Fakultet za menadžment Novi Sad, Vase Stajića 6

F@M

Paralelni inženjering
prodaje preko interneta u DOO „Mamma Mia“

Predmetni profesor: Prof. dr Marko Popović

Student: Ivana Petrović

24/06-3

Novi Sad, Februar 2010.godine

IVANA PETROVIĆ

PARALELNI INŽENJERING

BROJ INDEXA 24/06-3

SADRŽAJ:
1. Naziv i sedište firme...............................................................................................................3 1. Delokrug rada firme ...........................................................................................................3 2. Podsistem „Prodaja preko interneta“.................................................................................3 3. Analiza realnog sistema (podsistema Prodaja preko intertneta).........................................4 4. Klasifikaciona struktura Realnog sistema DOO Mamma Mia..........................................4 5. Dijagram Konteksta RS......................................................................................................5 6. Relaciona struktura RS (Podsistem Prodaja preko interneta).............................................6 7. Dinamička struktura-Slučajevi primene (use cases)...........................................................7 8. Struktura relacija................................................................................................................8 9. Dijagram toka podataka RS- Obrada zahteva....................................................................9 1.9.1. Logička struktura tokova............................................................................................10 1.9.2. Struktura skladišta podataka......................................................................................11 10. Dijagram toka podataka RS- Provera mogućnosti ispunjenja zahteva..........................12 1.10.1. Logicka struktura tokova..........................................................................................13 1.10.2. Struktura skladišta podataka.....................................................................................14 2. Ciljevi razvoja i projektovanja..............................................................................................15 3. Logička struktura tokova podataka.......................................................................................17 4. Pseudo kodovi :.....................................................................................................................18 - PK 1.2....................................................................................................................................18 - PK 1.4....................................................................................................................................18 - PK 1.5....................................................................................................................................19 1. Softverska realizacija IS....................................................................................................20 2. Programska realizacija podsistema..................................................................................20 3. Realizacija skladišta podataka :............................................................................................33 4. Testiranje softverske aplikacije.........................................................................................40

2

IVANA PETROVIĆ

PARALELNI INŽENJERING

BROJ INDEXA 24/06-3

1. Naziv i sedište firme
DOO “Mamma Mia” Trg Galerija 14. Novi Sad

1. Delokrug rada firme
DOO „Mamma Mia“ je osnovan davne 1991. godine i za to vreme uspeli su da osvojimo lidersko mesto u Novom Sadu i Vojvodini u prodaji ekskluzivne obuće, garderobe i kožne galanterije od Italijanskih firmi Modaruggi, Toscablu, Lucky, Don Dup ... Prodajni lanac sadrži pet prodajnih mesta na ekskluzivnim lokacijama , četiri u Novom Sadu i jedna novootvoren u Beogradu u TC Rodić. Postali su brend u Novom Sadu i Vojvodini, pa je želja i cilj da osvojimo i Beogradsko tržište. Prvi rezultati su izvanredni. U toku je implementacija elektronskog poslovanja tj. prodaja robe preko interneta. Iz knjiga utisaka se može zaključiti da su mušterije prezadovoljne asortimanom i ljubaznom uslugom u prodavnicama

2. Podsistem „Prodaja preko interneta“
Podsistem „Prodaj preko interneta“ predstavlja kariku između klijenata (kupaca) i ostalih posistema DOO „Mamma Mia“. Njegova osnovna namena je omogućavanje klijetima web kupovinu, tj. kupovinu iz fotelje ali i sagledavanje želja i ukusa tržišta.

3

IVANA PETROVIĆ

PARALELNI INŽENJERING

BROJ INDEXA 24/06-3

3. Analiza realnog sistema (podsistema Prodaja preko intertneta) 4. Klasifikaciona struktura Realnog sistema DOO Mamma Mia

MAMMA MIA

RUKOVODSTVO

ZAPOSLENI

WEB PORTAL

LAGER LISTA

KNJIGOVODSTVO

BANKA

NABAVLJAČ

KLIJENT

DIREKTOR

RADNJE

MAGACIN

ADMINISTRACIJA

TRGOVINA

VOZAČ

ADMINIST. RADNIK ADMIN.WEB PORTALA

POSLOVOĐE RADNJI PRODAVCI

4

IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 5. Dijagram Konteksta RS Web Klijent E-Mail_Narudžbenica Obaveštenje/ Predračun Ažuriranje L. Lager lista 0 Mamma Mia Prodaja preko interneta Dostava robe i Račun Pošta Podaci sa stanju robe na zalihama Uplata na račun Banka 5 .l.

IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 6. Relaciona struktura RS (Podsistem Prodaja preko interneta) Ponuda robe preko web sajta Obaveštenje o nemogućnosti ispunjenja zahteva Web Klijent Predračun E-mail narudzbenica Nalog za dostavu Uplata Administracija Ažuriranje web sajta Provera po narudžbenici Web portal PRODAJA PREKO INTERNETA Roba i račun Odgovor o proveri Ažuriranje lager liste Lager lista 6 .

Web portal šalje Obaveštenje o nemogućnosti ispunjenja zahteva Web klijentu Web portal pravi listu neuspelih narudžbi Slučaj 2 Web portal šalje Predračun Web Klijentu Web portal šalje Nalog za dostavu Administraciji koja vrši Rezervaciju Web Klijent vrši uplatu koju dostavlja Administraciji.IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 7. boju. Dinamička struktura-Slučajevi primene (use cases) Web Klijent se preko Ponuda robe preko web sajta upoznaje sa nuđenom robom sa Web portala Web Klijent prilikom odabira podnosi E-mail naružbenicu Web portalu Web portal iz E-mail naružbenice se proverava vrstu. veličinu i količinu robe (Provera po narudžbenici) na Lager lista Lager lista šalje odgovor (Odgovor o proveri) Web portalu Možemo dobiti dva odgovora: Slučaj 1 Lager lista šalje odgovor (Odgovor o proveri) Web portalu da ne postoji tražena roba na lageru. Administracija nakon Uplate vrši Dostava robe sa računom Web Klijentu Administracija vrši Ažuriranje lager liste (Lager lista) Nezavisno od svih ovih dešavanjava : Administracija vrši Ažuriranje Web sajta u zavisnosti o stanju/vrsti robe na Lager listi 7 .

IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 8. PMesto. EIme.Email. PrPrezime . EUlica. PJmbg . PUSuma) Relacija_Provera_uplate (PrŠifNarudž. Relacija_Predračun(PŠifNarudž. Ejmbg.Pcena.Eveličina. EPrezime.PrUSuma) 8 .Pkoličina. Struktura relacija Relacija_E-mail_Narudžbenica EArtikl. PBroj. EBroj.Eboja) (IDNarudzbenica. PrIme. PPrezime. PIme. PArtikl.Pveličina. EMesto.PUlica. Etelefon.Pboja.

IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 9. Dijagram toka podataka RS.Obrada zahteva Odgovor 1 PRODAJA KLIJENT E-mail narudžbenica Obrada zahteva D0 D6 D7 Narudžba Odgovori Klijenti 9 .

Email.1.Eveličina. Etelefon. Ejmbg. O_veličina. O_Odgovor) 10 .IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 1.O_boja .9. EArtikl. EIme. EMesto.Eboja) Tok_odgovor (O_ IDNarudzbenica. O_Artikl. O_Datum. Logička struktura tokova Tok_ E-mail narudžbenica (IDNarudzbenica. O_Klijent. EUlica. EPrezime. EBroj.

0).Eboja(C10) IDNarudzbenica (IDNarudzbenica (C8).IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 1. Ulica(C20). Telefonlijenta(N 12. 11 .9.2. S_Klijent(C6).e_mail(C30). Struktura skladišta podataka Narudžba Primarni ključ Odgovori Primarni ključ Klijenti Primarni ključ (IDNarudzbenica(C8).Broj(N3).Mesto(C20)) S_Klijent JMBG(C13). Odgovor(C30)) IDNarudzbenica (S_Klijent(C6). S_Klijent(C6). Eveličina(N2). Datum(DATE). Prezime(C20). Eboja(C10). Datum(DATE). Ime(C15) .Eveličina(N2).EArtikl(N10). EArtikl(N10).

Provera mogućnosti ispunjenja zahteva Odgovor LL D6 Odgovor Odgovori E-mail narudžbenica KLIJENT 1 PRODAJA 2 Obrada zahteva Provera po narudžbi D0 Narudžba LAGER LISTA PRODAJA D1 Lager Lista D7 Klijenti 12 .IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 10. Dijagram toka podataka RS.

EIme. EMesto.Eveličina.O_boja . O_Datum. O_Datum. O_veličina. O_Klijent.Email.IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 1. EArtikl. Logicka struktura tokova Tok_ E-mail narudžbenica (IDNarudzbenica.10.1. Etelefon. O_Odgovor) 13 .Eboja) Tok_odgovor LL (O_ IDNarudzbenica. EPrezime. O_Artikl. EArtikl. Ejmbg. O_Odgovor) Tok_ Provera po narudžbi (IDNarudzbenica. EBroj.Eveličina. EUlica.Eboja) Tok_odgovor (O_ IDNarudzbenica.

Eveličina(N2).Eboja(C10) IDNarudzbenica (IDNarudzbenica (C8). Eveličina(N2). Eboja(C10). TelefonKlijenta(N 12. Eboja(C10).2. Datum(DATE).Mesto(C20)) S_Klijent (LagerListaID(C8).0). Prezime(C20). Ulica(C20). Datum(DATE). S_Klijent(C6).10. Eveličina(N2). ERezervisano(Yes/No). Odgovor(C30)) IDNarudzbenica (S_Klijent(C6). Edatum_R(DATE)) LagerListaID 14 .e_mail(C30). Ime(C15) .EArtikl(N10). S_Klijent(C6). Struktura skladišta podataka Narudžba Primarni ključ Odgovori Primarni ključ Klijenti Primarni ključ Lager Lista Primarni ključ (IDNarudzbenica(C8).IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 1. EArtikl(N10). JMBG(C13).Broj(N3). EArtikl(N10).

a ako ovaj projekat zaživi moći će kupovati tu istu robu preko interneta. a našim sajtom oni bi imali uvid u naš velik izbor modela. Ciljevi razvoja i projektovanja Cilj projektovanja ovog sistema je radi reklamiranja firme i mogućnosti boljeg uvida u izbor artikala. Danas veliki broj ljudi koristi internet radi dobijanja informacija koje su im potrebne..Samim tim mi dobijamo veći broj kupaca koji će doći do radnje i kupiti odabrani model.IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 2. 15 .

6 Napravi račun i spakuj robu D4 Generisanje računa Plaćeni predračuni 16 .4 Provera zastarelih Podaci o robi iz Predračuna Predračuna Otkazivanje rezervacije robe iz Predračuna Račun i roba Račun i roba Račun i roba 1. podaci o Web Klijentu Neupela Narudž. 1. Narudžbenica i osn. robi Narudžbe Osnovni podaci 1.IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 Dijagram toka podataka Pozitivan odgovor i Predračun Uplata Web Klijent Obaveštenje o nemogućnosti ispunjenja zahteva D7 Odgovori Klijenti D3 Lista neuspelih narudž. veličina. D6 1.7 Ažuriraj lager listu skladišta D5 Lista faktura 1. boja i količina Uspešna Narudž.1 Uzmi podatke o naruč.5 Provera uplate Izveštaj o postojanosti Rezerviši robu iz predračuna Izveštaj o poredjenju uplate i predračuna D0 D7 Narudžbe Klijenti D1 Lager lista D2 Predračuni Lista zastarelih predračuna Podaci o robi iz Računa Ažuriranje spiska 1.2 Provera da li postoji roba Šifra artikla.3 Napravi predračun Predračun Ime Klijenta i suma uplate 1.

EUlica.PUlica. PIme.Eveličina.Eboja) Tok_ Predračun (IDNarudzbenica. PJmbg . EMesto.PUSuma) 17 .Pkoličina.Pcena. EPrezime.Pveličina. PArtikl. PBroj.IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 3. Logička struktura tokova podataka Tok_ E-mail narudžbenica (IDNarudzbenica. EBroj. Etelefon.Email. PMesto. EArtikl. Ejmbg. PPrezime.Pboja. EIme.

2 Provera u Lager listi Get Narudzbu Traži Artikl u Lager listi If postoji Artikl If postoji Boja.4 Provera zastarelih Predračuna Traži Datum u Spisku Predračuna If (Datum iz Spiska Predračuna+10 dana)<= Today(Datum) Get Predračun Oslobodi Lager Listu po stavkama iz Predračuna End 18 .IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 4. Pseudo kodovi : .PK 1. Veličina i Količina Get detalje Artikl Else Pošalji obaveštenje o nemogućnosti ispunjenja Put Artikl u Listu neuspelih narudžbi End if Else Pošalji obaveštenje o nemogućnosti ispunjenja Put Artikl u Listu neuspelih narudžbi End if End .PK 1.

IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 .PK 1.5 Provera Uplate Traži Ime_Klijenta u Spisku Predračuna If postoji Ime_Klijenta If Uplaćena_Suma=Suma_Predračun Get Predračun Else Obaveštenje o nepostojanju takvog Predračuna (Postoji Klijent ne postoji Suma-Proveriti sa Administracijom) End Else Obaveštenje o nepostojanju takvog Klijenta u Predračunaima End 19 .

Save End If ElseIf (IsNumeric(Me.Form!CountOfIDEmailNarudzbenica > 0) And (IsNumeric(Me.ImaNarudzbe = "Ne" Beep MsgBox "Imate gresku u unosu".BrojNarudzbe)) Then Me. - Softverska realizacija IS Programska realizacija podsistema programski code (VBA): Form: EmailNarudzba Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 VERSION 1. 2. acRecordsMenu.BrojNarudzbe)) Then Me. vbExclamation. acMenuVer70 Exit_Command9_Click: Exit Sub Err_Command9_Click: MsgBox Err.ww = 1 Me.ww = 0 Me.Description Resume Exit_Command14_Click 20 .DoMenuItem acFormBar.Close Exit_Command14_Click: Exit Sub Err_Command14_Click: MsgBox Err. "UPOZORENJE" End If End Sub Private Sub Command9_Click() On Error GoTo Err_Command9_Click DoCmd.0 CLASS BEGIN MultiUse = -1 'True END Attribute VB_Name = "Form_EmailNarudzba" Attribute VB_GlobalNameSpace = False Attribute VB_Creatable = True Attribute VB_PredeclaredId = True Attribute VB_Exposed = False Option Compare Database Private Sub Command34_Click() Refresh If (IsNumeric([ImaLiNarudzbi subform].IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 1. .ImaNarudzbe = "Da" DoCmd.Description Resume Exit_Command9_Click End Sub Private Sub Command14_Click() On Error GoTo Err_Command14_Click DoCmd.Form!CountOfIDEmailNarudzbenica)) Then If ([ImaLiNarudzbi subform]. acSaveRecord.

DoMenuItem acFormBar. acMenuVer70 Exit_Command21_Click: Exit Sub Err_Command21_Click: MsgBox Err.ww = 1 Me. .BrojNarudzbe)) Then Me. .PreviousControl.DoMenuItem acFormBar. 8.Form!CountOfIDEmailNarudzbenica > 0) And (IsNumeric(Me.Form!CountOfIDEmailNarudzbenica)) Then If ([ImaLiNarudzbi subform].DoMenuItem acFormBar.ImaNarudzbe = "Da" End If ElseIf (IsNumeric(Me.Form!IdArtikla = 2 End Sub Private Sub Command21_Click() On Error GoTo Err_Command21_Click Screen. acEditMenu.IDKlijenta)) Then Forms!EmailNarudzba!IDKlijenta = Me!IDKlijent End If 'Forms!EmailNarudzba![Narudzba subform]. 10.ww = 0 Me. acEditMenu. .ImaNarudzbe = "Ne" End If End Sub Form: Klijent subform Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 VERSION 1.BrojNarudzbe)) Then Me.0 CLASS BEGIN MultiUse = -1 'True END Attribute VB_Name = "Form_Klijent subform" Attribute VB_GlobalNameSpace = False Attribute VB_Creatable = True Attribute VB_PredeclaredId = True Attribute VB_Exposed = False Option Compare Database Private Sub Command18_Click() Command24_Click If (Not IsNull(Me.Description Resume Exit_Command28_Click End Sub Private Sub Form_Current() Refresh If (IsNumeric([ImaLiNarudzbi subform].IVANA PETROVIĆ 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 End Sub PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 Private Sub Command28_Click() On Error GoTo Err_Command28_Click DoCmd. acMenuVer70 DoCmd. acEditMenu. acMenuVer70 Exit_Command28_Click: Exit Sub Err_Command28_Click: MsgBox Err.SetFocus DoCmd.Description 21 . 6.

acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar.Description 22 .GoToRecord . acSaveRecord.Description Resume Exit_Command22_Click End Sub Private Sub Command24_Click() On Error GoTo Err_Command24_Click DoCmd.Quit Exit_Command26_Click: Exit Sub Err_Command26_Click: MsgBox Err. acMenuVer70 Exit_Command25_Click: Exit Sub Err_Command25_Click: MsgBox Err. acEditMenu. acMenuVer70 Exit_Command24_Click: Exit Sub Err_Command24_Click: MsgBox Err. 8. acEditMenu.0 CLASS BEGIN MultiUse = -1 'True END Attribute VB_Name = "Form_Naslovna" Attribute VB_GlobalNameSpace = False Attribute VB_Creatable = True Attribute VB_PredeclaredId = True Attribute VB_Exposed = False Option Compare Database Private Sub Command26_Click() On Error GoTo Err_Command26_Click DoCmd. .IVANA PETROVIĆ 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 Resume Exit_Command21_Click End Sub Private Sub Command22_Click() On Error GoTo Err_Command22_Click DoCmd.Description Resume Exit_Command25_Click End Sub Form: Naslovna Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 VERSION 1. .DoMenuItem acFormBar. . .Description Resume Exit_Command24_Click End Sub Private Sub Command25_Click() On Error GoTo Err_Command25_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar. 6. acNewRec Exit_Command22_Click: Exit Sub Err_Command22_Click: MsgBox Err. acRecordsMenu.

acViewNormal. Tako oznacimi tu narudzbu a selektovane artikle stavljamo upredracun i saljemo delimicno pozitivan odgovor.OpenQuery "OznacireRezervacije". acEdit DoCmd.brojArtikala > 0) Then ' Ako je broj artikala u Narudzbenici jednak broju artikala u selektovanom Lager liste . "SnapshotFormat(*.OpenReport "Negativan Odgovor". "". acViewNormal.Form!Stanje = 7 40 DoCmd.SetFocus DoCmd.Description Resume Exit_Command11_Click End Sub Private Sub RezObav_Click() On Error GoTo RezObav_Click_Err DoCmd.OpenQuery "DodajUPredracun". acEdit ElseIf (Me.OpenQuery "DodajUPredracun". acEdit 41 Else 42 ' Ako nije nista od gore ponudjenog onda je Negativan odgovor tj Narudzbenicu ne mozemo ispostovani i saljemo takav odgovor. acViewNormal. a da pri tom broj selektovanih iz LL je veci od 0.SendObject acReport. 39 Forms!Rezervacija![EmailNarudzba subform]. acViewPreview.Form!Stanje = 4 44 DoCmd. Me.snp)". "". 43 Forms!Rezervacija![EmailNarudzba subform].brojArtikala > Me.0 CLASS BEGIN MultiUse = -1 'True END Attribute VB_Name = "Form_PregledRezervisanih" Attribute VB_GlobalNameSpace = False Attribute VB_Creatable = True Attribute VB_PredeclaredId = True Attribute VB_Exposed = False Option Compare Database Private Sub Command11_Click() On Error GoTo Err_Command11_Click Screen.BrUsp > 0) Then ' Ako je broj artikala iy Narudzbenice veci od broja artikala selektovanih iz Lagerliste. "Negativan Odgovor". tada smo delimicno rezervaciju. "".EMail.brojArtikala = Me.PreviousControl.OpenQuery "OznaciNegativnePretrage".IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 23 Resume Exit_Command26_Click 24 25 End Sub Form: PregledRezervisanih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 delu iz za 35 36 37 38 odradili Code VERSION 1. False.BrUsp) And (Me. "" 47 48 49 23 . acNormal 45 46 ' DoCmd. "Postovani". acEdit If (Me.BrUsp) And (Me. a da pri tom taj broj veci od 0 tada smo uspesno odradili Rezervaciju celu narudzbenicu i saljemo pozitivan odgovor sa predracunom Forms!Rezervacija![EmailNarudzba subform].Form!Stanje = 2 DoCmd.FindNext Exit_Command11_Click: Exit Sub Err_Command11_Click: MsgBox Err. "Odgovor Mamma Mia". acViewNormal. "".

OpenQuery "PozivPredracun". acEdit If (Me. acViewPreview.0 CLASS BEGIN MultiUse = -1 'True END Attribute VB_Name = "Form_Rezervacija" Attribute VB_GlobalNameSpace = False Attribute VB_Creatable = True Attribute VB_PredeclaredId = True Attribute VB_Exposed = False Option Compare Database Private Sub Command11_Click() On Error GoTo Err_Command11_Click Screen.OpenQuery "OznaciNegativnePretrage".brojArtikala > 0) Then ' Ako je broj artikala u Narudzbenici jednak broju artikala u selektovanom Lager liste .DatumObrade = Date Refresh RezObav_Click_Exit: Exit Sub RezObav_Click_Err: MsgBox Error$ Resume RezObav_Click_Exit End Sub Form: Rezervacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 delu iz za 39 40 41 42 43 44 Code VERSION 1.Form!DatumObrade = Date If Me. acViewNormal.OpenQuery "OznacireRezervacije". acEdit DoCmd.FindNext Exit_Command11_Click: Exit Sub Err_Command11_Click: MsgBox Err.SetFocus DoCmd.IVANA PETROVIĆ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 End If Me.BrUsp > 0) Then ' Ako je broj artikala iz Narudzbenice veci od broja artikala selektovanih iz 24 .brojArtikala > Me. "".Form!Stanje = 2 DoCmd. acNormal ElseIf (Me.Description Resume Exit_Command11_Click End Sub Private Sub RezObav_Click() On Error GoTo RezObav_Click_Err Forms!Rezervacija![EmailNarudzba subform].Stanje = 1 Then DoCmd.BrUsp) And (Me. acEdit DoCmd. acViewNormal.PreviousControl. "". a da pri tom taj broj veci od 0 tada smo uspesno odradili Rezervaciju celu narudzbenicu i saljemo pozitivan odgovor sa predracunom Forms!Rezervacija![EmailNarudzba subform].OpenReport "Pozitivan Odgovor".OpenQuery "DodajUPredracun".brojArtikala = Me.BrUsp) And (Me. acViewNormal. acViewNormal. acEdit DoCmd.

Description 89 Resume Exit_Command37_Click 90 91 End Sub Form: RezPredracuni Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VERSION 1. "". acEdit 48 DoCmd. 45 Forms!Rezervacija![EmailNarudzba subform]. "". acEdit 47 DoCmd. acNormal 53 54 55 56 End If 57 58 Refresh 59 Requery 60 Refresh 61 62 End If 63 RezObav_Click_Exit: 64 Exit Sub 65 66 RezObav_Click_Err: 67 MsgBox Error$ 68 Resume RezObav_Click_Exit 69 70 71 72 73 74 75 76 77 End Sub 78 Private Sub Command37_Click() 79 On Error GoTo Err_Command37_Click 80 81 82 DoCmd.Close 83 84 Exit_Command37_Click: 85 Exit Sub 86 87 Err_Command37_Click: 88 MsgBox Err. acNormal 49 Else 50 ' Ako nije nista od gore ponudjenog onda je Negativan odgovor tj Narudzbenicu ne mozemo ispostovani i saljemo takav odgovor. acViewPreview.IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 odradili Lagerliste.OpenQuery "PozivPredracun".Form!Stanje = 7 46 DoCmd. acViewNormal.OpenReport "Pozitivan Odgovor". "". acViewNormal. a da pri tom broj selektovanih iz LL je veci od 0.OpenQuery "DodajUPredracun".Form!Stanje = 4 52 DoCmd. 51 Forms!Rezervacija![EmailNarudzba subform].OpenReport "Negativan Odgovor". Tako oznacimi tu narudzbu a selektovane artikle stavljamo u predracun i saljemo delimicno pozitivan odgovor.0 CLASS BEGIN MultiUse = -1 'True END Attribute VB_Name = "Form_RezPredracuni" Attribute VB_GlobalNameSpace = False Attribute VB_Creatable = True Attribute VB_PredeclaredId = True Attribute VB_Exposed = False Option Compare Database Option Explicit Private Sub Command20_Click() 25 . "". acViewPreview. tada smo delimicno rezervaciju.

Description Resume Exit_Command20_Click End Sub Private Sub Command23_Click() On Error GoTo Err_Command23_Click DoCmd. acMenuVer70 Exit_Command20_Click: Exit Sub Err_Command20_Click: MsgBox Err.Close Exit_Command23_Click: Exit Sub Err_Command23_Click: MsgBox Err.SetFocus DoCmd. acEditMenu. 10.Description Resume Exit_Command23_Click End Sub - Macro Macro: Macro1 Actions Name [IDKlijenta] Condition Action SetValue Item: Argument Value [Forms]![EmailNarudzba]! Expression: [Forms]![Klijent subform]![IDKlijenta] Macro: Macro2 Actions Name Condition Action GoToRecord Argument Object Type: Form Value Object Name: Record: Offset: EmailNarudzba New Macro: Macro3 Actions Name Condition Action SetValue Item: Argument Value [Forms]![Rezervacija]! 26 .IVANA PETROVIĆ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 On Error GoTo Err_Command20_Click Screen.DoMenuItem acFormBar.PreviousControl. .

IVANA PETROVIĆ [EmailNarud PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 zba subform].[Form]![Stanje] Expression: 5 Macro: Max Actions Name Condition Action Maximize Argument Value Macro: Novi Actions Name Condition Action GoToRecord Argument Object Type: Table Value Object Name: Record: Offset: Klijent New Macro: OpenRez Actions Name Condition Action OpenForm Argument Form Name: Rezervacija Value View: Filter Name: Where Condition: Data Mode: Window Mode: Form -1 Normal Macro: OpenUnosNar Name Condition Action OpenForm Argument Form Name: Value EmailNarudzba 27 .

IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 View: Filter Name: Where Condition: Data Mode: Window Mode: Form -1 Normal Macro: Otvori Artikle Actions Name Condition Action OpenForm Argument Form Name: Artikal Value View: Filter Name: Where Condition: Data Mode: Window Mode: Form -1 Normal Macro: OtvoriLL Actions Name Condition Action OpenForm Argument Form Name: Value Lager Lista Full View: Filter Name: Where Condition: Data Mode: Window Mode: Form -1 Normal Macro: PokreniUpMakro Actions Name Condition Action OpenQuery Argument Query Name: Value OznaciNegativnePretrage View: Data Mode: OpenQuery Query Name: Datasheet Edit OznacireRezervacije View: Data Mode: Datasheet Edit Macro: POSALJI Actions Name Condition Action SendObject Argument Object Type: Report Value Object Name: Negativan Odgovor 28 .

IDEmailNarudzbenica. Count(Narudzba. No Macro: Pregled Actions Name Condition Action OpenForm Argument Form Name: Value RezPredracuni View: Filter Name: Where Condition: Data Mode: Window Mode: Form -1 Normal Macro: PregledSvih Actions Name Condition Action OpenForm Argument Form Name: Value PregledRezervisanih View: Filter Name: Where Condition: Data Mode: Window Mode: Form -1 Normal Macro: Proveri Actions Name Condition Action OpenQuery Argument Query Name: Value ImaLiNarudzbi View: Data Mode: Datasheet Edit - Query SQL Query: BrojacTrazenih SQL SELECT Narudzba.snp) =[Reports]![Negativan Odgovor]![EMail] Odgovor Postovani.IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 Output Format: To: Cc: Bcc: Subject: Message Text: Edit Message: Template File: SnapshotFormat(*.IDEmailNarudzbenica.IDEmailNarudzbenica) AS CountOfIDEmailNarudzbenica FROM Narudzba GROUP BY Narudzba. 29 .

Stanje)=8)). EmailNarudzba.IDEmailNarudzbenica) ON Artikal.IDArtikla.Vrsta.IdArtikla HAVING (((Narudzba.IDArtikla=Artikal.Boja.Stanje. Narudzba.IDArtikla=Narudzba. Narudzba. Narudzba.IDEmailNarudzbenica)=Forms!Rezervacija!BrojNaru) And ((Narudzba. Marka.EIme. Query: DodajUPredracun INSERT INTO [Predracun-lista] ( IDPredracun.BrojNarudzbe=Narudzba. IDNarudzbe.EPrezime.IDPredracun. EmailNarudzba. SQL Query Parameters Name Type Forms!Rezervacija!BrojNaru Text Query: ImaLiNarudzbi SQL SELECT Narudzba. Klijent.IdArtikla FROM Artikal INNER JOIN (Predracun INNER JOIN Narudzba ON Predracun.Velicina.Datum.ID.BrojNarudzbe Query Parameters Name Type Forms!EmailNarudzba!BrojN arudzbe Text Query: Lager Lista Full SQL SELECT LagerLista.*.IDNarudzbe=Narudzba.IDEmailNarudzbenica) CountOfIDEmailNarudzbenica FROM ProveriDaLiMoze GROUP BY ProveriDaLiMoze.Cena.Cena. Narudzba.IDEmailNarudzbenica GROUP BY Narudzba. Klijent.IDEmailNarudzbenica. Artikal.IdArtikla GROUP BY Predracun.IDEmailNarudzbenica. Count(ProveriDaLiMoze. Query: OsnovniPodaci SQL SELECT EmailNarudzba. Artikal ) SELECT Predracun. Artikal. EmailNarudzba. Artikal.Cena FROM LagerLista INNER JOIN Artikal ON LagerLista. Suma. Artikal. Narudzba. Boja. Narudzba. Narudzba. Artikal.Marka.IDEmailNarudzbenica.IDEmailNarudzbenica.Velicina. Narudzba.Marka.Boja.BrojNarudzbe.IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 Query: BrojacUspesnih SQL AS SELECT ProveriDaLiMoze. Count(Narudzba. Narudzba. Velicina.BrojNarudzbe FROM EmailNarudzba LEFT JOIN Narudzba ON EmailNarudzba.IDEmailNarudzbenica) AS CountOfIDEmailNarudzbenica.Marka.IDEmailNarudzbenica. Narudzba.IDEmailNarudzbenica. Artikal.IDPredracun. Artikal. 30 .

IDBoja) Is Null) AND ((LagerLista. Predracun.IDBoja) AND (Narudzba.IdArtikla = LagerLista. SQL Query Parameters Name Type Forms!Rezervacija!BrojNaru Text Query: OznaciNegativnePretrage UPDATE Narudzba LEFT JOIN LagerLista ON (Narudzba.IDPredracun.IDNarudzbe FROM Predracun INNER JOIN (Klijent RIGHT JOIN EmailNarudzba ON Klijent. Query Parameters Name Type Forms!Rezervacija!BrojNaru Text Query: OsnovniPodaciPredracun SELECT EmailNarudzba.Velicina) Is Null)).Boja = LagerLista. Klijent.DatumObrade = Date() WHERE (((Narudzba.EMail. Klijent. Klijent.Ejmbg.BrojNarudzbe)=Forms!Rezervacija!BrojNaru)).Velicina = LagerLista.EBroj.IDKlijentaK WHERE (((EmailNarudzba.ETelefon.BrojNarudzbe. Klijent.Stanje = 4. Klijent.IDKlijent=EmailNarudzba. Klijent.EMesto.BrojNarudzbe WHERE (((EmailNarudzba. Klijent.EUlica.Velicina) SET Narudzba.IDArtikla) Is Null) AND ((LagerLista. Klijent. LagerLista.Velicina) SET Narudzba.EMail FROM Klijent RIGHT JOIN EmailNarudzba ON Klijent.ETelefon.Boja = LagerLista.IDNarudzbe=EmailNarudzba.Datum. Klijent.Stanje = 8.Ejmbg. Narudzba.EBroj.Velicina = LagerLista.IDKlijentaK) ON Predracun.EIme. Klijent.IDArtikla) AND (Narudzba.IDKlijent=EmailNarudzba.EPrezime.DatumObrade = Date().IDEmailNarudzbenica)=[Forms]![Rezervacija]![BrojNaru]) AND (([Kolicina][RezervisanoKomada])>0)).IdArtikla = LagerLista. Narudzba.IDBoja) AND (Narudzba.IDArtikla) AND (Narudzba.EMesto. SQL Query Parameters Name Type [Forms]![Rezervacija]![BrojN aru] Text Query: OznacireRezervacije UPDATE Narudzba INNER JOIN LagerLista ON (Narudzba.BrojNarudzbe)=Forms!Rezervacija!BrojNaru)). Klijent. SQL Query Parameters Name Type [Forms]![Rezervacija]![BrojN aru] Text 31 .IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 Klijent. Klijent. EmailNarudzba.IDEmailNarudzbenica)=[Forms]![Rezervacija]![BrojNaru]) AND ((LagerLista.EUlica. Klijent.RezervisanoKomada = [RezervisanoKomada]+1 WHERE (((Narudzba. Predracun.

IDBoja=LagerLista. Boja.Vrsta. EmailNarudzba.Stanje SQL Query Parameters Name Type Forms!Rezervacija!BrojNaru Text Query: Predd SELECT EmailNarudzba.Velicina.IDBoja=[Predracunlista]. Predracun. [Predracun-lista].IDPredracun.Stanje FROM Stanje INNER JOIN (Boja INNER JOIN (LagerLista INNER JOIN Narudzba ON (LagerLista.Artikal=Artikal. IDKlijent. EmailNarudzba. Narudzba. Predracun.Boja.Velicina.BrojNarudzbe. Ukupno ) SELECT EmailNarudzba.IDEmailNarudzbenica) LEFT JOIN Artikal ON Narudzba. [Predracun-lista].Suma Type Text Text Query: Predracun1 SELECT [Predracun-lista].IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 Query: PozivPredracun INSERT INTO Predracun ( IDNarudzbe.Boja) AND (LagerLista.Suma FROM EmailNarudzba INNER JOIN Predracun ON EmailNarudzba.Artikal.Velicina=Narudzba.IDEmailNarudzbenica. LagerLista.Vrsta) ON Boja.BrojNarudzbe=Narudzba.Stanje WHERE ((([Kolicina]-[RezervisanoKomada])>0)). [Predracun-lista].IDNarudzbe.IDPredracun. Boja. LagerLista. LagerLista.Boja FROM Boja RIGHT JOIN (Vrsta RIGHT JOIN ([Predracun-lista] LEFT JOIN Artikal ON [Predracunlista].DatumObrade. EmailNarudzba.Cena) AS SumOfCena FROM (EmailNarudzba LEFT JOIN Narudzba ON EmailNarudzba.Suma.Marka.Velicina)) ON Boja.IDKlijentaK.BrojNarudzbe.IDArtikla) ON Vrsta.Artikal.IDArtikla=Narudzba. [Predracunlista]. Stanje.IdArtikla=Artikal. SQL Query: Query1 32 .BrojNarudzbe.IDStanje=Narudzba. Vrsta.IDArtikla.IdArtikla) AND (LagerLista. Sum(Artikal.Boja. [Kolicina]-[RezervisanoKomada] AS Slobodno. Narudzba.IDArtikla GROUP BY EmailNarudzba.Stanje.IDVrsta=Artikal. SQL Query: ProveriDaLiMoze SELECT Narudzba.BrojNarudzbe = SQL Query Parameters Name Predracun. Predracun.IDBoja=Narudzba.IDKlijentaK.Kolicina.IDBoja) ON Stanje. [Predracun-lista].Artikal Predracun. LagerLista.RezervisanoKomada.

BrojNarudzbe.ID. Query: Query3 SQL SELECT EmailNarudzba.BrojNarudzbe=Predracun.IDPredracun. Boja. Narudzba.Stanje)=2)) OR (((EmailNarudzba.IDBoja=Narudzba. Klijent.ETelefon.EIme. Narudzba.IDKlijentaK.DatumObrade.IDEmailNarudzbenica.Boja FROM (Artikal LEFT JOIN Vrsta ON Artikal. Narudzba.IDKlijent) INNER JOIN Stanje ON EmailNarudzba.IVANA PETROVIĆ SQL PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 SELECT Vrsta.Vrsta. Realizacija skladišta podataka : skladišta podataka Table: Artikal Columns Name IDArtikla Marka Vrsta Cena Type Long Integer Text Long Integer Currency Size 4 50 4 8 Table Indexes Name IDArtikla Number of Fields 1 Ascending 1 Ascending Fields: IDArtikla PrimaryKey Fields: IDArtikla 33 .Datum.Ukupno.BrojNarudzbe. Narudzba.EPrezime. Narudzba.IDEmailNarudzbenica.Velicina. EmailNarudzba. Query: Query2 SQL SELECT EmailNarudzba.BrojNarudzbe = Narudzba. Narudzba. Predracun. Query: RezPredracuni SELECT EmailNarudzba.IdArtikla.Boja.IDVrsta) RIGHT JOIN (Boja RIGHT JOIN Narudzba ON Boja. Stanje. EmailNarudzba.Boja.Velicina FROM EmailNarudzba INNER JOIN Narudzba ON EmailNarudzba. Artikal.Marka.Boja) ON Artikal.IDStanje WHERE (((EmailNarudzba. Narudzba.Stanje)=7)).IdArtikla. Predracun.* FROM EmailNarudzba. Narudzba. SQL 3.IDNarudzbe) INNER JOIN Klijent ON Predracun.Vrsta=Vrsta. Klijent.Stanje=Stanje. EmailNarudzba.IDKlijent=Klijent.IDArtikla=Narudzba.Stanje FROM ((EmailNarudzba INNER JOIN Predracun ON EmailNarudzba.IdArtikla. Klijent.

IVANA PETROVIĆ VrstaArtikal Fields: Vrsta PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 1 Ascending Table: Boja Columns Name IDBoja Boja Type Long Integer Text Size 4 10 Table Indexes Name BojaBoja IDBoje Number of Fields 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending Fields: Boja Fields: IDBoja PrimaryKey Fields: IDBoja Table: EmailNarudzba Columns Name BrojNarudzbe Datum IDKlijentaK Stanje DatumObrade ImaLi Type Long Integer Date/Time Long Integer Long Integer Date/Time Text Size 4 8 4 4 8 50 Table Indexes Name IDKlijenta Fields: IDKlijentaK KlijentEmailNarudzba Fields: IDKlijentaK PrimaryKey Fields: BrojNarudzbe StanjeEmailNarudzba Fields: Stanje Number of Fields 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending Table: Klijent Columns Name IDKlijent EIme Type Long Integer Text Size 4 15 34 .

IVANA PETROVIĆ EPrezime Ejmbg EUlica EBroj EMesto ETelefon EMail PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 Text Text Text Long Integer Text Text Text 20 13 25 4 10 19 50 Table Indexes Name IDKlijent Number of Fields 1 Ascending 1 Ascending Fields: IDKlijent PrimaryKey Fields: IDKlijent Table: LagerLista Columns Name ID IDArtikla IDBoja Velicina Kolicina RezervisanoKomada Type Long Long Long Long Long Long Integer Integer Integer Integer Integer Integer Size 4 4 4 4 4 4 Table Indexes Name ArtikalLagerLista Fields: IDArtikla BojaLagerLista Fields: IDBoja ID Fields: ID IdArtikla Fields: IDArtikla IdBoja Fields: IDBoja PrimaryKey Fields: IDArtikla IDBoja Velicina Number of Fields 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending 3 Ascending Ascending Ascending Table: Narudzba 35 .

IVANA PETROVIĆ Columns Name ID IDEmailNarudzbenica IdArtikla Boja Velicina Stanje DatumObrade PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 Type Long Integer Long Integer Long Integer Long Integer Long Integer Long Integer Date/Time Size 4 4 4 4 4 4 8 Table Indexes Name ArtikalNarudzba Fields: IdArtikla EmailNarudzbaNarudzba Fields: IDEmailNarudzbenica ID Fields: ID IDEmailNarudzbenica Fields: IDEmailNarudzbenica PrimaryKey Fields: ID IDEmailNarudzbenica StanjeNarudzba Fields: Stanje Number of Fields 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending 2 Ascending Ascending 1 Ascending Table: Predracun Columns Name Size IDPredracun IDNarudzbe Datum placanja-isteka rezervacije IDKlijent Ukupno Type Long Integer Long Integer Text Long Integer Currency 4 4 50 4 8 Table Indexes Name IDKlijent Number of Fields 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending Fields: IDKlijent IDNarudzbe Fields: IDNarudzbe IDPredracun Fields: IDPredracun PrimaryKey Fields: IDPredracun 36 .

IVANA PETROVIĆ Table: Predracun-lista Columns Name Size PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 Type Rb IDPredracun IDNarudzbe Datum placanja-isteka rezervacije Artikal Suma Boja Velicina Marka Long Long Long Text Long Long Long Long Text Integer Integer Integer Integer Integer Integer Integer 4 4 4 50 4 4 4 4 50 Table Indexes Name ArtikalPredracun-lista Fields: Artikal IDNarudzbe Fields: IDNarudzbe IDPredracun Fields: IDPredracun PrimaryKey Fields: Rb Number of Fields 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending Table: Stanje Columns Name Size IDStanje Stanje Type Long Integer Text 4 50 Table Indexes Name IDStanje Number of Fields 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending Fields: IDStanje PrimaryKey Fields: IDStanje StanjeStanje Fields: Stanje Table: Vrsta Columns 37 .

IVANA PETROVIĆ Name Size IDVrsta Vrsta PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 Type Long Integer Text 4 20 Table Indexes Name IDVrsta Number of Fields 1 Ascending 1 Ascending 1 Ascending Fields: IDVrsta PrimaryKey Fields: IDVrsta VrstaVrsta Fields: Vrsta 38 .

IVANA PETROVIĆ relacije između skladišta – relationships PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 39 .

uzimajući u obzir sve moguće sitacije i vrste podataka. Takođe izvršeno i testiranje pravilnog izračunavanja i evidentiranja unetih podataka. U tok testiranjasve nepavilnosti su otklonjene.IVANA PETROVIĆ PARALELNI INŽENJERING BROJ INDEXA 24/06-3 4. 40 . Testiranje softverske aplikacije Testiranje urađeno sa reprezentativnim uzoru podataka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful