(PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH) KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH

TEKNIK MEMBAJA GETAH DEWASA / MATANG

PENGENALAN ‡ Pembajaan penting untuk kesihatan pokok kerana pokok yang kurang zat mudah diserang penyakit. ‡ Pokok mesti dibaja pada masa yang sesuai dan pada kadar yang mencukupi. ‡ Keperluan pembajaan sesuatu kawasan ditentukan berdasarkan status nutrien pada sampel tanah dan daun yang diambil. ‡ Pembajaan boleh merangsang pemulihan kulit baru setelah ditoreh. . ‡ Meningkatkan hasil lateks dan kayu getah. ‡ Dapat mengelak dan memulihkan pokok getah daripada serangan penyakit akar daun.

KEBERKESANAN BAJA Bergantung Kepada : Ø Penyerapan Baja Oleh Pokok Ø Penjimatan Tenaga Dan Kos Ø Jenis Baja Ø Kadar Baja Ø Masa Membaja Ø Kekerapan Membaja .

CARA MENGIRA KEPERLUAN BAJA Contoh : Berapa banyak baja UREA. P : 30 kg dan K : 30 kg. Urea : 100 x 60 = 130 kg 46 TSP : 100 x 30 46 = 65 kg MOP : 100 x 30 = 65 kg 60 . TSP dan MOP untuk membaja sehektar kebun getah dengan kombinasi N : 60 kg.

‡ Keperluan pembajaan sesuatu kawasan ditentukan berdasarkan status nutrien pada sampel tanah dan daun yang diambil. ‡ Baja perlu untuk mendapatkan pokok getah yang subur dan berkeupayaan mengeluarkan hasil torehan yang tinggi.PEMBAJAAN POKOK GETAH MATANG ‡ Pokok mesti dibaja pada masa yang sesuai dan pada kadar yang mencukupi berpandukan kepada pengesyoran pembajaan. ‡ Masa pembajaan yang sesuai penting memandangkan ini akan membantu pengambilan nutrien oleh pokok. .

CARA ± CARA MEMBAJA  Bagi pokok matang dewasa. Cara ini tidak membolehkan semua akar rambut mendapatkan baja.  Baja boleh juga ditabur keseluruhan kawasan kecuali kawasan 60sm dari pangkal pokok andainya kawasan bersih dari rumpai.  Bukan satu kaedah yang baik melonggokkan baja secara memanjang di antara barisan pokok. . eloklah kawasan kira-kira 60sm keliling dari pangkal pokok tidak dibaja. baja hendaklah ditabur di atas lorong tanaman yang bersih dari rumpai sejarak 300 hingga 350sm dari pangkal pokok sebelah menyebelah.  Oleh kerana pangkal pokok tidak banyak akar rambut.

CARACARA-CARA MEMBAJA : GAMBARAJAH Kawasan ditabur baja Lorong tanaman 300 ± 350 cm Kawasan 60 cm keliling pokok tidak dibaja .

‡ Baja tambahan tidak diperlukan sekiranya ranggasan atau pendaunan kali kedua berlaku ‡ Pada dasarnya. ‡ Kadar pengambilan nutrien paling aktif ialah di antara waktu pendaunan semula sehingga 5 bulan berikutnya. pembajaan pokok dewasa dibaja setahun sekali sehingga dua ke tiga tahun sebelum pokoknya ditanam semula.MASA SESUAI MEMBAJA GETAH MATANG ‡ Pembajaan bagi getah matang sesuai dilakukan sebaik sahaja daun mula terbentuk dalam musim daun luruh. .

‡ Apabila pokok berumur 18 bulan. baja ditabur di jalur yang bersih di antara barisan pokok dan elakkan menabur di pangkal pokok.KAWASAN YANG PERLU DIBAJA ‡ Apabila pokok meningkat umur 4 tahun. . akar-akar akan meluas ke pertengahan antara barisan.

‡ Baja adalah satu input penting dalam kesuburan kebun. .KESIMPULAN ‡ Pemilihan jenis baja serta kadar penggunaanya hendaklah sesuai dengan keadaan tanah dan peringkat tanah dan peringkat umur pokok supaya mendapatkan kesan yang baik terhadap pertumbuhan pokok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful