You are on page 1of 1

Pettersbergsskolan Dominic

Ma 8 - Kapitel 2 - Repetition Potenser Namn: ________________________

1) Beräkna:
a) 34 = b) 102 = c) 24 =

2) Räkna om i timmar:
a) 250 minuter b) 1,4 dygn c) 67 minuter

3) Skriv som timmar i decimalform:


a) 40 min b) 90 min c) 105 min

4) Skriv utan tiopotens:


a) 3,4 · 105 = b) 1,2 · 103 = c) 5,9 · 102 =

5) Skriv i grundpotensform:
a) 86 000 = b) 1520 = c) 170 000 =

6) Skriv som tiopotens:


a) 10 000 = b) hundra miljoner = c) 1 000 000 =

7) Skriv i blandad form:


a) 13/3 = b) 11/2 = c) 5/4 =

8) Beräkna:
a) 2 3/8 – 1 5/8 = b) 3 3/6 – 2 4/6 = c) 2/3 + 2/4 =

9) Förläng så att nämnaren blir 36:


a) 3/4 = b) 5/6 = c) 1/12 =

10) * Beräkna:
a) 107 · 1012 = b) 103 · 109 = c) 1029 · 1034 =

11) * Beräkna:
a) 1014 / 1012 = b) 1023 / 1018 = c) 1023 / 1023 =

12) * Beräkna:
a) 6,5 · 104 · 5 · 103 = b) 9,6 · 107 / 3 · 103 = 3,5 · 109 / 5 · 106
=

13) * Summan av två tal är 23. Differensen av talen är 7,4. Vilka är de två talen?