You are on page 1of 1

Namn: ___________________ Pettersbergsskolan Dominic

Ma 9 - Läxstencil Repetition Kapitel 2 Namn: ________________________

1) Beräkna
a) 25% av 240 kr b) 10% av 340 st c) 20% av 65

2) Skriv som procent


a) 0.07 b) 23/100 c) 7/20

3) Av en tipsvinst fick Hanna ¼, Robert 1/5 och Göran 3/10. Resten fick Mandana. Hur
många procent av vinsten fick hon?

4) För att göra kolaglasyr tar man 2/5 florsocker och lika mycket grädde. Resten utgörs av
lika delar kakao och smör. Hur många procent är smör?

5) Hur många procent är


a) 3 kr av 10 kr b) 75 kr av 500 kr c) 12 kr av 400 kr

6) Andreas hyra höjdes från 4 000 kr till 4 200 kr. Med hur många procent höjdes hyran?

7) I en skolklass med 30 elever fanns det 12 pojkar.


Hur många procent av eleverna var
a) pojkar b) flickor?

8) Vilken är sannolikheten för följande händelser vid kast med tärning? Svara i bråkform.
a) Du får en etta.
b) Du får en fyra, femma eller sexa.
c) Du får högst en fyra.
d) Du får ett udda tal.
e) Du slår lägre än en femma men högre än en tvåa.

Facit
1) a.60 kr b. 34 st c. 13
2) a. 7% b. 23% c. 35%
3) 25%
4) 10%
5) a. 30% b. 15% c. 3%
6) Hyran höjdes med 5%.
7) a. 40% b. 60%
8) a. 1/6 b. ½ c. 2/3 d. ½ e. 1/3.