You are on page 1of 1

Pettersbergsskolan Dominic

Ma 8 - Läxstencil Kapitel 3 - Repetition Procent Namn: ________________________

1) Skriv i procentform:
a) 0,08 b) 1/4 c) 11/100

2) Skriv i decimalform:
a) 14,55 % b) 4,5 % c) 0,5 %

3) Beräkna:
a) 50% av 30 kr b) 1% av 213 kr c) 30 % av 80 000 kr

4) Till medieprogrammet i en gymnasieskola sökte 150 elever. Av dessa blev 40 % antagna.


a) Hur många kom in på programmet?
b) Hur många kom inte in?

5) Hyran för en trerumslägenhet är 6400 kr per månad. Hyran höjs med 5 %.


a) Med hur många kronor höjs hyran?
b) Vilken blir den nya hyran?

6) Beräkna:
a) 3 % av 900 kr b) 60% av 3 200 kr c) 9% av 2 400 kr

7) En båtmotor kostar 9 800 kr. Karin får 20 % rabatt när hon köper motorn. Hur mycket får
Karin betala?

8) Hur många procent är:


a) 8 kr av 40 kr b) 60 kr av 500 kr

9) * I en skolklass på 25 elever är 15 pojkar. Hur många procent pojkar är det i klassen?

10) *En klänning kostade 800 kr. Vid en realisation sänktes priset till 560 kr. Med hur många
procent sänktes priset?

11) *Gotlands area är 3000 km2 . Öland är 55 % mindre. Hur stor area har Öland?