P. 1
NorhidayahMohamadMFPPSM2006TTT

NorhidayahMohamadMFPPSM2006TTT

|Views: 6,909|Likes:

More info:

Published by: Siti Safiyyah Ghazali on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.10.3 Perolehan Elektronik (e-Perolehan)
 • 1.10.4 Perdagangan Elektronik (e-Dagang)
 • 1.10.5 Peringkat Pengurusan
 • 1.10.6 Amalan e-Perolehan
 • 1.10.7 Prestasi e-Perolehan
 • 1.11 Rumusan
 • 2.1 Pendahuluan
 • 2.2 Perkembangan Teknologi Maklumat (IT)
 • Rajah 2.1: Aplikasi IT dalam e-Perolehan
 • 2.3 Teknologi Maklumat dan Fenomena e-Perolehan di Malaysia
 • 2.4 E-Dagang (e-Commerce)
 • Rajah 2.2: Sebelas Model Perniagaan E-Dagang
 • 2.5 Perolehan Tradisional
 • 2.5.1 Amalan Perolehan
 • Rajah 2.5:Peringkat Strategik dan Transaksi Aktiviti Perolehan
 • 2.5.2 Proses Perolehan
 • 2.5.2.1 Mendapatkan Maklumat
 • 2.5.2.2 Perundingan
 • 2.5.2.3 Pelaksanaan
 • 2.5.2.4 Selepas Jualan
 • 2.5.2.5 Perancangan Perolehan
 • 2.5.2.6 Pemilihan Vendor atau Pembekal
 • 2.5.2.7 Mewujudkan Kontrak dan Melaksanakan Perolehan
 • 2.5.2.8 Penerimaan Barang Pembelian
 • 2.6 Penggunaan Internet dalam Perolehan
 • 2.6.1 Penggunaan e-Dagang B2B dalam Perolehan
 • 2.7 Perolehan Kontemporari atau e-Perolehan
 • 2.7.1 Aplikasi e-Perolehan
 • 2.7.1.1 E-Sumber
 • 2.7.1.2 E-Tender
 • 2.7.1.3 E-Maklumat
 • 2.7.1.4 E-Lelong
 • 2.7.1.6 E-Kerjasama
 • 2.7.2 Model e-Perolehan
 • Rajah 2.10: Empat Model Perolehan Berasaskan Web
 • 2.7.2.2 E-Pasaran B2B Tertutup (private B2B e-marketplace)
 • 2.7.2.3 Tukaran B2B Industri (Industry B2B exchange)
 • 2.7.2.4 Pasaran B2B Pihak Ketiga (Third-party B2B e-market)
 • 2.7.3 Faktor-faktor Pelaksanaan e-Perolehan
 • 2.8 Faedah e-Perolehan
 • 2.9 Isu Halangan Pelaksanaan e-Perolehan
 • 2.10 Kesimpulan
 • 3.1 Pengenalan
 • 3.2 Reka Bentuk Kajian
 • Rajah 3.1 : Integrasi Kaedah Kuantitatif Dan Kualitatif
 • 3.2.1 Penyelidikan Kuantitatif
 • 3.2.1.1 Kajian Deskriptif
 • 3.2.2 Penyelidikan Kualitatif
 • 3.2.2.1 Kajian Eksploratori
 • 3.3 Strategi Penyelidikan
 • 3.3.1 Kajian Kes
 • 3.3.2 Jaminan Kualiti Kajian Kes
 • 3.3.2.1 Jenis Penyelidikan
 • 3.3.2.2 Unit Analisis
 • 3.3.2.3 Kesahan
 • 3.3.2.4 Kebolehpercayaan
 • 3.4 Kaedah Pensampelan
 • 3.5 Pengumpulan Data
 • 3.5.1 Data Primer
 • 3.5.1.1 Soal Selidik
 • 3.5.1.2 Temubual
 • 3.5.1.3 Pemerhatian
 • 3.5.2 Data Sekunder
 • 3.6 Instrumen Kajian
 • 3.6.1 Soalan Soal Selidik
 • 3.6.1.1 Bahagian A : Penggunaan e-Perolehan
 • 3.6.1.2 Bahagian B : Faedah e-Perolehan
 • 3.6.1.3 Bahagian C : Halangan e-Perolehan
 • 3.6.1.4 Bahagian D : Latar belakang Responden
 • 3.6.2 Permarkatan Soalan
 • 3.6.3 Soalan Temubual
 • 3.7 Kaedah Analisis Data
 • 3.7.1 Kaedah Analisis Data Kuantitatif
 • 3.7.2 Kaedah Analisis Data Kualitatif
 • 3.8 Kesimpulan
 • 4.1 Pengenalan
 • 4.2 Kajian Kes e-Perolehan TMR&D
 • 4.2.2 Perolehan Tradisional TMR&D
 • 4.2.3 Faktor Pendorong kepada Pelaksanaan Sistem e-Perolehan
 • 4.2.4 Pembangunan Sistem e-Perolehan TMR&D
 • 4.2.5 Pelaksanaan Sistem e-Perolehan
 • Rajah 4.4 : Muka hadapan sistem e-Perolehan TMR&D
 • 4.2.6 Proses e-Perolehan di TMR&D
 • 4.3 Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif
 • 4.4 Analisis Kebolehpercayaan Instrumen
 • 4.5 Analisis Kesahan Instrumen
 • 4.6 Analisis Profil Pekerja
 • 4.6.1 Umur
 • 4.6.2 Jantina
 • 4.6.3 Tahap Pendidikan
 • 4.6.4 Kategori Jawatan
 • 4.6.5 Penggunaan e-Perolehan
 • 4.7 Analisis dan Penemuan Kajian
 • 4.7.1 Tahap Amalan e-Perolehan
 • 4.7.2 Tahap Prestasi e-Perolehan
 • 4.7.4 Hubungan antara Amalan e-Perolehan dan Prestasi e-Perolehan
 • 4.8 Kesan Pelaksanaan e-Perolehan di TMR&D
 • 4.8.1 Faedah Ketelusan
 • 4.8.2 Tempoh Kitaran Proses Pembelian
 • 4.8.3 Penjimatan Kos
 • 4.8.4 Spesifikasi Produk
 • 4.8.5 Kelebihan Pembangunan Sistem secara Dalaman
 • 4.8.6 Rumusan bagi Faedah e-Perolehan
 • 4.9 Kekangan Teknologi dan Masalah
 • 4.10 Rumusan
 • 5.0 Pengenalan
 • 5.1 Rumusan Penemuan Kajian
 • 5.2 Implikasi Teoritikal dan Sumbangan
 • 5.3 Implikasi Praktikal dan Sumbangan
 • 5.4 Batasan Kajian
 • 5.5 Cadangan Tindakan
 • 5.5.1 Cadangan Kepada Pihak Pengurusan
 • 5.5.2 Cadangan Kepada Unit Perolehan
 • 5.5.3 Cadangan Kepada Pembekal/Vendor
 • 5.6 Cadangan Kajian Lanjutan
 • 5.7 Rumusan
 • Rujukan
 • Senarai Lampiran

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->