CURS GRAMATICA LIMBA ENGLEZA

LECŢIA 1.................................................................................................................................................3 TIMPURILE MODULUI INDICATIV................................................................................................3 A. Present Tense Simple.......................................................................................................................3 Present Tense Continuous.....................................................................................................................3 B. Past Tense Simple............................................................................................................................6 Past Tense Continuous..........................................................................................................................6 C. Present Perfect Simple.....................................................................................................................8 Present Perfect Continuous...................................................................................................................9 D. Past Perfect Simple........................................................................................................................12 Past Perfect Continuous......................................................................................................................12 E. Future Tense Simple.......................................................................................................................14 Future Continuous...............................................................................................................................14 Future Perfect Simple.........................................................................................................................15 Future Perfect Continuous..................................................................................................................15 Future-in-the-Past Simple...................................................................................................................16 Future-in-the-Past Continuous............................................................................................................16 Alte mijloace de exprimare a viitorului..............................................................................................16 LECŢIA 2...............................................................................................................................................18 CONCORDANŢA TIMPURILOR....................................................................................................18 LECŢIA 3...............................................................................................................................................21 MODUL CONDIŢIONAL ŞI FRAZELE CONDIŢIONALE...........................................................21 Present Conditional (condiţional prezent)..........................................................................................21 Past Conditional (condiţional trecut)..................................................................................................22 Frazele condiţionale (If-Clauses) .......................................................................................................23 LECŢIA 4...............................................................................................................................................25 VORBIREA DIRECTĂ ŞI INDIRECTĂ...........................................................................................25 LECŢIA 5...............................................................................................................................................28 Diateza pasiva.....................................................................................................................................28 LECŢIA 6...............................................................................................................................................30 VERBELE MODALE........................................................................................................................30 can, could, may, might, must, need, should, ought to, shall, will, would...........................................30 Can .................................................................................................................................................30 May ................................................................................................................................................31 Must ...............................................................................................................................................31 Need ...............................................................................................................................................32 Should, Ought to ............................................................................................................................32 Shall ...............................................................................................................................................32 Will, Would ...................................................................................................................................33 LECŢIA 7...............................................................................................................................................37 MODUL SUBJONCTIV....................................................................................................................37 LECTIA VIII..........................................................................................................................................42 MODURILE NEPERSONALE SI CONSTRUCTIILE VERBALE.....................................................................................................42 Constructii cu infinitivul.................................................................................................................43 Constructii cu participiul prezent....................................................................................................44 Constructie cu participiul trecut......................................................................................................45 CHEIA EXERCITIILOR........................................................................................................................47 LECTIA I............................................................................................................................................47 LECTIA II...........................................................................................................................................49 LECTIA III.........................................................................................................................................50 LECTIA IV ........................................................................................................................................51 LECTIA V..........................................................................................................................................51 LECTIA VI.........................................................................................................................................52 LECTIA VII........................................................................................................................................53 LECTIA VIII......................................................................................................................................55 2

CUVÂNT ÎNAINTE
Verbul constituie coloana vertebrală a unei limbi. Cartea „Curs practic de limba engleză – verbul” (cu exerciţii şi cheie) cuprinde o parte teoretică – prezentarea clară şi sistematică a modurilor, timpurilor, concordanţei timpurilor, verbelor modale şi a altor probleme legate de verbul englez (cu exemple şi traducere), precum şi o parte practică cu exerciţii la fiecare capitol şi la sfârşitul cărţii au fost incluse cheia exerciţiilor şi lista verbelor neregulate întâlnite în cadrul exemplelor şi exerciţiilor. Prezentarea teoretică a problemelor este făcută în limba română.

LECŢIA 1
TIMPURILE MODULUI INDICATIV
Există două aspecte în limba engleză: simplu şi continuu. În general, timpurile simple se folosesc atunci când accentul se pune pe acţiunea propriu-zisă, iar timpurile continue se folosesc atunci când accentul se pune pe durata acţiunii, pe perioada de timp în care aceasta are loc. În explicarea întrebuinţării timpurilor continue se va întâlni formularea „acţiune în plină desfăşurare”. Aceasta înseamnă că acţiunea a început înainte de momentul la care se face referire şi va continua după acel moment. Există un număr de verbe în limba engleză care nu se folosesc la forma continuă, deoarece ideea de durată e inclusă în conţinutul lor semantic. Ex. to want, to like, to dislike, to understand, to owe, to matter, to love, to hate, to belong, to believe, to remember, to know.

A. Present Tense Simple
Afirmativ I work. You work. He/she/it works. We work. You work. They work. Negativ I do not (don’t) work. You do not (don’t) work. He/she/it does not (doesn’t) work. We do not (don’t) work. You do not (don’t) work. They do not (don’t) work.

Interogativ Do I work? Do we work? Do you work? Do you work? Does he/she/it work? Do they work? Present Tense Simple se foloseşte pentru a arăta o acţiune regulată, obişnuită, în perioada prezentă. What do you do? (Cu ce te ocupi?) I am a student. What time do you usually have breakfast?

Present Tense Continuous
Se conjugă verbul „to be” la timpul prezent şi se adaugă forma -ing a verbului de conjugat. Afirmativ I am working. 3

You are working. He/she/it is working. We are working. You are working. They are working. Negativ I am not working. You are not (aren’t) working. He/she/it is not (isn’t) working. We are not (aren’t) working. You are not (aren’t) working. They are not (aren’t) working. Interogativ Am I working? Are you working? Is he/she/it working? Are we working? Are you working? Are they working? Present Tense Simple se foloseşte pentru a arăta o acţiune în plină desfăşurare în momentul prezent. Where are you going? I am going to school. De asemenea, poate arăta o acţiune care se desfăşoară pe timp limitat în perioada prezentă. I go to school by bus this week. My father is taking me in his car. Uneori se poate folosi timpul Present Tense Continuous cu adverbul always, pentru a arăta o acţiune repetată. În acest caz, există o conotaţie afectivă (nemulţumire) sau acţiunea respectivă este caracteristică pentru acea persoană. You are always losing your things. You are always grumbling when I ask you to help me in the kitchen.

EXERCIŢII cu Present Simple şi Present Continuous:
1. Puneţi verbele din următoarele propoziţii (Present Simple) la interogativ şi negativ: 1. I love my brother. 2. She talks too much. 3. I understand you. 4. You play the piano very well. 5. I always believe you. 6. He remembers my phone number. 7. They live in Bucharest. 8. He has a hot bath every day. 9. I trust my friend. 10. I have lunch at one o’clock. Notă: Verbul „to have”, atunci când nu înseamnă „a avea, a poseda”, ci este parte dintr-o expresie (to have breakfast, to have a shower, to have a party), formează negativul şi interogativul cu ajutorul auxiliarului „to do”. 2. Puneţi verbele din următoarele propoziţii (Present Continuous) la negativ şi interogativ: 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

It is raining. I am having a walk. He is telling the truth. You are typing a letter. They are swimming in the river. My friend is wearing a new dress. My mother is resting. We are studying English. Ann is knitting. The child is learning to play the piano.

3. Puneţi verbele din paranteze la Present Simple sau la Present Continuous: 1. I (not go) shopping because it (rain). 2. What you (do) on Sundays? 3. He usually (drink) coffee but now he (drink) tea. 4. In England it often (rain). 5. I (not like) that boy. 6. He usually (speak) so quickly that I (not understand) him. 7. You (like) this book? 8. You (dream) at night? Yes, I (dream) every night. 9. I can’t answer the phone now because I (cook). 10. How you usually (get) to work? I usually (go) by bus, but now I (take) a taxi because I am late. 11. The manager can’t receive you now as he (have) an interview. 12. You (write) to John now? Yes, I (be). I always (write) to him on his birthday. 13. Where you (hurry)? To the theatre, as I (not want) to miss the first act. 14. She always (borrow) books from me and never (remember) to give them back. 15. You (go) to work every day? Yes, of course, except Saturdays and Sundays. 16. Why you (smoke) so much? 17. Who you (wait) for? I (wait) for John, but he is late, as usual. 18. I always (have) a rest after lunch. 19. What you (think) of? I (think) of my mother just now. 20. You (know) what time is it? 4. Traduceţi în limba engleză: 1. Iarna ninge. 2. Duminica el nu se scoală devreme. 3. Eu nu studiez seara. 4. Ce faci? Citeşti sau priveşti la televizor? 5. Secretara tocmai bate la maşină un referat. 6. Ea merge la cumpărături sâmbăta. 7. Acum îmi fac temele la engleză. 8. Nu-mi place cafeaua. 9. Ce carte citeşti? 10. La ce oră se scoală John dimineaţa? 11. Ce faci tu în zilele libere? 12. Cui îi telefonezi? 13. El nu merge la şcoală cu metroul, merge pe jos. 14. De ce deschizi fereastra? 15. Adesea citesc cărţi englezeşti. 16. Ea îşi face bagajul. 17. Cât de des le scrii părinţilor tăi? 18. Când merg la mare îmi place să înot mult. 19. Clientul tocmai îşi alege o pereche de pantofi. 5

He/she/it was not working. We were working.) Past Tense Continuous Se formează prin conjugarea verbului „to be” la trecut (Past Tense) şi adăugarea formei -ing a verbului de conjugat. Past Tense trebuie învăţat din tabelul de verbe neregulate care indică cele trei forme de bază ale verbului: forma I – infinitiv. (Anul trecut am calatorit in Anglia. Este timpul de naraţiune. terminată. efectuată într-o perioadă de timp trecută. You were not working. Afirmativ I was working. Negativ I was not working. terminată. Past Tense Simple arată o acţiune trecută. You were not working. They were working. de obicei.Paste Tense. forma II .B. Dacă verbul este neregulat. He/she/it was working.) Last year I travelled to England. forma III – participiul trecut to speak – spoke – spoken Afirmativ worked I/you/he/she/it/we/they spoke Negativ work I/you/he/she/it/we/they did not speak Interogativ work? Did I/you/he/she/it/we/they speak? Forma prescurtată a lui did not este didn’t (I didn’t work). Past Tense Simple Past Tense Simple se formează prin adăugarea terminaţiei – ed în cazul verbelor regulate: to work – worked. cu perfectul compus. Formele prescurtate sunt: 6 . Yesterday I went for a walk. (Ieri am mers la plimbare. We were not working. You were working. You were working. Se traduce. They were not working.

posibil să apară într-o frază timpul Past Continuous în mod repetat. 10. 7. 9. Puneţi verbele din paranteze la Past Tense Simple sau Continuous: 1. When I first (meet) him. He meets John on Sundays. 3.was not – wasn’t I wasn’t working. (Ieri pe vremea asta priveam la televizor. este posibil să apară un verb folosit la Past Continuous şi un verb folosit la Past Simple. We worked very hard. They drank all the wine. 2. Puneţi verbele din urmatoarele propoziţii la Past Tense Simple: 1. (În timp ce John citea. Se traduce. 8. 3. de obicei. reprezintă fundalul de timp pe care se petrece acţiunea exprimată de Past Simple (tradus cu perfectul compus).) Adesea. I hated him. 10. He thought about you. În acest caz. de asemenea. 7. ambele verbe se traduc cu imperfectul. 2. cu imperfectul. I always make cakes on Sundays. 7 . 6. I met John. I enjoyed travelling. 2. When you (come in). He forbade her to do this. he (work) in a bank. You ask too many questions. 6. You drink too much. While I was crossing the street. în aceeaşi frază.) EXERCIŢII cu Past Tense Simple şi Continuous: 1. sora lui privea la televizor. I like to have a coffee in the morning. I talk on the phone. 3. I sold my car. He changed his library book every day. were not – weren’t They weren’t working. I play football. I sleep until 9 o’clock every day. I own two umbrellas. Interogativ Was I working? Were you working? Was he/she/it working? Were we working? Were you working? Were they working? Arată o acţiune în plină desfăşurare într-un moment din trecut. 8. Puneţi verbele din următoarele propoziţii la negativ şi interogativ: 1. într-un moment trecut. He came home late. You speak English well. He translated the text. 2. ele arătând acţiuni paralele. 9. în plină desfăşurare. That sounds interesting. verbul la Past Continuous (tradus cu imperfectul). 4. 4. I was watching TV. În această situaţie. This time yesterday. Este. his sister was watching TV. While John was reading. 5. 5.

5. Ce făceai marţea trecută la ora 7 dimineaţa? 8. Băieţii jucau cărţi când l-au auzit pe tatăl lor intrând în casă. Unde ţi-ai petrecut concediul vara trecută? 17. Săptămâna trecută am fost bolnav şi nu am mers la şcoală. El a dat primul examen săptămâna trecută. He/she/it has worked. 7. Bătea un vânt puternic când am ieşit din casă. Traduceţi în limba engleză: 1. eu conduceam maşina spre Sinaia. 10. This time last Sunday. While he (learn) to drive. the teacher (write) on the blackboard. Ei au ascuns imediat cărţile şi şi-au scos manualele de şcoală. 8. 4. Soarele nu a apus la ora 8 aseară. În timp ce îmi căutam paşaportul am găsit această fotografie veche. You have worked. 4. Duminica trecută prietenii mei au jucat şah. he (have) an accident. 18. C. What you (do) this time yesterday? 7. 4. 16.3. 19. someone (ring up). la care se adauga forma a treia (participiul trecut) a verbului de conjugat. M-am sculat târziu ieri dimineaţă. Când ai cumpărat acest televizor? 14. 11. Când te-ai întors de la munte? 13. Interogativ Have I worked? Has he/she/it worked? 8 . I (watch) a film on TV. They have worked. 9. Ieri nu am mers la bazinul de înot. He suddenly (realize) that he (not wear) his glasses. 5. 12. Present Perfect Simple Timpul Present Perfect Simple se formeaza prin conjugarea verbului „to have" la prezent. Ieri pe vremea asta plouă. When I (enter) the classroom. 21. Ieri m-am sculat devreme. Mă pregăteam să merg la facultate. Ai dormit bine noaptea trecută? 3. Afirmativ I have worked. He/she/it has not (hasn’t) worked. 15. Where you (go) when I (meet) you? 6. În timp ce ploua. she (have) dinner. 2. 20. As I (write). Acum două zile am căzut şi mi-am rupt piciorul. Ieri mi-am pierdut mănuşile. Cine a câştigat meciul alaltăieri? 22. We have worked. 6. Negativ I have not (haven’t) worked. 10. You have worked. mi-am luat micul dejun şi apoi am plecat la şcoală. When I (arrive). 9.

Have you ever been to England? (Ai fost vreodată în Anglia?) No. Have you seen Hamlet? (Ai văzut Hamlet?) I have lost my umbrella. folosirea timpului verbal este condiţionată de momentul în care se face afirmaţia. When did you see Hamlet? I saw it last week. dacă aceasta este în cursul dimineţii (până la ora 12) sau după amiază. fie cu perfectul compus.Timpul Present Perfect este un timp de relaţie. I have often been to England.) Traducerea celor două propoziţii în limba română este identică. care are rezultate în prezent sau care. (Nu m-am sculat devreme azi dimineaţă. • arată o acţiune trecută.) I have known John since 1990. I haven’t seen John for two months. I haven’t got up early this morning. He hasn’t returned home yet. (Nu m-am sculat devreme azi dimineaţă. (El nu s-a întors încă acasă. în funcţie de context. efectuată într-o perioadă de timp neterminată. Present Perfect Continuous Se formează cu Present Perfect Simple al verbului „to be”. Timpul Present Perfect nu poate fi folosit cu un adverb de timp precizat în trecut. I must buy a new one. nu mai poate fi folosit timpul Present Perfect. El arată o legătură între trecut şi momentul prezent.) I haven’t seen John since September. Yes. this week. this year. dacă se menţionează momentul trecut în care a avut loc acţiunea care interesează în prezent sau care are rezultate în prezent.) După cum se poate observa. I have seen two films this week.) I haven’t seen him lately. În acest caz. se foloseşte Past Simple. yet (în propoziţii negative). folosirea lui este însoţită de adverbe precum: today.) Dacă adverbul de timp este „this morning”.) I have known John for two years. (Îl cunosc pe John de doi ani. interesează în prezent.) I didn’t get up early this morning. I must buy a new one. Adverbe de timp neprecizat care stau la sfârşitul propoziţiei: lately. (Îl cunosc pe John din 1990. always. 9 . În acest caz. (Nu l-am văzut în ultimul timp. I lost my umbrella yesterday. this month. Se foloseşte cu adverbe de timp neprecizat care leagă trecutul de prezent. just. never. (Nu l-am văzut pe John din septembrie. începând din) şi for (de. (Am văzut două filme săptămâna aceasta. Cu acest sens se folosesc de obicei prepoziţiile since (din. la care se adaugă forma -ing a verbului de conjugat. ever. Adverbe de timp neprecizat care se aşează între auxiliar şi verb: often. terminată. dintr-un motiv sau altul. seldom. Timpul Present Perfect Simple se foloseşte în următoarele situaţii: • arată o acţiune începută în trecut care continuă până în prezent. (Nu l-am văzut pe John de două luni. întrucât „when” reprezintă un moment precizat în trecut. dacă se pune o întrebare referitoare la trecut care începe cu „when”.) Trebuie precizat faptul că.) • arată o acţiune trecută. I have never been to England. already. De asemenea. nu se poate folosi timpul Present Perfect. timp de). (Mi-am pierdut umbrela. timpul Present Perfect Simple se traduce în româneşte fie cu prezentul. Trebuie să-mi cumpăr una nouă.

You have been working. thank you. se poate traduce cu prezentul sau cu perfectul compus din limba română.) Ca şi Present Perfect Simple. poate arăta probabilitatea ca acţiunea începută în trecut. We have been working. 18.Afirmativ I have been working. I (not write) to my friend for three months. You (water) the flowers? 3. I (live) here for one year. You have been working. I just (have) one. Would you like a cake? 7. we shall have floods. I (buy) a new house. He/she/it has been working. 12. You (read) Sorescu’s last book? 19. I (lend) him some money today. 16. You ever (drive) a car? 17. să continue şi în viitor. You (visit) the Village Museum? 13. care continuă în prezent. He (not come) home yet. 5. 4. între un moment trecut şi prezent. It (not rain) since December. (Plouă de 3 ore. 6. You ever (eat) caviar? 14. He has not (hasn’t) been working. 15. 10. Dacă nu se opreşte în curând. I am tired because I have been working all day. cu accent pe durată. 2. I (not be) to the seaside this year. He just (leave) home. He always (rely on) his friend. EXERCIŢII cu Present Perfect Simple şi Continuous: 1. If it doesn’t stop soon. (Sunt obosit pentru că am muncit toată ziua. He (not go) to bed yet. 21. 8. You (pay) the telephone bill? 20. Interogativ Have I been working? Has he been working? Timpul Present Perfect Continuous arată o acţiune în plină desfăşurare. They have been working. How long you (live) here? 22. Negativ I have not (haven’t) been working. Where you (be)? I (be) to the market. You must come and see it. It has been raining for three hours. I already (see) this film. No. 11.) De asemenea. 10 . There isn’t any train service because the engine – drivers (go) on strike. Folosiţi Present Perfect Simple în locul infinitivelor din paranteze: 1. 9. vom avea inundaţii.

It (rain) since we (leave) Bucharest. I (try) last year but I (not succeed). am mers arareori pe jos la slujbă. 6. Ai mai fost în acest oraş? 24. Un copil a spart geamul. I (ask) you to clean your room for two days. 3. How long you (wear) glasses? 6. El este ministru de doi ani. 4. 10. she (leave) for Brasov a week ago. 11. 2. 8. I am not out of work now. He (sleep) for 10 hours now. A plecat John? 20. Traduceţi în limba engleză folosind Past Tense Simple sau Present Perfect Simple sau Continuous: 1. I’m tired of it. 11. 9. He (be) very ill since the holidays (begin). The child (play) the piano since I (return) from school. She (change) a lot since I (see) her last. You (not see) it anywhere? No. 13. 4. Da. De când mi-am cumpărat maşina. acum doi ani. 7. La ce te-ai uitat? 15. 7. 4.2. Why you (be) in the garden so long? 9. 5. 11 . 6. Am mers pe jos 10 km până acum. 9. 8. 14. The radio (play) since 7 a. Folosiţi Present Perfect Simple sau Continuous sau Past Tense Simple în locul infinitivelor: 1. Da. When you (use) it last? 2. Da. How many dishes you (cook)? 8. M-am gândit adesea să-mi iau carnet de conducere. He (fish) for two hours but he (catch) nothing yet. a plecat acum o oră. 25. Mergem pe jos de la ora 3. I (cook) all the morning. 7. Cine te-a învăţat să vorbeşti engleza atât de bine? 2. I haven’t. You (see) your mother this week? No. l-am luat la ora 8. I (wear) my hair long since I (be) a little girl. It’s time we woke him up. 10. 23. El a scris numai două scrisori de când a plecat în străinătate. Traduc un text de două ore şi nu l-am terminat încă. I (get) a job last month. Your ever (try) to give up smoking? Yes. 10. 3. We (know) each other for several years. Vremea s-a încălzit în ultimul timp. I (lose) my pen. Unde ţi-ai petrecut vacanţa anul acesta? 3. Ţi-ai luat deja micul dejun? 22. Ai văzut ziarul de azi? 19. You (be) out of work long? 5. 16. A fost un accident. 21. am petrecut o lună aici. 18. Am stat acasă şi nu am regretat nici o clipă. Ei lucrează la această casă de un an şi nu au terminat-o încă. 12. 11.m. she (try) to make trouble. 4. I (shop) all day and I want to have a rest now. Ever since that woman came to work here. De cât timp înveţi engleza? 5. 3. Ninge de două ore. Trebuie să-l înlocuim. When are you going to do it? 12. Folosiţi Present Perfect Simple sau Continuous în locul infinitivelor din paranteze: 1. I (water) the flowers. Cu cine ai votat la ultimele alegeri? 17. Nu am mers la vot. I (do) a lot of work since I (get up) in the morning.

(Când el a intrat în cameră. echivalentul în limba română al acestui timp este mai mult ca perfectul. este vorba de o relaţie între două momente trecute. Afirmativ I had been working. dar. (Ieri la ora 9 luasem micul dejun. acest timp se poate traduce cu mai mult ca perfectul. Past Perfect Simple Se formează cu verbul „to have” la Past Tense Simple. terminasem de scris temele. Timpul Past Perfect Continuous arată o acţiune în plină desfăşurare între două momente trecute. Yesterday at 9 o’clock I had had breakfast. (După ce John privise (a privit) la televizor 10 minute. When he entered the room.) Ca sens. De asemenea. Se poate traduce cu mai mult ca perfectul sau perfectul compus. în acest caz. perfectul compus sau imperfectul din limba română. Past Perfect Continuous poate prelua funcţiile lui Present Perfect Cotinuous în propoziţia secundară. (El a spus că plouă de 3 zile.) După cum se observă. la care se adaugă forma -ing a verbului de conjugat. Negativ I had not (hadn’t) worked. Past Perfect Continuous Se formează cu Past Perfect Simple al verbului „to be”. Este. când în aceeaşi frază în propoziţia principală se află un verb la Past Tense. I had finished writing my homework. Negativ I had not (hadn’t) been working. Arată o acţiune trecută care a avut loc înaintea unei alte acţiuni sau a unui moment din trecut.) After John had been watching TV for 10 minutes. 12 .D.) When you rang me up. un verb de relaţie. Interogativ Had I worked? Acest timp are aceeaşi formă la toate persoanele. ea bătea la maşină de o oră. la care se adaugă forma III (past participle) a verbului de conjugat. ca şi Present Perfect. he got bored.) He said it had been raining for three days. s-a plictisit. (Când mi-ai telefonat. Afirmativ I had worked. she had been typing for one hour. Interogativ Had I been working? Aceste forme se păstrează la toate persoanele.

10. mother (cook) for two hours. When she decided to have a rest. we (realize) we (lose) our way. I (ring up) him and (congratulate) him. 8. 6. she felt chilly. When we met them. We were shocked to hear she (not pass) the exam. 3. they drank some coffee. The fire (spread) to the next building when the firemen arrived. 8. she (study) the subject for a week. She just (go) out when I (call at) her house. 13 . When I called on her unexpectedly. He asked me whether I (meet) John before. When I rang her up. Puneţi verbele din paranteza la Past Perfect Simple sau Continuous sau la Past Tense Simple: 1. 4. 6. Mi-a părut rău că îl jignisem. 10. 4. 9. El nu făcuse nimic înainte de a-mi cere mie sfatul. The river became deeper after it (rain) heavily for a few hours. 3. she (write) letters for one hour. 8. Ei au călătorit în multe ţări după ce s-au căsătorit. somebody told us it (rain) for hours. a înmânat-o profesorului. mi-am dat seama că îmi lăsasem poşeta acasă. When I arrived home. After Jane (swim) for half an hour. After John (leave). When she sat for the exam. 3. 6. 7. The professor (speak) for 10 minutes when I (enter) the hall. He (learn) English for two years before he (go) to England for the first time. Traduceţi în limba engleză folosind Past Perfect Simple sau Continuous sau Past Tense Simple: 1.Puneţi verbele din paranteze la Past Perfect Simple: 1. The child (eat) all the cakes before his mother became aware of it. 10. When we reached the top. After they (finish) dinner. 6. At 3 o’clock on Friday. 2. 4. 9. 7. 5. 4. Nu ţi-am telefonat pentru că am crezut că plecaseşi în străinătate. 9. De îndată ce au plecat musafirii. Ei mi-au spus că locuiau în Franţa din 1980. Secretara mi-a spus că directorul vorbea la telefon de o jumătate de oră. we (climb) for 7 hours. she (tell) me they (be) friends for five years. After John (listen to) the news bulletin. When I (find out) he (get married). 2. She said she already (be) to England. 10. 2. I (return) from school. it (rain) for one hour. El mi-a mulţumit pentru ceea ce făcusem pentru el. she (clean) and (dust) for 5 hours. 2. 3. De îndată ce a terminat de scris lucrarea. 7. After we (walked) for an hour. 3. Puneţi verbele din paranteze la Past Perfect Continuous: 1. We (ask) him what countries he (visit). He told me he (catch) some fish on that day. am mers la culcare. Când am ajuns la staţia de autobuz. The house was much smaller then he (think) at first. 5. He (tell) me he (be) to the theatre the day before. 9. When I left home. When we arrived at Sinaia. 2. She discovered her child (not tell) the truth. 8. 5. 7. 5.EXERCIŢII cu Past Simple şi Continuous: 1. 4. I realized she (have) a party. they (wait) for the bus for half an hour. he (go) downstairs to have dinner.

You will not go. Se traduce cu viitorul din limba română. Forma scurtă pentru „shall not” este shan’t. Negativ I (shall) will not go. Future Tense Simple Se formează cu shall sau will la persoana I. You will not go. 14 .) Future Continuous Se formează cu viitorul simplu al verbului „to be”. We (shall) will go. We (shall) will be going. You will not be going. You will be going. Afirmativ I (shall) will go. He/she/it will not be going. will la persoana II şi III. la care se adaugă infinitivul verbului de conjugat. You will be going. You will not be going. They will go. They will not go. se foloseşte numai „shall”. la care se adaugă forma -ing a verbului de conjugat. We (shall) will not be going. We (shall) will not go. I (shall) will meet him next week. He/she/it will go. He/she/it will not go. Afirmativ I (shall) will be going. You will go. They will not be going. He/she/it will be going. They will be going. Acest timp arată o acţiune viitoare obişnuită. Negativ I (shall) will not be going. Interogativ Shall I go? Will you go? Will he/she/it/ go? Shall we go? Will you go? Will they go? Trebuie remarcat faptul că la interogativ persoana I.E. iar pentru „will not” este won’t. (Îl voi întâlni săptămâna viitoare. You will go.

We (shall) will not have gone. la care se adaugă infinitivul trecut al verbului de conjugat. (have + forma III). Future Perfect Simple Se formează cu shall sau will. Afirmativ I (shall) will have gone. You will have gone. I will be travelling to England. At three o’clock. He/she/it will have gone. They will not have gone. la care se adaugă forma -ing a verbului de conjugat. Se traduce cu timpul viitor anterior din limba română. By three o’clock tomorrow. I will have reached Predeal.) Se traduce cu viitorul din limba română. You will have gone. I will have been studying for three hours. You will not have gone. They will have gone. You will not have gone. (Mâine la ora 3 voi călători spre Anglia. (Mâine până la ora 3 voi fi ajuns la Predeal. We (shall) will have gone. 15 .) Future Perfect Continuous Se formează cu Future Perfect al verbului „to be”.Interogativ Shall I be going? Will you be going? Will he/she/it be going? Shall we be going? Will you be going? Will they be going? Acest timp arată o acţiune în plină desfăşurare într-un moment viitor. When you come home. Interogativ Shall I have gone? Will you have gone? Will he/she/it have gone? Shall we have gone? Will you have gone? Will they have gone? Acest timp arată o acţiune anterioară unei alte acţiuni sau unui moment viitor. He/she/it will not have gone. I (shall) will have been going. Negativ I (shall) will not have gone.

atunci când în principală se află un verb la trecut. He/she/it would not go. I should (would) be going. la care se adaugă infinitivul verbului de conjugat.Când vei veni tu acasă. I leave for London tomorrow.) Întrucât nu poate fi întâlnit decât în propoziţii secundare (după un verb la timpul trecut în propoziţia principală). Este un timp rar folosit. the next day. You would go. va călători spre Anglia. Într-un astfel de context. Este un timp destul de rar folosit. Afirmativ I (should) would go. We (should) would go. You would not go.) It is going to rain. They would not go. Negativ I (should) would not go. I am going to read this book. I am meeting John this morning.) • Expresia „to be going to” + infinitiv. he would be travelling to England. bine stabilit.) Alte mijloace de exprimare a viitorului • Present Simple + adverb de timp viitor. voi studia (voi fi studiat) de 3 ore. un aranjament prealabil pentru viitorul apropiat. They would go. Arată o acţiune în plină desfăşurare între două momente viitoare. arată un program precis. (Voi citi/am de gând să citesc această carte. (El a spus că în ziua următoare. Acest timp este folosit în concordanţa timpurilor pentru a arăta o acţiune posterioară unui moment sau unei acţiuni din trecut. Arată de asemenea o intenţie sau o probabilitate. Future-in-the-Past Continuous Se formează cu Future-in-the-Past Simple al verbului „to be”. Se traduce cu viitorul simplu sau cu viitorul anterior din limba română. la care se adaugă forma -ing a verbului de conjugat. (El a spus că va întârzia. (Plec/voi pleca la Londra mâine. la ora 3. Forma scurtă de la „should not” este shouldn’t. You would not go. Future-in-the-Past Simple Se formează cu should (persoana I) sau would (toate persoanele). We (should) would not go. You would go.) • Present Continuous + adverb de timp viitor. nu se pune problema folosirii lui a interogativ decât în întrebări disjunctive. Arată o intenţie. He said that at 3 o’clock. (Îl întâlnesc/îl voi întâlni pe John în dimineaţa aceasta. Preia funcţiile lui Future Tense Continuous într-o propoziţie secundară. He said he would be late. 16 . He/she/it would go. iar cea de la „would not” este wouldn’t.

By the beginning of next week. You (need) the vacuum cleaner tomorrow or may I borrow it? 5. 10. By 5 o’clock. the sun (rise) before we reach the beach. I (work) on this paper for a month. it probably (rain). Până la sfârşitul lunii. Uite ce am cumpărat la o licitaţie! 12. I (work) at the office till late at night. Am cumpărat o maşină de scris şi voi învăţa să bat. In a week’s time. Vineri. Let’s hurry to the beach. I (cook) for two hours. 5. You (remember) to post my letter? 9. I (swim) in the sea. El va studia în bibliotecă luni de la ora 1 la 5. 10. 4. 3. You (not find) a solution if you don’t know the whole truth. Puneţi verbele din paranteze la timpul Future Perfect Simple sau Continuous: 1. He (be) pleased if you invite him. I am sure you (like) this book. 9. ea va fi terminat curăţenia în casă. By the time you come home. 2. 8.EXERCIŢII cu timpurile „Future”: 1. Trenul va fi plecat înainte de a ajunge noi la gară. I am sure when I arrive home. 6. Don’t expect me home for dinner. 2. 7. 10. mâine. they (be married) for 25 years. The sun (rise) in 10 minutes. Unde îl vei pune? 17 . Până la ora 1. I hope I (pass) the exam. 2. Puneţi verbele din paranteze la timpul Future Continuous: 1. Tomorrow morning at 8 o’clock. I (pay off) all my debts. By the end of the season. This time next month. ei vor avea ultima oră de engleză. 8. 2.m. 6. 7. You (be) in London tomorrow. Don’t ring her up at 8 o’clock p. You (recognize) him when you see him? 4. 7. 4. 6. the baby (cry). By the end of the month. 9. voi fi economisit 5 milioane. This time next day. 3. He (study) all day tomorrow. 3. E un obiect frumos. one hundred thousand people (spend) their holidays at the seaside. 8. I (know) the results in three days’ time. Traduceţi în limba engleză folosind unul din tipurile de viitor: 1. 5. 9. 10. I (have) breakfast. She (watch) TV. 2. When I take the exam. 7. 8. When you reach Sinaia. 11. 4. If we don’t hurry. Până anul viitor pe vremea aceasta. 4. Voi vizita târgul internaţional. we (climb) the mountain. I (finish) reading the newspapers by lunch time. Next year. 6. Puneţi verbele din paranteze la timpul Future Simple: 1. I (read) all the books on the bibliography list. 3. Ce faci mâine dimineaţă la ora 11? 3. we (take) our exam. you (see) all the exhibits in the museum. I (remember) this day all my life. I am sure I (succeed). Din cauza grevei şoferilor de autobuze multă lume va merge pe jos la slujbă. voi fi văzut acest film de 5 ori. 5. între orele 12 şi 1.

(El a spus că va cumpăra o maşină dacă va avea bani. Past Perfect Simple. Past Perfect Continuous Propoziţia secundară Orice alt timp „past”. (El a spus că va veni să mă vadă când va avea timp.) He said he was going to school. a) Past Tense – acţiune simultană – Past Tense He said he was ill. Propoziţia principală 2. după care (în temporală sau condiţională) se întrebuinţează Past Tense (pentru simultaneitate) sau Past Perfect (pentru anterioritate).) b) Past Tense – acţiune anterioară – Past Perfect He said he had returned home a week before.) 3. She said she had forgotten where she had put her glasses. desigur. cu excepţia propoziţiilor temporale sau condiţionale. un timp „past” Past Tense Simple. Present Tense Continuous.) c) Past Tense – acţiunea posterioară – Future-in-the-Past He said he would leave the next day.LECŢIA 2 CONCORDANŢA TIMPURILOR Concordanţa timpurilor se aplică. nu în propoziţii. Ce înseamnă „un timp adecvat” se va vedea în continuare. Present Perfect Simple.) She promised her mother she would help her. Past Tense Continuous. un timp „future" Teoretic se poate folosi orice timp cerut de sens. (Ea a spus că uitase unde şi-a pus ochelarii. un timp „present” Present Tense Simple. (Am ajuns acasă după ce încetase ploaia. (El a spus că merge la şcoală. secundara cu acţiunea anterioară celei din principală. (El a spus că este bolnav. ci în fraze. (El a spus că se întorsese acasă cu o săptămână înainte. He said he would come to see me when he had time.) I arrived home after it had stopped raining. Situaţiile cel mai des întâlnite sunt următoarele: 18 . Ea constă în aceea că folosirea unui anumit timp în propoziţia principală obligă la folosirea unui timp adecvat în propoziţia secundară.) He said he would buy a car if he had money. (El a spus că va veni să mă vadă după ce va termina lucrul. Propoziţia principală 1.) Nota 1: Dacă într-o frază există două propoziţii.) He said he would come to see me after he had finished work. (Ea i-a promis mamei sale că o va ajuta. Future-in-the-Past se poate folosi numai o singură dată.) Nota 2: Dacă într-o frază există două propoziţii secundare cu acţiune posterioară celei din principală. Present Perfect Continuous Propoziţia secundară Orice timp cerut de sens. se poate folosi Past Perfect în mod repetat. dintre care una este temporală sau condiţională. (El a spus că va pleca a doua zi. care nu pot include un verb la viitor.

Last year I worked more than I have done this year. (Profesorul le-a spus elevilor că apa fierbe o la 100 C. Looking out of the window.) Excepţii de la concordanţa timpurilor: 1. He was in a hurry because he (want) to catch the train. Puneţi verbele din paranteze la timpul corect (Past Perfect Simple sau Continuous).a. Când propoziţia secundară exprimă un adevăr general valabil. sfătuim pe vorbitorii români de limba engleză să respecte regulile de concordanţă a timpurilor aşa cum sunt prezentate mai sus. I was not sure if you (speak) English. 2. She didn’t even say thank you after all I (do) for her. 5. She told me his name after he (leave). Când propoziţia secundară este comparativă. You didn’t tell me you (have to) type this report. (Voi citi această carte când voi avea timp. să ajungă regulă. (Cartea pe care o citesc acum mi-a fost dată de fratele meu. de exemplu. 8.) I will have finished studying when you come home. Puneţi verbele din paranteze la timpul corect (Past Tense Simple sau Continuous). I believed you (be) at the seaside. When I arrived. se poate observa uneori o oarecare tendinţă de a nu se respecta concordanţa timpurilor atunci când verbul din propoziţia principală este la trecut. she saw the sun (shine) brightly. It was clear they (talk) business again. The teacher told the pupils water boils at 100 oC. 5. I congratulated him. Se poate întâlni. (Anul trecut am muncit mai mult decât anul acesta. When it started to rain. 10. He just (leave) home when he came across John. 19 . Pentru moment însă. având în vedere simultaneitatea acţiunilor din propoziţia principală şi cea secundară: 1. the concert already (begin). EXERCIŢII cu concordanţa timpurilor: 1. The book I am reading now was given to me by my brother.) Notă: În limba engleză contemporană. o formulare de tipul: „He said he loves me”. cu timpul. 3. He realized he (not remember) John’s phone number. 6. ţinând seama de relaţia de anterioritate exprimată de verbul din propoziţia principală sau din cea secundară: 1. (Voi fi terminat de studiat când vei veni tu acasă. Este posibil ca ceea ce apare acum ca tendinţă. we (dig) in the garden for an hour. Când propoziţia secundară este atributivă. I understood you (be) a painter. 6. 7.) b. 7. 3. 2. 9. Future – acţiune simultană – Present I will read this book when I have time. 4.) 2. They didn’t know that I (play) football. He didn’t admit that he (steal) the book. After I (hear) the news.) 3. 2. He asked me if I usually (read) that newspaper. (Voi merge în Anglia după ce voi obţine viza. Future – acţiune anterioară – Present Perfect I will go to England after I have received a visa. 4.

she will take a job as a secretary. 12. After she (learn) to type. 8. I will pay my debts after I (receive) my salary. We all believed he (win) the competition. precum şi excepţiile: 20 . 8. 6. 4. It is said that one Englishman will not speak to another before they (be) introduced. He was sure he (pass) the exam and he promised he (give) a party afterwards. the Romanians travelled less than they (do) this year. he will drive to Sinaia. 6. I will lend it to you. 6. You will get a shock when you (see) the mess in that room. When I heard the main actor was ill. Last year you spoke English less fluently than you (do) now. 16. 18. I wasn’t aware German (be) such a difficult language. Puneţi verbele din paranteze la timpul corect. respectând toate regulile de concordanţă a timpurilor. When he finally reached London. 9. this beach will become very crowded. When their first baby (be born). The teacher told the pupils what the capital of Mexico (be). I found out that yoga (be) a very useful practice. 19. Last year I earned more money than I (earn) in the next five years. Puneţi verbele din paranteze la timpul corect. He promised he (drive) me home. You won’t be able to speak about this book till you (read) it. I will buy a car when I (have) enough money. 11. 4. The book I (read) in the last few days was lent to me by John. Your mother will be upset when she (notice) you (break) the vase. too. 14. he was tired because he (travel) for three days. 5. He hoped he (finish) reading the book in two days. I will go on playing the piano till he (tell) me to stop. we supposed prices (go up). You will be surprised when you (see) how well she (look). 9. 2. they will have been married for five years. By the time you (finish) translating the text. ţinând seama de excepţiile de la concordanţa timpurilor: 1. After you (drink) a coffee. I thought you soon (have) a holiday. When I (finish) the book. 3. 15. 7. Yesterday I bought a new umbrella because I (lose) my old one. 3. After he (repair) the car. Last night I met the couple who soon (move) next door to me. As soon as the holidays (begin). Puneţi verbele din paranteze la timpul Future-in-the-Past. 5. We shall start dinner as soon as the guests (arrive). 6. 4. 5. 9. I will never forget what you just (tell ) me. 3. 7. I didn’t think that book to be a nice birthday present for you because I (read) it and I (not enjoy) it. 17. 9. Puneţi verbele din paranteze la timpul Present Simple sau Present Perfect Simple: 1. I was sue the performance (be cancelled). 3. 20. The train will have left before we (reach) the station. 2. They said they (remain) at the seaside for another week. 8. I shall have typed all the letters. Last night I (read) the book which you (read) now. 5. You will be surprised when you (see) how much she (change).8. He believed the strike (end) very soon. 10. 2. you will feel better. 7. He will write to me after he (arrive) in England. In 1998. 10. 10. 13. I was not sure I (remain) at home that evening. 4. I didn’t know at what temperature this metal (melt). având în vedere faptul că propoziţia secundară exprimă o acţiune posterioară celei din principală: 1. As wages had gone up. 10.

not before. 8. 16. 18. He told me hibernating animal (not eat) in winter. 19. 13. He discovered to his horror that he (eat) the worms in the cherries. he decided he (change) his job. When you asked me where I (spend) my holidays. Era foarte supărat că îşi pierduse dicţionarul şi nu era sigur că va găsi unul nou în librării. Nu mi-am amintit că ne cunoscusem cu un an înainte. Maşina pe care o voi cumpăra va fi importată din Germania. He was very tired and he (hope) he (have) time to rest that afternoon. He was very upset because I (be) late. You will never know how much I (suffer). They (know) each other for a long time before they finally got married. he (trust) his son and he (not expect) such a thing to happen. 8. I will do it when I (want) to. When we (go) to see them last night. Hoţul nu şi-a dat seama că poliţia îl urmărea de o săptămână. I (be) very hungry because I (not eat) anything all day. 7. 21 . they were listening to music. I did not know that you (wear) glasses since childhood. I will come as soon as I (finish) my work. After we have finished dinner. Afirmativ I should/would go. they said they (listen to) music since 5 o’clock. 5. 12. 9. LECŢIA 3 MODUL CONDIŢIONAL ŞI FRAZELE CONDIŢIONALE Present Conditional (condiţional prezent) Se formează cu should şi would la persoana I şi would la persoanele II şi III. la care se adaugă infinitivul prezent al verbului de conjugat. Îţi voi spune adevărul după ce îl voi afla eu însămi. Secretara mi-a spus că directorul este ocupat. I hoped the company where I (work) (not go) bankrupt. 3. 10. we (drink) coffee and brandy. 7.1. 15. After having visited Italy. 4. When I finally arrived home. Traduceţi în limba engleză: 1. 9. Nu am stat acasă să te aştept pentru că nu ştiam când vei veni. I was surprised that his son (fail) the exam. 12. He said he (have to) write down my address as he (not remember) it otherwise. 2. Tata îmi va da un cadou după ce voi lua examenul. 3. 5. A week ago. 4. 11. my friends told me there (be) many small houses and narrow streets in Padua. 7. 20. 2. 10. M-a întrebat câte litere sunt în alfabetul chinez şi nu am putut să-i răspund. 17. He told me he never (see) the sea. I (not decide) yet. Poliţistul mă va întreba ce am văzut în timpul accidentul. 11. 14. 6. I hoped it (not rain) when I (arrive) at the beach. I-am promis că îi voi scrie când voi ajunge la Londra. Ştiam că eşti în Bucureşti. 6.

You would have gone. You would not have gone. Past Conditional (condiţional trecut) Se traduce cu should/would la care se adaugă infinitivul trecut (have + forma III a verbului de conjugat). Interogativ Should I have gone? Would you have gone? Would he/she/it have gone? Should we have gone? Would you have gone? Would they have gone? Se traduce cu condiţionalul trecut din limba română (aş fi mers. He/she/it would go. wouldn’t. We should/would not go. They would not go. ar merge etc. You would not have gone. Forme prescurtate: shouldn’t. He/she/it would not have gone. He/she/it would have gone. ai merge. You would not go. You would not go. They would not go. ar fi mers etc. Negativ I should/would not have gone. 22 . You would go. They would have gone. Afirmativ I should/would have gone.). We should/would go. We should/would have gone. ai fi mers. Negativ I should/would not go. He/she/it would not go. Interogativ Should I go? Would you go? Would he/she/it go? Should we go? Would you go? Would they go? Se traduce cu condiţionalul prezent din limba română (aş merge.You would go.). We should/would not have gone. You would have gone. They would not have gone.

) I would have stayed at home if it had rained. should poate fi folosit în secundară la tipul 2 de fraza condiţională. should se traduce cu: în caz că. I won’t go shopping if you don’t come with me.) Nota 2: – if poate fi înlocuit de provided (that).) De asemenea. If she should ring up. What shall we do. Puneţi verbele din paranteze la timpul corect. (Aş sta acasă dacă ar ploua. supposing he is late? (Ce vom face presupunând că el întârzie?) . supposing. Nota 3: should + infinitiv poate fi folosit la tipul 1. Acest tip de secundară este adesea combinat cu imperativul.) Nota 4: Atunci când if este urmat de un verb auxiliar (ex. şi în acest caz se inversează ordinea subiect – auxiliar. providing. unde se întâlneşte forma „were” la toate persoanele. dar improbabilă. dacă s-ar întâmpla ca.Frazele condiţionale (If-Clauses) Există trei tipuri de fraze condiţionale: Tipul 1: Propoziţia principală Propoziţia secundară Future Present I will go to the seaside if the weather is fine. (În caz că poliţia ar afla adevărul/Dacă s-ar întâmpla ca poliţia să afle adevărul. – if he were here – were he here – if it had rained – had it rained – if he should come – should he come EXERCIŢII cu fraze condiţionale: 1. Tipul 3: Propoziţia principală Propoziţia secundară Past Conditional Subjonctiv cu forma de Past Perfect I would have gone to the seaside if the weather had been fine. spune-i că nu sunt acasă. I (greet) him. had. should).if not poate fi înlocuit cu unless I won’t go shopping unless you come with me. If I see him. 23 .) Nota 1: Trebuie să se ţină seama că subjonctivul folosit în propoziţia secundară are forma lui Past Tense Simple la toate verbele. (În caz că telefonează. ţinând seama de faptul că fraza condiţională este de tipul 1: 1. cu excepţia verbului „to be”. (Voi sta acasă dacă va ploua. noi am fi amendaţi.) Tipul 2: Propoziţia principală Propoziţia secundară Present Conditional Subjonctiv cu forma de Past Tense I would go to the seaside if the weather were fine. în loc de Present Simple. (Aş fi stat acasă dacă ar fi plouat. este posibilă omiterea lui if.) I would stay at home if it rained.) I will stay at home if it rains. suppose. we would be fined. (Aş fi mers la mare dacă vremea ar fi fost bună. If the police should find out the truth. (Voi merge la mare dacă vremea va fi bună. were. (Aş merge la mare dacă vremea ar fi bună. atunci când acţiunea din secundară este posibilă. tell her I am out. in case. În acest caz.

3. If he were more careful. străzile ar fi ude. ţinând seama de faptul că fraza condiţională este de tipul 2: 1. 10. If I (see) him. you (be) late. You (be) sick if you eat so much. he (get) a bar of chocolate. If you had taken my advice. 7. I would be nervous. It (be) better if you had waited. he (take) a pill. If I like the dress. 5. 7. Ai fi prins trenul dacă ai fi luat un taxi. 10. 10. she (be) very angry. 3. 2. 6. If I (know) his phone-number. 4. Dacă va ploua. He (tell) you if you had asked him. 5. Where you (go) if you had a holiday? 3. you (not find) me at home. You (buy) this house if you had money? 4. If you (drive) more carefully. If I (be) you. If you had known English. Vei prinde trenul dacă vei lua un taxi. If it (go on) raining. He would have been arrested if he (try) to leave the country. 7. you (read) Shakespeare in the original. ţinând seama de faptul că fraza condiţională este de tipul 3: 1. If I (not tell) him. you (promise) to keep it a secret? 6. Unless you study more. he would never have known. Unless you come at 6. 4. 2. 9. you wouldn’t have an accident. Dacă ar ploua. 8. 5. If I tell you something. 24 . If I (move) to the country-side. 5. I (answer) the phone. străzile ar fi fost ude. If I won the lottery. I (buy) a car. 8. If you (take) a dog. I would have succeeded. Puneţi verbele din paranteze la timpul corect. What would you do if you (be) Prime Minister? 6. 4. I (not make) so many mistakes in my translation. you will have to look after it. 2. 4. 4. he would have gone home. 9. you (not get) into trouble. If I (give up) smoking. I would go home immediately. ţinând seama că se poate întâlni oricare dintre cele 3 tipuri de fraze condiţionale: 1. If I (work) harder. 3. Puneţi verbele din paranteze la timpul corect. 9. Traduceţi în limba engleză: 1. 7. Puneţi verbele din paranteze la timpul corect. Dacă ar fi plouat. I (buy) it. If you don’t hurry. If he (realize) it was so late. I would speak to him. I (answer) it.2. If I (know) you had no driving licence. we shall have floods. 10. If she finds out what has happened. 8. 8. you (not pass) the exam. I (answer) your question if I can. He will be at the airport in time if he (leave) now. 2. Had I been at home. I wouldn’t have come with you in your car. If he had written a letter to me. Were I in your place. străzile vor fi ude. 5. I (not do) this. would you visit me? 3. 5. I (lend) you the book if you promise to return it in time. I would ring him up. 2. he (not make) so many mistakes. Should he have a headache. I wouldn’t have come unless you (invite) me. 3. Had I learned English grammar. If the child is good. 6. 9.

6. Îl vei vedea dacă îl vei aştepta. 5. 7. He said: „She gave me a book”. He said he had been working hard. i-ai da? 3. Dacă un cerşetor ţi-ar cere bani. He said he was ill. ceea ce se întâmplă în majoritatea cazurilor. Dacă cina nu va fi gata la timp. Vorbirea indirectă: John said she was not at home. Ai prinde trenul dacă ai lua un taxi. Traduceţi în limba engleză: 1. He said he had been ill. Mamaia ar fi un loc ideal pentru o vacanţă dacă n-ar fi atât de mulţi oameni acolo. în propoziţia secundară se schimbă timpurile după cum urmează: Present past Present perfect past perfect Past past perfect Future future-in-the-past He said „I am ill”. 1. He said „I was ill”. Dacă n-ai fi închis fereastra. He said she had given him a book. Aş mai croşeta un pulover dacă aş mai avea lână. 2. He said „I have been working hard. mi-ar fi fost frig. voi mânca la un restaurant. Pentru a trece o propoziţie de la vorbirea directă la vorbirea indirectă. Se schimbă o serie de cuvinte în funcţie de sens. Mi-ar plăcea mai mult piesa dacă ar fi mai scurtă.6. Nu vom merge la plimbare dacă nu va sta ploaia. Ce-ai fi făcut dacă l-ai fi întâlnit pe John? 6. 2. Se schimbă pronumele. în funcţie de sens. Te-ai fi supărat dacă ţi-aş fi luat creionul? 10. LECŢIA 4 VORBIREA DIRECTĂ ŞI INDIRECTĂ Vorbirea directă: John said: „She is not at home”. Te-ai supăra dacă ţi-aş lua creionul? 9. 1. Voi fi dezamăgit dacă nu voi afla adevărul. trebuie respectate o serie de reguli. 9. Te vei supăra dacă îţi voi lua creionul? 8. today that day yesterday the day before/the previous day the day before yesterday two days before 25 . He said „I will do the exercise”. Ce-ai face dacă l-ai întâlni pe John? 12. Ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi condus cu viteză mare? 4. 8. He said he would do the exercise. 10. Atunci când verbul din propoziţia principală este la trecut. 7. Ce vei face dacă îl vei întâlni pe John? 11.

o tipurile 2 şi 3 nu se schimbă: „If it rained. He said he was going to do that translation the next day. Treceţi următoarele afirmaţii de la vorbirea directă la vorbirea indirectă (verbul introductiv este la trecut): Model: He said „I will leave for London tomorrow”. I would stay at home. He said „Don’t go out”. EXERCIŢII cu vorbirea directă şi vorbirea indirectă: 1. Incorect: He asked me what was the time. Modalităţi de introducere a propoziţiilor secundare în vorbirea indirectă: 1. Întrebările speciale se introduc cu cuvântul interogativ respectiv. 26 .” He said if it rained he would stay at home. Frazele condiţionale sunt trecute la vorbirea indirectă în modul următor: o tipul 1 devine tipul 2: „If it rains. „If it had rained. Întrebări: există două tipuri de întrebări: generale şi speciale. could. 1. Where have you been? I’ve been away. 2. might rămân neschimbate la vorbirea indirectă. 3. trebuie acordată atenţie ordinei cuvintelor din propoziţia secundară. Verbele modale would. He told me not to go out.He said he might be late. I would have stayed at home. The weather was fine yesterday.” He said if itrained he would stay at home. He asked me if I liked music.” He said if it had rained he would have stayed at home. Comenzi: cu infinitivul (afirmativ sau negativ) He said „Go out”. Afirmaţii: cu that (care se poate omite) He said: „I am ill”. should. 3. ought to. există tentaţia de a folosi ordinea cuvintelor din propoziţiile interogative. I will stay at home. iar răspunsul poate fi da sau nu. Întrebările generale se introduc cu if sau whether (dacă). He asked me: „What is the time?” Corect: He asked me what the time was. He said (that) he would leave for London the next day. He told me to go out. on holiday. ceea ce este o greşeală. În cazul întrebărilor speciale trecute la vorbirea indirectă. Întrucât această propoziţie începe cu un cuvânt interogativ.tomorrow the next day/the following day the day after tomorrow in two days’ time next week the next/the following week two years ago two years before now then this that these those here there He said: „I’ll be at home today”. He said (that) he was ill. He said he would be at home on that day. He said: „I am going to do this traslation tomorrow”. He asked me where I had been. Întrebările generale sunt cele care încep cu un verb. He said: „I might be late”.

Take this pill! 9. Why is it so dark in this room? 8. Has the train left? 4. Where will you spend your weekend? 6. Open the door. Treceţi următoarele întrebări generale la vorbirea indirectă (verbul introductiv este la trecut): Model: „Will you be at home tomorrow?” He asked me if I would be at home the next day. I am going to have a nap this afternoon. Who is this man? 7. 9. I would have answered the phone. I saw this film a week ago. 1. When did the rain stop? 9. Will you help me. Can you speak English? 11. I am very busy today. please? 4. please? 2. If I have enough money. 5. Can you come to tea this afternoon? 3. 10. I don’t remember where I have bought this dictionary. Don’t interrupt me when I am speaking! 10. 11. How did you travel? 27 . Which of these cakes do you prefer? 10. Do you know what this word means? 5. Did you drink coffee every day? 8. Be careful with my books! 7. Would you like a cake? 12. please! 4. I will go shopping right now. I will buy a car next year. 1. Don’t drive so fast! 2. Last year I spent my holiday at the seaside. Were you at the library yesterday? 9. 4. please! 3. Could you lend me a book. Did you buy this book yesterday? 7. I went to England two years ago. Treceţi următoarele comenzi la vorbirea indirectă (verbul introductiv este la trecut): Model: He said: „Come in!” He told (asked. 2. Ring me up when you arrive home! 3. Don’t smoke so much! 8. Was your mother at home? 6. Don’t cross the street on a red light! 6. Read the text. 1. Write me a letter when you get to England! 5. When will you be back? 5. 6. 7. 8. What are you going to do tomorrow? 3. Treceţi următoarele întrebări speciale la vorbirea indirectă (verbul introductiv este la trecut): Model: He said: „When did you come back?” He asked me when I had come back. If I had been at home. I think it’s going to rain tomorrow. 3. Do you live in London for a long time? 10.2. John left for Sinaia two days ago. How long have you been learning English? 2. ordered) me to come in. 12. How long does it take you to reach your office? 4.

punctuality este un complement prepoziţional. la care se adaugă forma III (participiul trecut) a verbului de conjugat. În limba engleză. Unde complementul direct este a book. Activ: She looked after the child. His coworkers must do something for him. care. While I was in hospital. A specialist will repair my TV set. my flat was being painted. my flat is being painted.LECŢIA 5 Diateza pasiva Pasivul se formează conjugând verbul to be la timpul cerut de sens. 3. 5. Activ: I gave him a book. Complement direct  Subiect A book was given to him. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă: 1. În limba română. Activ: Directorul m-a chemat pe mine. I was asked. Ambele complemente pot deveni subiecte în cazul trecerii la pasiv. iar complementul indirect este him. În multe cazuri. EXERCIŢII cu diateza pasivă: 1. In this office punctuality is insisted on. 6. Pasiv: Eu am fost chemat de director. pasivul se foloseşte atunci când nu este important cine face acţiunea. I am asked. complementul prepoziţional. 4. They will finish the work today. În aceste situaţii. 2. Pasiv: The child was looked after (by her). I will be asked. de la sfârşitul propoziţiei. While I am in hospital. I have been asked. He has found your bag. (by me) Complement indirect  Subiect He was given a book. complementul indirect şi. trecerea de la diateza activă la diateza pasivă se face prin transformarea complementului direct în subiect. Notă: Se poate folosi aspectul continuu al diatezei pasive numai la Present Tense şi Past Tense. în unele cazuri. Desigur. Someone has found the missing child. 28 . poate deveni subiect în cazul folosirii diatezei pasive: In this office punctuality is insisted on (by them). (by me) În propoziţia: In this office they insist on punctuality. I had been asked. se omite formularea by. Un alt exemplu de complement prepoziţional care poate deveni subiect. de asemenea. subiectul va fi trecut la cazul nominativ. I will invite my friend to a party. există trei tipuri de complemente care pot deveni subiect în transformarea de la activ la pasiv: complementul direct.

Do you think they will turn down your request? 10. 3. 5. They didn’t look after the children properly. Did they tell you about the meeting? 9. Has someone repaired the TV set? 2. The pupils will be told where to sit. 2. 3. 10. 5. The climber was finally discovered by the rescue party. A reception was held in his honour. 9. Treceţi la pasiv următoarele propoziţii care cuprind combinaţii verb + prepoziţie: 1. 3. I was recommended a very good doctor. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă în două feluri.7. 7. The guide showed the museum to the tourists. 8. We objected to his proposal. 7. Traduceţi în limba engleză: 29 . when I passed by. I have lent John two of my books. We laughed at John. transformând atât complementul direct cât şi cel indirect în subiecte: 1. This book will soon be forgotten. 10. The doctor prescribed some pills to the patient. They set fire to the shed. They were building a new supermarket in that district last month. Would you have finished your work sooner if your colleagues hadn’t interrupted you? 5. 9. 10. 8. 2. The policeman will show us the way. 8. English is spoken all over the world. This painting is admired by all the visitors of the museum. Will someone tell him the details? 6. Burglars broke into the house. These books mustn’t be taken away. 6. Did the tornado frighten you? 5. 6. 4. 5. Treceţi următoarele propoziţii de la diateza pasivă la diateza activă. Did the sight of the accident shock him? 8. The jury awarded the Romanian film director the Great Prize. They have given me a nice present. We couldn’t account for his odd behaviour. 8. They will give me a reward. I teach them English. 6. 4. He hates being made fun of. 2. 4. 6. My friend doesn’t always tell me the truth. Will you write the letter in ink? 3. The noise frightened me. 4. 9. He hasn’t slept in his bed. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă: 1. Haven’t they told you to be here at 6 o’clock? 4. Găsiţi subiecte acolo unde este necesar: 1. 9. People play football all over the world. Have you fed the dog? 7. 7. The teacher asked me a difficult question. This house has been built out of stone and cement. We called for the doctor. Don’t speak until someone speaks to you. They are building a new house round the corner. 3. 2.

(Pot să fac aceasta. Interogativ: Can I? Can you? etc. may. Scrisoarea va fi pusă la poştă cât mai curând posibil. În acest hotel se vorbesc limbi străine. Ni s-a cerut să arătăm paşapoartele. Are sensul de a putea. could.) 30 . (N-am putut să-ţi telefonez săptămâna aceasta. need. Cursul profesorului a fost ascultat de toţi studenţii. 14. LECŢIA 6 VERBELE MODALE can.) I haven’t been able to ring you up this week. Nu formează negativul şi interogativul cu „to do”. Ni s-au spus lucruri foarte interesante la conferinţă. ought to. should. (Vreau să fac aceasta.) 2. 11.1. would Caracteristici generale • • • • Nu primesc to înaintea lor şi după ele: Can is a model verb. (Voi putea veni la tine mâine. Can = infinitiv. might. Când a ajuns acasă şi-a dat seama că i se furase portofelul. a fi în stare: I can make this traslation. Se folosesc înlocuitori. I will be able to come to you tomorrow. Nu au toate timpurile. I can swim. 8. (Ştiu să înot. 3. Ni se vor da instrucţiuni detaliate în privinţa referatului.) Pentru celelalte timpuri se foloseşte înlocuitorul to be able to. condiţional prezent al verbului can Negativ: could not (couldn’t) Interogativ: Could I? Could you? etc.) Spre deosebire de: I want to do this. 15. can’t I cannot (can’t) make this translation. (N-am putut să vin la tine ieri. 12. Acest timbru nu a fost bine lipit pe plic. Muzeul a fost închis pentru reparaţii. 13. Can 1. America a fost descoperită la sfârşitul secolului al XV-lea. shall. Se construiesc multe blocuri noi în cartierul nostru. I can do this. will. 9. Can you make this translation? Could Past Tense. Nu s-a auzit nimic despre el de când a plecat la Constanţa. prezent Negativ: cannot. 5. He cannot (can’t) speak English.) Nu primesc s la persoana III singular. 7. He can speak English. 10. 6. (Ar fi putut să fie aici în timp. Arată o anumită abilitate fizică sau intelectuală. 2. Se traduce cu a şti să. Sensurile cuvintelor noi trebuie căutate în dicţionar. I couldn’t come to you yesterday. prezent. 4. Evenimentul a fost comentat de toate ziarele. Această informaţie treuie tratată confidenţial. must.) Could you help me? (Ai putea să mă ajuţi?) Pentru conditionalul trecut se foloseşte could + infinitivul trecut He could have been here in time.

The sun hasn’t set yet. He is abroad. a avea permisiunea: May I smoke in this room? (Pot/am permisiunea să fumez în această cameră?) Yes.) I will tbe able to drive a car after I have taken a few lessons. Father. Se foloseşte înlocuitorul to have to. (De ce nu ţi-ai luat haina? S-ar fi putut să răceşti. you may. (A trebuit să termin traducerea ieri. (Am putut/mi s-a permis să fumez în cameră aceea. (Voi şti să conduc maşina după ce voi lua câteva lecţii. He may/might be at home now. se foloseşte infinitivul trecut. timpurile se folosesc ca la punctul 1 (could pentru Past Tense şi condiţionalul prezent. can I take your car? (Tată. I had to finish the traslation yesterday. (Nu se poate să-l fi văzut pe John pe stradă.) Cu acest sens.) I will have to finish the translation tomorrow.) Negativ: may not.) 3. (S-a făcut târziu. (Ia-ţi umbrela. May/Might – s-ar putea să: Take your umbrella. (Voi putea/mi se va permite să fumez în camera aceea.) Pentru redarea ideii de trecut. (Da. I must go home. nu e posibil să.) Negativ: must not. (Ai fi putut să îmi scrii o scrisoare când erai în Anglia.) În vorbirea familiară. It can’t/couldn’t be 9 o’clock. prezent Nu are alte timpuri. El e în străinătate. (Nu se poate să fie ora 9. It may/might rain. You can’t/couldn’t have seen John in the street. You may/might help me when I am in need. s-ar putea să plouă. (Ştiu să vorbesc engleza. mustn’t Interogativ: Must I? Must you? Must = infinitiv. S-ar putea să fie acasă acum. can poate fi folosit cu sensul lui may de „a avea permisiunea”. se adaugă infinitivul trecut. Are sensul de a putea. May/might pot exprima un reproş. to be permitted to.) I will be allowed/permitted to smoke in that room. (Ai putea să mă ajuţi când sunt la nevoie.) May 1.) Cu acest sens. Pentru celelalte timpuri se folosesc înlocuitorii: to be allowed to. He said I might smoke in that room.) 31 . dar se foloseşte numai după un alt verb la trecut (vorbire indirectă). Can’t/couldn’t – nu se poate să.) 2. pot/am permisiunea să iau maşina ta?) 3.) Ring up John. (Telefonează-i lui John.I can speak English.) Must 1. înlocuitorul to be able to pentru celelalte timpuri. You might have written me a letter when you were in England.) Pentru a reda ideea de trecut cu acest sens. poţi. (Va trebui să termin traducerea mâine. I was allowed/permitted to smoke in that room. ideea de trecut este redată prin adăugarea infinitivului trecut. Trebuie să plec acasă. prezent Cu acest sens există timpul might care redă ideea de trecut. Soarele nu a apus încă. Why didn’t you take your coat? You may/might have caught a cold. A trebui: It’s got late. mayn’t Interogativ: May I? May you? May = infinitiv.

Let’s go home. De asemenea. o obligaţie morală.) John must be at home now. Nu a fost nevoie să facem acest exerciţiu. se foloseşte verbul must. noţional. Couldn’t you see it was going to rain? Nu era nevoie să uzi florile. se foloseşte didn’t need + infinitivul We didn’t need to do this exercise.) Pentru a reda ideea de trecut. The teacher told us it was too easy for us. există 2 posibilităţi: • Dacă acţiunea nu era necesară. (Probabil că e târziu. poate indica. Hai să mergem acasă. cu sensul de a avea nevoie: He doesn’t need this book. (El nu are nevoie de această carte. ar fi cazul să. interogativ. You should not/ought not to have been so rude to him. se foloseşte needn’t + infinitivul trecut.) Need Există două verbe: • To need: verb obişnuit. I didn’t have to finish the translation yesterday. You should/ought to help your mother with housework. to have to formează interogativul şi negativul cu ajutorul auxiliarului to do. you needn’t. (Nu. de asemenea. 2. Let’s call on him. (Eu dormeam când ai venit tu aseară. there is a speed limit here. solicitarea unui sfat. Which dress shall I buy? (Ce rochie să cumpăr?) Shall I wait for you? (Să te aştept?) Shall we meet at one o’clock? (Să ne întâlnim la ora 1?) 32 . Notă: Nu trebuie confundat need not cu must not. se adaugă infinitivul trecut. ideea de trecut se redă prin adăugarea infinitivului trecut. need se foloseşte numai la interogativ şi negativ.) Shall Folosit cu persoana I. Folosit cu persoana I. I was asleep when you arrived home last night. cu sensul de a fi nevoie: Ca verb modal. Ought to Ambele verbe indică o acţiune corectă. Se traduc cu: ar trebui să. Need I be here at one o’clock? (E nevoie să fiu aici la ora 1?) No. nu e nevoie. dar a fost făcută. (Ar trebui să o ajuţi pe mama ta la treburile casei.) • Need: verb modal. poate avea sensul probabil că: It must be late. shall indică viitorul.) Pentru a răspunde afirmativ la întrebarea de mai sus.) You mustn’t drive so fast.) Should. we have enough time.Trebuie menţionat faptul că înlocuitorul lui must. Probabil că era târziu. It must have been late. o ofertă sau o sugestie. Hai să-l vizităm. (Nu ar fi trebuit să fii atât de nepoliticos cu el. trebuie!) Pentru exprimarea ideii de trecut a verbului need. (Nu e nevoie să conduci atât de repede. avem destul timp. (Probabil că John e acasă acum. N-ai văzut că urma să plouă? • Dacă acţiunea nu era necesară şi nu a fost făcută. Need I be here at one o’clock? Yes. Need not se traduce cu „nu e nevoie”. You needn’t drive so fast. Profesorul ne-a spus că e prea uşor pentru noi. aici e limita de viteză.) Cu acest sens. you must! (Da. Must not se traduce cu „nu trebuie”. ar fi bine să. You needn’t have watered the flowers. o recomandare. (Nu trebuie să conduci atât de repede.

I must go soon.în trecut When I was a child. You mustn’t do this . 13. în timp ce la interogativ şi negativ se poate conjuga atât ca un verb obişnuit cât şi ca modal.) • Presupunere: se traduce în limba română cu o fi. 4. Will. o obligaţie sau o ameninţare care provin de la cel care vorbeşte. 14. EXERCIŢII cu verbe modale: 1. Can you help me? 9. This child may have another cake. (Acest copil nu vrea să facă ce-i spun. (O fi ajuns la Paris până acum. 33 . care are numai formă de trecut. 3. I must look up the words in the dictionary. 6. Used to eate un verb semi-modal.) • Se poate folosi cu infinitivul trecut: He will have reached Paris by now.) Notă: În afară de „would”. Mama spune copilului: Nu vei mai primi nici un ban de buzunar dacă nu vei lua examenul. She can lend you that book.) . (O fi sora ei. folosind înlocuitorii verbelor modale respective.) She will be her sister.Folosit cu persoanele II şi III. You may leave earlier. Mother to child: You shall have a bicycle if you pass the exam. ideea de acţiune repetată în trecut se poate exprima cu „used to”. Treceţi următoarele propoziţii la Past Tense Simple şi Future Tense Simple.în perioada prezentă My mother will sit for hours watching TV. You may not smoke in this room. He can swim very well. He may not come in wearing dirty boots. Mother to child: You shall not get any pocket-money if you don’t pass the exam. 12. • Acţiune repetată: . shall poate arăta o promisiune. acolo unde este necesar: 1. When I was a child. (Când eram copil. 10. 5. May I walk on the grass? 11. You may not speak to your mother like that. please? • A voi (cu sens extins la obiecte): This child will/would not do what I say. my mother would read me fairy tales. mama obişnuia să-mi citească poveşti. Un alt verb semi-modal este dare (a îndrăzni) care se conjugă la afirmativ ca un verb obişnuit. cerere politicoasă: Will you/would you sit down? Will you/would you help me with my translation.) This radio won’t work. my mother used to read me fairy tales. I cannot translate ten pages a day. Would Formula de politeţe. 8. (Această fată seamănă foarte bine cu Jane. This girl looks very much like Jane. Mama spune copilului: Vei avea o bicicletă dacă vei lua examenul. (Mama mea obişnuieşte să stea ore întregi privind la televizor. 7. 2. I must learn English.

10. You should visit your sick friend in hospital. 2. John must be ill. 5. 10. But one still …breathe without extra oxygen and one certainly …stay there very long. 15. 34 . You must have forgotten to lock the door. John could be a winner. 6. He should go to school everyday. 7. 2. He must be delayed at the office. 16. 19. You might write to me more often. 7. You can’t see a bear in this part of the country. 9. 4. He needn’t buy milk. You probably forgot to lock the door. 2. He …reach the Moon and walk there. Completaţi spaţiile goale cu can sau can’t: 1. holidays will be very different. It might rain. 2. 5. 8. He ought to tell me the truth. 20. You might change your mind about that. 3. 18. 13. You can’t be pleased with this piece of news. When we … fly there as easily as we fly to other countries of the world. You might pay more attention to your work. 5. It can’t be too late. 19. 3. You have probably forgotten his address.15. It must be difficult to climb this mountain. He probably thinks I am wrong. She can play the piano very well. Can you speak Chinese? 18. He …even drive on its surface. You shouldn’t go to bed so late. Man …travel through space now. He must be in the garden at this time of the day. 12. You needn’t do this. Must you be so rude? 20. Everybody may borrow books from this library. 11. 3. Can Jane type very quickly? 17. 14. It probably took a long time to finish this translation. He probably came home very early. This is probably the best Romanian film of the year. 3. 4. 9. Redaţi ideea de trecut în următoarele propoziţii folosind infinitivul trecut în loc de infinitivul prezent: 1. He may be at home. He was probably late. He is probably older than he looks. 4. You probably knew the lesson very well to get a 10. there is plenty in the fridge. It can’t be easy to learn Chinese. She can read and write at the age of five. 16. 17. 4. Reformulaţi următoarele propoziţii folosind must + infinitivul prezent sau infinitivul trecut: Model: He probably speaks English well. You probably left your umbrella in the shop. 8. He must speak English well. 6. 1. She is probably a very good doctor.

I don’t believe it is his fault. 35 . I don’t believe it was his fault. When I was young. 6. perhaps it will rain. I don’t think this is a true story. You … worry about money. 8. 3. 1. You can’t be right. 4. Reformulaţi următoarele propoziţii folosind can’t + infinitivul prezent sau infinitivul trecut: Model: I don’t believe you are right. It is possible for her to be very late. 8. I think she was angry with you. One …buy a ticket for a slow train in advance. 9. You … take an umbrella. I don’t believe she has learnt English in two months. It is possible that I come home early. I don’t think the weather will change. 7. You …make a noise or the baby will wake up. The visitors … feed the animals in the Zoo. I don’t believe that he has passed the exam. 2. You …not go to bed so late at night. 4. You…water the flowers. 10. 6. 2. Take your umbrella. 2. 9. they are addictive. 4. It is possible that he was right but I don’t think so. 10. 5. I … return the books before the 1st of September. 3. but I doubt it. 7. 7. 10. 7. 9. Perhaps she was out when you rang her up. perhaps it is a good one. People … speak during the concert. I …wear my hair long. … you help me solve this problem? 3. A good knowledge of English is likely to help you a lot in your career. 8. 5. 1. Completaţi spaţiile goale cu should sau would: 1. It may/might have snowed in the mountains.5. One … travel by bus without paying the fare. Completaţi spaţiile goale cu mustn’t sau needn’t: 1. it will soon start raining. Perhaps she has returned the book to you and you have lent it to someone else. 2. 4. I don’t think he is at the office so late at night. I don’t believe she has got so fat. 6. 8. The sky is clear. 5. 3. I have bought his latest book. I don’t think you will miss the train if you hurry. I don’t believe you were right. Don’t wait. I’ll give you as much as you want. Perhaps it snowed in the mountains. It may/might snow in the mountains. I …hurry up in order not to miss the train. You can’t have been right. Reformulaţi următoarele propoziţii folosind may + infinitivul prezent sau infinitivul trecut: Model: Perhaps it snows in the mountains. You … take sleeping pills too often. 6. I don’t believe she has married that awful man. Perhaps he has done the exercise correctly.

which would have saved me a lot of work. 4. 7. I locked the door and took the key with me. 9. She …write an article for this magazine every week. He …(be) at home. This letter is full of mistakes. Completaţi spaţiile goale cu didn’t need to sau needn’t have + forma III a verbului: 1. Va trebui să mă ajuţi mai mult astăzi. 4. I wrote him a letter. You …(see) Anna yesterday. Profesorul mi-a spus că pot să lipsesc de la ora următoare. 6. 9. You …do this whether you like it or not. 8. I …(be) in the garden. please? 7. It …(take) you a long time to knit this dress. I …(get up) so early today. Toţi studenţii pot şi trebuie să scrie această lucrare. 5. 10. the road is dry. 5. I …read one book a day. 6. but he himself believes he needn’t. Încercaţi să gasiţi un sens următorului dialog: „Do you think he will?” „I think he might. 10. 4. can’t sau needn’t + infinitivul trecut: 1. he is a very poor swimmer. 7. He …read for hours on end. 3. 2. I …(answer) the questions. You …not expect everybody to obey you. He …(swim) across the Danube. please? 10. Completaţi spaţiile goale cu must. 9. 3. Go to sleep. 2. My child …play with the cat for hours on end. It’ll get stale. 12. 10. 36 . We …(wait) too long.” 13. folosind verbe modale sau înlocuitori ai acestora: 1. 9. 4. 8. The child … (leave) home. I …(buy) a new map of London as I already had one. I …(answer) the questions. I didn’t hear the phone. I promise you not …be disturbed.5. You …(lend) him so many books. 9. because the teacher won’t have time to read it all. 2. It …(rain) here. He always made mistakes because he …never take any advice. I …(see) him for that. 3. but I forgot it was Sunday. …you be so kind and pass me the salt. This door … not unlock. 10. 8.” „His family consider he should. The student …(write) such a long composition. You …(buy) so much bread. If you win the contest. he will never read them all. you …re-type it. She is away. 7. 8. You …not eat so many sweets if you don’t want to get fat. you…get a nice present. Traduceţi în limba engleză. You…(lend) him your text – book. The light was on in his room. You …(wait) for me.” „Yes. 11. … you correct my exercise. 2. 6. Completaţi spaţiile goale cu shall sau will: 1. which was very convenient. …you tell me the truth. This …be John’s house. he is a nice boy. 5. he was back soon. I …(leave) it on the bus. 6. for once? 3. I haven’t got my bag with me. He has one of his own. John …(do) such a thing. Sunt sigur că voi putea găsi timp să te ajut. When I was a teenager. I am sorry you wasted your time.

Poate fi întâlnit în poezia clasică. în engleza contemporană. dar el nu a vrut să vină la telefon. 20. să aştepţi câteva minute? 30. 1. 16. Ar fi trebuit să citesc bibliografia pentru acest seminar. 21. Am cerut să vorbesc cu directorul. 18. LECŢIA 7 MODUL SUBJONCTIV În engleza contemporană. exprimând o lozincă. God forgive you! Fie ca Domnul să te ierte! Curse this fog! Blestemată fie această ceaţă! b. 13. 14. 27. 7. Unde mergem acum? 28. există echivalenţi de subjonctiv care constau în verbele should. Ar trebui ca toţi copiii să facă treburi în casă. te-ar putea ajuta un hamal. am băut deja două astăzi. Probabil că eram încă la facultate. Nu ştiu să croşetez. 10. 6. Fie ce-o fi. Vreţi. Îţi promit că vei avea cartea mâine. Toată lumea să fie prezentă la şedinţă. Apare în propoziţii exclamative. Nu a fost nevoie să-i telefonez lui Jane ca să vorbesc cu ea pentru că urma să vină la mine peste o jumătate de oră. Nu. De ce ai vorbit atât de tare? 25. Long live the king! Trăiască regele. Nu aveţi voie să vorbiţi în timpul examenului. 12.5. E nevoie să urcăm la cabană pe jos? 15. 11. Ai putea să-mi telefonezi mai des când ştii că sunt bolnav. o încuiasem chiar eu. 26. De asemenea. 19. might. Nu e nevoie să-ţi cari singură bagajul în gară. de Past Tense şi de Past Perfect. vă rog. 8. o dorinţă sau un blestem. would + infinitiv. Nu a fost nevoie să spun „mulţumesc” când am aflat ora exactă formând 958 întrucât ştiam că informaţia e înregistrată pe bandă. El apare cu forme de infinitiv. Nu se poate să fi găsit uşa deschisă. Nu se poate ca profesorul să fi fost mulţumit de acest răspuns. Ar fi trebuit să insişti. Trebuie să-mi schimb pantofii când intru în casă pentru că sunt plini de noroi. subjonctivul nu are formele lui proprii. în situaţii în care. Shakespeare: „If this be error"… If this is error Byron: „Though the hart be still as loving" …the heart is 37 . Ţi-am telefonat şi nu a răspuns nimeni. Subjonctiv cu forma de infinitiv: a. Nu era nevoie să-mi faci cafea. 29. Come what may. Va trebui să plec curând. 24. may. Nu se poate să fi fost acasă aseară. ar fi înlocuit cu prezentul. 17. Mâine va trebui să pun scrisoarea la poştă. 22. 23. 9. o urare. Ştiam să cânt la pian când eram copil. putem lua autobuzul sau telefericul.

Echivalenti de subjonctiv a. It is impossible that he do this. 1. După construcţii de tipul: it is impossible that. Ex. se foloseste subjonctivul cu forma de Past Perfect. Este de dorit ca noi să terminăm întâi traducerea. b) If only – are aproximativ acelasi sens cu I wish Ex. persoana care isi exprima preferinta este diferita de cea care face actiunea. Subjonctiv cu forma de Past Tense sau Past Perfect: Apare dupa urmatoarele expresii: a. to urge. Ex. e. Nota: Verbul to be la subjonctivul du forma de Past Tense. it is likely that. should – ca si subjonctivul cu forma de infinitiv (1-d) se poate folosi dupa constructii de tipul: It is impossible that. I would sooner I stayed at home tonight. Toată lumea să părăsească sala. de parca) even if/even though (chiar daca) Ex. to order. (Era de mult timpul. You speak English as if you were an Englishman. I would sooner/rather (as prefera sa…) Ex. to demand. Era de mult timpul sa incepi sa studiezi serios. Vorbesti engleza de parca ai fi englez. fie cel cu forma de infinitiv.c. I would sooner you stayed at home tonight. Somebody bring me a glass of water. It is time the child went to bed. It is high time you began to study seriously. Cineva să-mi aducă un pahar cu apă. In cazul in care persoana care isi exprima preferinta este aceeasi cu cea care face actiunea. Mi-as dori sa ma fi nascut in Anglia. to suggest. După verbe ca: to propose. It is desirable that we finish the translation first. Vorbesti engleza ca si cum ai fi trait in Anglia. I wish I had been born in England. It is necessary that you be present. If only I lived to be a hundred! Bine ar fi sa traiesc pâna la o suta de ani! c) As if/though (ca si cum. • Daca dorinta se refera la un moment anterior. The doctor insisted that I keep indoors. ca echivalent de subjonctiv. Este imposibil ca el să facă aceasta. it is necessary that. (E timpul. I wish I were in England now.) It is high time. 1. E necesar ca tu să fii prezent. se poate folosi fie subjonctivul cu forma de Past Tense. I wish it would stop raining. d. it is necessary that. Mi-as dori sa inceteze ploaia. Am recomandat ca propunerea lui să fie acceptată. E timpul sa mearga copilul la culcare. I recommended that his proposal be accepted. se foloseste would. bine ar fi sa) • Daca dorinta se refera la momentul prezent. Ex. it is desirable that.) Ex. Doctorul a insistat ca eu să stau acasă. d)It is time. I would sooner stay at home tonight. se foloseste subjonctivul cu forma de Past Tense. As prefera sa stai acasa in seara asta. apare ca were la toate persoanele. a. Mi-as dori sa fiu in Anglia acum. to recommend. • Daca dorinta se refera la un moment viitor. Ex. 38 . You speak English as if you had lived in England. In exemplul de mai sus. I wish (mi-as dori. Poate fi folosit ca o modalitate de a da ordine: Everybody leave the hall. to insist.

Ex. It is necessary that you should be present. Acest tip de constructii se traduc la fel (vezi 1-d). I studied hard so that/in order that I might pass the exam. Dupa cum se observa. It is impossible that he should do this. Oriunde as fi. whatever sau dupa formulele echivalente no matter who. etc. daca verbul din propozitia principala este la timpul prezent. it was possible 39 . in order that Ex. may poate aparea in lozinci si urari: Ex. Wherever I may/might be. • Dupa it is possible. Nu vad de ce sa fii atât de nepoliticos cu el. • Dupa whoever. to suggest. in secundara se foloseste may. nu ai dreptul sa faci asta. I was afraid that he might fail the exam. to be afraid Ex. I recommend that his proposal should be accepted. where. why. you have no right to do this.Ex. might Ca si subjonctivul cu forma de infinitiv. Mi-e teama ca nu cumva sa piarda examenul. I hope that he may pass the exam. It is desirable that we should finish the translation first. whichever. a. • Dupa conjunctia lest (ca nu cumva sa) Ex. The doctor insisted that I should stay indoors. you have no right to do this. • De asemenea. Oricine ai fi. to demand.ci este necesara introducerea lui should. How should I know where he is now? De unde sa stiu unde este el acum? I don’t see why you should be so rude to him. iti voi telefona. Whoever you may/might be. Am invatat serios ca sa trec examenul. Hurry up lest you miss the train. It is impossible that he should have done this. no matter when. May success attend you! Fie ca succesul sa fie cu tine! May you live long and be happy! Fie sa traiesti mult si sa fii fericit. • Dupa to hope. fie ca se foloseste in limba engleza subjonctivul cu forma de infinitiv. Hurry up lest you should miss the train. should poate aparea dupa verbe ca: to propose. in secundara se foloseste might. Study hard so that/in order that you may pass the exam. in aceasta situatie should este urmat de infinitivul trecut. Mi-era teama sa nu cada la examen. fie in vorbirea indirecta. Sper ca el sa treaca examenul. • Dupa so that. Ex. fie ca se foloseste should ca echivalent de subjonctiv. may. Ex. • Intrebari introduse prin how. Ex. Invata serios ca sa treci examenul. Dupa cum reiese din exemplele de mai sus. I am afraid lest he should fail the exam. Exista o situatie in care nu se poate folosi subjonctivul cu forma de infinitiv.when. la fel ca si subjonctivul cu forma de infinitiv (vezi 1-e). Ex. Este imposibil ca el sa fi facut aceasta. to urge. I will ring you up. to insist. however. to recommend. Nota: In engleza contemporana exista tendinta de a se omite should dupa lest si de a se folosi subjonctivul cu forma de infinitiv. No matter who you may/might be. Grabeste-te ca nu cumva sa pierzi trenul. whenever. wherever. Este vorba de cazul când propozitia secundara exprima o actiune anterioara celei din principala. fie in vorbirea direca. iar daca verbul din propozitia principala este la timpul trecut.

7. 6. I wish the weather were fine. 8. I am sorry I was late for the party. I was sorry you had got a fine. I am sorry they will not sign the contract. Mi-as dori sa pot/sa am permisiunea de a imprumuta masina ta. I am sorry books are so expensive. 8. 7. Transformati urmatoarele propozitii. 3. I am sorry it rains so often. I am sorry you won’t take a driving licence. Era posibil ca el sa fi ajuns aici la timp. astfel incât sa inceapa cu I wish + Past Perfect (afirmativ sau negativ): Model: I am sorry I lost my umbrella. 5. It was possible that he might be here in time. Ex. I regretted the weather was bad when I was on holiday. 4. I regret he will stay in hospital so long. I am sorry you live so far away. 9. I regret you didn’t win the competition. I regret I won’t spend my holiday in England. Transformati urmatoarele propozitii. Nota: Dupa cum se poate observa. 1. I am sorry I had no money to buy that painting. I regret I am not a student.Ex. I am sorry you were delayed at the office. iar in aceste cazuri. Mi-as dori sa pot vorbi engleza/sa fiu in stare sa vorbesc engleza. I am sorry he won’t accept my proposal. 5. I am sorry I didn’t win the Great Prize. 4. 1. 9. I am sorry I can’t play the piano. I regret you won’t come on holiday with me. verbele respective aduc in propozitie si sensul lor initial. 2. 4. I wish I might borrow your car. 8. 2. I am sorry my friend is ill. I wish I hadn’t lost my umbrella. I am sorry you had an accident. I wish I could speak English. I regret I can’t go to the concert. I wish he would take my advice. 6. I regret I have no children. I am sorry he will be away for such a long time. 10. Este posibil ca el sa ajunga aici la timp. I am sorry I don’t live in Bucharest. It is possible that he may be here in time. I am sorry I will get fat when giving up smoking. 6. Exercitii cu modul subjonctiv 1. echivalentii de subjonctiv sunt la origine verbe modale. 3. 2. 7. 3. Transformati urmatoarele propozitii. 40 . I regretted you couldn’t come to me yesterday. 10. 1. astfel incât sa inceapa cu I wish + Past Tense (afirmativ sau negativ): Model: I am sorry/I regret the weather isn’t fine. I regret I have only one child. Exisa situatii când se pot folosi si alte verbe modale decât cele expuse in acest capitol ca echivalenti de subjonctiv. I was sorry you were out when I called. 1. astfel incât sa inceapa cu I wish + would + infinitiv scurt: Model: I am sorry he will not take my advice. 5. 1.

9. 2. Era ciudat ca el sa nu fi citit aceasta carte. E timpul sa-mi inapoiezi banii pe care ti I-am imprumutat. 11. Bine ar fi sa nu fi facut atâtea greseli la lucrarea de control. Stiu ca tu ti-ai dori sa-ti petreci vacanta intr-o tabara. 13. 7. It is high time you (start) studying for your exam. Ea se poarta cu el de parca ar fi sotul ei. 6. Traduceti in limba engleza folosind subjonctivul cu forma de infinitiv sau echivalentul de sobjonctiv should + infinitivul prezent sau trecut: 1. 8. Vorbesti ca si cum ai fi suparata pe mine. Jane si-ar dori sa-mi petrec sfârsitul de saptamâna cu ea. If only I (not forget) his phone number! 18. Mi-as dori sa incetezi sa te mai vaicaresti pentru ca am si eu necazurile mele. Este enervant ca tu sa fi uitat sa-mi aduci cartea inapoi. 10. Este foarte important ca acest contract sa fie semnat foarte curând. 14. 19. 2. I regret I won’t be able to read Goethe in the original. 20. It’s high time he (take) a job and (stop) living on his parents. 17. 20. Mi-as dori sa incetezi cu zgomotul acela chiar in acest moment. 4. 14. Don’t treat me as if I (be) a child. am putea merge la plaja! 6. I would rather he (tell) me the truth. 4. If only my telephone (work)! 11. 12. You behave as if you (own) the place. He wishes his book (become) a best-seller! 19. Ea arata de parca ar fi manechin. 16. 12. E ora 10! Nu crezi ca era demult timpul sa te scoli si sa te apuci de lucru? 15. I would marry you even if you (be) a pauper. He would rather his daughter (not get married) so young. As prefera sa merg la teatru. I would rather you (close) that window. 3. 10. 2.9. I’d rather I (stay) at home and (watch) TV. 1. Ti-ai dori sa fi fost invitata la petrecerea lui John? 7. 3. Este probabil ca fiul meu sa fi luat examenul. 7. As prefera sa mergi la teatru. Puneti verbele din paranteze la forma corecta de subjonctiv: 1. Este imposibil ca el sa se intoarca atât de devreme. 15. 8. 17. Ce pacat ca ploua! Daca n-ar ploua. I wish I (not catch) a cold on the trip yesterday. Era demult timpul sa incepi sa citesti cartile cerute pentru examenul de literatura româna. I am cold. El mi-a vorbit ca si cum nu se intâmplase nimic intre noi. Ce pacat ca nu mai sunt tânar! 8. Este imposibil ca el sa se fi intors atât de devreme. 9. 5. 13. dar eu prefer sa mergi la bunicul. 18. 5. la tara. Bine ar fi sa fii mai ordonata! 5. I would rather you (not waste) your time! 4. Traduceti in limba engleza folosind subjonctivul cu forma de Past Tense sau Past Perfect: 1. Vrei sa spui ca este probabil sa ne petrecem concediul in Bucuresti? 41 . As prefera sa ma scol mai devreme. If only I (be) in Italy now! 9. As prefera sa te scoli mai devreme. He wishes he (have) a good English teacher in the next academic year. It’s time we (go) home. Este important ca tu sa stii engleza bine. 16. 10. Este necesar sa fii informat despre ce se intâmpla in tara. 3. I regret I won’t have a phone in my new flat. It’s time I (get) a promotion! 5. If only I (become) a millionaire. I wish I (enter) the faculty last year. 6. 6.

7. The doctor recommended that the patient (have) an operation. Am sugerat sa-l alegem presedinte. I wish my car (not break down) last week. 2. modurile nepersonale sunt urmatoarele: infinitivul. 6. It is impossible that my sister (tell) this to you yesterday. He throws money away as if he (be) a rich man. 5. All success (attend) you! 18. No matter how/however absent – minded you (be). 8. Oricare ar fi motivul. astfel incât sa nu-l aud eu. 5. 16. 13. 4.10. Traduceti in limba engleza folosind subjonctivul cu forma de infinitiv sau echivalentul de subjonctiv may sau might + infinitivul prezent: 1. I’d rather you (retire) as soon as possible. 8. El a sugerat ca noi sa cumparam aceasta casa. 10. I wish I (be) there when it happened. Orice mi-ai spune. 11. 14. Prietenul meu a insistat sa merg cu el la concert. Vorbeste mai tare ca sa te aud (asfel incât sa te pot auzi). 4. drive carefully lest you (have) an accident. Traduceti in limba engleza folosind subjonctivul cu forma de infinitiv sau echivalentul de subjonctiv should + infinitivul prezent: 1. Directorul a propus ca eu sa lucrez in alt sector. The road is wet. Este necesar sa fiu prezent la aceasta sedinta? 7. nu poti câstiga un astfel de concurs. you should remember your own phone number. 10. Insist ca tu sa accepti aceasta slujba. 42 . I suggested that we (take) a taxi. 17. 3. Directorul a cerut ca toata lumea sa fie prezenta la ora 8. 12. I have to work hard so that my company (prosper). El a intrat in casa fara zgomot. Este posibil ca ea sa fie plecata din oras. nu te pot crede. Am facut un imprumut ca sa (astfel incât sa) pot sa-mi cumpar casa. I closed the window so that it (not get) too cold. Oricine ti-ar fi spus asta despre mine. 1. 5. I closed the window lest (get) too cold. 9. Profesorul sugereaza ca noi sa citim aceasta carte. 19. Oricând te vei intoarce. 3. I propose that we (leave) by the 9 o’clock train. 2. 4. 6. It is strange that she (leave) the lights on when she left the town. nu ar trebui sa ma minti. She speaks about her son as if he (be) a genius. 8. If only I (have) a brother or a sister! LECTIA VIII MODURILE NEPERSONALE SI CONSTRUCTIILE VERBALE In limba engleza. Da-te la o parte ca sa vad (astfel incât sa pot vedea) ecranul. Oricât te-ai stradui. I have such a boring job. 6. Inlocuiti infinitivele din paranteze cu unul dintre tipurile de subjonctiv sau cu un echivalent de subjonctiv: 1. eu voi fi acasa si te voi astepta. 7. forma -ing (gerunziul si participiul prezent) si participiul trecut. I wish I (find) another. I’ve told you everything so that you (understand) my position. 3. Mama a hotarât ca noi sa stam acasa. 7. nu ar fi trebuit sa crezi. 2. It is desirable that they (divorce) immediately. 8. 15. 9.

verbe declarative: to state. Ex. (L-am facut sa invete engleza.) c. to cause. He admitted the news to be false. to admit. Ex. to declare.) I let him go out and play. to believe. to hear. (L-am vazut ca paraseste camera/parasind camera. (L-am lasat sa iasa afara sa joace fotbal. to expect. to watch.Infinitivul poate avea aspect.) d. to feel. (Consider ca el este un bun student.) Exista câteva tipuri de verbe care accepta acest tip de constructii: a. to allow.) I want John to do this. I want you to go now. to understand. (M-am asteptat ca el sa vina la timp.) I expected him to come in time.) He ordered the door to be locked. (Vreau ca tu sa pleci acum. verbe exprimând perceptia mentala: to think. verbe exprimând un ordin. Aceste verbe sunt urmate de infinitivul scurt (fara to). o permisiune sau o cauzalitate: to make. Atât participiul prezent cât si gerunziul se formeaza prin adaugarea terminatiei -ing la infinitivul verbelor (to call – calling). diateza si timpuri. to know. in cazul verbelor neregulate. Acuzativ cu infinitiv Consta dintr-un verb urmat de un pronume sau substantiv in acuzativ + un verb la infinitiv. Ex. to order.) 43 . (As vrea ca el sa vina cu mine. to like. Ex. Diateza activa o nedefinit: calling o perfect: having called Diateza pasiva o nedefinit: being called o perfect: having been called Participiul trecut se formeaza prin adaugarea terminatiei -ed la verbele regulate. to hate. I made him study English. to consider. Ex. I’d like him to come with me. (Vreau ca John sa faca aceasta. Verbele to make si to let sunt urmate de infinitivul scurt (fara to). to suppose. Diateza activa o infinitiv prezent simplu: to call o infinitiv prezent continuu: to be calling o infinitiv perfect simplu: to have called o infinitiv perfect continuu: to have been calling Diateza pasiva o infinitiv prezent simplu: to be called o infinitiv perfect: to have been called Forma -ing.) b. I consider him to be a good student. to dislike. verbe exprimând perceptia senzoriala: to see. Adverbe exprimând dorinta sau vointa: to want. I saw him leave the room. (El a ordonat sa se incuie usa. to wish. Ex.) e. (El a recunoscut ca stirile erau false. el reprezinta forma a III-a: o to call – called – called o to go – went – gone Constructii cu infinitivul 1. Participiul prezent si gerunziul pot avea timpuri si diateza.

He considered the news to be false. to prove. precum si cu verbele to find.) If I happen to meet him. They declared him to be the man of the year.) I happened to meet him in the street. (Aceasta ramâne sa o decida el.) It is necessary for me to go there. (Daca se va intâmpla sa-l intâlnesc. to believe. to watch.They declared him to be the man of the year. 44 . a.) Nota: Trebuie remarcat faptul ca expresia impersonala din limba româna se intâmpla sa este. cu verbele: to happen. It is easy for me to do this.) 1. to appear o la diateza activa: Ex. He proved to be a good journalist. Ex. Nominativ cu infinitiv Consta dintr-un subiect in nominativ + un verb la diateza pasiva sau activa + un verb la infinitiv.) It is impossible for him to come. (E sigur ca ea va veni la timp. (S-a intâmplat sa-l intâlnesc pe strada. I consider him to be a good student. Ex. Ex.) Nota: Ultimele doua propozitii se se pot reda in limba engleza si cu ajutorul subjonctivului. folosit cu verbe la diateza pasiva: to see. I rely on you to do this. to know. to expect. For – phrase Consta din propozitia for + un substantiv sau pronume in acuzativ + un verb la infinitiv. (Ma bazez pe tine sa faci aceasta. (Se spune ca el este un bun scriitor. (Ei l-au declarat a fi omul anului.) This remains for him to decide. Acuzativ cu participiu Se foloseste cu verbe exprimând perceptie senzorial: to see. to hear.) Nota: Din nou avem in limba engleza o expresie personala care se traduce in româneste cu o expresie impersonala. He is considered to be a good student. b. Daca vrem sa traducem expresia personala: „Ea e sigura ca va veni la timp" o redam in modul urmator: „She is sure the she will come in time". (Este imposibil ca el sa vina. tradusa cu o expresie personala in limba engleza. (E usor sa fac asta. The news was considered to be false. (El s-a dovedit a fi un bun jurnalist.) Sunt situatii in care Nominativul cu Infinitivut exprima o formulare pasiva a Acuzativului cu Infinitiv: Ex. She is sure to come in time. cu anumite verbe urmate de prepozitii obligatorii: to rely upon/on. It is necessary that I (should) go there. He was declared to be the man of the year. (Este necesar ca eu sa merg acolo. to leave. It is impossible that I (should) come. to say. to hear. He was made to study English. Ex. cu expresiile: to be sure / likely / unlikely / certain Ex. He is said to be a good writer. to make. to smell. de obicei. to count upon/on . ii voi spune unde esti.) f. a. to seem. I will tell him where you are. to turn out. Constructii cu participiul prezent 1. to consider. I made him study English. to suppose. 1.

Ex: I must have/get mz shoes repaired. (Voi merge sa ma coafez. I-au fost ucisi doi fii in razboi. Astfel: I saw her leave s-ar putea traduce Am vazut-o ca pleaca sau Am vazut-o plecând. Ea m-a facut sa inteleg ce se intâmplase. 2. (Trebuie sa-mi dau pantofii la reparat. 5. John a recunoscut ca vina era a lui.) 3. I saw him leaving (L-am vazut plecând. 3. I had my bedroom window broken. am mers acasa. aceasta constructie este asemanatoare cu Acuzativul cu Infinitiv. (Am auzit-o cântând. 4. (Am lasat-o / gasit-o plângând. (Orele fiind terminate. M-am asteptat sa vii mai devreme. 6. She had two sons killed in the war. Inteleg ca ea e o profesoara foarte buna. we shall go to the beach.) Weather permitting. Mama ar vrea ca eu sa devin doctor. 11. I-am privit jucând fotbal. vom merge la plaja. (El a fost vazut plecând. Cineva mi-a spart geamul din dormitor. Ex: The classes being over. (Ea a fost auzita cântând. we went home. Exercitii cu constructiile verbale 1.) She was heard singing. 7. 45 . Am auzit-o certându-si copilul.) In cazul verbelor de perceptie. Nominativ cu Participiu Este pasivul constructiei Acuzativ cu Participiu: Ex: He was seen leaving. Nominativul absolut Este o constructie participiala care are un subiect al ei propriu. 10.) I left / found her crying. In timp ce I saw her leaving se poate traduce numai Am vazut-o plecând.) Aceasta constructie arata ca actiunea este facuta de catre altcineva spre avantajul sau la ordinul persoanei reprezentate de subiect. 9. in timp ce acuzativul cu participiu arata actiunea in desfasurare. Este de asemenea sa apara situatii in care actiunea exprimata de participiul trecut este facuta de altcineva in detrimentul persoanei exprimate de subiect. L-am vazut vorbind cu prietena lui.) I will have my hair done. Diferenta de sens intre cele doua constructii este urmatoarea: folosirea acuzativului cu infinitiv pune accentul pe actiunea propriu-zisa. 2. Traduceti in limba engleza folosind constructia Acuzativ cu Infinitiv sau Acuzativ cu Participiu: 1.) I heard her singing. Cred ca el e un sot bun. Ma bazez pe tine sa-mi imprumuti niste bani.Ex. (Daca vremea va permite.) Constructie cu participiul trecut Este formata din verbul to have sau to get + un complement + participiul trecut. El voia ca eu sa-l ajut. Ex. 8.

I ordered a taxi. l. 5. El m-a facut sa pierd trenul. 10. 46 . You should read it. 8. Stiam ca el e un om foarte ocupat. It is important to know the truth. Everybody. 6. It is possible that I might buy a car. It is expected that he will arrive at 2 o’clock. Reformulati urmatoarele propozitii folosind constructia „for-phrase": Model: This translation is easy. It happened that she made three spelling mistakes in her letter. transformându-le in Nominativ cu Participiu: Model: I heard the dog barking. It seemed that she was satisfied with me. 8. 4. It is recommendable that you should read this book. 2. 10. The people were impatient. 6. This is a good book. She was thought to be a gifted child. 15. 2. I thought she was unable to win the contest.12. 3. I found the boy breaking the window. The dog was heard barking. I saw the plane landing. They heard him repeat it several times. I don’t want you to catch a cold. She heard the baby crying. 8. Expected that he would resign. I can’t believe she said that. Reformulati urmatoarele fraze cu modul subjonctiv folosind constructia „for-phrase": Model: It is important that I should know the truth. It is possible that the plane might be delayed. 9. It is impossible that he should have said that. We should do it now. I cam make it. I didn’t want her to miss the train. This translation is easy for me to make. I can’t solve it. 7. 6. Presupuneam ca el stie sa conduca masina. It was proved that she was a liar. Am vazut câtiva copii jucându-se in parc. 1. It’s time we met again. 2. People believed he was a brilliant surgeon. 3. We should have a heart to heart talk. 7. 1. 2. This problem is too difficult. It is advisable that you should resign. It is important that you should come to the office. 3. Folositi drept subiect pronumele subliniate: Model: Her parents thought she was a gifted child. It’s time you started learning foreign languages. 13. 5. They said she was ill. You should bear it in mind. 7. 1. 10. It is necessary that you should study the matter seriously. 2. The match was about to begin. 3. Treceti la pasiv urmatoarele constructii Acuzativ cu Participiu. 4. 4. Reformulati urmatoarele fraze cu modul subjonctiv folosind constructia Nominativ cu Infinitiv. 9. 3. This is a strange thing. It is necessary that he be present. 5. The time has come. at once. 14. 5. This is the main thing. It is sure they have had an argument. I have closed the window. This fact is important. 4. 9. You should take it. This is a valuable piece of advice.

The concert being over. The plane having taken off. She goes shopping on Saturdays. 11. Do you go? 16. 9. am taking. What do you do on your free days? 12. 2. 2. I heard the child breaking the vase. I saw the peasants working in the field. it often rains. write. They aren’t swimming. He doesn’t remember. we shall climb to the top of the mountain. I am not having. I like to swim a lot. 6. he walks. 1 am cooking. 15. 14. Is it raining? 2. I always have. he doesn’t get up early. 6. They don’t live. The decision being taken in my favour. 5. Are they swimming? 6. Do I always believe? 6. remembers. The mud having ruined my shoes. Is the child learning? Exercitiul 3: l. 4. Do you dream? I dream 9. Everybody being at home. 10. Do you usually get. It isn’t raining. Is he telling? 4. What are you doing? Are you reading or watching TV? 5. are you thinking? I am thinking. Does she talk? 3. Do I have? Exercitiul 2: l. I went shopping. we hurried to the beach. 16. He doesn’t go to school by underground. I had to change them. I saw her fainting. My friend isn’t wearing. He isn’t telling. The secretary is just typing a report. 10. I could hear her typing. 9. do you do? 3. 20. Weather permitting. 8. The river having risen in the night. When I go to the seaside. My mother isn’t resting. It snows in winter. is drinking. don’t understand. always borrow/is always borrowing. Are you typing? 5. I don’t trust. it is raining. 6. We aren’t studying. 12. You aren’t typing. he is having. go. 7. 19. I often read English books. 7. Now I am doing my homework in English. The letter being written. Are we studying? 9. 10. The customer is just choosing a pair of shoes. Why are you opening the window? I5. The rain having stopped. Am I having? 3. I stopped smoking. the audience left the hali. 7. 4. am. I went to post it. 6. 8. Do you know? Exercitiul 4: l. Traduceti in limba româna urmatoarele propozitii cu constructia Nominativul absolut: 1. On Sundays. He doesn’t have. CHEIA EXERCITIILOR LECTIA I TIMPURILE MODULUI INDICATIV Exercitii cu Present Simple si Continuous Exercitiul l: 1. Is my mother resting? 8. 20. speaks. The child isn’t learning. 6. I don’t understand. She heard the hunters shooting. 14. 17. Does he have? 9. Do I love? 2. I don’t like coffee. I found her digging in the garden. I saw her lying on the beach. At what time does John get up in the morning? 11. Is Ann knitting? 10. Are you writing. 7. I don’t love. I don’t have. we sat down to dinner. Do I trust? 10. Does he remember? 7. What book are you reading? 10. Do they live? 8. we were seared about having floods. You don’t play. 19. 9. I am not going. 1 don’t like. She is packing her luggage. She doesn’t talk. What are you speaking about? Exercitii cu Past Tense Simple si Continuous Exercitiul 1: 47 . 3. Whom are you ringing up? 13. How often do you write to your parents? 18. Is my friend wearing? 7. I went home relaxed. 3. I don’t always believe. Do you like? 8.4. are you waiting? I am waiting. 4. Ann isn’t knitting. The sun having risen. Do you smoke? 17. Do you play? 5. 13. 2. 18. 8. 5. drinks. I do not study in the evening. Do I understand? 4. are you hurrying? I don’t want. 5.

he realized. I have lent. I stayed at home and I haven’t regretted it for a moment! 16. I was watching. While it was raining. 19. I have been wearing. he had. at 7 o’clock in the morning? I was preparing to go to the faculty. 16. haven’t you seen? did you use? 2. he has caught. Have you ever eaten? 13. Have you ever driven? 16. I didn’t go to the swimming pool. Have you been. I spent a month here. 13. It has been snowing for two hours. Have you been? I have been. 10. 14. How long have you been learning English? 5. He didn’t forbid. Did I hate? 4. I have been translating a text for two hours and I haven’t finished it yet. He hasn’t come. she has been trying. What were you doing last Tuesday. I arrived. 8. 10. This time yesterday it was raining. I owned. were you going. He hasn’t gone. I have often thought of taking a driving licence. have you cooked? 7. A strong wind was blowing when I left the house. They have been working on this house for a year and they haven’t finished it yet. 9. 15. I didn’t hate. Have you seen? she left. She has changed. I always made. I haven’t written. Have you visited? 12. I didn’t enjoy. He didn’t translate. Did he change? 5. Did he translate? 10. He has just left. I have been doing. 1t hasn’t rained. 18. I have been watering. Did they drink? 3. he was working. 14. You asked. 9. he left an hour ago. Exercitii cu Present Perfect Simple si Continuous Exercitiul 1: l. 6. I have been asking. 4. Yesterday I lost my gloves. He didn’t think. I didn’t sell. 10. 4. 5. you came in. I have already seen. 3. Where have you spent your holiday this year? 3. I had breakfast and then I left for school. 12. were you doing? 7. Yesterday. He didn’t change. 7. I didn’t succeed. They hid the cards away and took out their school books. Have you seen today’s newspaper? 17. 11 . 5. 2. 9. I have just had. Who did you vote for at the last elections? I didn’t go to vote. He has been sleeping. It has been raining. You spoke. Did you sleep well last night? 3.1. Exercitiul 4: 1. 20. 6. 2. I was driving to Sinaia. 14. 17. 9. 10. He has been fishing. He has been a Minister for two years. I got up. Did we work? 7. You drank. I met. Who won the match the day before yesterday? 20. We have known. she was having. I have’ been shopping. 19. the engine – drivers have gone. Did he forbid? Exercitiul 3: 1. I slept. 7. Last week I was ill and 1 didn’t go to school. I found this old photo. Did I enjoy? 9. We didn’t work. Exercitiul 4: 1. 8. He met. I have bought. 8. He didn’t come. 7. He has always relied. I have seldom walked to my office. While I was looking for my passport. Last Sunday. I have lost. have you been wearing? 6. I got. He has been. I have been cooking. Who has taught you to speak English so well? 2. Have you paid? 19. I5. 2. We must replace it. The boys were playing cards when they heard their father entering the house. Yesterday I got up early. 9. 2. Have you watered? 3. 1 liked. 10. Have you read? 18. I haven’t been. We have been walking since 3 o clock. I got up late yesterday morning. When did you return from the mountains? 11. Since I bought a car. 17. 9. Two days ago I fell and I broke my leg. Did he think? 2. Have you already had breakfast? Yes. Did he come? 8. I entered. the sun didn’t set at 8 o’clock. We have walked 10 km so far. began. Exercitiul 3: I. 4. That sounded. I was. 3. Have you ever tried? I tried. 8. When did you buy this TV set? 12. he was-learning. 4. A child has broken the window. someone rang up. The radio has been playing. 10. 5. Have you lived? I have lived. 1 first met. Exercitiul 2: l. 5. 6. 6. 8. 4. 6. 4. the teacher was writing. 4. my friends played chess. 18. 13. Exercitii cu Past Perfect Simple si Continuous Exercitiul 1: 48 . I saw. 5. Where did you spend your holiday last summer? 15. He sat for his first exam last week. Has John left? Yes. 7. Exercitiul 2: 1. 3. 10. They didn’t drink. he wasn’t wearing. I was writing. What did you look at? It was an accident. I played. I returned. 20. 9. 6. 11. Did I sell? 6. two years ago. I was talking. 2. 8. Have you been to this town before? Yes. Last night. have you been. The weather has got warmer lately. we left. 8. 5. 7. He has written only two letters since he went abroad. The child has been playing. 3. I had it at 8 o’clock.

10. Exercitiul 4: 1. she had already been. She had just gone out. she told. 6. I shall/will succeed. 10. 3. He hadn’t done anything before he asked for my advice. 9. congratulated. You will be. you were. did not remember. he had learned/he had been learning. You had to type. 6. 6. 3. you were. he had been. 7. you would soon have. We shall/will have taken. Exercitiul 3: 1. they were talking. 2. I rang him up. we had been walking.1. 5. 2. had left. I shall/will know. I had heard. 4. Exercitiul 4: 1. 5. it will probably be raining. he had left. 6. 2. Exercitiul 2: 1. Exercitiul 3: 1. I usually read. 3. 6. he had just left. wilt be rising. Where will you put it? LECTIA II Exercitii cu concordanta timpurilor Exercitiul 1: 1. 8. I had met. I didn’t phone you because I thought you had gone abroad. He will be studying in the library on Monday from one to five o’clock. 5. 7. 7. 6. 3. he would pass. Look what I have bought at an auction! It’s a very beautiful object. 3. I shall/will have been working. What will you be doing tomorrow morning at 11 o’clock? I shall/will be visiting the international fair. he would finish. 10. 6. 2. 6. 7. 8. it had been raining. 5. 7. I shall/will pass. she had not passed. he had got married. 8. Because of the strike of the bus – drivers. You will not/won’t find. I shall/will have saved five million lei. I had not enjoyed. between twelve and one o’clock. 5. they had finished. he had thought. He will be studying. he went. I played/I was playing. 9. I shall/will remember. I had returned. By this time next year. 9. 2. they had been. On Friday. 10. 4. I shall/will be having. You will have seen. was shining. She will be watching. had listened. he would give. she had been writing. had spread. 5. had been having. 8. When I arrived at the bus stop. 8. he would drive. 9. The secretary told me the manager had been speaking on the phone for half an hour. would be cancelled. Will you recognize? 4. I entered. I would remain. 9. I shall/will be swimming. they will be having their last English class. he had been travelling. he had caught. They told me they had been living in France since 1980. 3. 7. she had been studying. 2. 3. Exercitiut 2: 1. 9. 2. He will be. 4. 9. I have bought a typewriter and I shall learn to type. 3. You will like. 8. he went. will be crying. Exercitiul 3: 1. Exercitii cu timpurile „Future" Exercitiul 1: 1. 3. 3. she had been cleaning and dusting. 7. we asked. I went to bed. I called. 4. Exercitiul 2: 1. 10. 6. he had visited. 5. you spoke. they had been waiting. had been speaking. 8. 7. we had lost. By 10 o’clock she will have finished cleaning the house. we realized. 2. will have risen. I shall/will have read 8. 10. I shall/will have finished. had already begun. 4. 4. he had stolen. they will have been married. As soon as the guests had left. 4. 4. 9. As soon as he had finished writing the paper. 4. 2. we had been digging. 8. I shall/will have paid off. he wanted. 2. I was sorry I had hurt him. 5. had been climbing. had been swimming. 10. They travelled to many countries after they had got married. He thanked me for what I had done for him. he handed it to the teacher. had been cooking. prices would go up. 6. would end. will have spent. I had lost. 10. Exercitiul 4: 49 . Wil1 you remember? 9. 10. 8. will/shall will be climbing. he would win. it had been raining. had eaten. I shall/will be working. I found out. 9. he told. 7. many people will be going to work on foot tomorrow. 9. 7. 3. 2. 10. it had been raining. they would remain. I realized I had left my bag at home. 8. 6. I shall/will have been cooking. 7. I had read. 5. had not told. Will you be needing? 5. By the end of the month I shall/will have seen this film 5 times. 5. 4. 10. I had done. The train will have left before we arrive at the station.

he had not expected. Exercitiul 2: 1. I would spend. 3. she has changed. there are. I would knit another sweater if I had more wool. he had realized. 16. you had invited. I was. He asked me how many letters there are in the Chinese alphabet and I couldn’t answer him. 13. The car I will buy will be imported from Germany. is born. Would you have been angry if I had taken your pencil? 10. 5. Exercitiul 7: l. he has arrived. I was. 2. You would catch the train if you took a taxi. he had never seen. 6. you see. 2. I would buy. Will you be angry if I take your pencil? 8. 7. I have. do not eat. you will not find. 2. I will greet 2. she looks. 7. I moved. he would not remember. I wouldn’t do. 10. 9. 2. you see. 11. 17. 5. 9. 12. I have suffered. We won’t go for a walk if the rain doesn’t stop/unless the rain stops. is. 6. he hoped. he would have. they had been listening. If you hadn’t shut the window I would have been cold. 10. 9. 11. 6. 10. 19. 8. 4. I will buy. you finish. 5. 9. I read. 8. 9. is. I would have answered. 4. I promised him I would write to him when I arrived in London. 20. 7. 5. 2. you see. 19. you were. she has learnt. 10. You will see him if you wait. I would like the play more if it were shorter. 13. 3. The thief did not realize that the police had been following him for a week. 4. Exercitiul 4: l. 18. What will you do if you meet John? 11. arrive. 50 . Father will give me a present after I have passed the exam. 6. 3. he had tried. 15. you are reading. 4. I will eat at a restaurant. 12. is. 8. 11. he would change. He was very upset because he had lost his dictionary and he was not sure he would find a new one in the bookshops. you take. 7. I will answer. What would you have done if you had met John? Exercitiul 6: l. I have been reading. 10. you do. he would not make. 4. 10. Exercitiul 5: 1. 9. I had not told. will soon move. 2. you have drunk.1. he had eaten. the streets would be wet. it would not be raining when I arrived. I gave up. you wouldn’t have got. I had not eaten. 8. 6. I work/I worked. he leaves. 3. The policeman will ask me what I have seen during the accident. 4. 14. 8. I had worked. 3. If a beggar asked you for money. If it had rained. I knew. 5. 7. I finish. 10. you will not pass. I will earn/will be earning. I saw. begin. I had not decided. Exercitiul 6: 1. Mamaia would be an ideal place for a holiday if there weren’t so many people there. I didn’t stay at home to wait for you because I didn’t know when you would come. 7. You would have caught the train if you had taken a taxi. 7. What would you do if you meet John? 12. they had known. the streets will be wet. 2. the streets would have been wet. LECTIA III Exercitii cu fraze conditionale Exercitiul 1: l. 15. he would take. they have done. he has repaired. 9. If it rained. we will drink. 5. I would not have made. he tells. I knew you were in Bucharest. we went. 3. 5. I were. 10. 16. he had to write. Would you buy? 4. 2. 14. she notices you have broken. If it rains. 12. you will be. 7. 8. 6. he trusted. you have just told. 5. would you give him some? 3. 8. will you promise? 6. 20. 8. it goes on. would not go. you had been wearing. What would have happened if you had driven at a high speed? 4. 9. The secretary told me the manager was busy. you had driven. 6. we reach. 3. I finish. she will be. 18. 9. you will be. I would have answered. I want. It would have been. 8. 6. 7. I will lend. I will tell you the truth after I have found it myself. he will get. he would have told. You will catch the train if you take a taxi. 2. 17. I had known. would you go? Exercitiul 3: l. If dinner is not ready in time. you have read. 3. melts. 4. Exercitiul 5: 1. I didn’t remember that we had met a year before. Would you be angry if I took your pencil? 9. 3. 5. 10. 7. 6. I will be disappointed if I don’t find out the truth. 4. had failed. 5. they have been. you would have read. I have received.

The patient was prescribed some pills (by the doctor). I was asked a difficult question by the teacher. He said John had left for Sinaia two days before. 5. 10. The children weren’t looked after properly (by them). 2. 8. 2. Two of my books have been lent to John (by me). 7. A difficult question was asked of me by the teacher. A reward will be given to me (by them). 9. He asked me if I drank coffee every day. I’m not always told the truth by my friend. 7. He said she would go shopping right then. He asked me if 1 had been at the library the day before. 10 He asked me if I could speak English. He asked me what I was going to do the next day. He asked me who that man was. 4. He asked me when I would be back. He said he thought it was going to rain the next day. 9. He asked me if I knew what that word meant/means. The doctor was called for (by us). 8. 4. His bed hasn’t been slept in (by him). My TV set will be repaired by a specialist. 10. The way will be shown to us by the policeman. 7. Fire was set to the shed (by them). The museum was shown to the tourists (by the guide).LECTIA IV Exercitii cu vorbirea directa si indirecta Exercitiul 1: 1. 2. 9. He told me to open the door. I was frightened by the noise. 10. A new house is being built round the corner (by them).English.: 3. 5. The work will be finished today (by them). 6. 7. 9. 4. He told me not to interrupt him when he was speaking. They are taught English (by me). He asked me if I had bought that book the day before. He told me to ring him up when I arrived home. A nice present has been given to me (by them). He said he had seen that film a week before. 5. 2. English is taught to them (by me). 7. 9. Don’t speak until you are spoken to (by someone). 9. He asked me if the train had left. 11. He said if he had enough money he would buy a car the next year. Your bag has been found (by him). 6. when I passed by. 6. His proposal was objected to (by us). 51 . 8. I will be given a reward (by them). Football is played all over the world. I have been given a nice present (by them). 3. He asked me how long I had been learning . 8. 8. 4. 4. Exercitiul 3: 1. He asked me if my mother had been at home. He asked me if I would help him. 3. He said if he had been at home he would have answered the phone. 4. 3. He asked me how long it took me to reach my office. He said he had spent his holiday at the seaside the year before. He said he was very busy on that day. He asked me when the rain had stopped. 11. He said he was going to have a nap that afternoon. A new supermarket was being built in that district last month. 12. The Romanian film director was awarded the Great Prize (by the jury). 5. My friend will be invited to a party (by me). 5. The tourists were shown the museum (by the guide). He told me to read that text. He said the weather had been fine the day before. He asked me if I could come to tea that afternoon. The truth is not always told to me by my friend. Exercitiul 2: 1. He told me not to smoke so much. He said he had gone to England two years before. 3. The house was broken into (by burglars). 8. 5. He asked me how I had travelled. His odd behaviour couldn’t be accounted for (by us). 7. He told me to write him a letter when I got to England. 10. 4. Exercitiul 3: 1. He asked me if I would like a cake. 6. The Great Prize was awarded to the Romanian film director (by the jury). He told me not to cross the street on a red light. The missing child has been found (by someone). Some pills were prescribed to the patient (by the doctor). He asked me why it was so dark in that room. He said he didn’t remember where he had bought that dictionary. 8. 2. He asked me if I had lived in London for a long time. Exercitiul 4: 1. 7. 6. He asked me if I could lend him a book. He told me to take that pill. 6. 2. Something must be done for him by his coworkers. 9. 2. John has been lent two of my books (by me). John was laughed at (by us). He asked me where I would spend my weekend. 3. We will be shown the way by the policeman. He asked me which of those cakes I preferred. 10. 12. LECTIA V Exercitii cu diateza pasiva Exercitiul 1: 1. He told/asked/ordered me not to drive so fast. 6. 3. He told me to be careful with his books. 5. Exercitiul 2: 1.

The child was allowed/permitted to have. I couldn’t translate. 9. John must have been. You were allowed/permitted to leave. He could swim. 7. The professor’s lecture was listened to by all the students. LECTIA VI Exercitii cu verbe modale Exercitiul 1: 1. Was I not allowed/permitted to walk? Shall I be not allowed/permitted to walk? 11. They held a reception in his honour. 6. Will the details be told to him? Will he be told the details? 6. I will have to look up. It can’t have been. He ought to have told. You won’t be allowed/permitted to speak. 17. 4. We will be given detailed instructions about the paper. 16. 5. America was discovered at the end of the 15th century. She could lend. very interesting things were told to us at the conference. Did you have to be? Will you have to be? 20. This must be the best. 11. 10. can’t. It must have been. You were not allowed/permitted to smoke. He should have gone. 13. The letter will be mailed as soon as possible. 4. I had to learn. 3 It might have rained. John could have been. can’t. 5. You didn’t have to do. 3. 15. The child will be allowed/permitted to have. 14. She could play. My friend recommended me a very good doctor. 6. Were you frightened by the tornado? 5. 6. 20. Exercitiul 5: 52 . You shouldn’t have gone. 7. People will soon forget this book. When he arrived home he realized his wallet had been stolen. He must think. 9. This stamp hasn’t been well stuck on the envelope. You must have forgotten. All the visitors of the museum admire this painting. He needn’t have bought. 10. 3. Could you help? Will you be able to help? 9. 6. 2. 8. People mustn’t take away these books. You will be allowed/permitted to leave. 6. Exercitiul 6: l. You can’t have been. 11. Will the letter be written in ink? 3. This piece of information must be treated confidentially. He could read and write. He must have been late. The event was commented on by all the newspapers. Exercitiul 2: 1. can. 5. It can t have been. The rescue party finally discovered the climber. The meanings of the new words must be looked up in the dictionary. 13. She will be able to play. 3. I will have to learn. 6. 7. Everybody was allowed/permitted to borrow. 4. can. She will be able to lend. 2. He must be older. 5. You must have left your umbrella. He must have come home. He hates people making fun of him. You won’t have to do. She will be able to read and write. 4. 12. The museum was closed for repairs. 10. They have built this house out of stone and cement. 5. 2. I won t be able to translate. 8. You can’t have seen. Nothing has been heard about him since he left for Constanta. 8. 2. You must have known the lesson. We were told very interesting things at the conference. Exercitiul 4: l. 10. You were not allowed/permitted to speak. It must have taken a long time. I had to look up. He won’t be allowed/permitted to come. Would your work have been finished sooner if you hadn’t been interrupted by your colleagues? Exercitiul 5: 1. 2. 18. You should have visited. 9. Haven’t you been told to be here at 6 o’clock? 4. 15. 5. He will be able to swim. 12. He may have been. 3. You will not be allowed/permitted to smoke. Could he speak? Will he be able to speak? 18.Exercitiul 4: 1. Do you think your request will be turned down? 10. 4: She must be a very good doctor. 8. Has the TV set been repaired? 2. 2. 13. 19. 3. 14. You might have paid. 7. 15. You might have changed. People speak English all over the world. 12. He was not allowed/permitted to come. Many new blocks are being built in our district. 16. 10. Detailed instructions will be given to us about the paper. I had to go. Was he shocked by the sight of the accident? 8. I will have to go. 8. 4. Were you told about the meeting? 9. 14. We were asked to show our passports. Everybody will be allowed/permitted to borrow. He must have been. Could Jane type? Will Jane be able to type? 17. can. can. You might have written. 19. The teacher will tell the pupils where to sit. Foreign languages are spoken in this hotel. 7. Exercitiul 3: 1. He must have been delayed. 9. Has the dog been fed? 7. You needn’t have done.

3. 3. 4. „Do you think he will marry that girl?" etc. 9. 11. I wish you didn’t live so far away. Everybody shall be present at the meeting. a porter could help you. 2. needn’t have lent. I didn’t need to say „thank you" when I found out the exact time by dialing number 958. 5. Exercitiul 10: 1. shall. will. S. 25. I could play the piano when I was a child. I wish my friend weren’t ill. 4. Exercitiul 2: 53 . 10. 7. as I knew the information was recorded on tape. 8. 17. 9. 8. 8. needn’t. 8. 7. you shall have the book tomorrow. 4. needn’t have waited. 1 am sure I will be able to find time to help you. 5. She can’t have got. 20. didn’t need to answer. 5. I wish I could pay the piano. It may/might be a good one. can’t have seen. I must change my shoes when I enter the house because they are full of mud. 3. 6. 8. 16. She may/might have returned. I wish I could go to the concert. will. You may not speak during the exam. 23. 6. You can’t miss the train. 10. 2. Exercitiul 11: 1. 2. 5. I wish I lived in Bucharest. 3. wait for a few minutes? 30. 7. He may/might have done. All the students can and must write this paper. should. would. 9. LECTIA VII Exercitii cu modul subjonctiv Exercitiul 1: 1. would. would. 6. This can’t be a true story. 9. 9. 10. 10. 3. should. 6. 9. I ought to/should have read the bibliography for the seminar. 13. No. Need we walk up to the chalet? 15. will. can’t have done. You needn’t carry your luggage in the station yourself. 10. 6. needn’t have lent. Will you. I wish books weren’t so expensive. I wish it didn’t rain so often. I must have been still at the faculty. All the children ought to/should do some housework. shall. can’t have left. It may/might rain. 4. 4. 3. needn’t. You needn’t have made coffee for me.1. He can’t have passed. must have been. The teacher told me I might skip the next class. He may/might have been right. I rang you up and nobody answered. 4. Why did you speak so loud? Somebody might have heard you. 7. needn’t. because she was to come to my place in half hour’s time. You will have to help me more today. 6. mustn’t. 9. The weather can’t change. 8. I may/might come home. mustn’t. needn’t have answered. needn’t. 3. 7. will. I promise you. Exercitiul 12: 1. mustn’t. needn’t have bought. She may/might have been angry. needn’t have written. I wish I were a student. 8. 1 wish I had children. didn’t need to buy. I wish I didn’t have only one child. 5. Exercitiul 7: 1. You can’t/couldn’t have been at home last night. 6. 10. It can’t have been his fault. It can’t be his fault. needn’t. 2. mustn’t. shall. 6. Tomorrow I will have to mail the letter. I didn’t need to ring up Jane in order to speak to her. didn’t need to see. 6. can’t have swum. You ought to/should have insisted. She may/might be very late. Exercitiul 6: 1. 4. 7. 7. 18. Where shall we go now? 28. would. today. 9. Exercitiul 13: 1. I can’t knit. 29. 14. 10. 5. She can’t have learned English. will. You may ring me up more often when you know I am ill. 24. will. 7. I asked to speak to the manager but he wouldn’t come to the phone. would. The teacher can’t/couldn’t have been satisfied with this answer. 7. 21. we may/might take the bus or the ski-lift. please. 2. Exercitiul 9: 1. 5. Sensuri posibile: „Do you think he will try to enter the faculty?". 5. must have left. A good knowledge of English may/might help you. must have been. 2. would. Exercitiul 8: l. 2. You can’t have found the door open. 22. should. 8. I have already drunk two. 2. 4. 4. 3. 10. 10. 3. didn’t need to wait. mustn’t. 2. I will have to leave soon. 26. She may/might have been out. 12. needn’t have got up. I had locked it myself 27. shall. must have taken. She can’t have married. 19. 9. He can’t be at the office. should. 5. can’t have rained.

It is likely that my son should have passed the exam. 3. I stayed. 4. It’s high time you started reading the books required for the exam in Romanian literature. 3. he would have. you were. I know you wish you would spend your holiday in a camp. I wished the weather hadn’t been bad when I was on holiday. Exercitiul 3: 1. you closed. Whoever may/might have told you this about me. I were. you may/might understand. you may/might be. 8. 6. 6. 2. The manager proposed that 1 (should) work in another department. 19. 17. 7. 9. I wish he would accept my proposal. we could go to the beach. 8. you retired. I wished you hadn’t been out when I called. watched. 6. It’s time you paid me back the money I lent you. 2. 3. stopped. He spoke to me as if nothing had happened between us. 7. It is important that you (should) know English well. but I would rather you went to your grandparents in the countryside. I made a loan so that I might buy the house. 20. 18. 12. The manager requested that everybody (should) be present at 8 o’clock. 4. 6. 4. you can’t win such a competition. hadn’t caught a cold. It is possible that she might be away. I wish I had money to buy that painting. 14. I insist that you (should) accept this job. 5. 16. my telephone worked. they (should) divorce. 8. I had entered. 3. Whatever you may/might tell me. 3. It is impossible that he (should) return so early. Jane wishes I would spend my weekend with her. I wish you hadn’t been delayed at the office. It was strange that she shouldn’t have read this book. S. I would become. S. He suggested that we (should) buy this house. I suggested that we (should) elect him president. I wish they would sign the contract. we went. 14. 6. you owned. My friend insisted that I (should) go to the concert with him. You speak as if you were angry with me. I wish you hadn’t had an accident. It is impossible that he should have returned so early. I wish I hadn’t been late for the party. 9. I wished you hadn’t got a fine. I wish I would able to read Goethe in the original. you should have. I can’t believe you. Exercitiul 4: 1. I wish/If only you were tidier! 5. I wish I wouldn’t get fat when giving up smoking. 9. 9. Whenever you may/might return. I would rather I got up/I would rather get up earlier. She looks as if she were a model. 7. Do you wish you had been invited to John’s party? 7. It is necessary that you (should) be informed about what is happening in the country. Do you mean it is likely that we (should) spend our holiday in Brasov? 10. 10. 13. 18. 19. Exercitiul 9: 1. I wish you stopped that noise right away! 3. 4. It is necessary that I (should) be present at the meeting? Exercitiul 7: 1. 5. his daughter didn’t get married. 4. It is annoying that you should have forgotten to bring me back the book. hadn’t broken down. might prosper. 17. 8. 15. he were. 17. you shouldn’t have believed it. 11. 8. 7. No matter how hard you may/might try. he took. 3. I had been. 10. it might not get. 7. 13. 4. 7. I wish you would take a driving licence. Move aside so that I may/might see the screen. 8. you didn’t waste. It is very important that this contract (should) be signed very soon. It’s 10 o’clock! Don’t you think it’s high time you got up and started working? 15. 19. 12. 18. 15. 13.l. I wish I would have a phone in my new flat. Exercitiul 8: 1. I hadn’t forgotten. 6. I would rather you went to the theatre. you shouldn’t lie to me. I wish I had won the Great Prize. 8. The teacher suggests that we (should) read this book. 5. we should take. 14. I would find. I wished you had been able to come to me yesterday. he told. Mother decided that we (should) stay at home. (should) have. 11. 2. I wish he wouldn’t be away for such a long time. 9. I wish/If only I hadn’t made so many mistakes in the test-paper! 2. I would rather you got up earlier. 16. you started. Exercitiul 5: l. may attend. I were. I would rather I went/I would rather go to the theatre. should have told. I had. 12. I wish you stopped complaining because I have my own troubles. she should have left. 2. I wish I would spend my holiday in England. 4. Exercitiul 6: 1. 6. it should get. Whatever the reason may/might be. 10. I will be at home waiting for you. 2. I got. I wish you had won the competition. 6. I wish he wouldn’t stay in hospital so long. I wish/If only I were young again! 8. 16. 10. 20. 20. 9. he were. I wish you would come on holiday with me. 54 . 10. his book would become. 11. 5. we (should) leave. 2. 10. He entered the house noiselessly so that I might not hear him. I wish/If only it didn’t rain! If it didn’t rain. She behaves to him as if he were his husband. too. Speak louder so that I may/might hear you. 5. 7. 3. 9. 2. 4.

2. 2. Exercitiul 4: 1. Intrucât soarele rasarise. 3. 15. She (was) proved to be a liar. 3. 5. 3. 10. She was said to be ill. She could be heard typing. 7. 8. This is a strange thing for her to have said. 9. It is necessary for you to study the matter seriously. 14. I saw some children playing in the park. Scrisoarea fiind scrisa. This is a valuable piece of advice for you to take. Concertul fiind terminat. This is the main thing for us to do. 3. 10. am mers sa o pun la posta. Intrucât noroiul imi stricase pantofii. Exercitiul 6: 1. Exercitiul 2: 1. 9. I understand her to be a very good teacher. I heard her scold/scolding her child. 3. The child was heard breaking the vase. It is important for you to come to the office at once. She was found digging in the garden. Exercitiul 3: 1. It is advisable for you to resign. 3. They are sure to have had an argument. 1 knew him to be a very busy man. 2. This fact is important for you to bear in mind. I ordered a taxi for her not to miss the train. Intrucât ploaia incetase. 2. 4. Decizia fiind luata in favoarea mea.LECTIA VIII Exercitii cu constructiile verbale Exercitiul 1: 1. Exercitiul 5: 1. 10. I expected you to come earlier. The time has come for us to have a heart to heart talk. It is possible for the plane to be delayed. 9. publicul a parasit sala. It’s time for us to meet again. 6. 12. 4. ne-am asezat la cina. I think him to be a good husband. She was seen fainting. 9. 10. He was believed to be a brilliant surgeon. He is expected to arrive at 2 o’clock. 4. 7. 5. He wanted me to help him. The people were impatient for the match to begin. ne era teama sa nu avem inundatii. The peasants were seen working in the field. 7. 2. 9. 7. Daca vremea va permite. It’s time for you to start learning foreign languages. 5. ne-am grabit spre plaja. 7. I have closed the window for you not to catch a cold. am plecat acasa linistit. John admitted the fault to be his. 6. She was thought to be unable to win the contest. a trebuit sa-i schimb. Mother would like me to become a doctor. 4. 4. He was heard to repeat it several times. 4. 7. This is a good book for you to read. It is necessary for him to be present. She was seen lying on the beach. The baby was heard crying. 9. 8. 5. He made me miss the train. 6. 5. I saw him speaking to his friend. 6. I supposed him to be able to drive a car. I rely on you to lend me some money. 11. It is recommendable for you to read this book. The plane was seen landing. 10. 13. Toata lumea fiind acasa. The hunters were heard shooting. He was expected to resign. 10. vom urca pâna la vârful muntelui. 8. I watched them playing football. She seemed to be satisfied with me. Intrucât râul crescuse in timpul noptii. 8. am plecat la cumparaturi. 6. The boy was found breaking the window. 6. She made me understand what had happened. 55 . 8. 8. This problem is too difficult for me to solve. She happened to make three spelling mistakes in her letter. It is impossible for him to have said that. Dupa ce avionul a decolat am incetat sa fumez. 5. It is possible for me to buy a car. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful