aKaDEmia mENaDŻEra iiii

C e n t r u m Kształcenia Podyplomowego

STUDia PoDyPLomoWE zarzĄDzaNiE KULTUrĄ

–elementy konstruujące wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, zarządzania i merytoryki działań instytucji kultury

Zostań menadżerem kultury!

Korzyści:
‣ ‣ ‣ ‣ przygotowanie do zarządzania instytucjami kultury, prowadzenia samodzielnych przedsięwzięć kulturalnych oraz kreowania polityki kulturalnej kraju zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu: – specyfiki działania w sektorze kultury – nowoczesnych metod i dobrych praktyk zarządzania organizacjami publicznymi, prywatnymi i non-profit – marketingu w kulturze, public relations, media relations i sponsoringu – funduszy na projekty kulturalne oraz metod pisania wniosków aplikacyjnych – prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania instytucji kultury sektora publicznego i prywatnego zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków rynku i wybitnych akademików partnerem merytorycznym jest Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej

Program:
moduł podstawowy • Zarządzanie instytucjami kultury: • Marketing w kulturze • Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania instytucji kultury (sektor publiczny i komercyjny) • Obszary i problemy kultury współczesnej moduł specjalistyczny • Performatywne formy kultury ponowoczesnej z elementami antropologii i filozofii kultury oraz teorii estetyki • Elementy teorii i historii sztuki współczesnej • Elementy teorii i historii teatru • Elementu teorii i historii filmu • Wykłady autorskie wybitnych osobistości, artystów oraz przedstawicieli instytucji kultury Seminarium podyplomowe

Partner merytoryczny

Uczelnia Łazarskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego Ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa Tel. 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl Więcej informacji dostępne na: www.lazarski.pl [zakładka CKP]

REKRUTACJA TRWA DO 30 września 2011 roku!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful