You are on page 1of 2

Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

TEXT

- Mapes Concepuals.
Els Mapes Conceptuals ens mostren informació i coneixements des d'una vessant gràfica i
jeràrquica alhora. És força important l’aprenentatge visual a dia d’avui i les TIC ens poden
ajudar.

• Personal Brain

Trobem una altra aplicació que ens permet fer també mapes conceptuals, el PersonalBrain,
potser és més a nivell personal com a organitzador de tasques, però resulta molt atractiu.

Un cop provats tots dos i a nivell docent em decanto pel CmapTools, resulta més senzill en
el seu ús i oferta unes exportacions molt més vàlides.

Instal·lació de Personal Brain


Accedirem a la plana de descàrrega i seguirem els passos que ens marquen. Aquest
programa no és gratuït però ens deixa descarregar una demo de 30 dies.

1 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

Funcionament de Personal Brain

A partir de la interfície que proposa el programa, de moment només en anglès, haurem


d’experimentar amb les nostres creacions.

2 Francesc Farré