ax orizontal. 6. lagăr. 5.3: Concasorul cu cilindri 1. bare. colector. 11. A. site. motor electric. arc. 13.4: Dezintegrator 1. alimentare Figura 3.5: Sită cilindrică rotativă .1. 8. 7. 3. 2. transmisie cu roţi dinţate. 2. colector. carcasă.pâlnie de alimentare. alimentator. 9. 3. ax orizontal. 6. 10. pâlnii de colectare. distanţier pentru reglarea distanţei între cilindri. 4. alimentator. 5. manşon Figura 3. transmisie prin curele. cilindru fix. 14. piepteni rotativi. 2. 4. 3. cilindru mobil Figura 3. 12.

pâlnii colectoare Figura 3. manivelă. perete despărţitor. 2.6: Sită cilindrică rotativă 1. 2.1. 5. A: alimentare Figura 3. 4. 3. sită fixă. 6. vibrator. 3. piston. site. 3.8: Baterie de spălare . minereu Figura 3. site. pâlnii de colectare. 2. bielă. volant de antrenare.7: Sită plană vibratoare 1.

3. 2. 4.).1. vas cilindric. colector util Figura 3.11: Separator magnetic 1. 2. 2. 6. tambur din material nemagnetic (Al. bulă de aer cu minereu. steril. spumă Figura 3. placă cu orificii pentru apă. 3. colector steril.10: Aparat de flotaţie 1. 4.12: Separator electrostatic . agitator mecanic. colector util Figura 3. utilul depus. 5. colector steril . 5. alimentator . tambur de antrenare. electromagnet. 3. 2. tulbureală. Cu. plan înclinat .9: Vas de zeţaj 1. 4. 4.alimentator. steril Figura 3. 3.

zonă influenţată termic (Z1T).Schema presării unilaterale: 1.placa de bază. 4. 3 .poanson.matriţă.zonă de trecere . 2. 3-pisa presată. 4 .cusătură sudată (metal depus). 2 . Clasificarea procedeelor de sudare Zonele unei îmbinări sudate prin topire: 1 .metalul de bază.

9 .zgură lichidă protectoare.baie lichidă. 7 .sârmă de sudare. c — cu acţiune directă cu electrod fuzibil. 2 – cusătura sudată.strat de flux presărat iniţial. 4 -flux topit.învelişul electrodului. b-cu acţiune directă cu electrod nefuzibil. B .metal de bază.arc electric.4 . .cavitate închisă (formată din vaporii de metal şi gazele rezultate) la partea superioară de o peliculă fină de flux topit ce se solidifică şi formează zgura.metal de adaos. 10 -arc electric. 9 baia comună de metal lichid. 11 . 6 .electrozi.metal depus.role pentru avansul sârmei. 6 -flux neconsumat.crusta de zgură. 8 . 1 .metal de bază Sudarea cu arc electric descoperit: 1 .material de adaos (electrod). 3 . 2 .atmosferă de gaze.Sudarea cu arc electric: a-cu acţiune indirectă. 3 . Sudarea sub strat de flux 1 . 5 .metal de bază. 3 . 5 -flux solidificat (zgură). 2 . 7 .

5 .arc concentrat. 6 .cap de sudare. 3 -jet de gaz plasmagen.I. 1 . 4 . Procedeul M.electrod de W. . 3 .arc.G. 7 . 6 .role pentru avansul sârmei.perdea de gaz inert. 8 . 7 – metal de bază. 5 . 2 .baie de metal topit. 7 – cordon de sudură. 2 .perdea de gaz inert.arc.jet de plasmă. 1 .electrod de sârmă.piesă izolatoare.baie de metal topit.metal de bază. 9 . 3 .cap de sudare.tub de cupru.I.G. 5 . 2 .cordon de sudură Sudarea cu jet de plasmă. 4 .ajutaj suplimentar. 1 .ajutaj al camerei de Cu (anod).Procedeul W. 8 . 4 — sârmă de sudare. 6 .electrod de W (catod).

9 . 3 -amplificator.dispozitiv de prindere. Variante de încălzire la sudarea prin frecare. 4 . 8-placă de bază.cusătura sudată. 2 . d— deplasarea alternativă a unei piese şi presare. 4 . 2 . Sudarea în capete cu presare la rece 1 .curba amplificării vibraţiei. 5 — muchie tăietoare inelară.magazie pentru surplus de metal. Schema sudării la rece cu ultrasunete.Schema de principiu a sudării cu flacără oxiacetilenică.piese de sudat. 3 – flacără oxiacetilenică. 1 . 2 . 6.arzător cu flacără.traductor magnetostrictiv (generator de ultrasunete).rotirea ambelor piese şi presare.sonotrod. 3 .7-piesele de îmbinat. 4 — cavitatea de îngrosare.material de adaos. 5 . c . b . 1 -generator de înaltă frecvenţă. a .piesa de sudat. .concentrator de ultrasunete 5 .rotirea uneia dintre piese şi presare.rotirea unei piese intermediare şi presare.

amestec de gaz.sudură obţinută prin refulare. Schema sudării prin explozie 1 .transformator de sudură.electrozi.circuit de răcire. 5 .exploziv. 6 . combustibil şi oxigen. 2 .Sudarea în puncte din două părţi.metale pentru sudat. 5 –flăcări multiple. 4.3 -piese de îmbinat. . 3 .3 . 7 .capsă detonatoare.5.4.piese de sudat. 1. 2.amortizor din cauciuc. 4 . Schema sudării prin presiune cu încălzire la flacără 1.

Aliaje pentru lipire .

8. 4-dielectricul. Schema maşinii de prelucrat prin electroeroziune . piesa-semifabricat. 3-generatorul de impulsuri de tensiune. 12. 2 -electrodul sculă.rezervorul. 11-sistemul de răcire.canalele de răcire a electrolitului sculă. 6-sistemul de avans. 7-microparticule.Schema de principiu a instalaţiei de prelucrare prin electroeroziune 1.filtru.pompă. 9. 5cuva. 10.

obiect de prelucrat 5 .1 .sursă de curent continuu 2 .pompă 8 .rezervor de electrolit 6 .regulator de avans 3 .instalaţie de răcire 9 .cuvă cu mediu de lucru Schema de principiu a prelucrării prin eroziune electrochimică Schema de principiu a prelucrării prin eroziune electrochimică Prelucrarea prin eroziune chimică de adâncime în trepte .electrod 4 .filtru 7 .

6 – particulă erodată din electrodul – sculă. 5 – peliculă pasivă. 3 – mediu de lucru. 4 – microasperitate. 2 – piesă de prelucrat. Schema de principiu a prelucrării prin eroziune electrică şi electrochimică E le c trod in C u s a u A g d C a na l v o rte x d e ox ig e n G a z d e pr o te c tie (a m e s t e c d e a z ot c u o x ige n ) E c ra n c e ra m ic In s e rtie d e ha fn iu P ies a P la s m a Generator de plasmă Schema de principiu a prelucrării cu fascicul de ioni . 7 – descărcare electrică prin impulsuri nedirijate. I. 8 – volum de material erodat electric din piesa de prelucrat. II – mişcări executate de electrodul – sculă.1 – electrod – sculă.

sistem de dirijare al fasciculului 4 .catod 2 .1 .dispozitiv de poziţionare a pieselor Schema de principiu a unei echipament de sudare cu laser Schema prelucrării cu ultrasunete .electrozi de comandă 3 .elecrozi (anod) 4 .cap de sudare 5 .lentile electromagnetice Schema instalaţiei prelucrării cu fascicul de electroni 1 .dispozitiv laser 2 .dispozitiv de comandă şi reglare 3 .

8 – gură de evacuare a zgurii. 3 – cuvă. 6 – guri de vânt. 10 – vatră. 2 – sistem de evacuare a gazelor de furnal. 4 – pântec. 7 – creuzet. 9 – gură de evacuare a fontei.Schema de principiu a furnalului: • 1 – sistem de încărcare a furnalului. . 5 – etalaj.

5.zona de topire şi formare a zgurii (interval de temperatură aproximativ între 115015000C). 3. Figura 2: Intervalele de temperatură la furnal .zona de reducere (interval de temperatură aproximativ între 400-9500C). 4.zona de carburare (interval de temperatură aproximativ între 950-11500C).zona de preîncălzire (interval de temperatură aproximativ între 200-4000C). 2.zona de oxidare şi ardere (zona gurilor de vânt)(interval de temperatură aproximativ între 1500-19000C).• • • • • • 1.

5. coş evacuare. 4. gură de golire. 7. role. conductă de acces gaze de furnal. fontă lichidă. cărămidă refractară. 6. conductă de ieşire aer cald spre furnal. oală turnare fontă. 9. 8. 2. conductă de acces aer pentru ardere. conductă de acces aer rece pentru a fi încălzit. manta de oţel. reţea de canale din cărămidă refractară Figura 3: Recuperatorul Cowper • • • 1. camera de ardere.1. 6. 4. conductă de evacuare gaze arse. 7. 2. 5. oală evacuare fontă. 3. 10. 3. mecanism pentru basculare. gură de încărcare Figura 5: Melanjor .

roată dinţată.10: Schema de principiu a convertizorului cu oxigen LD . gura convertizorului. 3 – hotă. 5. manta metalică. 9.1. coloane de susţinere. centură de sprijin. cilindru hidraulic Figura 1: Convertizorul acid Bessemer 1 – manta. 2. 4 – lance de oxigen. 11. 2 – baia metalică. conductă de aer. 7. 10. fus pentru basculare. 12. cutie de aer. 8. 5 – căptuşeală refractară. 6. căptuşeală refractară. 13. orificii aer. Figura 4. 3. baie metalică.

I – poziţia de funcţionare. 2-manta metalică. 5-gură evacuare zgură. Figura 3: Schema de principiu a convertizorului Kaldo 1-lance insuflare oxigen. 8. IV – poziţia pentru evacuarea oţelului. 3 – hotă. 3-căptuşală refractară. 4-baia metalică.role Figura 5: Schema de principiu a convertizorului Rotor Oberhausen . 6-hotă. III – poziţia pentru introducerea de adaosuri de var şi minereu. 2 – baia metalică. 1 – manta. 5 – căptuşeală refractară. II – poziţia pentru introducerea fontei. 7. 4 – lance de oxigen.gură evacuare oţel.

I-cuptor cu vatră.19-camere regeneratoare încălzire gaz.colectoare de zgură. 4-baia de metal topit.canal evacuare gaze arse spre coş.18-camere regeneratoare încălzire aer.baie metalică. 8.transformator. 13-coş de evacuare. 7-conducte de gaz şi aer.electrozii. III. 6.instalaţie regeneratoare. 21-platformă de lucru. . 1-manta metalică. 3.15-clapete inversoare.placă de cupru.11. 14.16-canale pentru aer. 9. 20. 1. 5-vatră.cu vatră neconducătoare. 12. 2-căptuşeală refractară.17-canale pentru gaz combustibil.gazogen.cu vatră conducătoare. 3-bolta cuptorului. 4.boltă.corp. Figura 1: Schema de principiu a cuptorului Siemens Martin Figura 2: Cuptoare electrice cu încălzire directă a. 5. 2.10. b. 6-capetele conductelor de alimentare (capetele de ardere). II.

Figura 3: Cuptor electric cu încălzire indirectă 1. . 4.suport.baia metalică. 5. 8.miez. 10. Figura 5: Cuptor cu inducţie fără miez 1. 4. 3.baie metalică. 9. 6.capac.mecanism de basculare.oală de turnare. 7-manta metalică.zgură.izolatori. 11. 3.izolatori.inductor. 2. 2. Figura 4: Cuptor electric cu inducţie cu miez de fier 1.transformator.baie metalică.electrozii. 3.creuzet.placă de bază. 2.înfăşurare primară.

în secţiune transversală. Figura 7: Zonele de structură ale unui lingou .zona grăunţilor columnari.zona grăunţilor fini.în secţiune longitudinală. 6. 7.pod de turnare. 8. 1. 3.zona grăunţilor grosolani. b. 3.căptuţeală refractară.jetul de metal. 5.canale de alimentare.1. Figura 6: Turnarea indirectă a.pâlnia de turnare cu picior. 2. 2.oala cu oţel. 9.ramă pentru maselotă.lingotieră. 4.amestec exoterm.

5 .arzător.zgură.3 .turnul de reacţie.gura de evacuare a zgurii.Minereu de cupru Concentrare Concentrat sulfuros de cupru Prăjire oxidantă Concentrat prăjit Topire pentru obţinerea de mată cuproasă Mată cuproasă (Cu2S + FeS) Convertizare Cupru brut de convertizor Rafinare termică Cupru rafinat Rafinare electrolitică Cupru electrolitic Metoda pirometalurgică de obţinere a Cuprului l . 4 .gura de evacuare a gazelor. 9 .mată cuproasă. 8 .turn de gaze.2: Schema de principiu a cuptorului de topire pentru obţinerea matei prin procedeul Outoknmpu: . 6 . Figura. 7 .gura de evacuare a matei.cuptorul cu vatră. 2 .

6 – gura de evacuare a aluminiului.Aliajele cuprului Schema tehnologică de obţinere hidrometalurgică a aluminiului Schema de principiu a unei cuve pentru electroliza aluminei: 1 – electrozi din grafit. 2 . . 8 – electrolit topit. 4 – căptuşeală din şamotă.electrolit solidificat. 7 – aluminiu. 3 – masă carbonică. 5 – manta metalică.

5.Schema tehnologică de obţinere a magneziului 1-pâlnia de turnare. Reţea de turnare . 10. 8amestec de model. 11.miez. Structura formei de turnare 1-pâlnie sau cupă de turnare care primeşte metalul lichid.maselotă. 12. 2. 4-canal de alimentare. 13-răsuflători. 2.cavitatea formei.piciorul pâlniei.canal de aerisire.rame de formare. 3. 9.plan de separaţie.canale de alimentare (alimentatori).colectorul de zgură.amestec de umplutură. 7. 4. 6.

Maselotă amplasată la partea superioară a lingoului Răcitoare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful