4/23/2011

Fakultet političkih nauka » Razultati test…

Razultati testa iz Lokalne samouprave
Postavljeno 04/04/2011 @ 10:19 u kategoriji Studentske teme

Test 1
1
2
3
5
6
7
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
26
28
29
30
31
32
33
35
36
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Stident/kinja
Branković Slađana
Bratić Maja
Bulatović Branislava
Vidaković Ana
Vlajić Ivana
Gogić Ognjen
Drobot Nikola
Đorđević Đorđe
Đurović Stefan
Živković Žaklina
Ivanković Bojana
Jakovljević Marko
Jović Miloš
Kljakić Dušica
Knežević Aleksandar
Kovaćević Zoran
Krstić Danica
Kugić Verica
Mačužić Kristina
Marković Nikola
Milisavljević Stefan
Miljević Darko
Mišković Vesna
Milosavljević Milena
Miučin Damir
Njavro Marija
Popović Slobodan
Ratković Dajana
Slavujević Senada
Tadić Mitar
Tošić Vukašin
Tufegdžić Dragana
Hrkalović Miloš
Ninić Aleksandar
Stančić Miloš
Cakić Tanja
Radojević Dejana
Baranj Jelena
Đorđević Uroš
Mitić Boško
Karaklajić Đorđe
Petrović Aleksandra
Torbica Milica
Stojanović Milan
Nikolić Uroš
Vukov Tamara
Čupić Stojan
Pajić Marija

60
Lečić Jelena
www.fpn.bg.ac.rs/2011/04/04/…/print/

Broj indeksa
99/07
619/07
677/08
654/06
635/08
101/08
666/07
104/08
629/07
670/08
661/08
625/07
605/07
84/08
605/08
601/08
87/08
706/09
666/08
79/08
86/08
615/08
602/08
655/08
634/08
606/08
95/05
96/08
88/08
606/07
701/08
629/08
92/08
617/05
654/08
720/08
696/08
624/07
102/07
725/08
659/07
657/08
707/08
97/08
649/08
628/08
710/08
609/08

8+
5
9
10
5
10
7
6
5
610
5
5
9
5
8+
7
10
5
8
7
9
5
7
8
6
9
10
8
5
7
7
7+
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
9
5
5

633/07

5

1/3

4/23/2011

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Fakultet političkih nauka » Razultati test…

Lečić Jelena
Radak Igor
Petrović Minja
Makević Nemanja
Damljanović Nemanja
Stanković Nikola
Živković Jelena
Ljubanović Dijana
Borićić Ivona
Pavlović Ivana
Benderać Bojan
Đorđević Đorđe
Benović Cvjetin
Stojanović Boban
Rvović Lazar
Tomić Stefan
Milosavljevič Maja
Totarvaj Iva
Kršulj Ana
Džulović Bojana
Radak Jelena
Mirković sonja
Tišma Nileš
Miletić Aleksandra
Dimić Maja
Sarić Marko
Marković Slavica
Tubić Maja
Vušurović Ana
Stojčić Tamara
Manić Tomislav
Božović Z. Luka
Marković Vedrana
Ljubičić Danka
Kopunović Predrag
Feldeždi Boris
Lalić Tamara
Mihajlović Boris
Đurić Uroš
Prelić Katarina
Vesović Katarina
Šljepica Sanja
Šorgić Marija
Raičević Dijana
Đurić Miloš
Minić Snežana
Paglašen Miljana
Bihorac Emir
Kuzeljević Žarko
Raičević Marija
Radović Dijana
Stamenković Miljana
Milisavljević Miloš
Krčadinac Petar
Šundić Đorđe
Mihajlo Nemanja
Sokolović Jovana

117
Bratić Zoran
www.fpn.bg.ac.rs/2011/04/04/…/print/

633/07
647/08
641/08
620/08
659/08
76/08
645/08
709/09
103/08
646/08
81/08
104/08
619/08
679/08
82/08
80/08
665/07
93/08
608/08
78/08
643/08
100/08
673/08
708/08
622/08
616/06
616/08
603/08
642/08
90/08
691/08
706/08
94/08
690/08
719/08
678/08
726/08
668/06
636/08
676/08
105/08
617/08
640/08
637/08
618/08
92/03
692/08
102/08
651/07
698/08
77/08
83/07
658/08
650/07
611/08
610/08
657/07

5
5
6
7
6
6+
5
7
10
9
7
6
8
9+
9+
8
7
9
5
9
10
8
8
8
9
9
9+
7
10
8
5
7
10
5+
6
8
5+
5
6
5
7+
6+
9
8
5
9
9
8
5
7
6
8
8
5
5
5
5

682/08

5

2/3

4/23/2011

117
118

Fakultet političkih nauka » Razultati test…

Bratić Zoran
Spirić Strahinja

682/08
712/08

5
5

Tekst preuzet sa: Fakultet političkih nauka: http://w w w .fpn.bg.ac.rs
Link do teksta: http://w w w .fpn.bg.ac.rs/2011/04/04/razultati-testa-iz-lokalne-sam ouprave/

Copyright © 2010 Fakultet Političkih Nauka. All rights reserved.

www.fpn.bg.ac.rs/2011/04/04/…/print/

3/3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful