P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

Nr. 6. Dziennik Ustaw. Poz. 36, 37 i 38.

65
Chomina, ż Górny, ł ł ł
Wielka, Niedzielna, Potok Wielki, ł Terszów,
Tysowica, TopolniJca Rustykalna, Topolnka Szla-
checka, Turze, Tycha, Spas, ł Wiciów - do
powiatu ń w ż województwie.
§ 4. Wykonanie niniejszego ą
porucza ę Ministrowi Spraw ę
§ S. ą niniejsze wchodzi w ż
cie z dniem 1 kwietnia 1932 r.
Prezes Rady Ministrów: A. Prysior
Minister Spraw ę ł Pieracki
Minister ś ł ł
Minister Skarbu: Jan ł
37.
Ą RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 1932 r.
w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych
powiatów na obszarze województwa ł
skiego.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca
1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic
powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i au-
ę jak ż dokonywania na
obszarze b. dzielnicy ę zmian
obszaru ł ą reprezentacyj po-
wiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) ą
ę co ę
§ 1. Na obszarze województwa ł
skiego znosi ę powiaty: skolski i ń
§ 2. Terytorjum zniesionego powiatu skolskie-
go ' ł ą ę do powiatu stryjskiego w wojewódz-
twie ł
§ 3. ż ą do zniesionego powiatu boho-
ń gminy: Rabcze, Bogrówka, ź
Grabowiec, ł Kosmacz, Kryczka, Krzywiec,
Majdan, Manasterczany, Maniawa, Markowa, Poro-
hy, ł Rakowiec, Rosulna, ł Staru-
nia. Zarzecze, Zumki - ł ą ę do powiatu nad-
ń w województwie ł
ś gminy: Bohorodczany, Bohorodczany Stare,
Chmielówka, ł ę Chlebówka, Horocholina,
Hryniówka, Iwanikówka, Lachowce, Lesiówka, Ly-
siec, Lysiec Stary, Niewoczyn, Pochówka. Posiecz,
Sadzawa, Stebnik -- do powiatu ł
w ż województwie.
§ 4. Wykonanie niniejsze,go ą
porucza ę Ministrowi Spraw ę
§ 5. ą 111ll1e)SZe wchodzi w ż
cie z dniem 1 kwietnia 1932 r.
Prezes Rady Ministrów: A. Prysior
Minister Spraw ę ł Pieracki
Minister ś ł ł
Minister Skarbu: Jan ł
38.
Ą MINISTRA SPRAW WE- '
Ę
z d.nia 24 grudnia 1931 r.
O zmianach w ą z dnia 27 listopada
1923 r. w przedmiocie ń egzaminów pie-
ę
Na podstawie art. 1 i 2, p. 2 oraz art. 10 za-
sadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r,.
(Dz. P. P. P. Nr. 63, poz. 371) i § 1 ą
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia
1924 r. w przedmiocie ł kompetencji Mini-
stra Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. Nr. 9,
poz. 86) ą co ę
§ 1. W ą Ministra Zdrowia Pu-
blicznego z dnia 27 listopada 1923 r. w przedmiocie
ń egzaminów ę (Dz,. U. R.
P. Nr. 127, poz. 1049) wprowadza ę ę ą
zmiany i ł
1) § 2 otrzymuje brzmienie: ł Komisji
ą ą - lekarz, oraz 4 ł
wie. ą Komisji mianuje do ł
nia Minister Spraw ę Minister Spraw
ę mianuje w ę potrzeby ę ę
ą ę wchodzi na czas swego
ę we wszystkie prawa i ą prze-
ą
ł Komisji ą
1) dyrektor szpitala, w którym odbywa ę ob-
serwacja chorych, ę wyznaczony
ń ę lekarz, ż ł
ż przez Ministra Spraw We-
ę
2) czynny nauczyciel - lekarz ł ę
stwa oraz
3) dwie dyplomowane ę
2) § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: ń ł
21 rok ż oraz".
3) § 6 otrzymuje brzmienie: "Egzamin odbywa
ę w wyznaczonej w tym celu szkole ę
uznanej przez Ministra Spraw ę Miej-
sce i czas egzaminu wyznacza w ę potrzeby Mi-
nister Spraw ę przynajmniej na ą
przed jego terminem".
4) § 7 otrzymuje brzmienie: "Osoby dopuszczo-
ne do egzaminu winny ś ć przed egzaminem do
ą ą Komisji, lub wyznaczoneg,o

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->