You are on page 1of 1

namn: ________________ Pettersbergsskolan, Dominic

År 8 - Kapitel 5 - Läxstencil 1

1. Beräkna med huvudräkning


a) 5 - 8 = b) 3 - 12 = c) -2 + 5 = d) -5 - 13 = e) -5 + 3 = f) 5 - 19 =

2. Tobias har y st bilder. Kurt har en fjärdedel så många. Teckna ett uttryck för hur många
bilder Kurt har.

3. Petter är x år. Jonas är 7 år äldre än Johannes som är tre år yngre än Petter. Teckna ett
uttryck för hur gammal Jonas är.

4. Jag är 5 gånger så gammal som min kusin som är 5 år yngre än hennes bror som är x år
gammal. Teckna ett uttryck för hur gammal jag är.

5. Matilda har y kr. Mattis har hälften så mycket pengar som Matilda. Sandra har 15 kr mer
än Mattis. Teckna ett uttryck för hur mycket pengar
a) Mattis har b) Sandra har

6. Beräkna värdet av uttrycket 2z + 3y - 4 för


a) y = 5 och z = 3 b) y = 12 och z = 10

7. Beräkna värdet av uttrycket 4x + 0,5y - 4z för


a) x = 0 och y = 4 och z = 3 b) x = 1 och y = 3 och z = 2

x y
8. Beräkna värdet av uttrycket 4 + 5 för
a) x = 8 och y = 15 b) x = 4 och y = 10

9. Förenkla
a) 3x + 2y - x = b) 5x - 4y - 2x + 7y = c) 4z + 3b - 8a + b - 2z =

10. Förenkla
a) 6a + a - 3z = b) 2c - 8b + 3d - 3c = c) 5b - 4a + 5b + 4a - a =

11. Förenkla
a) 2x + (2x -1) = b) 4z - (4z - 3) = c) 7a + 3b - (3a + 5b) =

12. Förenkla
a) 2(3x + 3) = b) 5(b + 7) = c) 3x(y - z) =

13. *Förenkla
a) 5(3y - 3(2 + x)) = b) 6(4-2x) - 3(2y-3) = c) 12(3z - 4y) =