fizică. însă nu mai rar de o dată pe săptămînă. Articolul 247. calităţii şi a valorii calorice a hranei eliberate . (3) Este interzisă. (2) Femeilor gravide condamnate. hrană caldă. Încăperile cu destinaţie locativă pentru condamnaţi (1) Încăperile destinate cazării deţinuţilor trebuie să corespundă exigenţelor de sănătate şi igienă stipulate în normativele de construcţii ale Republicii Moldova. asistenţa medicală în penitenciare Articolul 243. gratuit. atît de des cît necesită igiena generală. Igiena personală a condamnaţilor (1) Condamnatului i se asigură posibilitatea de a-şi satisface nevoile fiziologice în condiţii curate şi decente şi după necesitate. asigurîndu-i un aspect decent şi menţinînd-o în curăţenie. şi invalizilor de gradul I şi II li se stabileşte o raţie alimentară suplimentară. (3) Condamnatul este obligat să poarte ecuson. (2) Norma de spaţiu locativ stabilit pentru un condamnat nu poate fi mai mică de 4 m2. încălzitul şi ventilarea. mijloacelor speciale şi armei de foc (1) În cazul opunerii de către condamnaţi a rezistenţei. din contul mijloacelor bugetului de stat. mijloace speciale şi armă de foc în conformitate cu actele normative. nesupunerii cerinţelor legale şi întemeiate ale personalului sistemului penitenciar. Articolul 245. Îmbrăcămintea şi lenjeria de pat ale condamnatului (1) Condamnatul este în drept să poarte îmbrăcăminte proprie. Alimentarea condamnaţilor (1) Condamnaţilor li se asigură de 3 ori pe zi. pot fi aplicate forţa fizică. Secţiunea a 3-a. inclusiv privind volumul. spaţiul. mijloace speciale şi armă de foc. Alimentarea condamnaţilor se face. Aplicarea forţei fizice.Articolul 242. reducerea cantităţii. Articolul 246. atacării altor persoane sau săvîrşirii unor alte acţiuni social-periculoase. cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. mamelor care alăptează. care se schimbă cel puţin o dată pe săptămînă. precum şi condamnaţilor bolnavi. (4) Fiecare condamnat este asigurat cu un pat şi lenjerie de pat. conform indicaţiilor medicului. La luarea deciziei. la ore prestabilite. la temperaturi admisibile. se ţine seama de condiţiile de menţinere a regimului existente în penitenciar. în calitate de măsură de constrîngere. Articolul 244. administraţia penitenciarului îi asigură gratuit o garnitură de îmbrăcăminte de modelul stabilit de către Departamentul instituţiilor penitenciare. condamnaţilor care lucrează în condiţii grele şi nocive. (3) Administraţia penitenciarului nu este în drept să solicite condamnatului să se tundă pilug. luării de ostatici. cu excepţia cazurilor cînd se deplasează în afara penitenciarului. participării la tulburări de masă. decît în cazul prescripţiei medicului. (2) În cazul în care condamnatul nu are îmbrăcăminte proprie după anotimp. Condiţiile materiale şi de trai. în cazul evadării sau reţinerii evadaţilor din penitenciar.

condamnatul este chestionat şi supus examenului medical şi igienizării sanitare în încăperile de carantină ale penitenciarului. în cel mult 24 de ore.condamnatului. în timpul executării pedepsei. însă nu mai rar de o dată la 6 luni. (3) Medicul care efectuează examenul medical are obligaţia de a sesiza procurorul în cazul în care constată că persoana condamnată a fost supusă la tortură. (3) Şeful penitenciarului ia măsuri pentru ca condamnatul care refuză să primească hrana să fie separat de ceilalţi condamnaţi. la solicitare şi în mod periodic. (2) Asistenţa medicală în penitenciare se acordă ori de cîte ori este necesar sau la cerere. această stare fiind confirmată de doi medici. inumane sau degradante ori la alte rele tratamente. se permite aplicarea alimentaţiei pentru remedierea sănătăţii şi salvarea vieţii lui.(1) al prezentului articol se înaintează. (2) Declaraţiile prevăzute în alin. (2) În penitenciarul cu capacitatea de cel puţin 100 de locuri trebuie să funcţioneze. Serviciul medical în penitenciare (1) Orice penitenciar trebuie să aibă la dispoziţie serviciul cel puţin al unui medic generalist. Examenul medical se efectuează în condiţii de confidenţialitate. dintre care cel puţin unul nu activează în sistemul penitenciar. potrivit legii. pentru a cunoaşte motivele care au determinat luarea acestei hotărîri şi pentru a stabili primele măsuri pentru rezolvarea situaţiei. Refuzul de hrană (1) În situaţia în care condamnatul refuză să primească hrana. Articolul 249. care audiază condamnatul. şeful penitenciarului are obligaţia să îl audieze de îndată şi să îi solicite o declaraţie scrisă. de către un personal calificat. În asemenea cazuri. (4) În cazul în care sănătatea sau viaţa condamnatului care se află în greva foamei este expusă unui pericol grav şi iminent. sub supravegherea permanentă a medicului. precum şi obligaţia de a consemna în fişa medicală cele constatate şi declaraţiile persoanei condamnate în legătură cu acestea. al unui medic stomatolog şi al unui medic psihiatru. procurorului şi Comitetului pentru Plîngeri. (3) Condamnaţii beneficiază în mod gratuit de tratament medical şi de medicamente. în regim permanent. iar el şi-a pierdut capacitatea de discernămînt şi raţionament lucid. Articolul 251. Ieşirea din refuzul de hrană se consemnează într-o declaraţie scrisă. Alimentaţia se aplică pe întreaga perioadă a lipsei la condamnat a capacităţii de discernămînt şi a raţionamentului lucid. (3) Condamnaţii bolnavi care au nevoie de tratament medical specializat sînt transferaţi neîntîrziat în instituţiile medicale specializate ale Departamentului instituţiilor penitenciare sau în spitalele Ministerului Sănătăţii. Articolul 248. (2) La sosirea în penitenciar. Articolul 250. tratamente cu cruzime. persoana condamnată are dreptul . (4) Condamnatului i se asigură acces permanent la apă potabilă. un centru curativ staţionar pentru acordarea de asistenţă medicală fiecărui condamnat. care asigură condamnatului asistenţa medicală corespunzătoare astfel încît viaţa acestuia să nu fie pusă în pericol. în mod gratuit. Asistenţa medicală (1) Dreptul la asistenţă medicală al persoanelor condamnate este garantat. în termen de pînă la 15 zile. Controlul stării de sănătate a condamnaţilor (1) Examenul medical al condamnatului se efectuează la primirea în penitenciar şi. (4) În penitenciare condamnaţilor li se creează condiţii pentru practicarea sportului.

248 alin. contra semnătură. (7) În cazul unei boli grave sau constatării că persoana condamnată a fost supusă la tortură. corespunderea lor anotimpului. în măsura posibilităţii. însă nu mai mult de 10 ore pe săptămînă. Controlul efectuat de serviciul medical al penitenciarului (1) Serviciul medical al penitenciarului sau medicul care deserveşte penitenciarul este obligat să verifice regulat: a) cantitatea. din cont propriu. condamnaţii bolnavi de tuberculoză. (5) În temeiul hotărîrii comisiei medicale specializate. atelierele şi gospodăriile auxiliare ale sistemului penitenciar. narcomanie sau toxicomanie sînt supuşi tratamentului obligatoriu. (4) Condamnatul beneficiază de asistenţa terapeutică. Muncile neremunerate sînt lucrările de îngrijire şi amenajare a penitenciarului şi a teritoriului. la locul de deţinere. cu anexarea opiniei medicului sau a serviciului medical. condamnaţii pot fi antrenaţi la muncă în afara penitenciarului. inclusiv a minorilor şi femeilor. de specialitate. respectarea recomandărilor este imposibilă sau că acestea sînt inacceptabile. cu condiţia asigurării . Secţiunea a 4-a. alcoolism. din cont propriu. (2) Condamnatul poate fi antrenat la munca social-utilă remunerată în producţie. în cadrul penitenciarului. iar certificatul medico-legal se anexează la fişa medicală. Munca. (5) Lista lucrărilor şi funcţiilor pentru exercitarea cărora este interzisă antrenarea condamnaţilor la pedeapsa închisorii. cu excepţia cazului prevăzut în art. boli venerice. munca educativă cu condamnaţii Articolul 253. antrenat în afara orelor de lucru. instruirea profesională a condamnaţilor. chirurgicală. după ce persoana condamnată a luat cunoştinţă de conţinutul său. Condamnatul poate. Constatările medicului din afara sistemului penitenciar se consemnează în fişa medicală a persoanei condamnate. (2) Şeful penitenciarului este obligat să ia cunoştinţă de raportul şi de recomandările medicului şi ale serviciului medical şi să întreprindă urgent măsurile necesare. altor persoane apropiate condamnatului despre acest fapt. de îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi medico-sanitare de deţinere. b) starea sanitaro-igienică a încăperilor şi a teritoriului penitenciarului. (3) Condamnatul poate fi antrenat la munci neremunerate. Condiţiile de muncă ale condamnaţilor (1) Condamnaţii sînt antrenaţi la muncă în întreprinderile. La munca neremunerată condamnatul este. c) starea şi curăţenia îmbrăcămintei. Articolul 254. (6) Condamnatul poate fi obligat să suporte cheltuielile legate de tratamentul automutilării intenţionate. el prezintă Departamentului insituţiilor penitenciare un raport. de îndată. (2) În baza contractului încheiat între administraţia penitenciarului şi persoane fizice sau juridice. se stabileşte de Guvern. Dacă şeful penitenciarului consideră că. tratamente cu cruzime. a aşternutului condamnaţilor. telegrafic ori pe o altă cale. prepararea şi servirea hranei. să beneficieze şi de serviciile medicului privat. (4) Condamnaţii care au împlinit vîrsta de pensionare şi condamnaţii invalizi de gradul I şi II sînt antrenaţi la muncă la dorinţă.(4) din prezentul cod.de a cere să fie examinată. de regulă. indicat de aceasta sau de un medic legist. calitatea. ţinîndu-se cont de aptitudinile lui şi. Articolul 252. psihiatrică şi stomatologică. administraţia penitenciarului asigură înştiinţarea. Antrenarea la muncă a condamnatului (1) Condamnatul poate fi antrenat la muncă ţinîndu-se seama de starea lui fizică şi psihică constatată de către medic. inumane sau degradante ori alte rele tratamente. cel mult 2 ore pe zi. de un medic din afara sistemului penitenciar. familiei.

Condamnatul care execută pedeapsa într-un penitenciar de tip deschis poate beneficia. sporurile la salariu. (3) Salariul condamnatului se impozitează şi se transferă pe contul lui de peculiu. Articolul 257. (5) Din salariul condamnatului nu pot fi reţinute cheltuielile pentru întreţinerea lui în decursul executării pedepsei. precum şi condamnaţii invalizi au dreptul la pensie în mărimea stabilită de legislaţie. îmbrăcăminte şi asistenţă medicală. Modul de compensare privilegiată a zilelor de muncă (1) Condamnatului care nu încălcă regimul de deţinere şi îndeplineşte conştiincios sarcinile de producţie i se pot compensa privilegiat 3 zile din durata pedepsei cu 2 zile de muncă. (2) Cuantumul minim al salariului este garantat condamnaţilor numai cu condiţia executării de către ei a obligaţiilor (normelor) de muncă în orele de program stabilite de legislaţie şi de contract. În cazul în care condamnatul se eschivează sistematic de la muncă. cu excepţia prevăzută în art. întreprinde măsuri de perfectare a documentelor pentru calcularea pensiei şi de virare regulată a acesteia la contul de peculiu al . (5) La cererea condamnatului. (6) Condamnaţii nu răspund pentru pagubele provocate de uzul normal al bunurilor predate în folosinţă sau pentru cele provenite din riscul normal al muncii. unei rude apropiate sau unei alte persoane. Articolul 256.pazei cuvenite şi a remunerării echitabile. la cererea condamnatului. potrivit listei de munci şi profesiuni aprobate de Guvern . premiile.251 alin. (3) Timpul de lucru şi de odihnă al condamnatului se stabileşte în conformitate cu legislaţia muncii. Concediile Condamnatul care este antrenat la munci remunerate cel puţin 6 luni are dreptul la concediu neremunerat cu durata de 12 zile calendaristice.(6) din prezentul cod. (4) Munca condamnaţilor se organizează cu respectarea regulilor de protecţie a muncii. perioada respectivă nu se include în vechimea de muncă. Salariul lunar al condamnaţilor nu poate fi mai mic decît salariul minim pe ţară.3 zile din durata pedepsei cu o zi de muncă. Evidenţa timpului de muncă se ţine conform instrucţiunii aprobate de Departamentul instituţiilor penitenciare. luîndu-se în considerare indexările şi majorările stabilite. pe perioada concediului. perioada de muncă pe durata executării pedepsei închisorii se include de către instanţa de judecată în vechimea lui totală de muncă. precum şi celelalte recompense. (7) Indiferent de mărimea reţinerilor. Retribuirea muncii condamnaţilor (1) Munca condamnaţilor la pedeapsa închisorii se retribuie în conformitate cu legislaţia muncii. În cuantumul minim al salariului nu se includ suplimentele. inclusiv pentru alimentaţie. (2) Administraţia penitenciarului. (4) Reţinerile din salariul condamnatului în temeiul documentelor executorii nu pot depăşi 75% din cîştigul lunar. prevăzute de legislaţie. la contul de peculiu al condamnatului se transferă cel puţin 25% din cîştigul lunar. (2) Calculul zilelor conform compensării privilegiate a zilelor de muncă se efectuează lunar şi se aprobă de către şeful penitenciarului. Articolul 258. iar condamnatului antrenat la lucrări subterane sau la lucrări cu condiţii grele şi nocive de muncă. a tehnicii securităţii şi igienei muncii. Asigurarea condamnaţilor cu pensie (1) Condamnaţii care au împlinit vîrsta de pensionare şi au vechimea în muncă cuvenită. (8) Condamnatul poate expedia mijloacele băneşti aflate la contul lui de peculiu soţului. de dreptul de a se deplasa în afara penitenciarului. Articolul 255.

(2) Crearea condiţiilor şi elaborarea programelor de instruire profesională a condamnaţilor se efectuează în modul stabilit de Ministerul Justiţiei. precum şi condamnaţii la detenţiune pe viaţă urmează învăţămîntul secundar general la dorinţă.condamnatului. Articolul 260. Instruirea condamnaţilor (1) În penitenciare se organizează în mod obligatoriu învăţămîntul secundar general al condamnaţilor. Secţiunea a 5-a. Măsurile de stimulare şi sancţiunile disciplinare aplicate condamnaţilor Articolul 262. administraţia penitenciarului. Articolul 261. b) premierea pentru obţinerea unor indicatori înalţi în muncă. în special în cadrul activităţii socioeducative. Munca educativă cu condamnaţii (1) Pentru organizarea muncii educative cu condamnaţii. în condiţiile legii. (4) Condamnatul antrenat la muncă. invalizii de gradul I. (2) Munca educativă cu condamnaţii se desfăşoară ţinîndu-se cont de particularităţile individuale ale persoanei condamnatului. cu concursul autorităţilor publice şi asociaţiilor obşteşti interesate. Instruirea profesională a condamnaţilor (1) În penitenciare se organizează. (5) În fiecare penitenciar funcţionează o bibliotecă pentru uzul tuturor categoriilor de condamnaţi. utilizîndu-se forme individuale sau în grup în baza metodelor psihopedagogice. îvăţămîntului. în mod obligatoriu. în perioada susţinerii examenelor. fondarea. administraţia penitenciarului. de comun acord cu Ministerul Educaţiei. iar condamnaţii sînt încurajaţi să frecventeze biblioteca. de Ministerul Educaţiei şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. (3) Munca educativă se organizează conform programelor elaborate de către Ministerul Educaţiei. Fondul de carte se completează din contul veniturilor proprii de către Departamentul instituţiilor penitenciare. Măsurile de stimulare aplicate condamnaţilor (1) În modul stabilit de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. instruirea profesională a condamnaţilor. certificatele sau orice alte documente care atestă însuşirea unei meserii. c) acordarea unor întrevederi suplimentare de scurtă şi de lungă durată. . (6) Crearea condiţiilor pentru învăţămîntul secundar şi superior al condamnaţilor. îi pot fi aplicate următoarele măsuri de stimulare: a) menţiune. (3) Diplomele. beneficiază de concediu în condiţiile Codului muncii. condamnatului care are o bună conduită şi a făcut eforturi simţitoare pentru reintegrarea socială. de comun acord cu Ministerul Educaţiei. (3) La solicitarea condamnatului. adecvat alcătuită din literatură artistică şi de instruire. pînă la eliberarea lui din penitenciar sau într-un alt penitenciar. precum şi din sponsorizări şi donaţii cu concursul instituţiilor şi organizaţiilor interesate. reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de învăţămînt din sistemul penitenciar se efectuează în modul stabilit de Ministerul Justiţiei. d) permisiunea de a avea convorbiri telefonice suplimentare cu o durată de pînă la 20 de minute. e) stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate. transferarea Articolul 259. instruirii profesionale. (2) Condamnaţii în vîrstă de peste 50 de ani. de comun acord cu Ministerul Justiţiei. administraţia penitenciarului şi autoritatea administraţiei publice locale îi creează condiţii pentru învăţămîntul secundar profesional sau învăţămîntul superior. creează baza tehnico-materială respectivă. calificarea sau recalificarea profesională în cursul executării pedepsei sînt recunoscute.

d) nerespectarea normelor de igienă colectivă sau individuală.pe un termen de pînă la 7 zile. personalul administraţiei penitenciarului are obligaţia de a sesiza procurorul.265 alin. dacă este de natură să aducă atingere ordinii sau siguranţei penitenciarului. de asemenea. Articolul 265. (2) Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea penală sau civilă a persoanelor condamnate. În acest caz. (4) Întrevederile de scurtă şi de lungă durată se acordă suplimentar celor stabilite în art.c) şi d) din prezentul cod pot fi stinse înainte de termen numai la expirarea a 6 luni din ziua executării sancţiunii disciplinare.232 din prezentul cod. (3) Premiul bănesc în calitate de măsură de stimulare se virează la contul de peculiu al condamnatului. (2) În calitate de măsură de stimulare. constituie infracţiuni. Menţiunea se exprimă. f) utilizarea în alte condiţii decît cele prevăzute de lege a bunurilor puse la dispoziţie de administraţia penitenciarului.228 din prezentul cod.265 din prezentul cod. poate fi aplicată. g) nerespectarea oricărei obligaţii care revine persoanei condamnate la executarea pedepsei potrivit dispoziţiilor prezentului cod. c) încarcerarea: . Articolul 263. (2) Măsurile de stimulare se aplică de către şeful penitenciarului. (6) Sancţiunile disciplinare stabilite în art. potrivit legii penale. una din sancţiunile prevăzute în art.pe un termen de pînă la 15 zile. la îngrijirea şi amenajarea încăperilor şi/sau a teritoriului penitenciarului. Abateri disciplinare (1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: a) prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite zone din penitenciar ori nerespectarea orei de revenire în penitenciar. bunuri sau de alte valori în alte condiţii decît cele prevăzute de lege.f) alte măsuri de stimulare prevăzute de prezentul cod. b) antrenarea. Articolul 264. în funcţie de tipul penitenciarului şi de regimul de deţinere. ale Statutului executării pedepsei de către condamnaţi şi ale regulamentului de ordine interioară a penitenciarului. d) transferarea condamnatului din regimul de deţinere de resocializare în regimul comun. (3) Pentru faptele care. b) tulburarea în orice mod a programelor socioeducative care se derulează în penitenciar. e) comunicarea cu exteriorul în alte condiţii şi prin alte mijloace decît cele prevăzute de lege.condamnatului deţinut în penitenciarul de tip închis .(1) lit. Procedura aplicării măsurilor de stimulare (1) Măsurile de stimulare se exprimă în scris. după aducerea acestora la cunoştinţă potrivit art. .condamnatului deţinut în penitenciarul de tip deschis sau semiînchis . condamnaţii care execută pedeapsa în penitenciare de tip deschis pot primi permisiunea de a se deplasa în afara penitenciarului în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare. condamnatului îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare: a) mustrare. (5) Condamnatului i se poate stinge înainte de termen o singură sancţiune disciplinară aplicată anterior. . peste rînd. (2) Condamnatului care beneficiază de dreptul de a se deplasa fără . Sancţiunile disciplinare aplicate condamnaţilor (1) În modul stabilit de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. în mod provizoriu.femeii condamnate sau minorului condamnat . c) procurarea sau deţinerea de bani. şi de către şeful detaşamentului.pe un termen de pînă la 20 de zile.

cu condiţia că raportul medical este pozitiv.la expirarea unui an de la data aplicării ultimei sancţiuni disciplinare. În caz de transfer într-o instituţie curativoprofilactică. contra semnătură. (4) La aplicarea sancţiunii disciplinare se iau în considerare circumstanţele de fapt. Articolul 267. Modul de aplicare şi de executare a sancţiunilor disciplinare (1) Sancţiunile disciplinare se exprimă în scris. . (6) Sancţiunea disciplinară se aplică în cel mult 10 zile. şi poate fi contestată de acesta în modul stabilit în art. (7) Directorul general al Departamentului instituţiilor penitenciare este în drept. (4) Sancţiunea disciplinară poate fi stinsă înainte de termen. în timpul executării pedepsei. (3) Condamnatul care. în calitate de măsură de stimulare. în modul stabilit în art. (3) Sancţiunea disciplinară sub formă de declarare a condamnatului violator al regimului de deţinere se stinge la expirarea unui an de la data declarării lui drept violator al regimului de deţinere. (8) Dacă sancţiunea disciplinară nu a fost aplicată în termenul stabilit sau în cel suplimentar. (2) Dacă în decursul unui an de la data executării ultimei sancţiuni disciplinare condamnatului nu i se aplică o nouă sancţiune. condamnatul se consideră absolvit de pedeapsă. (2) Sancţiunile disciplinare se aplică de către şeful penitenciarului. sancţiunea se consideră stinsă. (10) Sancţiunea disciplinară sub formă de încarcerare se execută în conformitate cu Statutul executării pedepsei de către condamnaţi.(1) lit.de cel puţin 2 ore) şi este supus controlului medical zilnic. pînă la expirarea termenului limită stabilit în alin. în calitate de sancţiune disciplinară.escortă sau însoţire i se poate aplica. (3) Aplicarea mai multor sancţiuni disciplinare pentru o singură încălcare disciplinară nu se admite. Condamnatului încarcerat îi sînt interzise întrevederile. interdicţia de a locui în afara teritoriului penitenciarului. (5) Aplicarea sancţiunii disciplinare indicate în alin. procurarea produselor alimentare. primirea coletelor. persoana condamnatului şi comportamentul lui. să prelungească termenul verificării suplimentare cu 20 de zile. el beneficiază de plimbări zilnice cu durata de o oră (condamnatul minor . (5) Condamnatul este informat. despre încălcarea care i se incumbă şi are dreptul de a da explicaţii în apărarea sa.(6) al prezentului articol. Totodată. durata tratamentului condamnatului se include în termenul deţinerii în carceră.268 din prezentul cod. (9) Decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare se aduce la cunoştinţă condamnatului. Articolul 266. Stingerea şi anularea sancţiunilor disciplinare (1) Sancţiunile disciplinare pot fi stinse sau anulate. convorbirile telefonice. pachetelor cu provizii şi banderolelor.263 din prezentul cod. a admis repetat abateri disciplinare grave sau a fost recunoscut vinovat de săvîrşirea unei infracţiuni intenţionate este declarat violator al regimului de deţinere.în cel mult 30 de zile de la data depistării încălcării. contra semnătură. iar condamnatul este considerat ca nefiind sancţionat.c) al prezentului articol femeilor gravide şi femeilor cu copii sugari se interzice. iar în cazul unei verificări suplimentare . iar în cazul comiterii unei alte încălcări sancţionate de către şeful penitenciarului . în cazuri excepţionale. (4) Condamnatul violator al regimului de deţinere execută pedeapsa în regimul iniţial de deţinere şi nu poate fi transferat în regimul comun sau în regimul de resocializare.

Termenul de 3 luni poate fi depăşit în cazul în care condamnatului declarat violator al regimului de deţinere i-a fost prelungit termenul de aflare în regim iniţial sau el a fost reîntors din regimul comun în regimul iniţial. condamnaţii.236 din prezentul cod. (4) Plîngerea asupra sancţiunii disciplinare sub formă de încarcerare suspendă executarea sancţiunii şi se examinează în regim de urgenţă. prin decizia Comitetului pentru Plîngeri. în intervalul de timp de la deşteptare pînă la stingere. de tip semiînchis şi de tip închis Articolul 269. (7) Decizia Comitetului pentru Plîngeri este obligatorie şi se va executa imediat. Procedura de contestare (1) Decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestată la Comitetul pentru Plîngeri în termen de 30 de zile de la data comunicării ei.(2) şi (3) ale prezentului articol. (6) Comitetul pentru Plîngeri confirmă temeinicia contestaţiei sau legalitatea şi temeinicia sancţiunii disciplinare aplicate condamnatului. condamnaţii sînt deţinuţi . b) pot beneficia de o deplasare de scurtă durată în condiţiile art.(5) Sancţiunea disciplinară stinsă nu produce efecte juridice pentru condamnat. În acest scop. condamnaţii. (7) În cazul în care sancţiunea disciplinară a fost anulată. pe teritoriul penitenciarului în limitele stabilite de administraţia penitenciarului. suplimentar la prevederile alin. (6) Sancţiunile disciplinare aplicate pot fi anulate prin hotărîrea definitivă a instanţei de judecată. Condamnaţii care execută pedeapsa în regim iniţial: a) sînt în drept de a se deplasa liber. (8) În cazul în care condamnatul nu este de acord cu decizia Comitetului pentru Plîngeri el este în drept să conteste decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare în instanţa de judecată în modul stabilit. deţinuţi sub supraveghere în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. Penitenciarele de tip deschis. condamnaţii se află timp de 3 luni din ziua intrării în penitenciar. condamnaţii sînt. Penitenciarul de tip semiînchis (1) În penitenciarul de tip semiînchis. pot beneficia de dreptul de a locui împreună cu familia într-un spaţiu locativ separat pe teritoriul penitenciarului sau în apropierea lui.(2) al prezentului articol: a) pot fi antrenaţi la muncă în afara penitenciarului fără supraveghere. prin dispoziţia scrisă a şefului penitenciarului. (2) În regim iniţial. condamnatul se consideră ca nefiind sancţionat. (2) Contestaţia depusă nu suspendă executarea sancţiunii disciplinare. suplimentar la prevederile alin. (3) În regim comun. cu excepţia încarcerării. b) sînt în drept de a avea asupra lor şi de a utiliza obiecte de valoare şi bani. (4) În regim de resocializare. (5) Membrii Comitetului pentru Plîngeri vizitează penitenciarul în vederea examinării plîngerii la faţa locului. se examinează faptele care au servit temei pentru aplicarea sancţiunii disciplinare. de regulă. Articolul 270. (3) Şeful penitenciarului este obligat să asigure expedierea neîntîrziată a plîngerii condamnatului la Comitetul pentru Plîngeri. Articolul 268. Secţiunea a 6-a. se audiază condamnatul care a depus plîngerea şi alte persoane necesare. Penitenciarul de tip deschis (1) În penitenciarul de tip deschis.

(3) În regim comun.(2) şi (3) ale prezentului articol: a) sînt în drept de a avea asupra lor şi de a utiliza obiecte de valoare şi bani. (2) Condamnaţii minori pot beneficia: a) în regim iniţial . însă nu mai mult de o treime din durata pedepsei. suplimentar la prevederile alin. în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. condamnaţii sînt în drept. cu excepţiile prevăzute de prezenta secţiune. condamnaţii sînt în drept să se deplaseze liber pe teritoriul penitenciarului în limitele stabilite de administraţia penitenciarului.de întrevederi de scurtă durată cel puţin o dată în lună şi de întrevederi de lungă durată cel puţin o dată în două luni. Condamnaţii: a) sînt repartizaţi în încăperi izolate cu cel mult 2 locuri. b) pot fi antrenaţi la munci care nu necesită ieşire din penitenciar. Articolul 271. Secţiunea a 7-a. (3) În regim comun. Articolul 273. Condamnaţii: a) sînt repartizaţi în încăperi izolate cu cel mult 4 locuri. Penitenciarul de tip închis (1) În penitenciarul de tip închis.(3) al prezentului articol. (4) În regim de resocializare.(2) al prezentului articol. Dispoziţii generale (1) Condamnaţii în vîrstă de pînă la 18 ani execută pedeapsa în penitenciare pentru minori în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. b) pot fi antrenaţi la munci care nu necesită ieşire din penitenciar. b) în regim comun . (3) Condamnaţii minori sînt deţinuţi separat de condamnaţii adulţi. c) pot beneficia de o deplasare de scurtă durată în condiţiile art. Ei au dreptul de a procura nelimitat produse alimentare folosind banii de pe contul lor de peculiu. b) pot fi antrenaţi la munci care nu necesită ieşire din penitenciar. Particularităţile executării pedepsei în penitenciarul pentru minori (1) Regimul de deţinere în penitenciarul pentru minori corespunde regimului stabilit pentru penitenciarul de tip semiînchis. condamnaţii.236 din prezentul cod. b) pot fi antrenaţi la muncă în afara penitenciarului fără supraveghere. (4) În regim de resocializare. suplimentar la prevederile alin. condamnaţii sînt deţinuţi cu pază şi sub supraveghere permanentă. . c) se pot deplasa liber în zona locativă şi în încăperile de uz comun ale secţiei cu regim comun în intervalul de timp de la deşteptare pînă la stingere. însă în condiţiile penitenciarului pentru minori. condamnaţii se află timp de 9 luni din ziua intrării în penitenciar.sub supraveghere permanentă. în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. în intervalul de timp de la deşteptare pînă la stingere. (2) În regim iniţial. să se deplaseze liber pe teritoriul penitenciarului în limitele stabilite de administraţia penitenciarului.de întrevederi de scurtă durată cel puţin o dată în lună şi de întrevederi de lungă durată cel puţin o dată în trimestru. Penitenciarele pentru minori Articolul 272. (2) În regim iniţial. (2) Condamnaţii care nu au împlinit vîrsta de 18 ani pot executa pedeapsa şi în sectoare separate ale penitenciarelor pentru adulţi. condamnaţii se află timp de 6 luni din ziua intrării în penitenciar. suplimentar la prevederile alin. condamnaţii: a) sînt repartizaţi în încăperi izolate cu cel mult 4 locuri. (4) Condamnaţilor minori li se asigură o raţie alimentară suplimentară.

(2) Femeilor li se asigură posibilitatea de a naşte în spitale ce nu aparţin Departamentului instituţiilor penitenciare. Secţiunea a 8-a.238 din prezentul cod hotărăşte asupra oportunităţii executării în continuare a pedepsei de către condamnat în penitenciarul pentru minori. Articolul 274. (3) În modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi.(2). fiind însoţiţi de reprezentanţii lor legali. acest fapt nu va fi indicat în certificatul lui de naştere. pe o durată de cel mult 8 ore. Acestor deţinute nu se aplică sancţiunea disciplinară sub formă de încarcerare.de întrevederi de scurtă durată cel puţin o dată în lună şi de întrevederi de lungă durată cel puţin o dată în două luni. administraţia penitenciarului asigură o supraveghere continuă. (4) Vizitarea de către condamnaţi a manifestărilor culturaldistractive şi sportive pe timp de noapte este interzisă. (5) La împlinirea vîrstei de 3 ani. Particularităţile executării pedepsei de către femeile gravide şi mamele care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani (1) În penitenciare se amenajează încăperi speciale pentru îngrijirea femeilor gravide şi creşe pentru copii.(2) al prezentului articol. (3) Regimul de deţinere în penitenciarul pentru femei corespunde regimului stabilit pentru penitenciarul de tip deschis. însă în condiţiile penitenciarului pentru femei. (4) La solicitare. de tip semiînchis sau de tip închis. fiind însoţiţi de reprezentanţi ai administraţiei penitenciarului. mamei cu copil în vîrstă de pînă la 3 ani i se creează condiţii de locuire în comun. inclusiv medicală. femeilor li se asigură îngrijire medicală specializată conform prescripţiilor medicale. dacă aceasta nu împiedică dezvoltarea normală a . Penitenciarele pentru femei Articolul 275. a copilului şi a mamei. b) acordarea dreptului de a ieşi din penitenciar. suplimentar la cele prevăzute în secţiunea a 5-a din prezentul capitol şi în alin. Administraţia penitenciarului asigură mamei posibilitatea de a menţine legătura cu copilul său. condamnaţilor le pot fi aplicate următoarele măsuri de stimulare: a) acordarea dreptului de a vizita manifestări cultural-distractive şi sportive în afara penitenciarului. cu dreptul de a locui împreună cu familia într-un spaţiu locativ separat pe teritoriul penitenciarului sau în apropierea lui.72 alin. Persoanele de sex feminin care nu au ajuns la majorat execută pedeapsa în condiţiile penitenciarului pentru minori. În acest caz. pe o durată de cel mult 8 ore. (3) şi (4) din Codul penal. în conformitate cu prevederile art. Articolul 276. comisia înfiinţată în penitenciar în componenţa enunţată la art. Dispoziţii generale (1) Femeile condamnate execută pedeapsa în penitenciare pentru femei în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. Transferarea condamnaţilor într-un alt penitenciar La împlinirea vîrstei de 18 ani. copilul se dă în îngrijire unei persoane. În temeiul hotărîrii comisiei.c) în regim de resocializare . (4) Femeile gravide şi mamele care au cu ele copii nu pot fi deţinute în condiţiile penitenciarului de tip închis. sau instituţiei specializate pentru copii. (3) După naştere. (2) Femeile condamnate pot executa pedeapsa şi în sectoare separate ale penitenciarelor pentru bărbaţi. În cazul naşterii copilului în penitenciar. cu consimţămîntul scris al mamei şi cu acordul autorităţii tutelare. administraţia penitenciarului adresează instanţei de judecată un demers privind transferarea condamnatului într-un alt penitenciar sau lăsarea lui în acelaşi penitenciar. indicate de ea.

în funcţie de condiţiile detenţiei. luată în temeiul hotărîrii comisiei înfiinţate în penitenciar în componenţa enunţată la art.96 din Codul penal survin în faza executării de fapt a pedepsei. (3) Condamnaţii execută pedeapsa în regim iniţial şi în regim comun. cu particularităţile stabilite în prezentul capitol. el poate fi transferat în regim iniţial pe un termen de cel mult un an de la data aplicării ultimei sancţiuni disciplinare. (3) Oficiul de executare. (2) Condamnaţii execută pedeapsa detenţiunii pe viaţă în camere cu cel mult 4 locuri. Capitolul XXVI AMÎNAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI. copilul poate fi dat în îngrijire unei persoane sau instituţiei specializate pentru copii şi înainte de împlinirea vîrstei prevăzute în alin. Condiţiile executării pedepsei detenţiunii pe viaţă (1) Pedeapsa detenţiunii pe viaţă se execută în conformitate cu condiţiile stabilite pentru executarea pedepsei închisorii de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. în regim iniţial şi în regim comun. în camere. Amînarea executării pedepsei (1) Instanţa de judecată poate decide amînarea executării pedepsei în temeiul şi în condiţiile art. după caz. (6) Pentru asigurarea dezvoltării normale şi securităţii copilului. La demers se anexează certificatul medical despre graviditate sau. administraţia penitenciarului sau.(5) al prezentului articol. în temeiul deciziei motivate a şefului penitenciarului cu acordul autorităţii tutelare. la oficiul de executare. se organizează munca lor. în termen de 5 zile după rămînerea definitivă a hotărîrii. alt organ competent înaintează un demers instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se execută pedeapsa. SUSPENDAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI LIBERAREA DE PEDEAPSĂ Articolul 278. administraţia penitenciarului poate prelungi pînă la 6 luni aflarea copilului împreună cu mama. (5) În cazul în care condamnatul transferat în regim comun încalcă regimul de deţinere. într-un penitenciar special de tip închis. comportamentul condamnatului şi gradul de pericol posibil din partea acestuia.copilului şi nu are efecte negative asupra lui. Articolul 279. Ele au dreptul de a procura nelimitat produse alimentare folosind banii de pe contul lor de peculiu. comunică instanţei de . Cererea pentru amînarea executării pedepsei poate fi înaintată şi de către condamnat.96 din Codul penal. după caz. în termen de 5 zile. (2) În cazul în care condiţiile de amînare prevăzute în art. termenul stabilit de 10 ani pentru transferarea condamnatului în regim comun poate fi redus prin decizia Directorului general al Departamentului instituţiilor penitenciare. Supravegherea persoanei în perioada pentru care a fost amînată executarea pedepsei (1) Instanţa care a judecat cauza în fond trimite hotărîrea privind amînarea executării pedepsei oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatei. (4) La solicitarea condamnaţilor. (2) Condamnata cu privire la care a fost amînată executarea pedepsei semnează în instanţa de judecată obligaţia de a se prezenta. certificatul de naştere al copilului şi dosarul personal al condamnatei. În funcţie de personalitatea. sub o permanentă supraveghere vizuală şi/sau electronică. Transferarea în regimul comun se poate efectua după executarea a 10 ani de pedeapsă în regim iniţial. La cererea condamnatei.238 din prezentul cod. Capitolul XXV DETENŢIUNEA PE VIAŢĂ Articolul 277. (7) Femeilor gravide şi mamelor care alăptează li se asigură o raţie alimentară suplimentară.

oficiul de executare. inclusiv de respectare a restricţiilor stabilite de instanţă. Articolul 283. în termen de 5 zile. înaintează instanţei de judecată demersul respectiv. comunică instanţei care a judecat cauza în fond despre încetarea acţiunilor de supraveghere. pe perioada pentru care a fost suspendată executarea pedepsei şi. iar în cazul în care acestea nu s-au soldat cu succes. în termen de 5 zile. sau schimba domiciliul încunoştinţînd în prealabil organul care exercită controlul asupra comportamentului ei. Hotărîrea definitivă a instanţei de judecată. Articolul 281. altui organ competent despre luarea la evidenţă a condamnatei.90 din Codul penal. în termen de 5 zile după rămînerea definitivă a hotărîrii. după caz. înaintează instanţei de judecată demersul respectiv. se trimite instanţei care a judecat cauza în fond pentru a fi anexată la dosar.279 şi 281 din prezentul cod şi ale altor acte normative.96 alin. se trimite instanţei care a judecat cauza în fond pentru a fi anexată la dosar. comunică instanţei de judecată despre luarea la evidenţă a condamnatului. Demersul se depune la instanţa de judecată din raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare. pe un termen mai mare de 5 zile. (4) Oficiul de executare întreprinde acţiuni de supraveghere şi probaţiune a condamnatei pe toată perioada pentru care a fost amînată executarea pedepsei şi. oficiul de executare sau. (8) şi (9) din Codul penal. (4) Oficiul de executare întreprinde acţiuni de supraveghere şi probaţiune a condamnatului. (3) Oficiul de executare.90 alin. în termen de 5 zile. (2) Condamnatul cu privire la care a fost suspendată executarea pedepsei semnează în instanţa de judecată obligaţia de a se prezenta. în termen de 5 zile. Hotărîrea definitivă a instanţei de judecată. Demersul se depune la instanţa de judecată din raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare. după caz. (5) Condamnata poate părăsi. în cazul survenirii condiţiilor prevăzute în art.(7).judecată şi administraţiei penitenciarului sau. pe un termen mai mare de 5 zile. Supravegherea militarului condamnat în perioada pentru care a fost amînată sau suspendată executarea pedepsei Supravegherea comportamentului militarului condamnat în perioada pentru care a fost amînată sau suspendată executarea pedepsei este exercitată de către comandamentul militar respectiv. (6) La expirarea termenului de probă stabilit. (5) Condamnatul poate părăsi. Căutarea condamnatului cu privire la care a fost amînată sau suspendată executarea pedepsei (1) În cazul în care condamnatul nu s-a prezentat pentru a fi luat la evidenţă sau a părăsit domiciliul şi locul aflării lui nu este cunoscut. la oficiul de executare. Supravegherea persoanei în perioada pentru care a fost suspendată executarea pedepsei (1) Instanţa care a judecat cauza în fond trimite hotărîrea privind suspendarea executării pedepsei oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului. după expirarea a 15 zile. Articolul 282. în cazul survenirii condiţiilor prevăzute în art. trimite instanţei în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare sau este dislocat comandamentul militar un demers pentru dispunerea . Articolul 280. sau schimba domiciliul încunoştinţînd în prealabil organul care exercită controlul asupra comportamentului lui. comandamentul militar întreprinde măsuri iniţiale de căutare. în condiţiile art. Suspendarea executării pedepsei Instanţa de judecată poate decide suspendarea executării pedepsei în temeiul şi în condiţiile art.(2) şi (3) din Codul penal.

adoptă. depunerea repetată a demersului poate avea loc după înlăturarea motivelor de fapt şi/sau de drept invocate de instanţă la respingerea demersului. (2) În cazul în care instanţa de judecată respinge demersul pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă. o hotărîre privind propunerea pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă sau privind refuzul în acest sens. administraţia locului de deţinere sau comandamentul militar. Demersul se judecă în condiţiile Codului de procedură penală. la instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere. după caz. după caz. după caz. (2) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare sau este dislocat comandamentul militar. compensarea privilegiată a zilelor de muncă. (2) Propunerea pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă se depune. Articolul 284. Anularea amînării executării pedepsei sau suspendării executării pedepsei Executarea hotărîrii instanţei de judecată privind anularea amînării executării pedepsei sau suspendării executării pedepsei este asigurată în condiţiile art. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă Instanţa de judecată poate decide liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă. Articolul 285. Supravegherea persoanei liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen (1) Instanţa care a judecat demersul în fond trimite hotărîrea privind liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen oficiului . Articolul 286. refuză să propună liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă. aplicînd.170 din prezentul cod. (3) În cazul în care administraţia locului de deţinere sau comandamentul militar.91 şi 92 din Codul penal. în temeiul şi în condiţiile art. calculul zilelor conform compensării privilegiate a zilelor de muncă. dovezile motivelor de fapt invocate şi. Articolul 287. Modul de înaintare a demersului pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă (1) În cazul în care condamnatul întruneşte condiţiile prevăzute în art. condamnatul poate înainta un demers pentru liberare sau înlocuire nemijlocit în instanţa de judecată. în termen de o lună. în termen de 5 zile de la data adoptării hotărîrii. după caz.dării în căutare. Judecarea demersului pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă (1) La demersul pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă se anexează dosarul personal al condamnatului.91 şi 92 din Codul penal. Articolul 288.

care asigură însoţirea şi plasarea minorului în instituţia specială de învăţămînt şi de reeducare sau în instituţia curativă şi de reeducare. unui alt organ competent despre luarea la evidenţă a persoanei liberate condiţionat înainte de termen. Articolul 290. trimite instanţei în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare sau este dislocat comandamentul militar un demers pentru dispunerea dării în căutare.de executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul sau este dislocat comandamentul militar. după expirarea a 15 zile. (3) Oficiul de executare sau. (2) Demersul instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei. (5) Hotărîrea instanţei de judecată privind revocarea liberării condiţionate înainte de termen se trimite spre executare conform art. Căutarea persoanei liberate condiţionat înainte de termen (1) În cazul în care persoana liberată condiţionat înainte de termen nu s-a prezentat pentru a fi luată la evidenţă sau a părăsit domiciliul şi locul aflării ei nu este cunoscut. comandamentul militar întreprinde măsuri iniţiale de căutare. după caz. în temeiul art. împreună cu raportul medical şi dosarul personal al . se trimite instanţei care a judecat cauza în fond pentru a fi anexată la dosar. iar în cazul în care acestea nu s-au soldat cu succes. după caz. (6) Hotărîrea definitivă a instanţei de judecată privind revocarea liberării condiţionate. Articolul 291. Liberarea de pedeapsă a minorilor (1) Hotărîrea instanţei privind liberarea de pedeapsă a minorilor. după caz.(8) din Codul penal. (7) La expirarea termenului condiţionat stabilit. comunică instanţei care a judecat cauza în fond despre încetarea acţiunilor de supraveghere. Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave (1) Liberarea de la executarea pedepsei din cauza bolii. după caz. comandamentul militar.95 din Codul penal. se trimite pentru executare oficiului de executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul minorul.91 alin. comandamentul militar. după caz.170 din prezentul cod. (2) Persoana liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen semnează în instanţa de judecată obligaţia de a se prezenta la oficiul de executare în termen de 5 zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii.93 din Codul penal. în cazul survenirii condiţiilor prevăzute în art. (2) Demersul privind prelungirea termenului de aflare a persoanei în instituţia specială de învăţămînt şi de reeducare sau în instituţia curativă de reeducare şi după împlinirea vîrstei de 18 ani se înaintează de către administraţie instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află instituţia respectivă. se dispune de către instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află instituţia sau organul care asigură executarea pedepsei. precum şi instanţei care a judecat cauza în fond. oficiul de executare sau. comunică administraţiei locului de deţinere sau. oficiul de executare sau. în termen de 5 zile. (4) Oficiul de executare sau. în termen de 5 zile. comandamentul militar întreprinde acţiuni de supraveghere a condamnatului pe durata termenului condiţionat şi. Demersul se depune la instanţa de judecată în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare. în termen de 5 zile. Articolul 289. după caz. după caz. înaintează instanţei de judecată un demers pentru revocarea liberării condiţionate. (2) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea oficiul de executare sau este dislocat comandamentul militar. în temeiul art.

este informat despre încuviinţarea . La demers se anexează dosarul personal al condamnatului. care liberează condamnatul de executarea în continuare a pedepsei. Articolul 292. se depune în termen de 5 zile de la data constatării bolii. (2) Condamnatul este în drept să înainteze personal un demers instanţei de judecată pentru examinarea posibilităţii aplicării actului de amnistie. precum şi instanţei care a judecat cauza în fond. Departamentul instituţiilor penitenciare. cu acordul condamnatului. instituţia medicală comunică instanţei de judecată care a dispus aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical pentru soluţionarea chestiunii privind executarea în continuare a hotărîrii. (6) Hotărîrea instanţei de judecată privind înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă se execută în modul stabilit de prezentul cod. statul pronunţării hotărîrii. (3) Hotărîrea instanţei de judecată privind liberarea persoanelor deţinute de executarea pedepsei cu aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical se trimite administraţiei locului de deţinere.470 din Codul de procedură penală. după caz. iar în privinţa altor persoane . Despre încuviinţarea sau neîncuviinţarea executării hotărîrii Departamentul instituţiilor penitenciare comunică instanţei care a judecat cauza în fond şi instanţei care a decis acordarea amnistiei. Departamentul instituţiilor penitenciare înaintează un demers instanţei de judecată care a adoptat hotărîrea de condamnare rămasă definitivă pentru a se pronunţa asupra aplicării sau neaplicării actului de amnistie. care asigură executarea hotărîrii. informează instanţa de judecată despre executarea sau imposibilitatea executării hotărîrii ei. Demersul se judecă în condiţiile Codului de procedură penală. În acest scop. (6) Departamentul instituţiilor penitenciare trimite statului executării hotărîrii hotărîrea instanţei de judecată pentru încuviinţarea executării ei. (4) Instituţia sau organul menţionate în art.107 din Codul penal. instituţiile şi organele care asigură executarea categoriei respective de pedeapsă examinează aplicabilitatea actului de clemenţă fiecărui condamnat şi. fie reduce pedeapsa sau o comută. instituţiile sau organele care asigură executarea categoriei respective de pedeapsă remit instanţei de judecată dosarul personal al condamnatului. Amnistia (1) În cazul amnistiei. (5) Despre faptul însănătoşirii persoanei. în temeiul art. (3) Instanţa de judecată trimite hotărîrea definitivă instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei. (7) Republica Moldova aplică faţă de condamnat amnistia acordată într-un alt stat (statul pronunţării hotărîrii). Încheierea privind căutarea se execută de către organele afacerilor interne. conform prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.170-172 din prezentul cod. instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află instituţia medicală dispune darea ei în căutare. dovezile motivelor de fapt şi de drept invocate.organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află instanţa de judecată. care asigură însoţirea şi plasarea lor în instituţia medicală respectivă. conform prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.condamnatului. înaintează un demers instanţei de judecată competente conform art. În acest caz. comunică statului executării hotărîrii despre adoptarea actului de amnistie şi solicită materialele necesare soluţionării chestiunii privind acordarea amnistiei. (5) Actul de amnistie produce efecte juridice şi asupra persoanelor condamnate de instanţele de judecată ale Republicii Moldova care execută pedeapsa pe teritoriul altui stat (statul executării hotărîrii). În acest sens. în termen de cel mult 5 zile. (4) În cazul în care persoana a părăsit instituţia medicală şi locul aflării ei nu este cunoscut.

(5) Actul de graţiere emis într-un alt stat (statul pronunţării hotărîrii) produce efecte juridice asupra persoanelor condamnate de instanţele de judecată ale acestui stat. d) intervenirii unei legi penale noi care exclude caracterul penal . Articolul 295. care execută pedeapsa pe teritoriul Republicii Moldova. iar în cazul comutării pedepsei. Preşedintele Republicii Moldova. (2) În cazul în care Preşedintele Republicii Moldova decretează graţierea persoanei condamnate. instituţia sau organul competent. (4) Actul de graţiere emis de Preşedintele Republicii Moldova produce efecte juridice şi asupra persoanelor condamnate de instanţele de judecată ale Republicii Moldova. aprobat de Preşedintele Republicii Moldova. Graţierea (1) Modul de examinare a cererilor de graţiere înaintate de către condamnaţi. c) adoptării unei hotărîri de achitare a persoanei condamnate în cursul executării pedepsei sau trimiterii spre executare a hotărîrii judecătoreşti. iar Departamentul instituţiilor penitenciare asigură anexarea copiei de pe decret la dosarul personal al condamnatului şi înştiinţează instanţa care a judecat cauza în fond. precum şi de către alte persoane. instituţia sau organul care asigură executarea decretului. Preşedintele Republicii Moldova decide asupra încuviinţării aplicării actului de graţiere şi informează. se stabileşte de Regulamentul de examinare a cererilor de graţiere şi de acordare a graţierii individuale condamnaţilor. În acest sens. (3) Instituţia sau organul care. În acest sens. în conformitate cu art. Preşedintele Republicii Moldova asupra comportamentului condamnatului. Capitolul XXVII STINGEREA EXECUTĂRII PEDEPSEI Articolul 294. conform prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. La expirarea termenului de probă stabilit. poate solicita statului executării hotărîrii materialele necesare soluţionării chestiunii privind aplicabilitatea graţierii. pînă la expirarea termenului de probă. în termen de cel mult 5 zile de la data publicării acestuia. în modul stabilit. în termen de 5 zile.sau neîncuviinţarea de către instanţa de judecată a Republicii Moldova a executării hotărîrii străine. adică obligaţia condamnatului de a execută pedeapsa şi dreptul organului de stat de a cere executarea pedepsei. este competent să supravegheze comportamentul persoanei liberate de pedeapsă în temeiul actului de graţiere cu un termen de probă informează anual. conform prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. informează şeful statului şi instanţa care a judecat cauza în fond despre executare. organul de legătură. comunică Preşedintelui Republicii Moldova şi instanţei care a judecat cauza în fond despre încetarea măsurilor de supraveghere. b) decesului persoanei condamnate. despre acest fapt este informat statul executării hotărîrii. În cazul decretării graţierii persoanei. asigură informarea Preşedintelui Republicii Moldova asupra emiterii de către statul pronunţării hotărîrii a unui act de graţiere a persoanei care îşi execută pedeapsa pe teritoriul Republicii Moldova. Articolul 293. statul pronunţării hotărîrii. şi despre preluarea executării sau imposibilitatea executării decretului. Stingerea executării pedepsei Prin stingerea executării pedepsei se stinge raportul juridic de executare a pedepsei penale. Temeiurile pentru stingerea executării pedepsei (1) Stingerea executării pedepsei are loc în cazul: a) executării efective şi integrale a pedepsei.170 din prezentul cod. care execută pedeapsa pe teritoriul altui stat (statul executării hotărîrii).

la oficiul stării civile în a cărui rază teritorială s-a produs decesul.(1) al prezentului articol . g) intervenirii prescripţiei executării hotărîrii privind condamnarea. (4) Termenul de probă se consideră expirat în ultima zi a termenului stabilit.222 din prezentul cod este. e) intervenirii unui act de amnistie totală în cursul executării pedepsei sau trimiterii spre executare a hotărîrii judecătoreşti. iar în celelalte cazuri prevăzute în alin. totodată. (2) Administraţia locului de deţinere comunică de îndată faptul decesului condamnatului procurorului şi instanţei de judecată care a trimis spre executare hotărîrea. Posibilitatea stingerii executării pedepsei poate fi examinată şi în temeiul cererii condamnatului.(1) al prezentului articol instituţia sau organul care asigură executarea pedepsei comunică în scris instanţei care a judecat cauza în fond. Termenul executării efective şi integrale a pedepsei (1) Pedeapsa amenzii se consideră executată în ziua achitării ei integrale. pentru înregistrarea decesului. (3) Pedeapsa retragerii gradului militar. iar dacă luna în cauză nu are această dată în ultima zi a acestei luni. a titlului special. Articolul 298. anexînd materiale probatorii. La calcularea termenului în luni. h) respectării de către condamnat a comportamentului stabilit prin hotărîrea judecătorească şi expirării termenului de probă. actele privind munca lui şi i se eliberează mandatul de executare a pedepsei sau de liberare de executare a pedepsei. Articolul 296. pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii. valorile mobiliare. (2) O dată cu eliberarea. (3) Administraţia locului de deţinere întocmeşte actul de deces al condamnatului.g) al prezentului articol se dispune prin încheierea motivată a instanţei de judecată. la trimitere într-o unitate militară disciplinară sau la închisoare (1) Condamnatul la arest. a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat se consideră executată în ziua adoptării actului respectiv de către organul sau persoana competentă. Dacă termenul pedepsei expiră în zi de repaus sau în zi de sărbătoare nelucrătoare. la trimitere într-o unitate militară disciplinară sau la închisoare este pus în libertate în prima jumătate a ultimei zile a termenului de pedeapsă stabilit. şi îl trimite. condamnatul este eliberat în ajunul zilei de repaus sau al zilei de sărbătoare nelucrătoare. pedeapsa trimiterii într-o unitate militară disciplinară sau pedeapsa închisorii se consideră executată în ultima zi a termenului de pedeapsă stabilit. Constatarea decesului condamnatului (1) Certificatul de deces întocmit conform art. (2) Pedeapsa privativă de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. la care se anexează certificatul medical. (3) Stingerea executării pedepsei în cazul prevăzut în alin.471 şi 472 din Codul de procedură penală.în modul stabilit de prezentul cod. Copia de pe certificatul de deces se . actele personale. i) în alte împrejurări prevăzute de lege. Articolul 297.(1) lit. (2) Despre intervenirea unor împrejurări stabilite în alin.al faptei în cursul executării pedepsei sau trimiterii spre executare a hotărîrii judecătoreşti. care se examinează conform art. pedeapsa arestului. Liberarea condamnatului la arest. condamnatului i se restituie lucrurile şi obiectele de preţ care îi aparţin. f) intervenirii unui act de graţiere totală în cursul executării pedepsei sau trimiterii spre executare a hotărîrii judecătoreşti. şi actul constatator. termenul expiră la data respectivă a ultimei luni. banii de la contul de peculiu.

Capitolul XXVIII AJUTORUL ACORDAT PERSOANELOR ELIBERATE DIN LOCURILE DE DEŢINERE Articolul 302. Bunurile. acesta se înhumează. Organul afacerilor interne întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei părţii vătămate.anexează de către administraţia locului de deţinere la dosarul personal al condamnatului decedat. a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal. actele şi banii aparţinînd decedatului nu au fost ridicate de familie. condamnaţii care îşi execută pedeapsa în regim comun şi care nu au sancţiuni disciplinare . actele şi banii condamnatului decedat (1) Administraţia locului de deţinere comunică familiei despre bunurile. în scopul pregătirii pentru eliberare. actele şi banii condamnatului decedat şi i le predau în locul de deţinere. (2) Dacă. în termen de un an de la data decesului condamnatului. informează organul afacerilor interne despre liberarea din locul de deţinere a condamnatului pentru infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave. ele trec în proprietatea statului. administraţia penitenciarului. Obligaţiile administraţiei penitenciarului privind informarea organelor afacerilor interne şi a instituţiei medicale (1) În cazul liberării condamnatului care execută pedeapsa în penitenciar. administraţia penitenciarului. bunurile. iar după caz şi organului competent pentru protecţia muncii. administraţia locului de deţinere înştiinţează de îndată. precum şi a persoanei perspectiva condamnării căreia a determinat aplicarea unor măsuri de protecţie de stat. telegrafic ori pe o altă cale. Înştiinţarea familiei decedatului şi ridicarea cadavrului (1) În cazul decesului condamnatului. După expirarea aceluiaşi termen. cu întocmirea raportului medico-legal pe baza căruia se pot face constatări suplimentare. dacă nu s-a aflat adresa familiei decedatului. (2) În cazul în care. Articolul 300. din contul administraţiei locului de deţinere. Articolul 301. cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului de executare a pedepsei închisorii. dacă înhumarea a fost făcută din contul administraţiei. cu cel puţin 7 zile înainte de data la care urmează să fie liberat. actele şi banii acestuia trec în proprietatea statului. Obligaţiile administraţiei locului de deţinere la pregătirea de eliberare (1) În cazul eliberării condiţionate înainte de termen. Administraţia locului de deţinere comunică de îndată despre aceasta procurorului. informează instituţia medicală specializată în a cărei rază teritorială se află domiciliul condamnatului pentru a fi luat la evidenţă. în locul pus la dispoziţie de către primăria în a cărei rază teritorială se află penitenciarul. în conformitate cu Legea privind protecţia de stat a părţii vătămate. bunurile. sau în caz de moarte în urma unui accident de muncă. (3) La cererea familiei decedatului. familia. (2) În cazul în care condamnatul suferă de tuberculoză. timp de 3 zile. cu cel puţin 7 zile înainte de data la care acesta urmează să fie eliberat. administraţia locului de deţinere este obligată să indice locul unde a fost înhumat cadavrul. constatarea se face de către medicul legist. nici un membru al familiei sau nici o persoană apropiată nu s-a prezentat cu mijloacele necesare pentru ridicarea cadavrului. alte persoane apropiate decedatului despre deces şi despre necesitatea prezentării acestora pentru ridicarea cadavrului. (4) În caz de moarte violentă sau dacă nu se cunoaşte cauza ei. a martorilor şi a altor persoane care au acordat ajutor în procesul penal. Articolul 299.

(3) Despre eliberarea persoanelor care au nevoie de însoţire. (3) Oficiul de executare. Articolul 303. În cazul lipsei însoţitorului.nestinse sînt transferaţi în regim de resocializare. instanţa de judecată trimite titlul executoriu pentru executare silită oficiului de executare în a cărui rază teritorială îşi are sediul condamnatul. Capitolul XXIX EXECUTAREA PEDEPSELOR DE CĂTRE PERSOANE JURIDICE Articolul 304. În cazul în care condamnatul îşi exprimă dorinţa de a fi plasat în cîmpul muncii prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă de la locul de domiciliu. expediază cererea la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă. rudelor sau altor persoane indicate de condamnaţi. Executarea pedepsei amenzii (1) Amenda se achită în mod benevol de către persoana juridică în decurs de 30 de zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti. Administraţia locului de deţinere. . (2) În cazul în care condamnatul nu dispune de bani. (3) Administraţia locului de deţinere asigură explicarea prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la utilizarea forţei de muncă. expediază organului de asistenţă socială cererea condamnatului. administraţia asigură însoţirea lor pînă domiciliu. (2) După expirarea termenului de executare benevolă. (2) Hotărîrea instanţei de judecată privind privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate se trimite oficiului de executare. (4) Condamnaţii invalizi de gradul I sau II. Executarea pedepsei privării de dreptul de a exercita o anumită activitate (1) Privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate se asigură de către oficiul de executare în a cărui rază teritorială îşi are sediul condamnatul. administraţia locului de deţinere informează autorităţile administraţiei publice locale şi agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă despre apropiata eliberare a condamnatului. verifică mijloacele băneşti aflate pe conturile bancare ale persoanei juridice şi prezintă dispoziţia de incaso instituţiei financiare pentru virarea sumei amenzii la contul indicat în titlul executoriu. dispoziţia de incaso nu se execută din motivul lipsei sau insuficienţei mijloacelor băneşti. (4) Dacă. în termen de 5 zile. el este asigurat cu bilet şi îmbrăcăminte din contul statului. în termen de 5 zile. (5) Oficiul de executare informează. Acordarea de ajutor persoanelor eliberate din locurile de deţinere (1) Persoana eliberată din locurile de deţinere este asigurată cu bilet pentru deplasare la domiciliu. oficiul de executare va dispune urmărirea bunurilor persoanei juridice în conformitate cu prevederile cărţii întîi din prezentul cod. modul de plasare în cîmpul muncii şi dreptul de a beneficia de o indemnizaţie unică. (2) Cu cel puţin o lună înainte de expirarea termenului de executare a pedepsei arestului sau cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului de executare a pedepsei închisorii. Cheltuielile pentru procurarea biletului sau îmbrăcămintei necesare sînt suportate de către condamnat. în termen de 5 zile. instanţa de judecată despre executarea hotărîrii. despre studiile. în decurs de 30 de zile de la data primirii titlului executoriu de către instituţia financiară. precum şi condamnaţii bărbaţi care au împlinit 65 de ani şi femeile condamnate care au împlinit 60 de ani pot solicita plasarea în aziluri pentru invalizi sau bătrîni. femeilor gravide şi minorilor administraţia locului de deţinere comunică. Articolul 305. administraţia locului de deţinere. capacitatea de muncă şi specialitatea lui. în termen de 10 zile. în prealabil.

(2) Organul afacerilor interne sau. (6) Oficiul de executare informează. (6) Soţul sau reprezentantul legal ori administraţia instituţiei psihiatrice. după caz. pentru a retrage autorizaţia sau licenţa şi/sau pentru a modifica statutul persoanei juridice condamnate. instanţa de judecată despre executarea hotărîrii. solicitînd . organului fiscal. în termen de 3 zile. instanţa de judecată care a pronunţat hotărîrea de condamnare prin care s-a dispus lichidarea întreprinderii. în termen de 5 zile. (5) Informaţia despre retragerea autorizaţiei sau licenţei ori despre modificarea statutului persoanei juridice condamnate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de către organul care le-a efectuat şi se remite Ministerului Afacerilor Interne. precum şi oficiului de executare căruia. Capitolul XXX EXECUTAREA MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ Articolul 307. în termen de 5 zile.171 din prezentul cod. administraţia locului de deţinere. fapt despre care comunică. Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei. în cel mult 3 zile de la primirea hotărîrii. (3) În temeiul hotărîrii instanţei de judecată. în temeiul raportului medical privind starea de sănătate a persoanei. suplimentar. Instituţiile şi organele care asigură executarea măsurilor de siguranţă Executarea măsurilor de siguranţă este asigurată de către instituţiile şi organele menţionate în art. o dată la 6 luni. instanţa de judecată transmite hotărîrea sa instanţei de judecată competente pentru a lua măsuri şi a desfăşura în continuare procesul de lichidare. În cazul interzicerii exercitării unei activităţi pentru care nu a fost eliberată autorizaţie sau licenţă. Executarea pedepsei lichidării persoanei juridice (1) După rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare prin care s-a dispus lichidarea persoanei juridice. internarea şi acordarea de asistenţă persoanei supuse tratamentului medical forţat. (5) Periodic. (2) Despre radierea persoanei juridice din Registrul de stat al întreprinderilor persoana competentă încunoştinţează. comunică instanţei de judecată despre internarea persoanei în instituţia psihiatrică respectivă sau despre imposibilitatea internării. soţului sau reprezentantului legal. după caz. organul care a eliberat autorizaţia sau licenţa pentru exercitarea genului de activitate interzis retrage autorizaţia sau licenţa respectivă. (4) În termen de 10 zile. instituţia psihiatrică asigură primirea. Articolul 306. i se remite şi hotărîrea instanţei de judecată. Articolul 308. (4) Modul de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical în instituţiile psihiatrice este reglementat de prezentul cod. instituţia psihiatrică expediază instanţei de judecată o informaţie asupra stării sănătăţii persoanei supuse tratamentului medical forţat. poate înainta un demers instanţei de judecată. Modul de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical în instituţiile psihiatrice (1) Instanţa de judecată trimite hotărîrea privind aplicarea măsurii de constrîngere cu caracter medical organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei supuse tratamentului medical forţat sau.(3) Oficiul de executare trimite hotărîrea judecătorească organului abilitat cu dreptul de a interzice condamnatului o anumită activitate pentru a sista activitatea interzisă. administraţiei locului de deţinere pentru a o escorta pe aceasta la instituţia psihiatrică specializată a Ministerului Sănătăţii. de Legea privind asistenţa psihiatrică şi de alte acte normative. în conformitate cu legislaţia civilă. Camera Înregistrării de Stat asigură excluderea din statutul persoanei juridice respective a genului de activitate interzis.

instanţa de judecată.curatorului şi autorităţii tutelare. Persoana eliberată din locul de deţinere urmează să se prezinte. membrii familiei persoanei sau alte rude ale acesteia. (7) Durata tratamentului medical forţat nu poate depăşi 43 de zile. (6) Persoana supusă tratamentului medical forţat este obligată să respecte regimul curativ din instituţia medicală. la instituţia medicală cu regim special. asigură aducerea silită a persoanei la locul de tratament. instanţa de judecată poate prelungi tratamentul pînă la 60 de zile sau îl poate reduce. instanţa de judecată expediază hotărîrea sa instituţiei medicale specializate a Ministerului Sănătăţii. la punerea în executare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical. . (5) Instituţia medicală cu regim special informează. extrasul din fişa medicală a condamnatului. la instituţia medicală cu regim special pentru tratament medical forţat.încetarea aplicării schimbarea acestora. Căutarea persoanei supuse măsurilor de constrîngere cu caracter medical (1) Dacă. Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei. Instanţa de judecată trimite copia de pe încheiere instituţiei medicale specializate pentru informare. Dacă persoana are nevoie de continuarea unui astfel de tratament şi după eliberarea din locul de deţinere. alte materiale necesare şi informează despre aceasta instanţa de judecată. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor (1) Modul de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor este reglementat de prezentul cod şi de regulamentul respectiv aprobat de Guvern. administraţia penitenciarului expediază. informarea respectivă a medicului specialist de circumscripţie şi a instanţei de judecată. în termen de cel mult 3 zile. În cazuri excepţionale. persoana se externează conform regulilor de externare din instituţia medicală. în termen de 5 zile. (2) Dacă condamnatul a părăsit domiciliul şi locul aflării lui nu este cunoscut. instituţiei medicale specializate hotărîrea judecătorească. (3) Persoana supusă tratamentului medical forţat este obligată să se prezinte. în temeiul raportului medical. fapt despre care semnează la pronunţarea hotărîrii. (9) La expirarea termenului de tratament medical forţat. iar în cazul minorilor . în termen de 5 zile. cu eliberarea certificatului medical. Organul afacerilor interne. (2) În cazul aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor sau narcomanilor faţă de condamnatul la pedeapsa neprivativă de libertate. fapt despre care semnează la eliberare. poate înainta un demers instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află instituţia medicală pentru încetarea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical sau schimbarea acestora. la cererea instituţiei medicale.părinţii sau alţi reprezentanţi legali şi autoritatea tutelară despre prezentarea persoanei şi începerea tratamentului medical forţat. instituţia medicală trimite organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei un demers şi copia de pe hotărîrea instanţei de judecată. (8) Administraţia instituţiei medicale sau persoana supusă tratamentului medical forţat. Articolul 310. în termen de 5 zile. în termen de 5 zile. s-a constatat că condamnatul nu s-a prezentat benevol în instituţia medicală specializată sau se eschivează în alt mod de la tratamentul medical. măsurilor de constrîngere cu caracter medical sau Articolul 309. (4) Condamnaţii la pedeapsa arestului. organul afacerilor interne trimite instanţei de judecată un raport şi materialele necesare pentru darea lui în căutare. iar în cazul instituirii curatelei . închisorii sau detenţiunii pe viaţă urmează tratamentul forţat în locurile de deţinere.

Articolul 311. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ (1) Hotărîrea instanţei de judecată, adoptată în temeiul art.54 şi 104 din Codul penal, se expediază oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului. (2) Avertismentul, ca măsură de constrîngere, se face în scris, contra semnătură, în termen de 5 zile, în sediul oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului. Oficiul de executare informează, în termen de 5 zile, instanţa de judecată care a examinat cauza în fond despre executarea hotărîrii. (3) Oficiul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului asigură primirea semnăturilor persoanelor responsabile pentru plasarea, ca măsură de constrîngere, a minorului sub supravegherea părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau a organelor specializate de stat. Oficiul de executare informează, în termen de 5 zile, instanţa de judecată care a examinat cauza în fond despre executarea hotărîrii. (4) Hotărîrea privind obligarea, ca măsură de constrîngere, a minorului de a repara prejudiciile cauzate se expediază pentru executare oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului. Oficiul de executare informează, în termen de 5 zile, instanţa de judecată despre executarea hotărîrii. (5) Hotărîrea privind obligarea, ca măsură de constrîngere, a minorului de a urma tratamentul medical de reabilitare psihologică se trimite oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului, care asigură controlul executării de către minor a măsurii cu caracter educativ aplicate. În termen de 5 zile de la terminarea cursului de tratament, oficiul de executare încunoştinţează despre aceasta instanţa de judecată, anexînd rezultatele tratamentului. (6) Hotărîrea privind internarea, ca măsură de constrîngere, a minorului într-o instituţie specială de învăţămînt şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare se trimite oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului, care asigură plasarea minorului în instituţia stabilită. Oficiul de executare informează, în termen de 5 zile, instanţa de judecată care a examinat cauza în fond despre executarea hotărîrii. (7) În cazul imposibilităţii de a executa măsurile de constrîngere cu caracter educativ, oficiul de executare, în temeiul art.104 alin.(4) din Codul penal, adresează un demers instanţei de judecată. Articolul 312. Expulzarea (1) Instanţa de judecată expediază hotărîrea sa privind expulzarea persoanei organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială a fost depistată ori domiciliază persoana supusă expulzării. (2) Dacă persoana supusă expulzării a fost condamnată la pedeapsa arestului sau închisorii, administraţia locului de deţinere, cu 5 zile înainte de eliberarea persoanei, trimite hotărîrea judecătorească, pentru asigurarea executării, organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială a fost depistată ori a domiciliat persoana supusă expulzării. (3) În baza hotărîrii instanţei de judecată şi la demersul organului afacerilor interne, Departamentul Tehnologii Informaţionale asigură, în regim de urgenţă, aplicarea în actul de identitate a ştampilei şi consemnarea menţiunii privind expulzarea persoanei. În cazul în care persoana condamnată nu poate fi expulzată din motive de sănătate, de lipsă a actelor necesare sau din alte motive, Departamentul Tehnologii Informaţionale eliberează un permis de şedere provizoriu pentru perioada necesară înlăturării impedimentelor de expulzare. (4) Organul afacerilor interne expulzează, în temeiul tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, persoana în ţara al cărei cetăţean este ori în ţara de reşedinţă sau în altă ţară. Organul afacerilor interne informează instanţa de judecată, Departamentul Migraţiune, Ministerul Afacerilor Externe şi alte autorităţi interesate

despre expulzarea sau imposibilitatea expulzării persoanei. (5) Dacă persoana supusă expulzării a fost condamnată la pedeapsa arestului sau la pedeapsa închisorii şi urmează a fi transferată, pentru executarea în continuare a pedepsei, în altă ţară, în modul stabilit în art.551-557 din Codul de procedură penală, administraţia penitenciarului sesizează Departamentul Tehnologii Informaţionale pentru aplicarea în actul de identitate a ştampilei şi consemnarea menţiunii privind expulzarea persoanei. Hotărîrea privind expulzarea se consideră executată în ziua predării statului respectiv a condamnatului. Administraţia penitenciarului asigură informarea organelor prevăzute în alin.(4) al prezentului articol despre predarea condamnatului. Articolul 313. Confiscarea specială (1) Instanţa de judecată care, în temeiul art.106 din Codul penal, a dispus confiscarea bunurilor utilizate la săvîrşirea infracţiunii ori rezultate din infracţiune sau contravaloarea acestora expediază hotărîrea sa oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află bunurile. (2) Oficiul de executare ridică şi transmite bunurile supuse confiscării organului fiscal competent, în modul stabilit de Guvern. În cazul confiscării substanţelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor, armelor şi muniţiilor, oficiul de executare le ridică şi le transmite organului competent. (3) Oficiul de executare încunoştinţează, în termen de 5 zile, instanţa de judecată care a pronunţat hotărîrea despre ridicarea şi transmiterea obiectelor confiscate către organele competente. Titlul VI EXECUTAREA MĂSURILOR PREVENTIVE Capitolul XXXI EXECUTAREA MĂSURILOR PREVENTIVE Articolul 314. Temeiurile executării măsurilor preventive Masurile preventive se execută în temeiul ordonanţei procurorului, hotărîrii judecătorului de instrucţie sau instanţei de judecată, adoptate în condiţiile Codului de procedură penală. Articolul 315. Prevenitul (1) Prevenit se consideră persoana faţă de care este aplicată o măsură preventivă. (2) Persoana supusă unei măsuri preventive, în conformitate cu principiul prezumţiei nevinovăţiei, se consideră nevinovată şi trebuie tratată cu nepărtinire şi umanism, în condiţii ce nu cauzează suferinţe fizice sau morale şi nu înjosesc demnitatea persoanei. (3) Persoana supusă unei măsuri preventive are drepturile, libertăţile şi obligaţiile cetăţenilor Republicii Moldova, cu excepţiile şi restricţiile stabilite de prezentul cod şi de Codul de procedură penală. Articolul 316. Obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara (1) Ordonanţa sau hotărîrea privind aplicarea măsurii preventive de obligare de a nu părăsi localitatea se trimite spre executare organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul prevenitul. (2) Ordonanţa sau hotărîrea privind aplicarea măsurii preventive de obligare de a nu părăsi ţara se trimite spre executare organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul prevenitul, care asigură ridicarea provizorie a paşaportului, şi organelor de frontieră (Departamentul Trupelor de Grăniceri şi Departamentul Vamal). (3) Dacă, în legătură cu circumstanţe personale excepţionale, prevenitul are nevoie să părăsească localitatea sau ţara, el este obligat să depună la autoritatea care a dispus aplicarea măsurii preventive o cerere privind obţinerea consimţămîntului de a părăsi

localitatea sau ţara. Dacă cererea a fost acceptată, autoritatea menţionată imediat încunoştinţează despre aceasta organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul prevenitul, care, în cazul obligării de a nu părăsi ţara, asigură în cel mai scurt timp posibil restituirea paşaportului ridicat provizoriu şi informarea organelor de frontieră. După revenirea la domiciliu, prevenitul este obligat să anunţe imediat autoritatea care a acceptat cererea. (4) În cazul depistării tentativei de trecere a frontierei de stat fără încuviinţarea autorităţii care a dispus aplicarea măsurii preventive, organul de frontieră reţine prevenitul şi informează imediat organul afacerilor interne. (5) În cazul în care prevenitul a încălcat obligaţiile impuse de măsura preventivă aplicată, organul afacerilor interne adresează un demers, cu anexarea materialelor ce confirmă faptul încălcării interdicţiei, autorităţii care a dispus această măsură preventivă pentru a proceda conform art.195 din Codul de procedură penală. Articolul 317. Garanţia personală sau a unei organizaţii După depunerea garanţiei personale sau a unei organizaţii, garantul este obligat să asigure comportamentul corespunzător al prevenitului, conform art.179-181 din Codul de procedură penală. În vederea asigurării garanţiei, garantul poate avea întrevederi cu prevenitul, poate duce cu el discuţii pentru explicarea consecinţelor nerespectării măsurii preventive aplicate. În cazurile prevăzute în art.181 alin.(3) din Codul de procedură penală, garantul poate adresa autorităţii care a dispus aplicarea măsurii preventive o cerere privind retragerea garanţiei şi restituirea sumei băneşti depuse la contul de depozit al autorităţii respective pentru asigurarea garanţiei. După depunerea cererii garantului privind renunţarea la garanţia asumată, autoritatea care a dispus aplicarea măsurii preventive procedează conform art.195 din Codul de procedură penală. Articolul 318. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport Încheierea instanţei de judecată privind ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport, conform art.182 din Codul de procedură penală, se transmite spre executare organului de poliţie rutieră în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul prevenitul. Organul de poliţie rutieră ridică permisul de conducere de la prevenit cu întocmirea unui proces-verbal, în care se indică persoana care a efectuat ridicarea actului, datele personale ale prevenitului, motivul ridicării şi data întocmirii procesului-verbal. Permisul de conducere se păstrează la organul de poliţie rutieră pînă la revocarea sau înlocuirea măsurii preventive aplicate. Articolul 319. Supravegherea militarului După primirea hotărîrii privind trimiterea sub supraveghere a militarului, conform art.183 din Codul de procedură penală, comandantul unităţii militare aduce la cunoştinţa prevenitului obligaţiile impuse de măsura preventivă aplicată şi consecinţele nerespectării ei. Comandantul unităţii militare, la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată, asigură prezenţa prevenitului la efectuarea acţiunilor procesuale. Articolul 320. Supravegherea minorului După transmiterea minorului sub supraveghere, în conformitate cu art.184 din Codul de procedură penală, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată trimite citaţie persoanelor sub a căror supraveghere se afla minorul pentru asigurarea prezenţei minorului la efectuarea acţiunilor procesuale. Articolul 321. Asigurarea controlului prevenitului liberat provizoriu (1) La liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune

a

(4) Daca persoana aflată sub arest la domiciliu are nevoie sa părăsească domiciliul în legătură cu circumstanţe personale excepţionale. precum şi în cazul în care se stabileşte că prevenitul a încercat sa deterioreze intenţionat mijloacele electronice de control. Hotărîrea se aduce la cunoştinţa organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului. În acest scop. un reprezentant al organului afacerilor interne soseşte imediat la domiciliul prevenitului pentru verificarea cauzei.(5) sau art.188 alin. reprezentantul organului afacerilor interne periodic face vizite la domiciliul prevenitului. Arestarea la domiciliu (1) Judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată care a dispus aplicarea măsurii preventive a arestării la domiciliu trimite organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului hotărîrea sa pentru asigurarea executării acesteia. întreţine legături cu prevenitul şi membrii familiei lui. reprezentantul organului afacerilor interne trimite judecătorului de instrucţie sau instanţei de judecată un raport. În aceste cazuri. în conformitate cu art.prevenitului. prevenitul este obligat să încunoştinţeze despre aceasta organul care a acceptat cererea şi organul afacerilor interne.(4) pct. reprezentantul organului afacerilor interne ia masurile necesare de înlăturare a acestor defecte. care se semnează de către prevenit. (2) Daca.133-137 din Codul de procedură penală.188 alin. (3) Dacă persoana liberată provizoriu are nevoie să părăsească domiciliul în legătură cu circumstanţe personale excepţionale. pentru a se lua măsuri în conformitate cu art.191 alin. prevenitul este obligat sa încunoştinţeze despre aceasta organul care a acceptat cererea şi organul afacerilor interne. se stabileşte că prevenitul a încălcat obligaţiile stabilite. În cazul în care se depistează că mijloacele electronice de control. Articolul 322. (3) Dacă va depista încălcarea condiţiilor arestării la domiciliu. asigurînd supravegherea prevenitului. persoana poate părăsi domiciliul pe perioada indicată în hotărîrea judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată.191 şi 192 din Codul de procedură penală.193 şi 194 din Codul de procedură penală. Hotărîrea se aduce la cunoştinţa organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului. ea adresează o cerere motivată judecătorului de instrucţie sau instanţei de judecată care a dispus măsura preventivă. ea adresează o cerere motivată judecătorului de instrucţie sau instanţei de judecată care a dispus măsura preventivă. duce discuţii cu prevenitul şi cu membrii familiei lui.2) din Codul de procedură penală şi asigură sechestrarea corespondenţei şi interceptarea comunicărilor conform prevederilor art. (2) În cazul în care prevenitul nu răspunde la apelurile telefonice de control. În caz de acceptare a cererii. După revenirea la domiciliu. reţeaua telefonică sau aparatul de telefon sînt defectate.(8) din Codul de procedură penală. instanţa de judecată trimite organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială domiciliază prevenitul hotărîrea sa pentru asigurarea respectării de către acesta a obligaţiilor stabilite. . Organul afacerilor interne verifică funcţionarea mijloacelor electronice de control în cazul aplicării interdicţiei prevăzute în art. organul afacerilor interne sesizează judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată şi prezintă raportul cu rezultatele controlului efectuat pentru a se proceda conform prevederilor art. reprezentantul organului afacerilor interne întocmeşte un proces-verbal. persoana poate părăsi domiciliul pe perioada indicată în hotărîrea judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată. În caz de acceptare a cererii. Reprezentantul organului afacerilor interne face vizite la domiciliul prevenitului. în urma controlului efectuat. După revenirea la domiciliu. cu anexarea rezultatelor controlului efectuat. după necesitate solicită de la aceştia informaţie despre locul aflării prevenitului.

c) persoanele lăsate. pot fi antrenaţi la muncă pe teritoriul locului de arest preventiv. Locurile de arest preventiv (1) Persoanele faţă de care a fost aplicată arestarea preventivă sînt deţinute în penitenciare.în instituţiile curative ale Ministerului Sănătăţii. d) şi e) al prezentului articol sînt deţinute în locurile de arest preventiv în modul stabilit de prezentul titlu. d) persoanele lăsate în locul de arest preventiv sau transferate în acest loc din locurile de executare a pedepsei pentru efectuarea acţiunilor de urmărire penală în procese penale ori în legătură cu judecarea cauzelor în instanţele de judecată. b) persoanele condamnate la pedeapsa arestului. (2) În locurile de arest preventiv pot fi deţinute. Regulamentul de ordine interioară a locului de arest preventiv se aprobă de Ministerul Justiţiei. (3) La cererea organului de urmărire penală. (3) Persoanele indicate la alin. Asigurarea ordinii de deţinere în locurile de arest preventiv (1) Asigurarea ordinii de deţinere sub arest a preveniţilor revine administraţiei locurilor de arest preventiv. (4) Preveniţii nu au dreptul la întrevederi de lungă durată. la drepturile şi obligaţiile persoanelor condamnate. (2) În cazul ordonării expertizei în temeiurile prevăzute în Codul de procedură penală. Preveniţii pot fi . Statutul juridic al persoanei aflate sub arest preventiv (1) Dispoziţiile capitolului XXIV din prezentul cod referitoare la condiţiile de deţinere. cu Legea cu privire la sistemul penitenciar şi cu alte acte normative. cu Codul de procedură penală.(2) lit. cu acordul lor. la activităţile socioeducative. (3) Preveniţii se deţin în camere comune. administraţia locului de arest preventiv transmite prevenitul subdiviziunii de escortă a poliţiei judiciare pentru a fi adus în faţa autorităţii respective. iar în cazuri excepţionale . la stimulări şi sancţiuni disciplinare se aplică în mod corespunzător persoanelor aflate sub arest preventiv în măsura în care nu contravin dispoziţiilor prezentului titlu. în modul stabilit de legislaţie. asigurîndu-li-se paza necesară.329 din prezentul cod. persoanele indicate în alin. În cazuri excepţionale.Articolul 323. în locul de arest preventiv pentru a îndeplini lucrări de deservire gospodărească. a judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată. (5) Preveniţii. Articolul 326. se admite instalarea lor în încăperi separate. precum şi în cazul necesităţii acordării unei asistenţe medicale de urgenţă.a). în scopul asigurării securităţii preveniţilor. b). la pedeapsa închisorii şi la pedeapsa detenţiunii pe viaţă în privinţa cărora hotărîrea nu este definitivă.(1) al prezentului articol pot fi internate în instituţiile curative ale sistemului penitenciar. Persoanele deţinute în locurile de arest preventiv (1) În locurile de arest preventiv sînt deţinute persoanele arestate în temeiul hotărîrii judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată. cu respectarea cerinţelor deţinerii separate prevăzute în art. de asemenea: a) persoanele condamnate la pedeapsa arestului. Remunerarea muncii preveniţilor se face în modul stabilit de legislaţia muncii. Articolul 324. la pedeapsa închisorii şi la pedeapsa detenţiunii pe viaţă pînă la trimiterea lor sub escortă în locurile de executare a pedepsei. e) condamnaţii escortaţi aflaţi în tranzit. (2) Administraţia locurilor de arest preventiv asigură exercitarea drepturilor prevenitului stabilite în Codul de procedură penală şi în alte acte normative. Articolul 325. (2) Administraţia locurilor de arest preventiv îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul cod.

l) alte documente întocmite în timpul executării arestării preventive.pe cel mult 5 zile. luna. (6) Datele cu caracter personal ale persoanelor arestate preventiv sînt confidenţiale.251 din prezentul cod. c) alte registre de evidenţă a persoanelor arestate preventiv. (5) Dosarul personal poate fi consultat. Articolul 328. în care se consemnează anul.228 din prezentul cod. b) registrul de evidenţă a punerii în libertate a persoanelor arestate preventiv. e) persoanele bănuite sau învinuite de comiterea unor infracţiuni grave. la dosarul personal.de celelalte persoane. Registrele privind persoanele arestate preventiv Administraţia locului de arest preventiv întocmeşte: a) registrul de evidenţă a primirii persoanelor arestate preventiv. b) fotografii din faţă şi din profil. învinuiţii sau inculpaţii de săvîrşirea infracţiunii de bănuiţii.(2) din prezentul cod.de adulţi. b) minorii . Articolul 329. f) cazierul judiciar. d) persoanele bănuite. numai cu acordul persoanei arestate preventiv şi al judecătorului. g) fişa dactiloscopică.de bărbaţi. j) documentele referitoare la măsurile luate de către administraţia locului de arest preventiv cu privire la exercitarea drepturilor persoanei arestate preventiv. Preveniţii adulţi pot fi plasaţi în carceră pe cel mult 10 zile. c) persoanele care pentru prima dată se află sub arest preventiv de persoanele care anterior au fost deţinute în penitenciare. deosebit de grave şi excepţional de grave . e) anul. (4) Instanţa de judecată are acces la dosarul personal al persoanei arestate preventiv. i) documentele din care rezultă îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. a căror durată nu poate depăşi 2 ore pe zi şi 6 ore pe săptămînă. învinuiţii sau inculpaţii pentru participaţie la aceeaşi infracţiune. Articolul 327. h) documentele întocmite în urma examenelor medicale prevăzute la art. Dosarul personal al persoanei arestate preventiv (1) Administraţia locurilor de arest preventiv completează pentru fiecare persoană arestată preventiv dosarul personal prevăzut în art. (2) Dosarul personal al persoanei arestate preventiv cuprinde: a) datele şi actul de identitate ale persoanei arestate preventiv.antrenaţi la munci neremunerate pentru îngrijirea şi amenajarea locului de arest preventiv. ziua şi ora la care a început executarea arestării preventive. iar preveniţii minori . (3) Persoana arestată preventiv şi apărătorul acesteia au acces. cu excepţia situaţiilor în care acesta este cerut de organele abilitate. k) documentele referitoare la aplicarea sancţiunilor disciplinare în timpul executării arestării preventive. Deţinerea separată în locurile de arest preventiv (1) În locurile de arest preventiv se deţin separat: a) femeile . d) mandatul de arestare. ţinîndu-se cont de durata arestării preventive. f) persoanele care pînă la arestare au deţinut funcţii de răspundere . c) copia de pe hotărîrea prin care s-a dispus arestarea preventivă sau prelungirea arestării preventive. ziua şi ora la care persoana arestată a fost primită în locul de arest preventiv. potrivit legii.219 alin. luna. în prezenţa persoanei anume desemnate de conducătorul locului de arest preventiv. (6) Preveniţilor li se aplică sancţiuni disciplinare.

precum şi un certificat în care se indică termenul aflării sub arest preventiv şi temeiurile eliberării. Titlul VII EXECUTAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE Capitolul XXXII EXECUTAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE Articolul 331. pot fi ameninţate cu răzbunarea . b) liberarea provizorie.în autorităţile publice . c) încetarea de drept a măsurii preventive în condiţiile art. Persoanelor eliberate li se înmînează actele. La expirarea termenului de ţinere sub arest.de celelalte persoane. Articolul 330. Condiţii generale de executare a hotărîrilor cu caracter contravenţional Hotărîrile cu caracter contravenţional se execută în modul prevăzut în titlul V din prezentul cod.de celelalte persoane. i) persoanele condamnate de persoanele aflate sub arest preventiv. obiectele. (2) Eliberarea persoanei aflate sub arest preventiv se face de către şeful locului de arest preventiv în temeiul hotărîrii judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată. (2) Hotărîrile judecătoreşti privind aplicarea sancţiunii închisorii contravenţionale faţă de persoanele care nu se află sub arest se expediază organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul contravenientului pentru escortarea lui la locul de deţinere cel mai apropiat. în izolatorul de urmărire penală pentru îndeplinirea lucrărilor de deservire gospodărească a instituţiei se deţin în încăperi separate.de celelalte persoane. Articolul 333. cu derogările stabilite în prezentul titlu. în virtutea funcţiilor ocupate anterior. fiecare hotărîre se execută separat. cu excepţia sancţiunii avertismen revine instanţei de judecată sau persoanei cu funcţie de răspundere care a adoptat hotărîrea. g) persoanele care. închisoare sau detenţiune pe viaţă. (2) Persoanele lăsate. (3) Hotărîrea judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată cu privire la eliberarea persoanei aflate sub arest preventiv urmează a fi executată imediat după primirea ei la locul de arest preventiv. izolat de persoanele aflate sub arest preventiv. h) persoanele bolnave de boli infecţioase sau care necesită o îngrijire şi supraveghere medicală specială . banii păstraţi la conturile lor de peculiu. prevenitul este eliberat în ziua şi la ora expirării termenului de ţinere sub arest preventiv. Temeiurile şi modul de eliberare a persoanelor aflate sub arest preventiv (1) Temeiuri pentru eliberarea persoanei aflate sub arest preventiv sînt: a) înlocuirea sau revocarea măsurii preventive. Articolul 332. Instituţiile şi organele care asigură executarea sancţiunii contravenţionale . (3) În cazul pronunţării cîtorva hotărîri privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale referitor la una şi aceeaşi persoană. dacă nu este primită pentru executare hotărîrea judecătorească de condamnare la arest. eliberarea persoanei aflate sub arest preventiv se face în temeiul deciziei şefului locului de arest preventiv. În cazul în care termenul de arest nu a fost prelungit sau a expirat termenul maxim de ţinere sub arest.195 din Codul de procedură penală. Trimiterea hotărîrii spre executare (1) Trimiterea spre executare a hotărîrilor privind aplicarea sancţiunii administrative. în modul stabilit de lege.

adică obligaţia contravenientului de a executa sancţiunea contravenţională şi dreptul organului de stat de a cere executarea sancţiunii contravenţionale. (2) Stingerea executării sancţiunii contravenţionale se efectuează în temeiurile prevăzute în art. Articolul 335. Articolul 341. Articolul 334. Stingerea executării sancţiunii contravenţionale (1) Prin stingerea executării sancţiunii contravenţionale se stinge raportul juridic de executare a sancţiunii contravenţionale.295 din prezentul cod. de către organul care a hotărîrea cu privire la sancţionare. contra semnătură. (2) În caz de eschivare a contravenientului de la executarea sancţiunii.(1)-(3) ale prezentului articol comunică instanţei de judecată. Amînarea executării sancţiunii contravenţionale şi liberarea de executare a sancţiunii contravenţionale Amînarea executării sancţiunii contravenţionale şi liberarea de executare a sancţiunii contravenţionale se efectuează în modul stabilit de legislaţia contravenţională.(1) Executarea sancţiunii avertismentului se asigură de către instituţia sau organul care a adoptat hotărîrea. Executarea sancţiunii muncii neremunerate în folosul comunităţii (1) Sancţiunea muncii neremunerate în folosul comunităţii se execută în condiţiile capitolului XXI din prezentul cod. Executarea sancţiunii privării de dreptul special Sancţiunea privării de dreptul special se execută în condiţiile capitolului XIX din prezentul cod. privării de dreptul special. (4) Instituţiile şi organele prevăzute la alin. Executarea sancţiunii avertismentului Hotărîrea de aplicare a sancţiunii avertismentului se contravenientului. muncii neremunerate în folosul comunităţii şi a sancţiunilor aplicate persoanelor juridice se asigură de către oficiul de executare. în remite adoptat condiţiile Articolul 336. despre executarea hotărîrilor cu caracter contravenţional. Executarea sancţiunii amenzii Sancţiunea amenzii contravenţionale se execută capitolului XVIII din prezentul cod. Executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate persoanelor juridice Executarea de către persoane juridice a sancţiunilor contravenţionale se efectuează în condiţiile capitolului XXIX din prezentul cod. Executarea sancţiunii închisorii contravenţionale Sancţiunea închisorii contravenţionale se execută în condiţiile capitolului XXII din prezentul cod. în termen de 5 zile. Articolul 337. oficiul de executare înaintează instanţei de judecată un demers privind înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu o altă sancţiune. în conformitate cu prevederile legislaţiei contravenţionale. Titlul VIII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII . (3) Executarea sancţiunii închisorii contravenţionale se asigură de către penitenciare. Articolul 338. Articolul 339. Articolul 340. (2) Executarea sancţiunii amenzii. (5) Acţiunile ori inacţiunea instituţiei sau organului care asigură executarea hotărîrilor cu caracter contravenţional pot fi contestate în modul stabilit de lege.

1524-XII din 22 iunie 1993.1226-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la arestarea preventivă. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău. se abrogă: a) Titlul V al Codului de procedură civilă aprobat prin Legea R. Nr. Articolul 343.S.Articolul 342. închisorii sau detenţiunii pe viaţă intră în vigoare pe măsura creării condiţiilor necesare. b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezentul cod şi va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru punerea în aplicare a acestuia.Moldoveneşti din 26 decembrie 1964. c) Legea nr.S. dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2013. 24 decembrie 2004. Abrogarea unor acte La data intrării în vigoare a prezentului cod. (2) Hotărîrile cu caracter civil aflate pe rol la executorii judecătoreşti se execută conform procedurii prevăzute de prezentul cod. b) prevederile ce reglementează cerinţele regimului de deţinere în penitenciare a persoanelor care execută pedeapsa arestului. Articolul 345. Prevederi aplicative (1) Dispoziţiile cărţii întîi a prezentului cod se completează cu prevederi din Codul de procedură civilă. Articolul 344.443-XV. c) prevederile titlului VII intră în vigoare la data abrogării Codului cu privire la contravenţiile administrative. Intrarea în vigoare Prezentul cod intră în vigoare la 1 iulie 2005. Eugenia OSTAPCIUC Anexa 4 . cu următoarele excepţii: a) prevederile cu privire la Comitetul pentru Plîngeri intră în vigoare la 1 ianuarie 2006. Organizarea executării Guvernul: a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezentul cod. b) Codul de executare a sancţiunilor de drept penal nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->