Hướng dẫn lắp ráp & lập trình xe

1 Tổng quan lắp ráp xe

Hình 1. Xe đua MCR (nguồn từ JMCR) Kích thước tối đa cho bề rộng của xe là 300 mm, bề cao là 150 mm. Chiều dài, trọng lượng, và chất liệu của xe là tùy ý.

2 Cấu tạo xe
Cấu tạo xe MCR bao gồm 3 bộ phận chính: 2.1 Bộ xử lý trung tâm (CPU board)

Hình 2. CPU board

1

2.2.2 Cách hoạt động Nhận tín hiệu từ bộ cảm ứng dò đường để đưa ra quyết định xử lý cho xe như: quẹo sang trái.2. giảm tốc độ motor.1 Chức năng Điều khiển các hoạt động chính của xe. tăng tốc độ . trắng) ở trên mặt đường và chuyển thành tín hiệu số 0 hoặc 1 đến CPU board.3 Chi tiết cấu tạo và cách lắp ráp Xem tại http://www.1.2 Bộ cảm biến dò đường (Sensor board) Hình 3.hcmuns.vn/mcr/cadocuments/03_Sensor_Board_Assembly. 2.1 Chức năng Giúp định hướng cho xe thông qua các sensor cảm ứng. Sensor board (nguồn từ JMCR) 2. 2.pdf 2 . … 2.2 Cách hoạt động Các sensor sẽ cảm biến với các màu (đen.selab. 2.edu.2.1. quẹo sang phải.

Sensor board (nguồn từ JMCR) 2. Tiếp theo ta sẽ lắp ráp 3 bộ phận này với các thành phần khác lại thành một chiếc xe MCR hoàn chỉnh.3. và Servo.edu.pdf 3.3 Bộ điều khiển động cơ xe (Motor drive board) Hình 4.3 Chi tiết cấu tạo và cách lắp ráp Xem tại http://www.vn/mcr/cadocuments/05_Basic_Assembly.hcmuns.3. và kết nối với Servo. 3 . 2.1 Cách tạo sợi dây RS232 Sợi dây RS232 dùng để kết nối CPU board của xe với cổng COM của máy tính.2 Cách hoạt động Bộ điều khiển động cơ sẽ nhận các tín hiệu từ CPU board để điều khiển 2 động cơ xe.vn/mcr/cadocuments/04_Motor_Driver_Board_Assembly. pdf 3 Lắp ráp một chiếc xe hoàn chỉnh Sau khi lắp ráp các 3 bộ phận chính yếu của xe ở trên.selab. Xem tại http://www.edu.hcmuns. 2.2.1 Chức năng Là một bảng mạch điện dùng để kết nối với 2 động cơ của xe.selab.3.

Hình 5.edu.1. và source code chương trình mẫu Để nắm rõ cách hoạt động của xe và làm thế nào để nạp một chương trình cho một chiếc xe. 3. Dây RS232 (nguồn từ JMCR) 3.1.pdf Trong link trên bao gồm source code chương trình mẫu để điều khiển xe.selab.selab. 4 .edu.hcmuns. Xem tại http://www.hcmuns.2 Chi tiết cấu tạo và cách lắp ráp Xem tại http://www.1 Chức năng Truyền chương trình đã được biên dịch ra mã nhị phân ở trên máy tính xuống CPU board.vn/mcr/cadocuments/07_Operation_Confirmation. cách nạp chương trình cho xe.vn/mcr/cadocuments/06_Cable_making.2 Cách hoạt động của xe.pdf 3.

vn/mcr/cadocuments/08_Program_Explaination. Xem tại http://www.selab.edu.3.hcmuns. Sơ đồ trạng thái của chương trình mẫu (nguồn từ JMCR) Để hiểu chi tiết source code của chương trình mẫu làm thế nào để điều khiển một chiếc xe đua.pdf 5 .3 Giải thích source code chương trình mẫu Hình 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful