1

FUNDAȚII CONTINUE

1. Conformarea fundaţiilor pentru pereţi interiori ai construcţiilor fără subsol
- Dacă H≤1,10m

- Dacă H≥1,10m şi B≥bz+(5..10cm), fundaţia se realizează în varianta cu soclu.Conformarea fundaţiilor pentru pereţi interiori ai construcţiilor cu subsol.
CTS
CTF
±0.00
C6/7.5
C4/5
Strat pietris pentru ruperea capilaritatii
Termoizolatie - polistiren extrudat
Strat separatie(hartie kraft)
Placa de beton armat
Pardoseala parter
Strat pietris pentru ruperea capilaritatii
Trotuar
Dop de bitum
3..5%
Hidroizolatie rigida
Soclu
Umplutura compactata
Tencuiala impermeabila
CTS
CTF
±0.00
C6/7.5
C4/5
Strat pietris pentru ruperea capilaritatii
Termoizolatie - polistiren extrudat
Strat separatie(hartie kraft)
Placa de beton armat
Pardoseala parter
Strat pietris pentru ruperea capilaritatii
Trotuar
Dop de bitum
3..5%
Hidroizolatie rigida
Tencuiala impermeabila
CTS
CTF
±0.00
C6/7.5
C4/5
Termoizolatie - polistiren extrudat
Placa de beton armat
Pardoseala parter
Strat pietris pentru ruperea capilaritatii
Trotuar
Dop de bitum
3..5%
Hidroizolatie rigida
Tencuiala impermeabila
-2.60
Strat pietris pentru ruperea capilaritatii
Termoizolatie - polistiren extrudat
Strat separatie(hartie kraft)
Placa de beton armat
Pardoseala subsol
Hidroizolatie
Protectia hidroizolatiei
C8/10
Termoizolatie
2
2. Criterii privind alegerea adâncimii minime de fundare.

Adâncimea de fundare D
f
se defineşte ca fiind distanţa minimă de la talpa fudaţiei la terenul înconjurător
natural sau sistematizat, Figura
Criterii de alegere a adâncimii de fundare:
1. Adâncimea de îngheţ.
D
f min
≥ H
ing
+ (10÷20 cm), (1.1.)
unde H
ing
– adâncimea de îngheţ, dată în documentul de referinţă STAS 6054/77,

CTA
CTF
-2.60
±0.00

Adâncimea minimă de fundare, funcţie de natura terenului de fundare, adâncimea de îngheţ şi nivelul apei
subterane poate fi adoptată conform Tabelului 1 (NP 112/04).
Tabelul 1.1. Alegerea adâncimii de fundare.
Terenul de fundare
H
î
- Adâncimea de
îngheţ (cm)
H - Adâncimea apei
subterane faţă de
cota terenului natural
(m)
Adâncimea minimă de fundare (cm)
Terenuri supuse
acţiunii îngheţului
Terenuri ferite de
îngheţ *)

Roci stâncoase oricare oricare 30÷40 20
Pietrişuri curate,
nisipuri mari şi
mijlocii curate
oricare
H>2,00 H
î
40
H<2,00 H
î
+10 40
Pietriş sau nisip
argilos, argilă grasă
H
î
≤70
H>2,00 80 50
H<2,00 90 50
H
î
>70
H>2,00 H
î
+10 50
H<2,00 H
î
+20 50
Nisip fin prăfos, praf
argilos, argilă
prăfoasă şi nisipoasă
H
î
≤70
H>2,50 80 50
H<2,50 90 50
H
î
>70
H>2,50 H
î
+10 50
H<2,50 H
î
+20 50
*) Valorile indicate pentru cazul terenurilor ferite de îngheţ se măsoară de la cota inferioară a pardoselii.
Pardoseala
Placa slab armata
Pietris
CTA
CTF
Teren natural
3
2. Conditia de încastrare în terenul bun de fundare: fundatiile trebuie încastrate in terenul bun de
fundare cel puţin 20 cm. Acesta poate fi stratul de fundare natural sau îmbunătăţit.
Terenul bun de fundare, TBF, este acel pământ care sub influenţa încărcărilor exterioare nu suferă
deformaţii mari. Terenul dificil de fundare, TDF, este acel pământ care duce la apariţia unor deformaţii mari a
terenului de fundare. Încadrarea terenului de fundare în cele două grupe se face conform cu recomandările
(NP 074 / 2007).
D
f
≥ H
TBF
+ (10÷20 cm), (1.2.)
Unde H
TBF
– adâncimea la care se gaseşte terenul bun de fundare faţă de nivelul terenului
înconjurător(Fig. 1.4).
Pentru cazul în care terenul bun de fundare apare la adâncimi mai mari (2-3m), pentru atingerea cotei
minime de fundare se pot folosi blocuri de beton sau chesoane prefabricate.
3. Nivelul apelor subterane, NAS.
La alegerea adâncimii de fundare în cazul sistemelor de fundare directă, pe cât posibil se evită
fundarea sub nivelul apelor subterane. Dacă un nisip este afânat şi saturat, variaţia bruscă a nivelului apei
subterane, cât şi solicitările dinamice (vibraţii) îl pot aduce în stare de lichefiere, ceea ce are ca urmare o
tasare bruscă a fundaţiei. Chiar dacă avem de executat săpături cu adâncimi mici (50-70cm) în terenuri
nisipoase fine sub apă, apar deficienţe majore legate de prăbuşirea malurilor şi imobilitatea fundului săpăturii
care suferă o “afânare” şi deci o micşorare a capacităţii portante. În aceste situaţii pentru evitarea producerii
unor tasări, se recomandă adoptarea unor presiuni acceptabile reduse sau fundarea pe radiere generale.
Adâncimea minimă de fundare
CTF
TBF

Adâncimea minimă de fundare pentru TBF la
adâncimi mari.

4. Criteriile tehnologice sunt legate de adâncimea minimă dictată de funcţiunile tehnologice.

3. Materiale utilizate la executarea fundaţiilor.
Clasele de beton folosite pentru fundaţii percum si caracteristicile betoanelor sunt date in normativul SR
EN 1992/2 şi NP 112 – 04.
- Betonul ciclopian: beton simplu cu 40% blocuri de piatra, folosit la fundaţiile construcţiilor de mica
importanţă, <P+2E; Acesta nu se foloseşte în medii cu agresivitate chimică sau la elemente la care se
impun condiţii de impermeabilitate. Bolovanii trebuie să îndeplinească condiţiile: să fie fără crăpături,
dimensiunea maximă s1/6 din cea mai mică dimensiune a elementului, roca să nu fie gelivă, să fie
curaţi şi spălaţi. Se va evita folosirea rocilor calcaroase în cazul unei agresivităţi chimice (sulfatice).
- Betonul simplu: folosit la blocuri de beton, umpluturi, cu clasa minimă C6/7,5;
- Betonul de egalizare este de clasa minima C2,8/3,5;
- Betonul armat: de clasa minim C8/10 pentru fundaţii obişnuite sau de clasa minim C12/15 pentru
fundaţiile construcţiilor cu încărcări mari sau fundaţii din elemente prefabricate. Agresivitatea apelor
subterane obligă folosirea claselor de beton cel puţin C18/20 (acţiunea apelor agresive chimic asupra
betoanelor neconformate duce la degradarea fundaţiilor). Tipurile de agresivitate întâlnite sunt:
sulfatică, carbonică, acidă, magneziană.
Funcţie de condiţiile de mediu, clasele de expunere a betonului sunt date în Tabelul 1.3.
CTF
CTN
TBF
4

Tabelul 1.3. Clase de expunere în funcţie de condiţiile de mediu, conform SR EN 206 - 1.
Notare
clasă
Descriere mediu înconjurător:
Exemple informative care prezintă alegerea claselor de
expunere
1. Nici un risc de coroziune, nici de atac.
X0
Beton simplu şi fără piese metalice înglobate: orice
expunere înafară de îngheţ/dezgheţ, de abraziune şi
de atac chimic. Beton armat sau cu piese metalice
înglobate foarte uscat.
Beton la interiorul clădirilor unde umiditatea aerului ambiant
este foarte scăzută.
2. Coroziune indusă de carbonatare.
XC1 Uscat sau umed în permanenţă
Beton la interiorul clădirilor, unde umiditatea aerului ambiant
este scăzută. Beton imersat în permanenţă în apă.
XC2 Umed, rareori uscat
Suprafeţe de beton supuse la contact de lung termen cu apa.
Un număr mare de fundaţii.
XC3 Umiditate moderată
Beton la interiorul clădirilor unde umiditatea aerului ambiant
este medie sau ridicată. Beton exterior adăpostit de ploaie
XC4 Alternativ umed şi uscat
Suprafeţe de beton supuse la contact cu apa, dar nu intră în
clasa de expunere XC2.
3. Coroziune indusă de cloruri.
XD1 Umiditate moderată
Suprafeţe de beton expuse la cloruri transportate pe cale
aeriană.
XD2 Umed, rareori uscar
Piscine.
Elemente de beton expuse la ape industriale care conţin cloruri.
XD3 Alternativ umed şi uscat
Elemente de pod expuse la stropire cu apă care conţin cloruri.
Şosele.
Dale de parcaje pentru staţionare vehicule.
4. Coroziune indusă de cloruri prezente în mare.
XS1
Expus la aer vehiculând sare marină, dar fără contact
direct cu apa de mare.
Structuri pe sau în proximitatea unei coaste.
XS2 Imersat în permanenţă. Elemente de structuri marine.
XS3
Zone de marnage, zone expuse la stropire sau la
brumă.
Elemente de structuri marine.
5. Atac îngheţ / dezgheţ.
XF1 Saturare moderată în apă, fără agent antipolei. Suprafeţe verticale de beton expuse ploii şi îngheţului.
XF2
Saturare moderată în apă, cu agent antipolei. Suprafeţe verticale de beton în lucrări rutiere expuse îngheţului şi
aerului vehiculând agenţi de dezgheţare.
XF3 Saturare puternică în apă, fără agent antipolei. Suprafeţe orizontale de beton expuse la ploaie şi îngheţ.
XF4
Saturare puternică în apă, cu agent antipolei sau
apă de mare.
Drumuri şi tăbliere de pod expuse la agenţi de dezgheţ.
Suprafeţe de beton verticale direct expuse la stropirea cu agenţi
de dezgheţ şi la îngheţ.
Zone ale structurilor marine expuse la stropire şi expuse la îngheţ.
6. Atacuri chimice.
XA1
Mediu cu slabă agresivitate chimică după EN 206-1,
tabelul 4
Soluri naturale şi apă în sol.
XA2
Mediu cu agresivitate chimică moderată după EN
206-1, tabelul 4
Soluri naturale şi apă în sol.
XA3
Mediu cu agresivitate chimică puternică după EN
206-1, tabelul 4
Soluri naturale şi apă în sol.
5
Tabelul 1.4. Evaluarea agresivităţii mediului, conform EN 206 - 1.
Mediile înconjurătoare agresive chimic, clasificate mai jos, sunt bazate pe soluri și pe ape subterane naturale la o temperat ură apă/sol cuprinsă între 5
0
C și 25
0
C și în
cazurile în care viteza de scurgere a apei este suficient de mică pentru a fi considerată în condiții statice.
Alegerea claselor se face în raport cu caracteristicile chimice ce conduc la agresiunea cea mai intensă.
Când cel puțin două caracteristici agresive conduc la aceeași clasă, mediul înconjurător trebuie clasificat în clasa imediat superioară, dacă un studiu specific nu a
demonstrat că acesta nu este necesar.
Caracteristici chimice
Metode de încercări de
referință
XA1 XA2 XA3
Ape de suprafață și subterane
SO
4
2-
, mg/l SR EN 196-2 ≥200 și ≤600 >600 și ≤3000 >3000 și ≤6000
pH SR ISO 4316 ≤6,5 și ≥5,5 ≤5,5 și ≥4,5 >4,5 și ≥4,0
CO
2
agresiv, mg/l SR EN 13577 ≥15 și ≤40 >40 și ≤100 >100 până la saturație
NH
4
+
, mg/l SR ISO 7150-1 sau SR
ISO 7150-2
≥15 și ≤30 >30 și ≤60 >60 și ≤100
Mg
2
+
, mg/l SR ISO 7980 ≥300 și ≤1000 >1000 și ≤3000 >3000 până la saturație
Sol
SO
4
2-
, mg/kg
3
SR EN 196-2
b
≥2000 și ≤3000
c
>3000 și ≤12000
c
>12000
c
și ≤24000
Aciditate, ml/kg DIN 4030-2 >200 Baumann Gully Nu sunt întâlnite în practică
a
Solurile argiloase a căror permeabilitate

este inferioară la 10
-5
m/s pot fi

clasate într-o clasă inferioară.
b
Metoda de încercare prevede extracția SO4
2-
cu acid clorhidric, alternativ este posibil de a proceda la această extracție de apă, dacă aceasta este admisă pe locul de
utilizare a betonului.
c
Limita trebuie să rămână de la 3000mg/kg în caz de risc de acumulare de ioni de sulfat în beton datorită alternanței perioadelor uscate și perioadelor umede sau
prin ascensiunea capilară.
NOTĂ – Valorile limită pentru clasele de expunere corespunzătoare atacului chimic a pământurilor naturale și apelor
subterane indicate în Tabelul 2.2. se aplică și apelor subterane în contact cu suprafața betonului.

Alegerea clasei de betoane şi a tipului de ciment se face funcţie de natura agresivităţii chimice a apei
subterane, în conformitate cu recomandările SR EN 206 – 1, Tabelul 5, Figura 1.29.
Tabelul 1.5. Alegerea clasei de beton funcţie de clasa de expunere

Oţelul beton folosit este OB37, PC52, PC60, STNB.
Piatra: se foloseşte la fundaţiile construcţiilor de mica importanţă,<P+2E, în variantele: piatră brută umedă cu
mortar de var ciment M10 sau piatră brută uscată cu mortar de lut (praf nisipos cu apă). Roca din care se
extrag blocurile de piatră trebuie să fie rezistente la acţiunea umidităţii şi apelor agresive, să nu fie gelivă.

4. DIMENSIONAREA FUNDAŢIILOR CONTINUE RIGIDE.
Fundaţii continue rigide centrice.
I. Predimensionare
1. Calculul lăţimii B a tălpii fundaţiei.
- Din condiţii constructive: B=bz+2x100mm
- Din condiţii tehnologice:
- dacă H≥400mm →B>300mm;
- dacă 400<H≤700mm→B>400mm;
- dacă 700<H≤1100mm→B>450mm;
- dacă H>400mm→B>500mm
Fără risc Atac din
îngheţ-dezgheţ
Agresivitatea chimică a mediului
înconjurător
X0 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3
A/C max - 0,55 0,55 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45
Clasa min de beton C12/15 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45
Dozaj min de ciment
Kg/m
3

- 300 300 320 340 300 320 360
Conţinut minim de aer
oclus min. %
- - 4,0 4,0 4,0 - - -
Alte condiţii - Agregate cf. SR EN 12620 cu o rezistenţă suficientă
la îngheţ-dezgheţ
- Ciment rezistent la
sulfaţi
6
- Calculul se face pe un metru liniar de fundaţie.


Detreminarea
conv
p se face conform STAS 3300/2-85 sau NP 112 – 04
Presiunea convenţională de calcul este stabilită în funcţie de granulozitate, umiditate şi gradul de
îndesare în cazul pământurilor necoezive şi în funcţie de plasticitate, porozitate şi consistenţă în cazul
pământurilor coezive. Tabelul prezintă valorile de bază ale presiunii convenţionale:
a - pământuri necoezive
Denumirea pământului îndesate îndesare medie
p
conv
(kPa)
Nisip mare 700 600
Nisip mijlociu 600 500
Nisip uscat sau umed 500 350
fin foarte umed sau saturat 350 250
Nisip uscat 350 300
fin umed 250 200
prăfos foarte umed sau saturat 200 150
b - pământuri coezive
p
conv
(kPa)
Denumirea pământului indicele consistenţa
porilor, e I
C
= 0,5 I
C
= 1,0
Cu plasticitate redusă (I
P
s10%) 0,5 300 350
nisip argilos, praf nisipos, praf 0,7 275 300
Cu plasticitate mijlocie ( 10% < I
P
s 0,5 300 350
20%): nisip argilos, praf nisipos argilos, 0,7 275 300
praf argilos, argilă prăfoasă nisipoasă, argilă nisipoasă, argilă
prăfoasă
1,0 200 250
Cu plasticitate mare şi foarte mare 0,5 550 650
(I
P
>20%): argilă nisipoasă, argilă 0,6 450 525
prăfoasă, argilă, argilă grasă 0,8 300 350
1,1 225 300
Obs: După precizarea adâncimii de fundare, D
f
, şi respectiv a stratului de fundare, valoarea de bază a presiunii convenţionale pentru
acel strat se determină prin interpolări liniare între valorile tabelului.
Valorile de bază corespund cu presiunile convenţionale pentru fundaţii având adâncimea de fundare
faţă de nivelul terenului D
f
= 2.0 m şi o lăţime a tălpii B = 1.0 m. Pentru alte adâncimi de fundare sau alte lăţimi
ale tălpii, presiunea convenţională de bază va fi corectată.
2. Determinarea înălţimii blocului de beton
- se face din condiţia neapariţiei tensiunilor de întindere în nici un punct al secţiunii periculoase a
blocului de beton simplu.
- Se impune condiţia: tgo≥tgo
adm
. Valorile tgo
adm
se extrag din Tabel
Dimensiunile mimime ale blocului de beton simplu sunt:
Pentru bloc cu o treaptă: H≥400mm,
Pentru bloc cu 2÷3 treapte: H
1
≥400mm,
H
2
≥400mm.
conv
d d
conv
d d
d d d d d
conv
p m
Q P
B
p
Q P
Q P Gf Q P V
p
·
+
= ¬
s
+
¬
+ ~ + + =
~
s =
1
) ( 2 . 1
) ( 2 . 1
) ( 2 . 1
Bx1m
p
p
Bx1m
V
p
acc
acc
d
ef
7
Valorile tgo
adm
CTF
±0.00
C6/7.5
C4/5
Strat pietris pentru ruperea capilaritatii
Termoizolatie - polistiren extrudat
Strat separatie(hartie kraft)
Placa de beton armat
Pardoseala parter
Hidroizolatie rigida

p
acc
kPa
tgo
adm

C4/5 C8/10 sau mai mare
200 1,15 1,05
250 1,30 1,15
300 1,40 1,30
350 1,50 1,40
400 1,60 1,50
600 2,00 1,85

II. Verificare – conform EC 7 : SR EN 1997-1
La dimensionarea suprafeţei în plan a tălpii fundaţiei se folosesc 3 metode:
1. Metoda directă (analitică),în cadrul căreia calculul terenului de fundare se face la:
-starea limită de capacitate portantă (ULS);
-starea limită de deformaţie(SLS).
2. Metoda semiempirică bazată pe folosirea unor încercări in-situ (încercarea presiometrică), (SR EN 1997-1
Anexa E).
3. Metoda prescriptivă bazată pe folosirea unor valori tabelare pentru evaluarea valorii presiunii acceptabile
pentru terenul de fundare , care să satisfacă atât condiţiile (ULS) cât şi (SLS). În accepţiunea normativului
NP 112-04, sunt considerate ca presiuni acceptabile atât valorile presiunilor convenţionale (
conv
p ) cât şi
presiunea plastică (
pl
p
). Pentru determinarea presiunii acceptabile la fundaţii situate pe rocă se poate
folosi tabelul din SR EN 1997-1 Anexa G.
Ca metode de proiectare, funcţie de categoria geotehnică se recomandă:
Categoria geotehnică 1: Metode de proiectare bazate pe măsuri prescriptive şi proceduri simplificate, de
exemplu, utilizarea tabelelor cu presiuni convenţionale la fundarea directă. Calculele de stabilitate şi de
deformaţii să nu fie necesare.
Categoria geotehnică 2: Calcule de rutină pentru stabilitate/capacitate portantă şi deformaţii folosind metode
uzuale recomandate în normele în vigoare (SR EN 1997-1-2006).
Categoria geotehnică 3: Calcule mai complexe care pot să NU facă parte din normele în vigoare(MEF, etc.).

ETAPELE pe care le vom parcurge la verificarea dimensiunilor în plan a fundaţiilor:
1. Determinarea valorilor de proiectare a rezulantelor verticale (V
d
) şi a celor orizontale (H
d
) ce actionează
asupra fundaţiilor
- Determinarea excentricităţiilor eforturilor verticale(e
b
; e
l
) şi a dimensiunilor reduse a tălpii
fundaţiei (B’ si L’) – daca este cazul
2. Calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă
a. Determinarea coeficienţilor
1. Determinarea coeficienţilor de capacitate portantă funcţie de valorile de proiectare a caracteristiciilor
geotehnice ale terenului, determinate conform tabel 6 pentru cazul de proiectare adoptat.
2. Determinarea coeficienţilor de înclinare i, funcţie de valorile de proiectare exterioare rezultate (Vd şi
Hd)
3. Determinarea coeficienţilor de tip s şi b (SR EN 1997-1)
b. Determinarea capacităţii portante de calcul a terenului de fundare cu relația:
' A
R
p
d
=
,
R
d d
A
R
A
R
¸ /
' '
=

c. Verificarea rezistenţei pentru stări limită ale terenului de fundare şi a elementelor structurale
(STR+GEO) se face după relaţia:
E
d
≤R
d
(1)
În care: E
d
– efectul acţiunilor de proiectare (V
d
, H
d
, M
d
, etc.), R
d
– rezistenţa de calcul a terenului de fundare.
8
1. Determinarea valorilor de proiectare a rezulantelor verticale (V
d
) şi a celor orizontale (H
d
)
- Determinarea acțiunilor din structură
Combinarea acţiunilor pentru starea limită de serviciu se face conform relaţiei:
Pentru Gruparea Fundamentală:
¯ ¯
· + · + · =
i k i k Q i k G sd
Q Q G V
, 1 , 0 , ,
v ¸ ¸
(2)
Pentru Gruparea Specială:
¯ ¯
· + · + · =
i k i Ek l i k G sd
Q A G V
, , 2 ,
v ¸ ¸
(3)
Unde:
G
k,i
–efortul pe fundaţie al acţiunii permanente, luat cu valoarea sa caracteristică : greutatea proprie a
construcţiei a echipamentelor fixate pe construcţie şi actiuni indirecte: contracţia betonului, tasări
diferenţiale, precomprimare, etc.
Q
k,i
–efectul pe structură al acţiunii variabile i: acţiuni pe plansee şi acoperisuri (acţiunea zăpezii acţiunea
vântului împingerea pământului , a fluidelor a materialelor pulverulente) luate cu valoarea lor
caracteristică.
A
Ek
–valoarea caracteristică a acţiunii accidentale (seism conform P100-2006; acţiunea din explozii, impactul
vehiculelor)
Tabelul 1. Valorile coeficientului ψ.
Acţiuni ψ
0
ψ
1
ψ
2
Încărcări utile (EN 1991-1-1)
Locuinţe şi birouri: 0.7 0.5 0.3
Săli de adunare şi spaţii comerciale 0.7 0.7 0.6
Depozite 1.0 0.9 0.8
Circulaţia vehiculelor vehicol≤30kN 0.7 0.7 0.6
30kN≤vehicol≤160kN 0.7 0.5 0.3
Acoperişuri: 0 0 0
Încărcări din zapadă(EN 1991-1-3)
Pentru amplasamente situate la altitudini H>1000m peste nivelul mării 0.7 0.5 0.2
Pentru amplasamente situate la altitudini H≤1000m peste nivelul mării 0.5 0.2 0
Încărcări din Vant 0.6 0.2 0
Acţiuni din variaţii de temperatura (EN 1991-1-5) 0.6 0.5 0
Cazurile de proiectare luate în considerare pentru verificarea terenului de fundare şi a elementelor
structurale la stările limită sunt date în Tabelul 2:
Tabelul 2. Coeficenţii parţiali de siguranţă pentru cazurile de proiectare.
Caz de proiectare Încărcări

Parametrii terenului

Rezistenţe
UNU
Combinaţia 1 A1 + M1 + R1
Combinaţia 2 A2 + M2 + R1
DOI A1 + M1 + R2
TREI A1/A2 + M2 + R3
SEISM A3 + M3 + R4
simbolul”+” implică „a fi combinat cu”
Seturile A, M şi R reprezintă valori ale factorilor parţiali de siguranţă care acţionează asupra valorilor acţiunilor
sau reacţiunilor dupa cum urmează:
A-pentru încarcări şi efectele încărcărilor
M- pentru caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare;
R- pentru rezistenţe.
Pentru verificarea trenului de fundare se vor efectua calcule in toate cazurile de proiectare; conform
calculelor facute s-a constatat ca, cel mai defavorabil caz de proiectare este cazul unu, combinatia 2: C1-
2: A2+M2+R1. Stările limită la care se fac verificările sunt: GEO – pentru terenul de fundare și STR – pentru
elementele structurale.
9
Valorile factorilor parţiali de siguranţă pentru fiecare acţiune se dau în Tabelul 3:
Tabelul 3. Valorile coeficienţilor parţiali de siguranţă pentru acţiuni.
Acţiune Notaţie EQU STR+GEO
Notaţie A1 A2 SEISM
Permanente
-nefavorabile
d G,
¸

1,10
G
¸

1,35 1,00 1,00
-favorabile
d G,
¸

0,90
G
¸

1,00 1,00 0,90
Variabile
-nefavorabile
d Q,
¸

1,50
Q
¸

1,50 1,30 1,00
-favorabile
d Q,
¸

1,00
Q
¸

0 0 0
Valorile coeficientilor parţiali de siguranţă pentru parametrii pământului(
M
¸
) se dau in Tabelul 4:
Tabelul 4. Valorile coeficienţilor parţiali de siguranţă pentru parametrii geotehnici.
Parametrii pământului Simbol EQU
STR+GEO
M1 M2 SEISM
Unghi de frecare internă
*
m
¸

1,25 1,00 1,25 1,25
Coeziunea efectivă
' c
¸

1,25 1,00 1,25 1,25
Rezistenţa la forfecare nedrenată
cu
¸

1,40 1,00 1,40 1,40
Rezistenţa la compresiune (monoaxială)
qu
¸

1,40 1,00 1,40 1,40
Greutatea volumică
¸
¸

1,00 1,00 1,00 1,00
Se aplică la valoarea tgφ’
Valorile coeficienţilor parţiali de siguranţă pentru rezistenţe(
R
¸
) se dau în Tabelul 5.
Tabelul 5. Valorile coeficienţilor parţiali de siguranţă pentru rezistenţe.
Rezistenţe Simbol
GRUPARE
R1 R2 R3 SEISM
Capacitate portantă
v R,
¸

1,00 1,40 1,00 1,00
Alunecare
h R,
¸

1,00 1,10 1,00 1,00
Rezistenţa pasivă
E R,
¸

1,00 1,40 1,00 1,00
Valorile acţiunilor de calcul în secţiunea de încastrare a stâlpului în fundaţie se iau conform combinaţiei date
în SR EN 1990:2004/NA 2006 (relaţia 6.10; 6.11 şi 6.12)

- Determinarea acțiunilor la talpa fundației
00 , 1 , / 22 ... 20 , 1
3
, ,
= = · · · · =
+ =
¸ ¸
¸ ¸ ¸ ¸ m kN H m B G
G V V
med k med k tot f
f sd d


2. Calculul terenurilor de fundare la starea limită de capacitate portantă - GEO
Se impune să se asigure respectarea condiţiei
A
R
A
V
d d
s
(4)
În care:
V
d
– este solicitarea de proiectare verticală asupra terenului de fundare calculată la starea limită ultimă cu
una din combinaţiile din Tabelul 1. Aceasta poate fi de natura unei presiuni efective, forţă de alunecare,
moment de rasturnare.
R
d
– capacitatea portantă de proiectare a terenului de fundare ; aceasta poate fi de natura unei presiunui
critice, rezistenţă la forfecare, moment de stabilitate.
10
Valoarea capacităţii portante de calcul a terenului este dată de relaţia
' A
R
p
d
=
,
R
d
d A
R
A
R
¸
'
'
=
(5)
' ' ' L B A · = , - în cazul fundațiilor continue, încărcate centric A’ = A
B
e B B · ÷ = 2 '
;
L
e L L · ÷ = 2 '
(6)
Pentru excentricităţiile caracteristice se pune de asemeni condiţia ca:
6 / B e
kB
<
;
6 / L e
kL
<

În care:
A’ – este aria redusă a suprafeţei în plan a fundaţiei ( ' ' B L· ), determinată conform figurii şi se calculează cu
valorile reduse ale dimensiunii suprafeţei în plan a tălpii fundaţiei.
p
cr
– presiunea critică de calcul , determinată conform SR EN 1997-1 (STAS 3300/2-85, NP 112-04)
Valoarea presiunii calcul se determină funcţie de condiţiile de amplasament, pentru condiţii drenate sau
nedrenate. Se limitează excentricităţiile la maxim 1/6 din dimensiunile tălpii fundaţiei dreptunghiulare sau la
0,20 din raza fundaţiei circulare. O prevedere importantă a eurocodului este aceea conform căreia dacă nu se
iau măsuri speciale pe parcursul execuţiei lucrării, se va lua în considerare o excentricitate de până la 0,1 m.
Valoarea presiunii critice a terenului de fundare se determină diferit pentru :
- condiţii nedrenate:

' ) 2 ( ' / q i s b c A R
c c c u d
+ · · · · + = t
(10)
în care: b- factor funcţie de înclinarea bazei fundaţiei;
s- factor funcţie de forma suprafeţei tălpii fundaţiei;
i- factor funcţie de înclinarea încărcării produse de o încarcare orizontală H;
- condiţii drenate:
¸ ¸ ¸ ¸
¸ i s b N B i s b N q i s b N c A R
q q q q c c c c d
· · · · · · + · · · · + · · · · = ' ' 5 . 0 ' ' ' /
(11)

Figura 4.
Calculul caracteristicilor terenului de fundare și a factorilor adimensionali pentru calculul presiunii:
-condiţii drenate:
¸
¸
¸
¸
'
'
k
d
= ;
'
'
'
c
k
d
c
c
¸
= ;
m
¸
m
m
k
d
'
' =
-condiţii nedrenate:
¸
¸
¸
¸
k
d
= ;
cu
k U
Ud
c
c
¸
=
f med d
D q · =
,
' ¸ ,
¸
¸
¸
¸
med k
med d
,
,
=
Tabelul 6. Factori adimensionali pentru calculul presiunii terenului de fundare.
Condiţii nedrenate:
Factor adimensional Notaţie
relaţie de calcul
Forma rectangulară Forma circulară
înclinaţia bazei fundaţiei b
c
) 2 /( 2 1 + ÷ t o
forma fundaţiei s
c
) ' / ' ( 2 , 0 1 L B + 2 , 1
11
înclinaţia încărcării produse de
o încarcare orizontală
i
c
| | ) ' /( 1 1
2
1
u
c A H · ÷ + ·
Condiţii drenate:
Capacitate portantă
N
q ( ) 2 / ' 45 tan
2 ' tan
m
m t
+ ° ·
·
e
N
c
( )
' tan
1
1
m
· ÷
q
N
N
γ
' tan ) 1 ( 2 m · ÷ ·
q
N si 2 / ' m o >
Înclinarea bazei fundaţiei
b
q
=b
γ
2
) ' tan 1 ( m o · ÷
b
c
) ' tan /( ) 1 ( m · ÷ ÷
c q q
N b b
Forma fundaţiei
s
q
' sin ) ' / ' ( 1 m · + L B ' sin 1 m +
s
γ
) ' / ' ( 3 , 0 1 L B · ÷ 7 , 0
s
c
) 1 /( ) 1 ( ÷ ÷ ·
q q q
N N s
Înclinarea încărcării
i
q
m
c A V H )] ' cot ' ' /( 1 [ m · · + ÷
i
γ
1
)] ' cot ' ' /( 1 [
+
· · + ÷
m
c A V H m
i
c
) ' tan /( ) 1 ( m · ÷ ÷
c q q
N i i
)] ' / ' ( 1 /[ )] ' / ' ( 2 [ L B L B m m
B
+ + = = daca H acţionează pe direcţia B’
)] ' / ' ( 1 /[ )] ' / ' ( 2 [ B L B L m m
L
+ + = = daca H actionează pe direcţia L’
u u
u
2 2
sin cos · + · = =
B L
m m m m H acţionează pe o direcţie care formează unghiul θ cu direcţia L’
Verificare:
-
A
R
A
V
d d
s

-
adm
tg tg o o >


5. Dimensionarea fundaţiilor continue pentru structuri prevăzute cu goluri.
Dacă la parter sau la subsol avem goluri, calculul se face după cum urmează: presiunile ce apar
pe (Lo-2H/tgα) nu trebuie să producă forfecarea fundaţiei pe lăţimea golului.
Avem condiţia:
ctd
adm
f H B p B
tg
H
L · · s · ·
·
÷ )
2
(
0
o
.
Valorile tgo
adm
se extrag din Tabelul - Valorile tgo
adm
.
Dacă:
adm
tg
H
L
o
· < 2 fundaţia este solicitată numai la compresiune.

adm
tg
H
L
o
· > 2 fundaţia este solicitată şi la întindere;12


Forţa tăietoare care apare în fundatie are valoarea:
B · ·
|
|
.
|

\
|
÷ = p
tg
H
L T
adm
o
2 .
Dacă:
ctd
f H B T · · <
- nu sunt probleme în ceea ce priveşte comportarea fundaţiei.

ctd
f H B T · · >
- pentru preluarea forţei tăietoare este necesară armare.
Armătura se dispune sub forma unor centuri de beton armat cu procentul minim de armare p>0,1% şi
diametrul armăturii ø>12mm. Pentru goluri de deschidere mare se impune verificarea la încovoiere a
fundaţiei. Se consideră deschiderea golului ca o grindă încastrată elastic (valoarea momentului încovoietor în
câmp fiind pl
2
/16, iar pe reazem - pl
2
/12) şi se dimensionează armătura longitudinală din centura superioară la
momentul încovoietor din câmp, iar cea inferioară la momentul încovoietor de pe reazem. În fundaţie
armătura longitudinală superiară se prelungeste cu o lungime de ancorare la, iar cea inferoara cu 2la.

6. Racordarea în trepte a fundațiilor.

Racordarea în trepte a fundaţiilor este necesară în urmatoarele situaţii:
÷ Amplasamentul se găseşte pe un teren în pantă;
÷ Pe zona amplasamentului avem o stratificaţie înclinată a terenului bun de fundare;
÷ Clădiri cu subsol parţial;
÷ Vecinătăţi de fundaţii având cote de fundare diferite (fundaţie perete exterior – perete interior,
extinderi de construcţii, etc.)
Se recomandă respectarea următoarelor condiţii.:
÷ Racordarea între cotele de fundare diferite se realizează în trepte;
÷ Linia de pantă a treptelor trebuie să respecte condiţia: tgδ≤0,65(2/3);
÷ Înălţimea treptelor se limitează la 0,50m în terenuri puţin coezive şi la 0,70m în terenuri coezive
sau compacte;
÷ Cota superioară a blocului de fundare se păstrează la acelaşi nivel pe cel puţin lungimea zonei de
racordare.
50 H<2. argilă prăfoasă şi nisipoasă Hî≤70 Hî>70 H2.00 Pardoseala Placa slab armata Pietris Teren natural CTA CTA -2.00 H<2.Adâncimea apei subterane faţă de cota terenului natural (m) oricare H2. adâncimea de îngheţ şi nivelul apei subterane poate fi adoptată conform Tabelului 1 (NP 112/04).60 CTF CTF Adâncimea minimă de fundare. funcţie de natura terenului de fundare.50 H2.) unde Hing – adâncimea de îngheţ.50 H<2.00 H2. Terenul de fundare Roci stâncoase Pietrişuri curate. nisipuri mari şi mijlocii curate Pietriş sau nisip argilos.00 H<2. Alegerea adâncimii de fundare. Figura Criterii de alegere a adâncimii de fundare: 1. Tabelul 1. praf argilos.00 H2. (1.1. Df min ≥ Hing + (10÷20 cm).1. Adâncimea de îngheţ.00 H<2.50 Adâncimea minimă de fundare (cm) Terenuri supuse acţiunii îngheţului 3040 Hî Hî +10 80 90 Hî +10 Hî +20 80 90 Hî +10 Hî +20 Terenuri ferite de îngheţ *) 20 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 *) Valorile indicate pentru cazul terenurilor ferite de îngheţ se măsoară de la cota inferioară a pardoselii. ±0.Adâncimea de îngheţ (cm) oricare oricare H . argilă grasă Hî . Criterii privind alegerea adâncimii minime de fundare. dată în documentul de referinţă STAS 6054/77.00 Hî≤70 Hî>70 Nisip fin prăfos. Adâncimea de fundare Df se defineşte ca fiind distanţa minimă de la talpa fudaţiei la terenul înconjurător natural sau sistematizat.2. 2 .

1. (1. cu clasa minimă C6/7. acidă.  Betonul de egalizare este de clasa minima C2. Dacă un nisip este afânat şi saturat. Conditia de încastrare în terenul bun de fundare: fundatiile trebuie încastrate in terenul bun de fundare cel puţin 20 cm. apar deficienţe majore legate de prăbuşirea malurilor şi imobilitatea fundului săpăturii care suferă o “afânare” şi deci o micşorare a capacităţii portante. dimensiunea maximă 1/6 din cea mai mică dimensiune a elementului. 3 .5. se recomandă adoptarea unor presiuni acceptabile reduse sau fundarea pe radiere generale. 4. TDF. În aceste situaţii pentru evitarea producerii unor tasări. NAS. pe cât posibil se evită fundarea sub nivelul apelor subterane. Funcţie de condiţiile de mediu. Tipurile de agresivitate întâlnite sunt: sulfatică.4). este acel pământ care duce la apariţia unor deformaţii mari a terenului de fundare.5. Chiar dacă avem de executat săpături cu adâncimi mici (50-70cm) în terenuri nisipoase fine sub apă. Df ≥ HTBF + (10÷20 cm).  Betonul ciclopian: beton simplu cu 40% blocuri de piatra. La alegerea adâncimii de fundare în cazul sistemelor de fundare directă. ceea ce are ca urmare o tasare bruscă a fundaţiei. pentru atingerea cotei minime de fundare se pot folosi blocuri de beton sau chesoane prefabricate. umpluturi. Nivelul apelor subterane.2. Criteriile tehnologice sunt legate de adâncimea minimă dictată de funcţiunile tehnologice. Pentru cazul în care terenul bun de fundare apare la adâncimi mai mari (2-3m). 3. Acesta poate fi stratul de fundare natural sau îmbunătăţit. Terenul dificil de fundare. carbonică.8/3. Terenul bun de fundare. <P+2E. Se va evita folosirea rocilor calcaroase în cazul unei agresivităţi chimice (sulfatice). clasele de expunere a betonului sunt date în Tabelul 1. să fie curaţi şi spălaţi. Agresivitatea apelor subterane obligă folosirea claselor de beton cel puţin C18/20 (acţiunea apelor agresive chimic asupra betoanelor neconformate duce la degradarea fundaţiilor).) Unde HTBF – adâncimea la care se gaseşte terenul bun de fundare faţă de nivelul terenului înconjurător(Fig. TBF. roca să nu fie gelivă. cât şi solicitările dinamice (vibraţii) îl pot aduce în stare de lichefiere.  Betonul armat: de clasa minim C8/10 pentru fundaţii obişnuite sau de clasa minim C12/15 pentru fundaţiile construcţiilor cu încărcări mari sau fundaţii din elemente prefabricate.3. este acel pământ care sub influenţa încărcărilor exterioare nu suferă deformaţii mari. 3. folosit la fundaţiile construcţiilor de mica importanţă. variaţia bruscă a nivelului apei subterane. Bolovanii trebuie să îndeplinească condiţiile: să fie fără crăpături. Acesta nu se foloseşte în medii cu agresivitate chimică sau la elemente la care se impun condiţii de impermeabilitate.2. CTN TBF TBF CTF CTF Adâncimea minimă de fundare Adâncimea minimă de fundare pentru TBF la adâncimi mari. Materiale utilizate la executarea fundaţiilor. Clasele de beton folosite pentru fundaţii percum si caracteristicile betoanelor sunt date in normativul SR EN 1992/2 şi NP 112 – 04. Încadrarea terenului de fundare în cele două grupe se face conform cu recomandările (NP 074 / 2007). magneziană.  Betonul simplu: folosit la blocuri de beton.

unde umiditatea aerului ambiant este scăzută. 206-1. tabelul 4 4 . Şosele. Suprafeţe de beton verticale direct expuse la stropirea cu agenţi de dezgheţ şi la îngheţ. Atacuri chimice. zone expuse la stropire sau la Elemente de structuri marine. dar fără contact Structuri pe sau în proximitatea unei coaste. Saturare moderată în apă. Expus la aer vehiculând sare marină. XS1 XS2 XS3 5. XC1 XC2 XC3 XC4 3. rareori uscat Umiditate moderată Alternativ umed şi uscat Coroziune indusă de cloruri. brumă. Beton la interiorul clădirilor. Beton la interiorul clădirilor unde umiditatea aerului ambiant este medie sau ridicată.3. Suprafeţe verticale de beton expuse ploii şi îngheţului. Beton simplu şi fără piese metalice înglobate: orice expunere înafară de îngheţ/dezgheţ. Coroziune indusă de cloruri prezente în mare. Umiditate moderată Umed. Exemple informative care prezintă alegerea claselor de expunere Beton la interiorul clădirilor unde umiditatea aerului ambiant este foarte scăzută. Dale de parcaje pentru staţionare vehicule. Suprafeţe de beton supuse la contact de lung termen cu apa. Suprafeţe orizontale de beton expuse la ploaie şi îngheţ. Saturare puternică în apă. dar nu intră în clasa de expunere XC2. Elemente de beton expuse la ape industriale care conţin cloruri. Imersat în permanenţă. Beton exterior adăpostit de ploaie Suprafeţe de beton supuse la contact cu apa. Saturare moderată în apă. Clase de expunere în funcţie de condiţiile de mediu. XA1 XA2 XA3 Uscat sau umed în permanenţă Umed. cu agent antipolei. 206-1. Beton imersat în permanenţă în apă.Tabelul 1. Notare Descriere mediu înconjurător: clasă 1. conform SR EN 206 . Piscine. cu agent antipolei sau Drumuri şi tăbliere de pod expuse la agenţi de dezgheţ.1. fără agent antipolei. Elemente de structuri marine. Mediu cu slabă agresivitate chimică după EN 206-1. 2. Nici un risc de coroziune. fără agent antipolei. apă de mare. tabelul 4 Mediu cu agresivitate chimică puternică după EN Soluri naturale şi apă în sol. Un număr mare de fundaţii. de abraziune şi X0 de atac chimic. Suprafeţe verticale de beton în lucrări rutiere expuse îngheţului şi aerului vehiculând agenţi de dezgheţare. XF1 XF2 XF3 XF4 6. direct cu apa de mare. Zone de marnage. Zone ale structurilor marine expuse la stropire şi expuse la îngheţ. Beton armat sau cu piese metalice înglobate foarte uscat. Coroziune indusă de carbonatare. Soluri naturale şi apă în sol. Saturare puternică în apă. tabelul 4 Mediu cu agresivitate chimică moderată după EN Soluri naturale şi apă în sol. nici de atac. Atac îngheţ / dezgheţ. rareori uscar Alternativ umed şi uscat Suprafeţe de beton expuse la cloruri transportate pe cale aeriană. Elemente de pod expuse la stropire cu apă care conţin cloruri. XD1 XD2 XD3 4.

1.dacă H≥400mm →B>300mm. Piatra: se foloseşte la fundaţiile construcţiilor de mica importanţă.45 C30/37 340 4.Tabelul 1. dacă un studiu specific nu a demonstrat că acesta nu este necesar. să nu fie gelivă.dacă H>400mm→B>500mm 5 . ml/kg DIN 4030-2 Caracteristici chimice a -5 b XA1 ≥200 și ≤600 ≤6. se aplică și apelor subterane în contact cu suprafața betonului. Predimensionare 1. STNB. mg/l SR EN 13577 + NH4 . Alegerea clasei de betoane şi a tipului de ciment se face funcţie de natura agresivităţii chimice a apei subterane.5 și ≥4.29. PC60. Alegerea clasei de beton funcţie de clasa de expunere Fără risc X0 C12/15 XF1 0. în variantele: piatră brută umedă cu mortar de var ciment M10 sau piatră brută uscată cu mortar de lut (praf nisipos cu apă).5 ≥15 și ≤40 ≥15 și ≤30 ≥300 și ≤1000 ≥2000 și ≤3000 >200 Baumann Gully c XA2 >600 și ≤3000 ≤5. Când cel puțin două caracteristici agresive conduc la aceeași clasă. în conformitate cu recomandările SR EN 206 – 1. mg/l SR EN 196-2 pH SR ISO 4316 CO2 agresiv. SR EN 12620 cu o rezistenţă suficientă la îngheţ-dezgheţ Ciment rezistent la sulfaţi Oţelul beton folosit este OB37. Fundaţii continue rigide centrice.5. PC52.50 C30/37 C30/37 300 320 4.0 Agregate cf.2. conform EN 206 . c Limita trebuie să rămână de la 3000mg/kg în caz de risc de acumulare de ioni de sulfat în beton datorită alternanței perioadelor uscate și perioadelor umede sau prin ascensiunea capilară. .0 4. . Roca din care se extrag blocurile de piatră trebuie să fie rezistente la acţiunea umidităţii şi apelor agresive. mg/l SR ISO 7150-1 sau SR ISO 7150-2 Mg2+. 4. sunt bazate pe soluri și pe ape subterane naturale la o temperat ură apă/sol cuprinsă între 5 C și 25 C și în cazurile în care viteza de scurgere a apei este suficient de mică pentru a fi considerată în condiții statice. Figura 1. mediul înconjurător trebuie clasificat în clasa imediat superioară. Calculul lăţimii B a tălpii fundaţiei.55 C30/37 300 Atac din îngheţ-dezgheţ XF2 XF3 0.50 0. alternativ este posibil de a proceda la această extracție de apă. I. Evaluarea agresivităţii mediului. % Alte condiţii XF4 0.4.dacă 400<H≤700mm→B>400mm. Mediile înconjurătoare agresive chimic. .  Din condiţii constructive: B=bz+2x100mm  Din condiţii tehnologice: .5 și ≥5. NOTĂ – Valorile limită pentru clasele de expunere corespunzătoare atacului chimic a pământurilor naturale și apelor subterane indicate în Tabelul 2. mg/kg SR EN 196-2 Aciditate. 0 0 Metode de încercări de referință Ape de suprafață și subterane SO42-. dacă aceasta este admisă pe locul de utilizare a betonului.dacă 700<H≤1100mm→B>450mm. Tabelul 5.5 și ≥4. Tabelul 1. 2Metoda de încercare prevede extracția SO 4 cu acid clorhidric.45 C30/37 C30/37 C35/45 300 320 360 - A/C max Clasa min de beton Dozaj min de ciment Kg/m3 Conţinut minim de aer oclus min.<P+2E.55 0.0 Agresivitatea chimică a mediului înconjurător XA1 XA2 XA3 0.0 >100 până la saturație >60 și ≤100 >3000 până la saturație c >3000 și ≤12000 >12000 și ≤24000 Nu sunt întâlnite în practică Solurile argiloase a căror permeabilitate este inferioară la 10 m/s pot fi clasate într-o clasă inferioară.5 >40 și ≤100 >30 și ≤60 >1000 și ≤3000 c XA3 >3000 și ≤6000 >4. clasificate mai jos.55 0. DIMENSIONAREA FUNDAŢIILOR CONTINUE RIGIDE. Alegerea claselor se face în raport cu caracteristicile chimice ce conduc la agresiunea cea mai intensă. mg/l SR ISO 7980 Sol 23 b SO4 .

Pentru alte adâncimi de fundare sau alte lăţimi ale tălpii.pământuri coezive p conv (kPa) Denumirea pământului Cu plasticitate redusă (IP10%) nisip argilos.0 consistenţa IC = 0. argilă nisipoasă.2( Pd  Qd )  pconv Bx1m 1. valoarea de bază a presiunii convenţionale pentru acel strat se determină prin interpolări liniare între valorile tabelului.0 350 300 350 300 250 0. Df. argilă prăfoasă.5 550 650 0. praf nisipos argilos.5 0. e 0. Vd  p acc Bx1m  pconv p ef  p acc  Vd  Pd  Qd  Gf  1. Valorile tgadm se extrag din Tabel Dimensiunile mimime ale blocului de beton simplu sunt: Pentru bloc cu o treaptă: H≥400mm.  Se impune condiţia: tg≥tgadm.8 300 350 1. Pentru bloc cu 2÷3 treapte: H1≥400mm. argilă.2( Pd  Qd ) 1. presiunea convenţională de bază va fi corectată. şi respectiv a stratului de fundare. 6 . Tabelul prezintă valorile de bază ale presiunii convenţionale: a .0 m şi o lăţime a tălpii B = 1.2( Pd  Qd ) B 1m  pconv Detreminarea p conv se face conform STAS 3300/2-85 sau NP 112 – 04 Presiunea convenţională de calcul este stabilită în funcţie de granulozitate. umiditate şi gradul de îndesare în cazul pământurilor necoezive şi în funcţie de plasticitate.7 1. argilă grasă indicele porilor.5 0.6 450 525 0. Calculul se face pe un metru liniar de fundaţie. H2≥400mm. Determinarea înălţimii blocului de beton  se face din condiţia neapariţiei tensiunilor de întindere în nici un punct al secţiunii periculoase a blocului de beton simplu.5 300 275 300 275 200 IC = 1. praf Cu plasticitate mijlocie ( 10% < IP  20%): nisip argilos.0 m. argilă prăfoasă Cu plasticitate mare şi foarte mare (IP>20%): argilă nisipoasă. 2. Valorile de bază corespund cu presiunile convenţionale pentru fundaţii având adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului Df = 2.1 225 300 Obs: După precizarea adâncimii de fundare. porozitate şi consistenţă în cazul pământurilor coezive.pământuri necoezive Denumirea pământului Nisip mare Nisip mijlociu uscat sau umed foarte umed sau saturat uscat umed foarte umed sau saturat îndesate îndesare medie p conv (kPa) 700 600 500 350 350 250 200 600 500 350 250 300 200 150 Nisip fin Nisip fin prăfos b . praf argilos. praf nisipos.7 0. argilă prăfoasă nisipoasă.

15 1.polistiren extrudat Strat pietris pentru ruperea capilaritatii ±0. A' Rd Rd  /R A' A' c. Determinarea coeficienţilor de tip s şi b (SR EN 1997-1) b. Verificare – conform EC 7 : SR EN 1997-1 La dimensionarea suprafeţei în plan a tălpii fundaţiei se folosesc 3 metode: 1.50 1. Metoda semiempirică bazată pe folosirea unor încercări in-situ (încercarea presiometrică). Metoda prescriptivă bazată pe folosirea unor valori tabelare pentru evaluarea valorii presiunii acceptabile pentru terenul de fundare . 2. Md. Metoda directă (analitică). etc. Categoria geotehnică 2: Calcule de rutină pentru stabilitate/capacitate portantă şi deformaţii folosind metode uzuale recomandate în normele în vigoare (SR EN 1997-1-2006). Calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă a.în cadrul căreia calculul terenului de fundare se face la: -starea limită de capacitate portantă (ULS). Verificarea rezistenţei pentru stări limită ale terenului de fundare şi a elementelor structurale (STR+GEO) se face după relaţia: Ed≤Rd (1) În care: Ed – efectul acţiunilor de proiectare (Vd. sunt considerate ca presiuni acceptabile atât valorile presiunilor convenţionale ( pconv ) cât şi p presiunea plastică ( pl ). Ca metode de proiectare.Valorile tgadm pacc kPa Hidroizolatie rigida Pardoseala parter Placa de beton armat Strat separatie(hartie kraft) Termoizolatie . Determinarea coeficienţilor de înclinare i. Calculele de stabilitate şi de deformaţii să nu fie necesare.). Determinarea capacităţii portante de calcul a terenului de fundare cu relația: p Rd .60 2.). ETAPELE pe care le vom parcurge la verificarea dimensiunilor în plan a fundaţiilor: 1.15 1.00 tgadm C8/10 sau mai mare 1.50 1. el) şi a dimensiunilor reduse a tălpii fundaţiei (B’ si L’) – daca este cazul 2. Categoria geotehnică 3: Calcule mai complexe care pot să NU facă parte din normele în vigoare(MEF. 3. 2. Rd – rezistenţa de calcul a terenului de fundare.40 1.05 1. funcţie de valorile de proiectare exterioare rezultate (Vd şi Hd) 3.30 1. funcţie de categoria geotehnică se recomandă: Categoria geotehnică 1: Metode de proiectare bazate pe măsuri prescriptive şi proceduri simplificate.30 1. Hd. -starea limită de deformaţie(SLS). etc. 7 . Pentru determinarea presiunii acceptabile la fundaţii situate pe rocă se poate folosi tabelul din SR EN 1997-1 Anexa G. care să satisfacă atât condiţiile (ULS) cât şi (SLS).5 C4/5 CTF 200 250 300 350 400 600 C4/5 1. utilizarea tabelelor cu presiuni convenţionale la fundarea directă.00 C6/7.40 1. determinate conform tabel 6 pentru cazul de proiectare adoptat. În accepţiunea normativului NP 112-04. Determinarea valorilor de proiectare a rezulantelor verticale (Vd) şi a celor orizontale (Hd) ce actionează asupra fundaţiilor  Determinarea excentricităţiilor eforturilor verticale(eb . Determinarea coeficienţilor 1. (SR EN 1997-1 Anexa E). Determinarea coeficienţilor de capacitate portantă funcţie de valorile de proiectare a caracteristiciilor geotehnice ale terenului.85 II. de exemplu.

R. i   0.i –efortul pe fundaţie al acţiunii permanente.i  Qk .5 0 0.7 0. Qk. tasări diferenţiale. AEk –valoarea caracteristică a acţiunii accidentale (seism conform P100-2006.1. impactul vehiculelor) Tabelul 1.pentru caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare. i   Q  Qk . 8 . conform calculelor facute s-a constatat ca. acţiunea din explozii. Acţiuni Încărcări utile (EN 1991-1-1) Locuinţe şi birouri: Săli de adunare şi spaţii comerciale Depozite Circulaţia vehiculelor vehicol≤30kN 30kN≤vehicol≤160kN Acoperişuri: Încărcări din zapadă(EN 1991-1-3) Pentru amplasamente situate la altitudini H>1000m peste nivelul mării Pentru amplasamente situate la altitudini H≤1000m peste nivelul mării Încărcări din Vant Acţiuni din variaţii de temperatura (EN 1991-1-5) ψ0 0.7 1.6 0. etc. Determinarea valorilor de proiectare a rezulantelor verticale (Vd) şi a celor orizontale (Hd)  Determinarea acțiunilor din structură Combinarea acţiunilor pentru starea limită de serviciu se face conform relaţiei: Pentru Gruparea Fundamentală: Vsd    G  Gk .5 0.7 0.0 0.7 0.2 0. Coeficenţii parţiali de siguranţă pentru cazurile de proiectare.6 0.7 0. M şi R reprezintă valori ale factorilor parţiali de siguranţă care acţionează asupra valorilor acţiunilor sau reacţiunilor dupa cum urmează: A-pentru încarcări şi efectele încărcărilor M.6 0.7 0 0. cel mai defavorabil caz de proiectare este cazul unu. i (2) (3) Pentru Gruparea Specială: Vsd    G  Gk .9 0.5 ψ2 0. Stările limită la care se fac verificările sunt: GEO – pentru terenul de fundare și STR – pentru elementele structurale.i   l  AEk   2.7 0.3 0. luat cu valoarea sa caracteristică : greutatea proprie a construcţiei a echipamentelor fixate pe construcţie şi actiuni indirecte: contracţia betonului.6 ψ1 0.pentru rezistenţe.i –efectul pe structură al acţiunii variabile i: acţiuni pe plansee şi acoperisuri (acţiunea zăpezii acţiunea vântului împingerea pământului .3 0 0. precomprimare. Valorile coeficientului ψ.5 0.1  Qk .2 0 0 0 Cazurile de proiectare luate în considerare pentru verificarea terenului de fundare şi a elementelor structurale la stările limită sunt date în Tabelul 2: Tabelul 2. combinatia 2: C12: A2+M2+R1. a fluidelor a materialelor pulverulente) luate cu valoarea lor caracteristică.5 0. Pentru verificarea trenului de fundare se vor efectua calcule in toate cazurile de proiectare.i Unde: Gk.2 0.8 0. Caz de proiectare UNU Combinaţia 1 Combinaţia 2 DOI TREI SEISM Încărcări A1 A2 A1 A1/A2 A3 + + + + + Parametrii terenului M1 M2 M1 M2 M3 + + + + + Rezistenţe R1 R1 R2 R3 R4 simbolul”+” implică „a fi combinat cu” Seturile A.

Parametrii pământului Unghi de frecare internă Coeziunea efectivă Rezistenţa la forfecare nedrenată Rezistenţa la compresiune (monoaxială) Greutatea volumică Simbol EQU 1. Acţiune Permanente -nefavorabile -favorabile Variabile -nefavorabile -favorabile Notaţie EQU STR+GEO Notaţie 1.30 0 SEISM 1.00 1.00 1.    1.00 1.00 1.v  R.00 R2 1.40 1. Rd – capacitatea portantă de proiectare a terenului de fundare .00 1. rezistenţă la forfecare.25 1. Valorile coeficienţilor parţiali de siguranţă pentru rezistenţe.00 M1 1.00 SEISM 1. Aceasta poate fi de natura unei presiuni efective. Valorile coeficienţilor parţiali de siguranţă pentru acţiuni..40 1. Calculul terenurilor de fundare la starea limită de capacitate portantă .90 1.d Q Valorile coeficientilor parţiali de siguranţă pentru parametrii pământului(  M ) se dau in Tabelul 4: Tabelul 4.00 0. Valorile coeficienţilor parţiali de siguranţă pentru parametrii geotehnici.00 0  G.00 2. 9 . moment de rasturnare.d  Q. moment de stabilitate.25 1.10 0. E Valorile acţiunilor de calcul în secţiunea de încastrare a stâlpului în fundaţie se iau conform combinaţiei date în SR EN 1990:2004/NA 2006 (relaţia 6.GEO Se impune să se asigure respectarea condiţiei Vd Rd  (4) A A În care: Vd – este solicitarea de proiectare verticală asupra terenului de fundare calculată la starea limită ultimă cu una din combinaţiile din Tabelul 1.25 1.med  20. aceasta poate fi de natura unei presiunui critice.00 1.10.00 1.50 0 A2 1. Rezistenţe Capacitate portantă Alunecare Rezistenţa pasivă Simbol GRUPARE R1 1.90 1.40 1.40 1.h  R.40 1.00 1.00 1.00 1.d G G Q  Q.00 1.40 1.med    .35 1.25 1.00 STR+GEO M2 1.40 R3 1.00 1.25 1.11 şi 6.00 1.Valorile factorilor parţiali de siguranţă pentru fiecare acţiune se dau în Tabelul 3: Tabelul 3.25 1.00  R.12)  Vd  Vsd  G f Determinarea acțiunilor la talpa fundației G f  B 1m  H tot   k . 6.d  G.50 1.22kN / m 3 .00 SEISM 1.10 1.00 A1 1. forţă de alunecare.40 1..00  *  c'  cu  qu  Se aplică la valoarea tgφ’ Valorile coeficienţilor parţiali de siguranţă pentru rezistenţe(  R ) se dau în Tabelul 5.  k . Tabelul 5.

factor funcţie de forma suprafeţei tălpii fundaţiei.Valoarea capacităţii portante de calcul a terenului este dată de relaţia p Rd . NP 112-04) Valoarea presiunii calcul se determină funcţie de condiţiile de amplasament. i. c 'd  k .condiţii nedrenate: Rd / A'  (  2)  cu  bc  sc  ic  q' (10) în care: b.med  cu   Tabelul 6.  d . L'  L  2  eL (6) Pentru excentricităţiile caracteristice se pune de asemeni condiţia ca: ekB  B / 6 . încărcate centric A’ = A B'  B  2  e B .  'd  k   c'  -condiţii nedrenate:  d  Condiţii nedrenate: Factor adimensional înclinaţia bazei fundaţiei forma fundaţiei c  k . ekL  L / 6 În care: A’ – este aria redusă a suprafeţei în plan a fundaţiei ( L'B' ). determinată conform SR EN 1997-1 (STAS 3300/2-85.în cazul fundațiilor continue.med  k . cUd  U k q'   d . Calculul caracteristicilor terenului de fundare și a factorilor adimensionali pentru calculul presiunii:  ' ' c' -condiţii drenate:  d '  k .factor funcţie de înclinarea încărcării produse de o încarcare orizontală H.2 . Factori adimensionali pentru calculul presiunii terenului de fundare.condiţii drenate: Rd / A'  c'N c  bc  sc  ic  q'N q  bq  sq  iq  0.med  D f . s. Se limitează excentricităţiile la maxim 1/6 din dimensiunile tălpii fundaţiei dreptunghiulare sau la 0.5   'B'N  b  s  i (11) Figura 4. Valoarea presiunii critice a terenului de fundare se determină diferit pentru : . determinată conform figurii şi se calculează cu valorile reduse ale dimensiunii suprafeţei în plan a tălpii fundaţiei. Notaţie bc sc relaţie de calcul Forma rectangulară Forma circulară 1  2 /(  2) 1  0. se va lua în considerare o excentricitate de până la 0. pentru condiţii drenate sau nedrenate.factor funcţie de înclinarea bazei fundaţiei.20 din raza fundaţiei circulare. . pcr – presiunea critică de calcul . . O prevedere importantă a eurocodului este aceea conform căreia dacă nu se iau măsuri speciale pe parcursul execuţiei lucrării.1 m.2( B' / L' ) 10 1. A' Rd Rd  A' A'  R (5) A'  B'L' .

tg adm Valorile tgadm se extrag din Tabelul .3  ( B' / L' ) (sq  N q  1) /( N q  1) [1  H /(V  A'c' cot  ' )]m [1  H /(V  A'c' cot  ' )]m1 iq  (1  iq ) /( N c  tan  ' ) 1  sin  ' 0.înclinaţia încărcării produse de o încarcare orizontală Condiţii drenate: ic 1  1  1  H /( A'cu ) 2   Nq Capacitate portantă Nc Nγ Înclinarea bazei fundaţiei bq=bγ bc sq Forma fundaţiei sγ sc iq Înclinarea încărcării iγ ic e tan  '  tan 2 45   ' / 2 N q  1 1 tan  ' 2  ( N q  1)  tan  ' si    ' / 2 (1    tan  ' ) 2 bq  (1  bq ) /( N c  tan  ' ) 1  ( B' / L' )  sin  ' 1  0. Dimensionarea fundaţiilor continue pentru structuri prevăzute cu goluri.Valorile tgadm.7 m  mB  [2  ( B' / L' )] /[1  ( B' / L' )] m  mL  [2  ( L' / B' )] /[1  ( L' / B' )] 2 2 daca H acţionează pe direcţia B’ daca H actionează pe direcţia L’ m  m  mL  cos   mB  sin  H acţionează pe o direcţie care formează unghiul θ cu direcţia L’ Verificare: Vd Rd  A A  tg  tg adm  5. calculul se face după cum urmează: presiunile ce apar pe (Lo-2H/tgα) nu trebuie să producă forfecarea fundaţiei pe lăţimea golului. tg adm H fundaţia este solicitată şi la întindere. Avem condiţia: ( L0  2 H )  B  p  B  H  f ctd . L  2 tg adm 11 . Dacă la parter sau la subsol avem goluri. H Dacă: L  2  fundaţia este solicitată numai la compresiune.

iar cea inferioară la momentul încovoietor de pe reazem. 12 .65(2/3).70m în terenuri coezive sau compacte. Racordarea în trepte a fundaţiilor este necesară în urmatoarele situaţii:  Amplasamentul se găseşte pe un teren în pantă.) Se recomandă respectarea următoarelor condiţii. T  B  H  f ctd .  Cota superioară a blocului de fundare se păstrează la acelaşi nivel pe cel puţin lungimea zonei de racordare. iar pe reazem .pentru preluarea forţei tăietoare este necesară armare.pl2/12) şi se dimensionează armătura longitudinală din centura superioară la momentul încovoietor din câmp.Forţa tăietoare care apare în fundatie are valoarea:  H   pB . T  L2  tg adm    Dacă: T  B  H  f ctd . Se consideră deschiderea golului ca o grindă încastrată elastic (valoarea momentului încovoietor în câmp fiind pl2/16. Armătura se dispune sub forma unor centuri de beton armat cu procentul minim de armare p>0.  Linia de pantă a treptelor trebuie să respecte condiţia: tgδ≤0. extinderi de construcţii.  Pe zona amplasamentului avem o stratificaţie înclinată a terenului bun de fundare. Pentru goluri de deschidere mare se impune verificarea la încovoiere a fundaţiei. 6.  Vecinătăţi de fundaţii având cote de fundare diferite (fundaţie perete exterior – perete interior.:  Racordarea între cotele de fundare diferite se realizează în trepte.  Clădiri cu subsol parţial. Racordarea în trepte a fundațiilor. iar cea inferoara cu 2la.50m în terenuri puţin coezive şi la 0. etc.nu sunt probleme în ceea ce priveşte comportarea fundaţiei.1% şi diametrul armăturii ø>12mm.  Înălţimea treptelor se limitează la 0. În fundaţie armătura longitudinală superiară se prelungeste cu o lungime de ancorare la.