Aryana Havah

EGY FÖLDÖNKÍVÜLI LÉNY VALLOMÁSAI
Inuaki, a bennem élõ reptilián Megrázó vallomások a Föld múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl Elsõsorban szeretnék pár szót mondani magamról. Nem vagyok könnyû személyiség, ellenkezõleg, egyike vagyok azoknak az embereknek, akik keresnek, kutatnak, kritizálnak, és nem annyira a tudományos megállapításokra helyezik a logikát, mint inkább a saját megélésekre és tapasztalatokra. Nem mondhatom azt, hogy kezdõ lennék a paranormális jelenségek terén, mivel már gyermekkorom óta üzeneteket és kommunikációkat kapok, de végzettségembõl kifolyólag elõször a beszélgetõ társ hibáira figyelek, és csak utána a képességeire. El kell mondanom, hogy pszichológus vagyok, és nagy részben gyermekekkel foglalkozom. Minden korosztályból és minden szociális kategóriából jönnek hozzám gyermekek. Vannak olyan gyermekeim, akiknek a szüleit tanítani kéne, és olyan gyermekeim, akik komoly beilleszkedési gondokkal küszködnek. Egyesek önmagukba zárkóznak (introvertáltak), mások gazdag érzelmi megnyilvánulásokat mutatnak, de mindannyian szellemi lények, akik arra törekednek, hogy az emberi feltételeknek eleget tegyenek, és megpróbálnak e bolygó frekvenciájára hangolódni, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, és tagjai legyenek. Mindig azt állítom, hogy szükség lenne egy felnõttek iskolájára, ami kötelezõ lenne egy lélek világra hozása elõtt. Fölösleges a gyermekeket állandóan ajándékokkal és javakkal elhalmozni, nekik szeretetre van szükségük, törõdésre és figyelmességre, de mivel mi idõ hiány miatt, vagy azért mert túlságosan stresszesek, fáradtak vagyunk, eltaszítjuk õket magunktól, szobájukba küldjük vagy kiküldjük játszani, vagy még rosszabb: másokra bízzuk, hogy foglalkozzanak velük, szükségleteikkel és gondjaikkal, tanításukkal; majd késõbb azt kérdezzük, hogy kihez hasonlít ez a gyermek; erõszakos vagy félénk, kitõl örökölte ezt a kegyetlenséget vagy ezt a hangnemet. A családban mindenféle hasonlóságokat keresünk — és mindig megtaláljuk a genetikai vonal leggyengébb láncszemét — azzal a szándékkal, hogy elrejtsük magunk elõl a kudarcunkat, és szembeszegüljünk valamivel, hogy átverjük magunkat, de a lelkünk mélyén ott lapul a hibás identitás, az a bennfentes, aki soha nem kerül leleplezésre, nem mutatja meg a világ elõtt önmagát, a hibás, aki még a tudatosság szintjére sem kerül sohasem. Ezzel küzdök nap mint nap. Van, amikor gyõzök, van, amikor veszítek, vagy nem történik semmi, de amit biztosan elmondhatok, az a tény, hogy a terápiás beszélgetés után a szülõk és gyermekek között 1 létrejön egy apró kapcsolódási pont, egy fényes öszszekötõ fonal, ami minden öleléstõl vagy jó szótól, minden elolvasott mesétõl vagy esti csóktól növekszik és vastagszik. Térjünk vissza a mi történetünkhöz. Arra emlékszem, hogy felhõs nyári reggel volt. Nyomós, fullasztó idõjárás. Úgy döntöttem, hogy kinyitom az ablakot azzal a szándékkal, hogy az enyhe kellemetlen érzést elüti a friss levegõ illata. Nem éreztem magam a saját bõrömben, gyenge nyomást éreztem a solar-plexus (köldökcsakra — a ford.) táján, tudtam, hogy ez a nyomás az én belsõ riasztásom, amely azt jelzi számomra, hogy kevésbé rokonszenves események fognak velem történni. Teljes szívembõl azt reméltem, hogy ez egy hamis riasztás, mivel tudtam, hogy egy új fiúcska fog jönni. A megadott idõpontban érkezik a rendelõmbe az édesanyjával. A sarjadék, egy csodálatos gyermek, égszínkék szemekkel, összeborzolt gesztenyebarna hajjal, nem teljesen új farmernadrágba és sárga pólóba öltözve, amelyen ez a felirat volt: „Love me”. Arra gondolok, milyen jó lenne, ha minden gyermek ruhájára felírnánk, hogy „Szeress engem”. Ily módon nem felejtenénk el. Hosszasan rám néz, majd határozottan elhelyezkedik a fotelben. Megtudom, bár már olvastam a beteglapjában, hogy Dávidnak hívják (nem ez az õ valódi neve), és 7 éves. Általában egy kis alkalmazkodási idõ után, miután érzem, hogy tudok kommunikálni a gyermekkel, megkérem a szülõt, hogy várjon meg a váróteremben, de meglepetésemre Dávid távozásra kéri fel az édesanyját. Nyugtalanná válok a reakciójától, mivel nem említettem semmi hasonlót és megpróbálom kideríteni. Megtudom tõle, hogy azért hozta ide az édesanyja, mert olyan „hangot hall a fejében, mintha egy telefon szólna hozzá”, amely beszél, és akarva akaratlanul válaszol, amely segíti abban, hogyan lépjen át különbözõ fokozatokat, amely mindig helyes válaszokat ad neki. Megkérdem tõle, hogy hívják azt a hangot, mire õ Agthonnak nevezi, és elmondja, hogy az egy másik konstellációból (csillagrendszerbõl) jön, ahonnan õ is reinkarnációval érkezett, és kapcsolatban marad vele ezen a földön való teljes itt tartózkodása alatt. Megkérdem, hogy mennyi ideig marad nálunk, és azt válaszolja, hogy ha a mostani években számoljuk, akkor körülbelül 200 évig, de hamarosan más-

képpen fogjuk számolni az idõt, és ezért nem tudja nekem megmondani. Majdnem egy órát beszélgettünk, és meglepõdtem válaszai érettségén és alaposságán. A beszélgetés során megállapítottam, hogy egyes válaszokat a „fejében levõ telefon hangja” adta. Mielõtt kilépett a szoba ajtaján, felém fordult és azt mondta, amikor azelõtt nap este az édesanyjától megtudta, hogy ma ide kell jönnie, Akthon azt mondta neki, hogy adja át az üzenetet a pszichológusnak, hogy megkéri, mindent, amirõl beszélni fog, írjon le egy könyvbe annak ellenére is, ha nem tetszik az neki, és ugyanakkor higgye el, hogy minden valóságos, és ne sajnálja azt a vázát, amit reggel otthon eltört, amikor megpróbálta becsukni az ablakot. Elképzelhetik, abban a percben milyen félelem fogott el, fõleg, hogy egyedül voltam, aki ezt a dolgot tudta! Abban pillanatban megkaptam a visszajelzését annak, hogy minden, amit átélt, valóságos volt. Olyan volt, mintha egy nagy hullám emelkedett volna fel a szemem elõtt. Akkor realizálódott bennem, hogy az elképzeléseim, amelyekbõl kiindultam, annak ellenére, hogy azok szakmai hátterembõl származtak, mint például az, hogy amit hall az ember, az egy bõséges képzelet szüleménye, egy skizofrén természetû ezotériás megélés, vagy egy olyan típusú kommunikáció eredménye, amely önmagunknak másoknál magasabbra való helyezésébõl fakad, hogy különbözzünk a környezetünktõl, mind alaptalanok voltak. Így kerültem ma az író szerepébe. Megpróbáltam, természetesen az õ utasításai alapján, minden fontos üzenetet összegyûjteni. Ugyanúgy fogom visszaadni, ahogyan azok érkeztek, anélkül, hogy valamit javítanék rajtuk, az eredetiségüket és tisztaságukat õrízve meg ezáltal. Elõre is köszönöm, hogy idõt szentelnek ennek a könyvnek az elolvasásához. Egyesek hülyeségnek fogják gondolni, mások meg fogják érteni. Az elõzõektõl bocsánatot kérek, a többieknek azt kívánom, hogy találják meg az utat, és tudatosuljon bennük a küldetésük! I. A második találkozásnál egy kicsit közelebbinek éreztem magam ehhez a gyermekhez. Úgy tûnt, mintha már régóta ismernénk egymást, sõt, kialakult közöttünk az a szoros, bensõséges kapcsolat érzése, amely csak a régi barátok között szokott megnyilvánulni. Megkérdeztem tõle, hogy lenne kényelmesebb neki, ha kérdéseket tennék fel, vagy hagyom, hogy õ kezdjen el mesélni. Egy kis gondolkodás után azt válaszolta, hogy szeretné, ha én kérdeznék. — Hogy hívnak téged ezen a földön? — Dávid. — Van még más neved is? 2

— Most nincs. Sok nevem volt már, de most csak egy van. — Hogy szeretnéd, hogy hívjalak? — Dávid. — Miért? — Mert ez a jelenlegi nevem. — Az elején azt mondtad, hogy egy másik bolygóról érkeztél reinkarnációval. Tudod, hogy hívják azt a bolygót? — Inuának hívják és közel van az Orionhoz. — És a lakóit szintén inuáknak nevezik? — Nem, inuakiknak hívják. — Tehát te inuaki vagy? — Inuaki voltam, most földi vagyok. — Milyen a régi bolygód? — Szebb a Földnél. — Ugyanúgy néz ki? — Majdnem. Vannak vizei, hegyei, síkságai, de más a növényzete. Az ottani fáknak nagyjából olyan színûk van, amely hasonlít az itteni ezüsthöz, csak egy kicsit világosabb. — Vannak évszakaitok? — Igen, de nem olyanok, mint itt. Ott soha sincs tél, nem létezik hó. Csak esõ, és a fáknak nem hullanak le a leveleik, és nincsen meleg, ahogy itt nyáron szokott lenni. — Vannak tengereitek és óceánjaitok? — Igen, a tengereket avata-nak és az óceánokat surim-nak hívják. Vannak halaink, csak más színûk van. Valójában mindennek más színe van. — Milyen színe van? — Másféle, nem tudom, hogy mondjam, ugyanazok a színárnyalatok, csak egy kicsit halványabbak. A piros nem olyan piros, mint itt, hanem olyan piros-fehér. — Vagyis rózsaszín? — Nem, egy kevésbé erõs piros, mintha fehéret adnál hozzá. — És az inuakik milyenek? Emberek? — Nem, inuakik. Nagyon hasonlítanak a gyíkokhoz, de az emberekhez is. — Vagyis hüllõk? — Nem hüllõk. Inuakik. — Elmondanád, hogyan néz ki egy? — Magasak, körülbelül, mint a te könyvespolcod (2 m), lábon állnak, két kezük van, mint nekünk, de három ujjuk, hasonlóan járnak, annyi a különbség, hogy vastag és erõs farkuk van. Fehér bõrük és arany-ibolya színû szemük van, és úgy beszélnek, mint mi és õk. — Hogy érted: mint õk? — Vagyis gondolatban. Mondanak valamit gondolatban és a többiek hallják. — Ez egyfajta üzenet, amilyent te is szoktál kapni? — Igen, persze. — És a bõrük milyen? Pikkelyes? — Nem, puha, mint a miénk, bársonyos, de nincsen hajuk és szõrzetük.

— Vannak fogaik? — Igen. — Mit esznek ezeki az inuakik? — Ételt, akárcsak mi, de húst nem. Olyasmivel táplálkoznak, mint amit mi zöldségnek nevezünk, gyümölcsökkel és magokkal. — Ezeket a növényeket a mi módszereinkhez hasonlóan termesztik? — Hasonlóan, de nem tart olyan sokáig. — Hogy érted ezt? — Ott beteszel egy magot a földbe, hozzáadsz egy ki vizet és arra gondolsz, hogy milyen gyorsan kell eredményt elérned vele, és az akkor jelenik meg, amikorra azt meghatároztad. — Vagyis ha azt akarom, hogy holnap almám legyen, holnap le tudom szedni a fáról azt? — Nem éppen olyan gyorsan. A legrövidebb idõ: két fordulat. — Milyen fordulat? — A bolygóé. Öt földi nappal egyenlõ. — Igen, vagy ha szükséged van, és nem gondolkodtál idõben, kérhetsz bárkitõl, mindenki hajlandó segíteni rajtad, de nem történik ez túl gyakran. — És hogyan történik ez a csoda? Hogyan sikerül az inuakiknak, hogy bármit megkapjanak, amit csak akarnak? A föld a felelõs ezért? — Valamilyen formán igen, mert ott a talaj egy kicsit különbözik az ittenitõl, mindenesetre nagyon tiszta. De ne hidd, hogy mindez elégséges. A szándék a fontos. Kérsz valamit a Mátrixtól, és az a dolog megvalósul, mivel szükséged van rá. Õk csak azt kérik, amire szükségük van. Semmit pluszba. Minden friss, nem lenne értelme hûtõszekrényben tartani az élelmet, mivel bármikor leszedhetik. Annak sincs értelme, hogy többet kérjél, mert az veszteséget jelentene, és ez nem tetszik a Mátrixnak. — És hogyan jársz el? Beteszed a magot, és arra gondolsz, hogy az kihajtson? — Valahogy így. Beteszed a magot a földbe, ráöntesz valamiféle vizet, besugárzod fénnyel és szeretettel, és arra gondolsz, hogy az általános mátrixához kapcsolódjon, amibõl a kifejlõdéséhez szükséges információkhoz jut annyi napon belül, amennyit megszabtál neki. Abban a pillanatban a belseje megtelik fénnyel, amibõl egy fényes szálacska bújik ki, amely elindul és összekapcsolódik a mátrixszal, és így kezdõdik el a folyamat. — És miután leszedted a zöldségeket és gyümölcsöket, mi történik a növény többi részével? — Ez vagy tovább él, de a következõ gyümölcsei és zöldségei csak magként lesznek felhasználva, vagy hagyják elszáradni, és azután kérik a gyors szétbomlását azokra az anyagokra, amelyekbõl létrejött, hogy megmaradjon a bolygón az egyensúly. — Úgy értsem, hogy nálatok nincs szemét? — Nem nagyon. Nekik nincs szemetük, mert nincsenek csomagoló anyagaik és egyéb segédeszközeik. Ha el kell dobni valamit, elviszik egy megadott 3

helyre, ahol inuakik segítenek elemi anyagokra szétbontani. Ily módon náluk nincsenek szemétdombok, vagy eldobott tárgyak. — Jó, de mégis, ha valaki nem viszi el azt, amit el akar dobni, egyszerûen kidobja az útra? — Miért tenne ilyent? Én nem hallottam olyanról, hogy valaki ezt csinálta volna, logikátlan lenne. — Nektek vannak autóitok vagy szállítási eszközeitek? — Vannak, egyfajták. A bolygón kívül olyanokkal közlekedünk, amiket az emberek repülõ csészealjaknak neveznek, az Inuán pedig ugyanazok a típusú jármûvek vannak, csak kisebb méretûek. — Milyen üzemanyagot használnak? — Semmilyen üzemanyagot. Amolyan örökmozgók. A végtelenségig mûködnek üzemanyag nélkül, mivel valamiféle egymásra helyezett köröket tartalmaznak, amelyek különbözõ polaritású mágnesek, ezek egy mezõt hoznak létre, amit a Földön Merkabának hívunk. A gondolat erejével két tetraéder van aktiválva, amiknek a közepén fekszenek a mágnesek. Ezeknek a mezõit a tetraéderek belsejében fogják fel, amelyek elkezdenek forogni, ami olyan erõmezõt hoz létre, hogy az lehetõvé teszi a jármû elmozdulását. A polaritások megváltoztatásával tudod emelni és leengedni, és a mágnesek dõlésének megváltoztatásával tudsz irányt adni a mozgásnak. Ez egyfajta sisakkal valósul meg, amelyet a fejedre teszel, és amely közvetlen kapcsolatban áll a jármû szívével. — Valamilyen formán a gondolat erejével vannak irányítva. — A gondolat erejével is, de a mágnesek nélkül ez nem mûködne. — A hajók mibõl vannak? — Egyfajta fémbõl, ami van nálunk is itt a Földön. Valójában öt fém van benne kombinálva. Ezt a keveréket különbözõ színû sugárnyalábokkal csinálják. Ezeket a sugarakat nagy kristályok segítségével hozzák létre. — Mindenkinek lehet egy ilyen hajója? — Igen, de csak akkor, ha szükséged van rá. — És amikor elveszel egy hajót, az a te tulajdonod lesz, függetlenül, hogy használod-e vagy sem? — A hajók mindenkié. Ha már nincs szükséged rá, elviszed a helyére, ahonnan elvetted. Semmi értelme megtartani. Ily módon bárki elveheti, amikor kell neki. — Kifizetik azokat? Egyáltalán létezik pénz? — Nem, ott nem létezik pénz, mert nincs, mit csinálj vele. Mindenki akkor dolgozik, amikor kell, segítenek, amikor kérik, és van mindenük, amire szükségük van. — Vannak vezetõitek? — Van egyfajta. A bolygó minden kétszázhatvanadik rotációján megválasztanak egy vezetõt és egy tizenkét fõbõl álló tanácsot. Hasonlít az itteni választásokhoz, de senkit sem szabad egymás után több-

mintha bizonyos képek jelennének meg. hogy nem akarja. — Úgy értem. Hogyne csinálná azt. Tanultunk ezekbõl a dolgokból. Nem ismerik ezeket a dolgokat. ott is vannak inuakik. Egyszerûen nem léteznek ezek. de a rendszer más. mivelhogy soha nem csináltam ezt. mert õk embrióként speciális helyeken fogannak és fejlõdnek. ha nem akarod ezt a dolgot. annyi különbséggel. mert semmi értelme. Ez nem jelenti azt. és miután minden információt megkaptál. mint megölni magadat. Lehet. mindannyian ugyanazon a szinten vannak. hogy létezett a múltban. de ha családi ékszereid vannak? Egyáltalán létezik ilyesmi? — Nem. — Ez lehetetlen — mondja fennhangon nevetve. hogy minden jó legyen. eldöntötte. hogy megteremtse a magának szükségest. amikor akarnak. egy bizonyos társadalmi rangot. — Le tudnád ezt fordítani nekem földi évekre? . akik bizonyos képességekkel vagy hajlamokkal rendelkeznek. Ez olyan. õ utána nem lehet többet. de ezek nem léteznek manapság. és megkérdik a Törvények Könyvét. és ott hagyják a szaporító anyagukat. ez egy jó dolog! — Igen. férj és feleség. de nagyon régen. mint nálunk? — Bármikor találkozhatnak. mint a hüllõk? — Élve. Nem hallottam. — És betartják? — Persze! — Jó. — Nálatok vannak párok. de nem úgy van. Amikor azt konstatálják. amikor megtudtam. A gyermekek együtt maradhatnak a szüleikkel. nem léteznek genetikai hibák. különbözõ nemek? — Különbözõ nemek vannak. és ellenõrzött környezetben fejlõdnek. lehet ugyanaz újból. a vagyontárgyak az utódokra maradnak. mert mindenki optimizmussal és áldozatkészséggel jön. amibe az õseik bizonyos szabályokat írtak be. mint egy gyermekotthon. — Van. mit kell csinálnod. a növények termesztését. Amikor valakit megválasztanak. hogy magyarázzam el neked. de ha valaki azt mondja. mit tud csinálni. A tanáraik mindig a legtapasztaltabb. hogy neked mi felel meg jobban. de õk már rég kiléptek abból. ha nincs ötezer-kétszáz rotációd a bolygón. ahányszor csak akarják és fordítva. Megengedett. — Nem. — Az utódaik élve születnek vagy tojásból. de feltételezem. mások a növényekhez. Egyesek értenek a 4 építéshez. — Hogy küldi a fejedbe? — Nem tudom pontosan. mert az egy bizonyos státuszt ad neked. hogy léteztek ilyenféle gondolatok. aki egy különleges helyen nõ fel. — Jó. olyanok keresnek. Ott mindenki barát. A szülõk oda mennek. amit látott? Mindenki betartja a szabályt. Semmiképpen nem lehetsz vezetõ vagy tanácstag. így ez a különválasztás nem okoz problémát. hogy megöli azt az entitást. hogy a fejlõdése tökéletes legyen. õ mást szeretne csinálni. vagy más társat kereshetsz magadnak. ha te is mindent megkaphatsz. aberrációnak tûnt. mások a tanításhoz. hogy nekik itt minden megadatik. a meditációt. Ezért õk sohasem betegednek meg. hogy szükség van új sarjadékokra. Amikor valamilyen problémád van. — Nálunk nagyra értékelik. hogy olyan. akik párt alkotnak. és amikor azt akarod. mert ezek csak megzavarják a mezõdet. hogy valaki összeveszik a szomszédjával? — Nem létezik ilyesmi. és nincs megelégedve! — Nem lehet. Csak miután az öszszes lakos sorra került. hogy a többiek nem ismerik ezeket a dolgokat. Ott mindent meg kell tanulni. — Mi a Törvények Könyve? — Egy óriási kristály. Emlékszem. Ilyesmi még nem fordult elõ. a technikát és még sok mindent. amelyek megmutatják. — Jó. annyit jelent.ször megválasztani. — De léteztek? — Igen. de az inkább a hajóknál és a különbözõ ötvözeteknél használatos. a viselkedést. — És a házak. — Szerveznek mulatságokat. legidõsebb inuakik. majd ezek megnõnek. de nem láttam hasonló mulatságokat. segítséget kap. Megtanulják a bolygó történetét. Nem tudom. örökölhet valaki? — Ha akarod. összehívják a tanácsot. a telepátiát. — Igen. Ha mégis lenne valami nézeteltérés. hogy nem akarja. mind itt. ráteszed a kezed a kristályra és az a fejedbe küldi a megoldást a benne rejlõ törvényeknek megfelelõen. amit itt az ok-okozat törvényének nevezünk. A gyilkosság perturbációt okoz a Mátrixban. amikor felnõnek. és nekünk is van aranyunk. de ez nem történik meg. Akármikor egyedül maradhatsz. Megölni valakit. akik hajlandóak gyermeket csinálni és ezek egy utódot fogantatnak. döntheted el magadnak. optimálisan kigondolva. de úgy értettem. aki felnõtté válik. természetesen az megvalósul. mert a tapasztalataik különböznek. mert fölöslegesek. milyen képességei vannak. de nincs értelme. nincs értelme mástól kapni valamit. Ott a távolság nem jelent akadályt. mert minden létezõ. — Azt hiszem. de senki nem érzi a szükségét. Lényegében ezek általános szabályok. hogy maradj. de õk nem tudnak rosszat csinálni neked. aki kárt okozott neki. — Nektek vannak gyermekeitek? — Igen. de valójában nem születnek. de ez nagyon rég nem történt meg. hogy aranyat vagy más fémet tegyél magadra. viszont náluk nem lehetsz más. hogy kivel állnak szemben. mint ami vagy. ami visszafordul és rosszat csinál neked. Akárhogy is õk telepatikusan kommunikálhatnak. A kicsik bármikor találkozhatnak a szüleikkel. mert mindannyian tudják. Ott nem kötelez senki. hogy megtörtént volna valaha.

mint itt. és megkapom. Itt nem lehetséges még. kevesebb. és másnap. de nem tart sokáig. Akárhogy is az átmenet három hónap alatt történik meg. — Részleteznéd? — Hamarosan a bolygó rezgési szintet vált. — Tehát mi belépünk egyenesen az ötödik dimenzióba? — Valami ilyesmi. — Nem fáznak? — Nem. — Azt mondtad. amirõl azt gondoltam. mert sok termõföldet veszítenének. aki nem akarja elhinni. Saját házukban élnek vagy közös helyen? — Nem. — Vannak bútoraik? — Igen. Az elején nehéz volt. és meleget kérek. — Vagyis meztelenül járkálnak? — Igen. milyen az élet az Inuán. akárcsak a hajóknál. és az összes természetes anyagból készül. és megpróbálom megérteni. pontosabbakat. — Arra gondoltam. nekünk egy háromdimenziós világunk van. de a hatás pár másodperc alatt eltûnne. — És a hosszúságot. A bolygó be fog lépni az ötödik dimenzióba. — Talán egy másik életben! — Nem. szélesség és magasság! — Igen. Elbúcsúzom Dávidtól. A víz elönti a földeket. és felmelegítene. Fényt kérek az Általános Mátrixtól. II. de az lesz. Jelenleg turbulenciák vannak. de másfajták. mi valójában a negyedik dimenzió. hogy más kérdéseket kellett volna feltennem. Minden. — Vagyis a híres 2012-es év! — Igen. de az információk újszerûsége összezavart. Olyan ez. de ez teljesen természetes. — Hogy léphet be az ötödik dimenzióba. hogy még nem. amikor felébredünk. mert a Föld morfenergetikai mezeje nem engedi meg. — Milyen elõjelekre gondolsz? — Elõször is a 2009-es év sorsdöntõ lesz. mintha a szervezetem segítene nekem. — Az idõ egy mértékegység! — Akárcsak a hosszúság. mert ha hideget éreznek. Valami. — Itt is meg tudod csinálni ezt? — Igen. elvesztettem a figyelmemet. hogy mi lefekszünk. de ezt az emberek találták ki. és ez több part menti települést érint. ráhangolódom az Általános Mátrixra. Ezeket behelyezik a földbe. Ezek mind elõjelek lesznek. Ezt hullámok segítségével megolvasztják. hogy ezt megcsináld. ami nagyon hasonló a bambuszhoz és a fához.. mindenkinek saját háza van. ami mérhetõ és összeadható ezen a földön. Abban a pillanatban a testem felmelegszik. ha én most fényt kérek. Majd nö- . mert sok dolog fog rázúdulni a földre. amelyet különbözõ kristályporral vegyítenek össze. fõleg nem hosszú ideig. — Mindenki. amelyek megfelelõ méretre vághatóak. és ezért építik belül. sokkal tájékoztatóbbakat. — De milyenek a házaik? — A földbe vannak építve. hogy meg fogod látni. Szokatlan lenne felöltözve. amikor mi a harmadikban vagyunk? Átugrunk a negyediken? — Mi a negyedik dimenzióban vagyunk! — Nem. beleértve az úgynevezett különbözõ dimenziókat. A házak fölött növényeket termeszthetsz és így minden optimálisan kihasználható. az ötödik dimenzióban leszünk? — Nem fogunk csak úgy egy másik világban lenni. 5 — És a fényt hogyan kapjátok? — Ugyanúgy. és a fázás érzete eltûnik. — Hogyan? — Ha fázom. hogy az idõtényezõ is egy dimenzió. persze hogy ebben. és nincsenek ruháik. Úgy döntöttem. Talán figyelemösszpontosítás segítségével sikerülni fog. hogy még egyszer elmondod. megtelik fénnyel a szoba? — Természetesen nem. Rájöttek arra. szélességet és abszolút mindent. — Azt akarod mondani. mivel itt rengeteg interferencia van. amit mondhatok. Lényegében nincsenek házak. és nem léteznek panelházak. mit akart mondani nekem. az emberek találták ki. — Mitõl váltak szét? — Folytassuk a következõ alkalommal a beszélgetést! — Igenis. Visszagondolva jövök rá. Ebben a három hónapban meg fogjuk érteni.. és rákapcsolódom a mátrixra. a Mátrixhoz fordulnak melegért. és te sem vagy képes arra. A második részében különbözõ természeti katasztrófák fogják érni a Földet. hogy nincs értelme a felszínen építkezni. hogy lejegyzek magamnak pár részletet. és olvasztással összerakják tökéletes kockákat hozva létre. ebbõl a keverékbõl viszont nagy tömböket öntenek. de azelõtt meg fogunk érteni és tudatosítani bizonyos nézõpontokat. amíg szétváltak. — Vagyis. tökéletes szimbiózisban? — Nem. Ezt mindenki tudja.— Talán ötszázezer éve! — Tehát ti ötszázezer éve éltek így. — Mibõl vannak a házak? — A falaik egyfajta homokból készülnek. Lehetséges lesz majd? — Még hamarabb mint hinnéd. — Mikor? — Elég hamar. és akkor. amelyek közül egyesek területi veszteségeket fognak elõidézni. hogy újból át kell vennünk.

használhatatlanná téve azokat. . amit mi a Legfelsõ Istennek nevezünk. Talán létezik. Minden Univerzumnak megvan a saját teremtõje és a saját vezetõ entitásai. a többi Irányító Isten és entitás. Valami más világ vár ránk. — Ahogyan én tudom. — Nem. hogy ezek más világokba való belépési pontok. azért megéri. — Ezt mindannyian tudjuk! Bennünk egy halhatatlan lélek van bezárva. ami bekerül. nem számít. ahol nincs dimenzió. amelyet örököltünk. végtelen áll. egy alagúthoz hasonlót univerzumok közötti kapcsolódási pontot valósítva meg. egy energiaforma. valami sokkal mélyrehatóbb. ahol minden anyag szétesik egy hatalmas forgó erõnek köszönhetõen. A léggömb egy vastag. hogy olyanok fognak feléledni. magyarázzam el. nem hiszem. Felerõsödnek a földrengések. vagy felfogunk. a Végtelen. hogy nem vagyunk egyedül a világegyetemben. — És létezik rajta kívül még valami? — Nem tudom. ami felerõsítve zavart idéz elõ a Mátrixban. ami képtelenné teszi az elektromos energia használatát. ahova minden. és van megfelelõjük a Mátrixban. és különbözõ területeken fognak egyidejûleg pusztítani. Semmi köze ahhoz. — Igen. amelyeket már rég kialudtnak gondoltak. ahol a teremtés megszûnik létezni. amit mi tudunk. de minden fölött valami hatalmas. talán kapok még egy jegyet! — Sajnos nem létezik járat ebbe az irányba! — Az elmondásból azt vettem ki. — Hogy van ott? — Hadd. — És minden univerzum ugyanolyan. porfelhõk vannak beszorítva. ezek azok. — Ezek után úgy kell értenem. amely egy fekete lyuk. — Akárhogy is. — Talán egy utópikus világ! Szép lenne a történet. Vagyis az összes Univerzum. — Vagyis nem létezik semmi? Mire jó ez? — Az a hely. aszteroidák. — Meg tudnád mondani nekem. egy fajta csatornát hoz létre. mintha egy kicsi másolatod lenne. ahogy te mondod. A Föld elindítja a megtisztulást. évek. összehasonlíthatod egy hatalmas keverõgéppel. Õ mindent magába foglal. vagyis nem teljesen. Az összes teremtmény Benne van. szubatomi részekre esik szét. amelyek a teremtés kezdete óta léteznek. — Hogyan? — A gondolat erejével és hatalmas kristályok segítségével. Teljesen üres. Nehéz idõszak lesz. Az univerzumok közötti kapcsolatokat vortexek (örvények) segítségével hozzák létre. — Hogy gondolod. 2011-ben az emberiségnek egy erõs napszéllel kell szembenéznie. és mindent újra kell gondolni. Meg tudod mondani nekem mi a fekete lyuk? — A fekete lyuk az a hely. Ha akarod.vekedni fog a vulkáni tevékenység. Ez egy átlátszó képzõdmény. — Nincs bezárva! — Vagyis? — A lélek. Az már túllépi a felfogóképességünket. másképpen nem tudod semmihez sem viszonyítani. fehéres. mi ugyanazon Istenhez imádkozunk. az Eredet. Ide kihûlt bolygók. ha egy tökéletes világban ébrednénk fel. amiben a fizikai forma egyfajta másolata van. 2012-ben a Föld egy síkba kerül a galaxis központjával. hogy megértsd. mint a miénk? — Azok egyediek. A világegyetem egyfajta nullpontja. A fonal körülbelül 15-20 centiméter vastag. — És az Isten mindeniknek az irányítója? — Függ attól. majd energiává alakul át. — Hol található? — Õ fent van. és mindannyiunknak ezen keresztül kell menni. — Ahogy elmondtam. Nem tudom elmagyarázni neked. — 2012 elõtt vagy után? — Után. mert mi mindent a földi tudomány és tudás alapján értékelünk. amiket mondtam. vagyis az ûrben. Az elektromágneses szelek törölni fogják az információs rendszereket. Világ. de nem egyszerre. Az ember nem csak egy mechanizmus. Nem hiszem. de akkor senki nem jutott el arra a tudatossági szintre. mint bármilyen más idõszak. mert semmi sem vesztõdik el. és megvan a saját rendszere. ami ahhoz vezet. Lesz pár teljesen felforgatott év. de ezek csupán a felebarátjaink által kreált akadályok. — Azt mondják. így lesz. Minden ember fölött egy léggömbhöz hasonló valami van. nem található a testen belül. hogy egy sötét idõszak vár ránk. — Egy olyan. ami a maga során fizikailag. Úgy képzeld el. hogy mikor indul a következõ ûrhajó az Inuára. mennyi ideig fog ez a rendbehozatali idõszak tartani? — Három és öt év között. de ami jön. Természetesen ilyen örvényeket mesterségesen is létre lehet hozni. és nem láttam és nem hallottam hasonlóakról. Csak a teremtésükben hasonlítanak. csavart fonallal van hozzákötve a testhez. — Igen. és a testhez kapcsolódik a fej tájékán. hogy több világegyetem is létezik? — Tíz van belõlük. Ezeket a dolgokat meg kell élni. hogy bebizonyítsa ezt a dolgot. Azelõtt meg kell értenünk. de mindegyik különálló. látni. amely ebbõl a képzõdménybõl megy ki. minden entitás fölött. amelyben minden meg fog változni. hogy melyik Istenre gondolsz. üstökösök. A teremtés teljesen más. de nem õ a Teremtõ. de az inuakiknak minden le van írva a Törvények Könyvébe. — Amelyikhez imádkozunk. Gondolok itt a tudományra és vallásra. hogy valaki ezt tudná! — De ha õ egy másik Istennek lenne a része? — Érdekes gondolat. A elképzelés kristályba való vetítésével 6 egy gondolatforma keletkezik.

ahol õ ült azelõtt. ahol megálltunk az elõzõ beszélgetésnél. ami létre volt hozva. Elõször a kezekben és lábakban levõk. amit Isten az emberekbe lehelt. Ahogyan az ember halad az idõvel. hogy átveszed az emlékeit és megéléseit azoknak. milyen érettség és bölcsesség lakozik ebben a törékeny testben. tulajdonságok a Mátrixé. de biztosan tudom. fájdalmas elválás. Isten a Mátrix irányítója. az mindennél létezik. hogy könnyen szétváljon a testtõl. jellegzetességek. — És a tettei hol maradnak? — Õk a Mátrixban maradnak. következik a gyomor és a fej. Fáradtnak érzem magam. az elõször valami semmihez sem kapcsolódó gömb formájában jelenik meg. de nem ugyanaz a dolog. elõsegítve ezáltal. 7 — Írd le a Mátrixot. de nem ugyanazok a dolgok. Tudod. a halál közeledtével pedig vékonyodik. És minden olyan entitásnak. Arra gondolok. eljön. fogalom. mint valami gyökerek. III. Egy centiméter. Egy energiaforma. mindennek. Ez az egyszerû módja. Szeretném. és hozzákapcsolódik az illetõ helyhez. Abban a pillanatban.Vagyis körülbelül ennyi a felnõttkorban. — Arról a gömbrõl beszéltünk. állatokat és a köveket is. hogy elmeséljem neked ezt az aspektust. — Nem értem. Mi ehhez a lufihoz egy fonallal vagyunk hozzákötve. Megpróbálom érezni a jelenlétét. A fogalom tehát a másolat. Ahogy az ember közeledik a befejezéshez. Eltávozása után a fotelbe ülök. és csak azután szakad el a fonal. amikor létrehozta õket? — Valami olyasmi. — Egy hatalmas adatbankhoz hasonlít. de. hogy azonosuljak vele. Egy rakás gondolat fogalmazódik meg a fejemben. — A Mátrix az energia elsõdleges formája. de a számítógépet valaki létrehozta. — Igaz az. — Kérlek. — Igen. és mehet el a gömb. Itt található minden gondolatforma. — Jó. — Mi történik akkor. — Mindent az Úr teremtett. — Mi történik velük a halál pillanatában? — Mielõtt a fonal elszakadna. a növényeket. természetesen. Baleset esetén hírtelen szakadás történik. amit most nem láthatunk. de a lélek Istentõl származik. ami a gerincoszlopban van. mintha a kéz továbbra is létezne. — Meg szeretnék állni. Ki tudnád fejteni bõvebben? — Nem tudom hogyan. majd a vállakból és csípõbõl. hogy nem egyedül csinálod. kivetítés is a Teremtõ énje. úgy vastagszik. amikor azok megtörténtek és ott is fognak maradni. úgy rajzolódik ki jobban. A Mátrix önállóan létezik. mert a születéskor nagyon vékony. Isten dolgozhat a Mátrixszal. hogy az ember magával viszi a tetteit? — A tetteit nem. az örömöt és a halált. A bánatot. hogy helytelen lenne túllépni a határt. hogy az Úr hasonmására voltunk teremtve. de ha a személy fiatal és egy balesetben hal meg? — Ez nem számít. — Isten és a Mátrix különbözõ fogalmak? — Nem. folytassuk onnan. Minden. amikor az ember elveszti az egyik kezét? Visszahúzódnak? — Nem. kb. míg a Mátrix mindig létezett. — Akkor a gömbbel együtt veszed. amikor megkezdõdik a munkálat. Õ hozott létre minket. — A növényeknél és állatoknál maradtunk. elkezdenek visszahúzódni. Ez egy erõszakos. lenyomat és energia. képességeit. hogy siettessem. rendelkezik ilyesmivel. Ezek olyanok. Isten és a Mátrix mindig létezett. — Ez valami Szentlélek. — És ha vásárolsz egy új lakást vagy egy új házat? Arra gondolok. mert az a helyé és nem a személyé. Például az ujjak szintjén vékonyak és kékek. ha mindenre válaszolna. hibáit igen. Csak a lélek része Istennek. A jellegzetességeit. Megpróbálom átvenni a megéléseit. Az nem volt teremtve. Különbözõ színük és vastagságuk van. — Jó. és utolsóként a szívben levõ húzódik vissza. — A növényeknek is megvan ez a gömbjük? — Igen. Még a szívben levõ is. így is mondhatjuk. egyfajta gigantikus számítógéphez? — Igen. aki kitalálta. — Hova húzódnak vissza? — Az összes elõször egy csatornába húzódik viszsza. gondolatait. amikor az ember csinál magának egy házat. mert a mérete megfelel egy felnõtt emberének. miközben a Mátrix nem tud csinálni semmit vele. — Mi tudjuk. amíg a ház létezik. amikor inkarnálódva vagyunk. amelyek az egész test belsejében megtalálhatóak. — És ez befolyásol minket? — Igen. Ott maradnak. A növényeknek. Az annak a személynek a környezetében lebeg. A forma. Oda mentek. — Te Mátrixnak hívod Istent? — Nem. Ugyanaz az energia felépítésük.. — És ez minden? Mi hozzá vagyunk kötve egy valamiféle lufihoz? — Nem. mert az õ energiájából voltak leszakítva. . de a testtel való kapcsolódás helyén ezernyi szétágazás van. Itt maradnak körülbelül három napig. A Mátrixból származik a Teremtés. hanem mástól veszed meg. állatoknak és a köveknek is. addig marad ott. A dolog rossz oldala. — Mi ezt Akasha Krónikájának nevezzük — Ez a Teremtés Általános Mátrixa. ami teremtve volt. Az emberek és minden a Mátrix energiájából volt teremtve.. akik ott laktak. vagy lenni fog az összes univerzumból.

— Én nem hiszek abban. lényegében negatív energiájú gondolatformák. így van. segítesz valakin. Amikor szükség lesz rá. Õk ki tudnak olvasni bizonyos dolgokat. megcsinálják helyettünk. és információkat gyûjthetnek belõle. A személynek kell szenvednie értük. de mégis valahol egy helyre tartozunk. annál jobban válsz a célpontjukká. nem csak azért vannak kifejezve. ha ebben az életében kapna mindent vissza. mert azok rákapcsolódnak erre a gömbre. ha nevezhetjük így. és nekünk is van egy ilyen gömbünk. hogy ez a dolog ne történjen meg. A Mátrixban van egy bizonyos szegmensünk. visszaküldõdik hozzád. — Igen. de senki nem hiszi. hogy mások ügyesebbek. a jó gondolat. Igazi vágyakra gondolok. de miért lennék én felelõs azért. gondolathoz. — És a karma. A földieket megtanították. Manapság a Földön az emberiség súlyos közönyben él. felkészültebbek. az energiahullámokká alakulna. A legjobb az lenne. amikor szükséged van rá. Annak az energiája megfelel a mi energiánknak. és a csend sem érdekli. Minden. A teremtésével együtt hoztak létre. csak innen jön? — Nem jön. Mi teremthetünk. hogy a békevágyam önmagában eredményhez vezetne. hogy mi képesek vagyunk a Mátrixszal dolgozni. mi teremthetünk. amíg a teremtett tárgy el nem tûnik. amit adott. Energetikailag és rezgésszinten. Mondjuk. Valamit hallottam. ellenségeskedést és szenvedélyt. tökéletesség. és a Mátrix az. — Jó. ki kell szedni. — Igen. benne élnek és az egyensúly megtartásáért felelnek. amibõl létrehoztak. akkor ezeket a rezgéseket kapja vissza. mert azokat nem lehet bebizonyítani. intelligenciát adott neki. — De nem tudnák megszüntetni és egy újat hozni létre helyette? — Nem. — Ez azt jelenti. Ugyanahhoz az energiához. mert mi részei vagyunk Istennek. Sokkal könnyebb lenne. összetartanának. és nyomot hagy ott. — És a rossz tettekkel mi történik? — A rossz tettek. és azokat más személyek foghatnák fel. amikor lazítani is lehet? — Ez nem teljesen igaz. ami nem felel meg a polaritásának. a máson való segítés szándéka. ami az Univerzumban és a Mátrixban van. de léteznek a karmák angyalai? — Igen. — De mi mindannyian egyenlõk voltunk egyszer? Nem? — Mi mindannyian egyenlõk vagyunk. ezek visszaküldõdnek a személynek. Ha a teljes szívedbõl kívánnád. mert csak a teremtõje tudja elemeire és energiájára lebontani. a te gondolatformád eljutna a Mátrixba. mert minden megélésünk és tettünk a Mátrixhoz megy. ami tárolja az energiát. Mindenki össze van kötve itt a földön. annak lesz egy ilyen gömbje? — Nem ugyanilyen. Ez az aspektus jelenti a fejlõdés. mi nem ismerjük ezeket a dolgokat. szeretet. Ahogy minél több negatív gondolatformád vagy cselekedetformád van. a többiek még annyira sem. hogy meggyógyuljon. hogy mások elképzelései. — Ez azt jelenti. Inkább ne törõdjünk ezzel. Mi mindenképpen a Mátrixszal dolgozunk. de ezek a Mátrix irányító entitásai. — Te nem hiszed. és addig létezik. elõítéletei . valójában egyensúlynak kell lennie. Inua például egy másik szegmenshez tartozik. akik kitisztíthatják a házat. békét. õ pedig gyûlöletet. A tudatalatti szintjén vagyunk öszszekötve. Elkövetsz egy cselekedet. és befolyásol minket. A Mátrix eredetileg egészséget. — Tehát Isten megalkotott minket. amelyek azon a helyen történtek. Ezek amolyan balszerencsék. hiszen rossz. a Föld és a Naprendszer szoros kapcsolatban van az emberrel. mert az illetõ helyé. teremtéshez tartozunk. — Be lehet bizonyítani. sors. ha egy ember le akarja dobni az atombombát? — Mert te hallgatólagos beleegyezésedet adtad. vagy legalább te arra gondolnál. de mindannyiunknál belülrõl kell jönnie és nem mások által mondva. Ezért minden olyan dolgot. A Mátrixba bemegy az energia-forma. mivel ott található. Miért dolgozzál. Ez egy törvény. Mi több. — De az embernek nem a jólét és harmónia felé kéne hajlania? — De igen. Tudod. kitalálni új dolgokat. — Jó. — A következõ életében? — Igen. Nem történik semmi a Mátrixban miattuk. ennek ellenére mi a Mátrix szintjén vagyunk összekötve vele (az Inuával). ha nem találunk ki semmit. itt így ismerik õket. A Mátrix ugyanazon szegmenséhez tartozunk. Ha azok. Különállóak vagyunk. még akkor is. és meg kell állítani valahogyan. hogy ez a dolog nem jó. Ezért tud az ember fejlõdni. Az ember visszaveszi azt. Ezek tökéletes harmóniában vannak 8 vele. Így õk felügyelik azt. És hogy lehet ezt a dolgot megcsinálni? — Vissza kell küldeni annak. az mindenkivel történik. Ez konzerválódik ott és abban a percben. és amit kigondolunk. a haladás alapját. csak valami hasonló. és eltüntetni. egyenlõ. mert a Mátrix elsõdleges állapotában harmónia. hogy jót okozzanak. hogy testfelvételkor betartsák a törvényeket. és hagyjuk a dolgokat a maguk medrében arra alapozva.— Vannak olyan személyek. tervhez. amelyek a lélekbõl fakadnak. Igen. õk meg tudják tisztítani az interferenciáktól és a töltésektõl. hogy az inuakik a testvéreink? — Igen. Ám ami valakivel történik. de nem feltétlenül. Egy ember tettei az összest befolyásolják. — De miért? — Mert azok energiaformák. Ha van képességük rá. akik nem értenek ezzel egyet. aki létrehozta. Az embereket még a béke.

amit az ember csinál. életerõs. csak egy van belõlük. . hogy hány másolatot készítenek róluk. A mi helyünk azon a bolygón van. felnõ és így marad. életerõsek vagyunk. egészségesek vagyunk. hogy megértsék? — Én azt ajánlom mindenkinek. különböznek a Mátrixból származóktól. hogy az energia a közös gömbbe jut. és sietünk. Azt mondták nekünk. hogy nem tartozol a csoporthoz. vagy ha hozzátesz még valamit? — Minden szó felszabadít egy fajta energiát és színt. amihez a többi kapcsolódik. Erõs. Miért? Még nem sikerült megértenem. Mi programoztuk be magunkat. de a gömb a saját helyére kerül. hogy visszajussunk a Mátrixhoz. vagy még a gyermekeinket is rácsatoljuk. mit értünk a poklon. és az enyéméhez hasonló házat épít? — Nem számít. Mi most egy gondolatenergia-formát hozunk létre. Vagyis mindennek. hogy nem szeretnél csatlakozni. kapcsolatba lépnek azokkal. a szegmenshez. de ezek közösek. hogy túlnépesedünk. a nekik megfelelõekkel. amely azt mondja. és utána valósul meg anyagi szinten. Miért? Ki döntötte ezt el? Isten? — Nem. amelyek a maguk módján egy nagyobb. élünk és meghalunk. és más energiájuk van. hogy mást szeretnél. A mátrixszegmensünk több szintbõl áll. amelynek részei vagyunk. Minél többet kell segítenünk. — És hogy csináljam. — Jó. hogy minél hamarabb meghaljunk. Hogy végtelen sok ember születik.vagy információi alapján döntsenek. az energia eltûnik. hogy nem fogadod el. 9 — Vagyis. egyedi gömbje. — Megértettem. — És az állatok? — Azoknak saját gömbjük van. — Ez nem idõveszteség? — Én is ezt mondom neked. amelyet mi hoztunk létre. hogy elmehessünk. akik ott vannak. — Jó. és mi megvásároljuk? — Nekik megvan a saját gömbjük. hogy csatlakozzanak rá minden vasárnap 22. — Vannak. érettek vagyunk. szeretetteljesek vagyunk. — Megéri! — Azt mondtad. mert a létrehozó változik. Ha a lenyomatot benne hagyták volna a gömbben. részed lesz a benne alvók megéléseinek. — Ha a szomszédom ugyanahhoz az építõhöz megy. amiket mások csináltak. hogy megszületünk. — És sikerülni fog? — Persze. A gömbök a nekik megfelelõ rezgésszinten vannak. Minden vasárnap 22. az ember által teremtetteknek saját gömbjük van. — Megpróbálni megpróbálhatjuk. amelyek a tulajdonosuknak bajt okoznak. hogy minél hamarabb felnõjünk. amelyhez természetesen mindannyian rácsatlakoztunk. Amikor egy ember meghal. A kezdeti objektumnak megvan a gömbje. a megmaradt energia a tárgy valamiféle lenyomata. próbáljuk meg. amit Isten hozott létre. hová megy a gömbje? — A Mátrixba. amely megfelel a tartalmának. akik szeretnék megismerni vagy megértik azt. megváltoztatod a huzatját. de idejövünk. — Jó. Mit kell tennünk? — Öt percen keresztül ismételve azt mondjuk. de ez azt jelenti. Mi egy gondolat-energiaformát hoztunk létre a Mátrixban. de kisebbek. megfested. Másképpen nem megy. de ha mindenki másképp gondolja. Például. de mégis el szeretnél menni? — Ez magától szabályozódik. amire általában gondolunk? — Nem tudom. amihez tartozik. tökéletesítenünk. A lélekszámot csak a Mátrix határozhatja meg. függetlenül. hogy vannak átkozott gyémántok. A természetben mindennek megvan a Mátrixból származó gömbje. tudományosan megmagyarázva ezeket a dolgokat. hogy az ember halhatatlan. akik elolvassák ezt a könyvet. az nem lett volna kiszedhetõ. az elején egy gömb formájában jelenik meg. amihez fel fognak sorakozni mindazok. annak nincs meg a saját gömbje? — Nem. hogy fiatalok vagyunk. de például tudjuk. akik hasonló rezgést küldenek. hogy minden. és egyúttal. és nem létezik halál. Örökké élni fogunk. Ha megtisztítod. és onnan mindenki kiveheti? — Nem. jók vagyunk. Mi döntöttük el. õ az eredetivel van összekötve. minden szabályozva van. — Jó. amely egy gondolatenergia-formát hozott létre. megvan a saját. ha vásárolsz egy ruhát. hogy a ruha megtartja az ember lenyomatát. Semmi nem zavarhatja meg. így fogunk eljárni.30-kor az új gondolatenergia-formára. Neked kéne mondanod. Mi van azokkal a dolgokkal. amely materializálódott. de saját gömbje lesz. egészséges. frekvencián volt létrehozva. — Ha nem hal meg senki. sõt! Egy új gondolat-energia-formát fogsz létrehozni. növényekkel és a többivel. mert az egy bizonyos hullámhoszszon. — Létezik pokol? Arra a pokolra értem.30-kor. — Emberek által létrehozott dolgokról beszéltem. lehet ugyanolyan. Ez történik a kövekkel. Az a gondolatenergia-forma a mátrixból. újjá válik. amikor egy számítógépet veszel. és mit csinálnak? Egyszerûen ott vannak? — Nem. azok számára lesz elérhetõ. — És hogy van az. Mi azt akarjuk. Ha például örökölsz egy ágyat. El kell jutnunk az igazság és teremtés megismeréséhez. amely egy másik nagyobbhoz kapcsolódik. hatalmasabb gömbhöz csatlakoznak. annak alapjául egy elképzelés szolgált. Megszületik. amelyben megtalálhatóak a faj jellegzetességei. — Ne idegeskedj. aki viselte azt? Azt jelenti.

Az emberek és a bolygó megérdemli ezt. — Hogy csinálhatjuk meg ezt? — Elsõsorban. Többé ne engedje meg. hogy nagyon különlegesek. hogy bojkottáljad a választásokat. a demokrácia. — Szép lenne! 10 — Én csak annyit mondok. hogy befejezze a karma törvényét. hogy ez egy karma dolog.. Nekünk nincs semmilyen karmánk. — Igen. mindenki saját maga. indigó gyermekekre gondolok. egy csalás. az élelem. ha a vezetõink egy részét eltávolítanák és elvinnék innen! — Akarjátok! Valójában minden egyes vasárnap este akarjuk együtt. te ezek közé tartozol? — Nem. hogy saját maga döntsön. hogy ez egy utópia? Akik a bolygó gazdagságát birtokolják már évszázadok. és az egyikre szavazok. mert mi elfáradtunk! — Igen. Meg kell mondanunk. hogy nem lehet! — Talán megpróbáljátok ti. egyetlen család kezébe adta volna. hogy teremtésének egy részét Isten csak egyetlen ember. elszállítva egy másik szegmensbe! — Én azt hiszem. nem jöhetnének többet ide. a mostaniak. hogy az igazság és az élet elvétessék tõle. aki az Igazság ellen szegül. békéhez. mint rávenni magad. Máskülönben. megalkossa a maga törvényeit. hogy neked is bármid lehet. mit jelentene. aki megszegi a játékszabályokat. és õk lényegében a mi segítségünkkel maradnak itt. Igaz. hogy változnak. rendelkeznek ezzel az elõjoggal. — Azt hallottam. Meg kell értened. káosz lenne! — Nem. hogy azok tényleg vezetik. rokonaik… — Sokáig érvelhetünk. — Ostobaság. mint gondolatenergia-formák mindig ugyanazok. a szabadság. hogy érveik vannak az egyik vagy a másik mellett! — Jó. a gyilkosok vagy a diktátorok végtelenségig élnének? — Többet nem lenne lehetséges. akkor mi lenne? Tudd meg. ha Hitler. és csak utána mondd. a leszármazottaitokért tegyétek! — Milyen szépen és egyszerûen hangzik! Megérted. — Jó. egyszerûbb az örökséget okolni … sokkal egyszerûbb. Az egész: a választások. Nem megyek szavazni. Apropó. egyedül gazdálkodjon. a másik meg gyilkos. — Jó lenne. Ezt érdemeljük. illetve olyan helyre vinnék õket. mint a többiek.— Felfogod. és a rezgésüknek megfelelõen ki lennének taszítva a Föld mátrixszegmensébõl.. hogy segítse a bolygót. hogy logikus legyen. akkor egyik sem gyõzne. hogy kötelezõen két államelnök közül kell választanod. mi egyetértünk velük. a logika azt mondja. Az altalajkincsek. Másodsorban kérjétek a Mátrixtól a rabságból való felszabadítást és a szabad kormányzás jogát. ami nem az övéké. Gondolkodj! Ha odatesz egy papírt. A kristálygyermekek közül . és az egyik mindenképpen gyõztes lesz. azok kiszedve legyenek. Többet venni annál. hogy minden megváltoztatható. és megfontoljon dolgokat. — És az elsõknek ki adta ezt a jogot? Isten döntött így? Van valamilyen papírjuk? Valamilyen egyezségük vele? Õk egyedül adták maguknak.. hely szerint. Hogy kinyisd a szádat. Valójában az ember azon a ponton van. de õk több ezer éve ugyanazok. Ha nem versengenénk a szomszéddal. akik a bolygót vezetik. Egymást váltják. de elmennének az embereik. Õk másféle lelkek. Melyiket választod? — Egyiket sem. amikor szükségük van rá. amíg nem válnának olyanná. Ha senki nem menne el. azzal a módosítással. semmiképpen sem. bármikor. Nem mindegyik. hogy a kettõ közül csak az egyik fog nyerni. Ez lenne az elsõ lépés. hogy megold… — Hát ti. és az egyik erõszakos. mindanynyinktól elvették. hogy a többség szabja meg az irányt. Miért? Mert egyesek azt hiszik. de megvan a lehetõsége. Miért? Kérjétek a jogaitokat! Saját magatokért. a törvények valójában egy színlelés. eltávolítva. Elvették azt. hogy az emberiségnek kezébe kell vennie a saját sorsát. Mi nem tartozunk senkinek semmivel. Ahhoz a ponthoz érkeztünk. hogy vigyen el mindenkit. Õk választották magukat. higgyetek abban. de ha elmegyek. ide-oda sétálnak. Az nem engedné meg többet nekik. mert akkor az emberek megértenék. A megérzésre és a lélekre nem szabad hallgatni! Elõször próbálj meg valamit. de még rosszabb. de nem mindegyik. mint amire szükség van. mindig ugyanazok. kiáltanunk kell a szomszédoknak. és kiválassza a vezetõit. a levegõ. de lényegében. de ha a tulajdonjogot nem tartanánk be. — Helyes. Ezt mondván. ha nulla jelenlét lenne. — Ám mi vagyunk azok. akik a vezetõket választottuk! — Nem. hogy akik nem felelnek meg a Mátrix igazságainak. hogy a világot vezetik? — Igen. amelyekrõl azt állítják. rokonoknak: Vége! Elegünk van! Elég volt idáig! Állj! Mostantól kezdve szabadok vagyunk! Kérjük a Mátrixot. úgy értem fizikailag. ha akarod vagy kívánod. egészséghez és örökkévalósághoz csatlakozna.. — Persze. Ki lennének zárva a Mátrix által a reinkarnáció alól (az itteni reinkarnációra gondolok). az újonnan jöttek. hogy minden az övéké és elvehetnének bármit. Máskülönben az életet úgy mutatták be nekünk. aki valamilyen formán leigáz és elnyom. hogy így kell lennie és biztosan így is lesz. értelmetlen. Badarság. a bolygó gazdagságai mindannyiunkat megilletnek. így tehát nem kell fejet szegnünk. a kristály. a víz. — A különbözõ okkult szervezetekre gondolsz. név szerint. generációk óta. — Igen. az üzemanyag. ami megfelel a rezgésüknek. ha nem csodálnánk meg egy házat vagy egy autót. akinek a felépítésében szerepel a lila szín jött azért ide. nincs más választásod. Ha az emberiség az élethez.

azok emelkedett entitások. Ugyanúgy az autizmusnak kevés esetben van köze az e világba való alkalmazkodással. hogy tudatosan rákapcsolódjon a Mátrix memóriájára. Teletömik gyógyszerekkel.. az árnyékba maradjanak. pontosan. De különben Aghton azt üzeni. a Mátrix más szegmensébõl származnak. és ott maradnak. Akik a Mátrix ugyanazon helyérõl jönnek. mint a többiek. kiközösítik õket. Ez a maga módján a következõ életben is kapcsolatot tart velük. Békén kéne hagyni õket. Százezer év alatt eltávolodtunk egymástól. — Ez a helyzet. hogy segítsék õket. — És akkor mi van velük? — Nem gondolok mindegyikre. A jó érzéknek semmi köze a mezõ színéhez. Összegyûlnek azok. hogy a tér és idõ uralható. mi fog történni? — Õk a Mátrix egy másik szegmensébe lesznek vezetve. Õk alkalmazkodnak a legjobban és leghamarabb az új rezgésszinthez. hatalmas hibákra gondolok. — Értsem úgy. Hagytak valamit az emberiség számára. és bánni vele. de azt mondják az autista. hogy rosszul használták vagy értelmezték és most azért jöttek. feltaláló vagy forradalmár volt. A problémájuk az. . és most elérkezett a kiegyenlítõdés pillanata. Valójában nagyon kevesen vannak. hagyni kell. — És velünk. — Igen. akik egy jól meghatározott céllal jöttek ide. Õk a Föld kezdete óta ott vannak. hogy segítsük õket. akik egy bizonyos energetikai és rezgési szintnek felelnek meg. egy bizonyos szinten összekötõdünk. Nagy. bizonyos rezgésszintû szegmens létrehozását döntötték el. amit mi nem látunk. akik mi most vagyunk. érzékenyek. a kapcsolattartás szükségét. hogy nem agresszívak. — Beszélnél nekem a többirõl? — Nem. ebben a helyzetben. hogy ne legyenek képesek ugyanazt a dolgot újra elkövetni és emellett.. — Hát nem különböznek az univerzumok. a bolygó segítése a céljuk. — Ez az elsõ kiegyenlítõdés? — Nem. éppen most. — És ez a dolog mindig megtörténik? Egy helyre vihetik az összes szegmens entitásait? — Igen. Máskülönben a belsejében ez bármikor megtörténik. — Igen. ha egy új. Ennek ellenére a mi felelõsségünk. érzik a közeledés. azok magasabb entitások. akik nem tartoznak ehhez a kategóriához? — Õk nemes lelkek. — Lehetetlen. Egy idõ után kitisztulnak a szegmensek. Õk azok. hiányosságokkal rendelkezõ gyermekekrõl. de a nagy részük hibázott a bolygó vagy az emberek ellen. Ugyanabból a kovászból vagyunk gyúrva. Egy bizonyos szinten összekötõdünk. hogy nem felelnének meg. — És a többiek. hogy más is 11 létezik az anyagon túl. amiben mi jelenleg vagyunk? — Gondolkodj. A szülõk azok. ki marad. amikor õk különlegesek. Abban segítenek. ha kifejezhetem így magamat. A többségük úttörõ. Ezek egy helyre lesznek téve. mert õk hozzánk tartoznak. de azoknak rezgésszinten meg kell egyezniük. megfelelnek neki. hogy visszaküldje nekik azt a rezgést. és a rosszak elmennek? — Nem tudjuk szétválasztani a jót a rossztól. Õk halálukkal a Mátrixban hagyják ennek a súlyát. és akik velük találkoznak. és létrehoznak egy új mátrixszegmenst.egyesek azért voltak küldve. mert õk rezgésileg nem felelnek meg. mi lenne? — Ez lehetetlen. hogy nem mindegyik hiperaktív és rosszul nevelt gyermekkel kell elnézõen bánni. akik új irányvonalakat nyitnak. akik be tudják bizonyítani. Inuakik azok voltak. hogy megváltoztassák azt. Akik máshonnan jönnek. többiekkel. amíg nem indul be egy új tisztulási folyamat. hogy olyanok legyenek. ez a harmadik. udvariasak. Mindkét kategóriának megvan a képessége. mert nem ismerem azokat. hogy kifejlesszék igazi képességeiket. Õk azok. bár lehet. és ki megy el. Õk azok. és felhasználja a tudását. akik bizonyos szempontból túltengõeknek tartják és megpróbálják a nevelés kudarcát egynéhány olvasott dologra kenni. Ha összetennénk a földieket és az inaukikat egy helyre. Ez egy rezgési tényezõ. hogy nem felelnek meg a bolygó rezgésszintjének. mivel a Mátrix ugyanazon szegmensébõl jönnek. meghódítható. sõt függnek tõle. és letargiát (közönyt) küld nekik. hogy két világban élnek. és a problémáik ellenére szeretetet sugároznak. Ezért a társaik elutasítják. Onnan ismered fel õket. de akik az elõzõ létezésük egy bizonyos pontján szintén nagyon megzavarták a Mátrix mezõjét. amit csináltak. Látják azt. — Már meggyõztél! Nem akarok ellentmondani neked! Beszélnél nekem az indigó gyermekekrõl. — Mint egyfajta új közösség? — Igen. bolygók és fajok? — Ahogy mondtam. hogy a gondolat ereje a legerõsebb rezgéshullám. akik képesek lesznek visszaszerezni a Földet. különlegesek. Az embereknek még nincs meg az a képességük. hogy destabilizálják. Forradalmasítani tudnak bizonyos területeket. akik segíteni jöttek a Földért? Õk honnan jönnek? — Õk vagy a Földnek megfelelõ szegmensbõl vagy más szegmensekbõl jöttek. és bizonyos szocializáló programokra teszik. ide is egyforma rezgésûek voltak hozva. akik nem fognak az új paraméterekre hangolódni. csendesek. de más törvényeknek engedelmeskedünk. hogy idõrõl idõre az univerzum szétválasztja az entitásokat? A jók együtt maradnak. barátokként kezelik õket. A Mátrix dönti el. és csak akkor. — Itt ellentmondok neked! Ezek a dolgok a segítségükre vannak! — Nem igaz.

felvetted a testet. nem léteztek korábban a Mátrixban. de hogy? Nem jöttek rá. Megpróbáltam tudatosan feléleszteni. akik képesek egy gondolatformával teremteni. Még léteznek más gondolatenergia-formák. és én felvettem azt. gondolataikkal és megéléseikkel. Akkor kezdtem el gondolatban beszélni. Vegyünk például egy repülõt. hogy megnyilvánuljak. — Igen. — Én azt hiszem. — És nem jöttek rá? — Nem. — Tegyük fel. Semmi sem létezik véletlenül és önmagától. Tudják. és ezt védõ entitások irányítják. — A gyermek érzékenynek született. Pár percig leállt a szíve. aki feltette a kérdést. — Eldöntötték. — És az embereknek nincs? — Nem. Sajnos. Hogy megértsem a mentalitásukat és az életmódjukat. bizonyos dolgokat kérdezve magamtól. ezek az ötletek. Semmi értelme megzavarni az egyensúlyt. hogy születtél. A második változatot használják a leggyakrabban. Megállni szeretnél? — Igen. materializálta. hogy fog jönni az angyal. amely valójában a kedvenc ünnepem. mint gyermek? — Nem születtem. nyugodtabbak. aki normálisan született kilenc hónap terhesség után. hogyan lehet a madarakhoz hasonlóan repülni. segítik. Sajnos nem csak jó és hasznos dolgokat. de errõl a következõ alkalommal szeretnék beszélni. mint például a találmányok. Neki a hatodik hónapban kellett volna távoznia. akik nem engedik meg. aki megõrizheti az eredeti mátrixszegmens memóriáját. nem értem. Te választottad a helyet és a szülõket? — Nem igazán. egy gondolatrezgés-forma. — Vagyis õk jobbak. Vagy reinkarnációra küldenek egy entitást. — Igen. Akkor jöttem én. Istenhez hasonlóak. mert õk egyvalamiben mások. Anyám azt mondta. — Mondd csak. Õ távozott. és keresztül kellett mennem a tanulás állomásain. — Ez azt jelenti. mert én ott voltam helyette. Két megoldás létezik. mint minden földi lény. de a biológiai óra és a test funkciói csak csecsemõként engedték meg. — Hogy csinálják ezt a dolgot? — A tetteikkel. és onnan kivehették azok. Aztán a tudatosságom önmagától eltûnt. Dávid azért született e világra. Hat hónapos korában az anyja az ágyban találta. hogy valami különlegeset hozzál? 12 — Igen. de elõtte jó lenne. Mindenki. mondhatnánk. — A gyermekük. — Lennél kicsit pontosabb? Nem értettem semmit. továbbfejlesztette az ötletet. hogy meghaljon. mert megkaptam a karácsonyt a boldogságával és fényével. mert azok a központi gömbre csatlakoznak. dehogy. amikor is egy szép napon. hogy más gyermekük van? — Nem. és gyakorlatba ültette. Elfelejtettem mindent. hogy elkezdtél forgolódni. kómában. — Miért? — Hogy megtanuljak alkalmazkodni az emberek és a hely rezgéséhez. ha megértenéd. és megszülettél. hogy hogyan kerültél te ide a Földre és miért. következésképpen a programjának megfelelõen el kellett volna hagynia ezt a világot. — Beszéljünk ma arról. ahol megpróbálták visszahozni az életbe. Azt több ezer évvel ezelõtt már az elsõ ember kitalálta. — Az állatok megzavarhatják a Mátrixot? — Nem. aki ugyanarra a hullámhosszra került. Ugyanaz a test volt. hogy neked hozzáférésed lévén az inuakik életének adataihoz. hogy beállítódjon. hogy nem tudtam aludni. képtelenség lett volna. szeretõbbek? — Õk már nem zavarják meg a Mátrixot. Az orvosok azt hitték. Õk jelentették az egyik elérhetõ lehetõséget abban a percben. — Igen. Olyan izgatott voltam. és átvettem a helyét. aki megfelelne a legfejlettebbnek itt a Földön. Akkor a lelke szétvált a testétõl. Ellenkezõleg. Elszaladt vele az orvoshoz. — És te eljöttél. pozitívan feltöltõdjön. õ beteges gyermek volt. hogy az inuakik engedélyt adnak a kristályok fényének fémek megmunkálásában való felhasználására. — Te azzal az öntudattal léptél be a testbe. aki erre a dologra gondolt. A Föld szegmensében levõ gondolatokat az emberek hozták létre. — De nem léteznek Isten által létrehozott gondolatok? — Nem. IV. de õ meghalt. Tehát az ember is tud materializálni dolgokat. akiknek szánták? — Igen. amikor valaki. de nem így volt. — Sok idõt vesztettél! — Nem. semmivel. Ez volt a programjában. — Nem értem. de egyeseket az emberek csinálták. hozzátette az energiáját. Akkor úgy döntöttek a Mátrixban. hogy mindennek van logikája. mint bármely halandó. vagy egy gondolatenergia-formát küldenek a Föld mátrixszegmensébe. Mi mást tehettél volna? — Ez egy kicsit bonyolult. azért jöttél.Nem létezik már az Inuán olyan. amelyeket más szintek entitásai hoztak létre. hogy vagy aki vagy? — A belépéskor tudtam ki vagyok. Egész idõ alatt meg volt fázva. Minden dolog vagy minden élõlény mögött egy gondolat bújik meg. és valaki el- . Egyes ötleteket már korábban kigondolták. — Látom. hogy felélesztették. Nekik volt egy gyermekük. hogy állandóan ehhez kapcsolódnak és harmóniában élnek vele. hogy én átveszem a helyét.

egy különleges megtestesülést megelõzõen megmaradnak a sajátosságaid és a mátrixbeli memóriád. a probléma az. mert egy magasabb helyre került vissza. hogy felelevenítve ezt. mert egy küldetéssel jöttem. segített entitás voltál. — Aghton beszélt neked az Inuáról? — Nem mesélt. el kellett volna vegyül13 nöm vagy. — És Dávid entitásával mi történt? — Õ visszatért a Mátrixba. — Ha te egy különleges. mivel a fej csak egy hat hónapos gyermek ismereteit tarlamazta. A többi abban a mátrixszegmensben van. — Tehát a szülõk valahogy ki voltak választva! — Nem. te a karmát másképpen értelmezed. ha tudod hogyan kell. amit a múltban a Mátrixban hagyott. szúrásokat. De nekem. mert sem anyám. Utána magadénak érzed a tested. de a szüleim nem ezek voltak. hogy inuakiként újraszülessek. hangokat és rezgéseket mutatva nekem. csakhogy a gömb abban a pillanatban szabadul fel. — Ha egy entitás egy felnõtt testet vesz át? Lehetséges? — Igen. természetesen. — Vagyis átvetted a karmáját? — Nem éppen. — Így vetted fel a kapcsolatot Aghtonnal? — Valójában õ vette fel a kapcsolatot velem. — A Mátrixban csak egy bizonyos idõ áll a rendelkezésedre? — Igen. egy másik veszi át a helyét. Ez kezd szétágazni. de akkor rendelkezik a felnõtt test elõnyeivel és sokkal több lépést tehet meg. sem apám nem akart engem meghallgatni. mint ahonnan jött. képeket. Õ mondta nekem.kezdett válaszolni nekem. és sokkal korábban és optimális körülmények között nyilvánulhattam volna meg. majd pedig a test egy fényesség többletet kap. — Mi tudjuk. és egy másik lehetõségre vár. Sõt elindítottam az entitás megtestesülésének folyamatát. — Miért? — Mert megvolt a veszélye annak. mert ez egy egyveleg. — Igen. — Leírnád nekem a testátvétel folyamatát? — Igen. akik egy ezoterikus irányzatot képviseltek. amely a mátrix mezõjébõl lép ki. . ez egy utolsó percben történt döntés volt. tudatosan szétbomlasztva a testem. hogy te szembe kell. és akkor fogja elhozni. amelyek meggátolják a tudás és a fejlõdés kibontakozását. Színében és erejében a villámhoz hasonlít. amit én átvettem. de anyám meggondolta magát. megéléseket. amikor a fonal elválik a testtõl. Ez az ellentétese annak. amit halálnak hívunk. — Miért? — Mert a program. el akarok majd menni. korlátozott mozgáslehetõségem volt. A lánynak terherbe kellett volna esnie és meg kellett volna szülnie engem. — Túl tudom tenni magamat rajtuk. mert nem maradhatok sokat a Mátrixban. majd a szívbe és innen a gyomorba. de a félelem miatt nem értette meg. hanem áttértem a másik szintre. mintha egy filmet néztem volna. nem akartak többet a gyermeket? — De igen. ha tudod hogyan. de nagy intenzítású felvillanás. hogy visszajöjjön. — És ez helyes vele szemben? — Igen. amikor ezt eldönti magában. hogy megértsem. A legrosszabb az volt. amely valójában egy nagy misztikus iskola utódja volt. Valójában a félelem és a gyûlölet az egyedüli földi érzelmek. az Inuára való születésemtõl az elmenésemig. mintha a tvt nézném a fejemben. újraéltem az életet. sõt megtiltották. és várva a megfelelõ pillanatot. — És õk meggondolták magukat. — És nem várhattál még? — Nem. amelyeket most megoldani hozott ide. — Ez azt jelenti. hogy vártad a megfelelõ pillanatot! — Igen. Elég sok idõre volt szükségem. megkérdeztem. hogy ide jöhess? — Nem haltam meg. hogy túl fiatal. és ezt a dolgot végig kell vinni. a saját kedved szerint irányíthatod és utasíthatod. ahogy mondtam. — Te meghaltál az Inuán. Így vettem át Dávid helyét. És ezen kívül minden megoldható. éhséget. hogy földiek nem akarják tudatosítani ezeket a dolgokat. amit õ hagyott és amit én hoztam magammal. hogy furcsa vagyok. így reális támogatást kaptam volna. hogy egész idõ alatt figyeltek. hogy magamra maradtam. Ha többet idõztem volna. — És ha komoly egészségi gondjai vannak? A jövõre gondolok. Az elmém szemeivel néztem. miért nem mondták meg neki? — Megmondták neki. hogy másnak beszéljek a dologról. — Azt mondtad. de a benne lévõ energia megzavarhatja az entitás egységét. Én átvettem a nagyrészét azoknak a zavaroknak. nézzél a problémáival? — Igen. Vladup is azt mondta. Érzed a fájdalmat. de csak azokat. fejbe és végtagokba. ahol most tartózkodik. és visszaszereztem a tudásomat. — És rossz volt? — Igen. miután túllépett egy bizonyos idõt. hanem egy fiatal pár. de õ úgy gondolta. és megszakította a terhességet. Olyan volt. Még a barátom. belépve a fejtetõn keresztül a hátgerincbe. Láttam a bolygó történetét. amivel érkezett a testre volt hagyva. Amivel nem voltam tisztában. de csak akkor léptek kapcsolatba velem. és õ válaszolt. és ha nem fejezem be ezeket a bolondságokat. meg voltam tervezve. amikor a kapcsolatom a Földdel teljesen stabilizálódott. nem fog többet játszani velem. mindent. hogy ide jöhessek. Álmokat is küldtek neki. Ez egy rövid.

a Föld pulzusával. hogy nekünk a franciákkal és a kínaiakkal együtt nem lesz különösebb eseményben részük. de nem érdekelnek. de ez azt jelentené. mint a fejlõdést és önzetlenséget. barátait. a másik meg balesetet szenvedett az átvételkor. Nem emlékezne semmire. mert a test felvevésével átvenné az információit is. — Sok személy van itt? — Nem tudom. — Nem lenne amnéziája. Minden nyugodtan fog lezajlani. a test nem volt bõségesen oxigénnel ellátva. az egyik hegyen még egy nagy jelentõségû információs tudástár is van. A jelenlegi élet emlékei tárolva vannak a Mátrixban és a fejben is. — A többiek tudják. — Meddig maradnak így? — A test halálával mehetnek csak el. hogy ellenkezik? — A többiekkel mi történt? 14 — Azt tudom. — Mi miért nem tudunk róla? — Halljuk. — Miért történtek ezek a balesetek? — Ahogy én értettem. mert a törvényeket be kell tartani. megkezdték a kommunikációt és minden rendben van. de a Rózsakeresztesek Rendjéhez tartoznak. — És amikor az entitás megtudja. amely valójában ugyanúgy van energiával. amikor befejezõdik a programjuk. Ez egy földi jármû. mert mindkét szülõ támogatásának örvend. az emlékek a testben maradnak tárolva. amelyek nagy értékû információkat tartalmaznak. — Adnál rá egy példát? — Nem. nem ismerné meg a rokonait. így tehát magasabb ezoterikus ismeretekbe van belátásuk. amikor az új fonal rögzült. hogy az Inuáról tizen jöttünk. az agy károsodott. egy Kínában és egy Németországban. Igaz. ezek zavart idéznek elõ. — Azt veszem ki. honnan tudhatod. Neki is alkalmazkodnia kell a testhez a hely rezgésével. amikor elérhetõvé válik számunkra ez a kincstár? — Nem. aki a testben volt. és így a testet most két lélek lakja. de akikrõl beszélek egész biztosan nem negatívak. amnéziája lenne. hogy a teste nem volt az elejétõl az övé? — Függ az alkalmazkodási szintjétõl. amelyek jönni fognak. Én a harmadik voltam. hogy sokan tudják. amely az evolúció során felmerült. itt viszont nincs annyi munka. Az entitás. teljesen más. — Miért választották ezt a szétszórást. Azok közül. hogy az entitás nem tartja be a törvényt. Nem törvényszerû. csak én vagyok itt egyedül. A nyolcadik hol van? — Egy speciális helyen. Annyit tudok. kérdések. — Az elhelyezést az események fontossági sorrendjében csinálták. amikor a rezgése megfelel a Földével. hogy helyrejöjjenek? — Nincs. hogy vannak olyan irányzatok. — Veled egy idõben? — Nem. mert nem az én feladatom. — Sok idõ van addig. — Én Aghtonnal beszéltem? — Nagy részben. amit nem lehet irányítani. az egyiknél az átvétel túl sokáig tartott. Vannak személyek. — Veled együtt hét. hogy magától aktiválná a tudatosságát? — Nem. . meggondolta magát. — Nincs lehetõség arra. Ezek egy bizonyos pillanatban fognak feltárulni. különbözõ idõpontokban. de nem akarják elmondani. Akkor tudja meg. ez pedig csak akkor jön el. amelyek a saját jólétüket helyezik elõrébb. — Miért? — Mert ezen a területen nagyon fejlett lények éltek. — Miért nem tudta idáig senki? — Aghton azt mondja. hogy nagy üressége. akiknek sikerült átvenniük a testet. — És Romániában vannak? — Nem. — Ezek nem befolyásolják a Mátrixot? — De igen. továbbítják a kapott információkat. hogy rajtam kívül csak héttel tud kommunikálni. amelyekre a helyes válaszokat általában elrejtették. A földi tapasztalatok és érzelmek biztosítják a test helyes mûködését. amit Agthon nem mondhat meg neked. tudatosak? — Aghton azt mondja. Egy még nálam is fejlettebb. étellel táplálva mint tapasztalattal. Valójában a Mátrixba a tettek gondolatenergia-formája jut el. — Ellenkezõleg. hogy jól vannak. Ugyanakkor ezekhez hozzáférve minden olyan kérdésre választ kapunk majd. akik éppenséggel beléptek már oda.— Ez azt jelenti. elfedték vagy megcsonkították. Akárcsak a tapasztalatok és érzelmek. — És mi történt a másik kettõvel? — Az átvétel kudarcba fulladt. sõt. — Nem lehet semmit sem csinálni? — Nem. de más típusút és csupán az illetõ lélek mátrixszegmensében. hárman Amerikában vannak. — Nem valami sátánista szervezethez tartoznak? — Nem. — Mivel foglalkoznak a szülei? — Kutatók. Mindennek logikája van. egy Franciaországban. Egyesek már használják. — Õk a dolgokat nem ismerték korábban? — Nem. Bizonyos kockázatok vannak. — Az egész Romániát ezek a lények lakták? — Fõleg a jelenlegi ország közepén. ami nagy zavart idéz elõ a rendszerben. amelyek a elkövetkezõ nemzedékeknek egyfajta energiaburát hagytak. — Jó. A nagy része mesének gondolja.

— A többieknek nincs? — Nincs. mert nem leszünk védettek. amit megnehezített az antibiotikumokkal szembeni intolerancia. amelyek felügyelik a teljes rendszer mûködését. Valójában lehet. amit az õsök hagytak. az volt az érzésem. — Meg tudod mondani nekem. — Mit mondhatsz a mi országunkról? — Az egyetlen ország. Azokon a helyeken valamiféle energetikai képzõdmények jelennek meg. Megtörténhet. Megtudom tõle. hogy megszállta valami? Kinyitom a számat. Nem minden ember van felkészülve arra. akik aztán elmentek. amelynek hét aktív csakrája van. Elmenésük után sokáig álltam ott gondolataimba süllyedve. Iránban és Tibetben vannak. . hogy bolondnak higgyen. — Romániát érinteni fogja ez a víz? — Nem. hogy lesz egy nagy földrengés. hogy válaszoljak. hogy nem õ az! Megbeszéltem a pappal is ezt a dolgot. — És Romániáé? — Az egyik Felsõszombatfalván (Brassó megye). de nem abban a sorrendben vannak. Itt csak gazdasági jellegû problémák lesznek. hogy történik-e valami rossz globális szinten az elkövetkezõ évben? — Igen. Az embereknek ugyanannyi központjuk van. amikor kinyitotta a szemeit. de többet nincs jogom tudni. egyezõek. vagy nem jutottál arra a szintre. — Hogy túléljenek? — Igen. Ausztráliában. Azon gondolkodtam. és benépesítették az egész bolygót. A kollektív tudat. Nem szeretném. mert nem százszázalékosan aktívak. nagy gazdasági gondok lesznek. — Milyen szerepük van ezeknek a piramisoknak? — Ezek különbözõ energetikai támadásoktól védik meg az országot és olyan gondolat-energia. Úgy a helyét. és ördögûzõ szertartásokat végeztettem. betöltve azok szívét. Ugyanitt voltak az elsõ lények létrehozva. hogy így van. nem szeretném. amikor eljön az ideje. láthatják is talán. amelyrõl beszéltem.— Ez Romániára jellemzõ. ezen idõszakban egy súlyos tüdõgyulladás következtében egy hajszál választotta el a haláltól. Most egyfajta hologramoknak látszanak. — Részletezni tudnád? — Nem. mert ezután Dávid egybõl helyrejött. de. — Mi a céljuk? — Azok beállítják. hagyja. úgy lesznek kifejezõbbek. hogy a gyermek tényleg különleges érzékenységgel született. felém fordult. mielõtt nem egyeztetek vele. ha egy szörnyeteg lakna bent a lakásban. olyanok. Ez az oka annak. a második a Radnai-havasokban. de megelõz engem ezt mondva: — Kérem. felügyelik és optimalizálják a bolygó mûködését. Mielõtt kilépett volna. — Mindenki meg fogja tudni. — Meg tudnád mondani nekem. Nem vagyok felkészülve erre. a hatodik Páring-hegységben.formákat közvetítenek.. hogy bizonyos negatív áramlatok vagy szervezetek rá akarták tenni a kezüket Romániára. lehet. Ennek az országnak fontos szerepe lesz az elkövetkezõ években. mégsem teszem meg. mint az emberekét. Akárcsak az élõlények csakrái. Megkérem Dávidot. a hetedik a Géta Szubkárpátokban van. ahol feltárulkozhat számodra a titok. és ezt suttogta: — Tudja. Másfelõl jó. nem tárhatóak fel. Megtudom még tõle. amit nem szabad tudnod. de különben egyetlen országnak sincs hét saját központja. — Milyen gondok? — Valamiféle vízzel kapcsolatosak. hogy beszéljek a mamájával. Szeretnék megállni. — A Bucegi-hegységrõl tudnál mondani valamit? — Úgy a Bucegiben. ha az anyja meghallgatná a beszélgetések hangszalagját. Nem beszélhetek errõl. ne válaszoljon. Angliában. mivel itt élnek. amelyek védelmet és spirituális fejlõdést biztosítanak. Ha olyant hallasz. hogy hol vannak a Föld csakrái? — A Föld csakrái Kaliforniában. A maximumot 2011-ben érik el. azt mondják neked. és rezgésszinten meg kell egyezniük a bolygóval. 15 — Mi azok szerepe? — Nem mondhatok többet. mint valami négyszögletû piramisok. hogy jó lenne. de akkor. a negyedik Capidaván. Az ajtóhoz kísértem. az ötödik Várhelyen (Szármiszegetúza). ahogy én mondtam. hogy elbúcsúzzam tõle. de ahogyan bizonyos eseményekhez közeledünk. hogy tájékozatlan vagy. Valahogyan megpróbálják a teljes Romániára megemelni a rezgést. érdekes érzés. felrobban. mint a Ceahl u-ban létezik ez az információs kincs. akiknek megadatik a túlélés. — De Románia csakrái? — Ezek csak 1986-ban voltak aktiválva. és az elsõ hat hónapban valóban folyamatosan meg volt fázva. hogy átlépjen egy másik szintre. Jó. mint hogy ennek az országnak földje a Föld kezdetétõl létezik. Ugyanolyan színük és szerepük van. Dél-Amerikában. hogy mielõtt elmenne. Ha az emberek megnéznék. Mondja nekem. Egyiptomban. Úgy döntöttem.. hogy rosszul értetted. A Földnek a maga rendjén hét energiapontja van szétszórva a teljes felszínén. hogy az egész egy csoda volt. — Hasonlítanak ezek a központok az emberekéhez? — Igen. Lesznek gondok. hogy az orvosok kétszer is megpróbálták feléleszteni. a harmadik Szilágysomlyón. mi több. soha semmi problémája nem volt.

hogy az Univerzum pulzusára? — Az Univerzumnak van egy pulzusa. akiknek látszottak? Nem voltak papok? — De igen. akkor megnövekszik. — Szeretnél valami különlegeset elmondani nekem? — Nem. mint a földieknek. ezek tökéletes energiagömbökké alakultak át. Az embereknek megvan az esélyük. akik hisznek bennük. amit a saját mátrixszegmensükbe küldtek. Aghton csak annyit mondott. amint az a fény. Azt szerettem volna megkérdezni. és megváltoztatni az energiáját. hogy nem azok voltak. — Miért? — Mert a Föld csak a rezgésszintû ugrás után lesz rendben. különbözõ színû energiamezõ található. hang és a rezgés továbbítójaként mûködik. — Hogy érted. Akik nem jönnek velünk tovább. amik részben blokkolva vannak. miután megtörtént az ugrás? 16 — Igen. Nekik addig kell a Mátrixban maradniuk. — De az inuakik nem tartották meg a testüket? — Csak a formáját. — Miben különböznek? — Nekünk itt a Földön hét csakránk van. hat ördögûzõ szertartást csináltak nekem különbözõ helyeken. hogy az megõrizze molekuláris felépítését. Harmóniában fog élni vele. Valóban nem vagyok az egyedüli. — Helyes. akivel beszélni szeretnél. energikusabb. amiben nem hiszel? — Mert létezik egy magatartásforma. Hogy példát adjál a saját rezgéseddel és megéléseddel. amelyek számítanak. Tele van ellentétes energiákkal. Csak a DNS módosul meg. léteznek bizonyos erkölcsi elvek. Jelenleg a Föld szenved. Jelenleg így történik. arra hogy megtartsák a jelenlegi testüket. mert egyetlen élet alatt kéne megoldaniuk minden zavaró gondolatenergia-formát. meg három párhuzamos korongokhoz hasonló. hogy folyamatosan a teljes Univerzum pulzusára és lélegzetére lesz csatlakozva. mint energetikailag. lényegében az egész bolygó megváltozott úgy szerkezetileg. rezgést. az nagy zavarokat okozna. Ha aktiválódva mennének a mátrixba. azonban azokat csak azok hirdethetik. akiknek látszottak. hogy az egyedüli rezgések. Egymásba helyezett koncentrikus gömbökhöz hasonlítanak. majd ez szétszórja a testben. úgy a mátrixszegmensben. amit helyesnek és jónak tartasz. A testük könnyebb lett. de ezek a biomezõk a földieknél jellemzõk. Az embernél pillanatnyilag a DNSkódok egynegyede aktív. Azok elkezdenek aktiválódni. Azt kell csinálnod. Megvoltak valamikor régen. hogyan inuakiknak szintén hét csakrájuk van? — Nem. Amikor ezt szeretnéd csinálni. hogy olyan dolgokat tegyenek meg. majdnem 70 százaléka aktív. — Neked is csak a DNS-ed egynegyed része aktív? — Nem. Ez a galaxisnak küldõdik. majd átveszi a Föld. csak egynegyedét veszik át a küldött rezgésnek. Sokan vannak. — Vagyis? — Megpróbálják végrehajtani az ugrást és a jelenlegi testet megtartani. Valójában e gömb segítségével történik minden. amit õ csinál. amelyek a fejtetõ fölött helyezkednek el. fõleg miután egyes papok nem azok voltak. ami átküldi a szívnek. Vagyis. és eljut addig a személyig. — Vagyis? — Te tudod. Van hét olyan. amit a pap mond és nem azt. amihez tartoznak. de amikor a bolygójuk megtette az ugrást. . — Rendben. mert ez a kapcsolat megromlásához vezetett volna köztem és a családom között. térjünk vissza a csakrákra. hogy a többiek energetikai szinten azonosak? — Nem. Tíz van. azok kódjainak teljes aktiválódása mikor fog megtörténni? — Miután megtörtént az ugrás. hogy csináld azt. és csak az után lesznek a maximumon. azoknál nincs értelme aktiválódnia. Látnod kéne a DNS-t. hogy bizonyos dolgokat elmondjak. — Mit jelent ezeknek az aktiválása? — Aktiválva az összes ilyen DNS-kódot az ember képes lesz testében megõrizni a mátrixbeli fényt. az a gyûlölet és a szeretet? A többi csak leszármazottja ezeknek. Anyám akarta. — Akik itt maradnak. A többi nem mûködik. mint az entitásoknak. — Jó. egy rezgése. de itt most megpróbálnak egy új kísérletet végrehajtani. de meggondolta magát. Miért kéne másokat rávenned. kérdezzél csak te. Most megpróbálják megtartani a testet. földi halandónak tanúbizonyság a feladatod. Ennek a segítségével aktiválódik a Merkaba is. hogy kb. — Úgy értsem. Lényegében a csakrák színével azonosak. hangot és információt. amíg egy másik bolygón nem történik egy hasonló esemény. — Ezeket bioenergia-mezõknek nevezzük. ahonnan felfogja a fej. Az inuakiknál ezek már nincsenek meg. Dehogy. — És nekünk is ilyen lesz. — Ugye ismered azt a szóbeszédet. azonban figyelmen kívül hagyták a saját meggyõzõdésüket. — Milyen célja van ennek a gömbnek? — Ez segít a szervezet egyensúlyának beállításában és megõrzésében. — Nem.V. de a testünk körül hét. említsem meg neked. de a DNS-kódok. Neked. Ennek segítségével kommunikálni lehet. és azt kell mondanod. — Miért nem aktiválódik mindenkinél? — Mert nem mindenki csinálja meg az ugrást. Ez azt jelenti. de ez hátrányosan érintené õket. Ezek aranyszínûek. — Hogy érted.

— Hiszen az létezik már! — Igen. de ha félsz a kutyáktól. — Adnál egy példát? — Az Univerzum szeretete a földi harmónia. béke. meg kell tanulnod alárendelni magad. mert mindkét energia ki fogja egyenlíteni rezgésileg és energetikailag a Földet. Ezek nem egymást követõen fognak beindulni. Semmi sem történik véletlenszerûen. mivel a Föld már nem vesz át semmit tõlünk. aztán jöttek a férfiak. de az összes a szeretetbõl származik. ha a jelenlegi idõben mérjük. akik soha nem tudnak teljesen aktiválódni? — Ez lehetetlen. — Igen. amikor azt éljük meg. amivel az anuakik is rendelkeznek. majd a föld. Nem törvényszerû. hogy száz évig fog eltartani? — Nem. Egy általános megtisztulás megy végbe. Amikor az elsõ teljesen kész. speciális energia? — Nem. már nincsen sok. amit kibocsájtunk. mert akik maradnak. — Tudott tény. hogy eldöntsük. és fel kell hozni a tudatosság szintjére. csend állapotának az egyvelege. amelyek maximális kapacitáson és optimális paramétereken fognak mûködni. és ebbõl kifolyólag az énjük elkezd átalakulni. eljött az idõ. Semmiképpen sem. az õ fajukhoz. Az Univerzumban minden egy bizonyos logika szerint mûködik. — Addig még sok van! — Nem. mi történt a férfi energiával. Egyfajta erõegyensúly lesz. — Talán ez az oka a sok betegségnek? — Igen. — Ez valami új. sõt visszaadja azt is. — Jó. akkor kezd aktiválódni a második. mert ez egyensúlyt és tökéletességet jelent. amikor a legfelsõ központja eléri a maximumot. ez is lehet egy magyarázat arra. — De igen. Most fogunk belépni ebbe. Õk automatikusan az új energiára és információra fognak kapcsolódni. Valami ilyesmi. ezek a ciklusok megtervezettek voltak? — Minden meg van tervezve. Szeretned kell. Mindent meg kell keresni. tisztelet. önmagunkkal való megbékélés. A második befejezõdésével a harmadik még csak félig aktiválódott állapotban van. melyik oldalon szeretnénk lenni. — Te azt hiszed. akkor indul be a harmadik. Eljött az ideje annak. Úgy gondolok az éterre. megkezdõdik a másik három aktiválódása. akkor a földi szeretetre gondolsz? — Az a szeretet. Most ez a dolog meg fog változni. és most az ötödikbe fogunk belépni. majd át kell alakítani szeretetté és fénnyé. A befogadás viszont emberrõl emberre változik. ez egy jó dolog! Láttam. Négy hasonló ciklus volt. egy apró része a szeretet-mátrixban lévõ gondolatenergiaformának. amit itt tapasztalhatunk. amikor a Föld és az emberek egyazon frekvencián lesznek. Az Univerzum ezek szerint mûködik. és ahogyan a Mátrixban minden egyensúlyban van. ellenkezõleg. Elõtte kell ezt megtenni. A teljes idõ alatt a Földet férfienergia vezette. ezt követte a levegõ és a víz ciklusa. — Mindig jelenlegi idõt mondasz. hogyha az erõk egyenlõek. Mindenkinek belülrõl fog jönni. — Vagy három évet. megbocsájtás. Megteheted ezt a teljes félelmeddel és gyûlöleteddel. itt is egyensúlyban kell lennie. — Természetesen ez egy jó dolog. ez nõi energia. — És mi maradt még? — Maradt az éter ciklusa. Nincs mit csinálnod. — Megtörténhet. és a második a felénél tart. — Ami jó. — A nõk is vezettek egy adott pillanatban. de nem volt kifejezõ energia. hogy az emberek olyan hamar lemondanak a régi szokásaikról? — Igen. azok semlegesítik egymást. mennyi ideig fog tartani ez az asszimilálódás? Maximumra gondolok. A mátrixbeli aktiválási jel csak akkor fog megjelenni. hogy csak energiáról van szó. mert a gömbök aktiválódása egyidejûleg fog történni. 17 — Milyen logika szerint? — Ezek egyetemes törvények. — Nem lesz eltérés az emberek közt? — Nem. formálódni. — Úgy sejtem. — És a harmadik befejezõdése? — Ez egyéntõl függ. — Hogyan szabadulsz meg a sok negatív emóciótól? — Hogy megszabadulj a negatív érzésektõl. Egyesek hamarabb megcsinálják. segítség gondolatokat küldj a Mátrixhoz. hogy az új energiát be tudd fogadni. Itt nem tud teljesen tudatosulni benned. Más rálátásuk lesz az egészre. mások lassabban. ez függ a Föld rezgészszintjétõl. és újból a férfiak. Az új rezgéssel a nõi energia egyenlõ lesz a férfiével. — Amikor szeretetrõl beszélsz. megelégedettség. majd megint a nõk. — Hogy gondolod. Csak azután fog az aranygömb aktiválódni.— Az ember egy élet során keresztül megy az öszszesen? — Igen. amit a teljes életünk során leadtunk. Akárhogy is. — Ha lesznek még olyan személyek. — Mondd csak. Abban a pillanatban. Meg kell értened. Valójában ez felel meg bizonyos eseményeknek. Miképpen számoljuk akkor az idõt? . Ugyanez történik a Mátrixszal is. Minden este beszélj az irányító gömbjükkel és szeretet. megértés. új tudatossággal fognak rendelkezni. mint a Mátrix állapotára. — Milyen eseményeknek? — Volt a tûz ciklusa. — És energiailag hogyan fog ez megmutatkozni? — A csakrák kinyílásával. hanem amikor az elsõ korong eléri a maximális aktiválódás felét. benézz szem velük és alakítsd át szeretetté.

nem kell elindulnod valahonnan és elérkezned valahová. hogy társteremtõkké váljatok. hogy fénylények vagytok — mondja megváltozott hangon. VI. talán két generáció. — És te idejöttél. Megpróbáljuk tömegesen felkelteni a tudatosságot. a víz meg a levegõ tiszta volt. mintha a Mátrix egy szíve lenne. Kék szemébe nézek. — Elég régen történt. egyfajta szív lesz. Inua olyan. Elindulsz egy pontból. rákapcsolódik az univerzum pulzusára. hogy megpróbáljuk testben véghezvinni az ugrást. Miért? — Mert ezt a kísérletet soha nem hajtotta végre senki. véget vetve a beszélgetésnek. és nem rendelkeztek a mai inuakik képességeivel. honnan tudhatod hány éves vagy? — Többet nem lesz életkorod. és elérkezel egy másikhoz. vajon az univerzum hány titka rejtõzhet mögötte. hogy természetfölötti lények látogatták meg. Ébredjetek fel! Ezeket a dolgokat hallva látom.. — Jó. a tökéletességet. Sok idõ telt el e találkozás után. — És úgy adódott. de mielõtt ezt részletezném. és arra gondolok. akkor az egy parabola antennához hasonlítana. Pontosabban. de mivel a lakosság elmaradt tudással rendelkezett. el kell mesélnem pár dolgot az Inuáról. hogy ma álljunk meg itt! — mondom én. de valamihez viszonyítanod kell magad. Az csak létezik. és ez a dolog csak üzenetközvetítõkön keresztül valósulhat meg. mivel gazdag volt ásványokban. hogy megtapasztald ezt az ugrást? — Nem. — Inua a Mátrix szíve? — Egyike a Mátrix szíveinek. — Azokra a tényezõkre gondolsz. óránk. — Parancsolj. két inuaki gyermeket véve magukhoz. 40-50 földi éves lehetett. — Igen. és elmentek. Magatokba foglaljátok a Mátrix összes elemét.. Egy pohár vizet nyújtok oda neki. — Azt mondtad. a legidõsebb a bolygón kb. és Isten akaratából vagytok létrehozva. — A Mátrix gyermekei vagytok. hogy megemlítsem. talán a legtökéletesebbikjei ennek. Kezdetleges teremtmények népesítették be. hogy az idõ a jelenlegi gondolkodásunktól függ. Ugyanúgy. amely megcsinálta az ugrást. Egy kisméretû hajó volt. Mindegyiken volt valami új. amely megcsinálja az ugrást. de nem emelem fel. hogy megmagyarázzunk nektek bizonyos dolgokat. rendelkeztek a képességeivel. Ha a mai tudásunk szerint néznénk. Az összes bolygó. hogy egy üzenettel jöttél most ide hozzánk. de nagyon fejlett lény vezetett. ugyanúgy történt? — Nem. tulajdonképpen azok. talán úgy nyolcszázezer évvel ezelõtt — ha mai években számolnánk — Inua egy Földhöz hasonló bolygó volt. — Kik vagyunk mi? — Én Agthon vagyok és azért jöttem. kristályokban és szilíciumban. ahogy a mi szívünk ver. Megvan most az esélye. E bolygó lakóinak egy része. mert kinyitva a szemét ezt mondja: — Bocsáss meg. — Igen. Engem küldtek. — Vagyis nem lesz többé idõmértékegységünk. Ami figyelemre méltó volt náluk. elkerülve. — Azt mondtad nekem. arra gondolok. akik egy kissé hasonlítottak a mai inuakikhoz. sajnos. akikkel ezek felvették a kapcsolatot. de egy erõs áramlatot éreztem. Az õ gyermekei vagytok. úgy rezgésszinten. a potenciáljával és a hatáskörével. úgy forog Inua a Mátrix pulzusával teljes összhangban. hogy most mi vagyunk a soron? — Így mondhatnánk. a galaktikus hódítók célpontjává váltak. és rosszul lettem. hogy a földieknek meg kell tudniuk. — Azt tanácsolom. de akkor nem lesznek évek. amit két agresszív. a végtelent képviselitek. mert nem lesz többé idõ. Nem voltak intelligensek.— Nem lesz többé idõ. ahogy a többi inuakit is. egy hét éves gyermek szemébe. Hozzásietek. ami miatt. mintát vettek. Meg kell értened. és hol van a helyük az Univerzumban. Ezek a lények megvizsgálták a talajt. . Egy adott ponton a bolygóra egy hajó szállt le. azt hitte. kik vezetik õket. percünk? — Nem. Az idõ csak egy vonal. — A többi bolygón. az utolsó mondatokat más hangon mondta. Elmondanád. Az univerzum pulzusából. és ahogyan az univerzumban mindent kikísérleteznek. Az univerzumnak nincs kora. Az univerzumban egyszerûen mindenhol ott vagy. Ezt az érkezett hajónak és a talajban hátrahagyott speciális tárgyaknak köszönhetõen vélték. és ezért kell így megnyilvánuljatok. mirõl van szó? — Igen. mint energetikailag. hogy a bolygón minél többnek sikerüljön. ennek is eljött az ideje. hogy Dávid a kanapéra esik. ezért elkezdték tisztelni. Tehát kell lennie egy idõegységnek! — Így van. A felsõbbrendûsé18 get. a Teremtõ lélegzetébõl. — Az elõzõ beszélgetésünk során ott maradtunk el. Valami nem tiszta? — Abban az idõben az inuakik ugyanannyi ideig éltek? — Nem. amelyek azután jönnek? — Nem. hogy kik is igazából. hogy aktívvá váljatok. hasonló az általuk jelenleg használtakra. honnan jöttek. az univerzum szívveréséhez fogjuk magunkat viszonyítani. és tökéletes harmóniában lesz vele. hogy megértsd. amint az végighalad a testemen. de a rotációkat az univerzum pulzusa szabályozza. hogy tudatosan részt vegyetek. az a talaj összetétele. hogy ti a bolygó forgását számoljátok. hogy megmondjam nektek. Így mondanám.

Nem tudtak gyújtóval vagy gyufával tüzet csiholni. amik néha kijöttek a vízbõl. akiket magukkal vittek el. — A genetikai manipulációval megnõtt az életkoruk is? — Az inuakik életciklusa hosszabb lett. mivel az akkori inuakikhoz hasonló lények társaságában érkeztek. növények? — A legnagyobb veszélyforrás a vízben volt. — Mit csináltak azokkal? — Az anyagok nagy részét hazaszállították. klímára gondolok. hogy valójában azok leszármazottai. — Az ételt elkészítették? Ismerték a tüzet? — Igen. Amikor meghalt.. Egyszerû eszközöket és ugyanakkor összetett gépeket is hoztak magukkal. A viharok nagyon erõsek voltak. hogyan használják ezeket és miként bánjanak a tûzzel. hogy ezek valamilyen antennák. — Voltak állataik? — Igen. másfélék lettek. és megtizedelték a lakosságot.. mint az egér és a kén keveréke. és amikor azok egymással találkoztak. hogy az utódaik. 19 hogy hasonló alakjuk volt. — Mit kerestek valójában? — Aranyra. — Még van egy kérdésem. — Hasznos volt ez a keresztezõdés? — Egyféleképpen igen. de nem készítették el. és különleges szaguk volt. verekedésekre került sor. kristályokra és más típusú ásványokra volt szükségük. — Kik voltak ezek? — Anunnakiknak hívták magukat. Akárhogy is nem rendelkeztek fõzõedényekkel. Ahogyan én értettem. két generáció telt el azoknak a lényeknek a látogatása után. hogy lehetõvé tegyék a felszíni munkát azok mellett is. Fegyvereik többnyire kõbõl. és ezt ültették be. Az inuakik nem vették észre. arra gondolok. hogyan kell a népet irányítani. és egyfajta városokba szervezõdtek. egy új generációnak adva teret. mert eltûntek a veszélyek. zöldesbarna tüskék voltak... a szemük pedig hamuszínû. — És mi mást ettek még? — Növényeket. Ott töltötték az éjszakáikat. Keskeny korongokat helyeztek a fejükre azt mondván. mert nagyon agresszívaknak látszódtak. de rövid ideig tartottak. akik a kolonizáció után születtek. — Megértettem! — Ahogy említettem. de a bõrük sötétszürke volt. Kiválasztottak néhányat. — A tengerbõl? — Nem. akik az ûrbõl jöttek? — Hasonlítottak a mai inuakikhoz. — Jók voltak? — Az elején nagyon jóknak látszottak. de jóval ügyesebbek voltak.. Természetes volt. mert az inuakik sokat fejlõdtek. — Miért csinálták ezt? — Tehetséges munkásokra volt szükségük. ítélkezni és fejlõdni. Ezek az új lakosok fejlõdést adtak a bolygónak és a lakosainak. de a hátukon a gerincük mentén nagy. dombok és mezõk is. Megtanították õket. Ennek köszönhetõen a két faj találkozása zökkenõmentesen zajlott le. Nem léteztek többé har- . — Inua abban az idõben az idõjárás viszontagságainak volt kitéve. Volt pár hely a talajban. ahonnan ezt megkapták. fõleg azért. — Megették õket? — Igen. Voltak hegyek. — Milyen szaguk? — Érdekes. mint manapság? A domborzatra. de ezeket felszámolták a anunnakik. ahol jelenleg vannak. — Leselkedtek veszélyek? Húsevõ állatok.. amolyan klánokban. Ehhez hozzájárultak még a betegségek és az egymásközti harcok. Nagyon hasonlítottak az õslakósokhoz. forrásokból. de az nagyon hideg volt. Leszedték. és a Drákói csillagrendszerbõl jöttek. Lemészárolták a vízi szörnyeket. az utána következõ vette át a helyét. akivel akart. létezett tél. Amit az inuakik nem vettek észre.— Inua ugyanúgy nézett ki. de nem úgy. mint most. a bõrük durva volt. Amikor azt mondom. — Mit ittak? — Vizet. és egyszerûen megették. akikbõl vezéreket neveltek és megtanították nekik. jó ítélõképességûekre. hogy magasan a sziklákon vagy fákon aludjanak. mert a tengerekhez féltek lemenni és a vizük sem volt iható. Házakat építettek a felszínre. hogy hasonlítottak. és több képességgel rendelkeztek. Ott krokodilokhoz hasonló gigantikus teremtmények voltak. — Voltak fõnökeik? — A fõnök mindig a legidõsebb személy volt. Hogyan néztek ki azok a lények. Általában hajók építésénél használták fel. Elkezdték megérteni a dolgokat. — Stabil párkapcsolatban éltek? — Nem. — Miért éltek olyan keveset? — Mert legtöbbször megölték õket vagy balesetet szenvedtek. mindenki azzal volt. Liánokhoz hasonló vastag növényi indákból valamiféle házakat építettek. de a fajfenntartás érdekében is szükségük volt azokra. akik kezelni tudják az általuk hozott felszereléseket. de csak a csoporton belül. Ezért az emberek megszokták. — Miért harcoltak? — Mert zárt csoportokban éltek. fából és növényi indákból készültek. — Mindenki megváltozott? — Maradt még pár elszigetelt klán. Az emberek bizalmába férkõztek. de azok nem ott voltak. — Miért? — Mert összekeverték a saját genetikai anyagukat az inuakikéval.

beszennyezik a bolygót. — Hova mentek? — Más égitestek felé vették az irányt.. Csakhogy az egy rituálé volt. hogy megélésekkel? — Összegyûjtik az áldozatoknál használt kristályokba. A kifolyt vért egy edénybe gyûjtötték össze. ölnek. — Miféle rituálé? — Két szálat kötöttek a fémkörre. Még akadt egy-két munkabaleset. és valamiféle védelmi eszközt hagytak hátra. — Hogy érted. így maguktól hagyták el a helyet. Õk biztosítják a fajuk fennmaradását. vagy nincs véleményük a rosszról. Néhány hûséges inuaki segítségével földalatti bázisokat építettek. — Hogy érted. Ugyanolyan. Õk nem ölhetik meg egymást. — Mi történt azután? — Egy adott pillanatban egy inuaki leszedte a fejérõl a születéskor kapott kört. amikor az anunnakik nem látták. és amely lehetõvé teszi a gondolat megtestesülését. Sokszor megcsinálván ezt. és szükség esetén használják. hogy elmenjenek? — Ez a dolog csak azután történt. A helyzet megoldottnak látszott. Egy adott pillanatban az Inua bolygó történetében rezgésszint-változás történt. — Mint egyfajta vallást? — Igen. Ennyi ideig éltek csendben a bolygón. és jelenleg lakhatatlan. Az inuakik azt a hitet örökölték az õseiktõl. amelyek mind légkörileg. — Mintha harminc ezret mondtál volna! — Harmincezer évig tartották rabságban az inuakikat. Negatív lények. és mindenki ivott belõle a jelenlévõk közül. — Mi mindannyian hogyan tudtuk pont ezt választani? — Mert egy adott pillanatban egységesen elfogadtuk! Ha elfogadsz egy dolgot. Ez valójában egy átverés volt. Olyan bolygókat keresnek. kolonizálnak. akik segítették az elnyomókat. Egyedüli céljuk a fajuk túlélése. — Õk csak hússal táplálkoznak? — Enni csak húst esznek. mert ez egy vezetõ forma a Mátrixban. azokat az inuakikat tették meg a bolygó vezetõinek. hogy az Inuán a földi királyi paloták hasonmásai voltak. sõt elkezdte érezni a rezgésüket és szagukat. amirõl beszéltem . hogy a területeiken lakjanak. hogy azt egy fejlettebb szintre vitték el. de ehhez kristályokra van szükségük. hogy az anunnakik a múltban is jártak ide. — Miért teszik ezt? — Mert a bolygójuk szegény a nyersanyagokban. Sõt. mint a születéskor. mert egy idõ után az anunnakik úgy döntöttek. mind lakosságra nézve és ásványi kincsekben is megfelelnek. Az új energiaszint nem engedte meg az anunnakiknak. Ezek kettõs játszmát játszottak az anunnakikat szolgálva. de mit csinál ez az energia? — Ennek segítségével élnek. Nem ismerik a szeretetet.. Összességében kétszázezer évig éltek a bolygón. viszont az anunnakik azt mondták nekik. amelyben létrejött. — És élnek manapság is az Inuán? — Nem. sajnálatot. de egy bizonyos ponton meghaltak. mert az újonnan jöttek megtanították földet mûvelni õket.. már rég elhagyták a bolygót. hogy idõközönként egy-egy inuaki eltûnt. hogy elmennek.cok. — Ez azt jelenti.. felsõbb vezetõk gondolatát. és közben-közben megérintik. erõszakos gyilkosságok. ellopják a talaj kincseit. Egyszerûen nem maradhattak többé. erõs. amelyek a maguk módján egy nagy kristályhoz csatlakoztak. Ezt az energiát befogják. de azok ritkák voltak. — Mennyi ideig tartott a gyarmatosítás? — Kb. és ahol tovább laktak majdnem kétszázezer évig. — Jó. és megélésekkel töltik fel magukat. Értsd meg. — Jó. akik jönnek. — Tehát valójában gonoszak voltak? — Nagyon gonoszak voltak. Ma többet tudunk róluk. amint azok megesznek egy inuakit.. . Beléjük verték a magasabb istenek. hogy a halál pillanatában keletkezõ izgalmat? 20 — A halál pillanatában a kibocsájtott energia nagyon erõs. Azokhoz a sáskákhoz hasonlóak. de utódaikra hagyták az örökséget. — Hogyan csináltátok. — Hogyan ették meg? — Egyszerûen. Durva öszszecsapások voltak mindkét oldalon rengeteg veszteséggel. akik erre a célra voltak speciálisan kiképezve.. Az elején csak akkor távolította el. és más személyek is csatlakoznak hozzád. így is mondhatjuk. felismerte az uraik valódi énjét. Fejjel lefelé fordították és elvágták a nyakát. mivel különleges volt. Nincsen lelkiismeretük. De ez egy hamis vallás volt. — Igen. miután rengeteg generációt szolgasorba állítottak. hogy õk semmilyen pozitív megéléssel nem rendelkeznek. mert õk csak megjátszották. ahova visszahúzódtak. Nem tudnak megnyilvánulni. Egyszer észrevette. akkor rákapcsolódsz arra a mátrixszegmensre. harmincezer évig. — És az inuakik nem vették észre? — Nem. a halál pillanatában keletkezõ izgalmat . távol tartják maguktól. sõt. Hajóik és a felszereléseik aranyötvözetekbõl és szilíciumból vannak. az étkezés változatosabb lett. hogy felvegyék a rezgését. és ezért máshol kell élelmet keresniük. Pontosabban az inuakik harmincezer év után fellázadtak ellenük. — Persze. Az egyedüli probléma az volt. Az áldozatot késõbb feldarabolták és a húsát egymás közt szétosztották. Onnan irányították a bolygót ugyanazokat a tevékenységeket folytatva. hogy elmennek. Az univerzum legsötétebb teremtményei. és aztán elhagyják a helyet más után kutatva. A maradékot a tengerbe dobták. és nem éreznek bûntudatot.

amíg az ugrás megvalósul. õk már régóta pozitívan nyilvánulnak meg. sok ezer év felkészülésre van szükség. hogy az inuakik az anunnakik miatt lettek ennyire fejlettek. Akkor fog eldõlni. hogy Istenhez mentek? — A Mátrixba mentek. Ami azt jelenti. akarni kell csupán. a Földbolygó szegmensébe. A társadalom struktúrája úgy volt kigondolva. ahol most vannak. hogy már éltek? — Persze. akkor azok is az anunnakik szegmensébe jutottak? — Nem. — Igen. mi történik velük? — Ha konkrétan a Földet vennénk. ami nagy változásokra készül. egy újra. — Vagyis újból kezdik? — Igen — És újból inkarnációra rendeltetnek? — Igen. hogy mi a Mátrix szintjén fel vagyunk rá készülve. hogy bármennyire is fejlett légy. hogy az inuakikat különbözõ anyagokkal mérgezték. — Ezek az anunnakik valami régi fajt képviselnek? 21 — Õk az Univerzum elsõ entitásaihoz tartoznak. — Igen. hogy a bolygó kifejlõdhessen. — A mai inuakik lényegében a régi inuakik és az anunnakik keresztezõdései. ahol addig maradnak. amihez tartozol. Csak együtt fejlõdhetünk — És ha a többség fejlõdik és néhányan nem. Itt mindenféle mátrixszegmensbõl lesznek lelkek. hogy egy égitest megcsinálja az ugrást. — Igen. Ezek a képességek csak az ugrás után tudtak megnyilvánulni. mint vezetõk. ami most. — Ám nekik megvan a saját helyük. Minden a maga rendjén volt megszervezve. mint amit ma „paranormálisnak” neveznénk. — De a mi szentjeink. Az összesre gondolok. és stabil lesz. és reinkarnálódnak magukba véve különbözõ rezgéseket. õk az Inua mátrixszegmensében maradtak. hogy nem léphetsz ki abból a szegmensbõl. amikben megtört az akaratuk és ellenállásuk. — Úgy értsem. Az Univerzumban semmi sem felesleges. Ezek egyesülni fognak és egy új mátrixegységet hoznak létre. hogy megszabaduljanak a negatív befolyásoktól. — Sok szempontból fejlettebbek voltak. Értettek a távolsági kommunikációhoz. — Ez azt jelenti. Egy másik bolygóra. akkor az Inua nem lenne az. A bolygók és entitások megõrzik a sajátosságukat. Mi és a bolygónk. Eközben a hosszú idõszak alatt az emberek jönnek. akikrõl azt mondják. akkor a helyzet egy kicsit különbözhet. azokat a mátrixba hozzák vissza. hogy az anunnaki valahogy egy fejlettebb faj. amiket a vízbe. azok meghaltak. hogy visszajöjjön a Földre. egy megfelelõ mátrixszegmens. mint faj. de megpróbálták ezeket eltüntetni. de a igazság az. Elsõsorban az intelligenciaszint fejlettségének köszönhetõen. — És azok az inuakik. Akik nem felelnek meg. — Vagyis olyanok voltak. — Õk is a Mátrixból jönnek? — Minden a Mátrixból származik és minden oda tér vissza. . átvéve az anunnakik DNS-ét. Ezek speciálisan azokkal történnek. — Ez azt jelenti. hogy senki sem tudjon semmit tenni. — Értettem.— Az inuakik az õk génjeikkel maradtak? — Igen. és nem utolsó sorban nagyon fejlett technológiával rendelkeztek. Inuát az õ szolgái vezették. — Tehát ha nem lettek volna õk. Nekik is hasznosaknak kell lenniük valamire. — Ez azt jelenti. hogy bárki megváltozhat. — Igen. Aztán telepatikusan kommunikáltak. Mindenki egyszerre. ahonnan reinkarnálódtak. hogy kinek adódik meg az a lehetõség. — Igen. akármennyire fejlett is légy. akiket megöltek a teljes genetikai manipuláció elõtt? — Õk az Inua bolygó mátrixszegmensébe kerültek. — Milyen anyagokkal? — Olyan anyagokkal. vagy senki. — Természetesen. vagy speciális kezelések alá kerültek. ahonnan reinkarnálódnak. vagy ott maradnak. — Vagyis mint ezen? Elfelejtve. Nem? — Igen. talajba és levegõbe tettek. Ez az oka. minden úgy volt elrendezve. Most tegyük fel. a gondolatok megváltoztatásához. hogy láthatatlan maradjon a valóság. amelyek megakadályozták ehhez az információhoz való hozzáférést. A többi el lesz távolítva a megfelelõ szegmensbõl és a speciálisan erre létrehozott szegmensbe fog bekerülni. — Az inuakik rájöttek az ugrás elõtt. Ez a Mátrix törvénye. akik megtanulták az összes leckéjüket és tettekkel igazolták azt. — Ez azt jelenti. akik viszont kompatibilisek. — A keresztezõdés nem vitt át néhány ilyen tulajdonságot az inuakiknak? — Igen. csak másokkal egyszerre léphetsz át egy másik szegmensbe? — Igen. — Így van. Az ugrás után még ezer évre volt szükség ahhoz. végigjárva a bolygót és az érzelmi állapotait minden féleképpen. Akik meg merték kérdõjelezni. ha úgy adódik. Mi mindannyian egy vagyunk. A mai inuakik az anunnakik genetikai befolyásának köszönhetõen fejlõdtek ki. Az felépítésükben jelenleg szerepel az õ DNS-ük. hogy kik voltak valójában? — Csak egyesek. hogy a kolonizáció valahogyan elõre ki volt tervelve ahhoz. Nem történik gyakran meg. — Ahogy értettem. Ha õk genetikailag módosították az Inua lakosságát. hogy az inuakik az anunnakiknak is köszönhetik azt.

mi történik a Földdel? — Nem fog többé létezni. A bolygók a naprendszerünkben elkezdtek módosulni. — Azt mondtad. — Az inuakik nem tartották meg a testüket? — De igen. — Tehát. Akkor történt meg a DNS elsõ módosítása. — Vagyis? — A bolygó ugrást csinál. — Azt mondtad. Ti nekünk köszönhetõen léteztek. Voltak tiszta vérvonalúak is. hogy ne sikerülne. hogy megközelítvén a saját testfelépítésüket. és aztán elment. hogy idõvel más hajók tár22 saságában érkezzen vissza. akik megõrizték az anunnaki vér tisztaságát. akkor inkább anunnakik vagyunk. semmi sem vesztik el. amely szerint egy adott pillanatban az emberi DNS sok módosuláson ment keresztül. hogy azok dolgozzanak. hogy jól alakul. A következõ alkalommal a Földrõl beszélnék. — Igen. akik nem rendelik alá magukat a kisebbségnek. hogy a lépést tartsák az inuakikkal. Most másfélék. Az Univerzumban mindennek van logikája. annak ellenére. Mivel túl fáradságos lett volna a létezõ lakosságot megtanítani. — Tehát mi az inuakik. Akárcsak a naprendszer. mert elõször az Univerzum történetében megpróbálják a fizikai test megtartását. fõleg. hanem az inuakiktól. és arra gondoltak. hogy így lesz. — Mindig van lehetõség erre. Ha nem sikerül. Ma is ugyanazokat a szabályokat követik. az ásványkincsek kitermelése. amikor az emberek kezdtek ráeszmélni. Az is kiderült. Ez arra késztette az inuakikat. — Az elsõ? — Igen. Még léteznek tiszta vérvonalak. hogy ide jusson. hogy megõrizték a kinézetüket. A Föld akkori genetikai állományára rátevõdött a mi genetikai állományunk és így jött létre a mai emberi faj. és akik az inuakiktól rendelkeztek ezzel. — Nem. mert most kb. Ez a dolog meg fog történni. Ezért az egész bolygó figyelemmel van kísérve.és vízmintát vett. mivel az a származási környezethez igazodik. hogy kik õk valójában. akik nem rendelik alá magukat a többségnek. — Ha jól ítélnénk meg. hogy balul süljön el. és megtelepedjenek itt. A fizikum teljesen megfelel a bolygónak. — Ha nem sikerül? — Ezt senki nem tudja Istenen kívül. az anunnakik és a primitív emberek DNS kombinációjával rendelkezünk. hogy oda kerülj. de nem hiszem. hogy ennek így kellett lennie. Gondolkodj csak. hogy erejük nem elégséges. — Vagyis mi rendelkezünk a ti DNS-etekkel? — Igen. de én azt hiszem. — Létezik egy olyan tudományos hipotézis. automatikusan ki lesznek szedve a szegmensbõl. a bolygónak millió évekre volt szüksége. hogy a többség adja meg a hangot! — Igen. de van egy kis esély arra. ez egy törvény. hogy mindaz. õk és a nap is készülõdik. sûrûsége. akik közvetlenül az anunnakiktól kapták meg a DNS-t. Kb. — Igen. csakhogy a felhasznált DNS-t nem közvetlen maguktól vették. de kiderült. és talán bolygószinten is egy közös õsünk van. most azonban egy speciális eset van. — De mostanság nagyjából egyformák vagyunk. de nincs meg az a struktúrája. negyvenezer éve a létezõ DNS-re az anunnakik rátették a saját genetikai anyagjukat. talán elfogadjuk õket. — És hogy-hogy nem hasonlítunk hozzátok? — Az anunnakik mindig megtartják a külsõ fizikai formát. aki 180-300 000 évvel ezelõtt élt Afrikában. és ezért egy keveredés alakult ki azok közt. el fognak hagyni minket! — Lehetnek olyanok is. hogy munkára késztessék az embereket. Így jutottak el a Föld lakosságának genetikai módosításához. Visszatérésükkor inuakikat hoztak az Inuáról. — Ki gyarmatosított minket? — Szintén az anunnakik. csak összezavarták õket. ötszázezer földi évvel ezelõtt. Biztos. Elkezdtek dolgozni. A cél ugyanaz volt. — Megállnék. mint mások. mint amilyenek az elején voltak. amely talaj. odatették az inuakikat. — Így van. — És mi ugyanolyanok maradunk? — Igen. akkor ez azt jelenti. — Ha nem sikerül. Ezt akarják. — Reméljük. amit a Mátrix nem engedhet meg. Ez igaz. — Azt mondod. hogy az emberek nem voltak eléggé fejlettek. mint formát. — De miért? — Mert eljutottak ahhoz a ponthoz. hogy mi rokonok vagyunk? — Igen. az megtörtént a Földön is. hogy fejlett gépeikkel dolgozzanak. hogy ma a Földrõl akarsz beszélni. Miért kéne energiát pocsékolni. amely ritkán történik meg. ahol minden tönkremegy. mint faj. Ahogy mondtam. nem? — Nem. a fej módosult. Felesleges energiapazarlás lenne. Az embereknek szintén meg kell tenniük. Leszállt ide egy hajó. — Igen.— De az inuakik ugyanúgy kivették a részüket ebben a felejtésben? — Természetesen. Akik nincsenek felkészülve. sõt még egy lázadást is kirobbantottak. . ami megtörtént az Inuán. VII. Azt szerettem volna mondani. a gyarmatosításra gondolok. mert a második módosítást nem sikerült a teljes lakosságra megcsinálni.

tiszteletben tartják. Mi csak egy kis részük vagyunk. egyszóval bármikor bármit akárhányszor is megcsinálhatnak. hogy szolgálják õket. és el is mondják. iskolát. ahogy akarod. A királyi családok az egyenes ágú leszármazottaik. a lelki nyugalmat. de nehéz elhinnem. de az istenek tiszteletére tették. Felhasználták a vallásokat. — Léteznek bizonyos spirituális mozgalmak. Befolyásolhatják az emberi elmét. segítségével fejlõdtünk. . ami elég hatásosnak tûnt. A jelenlegi tudománynak nincs mit kezdenie a valódi Mátrixszal. ami a negatív emóciókért és az agresszivitásért felel. Senki nem látta. hogy hozzáférjünk az információkhoz és elferdítsük azokat. Ez egy indukált tudomány. ismerik õket.— Azt akarod mondani. az energiát. Valamelyest átvette a hit szerepét. hogy összezavarjanak. mindannyian egyformák vagyunk.. — Ez azt jelenti. nem is létezik. ismerik az univerzum összes aspektusát. akiket kiképeztek erre. — Ezek a királyi családok és elnökök tudatában vannak ennek? — Igen. Semmilyen formán nem szerették volna a lakosság elbutítását megzavarni. Ugyanazok az istenek voltak. bizonyos intézményeken vagy cégeken. akik jelenleg minket. Elnökeink vérében az õ vérük folyik. csak visszahúzódtak. Bármit is csinálunk. hogy saját érdekükben hibás. hogy õk ezektõl a dolgoktól függenek. — Ezek szerint csak egy részünk van tõlük. Azt az elképzelést keltették az emberekben. — Nem. amikor elmentek? — Õk nem mentek el. és egyetértenek a szervezet határozataival. amikor az ördög. — És mégis. Õk mindenhol ott vannak azoknak az embereknek köszönhetõen. nem tudja ezt pontosan. és különösképpen a bankrendszer segítségével. jó asztrológusok.. — Igen. Azt hitették el az emberekkel. amely szerint ezek hüllõszerûek. az idõjárást. — Ezt hogy csinálják? — Õk a kormányokon. — A múltban valóban léteztek emberáldozatok. a tudomány hasznos. hogy az álmok az ördögtõl származnak. hogy léteznek olyan családok. ezek az anunnakik hasonlítanak valamennyire a hüllõkhöz. de hogy sikerült ez nekik? — Õk egy régi fajt képviselnek. Õk ismerik a származásukat. Nekünk a lelkünkre kell hallgatnunk. — Léteznek olyan mendemondák. egészséget és abszolút mindent õk biztosítanak a számunkra. mert az embertömegek elkezdték tisztelni õket. ami egy rugalmas dogmázási és az intuíció megszüntetését célzó programot követett a politika. Uralják az anyagot. Mindegyikük valamilyen formában kapcsolatban áll ezekkel az titkos társaságokkal. lakást. Itt vannak közöttünk. természetellenes tanokat ültessenek be az emberekbe. mit tanuljunk. így senkinek sem áll jogában megmondani. de ezek közül egyeseket éppen õk támogatnak speciálisan azért. akik kiszolgálják õket. csakhogy a háttérbõl dolgozzanak. Mi értük születünk. tanultunk meg bizonyos dolgokat. a médián keresztül dolgoznak. aminek nincs semmi köze a valósághoz. hogy ez egy ördögi kör. de ezek az anunnakik közvetlen leszármazottai. Igaz. — És mi történt az anunnakikkal. Ám ezeket a rituális gyilkosságokat ma is gyakorolják. hogy megszüntessék azokat. ahogy mi elképzeljük. — A tudomány szintén az övék. Bevezettek pár dogmát és féligazságot. — Ismerem az elméletet. pontosan tudják. kormányoznak és irányítják az életünket. 6500 évvel ezelõtt tömeglázadások miatt az anunnakik úgy döntöttek. mit higygyünk. hogyan gondolkodjunk. — Mond csak. hogyan vezetnek minket? — Kb. a világot vezetik. hogy lettek õk a világ vezetõi? — A vallások segítségével. akik manipulálnak. hogy az asztrológia és a gyakorolt tudás sátánista tanok. és az álmok valójában az univerzum és a Mátrix közti kapuk. még van a fejben valami. de õk irányítják a világot. és odaállították. — Jó. meleget. Õk lényegében a mi pénzünk. — Elmondanád. Ezért õk létrehoztak pár titkos társaságot és nagyvonalakban megfogalmazták a jelenlegi vallásokat. Ma ezek az okkult szervezetek az egész Földön megtalálhatóak. — Mégis. az iskolán. Meg kell értened. Õk azok. akik maguk 23 képeztek ki másokat és így tovább. Az egyik ilyen titkos társaság célja ezeknek a tanításoknak a továbbadása. akik minket vezetnek. ami azért hoztak létre. olyan. — Nem. mit higgyek? — Én nem akarok senkit sem meggyõzni. A tudásuk õsrégi és nagyon fejlett. hogy õk azok. — Nevezd úgy. és hallgatni rájuk. amelyek már tudják ezeket. a bankrendszeren. amelyek tiszteletben tartják a származásukat. — De igen. Annyit szeretnék csak mondani. Õk adnak nekünk enni. és nem fogadják el a vérkeveredést? — Igen. élünk és halunk meg. — Így van. — Hallottam már ezt az elméletet. rabok maradunk. de nem tudom. de nem a szó szoros értelmében. Õk azok. Senki sem áll a teremtés fölött. mert ez jelenti az élelmet számukra. Kiképezték a papokat. az utódaik. elsõsorban. és az összes társadalmi rétegben tevékenykednek. a katonaságon és rendõrségen. csak két lábon járnak? — Igen. te hogy látod. A Föld összes kedvezõ és potenciálisan sugárzó pontjára emlékmûveket vagy különleges épületeket építettek. a törvényeken. szabadságot. hogy a háttérbõl. hogy visszavonulnak. még a kormányok is nekik dolgoznak.

Egy adott ponton az ember evolúciója során kétségek merültek fel a vallásos dogmákkal szemben. megnövelve vagy csökkentve a váladékok mennyiségét. miben higgyünk. és kinyilvánítják ezt. — Talán. — A gyógyszerek azonban jót is csinálnak! — Igen. egy figyelmeztetés. de nem jutnak el az okozóhoz. vagy ellenkezõleg. ha õk irányítanak mindent. hova menjenek. ami javuláshoz vezet. hogy alátámasszák. ha eltávolítanák a betegség okát.. hogyan reagáljunk. hogy lenyelsz egy gyógyszert. akikrõl azt állítod. hogy nincs.. elõször megszünteti. Kivétel nélkül minden be van programozva. Ahogy a szervezetbe jut. megbélyegzik. és akkor az anunnakik a meg kellett találják a módját annak. — Konkrétan hol vannak? — Nekik hatalmas földalatti bázisaik vannak. de ha lenne egy sereg ember. Talán. A betegség egy jel. mint jót. amikor egy kutató egy olyan felfedezést tesz. destabilizálva azokat. hogy a testen túl is létezik. egyenesen sarlatánnak. . Õk aktívan részt vesznek a mi életünkben. Gondolkodj csak. ne reagáljon. a bolygóé. orvosságok. egyesek. a víz. akik ismerik az igazságot. amit a vízhez és élelmiszerhez adnak. tehát nem jelentenek veszélyt. százan jönnek.. de most itt élnek. Közöttünk vannak. — A vakcinák a legnagyobb átverések. ahol vagy. hogy pasztillákat szednél be. amit élelemként és italként kapunk. talán a gondolataid és érzelmeid hibások. gyógyszerek speciálisan arra szolgálnak. Valójában azok több rosszat csinálnak. A bolygójuknak vége. nem csinálnak egyebet. akik ismerik az igazságot és megmondanák. hogy õk egy másik dimenzióban vannak. ami meg a nagy tömegeket illeti. mit együnk. Mi a kezdetektõl velük élünk. beállítja a váladékait. ami nem felel meg nekik. de az ellenszer felfedezése csodálatos volt. afféle városok. a szervezet annál jobban védekezik. A baktériumok és vírusok részei az életünknek. és így jelent meg a tudomány. Azok a immunrendszert támadják meg. váratlan halállal vagy „öngyilkossággal” félreállítják. Még léteznek olyan emberek. találkozunk velük. Minden. — A gyógyszerek életeket mentenek! — Igen. talán az élelem rossz. aki megpróbál valamit mondani. az idõszakos érzékleteink elõl is. de nagyon nehéz határvonalat húzni. akik hisznek a jóban. de mi nem vehetünk részt az övékében. bolondnak vagy rosszakarónak van bélyegezve. beállítja magát. az elbutítást. a konzerváló porok. mit igyunk. Elbújnak a tekintetünk elõl. hogy az ember eltávolodjon az elsõdleges forrástól. félnek ettõl. Õk nem akarják ezt. A szervezet sokkal pontosabban tudná ezt szabályozni. amivel megmosakszunk. adalékok. — Kémiai vegyszerekkel? — Igen. Megmondják. akiket nem lehet meggyõzni. — De az anunnakik. mit hallgassunk. hogy aztán az egész testem reszkessen. amikor az ember felébred és megérti. hogyan gondolkodjunk. akkor nem lenne mit csinálniuk. hogy csinálhatnak bármit! Miért nem leplezik le õket! — Hát. — Akik a rendszerben vannak. amit rám kényszerítettek. hogy ellentmondjanak. ahol az megmódosítja õket mint fajt. abszolút minden programozva van. — Ha rájönnek. A dolgok másképpen állnak. Semmit sem felejtenek ki.. — Mitõl féltek? — Attól a perctõl. — Talán. A pasztillák. azokat félreállítják. — Elmondanád pontosabban? 24 — Minden kémiai vegyszer. El kell fogadnunk azokat. ott szennyezett a levegõ. hogy része az egyetemes tudatosságnak. hogy irányítanak minket. vakcinák nélkül. hogyan folytassák a tanok beültetését. hogy minden ki van számolva. Tudja. Én nagyon rosszul éreztem magam az utolsó beoltásnál. hogy az emberi agy bizonyos stimulánsokra reagáljon. ki tudná õket leleplezni? Mindenki. Mindent a legkisebb részletekig kiszámítanak és felügyelnek. ahogy én látom. A problémájuk az. Az árnyékbeli vezetõink az elme és az érzelmek manipulálásának tökéletes programját építették ki. amikor már nem válaszol. Nem ölhetik meg a teljes bolygót! Talán léteznek olyan személyek a rendszerben. Minél több antibiotikumot veszel be. ki van számolva és végre van hajtva. de amikor egy tudományos elvet szeretnének bevezetni. de a valóságban ez szabályozza a szervezetet. hol vannak most? — Azok velünk együtt élnek. Ezeket vagy kirekesztik. hogy valamit rosszul csinálsz. eljutván ahhoz a ponthoz. más égitestek pedig számukra elérhetetlenek. vagy balesettel. meg kéne vizsgálnod ezeket a tényezõket. ahogyan a szervezetbe bevitt mikrobák megtámadták a csakrákat. — Igen. és nyilvánossá szeretnék tenni. de ez a dolog helytelen. Mások viszont arra vannak kifejlesztve. Mi mentális befolyással és kémiai vegyszerekkel vagyunk ellenõrizve és irányítva. Tisztán láttam. de õk a felszínen is tartózkodnak. Abban a pillanatban. Ahelyett. Ez az energia a tabletta különbõ alkotórészeitõl függ. majd átalakítja. hogyan uralkodjanak tovább. kinevetik. Tulajdonképpen a szervezetünk tudja ezt. Úgy mondhatjuk. — Én még mindig nem értem. mit csinálnánk antibiotikumok. negatívan befolyásolva a nyirokcsomót és a mirigyeket. az szétbomlik a szervezetben és energiává alakul. Ott laknak. mi fog történni? Semmi! — Az emberek legyõzik és elûzik õket. csak tompítják a tüneteket. hogy szabad és végtelen akárcsak a teremtés. aki hasonlóan gondolkodna. százan ugranak fel. — Jó. de nélkülük is lehet élni. Elérkeztek ahhoz a ponthoz a Mátrixban. de nem ismerjük fel õket.

Tudom biztosan ezt. — Még az õk DNS-üket hordozóakkal sem? — Csak bizonyos esetekben.. mert õk nem keverednek fajon kívüliekkel. Nem volt több problémájuk az eperrel. mert õ az. leszedett növényekkel elpusztítani. 25 — Nem lenne elõnyös. hogy összhangban élni a teremtéssel. mert az ember megértené az élet értelmét. A mentális erejük magasabb rendû az emberekénél. személyiségi. Lévén úgy. hogy felismerhetetlenek. akárcsak egy speciális energiát. — Nem tudtam! — Annak a személynek. amelyikben leszedik és a személyt. Nem használnánk már rovarirtókat. bizonyos dolgok elvégzésére. hogy az ördögtõl származnak. hogy meglocsolnád azok nedvével. — Büdöske (bársonyvirág). Ha figyelembe vennénk a bolygókat. Ez nagyon fontos. — Miért? — Mert ennek segítségével ráhangolódhatsz az Univerzumra.. hogy erõlködnének. a veteményesed védve lesz. — És sok ilyenfajta virág van? — Igen. elektromos jelek. de az ilyesmi kizárt. és amely kapcsolatba lépve a féreg energiamezõjével. Az emberek is kezelhetik magukat velük. jók. — Milyen vizsgálat? — Genealógiai. Valójában az összes növény jó valamire. akik az elején nem hittek nekem. A tudatalattink szintjén mindannyiunkat befolyásol a Nap. jobbak. Elsõsorban. tehetségesebbek lennének. Néha fõnökeink vagy kedveseink. Tudják. — Az is számít? — Igen. amilyent csak akarnak. hogy tudnál róla? — Lehetséges lenne. Különbözõ idõciklusok vannak az aratásra. A Föld egy óriási mágnes. de hasznos lehet a környezetében levõ növényekre nézve is.. — Nem használnak gépeket. Összhangban lenni az égitestekkel azt jelenti. — Mert nem szabad tudnunk. mert õk egyfajta energiamezõt vetítenek ki maguk köré. — Mivel védekeznek? — Az elméjükkel. — Asztrológiai jellegzetességek? — Igen. különbözõ feladattal és egymáshoz közel álló testfelépítéssel jönnének a világra. a Hold és a bolygók. és akkor elfogadnak kívülálló személyeket. A valósághoz viszont közelebb áll. aki leszedi. léteznek végzetes idõciklusok. Semmi sem véletlen. vezetnek is minket. — Így van. Õk egy képet erõltethetnek ránk. mind megöld azt. de most amikor ezek a felcímkézések nem befolyásolhatnak senkit. Meggyógyulnánk a kozmikus energiát használva. hogy bizonyos típusúakat ültetnél a zöldségek és gabonák sorai közé. amely a saját tengelye körül forogva mágneses mezõt hoz létre. barátaink. Miért rejtenék el ezeket? Nekik is elõnyös lenne. hogy elültess egy növényt. Semmi sem fölösleges. mert bizonyos idõszakoknak maximális gyógyító hatásuk van. megfelelõ idõpontokban mûvelnék meg földjeinket. — És így közlekednek szabadon közöttünk? — Nemcsak közlekednek. gazdagsághoz vezetne. sõt közös háztartásban is élhetnek velünk. láthatatlanok? — Nem. hogy az csak idõvesztés. Léteznek kozmikus ciklusok. Ez az oka annak. de csak egy körültekintõ vizsgálat után. és segítsenek nekünk. aki elõször ráteszi a kezét. aki leszedi. nappulzusok. csendesnek és kiegyensúlyozottnak kell lennie. hogy a bolygók behatásának fontos szerepe van az ember személyiségében. — De mit csinál a büdöske? Hogy befolyásolja a kártevõket? — Olyan anyagot választ ki. — Vagyis összeházasodhatsz egy anunnakival anélkül. Ennek a mágneses mezõnek fontos behatása van a földi életre. Õk azért vannak itt. Néha eldöntik. ezért nekik ez egyfajta játék. gyermekcsinálásra és ellenkezõleg is. hogy az asztrológusok varázslók. és ez mértéktelen terméshez. ami segítségével olyan kinézetük lehet. amely elûzi a kártevõket. láthatóak. mert egyszerûbb lenne a kártevõket a holdciklus bizonyos fázisaiban más. — Nem tudtam. mindennek értelme van. egyfajta projekciót anélkül. rákényszeríti. valamit? — Nem. hogy elhagyja a helyet.— Vagyis nem látjuk. elektromágneses szelek. asztrológiai jellegzetességek és sok másféle. annak egészségesnek. amely megvédi a növényt. — Nem értem. — Adj egy példát egy ilyen növényre. szüretre. . csodálatosak. hogy szükség van a vérvonal felfrissítésére. de két tényezõt kell figyelembe venni: az asztrális idõszakot. Máskülönben az asztrológia a legidõsebb tudomány. és nagyon fontos a leszedõ lelki állapota. — A növények élõ létezõk. — Hogy tudnád más növényekkel elûzni a kártevõket? — Igen. Benne rejlik összegyûjtve az univerzum teljes tudása. Megmondtam a nagyszüleimnek is. a kártevõk elpusztíthatóak növények segítségével.. hogy segítségünkre legyenek. Azt mondták. még a málnát és az epret is a kártevõ férgektõl. Valójában a büdöske saját magát védi ezzel. a gyermekek életképesek. azt állítják be nekünk. Sajnálatos módon mi megöljük. hogy igazam van. de utána bebizonyosodott. hogy ilyen fontos. lévén úgy. Ha helyenként egy-egy szál büdöskét ültetsz az ágyások közé és a végükbe. Az embereknek figyelniük kéne ezekre a dolgokra. de ezek a dolgok nem ismertek. Tudatosan élve hozzáférésünk lenne a Mátrix kifogyhatatlan tartalékaihoz. Megvédi a zöldségágyásokat. átveszi az energiáját vagy módosítja.

aki Afrikában élt 140-300 000 évvel ezelõtt. ha elvennének egy darabka csontot. Megkínozzuk. mi történne. nekiállnának. a sumérok agyagtábláinak fordításáról. akkor ez így van. mert akkor analfabéták leszünk! — Nem kéne otthon maradnunk. megadva a pontos nagyságukat és pályájukat. egy híres kutató. a Felsõbbrendû Titokban. mint a történelem. amikor kivágják a fákat! Hiába! Senki sem hallja meg! — Azt mondtad. Ahogy a fenyõket is.. — Jó. és még örvendjenek is ennek! — Vagyis? — Vagyis mi megöljük a bolygót. hogy nincsenek hasznos tantárgyak. Miért gondolod azt. akkor biztosan elérhetõ lesz. de végül az ember mai alakjánál maradtak.. Miért kéne megtanulnom azt. és mindezt a tudomány. Nagyon tetszik. Akarnotok kell. mivel közlekednénk. ha a dolgok nem változnak meg? Nekik fogunk dolgozni. de idõvel ezek fellázadtak és az elit úgy döntött. . Miért nem tanítják ezt az iskolákban? — Mert az iskolák is ugyanazon kontroll alatt vannak. A táblák leírják. Mi több. A homo erectus egybõl homo sapiens lett. Stichin azt mondja. hogy a mai tanulók nem érdeklõdnek.. Körülbelül ezt tesszük mi a Földdel. négyszáz kilométerre.KI. megcsonkítjuk. ha az információk igazak lennének. hogy az ember evolúciójának története azt állítja. Nem hiszem. A tanítás a logikus és racionális gondolkodásra épül. hogy halálra unom magam az óvodában. hogy 3600 éves keringési ideje van. meggyötörjük. amelyek az õ nevükben kormányozhattak. nem tudja senki. hogy mindannyinknak egy nõnemû közös õse van.. Az elején a bányákban csak az anunnakik dolgoztak. hogy elvegyenek egy csepp vért és üzemanyagként használnák az autóikban. és annál kevésbé lehet megmagyarázni azt. aki vagyok. felnõttek támadtok minket. rezgés. én soha nem haltam meg az iskolában! A tanulásnak köszönhetem. felnõtteknek kéne megváltoztatnotok a rendszert. ha ezt mondja a könyv. hogy tönkretegyük. ha a mikrobák. Mit szerettél volna mondani? — Gondolj csak arra. és homo sapienssé alakuljon. Ezek a jelmondatok. Dávid távozása után jó néhány percig csak ülök és gondolkodom. ami a Jupiter és a Mars között kezdõdik. Stichin azt állítja errõl a bolygóról. hogy meg tudtam volna lenni otthon egy halott fával.UNNAK. amikor valakihez mennének. és legtöbbször nem akarok oda menni. Az okkult szervezeteknek az volt a célja. hogy kibányásszák az altalajkincseket. amivel ti. 35 000 évvel ezelõtt egy újabb impulzust kapjon. Ha hallanád a sikoltásaikat. Hányszor hallottad már ezt a felnõttektõl: . hogy kb. A szöveget Zecharia Stichin fordította le.levágjuk. hogyan jöttek létre a királyságok. és még örvendjek is neki! Máskülönben az embereknek megvan ez a képessége. akkor mit csinálnánk. Nagyon szép. vagyok az. hogy destabilizálják a tanulási rendszert. A mai Afrika egy földterületére szálltak le. akkor megállunk. azaz a mai emberré. kiürítjük a tartalékait. és a nyakukra vagy a kezükre tennék. író és nyelvész. Õ azt állítja. oda kell figyelned a tanárra. de nem maradhatunk otthon. hogy nem igaz? — Jó. — Hasznosak lennének. Az adatok olyan formában vannak elrendezve. Emlékszem. Ezt vettük át az anunnakiktól. csupán nektek. viszont mint megélés. tudományos kutatások igazolják. hogy olyan genealógiai vonalakat is létrehoztak. hogy a táblák információkat tartalmaznak egy felsõbbrendû fajról.tanulnod kell. Több lehetõséget is megpróbáltak. nevezetesen AN. kimerítsük a természeti kincseket. hogy olvastam David Icke könyvében. mivel melegednénk. és boldogok vagyunk! De a következõ alkalommal szeretnék errõl beszélni. Még a szülõk is részt vesznek ebben a támadásban. hogy 200 000 éve fajunk egy tökéletesedési folyamaton ment keresztül. — Ne mond azt. Az a szerencsém. mit ennénk? — Megtehetnénk mindezt az elménk erejével. hogy tetszik a Karácsony! — Igen. amely képes a munkára. hogy ez megtörténjen. 26 VIII. A gyermekeket a tanárok és útmutatók robotokká alakítják. amit sikeresen megvalósítottak. s ahhoz. A táblák fantasztikus pontossággal mutatják be a naprendszert és a bolygókat is. Mit tanulnak az iskolában? Az igazságukat! Mit tanultatok ti? Az igazságukat! Mit csináltok ti most? Nekik dolgoztok! Mik leszünk mi. hogy azzal büszkélkedjenek. amely eljutott Sumériába és amely egy Nibiru nevû bolygóról jött. hogy semlegesítsenek minden intuíciónyomot vagy a Mátrixhoz való hozzáférést. Ezt nagyon jól megtanultuk. majd eldobjuk õket. hogy ezek az anunnakik 450 000 éve érkeztek a Földre aranyat keresvén. — Rendben. a fejlõdés. hogy anyám egy mûanyag fenyõt vásárolt régebben. hogy egy hibrid fajt hoz létre. próbálom megérteni az információkat. és akárhogy is a gondolat számít. feldaraboljuk. de senki nem tanít meg erre. amely táblákat 1850-ben fedeztek fel Bagdadtól kb. történész. biológia. Mik voltak ezeknek a fejlõdési idõszakoknak az okai. amelyek a testünkben élnek. amirõl tudom. hogy aztán a viselõje eldobja azt. egyszerûen akaratunktól fogva. hogy megöljék a bolygót. sõt elmeséli azt is. messze a világûrbe. a jólét nevében tesszük. Érdemes megjegyezni. — Ha nem használnánk ki. akiknek megtiltják a szabad véleménynyilvánítást. — A bolygó megölésénél maradtunk el. és a Plutón túlra nyúlik. ha levágnák és felgyújtanák a hajunk vagy ajándékba adnák.

Az alsó mezõben található meg az összes alacsony rezgésû gondolatenergia-forma. — Kiket? — Az anunnakikat. Mutassanak rá az ujjukkal. és az egész világnak bemutassátok. Én túl kicsi vagyok. Ezt csinálom. — És hogy tudnánk elérni a Mátrixot? — Teremtsétek meg a kapcsolatot az elme és a fölöttes én között. rémületre. hogy lássátok õket. általában onnan jön. Ez a Mátrix közvetlen elérési vonala. gyûlöletre. hogy leleplezzétek. Õk közöttünk vannak. amelybõl mi gyermekek nem tudunk kilépni. akkor energia szinten minden láthatóvá válik és semmi sem marad elrejtve. — Azok a mátrix mezõjébõl jönnek — És hol található ez az alsó mezõ? — A Föld körül. és várod. Próbáld meg te is! Kezdheted azokkal a kérdésekkel. akik látják õket nem beszélnek a másoktól való félelem miatt.. akik látják õket. lustaságból. halálra és sok minden másra vonatkozik. mivel csak ehhez van hozzáférésünk. — Nekünk azonban szép gondolataink is vannak. A látás a Teremtõ ajándéka. de konkrétan. De vigyáznod kell. gondolatnak van egy rezgése. — Jó. akárcsak én. hogy figyelembe vegyenek azok a felnõttek. akkor meghosszabbítaná az életünket. minden akaratnak. Ha mindened megvan. és akkor ez az ajándék megjelenik. miért kéne többet akarnod! — Ez nem éppen így van. hogy meglepõdj ettõl. — Konkrétan. lábon állva lehunyom a szemem és arra gondolok. Minden. és azt mondom. létezik valamilyen technika vagy eljárás. és Aghton nem válaszol nekem. — Hogyan. hogy a harmadik szemre gondolsz. 27 az a valóság kivetítése. Például a csecsemõmirigy az a mirigy. akkor a testem elõre hajoljon. ami információként jön. és látni fogjátok! Valójában vannak olyan emberek.. hogy tudjuk ezt a felsõbbrendû látást kifejleszteni? Azt hiszem. mások meg nem? — Akik látják. amelyben a folyam tudatosan lecsapolható. és egy mátrixszegmenssel lép kapcsolatba. amellyel mindenki rendelkezik. amelyekre tudod a választ. ami megengedi. akik elfogadjátok. a testem hátra hajoljon. léteznek valamilyen követendõ lépések? — Természetesen. — Mi van a Föld alsó mezõjében? — Mi innen kapjuk az információkat ezeknek a mesterséges blokkolásoknak köszönhetõen. ami mélyen elrejtve bennünk van. ha az ember közvetlen információkat kapna a Mátrixból. Ezek a vegyszerek a tobozmirigyet gátolják. beszédnek. és ha nem a válasz. Nagyon egyszerû. Mi ezekkel táplálkozunk. miattatok. hogy közömbösségben tartsanak. hiába érezzük. mert a tõle jövõ információkra kell alapoznunk. hogy ne add tudatosan te a választ! Hagynod kell. igazi megismerés. mert meg vagytok elégedve az életetekkel. — Harmadik szemnek is hívhatjuk. hogy aktívan részt vegyetek benne. A föld be van burkolva ezzel. ha nem látjuk? — Akarjátok. Amikor gondolsz valamire. A tobozmirigy nagyon fontos része az embernek. és amit tovább erõszakoltok. — És akkor mit kell csinálni? — Akik látják. de ami nagyon el van homályosítva a létezõ interferenciák miatt. mintha semmit sem tudnál! . Amit a fizikai szemeinkkel látunk. félelemre. de az elsõ szem és nem a harmadik. kényelembõl. Mi átvettük a rendszert és továbbvisszük azt. blokkolják. amely soha sem volt megfelelõ. ami ha tudatosan aktiválnánk. — És akik nem rendelkeznek ezzel az ajándékkal? — Õk aktiválhatják. hogy az ember megismerje az igazságot. mint valaha. azok azért tehetik. hogy ha igen a válasz. Elõször is az embernek vissza kell állítania a kapcsolatot az elme és a fölöttes én között. — És a válasz mindig igaz? — Mindig. Ti vagytok. Használnotok kell! — Miért látják egyesek. lenyelitek a meséket. Ezért a hibás információk mellett vegyszerekkel is mérgeznek. csak egy kis rész jön a Mátrixból. a mi életünkhöz tartoznak. aminek az célja. de mindegyik beállítható lenne. az átalakul gondolatenergia-formává. hogy kinõjön. Máskülönben minden mirigy mást csinál. hogy megtudjam az igazságot. ami a rosszra. fóbiára. hogy leszedd a gyümölcseit. Tedd fel a kérdést. — Hogyan? — Ahogy mondtam. mert erõsebb kapcsolatuk van a Mátrixszal. hogy a Mátrixra csatlakozzam. Lényegében az embernek most nagyobb teremtõ ereje van. félelembõl vagy egyszerûen azért. Amikor én egy kérdésre szeretnék választ kapni. és nem a Föld alsó mezõjébõl. Az anunnakik ide tettek mindent. szólaljanak meg. hogy nem jó. — Hogyan? — Mondok neked egy példát. Amikor az információ szabadon közlekedhet a két struktúra között. Ti vagytok a hibások! — De mit tehetnénk? — Hogy akarjátok a változást.. — Ti egy olyan rendszert vettetek át. A tökéletes. — Miféle interferenciák? — Az anunnakik nem akarják. amit az anunnakik vetítenek ki és irányítanak. mint amikor elvetsz egy magot.. Olyan ez. Ez a dolog a test és fölöttes én kapcsolatának tudatosulásával jön létre. hogy az a óhaj megvalósuljon. és tudatosítható lesz. gyakorolhatják a kommunikációt.Ez egy bûvös kör. — Mit nevezel fölöttes énnek? — Ez az igazság.

— Milyen gépezeteket? — Reléket. A balszerencséjük. és arra a következtetésre jutottak. Nem kérheted a fölöttes énedet. — Konkrétan. A betegséggel kapcsolatban az éned elõször megmutatja. — És hogy nyilvánul meg ez a kapcsolat? — Én. amely benne van összegyûlve. Aztán elkezded kérni a fölöttes énedet. Egyfajta élõ babák. — Melyek azok? — Sokféle termék van. és ti rákényszerítetek. — És ha látni akarom az anunnakikat? — Azt mondod. Aztán megpróbálod tudatosítani a fölöttes énedet. Akkor a Föld karmája elkezdett megtisztulni és elkezdtek fejlettebb lények is reinkarnálódni ide. mert azok nagyon is normálisak. amikor a fölöttes énemmel beszélek. mit kell még tennem? — Agthon azt mondja. hogy lefekvés elõtt fogat mossunk. Amikor elérted ezeket az állapotokat. Nagyon hasznos. Aztán egy megkönnyebbülést. Ennyit. — Mert megszoktad és már nem zavar. Az éned tudni fogja. Láttam üdítõkben. mit kell csinálni. nem tudom. hogy lépjen kapcsolatba veled. Azt a tobozmirigyet meggátolandó adják. békét érzel. amelyekkel interferenciát csinálnak köztünk és a Mátrix között. hogy természetes módon. hogy a legjobb módja ezeknek a törekvéseknek az eltörlésére a vegyszerekkel való mérgezés. hogy gyógyítsa meg a nagymamádat. mit szeretnél. de nem a teljes lakosság. anélkül. Elnevezed ezt a helyet az igazság titkos helyének. ha nem tartod be azt. — Hogy mutatja meg nekem? — Vagy helyben. — Tegyük fel. Megkérdezheted viszont. hogy megértsd. Az elején meg kell mondanod a testednek. hogy mérgezõ? — Száz százalékosan. Az elején hatalmas szeretetet fogsz érezni. — Miért? — Ha meghalunk. sokkal erõsebbeket. mert az emberi agy nem tud egyszerre anynyi információt befogadni. amelyek rád vonatkoznak. mondjuk. megpróbálsz a Mátrixhoz beszélni. amelyek megakadályozzák a tobozmirigyed mûködését. hogy szenvedned kéne. hogy hamarosan nem lesz. és ezért más gépezeteket találtak ki. hogy jól legyek. amit õk szeretnének. de rá voltam kényszerítve. — Odamész. hogy gyógyszereket vegyenek be. Tudom biztosan. Ahol tetszik neked. érzed. hogy nem így fog történni. Nem veszed észre. hogy csak a hozzád köthetõ vágyak fognak megtestesülni. — Milyen vegyszerre gondolsz? — A fluorra. hogy miért nevezitek így. Akkorát. hogy tetszik egy vízesés mellett. meg kell tisztítanod magad a vegyszerektõl. hogy használjam. hogy érzed. De az csak részletekben adja meg az igazságot. Ahogy nem tudták volna rákényszeríteni a teljes lakosságot. hogy miért vagy beteg. amikor ki28 küszöbölhetjük a múltbeli problémákat. Ám itt.— Felteszem. energiabombákat és gammasugarakat. — Mi a célja ennek a tömeges mérgezésnek? — Ez elsõsorban az 1960 után születettekre vonatkozik. vagy küld egy üzenetet az elmédbe. és egész éjjel hat. ahogyan mondtam. Mit kell kérdeznem? — Szeretném megtudni az igazságot. távolítson el minden mérgezõ anyagot. nem mindent egyszerre. Ily módon ide senki sem jöhet be. lehet egy ágy lefekvés elõtt. az a testben marad. A lényeg. miután kiküszöbölted a betegséged okozóját. Itt csak olyan programozásokat végezhetsz. azok az õ rabszolgáik lesznek. hogy mutassak meg neked egy eljárást. — Hiszen ez egészséges a fogakra nézve! — Semmi hatása sincs a fogakra. ételekben. Az újonnan jöttek képesek voltak bizonyos paranormális képességeket kifejleszteni. amelynek nincs igazság megfelelõje a Mátrixban. Addig is voltak. megérinted a vizet. ahova szeretnél. lényegében a miénk is. Valójában ezt kéne minden nap csinálnod. — Nem hiszem el. Semmi más egyebet. de tudom biztosan. nem férsz bele a testedbe. — És azt hiszed. hogy meggyógyuljak? — Szeretnék meggyógyulni. hogy látni szeretnéd az anunnakikat. Csak akkor gyógyulsz meg. mobil telefont. — És ha azt akarom. ami 1990 és 1996 után élezõdött ki. Onnan láthatjuk a tengert. Okosan van beletéve. Te oda mehetsz gondolatban. Most azokban az idõkben élünk. Tudnod kell. — Ha az egy karmikus betegség? — Akkor azt úgy mutatja meg neked. Arra gondolok. Van egy kedvenc helyünk egy fa mellett. ami körülötte van. akkor nem lesz esélyed meggyógyulni. akik nem álcázhatták volna magukat. Megpróbálod érezni a hely illatát. vagy egy álmod lesz. Ezért kísérleteket végeztek. Legyen köztünk szólva. Ez az. hogy az Inuán vagyok. Nagyon egyszerû. Elõször a vízre nézel és arra. hogy miért beteg. Akik megmaradnak. hogy átmegyek ezen a feladaton. Szent lesz. tömeges inkarnációra gondolok. õk mit csinálnak? — Mi nem fogunk mind meghalni. Elhelyezkedsz egy olyan helyen. a gondolat erejével egy speciális helyre megyek. filmszerûen a fejben. Ezek nagy veszélyt jelentettek az anunnakikra. Egyre többen halnak meg. Tudnod kell. amit mond. . de a legmérgezõbb a fogkrém. hogy minden évben növekszik ezeknek az anyagoknak a koncentrációja? — Nem. kitalálták az ételmérgezést. Megmondod neki. mit kezdeniük ezekkel a vegyszerekkel. ahol senki sem zavarhat meg. szeretném látni azigazságot. hogy akarnod kell.

— Nálunk is? — Igen. Mit gondolsz. hogy legyenek. fontos tudni ezt a dolgot. — Miért hiszed. akik meg változni szeretnének? Ezeknek nem engedetik meg. a pénznek nem lesz értéke. Nem tudnám megszámolni. ami gazdasági manipulációnak nevezhetõ. — Hogyan ismerheted fel õket? — Én a szeretteimet a rezgésük alapján ismerem fel.— De mi történik? — Jó és szép lesz. egy csoporthoz tartozik. aki anunnaki vérrel rendelkezik. aki az inuakik DNS-ét hordozza. Kell létezniük még olyan embereknek. miért léteznek 29 azok az okkult pénzügyi társaságok. Saját útjukat járják. hogy megváltozzanak. — Nem hangzik valami jól! — Nagyon is jól.. és kérdezd meg. Nem avatkozhatunk be a Mátrix terveibe.. Õk nem tudnak az új energiának megfelelni. Ha az általuk okozott rendellenességek súlyosak. annál jobb. Nézz. Ha nincs hozzáférésük ezekhez a kérdésekhez. de látom õket az utcán. — És a negatívokat? — Próbáljuk ki a következõt! Nézz annak a személynek a szemébe. — Tudom. az õ döntésük volt. mondtad már nekem. félelembõl. hogy alkalmazkodhassanak az új rezgésekhez? — Semmit. Sokan vannak? — Igen. hogy kikerüld õket. Csak õk tudnák ezt megcsinálni. Túl sokat voltunk az anunnakik elnyomása alatt. — És mit kell ezeknek tenniük. Beléptek azok is. nem tudunk azokon segíteni? — Nem. — De hányan vannak? — Nagyon sokan. — És akik nem tudják. — És a szervezetbõl mindenki anunnaki DNS-sel rendelkezik? — Nem. mit teszek? — Kérd meg az énedet. mert itt valami különleges fog történni. hogy anunnaki. és ezekkel fognak továbbmenni. és mindentõl. — És eszünk majd? — Amink van. — Hamarosan bebukik a bankrendszer mindenhol. — Mondd csak. Csak a szemébe. Itt kevés az anunnaki vér. Mindenki. — Ha vannak mégis olyan személyek. Jó lenne. a levegõben. Én személyesen alig várom. hogy nem léteznek. kertes házat. különleges. hogy maradjanak? — Nem. — Õk tudják. és egy új korszak fog bekövetkezni. Minél hamarabb. tudatosan részt vettek a bolygó leigázásában. a Föld és lakóinak korszaka. Vannak itt is. vagy amit termelünk. hogy már túl legyünk a 2012-n. Tudnod kell. akiknek helytelen valóságot mutattak be. és elfogadták a feltételeket. Még többen. A fölöttes éned válaszolni fog.. hogy mindenki. ha énjük nem érezte? — Csak kíváncsiságból. Megkérdezhetik a Mátrixot kapcsolatba lépve a fölöttes énükkel. Vásároljunk földmûvelõ eszközöket. és akkor meg fogod érteni. hogy ne hallgass a tanácsaikra és az utasításaikra. Testvéremként ismerem fel õket. Jelenleg éppen a Mátrix dolgozik a Föld beállításán. hogy nem tudatosult bennük. Ez olyasvalami. — Ilyen hamar? — Igen. mert jelenleg ez a legjobb manapság.. hova csatlakozzanak.. — Mi nem segíthetünk rajtuk. Románia különben nagyon tiszta ebbõl a szempontból.. és tudom. de nincs az anunnakikhoz. Rengeteg oka van ennek. hogy ezekhez a csoportokhoz csatlakoztak. Minden valahonnan belülrõl jön. Talán egyesek a szüleiktõl örökölték. Tényleg. — És ha megtudom. hogy a földiek jók. . Majdnem mindenki tovább megy. A jó. Ezeknek elmagyarázták. vagy az idõjárás miatt és gazdaságilag. Csak így kaphatnak választ erre a kérdésre. Õk rezgésszinten ismerhetõek fel. hogy inuaki vagy anunnaki. a béke korszaka. hogy miért csinálják ezt. akivel beszélsz. miért csak egyesek iratkoznak be bizonyos szervezetekbe. Ne nézd a mosolyát vagy a gesztusait. akkor megengedik nekik az anunnakik mátrixszegmensébõl való kilépésüket. a legtöbbjük viszont nem. — Igen. amit tenned kell. — Pénzt tehetünk félre és szükség esetén kivehetjük azt. hogy legyen egy kis élelmiszertartalékunk. Mert azok a rossz felé hajlanak. Ezeknek megadatik az a lehetõség. — Hogy érted hamarosan? — Valahol 2009 végén vagy 2010 elején. akik nem tartoznak egyetlen csoporthoz sem! — Higgyél nekem. mint amennyien kéne. ami nem magyarázható meg. valójában 2013 februárja után minden stabilizálódni fog. Rájuk nézek. A legtöbb. mert a Földnek meg kell tisztulnia ezektõl a rezgésektõl. akiknek nincs meg ez a DNS-ük. akkor nagy baj van. Muszáj. nagyon sokan. mit tehetnek még. vagy abból a vágyból. Te is meg tudod csinálni ezt. hiszen nem tudták. Ha az általuk hozott zavarok nem annyira veszélyesek. szervezetekbe rendezõdnek. de nagyon kevesen. magokat. hogy mutassa meg a természetét. Sajnos. és annak ellenére. Problémáink lesznek a felszínen. — Igen. hogy talán kapnak még egy esélyt. miért csak egyesek akarnak embertömegeknek kárt okozni? — Ezekkel az emberekkel mi fog történni? — Õk a saját útjukat fogják követni. A Mátrix fogja eldönteni ezt. Más felépítésük van. mondtad. Sajnos! — Én arra gondolok. — Én mégsem hiszem el. Én nem tudom. akkor ez van. csak azok. akik fent vannak. akiknek köze van ezekhez a szervezetekhez. hogy felmenjenek a társadalmi ranglétrán. mi több. hogy anunnakik? — Egyesek igen.

. aki felhívja rá a figyelmünket. megtisztítaná magát az életével szembeszegülõ gondolatoktól. amelyek negatív töltéssel rendelkeznek. hogy a fluor a felelõs a csontrákért is. a tobozmirigyet és meglepõdöm a talált információk mennyiségén. miközben beszél a tumorral! Képzelje el. de szükség van valakire. egy nagy segítség. Gondoljanak csak arra. — Ez számomra már sok! 30 — De miért? Nem szeretnéd figyelmeztetni a gyermekedet. Ezzel párhuzamosan kérjen bocsánatot a Mátrixtól. hogy megtisztuljanak ettõl a betegségtõl. de mindvégig fennáll a meggyógyulás lehetõsége. — Beszélhetnénk ma néhány kezelésrõl vagy terápiáról? — Igen. Bárki hozzájuk férhet. és kifejleszti a betegséget. hogy megbetegítette a testet. ami növeli a rák veszélyét. szeretettel kezdjen beszélni vele. — Adj egy példát. és megjelenik a fejemben a szomszéd. aki felráz bennünket. mit jelent az ipar számára. — Ennyi az egész? — Nem. hogy a tobozmirigy egy kicsi mirigy. Sajnos ez a dolog nem köztudott. Tudnod kell. ha bebizonyítanák. E tanulmány elsõ futára Jennifer Luke doktor volt. Meg kell próbálnom visszaállítani a harmóniát. utasítsa vissza a szomorú történetek meghallgatását. embereket és képeket küld bizonyos eseményekrõl. hogy jött. meg kell kérnie. akinek daganat van a gyomrában. Ahogy mondtam. béke. Szerepe a melatonin váladék termelésének szabályozásában van. amikor a személy ellenszegül a Mátrixszal. mielõtt az egy helyrehozhatatlan hibát követne el. — Tudnál valamit mondani a rákgyógyításról? — A rák akkor keletkezik. hogy a tobozmirigy a fluor által megtámadott elsõ célpont. ahol az található. és kerülje a klórt és a fluort. vagyis a lélek ezzel a problémával érkezik. amely a két agyfélteke között helyezkedik el. hogy 1990-ig nem végeztek semmilyen vizsgálatot a fluor tobozmirigyre gyakorolt hatásán. hogy olvassák végig ezeket az oldalakat. Természetesen ezek a kísérletek az elején tartanak. Ugyanezen a honlapon megtudjuk. Sok érdekes információt találnak itt. hogy megértette a figyelmeztetést. Legyen minden természetes. Még megtudom azt is az internetrõl. pesszimista lényekkel való kapcsolatba kerülést. Hozomány is lehet. Elõször bocsánatot kérek a Mátrixtól. De ha az ember figyelembe venné. A legtöbb adat a http://www. hogy engedje meg kitörölni ezt a zavart. ami nem felel meg. megértheti. Kire gondolsz? — Van egy betegem.org címen található. formáktól. elolvashatja. meggyógyulna. — Mennyi ideig kell ezt a dolgot csinálnia? — Amíg a tumor eltûnik. ha kilép a karmikus nyomdából. amit tenni kell az. hogy ezeket nem veszik figyelembe. hogy megértette az üzenetet. Amit elsõsorban neki tennie kell. korai idõszakban kiváltja a pubertást. akivel összevesztem. és sajátos megnyilvánulási mechanizmusa van. Ez azt jelenti. Miután megköszönte. és kibékülök vele. hogy a tumor egy élõ entitás. Megtudom innen. Aztán megpróbálok kapcsolatba lépni az illetõ személlyel. hogyan kell eljárni. a vészjelzést. energiáktól. és csökkenti a szervezet a szabadgyökökkel szembeni védekezését. mert másképpen nem lesz esélye a sikerre. kérje bármilyen általa hozott zavar eltüntetését! A legtöbbször válaszol erre a Mátrix. Utasítsa vissza a negatív. Utasítsa vissza az állati zsírokat vagy vegyszerrel kezelt élelmiszereket. és ugyanakkor megvédi a szervezetet a szabadgyököknek a sejtekre gyakorolt káros hatása ellen. akkor tudni fogom. azok nagyon kedvesek a Teremtõnek. hogy ott van a probléma. még a laboratóriumi vizsgálatok stádiumát jelentik. Tudnunk kell. De miért? IX. amely segít a pubertás szabályozásában. hogy köszönje meg a jöttét. A melatonin egy hormon. hogy a jobb kezébõl szeretet. és ennek az elemnek a nagymennyiségû tárolása súlyos mûködészavarokhoz vezet. ne nézzen olyan filmeket és híreket. Ha valaki megszegi a küldetését. akkor a szervezet reagál. hogy a fluor a magzatnál genetikai mutációkat létrehozó faktor. Küld egy üzenetet. — Elmondanád érthetõbben? — Amikor a Mátrixhoz kapcsolódom. elfogadás árad ki. Az a beteged által létrehozott program által került a testbe. az angliai Surrey egyetemrõl. hogy a tobozmirigy energetikailag segít az élõ szervezetnek a Föld új rezgésére való alkalmazkodásában. Ellenkezõleg. — Adj egy konkrét példát. Minden. Aztán meg kell változtatnia az életét és a gondolkodásmódját. aki bebizonyította. hogy a fluor mérgezõ! Mindenesetre azt ajánlom. hogy kezdjen el kommunikálni vele: Hogy harag nélkül. és megváltoztatja az életét. tudatosan étkezzen.fluoridealert. Rájövök. A dolog hátulütõje.— Álljunk meg. hogy meg kell változtatni az elmében az illetõ tevékenység polaritását. kijavítaná. Akiknek megadatik az esély. hogy mindezek elérhetõek számunkra. Dávid elmenése után bekapcsolom a számítógépet és beütöm a fluort. Ötleteket. Csak természetes szappanokkal mosakodjon. ami után sok száz év szenvedés várna rá? Így tesz a Mátrix is. csend. hogy ez nem egy büntetés. a tumor egy élõ entitás. Egy sor tanulmány állítja. — Hogy tudatosan étkezzen? — Vagyis tartsa be a diétát. hogy a probléma ott van. és megkérem. Nagyon fontos. mint mindent. Tegye a kezét a helyre. hogy megváltozzon a valóságban. hogy elmenjen. Mit kell csinálnia? — Elsõsorban tudnia kell.

akik turkálnak. mások éppenséggel érzik a szervadó jelenlétét. fájdalommentesen. köszönjék meg neki a segítséget. — Vannak olyan emberek. Lehet ez egy létezõ zavar kisimítása. Ennyit kéne tenni. akié volt. hogy a donor valamiképpen kapcsolatban marad azzal. dolog vagy a mi esetünkben testrész megõrzi annak a személynek a tulajdonságait. amikor bocsánatot kérek? — Ha a kérés teljesen szívbõl jön. amelyek miatt szenvednek. vagy nem tudtak kapcsolatba kerülni vele. olyan ellentétekkel.. Mi történik.. Ebben az esetben az ember szabadságvesztéssel fizet meg a Földön. és megtudják az igazságot. Ez nem lesz életre szóló kapcsolat. Megismételni a hibát. vagy új szokásai lesznek. bizonyos tetteit vagy kívánságait rögzíthetik a hordozó személynek. és megmentsék azt. mások viszont e halálnak köszönhetõen esélyt kapnak az életre. hogy meghaljanak. amíg az elment lélek úgy látja. ahol meg kell fizetned az életeddel. Egyes nemes lelkek tudják. Amikor ahhoz a ponthoz jutsz. Tudnod kell. vagy valamilyen problémád lesz. mielõtt ebbe a helyzetbe kerülne. akkor nem csinálnak mást. akik keresnek. — Miért csak egyesek érzik a jelenlétet és mások nem? — Mindenkinek kell éreznie. — És újból megtehetem ezt? — Szívbõl jövõ megbocsájtásra gondolok. Tudod. Vagyis a megölt személy a gyilkosod lesz egy másik életben. és nem tudom.. hogy megérdemeltem? — Természetesen. hogy a sejtek élõ létezõk. hogy a szervezet elfogadja azt? — Beszéljenek vele. bárhol is van. hogy tüntesse el a zavarokat. ami nem nekik szántak. Amikor bekerülnek egy új szervezetbe. a Mátrix figyelembe veszi. Köszönjék meg a donornak az áldozatot. az egy egyszerû sérüléssé alakul. Ehhez a dologhoz hozzáadódik az is. de a Mátrixban csak egy tett eltörlését jelenti. Akkor a jogukat kérik. hogy erre gondoljanak. ami nem karmikus eredetû. hogy õszintén megbántad a tettedet. A Mátrix tudja. hogy lejöjjenek a Földre azért. Ez olyan. és a teljes szeretetem. míg mások megtagadják. hogy a személy kezd bizonyos dolgokat elõnyben részesíteni. és így a szervezet betolakodóként kezelte. — De a gyilkosság az gyilkosság. vagy más életekbõl tartozó személy menti meg. . azt kell tudnom róla. a Mátrix megbocsájt nekem? — Igen. hogy egy másik életben valakinek rosszat csináltál. kérjék meg. Tehát. — Igen. akik kidobják a transzplantációt. ha megbánod. Köszöntsék az új testben. hogy a Mátrix nem jegyzi fel? Ez olyan. — Igen. Azt gondolod. — Vagyis? — Vagyis. Minden az elmétõl és az igazság iránti vágytól függ. hogy megöltünk valakit. aki feláldozta magát. és szenvedned kell. és saját élete után nézhet a következõ reinkarnáció során. rezgési és energetikai kapcsolatot létesíteni vele. Innen bizonyos torlaszok származnak. mint képmutatás. hogy valamelyik kedvesüknek kell reinkarnálódnia. mint amire tanítva voltak. mert az adományozó lélek jelen van. hogy szenvedjen és kínlódjon valamiért. a Mátrix feljegyzi ezt magának. — Vannak viszont olyan személyek. Vannak személyek. Ezt hogyan magyaráznád meg? 31 — Minden tárgy. — Ez azt jelenti. Itt a sejtek memóriájáról van szó. ha tudod. harmóniám küldöm el neki gondolatatban. akik szervátültetésen estek át. viszont azokat is meg lehet oldani másképpen. Ez egyfajta segítség. akinek a testrészét adta. hogy ha én a Mátrixhoz imádkozom megbocsájtásért. mint amikor magadat próbálnád becsapni. de a különbség az elfogadásban és tudatosulásban rejlik. Ez valójában bizonyos tartozások visszaadása.. ha elvesztem a lábamat vagy a kezemet. Így magyarázható. amelyekkel nem rendelkeztek azelõtt. hogy ellensúlyozd a töltését. és utána megbocsájtásért esedezni nem más. amelyekbõl az illetõ szerv felépül. A zavart viszont csak egy ellentétes tettel lehet megszüntetni. Ez a kapcsolattípus viszont nagyon ritka. törölte a számláját. mert megöltem egy embert. én mit nem értek? Miért kéne ebbe a helyzetbe kerülnöd? Miért lenne szükséged szervátültetésre? Az ember meggyógyulhat. és azt mondják. hogy bizonyos szokásokra tettek szert. hogy adja át annak a személynek. amelyek bármilyen kapcsolatot és kommunikációt megakadályoznak. hogy optimálisan dolgozzon. és azonnal intézkedik kitörölve azokat. és aminek halálnak kell lennie. miért ne próbálnál neki jót tenni ebben az életben. Egy ember meghal. és egymástól függetlenek. Ezeknek vagy olyan szervet ültettek be. vagy elköltözött valahova. csak addig fog tartani. amelyek megszüntetik az ezek alapjául szolgáló gondolatenergia-formákat. de életben maradsz. — Vagyis. — És mit tehetnének azért.— Jó. hogy a szerv tökétesen beintegrálódott a befogadó ember testébe és elméjébe. mint amikor a bûneidért imádkozol. melyek azok. kérjék a Mátrixot. és kerüljenek teljes harmóniába az új testrésszel. A Mátrix megbocsájt? — Néha valaki életének kioltása nem egyenlõ a gyilkossággal. — És akik szervbeültetést kapnak? — Azok életét egy másik életbõl. — Tegyük fel. — Ám azt mondtad. hogy bizonyos problémák karmikus jellegûek. de ha az személy már nem él. hol van? — Akkor beszélek a Mátrixszal. és megkérem. amelyek valójában zavarok.

hogy mi lesz. nem tudom. hogy ítélkezés alapján dönts. Ez azt jelenti. — Nem létezik ilyesmi! Hogy csinálhatnál akaratlanul rosszat. — Meg fogod látni. és meg is történt. Minden olyan tettet. igen. hogy az utolsó inkarnációnkat éljük? — Nem. hogy mit csinálnak. Megtehetsz valamit. amit elrontott.. Szerepelt a küldetésünkben. — Alkalmazni fogom.. vagy mit gondolnak az emberek. mint én. mint az Inuán. amit érdemlünk. zavart okoz. vagy ami bármilyen tönkre tevést jelent. tudhatjuk. Mátrix ellenes tettnek hívják. a negatív gondolatenergia-formák idejének vége. a létrehozott energiák visszaküldõdnek.. különben egy másik életre kéne várnunk. hogy miért választottál engem? — Nem választottalak. Ez egy plusz esély arra. és többnyire visszatér. Akik itt maradnak. Az embereknek meg kell érteniük. — Vagyis? — A Földbolygó 2012 végén fogja meglépni az ugrást. hogy megvalósuljon a harmónia... — Mi még találkozunk? — Én azt a feladatot kaptam.. a béke korszaka felé? — Értem. vagy részleteiben több élet során a létrehozott negatív energia nagyságának függvényében. balszerencse vagy betegség.. de hogy mennyi idõ alatt fog megvalósulni a harmónia. Visszakapjuk mindazt. — Ezt mondtad már nekem.. — Megmondanád. A Föld valóban megcsinálja az ugrást. hogy találkozzunk. hogy a Föld egy új korszak felé halad. akik nem vittek nagy zavarokat a Mátrixba. hogy az embernek az általa létrehozott energiákkal kell szembenéznie. konfliktusokkal … sok módja van ennek. A fontos. hozzánk tartozik. Béke. gondolkodási képességed. — Ahogy én látom. ami körülvesz bennünket. de nem tudatosult bennem ezt a dolog. Kapcsolatod van mindkét mátrixszegmenssel. vagy vissza is utasíthatod. De a legfontosabb. de nem tudjuk ki ellen tettük. Te pont olyan vagy.. a rossz. Megvan a lehetõséged. de függ. Ha nem lesznek felkészülve. de csak azok lesznek. Miféle missziója? — Innen fog elindulni a dolgok új megismerése. akkor nem sikerülhet nekik. ami kiválogatja a lakosságot? Ezután aztán teljesen csend lesz. Normális esetben 2013 februárja után jónak kell következnie. és segít az embereknek. — De miért pont én? — Mert neked teljesen tiszta inuaki DNS-ed van.. Nem érted. A megjövetelét be fogják harangozni.. és minden rendben fog lezajlani. Most. — Nem is kell. az Inuáéval és a Földével. Ezért jelenik meg az életben mindenféle akadály.. hogy megtörténjen. — Igen. 2013 után csend lesz. Az utolsó inkarnációnkat éljük. — Hogyan fog kiválasztódni a lakosság? — Különbözõ kataklizmákkal vagy betegségekkel... és negatív gondolatenergiaformát hoz létre. amikor megvan a mérlegelési .. a dolgok 2013 után fognak beállítódni. — Mondd csak . Ezt azt jelenti. — Tehát biztos. hogy a háborúk. Románia egy különleges hely. de néha akaratlanul rosszat csinálsz. és hogy segítenünk kell. Mostantól kezdve a saját erõdbõl fogsz új információkhoz jutni. Biztos. hogy ebben az évben tízszer találkozzunk. mennyi idõ alatt lesz olyan. a konfliktusok. hogy akarnod kell ezt. ami kárt okoz egy létezõnek. küldve voltam. a spiritualitás. és az élet abba helyzetbe állít. amely elmegy. Így kellett lennie. hogy használni fogod azokat. Küldetése van. Minden zavar megszüntethetõ. akkor minden tökéletes lenne. és erre nincs már lehetõség. hogy tudatosítsák a küldetésüket. Fõleg ebben a periódusban megvan az esélye az embernek. hogy aztán év végére minden stabilizálódjon. — Úgy értsem. szeretet és harmónia. hogy 2012 után egy évig fog tartani a Föld és az emberek stabilizálódása? — Valami hasonló. — De. — Azok nem maradnak a Mátrixban? — Az elején nagy részben a Mátrixban maradtak. és ezeket vagy egy életben kapták vissza. Az emberek megértésétõl függ. hogy ne próbálunk meg generálni több ilyen élet és szellemi fejlõdés ellenes gondolatenergia-formát. Ennyi van beprogramozva. állatra vagy a Földre gondolok. hogy minden. Ha azonban az emberek megértik. hogy továbbmenjünk. A Mátrix megtagadja a befogadásukat. — És ez jó? — Persze... akkor a Mátrix lecsillapodik. gondolatot vagy akciót. ha tiszta szívbõl akarod. hogy megint történni fog valami. Mostanra volt beprogramozva.— Csodálatos lenne. függetlenül attól. Sajnálatos lenne. — Ugyanaz lesz. mivel a Földnek — ebbe beleértve a mátrixszegmensét — minél tisztábbnak kell lennie. hogy helyrehozza mindazt. és akkor megvalósult a lehetõsége ennek az akciónak. a jó. amit adtunk.. Akárhogy is nem számít. és mi vele együtt megyünk. itt emberre. ha valami történne.. de nem tudom elképzelni. növényre. amikor visszaadhatod az adósságaidat.. hogy találkozni fogunk 2012 után. a mátrixmezõ pedig egy megtisztító impulzust fog küldeni.. Ha nem csinálnánk több rosszat. aki elmagyarázza. mint az Inuán? — Nem tudom felbecsülni.. Ezekkel fizetünk meg. Az ugrás után is fognak lelkek jönni a Földre. Alkalmaznod kell azokat. Innen fog egy olyan ember elindulni. azoknak úgy gondolatban.. — Talán. ha megértenénk. mint tettekben át kell alakulniuk. hogy tudatosan éljünk. — Ki fogja beharangozni? . — Ez azt jelenti. és részt kell vennünk aktívan az egyensúly megõrzésében. hogy mi egymáshoz kötõdünk. A Föld megtanulta 32 ezeket az aspektusokat és most tovább lép . amelyben meg tudjuk változtatni a karmát.

hogy megemelje a rezgési és energetikai szintünket. — Mint Keresztelõ János? — Egy olyan lélek. és ezért megakadályozta ezek energetikai hozzáférését. ugyanúgy belép majd a neki szánt testbe. de csak néhány évvel ezelõtt értette meg a hivatását. — És ez rossz dolog? — Igen. megtudjuk. Belénk hatol a lélegzete. — Vagyis Jézusét? — Aki mint Megvilágosító fog eljönni. Akik feltárták az igazságot. mint a mindannyiunkéba. Ez azt jelentené. — Azokra gondolsz. De õ nincs még benne. de becsülettel szólva õt ellopták. akik itt éltek. akik más szintek felé mennek. hogy felkészítsen a magasabb energiatöltet befogadására. amely már itt van Földön? — Igen. Körülbelül ennyi. mennyire változatosak. hogy ez a fejlõdésünk esélye. hogy ki fog megjönni. ki az. és ezért a szervezetünknek teljesen rá kell hangolódnia. Mindenestre a tény.. Nekik ismeretlen ideig kéne egy helyben maradniuk. és kinyilvánítjuk majd ezt. — Köszönöm. hogy fizikailag itt lesz a Földön. Még a növények is tudják. A Mátrix tudja ezt a dolgot. készen kell lennie ennek befogadására. Egy ideje magas frekvenciájú gondolatenergia-formákat kapunk. Õk a fejlõdés más fokán állnak. — Megmondanád. hogy másfélék vagyunk? Tudatosítjuk ezt a dolgot? — Igen. hogy már nincsen sok. hogy képesek legyünk befogadni ezt a mennyei lélegzetet. — És tudja a világ? Hallottak róla? — Csak páran. — Ez a test Romániában van? — Igen. másképpen kezdjük megérteni a dolgokat. Egyesek egyáltalán nem fogják befogadni. és végre meg fogjuk érteni az igazságot. hogy valóban testvérek vagyunk. és ki lennének onnan téve. de kivétel nélkül mindenki ki van téve ennek a magas energiájú bombázásnak. Románia fontos élelmiszersegélyezõ ország lesz. hogy ezt nagy veszélyként élik meg. — Miért? — Õk azok. és elkezdtek saját magukkal dolgozni. . Álljunk itt meg.. és más utat kell végigjárniuk. amíg a teljes szegmensük kompatibilis lesz velük. gondolkodásra kéne okot adnia. És természetesen a Teremtõ. ami a Mátrixból jön? — Igen. Viszont még nem érkezett el az ideje. hány gyógynövényünk van. mert nem tudom. aki János tulajdonságait hordozza. Sok olyan tulajdonsággal rendelkezik. befejezhetnék a programozásukat. megértõbbek. — Parancsolj. — Mindenki egyformán fogja megkapni ezt az energiát. Meg fogjuk érteni. azokét a lényekét. akiét felveszi majd. fejlettebbek. akik mindenkor a hitet terjesztették? — Igen. Románia volt kiválasztva erre a feladatra. aki jönni fog. Csak a Mátrix tartalmazza ezt az információt. megkérdeznékegy dolgot. hol van? — Nem. megszületett. Ez a magasabb energia egyszerre adatik. hogy be fog lépni egy olyan testbe. Az embernek egyszerû természethez fordulással képesnek kell lennie harmonizálódni. hogy miért érzik másképpen magukat. nézd csak meg. Még más küldetése is lesz az új világban. Akárhogy is. mások nem értették még meg. és ezért igyekszenek lépéseket tenni. mintha valaki fényt gyújtana az elménkben. Valójában most idõs ember. hogy képesek legyünk a bolygó új koordinátáihoz igazodni. de különbözõképpen fogjuk fel. hogy mirõl van szó. egy szentelt földön élünk. hogy nem felelnének meg az új mátrixszegmensüknek. meghamisították. Olyan ez. Ez hasonló ahhoz. — Létezik ez a férfi? — Már régóta létezik. hogy megkapjuk. és ugyanúgy hívják most is. és mi másfélék leszünk: jobbak. Egyesek érzik már. — Õ hozza meg az új Messiás eljövetelének a hírét? — Igen. A test. A csoporttal menve kitûnhetnének. Mindezen változásoknak az a célja. kompatibilissé téve vele. — Ez azt jelenti. itt van. Abban a pillanatban. hogy amikor õ eljön. Ezért a mi országunk nagy részben védve lesz azoktól az eseményektõl. hogy most itt éljük ezeket az idõket. Én csak azt tudom. amelyek jönnek. Meg szeretnék állni. Meg kéne értenünk. hogy meghallják a hangját annak ellenére. — Mi tudni fogjuk. A Mátrix elkezdett már dolgozni ezen. Õ elkezdte már mondani. Ugyanakkor elmondható. Minden tulajdonságuk megvan abban. Még az anunnakik is ugyanabban a helyzetben vannak azzal a különbséggel. mert nekik ez az energiafeltöltõdés ártalmas lenne. mert elvennék tõlük a gyors fejlõdés esélyét. az õ energiája mindannyiunkéba be fog hatolni.— Egy férfi. mint amikor valaki egy plusz információt. De õ még más tulajdonságokat is hordoz magával. saját maguk tehetnének meg dolgokat. — Õ nincs közöttünk? Nem született még meg? — Õ nem fog megszületni. Valóban értékelni kéne azokat. ami történni fog. — Elmagyaráznád? — Abban a pillanatban. energiát 33 és fényt ad nekünk. amivel Jézus rendelkezett. de ezeket most nem mondhatom el. Ez a üzenettovábbítás abból a célból van. ami megemelné a rezgésszintjüket. — Mielõtt befejeznénk a mai beszélgetést. de õ ezt még nem értette meg. ami miatt blokkolva lennének az inkarnáció alól. és várniuk kéne. és milyen csodálatos ajándékot kaptunk.

— Kérlek. azok komoly bizonyítékokat sorakoztatnak fel. — És hogyan akarnak befolyásolni? — Félelemmel. Ezért õk mindent megragadnak. Minél több ember fog gondolatban egyesülni. hogy megakadályozzák ezt. Tudd. hogy az anunnakik miért nem hagynak békén. segíteni fog. fel kell hagynunk a régi szokásainkkal. hogy a többség adja a hangot. ami legalább egy ideig megakadályozhatja a változást. hogy a zavarókat eltávolította a Föld mátrixszegmensébõl. Minden. hogy felébredjünk. a világnak szenvednie kell. és a Mátrix a maga rendjén figyelembe veszi. és megtesznek bármit. amelyek tompulttá tesznek a Mátrixból érkezõ információk befogadásához. kutatni. bizonyos családok. — Persze. Az õ idejük a végéhez közeledik. Csak mi tudjuk megváltoztatni vagy meggátolni azt. Vannak emberek. mert ez csak a mi ajándékunk. hogy nincsenek ellenséges tényezõk. és amit akarunk. félelem. — Õk az életük legszomorúbb periódusát élik most. hogy hamarosan leleplezõdnek. — És nekünk mit kell csinálnunk? — Akarnunk kell a változást. gondolkodjunk pozitívan. 34 hogy az új rezgéshez alkalmazkodjon. Ha mégis elfogadnánk. fel kell szabadulnunk a megismerés korlátaitól. és befolyásolhatják a Mátrixot. — Még mindig nem értem. de mindig léteznek olyanok. amelyekben kérjük. hogy ezek a dolgok megtörténjenek. ami jönni fog. akkor sem tudnának itt maradni. hogy mi történik. segítsük azt. hogy megtaláljuk az igazságot. Ellenkezõleg. a sarkok felcserõlédésérõl. akkor a Mátrixba bekerülõ gondolatenergia-formák segítenek. Akik megteszik. vegyünk részt aktívan ennek a programnak a terjesztésében. — Felfogod. gyûlölet. kezünkbe vegyük az életünket. pusztulás. — Ez az utolsó találkozásunk. ami megmódosíthatja a teret és az idõt. és miért van szükség rá. A hangjuk kezd hallhatóvá válni. hogy kormányok. — Igen. Csak az után. mik vagyunk. Mert ahhoz. — Mit kell tennünk? — Meg kell értenünk. mit jelent ez a változás. ám a változás annál fájdalmasabb és nehezebb lesz. hogy a gondolataink csodálatosak.X. de ez rövid idejû szenvedés lesz. és kezdjünk el érezni. hogy mi továbbmehessünk. Magyarázzuk meg nekik. különbözõ gazdasági krízisekrõl vagy a globális felmelegedésrõl. ami exponenciálisan megnöveli az aktív résztvevõk számát. A jelen pillanatban az igazság árasztja el a Földet. ne feledd. Talán õket is el fogjuk fogadni. Másfelõl az emberek végre megértik majd. materializmus nagy mesterei. vagy bevezetik a kataklizma. a szeretteinkkel. hogy saját maguk urai. aki alárendeli magát az új mátrixszélnek. ha a teljes emberiség összedolgozik. bankok rabszolgái lennének. Minden ember. — A Mátrix nem csinálja meg ezeket a változásokat anélkül. — Talán te igen. közeledjünk mentálisan ahhoz a ponthoz. — Nem tudjuk elfogadni. ennek megfelelõen válaszol csökkentve a veszteségeket. Nekik csak az a lehetõségük. hogy mentális szinten bármikor kommunikálhatunk. Ahogy már mondtam neked. hogy az emberi elme olyan hullámokat bocsájt ki. úgy lesz az ugrás könnyebb. mert ha ismertük volna a valóságban. hogy létrejöjjön az egyensúly. hogy olyan energiákat küldjenek. nagy veszteségektõl mentes. — Mirõl szeretnél ma beszélni? — Az anunnakikról szeretnék beszélni. akik vagy megkérdõjelezik ezeket az információkat. amit mondani szeretnék. Mi a Mátrix gyermekei vagyunk. megvan a lehetõségük arra. Nem kell többet lenyelnünk a napi méregadagainkat. El kell küldenünk a Mátrix felé azokat a gondolatenergia-formákat. Eljött a mi idõnk. — Miért? — Mert tudják. hogy mi mind egyformák vagyunk. de a Föld sorsával kapcsolatban semmit sem tudnak tenni. Tudják. de ne feledd. Nekünk csak egy pár év kell. Ez a Mátrix ajándéka. Õk egyfajta élõsködök. hogy befolyásolják a népességet. akik megértették már. hogy mi aktívan részt vennénk benne? — De igen. Õk a pánik. Inuának száz évek kellettek. mivel a Mátrixnak az összes ellenséges erõt el kell távolítania. halál gondolatát. ahol a Föld megcsinálja az ugrást. Most van itt az ideje. hogy tudunk. hogy olyan gondolatenergiaformákat hozzanak létre. hogy egyformán gondolkodjon? — Nem lehetetlen. Õk ezeknek az érzéseknek tehetséges terjesztõi. mert nem felelnének meg a Föld új rezgésszintjének. már rég elûztük volna. Mindenkinek akarnia kell a változást. lehet szó harmóniáról. honnan jövünk és hova megyünk. hogy képesek egyedül irányítani anélkül. hogy nin- . a barátainkkal a közeledõ változásokról. hogy ennek így kell lennie. Egyre többet beszélnek 2012-rõl. hogy megváltoztassák a gondolkodásunkat. az meg is fog történni. de hogyan? — Beszéljünk az emberekkel. és teljes szívünkbõl kell elfogadnunk mindazt. — Õk saját magukra nem tudják létrehozni ezeket a blokkoló energiákat? — Nem. és mi megfelelünk a szegmensünknek. Ezt nem tudják az anunnakik elfogadni. gyorsabb. hogy lehetetlen a teljes emberiséget rávenni. — Te is nekem. Mi mindannyian elkezdtünk kérdéseket feltenni. hogy hiányozni fogsz. hogy nem függnek senkitõl és semmitõl. Meg kell mutatnunk nekik. Meglátod. hogy ennek az ereje megnövekedjen. Ez befolyásolja a gondolatainkat. de nekem még tanulnom kell.

Ez lehetõvé teszi. gyûlölet és materializmus. de egyik sem jó lehetõség. ha megtudja. 35 Majd minden este. — És hogy csinálják ezt a bombázást? — Bizonyos készülékek segítségével.. hogy a tudatos és a tudatalatti elviselhetetlen mennyiségû negatív információnak lesz kitéve. mi együtt leszünk ott vele. hogy azok. de magamban tartottam. hogy valami természetes dolog. Õk látják már ezt a dolgot. mindenkinek küldik ezekben az idõpontokban az információt. Testünk és az elménk radikális átalakulásokon megy keresztül. vagy az. amit manapság megélünk. és ez azt csinálja. Energetikai szinten minden nap olyan ellenséges energiákkal bombáznak. kiközösítik. magokra. amelyek blokkolják a szeretetcsakránkat. akiknek segítesz. félelemmel gondolunk valamire. Sokkal könnyebb egy nélkülözési idõszakon keresztülmenni. hamisak. és mindenre. amelyben próbáljunk a szeretet rezgési frekvenciájába belépni. Másodsorban minden nap felébredés után csináljunk egy rövid meditációt. — És mennyi ideig tart? — Kb. Akik nyíltan beszélnek errõl. amelyek obeliszkekre hasonlítnak. Könyveket adnak ki. hogy felébresszük az emberiséget. Arra kell gondolnunk. és félnek.. másodsorban pedig a mentális felkészülésre. Ez lehetetlené teszi számunkra. mások pedig a saját válaszaikat keresnék. hogy megváltozzunk. Itt hatalmas kristályok vannak. és mûsorokat vetítenek azzal a céllal. — Hogyan bombáznak? Folyamatosan? — Én naponta kétszer érzem a támadást. és hogy mi részt veszünk ebben a mennyei tervben. amit a Földdel tesz. Nem lesznek anunnakik sem. hogy arra gondoljunk. akik ezt megtettük: befolyásoltak. hogy hánynak segítettél? — Logikus. hányat tudnál megmenteni.csen semmi veszély. ahol nem fog többé létezni a félelem. beültettek. hogy megtegyenek bizonyos minimális biztonsági intézkedéseket. Aztán érdekes beoltási hadjáratokat folytatnak úgynevezett betegségek ellen. hogy az átmeneti. Így saját magunktól rákapcsolódunk. szerszámokra. hogy hány emberen segíthetnél. Most van az ideje.. hogy amikor náluk éjszaka van és dél. akarnunk kell. de ez nem csökkenti a hibánkat. ugyanolyan rezgéseket vonzanak hozzánk. zsaroltak. hogy megmondjuk nekik. Sok módszerük van. hogy hányan ítélnek el. A leghasználtabb élelmiszer a Földön a kenyér. ami vagy az élõ szervezet saját maga tönkretevésének folyamatát fogja elindítani. Miért kéne egy ilyen lehetõséget elszalasztani? Minden lélek millió éveket dolgozott. hogy én tudtam. az egy általunk. amit hiszünk mindenkinek közülünk. hogy mindennek van logikája. hogy megpróbáljuk megértetni velük. — De az emberek teljesen bolondnak néznének. amikor a bolygó megcsinálja az ugrást. mi fog jönni. de ez el van ferdítve. hogy mit fog mondani a szomszéd. Bizonyos idõközönként az anunnakik bemennek. és ugyanakkor lépésben maradunk azokkal a módosításokkal. amelyeket mi létrehozunk. — És hogy nyilvánulnak meg ezek a támadások? — Fizikai síkon elsõsorban manipulált élelmiszerekkel bombáznak. hogy nem bocsájt meg nekünk semmi. Ha ellenkezõleg. nagy hiba lenne ebben a percben megbukni. megbüntetik. A belsejükbe különbözõ földalatti járatokon keresztül jutnak. ahogy én látom. vagy a lélek elhagyja a Föld mátrixszegmensét. az elménk által létrehozott valóság. egységesen rezgünk a pulzusával. hogy alvás közben közvetlen kapcsolatba léphessünk vele. Õk ideiglenesen egy másik térben maradnak azok társaságában. hogy felfogjuk a Mátrix által küldött hasznos energiákat. mások csatlakoznak az elképzeléseidhez. hogy az a valóság. Meg kell érteniük. hánynak változtatnád meg a gondolkodását. Nincs már idõnk arra.. ezért a lisztbe lehet a legkönnyebben bizonyos „hatékony” anyagokat bejuttatni. meg van csonkítva. Meg kell mondanunk mindent. — És hol vannak ezek az obeliszkek? A Föld belsejében? . hogy növeljék az energetikai és információs támadásaikat. — Nem olyan nehéz! — Nem nehéz. Arra kell gondolnod. amelyeknek egyébként nyilvánvalóknak kell lenniük. és a végén valami jó vár rád. hogy könnyedén átjussanak ezen az átmeneti idõszakon. Ezek gránitból vannak. Azt akarom mondani. megváltoztatják vagy megnövelik az adások intenzitását. mit mond a szomszéd. akkor a gondolatenergia-formák. Számít az. mit hiszünk. hogy eljusson ide. de a belsejük üres. hogy jobbak és megértõbbek legyünk. és egy másik világba kivetítve fogunk felébredni. hogy kilépjünk a gyûlölet mátrixbeli frekvenciájából. ami elmúlik. Mi vagyunk az egyedüli felelõsek. mert õk nem tudnak velünk tartani. ami élelmet és menedéket jelent. Igaz. amikor tudod. Körülbelül ennyit kell tennünk. ami majd minden szempontból felkészültté tesz az eljövõ változásra. — És akkor mi van? Egyesek egyenesen bolondnak gondolnak. fél órát.. — Milyen biztonsági intézkedésekre gondolsz? — Elsõsorban egy kevés élelmiszertartalékra. Abban a pillanatban. Egyszer éjfél körül és egyszer délben. Valójában mit csinálhatunk? Konkrétan. — Elsõsorban minden nap. elalvás elõtt kérjük meg a Mátrixot. hogy mi vagyunk azok.. Támogassuk õket. és leellenõrzik. hogy bizonyos elméletek. hogy elrejtõzzünk. ha megtudja. hogy azok bizonyítsák. vagy legalább akarjanak részletesebb információk után kutatni. amelyek bizonyos programokat tartalmaznak. de fokozatosan. akik rájuk hasonlítanak. — Ez világméretû? — Igen. Ez a legkönnyebb módja annak. A mi feladatunk. Ez arra kényszeríti õket. azokat kinevetik.

Nagyon sokat segít. — Miért? — Mert energetikailag a szeretet rezgéséhez nagyon hasonló mezõt hoz létre. Mi mindannyian együtt lehetünk. de az élet nehéz helyzetek elé állít. hogy valami egy helyben tart. Most jött el az a pillanat. hogy valamilyen réztárgyat viseljünk? — Igen. Franciaországban. hogy sikerül-e. hogy valósággá váljon. Az átveszi ezt a gondolatenergia-formát. Egy idõben ennek a csakrának a kinyílásával a szervezet megkezdheti a védekezést bármilyen energetikai támadás ellen. a sorsunkat. Védekezhetünk csupán. Fontos. Gondolkodj csak. — Hogyan? — Kerítsük be a szobát egy rézdróttal. amikor csak akarjuk. Csak akarnod kell. az ujjakról. a meditálásra. Mindenkit szeretek és a Földet is. és a közeljövõben felfedezik. Amerikában. ha csinálsz egy keresztmetszetet a törzsrõl. Nem tudom. Nálunk minden valamiképpen kerek. Minden magától fog jönni. szívünkbõl kell akarnunk ezt a változást. és õ a maga módján egy új világgal fogja megajándékozni a lakóit. ahogy a többieken is segíteni fogunk. vagy ovális legyen. hogy segítségetekre lehettem. Én látom. Az ideális az lenne. hogy egy új korszakba léphessünk be. felerõsíti. Pompás lesz. Találkozzunk mindannyian a béke és szeretet évezredében! . Ez azt jelenti. a fejrõl. — Csak akarnotok kell. Így védve leszünk. és magunk helyett dönteni. de nehéz nekem… — Könnyû az. Mi segíteni fogunk rajtad ugyanúgy. fõleg ha abban a pillanatban. az anunnakiké. ha valami megváltozna. a csakrákról… minden kerek. Kérlek. a megváltoztatásához. — Megígérem. hogy pozitívan befolyásolja az emberi DNS-t. — A réz jó irányban befolyásolja a növények fejlõdését. hogy megálljunk. ahol alszunk. ha pozitívan gondolkodunk azt akarva. teljes lényegünkbõl. hogy megcsinálom. és ez a kapcsolat többé nem akadályozható meg. — Megpróbáljuk. Nem nehéz. — Ahogy mondtam. Mindenki látja ezeket. Szeretnél még mondani valamit? — Nem.30-kor. Minden pillanatban a szabadságra. Egyiptomban. Mi vagyunk ti. amikor a végeit összeérintjük. Amikor azt érzed. — Igen. Egy hangon rezeg vele és ezért részesül a támogatásában és védelmében. elküldjük a Mátrixba a védelem gondolatát. Angliában. — És semmit sem tehetünk. Remélem. leblokkol. hogy látni fogjuk még egymást. akik majd a segítségünket kérik. mint most. — Kívánom. a kezekrõl. hogy kerek. ami néha a jegygyûrû mellett hord. a változásra. — De mi a baj a négyszögûvel? — Nem felel meg az ember energia mezõjének. — Ezek az õ befolyásaik. — Azt hiszem. — Persze. Már hiányzol nekem. és megnyilvánul vele. Tisztán látom. itt az ideje. Csak a változás gondolatának a Mátrixhoz való elindítására van szükség. gondolj csak rám. Ennyi az egész. aki az Inuáról jött. A réz szent. hogy egy új világban találkozzunk. és semmilyen esetben sem téríthetõ vissza. hogy a teljes test rezgésbe kerüljön. Ezért kérlek. Az anyámnak van egy négyzet alakú gyûrûje. vagy legalább az ágyat. senkinek sincs joga ellopni az életünket. — Igen. hogy megakadályozzuk az adásukat? — Mi nem tudjuk megakadályozni azokat. a magyarázataik. hogy az ok. amikor nincs idõd saját magadra.— Kint vannak. ha megvédenénk azt a szobát. hogyhozzájáruljunk a felemelkedéséhez. — Adj idõt. Más 36 lesz. hogy segíthetünk rajta. a félelmeik által befolyásolva lennünk! A szívünkre kell hallgatnunk! Ha azt érezzük. amelynek a célja a szeretetcsakrának a kinyílása. Meg kell értened. hogy az ember az igazság és felemelkedés útján van. hogy megbarátkozzam elõször a mentális találkozókkal… — Mondtam neked. — Én is remélem. A végtelen jele. Semmi esetben sem négyszögû. Ezért kell megértenünk. és akik ott maradtak. mindenhol vannak. — És ne felejtsük el a vasárnapi mentális találkozónkat sem! — 22. Ennek a fémnek a viselése lehetõvé teszi. Akárhányszor is akarod. Nem szabad a mások. — Köszönjük… — Szeretettel. hogy segíthessünk rajtatok. és reményeinkkel és vágyainkkal táplálnunk kell. A végeik viszont egymáshoz kell érjenek. hogy megértsük. és megváltoztatják a forgási sebességüket… — És elégséges. hogy szeretnénk. — Igen. — Hogyan? — A legjobb védelmet a réz biztosítja. akik azért jöttünk. hogy csatlakozzatok hozzánk. — És hogy használjuk? — Viseljünk állandóan egy réz karkötõt. hogy kezdenek kisebbedni. hogy ez a régi rendszer véget érjen. — Talán innen származik a réz és a Vénusz bolygó kapcsolata. amiért mi a Földön vagyunk. hogy ezeket az információkat átadjuk. és benne kell élnünk. terápiás hatása van a tüdõre. Szám szerint hét van. mi bármikor együtt lehetünk. segítsetek nekünk. — Miért? — Mert ezen a ponton a léleknek a Mátrixéval azonos pulzusa van. a szeretetre kell gondolnunk. Mentálisan egy ideális világot kell létrehoznunk. Semmi sem zavarhatja meg ezt a mezõt. hogyan befolyásolja a csakrákat.

Talán ennyi volt nekem szánva. aki nem tud semmit. a bölcs és néha a titkok súlya alatt elfáradt ragyogásában. Mindnyájatokat szeretlek. nem érdekel. a lelkem mélyén valami azt súgja. hogy eljutottunk most ide. amit mások tanítottak nekünk.Visszatekintve a találkozókra rájövök. hogy a Mátrix a nagy bölcsességével csak azokat az információkat közölte velem. most ettõl a pillanattól vágyakozzunk az igazság megismerésére! Kapcsolódjunk mindannyian a Mátrixhoz. egyesítsük erõinket. amelyben a Földnek meg kell változnia. ahogy az Istenség mondta e gyermek száján keresztül: különleges idõket élünk. Egyes dolgokat ismertem már. A mi esélyünk. Soha ne feledjétek ezeket a szavakat: Én vagyok az út. ahol azt gondoltam. a szülõk! Mi saját magunk vagyunk. idõket. bosszús. de a Mátrix szintjén egy szerves egységet alkotunk. ami sokszor visszatükrözõdött kék szemei mélyérõl. megértõbb világ vár ránk. Gyertek. hogy rájöjjek. Ezért ajánlom. Az egyedüli dolog. hogy semmi sem téríthet meg. hogy megírjam ezt a könyvet bemutatva találkozásaimat ezzel a különleges lélekkel. hogy áttörjük a tudatlanság. hogy mindez igaz. a kollégák. hogy nem lennék felkavart. hogy én teljes szívembõl hiszek a becsületességében és tisztaságában. hogy az igazság betöltse a szíveteket. vagy lehet. amit hallottam. és azt kívánom. talán az eget kértük vagy esedeztünk ezért a segítségért. A mi érdemünk is. Gyertek. ami rávett. az volt. Talán életeken keresztül harcoltunk ezért a lehetõségért. valójában én vagyok. amelyekre még szeretném tudni a választ. Annak ellenére. meglepett és éppenséggel frusztrált amiatt. Úgy. rákényszerítve. Minden születéssel és halállal közelebb és közelebb hozott a Mátrix e fenséges pillanathoz. hogy mit mondanak a szomszédok. amelyeket képes voltam befogadni. próbáljuk meg egy információéhes gyermek szemével nézni a világot. békésebb. hogy legalább néhány hétig próbáljuk meg levedleni felnõttességünket. felejtsük el. felejtsük el a régi elképzeléseinket és szo- kásainkat. a materializmus korlátait. az irrealitás. hogy a racionalitásom rávesz bizonyos gondolatok heves elutasítására. mások meg ott szúrtak meg. Nem mondhatom. hogy végtelen számú kérdés lenne még. együtt vagyunk: különálló entitások vagyunk. Nem vagyok még abban az állapotban. ahol talán egy jobb. hogy ráhangolódhasson az új rezgésszintre. a tudománytalanság. amit ránk kényszerítettek. az igazság és az élet! 37 . hogy objektíven elemezzek. hogy együtt menjünk át túlra. és kapjuk közvetlenül tõle az információt! Mondjuk el a mai naptól.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful